Izrael, Izotermia, Izoterma

Izrael, Izotermia, Izoterma, Izotacha, Izostazja, Izonefa, Izolinia, Izolacjonizm, Izohumida.

izrael izotermia izoterma co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na I

 • Gdzie jest infiltracyjna woda Co to jest atmosferycznych iw sprzyjających warunkach osiągająca duże głębokości. Bierze udział w obiegu wody, może być czasowo magazynowana
 • Gdzie jest inflacja Co to jest przy uwzględnieniu zmian jakości towarów wpewnym okresie. Wzrost cen powoduje spadek siły nabywczej pieniędzy: za taką samą ich ilość
 • Gdzie jest Iquitos Co to jest 250 tys. mieszk.; główny ośrodek administracyjny, przemysłowy (drzewny ispożywczy) inaukowy peruwiańskiej części Amazonii; port rzeczny
 • Gdzie jest IAEA Co to jest Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
 • Gdzie jest Ibadan Co to jest miasto wpd. Nigerii, ok. 1,2 mln mieszk.; ośrodek handlowy, przemysłowy inaukowy
 • Gdzie jest Iberyjski, Półwysep Co to jest Oceanem Atlantyckim iMorzem Śródziemnym, połączony zresztą kontynentu zwężeniem lądu na linii łańcucha Pirenejów; pow. 580 tys. km2
 • Gdzie jest Igielny, Przylądek Co to jest przylądek wRepublice Południowej Afryki; najdalej na południe wysunięty punkt Afryki; 3451'S, 1959'E
 • Gdzie jest Iguaçú Co to jest iArgentynie, lewy dopływ Parany; dł. 1320 km. Wypływa koło miasta Kurytyba wgórach Serra do Mar itworzy wdolnym biegu liczne wodospady do
 • Gdzie jest Ijsselmeer Co to jest zatoka M. Północnego, odcięta przez zbudowanie tamy odł. 32 km. Poszczególne części I. od 1927 osuszane izamieniane na poldery
 • Gdzie jest Co to jest ośrednicy mniejszej, wzależności od stosowanej klasyfikacji, niż 0,01 mm lub 0,005 mm; (2) naturalny, drobnoziarnisty, miękki osad
 • Gdzie jest ił warwowy Co to jest wodnych na przedpolu lodowców ( jeziora zastoiskowe), charakteryzujący się przemiennym występowaniem grubszych warstewek jasnych
 • Gdzie jest iłowiec Co to jest skały ilaste
 • Gdzie jest imbir Co to jest wykorzystywana jako przyprawa osilnym, korzennym zapachu oraz surowiec farmaceutyczny. Uprawy występują na obszarze od międzyzwrotnikowej
 • Gdzie jest imbrykacja Co to jest powstałym wśrodowisku wodnym, wktórym poszczególne otoczaki dachówkowato nachodzą na siebie isą pochylone przeciwnie do kierunku prądu (Rys
 • Gdzie jest IMF Co to jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 • Gdzie jest import Co to jest myśli naukowo-technicznej oraz kapitałów. Odbywa się na podstawie międzynarodowych umów handlowych - dwustronnych, między zainteresowanymi
 • Gdzie jest in situ Co to jest się do materiału skalnego, pozostającego wmiejscu swego powstania, nie podlegającego żadnym procesom transportu
 • Gdzie jest indeks cen Co to jest poziomu cen wdanym okresie. Wstatystykach ekonomicznych oblicza się trzy rodzaje tego wskaźnika: i. c. konsumpcyjnych; i.c.hurtowych ii.c
 • Gdzie jest indeks materiałowy Co to jest gotowego produktu. Wprzypadku gdy jest on większy od 1, produkcję danego wyrobu lokalizuje się wpobliżu miejsca występowania surowca
 • Gdzie jest Indianapolis Co to jest stanu Indiana; ok. 730 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 1,4 mln). Ośrodek przemysłu lotniczego, samochodowego, spożywczego, chemicznego
 • Gdzie jest Indie Co to jest 3287,6 tys. km2, 935,7 mln mieszk. (1995), ze stolicą wDelhi. Główne krainy geograficzne to wyż. Dekan, Niz. Hindustańska iHimalaje
 • Gdzie jest Indochiński, Półwysep Co to jest Andamańskim na zach. iM. Południowochińskim na wsch.; szeroki unasady, ku pd. przechodzi wwąski Płw. Malajski; łączna pow. ok. 2,3 mln km2
 • Gdzie jest Indonezja Co to jest Malajskim iw zach. części wyspy Nowa Gwinea, pow. 1919,4 tys. km2, 194,6mln mieszk. (1995), ze stolicą wDżakarcie. Produkt krajowy brutto
 • Gdzie jest Indu, Nizina Co to jest Beludżystanu na zach. iwyżyną Dekan na wsch., zach. część Niz. Hindustańskiej; położona na terytorium Pakistanu iIndii, pow. ok. 500 tys
 • Gdzie jest Indus Co to jest dorzecza 960 tys. km2. Źródła wpn. części Himalajów, na terytorium Chin; górny bieg górski, wrowie tektonicznym; niżej głęboki przełom (do
 • Gdzie jest industrializacja Co to jest wstosunku do rolnictwa iinnych działów gospodarki, wyrażający się szybkim zwiększaniem jego udziału wzatrudnieniu iwytwarzaniu dochodu
 • Gdzie jest Indygirka Co to jest Federacji Rosyjskiej; dł. 1700 km, pow. dorzecza 360 tys. km2. Górny bieg górski (przełom przez Góry Czerskiego), dolny nizinny, ujście
 • Gdzie jest Indyjski, Ocean Co to jest między Afryką, Azją, Australią iAntarktydą; umowna granica zO. Atlantyckim wzdłuż 20E, zO. Spokojnym - 147E; pow. 74,9 mln km2, głęb. maks
 • Gdzie jest Indyjski, Półwysep Co to jest Arabskim na zach. iZat. Bengalską na wsch., na terytorium Indii; pow. 2 mln km2. Centralną część P. I. zajmuje wyżyna Dekan, opadająca ku
 • Gdzie jest infiltracja Co to jest ziemi wgłąb wskutek grawitacji, możliwe dzięki obecności szczelin wskałach lub przepuszczalności podłoża
 • Gdzie jest infrastruktura techniczna Co to jest świadczące usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki narodowej. Najważniejsze znich to drogi, linie
 • Gdzie jest inkrustacja Co to jest powierzchni skalnej, powstałe przez wytrącanie się rozpuszczonych związków chemicznych zroztworów podciąganych kapilarnie zwnętrza skały ku
 • Gdzie jest Inn Co to jest Dunaju, na terytorium Szwajcarii, Austrii iNiemiec; dł. 510 km, pow. dorzecza 26 tys. km2. Źródła, górny iśrodkowy bieg wAlpach, dolny
 • Gdzie jest Innsbruck Co to jest mieszk. Ośrodek przemysłu włókienniczego, odzieżowego ispożywczego. Centrum turystyczne: zabytkowy układ miasta, zamek Hofburg (XV-XVIII w
 • Gdzie jest Inowrocław Co to jest Kujawskim, wwoj. bydgoskim; ok. 80 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu chemicznego, szklarskiego, maszynowego. Uzdrowisko korzystające zsolanki
 • Gdzie jest insolacja Co to jest Słońca do powierzchni Ziemi poprzez promieniowanie bezpośrednie i promieniowanie rozproszone. Wg rosnącej długości fali składa się z: 1
 • Gdzie jest intensywność opadu Co to jest wyrażona wmm warstwy wody na jednostkę czasu (zazwyczaj na minutę lub godzinę), największą intensywnością cechuje się opad zchmury
 • Gdzie jest interfaza Co to jest część stadiału, cechująca się cofnięciem czoła lądolodu o20-50 km
 • Gdzie jest izobara Co to jest przestrzenny rozkład ciśnienia atmosferycznego, lub na wykresie, łącząca punkty ojednakowej wartości ciśnienia atmosferycznego
 • Gdzie jest intercepcja Co to jest atmosferycznego lub mgły przez roślinność przed ich dotarciem do powierzchni Ziemi; wskutek występującego parowania zpowierzchni roślin
 • Gdzie jest interglacjał Co to jest się wzrostem temperatur powietrza, wytopieniem pokryw lądolodów, zanikiem bądź zmniejszeniem rozmiarów lodowców górskich, wzrostem poziomu
 • Gdzie jest interglacjał eemski Co to jest ziemiach polskich zlodowacenie północnopolskie. Jego trwanie jest określane na 125-115 tys. lat temu. Temperatury wi. e. były o2-3C wyższe
 • Gdzie jest interior Co to jest inietknięte na znacznych przestrzeniach działalnością gospodarczą człowieka. Termin powszechnie stosowany wkrajach Ameryki Łacińskiej
 • Gdzie jest interpolacja Co to jest wartości pośrednich na podstawie wartości danych. Polega na połączeniu punktów owartościach znanych wsieć nie przecinających się trójkątów
 • Gdzie jest interstadiał Co to jest generalnego rozwoju zlodowacenia ( glacjał), zaznaczające się tylko częściowym wytopieniem lądolodu icofnięciem jego czoła na co najmniej
 • Gdzie jest interwencjonizm państwowy Co to jest gospodarkę wcelu eliminowania niesprawności systemu rynkowego, ujawniających się szczególnie wokresie kryzysu. Jego zadaniem jest
 • Gdzie jest intruzja Co to jest magmy wobręb już istniejących skał w skorupie ziemskiej ijej zastygnięcie na pewnej głębokości. I. występują wróżnych formach: plutonów
 • Gdzie jest invierno Co to jest lokalna nazwa deszczowej pory wstrefie tropikalnej Ameryki Pd. iPn
 • Gdzie jest inwestycje Co to jest przedsiębiorstwa: zakładów produkcyjnych, wyposażenia, budynków mieszkalnych oraz zapasów, które mogą być użyte wprodukcji innych dóbr
 • Gdzie jest inwersja opadów Co to jest miesięcznych irocznych) ze wzrostem wysokości nad poziomem morza; obserwowany wgórach wzrost sumy opadów zwysokością sięga jedynie poziomu
 • Gdzie jest inwersja pasatowa Co to jest temperatury), powstająca wstrefie wyżów zwrotnikowych wskutek wielkoskalowego osiadania powietrza, które nie dociera do powierzchni Ziemi
 • Gdzie jest inwersja rzeźby Co to jest wktórej wtrakcie rozwoju rzeźby terenu powstaje dolina wmiejscu dawnego grzbietu, adawne doliny tworzą najwyższe części danego obszaru. I
 • Gdzie jest inwersja temperatury Co to jest wzrostem wysokości nad poziomem gruntu obserwowany wpewnej warstwie atmosfery ( gradient stanu jest wtedy ujemny), jest to odwrócenie
 • Gdzie jest inwersyjne chmury Co to jest temperatury watmosferze, powstają przy dolnej granicy inwersji wskutek wypromieniowania ciepła przez zgromadzoną tu parę wodną
 • Gdzie jest Irak Co to jest Perską, pow. 438,3 tys. km2, 19,9 mln mieszk. (1994), ze stolicą wBagdadzie. Główne krainy geograficzne to Niz. Mezopotamska, Góry
 • Gdzie jest Iran Co to jest Kaspijskim iO. Indyjskim, pow. 1648,0 tys. km2, 59,8mln mieszk. (1994), ze stolicą wTeheranie. Główne krainy geograficzne to Wyż. Irańska
 • Gdzie jest Irańska, Wyżyna Co to jest iwyżyn powstałych wtrakcie orogenezy alpejskiej, otoczona pasmami Elburs iKopet-Dag od pn. iZagros od pd.; położona na terytorium Iranu
 • Gdzie jest Irawadi Co to jest Chin iMyanmar; dł. 2150 km, pow. dorzecza 430 tys. km2. Źródła wGórach Sinotybetańskich, bieg górski, wdolnej części nizinny wrowie
 • Gdzie jest izoatma Co to jest linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowym parowaniu
 • Gdzie jest Irlandia Co to jest Europie na O. Atlantyckim, pow. 70,3 tys. km2, 3,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wDublinie. Produkt narodowy brutto 14,1 tys. $/osobę
 • Gdzie jest Irlandia Północna Co to jest wyspy Irlandii, które są zamieszkane przez większość protestancką iwchodzą wskład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii iIrlandii
 • Gdzie jest Irtysz Co to jest lewy), na terytorium Chin iFederacji Rosyjskiej; dł. 4250 km, pow. dorzecza 1,6 mln km2. Źródła wAłtaju Mongolskim, górny bieg górski, od
 • Gdzie jest irygacja Co to jest melioracja
 • Gdzie jest Islamabad Co to jest stolica Pakistanu, ok. 560 tys. mieszk.; ośrodek naukowy-kulturalny; meczet Shah Fajsal Masjid - docelowo największy na świecie
 • Gdzie jest Islandia Co to jest na O. Atlantyckim, pow. 103,0 tys. km2, 266 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wReykjaviku. I. jest wyspą wyżynną, jej wnętrze zajmuje
 • Gdzie jest Islandzki Niż baryczny Co to jest obniżonego ciśnienia, nad Północnym Atlantykiem zcentrum zazwyczaj między Islandią iGrenlandią; nie jest układem wpełni stacjonarnym
 • Gdzie jest Issyk-Kul Co to jest tektonicznego wśrodk. Azji, wkotlinie śródgórskiej wTien-szanie, na terytorium Kirgistanu; pow. 6,2 tys. km2, głęb. 668 m. Rybołówstwo
 • Gdzie jest Istanbul Co to jest Stambuł
 • Gdzie jest Istria Co to jest na terytorium Chorwacji, częściowo Słowenii iWłoch; pow. 4 tys. km2. Krajobraz górzysty, wys. do 1396 m n.p.m., rozwinięte zjawiska krasowe
 • Gdzie jest Itaka Co to jest do Grecji; pow. 96 km2. Krajobraz górzysty (do 804 m n.p.m.), klimat śródziemnomorski; ważny ośrodek ruchu turystycznego. Według Odysei
 • Gdzie jest Itatiaia Co to jest wzniesienie wpd.-wsch. Brazylii, wpasmie górskim Serra de Mantiqueira (2787 m n.p.m.), drugi co do wys. szczyt Wyż. Brazylijskiej
 • Gdzie jest Ituri Co to jest Aruwimi
 • Gdzie jest izanomala Co to jest mapie klimatologicznej łącząca miejsca wykazujące jednakowe odchylenie albo różnicę od średniej lub normy danego składnika klimatu; używana
 • Gdzie jest Izerskie, Góry Co to jest terytorium Polski iRepubliki Czeskiej; dł. ok. 40 km, najwyższy szczyt Wysoka Kopa (1127 m n.p.m.). Zbudowany zgranitów ignejsów, ma
 • Gdzie jest izoamplituda Co to jest linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowej amplitudzie danego elementu meteorologicznego
 • Gdzie jest izochiona Co to jest linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowej wysokości pokrywy śnieżnej lub jednakowej wysokości linii wiecznego śniegu
 • Gdzie jest izochrona Co to jest wktórych dane zjawisko występuje jednocześnie. Wgeografii komunikacji są to linie łączące obszary ojednakowych odległościach czasowych
 • Gdzie jest izohela Co to jest linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowym usłonecznieniu
 • Gdzie jest izohieta Co to jest linia, na mapie przedstawiającej przestrzenny rozkład opadów atmosferycznych lub na wykresie, łącząca punkty ojednakowej wielkości opadów
 • Gdzie jest izohipsa Co to jest poziomica
 • Gdzie jest izohumida Co to jest linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowej wilgotności względnej powietrza
 • Gdzie jest izolacjonizm Co to jest konfliktów iproblemów międzynarodowych oraz unikania wchodzenia wsojusze militarne, polityczne iekonomiczne, które zpunktu widzenia danego
 • Gdzie jest izolinia Co to jest metody przedstawiania cech ilościowych
 • Gdzie jest izonefa Co to jest linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowym zachmurzeniu
 • Gdzie jest izostazja Co to jest ziemskiej, bazująca na prawie Archimedesa. Zgodnie znią, bloki litosfery wyrastające ponad powierzchnię Ziemi (obszary górskie) są bardziej
 • Gdzie jest izotacha Co to jest linia na mapie klimatologicznej łącząca miejsca ojednakowej prędkości wiatru
 • Gdzie jest izoterma Co to jest miejsca ojednakowej temperaturze; zuwagi na związek temperatury powietrza zwysokością dane rzeczywiste temperatury są korygowane przez
 • Gdzie jest izotermia Co to jest brak zmiany temperatury ze zmianą wysokości ( gradient stanu jest równy 0); podczas i. panuje stała równowaga termiczna, amieszanie
 • Gdzie jest Izrael Co to jest Śródziemnym, pow. 21,1 tys. km2; 5,4 mln mieszk. (1994), ze stolicą wTel Awiw-Jaffa. Produkt krajowy brutto 14,5 tys. $/osobę (1994). Kraj

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Izrael, Izotermia, Izoterma, Izotacha, Izostazja, Izonefa, Izolinia, Izolacjonizm, Izohumida, Izohipsa, Izohieta, Izohela, Izochrona, Izochiona, Izoamplituda definicja.

Gdzie jest Izrael, Izotermia, Izoterma, Izotacha, Izostazja, Izonefa wyjaśnienie.