Członek, Czarna Skrzynka

Członek, Czarna Skrzynka, Corba 3.0, Com, Clu, Cli, Cio, Case, Crc, Czas Życia Obiektu, Cykl Życia.

członek czarna skrzynka corba co to jest

Definicje komputerowe na C

 • Co to jest Peter Chen Definicja Artysta i propagator modelu encja-związek
 • Co to jest Catalysis Definicja projektowania mechanizmów informatycznych przygotowana poprzez D'Souza i Willsa.http://www.iconcomp.com/papers/cata/index.html
 • Co to jest 2 Cool Definicja Zobacz: OO-Cobol
 • Co to jest 2 Cad Definicja Zobacz: diagram asocjacji klas
 • Co to jest Kompilacji Czas Definicja Czas, gdzie następuje wymiana tekstu programu na jego wykonywalny (binarny) kod
 • Co to jest Eksportowana Cecha Definicja Właściwość pewnego bytu programistycznego (atrybut, procedura, sposób, typ, i tak dalej) dostępna publicznie
 • Co to jest S C Definicja Zobacz: klient-serwer
 • Co to jest Klient Cienki Definicja Zobacz: chudy klient
 • Co to jest Cf Definicja Zobacz: wspólne udogodnienia
 • Co to jest Clob Definicja Spory przedmiot znakowy; definicja występujące w nie wszystkich systemach obiektowo-relacyjnych
 • Co to jest Wykonania Czas Definicja Czas, gdzie następują akcje komputera właściwe z obecnie wykonywanym kodem programu
 • Co to jest Broker Component Definicja na standardzie CORBA, rozwinięcie SOM. Wytwór IBM.http://www.software.ibm.com/objects/somobjects/http://www.software.ibm.com/ad/cb
 • Co to jest 1 Cad Definicja Projektowanie wspomagane komputerowo. Regularnie wymieniana tematyka potencjalnych zastosowań technologii obiektowych
 • Co to jest Cam Definicja Wytwarzanie wspomagane komputerowo. Regularnie wymieniana tematyka potencjalnych zastosowań technologii obiektowych
 • Co to jest Co2 Definicja Obiektowy język programowania (oparty o C) dla mechanizmu O2 (aktualnie nie podtrzymywany
 • Co to jest Corba Definicja obiektowych i nieobiektowych, heterogenicznych i rozproszonych, przygotowany poprzez gremium OMG. Celem standardu OMG CORBA jest uzyskanie
 • Co to jest Rick Cattel Definicja Prezes ekipy ODMG, kluczowy architekt standardu ODMG
 • Co to jest Klient Chudy Definicja klienta o bardzo ograniczonych funkcjach, korzystającego raczej z usług świadczonych poprzez serwer. Przeciwieństwem jest tłusty (silny
 • Co to jest Luka Cardelli Definicja szczególnie w wykorzystaniu do obiektowości. Także autor albo współautor kilku (obiektowych, polimorficznych) języków programowania
 • Co to jest Cartridges Definicja oferowany poprzez firmę Oracle dla mechanizmu Oracle-8, wykorzystywany do przetwarzania multimediów (tekst, wideo, grafika bitowa) i
 • Co to jest 0 2 Corba Definicja 1994 zapewniająca współdziałanie między niezależnie zbudowanymi pośrednikami ORB. Zobacz także: CORBA.http://www.omg.org
 • Co to jest C Definicja konstrukcji hybrydowej, pochodna języka C. Spore wykorzystania na skalę przemysłową. Łączy własności C niskiego poziomu, takie jak
 • Co to jest 3 Cool Definicja Rozszerzenie C++ z równoległym wykonywaniem zadań i podziałem pamięci dla multi-procesorów
 • Co to jest Cecil Definicja przygotowany poprzez Uniwersytet w Waszyngtonie, poświęcony do wspomagania szybkiej konstrukcji rozszerzalnego oprogramowania. Cecil jest
 • Co to jest Cfom Definicja pozwalający wyrazić sporo pojęć obiektowości, wspomagający ponowne użycie i rozszerzalność.http://wwwtrese.cs.utwente.nl
 • Co to jest Chroniony Definicja Ustalenie cechy, atrybutu, sposoby, funkcji, która jest niedostępna z zewnątrz danej klasy, niezależnie od klas będących jej specjalizacją
 • Co to jest Metody Ciało Definicja Kod (zapisany w języku programowania) implementujący metodę. Przeciwieństwo: treść sposoby
 • Co to jest Clips Definicja ekspertowych, zaimplementowany poprzez NASA. Posiada możliwości wnioskowania i reprezentowania wiedzy, wspomaganie dla reguł i obiektowego
 • Co to jest Clos Definicja Obiektowe rozwinięcie języka programowania Lisp.http://www.franz.com
 • Co to jest Peter Coad Definicja Artysta metodyki obiektowej analizy i projektowania mechanizmów informatycznych, określanej jako Coad/Yourdon
 • Co to jest Yourdon Coad Definicja Obiektowa metodyka analizy i projektowania mechanizmów informatycznych. Zobacz: OOA/OOD
 • Co to jest Cobra Definicja Częsta błędna pisownia akronimu CORBA
 • Co to jest 1 Cool Definicja operacyjnego Chorus przygotowany w ramach projektu Esprit/OUVERTURE.http://www.chorus.com/Products/Cool/index.html
 • Co to jest 1 1 Corba Definicja Specyfikacja standardu CORBA z roku 1991, aktualnie znowelizowana. Zobacz: CORBA
 • Co to jest Crud Definicja usunięcie. Akronim określający fundamentalne funkcjonalności wymagane poprzez system trwałych danych albo obiektów
 • Co to jest Cscw Definicja Ustalenie dziedziny badawczej i technologii zajmującej się organizacją pracy grupowej. Typowym wytworem wspomagającym jest LotusNotes
 • Co to jest Obiektu Życia Cykl Definicja etapy życia obiektu pod kątem jego roli w systemie informacyjnym. Zazwyczaj, ten termin jest łączony z operacjami (sposobami) tworzenia i
 • Co to jest Obiektu Życia Czas Definicja Zobacz: cykl życia obiektu
 • Co to jest Crc Definicja użytkownikami mechanizmu mająca na celu ustalenie ich potrzeb i wymogów. Sposób CRC jest rekomendowana w kilku metodykach analizy i
 • Co to jest Case Definicja oprogramowania, komputerowe wspomaganie inżynierii mechanizmów. Ustalenie mechanizmu wspomagającego analizę i projektowanie mechanizmów
 • Co to jest Cio Definicja Stanowisko w spółce (amerykańskiej). Osoba piastująca to stanowisko jest odpowiedzialna za rozpoznanie pojawiających się nowych technologii
 • Co to jest Cli Definicja SQL). CLI jest interfejsem programistycznym (zestawem procedur) umożliwiającym dostęp programów aplikacyjnych do relacyjnych baz danych
 • Co to jest Clu Definicja Pascala, przygotowany w MIT. Wspomaga abstrakcje danych i iteratory. Program w CLU złożona jest z oddzielnie kompilowanych procedur
 • Co to jest Com Definicja poprzez Microsoft. COM jest modelem komunikacji i komponentów zastosowanym w OLE2. Wersja COM pozwalająca na pracę w systemie rozproszonym
 • Co to jest 0 3 Corba Definicja czasie opracowywania. Planowane jest sporo rozszerzeń obecnego standardu CORBA 2.0, zwłaszcza: obsługa komunikatów (messaging
 • Co to jest Skrzynka Czarna Definicja wewnętrzna budowa albo implementacja jest schowana. Termin ten jest wiązany z ponownym użyciem (reuse), gdzie znaczy taki aktyw ponownego
 • Co to jest Członek Definicja przedmiot będący wystąpieniem danej klasy; przeciwieństwo wystąpienia (instance). Niektórzy autorzy różnicują terminy wystąpienie i członek

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Członek, Czarna Skrzynka, Corba 3.0, Com, Clu, Cli, Cio, Case, Crc, Czas Życia Obiektu, Cykl Życia Obiektu, Cscw, Crud, Corba 1.1, Cool (1), Cobra przykłady.

Działanie Członek, Czarna Skrzynka, Corba 3.0, Com, Clu, Cli, Cio zastosowanie.