Lód segregacyjny co znaczy

Litosfera co znaczy litoralna strefa krzyżówka litometeory co to jest litologia słownik Lipsk czym.

segregacyjny mangrowy co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na L

 • Gdzie jest Segregacyjny Lód Co znaczy lód gruntowy porównanie
 • Lokalizacja Mangrowy Las Krzyżówka namorzyny dlaczego
 • Położenie Lato Co to jest pory roku jak lepiej
 • Geografia Leipzig Słownik Lipsk kiedy
 • Na mapie Limnigraf Czym jest urządzenie do rejestracji stanów wody od czego zależy
 • Gdzie leży Lisboa Co oznacza Lizbona na czym polega
 • Współrzędne Litostratygrafia Tłumaczenie wktórym ustalanie następstwa warstw iokreślenie względnej chronologii ich powstawania dokonuje się na podstawie cech samej skały ( litologia), takich jak różnice
 • Jak daleko Litwa Przykłady części Europy na Niz. Wschodnioeuropejskiej. Niepodległe państwo wlatach 1918-1940, republika radziecka w1940-1991, ponownie niepodległa od 1991, pow. 65,2 tys wady i zalety
 • Geo Liverpool Definicja Brytanii, wpn-zach. Anglii; ok. 450 tys. mieszk. (aglomeracja 1,4 mln). Wielki ośrodek gospodarczo-handlowy, naukowy ikulturalny. Zakłady przemysłu podobieństwa
 • Mapa Lizbona Encyklopedia nad ujściem Tagu do Atlantyku; ok. 800 tys. mieszk. (aglomeracja 2,7 mln). Centrum gospodarcze, handlowe, naukowe ikulturalne kraju. Śródmieście odbudowane po czemu
 • Gdzie jest Lizymetr Jak działa meteorologiczny do pomiaru wielkości zapasu wody wglebie. Wprzypadku gdy równolegle prowadzi się pomiar opadu, pozwala na uzyskanie informacji oparowaniu wody co gorsze
 • Lokalizacja Ljubljana Czy jest Lublana porównaj
 • Położenie Llanos Pojęcie sawanna porównanie
 • Geografia Llullaillaco Wyjaśnienie wAndach Środkowych, wKordylierze Zach.; wys. 6723 m n.p.m. Jeden znajwyższych wulkanów świata; prawdopodobnie okresowo czynny; położony wsuchym klimacie dlaczego
 • Na mapie Loara Opis Francji; dł. 1020 km, pow. dorzecza 115 tys. km2. Źródła wpd. części Masywu Centralnego, środkowy idolny bieg nizinny, wobrębie Basenu Paryskiego. Uchodzi do O jak lepiej
 • Gdzie leży Lobamba Informacje konstytucyjna stolica Suazi kiedy
 • Współrzędne Loksodroma Znaczenie linia przecinająca południki pod tym samym kątem; na mapie w odwzorowaniu walcowym ma postać linii prostej (Rys. 39 od czego zależy
 • Jak daleko Lombardia Co znaczy Włoszech, obejmuje zach. część Niz. Padańskiej, przedgórze Alp ina pn. Alpy; pow. 24 tys. km2. Najbardziej rozwinięta gospodarczo część Włoch: wydobycie gazu na czym polega
 • Geo Nor Lob Krzyżówka jezioro wzach. Chinach, wKotlinie Tarymskiej; pow. 2,6 tys. km2, zmienna wskutek ciągłego zasypywania wydmami pustyni Takla Makan. Okresowo dopływa do niego różnice
 • Mapa Ness Loch Co to jest Szkocji, pochodzenia tektoniczno-lodowcowego, położone wstrefie wielkiego uskoku Great Glen, otoczone wysokimi płaskowyżami. Dł. ok. 36 km, szer. do 2 km, głęb wady i zalety
 • Gdzie jest Lodoszreń Słownik szreń podobieństwa
 • Lokalizacja Północny Ocean Lodowaty Czym jest Arktyczne Morze czemu
 • Położenie Lombok Co oznacza wgrupie Małych Wysp Sundajskich; pow. 5,4 tys. km2. Znajduje się tu drugi pod względem wys. wIndonezji wulkan Rindjani (3726 m n.p.m.); na pn. rzadkie lasy co gorsze
 • Geografia Wiatr Lodowcowy Tłumaczenie wiatru katabatycznego występującego nad lodowcami, powstaje przez wychłodzenie najniższej warstwy powietrza od lodowego podłoża ijej grawitacyjne płynięcie porównaj
 • Na mapie Lodowiec Przykłady przemieszczające się nagromadzenie lodu, powstałego wskutek przeobrażeń śniegu, składające się z pola firnowego oraz zwykle jęzora zakończonego czołem porównanie
 • Gdzie leży Ciepły Lodowiec Definicja lodowiec dlaczego
 • Współrzędne Szelfowy Lodowiec Encyklopedia do morza iunoszący się na wodzie lub wsparty na przybrzeżnych wyspach, kończący się wyraźną krawędzią istromą barierą lodową; oderwane fragmenty l. sz jak lepiej
 • Jak daleko Zimny Lodowiec Jak działa lodowiec kiedy
 • Geo Vesteralen Lofoty Czy jest zach. wybrzeża Norwegii, owybitnie górskim charakterze; najwyższy szczyt owys. 1266 m n.p.m. Klimat umiarkowany chłodny (łagodzący wpływ ciepłego Prądu od czego zależy
 • Mapa Logan Pojęcie Kanady idrugi co do wysokości szczyt Ameryki Pn. (6050 m n.p.m.), położony wKordylierach wG. Św. Eliasza. Jest potężnym, zbudowanym ze skał krystalicznych na czym polega
 • Gdzie jest Przemysłu Lokalizacja Wyjaśnienie wktórym ma być realizowana budowa planowanego obiektu przemysłowego. Na lokalizację wpływa szereg elementów: baza surowcowa, transport, rynek zbytu, siła różnice
 • Lokalizacja Szczegółowa Przemysłu Lokalizacja Opis inżynieryjno-techniczne umiejscowienia zakładu. Uwzględnia nośność gruntu, ukształtowanie terenu, nachylenie stoków, stosunki wodne, klimatyczne iin wady i zalety
 • Położenie Wymuszona Przemysłu Lokalizacja Informacje gdy stosunek wagowy zużytych surowców do wagi uzyskanych produktów ( indeks materiałowy) jest liczbą dużo większą od jedności. Powoduje to lokalizację zakładu podobieństwa
 • Geografia Ogólna Przemysłu Lokalizacja Znaczenie planistyczne ocharakterze ogólnym, mające na celu takie umiejscowienie zakładu przemysłowego, które przy aktualnie istniejącym rozmieszczeniu czynników czemu
 • Na mapie Określona Przemysłu Lokalizacja Co znaczy gdy stosunek wagowy zużytych surowców do wagi uzyskanych produktów ( indeks materiałowy) jest liczbą zbliżoną do jedności. Powoduje to, że zakład przemysłowy co gorsze
 • Gdzie leży Swobodna Przemysłu Lokalizacja Krzyżówka gdy stosunek wagowy zużytych surowców do wagi uzyskanych produktów ( indeks materiałowy) jest liczbą dużo mniejszą od jedności. Powoduje to, że zakład porównaj
 • Współrzędne Lome Co to jest stolica Togo, ok. 500 tys. mieszk.; ośrodek handlu iprzemysłu spożywczego, włókienniczego iobuwniczego; port porównanie
 • Jak daleko Londyn Słownik Brytanii, wpd.-wsch. Anglii, nad Tamizą; ok. 7 mln mieszk. Wielki ośrodek przemysłu elektromaszynowego, środków transportu, spożywczego, chemicznego dlaczego
 • Geo Island Long Czym jest na O. Atlantyckim, uwsch. wybrzeży USA; pow. 3,8 tys. km2; od lądu oddzielona cieśn. Long Island. Teren nizinny zformami polodowcowymi, we wsch. części jak lepiej
 • Mapa Angeles Los Co oznacza części USA, wKalifornii nad Pacyfikiem; ok. 3,5 mln. mieszk. (zespół miejski ok. 15 mln). Największe miasto iczęść centrum przemysłowego zach. części kraju kiedy
 • Gdzie jest Lotaryngia Tłumaczenie wpn.- -wsch. Francji, wpobliżu granicy zBelgią, Luksemburgiem iNiemcami; pow. 23,5 tys. km2. Krajobraz wyżynny, liczne kuesty zbudowane zmezozoicznych skał od czego zależy
 • Lokalizacja Lotnisko Przykłady do startowania ilądowania samolotów. L. komunikacyjne zaopatrzone są obok sygnalizacji świetlnej iradarowej oraz pasów startowych wbudowle iurządzenia służące na czym polega
 • Położenie Firnowy Lód Definicja składająca się zkryształów połączonych wtórnie zamarzniętą wodą, która spłynęła znadległych warstw śniegu; etap pośredni wpowstawaniu lodu lodowcowego różnice
 • Geografia Gruntowy Lód Encyklopedia gruntowa, tworząca warstwy isoczewki (lód segregacyjny) wskutek zamarzania iłów lub skupienia wskutek kriosukcji; podczas tworzenia się może nastąpić wady i zalety
 • Na mapie Lodowcowy Lód Jak działa kilkucentymetrowych kryształów lodu, powstałe wskutek przemian śniegu, firnu i lodu firnowego pod wpływem insolacji, wielokrotnego rozmarzania izamarzania oraz podobieństwa
 • Gdzie leży Włóknisty Lód Czy jest cm wys., tworzące się zwody glebowej przy ujemnych temperaturach powietrza; rosną dzięki kriosukcji. Są ważnym czynnikiem rzeźbotwórczym na stokach, ponieważ czemu
 • Współrzędne Luanda Pojęcie Atlantykiem, ok. 2 mln mieszk.; centrum przemysłowe kraju: zakłady rafineryjne, włókiennicze, spożywcze, cementowe. Zabytki: kościół Nossa Senhora do Nazare co gorsze
 • Jak daleko Wyżyna Lubelska Wyjaśnienie Polsce, pomiędzy doliną Wisły na zach. iBugu na pd.; ku pn. przechodzi wPolesie Lubelskie, ku pd. wwał Roztocza; pow. 7,2 tys. km2, wys. do 314 m n.p.m porównaj
 • Geo Węglowe Zagłębie Lubelskie Opis pokładów węgla kamiennego na Wyż. Lubelskiej iPolesiu Lubelskim, na obszarze woj. zamojskiego, chełmskiego, lubelskiego ibialskopodlaskiego. Zajmuje pow. 4000 porównanie
 • Mapa Lubin Informacje legnickim, ok. 85 tys. mieszk. Centrum Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego zkopalnią izakładem wzbogacania rud miedzi, fabryka instrumentów lutniczych dlaczego
 • Gdzie jest Lubińsko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe Znaczenie Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy jak lepiej
 • Lokalizacja Lublana Co znaczy ok. 270 tys. mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe, kulturalne iturystyczne kraju. Pozostałości budowli rzymskich, zamek zXVI w., kościoły iklasztory kiedy
 • Położenie Lublin Krzyżówka wsch. Polsce nad Bystrzycą; ok. 350 tys. mieszk., największe we wschodniej Polsce. Zakłady przemysłu samochodowego, spożywczego, maszynowego, chemicznego od czego zależy
 • Geografia Lubumbashi Co to jest miasto wpd.-wsch. Zairze, ok. 700 tys. mieszk.; ośrodek przemysłowy ihandlowy, zakłady chemicze, włókiennicze, przetwórcze rud miedzi ikobaltu na czym polega
 • Na mapie Pojezierze Lubuskie Słownik Polsce, pomiędzy dolinami Odry iWarty; pow. 5,1 tys. km2. Krajobraz pagórkowaty, ukształtowany przez lądolody wplejstocenie, przy istotnym udziale procesów różnice
 • Gdzie leży Rolnicza Ludność Czym jest się wyłącznie bądź głównie zpracy w rolnictwie. Wyodrębnienie l. r. może być przeprowadzone na podstawie danych oźródłach utrzymania bądź poszczególnych osób wady i zalety
 • Współrzędne Świata Ludność Co oznacza Ziemi lub jej części. Liczba l. ś. rosła wciągu wieków do XIX w. powoli, od tego czasu bardzo szybko ( eksplozja demograficzna). Przyspieszenie przyrostu podobieństwa
 • Jak daleko Wiejska Ludność Tłumaczenie zamieszkująca jednostki administracyjne typu wiejskiego. Wświatowej praktyce statystycznej najczęściej stosuje się dwa kryteria podziału miejscowości na czemu
 • Geo Bierna Zawodowo Ludność Przykłady pracująca zawodowo, tj. utrzymywana przez ludność zawodowo czynną, także ludzie posiadający niezarobkowe źródła utrzymania (stypendia, emerytury, dywidendy co gorsze
 • Mapa Czynna Zawodowo Ludność Definicja ludność pracująca zawodowo porównaj
 • Gdzie jest Erozyjna Luka Encyklopedia na danym obszarze lub wwiększej grupie osadów spowodowany usunięciem ich przez erozję już po złożeniu, ale przed osadzeniem następnego ogniwa. Zob. też luka porównanie
 • Lokalizacja Sedymentacyjna Luka Jak działa brak pewnych osadów na danym obszarze lub wwiększej grupie osadów spowodowany okresową przerwą wosadzaniu. Zob. też luka stratygraficzna dlaczego
 • Położenie Stratygraficzna Luka Czy jest brak osadów zpewnego okresu na danym obszarze lub wobrębie pewnego profilu geologicznego. Może mieć charakter luki erozyjnej lub luki sedymentacyjnej jak lepiej
 • Geografia Luksemburg Pojęcie ok. 76 tys. mieszk.; główny ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny iturystyczny kraju, siedziba organizacji międzynarodowych, np. Europejskiej Wspólnoty kiedy
 • Na mapie Luksemburg Wyjaśnienie Zachodniej, pow. 2,6 tys. km2, 401,0 tys. mieszk. (1995), stolica Luksemburg. Główne krainy geograficzne to Ardeny na pn. oraz Wyż. Lotaryńska na pd. kraju od czego zależy
 • Gdzie leży Luksor Opis iport nad Nilem. Ważny ośrodek turystyczny, związany znagromadzeniem zabytków starożytnego Egiptu: świątynia Amona (XV/XIV w. p.n.e.) zaleją sfinksów na czym polega
 • Współrzędne Lunda Informacje płaskowyżu wśrodk. Afryce, na terytorium Angoli iZairu; wys. do 1725 m n.p.m. Zbudowana głównie zprekambryjskich skał metamorficznych, ku pn. opada stopniami różnice
 • Jak daleko Lusaka Znaczenie stolica Zambii, ok. 1 mln mieszk.; ośrodek przemysłu włókienniczego, spożywczego, metalowego; węzeł komunikacyjny wady i zalety
 • Geo Tektoniczne Lustro Co znaczy powierzchnia skalna, powstająca wtrakcie przemieszczenia się dwóch sztywnych mas skalnych względem siebie wzdłuż uskoku, nasunięcia itp. L. t. są powszechne m podobieństwa
 • Mapa Luxembourg Krzyżówka Luksemburg czemu
 • Gdzie jest Luzon Co to jest Filipin, wpn. części archipelagu; pow. 105 tys. km2; krajobraz górzysty, najwyższy szczyt Pulong (2928 m n.p.m.) wgórach Cordillera Central; liczne stożki co gorsze
 • Lokalizacja Zatoka Lwia Słownik szeroka zatoka M. Śródziemnego na pd. wybrzeżu Francji; głęb. maks. 200 m; gł. port: Marsylia porównaj
 • Położenie Lwiw Czym jest Lwów porównanie
 • Geografia Lwów Co oznacza Ukrainie, przed II wojną światową należące do Polski; ok. 800 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu środków transportu, maszynowego, petrochemicznego, spożywczego dlaczego
 • Na mapie Lyon Tłumaczenie nad Rodanem, ok. 420 tys. mieszk. (aglomeracja 1,2 mln); drugi co do znaczenia ośrodek gospodarczy kraju. Rozwinięty przemysł jedwabniczy, chemiczny jak lepiej
 • Gdzie leży Lzw Przykłady Lubelskie Zagłębie Węglowe kiedy
 • Współrzędne Manche La Definicja Atlantycki zM. Północnym, oddzielająca Wielką Brytanię od głównego trzonu kontynentu europejskiego; dł. ok. 520 km, szer. od 32 km wnajwęższej Cieśninie od czego zależy
 • Jak daleko Paz La Encyklopedia wBoliwii, położone wAndach na wys. 3500-3900 m n.p.m., ok. 1,1 mln mieszk. Siedziba parlamentu, rządu, prezydenta; centrum gospodarcze, handlowe inaukowe kraju na czym polega
 • Geo Plata La Jak działa srebrna) rzeka wAmeryce Pd., na granicy Argentyny iUrugwaju. Wraz zParaną iUrugwajem tworzy ogromny system wodny odł. ok. 4700 km. Ujście wpostaci największego różnice
 • Mapa Nizina Platy La Czy jest wdorzeczu Parany iUrugwaju; pow. 2 mln km2; zajmuje rozległą nieckę między Andami iWyż. Brazylijską, wypełnioną osadami wieku trzeciorzędowego wady i zalety
 • Gdzie jest Labrador Pojęcie wAmeryce Pn., na terytorium Kanady, między Zat. Hudsona, Cieśn. Hudsona aO. Atlantyckim; pow. 1,4 mln km2. Ma dobrze rozwiniętą linię brzegową, liczne fiordy podobieństwa
 • Lokalizacja Prąd Labradorski Wyjaśnienie na O. Atlantyckim; płynie zpn. na pd. wzdłuż wsch. wybrzeża Ameryki Pn. od M. Baffina do ok. 35N, gdzie miesza się zciepłymi wodami Prądu Zatokowego powodując czemu
 • Położenie Lacjum Opis na Płw. Apenińskim, na terytorium Włoch, pomiędzy środkową częścią Apeninów awybrzeżem M. Tyrreńskiego; pow. 17 tys. km2, gł. miasto: Rzym. Krajobraz górzysty co gorsze
 • Geografia Lagos Informacje Zat. Gwinejską, ok. 1,3 mln mieszk. (aglomeracja 5,7 mln). Duży ośrodek gospodarczy: zakłady przemysłu spożywczego, włókienniczego, odzieżowego, metalowego porównaj
 • Na mapie Laguna Znaczenie morza, zwykle płytka, odcięta od morza otwartego wałem piaszczystym lub żwirowym ( lido), ciągiem wysp lub rafą koralową typu barierowego. Wraz zupływem czasu porównanie
 • Gdzie leży Wyspy Lagunowe Co znaczy Ellice, Wyspy dlaczego
 • Współrzędne Lahar Krzyżówka błotnego: spływ materiału piroklastycznego po stromych stokach stożków wulkanicznych. Jego przyczyną może być stopienie pokrywy śnieżnej wtrakcie erupcji jak lepiej
 • Jak daleko Pustynny Lakier Co to jest połyskująca powłoka okrywająca wychodnie skalne na pustyniach, zbudowana gł. ze związków żelaza imanganu. Powstaje przez odparowanie wody zroztworów krążących kiedy
 • Geo Lakkadiwy Słownik drobnych wysp koralowych iatoli na M. Arabskim, ok. 350 km na zach. od wybrzeży Płw. Indyjskiego; łączna pow. ok. 1 tys. km2; rzeźba nizinna, wys. do 4 m n.p od czego zależy
 • Mapa Lessowa Lalka Czym jest kukiełka lessowa na czym polega
 • Gdzie jest Bakoński Las Co oznacza górskie wzach. Węgrzech, na pn. od jez. Balaton; dł. 100 km, najwyższy szczyt Kris-hegy (704 m n.p.m.). Zbudowany gł. zwapieni idolomitów, liczne wystąpienia różnice
 • Lokalizacja Czeski Las Tłumaczenie granicy Republiki Czeskiej iNiemiec; dł. 100 km, najwyższy szczyt erchov (1042 m n.p.m.). Zbudowany gł. zproterozoicznych skał krystalicznych; krajobraz mało wady i zalety
 • Położenie Lamina Przykłady jednostka (nie grubsza niż 1 cm), jaką można wyróżnić gołym okiem wskałach warstwowanych ( warstwa). W skałach osadowych pojedyncza l. odpowiada jednemu podobieństwa
 • Geografia Landy Definicja wpd.-zach. Francji, pomiędzy Pirenejami aujściem Garonny; szer. do 150 km. Podłoże piaszczyste, wydmy do 100 m wys., liczne jeziora przybrzeżne. Od XVIII w czemu
 • Na mapie Langwedocja Encyklopedia wpd. Francji, nad wybrzeżem M. Śródziemnego pomiędzy Pirenejami adeltą Rodanu; pow. 27,5 tys. km2. Obejmuje szerokie niziny nadmorskie oraz wyżyny ipasma co gorsze
 • Gdzie leży Laos Jak działa wAzji Pd.-Wsch. na Płw. Indochińskim, pow. 236,8 tys. km2, 4,7 mln mieszk. (1994), ze stolicą Wientian. Główne krainy geograficzne to Góry Annamskie iwyż porównaj
 • Współrzędne Lapille Czy jest typ materiału piroklastycznego owielkości okruchów skalnych od 2 do 64 mm. Kształt l. jest zbliżony do bomb wulkanicznych ijest zwykle kulisty iwrzecionowaty porównanie
 • Jak daleko Laponia Pojęcie wpn. Skandynawii, na terenie głównie Finlandii iSzwecji, także Norwegii iRosji. Jest obszarem wyżynno-górskim; dominują lasy borealne, iglaste, wczęści pn dlaczego
 • Geo Las Wyjaśnienie zprzewagą drzew iwłaściwymi sobie gatunkami zwierząt. Wodmiennych biotopach wykształciły się różne typy l., m.in. bór, l. łęgowy, puszcza tropikalna. L. pełnią jak lepiej
 • Mapa Liściasty Las Opis umiarkowanego odużej wilgotności. Tworzą go liczne gatunki drzew liściastych (dąb, grab, lipa, klon, wiąz, jesion) izwykle drobna domieszka świerka isosny kiedy
 • Gdzie jest Leeds Informacje części Wielkiej Brytanii, wpn. Anglii; ok. 700 tys. mieszk. (aglomeracja 2 mln); ośrodek przemysłu włókienniczego, odzieżowego, spożywczego; ośrodek handlowy od czego zależy
 • Lokalizacja Łęgowy Las Znaczenie typ lasu wdolinach rzek zalewanych lub podtapianych wciągu roku. Dominują wnim dąb, jesion iolsza, domieszkami są wiąz, klon, jawor, grab, brzoza iwierzba na czym polega
 • Położenie Mieszany Las Co znaczy las liściasty różnice
 • Geografia Monsunowy Las Krzyżówka owysokiej temperaturze ibardzo dużych opadach sezonowych ( monsun). Wporze deszczowej l. m. przypomina puszczę tropikalną, wporze suchej najwyższa warstwa wady i zalety
 • Na mapie Świeży Las Co to jest liściasty, rosnący na żyznych wilgotnych glebach, składający się głównie zdębu, buka, jesionu, zdomieszką jodły, świerka, lipy, klonu, jawora, grabu iwiązu podobieństwa
 • Gdzie leży Turyński Las Słownik wśrodk. Niemczech (d. NRD); dł. 120 km, najwyższy szczyt Grosser Beerberg (982 m n.p.m.). Zbudowane zpaleozoicznych skał wylewnych imetamorficznych czemu
 • Współrzędne Vegas Las Czym jest miasto wpd.-zach. części USA, wstanie Nevada, wpobliżu Wielkiego Kanionu Kolorado; ok. 200 tys. mieszk. Centrum rozrywki ihazardu na skalę światową co gorsze
 • Jak daleko Wilgotny Las Co oznacza las świeży porównaj
 • Geo Lasa Tłumaczenie wChinach, stolica Tybetu; ok. 350 tys. mieszk. Światowe centrum lamaizmu; pałac Potala (rezydencja Dalajlamy, obecnie muzeum), Dżo-k'ang - główna świątynia porównanie
 • Mapa Lascaux Przykłady Francji, wAkwitanii. Światową sławę zawdzięcza odkrytym w1940 malowidłom naskalnym zokresu paleolitu, przedstawiającym zwierzęta. Wcelu zachowania unikatowego dlaczego
 • Gdzie jest Legenda Definicja elementy mapy jak lepiej
 • Lokalizacja Morska Latarnia Encyklopedia punkt nawigacyjny. Budowla ocharakterystycznym kształcie (najczęściej wysoka wieża), pomalowana na wyróżniający ją zotoczenia kolor, wyposażona wurządzenia do kiedy
 • Położenie Lateryt Jak działa intensywnego wietrzenia chemicznego skał wwarunkach klimatu gorącego iwilgotnego. L. składa się gł. ztlenków żelaza iglinu, pozostałych po odprowadzeniu od czego zależy
 • Geografia Latyfundium Czy jest Rzymie wielkie majątki ziemskie powstałe m.in. wwyniku łączenia dzierżaw gruntów publicznych, zagarniania ziemi drobnych rolników za długi lub skupywania za na czym polega
 • Na mapie Laurazja Pojęcie znajdującego się w mezozoiku na obecnej półkuli północnej, wskład którego wchodziły Azja (bez Płw. Indyjskiego), Europa, Grenlandia iAmeryka Pn. Od położonej różnice
 • Gdzie leży Lawa Wyjaśnienie Ziemi gorący materiał wstanie płynnym ( magma), wydostający się na powierzchnię wtrakcie erupcji wulkanicznych typu efuzji. L. kwaśne, bogate wkrzemionkę wady i zalety
 • Współrzędne Lawina Opis przemieszczenie się mas śniegu ilodu, niekiedy także materiału mineralnego, po stromych stokach górskich. Wyróżnia się l. pyłowe, suche il. śnieżne, mokre. L podobieństwa
 • Jak daleko Kamienna Lawina Informacje przemieszczenie się dużej liczby bloków skalnych na drodze toczenia lub saltacji po stromym stoku górskim. Powstają samoistnie, np. przez nasycenie wodą czemu
 • Geo Wybrzeże Lazurowe Znaczenie śródziemnomorskiego wybrzeża Francji, od okolic Marsylii po granicę zWłochami; dł. ok. 250 km. Wybrzeże urozmaicone, górzyste, liczne zatoki. Region co gorsze
 • Mapa Zdrój Lądek Co znaczy Lądecką, upodnóża Gór Złotych, wwoj. wałbrzyskim; ok. 7 tys. mieszk. Uzdrowisko ze słabo zmineralizowanymi, radoczynnymi wodami siarczkowymi ifluorkowymi otemp porównaj
 • Gdzie jest Lądolód Krzyżówka pokrywający teren niezależnie od jego ukształtowania, ztrudno wyróżnialnym polem firnowym, przemieszczający się wwielu kierunkach. Współcześnie l. znajdują się porównanie
 • Lokalizacja Woda Lecznicza Co to jest podziemna, woda mineralna lub słabo zmineralizowana, bakteriologicznie ichemicznie bez zarzutu, oniewielkich wahaniach składu chemicznego iwłasności fizycznych dlaczego
 • Położenie Legnica Słownik zach. Polsce, nad Kaczawą na Niz. Śląskiej; ok. 110 tys. mieszk. Huta miedzi, zakłady maszynowe, elektrotechniczne, odzieżowe. Zamek książęcy Piastów jak lepiej
 • Geografia Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy Czym jest iprzetwórstwa rud miedzi na terenie woj. legnickiego. Odkryte w1957 pokłady należą do największych wEuropie. Wydobycie odbywa się wczterech kopalniach: Lubin kiedy
 • Na mapie Depresyjny Lej Co oznacza zwierciadła wody podziemnej wskutek jej nadmiernego poboru wjednym miejscu. L. d. wokół kopalń może mieć zasięg wielu kilometrów ipowodować zanik płytszych wód od czego zależy
 • Gdzie leży Krasowy Lej Tłumaczenie powierzchniowego mająca postać zagłębienia bezodpływowego ośrednicy od kilku do ponad 100 m, często oregularnym kolistym zarysie (Fot. 20), powstająca przez na czym polega
 • Współrzędne Lesbos Przykłady Egejskim wpobliżu wybrzeża Turcji, adm. część Grecji; pow. 2,2 tys. km2. Krajobraz górzysty (wys. do 967 m n.p.m.), dobrze rozwinięta linia brzegowa, liczne różnice
 • Jak daleko Źródliskowy Lej Definicja nisza źródliskowa wady i zalety
 • Geo Len Encyklopedia przemysłowa pochodzenia śródziemnomorskiego, oróżnorodnym wykorzystaniu, głównie jako surowiec dla przemysłu włókienniczego. Nasiona (tzw. siemię lniane podobieństwa
 • Mapa Lena Jak działa terytorium Federacji Rosyjskiej; dł. 4400 km, pow. dorzecza 2,5 mln km2. Źródła wGórach Bajkalskich, wgórnym biegu przecina wąską doliną Wyż czemu
 • Gdzie jest Leningrad Czy jest Sankt Petersburg co gorsze
 • Lokalizacja Lepiszcze Pojęcie spoiwo porównaj
 • Położenie Lepkość Wyjaśnienie znajdujących się wstanie ciekłym (ciecze, stopione ciała stałe, np. lawa), określająca wielkość oporu wobec ruchu cząstek względem siebie wskutek tarcia porównanie
 • Geografia Lesotho Opis wpd. Afryce, głównie na obszarze Gór Smoczych, pow. 30,4 tys. km2, 2,0 mln mieszk. (1994), ze stolicą wMaseru. L. stanowi enklawę na terytorium RPA. Produkt dlaczego
 • Na mapie Less Informacje eolicznego, powstały przez naniesienie przez wiatr znacznych ilości pyłu nad pewien obszar iosadzenie ich wpostaci zwartej pokrywy na podłożu. L. powstawał na jak lepiej
 • Gdzie leży Wyżyna Lessowa Znaczenie wśrodk. biegu Huang He; największy na świecie zwarty obszar występowania lessu ogrubości lokalnie do 600 m. Liczne formy erozyjne wąwozów ijarów, jaskinie kiedy
 • Współrzędne Lezeburg Co znaczy Luksemburg od czego zależy
 • Jak daleko Lgom Krzyżówka Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy na czym polega
 • Geo Lhasa Co to jest Lasa różnice
 • Mapa Lhotse Słownik wpobliżu Mt. Everest, na granicy Nepalu iChin; czwarty pod względem wysokości na Ziemi (8516 m n.p.m.). Po raz pierwszy zdobyty w1956 przez Szwajcarów. Na L wady i zalety
 • Gdzie jest Leste Czym jest ipd.-wsch. wiatr lokalny na Wyspach Kanaryjskich wiejący znad Sahary wciągu całego roku zwyjątkiem lata przy trwałości 1-7 dni; obniża wilgotność względną podobieństwa
 • Lokalizacja Leszno Co oznacza Polsce, wpd. Wielkopolsce; 60 tys. mieszk. Zakłady przemysłu metalowego, elektrotechnicznego, włókienniczego, odzieżowego, spożywczego. Od założenia wXVI w czemu
 • Położenie Leśnictwo Tłumaczenie człowieka związana zgospodarczym wykorzystaniem lasów. Z rolnictwem łączy je ścisłe powiązanie zziemią, jednak ma też po części charakter przemysłowy; wPolsce co gorsze
 • Geografia Leveche Przykłady lokalny na pd. wybrzeżu Hiszpanii wiejący zsektora południowego znad Sahary, nad lądem szybko zanika; przynosi chmury pyłu ipiasku wyraźnie ograniczające porównaj
 • Na mapie Lewanter Definicja okierunku wsch. ipn.-wsch. wiejący na śródziemnomorskim wybrzeżu Hiszpanii iFrancji,przynosi pogodę pochmurną ideszczową; występuje po pn. stronie niżu porównanie
 • Gdzie leży Liban Encyklopedia Azji nad M.Śródziemnym, pow. 10,4 tys. km2, 2,9 mln mieszk. (1994), ze stolicą wBejrucie. Produkt krajowy brutto 1,4 tys. $/osobę (1992). Gospodarka kraju jest dlaczego
 • Współrzędne Liban Jak działa zach. Azji, na terytorium Libanu ipn. Izraela; dł. 650 km, najwyższy szczyt 3083 m n.p.m. Zbudowane głównie zwapieni ipiaskowców, tworzą potężny zrąb jak lepiej
 • Jak daleko Liberia Czy jest Zachodniej na wybrzeżu O.Atlantyckiego, pow. 111,4 tys. km2, 2,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wMonrowii. Główne krainy geograficzne to Nizina Nadbrzeżna iwyż kiedy
 • Geo Libia Pojęcie nad M. Śródziemnym, pow. 1759,5 tys. km2, 4,9 mln mieszk. (1994), stolica Trypolis. Główne krainy geograficzne to Sahara inizina nadbrzeżna (Dżefara). Produkt od czego zależy
 • Mapa Pustynia Libijska Wyjaśnienie Sahary, na zach. od doliny Nilu, na terytorium Libii, Egiptu iSudanu. Zajmuje wielką nieckę (2 mln km2) wpodłożu krystalicznym Afryki, wypełnioną osadami od na czym polega
 • Gdzie jest Libreville Opis stolica Gabonu, ok. 350 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu drzewnego, chemicznego, włókienniczego, spożywczego; port różnice
 • Lokalizacja Licencja Informacje wprawie wynalazczym zezwolenie na wykorzystanie opatentowanego ( patent) wynalazku lub zarejestrowanego wzoru wady i zalety
 • Położenie Lichenometria Znaczenie wgeografii fizycznej, wktórej informacje na temat tempa wzrostu porostów naskalnych są wykorzystywane do określenia wieku danej powierzchni skalnej. Stosuje podobieństwa
 • Geografia Lido Co znaczy wybrzeży: wynurzona bariera piaszczysta, oddzielająca lagunę od otwartego morza. Termin stosowany gł. wodniesieniu do wybrzeży Adriatyku we Włoszech czemu
 • Na mapie Warmiński Lidzbark Krzyżówka na Warmii nad Łyną, wwoj. olsztyńskim; ok. 18 tys. mieszk. Zakłady spożywcze, drzewne, włókiennicze, maszynowe. Dawna siedziba biskupów warmińskich (m.in. J co gorsze
 • Gdzie leży Liechtenstein Co to jest części Europy Środkowej, na obszarze Alp. Jeden znajmniejszych krajów Europy, pow. 160 km2, 30,0 tys. mieszk. (1995), stolica Vaduz. Produkt narodowy brutto 33 porównaj
 • Współrzędne Arabskich Państw Liga Słownik organizacja międzynarodowa, zsiedzibą wKairze. Należą do niej: Algieria, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Dżibuti, Egipt, Irak, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban porównanie
 • Jak daleko Morze Liguryjskie Czym jest Śródziemnego, między Korsyką iElbą, aFrancją iWłochami; pow. 15 tys. km2, głęb. maks. 2850 m; porty: Genua, La Spezia; rozwinięta turystyka na wybrzeżu włoskim dlaczego
 • Geo Lilongwe Co oznacza stolica Malawi, ok. 400 tys. mieszk.; ośrodek handlowy oraz przemysłu tytoniowego i odzieżowego jak lepiej
 • Mapa Lima Tłumaczenie 8 mln mieszk. (aglomeracja 6,5 mln); centrum przemysłowe, handlowe, naukowe ikulturalne kraju. Zakłady przemysłu włókienniczego, skórzanego, spożywczego kiedy
 • Gdzie jest Liman Przykłady mierzeję ujście doliny rzecznej ocharakterze estuarium, mające obecnie postać słodkowodnego jeziora przybrzeżnego, wydłużonego mniej więcej prostopadle do od czego zależy
 • Lokalizacja Limniczny Definicja jeziorny. Określenie osadów powstałych wśrodowisku jeziornym, także procesów iform mających bezpośredni związek zistnieniem jeziora na czym polega
 • Położenie Limnologia Encyklopedia hydrografia różnice
 • Geografia Limnos Jak działa części Morza Egejskiego, uzach. wybrzeży Azji Mniejszej; pow. 476 km2; rzeźba wyżynna iwulkaniczna. Ludność trudni się gł. uprawą winorośli, oliwek, pszenicy wady i zalety
 • Na mapie Limpopo Czy jest graniczna między Republiką Południowej Afryki aBotswaną iZimbabwe, dolny odcinek wMozambiku; dł. ok. 1600 km; pow. dorzecza 440 tys. km2. Wypływa jako Rzeka podobieństwa
 • Gdzie leży Prądu Linie Pojęcie kierunku ruchu cząstek powietrza wpolu wiatru określonego wdanym momencie; l. p. informują ocałościowym ruchu powietrza na pewnym obszarze wokreślonej chwili czemu
 • Współrzędne Zatoka Liońska Wyjaśnienie Lwia, Zatoka co gorsze
 • Jak daleko Line Opis koralowych na O. Spokojnym we wsch. Polinezji, wpobliżu równika; wchodzi wskład państwa Kiribati, jedynie najdalej wysunięta ku pn. Palmyra należy do USA. Pow porównaj
 • Geo Brzegowa Linia Informacje wody wzbiorniku ilądu. Ponieważ położenie l. b. ulega zmianom wraz z pływami morskimi, falowaniem itp., zwykle odnosi się ją do średniego poziomu wody porównanie
 • Mapa Elektroenergetyczna Linia Znaczenie zespół przewodów do przesyłania prądu, zazwyczaj 3-fazowego, na znaczne odległości dlaczego
 • Gdzie jest Kolejowa Linia Co znaczy łącząca określone punkty, np. stacje kolejowe lub węzłowe, wraz zurządzeniami potrzebnymi do prowadzenia ruchu pociągów oraz przewożenia podróżnych itowarów jak lepiej
 • Lokalizacja Komunikacyjna Linia Krzyżówka stałe połączenia dwóch lub więcej punktów za pomocą środków komunikacyjnych, kursujących po określonej trasie według ogłoszonego rozkładu jazdy kiedy
 • Położenie Lotnicza Linia Co to jest stała trasa regularnych lotów samolotów transportowych między dwoma lub więcej punktami, zwyznaczonymi lotniskami zapasowymi iniezbędnymi urządzeniami od czego zależy
 • Geografia Śnieżna Linia Słownik linia wiecznego śniegu na czym polega
 • Na mapie Transsyberyjska Linia Czym jest świecie linia kolejowa (ok.9000km), łącząca europejską część Federacji Rosyjskiej zSyberią iDalekim Wschodem. Jej trasa biegnie od Czelabińska przez Omsk różnice
 • Gdzie leży Śniegu Wiecznego Linia Co oznacza na lodowcu, oddzielająca część zprzeważającą akumulacją śniegu od części zprzeważającą ablacją. L. w. ś. przebiega na różnych wysokościach n.p.m.; wokolicach wady i zalety
 • Współrzędne Daty Zmiany Linia Tłumaczenie ustalona linia, przy której przekraczaniu zmienia się data; przebiega zniewielkimi odstępstwami wzdłuż 180 długości geograficznej; przy przekraczaniu tej linii podobieństwa
 • Jak daleko Wyspy Liparyjskie Przykłady włoskich na M. Tyrreńskim, na pn. od Sycylii; pow. 117 tys. km2. Rzeźba górzysta, pochodzenia wulkanicznego; wyspy zbudowane są zlawy ipopiołów wulkanicznych czemu
 • Geo Lipsk Definicja Niemczech, nad Białą Elsterą; ok. 550 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, chemicznego, poligraficznego, środków transportu; ośrodek handlowy (targi od co gorsze
 • Mapa Litologia Encyklopedia cechach skały, zwłaszcza wielkości ziaren ją tworzących, cechach fizycznych ichemicznych, składzie mineralnym ichemicznym, atakże warunkach powstawania iwieku porównaj
 • Gdzie jest Litometeory Jak działa meteorologicznych obejmująca obecność watmosferze cząstek stałych zwyjątkiem form zamarzniętej wody; mogą być pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego porównanie
 • Lokalizacja Strefa Litoralna Czy jest pomiędzy zasięgiem przypływów igłębokością występowania roślinności dennej; cechuje się dużym wpływem lądu, silnymi ruchami wód, dużym naświetleniem dlaczego
 • Położenie Litosfera Pojęcie kuli ziemskiej. Wprzeciwieństwie do astenosfery l. jest sztywna ikrucha, dlatego ulega nieodwracalnym deformacjom pod wpływem procesów endogenicznych jak lepiej

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Litosfera co znaczy litoralna strefa krzyżówka litometeory co to jest litologia słownik Lipsk czym jest Liparyjskie Wyspy co oznacza linia zmiany daty. definicja.

Gdzie jest Lód segregacyjny co znaczy las mangrowy krzyżówka lato co to jest wyjaśnienie.