Hybrydowy, Hurtownia Danych

Hybrydowy, Hurtownia Danych, Html, Homomorfizm, Hierarchiczna Biblioteka, Heterogeniczna Baza Dana.

hybrydowy hurtownia danych co to jest

Definicje komputerowe na H

 • Co to jest Homonimiczny Definicja przykład funkcji), którego nazwa jest identyczna z innym bytem programistycznych; kojarzy się z przeciążaniem (overloading) albo
 • Co to jest Hermetyzacja Definicja programistycznych w kapsułę o dobrze ustalonych granicach; oddzielenie abstrakcyjnej specyfikacji tej kapsuły (obiektu, klasy, modułu, etc
 • Co to jest Obiektowy Humor Definicja obudzić drzemiących słuchaczy wykładów i seminariów nt. technologii obiektowych, na przykład:*w trakcie prezentacji J.L.Morgana na
 • Co to jest Heterogeniczny Definicja Niejednorodny, niekompatybilny
 • Co to jest Had Definicja rozproszona. Ustalenie rodzaju aplikacji, która operuje na heterogenicznych zasobach, respektuje autonomię lokalnych mechanizmów, i działa
 • Co to jest Brian Sellers Henderson Definicja Czynny metodolog, artysta metodyk MOSES i OPEN
 • Co to jest Hmsl Definicja rozszerzenie Forth, do eksperymentowania w dziedzinie komponowania i wykonywania muzyki.http://www.softsynth.com/hmsl
 • Co to jest Rozproszony Autonomiczny Heterogeniczny Definicja której celem jest połączenie w ramach jednej aplikacji mechanizmów, które są geograficznie rozproszone, autonomiczne (realizujące swoje
 • Co to jest Agregacji Hierarchia Definicja Hierarchia związków całość-część, na przykład hierarchia części samochodu. Zobacz: agregacja
 • Co to jest Dziedziczenia Hierarchia Definicja Zobacz: hierarchia klas
 • Co to jest Klas Hierarchia Definicja znaczeniowy albo drogi dziedziczenia; na przykład klasa PRACOWNIK jest niżej w hierarchii klas niż klasa OSOBA.Przykład hierarchii klas
 • Co to jest Obiektu Hierarchia Definicja Struktura podobiektów pewnego obiektu
 • Co to jest Typów Hierarchia Definicja Struktura typów ustalająca rodzaje i ich podtypy
 • Co to jest Dana Baza Heterogeniczna Definicja podtrzymywane poprzez różne SZBD, niekiedy na różnych platformach sprzętowych. Heterogeniczne bazy danych są obiektem kierunku określanego
 • Co to jest Biblioteka Hierarchiczna Definicja zorganizowana w formie drzewa (grupująca funkcje wg ich roli albo przeznaczenia). Biblioteki hierarchiczne są właściwością nie wszystkich
 • Co to jest Homomorfizm Definicja dwoma klasami albo asocjacjami opierający na tym, iż wystąpienie jednej klasy (asocjacji) skleja sporo wystąpień innej klasy (asocjacji
 • Co to jest Html Definicja Pozwala nie tylko umieszczać tekst, grafikę, ale także w pewnym zakresie wpływać na ich wygląd. Z uwagi na własną uniwersalność (z
 • Co to jest Danych Hurtownia Definicja dotyczących określonego tematu albo dziedziny, gromadzonych z różnych, być może odległych źródeł (na przykład dotyczących rynku metali
 • Co to jest Hybrydowy Definicja jest hybrydowy, bo posiada konstrukcje pozwalające na zarówno programowanie obiektowe, jak i programowanie tradycyjne niskiego poziomu

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Hybrydowy, Hurtownia Danych, Html, Homomorfizm, Hierarchiczna Biblioteka, Heterogeniczna Baza Dana, Hierarchia Typów, Hierarchia Obiektu, Hierarchia Klas przykłady.

Działanie Hybrydowy, Hurtownia Danych, Html, Homomorfizm zastosowanie.