Obiektowy system zarządzania

Otwarty system co znaczy OTM krzyżówka ORB co to jest OQL słownik optymistyczny model transakcji.

obiektowy system zarządzania co to jest

Definicje komputerowe na O

 • Co znaczy obiektowy system zarządzania bazą danych, OSZBD Ranking Mechanizm wspomagający kierowanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i udostępnianie obiektowej bazy danych. Obiektowe SZBD zachowują pozytywne leczenie
 • Krzyżówka Ordbms Co lepsze Obiektowo-relacyjny mechanizm kierowania bazą danych; zobacz: obiektowo-relacyjny skutki uboczne
 • Co to jest Opal Czy warto Język programowania aplikacji mechanizmu Gemstone jak działa
 • Słownik Obca Operacja Opinie forum Operacja importowana z innego modułu, języka, programu, itd przeciwskazania
 • Czym jest 1 Ooad Najlepszy Zobacz: badanie i projektowanie obiektowe jak leczyć
 • Co oznacza Interfejsu Obiekt Porównaj wykorzystywany do opisu interfejsu i do komunikacji mechanizmu z jego środowiskiem zewnętrznym. W terminologii przypadków użycia (use cases pomoc
 • Tłumaczenie Wartości Jako Obiekty Wyniki standardu CORBA 3.0. Chodzi o sposobność reprezentacji obiektów jako pewnych wartości (na przykład ciągów znaków), celem umożliwienia wskazania
 • Przykłady Objectbroker Zastosowanie obiektów (ORB) wg standardu OMG CORBA, rozwijany i rozpowszechniany poprzez BEA Systems.http://www.beasys.com/http://www-digital.cern co pomoże
 • Definicja Case Oo Ranking Zobacz: obiektowy mechanizm CASE czym leczyć
 • Encyklopedia Openingres Co lepsze Starsza (aktualnie nie podtrzymywana) wersja mechanizmu Ingres II co działa na
 • Jak działa Operacja Czy warto Funkcja dokonująca przekształcenia danych albo wartości. Synonimy: sposób, funkcja efekty uboczne
 • Czy jest Aktywny Obiekt Opinie forum Zobacz: czynny przedmiot domowym sposobem
 • Pojęcie Domain Object Najlepszy Prosty obiektowy mechanizm CASE.http://www.he.tdl.com/~dirkv/domain.htmlhttp://www.object-domain.com zamiennik
 • Wyjaśnienie Otoczenie Porównaj Zobacz: środowisko dawkowanie
 • Opis D Oa Wyniki Badanie i projektowanie obiektowe jak stosować
 • Informacje Korzeń Obiekt Zastosowanie najwyżej w hierarchii obiektów; nadobiekt przechowujący referencje do obiektów danej bazy danych; przedmiot, od którego zaczyna się lekarstwo
 • Znaczenie Algebra Obiektowa Ranking Zobacz: algebra obiektowa leczenie
 • Co znaczy Odbiorca Co lepsze Przedmiot będący adresatem komunikatu skutki uboczne
 • Krzyżówka Db Ontos Czy warto Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych spółki Ontologic, aktualnie ONTOS, Inc.http://www.ontos.com/tool.htm jak działa
 • Co to jest Oo Opinie forum Obiektowy. Zobacz: obiektowość przeciwskazania
 • Słownik Ooa Najlepszy Zobacz: badanie obiektowa jak leczyć
 • Czym jest Osłonowanie Porównaj Tworzenie osłon, na przykład do oprogramowania spadkowego. Zobacz: osłona pomoc
 • Co oznacza Obiektowy Wyniki Ustalenie pewnego wytworu: języka, standardu, mechanizmu, metodyki, i tak dalej, który posiada atrybuty obiektowości. Zobacz: obiektowość wskazania
 • Tłumaczenie Odb Zastosowanie Zobacz: obiektowa baza danych co pomoże
 • Przykłady 1 Odbms Ranking Zobacz: obiektowy mechanizm kierowania bazą danych czym leczyć
 • Definicja 2 Odbms Co lepsze Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych zrealizowany poprzez firmę VC Software, Inc co działa na
 • Encyklopedia Orbplus Czy warto Pośrednik zamiany obiektów (ORB) wg standardu OMG CORBA, rozwijany i rozpowszechniany poprzez firmę HP efekty uboczne
 • Jak działa Klucz Obcy Opinie forum Zobacz: klucz obcy domowym sposobem
 • Czy jest Objectlogo Najlepszy Obiektowe rozszerzenie języka LOGO zamiennik
 • Pojęcie Oszbd Porównaj Zobacz: obiektowy mechanizm kierowania bazą danych dawkowanie
 • Wyjaśnienie Oid Wyniki Identyfikator obiektu, tożsamość obiektu. Zobacz także: mrówka jak stosować
 • Opis Ograniczenie Zastosowanie ograniczenie wprowadzane do schematu danych, diagramu klas, i tak dalej w formie formalnej, półformalnej albo nieformalnej. Zobacz także lekarstwo
 • Informacje Millera Ograniczenie Ranking ludzkiej percepcji i rozumienia wynikające ze złożoności, która staje się ważna przy liczbie przedmiotów siedem plus minus dwa. Popularne leczenie
 • Znaczenie Odtwarzanie Co lepsze Odtwarzanie stanu bazy danych po awarii opierając się na ostatniej wersji składowanej (back-up) i dziennika (log skutki uboczne
 • Co znaczy Odwracanie Czy warto Po zerwaniu transakcji wycofanie się ze wszelkich zmian w bazie danych poczynionych poprzez tę transakcję jak działa
 • Krzyżówka Językowe Odwzorowanie Opinie forum Odwzorowanie konstrukcji jednego języka na konstrukcje innego języka; na przykład odwzorowania wyrażeń IDL CORBA na deklaracje klas w C przeciwskazania
 • Co to jest Integralnościowe Ograniczenia Najlepszy Zobacz: więzy integralności jak leczyć
 • Słownik Os Porównaj Zobacz: usługi obiektowe pomoc
 • Czym jest 0 2 Odmg Wyniki standardu obiektowych baz danych opracowywanego poprzez ODMG (Object Data Management Group), która pojawiła się w roku 1997. Poniżej wskazania
 • Co oznacza Pascal Objective Zastosowanie Obiektowe rozszerzenie języka Pascal co pomoże
 • Tłumaczenie 93 Odmg Ranking Starsza wersja standardu ODMG; zobacz: ODMG 2.0 czym leczyć
 • Przykłady Ooram Co lepsze analizy i projektowania mechanizmów informatycznych.http://www.oslonett.no/html/adv/TASKON/prod/OORAM.htmlhttp://www.oslonett co działa na
 • Definicja Orbix Czy warto obiektów (ORB) zgodny ze standardem OMG CORBA, rozwijany i rozpowszechniany poprzez firmę IONA. Orbix jest najprawdopodobniej w najwyższym efekty uboczne
 • Encyklopedia Orbixweb Opinie forum Beta wersja mechanizmu Orbix współpracująca z Java i protokołem IIOP.http://www.iona.ie/products/http://www.corbajava.engr.sjsu.edu domowym sposobem
 • Jak działa Osql Najlepszy Obiektowe rozszerzenie języka SQL zaimplementowane w systemie Iris spółki HP zamiennik
 • Czy jest Opcyjny Porównaj Atrybut, wartość, konstrukcja językowa albo inna właściwość, która może być nieobecna (może występować w każdym przypadku dawkowanie
 • Pojęcie Zapytań Optymalizator Wyniki Moduł albo system bazy danych dokonujący optymalizacji pytań jak stosować
 • Wyjaśnienie Orbeline Zastosowanie Pośrednik zamiany obiektów (ORB) wg standardu OMG CORBA, rozwijany i rozpowszechniany poprzez firmę Post Modern lekarstwo
 • Opis Pochodna Operacja Ranking Operacja, którą można wyrazić przez łatwe złożenie (wywołanie) innych operacji leczenie
 • Informacje Obd Co lepsze Obiektowa Baza Danych skutki uboczne
 • Znaczenie Odapter Czy warto Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych zrealizowany poprzez Hewlett-Packard Company jak działa
 • Co znaczy Omniscience Opinie forum Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych zrealizowany poprzez firmę Omniscience Object Technology, Inc przeciwskazania
 • Krzyżówka Abstrakcyjna Operacja Najlepszy Zobacz: sposób abstrakcyjna jak leczyć
 • Co to jest Automation Ole Porównaj OLE2 spółki Microsoft, która umożliwia aplikacji albo obiektowi OLE komunikowanie się z innym przedmiotem OLE przez przesyłanie sekwencji pomoc
 • Słownik Db Ole Wyniki dostepu do danych, który ma zastąpić w przyszłości ODBC. Zapewnia on wysoką wydajność i sposobność podłączenia do źródeł danych dowolnego wskazania
 • Czym jest Odsyłacz Zastosowanie Zobacz: referencja co pomoże
 • Co oznacza Omg Ranking skupiająca sporo czołowych spółek komputerowych (obecnie powyżej 800), mająca na celu opracowanie standardu współdziałania między czym leczyć
 • Tłumaczenie Oml Co lepsze przedmiotami. Termin ODMG oznaczający zbiór klas, metod i interfejsów pozwalający na programowanie obiektowej bazy danych w językach C co działa na
 • Przykłady 2 Ooad Czy warto analizy i projektowania mechanizmów informatycznych, odmiennie Martin/Odell. Metodyka polega na pojęciach z zakresu logiki i teorii zbiorów efekty uboczne
 • Definicja Cobol Oo Opinie forum programowania będący rozszerzeniem języka Cobol. OO-Cobol jest rezultatem prac standardyzacyjnych ANSI, dokument ANSI/X3J4/94-0191.http domowym sposobem
 • Encyklopedia Ood Najlepszy Zobacz: obiektowe projektowanie zamiennik
 • Jak działa Pośredniczące Oprogramowanie Porównaj się wszelakie oprogramowanie, którego zadaniem jest łączenie innego oprogramowania, zwłaszcza pomosty (gateways) między systemami dawkowanie
 • Czy jest obiektowa analiza i projektowanie Wyniki Zobacz: OOAD jak stosować
 • Pojęcie Danych Baza Obiektowa Zastosowanie Baza danych zawierająca obiekty, utrzymywana i udostępniana poprzez obiektowy SZBD lekarstwo
 • Wyjaśnienie obiektowa notacja dla biznesu Ranking Zobacz: BON leczenie
 • Opis Perspektywa Obiektowa Co lepsze Zobacz: perspektywa obiektowa skutki uboczne
 • Informacje Relacyjny Obiektowo Czy warto mechanizmu bazy danych przechowującego zarówno obiekty, jak i tablice znane z mechanizmów relacyjnych. Fundamentem ideologiczną tych jak działa
 • Znaczenie Identyfikator Obiektowy Opinie forum Zobacz: OID przeciwskazania
 • Co znaczy Rozproszone Obiekty Najlepszy Zobacz: rozproszone obiekty jak leczyć
 • Krzyżówka Lisp Object Porównaj Obiektowe rozszerzenie języka Lisp pomoc
 • Co to jest Wirtualny Obiekt Wyniki zapamiętany fizycznie, istniejący wyłącznie w formie definicji; przedmiot wyliczany w chwili dostępu; przedmiot widziany przez pewną wskazania
 • Słownik Współbieżny Obiekt Zastosowanie Przedmiot, który posiada swoją nitkę sterowania; odmiennie czynny przedmiot co pomoże
 • Czym jest Zagregowany Obiekt Ranking Przedmiot złożony z obiektów; przedmiot kompozytowy czym leczyć
 • Co oznacza Lokalny Obiekt Co lepsze zazwyczaj ulotny), który jest popularny wyłącznie dla pewnego lokalnego kontekstu albo środowiska, na przykład treści pewnej sposoby albo co działa na
 • Tłumaczenie Online Magazine Object Czy warto Czasopismo z zakresu obiektowości publikowane na WWW.http://www.sigs.com/omo efekty uboczne
 • Przykłady Rzeczywisty Obiekt Opinie forum W terminologii przypadków użycia (use cases): przedmiot, który można zidentyfikować w modelowanej rzeczywistości domowym sposobem
 • Definicja Aplikacyjne Oprogramowanie Najlepszy Oprogramowanie wykonujące bezpośrednio pewne funkcje albo usługi na rzecz danego klienta albo dziedziny przedmiotowej zamiennik
 • Encyklopedia Kontenerowy Obiekt Porównaj Przedmiot będący kolekcją obiektów dawkowanie
 • Jak działa obiektowo-relacyjny system zarządzania bazą danych, obiektowo-relacyjny SZBD Wyniki Zobacz: obiektowo-relacyjny jak stosować
 • Czy jest Currents Object Zastosowanie Czasopismo z zakresu obiektowości publikowane na WWW.http://www.sigs.com/objectcurrents lekarstwo
 • Pojęcie O2 Ranking kierowania bazą danych zrealizowany we Francji poprzez firmę O2 Technology; prekursor obiektowych baz danych i wzorzec dla standardu ODMG leczenie
 • Wyjaśnienie 2 Oberon Co lepsze rozszerzenie języka Oberon, następcy języków Pascal i Modula-2. Posiada procedury przypisane do typów (równoważne metodom), eksport skutki uboczne
 • Opis Biznesowy Obiekt Czy warto modelujący pewien ważny aspekt dziedziny przedmiotowej. Zamysłem terminu przedmiot biznesowy jest ustalenie obiektów niezależnych od jak działa
 • Informacje Chwilowy Obiekt Opinie forum Zobacz: przedmiot ulotny przeciwskazania
 • Znaczenie Docelowy Obiekt Najlepszy Przedmiot będący adresatem (odbiorcą) komunikatu jak leczyć
 • Co znaczy Globalny Obiekt Porównaj Przedmiot popularny dla wszystkich bytów programistycznych; przedmiot znajdujący się w powszechnie dostępnym środowisku albo zakresie pomoc
 • Krzyżówka Kompozytowy Obiekt Wyniki składający się z innych obiektów (podobiektów); przedmiot złożony. Niekiedy terminem tym ustala się grupę powiązanych obiektów, które wskazania
 • Co to jest Szbd Relacyjny Obiektowo Zastosowanie Zobacz: obiektowo-relacyjny co pomoże
 • Słownik obiektowa analiza / obiektowe projektowanie Ranking Zobacz: OOA/OOD czym leczyć
 • Czym jest Obiektowość Co lepsze ideologiczna i praktyczna koncepcja bazująca na wyróżnianiu obiektów o dobrze ustalonych granicach i semantyce; dotyczy ona programów co działa na
 • Co oznacza Behawioralna Obiektowość Czy warto Ustalenie modelu obiektowego, gdzie występuje definicja operacji, sposoby albo funkcji przypisanej do (klas) obiektów efekty uboczne
 • Tłumaczenie Zorientowany Obiektowo Opinie forum terminologii staramy się utrzymać konwencję, odpowiednio z którą angielski termin object-oriented jest wyjaśniony jako obiektowy (z domowym sposobem
 • Przykłady Case Obiektowy Najlepszy Zobacz: obiektowy mechanizm CASE zamiennik
 • Definicja Programowania Język Obiektowy Porównaj wprowadzający definicje takie jak: przedmiot, klasa, sposób, dziedziczenie, hermetyzacja i polimorfizm; na przykład Smalltalk, C++, Eiffel dawkowanie
 • Encyklopedia Sterujący Obiekt Wyniki funkcją jest sterowanie; z reguły, to jest przedmiot ulotny. W terminologii przypadków użycia (use cases), przedmiot sterujący hermetyzuje jak stosować
 • Jak działa Trwały Obiekt Zastosowanie Zobacz: trwały przedmiot lekarstwo
 • Czy jest Ulotny Obiekt Ranking Przedmiot, którego istnienie ograniczone jest do pojedynczego uruchomienia programu albo pojedynczego wywołania procedury leczenie
 • Pojęcie Złożony Obiekt Co lepsze składowymi są obiekty. Z założenia, liczba poziomów hierarchii obiektów złożonych nie jest ograniczona. Może on także zawierać tak zwany skutki uboczne
 • Wyjaśnienie Skrzynka Otwarta Czy warto ponownym użyciem (reuse), oznaczający taki aktyw ponownego użycia, który można użyć po rozpoznaniu i ewentualnej zmianie wewnętrznej jak działa
 • Opis obiektowy system wspomagania inżynierii oprogramowania Opinie forum Zobacz: obiektowy mechanizm CASE przeciwskazania
 • Informacje Db Objectivity Najlepszy Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych rozwijany wg standardu ODMG poprzez firmę Objectivity, Inc.http://www.objectivity.com jak leczyć
 • Znaczenie Objectory Porównaj Metodyka obiektowej analizy i projektowania mechanizmów informatycznych zaproponowana poprzez Jacobsona pomoc
 • Co znaczy Objectstore Wyniki Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych oparty na C++, zrealizowany poprzez firmę Object Design, Inc.http://www.odi.com wskazania
 • Krzyżówka Wyjątków Obsługa Zastosowanie Fragment kodu programu przypisany do wyjątku, który jest uruchamiany w chwili pojawienia się tego wyjątku co pomoże
 • Co to jest Kategorii Drugiej Obywatel Ranking programowania istniejące wyłącznie w tekście programu (używane w fazie analizy statycznej) i niedostępne w okresie wykonania; na przykład czym leczyć
 • Słownik Kategorii Pierwszej Obywatel Co lepsze się do definicje języka programowania (na przykład typu, klasy, modułu, wartości zmiennej, nazwy zmiennej) oznaczające, iż dany byt co działa na
 • Czym jest Klasy Obywatelstwo Czy warto ustalająca, czy klasa w danym języku programowania jest obywatelem pierwszej czy także drugiej kategorii. Na przykład w Smalltalku klasa efekty uboczne
 • Co oznacza Odbc Opinie forum różnorodnych baz danych. Istnieją interfejsy ODBC dla VisualBasic, Visual C++, SQL i innych języków. ODBC umożliwia dostęp do mechanizmów domowym sposobem
 • Tłumaczenie Ii Odb Najlepszy Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych (poprzednio Jasmine) spółki Fujitsu.http://www.fsc.fujitsu.com/fsc/object zamiennik
 • Przykłady Ole Porównaj częściowo) obiektowego, pozwalający na wymianę obiektów między różnym oprogramowaniem spółki Microsoft. OLE jest uogólnieniem popularnego dawkowanie
 • Definicja Odl Wyniki danych (język opisu danych) wchodzący w skład standardu ODMG. ODL umożliwia definiowanie klas obiektów, atrybutów, powiązań asocjacyjnych jak stosować
 • Encyklopedia Odporność Zastosowanie Ustalenie możliwości poprawnego funkcjonowania w nienormalnej albo wyjątkowej sytuacji. Zobacz także: moc lekarstwo
 • Jak działa Odpowiedzialność Ranking albo wymagane możliwości obiektu albo klasy. Z reguły odpowiedzialność jest ustalona jako zbiór usług wykonywanych poprzez przedmiot albo leczenie
 • Czy jest Odśmiecacz Co lepsze Zobacz: zbieranie nieużytków skutki uboczne
 • Pojęcie Odśmiecanie Czy warto Zobacz: zbieranie nieużytków jak działa
 • Wyjaśnienie Oodb Opinie forum Zobacz: obiektowa baza danych przeciwskazania
 • Opis Oodbms Najlepszy Zobacz: obiektowy mechanizm kierowania bazą danych jak leczyć
 • Informacje Oof Porównaj Obiektowa wersja języka Fortran pomoc
 • Znaczenie Oois Wyniki Coroczna narada nt. obiektowych mechanizmów informacyjnych wskazania
 • Co znaczy Oop Zastosowanie Zobacz: programowanie obiektowe co pomoże
 • Krzyżówka Oopl Ranking Zobacz: obiektowy język programowania czym leczyć
 • Co to jest Oopsla Co lepsze Cykliczna narada z zakresu obiektowości co działa na
 • Słownik Open Czy warto i notacja, sukcesor metodyki MOSES. Wymieniana niekiedy jako konkurent metodyki OMT i notacji UML. Akronimem OML (OPEN Modeling Language efekty uboczne
 • Czym jest Ortogonalny Opinie forum niezależny, dobrze oddzielony, dający się dowolnie łączyć. Czasami ortogonalny znaczy nierelewantny, nie mający znaczenia dla danej rzeczy domowym sposobem
 • Co oznacza Osłona Najlepszy obiektów albo oprogramowanie zapewniające obiektowy interfejs do nieobiektowego oprogramowania albo nieobiektowej bazy danych, na przykład zamiennik
 • Tłumaczenie Openroad Porównaj język programowania czwartej generacji przygotowany dla mechanizmu OpenIngres poprzez firmę Computer Associates. OpenRoad włącza sporo dawkowanie
 • Przykłady Klasowa Operacja Wyniki nie na obiektach danej klasy, lecz na samej klasie (ściślej, na ekstensji klasy), na przykład konstruktor albo destruktor. Przeciwieństwo jak stosować
 • Definicja Zapytań Optymalizacja Zastosowanie praktyczna zajmująca się sposobami, technikami i teoriami służącymi do radykalnego skrócenia czasu wykonywania pytań. Optymalizator pytań lekarstwo
 • Encyklopedia Osmos Ranking mechanizm kierowania bazą danych zrealizowany poprzez firmę Unisys Corporation.http://www.marketplace.unisys.com/urep/osmos/http://www leczenie
 • Jak działa 8 Oracle Co lepsze relacyjnego mechanizmu kierowania bazą danych, wprowadzająca nie wszystkie przedmioty obiektowości. Oracle-8 wprowadza takie cechy jak skutki uboczne
 • Czy jest Gron Organizacja Czy warto zbiorów danych opierające na tym, iż semantycznie powiązane dane (na przykład połączone przez parametry) są ulokowane w bezpośrednim jak działa
 • Pojęcie Orszbd Opinie forum Obiektowo-Relacyjny Mechanizm Kierowania Bazą Danych (Object-Relational Database Management Mechanizm, ORDBMS). Zobacz: obiektowo-relacyjny przeciwskazania
 • Wyjaśnienie Trwałość Ortogonalna Najlepszy zasada, odpowiednio z którą właściwość trwałości obiektu powinna być kompletnie ortogonalna w relacji do jego typu. Na przykład baza danych jak leczyć
 • Opis Ortogonalność Porównaj konstruowania języków i mechanizmów oznaczająca nie łączenie pod wspólną czapką syntaktyczną wielu niezależnych od siebie cech. Zasada ta pomoc
 • Informacje Osa Wyniki analizy i projektowania mechanizmów informatycznych zaproponowana poprzez D.W. Embley'a i innych.http://osm7.cs.byu.edu/OSA/tutorial wskazania
 • Znaczenie Obiekt Zastosowanie abstrakcyjnym bytem reprezentującym albo opisującym pewną rzecz albo definicja obserwowane w świecie rzeczywistym. Przedmiot jest co pomoże
 • Co znaczy Niezmienialny Obiekt Ranking Przedmiot, którego stanu nie można zmienić. W Smalltalku niezmiennymi przedmiotami są na przykład wartości liczbowe. Przeciwieństwo: literał czym leczyć
 • Krzyżówka Analiza Obiektowa Co lepsze problemu, gdzie wymogi są rozpatrywane w perspektywie klas i obiektów zaznaczonych w danej dziedzinie przedmiotowej. Obiektowa badanie co działa na
 • Co to jest Wizyjne Programowanie Obiektowe Czy warto obiektowości z programowaniem wizyjnym. Zobacz także: programowanie wizyjne.http://cbl.leeds.ac.uk/nikos/tex2html/examples/concepts/node74 efekty uboczne
 • Słownik Projektowanie Obiektowe Opinie forum metod albo metodyk projektowania, które wykorzystują definicje obiektowe. Booch odznacza cztery etapy obiektowego projektowania domowym sposobem
 • Czym jest Zapytań Język Obiektowy Najlepszy wysokiego poziomu pozwalający na wyszukiwanie (i niekiedy inne operacje) w obiektowej bazie danych; odpowiednikiem jest OQL wg standardu zamiennik
 • Co oznacza Case System Obiektowy Porównaj wspomagający analizę, modelowanie i projektowanie mechanizmów informatycznych oparty o definicje obiektowości. Mechanizmy te zapewniają dawkowanie
 • Tłumaczenie Operacyjny System Obiektowy Wyniki operacyjny udostępniający i traktujący zasoby komputera jako obiekty. To są prawie zawsze mechanizmy rozproszone umożliwiające swobodne jak stosować
 • Przykłady Pasywny Obiekt Zastosowanie aktywnego, przedmiot nie posiadający własnej nitki sterowania. Niekiedy terminem tym ustala się także przedmiot posiadający atrybuty, lecz lekarstwo
 • Definicja Zastępczy Obiekt Ranking reprezentujący pewien przedmiot zapamiętany w bazie danych. Jest on przechowywany w pamięci operacyjnej albo na nośniku trwałym. Definicja leczenie
 • Encyklopedia C Objective Co lepsze programowania rozszerzający język C o nie wszystkie cechy języka Smalltalk. Nie posiada przeciążania operatorów, wielodziedziczenia i skutki uboczne
 • Jak działa Z Object Czy warto notacji Z służącej do formalnej (matematycznej) specyfikacji oprogramowania. Zaletą formalnych notacji, takich jak Object-Z, jest jak działa
 • Czy jest Obywatelstwo Opinie forum programowania obywatelem pierwszej kategorii nazywa się taki byt programistyczny, który istnieje i którym można manipulować w okresie przeciwskazania
 • Pojęcie Ochrona Najlepszy świadomym albo nieświadomym akcjom dowolnych osób, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia danych, niepożądanych zmian danych jak leczyć
 • Wyjaśnienie Ode Porównaj kierowania bazą danych zrealizowany w AT&T Bell Laboratories. Baza danych utrzymywana poprzez Ode jest definiowana, przeszukiwana i pomoc
 • Opis Osf Wyniki fundacja powołana poprzez kilku czołowych producentów oprogramowania (Apollo, DEC, HP, IBM, Bull, Nixdorf, Philips, Siemens i Hitachi wskazania
 • Informacje Odmg Zastosowanie utworzona poprzez spółki rozwijające obiektowe bazy danych, stawiająca sobie za cel opracowanie standardu w zakresie obiektowych baz danych co pomoże
 • Znaczenie Olap Ranking przetwarzania i udostępniania danych analitycznych i syntetycznych polegająca na gromadzeniu danych z różnych źródeł, zapisaniu ich w czym leczyć
 • Co znaczy Ole2 Co lepsze OLE rozszerzona o sposobność jednoczesnej pracy z różnymi aplikacjami działającymi w systemie Windows. OLE2 włącza prosty schemat co działa na
 • Krzyżówka Oltp Czy warto transakcji on-line; przetwarzanie transakcji w systemie rozproszonym w okresie rzeczywistym. W typowym ustawieniu aplikacja OLTP powtarza efekty uboczne
 • Co to jest Oma Opinie forum kierowania przedmiotami; termin OMG. OMA jest wizją wysokiego poziomu kompletnego środowiska rozproszonego. OMA złożona jest z czterech domowym sposobem
 • Słownik Omega Najlepszy Obiektowy język programowania w duchu języków Smalltalk i Self, bazujący na pojęciu prototypu. Omega posiada statyczną kontrolę typów zamiennik
 • Czym jest Omt Porównaj projektowania obiektowego zaproponowana poprzez J. Rumbaugh i innych autorów. Metodyka identyfikuje trzy zadania: analizę, projektowanie dawkowanie
 • Co oznacza Ood Ooa Wyniki analizy i projektowania mechanizmów informatycznych, odmiennie Coad/Yourdon. Odznacza pięć aktywności: wyodrębnienie klas i obiektów jak stosować
 • Tłumaczenie Ooda Zastosowanie analizy i projektowania mechanizmów informatycznych przygotowana poprzez G. Boocha. OODA jest podzielona na cztery kroki:identyfikacja klas lekarstwo
 • Przykłady Oosa Ranking analizy i projektowania mechanizmów informatycznych, odmiennie Shlaer/Mellor. Metodyka jest oparta na technice modelowania informacji i leczenie
 • Definicja Opendoc Co lepsze pośredniczące, wieloplatformowa architektura oprogramowania (Apple Macintosh OS, MS Windows, O/S 2, AIX, UNIX) realizująca koncepcję skutki uboczne
 • Encyklopedia Komponentowe Oprogramowanie Czy warto i praktyczna zmierzająca do budowy standardów i wspomagającego je oprogramowania, które pozwoliłoby na składanie sporych aplikacji albo jak działa
 • Jak działa Spadkowe Oprogramowanie Opinie forum Starsze oprogramowanie, które musi być zastąpione albo przystosowane do nowego oprogramowania, nowego sprzętu, itd przeciwskazania
 • Czy jest Transakcji Model Optymistyczny Najlepszy zakładający, iż prawdopodobieństwo niekorzystnych interferencji transakcji (straty spójności danych albo przetwarzania wskutek jak leczyć
 • Pojęcie Oql Porównaj pytań wg standardu ODMG. Składnia OQL jest wzorowana na SQL. Pod względem semantyki OQL polega na modelu obiektowym ODMG i wprowadza silną pomoc
 • Wyjaśnienie Orb Wyniki CORBA, pośrednik pozwalający na ujednolicony dostęp do obiektów na wysokim poziomie abstrakcji, abstrahujący od geograficznego rozproszenia wskazania
 • Opis Otm Zastosowanie transakcji. Przeciwieństwo, albo generalizacja terminu ORB (Object Request Broker). OTM jest określeniem przyszłego oprogramowania co pomoże
 • Informacje System Otwarty Ranking rzadziej stosowany) oznaczający możliwości współdziałania danego mechanizmu z innymi systemami i możliwości pracy w sieciach komputerowych czym leczyć

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Otwarty system co znaczy OTM krzyżówka ORB co to jest OQL słownik optymistyczny model transakcji czym jest oprogramowanie spadkowe co oznacza oprogramowanie. przykłady.

Działanie Obiektowy system zarządzania bazą danych, OSZBD co znaczy ORDBMS zastosowanie.