Wskaźnik co znaczy wiarogodny

Wzywać co znaczy wzruszenie krzyżówka wzruszać się co to jest wzruszać słownik wzrost czym jest.

wskaźnik wiarogodny krzyżówka co to jest

Wszystkie synonimy, wyrazy podobne na w

 • Ranking Wskaźnik Porównanie oznaka, wskazówka, znak orientacyjny co znaczy
 • Co lepsze Wiarogodny Dlaczego niewątpliwy, prawdziwy, pewny, wiarygodny krzyżówka
 • Czy warto Wniosek Jak lepiej 1] konkluzja; 2] propozycja co to jest
 • Opinie forum Wierzchołek Kiedy czubek, szczyt, zwieńczenie słownik
 • Najlepszy Wykluczać Od czego zależy eliminować, odsuwać, usuwać, wyłączać czym jest
 • Porównaj Mierze Dużej W Na czym polega wielce, wysoce, znacznie co oznacza
 • Wyniki Ogóle W Różnice ani trochę, wcale, zupełnie tłumaczenie
 • Zastosowanie Przypadku W Wady i zalety w razie, w wypadku przykłady
 • Ranking Wabić Podobieństwa 1] przywoływać; 2] kusić, mamić, nęcić definicja
 • Co lepsze Wada Czemu 1] przywara, słabostka, słabość, śmiesznostka, ułomność; 2] deformacja, kalectwo, niedorozwój, nieforemność, ułomność, upośledzenie encyklopedia
 • Czy warto Wadliwy Co gorsze błędny, nieprawidłowy, niewłaściwy jak działa
 • Opinie forum Waga Porównaj 1] ciężar; 2] ważenie; 3] przen. doniosłość, rola, wartość, ważność, znaczenie czy jest
 • Najlepszy Się Wahać Porównanie 1] bujać się, chwiać się, chybotać się, drgać, huśtać się, kiwać się, kołysać się; 2] być w rozterce, namyślać się, nie móc się zdecydować pojęcie
 • Porównaj Walczyć Dlaczego 1] bić się, prowadzić walkę, siłować się, ścierać się (z kimś a. z czymś), toczyć walkę, wojować, zmagać się; 2] przen. dążyć (do czegoś wyjaśnienie
 • Wyniki Waleczny Jak lepiej bitny, bohaterski, dzielny, mężny, nieulękły, nieustraszony, odważny, śmiały, wojowniczy opis
 • Zastosowanie Walka Kiedy 1] batalia, bijatyka, bitwa, bój, bójka, potyczka, rozgrywka, starcie, utarczka, zmagania; 2] sport. konkurs, mecz, rozgrywka, spotkanie informacje
 • Ranking Walnie Od czego zależy bardzo, ogromnie, wielce, wybitnie, wydatnie znaczenie
 • Co lepsze Walny Na czym polega 1] generalny, ogólny, plenarny, powszechny; 2] decydujący, rozstrzygający, ważny co znaczy
 • Czy warto Walor Różnice plus, przymiot, wartość, zaleta krzyżówka
 • Opinie forum Waluta Wady i zalety 1] pieniądz, system pieniężny; 2] pot. banknoty, dewizy, monety; 3] pot. forsa, gotówka, pieniądze co to jest
 • Najlepszy Wandal Podobieństwa barbarzyńca, chuligan, dewastator słownik
 • Porównaj Wnioskować Czemu domyślać się, konkludować, wnosić, wyciągać wniosek (z czegoś czym jest
 • Wyniki Wariacja Co gorsze 1] odmiana, przekształcenie, przeróbka, wariant; 2] daw. choroba umysłowa, obłęd, pomieszanie zmysłów, szaleństwo co oznacza
 • Zastosowanie Wariacki Porównaj 1] idiotyczny, głupi, obłędny, szalony; 2] (np. tempo) szalony, wściekły, zawrotny tłumaczenie
 • Ranking Wariactwo Porównanie 1] obłęd, szaleństwo, szał; 2] czyn niedorzeczny, głupota, wybryk, wyskok przykłady
 • Co lepsze Wariat Dlaczego 1] obłąkany, szaleniec, umysłowo chory; 2] głupiec, idiota, kretyn, narwaniec, postrzeleniec definicja
 • Czy warto Warstwa Jak lepiej 1] pokład, słój, złoże; 2] grupa społeczna, klasa, sfera, stan (społeczny), środowisko, światek encyklopedia
 • Opinie forum Warsztat Kiedy 1] pracownia, wytwórnia, zakład; 2] przen. metoda, sposób pracy, sprawność, umiejętności jak działa
 • Najlepszy Wartki Od czego zależy 1] (np. o wodzie) bystry, prędki, szybki; 2] przen. gładki, płynny, potoczysty czy jest
 • Porównaj Wartościowy Na czym polega 1] bezcenny, cenny, drogi, drogocenny, kosztowny, nieoceniony; 2] (np. żywność) odżywczy, posilny, pożywny, zdrowy; 3] (np. człowiek pojęcie
 • Wyniki Wartość Różnice 1] cena, koszt, kurs; 2] rola, ważność, znaczenie; 3] przen. cecha dodatnia, zaleta wyjaśnienie
 • Zastosowanie Warunek Wady i zalety 1] przyczyna; 2] obwarowanie, zastrzeżenie opis
 • Ranking Ważny Podobieństwa 1] doniosły, istotny, znaczący; 2] pot. dumny, nadęty, pyszałkowaty, zarozumiały; 3] praw. (np. dokument) aktualny, nieprzedawniony informacje
 • Co lepsze Ważyć Czemu 1] odważać, rozważać; 2] przen. obliczać, oceniać, rozpatrywać (coś), zastanawiać się (nad czymś); 3] mieć duże znaczenie, przedstawiać znaczenie
 • Czy warto Się Ważyć Co gorsze 1] (o decyzjach) być rozważanym, wahać się; 2] mieć odwagę (coś) robić, odważać się, ośmielać się, śmieć, zdobywać się na odwagę co znaczy
 • Opinie forum Wątek Porównaj akcja, fabuła, intryga, materiał, przedmiot, temat, treść, tworzywo krzyżówka
 • Najlepszy Wątpliwy Porównanie niepewny, pod znakiem zapytania, problematyczny co to jest
 • Porównaj Wchłonąć Dlaczego 1] wciągnąć, wessać, zaabsorbować; 2] przen. przyswoić (sobie słownik
 • Wyniki Wchodzić Jak lepiej 1] dostawać się, pakować się, pchać się, przedostawać się, przenikać, pot. trynić się, wdzierać się, wkraczać, wkradać się, wlatywać czym jest
 • Zastosowanie Wciągać Kiedy 1] umieszczać (gdzieś), wprowadzać (do wnętrza); 2] przen. angażować, nakłaniać, namawiać, wplątywać; 3] rejestrować, wpisywać, zapisywać co oznacza
 • Ranking Wcielać Od czego zależy 1] (obszar) anektować, przyłączać, włączać, zabierać, zagarniać, zespalać; 2] realizować, ucieleśniać, urzeczywistniać tłumaczenie
 • Co lepsze Się Wcielać Na czym polega 1] realizować się, ucieleśniać się, urzeczywistniać się; 2] przyłączać się, włączać się, zespalać się (z czymś); 3] przeistaczać się (w przykłady
 • Czy warto Wciskać Różnice 1] wgniatać, wpychać, wtłaczać; 2] przen. narzucać, pchać, sugerować, wpychać, wtykać; 3] naciągać, nadziewać, nasadzać, wbijać, (np definicja
 • Opinie forum Się Wciskać Wady i zalety 1] dostawać się, pakować się, przeciskać się, wpychać się, wtłaczać się; 2] przen. docierać, dochodzić, przedostawać się, przenikać, wnikać encyklopedia
 • Najlepszy Wczasy Podobieństwa 1] wakacje, wypoczynek; 2] odpoczynek, wytchnienie jak działa
 • Porównaj Wczesny Czemu 1] poranny, ranny; 2] (np. twórczość) pierwotny, pierwszy, początkowy; 3] przedwczesny, rychły czy jest
 • Wyniki Się Wczuwać Co gorsze odczuwać, przeżywać, rozumieć, wgłębiać się pojęcie
 • Zastosowanie Się Wdawać Porównaj 1] mieszać się, włączać się, wplątywać się; 2] wnikać, zajmować się czymś wyjaśnienie
 • Ranking Wdrażać Porównanie 1] przyuczać, przyzwyczajać; 2] wpajać, wprowadzać, wszczepiać, zaprawiać (w czymś), zaszczepiać (coś); 3] (śledztwo) rozpoczynać opis
 • Co lepsze Się Wdrażać Dlaczego przyuczać się, przywykać, przyzwyczajać się, wprawiać się (w czymś informacje
 • Czy warto Wdzięk Jak lepiej czar, piękno, powab, urok znaczenie
 • Opinie forum Wegetacja Kiedy 1] bot. rozwój, wzrost (roślin), życie; 2] przen. nędzna egzystencja, nędzne życie co znaczy
 • Najlepszy Wegetować Od czego zależy 1] bot. (o roślinach) rosnąć, rozwijać się, żyć; 2] przen. biedować, cierpieć niedostatek, ledwo istnieć krzyżówka
 • Porównaj Werbalny Na czym polega słowny, wyrazowy co to jest
 • Wyniki Werbować Różnice 1] przeprowadzać rekrutację, rekrutować, zaciągać; 2] przen. kaptować, namawiać, zjednywać słownik
 • Zastosowanie Wersja Wady i zalety odmiana, przeróbka, wariant czym jest
 • Ranking Wertepy Podobieństwa bezdroża, manowce co oznacza
 • Co lepsze Werwa Czemu animusz, energia, fantazja, nerw, ogień, ożywienie, temperament, wigor, zacięcie, zapał, żar, życie tłumaczenie
 • Czy warto Weryfikacja Co gorsze kontrola, potwierdzenie (autentyczności), sprawdzenie przykłady
 • Opinie forum Weryfikować Porównaj kontrolować, potwierdzać, sprawdzać definicja
 • Najlepszy Wesołek Porównanie dowcipniś, figlarz, kawalarz, śmieszek, żartowniś encyklopedia
 • Porównaj Weto Dlaczego protest, sprzeciw jak działa
 • Wyniki Wezwanie Jak lepiej 1] nakaz, polecenie, rozporządzenie; 2] apel, odezwa, orędzie czy jest
 • Zastosowanie Węch Kiedy 1] powonienie; 2] przen. instynkt, intuicja, nos, wyczucie pojęcie
 • Ranking Wędrować Od czego zależy 1] bujać po świecie, chodzić, odbywać podróż, pielgrzymować, podróżować, przebiegać świat, przemierzać kraj; 2] iść, kierować się, zmierzać wyjaśnienie
 • Co lepsze Węzłowy Na czym polega przen. centralny, główny, kardynalny, kluczowy, podstawowy, walny, zasadniczy opis
 • Czy warto Wgląd Różnice inspekcja, kontrola, lustracja, nadzór, sprawdzenie, wejrzenie informacje
 • Opinie forum Się Wgłębiać Wady i zalety 1] zagłębiać się, zapuszczać się; 2] przen. wgryzać się, wmyślać się (w coś), wnikać (w coś znaczenie
 • Najlepszy Wiadomo Podobieństwa jasne, oczywiste, zrozumiałe co znaczy
 • Porównaj Wiadomość Czemu 1] informacja, nowina, pogłoska, wieść, zawiadomienie; 2] notatka, wzmianka krzyżówka
 • Wyniki Wiarogodność Co gorsze pewność, prawdziwość, wiarygodność co to jest
 • Zastosowanie Wiązać Porównaj 1] łączyć, umocowywać, zawiązywać, związywać; 2] formować, tworzyć; 3] krępować, okręcać, ściskać; 4] przen. obligować, zobowiązywać kogoś słownik
 • Ranking Się Wiązać Porównanie 1] kojarzyć się, łączyć się; 2] uzależniać się, zobowiązywać się (wobec kogoś); 3] składać się (na coś), układać się (w coś); 4] bud. (o czym jest
 • Co lepsze Widmo Dlaczego 1] duch, mara, strach, upiór, widziadło, zjawa; 2] przen. reminiscencja, wspomnienie; 3] przen. groźba, obraz, perspektywa, zagrożenie co oznacza
 • Czy warto Widoczny Jak lepiej 1] dostrzegalny, widomy, widzialny, zauważalny; 2] jaskrawy, namacalny, oczywisty, wyrazisty, wyraźny tłumaczenie
 • Opinie forum Widok Kiedy 1] krajobraz, pejzaż; 2] obraz, wygląd (czyjś, czegoś); 3] (w l.m.) nadzieje, perspektywy, plany, szanse, zamiary przykłady
 • Najlepszy Widowisko Od czego zależy przedstawienie, spektakl definicja
 • Porównaj Widownia Na czym polega 1] przen. publiczność, sala, teatr, widzowie; 2] przen. miejsce (akcji), pole działania, scena encyklopedia
 • Wyniki Widziadło Różnice duch, mara, strach, upiór, widmo, zjawa jak działa
 • Zastosowanie Widzieć Wady i zalety 1] dostrzegać, postrzegać, spostrzegać; 2] (kogoś w kimś) uważać za (kogoś a. coś); 3] przen. dostrzegać, uświadamiać sobie, zauważać czy jest
 • Ranking Się Widzieć Podobieństwa 1] spotykać się (z kimś), widzieć (kogoś); 2] wydawać się, zdawać się pojęcie
 • Co lepsze Wieczny Czemu 1] bez końca, nieskończony; 2] długotrwały, nieprzemijający; 3] przen. bezustanny, ciągły, nieprzerwany, nieustanny, stały, ustawiczny wyjaśnienie
 • Czy warto Wiedza Co gorsze 1] erudycja, umiejętności, zasób wiadomości; 2] pot. przyzwolenie, świadomość (czegoś), zgoda, znajomość (czegoś opis
 • Opinie forum Wiedzieć Porównaj 1] być świadomym, zdawać sobie sprawę; 2] mieć wiadomości, orientować się, rozumieć informacje
 • Najlepszy Wiedźma Porównanie 1] baba jaga, czarownica, jędza, zła wróżka; 2] diablica, furia, gadzina, jaszczurka, ksantypa, megiera, sekutnica, wydra, złośnica znaczenie
 • Porównaj Wielbiciel Dlaczego 1] amator, zwolennik; 2] absztyfikant, adorator, amant, kawaler, konkurent, rycerz, zalotnik co znaczy
 • Wyniki Wielki Jak lepiej 1] duży, ogromny, olbrzymi; 2] liczny; 3] potężny, silny, intensywny, znaczny; 4] doniosły, niecodzienny, niezwykły, ważny; 5] sławny krzyżówka
 • Zastosowanie Wielkoduszny Kiedy wspaniałomyślny, wyrozumiały co to jest
 • Ranking Wielkość Od czego zależy 1] rozmiar, wymiar; 2] ogrom; 3] doniosłość, ważność, znaczenie słownik
 • Co lepsze Wieloraki Na czym polega rozliczny, rozmaity, różnoraki, różnorodny czym jest
 • Czy warto Wieńczyć Różnice 1] okalać, opasywać, otaczać; 2] uwieńczać, zdobić; 3] przen. kończyć, zamykać co oznacza
 • Opinie forum Wierność Wady i zalety 1] dochowanie wiary, lojalność, oddanie, przywiązanie, stałość; 2] dokładność, dosłowność, ścisłość, zgodność (z oryginałem tłumaczenie
 • Najlepszy Wierny Podobieństwa 1] dochowujący wiary, lojalny, oddany, przywiązany; 2] dokładny, dosłowny, ścisły, zgodny przykłady
 • Porównaj Wierzyć Czemu 1] przyjmować jako prawdę; 2] polegać (na kimś a. czymś), ufać (komuś definicja
 • Wyniki Wieśniak Co gorsze pot. chłop, farmer, rolnik encyklopedia
 • Zastosowanie Więzy Porównaj 1] okowy, pęta; 2] przen. powiązanie, więź, związki jak działa
 • Ranking Więź Porównanie solidarność, spójnia, związek czy jest
 • Co lepsze Wigor Dlaczego animusz, energia, siła witalna, żywość, żywotność pojęcie
 • Czy warto Wikłać Jak lepiej 1] gmatwać, motać, plątać, supłać; 2] przen. komplikować, krzyżować, mącić, psuć, zaciemniać wyjaśnienie
 • Opinie forum Się Wikłać Kiedy 1] gmatwać się, motać się, plątać się, zaplątywać się; 2] przen. komplikować się, krzyżować się opis
 • Najlepszy Wina Od czego zależy 1] błąd, przestępstwo, przewinienie, wykroczenie; 2] powód, przyczyna informacje
 • Porównaj Winić Na czym polega obciążać, obwiniać, oskarżać znaczenie
 • Wyniki Wiotki Różnice 1] zwiotczały; 2] cienki, delikatny, miękki; 3] smukły, szczupły co znaczy
 • Zastosowanie Wizerunek Wady i zalety 1] fotografia, obraz, podobizna, portret, zdjęcie; 2] przen. odbicie, opis, przedstawienie, wyobrażenie krzyżówka
 • Ranking Wizja Podobieństwa 1] oględziny; 2] obraz, wyobrażenie; 3] fantasmagoria, halucynacja, majak, przywidzenie, widmo, zjawa co to jest
 • Co lepsze Wkład Czemu 1] nakład, opłata, składka, stawka; 2] udział, współudział; 3] (do banku) wpłata słownik
 • Czy warto Wkładać Co gorsze 1] umieszczać, wsuwać, wtykać; 2] kłaść na siebie, nakładać, ubierać (się) (w coś), zakładać; 3] (kapitał) inwestować, lokować, pot pakować czym jest
 • Opinie forum Wkraczać Porównaj 1] wchodzić, wmaszerowywać, wstępować; 2] przen. ingerować, interweniować, mieszać się, wdawać się co oznacza
 • Najlepszy Władca Porównanie cesarz, imperator, monarcha, król, pan, panujący tłumaczenie
 • Porównaj Władczy Dlaczego despotyczny, kategoryczny, rozkazujący przykłady
 • Wyniki Władza Jak lepiej 1] panowanie, rządzenie; 2] reżim, rząd; 3] instytucja, kierownictwo, organ; 4] (np. w nogach) zdolność władania; 5] przen. oddziaływanie definicja
 • Zastosowanie Własność Kiedy 1] majątek, mienie, posiadłość, rzecz własna; 2] posiadanie; 3] atrybut, charakter, cecha, przymiot, właściwość encyklopedia
 • Ranking Własny Od czego zależy 1] należący (do kogoś), przynależny (komuś); 2] indywidualny, osobisty, prywatny, samodzielny jak działa
 • Co lepsze Właściwość Na czym polega 1] atrybut, cecha, charakter, przymiot, swoistość, własność; 2] odpowiedniość, stosowność; 3] praw. kompetencja, zakres czy jest
 • Czy warto Właściwy Różnice 1] dopasowany, dostosowany, należny, należyty, odpowiedni, pasujący, stosowny; 2] charakterystyczny, typowy; 3] przen. faktyczny, istotny pojęcie
 • Opinie forum Włączać Wady i zalety 1] anektować, przyłączać, wcielać, zabierać, zagarniać; 2] podłączać, (np. światło) zapalać wyjaśnienie
 • Najlepszy Się Włączać Podobieństwa angażować się, dołączać się, ingerować, mieszać się (w coś), przyłączać się opis
 • Porównaj Włóczyć Czemu 1] ciągnąć, poniewierać, szargać, wlec; 2] (kogoś ze sobą) ciągać, zabierać informacje
 • Wyniki Się Włóczyć Co gorsze 1] czołgać się; 2] błądzić, błąkać się, tułać się, wałęsać się, wędrować; 3] (np. o dymie) rozpościerać się, rozsnuwać się, snuć się znaczenie
 • Zastosowanie Wnikać Porównaj 1] (o świetle) przedostawać się, przenikać, wchodzić; 2] przen. badać, dociekać (czegoś), roztrząsać, rozważać, zgłębiać (coś co znaczy
 • Ranking Wnikliwy Porównanie analityczny, badawczy, dociekliwy, dogłębny, dokładny, skrupulatny krzyżówka
 • Co lepsze Wnosić Dlaczego 1] domniemywać, domyślać się, konkludować, mniemać, przypuszczać, wnioskować; 2] (wkład) inwestować, wkładać; 3] (opłaty) opłacać, wpłacać co to jest
 • Czy warto Wojna Jak lepiej 1] działania wojenne, kampania wojenna, konflikt zbrojny, walka; 2] przen. awantura, kłótnia, polemika, spór słownik
 • Opinie forum Wojować Kiedy 1] bić się, prowadzić wojnę, toczyć walkę, walczyć; 2] przen. awanturować się, ciąć się, gryźć się, kłócić się, spierać się, sprzeczać się czym jest
 • Najlepszy Wojowniczy Od czego zależy 1] agresywny, napastliwy, zaczepny; 2] czupurny, kłótliwy, porywczy, swarliwy, zadziorny co oznacza
 • Porównaj Wolno Na czym polega 1] bez pośpiechu, flegmatycznie, pot. jak mucha w smole, ociężale, ospale, pomału, powoli, ślamazarnie, ślimaczo, z wolna, pot. żółwim tłumaczenie
 • Wyniki Wolność Różnice niepodległość, niezależność, niezawisłość, suwerenność, swoboda przykłady
 • Zastosowanie Wolny Wady i zalety 1] autonomiczny, niepodległy, nieskrępowany, niezależny, niezawisły, samodzielny, suwerenny, swobodny; 2] do wynajęcia, niezajęty, próżny definicja
 • Ranking Wołać Podobieństwa 1] krzyczeć, nawoływać; 2] przywoływać, przyzywać, wzywać; 3] domagać się, upominać się, żądać; 4] nazywać, przezywać encyklopedia
 • Co lepsze Wonny Czemu aromatyczny, pachnący, woniejący jak działa
 • Czy warto Woń Co gorsze aromat, zapach czy jest
 • Opinie forum Wpadać Porównaj 1] lecieć w dół, spadać, upadać, walić się, zapadać się; 2] przybywać, wbiegać, wchodzić, wlatywać; 3] odwiedzać, wstępować, zachodzić pojęcie
 • Najlepszy Wpisywać Porównanie rejestrować, wciągać, zapisywać wyjaśnienie
 • Porównaj Wplątywać Dlaczego 1] plątać, wplatać, zaplątywać; 2] przen. mieszać, wciągać, wikłać opis
 • Wyniki Wpływ Jak lepiej 1] działanie, oddziaływanie, sugestia: 2] (w l.m.) stosunki, znajomości; 3] (w l.m.) dochody, wpłaty informacje
 • Zastosowanie Wpływać Kiedy 1] (o statkach) przybijać, przycumowywać, przypływać, wchodzić, zawijać; 2] (o pieniądzach) nadchodzić, przychodzić; 3] działać, mieć wpływ znaczenie
 • Ranking Wpływowy Od czego zależy możny, potężny, ustosunkowany, władczy co znaczy
 • Co lepsze Wprawa Na czym polega biegłość, rutyna, sprawność krzyżówka
 • Czy warto Wprawny Różnice biegły, pewny, umiejętny, wyćwiczony, wyszkolony, zręczny co to jest
 • Opinie forum Wprowadzać Wady i zalety 1] przyprowadzać, sprowadzać; 2] (np. wojsko do akcji) włączać; 3] (np. towar na rynek) dawać, dostarczać; 4] kłaść, lokować, plasować słownik
 • Najlepszy Wracać Podobieństwa 1] cofać się, powracać; 2] cofać, zawracać; 3] nawracać (do czegoś) (np. do sprawy); 4] (do czegoś) ponawiać, wznawiać czym jest
 • Porównaj Wrażenie Czemu impresja, odczucie, poczucie, przeżycie, reakcja, uczucie co oznacza
 • Wyniki Wrażliwy Co gorsze czuły, nieobojętny, subtelny, uczulony tłumaczenie
 • Zastosowanie Wrodzony Porównaj dziedziczny, naturalny, odziedziczony, przyrodzony przykłady
 • Ranking Wrogi Porównanie 1] nieprzyjacielski; 2] antagonistyczny, niechętny, nieprzychylny, nieprzyjazny, nienawistny, nieżyczliwy, przeciwny definicja
 • Co lepsze Wrosnąć Dlaczego 1] zagłębić się, zakorzenić się; 2] przen. połączyć się, zespolić się encyklopedia
 • Czy warto Wróg Jak lepiej agresor, napastnik, nieprzyjaciel, przeciwnik jak działa
 • Opinie forum Wymysł Kiedy fantazja, fikcja, urojenie, wytwór wyobraźni, zmyślenie czy jest
 • Najlepszy Wróżba Od czego zależy 1] prorokowanie, przepowiadanie, wróżenie; 2] horoskop, proroctwo, przepowiednia; 3] omen, prognostyk, zapowiedź, znak pojęcie
 • Porównaj Wrzeć Na czym polega 1] gotować się; 2] burzyć się, kłębić się, pienić się; 3] przen. (np. życiem) kipieć, pulsować, tętnić wyjaśnienie
 • Wyniki Wskazówka Różnice 1] dyrektywa, rada, wskazanie, wytyczna, zalecenie; 2] informacja, oznaka opis
 • Zastosowanie Wskazywać Wady i zalety 1] (gestem) pokazywać, zwracać czyjąś uwagę; 2] doradzać, informować, objaśniać, proponować, przedstawiać, sugerować, ukazywać; 3] (na coś informacje
 • Ranking Wskrzeszać Podobieństwa 1] ożywiać, przywracać do życia; 2] przen. (np. zwyczaj) odnawiać, przywracać; 3] przen. (np. przeszłość) przypominać, uprzytamniać znaczenie
 • Co lepsze Wspaniały Czemu 1] bardzo dobry, doskonały, fenomenalny, genialny, idealny, mistrzowski, pierwszorzędny, świetny, wyborny, wzorowy, znakomity; 2] bogaty co znaczy
 • Czy warto Wspierać Co gorsze 1] dawać oparcie, opierać, podpierać, podtrzymywać; 2] przen. dopomagać, pomagać, ratować, wspomagać krzyżówka
 • Opinie forum Wspomagać Porównaj 1] dopomagać, nieść pomoc, popierać, udzielać pomocy, wspierać; 2] dawać jałmużnę, dawać wsparcie co to jest
 • Najlepszy Wspominać Porównanie 1] odświeżać w pamięci, przypominać (sobie), sięgać pamięcią w przeszłość, wracać (do czegoś) pamięcią, wywoływać wspomnienia; 2 słownik
 • Porównaj Wspomnienie Dlaczego 1] przypomnienie, przywołanie pamięcią; 2] pamięć, reminiscencja, wspominki; 3] napomknięcie, uwaga, wzmianka czym jest
 • Wyniki Wspólnota Jak lepiej 1] identyczność, podobieństwo, wspólność; 2] jedność, łączność, solidarność, spójnia, więź co oznacza
 • Zastosowanie Wspólny Kiedy 1] identyczny, jednakowy, zbliżony; 2] dzielony (z kimś), kolektywny, zbiorowy, zespołowy tłumaczenie
 • Ranking Współczesny Od czego zależy 1] jednoczesny, równoczesny; 2] nowoczesny, obecny, teraźniejszy przykłady
 • Co lepsze Współdziałać Na czym polega działać wspólnie, (z okupantem) kolaborować, współpracować definicja
 • Czy warto Współmierny Różnice odpowiedni, proporcjonalny, porównywalny encyklopedia
 • Opinie forum Współpraca Wady i zalety z okupantem) kolaboracja, współdziałanie, współudział jak działa
 • Najlepszy Współzawodnictwo Podobieństwa rywalizacja, współubieganie się, współzawodniczenie czy jest
 • Porównaj Wstawać Czemu 1] dźwigać się, podnosić się, powstawać, zrywać się, zwlekać się; 2] (o słońcu) wschodzić; 3] (o dniu) nastawać, rozpoczynać się, zaczynać pojęcie
 • Wyniki Wykaz Co gorsze indeks, lista, przegląd, rejestr, spis, wyliczenie, zestawienie wyjaśnienie
 • Zastosowanie Wstawiać Porównaj 1] stawiać, umieszczać, wkładać; 2] mocować, osadzać, umocowywać, wprawiać, zamocowywać; 3] wsztukowywać, wszywać; 4] (np. w tekst opis
 • Ranking Wstawiennictwo Porównanie orędownictwo, poparcie, protekcja, wstawienie się informacje
 • Co lepsze Wstęp Dlaczego 1] prolog, przedmowa, przedsłowie, słowo wstępne, wprowadzenie; 2] dostęp, prawo wejścia, wchodzenie, wejście; 3] początek, rozpoczęcie znaczenie
 • Czy warto Wstępny Jak lepiej otwierający, początkowy, przygotowawczy, wprowadzający co znaczy
 • Opinie forum Wstępować Kiedy 1] przekraczać (coś), wchodzić, wkraczać (gdzieś); 2] zachodzić, zaglądać; 3] (np. do organizacji) przystawać, przystępować, zgłaszać się krzyżówka
 • Najlepszy Wstręt Od czego zależy niechęć, niesmak, obrzydzenie, odraza co to jest
 • Porównaj Wstrętny Na czym polega antypatyczny, obmierzły, obrzydliwy, odpychający, odrażający, ohydny, okropny, szpetny słownik
 • Wyniki Wstrząs Różnice 1] trzęsienie, wstrząśnięcie; 2] silna emocja, silne przeżycie, szok czym jest
 • Zastosowanie Wstrząsać Wady i zalety 1] potrząsać, trząść; 2] przen. poruszać, przejmować, robić duże wrażenie, wzruszać co oznacza
 • Ranking Wstrzemięźliwy Podobieństwa opanowany, powściągliwy, umiarkowany tłumaczenie
 • Co lepsze Wstrzymywać Czemu 1] hamować, powstrzymywać, unieruchamiać, tamować; 2] odkładać, odraczać, przekładać, zawieszać przykłady
 • Czy warto Się Wstrzymywać Co gorsze hamować się, powstrzymywać się, powściągać się definicja
 • Opinie forum Wstyd Porównaj 1] zawstydzenie, zmieszanie; 2] hańba, kompromitacja, niesława, ujma encyklopedia
 • Najlepszy Wstydliwy Porównanie 1] nieśmiały, skromny, zawstydzony, zmieszany; 2] kłopotliwy, krępujący, żenujący; 3] nieprzyzwoity, nieskromny jak działa
 • Porównaj Się Wstydzić Dlaczego krępować się, odczuwać wstyd, zawstydzać się, żenować się czy jest
 • Wyniki Wsuwać Jak lepiej 1] nakładać, nasuwać, umieszczać, wkładać, wprowadzać, wtykać; 2] pot. jeść, wcinać pojęcie
 • Zastosowanie Się Wsuwać Kiedy dostawać się, wchodzić (cichaczem), wkradać się, wślizgiwać się, zakradać się wyjaśnienie
 • Ranking Wsypywać Od czego zależy 1] nasypywać, sypać, zsypywać; 2] pot. oskarżać, wydawać opis
 • Co lepsze Wszakże Na czym polega 1] przecie, przecież, wszak; 2] a przecież, jednak, jednakowoż, jednakże, mimo to informacje
 • Czy warto Wszczepiać Różnice 1] wbijać, wciskać, wpajać, wtykać; 2] szczepić, zaszczepiać; 3] przen. (np. wiarę) wlewać, wpajać wszechstronny uniwersalny, wielostronny znaczenie
 • Opinie forum Wścibski Wady i zalety ciekawski, niedyskretny co znaczy
 • Najlepszy Wtajemniczać Podobieństwa 1] dopuszczać do tajemnicy, zdradzać sekret (komuś); 2] przen. uczyć, wprowadzać, zapoznawać krzyżówka
 • Porównaj Wtargnąć Czemu dostać się, przedostać się, wcisnąć się, wedrzeć się, wepchnąć się, wkroczyć, wleźć co to jest
 • Wyniki Wtórny Co gorsze drugoplanowy, drugorzędny, pochodny, uboczny słownik
 • Zastosowanie Wulgarny Porównaj grubiański, nieparlamentarny, niewybredny, ordynarny, pospolity, prostacki, trywialny czym jest
 • Ranking Wymaganie Porównanie 1] pragnienie, żądanie, życzenie; 2] konieczność, potrzeba co oznacza
 • Co lepsze Wybierać Dlaczego 1] wyciągać, wyjmować, zabierać; 2] żegl. (np. linę) wyciągać; 3] (oszczędności z banku) wycofywać, wyjmować; 4] dokonywać wyboru, obierać tłumaczenie
 • Czy warto Się Wybierać Jak lepiej 1] odjeżdżać, udawać się, wyjeżdżać, wyruszać; 2] planować, projektować, zamierzać, zamyślać przykłady
 • Opinie forum Wybijać Kiedy 1] (np. gwóźdź) wyciągać, wydobywać, wydostawać; 2] (piłkę) podrzucać, rzucać, wykopywać, wyrzucać; 3] przen. (ze snu) wytrącać; 4] (o definicja
 • Najlepszy Się Wybijać Od czego zależy 1] przebijać się, wydostawać się; 2] (ze snu) wytrącać się; 3] odznaczać się, robić karierę, wyróżniać się; 4] sport. odbijać się (np. od encyklopedia
 • Porównaj Wybitny Na czym polega czołowy, nieprzeciętny, niezwykły, wielkiej miary, wyróżniający się, znakomity jak działa
 • Wyniki Wyborny Różnice 1] (potrawa) pyszny, smaczny, smakowity, wyborowy; 2] doskonały, świetny, wspaniały, znakomity czy jest
 • Zastosowanie Wyborowy Wady i zalety doskonały, najlepszy, świetny, wyborny, znakomity pojęcie
 • Ranking Wybór Podobieństwa 1] dobór, obieranie, wybieranie, wybranie; 2] asortyment, gatunek wyjaśnienie
 • Co lepsze Wybryk Czemu eksces, ekstrawagancja, wyskok opis
 • Czy warto Wybuch Co gorsze 1] detonacja, eksplozja, rozerwanie się; 2] (np. wojny) początek; 3] przen. (np. śmiechu) atak, napad informacje
 • Opinie forum Wybuchać Porównaj 1] detonować, eksplodować, pękać z hukiem, rozrywać się; 2] rozpoczynać się, zaczynać się; 3] przen. unosić się, wybuchać gniewem znaczenie
 • Najlepszy Wybuchowy Porównanie 1] łatwopalny, wybuchający, zapalny; 2] gwałtowny, impulsywny, nieopanowany, porywczy co znaczy
 • Porównaj Wybujały Dlaczego 1] bujny, wyrośnięty, wysoki; 2] (np. ambicja) nadmierny, przesadny, wygórowany krzyżówka
 • Wyniki Wychodzić Jak lepiej 1] odchodzić, oddalać się, opuszczać, porzucać (jakieś miejsce), udawać się, (tłumnie) wylegać, wyruszać, wysiadać; 2] (o statkach co to jest
 • Zastosowanie Wychodźca Kiedy emigrant, uchodźca, uciekinier, wygnaniec wychowanie bon ton, formy towarzyskie, ogłada, savoir vivre słownik
 • Ranking Wychwalać Od czego zależy obsypywać pochwałami, piać peany (na czyjąś cześć), rozpływać się (nad kimś a. czymś), wynosić pod niebiosa, wysławiać, zachwalać czym jest
 • Co lepsze Wyciągać Na czym polega 1] wydobywać, wydostawać, wyjmować, wywlekać; 2] (wniosek) wysnuwać; 3] (nogi) prostować, wysuwać; 4] (np. drut) rozciągać, rozszerzać co oznacza
 • Czy warto Wycieczka Różnice 1] wędrówka, wyjazd, wypad; 2] turyści, wczasowicze, wycieczkowicze; 3] przen. aluzja, docinek, drwina, przytyk, zaczepka tłumaczenie
 • Opinie forum Wycinek Wady i zalety część, fragment, kawałek, odcinek przykłady
 • Najlepszy Wykazywać Podobieństwa 1] dowodzić, motywować, przedstawiać dowody na coś, udowadniać, unaoczniać, uzasadniać; 2] objawiać, przedstawiać, ujawniać, uzewnętrzniać definicja
 • Porównaj Wyciskać Czemu 1] tłoczyć, wygniatać, wytłaczać; 2] (np. z wody) wykręcać, wyżymać; 3] wyduszać, wypychać; 4] drukować, odbijać, odciskać, tłoczyć; 5 encyklopedia
 • Wyniki Wyczerpujący Co gorsze 1] (np. praca) ciężki, męczący, wycieńczający; 2] (np. opracowanie) dokładny, drobiazgowy, gruntowny, szczegółowy, wszechstronny jak działa
 • Zastosowanie Wyczerpywać Porównaj 1] wybierać, wydobywać; 2] eksploatować, wykorzystywać, zużywać; 3] osłabiać, wycieńczać; 4] (np. temat) kończyć, wyjaśniać (do końca czy jest
 • Ranking Się Wyczerpywać Porównanie 1] brakować, kończyć się, zużywać się; 2] męczyć się, słabnąć pojęcie
 • Co lepsze Wyczucie Dlaczego intuicja, odczucie wyjaśnienie
 • Czy warto Wyczuwać Jak lepiej 1] czuć (za pomocą dotyku), namacywać, wymacywać; 2] (o zwierzętach) czuć, węszyć; 3] (np. nastrój) czuć, odczuwać; 4] (np opis
 • Opinie forum Wyczyn Kiedy 1] dokonanie, osiągnięcie; 2] iron. wybryk, wyskok informacje
 • Najlepszy Wydajność Od czego zależy efektywność, produktywność, wyniki produkcyjne znaczenie
 • Porównaj Wydajny Na czym polega 1] (praca) efektywny, produktywny; 2] (o kopalinach) bogaty co znaczy
 • Wyniki Wydalać Różnice 1] (z uczelni) relegować, usuwać, wyganiać, wyrzucać, zsyłać; 2] (o organizmach) usuwać, wydzielać wydarzenie epizod, przygoda, przypadek krzyżówka
 • Zastosowanie Wydatny Wady i zalety 1] sterczący, wypukły, wyraźny, wystający; 2] duży, pokaźny, znaczny co to jest
 • Ranking Wydawać Podobieństwa 1] dawać, przydzielać, wręczać, wydzielać; 2] łożyć, płacić, rozchodować, wydatkować, wykładać; 3] denuncjować, ujawniać, zdradzać; 4] (o słownik
 • Co lepsze Się Wydawać Czemu 1] mieć wygląd, robić wrażenie, stwarzać pozory; 2] wychodzić na jaw, wychodzić na wierzch; 3] demaskować się, ujawniać się, zdradzać się czym jest
 • Czy warto Wydawnictwo Co gorsze 1] firma wydawnicza, wydawca; 2] czasopismo, dzieło, periodyk, publikacja co oznacza
 • Opinie forum Wydobywać Porównaj 1] wyciągać, wydostawać, wyjmować; 2] (z ziemi) wykopywać; 3] (np. z więzienia) ocalać, oswobadzać, uwalniać, wyciągać, wydostawać, wyrywać tłumaczenie
 • Najlepszy Się Wydobywać Porównanie 1] wydostawać się, wygrzebywać się, wyłazić; 2] (np. o gazie) przebijać się, przedostawać się (na zewnątrz), uchodzić, ulatniać się przykłady
 • Porównaj wydobywać się, wydostawać się, wydzielać się; 20] Dlaczego np. o pieniądzach) być przerobionym, być przeznaczonym (na coś), mieć zastosowanie (w czymś definicja
 • Wyniki Wydostawać Jak lepiej 1] wyciągać, wydobywać, wyjmować; 2] (np. z więzienia) ocalać, oswobadzać, uwalniać, wyciągać, wydobywać, wyrywać, wyswobadzać; 3] (coś z encyklopedia
 • Zastosowanie Się Wydostawać Kiedy 1] uchodzić, ulatniać się, wychodzić, wydobywać się; 2] pot. gramolić się, grzebać się, wygrzebywać się; 3] (na górę) wdrapywać się jak działa
 • Ranking Wydzielać Od czego zależy 1] przydzielać, wydawać, wyliczać, wyznaczać; 2] oddzielać, odłączać, wyodrębniać, wyosobniać; 3] biol. (o narządach) dostarczać czy jest
 • Co lepsze Wygadywać Na czym polega 1] bajdurzyć, bzdurzyć, zmyślać; 2] (na kogoś) narzekać, obmawiać, oczerniać, skarżyć się pojęcie
 • Czy warto Wyganiać Różnice płoszyć, przeganiać, przepędzać, rugować, usuwać, wydalać, wykurzać, wypędzać, wypłaszać wyjaśnienie
 • Opinie forum Wygasać Wady i zalety 1] dogasać, dopalać się, gasnąć, przygasać, wypalać się; 2] (np. o miłości) kończyć się, mijać, przechodzić, przemijać, ustawać; 3] (o opis
 • Najlepszy Wygląd Podobieństwa aparycja, powierzchowność, prezencja, uroda informacje
 • Porównaj Wyglądać Czemu 1] pojawiać się, ukazywać się, wychylać się; 2] patrzeć, spoglądać; 3] czekać, oczekiwać, spodziewać się, wyczekiwać, wypatrywać; 4 znaczenie
 • Wyniki Wygnaniec Co gorsze banita, przesiedleniec, wysiedleniec, zesłaniec co znaczy
 • Zastosowanie Wygoda Porównaj komfort, udogodnienie, ułatwienie krzyżówka
 • Ranking Wygodny Porównanie 1] komfortowy, przyjemny; 2] dogodny, poręczny, zręczny; 3] pot. wygodnicki co to jest
 • Co lepsze Wygospodarować Dlaczego przyoszczędzić, wydobyć, zaoszczędzić słownik
 • Czy warto Wygrać Jak lepiej 1] zdobyć, zyskać; 2] odnieść zwycięstwo, pokonać, zwyciężyć; 3] (utwór muzyczny) odegrać, zagrać czym jest
 • Opinie forum Wygrywać Kiedy 1] otrzymywać, zyskiwać; 2] odnosić zwycięstwo, pokonywać przeciwnika, zwyciężać; 3] grać, odgrywać co oznacza
 • Najlepszy Wyjaśniać Od czego zależy 1] interpretować, klarować pot., objaśniać, tłumaczyć, wykładać; 2] motywować, usprawiedliwiać, uzasadniać tłumaczenie
 • Porównaj Się Wyjaśniać Na czym polega 1] tłumaczyć się; 2] motywować się, uzasadniać się; 3] (o pogodzie) rozchmurzać się, rozjaśniać się, rozpogadzać się, wypogadzać się przykłady
 • Wyniki Wyjątek Różnice 1] fragment, urywek, ustęp; 2] niezwykłość, osobliwość, rzadkość, unikat definicja
 • Zastosowanie Wyjątkowy Wady i zalety fenomenalny, niecodzienny, nieprzeciętny, niezwykły, szczególny encyklopedia
 • Ranking Wyjednywać Podobieństwa osiągać, uzyskiwać, wybłagiwać, wymodlać, wypraszać, załatwiać jak działa
 • Co lepsze Wyjeżdżać Czemu 1] odjeżdżać, ruszać, udawać się, wyruszać; 2] pot. (z czymś) wyrywać się, wyskakiwać czy jest
 • Czy warto Wyjmować Co gorsze 1] dobywać, wyciągać, wydobywać, wydostawać, wysuwać; 2] med. (ząb) usuwać, wyrywać; 3] oddzielać, odłączać pojęcie
 • Opinie forum Wyjście Porównaj 1] odejście, odmarsz, wymaszerowanie, wyruszenie; 2] drzwi, otwór, wylot; 3] możliwość, rozstrzygnięcie, rozwiązanie, zakończenie; 4 wyjaśnienie
 • Najlepszy Wykańczać Porównanie 1] doprowadzać do końca, kończyć, zakańczać; 2] cyzelować, obrabiać, wygładzać; 3] pot. eksterminować, niszczyć, likwidować, zabijać; 4 opis
 • Porównaj Się Wykańczać Dlaczego 1] rujnować się, wyniszczać się; 2] kończyć się, wychodzić, zużywać się informacje
 • Wyniki Wykładać Jak lepiej 1] wyciągać, wyjmować; 2] kłaść, rozkładać, układać; 3] mościć, obijać, oklejać, okrywać, pokrywać, słać, wyściełać; 4] przedstawiać znaczenie
 • Zastosowanie Wykładnia Kiedy interpretacja, interpretowanie, komentarz, komentowanie, tłumaczenie, wyjaśnienie co znaczy
 • Ranking Wykonywać Od czego zależy 1] komponować, konstruować, opracowywać, pisać, produkować, robić, sporządzać, tworzyć, układać; 2] dopełniać (czegoś), doprowadzać do krzyżówka
 • Co lepsze Wykorzystywać Na czym polega 1] posługiwać się, robić użytek, użytkować; 2] eksploatować, wyzyskiwać co to jest
 • Czy warto Wykreślać Różnice 1] przekreślać, usuwać, wymazywać; 2] rysować słownik
 • Opinie forum Wykrywać Wady i zalety 1] demaskować, odkrywać, odsłaniać, pokazywać, ujawniać, wyświetlać; 2] stwierdzać, ustalać, znajdować czym jest
 • Najlepszy Wykształcenie Podobieństwa edukacja, kwalifikacje, przygotowanie (naukowe), zasób wiedzy co oznacza
 • Porównaj Wykształcony Czemu kulturalny, oświecony, uczony, z wyższym wykształceniem tłumaczenie
 • Wyniki Wykuwać Co gorsze 1] ciosać, drążyć, kuć, odkuwać, rzeźbić; 2] przen. budować, tworzyć przykłady
 • Zastosowanie Wykwalifikowany Porównaj biegły, doświadczony, fachowy, umiejętny, wprawny, wyćwiczony, wyszkolony, zawodowy definicja
 • Ranking Wykwintny Porównanie 1] elegancki, szykowny, wytworny; 2] kosztowny, luksusowy, strojny encyklopedia
 • Co lepsze Wylewny Dlaczego otwarty, serdeczny, szczery jak działa
 • Czy warto Wyliczać Jak lepiej 1] podawać, wymieniać, wyszczególniać; 2] obliczać, podawać w liczbach; 3] odliczać, wypłacać czy jest
 • Opinie forum Się Wyliczać Kiedy rozliczać się, zdawać rachunek pojęcie
 • Najlepszy Wyliczenie Od czego zależy lista, przegląd, rachunek, spis, zestawienie wyjaśnienie
 • Porównaj Wyładowywać Na czym polega 1] opróżniać (coś z czegoś), wyjmować, wynosić, wypakowywać, zdejmować; 2] przen. dawać upust (czemuś); 3] naładowywać (coś czymś opis
 • Wyniki Się Wyładowywać Różnice 1] wychodzić, wysiadać; 2] przen. dawać upust (czemuś), odreagowywać się informacje
 • Zastosowanie Wyławiać Wady i zalety 1] łapać, wybierać, wychwytywać, wyłapywać; 2] (z wody) łowić, wyciągać, wydobywać, wydostawać; 3] przen. wykrywać, wynajdywać, wyszukiwać znaczenie
 • Ranking Wyłączać Podobieństwa 1] (np. maszynę) unieruchamiać, wstrzymywać, zatrzymywać; 2] oddzielać, wydzielać, wyodrębniać; 3] usuwać, wydalać, wykluczać co znaczy
 • Co lepsze Się Wyłączać Czemu 1] (np. o silniku) pot. gasnąć, stawać, zatrzymywać się; 2] przen. odsuwać się (od czegoś krzyżówka
 • Czy warto Wyłom Co gorsze 1] dziura, luka, otwór, wyrwa; 2] przen. naruszenie (czegoś), odstąpienie (od czegoś); 3] przen. luka, ubytek, wyrwa co to jest
 • Opinie forum Wymagać Porównaj 1] chcieć, domagać się, pragnąć, żądać, życzyć sobie; 2] nie móc się obejść (bez czegoś), odczuwać potrzebę, potrzebować słownik
 • Najlepszy Wymawiać Porównanie 1] mówić, wypowiadać; 2] robić wymówki, wypominać, wytykać czym jest
 • Porównaj Wymieniać Dlaczego 1] nazywać, przytaczać, wspominać, wzmiankować (o kimś a. czymś); 2] podawać, wyliczać, wyszczególniać; 3] robić wymianę, zamieniać co oznacza
 • Wyniki Wymierzać Jak lepiej 1] mierzyć, wyznaczać (wielkość); 2] (np. karę) dawać, stosować, wyznaczać; 3] przen. kierować, stosować (przeciw komuś a. czemuś), zwracać tłumaczenie
 • Zastosowanie Wymowa Kiedy 1] artykulacja, artykułowanie, dykcja, mowa, wymawianie; 2] (faktów) ekspresja, sens, wyraz, znaczenie wymówka pretekst, tłumaczenie się przykłady
 • Ranking Wymusić Od czego zależy przymusić, wycisnąć, wymóc (coś na kimś), zmusić definicja
 • Co lepsze Wymyślać Na czym polega 1] koncypować, tworzyć, wynajdywać; 2] fantazjować, kłamać, łgać, zmyślać; 3] pot. besztać, łajać, objeżdżać, sztorcować, urągać, wyzywać encyklopedia
 • Czy warto Wymyślny Różnice fikuśny, niezwykły, udziwniony, wykwintny, wyszukany jak działa
 • Opinie forum Wynagradzać Wady i zalety 1] nagradzać, płacić, regulować; 2] (np. straty) pokrywać, rekompensować, wetować, wyrównywać czy jest
 • Najlepszy Wynagrodzenie Podobieństwa 1] (np. szkody) pokrycie, powetowanie, rekompensata, satysfakcja, wyrównanie, zadośćuczynienie, zapłacenie; 2] dniówka, gaża, honorarium pojęcie
 • Porównaj Wynajdywać Czemu 1] konstruować, tworzyć, wymyślać; 2] odszukiwać, wypatrywać, wyszukiwać, znajdować; 3] dobierać sobie, wybierać sobie wyjaśnienie
 • Wyniki Wynajem Co gorsze najem, wynajęcie, wynajmowanie opis
 • Zastosowanie Wynajmować Porównaj 1] angażować, najmować, zatrudniać; 2] najmować, odnajmować informacje
 • Ranking Wynik Porównanie efekt, konsekwencja, następstwo, rezultat, skutek znaczenie
 • Co lepsze Wynikać Dlaczego 1] powstawać, tworzyć się, wyłaniać się, wywiązywać się; 2] okazywać się co znaczy
 • Czy warto Wyniosłość Jak lepiej buta, duma, nieprzystępność, pycha, zarozumiałość krzyżówka
 • Opinie forum Wyniosły Kiedy 1] niebosiężny, niebotyczny, strzelisty, wybujały, wysoki; 2] butny, dumny, nadęty, napuszony, nieprzystępny, pyszny, zarozumiały co to jest
 • Najlepszy Wyniszczać Od czego zależy 1] niszczyć, niweczyć, tępić, unicestwiać, wypleniać; 2] osłabiać, wycieńczać; 3] doprowadzać do ruiny, ograbiać, rujnować, ubożyć słownik
 • Porównaj Wynosić Na czym polega 1] odnosić, przenosić, usuwać, zabierać; 2] dźwigać, podnosić, wznosić; 3] przen. awansować, wywyższać; 5] (np. o należnościach) czynić czym jest
 • Wyniki Wyobrażać Różnice 1] malować, odmalowywać, odtwarzać, przedstawiać, ukazywać; 2] (sobie) imaginować sobie, przedstawiać sobie; 3] przen. (sobie) myśleć, roić co oznacza
 • Zastosowanie Wyobrażenie Wady i zalety 1] mniemanie, opinia, pogląd, pojęcie, sąd; 2] obraz, podobizna, wizerunek tłumaczenie
 • Ranking Wyodrębniać Podobieństwa oddzielać, wydzielać, wyłączać przykłady
 • Co lepsze Wypaczać Czemu 1] krzywić, wichrować, wyginać, wykoślawiać, wykrzywiać, zginać; 2] (np. charakter) demoralizować, deprawować, psuć; 3] (np. sens, myśl definicja
 • Czy warto Wypad Co gorsze 1] wycieczka, wyjazd, (mała) wyprawa; 2] wojsk. atak, uderzenie, wycieczka encyklopedia
 • Opinie forum Wypadać Porównaj 1] spadać, upadać, wymykać się, wysuwać się, wyślizgiwać się; 2] (o włosach) wychodzić; 3] wybiegać, wyskakiwać; 4] przytrafiać się jak działa
 • Najlepszy Wypadek Porównanie 1] fakt, traf, wydarzenie, zbieg okoliczności, zdarzenie; 2] awaria, nieszczęście, wydarzenie czy jest
 • Porównaj Wypełniać Dlaczego 1] ładować, nalewać, napełniać, napychać, nasypywać, wypychać, zapełniać, zapychać, zasypywać; 2] przen. (o uczuciach) ogarniać, przenikać pojęcie
 • Wyniki Się Wypełniać Jak lepiej 1] nabijać się, napełniać się, wypychać się, zapełniać się, zapychać się; 2] pulchnieć, uwypuklać się, zaokrąglać się, zapełniać się wyjaśnienie
 • Zastosowanie Wypisywać Kiedy 1] (np. długopis) kończyć, wyczerpywać, zużywać; 2] (ze szpitala) puszczać do domu, zwalniać; 3] przepisywać, wynotowywać opis
 • Ranking Się Wypisywać Od czego zależy 1] (np. o długopisie) kończyć się, wyczerpywać się, zużywać się; 2] wycofywać się, wyrejestrowywać się, (z organizacji) występować informacje
 • Co lepsze Wypływać Na czym polega 1] ciec, tryskać, wyciekać, wytryskać; 2] (o statkach) odpływać, wyruszać (z portu); 3] przen. pojawiać się, ujawniać się, ukazywać się znaczenie
 • Czy warto Wypoczynek Różnice odpoczynek, relaks, wakacje co znaczy
 • Opinie forum Wypowiadać Wady i zalety 1] deklamować, deklarować, głosić, ogłaszać, oświadczać, recytować, wyjawiać, wyrażać; 2] (umowę) anulować, rozwiązywać, unieważniać krzyżówka
 • Najlepszy Się Wypowiadać Podobieństwa mówić, odzywać się, wyrażać opinię, zabierać głos co to jest
 • Porównaj Wypowiedź Czemu 1] wypowiedzenie się, wystąpienie (publiczne), zabranie głosu; 2] deklaracja, enuncjacja, oświadczenie słownik
 • Wyniki Wypracowywać Co gorsze 1] opracowywać; 2] osiągać, wyrabiać sobie (pracą), zdobywać czym jest
 • Zastosowanie Wypraszać Porównaj 1] upraszać, wybłagiwać, wyjednywać; 2] (sobie) wymawiać, zastrzegać; 3] usuwać, wyrzucać (z sali co oznacza
 • Ranking Wyprawa Porównanie 1] ekspedycja, eskapada; 2] posag, wiano; 3] (wojenna) kampania, wypad tłumaczenie
 • Co lepsze Wyprawiać Dlaczego 1] delegować, ekspediować, wysyłać; 2] (np. przyjęcie) organizować, robić, urządzać, wydawać; 3] (awantury) robić, urządzać, wszczynać; 4 przykłady
 • Czy warto Się Wyprawiać Jak lepiej kierować się, podążać, udawać się, wybierać się, wyjeżdżać, wyruszać, zdążać, zmierzać definicja
 • Opinie forum Wyprowadzać Kiedy 1] prowadzić, wieść, wywodzić; 2] kierować, kształcić, wychowywać; 3] (np. wnioski) przedstawiać, wyciągać, wysnuwać, wywodzić encyklopedia
 • Najlepszy Się Wyprowadzać Od czego zależy opuszczać mieszkanie, przenosić się, zmieniać mieszkanie jak działa
 • Porównaj Wyprzedzać Na czym polega dystansować, mijać, pozostawiać w tyle, przeganiać, prześcigać, wymijać czy jest
 • Wyniki Wypuszczać Różnice 1] (np. wodę) odprowadzać, puszczać, spuszczać; 2] (np. zwierzę) oswobadzać, puszczać (na wolność), uwalniać, zwalniać; 3] puszczać pojęcie
 • Zastosowanie Wypychać Wady i zalety 1] (np. z samochodu) spychać, wyrzucać; 2] pot. (np. do roboty) nakłaniać (do czegoś), namawiać, zmuszać; 3] pot. (np. towar ze sklepu wyjaśnienie
 • Ranking Wypytywać Podobieństwa badać, dopytywać się, dowiadywać się (o coś), informować się (o czymś), nagabywać (o coś), przepytywać, rozpytywać, sondować, zadawać opis
 • Co lepsze Wyrabiać Czemu 1] (materiał) wykorzystywać, zużywać; 2] fabrykować, produkować, robić, wytwarzać; 3] (np. ciasto) gnieść, wygniatać; 4] (paszport informacje
 • Czy warto Się Wyrabiać Co gorsze 1] (np. o zawiasach) ścierać się, wycierać się, zużywać się; 2] ćwiczyć się, nabierać wprawy, wprawiać się; 3] pot. dziać się, rozgrywać znaczenie
 • Opinie forum Wyrafinowany Porównaj subtelny, wyszukany co znaczy
 • Najlepszy Wyraz Porównanie 1] jednostka leksykalna, leksem, słowo; 2] objaw, oznaka, przejaw, symptom, znak; 3] ekspresja, odbicie, odzwierciedlenie, wymowa, wyrażenie krzyżówka
 • Porównaj Wyrazisty Dlaczego 1] ekspresywny, obrazowy, plastyczny, sugestywny, wymowny; 2] dobitny, dosadny, mocny co to jest
 • Wyniki Wyraźny Jak lepiej 1] jaskrawy, namacalny, rzucający się w oczy, słyszalny, widoczny, zrozumiały; 2] dobitny, jasny, kategoryczny, niedwuznaczny, niewątpliwy słownik
 • Zastosowanie Wyrażać Kiedy 1] mówić, przedstawiać, wypowiadać; 2] przen. odbijać, oddawać, odzwierciedlać, uzmysławiać czym jest
 • Ranking Wyrażenie Od czego zależy 1] powiedzenie, wypowiedzenie, wysłowienie; 2] odbicie, odzwierciedlenie; 3] frazeologizm, idiom, połączenie wyrazowe; 4] powiedzenie, pot co oznacza
 • Co lepsze Wyrobienie Na czym polega 1] dojrzałość, doświadczenie; 2] obycie, ogłada, okrzesanie tłumaczenie
 • Czy warto Wyrocznia Różnice 1] proroctwo, przepowiednia, wieszczba; 2] przen. alfa i omega, autorytet, powaga (naukowa przykłady
 • Opinie forum Wyrokować Wady i zalety 1] orzekać, wydawać werdykt, wydawać wyrok; 2] wypowiadać. opinię; 3] decydować, rozstrzygać definicja
 • Najlepszy Wyrozumiały Podobieństwa liberalny, pobłażliwy, tolerancyjny encyklopedia
 • Porównaj Wyrób Czemu 1] artykuł, produkt, towar, wytwór; 2] produkcja, robienie, wyrabianie, wytwarzanie jak działa
 • Wyniki Wyrównywać Co gorsze 1] równać, zrównywać; 2] (np. ubranie) wygładzać; 3] (braki) dopełniać, uzupełniać, zaokrąglać; 4] (długi) oddawać, płacić, pokrywać czy jest
 • Zastosowanie Wyróżniać Porównaj 1] dawać pierwszeństwo, faworyzować, obdarzać względami; 2] odróżniać, wydzielać, wyodrębniać, wyosabniać pojęcie
 • Ranking Się Wyróżniać Porównanie odróżniać się, uwydatniać się, wybijać się, wyodrębniać się wyjaśnienie
 • Co lepsze Wyruszać Dlaczego odjeżdżać, ruszać w drogę, udawać się, wybierać się, wychodzić, wyjeżdżać opis
 • Czy warto Wyrywać Jak lepiej 1] odrywać, wyciągać, wydobywać, wydostawać, wyjmować, wyszarpywać; 2] brać, odbierać, wydzierać, zabierać; 3] (w szkole) wywoływać, wzywać informacje
 • Opinie forum Się Wyrywać Kiedy 1] uwalniać się, wydobywać się, wydostawać się, wyswobadzać się, wyzwalać się; 2] wybiegać, wylatywać, wymykać się, wypadać; 3] pot znaczenie
 • Najlepszy Wyrzeczenie Od czego zależy ofiara, poświęcenie, rezygnacja co znaczy
 • Porównaj Wyrzekać Na czym polega biadać, biadolić, lamentować, narzekać, skarżyć się, uskarżać się, utyskiwać, użalać się krzyżówka
 • Wyniki Się Wyrzekać Różnice odcinać się (od kogoś a. czegoś), odżegnywać się (od kogoś a. czegoś), rezygnować (z kogoś a. czegoś), wypierać się (kogoś a. czegoś co to jest
 • Zastosowanie Wyrzucać Wady i zalety 1] ciskać, odrzucać; 2] (np. z pracy) dawać wymówienie, dymisjonować, oddalać, odprawiać, redukować, usuwać, wydalać, wyganiać, wypędzać słownik
 • Ranking Wysadzać Podobieństwa 1] (np. z samochodu) pomagać wysiąść, wyprowadzać; 2] burzyć, niszczyć, wyłamywać, wyważać; 3] (rośliny) obsadzać (coś czymś), rozsadzać czym jest
 • Co lepsze Się Wysilać Czemu 1] naprężać się, wytężać się, wytężać siły; 2] przen. silić się (np. na grzeczność co oznacza
 • Czy warto Wysiłek Co gorsze bieganina, fatyga, krzątanina, mordęga, mozół, praca, starania, trud, zachód, znój tłumaczenie
 • Opinie forum Wysławiać Porównaj chwalić, piać peany, rozsławiać, sławić, wielbić, wychwalać przykłady
 • Najlepszy Wysmukły Porównanie cienki, długi, gibki, smukły, szczupły, wybujały definicja
 • Porównaj Wysoki Dlaczego 1] niebosiężny, niebotyczny, strzelisty, wybujały, wyniosły; 2] cenny, doskonały, przedni, wybitny, znakomity; 3] (miejsce przy stole encyklopedia
 • Wyniki Wysokość Jak lepiej 1] (człowieka) wzrost; 2] poziom; 3] (np. opłat) intensywność, natężenie, stopień, wielkość jak działa
 • Zastosowanie Wystawa Kiedy 1] gablota, okno sklepowe, witryna; 2] pokaz, przegląd; 3] bud. daszek, fasada, ganek, weranda; 4] teatr. dekoracje czy jest
 • Ranking Wystawiać Od czego zależy 1] wydobywać, wydostawać, wyjmować, wykładać; 2] odsuwać, wysuwać; 3] (np. straż) rozmieszczać, rozstawiać, stawiać, ustawiać; 4] wychylać pojęcie
 • Co lepsze Wystawny Na czym polega bogaty, okazały, suty, świetny, wspaniały, zbytkowny wyjaśnienie
 • Czy warto Wystąpienie Różnice mowa, przemowa, przemówienie opis
 • Opinie forum Występek Wady i zalety przekroczenie prawa, przewinienie, wykroczenie informacje
 • Najlepszy Występny Podobieństwa grzeszny, kryminalny, niecny, nieetyczny, niemoralny, przestępczy, zdrożny znaczenie
 • Porównaj Występować Czemu 1] (np. z szeregu) wychodzić, wysuwać się; 2] dawać się poznać, pokazywać się publicznie, ukazywać się; 3] pisać (o czymś), wypowiadać się co znaczy
 • Wyniki Się Wystrzegać Co gorsze 1] omijać (kogoś), stronić (od kogoś), uciekać (od kogoś), unikać (koGoś); 2] mieć się na baczności, pilnować się, strzec się krzyżówka
 • Zastosowanie Wysuwać Porównaj 1] wychylać, wyciągać, wydobywać, wydostawać, wyjmować, wystawiać, wyściubiać, wytykać, wywlekać; 2] (np. język) pokazywać, wysadzać; 3 co to jest
 • Ranking Się Wysuwać Porównanie 1] ukazywać się, wychodzić, wychylać się, wydostawać się; 2] stawać na czele, wysforowywać się, występować; 3] wylatywać, wypadać słownik
 • Co lepsze Wysyłać Dlaczego 1] delegować, kierować, posyłać, wyprawiać; 2] (list, paczkę) nadawać, posyłać, przesyłać czym jest
 • Czy warto Wyszkolenie Jak lepiej 1] udoskonalenie, wyćwiczenie, wykwalifikowanie, wyuczenie; 2] ćwiczenie, doskonalenie, kurs, nauka, szkolenie co oznacza
 • Opinie forum Wyszukać Kiedy odnaleźć, odszukać, wynaleźć, wyszperać, znaleźć tłumaczenie
 • Najlepszy Wyszukany Od czego zależy niezwykły, rzadki, wyborny, wykwintny, wymyślny, wyrafinowany, wytworny przykłady
 • Porównaj Wyśmienity Na czym polega bardzo dobry, doskonały, pierwszorzędny, pyszny, świetny, wspaniały, wyborny, znakomity definicja
 • Wyniki Wyświadczać Różnice czynić, oddawać (przysługę encyklopedia
 • Zastosowanie Wyświetlać Wady i zalety 1]interpretować, rzucać światło, tłumaczyć, wyjaśniać; 2] (film) emitować, pokazywać, pot. puszczać jak działa
 • Ranking Wytaczać Podobieństwa 1] (np. beczkę) przetaczać, toczyć, wyciągać, wydostawać, wyprowadzać, wysuwać; 2] (np. proces) wnosić, wszczynać; 3] (np. wino z beczki czy jest
 • Co lepsze Się Wytaczać Czemu 1] ciec, lać się, płynąć, toczyć się, wyciekać, wylewać się, wypływać; 2] (np. o wozie) wyjeżdżać pojęcie
 • Czy warto Wytchnienie Co gorsze odpoczynek, przerwa, relaks wyjaśnienie
 • Opinie forum Wytrawny Porównaj 1] (o trunkach) niesłodki; 2] biegły, bywały, doświadczony, wyrobiony, znający się na rzeczy opis
 • Najlepszy Wytrwały Porównanie cierpliwy, niestrudzony, nieugięty, nieustępliwy, niewzruszony, niezachwiany, niezłomny, niezmordowany, uparty, wytrzymały, zawzięty informacje
 • Porównaj Wytrzymały Dlaczego 1] odporny, silny, wytrwały, zahartowany; 2] (materiał) mocny, odporny, trwały znaczenie
 • Wyniki Wytrzymywać Jak lepiej 1] (coś) przetrzymywać, znosić; 2] opanowywać się, panować nad sobą, powstrzymywać się, trzymać się; 3] nie poddawać się, nie ulegać, nie co znaczy
 • Zastosowanie Wytwarzać Kiedy 1] produkować, robić, wyrabiać; 2] kształtować, tworzyć, wydzielać; 3] powodować, wywoływać krzyżówka
 • Ranking Wytworność Od czego zależy dobry ton, elegancja, szyk, szykowność, wykwintność co to jest
 • Co lepsze Wytworny Na czym polega elegancki, gustowny, szykowny, wykwintny, wyszukany słownik
 • Czy warto Wytyczać Różnice 1] oznaczać, wyznaczać, znakować; 2] przen. podawać, ukazywać, wskazywać czym jest
 • Opinie forum Wytyczna Wady i zalety dyrektywa, kierunek działania, linia postępowania, wskazówka, (podstawowe) założenie, zasada co oznacza
 • Najlepszy Wytykać Podobieństwa 1] wychylać, wysadzać, wystawiać, wysuwać; 2] (palcem) pokazywać, ukazywać, wskazywać; 3] (komuś coś) ganić, obwiniać (o coś), oskarżać (o tłumaczenie
 • Porównaj Wywalać Czemu 1] pot. wygarniać, wyrzucać, wysadzać, wysypywać, zsypywać, zwalać; 2] pot. (np. język) pokazywać, wyciągać, wystawiać, wysuwać; 3] pot przykłady
 • Wyniki Się Wywiązywać Co gorsze 1] podnosić się, powstawać, rozwijać się, tworzyć się, wyłaniać się, wynikać, wytwarzać się, zaczynać się; 2] spełniać, wykonywać, wypełniać definicja
 • Zastosowanie Wywijać Porównaj 1] kręcić, machać, obracać; 2] (np. kołnierz) odchylać, odginać, odwijać; 3] pot. hulać, pląsać, tańczyć encyklopedia
 • Ranking Wywlekać Porównanie 1] wyciągać, wydobywać; 2] pot. (kogoś) uprowadzać, wyciągać, wyprowadzać jak działa
 • Co lepsze Wywoływać Dlaczego 1] przywoływać, przyzywać, wołać, wzywać; 2] komunikować, obwieszczać, obwoływać, oznajmiać; 3] pociągać za sobą, powodować, prowokować czy jest
 • Czy warto Wywozić Jak lepiej 1] usuwać, zabierać; 2] (towar) eksportować; 3] (ludzi) deportować, wysyłać pojęcie
 • Opinie forum Wywóz Kiedy 1] odtransportowanie, transport, wywiezienie, wywożenie, wywózka; 2] eksport, eksportowanie wyjaśnienie
 • Najlepszy Się Wywyższać Od czego zależy chełpić się, przechwalać się, puszyć się, pysznić się, wynosić się (nad innych), pot. zadzierać nosa opis
 • Porównaj Się Wyzbywać Na czym polega 1] oddawać, pozbywać się, przekazywać; 2] (towaru) sprzedawać; 3] (skrupułów) porzucać, tracić informacje
 • Wyniki Wyznaczać Różnice 1] wytyczać; 2] naznaczać, odgraniczać, oznaczać, wyróżniać, zaznaczać; 3] (kąty trójkąta) określać, ustalać; 4] (termin) naznaczać znaczenie
 • Zastosowanie Wyznanie Wady i zalety 1] religia, wiara; 2] deklaracja, oświadczenie, przyznanie się (do czegoś), wyjawienie, zeznanie, zwierzenie co znaczy
 • Ranking Wyznawać Podobieństwa 1] uznawać (coś) za prawdę, wierzyć (w coś); 2] deklarować, odkrywać się (komuś), oświadczać, przyznawać się, wyjawiać, zdradzać, zeznawać krzyżówka
 • Co lepsze Wyzwalać Czemu 1] dawać wolność, obdarzać wolnością, (więźniów) odbijać, oswobadzać, przynosić wolność, uniezależniać, uwalniać, wypuszczać na wolność co to jest
 • Czy warto Się Wyzwalać Co gorsze 1] kruszyć więzy, oswobadzać się, uniezależniać się, uwalniać się, wydobywać się z matni, wychodzić z niewoli, wyplątywać się, wyrywać się słownik
 • Opinie forum Wyzyskiwać Porównaj 1] korzystać (z czegoś), pożytkować, użytkować, wykorzystywać; 2] eksploatować kogoś, krzywdzić, oszukiwać, żerować (na kimś a. czymś czym jest
 • Najlepszy Wyzywać Porównanie 1] prowokować, wzywać (do walki); 2] pot. mieszać z błotem, obrzucać wyzwiskami, wymyślać (komuś co oznacza
 • Porównaj Wyzywający Dlaczego 1] kokieteryjny, wabiący, zaczepny, zalotny; 2] agresywny, butny, impertynencki, napastliwy, prowokujący, zaczepny, zuchwały tłumaczenie
 • Wyniki Wyższość Jak lepiej dominacja, hegemonia, przewaga przykłady
 • Zastosowanie Wzajemny Kiedy dwustronny, obopólny, obustronny definicja
 • Ranking Wzbierać Od czego zależy 1] (o wodzie) podnosić się, przybierać; 2] (o płynach) gromadzić się, nabiegać, napływać, przepełniać się, zbierać się; 3] (o uczuciach encyklopedia
 • Co lepsze Wzbogacać Na czym polega 1] bogacić, dorabiać; 2] przen. powiększać, urozmaicać, zwiększać jak działa
 • Czy warto Wzbudzać Różnice uczucia) budzić, powodować, prowokować, sprowadzać, ściągać, wywoływać czy jest
 • Opinie forum Wzburzenie Wady i zalety afekt, gniew, irytacja, oburzenie, podniecenie, podrażnienie, złość pojęcie
 • Najlepszy Względny Podobieństwa 1] relatywny, warunkowy, zmienny; 2] pot. możliwy, nie najgorszy, pośredni, umiarkowany, znośny; 3] łagodny, pobłażliwy, przychylny wyjaśnienie
 • Porównaj Względy Czemu 1] motywy, okoliczności, pobudki, powody, racje; 2] przychylność, sympatia, wspaniałomyślność, życzliwość; 3] pobłażanie, pobłażliwość opis
 • Wyniki Wzmacniać Co gorsze 1] (np. zdrowie) pokrzepiać, umacniać; 2] fiz., techn. potęgować; 3] cementować, pogłębiać, ugruntowywać, umacniać, utwierdzać, wzmagać informacje
 • Zastosowanie Wzmagać Porównaj pogłębiać, potęgować, powiększać, rozszerzać, umacniać, wzmacniać, zaostrzać, zwiększać znaczenie
 • Ranking Się Wzmagać Porównanie podnosić się, pogłębiać się, potęgować się, potężnieć, powiększać się, przybierać na sile, rozrastać się, rozszerzać się, umacniać się co znaczy
 • Co lepsze Wzmianka Dlaczego 1] napomknięcie, uwaga; 2] artykulik, notatka krzyżówka
 • Czy warto Wznawiać Jak lepiej 1] odświeżać, ponawiać, powtarzać, przywracać; 2] (książkę) dodrukowywać, wydawać ponownie co to jest
 • Opinie forum Wzniecać Kiedy 1] rozniecać, rozpalać, zapalać; 2] przen. powodować, wszczynać, wywoływać, wzbudzać słownik
 • Najlepszy Wznosić Od czego zależy 1] dźwigać, podciągać, podnosić, unosić; 2] (np. toast) wygłaszać, wypowiadać; 3] budować, murować, stawiać, wystawiać; 4] (modły) zanosić czym jest
 • Porównaj Się Wznosić Na czym polega 1] podnosić się, ulatywać, unosić się, wzbijać się, wzlatywać; 2] (o górach) piętrzyć się, stać, sterczeć, wyrastać, wystrzeliwać; 3 co oznacza
 • Wyniki Wzorowy Różnice doskonały, idealny, (porządek) nienaganny, (uczeń) pierwszy, przykładny, (żołnierz) wyborowy tłumaczenie
 • Zastosowanie Wzorzec Wady i zalety 1] model, schemat, wzór; 2] pierwowzór, prototyp przykłady
 • Ranking Wzór Podobieństwa 1] model, pierwowzór, prototyp; 2] deseń, wzorek; 3] (do haftowania) rysunek, szablon; 4] przen. ideał, okaz, przykład, uosobienie; 5 definicja
 • Co lepsze Wzrastać Czemu 1] (o roślinach) rosnąć, rozwijać się, wyrastać; 2] podnosić się, podwyższać się, pomnażać się, powiększać się, rosnąć, zwiększać się; 3 encyklopedia
 • Czy warto Wzrost Co gorsze 1] rośnięcie, rozwój, rozwijanie się, wzrastanie; 2] intensyfikacja (np. produkcji), nasilanie się, podwyżka, podwyższenie, potęgowanie się jak działa
 • Opinie forum Wzruszać Porównaj 1] poruszać, przejmować, rozczulać, rozrzewniać, roztkliwiać, wstrząsać; 2] (ramionami) poruszać, wstrząsać; 3] (np. ziemię) poruszać czy jest
 • Najlepszy Się Wzruszać Porównanie emocjonować się, przejmować się, przeżywać (coś), rozczulać się, rozrzewniać się, roztkliwiać się pojęcie
 • Porównaj Wzruszenie Dlaczego egzaltacja, emocja, poruszenie, przejęcie (się), rozczulenie, rozrzewnienie, uczucie wyjaśnienie
 • Wyniki Wzywać Jak lepiej 1] posyłać (po kogoś), przywoływać, przyzywać, wołać, zapraszać (kogoś); 2] (do zrobienia czegoś) zażądać; 3] nakłaniać, namawiać, skłaniać opis

Słowa bliskoznaczne, synonimy

Lista słów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik wszystkich synonimów.

Synonim Wzywać co znaczy wzruszenie krzyżówka wzruszać się co to jest wzruszać słownik wzrost czym jest wzrastać co oznacza wzór tłumaczenie wzorzec przykłady wzorowy. podobny wyraz.

Słowo bliskoznaczny do Wskaźnik co znaczy wiarogodny krzyżówka wniosek co to jest synonimy.