Nysa Łużycka, Nysa Kłodzka

Nysa Łużycka, Nysa Kłodzka, Nysa, Nurt, Nunatak, Nullarbor, Nuku'alofa, Nubijska, Pustynia, Nrt.

nysa łużycka nysa kłodzka co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na N

 • Gdzie jest Handlowego Bilansu Nadwyżka Co to jest pieniężna wartość nadwyżki eksportu nad importem
 • Gdzie jest Napoli Co to jest Neapol
 • Gdzie jest York New Co to jest Nowy Jork
 • Gdzie jest Nuuk Co to jest stolica Grenlandii, ok. 13 tys. mieszk.; ośrodek rybołówstwa, port
 • Gdzie jest Niedersachsen Co to jest Saksonia, Dolna
 • Gdzie jest Rynkowy Niedobór Co to jest ilość, októrą wielkość popytu przekracza wielkość podaży przy danej cenie
 • Gdzie jest Wilgotności Niedosyt Co to jest nasyconej wdanej temperaturze aaktualnym ciśnieniem pary wodnej; od wielkości n. w. zależy wielkość parowania. N. w. mierzony jest
 • Gdzie jest Wyżyna Naddnieprzańska Co to jest pomiędzy dolinami Dniepru na pn. iBohu na pd.; wys. do 323 m n.p.m. Opada stromo do doliny Dniepru, rozcięty dolinami rzek iwąwozami
 • Gdzie jest Nabrzeże Co to jest zbetonu, kamieni, stali idrewna, uniemożliwiająca obsuwanie się gruntu do wody iwyposażona wurządzenia cumownicze oraz przeładunkowe
 • Gdzie jest Nacieki Co to jest substancji mineralnej zroztworu wodnego na powierzchni skały lub wpróżniach wjej obrębie ( jaskiniach, szczelinach), ale wkontakcie
 • Gdzie jest Jaskiniowe Nacieki Co to jest ikorytarzach jaskiń, zbudowane gł. zwęglanu wapnia uprzednio rozpuszczonego wwodach podziemnych. Wzależności od miejsca występowania
 • Gdzie jest Nacjonalizm Co to jest zform ideologii, która stawia interesy własnego narodu ponad wszelkie inne wartości. Ideologia n. postuluje podporządkowanie wszelkich
 • Gdzie jest Równina Naddunajska Co to jest Stara Płanina na pd. iDunajem na pn.; szer. 40-80 km. Zbudowana zpoziomo zalegających trzeciorzędowych skał osadowych, przykrytych
 • Gdzie jest Nizina Nadkaspijska Co to jest Kaspijskiego, we wsch. Europie, rozciągający się łukiem odł. ok. 900 km, wznacznej mierze położony wdepresji (do -28 m n.p.m.). Krajobraz
 • Gdzie jest Westfalia Północna Nadrenia Co to jest pow. 34 tys. km2, 17,5 mln mieszk.; stolica Dsseldorf. Krajobraz nizinny, tylko na pd. skraj Nadreńskich Gór Łupkowych. Najbardziej
 • Gdzie jest Palatynat Nadrenia Co to jest pow. ok. 20 tys. km2, 4 mln mieszk.; stolica Moguncja. Krajobraz górzysty (Nadreńskie Góry Łupkowe) ipogórski, głębokie przełomowe doliny
 • Gdzie jest Wyżyna Nadwołżańska Co to jest jej prawym brzegu; przebieg południkowy, dł. ok. 800 km. Zbudowana ze skał osadowych: wapieni, piaskowców, gipsów, margli; opada stromym
 • Gdzie jest Nashville Co to jest stanu Tennessee, ok. 1 mln mieszk. (zespół miejski). Ośrodek przemysłowo-handlowy oraz naukowy-kulturalny; stolica muzyki country
 • Gdzie jest Namorzyny Co to jest międzyzwrotnikowej, rosnące na łagodnych brzegach morskich wstrefie pływów oraz wujściach rzek. Nieliczne gatunki n. przystosowały się do
 • Gdzie jest Nasłonecznienie Co to jest nsolacja
 • Gdzie jest Nafta Co to jest Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu
 • Gdzie jest Nairobi Co to jest największe miasto Afryki Wsch. Centrum gospodarcze kraju: zakłady spożywcze, chemiczne, drzewne; duży port lotniczy
 • Gdzie jest Nalodzie Co to jest powstająca przez zamarzanie wypływających wód gruntowych. Wobszarach polarnych n. mogą mieć wielkość tysięcy m2
 • Gdzie jest Nałęczów Co to jest ok. 5 tys. mieszk. Od XIX w. popularny ośrodek wypoczynkowy iuzdrowiskowy, korzystający ze słabo zmineralizowanych szczaw żelazistych
 • Gdzie jest Namib Co to jest wybrzeża O. Atlantyckiego, pomiędzy ujściem rzeki Oranje na pd. iKunene na pn.; dł. 1300 km, szer. do 150 km, od wsch. ograniczona wysoką
 • Gdzie jest Namibia Co to jest od 1990, pow. 824,3 tys. km2, 1,5 mln mieszk. (1994), ze stolicą wWindhuk. Produkt narodowy brutto 1,6 tys. $/osobę (1992). Gospodarka N
 • Gdzie jest Namulisko Co to jest jaskiń, będący mieszaniną nierozpuszczalnych produktów wietrzenia wapieni, materiału naniesionego przez wody płynące, odłamków odpadających
 • Gdzie jest Ling Nan Co to jest Południowochińskie, Góry
 • Gdzie jest Parbat Nanga Co to jest Indii; wys. 8126 m n.p.m. Bardzo trudno dostępny, po raz pierwszy zdobyty w1953 przez wyprawę niemiecko-austriacką. Liczne tragiczne
 • Gdzie jest Nassau Co to jest stolica Bahamów, ok. 172 tys. mieszk. (zespół miejski). Główny ośrodek gospodarczy kraju, port; wielkie centrum turystyczne
 • Gdzie jest Nasunięcie Co to jest wtrakcie fałdowania lub uskokowania, objawiająca się przemieszczeniem pakietu warstw skalnych na pakiet występujący wsąsiedztwie wzdłuż
 • Gdzie jest Narew Co to jest Wisły; dł. 484 km, pow. dorzecza 75 tys. km2. Źródła na terytorium Białorusi, na skraju Puszczy Białowieskiej; na terenie Polski płynie
 • Gdzie jest Gospodarcze Planowanie Narodowe Co to jest proces zbiorowego wyznaczania narodowych celów ekonomicznych irozwijania narzędzi polityki gospodarczej iprogramów służących ich realizacji
 • Gdzie jest Naród Co to jest wspólnota ludzi, ukształtowana na gruncie wspólnych losów dziejowych, kultury, języka, terytorium iżycia ekonomicznego, przejawiających się
 • Gdzie jest Narvik Co to jest Norwegii, ok. 19 tys. mieszk. Miejsce wywozu szwedzkiej rudy żelaza zokręgu Kiruny. Miejsce walk wojsk polskich w1940 wtrakcie inwazji
 • Gdzie jest Nawadnianie Co to jest melioracja
 • Gdzie jest Nato Co to jest Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
 • Gdzie jest Nawakszut Co to jest stolica Mauretanii, ok. 480 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego, port do wywozu rud żelaza
 • Gdzie jest Strona Nawietrzna Co to jest dowietrzna strona
 • Gdzie jest Nauru Co to jest 53 km na pd. od równika, pow. 21,4 km2, 11 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wJaren (Yaren). Produkt narodowy brutto 18 tys. $/osobę (1994
 • Gdzie jest Nawigacja Co to jest oprowadzeniu statku po morzach isposobach określania na mapie jego pozycji; (2) ogólne określenie żeglugi
 • Gdzie jest Śnieżny Nawis Co to jest lokalnie na wierzchołkach igraniach górskich oraz na krawędziach przepaścistych stoków utworzone po ich zawietrznej stronie przez wiatr z
 • Gdzie jest Nawozy Co to jest naturalne lub syntetyczne, zawierające składniki pokarmowe roślin (azot, potas, fosfor, wapń, magnez, siarkę imikroelementy). Są one
 • Gdzie jest Nawożenie Co to jest iw różne składniki pokarmowe wywierające dodatni wpływ na wzrost irozwój roślin. N. oprócz bezpośredniego dostarczania pokarmu roślinom
 • Gdzie jest Ndżamena Co to jest tys. mieszk.; centrum gospodarczo-handlowe kraju, zakłady przemysłu spożywczego iwłókienniczego, port rzeczny; wmuzeum etnograficznym
 • Gdzie jest Neapol Co to jest wpobliżu Wezuwiusza, stolica Kampanii, ok. 1,2 mln mieszk. (aglomeracja 3 mln). Najważniejszy ośrodek przemysłowy, handlowy, naukowy
 • Gdzie jest Negew Co to jest wpd. Izraelu, pomiędzy M. Śródziemnym na zach. itektonicznym rowem Morza Martwego na wsch. Krajobraz wyżynny igórski, wys. do 1035 m n.p.m
 • Gdzie jest Nelson Co to jest zrzeką Saskatchewan 2575 km, pow. dorzecza 1260 tys. km2. Wypływa zjez. Winnipeg, przepływa przez szereg mniejszych jezior, tworząc wiele
 • Gdzie jest Nefometr Co to jest stopnia zachmurzenia. Pomiar jest dokładniejszy niż dokonywany gołym okiem, gdyż cała półsfera niebieska odbija się wzwierciadle
 • Gdzie jest Nefoskop Co to jest przyrząd meteorologiczny do pomiaru kierunku iprędkości ruchu chmur
 • Gdzie jest Nefud Co to jest Arabskiego; pow. ok. 300 tys. km2. Wydmy typu barchanów do 100 m wys., płaskowyże igóry-świadki na wapieniach ipiaskowcach. Klimat skrajnie
 • Gdzie jest Nek Co to jest komina wulkanicznego, zbudowane z magmy zastygłej wkominie, będącej materiałem znacznie bardziej odpornym na niszczenie niż skały wokół
 • Gdzie jest Neogea Co to jest Amerykę Pd. iŚrodkową. Wśród drzew żyją małpiatki, małpy szerokonose, wyjce, leniwce, tapiry, zptaków papugi, tukany ikolibry. Drapieżniki
 • Gdzie jest Neogen Co to jest lat temu), obejmująca dwie epoki: miocen i pliocen. Świat roślinny izwierzęcy stawał się stopniowo coraz bardziej podobny do dzisiejszego
 • Gdzie jest Neolit Co to jest ludzkich, przypadający na środkowy holocen, trwający wzależności od obszaru od 8300/4500 lat do 2500/1800 lat temu. Wtym czasie, dzięki
 • Gdzie jest Neotektonika Co to jest tektonicznych zachodzących współcześnie iw niedawnej przeszłości geologicznej. Dokładne określenie dolnej granicy wiekowej n. jest
 • Gdzie jest Tyne Upon Newcastle Co to jest nad rzeką Tyne przy jej ujściu do Morza Północnego, ok. 200 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu stoczniowego, maszynowego, elektrotechnicznego
 • Gdzie jest Neutrosfera Co to jest atmosfery leżącej pomiędzy powierzchnią Ziemi a jonosferą; wprzeciwieństwie do jonosfery posiada niewielką koncentrację cząstek
 • Gdzie jest Ni Co to jest nikiel
 • Gdzie jest Nepal Co to jest Himalajach, pow. 140,8 tys. km2, 21,4 mln mieszk. (1994), ze stolicą wKatmandu. Produkt krajowy brutto 200 $/osobę (1994). Jeden
 • Gdzie jest Neptunizm Co to jest zwłaszcza wXVIII w., według której wszystkie skały powstają wśrodowisku wodnym. Jej przeciwieństwem był plutonizm
 • Gdzie jest Strefa Nerytyczna Co to jest batialną, osłabym naświetleniu isłabych ruchach wody, zbujnym życiem organicznym, pozbawiona roślinności dennej; temperatura wód zależy od
 • Gdzie jest New York State Barge Canal Co to jest łączący Wielkie Jeziora przez rzekę Hudson zO. Atlantyckim, wybudowany wlatach 1817-1825; 837 km dł. Odegrał ważną rolę wrozwoju
 • Gdzie jest Newa Co to jest Ładoga, uchodzi do Zat. Fińskiej M. Bałtyckiego; dł. 74 km, pow. dorzecza 280 tys. km2. Część drogi wodnej, łączącej Bałtyk zdorzeczem
 • Gdzie jest Niagara Co to jest USA iKanadą, łącząca jeziora Erie iOntario; dł. 58 km. Wskutek znacznej różnicy wys. między jeziorami (99,4 m) utworzył się tu słynny
 • Gdzie jest Niamej Co to jest tys. mieszk.; ośrodek handlu, przemysłu spożywczego, włókienniczego, skórzanego irzemiosła; port rzeczny
 • Gdzie jest Niasa Co to jest Zambezi, na pograniczu Malawi, Tanzanii iMozambiku, wpd. części Wielkiego Rowu Afrykańskiego; wys. 472 m n.p.m., pow. 30,8 tys. km2; głęb
 • Gdzie jest Nida Co to jest Wisły; dł. 151 km, pow. dorzecza 3,9 tys. km2. Powstaje zpołączenia Białej N. iCzarnej N., stanowi oś rozległego obniżenia Niecki
 • Gdzie jest Niecka Nidziańska Co to jest między Wyż. Krakowsko-Częstochowską na pd.-zach. iG. Świętokrzyskimi na pn.-wsch.; pow. 4,7 tys. km2. Jest obniżeniem, zbudowanym ze skał
 • Gdzie jest Niecka Co to jest ogólny termin określający płytkie obniżenie opłaskim dnie ibez wyraźnych obramowań
 • Gdzie jest Artezyjska Niecka Co to jest skalne na przemian przepuszczalne inieprzepuszczalne obniżają się ku środkowi; woda wwarstwach przepuszczalnych jest pod ciśnieniem
 • Gdzie jest Jaskinia Niedźwiedzia Co to jest Wsch., najdłuższa wSudetach iuważana za najpiękniejszą udostępnioną do zwiedzania jaskinię wPolsce; dł. ok. 2600 m, odkryta w1966. Piękna
 • Gdzie jest Niegocin Co to jest Mazurskich, wpn. części Krainy Wielkich Jezior; pow. 26 km2, głęb. 40 m. Pochodzenie polodowcowe, morenowe; brzegi niskie. Połączone
 • Gdzie jest Wyspa Niedźwiedzia Co to jest drogi pomiędzy Europą aSpitsbergenem, adm. część Norwegii; pow. 185 km2. Ważna stacja meteorologiczna
 • Gdzie jest Niemcy Co to jest km2, 81,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą konstytucyjną wBerlinie oraz siedzibą rządu wBonn. Główne krainy geograficzne to Niz. Niemiecka
 • Gdzie jest Niemen Co to jest graniczna zFederacją Rosyjską; dł. 937 km, pow. dorzecza 98 tys. km2. Źródła na Wyż. Białoruskiej niedaleko Mińska, dolina szeroka
 • Gdzie jest Nizina Niemiecka Co to jest pomiędzy doliną Odry na wsch. irzeki Ems na zach.; ku pd. przechodzi we wzniesienia Średniogórza Niemieckiego; znajduje się wcałości na
 • Gdzie jest Demokratyczna Republika Niemiecka Co to jest radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec; pow. 108,3 tys. km2, ze stolicą wBerlinie. Gospodarka NRD została ukształtowana na wzór radzieckiej
 • Gdzie jest Nieużytki Co to jest wykorzystania rolniczego wstanie naturalnym. Stanowią je tereny piaszczyste oglebach skrajnie jałowych, skaliste, pozbawione pokrywy
 • Gdzie jest Niezgodność Co to jest styku warstw skalnych, oddzielonych od siebie powierzchnią graniczną, mającą równocześnie charakter luki erozyjnej lub luki sedymentacyjnej
 • Gdzie jest Niger Co to jest pow. 1267,0 tys. km2, 8,9 mln mieszk. (1994), stolica Niamej. Główne krainy geograficzne to Sahara, wyż. Air, płaskowyż Dżado. Produkt
 • Gdzie jest Niger Co to jest Nigrze, Beninie iNigerii; dł. 4160km, trzecia co do długości rzeka Afryki, pow. dorzecza 2,1 mlnkm2. Wypływa zgór Loma wodległości zaledwie
 • Gdzie jest Nikobary Co to jest między Zat. Bengalską aM. Andamańskim; administracyjnie część Indii. Największe wyspy Nikobar Wielki, Nikobar Mały, Kar Nikobar, Katczal
 • Gdzie jest Nikiel Co to jest szlachetnych, monet, na powłoki ochronne, do wyrobu aparatury. WPolsce nieduże złoża rud n. znajdują się na Przedgórzu Sudeckim wokolicy
 • Gdzie jest Nigeria Co to jest Gwinejską, pow. 923,8 tys. km2, 111,7mln mieszk. (1995), ze stolicą wAbudży. Główne krainy geograficzne to wyżyna Dżos, góry Shebshi
 • Gdzie jest Nikaragua Co to jest granicę morską zM. Karaibskim iO. Spokojnym, pow. 130,0 tys. km2, 4,5 mln mieszk. (1995), stolica Managua. Produkt narodowy brutto 440 $
 • Gdzie jest Nikaragua Co to jest na terytorium Nikaragui, na wys. 30m n.p.m.; pow. 8,4km2, głęb. maks. 70m. Pochodzenie tektoniczne; na jez. wulkaniczna wyspa Ometepe opow
 • Gdzie jest Nikozja Co to jest Ośrodek przemysłu włókienniczego, spożywczego, metalowego, skórzanego. Duże znaczenie turystyczne, zabytkowa katedra zVI w. zgrobem św
 • Gdzie jest Nil Co to jest przepływa przez Burundi, Ruandę, Tanzanię, Ugandę, Sudan iEgipt; dł. 6670 km, pow. dorzecza 2,87 mln km2. Wypływa jako Kagera, przepływa
 • Gdzie jest Nimbostratus Co to jest symbol: Ns); należy do piętra średniego choć jego podstawa często znajduje się wpiętrze dolnym; złożony zmieszaniny kryształków lodu
 • Gdzie jest El Nino Co to jest lat napływ ciepłych wód morskich ze wsch. Pacyfiku na zach. wybrzeże Ameryki Południowej, powodujący podniesienie temperatury wód morza
 • Gdzie jest Niwalna Nisza Co to jest płytkie, opółkolistym zarysie, utworzone wwyniku niszczącej działalności płata śnieżnego, czyli niwacji. Na jej przedpolu mogą powstawać
 • Gdzie jest Nogat Co to jest Żuław Wiślanych; dł. 62 km. Od głównego biegu oddziela się poniżej Gniewu, uchodzi do Zalewu Wiślanego koło Elbląga, tworząc mniejszą deltę
 • Gdzie jest Osuwiskowa Nisza Co to jest osunięcia się mas skalnych lub pokrywy zwietrzelinowej wdół stoku ( osuwisko). N. o. mogą być wydłużone wzdłuż lub wpoprzek stoku
 • Gdzie jest Niue Co to jest zNową Zelandią, na środkowym Pacyfiku, 460 km na wsch. od Tonga, pow. 258 km2, 2,0 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wAlofi. Największa na
 • Gdzie jest Niwacja Co to jest śnieżnych i lawin wobszarach górskich ipolarnych, prowadząca do powstania form niwalnych, m.in. nisz niwalnych. Wskład n. wchodzi
 • Gdzie jest Niwalny Co to jest określenie procesów iform, związanych zobecnością idziałalnością płatów śnieżnych i lawin. Zob. też niwacja
 • Gdzie jest Niwelacja Co to jest związane zokreślaniem wysokości punktów. Rozpoczyna się ją od najbliższego punktu oznanej wysokości ( reper), po czym przez ciąg
 • Gdzie jest Niwelator Co to jest niwelacji, którego główna część - luneta - ustawiona jest zawsze poziomo, co umożliwia odczytanie wysokości z łaty niwelacyjnej
 • Gdzie jest Nizina Co to jest 300 m n.p.m.) rozległych obszarów równinnych lub falistych, niezależnie od miejsca ich występowania. N. zajmują znaczne powierzchnie wAzji
 • Gdzie jest Baryczny Niż Co to jest poziomych od setek do kilku tysięcy kilometrów, otoczony co najmniej jedną zamkniętą izobarą, wktórym najniższe ciśnienie atmosferyczne
 • Gdzie jest Termiczny Niż Co to jest atmosferycznego powstały dzięki insolacji wywołującej silne nagrzanie powierzchni Ziemi ipojawienie się wstępujących prądów ciepłego
 • Gdzie jest Nomada Co to jest człowiek należący do pasterskiego plemienia koczowniczego, które przenosi się zmiejsca na miejsce wmiarę wypasania pastwisk
 • Gdzie jest Polarna Noc Co to jest znajduje się nieprzerwanie pod horyzontem dłużej niż 24 godziny; wynika znachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny ekliptyki iz ruchu
 • Gdzie jest Nordkapp Co to jest przylądek wpn. Norwegii, na przybrzeżnej wyspie Mangerya, najdalej na pn. wysunięty punkt Europy; współrzędne: 7110'N, 2517'E
 • Gdzie jest Westfalen Nordrhein Co to jest Nadrenia Północna-Westfalia
 • Gdzie jest Norfolk Co to jest zach. części Pacyfiku, pomiędzy Australią iNową Zelandią, terytorium zamorskie Australii; pow. 34,5 km2, 2,7 tys. mieszk. (1994), główny
 • Gdzie jest Normandia Co to jest kanału La Manche; pow. 30 tys. km2. Krajobraz głównie pagórkowaty, wczęści pn. nizinny; wzgórza do 417 m n.p.m., malownicza głęboka dolina
 • Gdzie jest Półwysep Normandzki Co to jest Cotentin
 • Gdzie jest Wyspy Normandzkie Co to jest Manche, przy wybrzeżu Normandii, adm. należą do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii iIrlandii Pn., posiadają status autonomiczny
 • Gdzie jest Norther Co to jest części USA, może przynosić ochłodzenie przekraczające 20C wciągu 24 godzin; związany zprzejściem niżu barycznego inapływem wjego tylnej
 • Gdzie jest Norwegia Co to jest Płw. Skandynawskim, pow. 323,9 tys. km2, 4,4 mln mieszk. (1995), ze stolicą wOslo. Produkt narodowy brutto 22,2 tys. $/osobę (1994), wjego
 • Gdzie jest Prąd Norweski Co to jest Zatokowy, Prąd
 • Gdzie jest Morze Norweskie Co to jest Skandynawskim aSzetlandami, Wyspami Owczymi, Islandią, wyspą Jan Mayen iWyspą Niedźwiedzią; pow. 1,4 mln km2, głęb. maks. 3970 m; zasolenie
 • Gdzie jest Norylsk Co to jest mieszk.; wielki ośrodek wydobycia iprzeróbki metali nieżelaznych - niklu (20%), miedzi, kobaltu oraz metali szlachetnych (60% produkcji
 • Gdzie jest Norymberga Co to jest 480 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektrotechnicznego, maszynowego, metalowego, środków transportu; port nad kanałem Ren-Men-Dunaj
 • Gdzie jest Statku Nośność Co to jest 1000 kg) zdolność przewozowa statku, tj. maksymalna wielkość ciężaru, który można załadować na statek, przy czym statek nie powinien
 • Gdzie jest Puszcza Notecka Co to jest idolnej Noteci; pow. 1200 km2. Podłoże mało żyzne, piaszczyste; dominują bory sosnowe, częściowo wytrzebione wXVI-XVIII w., później
 • Gdzie jest Noteć Co to jest prawy (najdłuższy) dopływ Warty; dł. 388 km, pow. dorzecza 17,3 tys. km2. Wypływa zjez. Przedecz na Pojezierzu Kujawskim, przepływa przez
 • Gdzie jest Notogea Co to jest Australię iOceanię. Obszar ten charakteryzuje się odrębnym światem zwierzęcym ze względu na długą izolację Australii od innych kontynentów
 • Gdzie jest Funlandia Nowa Co to jest Pn., należąca do Kanady; pow. 95,8 tys. km2. Krajobraz wyżynny; klimat umiarkowany chłodny morski; dominują bory szpilkowe tajgi. Ludność
 • Gdzie jest Gwinea Nowa Co to jest pod względem wielkości na Ziemi - pow. 829 tys. km2. Część zach. należy do Indonezji, część wsch. zajmuje państwo Papua-Nowa Gwinea
 • Gdzie jest Hebrydy Nowe Co to jest Spokojnym wMelanezji, tworzący państwo Vanuatu; pow. 14,8 tys. km2; stolica - Vila. Teren górzysty, wulkaniczny; klimat równikowy wilgotny
 • Gdzie jest Irlandia Nowa Co to jest Bismarcka, Archipelag
 • Gdzie jest Kaledonia Nowa Co to jest Pacyfiku, terytorium zamorskie Francji, pow. 19,1 tys. km2, 180 tys. mieszk., stolica Nouma. Produkt narodowy brutto 5,4 tys. $/osobę (1994
 • Gdzie jest Szkocja Nowa Co to jest Zat. Św. Wawrzyńca aO. Atlantyckim, od zach. oblewany przez Zat. Fundy, znaną znajwyższych przypływów na Ziemi. Zlądem łączy się wąskim
 • Gdzie jest Zelandia Nowa Co to jest pd.-wsch. od Australii, pow. 270,5 tys. km2, 3,5 mln mieszk. (1995), ze stolicą wWellington. Produkt narodowy brutto 15,7 tys. $/osobę
 • Gdzie jest Ziemia Nowa Co to jest Barentsa na zach. iM. Karskim na wsch., administracyjnie część Federacji Rosyjskiej; pow. 83 tys. km2. Tworzona przez dwie główne wyspy
 • Gdzie jest Przemysłowe Przestrzenie Nowe Co to jest biznesu izakładów przemysłowych, obsługujące cały proces produkcyjny od etapu laboratoryjnego do wytworzenia isprzedaży produktu. Fizycznie
 • Gdzie jest Wyspy Nowosyberyjskie Co to jest pomiędzy M. Łaptiewów na zach. iMorzem Wschodniosyberyjskim na wsch.; adm. część Federacji Rosyjskiej; łączna pow. 38 tys. km2. Krajobraz
 • Gdzie jest Nowosybirsk Co to jest części nad Obem, wzespole miejskim ok. 1,4 mln mieszk. Duży ośrodek przemysłowy inaukowy (Akademgorodok). Zakłady hutnicze, przemysłu
 • Gdzie jest Orlean Nowy Co to jest Luizjana wdelcie Missisipi, ok. 500 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 1,3 mln). Ośrodek przemysłowy, kulturalny, naukowy iturystyczny
 • Gdzie jest Amsterdam Nowy Co to jest Oceanu Indyjskiego, będąca stożkiem wulkanicznym zmniejszymi kraterami pobocznymi. Klimat morski; teren sezonowych połowów. Posiadłość
 • Gdzie jest Jork Nowy Co to jest Hudson, ok. 7,3 mln mieszk. Światowe centrum gospodarcze, ośrodek przemysłowy, naukowy ikulturalny; wielki węzeł komunikacyjny; siedziba
 • Gdzie jest Sącz Nowy Co to jest wśródgórskiej Kotlinie Sądeckiej nad Dunajcem; ok. 82 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, chemicznego, spożywczego. Zachowany układ
 • Gdzie jest Targ Nowy Co to jest uzbiegu Białego iCzarnego Dunajca, wwoj. nowosądeckim; ok. 43 tys. mieszk. Centrum gospodarczo- -kulturalne Podhala. Zakłady obuwnicze
 • Gdzie jest Nrd Co to jest Niemiecka Republika Demokratyczna
 • Gdzie jest Nrt Co to jest pojemność statku
 • Gdzie jest Pustynia Nubijska Co to jest ipd.-wsch. Egipcie, między doliną Nilu iwybrzeżem M. Czerwonego. Zbudowany zprekambryjskich skał krystalicznych, przykrytych piaskowcami
 • Gdzie jest Alofa Nuku Co to jest stolica Tonga, ok. 34 tys. mieszk
 • Gdzie jest Nullarbor Co to jest Wielką Zatoką Australijską; dł. 550 km, szer. do 250 km. Zbudowana wpoziomo leżących wapieni, do morza opada klifem. Dobrze rozwinięte
 • Gdzie jest Nunatak Co to jest lądolodem, wystający ponad powierzchnię pokrywy lodowej. N. są zwykle skaliste ipoddane bardzo intensywnemu wietrzeniu mrozowemu. Wokresie
 • Gdzie jest Nurt Co to jest N. zwykle nie znajduje się wśrodku koryta, lecz przemieszcza od brzegu do brzegu zpowodu nierówności dna, co prowadzi do powstawania
 • Gdzie jest Nysa Co to jest ok. 50 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, środków transportu, spożywczego. Cenne zabytki odbudowane po zniszczeniach II wojny
 • Gdzie jest Kłodzka Nysa Co to jest Odry; dł. 182 km, pow. dorzecza 4,6 tys. km2. Źródła wMasywie Śnieżnika, górny bieg wobrębie śródgórskiej Kotliny Kłodzkiej, niżej głęboki
 • Gdzie jest Łużycka Nysa Co to jest dopływ Odry; dł. 252 km, ztego odcinek graniczny 198 km, pow. dorzecza 4,3 tys. km2. Źródła wGórach Izerskich na terytorium Republiki

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Nysa Łużycka, Nysa Kłodzka, Nysa, Nurt, Nunatak, Nullarbor, Nuku'alofa, Nubijska, Pustynia, Nrt, Nrd, Nowy Targ, Nowy Sącz, Nowy Jork, Nowy Amsterdam, Nowy definicja.

Gdzie jest Nysa Łużycka, Nysa Kłodzka, Nysa, Nurt, Nunatak, Nullarbor wyjaśnienie.