Coriolisa Siła, Cordoba, Cop

Coriolisa Siła, Cordoba, Cop, Cooka, Góra, Cooka, Cieśnina, Concorde, Conakry, Como, Columbia.

coriola siła cordoba cooka co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na C

 • Gdzie jest Czynsz Co to jest świadczenie majątkowe należne ztytułu wynajmu lub dzierżawy, ustalone wpieniądzach, aniekiedy także wnaturze (np. wziemiopłodach
 • Gdzie jest Cento Co to jest Organizacja Paktu Centralnego
 • Gdzie jest Islands Channel Co to jest Normandzkie, Wyspy
 • Gdzie jest Słupowy Cios Co to jest cios kolumnowy
 • Gdzie jest Blanca Costa Co to jest Śródziemnym, pomiędzy Kartageną na pd. iprzylądkiem Nao na pn; dł. 200 km. Popularny region turystyczny; szerokie plaże iliczne
 • Gdzie jest Brava Costa Co to jest Śródziemnym, wpn. części kraju, pomiędzy Barceloną na pd. igranicą francuską; dł. ok. 200 km. Wybrzeże strome, skaliste, liczne plaże
 • Gdzie jest Sol Del Costa Co to jest Śródziemnym, wpd. części kraju, pomiędzy Almerią na wsch. iCieśniną Gibraltarską na zach.; dł. ok. 300 km. Wybrzeże piaszczyste, nizinne
 • Gdzie jest Dorada Costa Co to jest Śródziemnym, wpn. części kraju, pomiędzy ujściem Ebro na pd. iBarceloną na pn.; dł. ok. 120 km. Wybrzeże piaszczyste, szerokie plaże
 • Gdzie jest Cotentin Co to jest wNormandii, wysunięty wcieśninę La Manche; dł. ok. 70 km. Geologicznie fragment Masywu Armorykańskiego, krajobraz pagórkowaty; wybrzeża
 • Gdzie jest Cotonou Co to jest Kotonu
 • Gdzie jest Cr Co to jest chrom
 • Gdzie jest Wyspy Crozeta Co to jest wulkanicznych wpd. części O. Indyjskiego; pow. 523 km2. Wyspy górzyste, wys. do 1987 m n.p.m.; baza wielorybnictwa ipoławiaczy fok. Odkryte
 • Gdzie jest Cu Co to jest miedź
 • Gdzie jest Cukrownia Co to jest cukrowe lub trzcinę cukrową na cukier, przeważnie lokalizowany wpobliżu upraw tych roślin. WPolsce cukrownictwo związane jest zdobrymi
 • Gdzie jest Cefta Co to jest Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu
 • Gdzie jest Cynamonowiec Co to jest cennych surowców roślinnych: drewna, kory, olejku cynamonowego ikamforowego (kamforowiec). Zwysuszonej kory młodych c. wyrabia się
 • Gdzie jest Cumulonimbus Co to jest symbol: Cb); należy do chmur pionowego rozwoju ipowstaje wwyniku intensywnej konwekcji wewnątrz masy powietrza albo na froncie zimnym; ma
 • Gdzie jest Cynk Co to jest jako blenda cynkowa, zktórej wprocesach technologicznych otrzymuje się c. metaliczny. Jest stosowany do wyrobu blach, do cynkowania wyrobów
 • Gdzie jest Czad Co to jest granicy Czadu, Kamerunu, Nigru iNigerii, bezodpływowe, położone na wys. ok. 242 m n.p.m. Powierzchnia zmienna od 11tys. km2 wporze suchej
 • Gdzie jest Cumulus Co to jest symbol: Cu), powstający wskutek konwekcji; jest chmurą orozwoju pionowym zpodstawą zazwyczaj wpiętrze dolnym; ma postać złożonych zkropelek
 • Gdzie jest Cuszima Co to jest małych), między wyspą Kiusiu aPłw. Koreańskim; największe - Kami iShimo; pow. 761 km2. Krajobraz wyżynny, wys. do wys. 649 m n.p.m
 • Gdzie jest Gospodarczy Cykl Co to jest poziomu działalności gospodarczej, atakże zestaw krótkoterminowych wahnięć wramach głównego, długookresowego trendu gospodarki. Na c. g
 • Gdzie jest Cyklady Co to jest Egejskiego, należących do Grecji; łączna pow. 2,6 tys. km2. Największe wyspy: Naksos (428 km2), Andros (380 km2) iParos (194 km2
 • Gdzie jest Cyklogeneza Co to jest cyrkulację niżową. Termin ten obejmuje powstawanie cyklonów tropikalnych zjednej strony oraz inicjowanie irozwój niżów barycznych
 • Gdzie jest Cykloliza Co to jest zarówno tropikalnych, jak ipozatropikalnych, atakże słabnięcie cyrkulacji związanej ztymi układami barycznymi. Zob. też cyklogeneza
 • Gdzie jest Cyklon Co to jest niż baryczny
 • Gdzie jest Tropikalny Cyklon Co to jest zwrotnikowymi obszarami oceanów wdwóch pasach szerokości geograficznych 5-20N iS, gdy temperatura powierzchni wody wynosi co najmniej 27C
 • Gdzie jest Cyna Co to jest zkasyterytu (tlenek cynkowy, jedyny surowiec do otrzymywania cyny na skalę przemysłową). Znany już wstarożytności, stosowany do powlekania
 • Gdzie jest Raj Czeski Co to jest podnóży Sudetów (wys. do 560 m n.p.m.), zbudowane zpiaskowców imargli górnej kredy, poprzecinanych trzeciorzędowymi bazaltami; słynne ze
 • Gdzie jest Kotlina Czadu Co to jest na granicy Sahary iSudanu; wys. 155-500 m n.p.m. Obejmuje dwie główne niecki: jeziora Czad na pd.--zach. iBodele na pn.-wsch. Klimat od
 • Gdzie jest Cytryna Co to jest pochodzące prawdopodobnie zChin, uprawiane głównie dla owoców. Zich skórki otrzymuje się eteryczny olejek cytrynowy, używany wprzemyśle
 • Gdzie jest Gąsienicowy Staw Czarny Co to jest karowego, wpolskiej części Tatr, wgórnej części Doliny Gąsienicowej; głęb. 51 m. Wokół liczne formy rzeźby polodowcowej (wygłady, rygle
 • Gdzie jest Czarter Co to jest afrachtującym (najemcą) onajem całego statku lub jego części na rejs lub określony czas; głównie przy przewozie towarów masowych. Stosowany
 • Gdzie jest Atmosferyczna Cyrkulacja Co to jest składowej poziomej ipionowej, oskali planetarnej lub kontynentalnej wpostaci systemów wiatru przy powierzchni Ziemi iwgórnej troposferze
 • Gdzie jest Czad Co to jest głównie na obszarze Kotliny Czadu, 1284,0 tys. km2, 6,2 mln mieszk. (1994), ze stolicą wNdżamenie. Produkt narodowy brutto 220 $/osobę
 • Gdzie jest Cypr Co to jest we wsch. części M. Śródziemnego, pow. 9,3 tys. km2, 734 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wNikozji. Północna część wyspy (w tym pn. część
 • Gdzie jest Lodowcowy Cyrk Co to jest kar
 • Gdzie jest Budziejowice Czeskie Co to jest 100 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, papierniczego, chemicznego ispożywczego (m.in. produkcja piwa Budvar); zakłady produkcji
 • Gdzie jest Czagos Co to jest od Malediwów; tworzą go kulminacje Grzbietu Środkowoindyjskiego; złożony zdrobnych wysp iraf koralowych, największe: Diego Garcia, Peros
 • Gdzie jest Czarny Staw pod Rysami Co to jest Czarny Staw
 • Gdzie jest Hańcza Czarna Co to jest lewy dopływ Niemna; dł. 142 km, pow. dorzecza 1,9 tys. km2. Źródła na Pojezierzu Suwalskim, przepływa przez jeziora Hańcza iWigry
 • Gdzie jest Ziemia Czarna Co to jest bagiennych ijeziornych wwarunkach płytkiego zalegania wód gruntowych iprzy pokryciu terenu roślinnością łąkową. Cz. z. posiadają grubą
 • Gdzie jest Morze Czarne Co to jest Mniejszą; łączy się zM. Śródziemnym przez cieśninę Bosfor, M. Marmara icieśninę Dardanele oraz zM. Azowskim przez Cieśninę Kerczeńską; pow
 • Gdzie jest Czarnohora Co to jest terytorium Ukrainy; najwyższy szczyt Howerla (2061 m n.p.m.) jest też najwyższym wcałych Beskidach. Zbudowana zodpornych piaskowców fliszu
 • Gdzie jest Nizina Czarnomorska Co to jest pomiędzy deltą Dunaju na zach. iM. Azowskim na wsch., przecięta płytkimi dolinami Dniestru, Bohu iDniepru; wys. do 150 m n.p.m. Krajobraz
 • Gdzie jest Czarnoziem Co to jest klimatu umiarkowanego ciepłego, kontynentalnego iformacji roślinnej stepu. Cz. powstają na podłożu lessów iutworów gliniastych, bogatych
 • Gdzie jest Staw Czarny Co to jest karowego, wpolskiej części Tatr, powyżej Morskiego Oka, do którego opada stromym progiem; głęb. 76 m. Położone przy szlaku pieszym na Rysy
 • Gdzie jest Wyżyna Morawska Czesko Co to jest Republiki Czeskiej, stanowiący pd.-wsch. część Masywu Czeskiego, rozciągający się od Szumawy na pd.-zach. po Sudety na pn.-wsch. Zbudowany
 • Gdzie jest Gwiazdowy Czas Co to jest gwiazd stałych na sferze niebieskiej, jest równy kątowi godzinnemu punktu Barana albo rektascensji gwiazdy aktualnie górującej; doba
 • Gdzie jest Lokalny Czas Co to jest czas miejscowy
 • Gdzie jest Miejscowy Czas Co to jest miejsca, wspólny dla wszystkich punktów na tym samym południku, zmienia się o4 minuty przy przejściu o1 długości geograficznej
 • Gdzie jest Słoneczny Prawdziwy Czas Co to jest godzinnego Słońca na sferze niebieskiej; doba słoneczna prawdziwa to czas między dwoma kolejnymi kulminacjami Słońca, wynosi przeciętnie 24
 • Gdzie jest Słoneczny Średni Czas Co to jest godzinnego fikcyjnego słońca średniego, które porusza się po równiku niebieskim wkierunku zgodnym zruchem Słońca po ekliptyce, ale
 • Gdzie jest Uniwersalny Czas Co to jest czyli czas średni słoneczny tego południka (0 długości geograficznej), przyjęty za podstawowy dla całej kuli ziemskiej, jest odnośnikiem
 • Gdzie jest Urzędowy Czas Co to jest strefy czasowe
 • Gdzie jest Czechy Co to jest pow. 78,9 tys. km2 , 10,4 mln mieszk. (1995), ze stolica w Pradze. Powstało 1 I 1993 r. w wyniku rozpadu Czechosłowacji. Kraj wyżynno
 • Gdzie jest Czeluskin Co to jest przylądek na płw. Tajmyr, na terytorium Federacji Rosyjskiej; najdalej na północ wysunięty punkt kontynentu azjatyckiego (7743'N, 10418'E
 • Gdzie jest Góry Czerskiego Co to jest terytorium Federacji Rosyjskiej, pomiędzy rzeką Janą na zach. iKołymą na wsch., przecięte doliną Indygirki; dł. ok. 1500 km, najwyższy
 • Gdzie jest Morze Czerwone Co to jest Arabskim; połączone Kanałem Sueskim zM. Śródziemnym iprzez cieśninę Bab al-Mandab zO. Indyjskim; pow. 450 tys.km2, głęb. maksymalna 2604 m
 • Gdzie jest Wierchy Czerwone Co to jest Zachodnich, znajwyższą Krzesanicą (2122 m n.p.m.), położonych bezpośrednio na pd. od Zakopanego. Zbudowane zwapieni, wktórych rozwinięte
 • Gdzie jest Czerwonoziem Co to jest klimatu subtropikalnego wilgotnego (opad roczny 1000-2500 mm) iśrodowisk wilgotnych lasów. Wich tworzeniu dużą rolę odgrywa przemywanie
 • Gdzie jest Masyw Czeski Co to jest obejmująca Wyż. Czesko-Morawską iNiz. Połabską oraz otaczające je pasma górskie Sudetów, Szumawy, Czeskiego Lasu iRudaw; znajduje się
 • Gdzie jest Częstochowa Co to jest skraju Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej; ok. 260 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu włókienniczego, hutniczego, metalowego, poligraficznego
 • Gdzie jest Czogori Co to jest K2
 • Gdzie jest Lodowca Czoło Co to jest część strefy marginalnej. Wobrębie c. l. dominuje proces ablacji, tworzone są wały moreny czołowej, których liczba ipołożenie pokazują
 • Gdzie jest Czomolangma Co to jest Everest, Mount
 • Gdzie jest Jezioro Czudzkie Co to jest Pejpus
 • Gdzie jest Półwysep Czukocki Co to jest wysunięta część kontynentu, leżąca już na półkuli zachodniej; dł. ok. 450 km. Od Alaski oddzielony wąską Cieśniną Beringa. Krajobraz
 • Gdzie jest Góry Czukockie Co to jest terytorium Federacji Rosyjskiej; dł. 900 km, najwyższy szczyt 1843 m n.p.m. Zbudowane głównie zpiaskowców, granitów iskał wulkanicznych
 • Gdzie jest Morze Czukockie Co to jest wybrzeżem Ameryki Pn. apn.-wsch. wybrzeżem Azji; łączy się zM. Beringa przez Cieśninę Beringa, zM. Wschodniosyberyjskim przez Cieśninę de
 • Gdzie jest Czunking Co to jest mieszk. (aglomeracja 15 mln); ośrodek hutniczy, przemysłu maszynowego, chemicznego, elektrotechnicznego; znaczenie handlowe; port rzeczny
 • Gdzie jest Czwartorzęd Co to jest inajmłodszy okres wdziejach Ziemi, trwający od około 2,5 mln lat temu do dziś. Dzieli się na dwie epoki: starszy plejstocen imłodszy
 • Gdzie jest Miastotwórczy Czynnik Co to jest powstanie irozwój miasta. Cz. m. to m. in. skrzyżowanie szlaków handlowych, podjęcie eksploatacji surowców mineralnych, nadanie funkcji
 • Gdzie jest Przemysłu Lokalizacji Czynniki Co to jest ikierunki lokalizacji produkcji. Wyróżniamy: 1) c. l. p. ogólnej - surowce, transport, siła robocza, rynek zbytu, energia, aglomeracja
 • Gdzie jest Produkcji Czynniki Co to jest uczestniczące wprocesie wytwarzania. Zalicza się do nich pracę, środki produkcji oraz ziemię. Najbardziej aktywnym c. p. jest praca, gdyż
 • Gdzie jest Chinook Co to jest wiejący zpd.-zach. na wschodnim przedpolu Gór Skalistych wUSA iKanadzie, przynosi gwałtowne ocieplenie prowadząc do szybkiego topnienia
 • Gdzie jest Cementacja Co to jest osad wskałę zwięzłą. Dokonuje się przez spojenie ziaren substancjami wytrącającymi się zroztworów krążących wporach osadu ( spoiwo
 • Gdzie jest Casablanca Co to jest Atlantykiem; ok. 1,5 mln mieszk. Główny ośrodek przemysłowy, handlowy iturystyczny kraju. Zakłady przemysłu spożywczego, stoczniowego
 • Gdzie jest Caatinga Co to jest tropikalny las suchy
 • Gdzie jest Calgary Co to jest mieszk.; ośrodek przemysłowy ihandlowy, węzeł komunikacyjny. Miejsce zimowych igrzysk olimpijskich w1988
 • Gdzie jest Cali Co to jest ośrodek administracyjny, przemysłowy, naukowy ikulturalny; znane głównie zsiedziby kartelu narkotykowego
 • Gdzie jest Mts Cambrian Co to jest Kambryjskie, Góry
 • Gdzie jest Cambridge Co to jest Anglii nad rzeką Cam; ok. 95 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu poligraficznego, maszynowego ielektronicznego. Słynny uniwersytet założony
 • Gdzie jest Campeche Co to jest Meksykańskiej koło płw. Jukatan; bardzo płytka, płaskie wybrzeża; porty meksykańskie: Veracruz, Campeche, Coatzacoalos
 • Gdzie jest Campos Co to jest sawanna
 • Gdzie jest Caracas Co to jest aglomeracja 3,2 mln). Centrum gospodarcze, kulturalno-naukowe iturystyczne kraju; węzeł komunikacyjny. Zabytkowa katedra (XVII w
 • Gdzie jest Cardiff Co to jest Bristolskim, stolica Walii; ok. 300 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu stoczniowego, maszynowego, spożywczego, hutnictwo żelaza; port morski
 • Gdzie jest Canaveral Co to jest 2828'N, 8033'W; główny amerykański poligon rakietowy dla lotów kosmicznych, miejsce startów promów-wahadłowców
 • Gdzie jest Canberra Co to jest zbudowana 1913-27 wg planu W. Griffina jako miasto-ogród; ok. 300 tys. mieszk. Ośrodek administracyjny, naukowy, kulturalny iturystyczny
 • Gdzie jest Town Cape Co to jest Kapsztad
 • Gdzie jest Capri Co to jest Włoch; pow. 10 km2. Zbudowana zwapieni, posiada górzysty krajobraz (do 589 m n.p.m.); urozmaicona, skalista linia brzegowa; zjawiska
 • Gdzie jest Carstensz Co to jest Jaya
 • Gdzie jest Castries Co to jest stolica Saint Lucia nad Morzem Karaibskim, ok. 54 tys. mieszk.; ośrodek administracyjno-gospodarczy iturystyczny; port
 • Gdzie jest Cementownia Co to jest dużej ilości zanieczyszczeń pyłowych zwykle powoduje negatywne skutki ekologiczne. Jako surowiec wykorzystywane są wapienie zmieszane
 • Gdzie jest Cegielnia Co to jest na cegły budowlane, lokalizowany zreguły wpobliżu występowania surowca. Glina ulega rozdrobnieniu, zmieszaniu zpiaskiem izwilżeniu
 • Gdzie jest Celebes Co to jest Sundajskich, trzecia pod względem wielkości wArchipelagu Malajskim, obardzo urozmaiconej linii brzegowej; pow. 189 tys. km2. Wnętrze
 • Gdzie jest Skala Celsjusza Co to jest temperatury oparta na punktach przemiany fazowej wody, gdzie 0C odpowiada temperaturze zamarzania, a100C temperaturze wrzenia wody przy
 • Gdzie jest Cena Co to jest zrezygnować wzamian za jednostkę nabywanego dobra lub usługi zakupionej, otrzymanej lub spożytej; najczęściej wyrażana ilością pieniędzy
 • Gdzie jest Dumpingowa Cena Co to jest produkcji cena, stosowana w eksporcie wcelu pokonania konkurencji iopanowania rynku zagranicznego. Ochroną przed dumpingiem są ceny
 • Gdzie jest Minimalna Cena Co to jest określona urzędowo cena, poniżej której nie wolno sprzedawać danego dobra
 • Gdzie jest Popytu Elastyczność Cenowa Co to jest reakcja konsumentów, przejawiająca się wzmianie wielkości zakupów spowodowanej zmianą ceny
 • Gdzie jest Nizina Centralna Co to jest Ameryki Pn., pomiędzy Appalachami na wsch. iWielkimi Równinami na zach., ku pd. przechodzi wNiz. Zatokową; pow. ok. 800 tys. km2. Oś
 • Gdzie jest Masyw Centralny Co to jest Francji, zajmujący ok. 1/6 terytorium kraju; pow. 80 tys. km2, najwyższy szczyt Puy de Sancy (1885 m n.p.m.). Zbudowany głównie
 • Gdzie jest Przemysłowy Okręg Centralny Co to jest izlokalizowany wtzw. trójkącie bezpieczeństwa wwidłach Wisły iSanu, na terenie Kotliny Sandomierskiej iPogórza Karpackiego. Obejmuje obszar
 • Gdzie jest Ceuta Co to jest Terytoria Hiszpańskie wAfryce Północnej
 • Gdzie jest Cevennes Co to jest Sewenny
 • Gdzie jest Chalkidiki Co to jest Egejskie. Szeroki unasady (ok. 60 km), rozdziela się następnie na trzy wąskie, oddzielone zatokami mniejsze półwyspy, wtym płw. Athos
 • Gdzie jest Chałupnictwo Co to jest wytwórczości przemysłowej. Polega na wytwarzaniu nowych produktów, ich naprawie lub wykańczaniu wdomu pracownika, woparciu ojego własne
 • Gdzie jest Blanc Mont Chamonix Co to jest Mont Blanc, ok. 10 tys. mieszk. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy inarciarski (ok. 100 km tras iszlaków), wktórym w1968 odbyły się zimowe
 • Gdzie jest Chamsin Co to jest isuchego wiatru lokalnego wEgipcie, który okresowo wieje zpd. zSahary powodując wgęsto zamieszkanym obszarze delty Nilu obniżenie
 • Gdzie jest Chionometr Co to jest śniegomierz
 • Gdzie jest Chaparral Co to jest tropikalny las suchy
 • Gdzie jest Wyspa Charcota Co to jest Bellingshausena, na zach. od Wyspy Aleksandra Pierwszego, zktórą połączona jest lodem szelfowym; pow. ok. 5620 km2. Pokryta grubą warstwą
 • Gdzie jest Charga Co to jest grupa oaz wEgipcie, na Pustyni Libijskiej; główna miejscowość El-charga; uprawa palmy daktylowej, bawełny, winorośli, warzyw
 • Gdzie jest Charków Co to jest mieszk. Wielki ośrodek przemysłowy inaukowo-kulturalny; zakłady środków transportu, przemysłu maszynowego, chemicznego, elektrotechnicznego
 • Gdzie jest Chartum Co to jest iBłękitnego, ok. 560 tys. mieszk. (aglomeracja 1,5 mln). Ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego, elektrotechnicznego; węzeł
 • Gdzie jest Chatham Co to jest należące do Nowej Zelandii; wodległości ok. 700 km na wsch. od Wyspy Południowej; pow. 963 km2. Ludność pochodzenia maoryskiego zajmuje
 • Gdzie jest Chełm Co to jest Lubelskiej; ok. 70 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu cementowego, huta szkła, zakłady obuwnicze imetalowe. Liczne zabytki, m.in. zespół
 • Gdzie jest Pojezierze Dobrzyńskie Chełmińsko Co to jest prawym brzegu Wisły, po obu stronach jej dopływu Drwęcy. Dzieli się na kilka mniejszych jednostek: Pojezierza Chełmińskie, Dobrzyńskie
 • Gdzie jest Chesterfield Co to jest grupa wysp koralowych wMelanezji na M. Koralowym, wchodząca wskład Nowej Kaledonii; pow. 10 km2; znane głównie zbogatych złóż guana
 • Gdzie jest Chicago Co to jest ok. 2,8 mln mieszk. (zespół miejski ok. 7,5 mln). Duży ośrodek gospodarczo-finansowy oraz naukowo-kulturalny, wielkie centrum przemysłowe
 • Gdzie jest Chios Co to jest zach. wybrzeży Azji Mniejszej; pow. 904 km2. Krajobraz górzysty, najwyższy szczyt Palineon (1297 m n.p.m.); zbudowana ze skał wapiennych
 • Gdzie jest Chłodnia Co to jest wyposażone wurządzenie chłodnicze oraz zaopatrzone wizolację zimnochronną, przeznaczone do przechowywania wychłodzonych substancji
 • Gdzie jest Chile Co to jest jej pd.-zach. wybrzeża nad O. Spokojnym, pow. 756,6 tys. km2, 14,2 mln mieszk. (1995), ze stolicą wSantiago. Do Ch. należy najbardziej
 • Gdzie jest Chiny Co to jest najludniejszy kraj świata opow. 9561,0 tys. km2, 1200,5mln mieszk. (1995), ze stolicą wPekinie. Główne krainy geograficzne to Nizina
 • Gdzie jest Nizina Chińska Co to jest iM. Wschodniochińskim; pow. ok. 300 tys.km2, wysokość poniżej 50 m n.p.m. Geologicznie jest zapadliskiem wypełnionym osadami rzecznymi
 • Gdzie jest Ludowa Republika Chińska Co to jest Chiny
 • Gdzie jest Chłodniowiec Co to jest przewozu łatwo psujących się ładunków, głównie żywności. Niektóre ładownie na tych statkach są odizolowane, aspecjalne urządzenia chłodzące
 • Gdzie jest Chmiel Co to jest rozpowszechniona wumiarkowanych szerokościach Europy, Azji iAmeryki Pn. Uprawiana na tzw. chmielnikach, wykorzystywana wpiwowarstwie oraz
 • Gdzie jest Chmury Co to jest kryształków lodu zawieszonych watmosferze, dzięki pionowej składowej ruchu powietrza przyjmujący formę warstw, kłębów, fal, strzępów
 • Gdzie jest Dolina Chochołowska Co to jest Polskich (pow. 36 km2), położona wTatrach Zachodnich; dł. 9 km. Zamknięta od pd. Liptowską Granią znajwyższym Starorobociańskim Szczytem
 • Gdzie jest Chongqing Co to jest Czunking
 • Gdzie jest Chorwacja Co to jest Bałkańskiego, Kotliny Panońskiej iAlp Wschodnich, pow. 56,5 tys. km2, 4,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wZagrzebiu. Produkt materialny
 • Gdzie jest Chorzów Co to jest Wyż. Śląskiej; ok. 130 tys. mieszk. Ośrodek górnictwa węgla kamiennego, energetyki, hutnictwa żelaza, przemysłu elektromaszynowego
 • Gdzie jest Oborowy Chów Co to jest dostarcza zwierzętom paszy do ich pomieszczenia przez cały rok, przy minimalizowaniu wypasania na pastwiskach. Jest wysoce intensywny
 • Gdzie jest Oborowy Pastwiskowo Chów Co to jest powiązana zuprawą ziemi, zarówno przez pracę zwierząt na roli, żywienie ich paszami pochodzącymi zgruntów uprawnych, jak iprzez użyźnianie
 • Gdzie jest Pastwiskowy Chów Co to jest wyłącznie naturalną roślinność trawiastą. Wprzeszłości wędrówki ze stadami wposzukiwaniu pastwisk spowodowały oddzielenie uprawy roślin od
 • Gdzie jest Zwierząt Chów Co to jest żywienie, pielęgnację iopiekę zdrowotną, mających na celu utrzymanie zwierząt hodowlanych wkondycji pozwalającej uzyskać maksymalne ilości
 • Gdzie jest Ciek Co to jest woda stale lub okresowo płynąca korytem dzięki grawitacji. Termin obejmuje wszelkie rzeki, strumyki, potoki, strugi, ruczaje itp
 • Gdzie jest Chrom Co to jest stosowany jako dodatek stopowy, szczególnie przy wyrobie stali szlachetnych, iwykorzystywany wgalwanotechnice na powłoki ochronne, także
 • Gdzie jest Chronostratygrafia Co to jest ustalania następstwa warstw jest określenie wieku bezwzględnego skał. Zob. też biostratygrafia, litostratygrafia, podział dziejów Ziemi
 • Gdzie jest Chuquicamata Co to jest miasto wpn. Chile, ok. 40 tys. mieszk.; wokolicy największe na świecie odkrywkowe kopalnie rud miedzi
 • Gdzie jest Churchill Co to jest km, pow. dorzecza ok. 410 tys. km2. Wypływa jako Rzeka Bobrów we wsch. części prowincji Alberta, przepływa przez wiele jezior, uchodzi do
 • Gdzie jest Powietrza Masy Chwiejność Co to jest stratyfikacja termiczna powietrza
 • Gdzie jest Chybotek Co to jest skalnym podłożem powierzchnią dużo mniejszą niż jego własne wymiary itak doskonale zrównoważony, że przez nacisk (np. ciężar stojącego
 • Gdzie jest Niwelacyjny Ciąg Co to jest niwelacja
 • Gdzie jest Ciechanów Co to jest części Niz. Mazowieckiej; ok. 50 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego, precyzyjnego ipoligraficznego. Ruiny zamku książąt
 • Gdzie jest Ciechocinek Co to jest na Pojezierzu Kujawskim; ok. 11 tys. mieszk. Znane uzdrowisko wykorzystujące cieplice solankowe, jodobromowe iżelaziste do leczenia
 • Gdzie jest Cleveland Co to jest 600 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 2,2 mln). Ośrodek gospodarczo-finansowy inaukowo-kulturalny; przemysł hutniczy, samochodowy
 • Gdzie jest Cielenie Co to jest lodowca lub lądolodu zanurzonego wwodzie (w morzu lub jeziorze). Wwyniku c. powstają pływające góry lodowe
 • Gdzie jest Cieniowanie Co to jest metody przedstawiania rzeźby terenu
 • Gdzie jest Opadowy Cień Co to jest topograficznej, gdzie suma opadów atmosferycznych jest mniejsza niż po stronie dowietrznej; powstaje wskutek spiętrzania powietrza po
 • Gdzie jest Wiatrowy Cień Co to jest atmosfery ponad obszarem bezpośrednio po zawietrznej stronie przeszkody (np. wzniesienia). Jest osłonięty przed bezpośrednim działaniem
 • Gdzie jest Gazy Cieplarniane Co to jest efekt cieplarniany
 • Gdzie jest Zdrój Śląskie Cieplice Co to jest Jelenia Góra
 • Gdzie jest Odczuwalne Ciepło Co to jest może być przekazywana między powierzchnią Ziemi iatmosferą drogą przewodnictwa cieplnego albo konwekcji; fizycznym odpowiednikiem tego
 • Gdzie jest Utajone Ciepło Co to jest się albo jest absorbowana podczas zmian stanu skupienia (przemian fazowych) wody; jeśli wczasie przemiany fazowej energia kinetyczna
 • Gdzie jest Sektor Ciepły Co to jest front ciepły
 • Gdzie jest Wycinek Ciepły Co to jest front ciepły
 • Gdzie jest Cieszyn Co to jest Pogórzu Karpackim, nad graniczną Olzą oddzielającą czeską część miasta; ok. 37 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego
 • Gdzie jest Poziomicowe Cięcie Co to jest zawierającymi dwie sąsiadujące poziomice (c. zasadnicze). Zwykle wielkość c. p. jest na mapach stała, dlatego po gęstości poziomic można
 • Gdzie jest Cios Co to jest się regularnością występowania. Najczęstszy jest c. prostokątny, tworzony przez trzy prostopadłe do siebie zespoły, na ogół dwa pionowe
 • Gdzie jest Kolumnowy Cios Co to jest skałach magmowych wylewnych. Wyraża się podzielnością skały na wieloboczne (najczęściej pięcio- lub sześcioboczne) słupy, zorientowane
 • Gdzie jest Odprężeniowy Cios Co to jest obniżania powierzchni terenu ( denudacja) izmniejszenia nacisku na głębiej położone masy skalne, czyli odciążenia. Spękania tworzące c. o
 • Gdzie jest Termiczny Cios Co to jest magmowych, powstający wtrakcie ich zastygania izmniejszania objętości. Wniektórych skałach wylewnych iformach wylewów przybiera postać
 • Gdzie jest Cirrocumulus Co to jest symbol: Cc), składa się wcałości zkryształków lodu; występuje wpostaci większych tworów złożonych z szeregu regularnie rozmieszczonych
 • Gdzie jest Cirrostratus Co to jest symbol: Cs), złożony wcałości zkryształków lodu; występuje wpostaci delikatnej przezroczystej zasłony białawego koloru, która powoduje
 • Gdzie jest Cirrus Co to jest symbol: Ci); złożony wcałości zkryształków lodu, występuje wpostaci pierzastych iwłóknistych struktur obiałojedwabistej barwie; bardzo
 • Gdzie jest Clipperton Co to jest Spokojnego, ok. 1200 km od wybrzeży Ameryki Środkowej, wchodzący wskład Polinezji Francuskiej; pow. ok. 2 km2. Atol otoczony rafą bardzo
 • Gdzie jest Cisa Co to jest Ukrainy, Węgier iJugosławii, najdłuższy lewy dopływ Dunaju; dł. 980 km, pow. dorzecza 160 tys. km2. Źródła wBeskidach Wsch., wśrodkowym
 • Gdzie jest Atmosferyczna Cisza Co to jest Beauforta oznaczana przez 0; wpraktyce obserwacyjnej za c. a. uważa się sytuację, gdy prędkość wiatru nie przekracza 0,5 m/s; związana jest
 • Gdzie jest Atmosferyczne Ciśnienie Co to jest atmosfery na powierzchnię Ziemi; stosowaną jednostką c. a. jest hektopaskal (hPa) równoważny milibarowi (mb), c. a. podawane jest czasem
 • Gdzie jest Hydrostatyczne Ciśnienie Co to jest zalegającą wodę; dzięki niemu wody podziemne mogą płynąć pod górę. Zob. też studnia artezyjska, źródło wstępujące
 • Gdzie jest Wodnej Pary Ciśnienie Co to jest pary wodnej znajdującej się wpowietrzu; jest częścią ogólnego ciśnienia atmosferycznego. Maksymalne ciśnienie pary wodnej wdanej
 • Gdzie jest Citlaltepetl Co to jest Orizaba
 • Gdzie jest Cło Co to jest państwo od przywozu iwywozu towarów przez jego granice. Może być ustalone jako określony procent ceny danego towaru (c. od wartości) lub
 • Gdzie jest Co Co to jest kobalt
 • Gdzie jest Kontynentalny Cokół Co to jest skonsolidowanych skał magmowych i skał metamorficznych, znacznie starszych niż pokrywające je skały osadowe. Górna powierzchnia c. k. jest
 • Gdzie jest Columbia Co to jest wielokrotnego użytku, przeznaczony do transportu ładunków na orbitę okołoziemską izpowrotem, atakże służący jako laboratorium kosmiczne do
 • Gdzie jest Como Co to jest pochodzenie tektoniczno-lodowcowe; pow. 146 km2, głęb. 414 m. Nad brzegami liczne ośrodki turystyczne
 • Gdzie jest Conakry Co to jest Konakry
 • Gdzie jest Concorde Co to jest wkooperacji francusko-angielskiej, będący drugim whistorii lotnictwa pasażerskim samolotem ponaddźwiękowym. Jego pierwszy, zakończony
 • Gdzie jest Cieśnina Cooka Co to jest Nowej Zelandii: Wyspę Północną iWyspę Południową; dł. ok. 110 km, szer. 20-90 km. Trudna dla żeglugi, liczne wysepki iskały podwodne. Po
 • Gdzie jest Góra Cooka Co to jest najwyższy szczyt Nowej Zelandii, położony wAlpach Południowych na Wyspie Południowej; wys. 3764 m n.p.m. Lodowce górskie, park narodowy
 • Gdzie jest Cop Co to jest Centralny Okręg Przemysłowy
 • Gdzie jest Cordoba Co to jest mieszk. Duży ośrodek przemysłowy, handlowy, naukowy ikulturalny; zakłady przemysłu maszynowego, samochodowego, spożywczego. Zabytkowe
 • Gdzie jest Siła Coriolisa Co to jest poruszającego się wwirującym układzie odniesienia, jakim jest powierzchnia Ziemi. Rezultatem działania s. C. jest odchylenie ruchu na prawo

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Coriolisa Siła, Cordoba, Cop, Cooka, Góra, Cooka, Cieśnina, Concorde, Conakry, Como, Columbia, Cokół Kontynentalny, Co, Cło, Citlaltepetl, Ciśnienie Pary definicja.

Gdzie jest Coriolisa Siła, Cordoba, Cop, Cooka, Góra, Cooka, Cieśnina wyjaśnienie.