Nadwyżka bilansu handlowego

Nysa Łużycka co znaczy Nysa Kłodzka krzyżówka Nysa co to jest nurt słownik nunatak czym jest.

nadwyżka bilansu handlowego co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na N

 • Gdzie jest Handlowego Bilansu Nadwyżka Co znaczy pieniężna wartość nadwyżki eksportu nad importem porównanie
 • Lokalizacja Napoli Krzyżówka Neapol dlaczego
 • Położenie York New Co to jest Nowy Jork jak lepiej
 • Geografia Nuuk Słownik stolica Grenlandii, ok. 13 tys. mieszk.; ośrodek rybołówstwa, port kiedy
 • Na mapie Niedersachsen Czym jest Saksonia, Dolna od czego zależy
 • Gdzie leży Rynkowy Niedobór Co oznacza ilość, októrą wielkość popytu przekracza wielkość podaży przy danej cenie na czym polega
 • Współrzędne Wilgotności Niedosyt Tłumaczenie ciśnieniem pary wodnej nasyconej wdanej temperaturze aaktualnym ciśnieniem pary wodnej; od wielkości n. w. zależy wielkość parowania. N. w. mierzony jest różnice
 • Jak daleko Wyżyna Naddnieprzańska Przykłady wśrodk. Ukrainie, pomiędzy dolinami Dniepru na pn. iBohu na pd.; wys. do 323 m n.p.m. Opada stromo do doliny Dniepru, rozcięty dolinami rzek iwąwozami. Region wady i zalety
 • Geo Nabrzeże Definicja portowego zbudowana zbetonu, kamieni, stali idrewna, uniemożliwiająca obsuwanie się gruntu do wody iwyposażona wurządzenia cumownicze oraz przeładunkowe podobieństwa
 • Mapa Nacieki Encyklopedia przez wytrącanie się substancji mineralnej zroztworu wodnego na powierzchni skały lub wpróżniach wjej obrębie ( jaskiniach, szczelinach), ale wkontakcie czemu
 • Gdzie jest Jaskiniowe Nacieki Jak działa wkomorach ikorytarzach jaskiń, zbudowane gł. zwęglanu wapnia uprzednio rozpuszczonego wwodach podziemnych. Wzależności od miejsca występowania ikształtu co gorsze
 • Lokalizacja Nacjonalizm Czy jest polityczna ijedna zform ideologii, która stawia interesy własnego narodu ponad wszelkie inne wartości. Ideologia n. postuluje podporządkowanie wszelkich porównaj
 • Położenie Równina Naddunajska Pojęcie Bułgarii, pomiędzy górami Stara Płanina na pd. iDunajem na pn.; szer. 40-80 km. Zbudowana zpoziomo zalegających trzeciorzędowych skał osadowych, przykrytych porównanie
 • Geografia Nizina Nadkaspijska Wyjaśnienie wzdłuż pn. wybrzeża M. Kaspijskiego, we wsch. Europie, rozciągający się łukiem odł. ok. 900 km, wznacznej mierze położony wdepresji (do -28 m n.p.m dlaczego
 • Na mapie Westfalia Północna Nadrenia Opis Land) wzach. Niemczech; pow. 34 tys. km2, 17,5 mln mieszk.; stolica Dsseldorf. Krajobraz nizinny, tylko na pd. skraj Nadreńskich Gór Łupkowych. Najbardziej jak lepiej
 • Gdzie leży Palatynat Nadrenia Informacje Land) wzach. Niemczech; pow. ok. 20 tys. km2, 4 mln mieszk.; stolica Moguncja. Krajobraz górzysty (Nadreńskie Góry Łupkowe) ipogórski, głębokie przełomowe kiedy
 • Współrzędne Wyżyna Nadwołżańska Znaczenie wśrodk. biegu Wołgi, na jej prawym brzegu; przebieg południkowy, dł. ok. 800 km. Zbudowana ze skał osadowych: wapieni, piaskowców, gipsów, margli; opada od czego zależy
 • Jak daleko Nashville Co znaczy części USA, stolica stanu Tennessee, ok. 1 mln mieszk. (zespół miejski). Ośrodek przemysłowo-handlowy oraz naukowy-kulturalny; stolica muzyki country na czym polega
 • Geo Namorzyny Krzyżówka lasy wstrefie międzyzwrotnikowej, rosnące na łagodnych brzegach morskich wstrefie pływów oraz wujściach rzek. Nieliczne gatunki n. przystosowały się do różnice
 • Mapa Nasłonecznienie Co to jest nsolacja wady i zalety
 • Gdzie jest Nafta Słownik Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu podobieństwa
 • Lokalizacja Nairobi Czym jest stolica Kenii, ok. 1,5 mln mieszk.; największe miasto Afryki Wsch. Centrum gospodarcze kraju: zakłady spożywcze, chemiczne, drzewne; duży port lotniczy czemu
 • Położenie Nalodzie Co oznacza pokrywa lodowa na powierzchni terenu, powstająca przez zamarzanie wypływających wód gruntowych. Wobszarach polarnych n. mogą mieć wielkość tysięcy m2 co gorsze
 • Geografia Nałęczów Tłumaczenie Polsce, wwoj. lubelskim; ok. 5 tys. mieszk. Od XIX w. popularny ośrodek wypoczynkowy iuzdrowiskowy, korzystający ze słabo zmineralizowanych szczaw żelazistych porównaj
 • Na mapie Namib Przykłady Afryce, wzdłuż wybrzeża O. Atlantyckiego, pomiędzy ujściem rzeki Oranje na pd. iKunene na pn.; dł. 1300 km, szer. do 150 km, od wsch. ograniczona wysoką porównanie
 • Gdzie leży Namibia Definicja Afryce, niepodległe od 1990, pow. 824,3 tys. km2, 1,5 mln mieszk. (1994), ze stolicą wWindhuk. Produkt narodowy brutto 1,6 tys. $/osobę (1992). Gospodarka N dlaczego
 • Współrzędne Namulisko Encyklopedia wypełniający korytarze jaskiń, będący mieszaniną nierozpuszczalnych produktów wietrzenia wapieni, materiału naniesionego przez wody płynące, odłamków jak lepiej
 • Jak daleko Ling Nan Jak działa Południowochińskie, Góry kiedy
 • Geo Parbat Nanga Czy jest Himalajach, na terytorium Indii; wys. 8126 m n.p.m. Bardzo trudno dostępny, po raz pierwszy zdobyty w1953 przez wyprawę niemiecko-austriacką. Liczne tragiczne od czego zależy
 • Mapa Nassau Pojęcie stolica Bahamów, ok. 172 tys. mieszk. (zespół miejski). Główny ośrodek gospodarczy kraju, port; wielkie centrum turystyczne na czym polega
 • Gdzie jest Nasunięcie Wyjaśnienie tektoniczna, powstająca wtrakcie fałdowania lub uskokowania, objawiająca się przemieszczeniem pakietu warstw skalnych na pakiet występujący wsąsiedztwie wzdłuż różnice
 • Lokalizacja Narew Opis Polsce, prawy dopływ Wisły; dł. 484 km, pow. dorzecza 75 tys. km2. Źródła na terytorium Białorusi, na skraju Puszczy Białowieskiej; na terenie Polski płynie wady i zalety
 • Położenie Gospodarcze Planowanie Narodowe Informacje proces zbiorowego wyznaczania narodowych celów ekonomicznych irozwijania narzędzi polityki gospodarczej iprogramów służących ich realizacji podobieństwa
 • Geografia Naród Znaczenie wytworzona trwała wspólnota ludzi, ukształtowana na gruncie wspólnych losów dziejowych, kultury, języka, terytorium iżycia ekonomicznego, przejawiających się czemu
 • Na mapie Narvik Co znaczy iniezamarzający port wpn. Norwegii, ok. 19 tys. mieszk. Miejsce wywozu szwedzkiej rudy żelaza zokręgu Kiruny. Miejsce walk wojsk polskich w1940 wtrakcie co gorsze
 • Gdzie leży Nawadnianie Krzyżówka melioracja porównaj
 • Współrzędne Nato Co to jest Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego porównanie
 • Jak daleko Nawakszut Słownik stolica Mauretanii, ok. 480 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego, port do wywozu rud żelaza dlaczego
 • Geo Strona Nawietrzna Czym jest dowietrzna strona jak lepiej
 • Mapa Nauru Co oznacza zach. części Pacyfiku, 53 km na pd. od równika, pow. 21,4 km2, 11 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wJaren (Yaren). Produkt narodowy brutto 18 tys. $/osobę (1994 kiedy
 • Gdzie jest Nawigacja Tłumaczenie 1) dział wiedzy żeglarskiej traktujący oprowadzeniu statku po morzach isposobach określania na mapie jego pozycji; (2) ogólne określenie żeglugi od czego zależy
 • Lokalizacja Śnieżny Nawis Przykłady śniegu występujące lokalnie na wierzchołkach igraniach górskich oraz na krawędziach przepaścistych stoków utworzone po ich zawietrznej stronie przez wiatr z na czym polega
 • Położenie Nawozy Definicja organiczne lub mineralne, naturalne lub syntetyczne, zawierające składniki pokarmowe roślin (azot, potas, fosfor, wapń, magnez, siarkę imikroelementy). Są one różnice
 • Geografia Nawożenie Encyklopedia wmaterię organiczną iw różne składniki pokarmowe wywierające dodatni wpływ na wzrost irozwój roślin. N. oprócz bezpośredniego dostarczania pokarmu roślinom wady i zalety
 • Na mapie Ndżamena Jak działa rzeką Szari, ok. 530 tys. mieszk.; centrum gospodarczo-handlowe kraju, zakłady przemysłu spożywczego iwłókienniczego, port rzeczny; wmuzeum etnograficznym podobieństwa
 • Gdzie leży Neapol Czy jest Włoszech nad M. Tyrreńskim, wpobliżu Wezuwiusza, stolica Kampanii, ok. 1,2 mln mieszk. (aglomeracja 3 mln). Najważniejszy ośrodek przemysłowy, handlowy czemu
 • Współrzędne Negew Pojęcie skalistego ikamienistego wpd. Izraelu, pomiędzy M. Śródziemnym na zach. itektonicznym rowem Morza Martwego na wsch. Krajobraz wyżynny igórski, wys. do 1035 m n co gorsze
 • Jak daleko Nelson Wyjaśnienie wKanadzie; dł. razem zrzeką Saskatchewan 2575 km, pow. dorzecza 1260 tys. km2. Wypływa zjez. Winnipeg, przepływa przez szereg mniejszych jezior, tworząc wiele porównaj
 • Geo Nefometr Opis meteorologiczny do pomiaru stopnia zachmurzenia. Pomiar jest dokładniejszy niż dokonywany gołym okiem, gdyż cała półsfera niebieska odbija się wzwierciadle porównanie
 • Mapa Nefoskop Informacje przyrząd meteorologiczny do pomiaru kierunku iprędkości ruchu chmur dlaczego
 • Gdzie jest Nefud Znaczenie piaszczysta wpn. części Płw. Arabskiego; pow. ok. 300 tys. km2. Wydmy typu barchanów do 100 m wys., płaskowyże igóry-świadki na wapieniach ipiaskowcach. Klimat jak lepiej
 • Lokalizacja Nek Co znaczy wmiejscu dawnego komina wulkanicznego, zbudowane z magmy zastygłej wkominie, będącej materiałem znacznie bardziej odpornym na niszczenie niż skały wokół komina kiedy
 • Położenie Neogea Krzyżówka zoogeograficzny obejmujący Amerykę Pd. iŚrodkową. Wśród drzew żyją małpiatki, małpy szerokonose, wyjce, leniwce, tapiry, zptaków papugi, tukany ikolibry od czego zależy
 • Geografia Neogen Co to jest trzeciorzędu (23-2,5 mln lat temu), obejmująca dwie epoki: miocen i pliocen. Świat roślinny izwierzęcy stawał się stopniowo coraz bardziej podobny do na czym polega
 • Na mapie Neolit Słownik rozwoju społeczeństw ludzkich, przypadający na środkowy holocen, trwający wzależności od obszaru od 8300/4500 lat do 2500/1800 lat temu. Wtym czasie, dzięki różnice
 • Gdzie leży Neotektonika Czym jest określenie ruchów tektonicznych zachodzących współcześnie iw niedawnej przeszłości geologicznej. Dokładne określenie dolnej granicy wiekowej n. jest wady i zalety
 • Współrzędne Tyne Upon Newcastle Co oznacza Brytanii, wpn. Anglii nad rzeką Tyne przy jej ujściu do Morza Północnego, ok. 200 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu stoczniowego, maszynowego, elektrotechnicznego podobieństwa
 • Jak daleko Neutrosfera Tłumaczenie stosowane dla warstwy atmosfery leżącej pomiędzy powierzchnią Ziemi a jonosferą; wprzeciwieństwie do jonosfery posiada niewielką koncentrację cząstek czemu
 • Geo Ni Przykłady nikiel co gorsze
 • Mapa Nepal Definicja wśrodkowych Himalajach, pow. 140,8 tys. km2, 21,4 mln mieszk. (1994), ze stolicą wKatmandu. Produkt krajowy brutto 200 $/osobę (1994). Jeden znajsłabiej porównaj
 • Gdzie jest Neptunizm Encyklopedia teoria wnaukach oZiemi, popularna zwłaszcza wXVIII w., według której wszystkie skały powstają wśrodowisku wodnym. Jej przeciwieństwem był plutonizm porównanie
 • Lokalizacja Strefa Nerytyczna Jak działa strefą litoralną i batialną, osłabym naświetleniu isłabych ruchach wody, zbujnym życiem organicznym, pozbawiona roślinności dennej; temperatura wód zależy od dlaczego
 • Położenie New York State Barge Canal Czy jest wstanie Nowy Jork, łączący Wielkie Jeziora przez rzekę Hudson zO. Atlantyckim, wybudowany wlatach 1817-1825; 837 km dł. Odegrał ważną rolę wrozwoju jak lepiej
 • Geografia Newa Pojęcie Rosji; wypływa zjez. Ładoga, uchodzi do Zat. Fińskiej M. Bałtyckiego; dł. 74 km, pow. dorzecza 280 tys. km2. Część drogi wodnej, łączącej Bałtyk zdorzeczem kiedy
 • Na mapie Niagara Wyjaśnienie graniczna między USA iKanadą, łącząca jeziora Erie iOntario; dł. 58 km. Wskutek znacznej różnicy wys. między jeziorami (99,4 m) utworzył się tu słynny od czego zależy
 • Gdzie leży Niamej Opis stolica Nigru nad rzeką Niger, ok. 550 tys. mieszk.; ośrodek handlu, przemysłu spożywczego, włókienniczego, skórzanego irzemiosła; port rzeczny na czym polega
 • Współrzędne Niasa Informacje Afryce wdorzeczu Zambezi, na pograniczu Malawi, Tanzanii iMozambiku, wpd. części Wielkiego Rowu Afrykańskiego; wys. 472 m n.p.m., pow. 30,8 tys. km2; głęb różnice
 • Jak daleko Nida Znaczenie Małopolskiej, lewy dopływ Wisły; dł. 151 km, pow. dorzecza 3,9 tys. km2. Powstaje zpołączenia Białej N. iCzarnej N., stanowi oś rozległego obniżenia Niecki wady i zalety
 • Geo Niecka Nidziańska Co znaczy Małopolskiej, położona między Wyż. Krakowsko-Częstochowską na pd.-zach. iG. Świętokrzyskimi na pn.-wsch.; pow. 4,7 tys. km2. Jest obniżeniem, zbudowanym ze podobieństwa
 • Mapa Niecka Krzyżówka ogólny termin określający płytkie obniżenie opłaskim dnie ibez wyraźnych obramowań czemu
 • Gdzie jest Artezyjska Niecka Co to jest geologiczna, wktórej warstwy skalne na przemian przepuszczalne inieprzepuszczalne obniżają się ku środkowi; woda wwarstwach przepuszczalnych jest pod co gorsze
 • Lokalizacja Jaskinia Niedźwiedzia Słownik Śnieżnika wSudetach Wsch., najdłuższa wSudetach iuważana za najpiękniejszą udostępnioną do zwiedzania jaskinię wPolsce; dł. ok. 2600 m, odkryta w1966. Piękna porównaj
 • Położenie Niegocin Czym jest Wielkich Jezior Mazurskich, wpn. części Krainy Wielkich Jezior; pow. 26 km2, głęb. 40 m. Pochodzenie polodowcowe, morenowe; brzegi niskie. Połączone systemem porównanie
 • Geografia Wyspa Niedźwiedzia Co oznacza samotna wyspa na M. Barentsa, wpołowie drogi pomiędzy Europą aSpitsbergenem, adm. część Norwegii; pow. 185 km2. Ważna stacja meteorologiczna dlaczego
 • Na mapie Niemcy Tłumaczenie Europie, pow. 357,0 tys. km2, 81,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą konstytucyjną wBerlinie oraz siedzibą rządu wBonn. Główne krainy geograficzne to Niz jak lepiej
 • Gdzie leży Niemen Przykłady iLitwie, przy ujściu graniczna zFederacją Rosyjską; dł. 937 km, pow. dorzecza 98 tys. km2. Źródła na Wyż. Białoruskiej niedaleko Mińska, dolina szeroka kiedy
 • Współrzędne Nizina Niemiecka Definicja Środkowoeuropejskiej, pomiędzy doliną Odry na wsch. irzeki Ems na zach.; ku pd. przechodzi we wzniesienia Średniogórza Niemieckiego; znajduje się wcałości na od czego zależy
 • Jak daleko Demokratyczna Republika Niemiecka Encyklopedia 1949 r. na terenie radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec; pow. 108,3 tys. km2, ze stolicą wBerlinie. Gospodarka NRD została ukształtowana na wzór radzieckiej na czym polega
 • Geo Nieużytki Jak działa się do wykorzystania rolniczego wstanie naturalnym. Stanowią je tereny piaszczyste oglebach skrajnie jałowych, skaliste, pozbawione pokrywy glebowej, atakże różnice
 • Mapa Niezgodność Czy jest określający sposób styku warstw skalnych, oddzielonych od siebie powierzchnią graniczną, mającą równocześnie charakter luki erozyjnej lub luki sedymentacyjnej wady i zalety
 • Gdzie jest Niger Pojęcie wAfryce Zachodniej, pow. 1267,0 tys. km2, 8,9 mln mieszk. (1994), stolica Niamej. Główne krainy geograficzne to Sahara, wyż. Air, płaskowyż Dżado. Produkt podobieństwa
 • Lokalizacja Niger Wyjaśnienie wGwinei, Mali, Nigrze, Beninie iNigerii; dł. 4160km, trzecia co do długości rzeka Afryki, pow. dorzecza 2,1 mlnkm2. Wypływa zgór Loma wodległości zaledwie czemu
 • Położenie Nikobary Opis na O. Indyjskim, między Zat. Bengalską aM. Andamańskim; administracyjnie część Indii. Największe wyspy Nikobar Wielki, Nikobar Mały, Kar Nikobar, Katczal co gorsze
 • Geografia Nikiel Informacje produkcji stali szlachetnych, monet, na powłoki ochronne, do wyrobu aparatury. WPolsce nieduże złoża rud n. znajdują się na Przedgórzu Sudeckim wokolicy porównaj
 • Na mapie Nigeria Znaczenie Zachodniej nad Zat. Gwinejską, pow. 923,8 tys. km2, 111,7mln mieszk. (1995), ze stolicą wAbudży. Główne krainy geograficzne to wyżyna Dżos, góry Shebshi porównanie
 • Gdzie leży Nikaragua Co znaczy Środkowej, posiadające granicę morską zM. Karaibskim iO. Spokojnym, pow. 130,0 tys. km2, 4,5 mln mieszk. (1995), stolica Managua. Produkt narodowy brutto 440 $ dlaczego
 • Współrzędne Nikaragua Krzyżówka wAmeryce Środkowej, na terytorium Nikaragui, na wys. 30m n.p.m.; pow. 8,4km2, głęb. maks. 70m. Pochodzenie tektoniczne; na jez. wulkaniczna wyspa Ometepe opow jak lepiej
 • Jak daleko Nikozja Co to jest 190 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu włókienniczego, spożywczego, metalowego, skórzanego. Duże znaczenie turystyczne, zabytkowa katedra zVI w. zgrobem św kiedy
 • Geo Nil Słownik Afryki ikuli ziemskiej; przepływa przez Burundi, Ruandę, Tanzanię, Ugandę, Sudan iEgipt; dł. 6670 km, pow. dorzecza 2,87 mln km2. Wypływa jako Kagera od czego zależy
 • Mapa Nimbostratus Czym jest rodzajów chmur (symbol: Ns); należy do piętra średniego choć jego podstawa często znajduje się wpiętrze dolnym; złożony zmieszaniny kryształków lodu ikropelek na czym polega
 • Gdzie jest El Nino Co oznacza powtarzający się co kilka lat napływ ciepłych wód morskich ze wsch. Pacyfiku na zach. wybrzeże Ameryki Południowej, powodujący podniesienie temperatury wód różnice
 • Lokalizacja Niwalna Nisza Tłumaczenie wpowierzchni stoku, zwykle płytkie, opółkolistym zarysie, utworzone wwyniku niszczącej działalności płata śnieżnego, czyli niwacji. Na jej przedpolu mogą wady i zalety
 • Położenie Nogat Przykłady odnóg Wisły wobrębie Żuław Wiślanych; dł. 62 km. Od głównego biegu oddziela się poniżej Gniewu, uchodzi do Zalewu Wiślanego koło Elbląga, tworząc mniejszą podobieństwa
 • Geografia Osuwiskowa Nisza Definicja powstałe wmiejscu osunięcia się mas skalnych lub pokrywy zwietrzelinowej wdół stoku ( osuwisko). N. o. mogą być wydłużone wzdłuż lub wpoprzek stoku czemu
 • Na mapie Niue Encyklopedia autonomiczne, stowarzyszone zNową Zelandią, na środkowym Pacyfiku, 460 km na wsch. od Tonga, pow. 258 km2, 2,0 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wAlofi co gorsze
 • Gdzie leży Niwacja Jak działa działalność płatów śnieżnych i lawin wobszarach górskich ipolarnych, prowadząca do powstania form niwalnych, m.in. nisz niwalnych. Wskład n. wchodzi wietrzenie porównaj
 • Współrzędne Niwalny Czy jest określenie procesów iform, związanych zobecnością idziałalnością płatów śnieżnych i lawin. Zob. też niwacja porównanie
 • Jak daleko Niwelacja Pojęcie obejmujący czynności związane zokreślaniem wysokości punktów. Rozpoczyna się ją od najbliższego punktu oznanej wysokości ( reper), po czym przez ciąg dlaczego
 • Geo Niwelator Wyjaśnienie do prowadzenia niwelacji, którego główna część - luneta - ustawiona jest zawsze poziomo, co umożliwia odczytanie wysokości z łaty niwelacyjnej jak lepiej
 • Mapa Nizina Opis położonych (poniżej 300 m n.p.m.) rozległych obszarów równinnych lub falistych, niezależnie od miejsca ich występowania. N. zajmują znaczne powierzchnie wAzji kiedy
 • Gdzie jest Baryczny Niż Informacje barycznego orozmiarach poziomych od setek do kilku tysięcy kilometrów, otoczony co najmniej jedną zamkniętą izobarą, wktórym najniższe ciśnienie atmosferyczne od czego zależy
 • Lokalizacja Termiczny Niż Znaczenie ciśnienia atmosferycznego powstały dzięki insolacji wywołującej silne nagrzanie powierzchni Ziemi ipojawienie się wstępujących prądów ciepłego powietrza omałej na czym polega
 • Położenie Nomada Co znaczy człowiek należący do pasterskiego plemienia koczowniczego, które przenosi się zmiejsca na miejsce wmiarę wypasania pastwisk różnice
 • Geografia Polarna Noc Krzyżówka na tym, że Słońce znajduje się nieprzerwanie pod horyzontem dłużej niż 24 godziny; wynika znachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny ekliptyki iz ruchu wady i zalety
 • Na mapie Nordkapp Co to jest przylądek wpn. Norwegii, na przybrzeżnej wyspie Mangerya, najdalej na pn. wysunięty punkt Europy; współrzędne: 7110'N, 2517'E podobieństwa
 • Gdzie leży Westfalen Nordrhein Słownik Nadrenia Północna-Westfalia czemu
 • Współrzędne Norfolk Czym jest Koralowym wpd.-zach. części Pacyfiku, pomiędzy Australią iNową Zelandią, terytorium zamorskie Australii; pow. 34,5 km2, 2,7 tys. mieszk. (1994), główny co gorsze
 • Jak daleko Normandia Co oznacza na pd. wybrzeżu kanału La Manche; pow. 30 tys. km2. Krajobraz głównie pagórkowaty, wczęści pn. nizinny; wzgórza do 417 m n.p.m., malownicza głęboka dolina porównaj
 • Geo Półwysep Normandzki Tłumaczenie Cotentin porównanie
 • Mapa Wyspy Normandzkie Przykłady zach. części kanału La Manche, przy wybrzeżu Normandii, adm. należą do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii iIrlandii Pn., posiadają status autonomiczny dlaczego
 • Gdzie jest Norther Definicja wiejący zpn. wpd. części USA, może przynosić ochłodzenie przekraczające 20C wciągu 24 godzin; związany zprzejściem niżu barycznego inapływem wjego tylnej jak lepiej
 • Lokalizacja Norwegia Encyklopedia wpn.-zach. Europie, na Płw. Skandynawskim, pow. 323,9 tys. km2, 4,4 mln mieszk. (1995), ze stolicą wOslo. Produkt narodowy brutto 22,2 tys. $/osobę (1994 kiedy
 • Położenie Prąd Norweski Jak działa Zatokowy, Prąd od czego zależy
 • Geografia Morze Norweskie Czy jest Atlantyckiego między Płw. Skandynawskim aSzetlandami, Wyspami Owczymi, Islandią, wyspą Jan Mayen iWyspą Niedźwiedzią; pow. 1,4 mln km2, głęb. maks. 3970 m na czym polega
 • Na mapie Norylsk Pojęcie Syberii, ok. 180 tys. mieszk.; wielki ośrodek wydobycia iprzeróbki metali nieżelaznych - niklu (20%), miedzi, kobaltu oraz metali szlachetnych (60% produkcji różnice
 • Gdzie leży Norymberga Wyjaśnienie Niemczech, wpn. Bawarii, ok. 480 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektrotechnicznego, maszynowego, metalowego, środków transportu; port nad kanałem Ren-Men wady i zalety
 • Współrzędne Statku Nośność Opis wagowych (1 tona = 1000 kg) zdolność przewozowa statku, tj. maksymalna wielkość ciężaru, który można załadować na statek, przy czym statek nie powinien podobieństwa
 • Jak daleko Puszcza Notecka Informacje wmiędzyrzeczu Warty idolnej Noteci; pow. 1200 km2. Podłoże mało żyzne, piaszczyste; dominują bory sosnowe, częściowo wytrzebione wXVI-XVIII w., później czemu
 • Geo Noteć Znaczenie Polskim wdorzeczu Odry, prawy (najdłuższy) dopływ Warty; dł. 388 km, pow. dorzecza 17,3 tys. km2. Wypływa zjez. Przedecz na Pojezierzu Kujawskim, przepływa co gorsze
 • Mapa Notogea Co znaczy zoogeograficzny obejmujący Australię iOceanię. Obszar ten charakteryzuje się odrębnym światem zwierzęcym ze względu na długą izolację Australii od innych porównaj
 • Gdzie jest Funlandia Nowa Krzyżówka atlantyckim wybrzeżu Ameryki Pn., należąca do Kanady; pow. 95,8 tys. km2. Krajobraz wyżynny; klimat umiarkowany chłodny morski; dominują bory szpilkowe tajgi porównanie
 • Lokalizacja Gwinea Nowa Co to jest Spokojnym wMelanezji, druga pod względem wielkości na Ziemi - pow. 829 tys. km2. Część zach. należy do Indonezji, część wsch. zajmuje państwo Papua-Nowa Gwinea dlaczego
 • Położenie Hebrydy Nowe Słownik iwysepek na O. Spokojnym wMelanezji, tworzący państwo Vanuatu; pow. 14,8 tys. km2; stolica - Vila. Teren górzysty, wulkaniczny; klimat równikowy wilgotny jak lepiej
 • Geografia Irlandia Nowa Czym jest Bismarcka, Archipelag kiedy
 • Na mapie Kaledonia Nowa Co oznacza na pd.-zach. Pacyfiku, terytorium zamorskie Francji, pow. 19,1 tys. km2, 180 tys. mieszk., stolica Nouma. Produkt narodowy brutto 5,4 tys. $/osobę (1994 od czego zależy
 • Gdzie leży Szkocja Nowa Tłumaczenie Kanadzie, między Zat. Św. Wawrzyńca aO. Atlantyckim, od zach. oblewany przez Zat. Fundy, znaną znajwyższych przypływów na Ziemi. Zlądem łączy się wąskim na czym polega
 • Współrzędne Zelandia Nowa Przykłady na O. Spokojnym, na pd.-wsch. od Australii, pow. 270,5 tys. km2, 3,5 mln mieszk. (1995), ze stolicą wWellington. Produkt narodowy brutto 15,7 tys. $/osobę różnice
 • Jak daleko Ziemia Nowa Definicja Arktycznym, pomiędzy M. Barentsa na zach. iM. Karskim na wsch., administracyjnie część Federacji Rosyjskiej; pow. 83 tys. km2. Tworzona przez dwie główne wyspy wady i zalety
 • Geo Przemysłowe Przestrzenie Nowe Encyklopedia badawczych, ośrodków biznesu izakładów przemysłowych, obsługujące cały proces produkcyjny od etapu laboratoryjnego do wytworzenia isprzedaży produktu podobieństwa
 • Mapa Wyspy Nowosyberyjskie Jak działa wsch. wybrzeży Syberii, pomiędzy M. Łaptiewów na zach. iMorzem Wschodniosyberyjskim na wsch.; adm. część Federacji Rosyjskiej; łączna pow. 38 tys. km2 czemu
 • Gdzie jest Nowosybirsk Czy jest Syberii wjej zach. części nad Obem, wzespole miejskim ok. 1,4 mln mieszk. Duży ośrodek przemysłowy inaukowy (Akademgorodok). Zakłady hutnicze, przemysłu co gorsze
 • Lokalizacja Orlean Nowy Pojęcie USA, wstanie Luizjana wdelcie Missisipi, ok. 500 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 1,3 mln). Ośrodek przemysłowy, kulturalny, naukowy iturystyczny. Zakłady porównaj
 • Położenie Amsterdam Nowy Wyjaśnienie wulkaniczna wpd. części Oceanu Indyjskiego, będąca stożkiem wulkanicznym zmniejszymi kraterami pobocznymi. Klimat morski; teren sezonowych połowów. Posiadłość porównanie
 • Geografia Jork Nowy Opis wybrzeżu USA, nad rzeką Hudson, ok. 7,3 mln mieszk. Światowe centrum gospodarcze, ośrodek przemysłowy, naukowy ikulturalny; wielki węzeł komunikacyjny dlaczego
 • Na mapie Sącz Nowy Informacje Polsce, wśródgórskiej Kotlinie Sądeckiej nad Dunajcem; ok. 82 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, chemicznego, spożywczego. Zachowany układ jak lepiej
 • Gdzie leży Targ Nowy Znaczenie wkotlinie Podhala, uzbiegu Białego iCzarnego Dunajca, wwoj. nowosądeckim; ok. 43 tys. mieszk. Centrum gospodarczo- -kulturalne Podhala. Zakłady obuwnicze kiedy
 • Współrzędne Nrd Co znaczy Niemiecka Republika Demokratyczna od czego zależy
 • Jak daleko Nrt Krzyżówka pojemność statku na czym polega
 • Geo Pustynia Nubijska Co to jest wpn.-wsch. Sudanie ipd.-wsch. Egipcie, między doliną Nilu iwybrzeżem M. Czerwonego. Zbudowany zprekambryjskich skał krystalicznych, przykrytych piaskowcami różnice
 • Mapa Alofa Nuku Słownik stolica Tonga, ok. 34 tys. mieszk wady i zalety
 • Gdzie jest Nullarbor Czym jest Australii, nad Wielką Zatoką Australijską; dł. 550 km, szer. do 250 km. Zbudowana wpoziomo leżących wapieni, do morza opada klifem. Dobrze rozwinięte zjawiska podobieństwa
 • Lokalizacja Nunatak Co oznacza na obszarze pokrytym lądolodem, wystający ponad powierzchnię pokrywy lodowej. N. są zwykle skaliste ipoddane bardzo intensywnemu wietrzeniu mrozowemu. Wokresie czemu
 • Położenie Nurt Tłumaczenie część wody w rzece. N. zwykle nie znajduje się wśrodku koryta, lecz przemieszcza od brzegu do brzegu zpowodu nierówności dna, co prowadzi do powstawania co gorsze
 • Geografia Nysa Przykłady opolskim nad Nysą Kłodzką; ok. 50 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, środków transportu, spożywczego. Cenne zabytki odbudowane po zniszczeniach II porównaj
 • Na mapie Kłodzka Nysa Definicja Polsce, lewy dopływ Odry; dł. 182 km, pow. dorzecza 4,6 tys. km2. Źródła wMasywie Śnieżnika, górny bieg wobrębie śródgórskiej Kotliny Kłodzkiej, niżej głęboki porównanie
 • Gdzie leży Łużycka Nysa Encyklopedia Polski iNiemiec, lewy dopływ Odry; dł. 252 km, ztego odcinek graniczny 198 km, pow. dorzecza 4,3 tys. km2. Źródła wGórach Izerskich na terytorium Republiki dlaczego

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Nysa Łużycka co znaczy Nysa Kłodzka krzyżówka Nysa co to jest nurt słownik nunatak czym jest Nullarbor co oznacza Nuku'alofa tłumaczenie Nubijska, Pustynia. definicja.

Gdzie jest Nadwyżka bilansu handlowego co znaczy Napoli krzyżówka New York co to wyjaśnienie.