Encyklopedia Izrael

KRZYŻÓWKA Izrael, Izotermia, Izoterma, Izotacha, Izostazja, Izonefa, Izolinia, Izolacjonizm.

encyklopedia izrael izotermia co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na I

 • Gdzie jest Woda Infiltracyjna Co to jest atmosferycznych iw sprzyjających warunkach osiągająca duże głębokości. Bierze udział w obiegu wody, może być czasowo magazynowana
 • Gdzie jest Inflacja Co to jest przy uwzględnieniu zmian jakości towarów wpewnym okresie. Wzrost cen powoduje spadek siły nabywczej pieniędzy: za taką samą ich ilość
 • Gdzie jest Iquitos Co to jest 250 tys. mieszk.; główny ośrodek administracyjny, przemysłowy (drzewny ispożywczy) inaukowy peruwiańskiej części Amazonii; port rzeczny
 • Gdzie jest Iaea Co to jest Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
 • Gdzie jest Ibadan Co to jest miasto wpd. Nigerii, ok. 1,2 mln mieszk.; ośrodek handlowy, przemysłowy inaukowy
 • Gdzie jest Półwysep Iberyjski Co to jest Oceanem Atlantyckim iMorzem Śródziemnym, połączony zresztą kontynentu zwężeniem lądu na linii łańcucha Pirenejów; pow. 580 tys. km2
 • Gdzie jest Przylądek Igielny Co to jest przylądek wRepublice Południowej Afryki; najdalej na południe wysunięty punkt Afryki; 3451'S, 1959'E
 • Gdzie jest Iguaçú Co to jest iArgentynie, lewy dopływ Parany; dł. 1320 km. Wypływa koło miasta Kurytyba wgórach Serra do Mar itworzy wdolnym biegu liczne wodospady do
 • Gdzie jest Ijsselmeer Co to jest zatoka M. Północnego, odcięta przez zbudowanie tamy odł. 32 km. Poszczególne części I. od 1927 osuszane izamieniane na poldery
 • Gdzie jest Co to jest ośrednicy mniejszej, wzależności od stosowanej klasyfikacji, niż 0,01 mm lub 0,005 mm; (2) naturalny, drobnoziarnisty, miękki osad
 • Gdzie jest Warwowy Ił Co to jest wodnych na przedpolu lodowców ( jeziora zastoiskowe), charakteryzujący się przemiennym występowaniem grubszych warstewek jasnych
 • Gdzie jest Iłowiec Co to jest skały ilaste
 • Gdzie jest Imbir Co to jest wykorzystywana jako przyprawa osilnym, korzennym zapachu oraz surowiec farmaceutyczny. Uprawy występują na obszarze od międzyzwrotnikowej
 • Gdzie jest Imbrykacja Co to jest powstałym wśrodowisku wodnym, wktórym poszczególne otoczaki dachówkowato nachodzą na siebie isą pochylone przeciwnie do kierunku prądu (Rys
 • Gdzie jest Imf Co to jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 • Gdzie jest Import Co to jest myśli naukowo-technicznej oraz kapitałów. Odbywa się na podstawie międzynarodowych umów handlowych - dwustronnych, między zainteresowanymi
 • Gdzie jest Situ In Co to jest się do materiału skalnego, pozostającego wmiejscu swego powstania, nie podlegającego żadnym procesom transportu
 • Gdzie jest Cen Indeks Co to jest poziomu cen wdanym okresie. Wstatystykach ekonomicznych oblicza się trzy rodzaje tego wskaźnika: i. c. konsumpcyjnych; i.c.hurtowych ii.c
 • Gdzie jest Materiałowy Indeks Co to jest gotowego produktu. Wprzypadku gdy jest on większy od 1, produkcję danego wyrobu lokalizuje się wpobliżu miejsca występowania surowca
 • Gdzie jest Indianapolis Co to jest stanu Indiana; ok. 730 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 1,4 mln). Ośrodek przemysłu lotniczego, samochodowego, spożywczego, chemicznego
 • Gdzie jest Indie Co to jest 3287,6 tys. km2, 935,7 mln mieszk. (1995), ze stolicą wDelhi. Główne krainy geograficzne to wyż. Dekan, Niz. Hindustańska iHimalaje
 • Gdzie jest Półwysep Indochiński Co to jest Andamańskim na zach. iM. Południowochińskim na wsch.; szeroki unasady, ku pd. przechodzi wwąski Płw. Malajski; łączna pow. ok. 2,3 mln km2
 • Gdzie jest Indonezja Co to jest Malajskim iw zach. części wyspy Nowa Gwinea, pow. 1919,4 tys. km2, 194,6mln mieszk. (1995), ze stolicą wDżakarcie. Produkt krajowy brutto
 • Gdzie jest Nizina Indu Co to jest Beludżystanu na zach. iwyżyną Dekan na wsch., zach. część Niz. Hindustańskiej; położona na terytorium Pakistanu iIndii, pow. ok. 500 tys
 • Gdzie jest Indus Co to jest dorzecza 960 tys. km2. Źródła wpn. części Himalajów, na terytorium Chin; górny bieg górski, wrowie tektonicznym; niżej głęboki przełom (do
 • Gdzie jest Industrializacja Co to jest wstosunku do rolnictwa iinnych działów gospodarki, wyrażający się szybkim zwiększaniem jego udziału wzatrudnieniu iwytwarzaniu dochodu
 • Gdzie jest Indygirka Co to jest Federacji Rosyjskiej; dł. 1700 km, pow. dorzecza 360 tys. km2. Górny bieg górski (przełom przez Góry Czerskiego), dolny nizinny, ujście
 • Gdzie jest Ocean Indyjski Co to jest między Afryką, Azją, Australią iAntarktydą; umowna granica zO. Atlantyckim wzdłuż 20E, zO. Spokojnym - 147E; pow. 74,9 mln km2, głęb. maks
 • Gdzie jest Półwysep Indyjski Co to jest Arabskim na zach. iZat. Bengalską na wsch., na terytorium Indii; pow. 2 mln km2. Centralną część P. I. zajmuje wyżyna Dekan, opadająca ku
 • Gdzie jest Infiltracja Co to jest ziemi wgłąb wskutek grawitacji, możliwe dzięki obecności szczelin wskałach lub przepuszczalności podłoża
 • Gdzie jest Techniczna Infrastruktura Co to jest świadczące usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki narodowej. Najważniejsze znich to drogi, linie
 • Gdzie jest Inkrustacja Co to jest powierzchni skalnej, powstałe przez wytrącanie się rozpuszczonych związków chemicznych zroztworów podciąganych kapilarnie zwnętrza skały ku
 • Gdzie jest Inn Co to jest Dunaju, na terytorium Szwajcarii, Austrii iNiemiec; dł. 510 km, pow. dorzecza 26 tys. km2. Źródła, górny iśrodkowy bieg wAlpach, dolny
 • Gdzie jest Innsbruck Co to jest mieszk. Ośrodek przemysłu włókienniczego, odzieżowego ispożywczego. Centrum turystyczne: zabytkowy układ miasta, zamek Hofburg (XV-XVIII w
 • Gdzie jest Inowrocław Co to jest Kujawskim, wwoj. bydgoskim; ok. 80 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu chemicznego, szklarskiego, maszynowego. Uzdrowisko korzystające zsolanki
 • Gdzie jest Insolacja Co to jest Słońca do powierzchni Ziemi poprzez promieniowanie bezpośrednie i promieniowanie rozproszone. Wg rosnącej długości fali składa się z: 1
 • Gdzie jest Opadu Intensywność Co to jest wyrażona wmm warstwy wody na jednostkę czasu (zazwyczaj na minutę lub godzinę), największą intensywnością cechuje się opad zchmury
 • Gdzie jest Interfaza Co to jest część stadiału, cechująca się cofnięciem czoła lądolodu o20-50 km
 • Gdzie jest Izobara Co to jest przestrzenny rozkład ciśnienia atmosferycznego, lub na wykresie, łącząca punkty ojednakowej wartości ciśnienia atmosferycznego
 • Gdzie jest Intercepcja Co to jest atmosferycznego lub mgły przez roślinność przed ich dotarciem do powierzchni Ziemi; wskutek występującego parowania zpowierzchni roślin
 • Gdzie jest Interglacjał Co to jest się wzrostem temperatur powietrza, wytopieniem pokryw lądolodów, zanikiem bądź zmniejszeniem rozmiarów lodowców górskich, wzrostem poziomu
 • Gdzie jest Eemski Interglacjał Co to jest ziemiach polskich zlodowacenie północnopolskie. Jego trwanie jest określane na 125-115 tys. lat temu. Temperatury wi. e. były o2-3C wyższe
 • Gdzie jest Interior Co to jest inietknięte na znacznych przestrzeniach działalnością gospodarczą człowieka. Termin powszechnie stosowany wkrajach Ameryki Łacińskiej
 • Gdzie jest Interpolacja Co to jest wartości pośrednich na podstawie wartości danych. Polega na połączeniu punktów owartościach znanych wsieć nie przecinających się trójkątów
 • Gdzie jest Interstadiał Co to jest generalnego rozwoju zlodowacenia ( glacjał), zaznaczające się tylko częściowym wytopieniem lądolodu icofnięciem jego czoła na co najmniej
 • Gdzie jest Państwowy Interwencjonizm Co to jest gospodarkę wcelu eliminowania niesprawności systemu rynkowego, ujawniających się szczególnie wokresie kryzysu. Jego zadaniem jest
 • Gdzie jest Intruzja Co to jest magmy wobręb już istniejących skał w skorupie ziemskiej ijej zastygnięcie na pewnej głębokości. I. występują wróżnych formach: plutonów
 • Gdzie jest Invierno Co to jest lokalna nazwa deszczowej pory wstrefie tropikalnej Ameryki Pd. iPn
 • Gdzie jest Inwestycje Co to jest przedsiębiorstwa: zakładów produkcyjnych, wyposażenia, budynków mieszkalnych oraz zapasów, które mogą być użyte wprodukcji innych dóbr
 • Gdzie jest Opadów Inwersja Co to jest miesięcznych irocznych) ze wzrostem wysokości nad poziomem morza; obserwowany wgórach wzrost sumy opadów zwysokością sięga jedynie poziomu
 • Gdzie jest Pasatowa Inwersja Co to jest temperatury), powstająca wstrefie wyżów zwrotnikowych wskutek wielkoskalowego osiadania powietrza, które nie dociera do powierzchni Ziemi
 • Gdzie jest Rzeźby Inwersja Co to jest wktórej wtrakcie rozwoju rzeźby terenu powstaje dolina wmiejscu dawnego grzbietu, adawne doliny tworzą najwyższe części danego obszaru. I
 • Gdzie jest Temperatury Inwersja Co to jest wzrostem wysokości nad poziomem gruntu obserwowany wpewnej warstwie atmosfery ( gradient stanu jest wtedy ujemny), jest to odwrócenie
 • Gdzie jest Chmury Inwersyjne Co to jest temperatury watmosferze, powstają przy dolnej granicy inwersji wskutek wypromieniowania ciepła przez zgromadzoną tu parę wodną
 • Gdzie jest Irak Co to jest Perską, pow. 438,3 tys. km2, 19,9 mln mieszk. (1994), ze stolicą wBagdadzie. Główne krainy geograficzne to Niz. Mezopotamska, Góry
 • Gdzie jest Iran Co to jest Kaspijskim iO. Indyjskim, pow. 1648,0 tys. km2, 59,8mln mieszk. (1994), ze stolicą wTeheranie. Główne krainy geograficzne to Wyż. Irańska
 • Gdzie jest Wyżyna Irańska Co to jest iwyżyn powstałych wtrakcie orogenezy alpejskiej, otoczona pasmami Elburs iKopet-Dag od pn. iZagros od pd.; położona na terytorium Iranu
 • Gdzie jest Irawadi Co to jest Chin iMyanmar; dł. 2150 km, pow. dorzecza 430 tys. km2. Źródła wGórach Sinotybetańskich, bieg górski, wdolnej części nizinny wrowie
 • Gdzie jest Izoatma Co to jest linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowym parowaniu
 • Gdzie jest Irlandia Co to jest Europie na O. Atlantyckim, pow. 70,3 tys. km2, 3,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wDublinie. Produkt narodowy brutto 14,1 tys. $/osobę
 • Gdzie jest Północna Irlandia Co to jest wyspy Irlandii, które są zamieszkane przez większość protestancką iwchodzą wskład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii iIrlandii
 • Gdzie jest Irtysz Co to jest lewy), na terytorium Chin iFederacji Rosyjskiej; dł. 4250 km, pow. dorzecza 1,6 mln km2. Źródła wAłtaju Mongolskim, górny bieg górski, od
 • Gdzie jest Irygacja Co to jest melioracja
 • Gdzie jest Islamabad Co to jest stolica Pakistanu, ok. 560 tys. mieszk.; ośrodek naukowy-kulturalny; meczet Shah Fajsal Masjid - docelowo największy na świecie
 • Gdzie jest Islandia Co to jest na O. Atlantyckim, pow. 103,0 tys. km2, 266 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wReykjaviku. I. jest wyspą wyżynną, jej wnętrze zajmuje
 • Gdzie jest Baryczny Niż Islandzki Co to jest obniżonego ciśnienia, nad Północnym Atlantykiem zcentrum zazwyczaj między Islandią iGrenlandią; nie jest układem wpełni stacjonarnym
 • Gdzie jest Kul Issyk Co to jest tektonicznego wśrodk. Azji, wkotlinie śródgórskiej wTien-szanie, na terytorium Kirgistanu; pow. 6,2 tys. km2, głęb. 668 m. Rybołówstwo
 • Gdzie jest Istanbul Co to jest Stambuł
 • Gdzie jest Istria Co to jest na terytorium Chorwacji, częściowo Słowenii iWłoch; pow. 4 tys. km2. Krajobraz górzysty, wys. do 1396 m n.p.m., rozwinięte zjawiska krasowe
 • Gdzie jest Itaka Co to jest do Grecji; pow. 96 km2. Krajobraz górzysty (do 804 m n.p.m.), klimat śródziemnomorski; ważny ośrodek ruchu turystycznego. Według Odysei
 • Gdzie jest Itatiaia Co to jest wzniesienie wpd.-wsch. Brazylii, wpasmie górskim Serra de Mantiqueira (2787 m n.p.m.), drugi co do wys. szczyt Wyż. Brazylijskiej
 • Gdzie jest Ituri Co to jest Aruwimi
 • Gdzie jest Izanomala Co to jest mapie klimatologicznej łącząca miejsca wykazujące jednakowe odchylenie albo różnicę od średniej lub normy danego składnika klimatu; używana
 • Gdzie jest Góry Izerskie Co to jest terytorium Polski iRepubliki Czeskiej; dł. ok. 40 km, najwyższy szczyt Wysoka Kopa (1127 m n.p.m.). Zbudowany zgranitów ignejsów, ma
 • Gdzie jest Izoamplituda Co to jest linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowej amplitudzie danego elementu meteorologicznego
 • Gdzie jest Izochiona Co to jest linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowej wysokości pokrywy śnieżnej lub jednakowej wysokości linii wiecznego śniegu
 • Gdzie jest Izochrona Co to jest wktórych dane zjawisko występuje jednocześnie. Wgeografii komunikacji są to linie łączące obszary ojednakowych odległościach czasowych
 • Gdzie jest Izohela Co to jest linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowym usłonecznieniu
 • Gdzie jest Izohieta Co to jest linia, na mapie przedstawiającej przestrzenny rozkład opadów atmosferycznych lub na wykresie, łącząca punkty ojednakowej wielkości opadów
 • Gdzie jest Izohipsa Co to jest poziomica
 • Gdzie jest Izohumida Co to jest linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowej wilgotności względnej powietrza
 • Gdzie jest Izolacjonizm Co to jest konfliktów iproblemów międzynarodowych oraz unikania wchodzenia wsojusze militarne, polityczne iekonomiczne, które zpunktu widzenia danego
 • Gdzie jest Izolinia Co to jest metody przedstawiania cech ilościowych
 • Gdzie jest Izonefa Co to jest linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowym zachmurzeniu
 • Gdzie jest Izostazja Co to jest ziemskiej, bazująca na prawie Archimedesa. Zgodnie znią, bloki litosfery wyrastające ponad powierzchnię Ziemi (obszary górskie) są bardziej
 • Gdzie jest Izotacha Co to jest linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowej prędkości wiatru
 • Gdzie jest Izoterma Co to jest miejsca ojednakowej temperaturze; zuwagi na związek temperatury powietrza zwysokością dane rzeczywiste temperatury są korygowane przez
 • Gdzie jest Izotermia Co to jest brak zmiany temperatury ze zmianą wysokości ( gradient stanu jest równy 0); podczas i. panuje stała równowaga termiczna, amieszanie
 • Gdzie jest Izrael Co to jest Śródziemnym, pow. 21,1 tys. km2; 5,4 mln mieszk. (1994), ze stolicą wTel Awiw-Jaffa. Produkt krajowy brutto 14,5 tys. $/osobę (1994). Kraj

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie KRZYŻÓWKA Izrael, Izotermia, Izoterma, Izotacha, Izostazja, Izonefa, Izolinia, Izolacjonizm, Izohumida, Izohipsa, Izohieta, Izohela, Izochrona, Izochiona, Izoamplituda definicja.

Gdzie jest Encyklopedia Izrael, Izotermia, Izoterma, Izotacha, Izostazja, Izonefa wyjaśnienie.