Normalizacja

Normalizacja, Nieznormalizowane Relacje, Niezależność Danych, Nazwowa Zgodność Typów, Nazwa Obiektu.

normalizacja co to jest

Definicje komputerowe na N

 • Co to jest Nadawca Definicja Przedmiot wysyłający komunikat
 • Co to jest Nieproceduralny Definicja Zobacz: deklaracyjny
 • Co to jest Złączenie Naturalne Definicja Zobacz: złączenie naturalne
 • Co to jest Nil Definicja Zobacz: NULL
 • Co to jest Impedancji Niezgodność Definicja oznaczający niezgodność oporności źródła i odbiornika, która skutkuje stratę mocy. W bazach danych znaczy on zespół niezgodności
 • Co to jest Nf2 Nf2 Definicja Zobacz: nieznormalizowane stosunki
 • Co to jest Nowy Definicja Ustalenie operatora tworzącego nowy przedmiot (konstruktora
 • Co to jest Typów Równoważność Nazwowa Definicja Zobacz: nazwowa zgodność typów
 • Co to jest Niezmienny Definicja Ustalenie warunku albo własności, która jest stała dla wszystkich obiektów albo innych bytów pewnej populacji; zobacz: inwariant
 • Co to jest Neonet Definicja Pośrednik ORB wg standardu CORBA spółki SunSoft, składnik rodziny produktów NEO dla mechanizmu operacyjnego Solaris
 • Co to jest Nadzbiór Definicja tego używa się także dla oznaczenia języka albo mechanizmu o rozszerzonych funkcjach (na przykład nadzbiór języka SQL
 • Co to jest narzędzia do pracy grupowej Definicja przechowywanie, udostępnianie i przetwarzanie dokumentów w ramach zespołu. Popularnym narzędziem służącym do tego celu jest Lotus Notes
 • Co to jest Nawigacja Definicja obiektów bazująca na wskaźnikach (pointers) umieszczonych wewnątrz obiektów; regularnie używana poprzez tak zwany wyrażenia ścieżkowe
 • Co to jest Złączenie Nawigacyjne Definicja Zobacz: zależne złączenie
 • Co to jest Nieobiekt Definicja Przykładami nieobiektów są: woda, piasek, lekki zefirek, rozlana zupa, koleiny. Nieobiektowość w informatyce wciąż czeka na swojego
 • Co to jest Nieprzejrzysty Definicja Ustalenie typu, klasy albo modułu, którego nazwa i użytek jest znane, lecz nieznana jest jego wewnętrzna budowa
 • Co to jest Niezmienialny Definicja Przedmiot albo inny byt programistyczny (na przykład stała), do którego nie można wykorzystać operacji aktualizacyjnej
 • Co to jest Nih Definicja Zobacz: syndrom NIH
 • Co to jest Danych Normalizacja Definicja określonego formatu uwzględniającego ograniczenia nakładane na dopuszczalne struktury danych. Przeważnie tym terminem ustala się mechanizm
 • Co to jest Klas Normalizacja Definicja diagramu obiektowego, w rezultacie którego powiększa się kohezję wewnątrz klas i zmniejsza się związki albo zależności między klasami
 • Co to jest Notacja Definicja syntaktycznych dotyczących ich użycia i reguł semantycznych dotyczących ich znaczenia wykorzystywany do rysowania diagramów. Odpowiednikiem
 • Co to jest Nadklasa Definicja w hierarchii dziedziczenia, na przykład Osoba jest nadklasą klasy Student. Definicja nadklasy włącza aspekt zawierania się zakresów
 • Co to jest Nazwa Definicja związku, atrybutu, asocjacji, roli asocjacji, stosunku, sposoby, procedury, typu, modułu, i tak dalej, który pozwala odwołać się do tego
 • Co to jest Obiektu Nazwa Definicja przedmiot. Zwykle nazwa ta posiada znaczenie w zakresie problemowej, na przykład Pracownik; tym nazwa obiektu jest różna od identyfikatora
 • Co to jest Typów Zgodność Nazwowa Definicja typ T1 bytu programistycznego (na przykład wyrażenia) wydedukowany opierając się na reguł wnioskowania o typie (type inference rules) jest
 • Co to jest Danych Niezależność Definicja udostępniania, zmiany nośników, zmiany reprezentacji, i tym podobne działań na danych z wyjątkiem programów, które na nich operują
 • Co to jest Relacje Nieznormalizowane Definicja definicje matematyczne, gdzie klasyczny schemat relacyjny jest rozszerzony w taki sposób, by elementem krotki stosunku mogła być stosunek
 • Co to jest Normalizacja Definicja danych kierujący do uzyskania struktur relacyjnych (tak zwany pierwszej formy normalnej, 1NF). Niekiedy pod normalizacją rozumie się

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Normalizacja, Nieznormalizowane Relacje, Niezależność Danych, Nazwowa Zgodność Typów, Nazwa Obiektu, Nazwa, Nadklasa, Notacja, Normalizacja Klas, Normalizacja przykłady.

Działanie Normalizacja, Nieznormalizowane Relacje, Niezależność zastosowanie.