OODA co to jest

Definicja Object-Oriented Design with Applications co to znaczy. Słownik Obiektowa metodyka analizy.

ooda co to jest

Czy przydatne?

Definicja OODA

Definicja z ang. OODA, z niem. OODA.

Znaczenie z ang. Object-Oriented Design with Applications w informatyce:

Co to znaczy OODA: Obiektowa metodyka analizy i projektowania mechanizmów informatycznych przygotowana poprzez G. Boocha. OODA jest podzielona na cztery kroki:identyfikacja klas i obiektów;identyfikacja ich semantyki;identyfikacja związków między przedmiotami;implementacja klas i obiektów.OODA polega na siedmiu zasadach: abstrakcji, hermetyzacji, modularności, hierarchii klas i obiektów, kontroli typów, współbieżności i trwałości. Składowe klas są podzielone na trzy rodzaje: publiczne (public), zabezpieczone (protected) i prywatne (private). OODA wprowadza cztery perspektywy mechanizmu: logiczna statyczna, logiczna dynamiczna, fizyczna statyczna i fizyczna dynamiczna. Wprowadza następujące rodzaje diagramów: klas i obiektów, przejść pomiędzy stanami, modułów i mechanizmów. OODA jest dość silnie uzależniona od struktur językowych C++. Ogólne definicje wykorzystywane do projektowania i wprowadzane techniki są dość łatwe i proste do zrozumienia. Poziom projektowania jest bliższy strukturom fizycznym i implementacyjnym, niż to ma miejsce w innych metodykach.

Czym jest Ooda znaczenie w Słownik definicji O .