Atrybut atomowy co znaczy

Atrybut wystąpienia co znaczy atrybut wyjątku krzyżówka atrybut powtarzalny co to jest atrybut.

atrybut atomowy agregacja co to jest

Definicje komputerowe na A

 • Co znaczy Atomowy Atrybut Ranking Zobacz: atrybut prosty leczenie
 • Krzyżówka Agregacja Co lepsze klasami obiektów (specjalny sytuacja asocjacji), modelujący relacja całości do jej części (na przykład relacja samochodu do silnika skutki uboczne
 • Co to jest Ada95 Czy warto wersja języka Ada z roku 1995. Dodatkowe cechy włączają: obiektowość, etykietowane rodzaje (tagged types), rodzaje abstrakcyjne i klasowe jak działa
 • Słownik Obiektów Adapter Opinie forum znaczy oprogramowanie wykorzystywane do wymiany interfejsu przewidzianego poprzez implementację obiektu na bardziej abstrakcyjny interfejs przeciwskazania
 • Czym jest Formalny Argument Najlepszy Zobacz: wyznacznik formalny jak leczyć
 • Co oznacza Akcesor Porównaj W języku Smalltalk sposób, która zwraca wartość zmiennej wystąpienia (instance variable pomoc
 • Tłumaczenie Referencyjny Atrybut Wyniki Zobacz: atrybut wskaźnikowy wskazania
 • Przykłady Masowy Atrybut Zastosowanie Zobacz: atrybut powtarzalny co pomoże
 • Definicja Wirtualny Atrybut Ranking Zobacz: atrybut pochodny czym leczyć
 • Encyklopedia Aktualizuj Co lepsze podstawienia (assignment) definiowana w językach programowania baz danych, zwłaszcza w SQL. Przykładowe zdanie aktualizacji w SQL (podwyżka co działa na
 • Jak działa Aktyw Czy warto kojarzony z ponownym użyciem (reuse), oznaczający skatalogowany i nazwany składnik oprogramowania albo projektu mechanizmu, który może być efekty uboczne
 • Czy jest Aktywacja Opinie forum i niekiedy metod) z trwałego nośnika do przestrzeni adresowej wykonywalnych programów celem przetwarzania tych danych (na przykład przez domowym sposobem
 • Pojęcie Trzywarstwowa Architektura Najlepszy serwer, która jest podzielona na trzy warstwy: interfejs użytkownika, logikę przetwarzania (reguły biznesu, logikę biznesu) i bazę danych zamiennik
 • Wyjaśnienie Klasy Atrybut Porównaj przechowywany wewnątrz definicji klasy (albo wewnątrz obiektu reprezentującego klasę), którego nazwa i wartość jest wspólna (jednakowa) dla dawkowanie
 • Opis Danych Baza Aktywna Wyniki Baza danych zawierająca czynne reguły jak stosować
 • Informacje Alias Zastosowanie Pseud., dodatkowa nazwa obiektu, atrybutu, sposoby, i tak dalej Termin stosowany w wielu kontekstach lekarstwo
 • Znaczenie Architektura Ranking budowa mechanizmu komputerowego albo oprogramowania, określająca składowe, powiązania między składowymi, wzajemne interakcje i przepływ leczenie
 • Co znaczy Sparc Ansi Architektura Co lepsze architektura SZBD zaproponowana poprzez komitet ANSI/SPARC. Odznacza ona poziom pojęciowy mechanizmu, wspólny dla wszystkich jego skutki uboczne
 • Krzyżówka Kompozytowy Atrybut Czy warto Atrybut składający się z dwóch albo więcej wartości; atrybut składający się z podatrybutów, atrybut złożony jak działa
 • Co to jest Asercja Opinie forum do programu określający dopuszczalny stan przetwarzania, na przykład X - Y > 10. Asercja zazwyczaj wiąże wartości jednej albo więcej przeciwskazania
 • Słownik Aliasowanie Najlepszy Przypisywanie pseudonimu, dodatkowej nazwy dla obiektu, atrybutu, sposoby, itd jak leczyć
 • Czym jest Any Porównaj klasy będącej nadklasą wszystkich klas (w najwyższym stopniu ogólnego przodka). Także ustalenie typu będącego nadtypem wszystkich typów. W pomoc
 • Co oznacza Statyczny Atrybut Wyniki Zobacz: atrybut klasy wskazania
 • Tłumaczenie Analiza Zastosowanie rozpoznawania, wyjaśniania, modelowania, specyfikowania i dokumentowania rzeczywistości albo problemu będącego obiektem projektu; ustalanie co pomoże
 • Przykłady Antywzorzec Ranking wydawałoby się naturalnego podejścia do pewnego problemu, które po pewnym czasie okazuje się błędne albo bardzo nieefektywne czym leczyć
 • Definicja Powiązania Atrybut Co lepsze Zobacz: atrybut asocjacji co działa na
 • Encyklopedia Wielowartościowy Atrybut Czy warto Zobacz: atrybut powtarzalny efekty uboczne
 • Jak działa Aktualizacja Opinie forum Zmiana wartości zmiennej, obiektu, atrybutu; operacja podstawienia domowym sposobem
 • Czy jest Wewnętrzny Atrybut Najlepszy Atrybut obiektu popularny wyłącznie dla metod zdefiniowanych wewnątrz jego klasy zamiennik
 • Pojęcie Wielowarstwowa Architektura Porównaj serwer składająca się z wielu warstw z dobrze zdefiniowanym interfejsem między warstwami. Zobacz także: architektura trzywarstwowa dawkowanie
 • Wyjaśnienie Argument Wyniki Odmiennie wyznacznik (formalny albo obecny) sposoby, funkcji procedury, wyjątku, itd jak stosować
 • Opis Arna N Asocjacja Zastosowanie Asocjacja, gdzie uczestniczy n klas (niekoniecznie różnych); zazwyczaj n jest większe od 2 lekarstwo
 • Informacje Spadkowa Aplikacja Ranking Zobacz: wykorzystanie spadkowe leczenie
 • Znaczenie Wyliczalny Atrybut Co lepsze Zobacz: atrybut pochodny skutki uboczne
 • Co znaczy Rekurencyjny Agregat Czy warto przedmiotów tego samego typu. Na przykład agregatem rekurencyjnym jest część samochodu, gdyż złożona jest z części, które także składają jak działa
 • Krzyżówka Applescript Opinie forum Obiektowy język skryptowy mechanizmu operacyjnego komputerów Apple Macintosh przeciwskazania
 • Co to jest Obiektowa Analiza Najlepszy Zobacz: obiektowa badanie jak leczyć
 • Słownik Ansi Porównaj Amerykański Narodowy Instytut Standardyzacji.http://www.ansi.org pomoc
 • Czym jest X3H2 Ansi Wyniki Komitet ANSI zajmujący się opracowaniem standardu SQL3 wskazania
 • Co oznacza Binarna Asocjacja Zastosowanie Asocjacja łącząca dwie klasy co pomoże
 • Tłumaczenie Aktywność Ranking Mechanizm posiadający zauważalny czas trwania; sekwencja akcji. Synonimy: działanie, mechanizm, funkcja czym leczyć
 • Przykłady Obiekt Aktywny Co lepsze posiadający własny program o sterowaniu inicjowanym i biegnącym niezależnie i równolegle w relacji do przebiegu innych co działa na
 • Definicja Szbd Aktywny Czy warto przystosowany do rejestrowania zdarzeń i spontanicznej reakcji na zdarzenia zachodzące w środowisku bazy danych albo w środowisku efekty uboczne
 • Encyklopedia Aktualny Argument Opinie forum Zobacz: wyznacznik obecny domowym sposobem
 • Jak działa Audyt Najlepszy badanie danego produktu, przeprowadzone poprzez organ niezależny od wytwórcy tego produktu. Badanie ma na celu ustalenie, czy działania zamiennik
 • Czy jest Autoryzacja Porównaj System albo czynność przypisania użytkownikom praw dostępu do poszczególnych danych, obiektów, usług albo funkcji mechanizmu dawkowanie
 • Pojęcie Acid Wyniki Fundamentalne własności definicje transakcji: atomowość, spójność, izolacja, trwałość; zobacz: transakcja jak stosować
 • Wyjaśnienie Danych Bazy Administrator Zastosowanie osób odpowiedzialna za jedną albo więcej baz danych podtrzymywanych poprzez pewien SZBD. Administrator bazy danych tworzy bazę danych i dba lekarstwo
 • Opis Atomowość Ranking Jedna z własności transakcji oznaczająca, iż wykonują się lub wszystkie operacje wchodzące w jej skład, lub żadna leczenie
 • Informacje atomowość, spójność, izolacja, trwałość Co lepsze Fundamentalne własności transakcji. Zobacz: transakcja skutki uboczne
 • Znaczenie Atomowy Czy warto Ustalenie wartości, obiektu, atrybutu i tak dalej, którego nie można zdekomponować na mniejsze przedmioty jak działa
 • Co znaczy Ado Opinie forum obiektowym na poziomie aplikacji, poprzez który programiści mają dostęp do OLE DB. Obecne aplikacje korzystają z wielu źródeł informacji przeciwskazania
 • Krzyżówka Agent Najlepszy Zobacz: czynny agent jak leczyć
 • Co to jest Aglet Porównaj do apletu wprowadzone poprzez IBM. W przeciwieństwie od apletu, aglet w trakcie transmisji w sieci przenosi swój obecny stan wykonania, co pomoc
 • Słownik Agora Wyniki programowania bazujący na pojęciu prototypu; zaprojektowany na Uniwersytecie w Brukseli, Belgia.http://progwww.vub.ac wskazania
 • Czym jest Aplikacja Zastosowanie Oprogramowanie realizujące pewne funkcje użytkowe; oprogramowanie, z którym ma do czynienia użytkownik końcowy co pomoże
 • Co oznacza Pochodny Atrybut Ranking wartość jest obliczana na przykład z wartości innych atrybutów. Przykładowo, jeśli przedmiot OSOBA zawiera atrybut RokUrodzenia, to atrybut czym leczyć
 • Tłumaczenie Prosty Atrybut Co lepsze NAZWISKO dla obiektu PRACOWNIK. Atrybut prosty przechowuje precyzyjnie jedną wartość, która z punktu widzenia użytkownika jest co działa na
 • Przykłady Wskaźnikowy Atrybut Czy warto Atrybut, którego wartością jest parametr (pointer) kierujący zazwyczaj do pewnego obiektu; odmiennie atrybut referencyjny efekty uboczne
 • Definicja Relacyjna Algebra Opinie forum wyszukiwania w relacyjnej bazie danych jako zbioru wyrażeń algebraicznych, które tworzą z (zapamiętanych) stosunku nowe stosunki przez domowym sposobem
 • Encyklopedia Funkcyjnych Punktów Analiza Najlepszy oceny złożoności realizacji projektów informatycznych przez tak zwany punkty funkcyjne (function points, FP). Bazuje na wydzieleniu zamiennik
 • Jak działa Apache Porównaj serwerem WWW, dla mechanizmów unix'owych. Powstał na bazie NCSA httpd 1.3. Poprawiono sporo błędów, a również zwiększono wydajność dawkowanie
 • Czy jest Api Wyniki programowania aplikacji (w formie biblioteki procedur albo innej formy oprogramowania) pozwalający na dostęp do bazy danych, mechanizmu jak stosować
 • Pojęcie Asocjacji Atrybut Zastosowanie charakteryzujący asocjację między przedmiotami. Na przykład asocjacja Wypożyczył między przedmiotami klasy Czytelnik i klasy Podręcznik lekarstwo
 • Wyjaśnienie Dwukierunkowa Asocjacja Ranking Asocjacja pozwalająca na przechodzenie (nawigację) od obiektów jednej klasy do obiektów drugiej klasy, i odwrotnie leczenie
 • Opis Jednokierunkowa Asocjacja Co lepsze Asocjacja pozwalająca na przechodzenie (nawigację) od obiektów jednej klasy do obiektów drugiej klasy, lecz nie odwrotnie skutki uboczne
 • Informacje Pochodna Asocjacja Czy warto można wyznaczyć z innych asocjacji. Na przykład asocjację JestSzefem między przedmiotami klasy Pracownik można wyznaczyć opierając się na jak działa
 • Znaczenie Ternarna Asocjacja Opinie forum Asocjacja między trzema klasami (niekoniecznie wieloma); zobacz rysunek poniżej.Przykład asocjacji ternarnej przeciwskazania
 • Co znaczy Asynchroniczność Najlepszy Równoległe działanie, współbieżność, brak centralnej koordynacji wielu mechanizmów jak leczyć
 • Krzyżówka Asynchroniczny Porównaj paradygmatu programowania, przy którym występuje równoległe (współbieżne) działanie metod, procedur albo innych abstrakcji proceduralnych pomoc
 • Co to jest Domyślny Atrybut Wyniki wartość atrybutu podstawiana w chwili tworzenia nowego obiektu (na przykład ciąg 30 spacji dla atrybutu Nazwisko). Atrybut domyślny wiąże wskazania
 • Słownik Dzielony Atrybut Zastosowanie Zobacz: atrybut klasy co pomoże
 • Czym jest Multimedialny Atrybut Ranking przechowujący długą wartość (zwłaszcza rzędu megabajtów) użytkowaną przy przechowywaniu danych multimedialnych (pliki edytorów tekstowych czym leczyć
 • Co oznacza Zewnętrzny Atrybut Co lepsze Atrybut popularny publicznie co działa na
 • Tłumaczenie Złożony Atrybut Czy warto wartość nie jest atomowa i złożona jest z podatrybutów, na przykład atrybut Data złożona jest z podatrybutów Rok, Miesiąc, Dzień. Atrybut efekty uboczne
 • Przykłady Zdarzenia Atrybut Opinie forum charakteryzujący zjawisko. W wielu koncepcjach zjawisko jest również przedmiotem i może posiadać atrybuty. Na przykład zjawisko domowym sposobem
 • Definicja Abstrakcja Najlepszy albo pominięcie mniej ważnych szczegółów rozważanego przedmiotu albo mniej istotnej informacji; wyodrębnianie cech wspólnych i zamiennik
 • Encyklopedia Proceduralna Abstrakcja Porównaj programistyczny hermetyzujący pewien ciąg dyrektyw (procedura, funkcja, operacja, sposób, i tym podobne), traktowany poprzez programistę (i dawkowanie
 • Jak działa Danych Abstrakcje Wyniki pojęć takich jak: generalizacja (generalization), specjalizacja (specialization), regulacja (classification), agregacja (aggregation) i jak stosować
 • Czy jest Danych Typ Abstrakcyjny Zastosowanie udostępniane w nie wszystkich językach programowania) oparte na założeniu, iż typ struktury danych jest skojarzony z operacjami lekarstwo
 • Pojęcie Adt Ranking Zobacz: abstrakcyjny typ danych leczenie
 • Wyjaśnienie Agregat Co lepsze dowolnego definicje (klasy, kontenera, obiektu, ekstensji, grona, stanu, zbioru, tablicy, sekwencji, i tak dalej), które może zawierać skutki uboczne
 • Opis Akcja Czy warto dynamicznych albo diagramach stanów czynność, która skutkuje zmianę stanu albo ma niezauważalny czas trwania. Przedmiot, który otrzymuje jak działa
 • Informacje Aktor Opinie forum analizy i projektowania (na przykład w modelu przypadków użycia): przedmiot modelujący ustaloną rolę zewnętrznego użytkownika mechanizmu przeciwskazania
 • Znaczenie Perspektyw Aktualizacja Najlepszy i technologiczny opierający na znalezieniu efektywnych, spójnych i uniwersalnych metod aktualizacji danych widzianych i udostępnianych jak leczyć
 • Co znaczy Reguły Aktywne Porównaj programistyczne (zbudowane z sekwencji dyrektyw) umieszczane w bazie danych, których uruchomienie jest powodowane spontanicznie (z pomoc
 • Krzyżówka Agent Aktywny Wyniki przedmiot. W ostatnim czasie ważna stała się własność przemieszczania się czynnych agentów w sieci, między innymi w sieci Internet. Temat wskazania
 • Co to jest Alfa Zastosowanie okresu testowania produktów programistycznych przed oficjalnym wypuszczeniem ich na rynek. Produkty takie zawierają regularnie wiele co pomoże
 • Słownik Obiektowa Algebra Ranking matematyczna podstawa semantyki obiektowych języków pytań wzorująca się na algebrze stosunku. Obiektowa algebra wprowadza operatory takie czym leczyć
 • Czym jest analiza i projektowanie obiektowe Co lepsze i narzędzia wykorzystywane do analizy problemu będącego obiektem planowanego przedsięwzięcia informatycznego, i do projektowania aplikacji co działa na
 • Co oznacza Antropomorfizm Czy warto obiektom albo klasom cech ludzkich celem analizy ich odpowiedzialności, zachowania się i interakcji. Przeciwieństwo: personifikacja efekty uboczne
 • Tłumaczenie Aplet Opinie forum kodzie pośrednim (znakowym) powstały w rezultacie kompilacji programu napisanego w Java, który jest przesyłany w sieci Internet wraz ze domowym sposobem
 • Przykłady Serwer Klient Architektura Najlepszy sprzętu albo oprogramowania, gdzie występuje podział na część zlecającą pewne usługi (a więc klienta) i część wykonującą te usługi (a więc zamiennik
 • Definicja Komponentowa Architektura Porównaj programowaniu obiektowym. W architekturze komponentowej program jest zestawem generycznych komponentów o dobrze zdefiniowanym interfejsie i dawkowanie
 • Encyklopedia 5 Ariane Wyniki będąca skutkiem europejskiego programu badań kosmicznych (European Space Agency), która 4 czerwca 1996 roku eksplodowała 40 sekund po jak stosować
 • Jak działa Asocjacja Zastosowanie klasami obiektów (na przykład pokazany niżej związek Zatrudnia pomiędzy firmami i osobami). Asocjacja może łączyć dwie albo więcej klas lekarstwo
 • Czy jest Kwalifikowana Asocjacja Ranking asocjację można dodatkowo określić atrybutem asocjacji (albo zestawem atrybutów asocjacji), którego wartości służą do podziału zbioru leczenie
 • Pojęcie Asp Co lepsze pozwalająca dynamicznie tworzyć witryny internetowe poprzez serwer WWW opierając się na skryptów. Jest to podobna metoda do PHP lecz dla skutki uboczne
 • Wyjaśnienie Atrybut Czy warto kilku dość bliskich znaczeniach:Nazwana własność albo wartość przypisana do obiektu, na przykład Nazwisko( Kowalski ) dla obiektu Pracownik jak działa
 • Opis Opcyjny Atrybut Opinie forum wartość może być pusta (niezapełniona, NULL), albo który może być nieobecny w konkretnym wystąpieniu obiektu; na przykład atrybut przeciwskazania
 • Informacje Powtarzalny Atrybut Najlepszy wartość może się powtarzać ustaloną albo nieokreśloną liczbę razy. Odpowiednikiem powtarzalnego atrybutu prostego może być spis wyuczonych jak leczyć
 • Znaczenie Wyjątku Atrybut Porównaj charakteryzujący wyjątek. W wielu koncepcjach wyjątek jest również przedmiotem i może posiadać atrybuty. Na przykład wyjątek pomoc
 • Co znaczy Wystąpienia Atrybut Wyniki Atrybut wspólnie z wartością będący składową obiektu - wystąpienia danej klasy wskazania

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Atrybut wystąpienia co znaczy atrybut wyjątku krzyżówka atrybut powtarzalny co to jest atrybut opcyjny słownik atrybut czym jest ASP co oznacza asocjacja. przykłady.

Działanie Atrybut atomowy co znaczy agregacja krzyżówka Ada95 co to jest zastosowanie.