Odsyp co znaczy okluzja

Ozon co znaczy odpady przemysłowe krzyżówka odpady promieniotwórcze co to jest orogeneza kaledońska.

odsyp okluzja frontów co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na O

 • Gdzie jest Odsyp Co znaczy łacha porównanie
 • Lokalizacja Frontów Okluzja Krzyżówka front okluzji dlaczego
 • Położenie Ocas Co to jest Organizacja Państw Ameryki Środkowej jak lepiej
 • Geografia Oceanologia Słownik nauka owodach morskich ioceanicznych kiedy
 • Na mapie Orkan Czym jest lokalna nazwa cyklonów tropikalnych, które powstają wokolicach wysp Chagos iMaskarenów na O. Indyjskim od czego zależy
 • Gdzie leży Odpływ Co oznacza ilość wód, która odpłynęła zdanego obszaru wokreślonym czasie. Zob. też wskaźnik odpływu na czym polega
 • Współrzędne Jednostkowy Odpływ Tłumaczenie ilość wody odpływająca średnio z1 km2 danej zlewni wczasie 1 sekundy różnice
 • Jak daleko Nienaruszalny Odpływ Przykłady minimalna ilość wody wrzece, która gwarantuje zachowanie wniej równowagi biologicznej wady i zalety
 • Geo Odra Definicja druga co do długości po Wiśle; dł. 854 km (w Polsce 742 km), zczego na długości 179 km rzeka graniczna pomiędzy Polską aNiemcami, pow. dorzecza 119 tys. km2 podobieństwa
 • Mapa Stok Odsłoneczny Encyklopedia rzeźbie stok zacieniony, eksponowany ku północy, na którym wporównaniu zinnymi stokami występuje niższa temperatura powietrza idłużej zalega śnieg, awarunki czemu
 • Gdzie jest Odwadnianie Jak działa melioracja co gorsze
 • Lokalizacja Odwilż Czy jest dwoma epizodami pogody mroźnej okres ztemperaturą wyższą od 0C; zazwyczaj wywołana przez okresową adwekcję ciepłego powietrza; przyczynia się do topnienia porównaj
 • Położenie Chmury Orograficzne Pojęcie wwyniku wstępującego ruchu masy powietrza wymuszonego przez odosobnione wzniesienie lub grzbiet górski; zruchem tym łączy się adiabatyczne ochładzanie, które porównanie
 • Geografia Azymutalne Odwzorowanie Wyjaśnienie odwzorowanie kartograficzne dlaczego
 • Na mapie Kartograficzne Odwzorowanie Opis wmatematyczny sposób powierzchni elipsoidy obrotowej na płaszczyznę, dokonywane wtrakcie tworzenia map. Wyróżnia się 4 grupy o. k.: płaszczyznowe (azymutalne jak lepiej
 • Gdzie leży Oecd Informacje Organizacja Współpracy Gospodarczej iRozwoju kiedy
 • Współrzędne Ogasawara Znaczenie Bonin, Wyspy od czego zależy
 • Jak daleko Ogiwy Co znaczy wkształcie podkowy na jęzorze lodowca ciepłego, poniżej lodospadów. Wmiejscu pokonywania progu przez lodowiec pojawiają się otwarte szczeliny zasypywane na czym polega
 • Geo Elma Św Ognie Krzyżówka meteorologiczne, rodzaj elektrometeoru; są to mniej lub bardziej ciągłe świetlne wyładowania, osłabym lub umiarkowanym natężeniu, występujące między wysokimi różnice
 • Mapa Ziemi Trzęsienia Ognisko Co to jest hipocentrum wady i zalety
 • Gdzie jest Ohio Słownik wUSA; lewy dopływ Missisipi; dł 1560 km, pow. dorzecza 520 tys. km2. Źródła wAppalachach, powstaje zpołączenia rzek Allegheny iMonongahela, uchodzi do podobieństwa
 • Lokalizacja Ohrid Czym jest Albanii iMacedonii, wpd. części Gór Dynarskich; pow. 367 km2, głęb. do 294 m. Leży wtektonicznej kotlinie śródgórskiej, wypływa zniego główna rzeka Albanii czemu
 • Położenie Oja Co oznacza Organizacja Jedności Afrykańskiej co gorsze
 • Geografia Siwo Oja Tłumaczenie wpn.-zach. części O. Spokojnego; płynie zpn. na pd. po wsch. stronie Wysp Kurylskich iHokkaido, gdzie zanika wwodach większego iciepłego Kuro-siwo; przynosi porównaj
 • Na mapie Saldo Del Ojos Przykłady Środkowych, na pograniczu chilijsko-argentyńskim, drugi co do wys. szczyt wAndach (6880 m n.p.m.). Tworzy potężny masyw, pokryty wszczytowych partiach wiecznym porównanie
 • Gdzie leży Oka Definicja dopływ Wołgi; dł. 1500 km, pow. dorzecza 245 tys. km2. Źródła na Wyż. Środkoworosyjskiej koło Orła, dolny bieg nizinny wszerokiej zabagnionej dolinie dlaczego
 • Współrzędne Okeechobee Encyklopedia wUSA, na płw. Floryda; pow. 18,1 tys. km2, głęb. do 6m. Pochodzenie krasowe, połączone kanałami zO. Atlantyckim, odwadniane do Zat. Meksykańskiej, sąsiaduje jak lepiej
 • Jak daleko Oki Jak działa Organizacja Konferencji Islamskiej kiedy
 • Geo Okinawa Czy jest Spokojnym, największa warchipelagu wysp Riukiu, administracyjnie należąca do Japonii; pow. 1,2 tys. km2. Krajobraz wyżynny, rafy koralowe; nawiedzana przez od czego zależy
 • Mapa Atmosferyczne Okna Pojęcie promieniowania długofalowego wzakresie 8,5-14 m, słabo (lub wcale) pochłaniane przez znajdujące się watmosferze gazy cieplarniane: dwutlenek węgla, parę wodną na czym polega
 • Gdzie jest Ottawa Wyjaśnienie 314 tys. mieszk.; ośrodek administracyjny, przemysłowy, naukowy ikulturalny. Zakłady drzewne, papiernicze, maszynowe, farmaceutyczne. Zabytkowe neogotyckie różnice
 • Lokalizacja Hydrogeologiczne Okno Opis przerwa wskałach normalnie nieprzepuszczalnych, umożliwiająca głębszą infiltrację wód, powstała wskutek spękania górotworu lub powstania uskoku wady i zalety
 • Położenie Cyklonu Oko Informacje cyklon tropikalny podobieństwa
 • Geografia Opady Orograficzne Znaczenie które tworzą się lub zwiększają swą intensywność wskutek wymuszonego ruchu wstępującego powietrza po stoku dowietrznym wzniesień terenowych lub przez czemu
 • Na mapie Orsztyn Co znaczy bielicowanie co gorsze
 • Gdzie leży Ortodroma Krzyżówka najkrótsza linia łącząca 2 punkty biegnąca po powierzchni Ziemi (Rys. 39 porównaj
 • Współrzędne Wyspy Owcze Co to jest wpd.-zach. części M. Norweskiego, pomiędzy Wyspami Brytyjskimi aIslandią; administracyjnie część Danii (prowincja autonomiczna); pow. 1,4 tys. km2. Zbudowane porównanie
 • Jak daleko Owernia Słownik wśrodk. najwyższej części Masywu Centralnego; pow. 26 tys. km2. Krajobraz górski, większość wzniesień imasywów pochodzenia wulkanicznego, najwyższy szczyt dlaczego
 • Geo Oxford Czym jest Brytanii, wAnglii nad Tamizą; ok. 100 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu samochodowego, elektrotechnicznego, papierniczego ipoligraficznego. Słynny uniwersytet jak lepiej
 • Mapa Okres Co oznacza względem rangi jednostka podziału dziejów Ziemi, obejmująca odcinki czasu geologicznego, wydzielone na podstawie istotnych zmian wrozkładzie lądów imórz kiedy
 • Gdzie jest Rośliny Wegetacji Okres Tłumaczenie irozwoju rośliny. Dla rośliny jednorocznej rozpoczyna się wchwili skiełkowania nasienia, akończy po dojrzeniu nowych nasion. Dla rośliny wieloletniej zaczyna od czego zależy
 • Lokalizacja Wegetacyjny Okres Przykłady średnią temperaturą doby nie mniejszą niż +5C; okres, wktórym może następować rozwój wegetatywny większości roślin uprawianych wnaszej strefie klimatycznej na czym polega
 • Położenie Przemysłowy Okręg Definicja terytorialna przemysłu; obszar, na którym znajduje się co najmniej kilka miejscowości orozwiniętym przemyśle. Do najczęściej wykorzystywanych mierników różnice
 • Geografia Birmingham Przemysłowy Okręg Encyklopedia wśrodkowej Anglii (zwany Black Country). Jego powstanie związane jest zeksploatacją złóż węgla kamiennego, dawniej główny ośrodek hutnictwa wWielkiej Brytanii wady i zalety
 • Na mapie okręg przemysłowy Broken Hill Jak działa wpd. Australii na obszarze stanu Nowa Południowa Walia, wpasmie górskim Main Barrier. Jeden znajwiększych na świecie ośrodków wydobycia rud ołowiu icynku podobieństwa
 • Gdzie leży Dżamśedpur Przemysłowy Okręg Czy jest wpn.-wsch. Indiach wstanie Bihar na wyż. Ćhota Nagpur. Jeden znajwiększych wIndiach ośrodków przemysłu ciężkiego. Do najsilniej rozwiniętych gałęzi należy czemu
 • Współrzędne Itabira Przemysłowy Okręg Pojęcie we wsch. Brazylii wstanie Minas Gerais, na obszarze pasma górskiego Serra do Espinhaço (Wyż. Brazylijska). Główny wBrazylii ośrodek wydobycia ihutnictwa rud co gorsze
 • Jak daleko Katangi Przemysłowy Okręg Wyjaśnienie wpd.-wsch. Kongu-Zairze. Region górniczy oznaczeniu światowym. Najważniejsze eksploatowane tutaj bogactwa mineralne to rudy miedzi, kobaltu, manganu, cyny porównaj
 • Geo Katowicki Przemysłowy Okręg Opis Górnośląski Okręg Przemysłowy porównanie
 • Mapa Ziemny Orzech Informacje pochodząca zpółnocnej Brazylii, typowa dla klimatu osuchej, gorącej porze. Obok orzechów dostarcza najlepszych olejów jadalnych, wykorzystywanych również do dlaczego
 • Gdzie jest Ziemne Orzeszki Znaczenie arachidy jak lepiej
 • Lokalizacja Osad Co znaczy nagromadzenia materiału mineralnego lub organicznego, powstałego wdanym miejscu wwyniku transportu inastępnie sedymentacji, jeszcze nieskonsolidowanego kiedy
 • Położenie Ciekły Osad Krzyżówka meteorologiczne, rodzaj hydrometeoru powstający wwyniku depozycji kropelek mgły lub chmury na powierzchni Ziemi, aszczególnie na różnych obiektach (receptorach od czego zależy
 • Geografia Atmosferyczne Osady Co to jest tworzą się bezpośrednio na powierzchni Ziemi iwystających zniej obiektach; powstają przez kondensację pary wodnej (także resublimację) na wychłodzonych na czym polega
 • Na mapie Morskie Osady Słownik nagromadzone na dnie morza lub oceanu. Wstrefach litoralnej inerytycznej dominują osady pochodzące zlądu, głównie nieorganiczne: żwiry, piaski, muły i iły różnice
 • Gdzie leży okręg przemysłowy Lipsk-Halle Czym jest we wsch. Niemczech, obejmujący dwa główne miasta - Lipsk iHalle - odługich isilnych tradycjach przemysłowych. Obszar wydobycia węgla brunatnego (tzw. Saskie wady i zalety
 • Współrzędne okręg przemysłowy Nadrenii Północnej-Westfalii Co oznacza wzach. Niemczech. Jego trzon stanowi Zagłębie Ruhry, wktórym wydobywa się węgiel kamienny ibrunatny, cynk iołów oraz sól kamienną; huty żelaza wmiastach: Essen podobieństwa
 • Jak daleko okręg przemysłowy Osaka-Kobe Tłumaczenie wJaponii, wpd. części wyspy Honsiu, obejmujący miasta Osakę iKobe, osilnie rozwiniętym przemyśle. Do gałęzi onajważniejszym znaczeniu należy przemysł maszynowy czemu
 • Geo okręg przemysłowy Pekin-Tiencin Przykłady wChinach na pn. krańcu Niz. Chińskiej, obejmujący dwa miasta - Pekin iTiencin. Do najsilniej rozwiniętych gałęzi przemysłu należy hutnictwo żelaza, przemysł co gorsze
 • Mapa okręg przemysłowy Tokio-Jokohama Definicja wJaponii, na wyspie Honsiu. Jego cechą charakterystyczną jest ogromna liczba drobnych iśrednich fabryk iwarsztatów, obecna obok wielkich, nowoczesnych zakładów porównaj
 • Gdzie jest Transwalu Przemysłowy Okręg Encyklopedia wpn.-wsch. części RPA, na granicy zBotswaną, Zimbabwe, Suazi iMozambikiem. Najzasobniejszy wsurowce mineralne inajbardziej uprzemysłowiony okręg kraju. Do porównanie
 • Lokalizacja Uralski Przemysłowy Okręg Jak działa na obszarze gór Ural wRosji. Na jego terenie występują bogate złoża rud żelaza, chromu, miedzi, cynku, ołowiu, manganu iniklu oraz boksyty, sole potasowe, ropa dlaczego
 • Położenie Okręg Przemysłowy Wielkich Jezior Czy jest Wielki Obszar Przemysłowy jak lepiej
 • Geografia Okręt Pojęcie jednostka pływająca, wchodząca wskład marynarki wojennej, nosząca banderę wojenną kiedy
 • Na mapie Olandia Wyjaśnienie Bałtyckiego, przy wybrzeżu Szwecji inależąca do niej administracyjnie; oddzielona od stałego lądu wąską Cieśniną Kalmarską (10-30 km szer.), przez którą od czego zależy
 • Gdzie leży Osaka Opis wyspie Honsiu; ok. 2,6 mln mieszk. (zespół miejski Osaka-Kobe-Kioto ok. 14 mln). Ośrodek przemysłowy, handlowy, naukowy ikulturalny; zakłady elektromaszynowe na czym polega
 • Współrzędne Oscylacja Informacje czoła lodowca, związane zokresowo zmienną przewagą akumulacji nad ablacją, bądź odwrotnie; wpierwszym przypadku następuje transgresja, wdrugim regresja lodowca różnice
 • Jak daleko Osiadanie Znaczenie wwyniku którego powierzchnia terenu ulega obniżeniu ipowstaje niecka. O. zachodzi najczęściej pod wpływem ciężaru warstw nadległych ( kompakcja), ale także wady i zalety
 • Geo Powietrza Osiadanie Co znaczy rozległymi obszarami zstępujący ruch powietrza; prowadzi do suchoadiabatycznego ogrzewania izmniejszania wilgotności względnej ( adiabatyczne procesy); zwykle podobieństwa
 • Mapa Owies Krzyżówka wieloletnia roślina zrodziny traw pochodzenia azjatyckiego, wprowadzona do uprawy stosunkowo niedawno (ok. 2 tys. lat temu). O. produkowany jest głównie na czemu
 • Gdzie jest Palma Olejowa Co to jest zrównikowej Ameryki Pd.; razem zpalmą kokosową stanowi ważną roślinę oleistą; szeroko uprawiana wtropikalnych rejonach Afryki, Ameryki Pd. iAzji co gorsze
 • Lokalizacja Oligocen Słownik trzecia epoka trzeciorzędu, trwająca od 35 do 23 mln lat temu porównaj
 • Położenie Oligopol Czym jest produkcji irynku zbytu, która ma miejsce wtedy, gdy na rynku działa niewielu producentów, podejmujących wspólne decyzje dotyczące cen na wytwarzane przez nich porównanie
 • Geografia Olimp Co oznacza Grecji, najwyższy wkraju; wys. 2917 m n.p.m. Zbudowany złupków krystalicznych iwapieni, rozcięty głębokimi dolinami rzecznymi, relikty plejstoceńskich form dlaczego
 • Na mapie Europejska Oliwka Tłumaczenie owocowe do 6 m wys., pochodzące zkrajów śródziemnomorskich, gdzie uprawiane jest od 5,5 tys. lat. Owoce wykorzystywane są do wyrobu oleju oliwkowego. Główny jak lepiej
 • Gdzie leży Olkusz Przykłady na Wyż. Śląskiej, wwoj. katowickim; ok. 40 tys. mieszk. Ośrodek górnictwa rud cynkowo--ołowiowych, zakłady naczyń emaliowanych. Osada górnicza od XIII w., wXVI kiedy
 • Współrzędne Ols Definicja typ lasu liściastego, rosnący na podłożu opłytko położonych wodach gruntowych. Drzewem dominującym jest olsza, adomieszkami jesion, brzoza, świerk od czego zależy
 • Jak daleko Olsztyn Encyklopedia wsch. Polsce nad Łyną ikilkoma jeziorami; ok. 170 tys. mieszk.; główne miasto Warmii iMazur. Zakłady przemysłu gumowego, spożywczego, drzewnego, maszynowego na czym polega
 • Geo Ołów Jak działa wykorzystywany już wczasach starożytnych, występujący wprzyrodzie głównie jako siarczek (galena) lub węglan (cerusyt). Gromadzi się wkruszcach zazwyczaj wraz różnice
 • Mapa Oman Czy jest Azji na Płw. Arabskim, nad M. Arabskim, pow. 212,5 tys. km2, 2,1 mln mieszk. (1994), ze stolicą wMaskacie. Główne krainy geograficzne to góry Al-Dżabal al wady i zalety
 • Gdzie jest Oslo Pojęcie ok. 470 tys. mieszk., najważniejszy ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny kraju; port morski, węzeł komunikacyjny. Ośrodek turystyczny: zamek Akerhus (XIV w podobieństwa
 • Lokalizacja Oslofjord Wyjaśnienie część cieśniny Skagerrak; dł. 100 km, szer. 15--30 km, głęb. maks. 354 m; usiany licznymi zalesionymi wysepkami tworzącymi wybrzeże typu szkierowego. Wgłębi czemu
 • Położenie Promieniowania Osłabianie Opis ekstynkcja atmosferyczna co gorsze
 • Geografia Fizyczna Osoba Informacje która dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych, związanych zpodejmowaniem iprowadzeniem działalności gospodarczej Może ona zaciągać zobowiązania, np porównaj
 • Na mapie Prawna Osoba Znaczenie cywilnym osobą prawną jest skarb państwa oraz jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną na drodze ustawy. WPolsce porównanie
 • Gdzie leży Krasowa Ospa Co znaczy powierzchnia skał wapiennych zlicznymi jamkami ikociołkami owielkości do kilkunastu cm, powstająca wskutek rozpuszczania podłoża przez wody deszczowe. Zob. też dlaczego
 • Współrzędne Oz Krzyżówka na obszarze moreny dennej, wkształcie długiego, często krętego wału zwarstwowanych piasków iżwirów, powstała zosadów rzeki płynącej wobrębie, na lub pod jak lepiej
 • Jak daleko Zatoka Omańska Co to jest zat. wpn.-zach. części Morza Arabskiego, pomiędzy Płw. Arabskim awybrzeżem Iranu; połączona cieśniną Ormuz zZat. Perską; głęb. maks. 3474 m kiedy
 • Geo Omdurman Słownik Chartum od czego zależy
 • Mapa Onega Czym jest Europie, na terytorium Rosji, drugie co do wielkości na kontynencie; pow. 9,7 tys. km2, głęb. do 127 m. Pochodzenie lodowcowe, na jeziorze liczne wyspy na czym polega
 • Gdzie jest Ontario Co oznacza na pograniczu USA iKanady, wgrupie Wielkich Jezior, wdorzeczu Rzeki Św. Wawrzyńca, na wys. 75mn.p.m., dno tworzy kryptodepresję. Pow. 19,8 tys.km2, głęb różnice
 • Lokalizacja Onz Tłumaczenie Organizacja Narodów Zjednoczonych wady i zalety
 • Położenie Opa Przykłady Organizacja Państw Amerykańskich podobieństwa
 • Geografia Atmosferyczny Opad Definicja atmosferycznego, złożony ze znajdujących się wpowietrzu kropel wody ikryształków lodu, których masa jest na tyle duża, że posiadają znaczną prędkość opadania czemu
 • Na mapie Przelotny Opad Encyklopedia okrótkim czasie trwania, zraptownym początkiem izakończeniem, zwahaniami intensywności, pochodzący zchmur konwekcyjnych, najczęściej omałym zasięgu co gorsze
 • Gdzie leży Powstawanie Opadu Jak działa kropel skondensowanej wody lub kryształków lodu wchmurze do rozmiarów wystarczających do powstania opadu atmosferycznego. Najważniejszy jest występujący w porównaj
 • Współrzędne Wywoływanie Opadu Czy jest zmierzające do spowodowania wystąpienia opadu atmosferycznego ( opadu powstawanie); polegają na zasiewaniu odpowiednich chmur przy użyciu samolotu sztucznymi porównanie
 • Jak daleko Ostaniec Pojęcie wzniesienie lub grzbiet wkrajobrazie podlegającym długotrwałej denudacji, zachowane wmiejscu mniejszej intensywności procesów niszczących, wynikającej dlaczego
 • Geo Ostrawa Wyjaśnienie części Republiki Czeskiej nad Odrą, na Morawach; ok. 330 tys. mieszk. Centrum aglomeracji miejsko-przemysłowej; ośrodek wydobycia węgla kamiennego, hutnictwa jak lepiej
 • Mapa Ostrołęka Opis wsch. Polsce, nad Narwią; ok. 54 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu energetycznego, papierniczego, spożywczgo. Zabytkowy kościół Nawiedzenia NMP iŚw. Mikołaja zXIV kiedy
 • Gdzie jest Oranje Informacje wLesotho, RPA iNamibii; dł. 1860 km, pow. dorzecza 1020 tys. km2. Źródła wG. Smoczych; rzeka klimatu pustynnego, ze stanem wody ściśle uzależnionym od opadów od czego zależy
 • Lokalizacja Góry Opawskie Znaczenie części woj. opolskiego, należąca do Sudetów Wsch.; najwyższy szczyt Biskupia Kopa (889 m n.p.m.). Zbudowane zpaleozoicznych skał metamorficznych iosadowych na czym polega
 • Położenie Opec Co znaczy Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową różnice
 • Geografia Opole Krzyżówka zach. Polsce, nad Odrą; ok. 130 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu cementowego, środków transportu, maszynowego, spożywczego iodzieżowego. Ośrodek kulturalny wady i zalety
 • Na mapie Orawa Co to jest na pograniczu Polski iSłowacji, obejmująca tektoniczną kotlinę pomiędzy Tatrami iPodhalem na pd. iBeskidem Żywieckim na pn., odł. 70 km iszer. 20-30 km podobieństwa
 • Gdzie leży Ordowik Słownik paleozoicznej, trwający od 495 do 425 mln lat temu. Rozległe zlodowacenie pokryło obszar dzisiejszej Sahary, wówczas położonej wpobliżu bieguna pd. Na o czemu
 • Współrzędne Afrykańskiej Jedności Organizacja Czym jest zrzeszająca wszystkie niepodległe państwa Afryki, powstała w1963 wAddis Abebie (siedziba organizacji). Jej członkiem w1994została RPA. Status OJA proklamuje co gorsze
 • Jak daleko Islamskiej Konferencji Organizacja Co oznacza polityczno-religijna założona w1971 wDżiddzie (Arabia Saudyjska). Głównym celem jest popieranie solidarności państw muzułmańskich oraz zacieśnianie ich porównaj
 • Geo Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową Tłumaczenie wBagdadzie międzyrządowa organizacja krajów wytwarzających ponad 30% iposiadających ok.75% światowych złóż ropy naftowej. Jej członkami są Algieria, Arabia porównanie
 • Mapa Zjednoczonych Narodów Organizacja Przykłady międzynarodowa ouniwersalnym charakterze inajszerszym zakresie działania, powołana na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych podpisanej 26 VI 1945 r. wSan dlaczego
 • Gdzie jest Świętokrzyski Ostrowiec Definicja Polsce, nad Kamienną na Wyż. Kielecko-Sandomierskiej, wwoj. kieleckim, ok. 80 tys. mieszk. Ośrodek hutnictwa żelaza, przemysłu odzieżowego ispożywczego jak lepiej
 • Lokalizacja Cytrusowe Owoce Encyklopedia cytrusowych, szeroko rozpowszechnionych wkrajach, gdzie temperatura wzimie bardzo rzadko spada poniżej 0, zwłaszcza wkrajach śródziemnomorskich, pd. Afryce kiedy
 • Położenie Jadalne Owoce Jak działa trwałej rośliny, związane zrozwojem kwiatu. Obok o. j. uzyskiwanych zsadów, ogrodów iplantacji polowych (np. truskawki), znaczne ich ilości pochodzą zlasów (np od czego zależy
 • Geografia Jagodowe Owoce Czy jest soczyste, miękkie owoce krzewów jagodowych. Zalicza się do nich winogrona, agrest, porzeczki, maliny, jeżyny, truskawki ipoziomki na czym polega
 • Na mapie Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego Pojęcie organizacja ONZ, wobecnej formie działająca od 1985 (wcześniej jako organ Zgromadzenia Ogólnego ONZ). Głównym celem UNIDO jest promocja iprzyspieszanie rozwoju różnice
 • Gdzie leży Centralnego Paktu Organizacja Wyjaśnienie Bagdadzkiego (P. B.). Układ wojskowo-polityczny, zawarty w1955 wBagdadzie zinicjatywy USA iWielkiej Brytanii przez Irak iTurcję. Wtym samym roku do P.B wady i zalety
 • Współrzędne Osuwisko Opis skalnych po stoku, polegający na zsuwie zwięzłego materiału po pewnej powierzchni, zachodzącym pod wpływem siły ciężkości (Rys. 48; Fot. 26). O. mogą objąć podobieństwa
 • Jak daleko Organizacja Paktu Południowo- -Wschodniej Azji Informacje organizacja polityczno-militarna, utworzona na podstawie paktu zawartego w1954 wManili (Filipiny). Wskład SEATO wchodziła Australia, Filipiny, Francja, Nowa czemu
 • Geo Północnoatlantyckiego Paktu Organizacja Znaczenie międzynarodowa ocharakterze polityczno-wojskowym, utworzona na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, zawartego 4 IV 1949 wWaszyngtonie, zsiedzibą wBrukseli co gorsze
 • Mapa Amerykańskich Państw Organizacja Co znaczy powstała w1948 wBogocie, zrzeszająca 31 państw Ameryki Łacińskiej (od 1962 bez Kuby) iUSA. Głównym zadaniem jest umacnianie pokoju ibezpieczeństwa na porównaj
 • Gdzie jest Organizacja Państw Ameryki Środkowej Krzyżówka założona w1951, która do roku 1961 działała wramach Organizacji Państw Amerykańskich. Należą do niej Gwatemala, Honduras, Kostaryka, Nikaragua iSalwador. W1962 porównanie
 • Lokalizacja Palestyny Wyzwolenia Organizacja Co to jest polityczna, która uważa się za reprezentanta narodu palestyńskiego, utworzona w1964 zinicjatywy Ligi Państw Arabskich wcelu zintegrowania działalności dlaczego
 • Położenie Ścieków Oczyszczalnia Słownik budowla zodpowiednimi urządzeniami, wktórej następuje częściowe lub całkowite oczyszczenie ścieków gospodarczych, komunalnych lub przemysłowych jak lepiej
 • Geografia Orizaba Czym jest Meksyku irównocześnie Ameryki Środkowej, położony w pobliżu Zat. Meksykańskiej; wys. 5656 m n.p.m. Jest czynnym wulkanem, posiada trzy kratery; występuje kiedy
 • Na mapie Międzynarodowe Organizacje Co oznacza podstawowe kategorie: o. m. międzyrządowe - których członkami są państwa, oraz o. m. pozarządowe - których członkami nie są państwa, lecz związki, instytucje od czego zależy
 • Gdzie leży Organogeniczny Tłumaczenie termin odnoszący się do zjawisk geologicznych iosadów, związanych zdziałalnością organizmów żywych. Osady o. obejmują m.in. węgiel, torf, gytię na czym polega
 • Współrzędne Mapy Orientacja Przykłady układ stron świata na mapie; umownie przyjęto, że górna ramka wskazuje północ (o. m. północna różnice
 • Jak daleko Orinoko Definicja wWenezueli, wśrodkowym biegu graniczna zKolumbią; dł. 2500 km, pow. dorzecza 944 tys. km2; trzecia co do wielkości na kontynencie. Wypływa zpasma górskiego wady i zalety
 • Geo Nizina Orinoko Encyklopedia części Ameryki Pd., między Andami na zach. iWyż. Gujańską na wsch.; pow. ok. 1 mln km2. Pochodzenie tektoniczne, obecnie typ równiny aluwialnej, okresowo podobieństwa
 • Mapa Oahu Jak działa Hawaje czemu
 • Gdzie jest Oaza Czy jest pustyni, który posiada dostateczną ilość wody dla wzrostu roślin. Woda ma zwykle charakter wody artezyjskiej, ale czasem źródła są związane ztak znacznym co gorsze
 • Lokalizacja Ob Pojęcie Azji; dł. 4340 km, pow. dorzecza 3 mln km2. Powstaje zpołączenia dwóch rzek górskich wypływających zlodowców Ałtaju - Katunia iBiłej (długość podana dla Obu porównaj
 • Położenie Orkady Wyjaśnienie upn. wybrzeży Wielkiej Brytanii, adm. terytorium brytyjskie; łączna pow. 975 km2. Krajobraz pagórkowaty, wybrzeże klifowe do 330 m wys. Region rolniczy porównanie
 • Geografia Rzeki Obciążenie Opis ziarnistego, który jest transportowany przez rzekę. Wzależności od sposobu transportu wyróżnia się o. rz. denne (wleczenie po dnie), o. rz. zawiesinowe dlaczego
 • Na mapie Południowe Orkady Informacje wysepek wpd. części Oceanu Atlantyckiego wAntarktyce; pow. 622 km2. Krajobraz górzysty (do 1650 m n.p.m.), góry pokryte śniegiem ilodowcami. Okresowo jak lepiej
 • Gdzie leży Góry Orlickie Znaczenie wSudetach Środkowych, wraz zG. Bystrzyckimi ograniczające od zach. Kotlinę Kłodzką; dł. 50 km. Najwyższy szczyt - Velk Deštn (1115 m n.p.m.) na terytorium kiedy
 • Współrzędne Ziemi Oś Co znaczy prosta przechodząca przez bieguny geograficzne, wokół której Ziemia wiruje od czego zależy
 • Jak daleko Przemysłowy Ośrodek Krzyżówka terytorialna przemysłu: miasto osilnie rozwiniętym przemyśle. Do najczęściej wykorzystywanych mierników pozwalających zaliczyć miasto do o.p. należą wielkość na czym polega
 • Geo Oświęcim Co to jest nad Wisłą, wwoj. bielskim; ok. 45 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu chemicznego, maszynowego, spożywczgo. Zamek zXIII iXVI w., gotycki kościół Wniebowzięcia NMP różnice
 • Mapa Kotlina Oświęcimska Słownik pomiędzy Karpatami na pd. iWyż. Śląską na pn., pow. 1,2 tys. km2, wys. dna kotliny ok. 230 m n.p.m. Pochodzenie tektoniczne, oś stanowi Wisła, przyjmująca wK wady i zalety
 • Gdzie jest Otoczak Czym jest który został całkowicie zaokrąglony wprocesie długotrwałego transportu wśrodowisku wodnym. Wzależności od miejsca powstania wyróżnia się o. rzeczne io. plażowe podobieństwa
 • Lokalizacja Otranto Co oznacza Adriatyckie zM. Jońskim wmiejscu największego zbliżenia Płw. Apenińskiego iBałkańskiego; dł. 70 km, szer. ok. 75 km. Uczęszczana droga żeglugowa, gł. porty czemu
 • Położenie Wody Obieg Tłumaczenie krążenia wody na Ziemi, istniejący dzięki energii słonecznej isile grawitacji. Pierwszy czynnik umożliwia parowanie wody, przenoszenie iskraplanie w atmosferze co gorsze
 • Geografia Obligacja Przykłady wystawca (emitent) zobowiązuje się do zwrotu nabywcy określonej na nim sumy pieniężnej wustalonym terminie oraz do płacenia za ten okres odsetek, liczonych porównaj
 • Na mapie Obra Definicja lewy dopływ Warty; dł. 253 km, pow. dorzecza 4 tys. km2. Źródła wpd. części Niz. Wielkopolskiej, wśrodk. biegu ujęta wkilka równoległych do siebie kanałów porównanie
 • Gdzie leży Obryw Encyklopedia skalnych po stoku, wktórym przemieszczenie materiału zachodzi wpostaci swobodnego lotu wpowietrzu. O. zachodzą na stromych ipionowych stokach wobszarach dlaczego
 • Współrzędne Obsydian Jak działa wulkaniczna oskładzie chemicznym ryolitu ( porfiru). Jest bardzo drobnoziarnista, ma barwę ciemną do czarnej iszklisty połysk. O. powstaje wwyniku bardzo jak lepiej
 • Jak daleko Obtoczenie Czy jest odłamków skalnych, uzyskiwane wtrakcie transportu. Stopień o. jest zatem miarą długości drogi iczasu przemieszczania odłamka od miejsca pochodzenia. Najniższym kiedy
 • Geo Światowy Ocean Pojęcie wszystkie obszary morskie ioceaniczne ze względu na swobodne przemieszczanie imieszanie się wód między nimi. O. ś. dzieli się na O. Spokojny (Pacyfik), O od czego zależy
 • Mapa Oceania Wyjaśnienie szeregu archipelagów na O. Spokojnym ołącznej pow. 1,2 mln km2. Dzieli się na 4 grupy wysp: Nową Zelandię, Melanezję, Mikronezję iPolinezję. Wyspy są na czym polega
 • Gdzie jest Przemysłowych Gazów Oczyszczanie Opis technologicznych wykorzystujących metody fizyczne lub chemiczne do usunięcia substancji toksycznych lub uciążliwych dla środowiska. Polega na usuwaniu pyłów różnice
 • Lokalizacja Wstępna Ścieków Oczyszczalnia Informacje mechanicznego lub biologicznego, naturalnego lub sztucznego oczyszczania ścieków. Oczyszczanie mechaniczne polega na zatrzymywaniu większych zanieczyszczeń wady i zalety
 • Położenie Morze Ochockie Znaczenie między wybrzeżem Azji, płw. Kamczatka, Wyspami Kurylskimi, Sachalinem iHokkaido; pow. 1590 tys. km2; głęb. maks. 3916 m; zasolenie 27-34. Do M. O. uchodzą podobieństwa
 • Geografia Oczko Co znaczy jezioro polodowcowe czemu
 • Na mapie Ścieków Oczyszczanie Krzyżówka zanieczyszczeń, których obecność wwodach ściekowych powyżej określonych norm uniemożliwia bezpośrednie odprowadzenie ich do odbiorników wodnych. Do o. ś co gorsze
 • Gdzie leży Biologiczne Ścieków Oczyszczanie Co to jest zanieczyszczeń, zazwyczaj organicznych, przy wykorzystaniu procesów biologicznych, prowadzących do utlenienia imineralizacji substancji zawartych wściekach porównaj
 • Współrzędne Odense Słownik miasto iport wDanii, na wyspie Fionia, ok.140 tys. mieszk., ośrodek administracyjny, przemysłowy, handlowy iturystyczny; miejscowość rodzinna H. Ch. Andersena porównanie
 • Jak daleko Owp Czym jest Organizacja Wyzwolenia Palestyny dlaczego
 • Geo Odłogi Co oznacza użytki zielone nie uprawiane przez wiele lat. Odłogowanie stosowano dawniej jako zabieg uprawowy wcelu przywrócenia żyzności glebie. Obecnie stosowanie o jak lepiej
 • Mapa Rzeźby Odmłodzenie Tłumaczenie wkrajobrazie, jakie zachodzą wwyniku tektonicznego dźwignięcia obszaru uprzednio zrównanego, poddanego długotrwałej denudacji. Wwyniku wypiętrzenia wzrastają kiedy
 • Gdzie jest Ormuz Przykłady Zatokę Perską zMorzem Arabskim; dł. 195 km, szer. wnajwęższym miejscu 54 km. Przebiega nią ważny morski szlak transportowy zpól naftowych nad Zat. Perską do od czego zależy
 • Lokalizacja Orogen Definicja synonim obszaru górskiego, którego powstanie jest wynikiem orogenezy. Wtym znaczeniu o. nie są góry zrębowe iwzniesienia wulkaniczne na czym polega
 • Położenie Orogeneza Encyklopedia wwyniku których wmiejscu dawnych zbiorników morskich, będących strefami znacznej akumulacji ( geosynklina), powstają łańcuchy górskie. O. obejmuje fałdowanie różnice
 • Geografia Alpejska Orogeneza Jak działa ruchów górotwórczych, zachodzących uschyłku mezozoiku iw kenozoiku. Zachodziły wwielu fazach, zktórych ostatnia faza młodoalpejska obejmuje okres od neogenu po wady i zalety
 • Na mapie Hercyńska Orogeneza Czy jest ruchów górotwórczych, zachodzących w paleozoiku, pomiędzy górnym dewonem idolnym permem. WEuropie objęła ona gł. część środkową (Irlandia, Walia, Ardeny podobieństwa
 • Gdzie leży Kaledońska Orogeneza Pojęcie ruchów górotwórczych, zachodzących w paleozoiku, gł. w ordowiku i sylurze. WEuropie powstały wtym okresie łańcuchy górskie wSzkocji iNorwegii, wAmeryce Pn czemu
 • Współrzędne Promieniotwórcze Odpady Wyjaśnienie promieniotwórcze, powstające podczas pracy reaktorów jądrowych, oraz materiały iprzedmioty zawierające substancje promieniotwórcze innego pochodzenia, których co gorsze
 • Jak daleko Przemysłowe Odpady Opis działalności zakładów przemysłowych, nieprzydatne wmiejscu powstania, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska. Mogą one być składowane lub zostać wykorzystane porównaj
 • Geo Ozon Informacje atmosfery okoncentracji 0,3 ppm (0,00003%); trójatomowa odmiana tlenu osymbolu O3, powstająca, gdy tlen cząsteczkowy jest poddany działaniu promieniowania porównanie

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Ozon co znaczy odpady przemysłowe krzyżówka odpady promieniotwórcze co to jest orogeneza kaledońska słownik orogeneza hercyńska czym jest orogeneza alpejska co. definicja.

Gdzie jest Odsyp co znaczy okluzja frontów krzyżówka OCAS co to jest oceanologia wyjaśnienie.