Visibroker, Vbase, Visual Age

Visibroker, Vbase, Visual Age, Versant, Vdm++, Visual C++, Visual Basic, Vc.

vibroker vbase vual versant co to jest

Definicje komputerowe na V

  • Co to jest Vc Definicja Zobacz: Visual C
  • Co to jest Basic Visual Definicja Dostępny, wizyjny mechanizm dla MS Windows wspomagający programowanie zdarzeniowe. Posiada pewne cechy obiektowości
  • Co to jest C Visual Definicja języka C++ zrealizowane i rozpowszechniane poprzez Microsoft. Visual C++ wspomaga programowanie obiektowe aplikacji w środowiskach Windows
  • Co to jest Vdm Definicja Obiektowe rozszerzenie notacji VDM-SL (Vienna Development Method Specification Language
  • Co to jest Versant Definicja danych zrealizowany poprzez Versant Object Technology; wprowadza standard ODMG.http://www.versant.com/prod_f/index.html
  • Co to jest Age Visual Definicja programistycznych wykorzystywanych do wizyjnego programowania aplikacji z relacyjną bazą danych; zrealizowana i rozpowszechniana poprzez
  • Co to jest Vbase Definicja Poprzednia wersja mechanizmu Ontos, wycofana z rynku
  • Co to jest Visibroker Definicja Visigenic (przejęty w dalszym ciągu poprzez firmę Borland). VisiBroker jest ulepszoną wersją pakietu Black Widow ORB spółki PostModern

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Visibroker, Vbase, Visual Age, Versant, Vdm++, Visual C++, Visual Basic, Vc przykłady.

Działanie Visibroker, Vbase, Visual Age, Versant, Vdm++, Visual C zastosowanie.