Infiltracyjna woda co znaczy

Izrael co znaczy izotermia krzyżówka izoterma co to jest izotacha słownik izostazja czym jest.

infiltracyjna woda inflacja co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na I

 • Gdzie jest Woda Infiltracyjna Co znaczy pochodząca zopadów atmosferycznych iw sprzyjających warunkach osiągająca duże głębokości. Bierze udział w obiegu wody, może być czasowo magazynowana ( retencja porównanie
 • Lokalizacja Inflacja Krzyżówka przeciętnego poziomu cen, przy uwzględnieniu zmian jakości towarów wpewnym okresie. Wzrost cen powoduje spadek siły nabywczej pieniędzy: za taką samą ich ilość dlaczego
 • Położenie Iquitos Co to jest Peru nad Amazonką, ok. 250 tys. mieszk.; główny ośrodek administracyjny, przemysłowy (drzewny ispożywczy) inaukowy peruwiańskiej części Amazonii; port rzeczny jak lepiej
 • Geografia Iaea Słownik Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej kiedy
 • Na mapie Ibadan Czym jest miasto wpd. Nigerii, ok. 1,2 mln mieszk.; ośrodek handlowy, przemysłowy inaukowy od czego zależy
 • Gdzie leży Półwysep Iberyjski Co oznacza Europie, pomiędzy Oceanem Atlantyckim iMorzem Śródziemnym, połączony zresztą kontynentu zwężeniem lądu na linii łańcucha Pirenejów; pow. 580 tys. km2 na czym polega
 • Współrzędne Przylądek Igielny Tłumaczenie przylądek wRepublice Południowej Afryki; najdalej na południe wysunięty punkt Afryki; 3451'S, 1959'E różnice
 • Jak daleko Iguaçú Przykłady wBrazylii iArgentynie, lewy dopływ Parany; dł. 1320 km. Wypływa koło miasta Kurytyba wgórach Serra do Mar itworzy wdolnym biegu liczne wodospady do 80 m wys wady i zalety
 • Geo Ijsselmeer Definicja Holandii, dawna zatoka M. Północnego, odcięta przez zbudowanie tamy odł. 32 km. Poszczególne części I. od 1927 osuszane izamieniane na poldery, wykorzystywane podobieństwa
 • Mapa Encyklopedia zziaren mineralnych ośrednicy mniejszej, wzależności od stosowanej klasyfikacji, niż 0,01 mm lub 0,005 mm; (2) naturalny, drobnoziarnisty, miękki osad czemu
 • Gdzie jest Warwowy Ił Jak działa powstający wzbiornikach wodnych na przedpolu lodowców ( jeziora zastoiskowe), charakteryzujący się przemiennym występowaniem grubszych warstewek jasnych co gorsze
 • Lokalizacja Iłowiec Czy jest skały ilaste porównaj
 • Położenie Imbir Pojęcie wolejki eteryczne, wykorzystywana jako przyprawa osilnym, korzennym zapachu oraz surowiec farmaceutyczny. Uprawy występują na obszarze od międzyzwrotnikowej porównanie
 • Geografia Imbrykacja Wyjaśnienie otoczaków wosadzie powstałym wśrodowisku wodnym, wktórym poszczególne otoczaki dachówkowato nachodzą na siebie isą pochylone przeciwnie do kierunku prądu (Rys dlaczego
 • Na mapie Imf Opis Międzynarodowy Fundusz Walutowy jak lepiej
 • Gdzie leży Import Informacje granicy towarów, usług, myśli naukowo-technicznej oraz kapitałów. Odbywa się na podstawie międzynarodowych umów handlowych - dwustronnych, między kiedy
 • Współrzędne Situ In Znaczenie łac. na miejscu. Określenie odnoszące się do materiału skalnego, pozostającego wmiejscu swego powstania, nie podlegającego żadnym procesom transportu od czego zależy
 • Jak daleko Cen Indeks Co znaczy zmiany przeciętnego poziomu cen wdanym okresie. Wstatystykach ekonomicznych oblicza się trzy rodzaje tego wskaźnika: i. c. konsumpcyjnych; i.c.hurtowych ii.c na czym polega
 • Geo Materiałowy Indeks Krzyżówka zużywanego surowca do gotowego produktu. Wprzypadku gdy jest on większy od 1, produkcję danego wyrobu lokalizuje się wpobliżu miejsca występowania surowca różnice
 • Mapa Indianapolis Co to jest części USA, stolica stanu Indiana; ok. 730 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 1,4 mln). Ośrodek przemysłu lotniczego, samochodowego, spożywczego, chemicznego wady i zalety
 • Gdzie jest Indie Słownik nad O. Indyjskim, pow. 3287,6 tys. km2, 935,7 mln mieszk. (1995), ze stolicą wDelhi. Główne krainy geograficzne to wyż. Dekan, Niz. Hindustańska iHimalaje podobieństwa
 • Lokalizacja Półwysep Indochiński Czym jest wsch. Azji, pomiędzy M. Andamańskim na zach. iM. Południowochińskim na wsch.; szeroki unasady, ku pd. przechodzi wwąski Płw. Malajski; łączna pow. ok. 2,3 mln czemu
 • Położenie Indonezja Co oznacza Azji na Archipelagu Malajskim iw zach. części wyspy Nowa Gwinea, pow. 1919,4 tys. km2, 194,6mln mieszk. (1995), ze stolicą wDżakarcie. Produkt krajowy brutto co gorsze
 • Geografia Nizina Indu Tłumaczenie pomiędzy wyżynami Beludżystanu na zach. iwyżyną Dekan na wsch., zach. część Niz. Hindustańskiej; położona na terytorium Pakistanu iIndii, pow. ok. 500 tys. km2 porównaj
 • Na mapie Indus Przykłady 3200 km, pow. dorzecza 960 tys. km2. Źródła wpn. części Himalajów, na terytorium Chin; górny bieg górski, wrowie tektonicznym; niżej głęboki przełom (do 5 km porównanie
 • Gdzie leży Industrializacja Definicja przeważającego rozwoju przemysłu wstosunku do rolnictwa iinnych działów gospodarki, wyrażający się szybkim zwiększaniem jego udziału wzatrudnieniu iwytwarzaniu dlaczego
 • Współrzędne Indygirka Encyklopedia Azji, na terytorium Federacji Rosyjskiej; dł. 1700 km, pow. dorzecza 360 tys. km2. Górny bieg górski (przełom przez Góry Czerskiego), dolny nizinny, ujście jak lepiej
 • Jak daleko Ocean Indyjski Jak działa oceanów Ziemi, między Afryką, Azją, Australią iAntarktydą; umowna granica zO. Atlantyckim wzdłuż 20E, zO. Spokojnym - 147E; pow. 74,9 mln km2, głęb. maks kiedy
 • Geo Półwysep Indyjski Czy jest pomiędzy M. Arabskim na zach. iZat. Bengalską na wsch., na terytorium Indii; pow. 2 mln km2. Centralną część P. I. zajmuje wyżyna Dekan, opadająca ku od czego zależy
 • Mapa Infiltracja Pojęcie wsiąkanie; wnikanie wody zpowierzchni ziemi wgłąb wskutek grawitacji, możliwe dzięki obecności szczelin wskałach lub przepuszczalności podłoża na czym polega
 • Gdzie jest Techniczna Infrastruktura Wyjaśnienie urządzenia iinstytucje świadczące usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki narodowej. Najważniejsze znich to drogi różnice
 • Lokalizacja Inkrustacja Opis naskorupienie na powierzchni skalnej, powstałe przez wytrącanie się rozpuszczonych związków chemicznych zroztworów podciąganych kapilarnie zwnętrza skały ku wady i zalety
 • Położenie Inn Informacje Europie, prawy dopływ Dunaju, na terytorium Szwajcarii, Austrii iNiemiec; dł. 510 km, pow. dorzecza 26 tys. km2. Źródła, górny iśrodkowy bieg wAlpach, dolny podobieństwa
 • Geografia Innsbruck Znaczenie wAlpach; ok. 120 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu włókienniczego, odzieżowego ispożywczego. Centrum turystyczne: zabytkowy układ miasta, zamek Hofburg (XV-XVIII czemu
 • Na mapie Inowrocław Co znaczy na Pojezierzu Kujawskim, wwoj. bydgoskim; ok. 80 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu chemicznego, szklarskiego, maszynowego. Uzdrowisko korzystające zsolanki co gorsze
 • Gdzie leży Insolacja Krzyżówka promieniowania docierająca od Słońca do powierzchni Ziemi poprzez promieniowanie bezpośrednie i promieniowanie rozproszone. Wg rosnącej długości fali składa porównaj
 • Współrzędne Opadu Intensywność Co to jest opadu atmosferycznego wyrażona wmm warstwy wody na jednostkę czasu (zazwyczaj na minutę lub godzinę), największą intensywnością cechuje się opad zchmury porównanie
 • Jak daleko Interfaza Słownik część stadiału, cechująca się cofnięciem czoła lądolodu o20-50 km dlaczego
 • Geo Izobara Czym jest linia na mapie przedstawiającej przestrzenny rozkład ciśnienia atmosferycznego, lub na wykresie, łącząca punkty ojednakowej wartości ciśnienia atmosferycznego jak lepiej
 • Mapa Intercepcja Co oznacza cząstek opadu atmosferycznego lub mgły przez roślinność przed ich dotarciem do powierzchni Ziemi; wskutek występującego parowania zpowierzchni roślin powoduje kiedy
 • Gdzie jest Interglacjał Tłumaczenie międzylodowcowy, charakteryzujący się wzrostem temperatur powietrza, wytopieniem pokryw lądolodów, zanikiem bądź zmniejszeniem rozmiarów lodowców górskich od czego zależy
 • Lokalizacja Eemski Interglacjał Przykłady poprzedzający ostatnie na ziemiach polskich zlodowacenie północnopolskie. Jego trwanie jest określane na 125-115 tys. lat temu. Temperatury wi. e. były o2-3C na czym polega
 • Położenie Interior Definicja oddalone od wybrzeża inietknięte na znacznych przestrzeniach działalnością gospodarczą człowieka. Termin powszechnie stosowany wkrajach Ameryki Łacińskiej różnice
 • Geografia Interpolacja Encyklopedia umożliwiającą określenie wartości pośrednich na podstawie wartości danych. Polega na połączeniu punktów owartościach znanych wsieć nie przecinających się wady i zalety
 • Na mapie Interstadiał Jak działa ocieplenie wtrakcie okresu generalnego rozwoju zlodowacenia ( glacjał), zaznaczające się tylko częściowym wytopieniem lądolodu icofnięciem jego czoła na co podobieństwa
 • Gdzie leży Państwowy Interwencjonizm Czy jest oddziaływania państwa na gospodarkę wcelu eliminowania niesprawności systemu rynkowego, ujawniających się szczególnie wokresie kryzysu. Jego zadaniem jest czemu
 • Współrzędne Intruzja Pojęcie gorącej, płynnej magmy wobręb już istniejących skał w skorupie ziemskiej ijej zastygnięcie na pewnej głębokości. I. występują wróżnych formach: plutonów, żył co gorsze
 • Jak daleko Invierno Wyjaśnienie lokalna nazwa deszczowej pory wstrefie tropikalnej Ameryki Pd. iPn porównaj
 • Geo Inwestycje Opis kapitałowych przez przedsiębiorstwa: zakładów produkcyjnych, wyposażenia, budynków mieszkalnych oraz zapasów, które mogą być użyte wprodukcji innych dóbr porównanie
 • Mapa Opadów Inwersja Informacje atmosferycznych (w sumach miesięcznych irocznych) ze wzrostem wysokości nad poziomem morza; obserwowany wgórach wzrost sumy opadów zwysokością sięga jedynie dlaczego
 • Gdzie jest Pasatowa Inwersja Znaczenie zosiadania ( inwersja temperatury), powstająca wstrefie wyżów zwrotnikowych wskutek wielkoskalowego osiadania powietrza, które nie dociera do powierzchni Ziemi jak lepiej
 • Lokalizacja Rzeźby Inwersja Co znaczy Określenie sytuacji, wktórej wtrakcie rozwoju rzeźby terenu powstaje dolina wmiejscu dawnego grzbietu, adawne doliny tworzą najwyższe części danego obszaru. I kiedy
 • Położenie Temperatury Inwersja Krzyżówka powietrza ze wzrostem wysokości nad poziomem gruntu obserwowany wpewnej warstwie atmosfery ( gradient stanu jest wtedy ujemny), jest to odwrócenie sytuacji od czego zależy
 • Geografia Chmury Inwersyjne Co to jest istnieniem inwersji temperatury watmosferze, powstają przy dolnej granicy inwersji wskutek wypromieniowania ciepła przez zgromadzoną tu parę wodną na czym polega
 • Na mapie Irak Słownik Azji nad Zat. Perską, pow. 438,3 tys. km2, 19,9 mln mieszk. (1994), ze stolicą wBagdadzie. Główne krainy geograficzne to Niz. Mezopotamska, Góry Kurdystańskie różnice
 • Gdzie leży Iran Czym jest Azji nad M.Kaspijskim iO. Indyjskim, pow. 1648,0 tys. km2, 59,8mln mieszk. (1994), ze stolicą wTeheranie. Główne krainy geograficzne to Wyż. Irańska, Niz wady i zalety
 • Współrzędne Wyżyna Irańska Co oznacza Azji, wpasie gór iwyżyn powstałych wtrakcie orogenezy alpejskiej, otoczona pasmami Elburs iKopet-Dag od pn. iZagros od pd.; położona na terytorium Iranu; pow podobieństwa
 • Jak daleko Irawadi Tłumaczenie Azji, na terytorium Chin iMyanmar; dł. 2150 km, pow. dorzecza 430 tys. km2. Źródła wGórach Sinotybetańskich, bieg górski, wdolnej części nizinny wrowie czemu
 • Geo Izoatma Przykłady linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowym parowaniu co gorsze
 • Mapa Irlandia Definicja wpn.- -zach. Europie na O. Atlantyckim, pow. 70,3 tys. km2, 3,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wDublinie. Produkt narodowy brutto 14,1 tys. $/osobę (1994 porównaj
 • Gdzie jest Północna Irlandia Encyklopedia hrabstw wpn.-wsch. części wyspy Irlandii, które są zamieszkane przez większość protestancką iwchodzą wskład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii iIrlandii porównanie
 • Lokalizacja Irtysz Jak działa największy dopływ Obu (lewy), na terytorium Chin iFederacji Rosyjskiej; dł. 4250 km, pow. dorzecza 1,6 mln km2. Źródła wAłtaju Mongolskim, górny bieg górski dlaczego
 • Położenie Irygacja Czy jest melioracja jak lepiej
 • Geografia Islamabad Pojęcie stolica Pakistanu, ok. 560 tys. mieszk.; ośrodek naukowy-kulturalny; meczet Shah Fajsal Masjid - docelowo największy na świecie kiedy
 • Na mapie Islandia Wyjaśnienie wpn.-zach. Europie na O. Atlantyckim, pow. 103,0 tys. km2, 266 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wReykjaviku. I. jest wyspą wyżynną, jej wnętrze zajmuje od czego zależy
 • Gdzie leży Baryczny Niż Islandzki Opis wsubpolarnym pasie obniżonego ciśnienia, nad Północnym Atlantykiem zcentrum zazwyczaj między Islandią iGrenlandią; nie jest układem wpełni stacjonarnym, bowiem na czym polega
 • Współrzędne Kul Issyk Informacje bezodpływowe pochodzenia tektonicznego wśrodk. Azji, wkotlinie śródgórskiej wTien-szanie, na terytorium Kirgistanu; pow. 6,2 tys. km2, głęb. 668 m. Rybołówstwo różnice
 • Jak daleko Istanbul Znaczenie Stambuł wady i zalety
 • Geo Istria Co znaczy części M. Adriatyckiego, na terytorium Chorwacji, częściowo Słowenii iWłoch; pow. 4 tys. km2. Krajobraz górzysty, wys. do 1396 m n.p.m., rozwinięte zjawiska podobieństwa
 • Mapa Itaka Krzyżówka Jońskich, należąca do Grecji; pow. 96 km2. Krajobraz górzysty (do 804 m n.p.m.), klimat śródziemnomorski; ważny ośrodek ruchu turystycznego. Według Odysei czemu
 • Gdzie jest Itatiaia Co to jest wzniesienie wpd.-wsch. Brazylii, wpasmie górskim Serra de Mantiqueira (2787 m n.p.m.), drugi co do wys. szczyt Wyż. Brazylijskiej co gorsze
 • Lokalizacja Ituri Słownik Aruwimi porównaj
 • Położenie Izanomala Czym jest anomalii; linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca wykazujące jednakowe odchylenie albo różnicę od średniej lub normy danego składnika klimatu; używana porównanie
 • Geografia Góry Izerskie Co oznacza Sudetach, na terytorium Polski iRepubliki Czeskiej; dł. ok. 40 km, najwyższy szczyt Wysoka Kopa (1127 m n.p.m.). Zbudowany zgranitów ignejsów, ma charakter dlaczego
 • Na mapie Izoamplituda Tłumaczenie linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowej amplitudzie danego elementu meteorologicznego jak lepiej
 • Gdzie leży Izochiona Przykłady linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowej wysokości pokrywy śnieżnej lub jednakowej wysokości linii wiecznego śniegu kiedy
 • Współrzędne Izochrona Definicja łącząca punkty, wktórych dane zjawisko występuje jednocześnie. Wgeografii komunikacji są to linie łączące obszary ojednakowych odległościach czasowych od czego zależy
 • Jak daleko Izohela Encyklopedia linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowym usłonecznieniu na czym polega
 • Geo Izohieta Jak działa linia, na mapie przedstawiającej przestrzenny rozkład opadów atmosferycznych lub na wykresie, łącząca punkty ojednakowej wielkości opadów różnice
 • Mapa Izohipsa Czy jest poziomica wady i zalety
 • Gdzie jest Izohumida Pojęcie linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowej wilgotności względnej powietrza podobieństwa
 • Lokalizacja Izolacjonizm Wyjaśnienie się państwa od konfliktów iproblemów międzynarodowych oraz unikania wchodzenia wsojusze militarne, polityczne iekonomiczne, które zpunktu widzenia danego czemu
 • Położenie Izolinia Opis metody przedstawiania cech ilościowych co gorsze
 • Geografia Izonefa Informacje linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowym zachmurzeniu porównaj
 • Na mapie Izostazja Znaczenie masy w skorupie ziemskiej, bazująca na prawie Archimedesa. Zgodnie znią, bloki litosfery wyrastające ponad powierzchnię Ziemi (obszary górskie) są bardziej porównanie
 • Gdzie leży Izotacha Co znaczy linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowej prędkości wiatru dlaczego
 • Współrzędne Izoterma Krzyżówka klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowej temperaturze; zuwagi na związek temperatury powietrza zwysokością dane rzeczywiste temperatury są korygowane przez jak lepiej
 • Jak daleko Izotermia Co to jest warstwie atmosfery brak zmiany temperatury ze zmianą wysokości ( gradient stanu jest równy 0); podczas i. panuje stała równowaga termiczna, amieszanie kiedy
 • Geo Izrael Słownik Azji nad M. Śródziemnym, pow. 21,1 tys. km2; 5,4 mln mieszk. (1994), ze stolicą wTel Awiw-Jaffa. Produkt krajowy brutto 14,5 tys. $/osobę (1994). Kraj owysoko od czego zależy

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Izrael co znaczy izotermia krzyżówka izoterma co to jest izotacha słownik izostazja czym jest izonefa co oznacza izolinia tłumaczenie izolacjonizm przykłady. definicja.

Gdzie jest Infiltracyjna woda co znaczy inflacja krzyżówka Iquitos co to jest wyjaśnienie.