Dziedziczenie Statyczne

Dziedziczenie Statyczne, Dziedziczenie, Dynamiczny Sql, Dynamiczna Kontrola Typów, Dylemat Elipsy I.

dziedziczenie statyczne co to jest

Definicje komputerowe na D

 • Co to jest Delegowanie Definicja Zobacz: delegacja
 • Co to jest Dba Definicja Zobacz: administrator bazy danych
 • Co to jest Biznesu Dziedzina Definicja Zobacz: tematyka problemu
 • Co to jest Dss Definicja Mechanizm wspomagania decyzji
 • Co to jest Db Definicja Zobacz: baza danych
 • Co to jest Sterowania Przepływu Diagram Definicja Zobacz: diagram stanów
 • Co to jest Binarny Obiekt Duży Definicja Zobacz: BLOB
 • Co to jest Znakowy Obiekt Duży Definicja Zobacz: CLOB
 • Co to jest Harela Diagram Definicja Zobacz: diagram stanów
 • Co to jest Ddd Definicja Leksykon-przewodnik danych. Zobacz: leksykon
 • Co to jest Deaktywacja Definicja Zapamiętanie obiektu w trwałej pamięci zewnętrznej i usuwanie go z pamięci operacyjnej
 • Co to jest Klas Asocjacji Diagram Definicja Zobacz: diagram klas
 • Co to jest Dinozaur Definicja dzisiaj nieco zapomnianej; autora albo propagatora pewnej przestarzałej koncepcji. Także ustalenie przestarzałego mechanizmu o
 • Co to jest Dpd Definicja Diagram Przepływu Danych. Zobacz: diagram przepływu danych
 • Co to jest Obiektów Struktury Diagram Definicja Zobacz: diagram obiektów
 • Co to jest Stanów Zmiany Diagram Definicja Zobacz: diagram stanów
 • Co to jest Dii Definicja W OMG CORBA, interfejs do dynamicznych wołań operatorów (metod).http://www.omg.org
 • Co to jest Destruktor Definicja Operator albo sposób usuwająca obiekty; synonim konstruktora
 • Co to jest Dfd Definicja Zobacz: diagram przepływu danych
 • Co to jest Dsom Definicja Pośrednik (ORB) udostępniający i przetwarzający obiekty w systemach rozproszonych wg standardu CORBA; wytworzony i rozprowadzany poprzez IBM
 • Co to jest dziedziczenie oparte na klasach Definicja Dziedziczenie, gdzie wprowadza się klasy i hierarchię (albo inną strukturę) klas
 • Co to jest Pojedyncze Dziedziczenie Definicja Zobacz: pojedyncze dziedziczenie
 • Co to jest Dbms Definicja Zobacz: mechanizm kierowania bazą danych
 • Co to jest Doe Definicja Obiektowe środowisko rozwoju rozproszonych aplikacji spółki SunSoft
 • Co to jest Dylan Definicja Obiektowy język programowania spółki Apple.http://www.cambridge.apple.com/dylan/dylan.htmlhttp://legend.gwydion.cs.cmu.edu
 • Co to jest Masowe Dane Definicja się dynamicznie w sposób nieograniczony. Zazwyczaj chodzi tu o wartości danych określone poprzez konstruktory typów masowych, takich jak
 • Co to jest Delphi Definicja spółki Borland, oparty o obiektowe rozszerzenie języka Pascal. Delphi łączy wizyjne projektowanie i programowanie oparte o komponenty z
 • Co to jest Derywacja Definicja Tworzenie klasy pochodnej (podklasy
 • Co to jest Przestrzenne Dane Definicja trójwymiarową) i obiekty w tej przestrzeni, na przykład dane projektów architektonicznych, dane dotyczące konstrukcji maszyn, itd
 • Co to jest Temporalne Dane Definicja Dane, gdzie najważniejszą rolę odgrywa rejestracja momentów albo odcinków czasu, na przykład dane o wydarzeniach historycznych
 • Co to jest Obiektów Interakcji Diagram Definicja Zobacz: diagram interakcji
 • Co to jest Asocjacyjny Dostęp Definicja Dostęp do danych przez nieproceduralne wyrażenia wysokiego poziomu, na przykład przez zapytania języka SQL albo OQL
 • Co to jest 1 Dyskryminator Definicja Atrybut, którego wartość umożliwia dynamiczne rozróżnienie między poszczególnymi przypadkami unii albo wariantu. Zobacz: unia
 • Co to jest Procesów Diagram Definicja Diagram pokazujący strukturę i wzajemne zależności między procesami; przeważnie to jest odmiana diagramu przepływu danych
 • Co to jest diagram przejść pomiędzy stanami Definicja Zobacz: diagram stanów
 • Co to jest Działanie Definicja Zobacz: aktywność
 • Co to jest Obiektów Diagram Definicja Niekiedy tym terminem ustala się diagram, gdzie prócz oznaczeń występujących na diagramie klas występują również oznaczenia konkretnych
 • Co to jest Dais Definicja Pośrednik ORB wg standardu CORBA rozprowadzany poprzez ICL.http://www.icl.co.uk/products/dais/home.html
 • Co to jest Biznesowe Dane Definicja dziedziny przedmiotowej (szeroko pojmowanego biznesu); dane, które uczestniczą w przetwarzaniu ustalonym poprzez logikę biznesu
 • Co to jest Ddl Definicja Początkowo, język zaproponowany poprzez DBTG CODASYL, wykorzystywany do zapisu schematu bazy danych. Termin ten służy także jako ogólne
 • Co to jest Pakietów Diagram Definicja zachodzącymi między nimi zależnościami. Diagramy pakietów odwzorowują przekazywanie (import) informacji z pakietu do pakietu. Poniższy
 • Co to jest Niestrukturalne Dane Definicja których struktura (typ, format, model) nie jest ustalona i nie może być w prosty sposób rozpoznana poprzez mechanizm. Odpowiednikiem
 • Co to jest Wirtualne Dane Definicja Dane, które nie są zapamiętane fizycznie, ale są wyliczane w chwili dostępu; dane widziane przez pewną perspektywę (view
 • Co to jest Datablades Definicja oferowany poprzez firmę Informix dla przetwarzania multimediów (tekst, audio, wideo, grafika bitowa), danych przestrzennych, danych
 • Co to jest Dataextenders Definicja oferowany poprzez firmę IBM jako składnik mechanizmu DB2 Universal Database dla przetwarzania multimediów (tekst, audio, wideo, grafika
 • Co to jest Dbpl Definicja Zobacz: język programowania baz danych
 • Co to jest Dce Definicja informatycznego oparty o koncepcję odległego wołania procedury (RPC); przygotowany poprzez konsorcjum Open Software Foundation, OSF.http
 • Co to jest 0 5 Domino Definicja Kolejna wersja Lotus Notes (spółki IBM/Lotus), obiektowa, zintegrowana z IIOP wg standardu CORBA
 • Co to jest Implementacji Dziedziczenie Definicja Przypadek, gdzie podklasy danej klasy dziedziczą pojęcia znajdujące się w danej klasie, jak także korzystają z zaimplementowanych tam metod
 • Co to jest Dzielony Definicja przykład bazę danych), które są dzielone między wielu użytkowników albo mechanizmów, albo o pewne byty programistyczne, które są wspólne
 • Co to jest Deklaracyjny Definicja bezpośrednio formułuje się cel przetwarzania, a nie akcje kierujące do tego celu. Odpowiednikiem (niedoskonałym) języka deklaracyjnego jest
 • Co to jest Dekompozycja Definicja pewnego bytu (klasy, modułu, problemu, i tak dalej) na składowe, mający na celu dalsze rozpatrywanie składowych z wyjątkiem pozostałych
 • Co to jest Denormalizacja Definicja dwóch albo więcej tablic relacyjnych w jedną. Denormalizacja jest konsekwencją dwóch problemów: (1) niskiej efektywności operacji złączenia
 • Co to jest Aktywności Diagram Definicja idei są precyzyjnie tym samym, co diagramy przepływu sterowania (flowcharts, control flow diagrams). Jedyną różnicą koncepcyjną to jest, iż
 • Co to jest Związek Encja Diagram Definicja związek (zobacz: schemat encja-związek), przedstawiający encje, związki, atrybuty i (w regularnie spotykanym rozszerzeniu) hierarchię
 • Co to jest Dziedzina Definicja wartości pewnej zmiennej, atrybutu, kolumny stosunku, i tak dalej Na przykład dziedziną atrybutu Nazwisko może być zestaw niepustych
 • Co to jest Aplikacyjna Dziedzina Definicja Region zastosowań danej aplikacji. Zobacz: tematyka problemu
 • Co to jest Problemu Dziedzina Definicja obiektem rozważań przy analizie i projektowaniu; środowisko biznesu, w relacji do którego rozważana jest dana aplikacja. Definicja
 • Co to jest Komponentów Diagram Definicja komponentów oprogramowania, ich związki i przepływ komunikatów i interfejsy ze światem zewnętrznym. To jest graf, gdzie węzłami są
 • Co to jest Modułów Diagram Definicja Diagram pokazujący zależności między fizycznymi modułami oprogramowania; zobacz diagram poniżej.Przykładowy diagram modułów
 • Co to jest Użycia Przypadków Diagram Definicja użycia. Poniższy rysunek przedstawia diagram przypadków użycia dla pewnej spółki zajmującej się pośrednictwem w sprzedaży.Przykładowy
 • Co to jest Sekwencji Diagram Definicja wymiary: wymiar pionowy reprezentuje czas, zaś wymiar poziomy reprezentuje klasy obiektów. Ważna jest kolejność pewnych zdarzeń, z kolei
 • Co to jest Interfejsu Dziedziczenie Definicja interfejs (interfejs do obiektów podklasy) opierając się na danego interfejsu. Nie znaczy to jednak, iż można automatycznie używać z metod
 • Co to jest Dziennik Definicja bazie danych od momentu ostatniego jej składowania (back up) albo zmiany powodowane poprzez transakcję. Plik ten umożliwia odtworzenie
 • Co to jest Smalltalk Distributed Definicja Pośrednik zamiany obiektów (ORB) wg standardu OMG CORBA, rozwijany i rozpowszechniany poprzez firmę HP
 • Co to jest Dml Definicja terminem tym oznaczono podjęzyk do programowania aplikacji z bazą danych zaproponowany poprzez DBTG CODASYL w 1971 r. Wielu autorów używa
 • Co to jest Dome Definicja Pośrednik (broker, ORB) wg standardu OMG CORBA
 • Co to jest Domf Definicja Mechanizm kierowania przedmiotami zgodny ze standardem OMG CORBA, część mechanizmu DOE spółki SunSoft
 • Co to jest Dood Definicja Dedukcyjne i obiektowe bazy danych. Cykliczna narada z zakresu obiektowości angażująca raczej środowiska akademickie
 • Co to jest Nawigacyjny Dostęp Definicja reprezentujące powiązania albo asocjacje między danymi. Przeważnie dostęp nawigacyjny jest wiązany z wyrażeniami ścieżkowymi albo
 • Co to jest Blokowanie Dwufazowe Definicja przetwarzania transakcji, polegająca na tym, iż każda transakcja zawiera dwie etapy: fazę wzrostu (growing), kiedy transakcja blokuje coraz
 • Co to jest Dyspozycja Dynamiczna Definicja Wiązanie metod w okresie wykonania, przeciwieństwo późnego wiązania
 • Co to jest Klasyfikacja Dynamiczna Definicja Dynamiczne przypisywanie obiektu do klasy, umożliwienie zmiany klasy obiektu
 • Co to jest Html Dynamiczny Definicja programy pracujące w oparciu o witryny internetowe. Dzięki niemu można lokalnie przechowywać i przetwarzać wiadomości bez odwoływania się
 • Co to jest 2 Dyskryminator Definicja następuje specjalizacja danej klasy na podklasy. Na przykład dla klasy Pojazd dyskryminatorem specjalizacji może być Teren (pojazd naziemny
 • Co to jest Dyspozycja Definicja danym języku programowania dla realizacji polimorfizmu, przesłaniania i przeciążania. Chodzi o to, którą z metod o nazwie m należy wybrać
 • Co to jest Dynamiczne Dziedziczenie Definicja klas albo cech innych obiektów (na przykład ich stanu) w trakcie czasu wykonania; regularnie związane z możliwością dynamicznej zmiany
 • Co to jest Półstrukturalne Dane Definicja jest nieregularna, lecz może być w pewnym zakresie rozpoznana poprzez mechanizm. Regularnie tym terminem ustala się dane, gdzie etykiety
 • Co to jest Database Universal Db2 Definicja następca prototypu o nazwie Starburst. Wspomaga spore obiekty (BLOB-y i CLOB-y), rodzaje i funkcje definiowane poprzez użytkownika (w
 • Co to jest Dcom Definicja współdziałania mechanizmów obiektowych w środowiskach rozproszonych; wersja sieciowa standardu COM powstała przez zintegrowanie go z
 • Co to jest Obiektowe Dedukcyjno Definicja które próbują łączyć dedukcyjne bazy danych (oparte na logice matematycznej) z pojęciami obiektowości, takimi jak klasy i dziedziczenie
 • Co to jest Deklaracja Definicja nazwę i typ (albo klasę) zmiennej albo obiektu. Deklaracje mogą także określać rodzaje i klasy. Dla funkcji, procedury, sposoby, i tak
 • Co to jest Delegacja Definicja strukturze danych, gdy operacje, które można wykonać na danym obiekcie, są własnością innego obiektu (są oddelegowane do innego obiektu). W
 • Co to jest Dereferencja Definicja identyfikatora obiektu albo adresu zmiennej) na wartość przechowywaną wewnątrz tego obiektu albo tej zmiennej. W większości języków
 • Co to jest Diagram Definicja Schemat wizualny, najczęściej w formie grafu, odwzorowujący pewien aspekt problemu albo pewien aspekt rozwiązania problemu
 • Co to jest Interakcji Diagram Definicja zależności w przepływie sterowania. Sposoby realizujące to sterowanie są rozproszone w wielu klasach, co skutkuje trudności ze zrozumieniem
 • Co to jest Klas Diagram Definicja nazwy (i niekiedy rodzaje) atrybutów, nazwy (i niekiedy sygnatury) metod, związki asocjacji i agregacji zachodzących pomiędzy przedmiotami
 • Co to jest Kolaboracji Diagram Definicja przedstawienie przepływu komunikatów między przedmiotami. Kolaboracja między przedmiotami włącza dwa aspekty: statyczną strukturę
 • Co to jest Danych Przepływu Diagram Definicja wartościami wprowadzanymi, przetwarzanymi i wyprowadzanymi z mechanizmu. Diagram przepływu danych nie zajmuje się czasem i zależnościami
 • Co to jest Rozprzestrzeniania Diagram Definicja przedmiotów czasu wykonania: komponentów sprzętowych, komponentów oprogramowania, mechanizmów i związanych z nimi obiektów. Komponenty
 • Co to jest Stanów Diagram Definicja jakiegoś procesu (w sensie czynności, które są realizowane poprzez ten mechanizm), zaś krawędzie oznaczają przepływ sterowania (przejścia
 • Co to jest Zdarzeń Tropów Diagram Definicja zdarzania, byty odbierające zdarzenia i kolejność zdarzeń. Inne ustalenia: diagram przepływu komunikatów, diagram interakcji, graf
 • Co to jest Transakcja Długa Definicja na przykład tygodnie albo miesiące), iż niedopuszczalna jest całkowita niedostępność zablokowanych poprzez nią zasobów. Długie transakcje
 • Co to jest Domyślny Definicja albo innego bytu, który jest wstawiany w pewne miejsce w wypadku, gdy użytkownik albo program nie zapełnił go explicite. Na przykład
 • Co to jest Doos Definicja obiektowego, odmiennie Wirfs-Brock. Etap początkowa metodyki włącza identyfikację klas, identyfikację odpowiedzialności i identyfikację
 • Co to jest Normalna Postać Druga Definicja normalnej, jeśli jej klucz złożona jest z dwóch albo więcej atrybutów, i pewien nie-najważniejszy atrybut znajduje się w zależności
 • Co to jest Dsi Definicja dynamiczne przekazanie zlecenia do obiektu od strony serwera obiektów (podobnie do szkieletu w zleceniach statycznych).http://www.omg.org
 • Co to jest Potwierdzenie Dwufazowe Definicja systemach rozproszonych. Przetwarzanie transakcji dzieje się w dwóch fazach:przetwarzanie (obliczenia i aktualizacje);potwierdzenie (commit
 • Co to jest dylemat elipsy i koła Definicja obiektowej poezji. Załóżmy, iż klasa Elipsa jest zdefiniowana jako typtypedef Elipsa = struct{ integer OśPozioma, integer OśPionowa };gdzie
 • Co to jest Typów Kontrola Dynamiczna Definicja wykonania. To jest kontrola znacząco mniej efektywna od statycznej kontroli typów, bo wymaga przetestowania wszystkich możliwych przebiegów
 • Co to jest Sql Dynamiczny Definicja gdzie programista przygotowuje zdania SQL w formie ciągów znaków, na przykład przez konkatenację fragmentów tekstu pochodzących z różnych
 • Co to jest Dziedziczenie Definicja określający przekazywanie cech (definicji atrybutów, metod, i tak dalej) z nadklasy do jej podklas. Na przykład przedmiot klasy Pracownik
 • Co to jest Statyczne Dziedziczenie Definicja Dziedziczenie, które można rozstrzygnąć w okresie kompilacji

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Dziedziczenie Statyczne, Dziedziczenie, Dynamiczny Sql, Dynamiczna Kontrola Typów, Dylemat Elipsy I Koła, Dwufazowe Potwierdzenie, Dsi, Druga Postać Normalna przykłady.

Działanie Dziedziczenie Statyczne, Dziedziczenie, Dynamiczny Sql zastosowanie.