Esiop, Ekstensja, Eksploracja

Esiop, Ekstensja, Eksploracja Danych, Eiffel, Exodus, Ewolucja Schematu, Encja, Emerald, Element.

esiop ekstensja eksploracja co to jest

Definicje komputerowe na E

 • Co to jest Eer Definicja Rozszerzony schemat encja-związek
 • Co to jest Expertsoft Definicja Pośrednik (broker, ORB) wg standardu OMG CORBA
 • Co to jest Erm Definicja Zobacz: schemat encja-związek
 • Co to jest Eis Definicja Ustalenie klasy mechanizmów wspomagających zarządzanie i kierowanie
 • Co to jest Klasy Ekstensja Definicja Zobacz: ekstensja
 • Co to jest Erd Definicja Zobacz: diagram encja-związek
 • Co to jest Eca Definicja Zobacz: zjawisko-warunek-akcja, czynne reguły
 • Co to jest Enkapsulacja Definicja Zobacz: hermetyzacja
 • Co to jest Er Definicja Zobacz: schemat encja-związek
 • Co to jest Związek Encja Definicja wykorzystywane jako środek do opisu rzeczywistości w projektowaniu baz danych (szczególnie relacyjnych), zaproponowany poprzez P. Chena
 • Co to jest Encore Definicja Eksperymentalny obiektowy mechanizm kierowania bazą danych zbudowany na Brown University, USA
 • Co to jest Express Definicja pojęciowego. Express jest rezultatem prac standardyzacyjnych ISO (dokumenty ISO/DIS 10303-11, ISO/CD 10302-22
 • Co to jest E Definicja baz danych i obiekty trwałe. E jest silnym i elastycznym językiem programowania baz danych zrealizowanym w eksperymentalnym SZBD Exodus
 • Co to jest Ecoop Definicja Coroczna europejska narada nt. programowania obiektowego
 • Co to jest Uboczny Efekt Definicja programistyczną, na przykład aktualizacja zmiennych globalnych, aktualizacja bazy danych, nowy zapis na logu, wysłanie komunikatu o
 • Co to jest Eroos Definicja projektowania mechanizmów informatycznych przygotowana na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Belgia. Metodyka przewiduje fundamentalne
 • Co to jest Eklektyczny Definicja pejoratywnym) czegoś, co powstało w rezultacie dość przypadkowej kombinacji dwóch albo więcej niezbyt spójnych koncepcji albo stylów. Na
 • Co to jest Eksport Definicja Ustalenie faktu udostępnienia nie wszystkich cech pewnego bytu programistycznego (modułu, klasy, obiektu, i tak dalej) dla innych bytów
 • Co to jest Typu Ekstensja Definicja wszystkich wartości, które są właściwe z danym typem. Na przykład ekstensją typu integer jest zestaw wszystkich liczb całkowitych. W nie
 • Co to jest Elastyczność Definicja Łatwość, z jaką dane oprogramowanie może być przystosowane do nowych funkcji
 • Co to jest Pochodny Element Definicja Obiekt (wartość, przedmiot, związek, i tak dalej), który można wydedukować, wyznaczyć albo obliczyć z innych przedmiotów
 • Co to jest Emerald Definicja specjalnie przystosowany do rozwijania rozproszonych aplikacji; zrealizowany na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Posiada silną kontrolę typów
 • Co to jest Encja Definicja oznaczające konkretny albo abstrakcyjny byt wyróżnialny w modelowanej rzeczywistości. W przeciwieństwie od obiektu, encja nie jest
 • Co to jest Schematu Ewolucja Definicja opracowania środków pozwalających na radykalne zmiany schematu bazy danych w czasie eksploatacji mechanizmu. Po wieloletniej eksploatacji
 • Co to jest Exodus Definicja Eksperymentalny obiektowy mechanizm kierowania bazą danych zbudowany na Uniwersytecie w Wisconsin, USA.http://www.cs.wisc.edu/exodus
 • Co to jest Eiffel Definicja przygotowany i rozwijany poprzez B. Meyera. Zdaniem jego artysty, jest specjalnie przystosowany do specyfikacji, projektowania
 • Co to jest Danych Eksploracja Definicja wewnątrz sporych zbiorów danych, poszukiwanie pewnych tendencji, zależności albo anomalii w danych i wyciągania z nich wniosków mających
 • Co to jest Ekstensja Definicja danej klasy. Zazwyczaj ten termin znaczy szczególną strukturę danych skojarzoną z daną klasą, której zadaniem jest przechowywanie
 • Co to jest Esiop Definicja informacji między pośrednikami (ORB), specyficzny dla danej aplikacji albo dziedziny zastosowań; na przykład bazujący na OSF DCE RPC.http

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Esiop, Ekstensja, Eksploracja Danych, Eiffel, Exodus, Ewolucja Schematu, Encja, Emerald, Element Pochodny, Elastyczność, Ekstensja Typu, Eksport, Eklektyczny przykłady.

Działanie Esiop, Ekstensja, Eksploracja Danych, Eiffel, Exodus zastosowanie.