Krzyżówka Punkt Kontrolny

NAJLEPSZY Punkt Kontrolny, Przypadek Użycia, Przesyłanie Komunikatów, Przepływ Sterowania, Przepływ.

krzyżówka punkt kontrolny co to jest

Definicje komputerowe na P

 • Co to jest Obiektowych Zleceń Pośrednik Definicja Zobacz: ORB
 • Co to jest Przeglądarka Definicja przeglądanie struktury klas, atrybutów, obiektów, powiązań, i tak dalej (Termin homonimiczny z przeglądarkami stron WWW
 • Co to jest programowanie obiektowe wyższego rzędu Definicja Programowanie obiektowe z użyciem typów polimorficznych i funkcji wyższego rzędu; programowanie obiektowe z użyciem techniki refleksji
 • Co to jest Rozważań Przedmiot Definicja Zobacz: tematyka problemu
 • Co to jest Danych Przepływ Definicja Zobacz: diagram przepływu danych
 • Co to jest przetwarzanie analityczne on-line Definicja Zobacz: OLAP
 • Co to jest Pośredni Przodek Definicja Zobacz: pośredni przodek
 • Co to jest Pws Definicja Serwer internetowy na Windows 95 albo 98
 • Co to jest Podobiekt Definicja Przedmiot będący częścią danego obiektu
 • Co to jest Danych Model Pojęciowy Definicja myślenia analityka, projektanta, konstruktora oprogramowania; schemat nie biorący pod uwagę kwestii komputerowej reprezentacji danych
 • Co to jest Pole Definicja Fragment obiektu, zapisu, struktury przechowujący pojedynczą wartość. Synonimy: atrybut, wartość atrybutu, zmienna wystąpienia
 • Co to jest Postrelacyjny Definicja Ustalenie mechanizmu, który rozszerza założenia modelu relacyjnego; zobacz także: obiektowo-relacyjny
 • Co to jest Wiązanie Późne Definicja Zobacz: wiązanie dynamiczne
 • Co to jest Prekompilator Definicja dokonujący wstępnej obróbki tekstów programów, na przykład rozwinięć użytych makro, wymiany zdań języka pytań na wołania procedur, wymiany
 • Co to jest Stanów Przestrzeń Definicja Zestaw (zazwyczaj bardzo spory albo nieskończony) wszystkich stanów, gdzie może znaleźć się przedmiot, program, mechanizm, baza danych, itd
 • Co to jest Przesunięcie Definicja albo zapisu) przesunięciem jest liczba bajtów od początku obiektu do miejsca zapamiętania danego atrybutu
 • Co to jest przetwarzanie transakcji on-line Definicja Zobacz: OLTP
 • Co to jest Pseudoteoretyk Definicja Osoba rozwijająca albo propagująca pseudoteorie. Zobacz: pseudoteoria
 • Co to jest Formalny Parametr Definicja Nazwa i typ wyznacznika sposoby, funkcji lub procedury określone w ramach jej definicji, deklaracji albo sygnatury
 • Co to jest Polimorfizm Parametryczny Definicja Zobacz: polimorfizm parametryczny
 • Co to jest Oprogramowania Pielęgnacja Definicja Zobacz: pielęgnacja
 • Co to jest Funkcyjny Punkt Definicja Zobacz: badanie punktów funkcyjnych
 • Co to jest Publiczny Definicja Ustalenie własności obiektu, która nie jest hermetyzowana; jest ona dostępna z dowolnego miejsca odpowiednio z regułami zakresu
 • Co to jest Przodek Pośredni Definicja W hierarchii klas nadklasa w relacji do danej klasy, która jest oddzielona od niej inną klasą
 • Co to jest Iteracyjny Proces Definicja Mechanizm zakładający powtórzenia pewnych czynności
 • Co to jest Przodek Definicja Klasa stojąca wyżej w hierarchii klas (nadklasa) w relacji do danej klasy
 • Co to jest Metody Parametr Definicja chwili wywołania sposoby i w dalszym ciągu używana wewnątrz jej kodu; na przykład dla sposoby ZmieńZarobek wyznacznikiem może być wartość
 • Co to jest 5 Perl Definicja Nowa wersja języka Perl wspomagająca programowanie obiektowe
 • Co to jest Java Persistent Definicja Zobacz: PJama
 • Co to jest Pjava Definicja Zobacz: PJama
 • Co to jest Niekompletny Podział Definicja znaczeniowych podklas jest mniejsza od zakresu znaczeniowego nadklasy. Na przykład podklasy Student i Pracownik stanowią niekompletny
 • Co to jest Poet Definicja danych oferowany poprzez firmę Poet Software oparty o język C++. Poet jest uważany za zgodny ze standardem ODMG, jednakże jak dotąd
 • Co to jest Pies Definicja Zwierzę posiadające uzdolnienia do rozpoznawania obiektów rzeczywistych (szczególnie kotów). Zobacz także: pointer
 • Co to jest Danych Bazy Perspektywa Definicja Zobacz: perspektywa
 • Co to jest Danych Bazy Procedura Definicja Zobacz: zapamiętana procedura
 • Co to jest Statyczny Polimorfizm Definicja Zobacz: przeciążanie
 • Co to jest Dwukierunkowe Powiązanie Definicja Powiązanie pozwalające na przechodzenie (nawigację) od jednego obiektu do drugiego obiektu, i odwrotnie
 • Co to jest Ptr Definicja Zobacz: trwałość przez osiągalność
 • Co to jest Pointer Definicja sierści; dobry węch. Mówiło się onegdaj w staropolszczyźnie: azaliż Waćpan z pointerą polował, iż tyle zajęców? . Po zwietrzeniu zwierzyny
 • Co to jest Dyspozycja Pojedyncza Definicja Zobacz: dyspozycja
 • Co to jest Transakcji Potwierdzenie Definicja Zobacz: potwierdzenie
 • Co to jest Komputerem Wspomagane Projektowanie Definicja Tematyka niestandardowych zastosowań komputerów; potencjalne pole zastosowań obiektowych baz danych
 • Co to jest Pseudoteoria Definicja informatyki przy zastosowaniu metod matematycznych, wykonana poprzez osoby posiadające kompetencje matematyczne, lecz nie posiadające
 • Co to jest Psm Definicja Zobacz: skład trwałych obiektów
 • Co to jest Półkrata Definicja istnieje precyzyjnie jeden kres górny, lecz może nie istnieć pojedynczy kres dolny. Półkrata jest teoretycznym stereotypem struktury klas z
 • Co to jest Półstrukturalne Definicja Zobacz: dane półstrukturalne
 • Co to jest Obiektowy Model Powszechny Definicja Zobacz: COM
 • Co to jest Pragma Definicja jest rozpoznawany poprzez kompilator i może być użyty dla szczególnych celów, na przykład do optymalizacji programu. Także umożliwienie w
 • Co to jest Dynamiczne Programowanie Definicja Programowanie z użyciem dynamicznego SQL; programowanie z użyciem techniki refleksji
 • Co to jest Generyczne Programowanie Definicja nie na konkretnej strukturze danych, lecz na szerokiej rodzinie takich struktur. Przykładami programów generycznych są: program sortujący
 • Co to jest Obiektowe Programowanie Definicja języku programowania, gdzie występuje wyodrębnienie obiektów (jako bytów programistycznych), ich klas i metod. Istnieje bardzo sporo
 • Co to jest Zdarzeniami Sterowane Programowanie Definicja Zobacz: sterowany zdarzeniami
 • Co to jest Rzędu Wyższego Programowanie Definicja Programowanie z użyciem typów polimorficznych i funkcji wyższego rzędu; programowanie z użyciem techniki refleksji
 • Co to jest Zdarzeniowe Programowanie Definicja Zobacz: sterowany zdarzeniami
 • Co to jest Prywatny Definicja hermetyzowana, schowana, niewidoczna z zewnątrz. Własność prywatna jest dostępna wyłącznie dla metod przypisanych do tego obiektu (w C
 • Co to jest Pochodny Definicja atrybutu, klasy, asocjacji, i tym podobne), który jest albo może być wyliczony albo wydedukowany z innych bytów
 • Co to jest Spaghetti Do Podobny Definicja Zobacz: spaghetti
 • Co to jest Pośrednik Definicja Termin OMG CORBA, odmiennie ORB. Zobacz: ORB.http://www.omg.org
 • Co to jest Logiczne Projektowanie Definicja bazie danych) odpowiednio z regułami syntaktycznymi i semantycznymi konkretnego mechanizmu kierowania bazą danych (albo pewnej klasy
 • Co to jest Obiektowe Projektowanie Definicja Zobacz: obiektowe projektowanie
 • Co to jest Przeglądanie Definicja obiektów, powiązań, i tak dalej, zazwyczaj przy użyciu specjalnego oprogramowania zwanego przeglądarką. (Termin homonimiczny z
 • Co to jest Rozproszenia Przezroczystość Definicja Zobacz: przezroczystość
 • Co to jest Podschemat Definicja odpowiadający pewnej specyficznej aplikacji albo ekipie użytkowników. Zazwyczaj definicja podschematu obejmuje nie tylko opis fragmentu
 • Co to jest Przejście Definicja Odmiennie zmiana stanu powodowana poprzez pewien sygnał albo zjawisko
 • Co to jest Platforma Definicja Konkretny typ sprzętu wspólnie z zainstalowanym na nim systemem operacyjnym. Na przykład Pentium Pro + MS Windows NT4, Sun + Solaris, itd
 • Co to jest Pjama Definicja poprzez Sun Microsystems Laboratories (wcześniejsze nazwy Persistent Java i PJava). Fundamentalną właściwością PJama jest sposobność
 • Co to jest Postgres Definicja przygotowany na uniwersytecie w Berkeley oparty na modelu określanym jako rozszerzony relacyjny . Postgres wprowadza nie wszystkie cechy
 • Co to jest Pakiet Definicja na przykład Ada) przeciwieństwo modułu albo abstrakcyjnego typu danych. Powszechnie termin ten znaczy pewien spójny zbiór wzajemnie
 • Co to jest Pixscript Definicja Obiektowe rozszerzenie języka Postscript; stosowany do zaawansowanego przetwarzania obrazów
 • Co to jest Procedura Definicja która nie zwraca wartości. W przeciwieństwie od niej, funkcja zwraca pewną wartość (lecz używa się również terminu procedura funkcyjna
 • Co to jest Pegasus Definicja danych spółki Hewlett-Packard, którego zamysłem jest współdziałanie z innymi systemami, w tym DB2, Informix, Oracle, Sybase, OpenODB i IMS
 • Co to jest Personifikacja Definicja Przypisywanie obiektom cech ludzkich; przeciwieństwo: antropomorfizm
 • Co to jest Perspektywa Definicja danych, który jest przypisany do pojedynczego użytkownika (albo ich ekipy) i abstrahuje od danych nieistotnych dla jego działalności. Tak
 • Co to jest Obiektowa Perspektywa Definicja bazie danych, dostarczająca użytkownikowi obraz pojęciowy fragmentu bazy danych w formie obiektów wirtualnych
 • Co to jest Phantom Definicja programowania do budowy aplikacji o dużej skali, interakcyjnych i rozproszonych, takich jak na przykład narzędzia do pracy grupowej. Rdzeń
 • Co to jest Php Definicja dynamicznie tworzyć witryny internetowe poprzez serwer WWW opierając się na skryptów. To jest podobna metoda do ASP lecz dla serwerów
 • Co to jest Plik Płaski Definicja Prosta organizacja danych, gdzie plik jest sekwencją zapisów nie posiadających wewnętrznej albo zewnętrznej struktury
 • Co to jest Pniak Definicja wiązany statycznie interfejs znajdujący się po stronie klienta, generowany automatycznie z wyrażenia w języku opisu interfejsów IDL.http
 • Co to jest Rpc Pniak Definicja Część aplikacji klienta odpowiedzialna za przekazywanie zleceń odległego wołania procedury i odbieranie wyników
 • Co to jest Płytkie Porównanie Definicja referencji) przez operator równości. Jeśli X i Y są pewnymi wyrażeniami zwracającymi identyfikatory obiektów (referencje), zaś = jest
 • Co to jest Predykat Definicja boolowskiego) występującego na przykład po słowie najważniejszym where w językach pytań takich jak SQL i OQL. Istotą predykatu jest
 • Co to jest Presto Definicja Środowisko bazujące na C++ dla pisania obiektowych równoległych programów w C++.http://www.netlib.org/presto/index.html
 • Co to jest Pielęgnacyjność Definicja Ocena stopnia, w jakim dane oprogramowanie jest podatne na pielęgnację albo ocena potencjalnych wydatków pielęgnacji; zobacz: pielęgnacja
 • Co to jest Stosowe Podejście Definicja semantyki i konstrukcji obiektowych języków pytań, które zakłada, iż języki pytań są specjalnym przypadkiem języków programowania. W tym
 • Co to jest Podstan Definicja dowolny stan można rozwinąć na bardziej szczegółowy diagram, gdzie występują związane składowe tego stanu, a więc podstany . Ta
 • Co to jest Obiektów Adapter Podstawowy Definicja Zobacz: BOA
 • Co to jest Podtyp Definicja Istnieją dwa kryteria ustalania podtypów: (1) ekstensja (zestaw wszystkich wartości) podtypu zawarta jest w ekstensji typu (na przykład
 • Co to jest Podzbiór Definicja się także dla oznaczenia języka albo mechanizmu o zredukowanych, okrojonych funkcjach (na przykład podzbiór języka SQL
 • Co to jest Podział Definicja Podział zakresu znaczeniowego (zbioru obiektów) klasy bardziej ogólnej na podzakresy znaczeniowe (podzbiory obiektów) jej podklas
 • Co to jest Pojęciowy Definicja Odnoszący się do ludzkich wyobrażeń i sposobów myślenia; nie biorący pod uwagę kwestii implementacji komputerowej
 • Co to jest Dziedziczenie Pojedyncze Definicja Przypadek, gdzie każda klasa ma co najwyżej jedną nadklasę
 • Co to jest Statyczne Pole Definicja Pole, którego wartość jest wspólna dla pewnego zbioru obiektów, pole niezmienialne, zmienna klasowa, atrybut wspólny
 • Co to jest Funkcyjna Procedura Definicja Procedura zwracająca wartość, dzięki czemu jej wywołanie może być użyte jako wyrażenie
 • Co to jest Proceduralny Definicja programowania opierającego się o sekwencje dyrektyw, które kolejno są realizowane poprzez komputer powodując zmianę stanu programu i
 • Co to jest Hoc Ad Polimorfizm Definicja implementowane w językach programowania (na przykład przyjęcie zasady, iż wszędzie tam, gdzie można użyć wartości typu real, można także
 • Co to jest Metod Polimorfizm Definicja tej samej nazwie, połączona z możliwością dynamicznego wyboru (wiązania) konkretnej sposoby w trakcie czasu wykonania. Polimorfizm metod
 • Co to jest Parametryczny Polimorfizm Definicja zakłada się, iż typ bytu programistycznego może być parametryzowany innym typem; na przykład typ tablica (array) jest parametryzowany
 • Co to jest Pomost Definicja danego mechanizmu bazy danych do innych (lokalnych albo odległych) baz danych podtrzymywanych poprzez inny SZBD; na przykład dostęp do
 • Co to jest Głębokie Porównanie Definicja obiektów, z uwzględnieniem nazw atrybutów i ich wartości. Przy porównaniu głębokim X = Y zmiennych X i Y rezultat jest prawdziwy, jeśli ich
 • Co to jest Jednokierunkowe Powiązanie Definicja Powiązanie pozwalające na przechodzenie (nawigację) od jednego obiektu do drugiego obiektu, lecz nie odwrotnie
 • Co to jest Wskaźnikowe Powiązanie Definicja Nazwany parametr (pointer) umieszczony w danym obiekcie i kierujący do innego obiektu
 • Co to jest Powerbroker Definicja Pośrednik zamiany obiektów (ORB) wg standardu OMG CORBA, rozwijany i rozpowszechniany poprzez firmę Expertsoft.http://www.expertsoft.com
 • Co to jest Protokół Definicja przekazywania albo przesyłania danych. W obiektowości termin ten znaczy niekiedy sposób, w jaki przedmiot reaguje na przesyłane do niego
 • Co to jest 2 Prototyp Definicja Wstępna, próbna, uproszczona, lecz działająca wersja projektowanego mechanizmu informatycznego
 • Co to jest Wyjątku Przechwycenie Definicja czynności obsługi wyjątku (bloku reakcji na wyjątek) i skonsumowanie tego wyjątku (usuwanie go ze środowiska
 • Co to jest Przeciążanie Definicja znak) jest użyta do oznaczenia dwóch albo więcej funkcji (procedur, operatorów albo metod), zaś rozstrzygnięcie tej homonimii następuje
 • Co to jest Wskaźników Przemiana Definicja danych polegająca na tym, iż w buforze obiektów (w pamięci operacyjnej) następuje wymiana trwałych wyznaczników (identyfikatorów obiektów
 • Co to jest Przepisywanie Definicja pytań (ogólnie: programów), gdzie dokonuje się semantycznie równoważnego przekształcenia tekstu zapytania (albo pewnej jego wewnętrznej
 • Co to jest Przesłanianie Definicja implementacje funkcji (procedur, operatorów, metod) posiadających tę samą nazwę występują na różnych poziomach hierarchii dziedziczenia
 • Co to jest Przezroczystość Definicja na systemami rozproszonymi. Znaczy on, iż programista albo użytkownik w trakcie dostępu do odległych danych może interesować się
 • Co to jest Przyjazność Definicja Łatwość, z jaką język albo mechanizm może być rozpoznany i użyty poprzez jego użytkownika
 • Co to jest Typu Przypadek Definicja programowania polegającą na możliwości dynamicznego sprawdzania typu pewnego bytu programistycznego (na przykład wartości) i uzależnienia
 • Co to jest Przypisany Definicja i tym podobne, która jest przystosowana do oprogramowania jednego producenta (na przykład Microsoftu) i nie jest stosowana (nie jest
 • Co to jest Przyrostowy Definicja algorytmu, który wymienia (albo dodaje) mały fragment (do) większej całości. Na przykład przyrostowe projektowanie znaczy projektowanie
 • Co to jest Pseudozmienna Definicja predefiniowana w danym języku i posiadająca ściśle określone znaczenie i semantykę, na przykład nil, self, true, false, extra
 • Co to jest Python Definicja skryptowy język programowania. Pyton łączy pomysły z języków ABC, C, Modula-3 i Icon. Jest poświęcony do szybkiej budowy prototypów albo
 • Co to jest Programowania Paradygmat Definicja i wspomagających je konstrukcji danego języka programowania. Paradygmat proceduralny (procedural) albo imperatywny (imperative) znaczy, iż
 • Co to jest Aktualny Parametr Definicja pewnego wyznacznika formalnego procedury, funkcji albo sposoby, lub wartość wyznacznika obliczona w chwili wywołania procedury, funkcji
 • Co to jest Persistence Definicja Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych zrealizowany poprzez firmę Persistence Software, Inc
 • Co to jest Transakcji Model Pesymistyczny Definicja prawdopodobieństwo niekorzystnych interferencji transakcji (straty spójności danych albo przetwarzania wskutek jednoczesnego dostępu do tej
 • Co to jest Pielęgnacja Definicja oprogramowania, gdzie występują modyfikacje poprawiające (opierające na usuwaniu z oprogramowania błędów popełnionych w fazach wymogów
 • Co to jest Normalna Postać Pierwsza Definicja którą wszystkie dane są zapisane w formie tablic (stosunku) o określonej liczbie kolumn i nieokreślonej liczbie wierszy. Przedmioty tablic
 • Co to jest Plik Definicja zapamiętany na pewnym nośniku, na przykład dysku, o dużej albo bardzo dużej wielkości i możliwości rozszerzania (do pewnego stopnia
 • Co to jest Podklasa Definicja usytuowana niżej w hierarchii dziedziczenia; na przykład Student jest podklasą klasy Osoba. Definicja podklasy włącza aspekt zawierania się
 • Co to jest Wyjątek Podnieść Definicja Wywołać, wygenerować wyjątek; wywołać obecność danego wyjątku w pewnym środowisku albo rejestrze wyjątków
 • Co to jest Kompletny Podział Definicja znaczeniowych podklas jest taka sama, jak zakres znaczeniowy nadklasy. Na przykład dla klasy Osoba podklasy PłećŻeńska i PłećMęska
 • Co to jest Polimorfizm Definicja znaczeniach (które są regularnie mylone): (1) w terminologii obiektowej: sposobność istnienia wielu metod o tej samej nazwie, powiązana z
 • Co to jest Inkluzyjny Polimorfizm Definicja zakłada się istnienie stosunku częściowego porządku jest podtypem między typami; na przykład typ Student jest podtypem typu Osoba
 • Co to jest Typów Polimorfizm Definicja programistycznych (zmiennych, argumentów, funkcji i innych), których konkretne wystąpienia albo wartości mogą być właściwe z różnymi typami
 • Co to jest Użycie Ponowne Definicja składników projektów, oprogramowania i dokumentacji, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania w tym samym projekcie albo
 • Co to jest postać normalna Boyce-Codda Definicja determinant (atrybut albo zbiór atrybutów będący argumentem funkcji w zależności funkcyjnej) jest kluczem kandydującym. BCNF jest
 • Co to jest Potwierdzenie Definicja końcowa, gdzie następuje fizyczne naniesienie zmian spowodowanych poprzez transakcję do bazy danych, odblokowanie wszelkich zablokowanych
 • Co to jest Powiązanie Definicja i kierujący do innego obiektu; zobacz przykład poniżej. W metodykach projektowania uważane jest, iż definicja powiązania jest na wyższym
 • Co to jest Pochodne Powiązanie Definicja Powiązanie, które jest (albo może być) wyprowadzone z innych powiązań i/albo atrybutów
 • Co to jest Demetera Prawo Definicja minimalizację ilości komunikatów i powiększenia kohezji wewnątrz klas. Mówi ono, iż dany przedmiot może wysłać komunikat wyłącznie do
 • Co to jest Proces Definicja czynności. Zamysłem tego definicje jest autonomiczne sterowanie ustalające przebieg procesu, i fakt, iż wykonuje się on równolegle z innymi
 • Co to jest Aplikacyjny Program Definicja Program należący do pewnej aplikacji, mający bezpośrednich użytkowników w określonej dziedzinie przedmiotowej
 • Co to jest Wizyjne Programowanie Definicja zapewniające komponowanie interfejsu użytkownika i oprogramowania użytkowego z graficznych przedmiotów widocznych na ekranie komputera
 • Co to jest Projekcja Definicja pytań implementowany w relacyjnych językach pytań. Operator ten pozwala wyprodukować z zadanej tablicy nową tablicę o zmniejszonej liczbie
 • Co to jest Projektowanie Definicja inżynierii (w tym inżynierii oprogramowania) zajmująca się wyspecyfikowaniem pewnego wytworu. Jakościowy projekt powinien spełniać cele i
 • Co to jest Kontrakty Przez Projektowanie Definicja Meyera (twórcę języka Eiffel), która traktuje konstruowanie oprogramowania jako mechanizm oparty na kontraktach między klientem (na
 • Co to jest 1 Prototyp Definicja przykład atrybuty wspólnie z wartościami albo sposoby) są importowane (dziedziczone) poprzez inne obiekty. Prototyp posiada własności klasy
 • Co to jest Parametrów Przekazywanie Definicja użytych w wołaniu procedury (funkcji, sposoby) do środowiska wykonania procedury (funkcji, sposoby). Istnieje kilka technik przekazywania
 • Co to jest Przenaszalność Definicja pozwalająca na przenoszenie programów napisanych w tym języku na różne platformy sprzętowe, pracujące pod wieloma systemami operacyjnymi
 • Co to jest Pracy Przepływ Definicja przedsiębiorczości, ich automatyzacja, śledzenie, i umożliwienie albo ulepszenie współpracy zespołów. Przepływ pracy obejmuje również
 • Co to jest Sterowania Przepływ Definicja punktu (zwanego sterowaniem) wzdłuż kodu programu w trakcie jego analizy albo wykonania. Przesunięcie się tego punktu do danej dyrektyw
 • Co to jest Komunikatów Przesyłanie Definicja wyznacza się przedmiot będący obiektem przetwarzania, w dalszym ciągu formułuje się wyrażenie ( komunikat ) określające operację, która ma
 • Co to jest Użycia Przypadek Definicja przypadkiem użycia jest pewna nazwana albo dobrze ustalona interakcja między użytkownikiem a systemem komputerowym. Sytuacja użycia
 • Co to jest Kontrolny Punkt Definicja stanu zmiennych programu, stanu bazy danych, i tak dalej) na pewnym trwałym nośniku. Dlatego możliwe jest wznowienie pracy programu od

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja NAJLEPSZY Punkt Kontrolny, Przypadek Użycia, Przesyłanie Komunikatów, Przepływ Sterowania, Przepływ Pracy, Przenaszalność, Przekazywanie Parametrów, Prototyp (1 przykłady.

Działanie Krzyżówka Punkt Kontrolny, Przypadek Użycia, Przesyłanie Komunikatów zastosowanie.