Ozon, Odpady Przemysłowe

Ozon, Odpady Przemysłowe, Odpady Promieniotwórcze, Orogeneza Kaledońska, Orogeneza Hercyńska.

ozon odpady przemysłowe co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na O

 • Gdzie jest Odsyp Co to jest łacha
 • Gdzie jest Frontów Okluzja Co to jest front okluzji
 • Gdzie jest Ocas Co to jest Organizacja Państw Ameryki Środkowej
 • Gdzie jest Oceanologia Co to jest nauka owodach morskich ioceanicznych
 • Gdzie jest Orkan Co to jest lokalna nazwa cyklonów tropikalnych, które powstają wokolicach wysp Chagos iMaskarenów na O. Indyjskim
 • Gdzie jest Odpływ Co to jest ilość wód, która odpłynęła zdanego obszaru wokreślonym czasie. Zob. też wskaźnik odpływu
 • Gdzie jest Jednostkowy Odpływ Co to jest ilość wody odpływająca średnio z1 km2 danej zlewni wczasie 1 sekundy
 • Gdzie jest Nienaruszalny Odpływ Co to jest minimalna ilość wody wrzece, która gwarantuje zachowanie wniej równowagi biologicznej
 • Gdzie jest Odra Co to jest długości po Wiśle; dł. 854 km (w Polsce 742 km), zczego na długości 179 km rzeka graniczna pomiędzy Polską aNiemcami, pow. dorzecza 119 tys
 • Gdzie jest Stok Odsłoneczny Co to jest zacieniony, eksponowany ku północy, na którym wporównaniu zinnymi stokami występuje niższa temperatura powietrza idłużej zalega śnieg
 • Gdzie jest Odwadnianie Co to jest melioracja
 • Gdzie jest Odwilż Co to jest pogody mroźnej okres ztemperaturą wyższą od 0C; zazwyczaj wywołana przez okresową adwekcję ciepłego powietrza; przyczynia się do topnienia
 • Gdzie jest Chmury Orograficzne Co to jest ruchu masy powietrza wymuszonego przez odosobnione wzniesienie lub grzbiet górski; zruchem tym łączy się adiabatyczne ochładzanie, które
 • Gdzie jest Azymutalne Odwzorowanie Co to jest odwzorowanie kartograficzne
 • Gdzie jest Kartograficzne Odwzorowanie Co to jest powierzchni elipsoidy obrotowej na płaszczyznę, dokonywane wtrakcie tworzenia map. Wyróżnia się 4 grupy o. k.: płaszczyznowe (azymutalne
 • Gdzie jest Oecd Co to jest Organizacja Współpracy Gospodarczej iRozwoju
 • Gdzie jest Ogasawara Co to jest Bonin, Wyspy
 • Gdzie jest Ogiwy Co to jest na jęzorze lodowca ciepłego, poniżej lodospadów. Wmiejscu pokonywania progu przez lodowiec pojawiają się otwarte szczeliny zasypywane
 • Gdzie jest Elma Św Ognie Co to jest elektrometeoru; są to mniej lub bardziej ciągłe świetlne wyładowania, osłabym lub umiarkowanym natężeniu, występujące między wysokimi
 • Gdzie jest Ziemi Trzęsienia Ognisko Co to jest hipocentrum
 • Gdzie jest Ohio Co to jest Missisipi; dł 1560 km, pow. dorzecza 520 tys. km2. Źródła wAppalachach, powstaje zpołączenia rzek Allegheny iMonongahela, uchodzi do
 • Gdzie jest Ohrid Co to jest wpd. części Gór Dynarskich; pow. 367 km2, głęb. do 294 m. Leży wtektonicznej kotlinie śródgórskiej, wypływa zniego główna rzeka Albanii
 • Gdzie jest Oja Co to jest Organizacja Jedności Afrykańskiej
 • Gdzie jest Siwo Oja Co to jest Spokojnego; płynie zpn. na pd. po wsch. stronie Wysp Kurylskich iHokkaido, gdzie zanika wwodach większego iciepłego Kuro-siwo; przynosi
 • Gdzie jest Saldo Del Ojos Co to jest pograniczu chilijsko-argentyńskim, drugi co do wys. szczyt wAndach (6880 m n.p.m.). Tworzy potężny masyw, pokryty wszczytowych partiach
 • Gdzie jest Oka Co to jest 1500 km, pow. dorzecza 245 tys. km2. Źródła na Wyż. Środkoworosyjskiej koło Orła, dolny bieg nizinny wszerokiej zabagnionej dolinie
 • Gdzie jest Okeechobee Co to jest Floryda; pow. 18,1 tys. km2, głęb. do 6m. Pochodzenie krasowe, połączone kanałami zO. Atlantyckim, odwadniane do Zat. Meksykańskiej
 • Gdzie jest Oki Co to jest Organizacja Konferencji Islamskiej
 • Gdzie jest Okinawa Co to jest warchipelagu wysp Riukiu, administracyjnie należąca do Japonii; pow. 1,2 tys. km2. Krajobraz wyżynny, rafy koralowe; nawiedzana przez
 • Gdzie jest Atmosferyczne Okna Co to jest długofalowego wzakresie 8,5-14 m, słabo (lub wcale) pochłaniane przez znajdujące się watmosferze gazy cieplarniane: dwutlenek węgla, parę
 • Gdzie jest Ottawa Co to jest ośrodek administracyjny, przemysłowy, naukowy ikulturalny. Zakłady drzewne, papiernicze, maszynowe, farmaceutyczne. Zabytkowe neogotyckie
 • Gdzie jest Hydrogeologiczne Okno Co to jest nieprzepuszczalnych, umożliwiająca głębszą infiltrację wód, powstała wskutek spękania górotworu lub powstania uskoku
 • Gdzie jest Cyklonu Oko Co to jest cyklon tropikalny
 • Gdzie jest Opady Orograficzne Co to jest lub zwiększają swą intensywność wskutek wymuszonego ruchu wstępującego powietrza po stoku dowietrznym wzniesień terenowych lub przez
 • Gdzie jest Orsztyn Co to jest bielicowanie
 • Gdzie jest Ortodroma Co to jest najkrótsza linia łącząca 2 punkty biegnąca po powierzchni Ziemi (Rys. 39
 • Gdzie jest Wyspy Owcze Co to jest Norweskiego, pomiędzy Wyspami Brytyjskimi aIslandią; administracyjnie część Danii (prowincja autonomiczna); pow. 1,4 tys. km2. Zbudowane
 • Gdzie jest Owernia Co to jest części Masywu Centralnego; pow. 26 tys. km2. Krajobraz górski, większość wzniesień imasywów pochodzenia wulkanicznego, najwyższy szczyt
 • Gdzie jest Oxford Co to jest Tamizą; ok. 100 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu samochodowego, elektrotechnicznego, papierniczego ipoligraficznego. Słynny uniwersytet
 • Gdzie jest Okres Co to jest podziału dziejów Ziemi, obejmująca odcinki czasu geologicznego, wydzielone na podstawie istotnych zmian wrozkładzie lądów imórz, dużych
 • Gdzie jest Rośliny Wegetacji Okres Co to jest rośliny jednorocznej rozpoczyna się wchwili skiełkowania nasienia, akończy po dojrzeniu nowych nasion. Dla rośliny wieloletniej zaczyna się
 • Gdzie jest Wegetacyjny Okres Co to jest nie mniejszą niż +5C; okres, wktórym może następować rozwój wegetatywny większości roślin uprawianych wnaszej strefie klimatycznej. WPolsce
 • Gdzie jest Przemysłowy Okręg Co to jest obszar, na którym znajduje się co najmniej kilka miejscowości orozwiniętym przemyśle. Do najczęściej wykorzystywanych mierników służących
 • Gdzie jest Birmingham Przemysłowy Okręg Co to jest zwany Black Country). Jego powstanie związane jest zeksploatacją złóż węgla kamiennego, dawniej główny ośrodek hutnictwa wWielkiej Brytanii
 • Gdzie jest okręg przemysłowy Broken Hill Co to jest obszarze stanu Nowa Południowa Walia, wpasmie górskim Main Barrier. Jeden znajwiększych na świecie ośrodków wydobycia rud ołowiu icynku
 • Gdzie jest Dżamśedpur Przemysłowy Okręg Co to jest wstanie Bihar na wyż. Ćhota Nagpur. Jeden znajwiększych wIndiach ośrodków przemysłu ciężkiego. Do najsilniej rozwiniętych gałęzi należy
 • Gdzie jest Itabira Przemysłowy Okręg Co to jest wstanie Minas Gerais, na obszarze pasma górskiego Serra do Espinhaço (Wyż. Brazylijska). Główny wBrazylii ośrodek wydobycia ihutnictwa rud
 • Gdzie jest Katangi Przemysłowy Okręg Co to jest Zairze. Region górniczy oznaczeniu światowym. Najważniejsze eksploatowane tutaj bogactwa mineralne to rudy miedzi, kobaltu, manganu, cyny
 • Gdzie jest Katowicki Przemysłowy Okręg Co to jest Górnośląski Okręg Przemysłowy
 • Gdzie jest Ziemny Orzech Co to jest Brazylii, typowa dla klimatu osuchej, gorącej porze. Obok orzechów dostarcza najlepszych olejów jadalnych, wykorzystywanych również do
 • Gdzie jest Ziemne Orzeszki Co to jest arachidy
 • Gdzie jest Osad Co to jest mineralnego lub organicznego, powstałego wdanym miejscu wwyniku transportu inastępnie sedymentacji, jeszcze nieskonsolidowanego wprocesie
 • Gdzie jest Ciekły Osad Co to jest hydrometeoru powstający wwyniku depozycji kropelek mgły lub chmury na powierzchni Ziemi, aszczególnie na różnych obiektach (receptorach
 • Gdzie jest Atmosferyczne Osady Co to jest bezpośrednio na powierzchni Ziemi iwystających zniej obiektach; powstają przez kondensację pary wodnej (także resublimację) na
 • Gdzie jest Morskie Osady Co to jest morza lub oceanu. Wstrefach litoralnej inerytycznej dominują osady pochodzące zlądu, głównie nieorganiczne: żwiry, piaski, muły i iły
 • Gdzie jest okręg przemysłowy Lipsk-Halle Co to jest obejmujący dwa główne miasta - Lipsk iHalle - odługich isilnych tradycjach przemysłowych. Obszar wydobycia węgla brunatnego (tzw. Saskie
 • Gdzie jest okręg przemysłowy Nadrenii Północnej-Westfalii Co to jest Jego trzon stanowi Zagłębie Ruhry, wktórym wydobywa się węgiel kamienny ibrunatny, cynk iołów oraz sól kamienną; huty żelaza wmiastach
 • Gdzie jest okręg przemysłowy Osaka-Kobe Co to jest wyspy Honsiu, obejmujący miasta Osakę iKobe, osilnie rozwiniętym przemyśle. Do gałęzi onajważniejszym znaczeniu należy przemysł maszynowy
 • Gdzie jest okręg przemysłowy Pekin-Tiencin Co to jest krańcu Niz. Chińskiej, obejmujący dwa miasta - Pekin iTiencin. Do najsilniej rozwiniętych gałęzi przemysłu należy hutnictwo żelaza
 • Gdzie jest okręg przemysłowy Tokio-Jokohama Co to jest Honsiu. Jego cechą charakterystyczną jest ogromna liczba drobnych iśrednich fabryk iwarsztatów, obecna obok wielkich, nowoczesnych zakładów
 • Gdzie jest Transwalu Przemysłowy Okręg Co to jest na granicy zBotswaną, Zimbabwe, Suazi iMozambikiem. Najzasobniejszy wsurowce mineralne inajbardziej uprzemysłowiony okręg kraju. Do
 • Gdzie jest Uralski Przemysłowy Okręg Co to jest wRosji. Na jego terenie występują bogate złoża rud żelaza, chromu, miedzi, cynku, ołowiu, manganu iniklu oraz boksyty, sole potasowe, ropa
 • Gdzie jest Okręg Przemysłowy Wielkich Jezior Co to jest Wielki Obszar Przemysłowy
 • Gdzie jest Okręt Co to jest jednostka pływająca, wchodząca wskład marynarki wojennej, nosząca banderę wojenną
 • Gdzie jest Olandia Co to jest wybrzeżu Szwecji inależąca do niej administracyjnie; oddzielona od stałego lądu wąską Cieśniną Kalmarską (10-30 km szer.), przez którą
 • Gdzie jest Osaka Co to jest 6 mln mieszk. (zespół miejski Osaka-Kobe-Kioto ok. 14 mln). Ośrodek przemysłowy, handlowy, naukowy ikulturalny; zakłady elektromaszynowe
 • Gdzie jest Oscylacja Co to jest związane zokresowo zmienną przewagą akumulacji nad ablacją, bądź odwrotnie; wpierwszym przypadku następuje transgresja, wdrugim regresja
 • Gdzie jest Osiadanie Co to jest powierzchnia terenu ulega obniżeniu ipowstaje niecka. O. zachodzi najczęściej pod wpływem ciężaru warstw nadległych ( kompakcja), ale także
 • Gdzie jest Powietrza Osiadanie Co to jest zstępujący ruch powietrza; prowadzi do suchoadiabatycznego ogrzewania izmniejszania wilgotności względnej ( adiabatyczne procesy); zwykle
 • Gdzie jest Owies Co to jest zrodziny traw pochodzenia azjatyckiego, wprowadzona do uprawy stosunkowo niedawno (ok. 2 tys. lat temu). O. produkowany jest głównie na
 • Gdzie jest Palma Olejowa Co to jest razem zpalmą kokosową stanowi ważną roślinę oleistą; szeroko uprawiana wtropikalnych rejonach Afryki, Ameryki Pd. iAzji
 • Gdzie jest Oligocen Co to jest trzecia epoka trzeciorzędu, trwająca od 35 do 23 mln lat temu
 • Gdzie jest Oligopol Co to jest która ma miejsce wtedy, gdy na rynku działa niewielu producentów, podejmujących wspólne decyzje dotyczące cen na wytwarzane przez nich
 • Gdzie jest Olimp Co to jest wkraju; wys. 2917 m n.p.m. Zbudowany złupków krystalicznych iwapieni, rozcięty głębokimi dolinami rzecznymi, relikty plejstoceńskich form
 • Gdzie jest Europejska Oliwka Co to jest pochodzące zkrajów śródziemnomorskich, gdzie uprawiane jest od 5,5 tys. lat. Owoce wykorzystywane są do wyrobu oleju oliwkowego. Główny
 • Gdzie jest Olkusz Co to jest wwoj. katowickim; ok. 40 tys. mieszk. Ośrodek górnictwa rud cynkowo--ołowiowych, zakłady naczyń emaliowanych. Osada górnicza od XIII w
 • Gdzie jest Ols Co to jest podłożu opłytko położonych wodach gruntowych. Drzewem dominującym jest olsza, adomieszkami jesion, brzoza, świerk
 • Gdzie jest Olsztyn Co to jest Łyną ikilkoma jeziorami; ok. 170 tys. mieszk.; główne miasto Warmii iMazur. Zakłady przemysłu gumowego, spożywczego, drzewnego, maszynowego
 • Gdzie jest Ołów Co to jest starożytnych, występujący wprzyrodzie głównie jako siarczek (galena) lub węglan (cerusyt). Gromadzi się wkruszcach zazwyczaj wraz zcynkiem
 • Gdzie jest Oman Co to jest Arabskim, nad M. Arabskim, pow. 212,5 tys. km2, 2,1 mln mieszk. (1994), ze stolicą wMaskacie. Główne krainy geograficzne to góry Al-Dżabal
 • Gdzie jest Oslo Co to jest najważniejszy ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny kraju; port morski, węzeł komunikacyjny. Ośrodek turystyczny: zamek Akerhus (XIV w
 • Gdzie jest Oslofjord Co to jest Skagerrak; dł. 100 km, szer. 15--30 km, głęb. maks. 354 m; usiany licznymi zalesionymi wysepkami tworzącymi wybrzeże typu szkierowego
 • Gdzie jest Promieniowania Osłabianie Co to jest ekstynkcja atmosferyczna
 • Gdzie jest Fizyczna Osoba Co to jest pełną zdolnością do czynności prawnych, związanych zpodejmowaniem iprowadzeniem działalności gospodarczej Może ona zaciągać zobowiązania
 • Gdzie jest Prawna Osoba Co to jest jest skarb państwa oraz jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną na drodze ustawy. WPolsce
 • Gdzie jest Krasowa Ospa Co to jest zlicznymi jamkami ikociołkami owielkości do kilkunastu cm, powstająca wskutek rozpuszczania podłoża przez wody deszczowe. Zob. też kras
 • Gdzie jest Oz Co to jest dennej, wkształcie długiego, często krętego wału zwarstwowanych piasków iżwirów, powstała zosadów rzeki płynącej wobrębie, na lub pod
 • Gdzie jest Zatoka Omańska Co to jest zat. wpn.-zach. części Morza Arabskiego, pomiędzy Płw. Arabskim awybrzeżem Iranu; połączona cieśniną Ormuz zZat. Perską; głęb. maks. 3474 m
 • Gdzie jest Omdurman Co to jest Chartum
 • Gdzie jest Onega Co to jest terytorium Rosji, drugie co do wielkości na kontynencie; pow. 9,7 tys. km2, głęb. do 127 m. Pochodzenie lodowcowe, na jeziorze liczne wyspy
 • Gdzie jest Ontario Co to jest iKanady, wgrupie Wielkich Jezior, wdorzeczu Rzeki Św. Wawrzyńca, na wys. 75mn.p.m., dno tworzy kryptodepresję. Pow. 19,8 tys.km2, głęb
 • Gdzie jest Onz Co to jest Organizacja Narodów Zjednoczonych
 • Gdzie jest Opa Co to jest Organizacja Państw Amerykańskich
 • Gdzie jest Atmosferyczny Opad Co to jest złożony ze znajdujących się wpowietrzu kropel wody ikryształków lodu, których masa jest na tyle duża, że posiadają znaczną prędkość
 • Gdzie jest Przelotny Opad Co to jest trwania, zraptownym początkiem izakończeniem, zwahaniami intensywności, pochodzący zchmur konwekcyjnych, najczęściej omałym zasięgu
 • Gdzie jest Powstawanie Opadu Co to jest wody lub kryształków lodu wchmurze do rozmiarów wystarczających do powstania opadu atmosferycznego. Najważniejszy jest występujący w
 • Gdzie jest Wywoływanie Opadu Co to jest spowodowania wystąpienia opadu atmosferycznego ( opadu powstawanie); polegają na zasiewaniu odpowiednich chmur przy użyciu samolotu
 • Gdzie jest Ostaniec Co to jest wkrajobrazie podlegającym długotrwałej denudacji, zachowane wmiejscu mniejszej intensywności procesów niszczących, wynikającej zwiększej
 • Gdzie jest Ostrawa Co to jest Czeskiej nad Odrą, na Morawach; ok. 330 tys. mieszk. Centrum aglomeracji miejsko-przemysłowej; ośrodek wydobycia węgla kamiennego
 • Gdzie jest Ostrołęka Co to jest Narwią; ok. 54 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu energetycznego, papierniczego, spożywczgo. Zabytkowy kościół Nawiedzenia NMP iŚw. Mikołaja
 • Gdzie jest Oranje Co to jest iNamibii; dł. 1860 km, pow. dorzecza 1020 tys. km2. Źródła wG. Smoczych; rzeka klimatu pustynnego, ze stanem wody ściśle uzależnionym od
 • Gdzie jest Góry Opawskie Co to jest opolskiego, należąca do Sudetów Wsch.; najwyższy szczyt Biskupia Kopa (889 m n.p.m.). Zbudowane zpaleozoicznych skał metamorficznych
 • Gdzie jest Opec Co to jest Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
 • Gdzie jest Opole Co to jest Odrą; ok. 130 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu cementowego, środków transportu, maszynowego, spożywczego iodzieżowego. Ośrodek kulturalny
 • Gdzie jest Orawa Co to jest Polski iSłowacji, obejmująca tektoniczną kotlinę pomiędzy Tatrami iPodhalem na pd. iBeskidem Żywieckim na pn., odł. 70 km iszer. 20-30 km
 • Gdzie jest Ordowik Co to jest od 495 do 425 mln lat temu. Rozległe zlodowacenie pokryło obszar dzisiejszej Sahary, wówczas położonej wpobliżu bieguna pd. Na o
 • Gdzie jest Afrykańskiej Jedności Organizacja Co to jest niepodległe państwa Afryki, powstała w1963 wAddis Abebie (siedziba organizacji). Jej członkiem w1994została RPA. Status OJA proklamuje
 • Gdzie jest Islamskiej Konferencji Organizacja Co to jest założona w1971 wDżiddzie (Arabia Saudyjska). Głównym celem jest popieranie solidarności państw muzułmańskich oraz zacieśnianie ich
 • Gdzie jest Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową Co to jest organizacja krajów wytwarzających ponad 30% iposiadających ok.75% światowych złóż ropy naftowej. Jej członkami są Algieria, Arabia
 • Gdzie jest Zjednoczonych Narodów Organizacja Co to jest ouniwersalnym charakterze inajszerszym zakresie działania, powołana na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych podpisanej 26 VI 1945 r. wSan
 • Gdzie jest Świętokrzyski Ostrowiec Co to jest Wyż. Kielecko-Sandomierskiej, wwoj. kieleckim, ok. 80 tys. mieszk. Ośrodek hutnictwa żelaza, przemysłu odzieżowego ispożywczego. Zabytkowe
 • Gdzie jest Cytrusowe Owoce Co to jest rozpowszechnionych wkrajach, gdzie temperatura wzimie bardzo rzadko spada poniżej 0, zwłaszcza wkrajach śródziemnomorskich, pd. Afryce
 • Gdzie jest Jadalne Owoce Co to jest związane zrozwojem kwiatu. Obok o. j. uzyskiwanych zsadów, ogrodów iplantacji polowych (np. truskawki), znaczne ich ilości pochodzą zlasów
 • Gdzie jest Jagodowe Owoce Co to jest soczyste, miękkie owoce krzewów jagodowych. Zalicza się do nich winogrona, agrest, porzeczki, maliny, jeżyny, truskawki ipoziomki
 • Gdzie jest Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego Co to jest wobecnej formie działająca od 1985 (wcześniej jako organ Zgromadzenia Ogólnego ONZ). Głównym celem UNIDO jest promocja iprzyspieszanie
 • Gdzie jest Centralnego Paktu Organizacja Co to jest Układ wojskowo-polityczny, zawarty w1955 wBagdadzie zinicjatywy USA iWielkiej Brytanii przez Irak iTurcję. Wtym samym roku do P.B
 • Gdzie jest Osuwisko Co to jest polegający na zsuwie zwięzłego materiału po pewnej powierzchni, zachodzącym pod wpływem siły ciężkości (Rys. 48; Fot. 26). O. mogą objąć
 • Gdzie jest Organizacja Paktu Południowo- -Wschodniej Azji Co to jest militarna, utworzona na podstawie paktu zawartego w1954 wManili (Filipiny). Wskład SEATO wchodziła Australia, Filipiny, Francja, Nowa
 • Gdzie jest Północnoatlantyckiego Paktu Organizacja Co to jest polityczno-wojskowym, utworzona na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, zawartego 4 IV 1949 wWaszyngtonie, zsiedzibą wBrukseli. Do
 • Gdzie jest Amerykańskich Państw Organizacja Co to jest zrzeszająca 31 państw Ameryki Łacińskiej (od 1962 bez Kuby) iUSA. Głównym zadaniem jest umacnianie pokoju ibezpieczeństwa na kontynencie
 • Gdzie jest Organizacja Państw Ameryki Środkowej Co to jest roku 1961 działała wramach Organizacji Państw Amerykańskich. Należą do niej Gwatemala, Honduras, Kostaryka, Nikaragua iSalwador. W1962
 • Gdzie jest Palestyny Wyzwolenia Organizacja Co to jest za reprezentanta narodu palestyńskiego, utworzona w1964 zinicjatywy Ligi Państw Arabskich wcelu zintegrowania działalności ugrupowań
 • Gdzie jest Ścieków Oczyszczalnia Co to jest wktórej następuje częściowe lub całkowite oczyszczenie ścieków gospodarczych, komunalnych lub przemysłowych
 • Gdzie jest Orizaba Co to jest Ameryki Środkowej, położony w pobliżu Zat. Meksykańskiej; wys. 5656 m n.p.m. Jest czynnym wulkanem, posiada trzy kratery; występuje
 • Gdzie jest Międzynarodowe Organizacje Co to jest o. m. międzyrządowe - których członkami są państwa, oraz o. m. pozarządowe - których członkami nie są państwa, lecz związki, instytucje
 • Gdzie jest Organogeniczny Co to jest geologicznych iosadów, związanych zdziałalnością organizmów żywych. Osady o. obejmują m.in. węgiel, torf, gytię
 • Gdzie jest Mapy Orientacja Co to jest układ stron świata na mapie; umownie przyjęto, że górna ramka wskazuje północ (o. m. północna
 • Gdzie jest Orinoko Co to jest wśrodkowym biegu graniczna zKolumbią; dł. 2500 km, pow. dorzecza 944 tys. km2; trzecia co do wielkości na kontynencie. Wypływa zpasma
 • Gdzie jest Nizina Orinoko Co to jest między Andami na zach. iWyż. Gujańską na wsch.; pow. ok. 1 mln km2. Pochodzenie tektoniczne, obecnie typ równiny aluwialnej, okresowo
 • Gdzie jest Oahu Co to jest Hawaje
 • Gdzie jest Oaza Co to jest dostateczną ilość wody dla wzrostu roślin. Woda ma zwykle charakter wody artezyjskiej, ale czasem źródła są związane ztak znacznym
 • Gdzie jest Ob Co to jest dorzecza 3 mln km2. Powstaje zpołączenia dwóch rzek górskich wypływających zlodowców Ałtaju - Katunia iBiłej (długość podana dla Obu
 • Gdzie jest Orkady Co to jest Wielkiej Brytanii, adm. terytorium brytyjskie; łączna pow. 975 km2. Krajobraz pagórkowaty, wybrzeże klifowe do 330 m wys. Region rolniczy
 • Gdzie jest Rzeki Obciążenie Co to jest transportowany przez rzekę. Wzależności od sposobu transportu wyróżnia się o. rz. denne (wleczenie po dnie), o. rz. zawiesinowe (swobodne
 • Gdzie jest Południowe Orkady Co to jest Oceanu Atlantyckiego wAntarktyce; pow. 622 km2. Krajobraz górzysty (do 1650 m n.p.m.), góry pokryte śniegiem ilodowcami. Okresowo
 • Gdzie jest Góry Orlickie Co to jest wraz zG. Bystrzyckimi ograniczające od zach. Kotlinę Kłodzką; dł. 50 km. Najwyższy szczyt - Velk Deštn (1115 m n.p.m.) na terytorium
 • Gdzie jest Ziemi Oś Co to jest prosta przechodząca przez bieguny geograficzne, wokół której Ziemia wiruje
 • Gdzie jest Przemysłowy Ośrodek Co to jest miasto osilnie rozwiniętym przemyśle. Do najczęściej wykorzystywanych mierników pozwalających zaliczyć miasto do o.p. należą wielkość
 • Gdzie jest Oświęcim Co to jest bielskim; ok. 45 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu chemicznego, maszynowego, spożywczgo. Zamek zXIII iXVI w., gotycki kościół Wniebowzięcia
 • Gdzie jest Kotlina Oświęcimska Co to jest pd. iWyż. Śląską na pn., pow. 1,2 tys. km2, wys. dna kotliny ok. 230 m n.p.m. Pochodzenie tektoniczne, oś stanowi Wisła, przyjmująca wK. O
 • Gdzie jest Otoczak Co to jest zaokrąglony wprocesie długotrwałego transportu wśrodowisku wodnym. Wzależności od miejsca powstania wyróżnia się o. rzeczne io. plażowe
 • Gdzie jest Otranto Co to jest Jońskim wmiejscu największego zbliżenia Płw. Apenińskiego iBałkańskiego; dł. 70 km, szer. ok. 75 km. Uczęszczana droga żeglugowa, gł. porty
 • Gdzie jest Wody Obieg Co to jest istniejący dzięki energii słonecznej isile grawitacji. Pierwszy czynnik umożliwia parowanie wody, przenoszenie iskraplanie w atmosferze
 • Gdzie jest Obligacja Co to jest zobowiązuje się do zwrotu nabywcy określonej na nim sumy pieniężnej wustalonym terminie oraz do płacenia za ten okres odsetek, liczonych
 • Gdzie jest Obra Co to jest dł. 253 km, pow. dorzecza 4 tys. km2. Źródła wpd. części Niz. Wielkopolskiej, wśrodk. biegu ujęta wkilka równoległych do siebie kanałów
 • Gdzie jest Obryw Co to jest wktórym przemieszczenie materiału zachodzi wpostaci swobodnego lotu wpowietrzu. O. zachodzą na stromych ipionowych stokach wobszarach
 • Gdzie jest Obsydian Co to jest chemicznym ryolitu ( porfiru). Jest bardzo drobnoziarnista, ma barwę ciemną do czarnej iszklisty połysk. O. powstaje wwyniku bardzo
 • Gdzie jest Obtoczenie Co to jest uzyskiwane wtrakcie transportu. Stopień o. jest zatem miarą długości drogi iczasu przemieszczania odłamka od miejsca pochodzenia
 • Gdzie jest Światowy Ocean Co to jest morskie ioceaniczne ze względu na swobodne przemieszczanie imieszanie się wód między nimi. O. ś. dzieli się na O. Spokojny (Pacyfik), O
 • Gdzie jest Oceania Co to jest O. Spokojnym ołącznej pow. 1,2 mln km2. Dzieli się na 4 grupy wysp: Nową Zelandię, Melanezję, Mikronezję iPolinezję. Wyspy są pochodzenia
 • Gdzie jest Przemysłowych Gazów Oczyszczanie Co to jest wykorzystujących metody fizyczne lub chemiczne do usunięcia substancji toksycznych lub uciążliwych dla środowiska. Polega na usuwaniu pyłów
 • Gdzie jest Wstępna Ścieków Oczyszczalnia Co to jest biologicznego, naturalnego lub sztucznego oczyszczania ścieków. Oczyszczanie mechaniczne polega na zatrzymywaniu większych zanieczyszczeń
 • Gdzie jest Morze Ochockie Co to jest Azji, płw. Kamczatka, Wyspami Kurylskimi, Sachalinem iHokkaido; pow. 1590 tys. km2; głęb. maks. 3916 m; zasolenie 27-34. Do M. O. uchodzą
 • Gdzie jest Oczko Co to jest jezioro polodowcowe
 • Gdzie jest Ścieków Oczyszczanie Co to jest obecność wwodach ściekowych powyżej określonych norm uniemożliwia bezpośrednie odprowadzenie ich do odbiorników wodnych. Do o. ś
 • Gdzie jest Biologiczne Ścieków Oczyszczanie Co to jest organicznych, przy wykorzystaniu procesów biologicznych, prowadzących do utlenienia imineralizacji substancji zawartych wściekach
 • Gdzie jest Odense Co to jest ok.140 tys. mieszk., ośrodek administracyjny, przemysłowy, handlowy iturystyczny; miejscowość rodzinna H. Ch. Andersena
 • Gdzie jest Owp Co to jest Organizacja Wyzwolenia Palestyny
 • Gdzie jest Odłogi Co to jest uprawiane przez wiele lat. Odłogowanie stosowano dawniej jako zabieg uprawowy wcelu przywrócenia żyzności glebie. Obecnie stosowanie o
 • Gdzie jest Rzeźby Odmłodzenie Co to jest zachodzą wwyniku tektonicznego dźwignięcia obszaru uprzednio zrównanego, poddanego długotrwałej denudacji. Wwyniku wypiętrzenia wzrastają
 • Gdzie jest Ormuz Co to jest Arabskim; dł. 195 km, szer. wnajwęższym miejscu 54 km. Przebiega nią ważny morski szlak transportowy zpól naftowych nad Zat. Perską do
 • Gdzie jest Orogen Co to jest synonim obszaru górskiego, którego powstanie jest wynikiem orogenezy. Wtym znaczeniu o. nie są góry zrębowe iwzniesienia wulkaniczne
 • Gdzie jest Orogeneza Co to jest wmiejscu dawnych zbiorników morskich, będących strefami znacznej akumulacji ( geosynklina), powstają łańcuchy górskie. O. obejmuje
 • Gdzie jest Alpejska Orogeneza Co to jest zachodzących uschyłku mezozoiku iw kenozoiku. Zachodziły wwielu fazach, zktórych ostatnia faza młodoalpejska obejmuje okres od neogenu po
 • Gdzie jest Hercyńska Orogeneza Co to jest zachodzących w paleozoiku, pomiędzy górnym dewonem idolnym permem. WEuropie objęła ona gł. część środkową (Irlandia, Walia, Ardeny
 • Gdzie jest Kaledońska Orogeneza Co to jest zachodzących w paleozoiku, gł. w ordowiku i sylurze. WEuropie powstały wtym okresie łańcuchy górskie wSzkocji iNorwegii, wAmeryce Pn
 • Gdzie jest Promieniotwórcze Odpady Co to jest podczas pracy reaktorów jądrowych, oraz materiały iprzedmioty zawierające substancje promieniotwórcze innego pochodzenia, których dalsze
 • Gdzie jest Przemysłowe Odpady Co to jest przemysłowych, nieprzydatne wmiejscu powstania, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska. Mogą one być składowane lub zostać wykorzystane
 • Gdzie jest Ozon Co to jest 0,3 ppm (0,00003%); trójatomowa odmiana tlenu osymbolu O3, powstająca, gdy tlen cząsteczkowy jest poddany działaniu promieniowania

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Ozon, Odpady Przemysłowe, Odpady Promieniotwórcze, Orogeneza Kaledońska, Orogeneza Hercyńska, Orogeneza Alpejska, Orogeneza, Orogen, Ormuz, Odmłodzenie Rzeźby definicja.

Gdzie jest Ozon, Odpady Przemysłowe, Odpady Promieniotwórcze wyjaśnienie.