Czynsz co znaczy CENTO

Coriolisa siła co znaczy Cordoba krzyżówka COP co to jest Cooka, Góra słownik Cooka, Cieśnina czym.

czynsz cento krzyżówka co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na C

 • Gdzie jest Czynsz Co znaczy świadczenie majątkowe należne ztytułu wynajmu lub dzierżawy, ustalone wpieniądzach, aniekiedy także wnaturze (np. wziemiopłodach porównanie
 • Lokalizacja Cento Krzyżówka Organizacja Paktu Centralnego dlaczego
 • Położenie Islands Channel Co to jest Normandzkie, Wyspy jak lepiej
 • Geografia Słupowy Cios Słownik cios kolumnowy kiedy
 • Na mapie Blanca Costa Czym jest Hiszpanii nad Morzem Śródziemnym, pomiędzy Kartageną na pd. iprzylądkiem Nao na pn; dł. 200 km. Popularny region turystyczny; szerokie plaże iliczne od czego zależy
 • Gdzie leży Brava Costa Co oznacza Hiszpanii nad Morzem Śródziemnym, wpn. części kraju, pomiędzy Barceloną na pd. igranicą francuską; dł. ok. 200 km. Wybrzeże strome, skaliste, liczne plaże na czym polega
 • Współrzędne Sol Del Costa Tłumaczenie Hiszpanii nad Morzem Śródziemnym, wpd. części kraju, pomiędzy Almerią na wsch. iCieśniną Gibraltarską na zach.; dł. ok. 300 km. Wybrzeże piaszczyste, nizinne różnice
 • Jak daleko Dorada Costa Przykłady Hiszpanii nad Morzem Śródziemnym, wpn. części kraju, pomiędzy ujściem Ebro na pd. iBarceloną na pn.; dł. ok. 120 km. Wybrzeże piaszczyste, szerokie plaże wady i zalety
 • Geo Cotentin Definicja wpn. Francji, wNormandii, wysunięty wcieśninę La Manche; dł. ok. 70 km. Geologicznie fragment Masywu Armorykańskiego, krajobraz pagórkowaty; wybrzeża skaliste podobieństwa
 • Mapa Cotonou Encyklopedia Kotonu czemu
 • Gdzie jest Cr Jak działa chrom co gorsze
 • Lokalizacja Wyspy Crozeta Czy jest małych wysp wulkanicznych wpd. części O. Indyjskiego; pow. 523 km2. Wyspy górzyste, wys. do 1987 m n.p.m.; baza wielorybnictwa ipoławiaczy fok. Odkryte w1772 porównaj
 • Położenie Cu Pojęcie miedź porównanie
 • Geografia Cukrownia Wyjaśnienie przerabiający buraki cukrowe lub trzcinę cukrową na cukier, przeważnie lokalizowany wpobliżu upraw tych roślin. WPolsce cukrownictwo związane jest zdobrymi dlaczego
 • Na mapie Cefta Opis Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu jak lepiej
 • Gdzie leży Cynamonowiec Informacje krzew, dostarczający cennych surowców roślinnych: drewna, kory, olejku cynamonowego ikamforowego (kamforowiec). Zwysuszonej kory młodych c. wyrabia się kiedy
 • Współrzędne Cumulonimbus Znaczenie rodzajów chmur (symbol: Cb); należy do chmur pionowego rozwoju ipowstaje wwyniku intensywnej konwekcji wewnątrz masy powietrza albo na froncie zimnym; ma od czego zależy
 • Jak daleko Cynk Co znaczy występujący najczęściej jako blenda cynkowa, zktórej wprocesach technologicznych otrzymuje się c. metaliczny. Jest stosowany do wyrobu blach, do cynkowania na czym polega
 • Geo Czad Krzyżówka części Sahary, na granicy Czadu, Kamerunu, Nigru iNigerii, bezodpływowe, położone na wys. ok. 242 m n.p.m. Powierzchnia zmienna od 11tys. km2 wporze suchej różnice
 • Mapa Cumulus Co to jest rodzajów chmur (symbol: Cu), powstający wskutek konwekcji; jest chmurą orozwoju pionowym zpodstawą zazwyczaj wpiętrze dolnym; ma postać złożonych zkropelek wady i zalety
 • Gdzie jest Cuszima Słownik japońskich (dwie duże iwiele małych), między wyspą Kiusiu aPłw. Koreańskim; największe - Kami iShimo; pow. 761 km2. Krajobraz wyżynny, wys. do wys. 649 m n.p.m podobieństwa
 • Lokalizacja Gospodarczy Cykl Czym jest nieregularnie wahania poziomu działalności gospodarczej, atakże zestaw krótkoterminowych wahnięć wramach głównego, długookresowego trendu gospodarki. Na c. g czemu
 • Położenie Cyklady Co oznacza wysp wśrodk. części M. Egejskiego, należących do Grecji; łączna pow. 2,6 tys. km2. Największe wyspy: Naksos (428 km2), Andros (380 km2) iParos (194 km2 co gorsze
 • Geografia Cyklogeneza Tłumaczenie rozpoczynające lub wzmacniające cyrkulację niżową. Termin ten obejmuje powstawanie cyklonów tropikalnych zjednej strony oraz inicjowanie irozwój niżów porównaj
 • Na mapie Cykloliza Przykłady wypełnianie) cyklonów zarówno tropikalnych, jak ipozatropikalnych, atakże słabnięcie cyrkulacji związanej ztymi układami barycznymi. Zob. też cyklogeneza porównanie
 • Gdzie leży Cyklon Definicja niż baryczny dlaczego
 • Współrzędne Tropikalny Cyklon Encyklopedia ciśnienia powstający nad zwrotnikowymi obszarami oceanów wdwóch pasach szerokości geograficznych 5-20N iS, gdy temperatura powierzchni wody wynosi co najmniej jak lepiej
 • Jak daleko Cyna Jak działa chemiczny pozyskiwany zkasyterytu (tlenek cynkowy, jedyny surowiec do otrzymywania cyny na skalę przemysłową). Znany już wstarożytności, stosowany do kiedy
 • Geo Raj Czeski Czy jest wzniesień upd. podnóży Sudetów (wys. do 560 m n.p.m.), zbudowane zpiaskowców imargli górnej kredy, poprzecinanych trzeciorzędowymi bazaltami; słynne ze od czego zależy
 • Mapa Kotlina Czadu Pojęcie obniżenie wśrodk. Afryce, na granicy Sahary iSudanu; wys. 155-500 m n.p.m. Obejmuje dwie główne niecki: jeziora Czad na pd.--zach. iBodele na pn.-wsch. Klimat na czym polega
 • Gdzie jest Cytryna Wyjaśnienie drzewo cytrusowe, pochodzące prawdopodobnie zChin, uprawiane głównie dla owoców. Zich skórki otrzymuje się eteryczny olejek cytrynowy, używany wprzemyśle różnice
 • Lokalizacja Gąsienicowy Staw Czarny Opis lodowcowego, typu karowego, wpolskiej części Tatr, wgórnej części Doliny Gąsienicowej; głęb. 51 m. Wokół liczne formy rzeźby polodowcowej (wygłady, rygle wady i zalety
 • Położenie Czarter Informacje armatorem (przewoźnikiem) afrachtującym (najemcą) onajem całego statku lub jego części na rejs lub określony czas; głównie przy przewozie towarów masowych podobieństwa
 • Geografia Atmosferyczna Cyrkulacja Znaczenie zuwzględnieniem składowej poziomej ipionowej, oskali planetarnej lub kontynentalnej wpostaci systemów wiatru przy powierzchni Ziemi iwgórnej troposferze, które czemu
 • Na mapie Czad Co znaczy wśrodk. Afryce, głównie na obszarze Kotliny Czadu, 1284,0 tys. km2, 6,2 mln mieszk. (1994), ze stolicą wNdżamenie. Produkt narodowy brutto 220 $/osobę (1992 co gorsze
 • Gdzie leży Cypr Krzyżówka Azji na wyspie Cypr, we wsch. części M. Śródziemnego, pow. 9,3 tys. km2, 734 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wNikozji. Północna część wyspy (w tym pn. część porównaj
 • Współrzędne Lodowcowy Cyrk Co to jest kar porównanie
 • Jak daleko Budziejowice Czeskie Słownik Czechach nad Wełtawą; ok. 100 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, papierniczego, chemicznego ispożywczego (m.in. produkcja piwa Budvar); zakłady dlaczego
 • Geo Czagos Czym jest Indyjskim na południe od Malediwów; tworzą go kulminacje Grzbietu Środkowoindyjskiego; złożony zdrobnych wysp iraf koralowych, największe: Diego Garcia, Peros jak lepiej
 • Mapa Czarny Staw pod Rysami Co oznacza Czarny Staw kiedy
 • Gdzie jest Hańcza Czarna Tłumaczenie Polsce ina Białorusi, lewy dopływ Niemna; dł. 142 km, pow. dorzecza 1,9 tys. km2. Źródła na Pojezierzu Suwalskim, przepływa przez jeziora Hańcza iWigry od czego zależy
 • Lokalizacja Ziemia Czarna Przykłady powstającej zosadów bagiennych ijeziornych wwarunkach płytkiego zalegania wód gruntowych iprzy pokryciu terenu roślinnością łąkową. Cz. z. posiadają grubą na czym polega
 • Położenie Morze Czarne Definicja między Europą iAzją Mniejszą; łączy się zM. Śródziemnym przez cieśninę Bosfor, M. Marmara icieśninę Dardanele oraz zM. Azowskim przez Cieśninę Kerczeńską; pow różnice
 • Geografia Czarnohora Encyklopedia wBeskidach Wsch., na terytorium Ukrainy; najwyższy szczyt Howerla (2061 m n.p.m.) jest też najwyższym wcałych Beskidach. Zbudowana zodpornych piaskowców fliszu wady i zalety
 • Na mapie Nizina Czarnomorska Jak działa wybrzeżu M. Czarnego, pomiędzy deltą Dunaju na zach. iM. Azowskim na wsch., przecięta płytkimi dolinami Dniestru, Bohu iDniepru; wys. do 150 m n.p.m. Krajobraz podobieństwa
 • Gdzie leży Czarnoziem Czy jest charakterystyczny dla klimatu umiarkowanego ciepłego, kontynentalnego iformacji roślinnej stepu. Cz. powstają na podłożu lessów iutworów gliniastych, bogatych czemu
 • Współrzędne Staw Czarny Pojęcie lodowcowego, typu karowego, wpolskiej części Tatr, powyżej Morskiego Oka, do którego opada stromym progiem; głęb. 76 m. Położone przy szlaku pieszym na Rysy co gorsze
 • Jak daleko Wyżyna Morawska Czesko Wyjaśnienie wyżynny na terytorium Republiki Czeskiej, stanowiący pd.-wsch. część Masywu Czeskiego, rozciągający się od Szumawy na pd.-zach. po Sudety na pn.-wsch porównaj
 • Geo Gwiazdowy Czas Opis podstawie pozycji gwiazd stałych na sferze niebieskiej, jest równy kątowi godzinnemu punktu Barana albo rektascensji gwiazdy aktualnie górującej; doba porównanie
 • Mapa Lokalny Czas Informacje czas miejscowy dlaczego
 • Gdzie jest Miejscowy Czas Znaczenie czas średni słoneczny dla danego miejsca, wspólny dla wszystkich punktów na tym samym południku, zmienia się o4 minuty przy przejściu o1 długości geograficznej jak lepiej
 • Lokalizacja Słoneczny Prawdziwy Czas Co znaczy podstawie kąta godzinnego Słońca na sferze niebieskiej; doba słoneczna prawdziwa to czas między dwoma kolejnymi kulminacjami Słońca, wynosi przeciętnie 24 kiedy
 • Położenie Słoneczny Średni Czas Krzyżówka podstawie kąta godzinnego fikcyjnego słońca średniego, które porusza się po równiku niebieskim wkierunku zgodnym zruchem Słońca po ekliptyce, ale zjednakową od czego zależy
 • Geografia Uniwersalny Czas Co to jest południka Greenwich ( GMT), czyli czas średni słoneczny tego południka (0 długości geograficznej), przyjęty za podstawowy dla całej kuli ziemskiej, jest na czym polega
 • Na mapie Urzędowy Czas Słownik strefy czasowe różnice
 • Gdzie leży Czechy Czym jest środkowej Europie; pow. 78,9 tys. km2 , 10,4 mln mieszk. (1995), ze stolica w Pradze. Powstało 1 I 1993 r. w wyniku rozpadu Czechosłowacji. Kraj wyżynno wady i zalety
 • Współrzędne Czeluskin Co oznacza przylądek na płw. Tajmyr, na terytorium Federacji Rosyjskiej; najdalej na północ wysunięty punkt kontynentu azjatyckiego (7743'N, 10418'E podobieństwa
 • Jak daleko Góry Czerskiego Tłumaczenie wsch. Syberii, na terytorium Federacji Rosyjskiej, pomiędzy rzeką Janą na zach. iKołymą na wsch., przecięte doliną Indygirki; dł. ok. 1500 km, najwyższy szczyt czemu
 • Geo Morze Czerwone Przykłady między Afryką aPłw. Arabskim; połączone Kanałem Sueskim zM. Śródziemnym iprzez cieśninę Bab al-Mandab zO. Indyjskim; pow. 450 tys.km2, głęb. maksymalna 2604 m co gorsze
 • Mapa Wierchy Czerwone Definicja szczytów wTatrach Zachodnich, znajwyższą Krzesanicą (2122 m n.p.m.), położonych bezpośrednio na pd. od Zakopanego. Zbudowane zwapieni, wktórych rozwinięte porównaj
 • Gdzie jest Czerwonoziem Encyklopedia charakterystyczny dla klimatu subtropikalnego wilgotnego (opad roczny 1000-2500 mm) iśrodowisk wilgotnych lasów. Wich tworzeniu dużą rolę odgrywa przemywanie porównanie
 • Lokalizacja Masyw Czeski Jak działa kraina wśrodk. Europie, obejmująca Wyż. Czesko-Morawską iNiz. Połabską oraz otaczające je pasma górskie Sudetów, Szumawy, Czeskiego Lasu iRudaw; znajduje się dlaczego
 • Położenie Częstochowa Czy jest Polsce nad Wartą, na skraju Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej; ok. 260 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu włókienniczego, hutniczego, metalowego, poligraficznego jak lepiej
 • Geografia Czogori Pojęcie K2 kiedy
 • Na mapie Lodowca Czoło Wyjaśnienie lodowcowego (Fot. 4); część strefy marginalnej. Wobrębie c. l. dominuje proces ablacji, tworzone są wały moreny czołowej, których liczba ipołożenie pokazują od czego zależy
 • Gdzie leży Czomolangma Opis Everest, Mount na czym polega
 • Współrzędne Jezioro Czudzkie Informacje Pejpus różnice
 • Jak daleko Półwysep Czukocki Znaczenie wsch. Azji, najdalej wysunięta część kontynentu, leżąca już na półkuli zachodniej; dł. ok. 450 km. Od Alaski oddzielony wąską Cieśniną Beringa. Krajobraz wady i zalety
 • Geo Góry Czukockie Co znaczy wsch. Syberii, na terytorium Federacji Rosyjskiej; dł. 900 km, najwyższy szczyt 1843 m n.p.m. Zbudowane głównie zpiaskowców, granitów iskał wulkanicznych podobieństwa
 • Mapa Morze Czukockie Krzyżówka Arktycznego między pn.-zach. wybrzeżem Ameryki Pn. apn.-wsch. wybrzeżem Azji; łączy się zM. Beringa przez Cieśninę Beringa, zM. Wschodniosyberyjskim przez czemu
 • Gdzie jest Czunking Co to jest Chinach, ok. 4 mln mieszk. (aglomeracja 15 mln); ośrodek hutniczy, przemysłu maszynowego, chemicznego, elektrotechnicznego; znaczenie handlowe; port rzeczny co gorsze
 • Lokalizacja Czwartorzęd Słownik okresów kenozoiku inajmłodszy okres wdziejach Ziemi, trwający od około 2,5 mln lat temu do dziś. Dzieli się na dwie epoki: starszy plejstocen imłodszy holocen porównaj
 • Położenie Miastotwórczy Czynnik Czym jest lub umożliwiający powstanie irozwój miasta. Cz. m. to m. in. skrzyżowanie szlaków handlowych, podjęcie eksploatacji surowców mineralnych, nadanie funkcji porównanie
 • Geografia Przemysłu Lokalizacji Czynniki Co oznacza wyznaczające miejsca ikierunki lokalizacji produkcji. Wyróżniamy: 1) c. l. p. ogólnej - surowce, transport, siła robocza, rynek zbytu, energia, aglomeracja dlaczego
 • Na mapie Produkcji Czynniki Tłumaczenie marksistowskiej elementy uczestniczące wprocesie wytwarzania. Zalicza się do nich pracę, środki produkcji oraz ziemię. Najbardziej aktywnym c. p. jest praca jak lepiej
 • Gdzie leży Chinook Przykłady lokalny katabatyczny wiatr wiejący zpd.-zach. na wschodnim przedpolu Gór Skalistych wUSA iKanadzie, przynosi gwałtowne ocieplenie prowadząc do szybkiego kiedy
 • Współrzędne Cementacja Definicja zmieniających luźny osad wskałę zwięzłą. Dokonuje się przez spojenie ziaren substancjami wytrącającymi się zroztworów krążących wporach osadu ( spoiwo od czego zależy
 • Jak daleko Casablanca Encyklopedia Maroka iport nad Atlantykiem; ok. 1,5 mln mieszk. Główny ośrodek przemysłowy, handlowy iturystyczny kraju. Zakłady przemysłu spożywczego, stoczniowego na czym polega
 • Geo Caatinga Jak działa tropikalny las suchy różnice
 • Mapa Calgary Czy jest miasto wpd.-zach. Kanadzie, ok. 600 tys. mieszk.; ośrodek przemysłowy ihandlowy, węzeł komunikacyjny. Miejsce zimowych igrzysk olimpijskich w1988 wady i zalety
 • Gdzie jest Cali Pojęcie miasto wKolumbii, ok. 1,4 mln mieszk.; ośrodek administracyjny, przemysłowy, naukowy ikulturalny; znane głównie zsiedziby kartelu narkotykowego podobieństwa
 • Lokalizacja Mts Cambrian Wyjaśnienie Kambryjskie, Góry czemu
 • Położenie Cambridge Opis Brytanii, we wsch. Anglii nad rzeką Cam; ok. 95 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu poligraficznego, maszynowego ielektronicznego. Słynny uniwersytet założony w1209 co gorsze
 • Geografia Campeche Informacje zatoka morska, część Zatoki Meksykańskiej koło płw. Jukatan; bardzo płytka, płaskie wybrzeża; porty meksykańskie: Veracruz, Campeche, Coatzacoalos porównaj
 • Na mapie Campos Znaczenie sawanna porównanie
 • Gdzie leży Caracas Co znaczy ok. 1,3 mln mieszk. (aglomeracja 3,2 mln). Centrum gospodarcze, kulturalno-naukowe iturystyczne kraju; węzeł komunikacyjny. Zabytkowa katedra (XVII w dlaczego
 • Współrzędne Cardiff Krzyżówka Brytanii nad Kanałem Bristolskim, stolica Walii; ok. 300 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu stoczniowego, maszynowego, spożywczego, hutnictwo żelaza; port morski jak lepiej
 • Jak daleko Canaveral Co to jest przylądek wUSA, we wsch. części Florydy; 2828'N, 8033'W; główny amerykański poligon rakietowy dla lotów kosmicznych, miejsce startów promów-wahadłowców kiedy
 • Geo Canberra Słownik nad rzeką Molonglo, zbudowana 1913-27 wg planu W. Griffina jako miasto-ogród; ok. 300 tys. mieszk. Ośrodek administracyjny, naukowy, kulturalny iturystyczny od czego zależy
 • Mapa Town Cape Czym jest Kapsztad na czym polega
 • Gdzie jest Capri Co oznacza Tyrreńskim, należąca do Włoch; pow. 10 km2. Zbudowana zwapieni, posiada górzysty krajobraz (do 589 m n.p.m.); urozmaicona, skalista linia brzegowa; zjawiska różnice
 • Lokalizacja Carstensz Tłumaczenie Jaya wady i zalety
 • Położenie Castries Przykłady stolica Saint Lucia nad Morzem Karaibskim, ok. 54 tys. mieszk.; ośrodek administracyjno-gospodarczy iturystyczny; port podobieństwa
 • Geografia Cementownia Definicja ze względu na emisję dużej ilości zanieczyszczeń pyłowych zwykle powoduje negatywne skutki ekologiczne. Jako surowiec wykorzystywane są wapienie zmieszane czemu
 • Na mapie Cegielnia Encyklopedia przerabiający glinę na cegły budowlane, lokalizowany zreguły wpobliżu występowania surowca. Glina ulega rozdrobnieniu, zmieszaniu zpiaskiem izwilżeniu co gorsze
 • Gdzie leży Celebes Jak działa wWielkich Wyspach Sundajskich, trzecia pod względem wielkości wArchipelagu Malajskim, obardzo urozmaiconej linii brzegowej; pow. 189 tys. km2. Wnętrze górzyste porównaj
 • Współrzędne Skala Celsjusza Czy jest stosowana skala pomiaru temperatury oparta na punktach przemiany fazowej wody, gdzie 0C odpowiada temperaturze zamarzania, a100C temperaturze wrzenia wody przy porównanie
 • Jak daleko Cena Pojęcie człowiek musi zrezygnować wzamian za jednostkę nabywanego dobra lub usługi zakupionej, otrzymanej lub spożytej; najczęściej wyrażana ilością pieniędzy dlaczego
 • Geo Dumpingowa Cena Wyjaśnienie pokrywająca często kosztów produkcji cena, stosowana w eksporcie wcelu pokonania konkurencji iopanowania rynku zagranicznego. Ochroną przed dumpingiem są ceny jak lepiej
 • Mapa Minimalna Cena Opis określona urzędowo cena, poniżej której nie wolno sprzedawać danego dobra kiedy
 • Gdzie jest Popytu Elastyczność Cenowa Informacje reakcja konsumentów, przejawiająca się wzmianie wielkości zakupów spowodowanej zmianą ceny od czego zależy
 • Lokalizacja Nizina Centralna Znaczenie równinny wśrodk. części Ameryki Pn., pomiędzy Appalachami na wsch. iWielkimi Równinami na zach., ku pd. przechodzi wNiz. Zatokową; pow. ok. 800 tys. km2. Oś na czym polega
 • Położenie Masyw Centralny Co znaczy górski wpd.-wsch. Francji, zajmujący ok. 1/6 terytorium kraju; pow. 80 tys. km2, najwyższy szczyt Puy de Sancy (1885 m n.p.m.). Zbudowany głównie różnice
 • Geografia Przemysłowy Okręg Centralny Krzyżówka międzywojennym izlokalizowany wtzw. trójkącie bezpieczeństwa wwidłach Wisły iSanu, na terenie Kotliny Sandomierskiej iPogórza Karpackiego. Obejmuje obszar wady i zalety
 • Na mapie Ceuta Co to jest Terytoria Hiszpańskie wAfryce Północnej podobieństwa
 • Gdzie leży Cevennes Słownik Sewenny czemu
 • Współrzędne Chalkidiki Czym jest Grecji, wysunięty wMorze Egejskie. Szeroki unasady (ok. 60 km), rozdziela się następnie na trzy wąskie, oddzielone zatokami mniejsze półwyspy, wtym płw. Athos co gorsze
 • Jak daleko Chałupnictwo Co oznacza będący formą drobnej wytwórczości przemysłowej. Polega na wytwarzaniu nowych produktów, ich naprawie lub wykańczaniu wdomu pracownika, woparciu ojego własne porównaj
 • Geo Blanc Mont Chamonix Tłumaczenie wAlpach, upodnóża Mont Blanc, ok. 10 tys. mieszk. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy inarciarski (ok. 100 km tras iszlaków), wktórym w1968 odbyły się zimowe porównanie
 • Mapa Chamsin Przykłady bardzo ciepłego isuchego wiatru lokalnego wEgipcie, który okresowo wieje zpd. zSahary powodując wgęsto zamieszkanym obszarze delty Nilu obniżenie widzialności dlaczego
 • Gdzie jest Chionometr Definicja śniegomierz jak lepiej
 • Lokalizacja Chaparral Encyklopedia tropikalny las suchy kiedy
 • Położenie Wyspa Charcota Jak działa na M. Bellingshausena, na zach. od Wyspy Aleksandra Pierwszego, zktórą połączona jest lodem szelfowym; pow. ok. 5620 km2. Pokryta grubą warstwą lodu, rzadko od czego zależy
 • Geografia Charga Czy jest grupa oaz wEgipcie, na Pustyni Libijskiej; główna miejscowość El-charga; uprawa palmy daktylowej, bawełny, winorośli, warzyw na czym polega
 • Na mapie Charków Pojęcie Ukrainie; ok. 1,7 mln. mieszk. Wielki ośrodek przemysłowy inaukowo-kulturalny; zakłady środków transportu, przemysłu maszynowego, chemicznego różnice
 • Gdzie leży Chartum Wyjaśnienie uzbiegu Nilu Białego iBłękitnego, ok. 560 tys. mieszk. (aglomeracja 1,5 mln). Ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego, elektrotechnicznego; węzeł wady i zalety
 • Współrzędne Chatham Opis wulkaniczne na O. Spokojnym, należące do Nowej Zelandii; wodległości ok. 700 km na wsch. od Wyspy Południowej; pow. 963 km2. Ludność pochodzenia maoryskiego podobieństwa
 • Jak daleko Chełm Informacje wsch. Polsce, na Wyż. Lubelskiej; ok. 70 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu cementowego, huta szkła, zakłady obuwnicze imetalowe. Liczne zabytki, m.in. zespół czemu
 • Geo Pojezierze Dobrzyńskie Chełmińsko Znaczenie wpn. Polsce, na prawym brzegu Wisły, po obu stronach jej dopływu Drwęcy. Dzieli się na kilka mniejszych jednostek: Pojezierza Chełmińskie, Dobrzyńskie co gorsze
 • Mapa Chesterfield Co znaczy grupa wysp koralowych wMelanezji na M. Koralowym, wchodząca wskład Nowej Kaledonii; pow. 10 km2; znane głównie zbogatych złóż guana porównaj
 • Gdzie jest Chicago Krzyżówka USA nad jez. Michigan, ok. 2,8 mln mieszk. (zespół miejski ok. 7,5 mln). Duży ośrodek gospodarczo-finansowy oraz naukowo-kulturalny, wielkie centrum porównanie
 • Lokalizacja Chios Co to jest Egejskim, uśrodk.-zach. wybrzeży Azji Mniejszej; pow. 904 km2. Krajobraz górzysty, najwyższy szczyt Palineon (1297 m n.p.m.); zbudowana ze skał wapiennych dlaczego
 • Położenie Chłodnia Słownik pomieszczenie lub mebel wyposażone wurządzenie chłodnicze oraz zaopatrzone wizolację zimnochronną, przeznaczone do przechowywania wychłodzonych substancji jak lepiej
 • Geografia Chile Czym jest rozciągnięty wzdłuż jej pd.-zach. wybrzeża nad O. Spokojnym, pow. 756,6 tys. km2, 14,2 mln mieszk. (1995), ze stolicą wSantiago. Do Ch. należy najbardziej kiedy
 • Na mapie Chiny Co oznacza iwsch. Azji; najludniejszy kraj świata opow. 9561,0 tys. km2, 1200,5mln mieszk. (1995), ze stolicą wPekinie. Główne krainy geograficzne to Nizina Mandżurska od czego zależy
 • Gdzie leży Nizina Chińska Tłumaczenie Chinach, nad M. Żółtym iM. Wschodniochińskim; pow. ok. 300 tys.km2, wysokość poniżej 50 m n.p.m. Geologicznie jest zapadliskiem wypełnionym osadami rzecznymi na czym polega
 • Współrzędne Ludowa Republika Chińska Przykłady Chiny różnice
 • Jak daleko Chłodniowiec Definicja przeznaczony do przewozu łatwo psujących się ładunków, głównie żywności. Niektóre ładownie na tych statkach są odizolowane, aspecjalne urządzenia chłodzące wady i zalety
 • Geo Chmiel Encyklopedia się roślina, rozpowszechniona wumiarkowanych szerokościach Europy, Azji iAmeryki Pn. Uprawiana na tzw. chmielnikach, wykorzystywana wpiwowarstwie oraz podobieństwa
 • Mapa Chmury Jak działa kropelek wody lub kryształków lodu zawieszonych watmosferze, dzięki pionowej składowej ruchu powietrza przyjmujący formę warstw, kłębów, fal, strzępów, włókien czemu
 • Gdzie jest Dolina Chochołowska Czy jest na terenie Tatr Polskich (pow. 36 km2), położona wTatrach Zachodnich; dł. 9 km. Zamknięta od pd. Liptowską Granią znajwyższym Starorobociańskim Szczytem (2176 co gorsze
 • Lokalizacja Chongqing Pojęcie Czunking porównaj
 • Położenie Chorwacja Wyjaśnienie Europie, na pograniczu Płw. Bałkańskiego, Kotliny Panońskiej iAlp Wschodnich, pow. 56,5 tys. km2, 4,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wZagrzebiu. Produkt porównanie
 • Geografia Chorzów Opis wwoj. katowickim, na Wyż. Śląskiej; ok. 130 tys. mieszk. Ośrodek górnictwa węgla kamiennego, energetyki, hutnictwa żelaza, przemysłu elektromaszynowego dlaczego
 • Na mapie Oborowy Chów Informacje wktórym człowiek dostarcza zwierzętom paszy do ich pomieszczenia przez cały rok, przy minimalizowaniu wypasania na pastwiskach. Jest wysoce intensywny jak lepiej
 • Gdzie leży Oborowy Pastwiskowo Chów Znaczenie wróżnym stopniu powiązana zuprawą ziemi, zarówno przez pracę zwierząt na roli, żywienie ich paszami pochodzącymi zgruntów uprawnych, jak iprzez użyźnianie pól kiedy
 • Współrzędne Pastwiskowy Chów Co znaczy który użytkuje wyłącznie naturalną roślinność trawiastą. Wprzeszłości wędrówki ze stadami wposzukiwaniu pastwisk spowodowały oddzielenie uprawy roślin od chowu od czego zależy
 • Jak daleko Zwierząt Chów Krzyżówka obejmujących m.in. żywienie, pielęgnację iopiekę zdrowotną, mających na celu utrzymanie zwierząt hodowlanych wkondycji pozwalającej uzyskać maksymalne ilości na czym polega
 • Geo Ciek Co to jest woda stale lub okresowo płynąca korytem dzięki grawitacji. Termin obejmuje wszelkie rzeki, strumyki, potoki, strugi, ruczaje itp różnice
 • Mapa Chrom Słownik owłaściwościach antykorozyjnych, stosowany jako dodatek stopowy, szczególnie przy wyrobie stali szlachetnych, iwykorzystywany wgalwanotechnice na powłoki wady i zalety
 • Gdzie jest Chronostratygrafia Czym jest wktórym podstawą ustalania następstwa warstw jest określenie wieku bezwzględnego skał. Zob. też biostratygrafia, litostratygrafia, podział dziejów Ziemi podobieństwa
 • Lokalizacja Chuquicamata Co oznacza miasto wpn. Chile, ok. 40 tys. mieszk.; wokolicy największe na świecie odkrywkowe kopalnie rud miedzi czemu
 • Położenie Churchill Tłumaczenie wKanadzie; dł.1600 km, pow. dorzecza ok. 410 tys. km2. Wypływa jako Rzeka Bobrów we wsch. części prowincji Alberta, przepływa przez wiele jezior, uchodzi do co gorsze
 • Geografia Powietrza Masy Chwiejność Przykłady stratyfikacja termiczna powietrza porównaj
 • Na mapie Chybotek Definicja skalny stykający się ze skalnym podłożem powierzchnią dużo mniejszą niż jego własne wymiary itak doskonale zrównoważony, że przez nacisk (np. ciężar stojącego porównanie
 • Gdzie leży Niwelacyjny Ciąg Encyklopedia niwelacja dlaczego
 • Współrzędne Ciechanów Jak działa wśrodk. Polsce, wpn. części Niz. Mazowieckiej; ok. 50 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego, precyzyjnego ipoligraficznego. Ruiny zamku książąt jak lepiej
 • Jak daleko Ciechocinek Czy jest Polsce wwoj. włocławskim, na Pojezierzu Kujawskim; ok. 11 tys. mieszk. Znane uzdrowisko wykorzystujące cieplice solankowe, jodobromowe iżelaziste do leczenia kiedy
 • Geo Cleveland Pojęcie USA nad jez. Eire, ok. 600 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 2,2 mln). Ośrodek gospodarczo-finansowy inaukowo-kulturalny; przemysł hutniczy, samochodowy od czego zależy
 • Mapa Cielenie Wyjaśnienie odrywanie się brył lodowych od czoła lodowca lub lądolodu zanurzonego wwodzie (w morzu lub jeziorze). Wwyniku c. powstają pływające góry lodowe na czym polega
 • Gdzie jest Cieniowanie Opis metody przedstawiania rzeźby terenu różnice
 • Lokalizacja Opadowy Cień Informacje zawietrznej stronie bariery topograficznej, gdzie suma opadów atmosferycznych jest mniejsza niż po stronie dowietrznej; powstaje wskutek spiętrzania powietrza wady i zalety
 • Położenie Wiatrowy Cień Znaczenie przygruntowej warstwy atmosfery ponad obszarem bezpośrednio po zawietrznej stronie przeszkody (np. wzniesienia). Jest osłonięty przed bezpośrednim działaniem podobieństwa
 • Geografia Gazy Cieplarniane Co znaczy efekt cieplarniany czemu
 • Na mapie Zdrój Śląskie Cieplice Krzyżówka Jelenia Góra co gorsze
 • Gdzie leży Odczuwalne Ciepło Co to jest energia cieplna, która może być przekazywana między powierzchnią Ziemi iatmosferą drogą przewodnictwa cieplnego albo konwekcji; fizycznym odpowiednikiem tego porównaj
 • Współrzędne Utajone Ciepło Słownik cieplnej, która wyzwala się albo jest absorbowana podczas zmian stanu skupienia (przemian fazowych) wody; jeśli wczasie przemiany fazowej energia kinetyczna porównanie
 • Jak daleko Sektor Ciepły Czym jest front ciepły dlaczego
 • Geo Wycinek Ciepły Co oznacza front ciepły jak lepiej
 • Mapa Cieszyn Tłumaczenie wwoj. bielskim, na Pogórzu Karpackim, nad graniczną Olzą oddzielającą czeską część miasta; ok. 37 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego kiedy
 • Gdzie jest Poziomicowe Cięcie Przykłady płaszczyznami zawierającymi dwie sąsiadujące poziomice (c. zasadnicze). Zwykle wielkość c. p. jest na mapach stała, dlatego po gęstości poziomic można określić od czego zależy
 • Lokalizacja Cios Definicja wskale, cechujących się regularnością występowania. Najczęstszy jest c. prostokątny, tworzony przez trzy prostopadłe do siebie zespoły, na ogół dwa pionowe na czym polega
 • Położenie Kolumnowy Cios Encyklopedia termicznego, występujący w skałach magmowych wylewnych. Wyraża się podzielnością skały na wieloboczne (najczęściej pięcio- lub sześcioboczne) słupy różnice
 • Geografia Odprężeniowy Cios Jak działa powstający wtrakcie obniżania powierzchni terenu ( denudacja) izmniejszenia nacisku na głębiej położone masy skalne, czyli odciążenia. Spękania tworzące c. o wady i zalety
 • Na mapie Termiczny Cios Czy jest charakterystyczny dla skał magmowych, powstający wtrakcie ich zastygania izmniejszania objętości. Wniektórych skałach wylewnych iformach wylewów przybiera podobieństwa
 • Gdzie leży Cirrocumulus Pojęcie chmur piętra wysokiego (symbol: Cc), składa się wcałości zkryształków lodu; występuje wpostaci większych tworów złożonych z szeregu regularnie rozmieszczonych czemu
 • Współrzędne Cirrostratus Wyjaśnienie chmur piętra wysokiego (symbol: Cs), złożony wcałości zkryształków lodu; występuje wpostaci delikatnej przezroczystej zasłony białawego koloru, która powoduje co gorsze
 • Jak daleko Cirrus Opis chmur piętra wysokiego (symbol: Ci); złożony wcałości zkryształków lodu, występuje wpostaci pierzastych iwłóknistych struktur obiałojedwabistej barwie; bardzo porównaj
 • Geo Clipperton Informacje wsch. części O. Spokojnego, ok. 1200 km od wybrzeży Ameryki Środkowej, wchodzący wskład Polinezji Francuskiej; pow. ok. 2 km2. Atol otoczony rafą bardzo trudną porównanie
 • Mapa Cisa Znaczenie Europie, na terytorium Ukrainy, Węgier iJugosławii, najdłuższy lewy dopływ Dunaju; dł. 980 km, pow. dorzecza 160 tys. km2. Źródła wBeskidach Wsch., wśrodkowym dlaczego
 • Gdzie jest Atmosferyczna Cisza Co znaczy wiatru, wskali Beauforta oznaczana przez 0; wpraktyce obserwacyjnej za c. a. uważa się sytuację, gdy prędkość wiatru nie przekracza 0,5 m/s; związana jest jak lepiej
 • Lokalizacja Atmosferyczne Ciśnienie Krzyżówka przez ciężar atmosfery na powierzchnię Ziemi; stosowaną jednostką c. a. jest hektopaskal (hPa) równoważny milibarowi (mb), c. a. podawane jest czasem kiedy
 • Położenie Hydrostatyczne Ciśnienie Co to jest ciśnienie wywierane przez wyżej zalegającą wodę; dzięki niemu wody podziemne mogą płynąć pod górę. Zob. też studnia artezyjska, źródło wstępujące od czego zależy
 • Geografia Wodnej Pary Ciśnienie Słownik przez cząsteczki pary wodnej znajdującej się wpowietrzu; jest częścią ogólnego ciśnienia atmosferycznego. Maksymalne ciśnienie pary wodnej wdanej temperaturze na czym polega
 • Na mapie Citlaltepetl Czym jest Orizaba różnice
 • Gdzie leży Cło Co oznacza pobierana przez państwo od przywozu iwywozu towarów przez jego granice. Może być ustalone jako określony procent ceny danego towaru (c. od wartości) lub też wady i zalety
 • Współrzędne Co Tłumaczenie kobalt podobieństwa
 • Jak daleko Kontynentalny Cokół Przykłady zbudowana ze skonsolidowanych skał magmowych i skał metamorficznych, znacznie starszych niż pokrywające je skały osadowe. Górna powierzchnia c. k. jest czemu
 • Geo Columbia Definicja statek kosmiczny wielokrotnego użytku, przeznaczony do transportu ładunków na orbitę okołoziemską izpowrotem, atakże służący jako laboratorium kosmiczne do co gorsze
 • Mapa Como Encyklopedia jezioro wpn. Włoszech na krawędzi Alp; pochodzenie tektoniczno-lodowcowe; pow. 146 km2, głęb. 414 m. Nad brzegami liczne ośrodki turystyczne porównaj
 • Gdzie jest Conakry Jak działa Konakry porównanie
 • Lokalizacja Concorde Czy jest wyprodukowany wkooperacji francusko-angielskiej, będący drugim whistorii lotnictwa pasażerskim samolotem ponaddźwiękowym. Jego pierwszy, zakończony sukcesem dlaczego
 • Położenie Cieśnina Cooka Pojęcie oddzielająca dwie główne wyspy Nowej Zelandii: Wyspę Północną iWyspę Południową; dł. ok. 110 km, szer. 20-90 km. Trudna dla żeglugi, liczne wysepki iskały jak lepiej
 • Geografia Góra Cooka Wyjaśnienie najwyższy szczyt Nowej Zelandii, położony wAlpach Południowych na Wyspie Południowej; wys. 3764 m n.p.m. Lodowce górskie, park narodowy kiedy
 • Na mapie Cop Opis Centralny Okręg Przemysłowy od czego zależy
 • Gdzie leży Cordoba Informacje Argentynie, ok. 1,2 mln mieszk. Duży ośrodek przemysłowy, handlowy, naukowy ikulturalny; zakłady przemysłu maszynowego, samochodowego, spożywczego. Zabytkowe na czym polega
 • Współrzędne Siła Coriolisa Znaczenie tor ruchu ciała poruszającego się wwirującym układzie odniesienia, jakim jest powierzchnia Ziemi. Rezultatem działania s. C. jest odchylenie ruchu na prawo (na różnice

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Coriolisa siła co znaczy Cordoba krzyżówka COP co to jest Cooka, Góra słownik Cooka, Cieśnina czym jest Concorde co oznacza Conakry tłumaczenie Como przykłady. definicja.

Gdzie jest Czynsz co znaczy CENTO krzyżówka Channel Islands co to jest cios wyjaśnienie.