PARADYGMAT PROGRAMOWANIA co

Definicja programming paradigm co to znaczy. Słownik Ustalenie podstawowego stylu i technik, i.

paradygmat programowania co to jest

Czy przydatne?

Definicja paradygmat programowania

Definicja z ang. programming paradigm, z niem. Programmierparadigma.

Znaczenie z ang. programming paradigm w informatyce:

Co to znaczy PARADYGMAT PROGRAMOWANIA: Ustalenie podstawowego stylu i technik, i wspomagających je konstrukcji danego języka programowania. Paradygmat proceduralny (procedural) albo imperatywny (imperative) znaczy, iż program jest sekwencją dyrektyw zmieniających stan zmiennych programu, stan obiektów, stan bazy danych, stan urządzeń wejściowo/wyjściowych, i tak dalej (na przykład Pascal albo C). Paradygmat deklaracyjny (declarative) znaczy bezpośrednie formułowanie celu przetwarzania, a nie akcji prowadzących do tego celu (na przykład Prolog albo języki pytań). Paradygmat funkcjonalny (functional) znaczy język, gdzie programowanie bazuje na używaniu funkcji operujących na wartościach i zwracających wartości (na przykład Lisp albo ML). Paradygmaty deklaracyjny i funkcjonalny z racji na brak definicje stanu wymagają wspomagania konstrukcjami proceduralnymi. Programowanie obiektowe uważane jest niekiedy za samodzielny paradygmat programowania, lecz częściej jest postrzegane jako odmiana paradygmatu proceduralnego (na przykład R. Martin uważa, iż obiektowość wniosła radykalny rozwój do analizy i projektowania, lecz bardzo małą zmianę do stylu programowania; podobne zdanie ma B. Stroustrup). Inny podział paradygmatów programowania jest ukierunkowany na styl definicji języka. Rozróżniana jest rodzina języków BCPL (włączająca C i C++) korzeniami tkwiąca w ulepszaniu assemblera, rodzina języków takich jak Lisp, ML, Smalltalk i CLU, które są pochodną spekulacji teoretycznych (w tym formalnych) i rodzina języków Algolo-podobnych, takich jak Pascal, Ada, Modula-2, Modula-3 i Oberon. Należy przyznać, iż kryteria tego podziału są rozmyte i w gruncie rzeczy oparte na dość powierzchownych cechach, takich jak składnia, słowa najważniejsze i jakość kontroli typów.

Czym jest Programowania Paradygmat znaczenie w Słownik definicji P .

Co znaczy Podzbiór:
Porównanie Część danego zbioru. Terminu tego używa się także dla oznaczenia języka albo mechanizmu o zredukowanych, okrojonych funkcjach (na przykład podzbiór języka SQL paradygmat programowania co znaczy.
Krzyżówka Polimorfizm Statyczny:
Dlaczego Zobacz: przeciążanie paradygmat programowania krzyżówka.
Co to jest Pegasus:
Jak lepiej kierowania bazą danych spółki Hewlett-Packard, którego zamysłem jest współdziałanie z innymi systemami, w tym DB2, Informix, Oracle, Sybase, OpenODB i IMS. Pegasus jest oparty na języku pytań i paradygmat programowania co to jest.
Słownik Przenaszalność:
Kiedy programowania pozwalająca na przenoszenie programów napisanych w tym języku na różne platformy sprzętowe, pracujące pod wieloma systemami operacyjnymi. Przenaszalność wymaga bardzo precyzyjnego paradygmat programowania słownik.
  • Dodano:
  • Autor: