INTRUZJA co to jest

Gdzie jest intruzja? Informacje przemieszczenie się gorącej, płynnej magmy wobręb już istniejących.

intruzja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy intruzja

Co to jest INTRUZJA: przemieszczenie się gorącej, płynnej magmy wobręb już istniejących skał w skorupie ziemskiej ijej zastygnięcie na pewnej głębokości. I. występują wróżnych formach: plutonów, żył, ciał subwulkanicznych. I. są zwykle połączone ze zmianami wstarszych skałach wwyniku oddziaływania wysokich temperatur ( metamorfizm kontaktowy). Zob. też plutonizm.

Czym jest intruzja znaczenie w Słownik geografia I .