Morze, Morskie Oko, Morski

Morze, Morskie Oko, Morski Klimat, Moroni, Morfometria, Morfogeneza, Morena, Morawy, Mop.

morze morskie morski klimat co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na M

 • Gdzie jest Most Ramy Co to jest Most Adama
 • Gdzie jest Mumbaj Co to jest Bombaj
 • Gdzie jest Mweru Co to jest Mueru
 • Gdzie jest makroklimat Co to jest klimat
 • Gdzie jest Malawi Co to jest Niasa
 • Gdzie jest mapa fizyczna Co to jest mapa
 • Gdzie jest Melilla Co to jest Terytoria Hiszpańskie wAfryce Północnej
 • Gdzie jest meteory Co to jest zjawiska meteorologiczne
 • Gdzie jest mezoklimat Co to jest klimat
 • Gdzie jest Mińsk Co to jest stolica Białorusi, ok. 1,7 mln mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju; węzeł komunikacyjny
 • Gdzie jest Mojave Co to jest pustynia wWielkiej Kotlinie, wpd. części Kalifornii wpobliżu Los Angeles; piaszczysta iżwirowa; opady roczne 45-130 mm
 • Gdzie jest Malwiny Co to jest Falklandy
 • Gdzie jest Manaslu Co to jest Nepalu, jeden zośmiotysięczników; wys. 8156 m n.p.m. Po raz pierwszy zdobyty w1956 przez wyprawę japońską, pierwsze wejście zimowe
 • Gdzie jest Motława Co to jest Pomorskiego, dopływ Martwej Wisły; dł. 65 km. Źródła na pn. od Starogardu Gdańskiego, wdolnym biegu płynie przez Żuławy Wiślane, ujście do
 • Gdzie jest motoryzacja Co to jest szerokie zastosowanie mechanicznych środków transportowych zsilnikami spalinowymi w gospodarce narodowej
 • Gdzie jest Mount Isa Co to jest miasto wpn.-wsch. Australii, ok. 25 tys. mieszk.; wielki ośrodek wydobycia iprzetwórstwa rud miedzi, ołowiu icynku
 • Gdzie jest morze terytorialne Co to jest wybrzeża albo do wód wewnętrznych (porty, zatoki), który stanowi integralną część terytorium państwa. Jego szerokość reguluje państwo
 • Gdzie jest Moskwa Co to jest km, pow. dorzecza 18 tys. km2. Wśrodk. idolnym biegu skanalizowana, połączona kanałem zWołgą, wykorzystywana wżegludze. Przepływa przez
 • Gdzie jest most Co to jest budowla zdrewna, kamienia, betonu, żelbetu, stali itp. przeprowadzająca drogę komunikacyjną nad przeszkodą wodną (np. rzeką
 • Gdzie jest Most Adama Co to jest pomiędzy wyspą Cejlon aPłw. Indyjskim. Muzułmanie wierzą, że przeszedł tędy wygnany zraju Adam zmierzając na Szczyt Adama, Hindusi
 • Gdzie jest Mosul Co to jest ośrodek administracyjny, przemysłu spożywczego, włókienniczego (muśliny) icementowego, naukowy iturystyczny. Zabytki: meczet zkrzywym
 • Gdzie jest Moza Co to jest dorzecza 49 tys. km2. Źródła na wyż. Langres wBurgundii (Francja), wśrodk. biegu tworzy głęboki przełom przez zach. Ardeny; na Niz
 • Gdzie jest Mozambicki, Prąd Co to jest Indyjskiego, płynący ku pd. od Komorów przez Kanał Mozambicki po okolice Przylądka Dobrej Nadziei, gdzie łączy się zDryfem Wiatrów
 • Gdzie jest Mozambik Co to jest Indyjskim, była kolonia portugalska, pow. 801,6 tys. km2, 17,4 mln mieszk. (1995), ze stolicą wMaputo. Główne krainy geograficzne to Wyż
 • Gdzie jest mrozowiska Co to jest występowania mrozu lub przymrozków; występują we wklęsłych formach terenu (kotliny idoliny oróżnych rozmiarach imałym spadku), gdzie zwykle
 • Gdzie jest mróz Co to jest występowanie na wysokości klatki meteorologicznej (2 m nad gruntem) temperatury powietrza niższej od 0C
 • Gdzie jest Mueru Co to jest Kongo, na pograniczu Konga-Zairu iZambii na wys. 931 m n.p.m.; pow. 4,9 tys. km2, głęb. maks. 14 m. Do M. wpływa Luapula, zaś ku pn
 • Gdzie jest muł Co to jest składający się zokruchów owielkości odpowiadającej frakcji pyłowej ( pył), powstający wśrodowisku wodnym: rzecznym, morskim lub jeziornym
 • Gdzie jest mułowiec Co to jest przez zestalenie mułu. Wskład m. wchodzą głównie kwarc, wmniejszych ilościach skalenie, łyszczyki, węglany iminerały ilaste. Wodsłonięciach
 • Gdzie jest mura Co to jest spływ gruzowy, spływ gruzowo--błotny
 • Gdzie jest Murmańsk Co to jest mieszk. Ważny niezamarzający port nad M. Barentsa ijedna zgłównych baz rosyjskiej marynarki wojennej, ośrodek rybołówstwa iprzetwórstwa ryb
 • Gdzie jest Murray Co to jest rzeka kontynentu; dł. 2600 km, pow. dorzecza 1,1 mln km2. Źródła wpd. części Wielkich Gór Wododziałowych, górny bieg górski, środk. idolny
 • Gdzie jest Murrumbidgee Co to jest Południowej Walii; prawy dopływ Murray; dł. ok. 1600 km, pow. dorzecza 135 tys. km2. Wypływa wG. Śnieżnych (Alpy Australijskie) na wys
 • Gdzie jest muton Co to jest lodowcowej lub rygiel zamykający kar, wygładzone przez lodowiec (Fot. 40). Stok od strony nasuwającego się lodowca jest łagodny, wygładzony
 • Gdzie jest Myanmar Co to jest Bengalską, pow. 676,6 tys. km2, 43,9 mln mieszk. (1994), ze stolicą Rangun. Główne krainy geograficzne to góry Kumon, Patkaj, Arakańskie
 • Gdzie jest myślistwo Co to jest bezpośrednio związana zpolowaniem, umiejętność isztuka polowania zgodnego zprawem łowieckim ietyką myśliwską, wodróżnieniu od bezprawnego
 • Gdzie jest myto Co to jest mosty, rogatki, przewóz promem, pobierana również od osób idących pieszo. Do XIX w. m. pobierano przy wjeździe do miasta na tzw. rogatkach
 • Gdzie jest mżawka Co to jest atmosferycznego ocharakterze ciągłym, składający się zdrobnych kropelek wody ośrednicy tylko 0,1-0,5 mm, co powoduje, że mają stosunkowo
 • Gdzie jest Mandalaj Co to jest 550 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, spożywczego, włókienniczego, drzewnego. Zachowany regularny plan zXIX w., pagoda Szwe Kyi
 • Gdzie jest Majotta Co to jest Afryki, wKanale Mozambickim. Posiadłość francuska opow. 375 km2, 110tys. mieszk. (1994), ze stolicą wDżaoudżi. Produkt narodowy brutto 600
 • Gdzie jest maar Co to jest powstającego przy erupcji eksplozywnej gazów wulkanicznych, nie połączonej zwydobyciem się magmy na powierzchnię. Centralne obniżenie jest
 • Gdzie jest Maastricht Co to jest tys. mieszk. Ośrodek przemysłu ceramicznego iszklarskiego, port rzeczny. Zabytkowe mury miejskie, romańskie, gotyckie ibarokowe kościoły
 • Gdzie jest Macedonia Co to jest w1991 wwyniku rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, pow. 25,7 tys. km2, 2,1 mln mieszk. (1995), ze stolicą wSkopje
 • Gdzie jest Mackenzie Co to jest dł. 4250 km (od źródeł Peace), pow. dorzecza prawie 1,7 mln km2. M. powstaje zpołączenia rzek Peace iAthabaska, wypływających zG
 • Gdzie jest Makalu Co to jest iChin; piąty pod względem wysokości na Ziemi, wys. 8463 m n.p.m. Po raz pierwszy zdobyty w1955 r. przez wyprawę francuską
 • Gdzie jest makarony Co to jest stalaktyt
 • Gdzie jest Majorka Co to jest największa wgrupie Balearów, administracyjnie część Hiszpanii; pow. 3,6 tys. km2. Wpn. części górzysta (do 1445 m n.p.m.), wpd. nizinna
 • Gdzie jest mada Co to jest rzecznych na podłożu osadów złożonych przez rzekę na równi zalewowej wtrakcie powodzi. Ich właściwości zależą głównie od uziarnienia osadów
 • Gdzie jest Madagaskar Co to jest Indyjskiego, oddzielony od Afryki Kanałem Mozambickim, pow. 587,0 tys. km2, 14,3 mln mieszk. (1994), ze stolicą wAntananarywie. Produkt
 • Gdzie jest Madeira Co to jest gł. dopływ Amazonki (prawy); dł. 3230 km (z Mamore), pow. dorzecza 1,2 mln km2. Powstaje zpołączenia Mamore iBeni, wypływających
 • Gdzie jest Madera Co to jest Atlantyckim, ok. 700 km na zach. od wybrzeży Maroka; pow. 797 km2. Krajobraz górzysty, najwyższy szczyt Pico Ruivo (1861 m n.p.m.); klimat
 • Gdzie jest Madras Co to jest Bengalską, ok. 3,8 mln mieszk. (aglomeracja ok. 5,4 mln); ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny. Zakłady bawełniane, środków transportu
 • Gdzie jest Madryt Co to jest części kraju na Mesecie Iberyjskiej; aglomeracja ok. 3 mln mieszk. Wielki ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny, węzeł komunikacyjny
 • Gdzie jest Madura Co to jest wsch. wybrzeży Jawy; pow. 5,5 tys. km2; pagórkowata, wys. do 471 m n.p.m., zbudowana zwapieni. Klimat równikowy wybitnie wilgotny; pokryta
 • Gdzie jest Magdalena Co to jest km, pow. dorzecza 250 tys. km2. Wypływa wAndach wpd. części Kordyliery Centralnej, płynie tektonicznym obniżeniem śródgórskim, uchodzi do
 • Gdzie jest Magellana, Cieśnina Co to jest Ameryki Pd. aZiemią Ognistą, łącząca Ocean Atlantycki ze Spokojnym; dł. ok. 500 km, szer. 4-110 km. Wczęści zach. ma charakter wąskiego
 • Gdzie jest magistrala Co to jest elektroenergetyczna, rurociąg lub kanał, łącząca ważne ośrodki gospodarcze kraju. Charakteryzuje się dużym nasileniem przepływu masy
 • Gdzie jest Magistrala Węglowa Co to jest wybudowana wlatach 1928-1933 linia kolejowa łącząca Górny Śląsk zGdynią; największa inwestycja kolejowa wPolsce wokresie międzywojennym
 • Gdzie jest magma Co to jest zbudowanego zkrzemianów iodużej zawartości gazów, tworząca się wgórnym płaszczu Ziemi. M. jest zdolna do przemieszczania się wobręb skorupy
 • Gdzie jest magmatyzm Co to jest geologicznych związanych zobecnością magmy, jej powstawaniem, ruchem izastyganiem pod ( plutonizm) ina powierzchni Ziemi ( wulkanizm
 • Gdzie jest magnetyt Co to jest głównie wśród skał magmowych i skał metamorficznych. Największe złoża znajdują się wSzwecji (rejon Kiruna-Gllivare), Rosji (rejon
 • Gdzie jest Makau Co to jest Południowochińskim, pod administracją portugalską, pow. 16 km2, 398tys. mieszk. (1994), zośrodkiem administracyjnym M. Produkt narodowy
 • Gdzie jest makia Co to jest lasy izarośla twardolistne
 • Gdzie jest makroekonomia Co to jest całości lub też badanie jej znaczących części. Odnosi się do ogólnej prezentacji zjawiska, anie szczegółów działalności gospodarczej danego
 • Gdzie jest meteorologia satelitarna Co to jest zajmujący się uzyskiwaniem danych ostanie atmosfery za pomocą urządzeń umieszczonych wprzestrzeni kosmicznej oraz przetwarzaniem
 • Gdzie jest maksymalny termometr Co to jest termometru rtęciowego, który posiada zwężenie wkapilarze (cienkiej rurce szklanej na tle skali) wpobliżu jej połączenia ze zbiorniczkiem
 • Gdzie jest Malabo Co to jest stolica Gwinei Równikowej, ok. 38 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego, drzewnego irybołówstwa
 • Gdzie jest Malajski, Archipelag Co to jest kontynentu azjatyckiego aAustralią, obejmujące Wielkie Wyspy Sundajskie (Borneo, Celebes, Jawa, Sumatra), Małe Wyspy Sundajskie iMoluki
 • Gdzie jest Malajski, Półwysep Co to jest Indochińskiego, długi ibardzo wąski; dł. ok. 1100 km, szer. 40-330 km. Oś stanowią pasma górskie owys. do 2190 m n.p.m., wzdłuż wybrzeży
 • Gdzie jest Malakka Co to jest Malajski od Sumatry, należącej do Archipelagu Malajskiego, łącząca M. Andamańskie na zach. iM. Południowochińskie na wsch.; dł. 940 km
 • Gdzie jest Malawi Co to jest Afryki, wobrębie Wielkiego Rowu Zachodnioafrykańskiego, pow. 118,5 tys. km2, 9,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wLilongwe. Produkt narodowy
 • Gdzie jest Malbork Co to jest elbląskim; ok. 40 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego imaszynowego. WXIV-XV w. stolica państwa Krzyżaków. Wielki
 • Gdzie jest Male Co to jest stolica Malediwów, ok. 60 tys. mieszk
 • Gdzie jest Malediwy Co to jest na pd.-zach. od Indii, pow. 298 km2, 246 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wMale. Produkt krajowy brutto 950 $/osobę (1994). Podstawą słabo
 • Gdzie jest Malezja Co to jest część Płw. Malajskiego ipn. część Borneo, pow. 329,8 tys. km2, 19,7 mln mieszk. (1994), ze stolicą wKuala Lumpur. Produkt krajowy brutto 3
 • Gdzie jest Mali Co to jest 1240,2 tys. km2, 10,5 mln mieszk. (1994), ze stolicą wBamako. Główne krainy geograficzne to Sahara, kotlina środkowego Nigru iwyż. Adrar
 • Gdzie jest Malta Co to jest wśrodkowej części M. Śródziemnego, pow. 316 km2, 364 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wLa Valletta (Belt). Produkt narodowy brutto 10,8 tys
 • Gdzie jest mała epoka lodowa Co to jest północnej, trwające od mniej więcej połowy XVI w. do końca XIX w. Wtym czasie panowały bardzo surowe iśnieżne zimy, aw obszarach górskich
 • Gdzie jest Mała Panew Co to jest dł. 132 km, pow. dorzecza 2,1 tys. km2. Źródła wpn. części Wyż. Śląskiej, płynie upodnóża progu zbudowanego ze skał triasowych, ujście do
 • Gdzie jest Małopolska, Wyżyna Co to jest części Polski. Dzieli się na W. Wschodniomałopolską, obejmującą Wyż. Lubelską iRoztocze, Wyż. Środkowomałopolską, obejmującą Wyż. Kielecko
 • Gdzie jest Manitoba Co to jest Nelson, na terytorium Kanady wprowincji Manitoba; na wys. 251 m n.p.m.; pow. 4700 km2, głęb. maks. 28 m, głęb. średnia 3 m. Jest
 • Gdzie jest Manaus Co to jest Rio Negro do Amazonki; ok. 1,1 mln mieszk. Główny ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny brazylijskiej Amazonii. Rafineria ropy naftowej
 • Gdzie jest Manchester Co to jest Anglii, nad kanałem prowadzącym do M. Irlandzkiego; ok. 400 tys. mieszk. (aglomeracja 2,5 mln). Wielki ośrodek przemysłu włókienniczego
 • Gdzie jest Manhattan Co to jest Nowego Jorku, położona wmiejscu połączenia rzek: Hudson, East River iHarlem; pow. ok. 56 km2, całkowicie zabudowana
 • Gdzie jest Mały Bełt Co to jest Jutlandzkim awyspą Fionią; dł. 125 km, szer. wnajwęższym miejscu 0,5 km. Nad cieśniną most drogowy ikolejowy na trasie Hamburg - Kopenhaga
 • Gdzie jest Mamry Co to jest Mazurskich, drugie pod względem wielkości wPolsce; pow. 104 km2, głęb. 43,8 m. Składa się zsześciu połączonych ze sobą mis jeziornych
 • Gdzie jest Man Co to jest administracyjnie należąca do Wielkiej Brytanii (okręg autonomiczny). Pow. 588 km2, najwyższe wzniesienie Snaefell (625 m n.p.m.), krajobraz
 • Gdzie jest Managua Co to jest stolica Nikaragui, ok. 625 tys. mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju
 • Gdzie jest Manama Co to jest 140 tys. mieszk., ośrodek przemysłu spożywczego, chemicznego, rafineryjnego, hutnictwa aluminium; port oraz strefa wolnocłowa
 • Gdzie jest mandatowe terytoria Co to jest A) ibyłe kolonie niemieckie (mandatyBiC), które zostały oddane po pierwszej wojnie światowej na podstawie Paktu Ligi Narodów pod zarząd
 • Gdzie jest Maputo Co to jest Indyjskim, ok. 1,1 mln mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego, metalowego, drzewnego, chemicznego irafineryjnego. Stare Miasto zXIX w. ze
 • Gdzie jest Manila Co to jest 6 mln mieszk. (aglomeracja 7,2 mln); centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne oraz największy port kraju. Atrakcje turystyczne to m.in
 • Gdzie jest Martwa Wisła Co to jest jej delty; dł. 27 km. Uchodzi do Zat. Gdańskiej dwoma odnogami: Wisłą Śmiałą iwłaściwą M. W. na terenie Gdańska. Wykorzystywana wżegludze
 • Gdzie jest Mandżurska, Nizina Co to jest górami Wielki Chingan na zach. iG. Wschodniomandżurskimi na wsch.; pow. 350 tys. km2. Klimat kontynentalny chłodny, monsunowy, wysokie
 • Gdzie jest mangan Co to jest whutnictwie żelaza jako utleniacz, jako domieszka do stali, jako składnik stopów zmiedzią iglinem oraz wprzemyśle chemicznym. Jego rudy
 • Gdzie jest maniok Co to jest dochodzących do 5-10 kg. Wwielu krajach jest podstawą wyżywienia, gdyż jest bogata wskrobię, cukier ibiałko. Wstanie surowym trująca
 • Gdzie jest manufaktura Co to jest rzemiosłem a przemysłem. Jest to zróżnicowanych rozmiarów przedsiębiorstwo przemysłowe okresu wczesnokapitalistycznego, zatrudniające
 • Gdzie jest mapa Co to jest przedstawiony za pomocą umownych znaków graficznych ipowstały wwyniku przekształceń matematycznych obraz powierzchni Ziemi oraz odnoszących
 • Gdzie jest mapa plastyczna Co to jest mapy przestrzennym (trójwymiarowym) przedstawieniem ukształtowania terenu. Dla zwiększenia wyrazistości form rzeźby zwykle stosuje się
 • Gdzie jest mapa pogody Co to jest synoptyczna mapa
 • Gdzie jest mapa polityczna Co to jest mapa
 • Gdzie jest mapa tematyczna Co to jest mapa
 • Gdzie jest mapa topograficzna Co to jest mapa
 • Gdzie jest Maracaibo Co to jest zach. Wenezueli, pochodzenia lagunowego, położone na poziomie morza; pow. 16,3 tys.km2, głęb. maks. 250m. Połączone zZat. Wenezuelską iM
 • Gdzie jest Marajó Co to jest Amazonki do O. Atlantyckiego; pow. 42 tys. km2. Krajobraz nizinny, znaczne powierzchnie zabagnione, liczne kanały rzeczne; porośnięta
 • Gdzie jest Maranón Co to jest stanowiąca górny bieg Amazonki; dł. 1600 km. Wypływa wKordylierze Środkowej, dolny bieg nizinny wobrębie Niz. Amazonki; koło miasta Nauta
 • Gdzie jest mareograf Co to jest przyrząd do pomiaru poziomu morza
 • Gdzie jest margiel Co to jest swój skład mineralny ogniwo przejściowe pomiędzy skałami wapiennymi ( wapień) ailastymi. Charakteryzuje się szarą lub białawą barwą, jest
 • Gdzie jest marginalna strefa Co to jest lub lądolodu, charakteryzujący się specyficznymi procesami geomorfologicznymi, związanymi zjego oscylacjami i ablacją oraz formami, jak
 • Gdzie jest Mariany Północne Co to jest oautonomii wewnętrznej, stowarzyszone zUSA, pow. 0,5 tys. km2, 47 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wChalan Kanoa. Produkt narodowy brutto 11
 • Gdzie jest Mariański, Rów Co to jest największa głębia oceaniczna na Ziemi (-11 022 m n.p.m.); znajduje się wzach. części O. Spokojnego, po wsch. stronie archipelagu Marianów
 • Gdzie jest Marica Co to jest Bałkańskiego; dł. 525 km, pow. dorzecza 54 tys. km2. Źródła na terytorium Bułgarii, wgórach Riła; płynie wosi tektonicznego obniżenia Niz
 • Gdzie jest marikultura Co to jest akwakultura
 • Gdzie jest marketing Co to jest zzarządzaniem, który polega na kierowaniu, przez wymianę, strumienia dóbr iusług od producentów do nabywców wcelu zaspokajania potrzeb
 • Gdzie jest Marmara, Morze Co to jest Bałkańskim (Europą) aAzją Mniejszą, połączony cieśniną Bosfor zM. Czarnym iDardanelami zM. Egejskim; pow. 11 tys. km2, głęb. do 1389 m
 • Gdzie jest marmit Co to jest cylindrycznym kształcie. M. są powszechne wkorytach potoków płynących po litej skale, często występują na płytach skalnych powyżej poziomu
 • Gdzie jest marmur Co to jest przeobrażenie wapieni. M. jest złożony niemal wyłącznie zkalcytu lub dolomitu, posiada na ogół jasną barwę (białą, różową, jasnozieloną
 • Gdzie jest Maroko Co to jest O.Atlantyckim iM. Śródziemnym, pow. 446,6 tys. km2, 27,1 mln mieszk. (1995), ze stolicą wRabacie. Główne krainy geograficzne to góry Atlas
 • Gdzie jest Marsylia Co to jest Śródziemnym, ok. 800 tys. mieszk. (aglomeracja 1,2 mln). Centrum przemysłu chemicznego ipetrochemicznego kraju; ośrodek naukowy
 • Gdzie jest marsz Co to jest niskich, zpojawiającymi się miejscami zbiornikami wody stojącej, częściowo zarośniętymi, opłytkim występowaniu wód gruntowych iznacznej
 • Gdzie jest martwa fala Co to jest fala utrzymująca się dzięki bezwładności wody po ustaniu wiatru
 • Gdzie jest Martwe, Morze Co to jest na granicy Izraela, Jordanii iokupowanego przez Izrael Zachodniego Brzegu; dł. 76 km, szer. do 16 km, pow. ok. 1 tys. km2, głęb. ok. 400 m
 • Gdzie jest martwy lód Co to jest morenowym od jęzora lodowcowego. Wskutek braku dopływu nowych partii lodu m. l. nie porusza się, ajedynie topnieje (Fot. 24). Zob. też
 • Gdzie jest Martynika Co to jest Środkowej na Małych Antylach, pow. 1,1 tys. km2, 375 tys. mieszk. (1994), ośrodek administracyjny Fort-de-France. Produkt narodowy brutto 9
 • Gdzie jest masa powietrza Co to jest orozmiarach poziomych setek itysięcy km, wktórej temperatura iwilgotność powietrza na tym samym poziomie są zbliżone wskutek długiego
 • Gdzie jest Maseru Co to jest stolica Lesotho, ok. 110 tys. mieszk.; ośrodek handlowy
 • Gdzie jest Maskareny Co to jest trzy grupy wysp: Mauritius iRodriguez, tworzące państwo Mauritius, oraz Reunion, będący posiadłością francuską; pow. 4,6 tys. km2. Rzeźba
 • Gdzie jest Maskat Co to jest stolica Omanu nad M. Arabskim, ok. 380 tys. mieszk. wzespole miejskim; ośrodek handlu irybołówstwa
 • Gdzie jest materiałochłonność Co to jest relacja wartości zużycia materiałów ienergii do wartości globalnej oraz produktu krajowego brutto. Zob. też indeks materiałowy
 • Gdzie jest Mato Grosso Co to jest Brazylijskiej, wys. 600-700 m n.p.m. (do 893 m). Ku zach. opada stopniami wstronę doliny Paragwaju, rozcięty mniejszymi dolinami na
 • Gdzie jest Matra Co to jest najwyższy wobrębie Średniogórza Węgierskiego (Kekes, 1015 m n.p.m.). Zbudowany ze skał wulkanicznych, gł. andezytów iich tufów; liczne
 • Gdzie jest Matterhorn Co to jest Szwajcarii iWłoch; wys. 4478 m n.p.m. Jeden znasłynniejszych szczytów alpejskich, sławę zawdzięcza kształtowi regularnej piramidy obardzo
 • Gdzie jest Mauna Kea Co to jest Hawajach; wys. 4201 m n.p.m.; wznosi się zdna oceanu, zgłębokości ok. 5 km; nazwa (Biała Góra) od szczytu pokrytego okresowo śniegiem
 • Gdzie jest Mauna Loa Co to jest Hawajach; wys. 4171 m n.p.m.; na wsch. stoku krater Kilauea zjeziorkiem lawowym Halemaumau; część wulkanu znajduje się wparku narodowym
 • Gdzie jest Mauretania Co to jest Atlantyckim, pow. 1025,5 tys. km2, 2,2 mln mieszk. (1994), ze stolicą wNawakszut. Główne krainy geograficzne to Sahara, wyż. Adrar oraz
 • Gdzie jest Mauritius Co to jest O.Indyjskiego, na wsch. od Madagaskaru, pow. 2,0 tys. km2, 1,1 mln mieszk. (1994), ze stolicą wPort Louis. Produkt narodowy brutto 7,8tys.$
 • Gdzie jest Mazowiecka, Nizina Co to jest wdorzeczu środkowej Wisły, obejmująca wielkie kotlinowate zaklęśnięcie terenu pomiędzy Wyż. Małopolską na pd. iPojezierzem Mazurskim na pn
 • Gdzie jest Mesabi Co to jest zach. brzegiem Jez. Górnego, na pograniczu USA iKanady; wys. do 770 m n.p.m.; eksploatacja bogatych złóż rud żelaza (hematytu imagnetytu
 • Gdzie jest Meru Co to jest wTanzanii, położony na lawowej równinie na Wyż. Wschodnioafrykańskiej; wys. 4585 m n.p.m. Zbudowany zbazaltu, law iluźnego materiału
 • Gdzie jest Mazowsze Co to jest nazwa krainy hist. wśrodk. Polsce, pod względem geogr. zajmującej obszar Niz. Mazowieckiej
 • Gdzie jest Mazurskie, Pojezierze Co to jest pd. M. Bałtyckie, pomiędzy doliną Pasłęki (Pojezierzem Iławskim) na zach. iPojezierzem Suwalskim na wsch.; pow. 13,2 tys. km2. Urozmaicony
 • Gdzie jest Mbabane Co to jest miasto wSuazi, siedziba króla irządu; ok. 47 tys. mieszk
 • Gdzie jest McKinley Co to jest p.m.), położony wKordylierach wG. Alaska, na terytorium USA. Zbudowany ze skał krystalicznych, pokryty wiecznym śniegiem irozczłonkowany
 • Gdzie jest meander Co to jest wplanie odcinek wygięty na podobieństwo pętli (Fot. 21). Brzegi koryta wobrębie m. są odmiennie wykształcone: zewnętrzny jest stromy
 • Gdzie jest meander wcięty Co to jest wskale podłoża, wktórym skręt koryta rzecznego jest równocześnie skrętem doliny. M. w. są częste wobszarach wyżynnych igórskich
 • Gdzie jest Mecklenburg-Vorpommern Co to jest Meklemburgia-Pomorze Przednie
 • Gdzie jest Medellin Co to jest 5 mln mieszk. (aglomeracja 2 mln). Ośrodek przemysłu włókienniczego, kulturalny inaukowy. Do niedawna siedziba znanego kartelu
 • Gdzie jest Mediolan Co to jest mieszk. (aglomeracja 4 mln). Centrum gospodarcze ihandlowe, największy węzeł komunikacyjny kraju. Ośrodek turystyczny: katedra (XIV-XIX w
 • Gdzie jest Medżerda Co to jest dł. 460 km. Wypływa zAtlasu Tellskiego, przecina równinę Dżenduba iuchodzi błotnistą deltą do M. Śródziemnego. Wykorzystywana do
 • Gdzie jest megalopolis Co to jest się zkilku aglomeracji i konurbacji. M. istnieją wUSA (nad Atlantykiem Boston-Harford-Nowy Jork-Filadelfia-Baltimore-Waszyngton zok. 45 mln
 • Gdzie jest Meklemburgia-Pomorze Przednie Co to jest Niemczech; pow. ok. 24 tys. km2, 2 mln mieszk.; stolica Schwerin. Obejmuje Pojezierze Meklemburskie na pd. ipobrzeże M. Bałtyckiego na pn
 • Gdzie jest Meklemburskie, Pojezierze Co to jest pd. M. Bałtyckie, położone wpn.-wsch. Niemczech pomiędzy doliną Odry na wsch. iŁaby na zach. Urozmaicony krajobraz polodowcowy
 • Gdzie jest Mekong Co to jest Chin, Laosu, Kambodży iWietnamu, na pewnych odcinkach wyznacza granicę Laosu zBirmą iTajlandią; dł. 4500 km, pow. dorzecza 810 tys. km2
 • Gdzie jest Meksyk Co to jest tys. km2, 94,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wMeksyku. Główne krainy geograficzne to Kordyliery, Niz. Zatokowa, Płw. Jukatan iPłw
 • Gdzie jest Meksyk Co to jest świata - ok. 15 mln mieszk. (zespół miejski ok. 20 mln). Centrum gospodarcze, naukowe (uniwersytet z40 tys. studentów) ikulturalne kraju
 • Gdzie jest Meksykańska, Wyżyna Co to jest Meksyku, pomiędzy górami Sierra Madre Wsch. iZach., od pd. ograniczony ciągiem wysokich czynnych wulkanów (do 5700 m n.p.m.); wys. 2000
 • Gdzie jest Meksykańska, Zatoka Co to jest wybrzeży Ameryki Pn., między półwyspami Floryda iJukatan, połączona zotwartym oceanem Cieśniną Florydzką, aCieśniną Jukatańską zM
 • Gdzie jest melafir Co to jest subwulkaniczna oobojętnym składzie chemicznym, zbliżonym do bazaltu. Posiada zwykle barwę ciemną, strukturę porfirową imoże wykazywać
 • Gdzie jest Melanezja Co to jest Spokojnego ( Czarne Wyspy ); wjego skład wchodzą m.in. Nowa Gwinea, Archipelag Bismarcka, Wyspy Salomona, Santa Cruz, Nowe Hebrydy, Nowa
 • Gdzie jest Melbourne Co to jest 3 mln mieszk. Ośrodek przemysłu środków transportu, petrochemicznego, spożywczego; centrum handlowe, naukowe ikulturalne; pierwsza stolica
 • Gdzie jest melioracja Co to jest celem jest poprawa właściwości gleby, głównie przez regulację stosunków wodnych. Stwarza ona optymalne dla rozwoju roślin uprawowych
 • Gdzie jest Memphis Co to jest Tennessee; ok. 600 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 1 mln). Ośrodek przemysłu drzewnego, maszynowego, chemicznego, spożywczego; handlu
 • Gdzie jest Mendoza Co to jest 600 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego iskórzanego. Wokolicach największe na kontynencie winnice
 • Gdzie jest Mentawai Co to jest Indyjskim, ok. 100 km od wybrzeży Sumatry; największe: Siberut, Sipura, Utara, Selatan; pow. 6,1 tys. km2. Krajobraz wyżynny; klimat
 • Gdzie jest Mercallego skala Co to jest trzęsień ziemi na podstawie stopnia wywoływanych przez nie zniszczeń. Podstawą jej zastosowania jest zatem lista szkód materialnych, które
 • Gdzie jest Meseta Iberyjska Co to jest ograniczone górami Sierra Morena od pd., Iberyjskimi od wsch. iKantabryjskimi od pn. Ku zach. opada systemem progów, przez środek biegnie
 • Gdzie jest metamorfizm Co to jest skorupy ziemskiej, wwyniku którego następuje pod wpływem wysokiej temperatury lub ciśnienia zmiana składu mineralnego, chemicznego
 • Gdzie jest meteorologia Co to jest stanem. Zwykle termin ten jest ograniczany do nauki oprocesach zachodzących jedynie wtroposferze istratosferze, awięc wwarstwach, wktórych
 • Gdzie jest Mesyńska, Cieśnina Co to jest Apenińskiego iłącząca M. Jońskie na pd.-wsch. zM. Tyrreńskim na pn.-zach.; dł. 32 km, szer. wnajwęższym miejscu 3,3 km. Porty Mesyna
 • Gdzie jest metalimnion Co to jest jezioro
 • Gdzie jest meteorologia synoptyczna Co to jest przetwarzaniem informacji obieżącym stanie atmosfery wcelu przeprowadzenia analizy rozwoju pogody ipodania jej prognozy; posługuje się
 • Gdzie jest meteorologiczne służby Co to jest zapewnienia ciągłej pracy sieci stacji meteorologicznych wraz zbieżącym przekazywaniem danych do regionalnych iświatowych centrów
 • Gdzie jest metody przedstawiania cech ilościowych Co to jest umożliwiające pokazanie oprócz miejsca występowania również natężenia zjawiska: kartodiagram - przedstawia wielkość zjawiska na wykresie
 • Gdzie jest metody przedstawiania rzeźby terenu Co to jest poprzednikach zróżnicowania wysokościowego danego obszaru: metoda anaglifowa - dzięki specjalnemu drukowi iużyciu odpowiednich okularów
 • Gdzie jest mezosfera Co to jest rozciągająca się między stratosferą udołu i termosferą ugóry, ograniczona odpowiednio stratopauzą i mezopauzą. M. występuje na wysokości
 • Gdzie jest metro Co to jest szybka kolej podziemna, miejscami przebiega także na wydzielonych torowiskach na powierzchni ziemi oraz estakadach
 • Gdzie jest metropolia Co to jest 1) państwo posiadające kolonie oraz inne terytoria zależne; (2) wielkie miasto, które swoimi wpływami oddziałuje na znaczne obszary
 • Gdzie jest mezolit Co to jest ludzkich, przypadający na przełom plejstocenu i holocenu, trwający od 11 000 do 7000 lat temu, wktórym nastąpiło przejście od gospodarki
 • Gdzie jest mezopauza Co to jest około 80 km stanowiąca granicę między mezosferą udołu i termosferą ugóry. WM. występuje izotermia przy temperaturze -80C, co oznacza, że
 • Gdzie jest mezozoik Co to jest trwająca od 245 do 65 mln lat temu, obejmująca trzy okresy: trias, jurę i kredę. Wrozwoju świata organicznego wyróżnia się wielka ekspansja
 • Gdzie jest mgła Co to jest hydrometeoru; stanowi znajdującą się bezpośrednio przy powierzchni Ziemi zawiesinę drobniutkich kropelek wody powstałych watmosferze
 • Gdzie jest mgła adwekcyjna Co to jest istosunkowo ciepłej masy powietrza nad chłodniejsze podłoże, powietrze poprzez kontakt zpodłożem stopniowo oziębia się osiągając
 • Gdzie jest mgła fotochemiczna Co to jest smog fotochemiczny
 • Gdzie jest mgła frontowa Co to jest frontu ciepłego wwyniku nasycenia parą wodną powietrza wczasie występowania opadów deszczu imżawki przed linią frontu, atakże po przejściu
 • Gdzie jest mgła przyziemna Co to jest warstwą, głównie nad obniżeniami terenowymi inad wodą, jej grubość jest na tyle mała, że widzialność na wysokości oczu obserwatora nie jest
 • Gdzie jest mgła radiacyjna Co to jest mgła zwypromieniowania
 • Gdzie jest międzynarodowy podział pracy Co to jest podział pracy
 • Gdzie jest Miami Co to jest Florydzie, nad Atlantykiem; ok. 359 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 2,2 mln). Ośrodek turystyczny iwypoczynkowy światowego znaczenia
 • Gdzie jest miano Coli Co to jest klasy czystości wody
 • Gdzie jest miasto Co to jest się zwykle dużą powierzchnią, wysoką igęstą zabudową, bogatym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną (sieć transportowa, wodociągi
 • Gdzie jest Michigan Co to jest Jezior, na pograniczu stanów USA Michigan, Wisconsin, Illinois iIndiana, wdorzeczu Rzeki Św. Wawrzyńca; wys. 176m n.p.m, dno jeziora tworzy
 • Gdzie jest Midway Co to jest 2,2 tys. km na pn.-zach. od Hawajów. Posiadłość USA, podporządkowana marynarce wojennej; pow. 5 km2, 1 tys. mieszk. (1993). Pełni rolę
 • Gdzie jest międzyzwrotnikowa strefa konwergencji Co to jest równikowa bruzda niskiego ciśnienia
 • Gdzie jest międzyzwrotnikowa strefa zbieżności Co to jest równikowa bruzda niskiego ciśnienia
 • Gdzie jest miedź Co to jest elektrycznych, pokrywania dachów, budowy kotłów, rur kondensacyjnych ido stopów. Występuje głównie w postaci siarczków (chalkopiryt
 • Gdzie jest miejska wyspa ciepła Co to jest wzrost temperatury powietrza iwzględnej wilgotności powietrza obserwowany na obszarach miejskich (Rys. 41). Zob. też klimat miasta
 • Gdzie jest mielizna Co to jest spłycenie wzbiorniku wodnym lub korycie rzecznym, powstające wmiejscu wzmożonej sedymentacji piaszczystej
 • Gdzie jest mierzeja Co to jest częściowo lub całkowicie odcinająca zatokę od otwartego morza. Powstaje przez działanie prądów przybrzeżnych irozrost kosy. Na polskim
 • Gdzie jest Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej Co to jest wsystemie ONZ, utworzona w1957, zsiedzibą wWiedniu. Jej głównym celem jest prowadzenie irozwijanie badań nad praktycznym wykorzystaniem
 • Gdzie jest Międzynarodowa Organizacja Pracy Co to jest Narodów, która po II wojnie światowej uległa przekształceniu wwyspecjalizowaną organizację ONZ, zsiedzibą wGenewie. Główne cele MOP to
 • Gdzie jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy Co to jest powstała w1947 zinicjatywy USA, zsiedzibą wWaszyngtonie. Głównym celem jest udzielanie pomocy krajom członkowskim na stabilizację walut
 • Gdzie jest Minneapolis Co to jest Minnesota; zespół M.-St.Paul ok. 2,6 mln mieszk. Ośrodek handlowy regionu rolniczego, zakłady przemysłu maszynowego, spożywczego
 • Gdzie jest migracja Co to jest pewien okres. Wyróżnia się imigrację (napływ), emigrację (odpływ) oraz reemigrację, czyli powrót wcześniejszych emigrantów; repatriacja
 • Gdzie jest mikroklimat Co to jest klimat
 • Gdzie jest Mikronezja Co to jest Spokojnym ( Małe Wyspy ); łączna pow. 3,4 tys. km2. M. składa się przeważnie zmałych wysp koralowych iatoli; klimat równikowy wilgotny
 • Gdzie jest mila Co to jest ang. mile) jednostka długości stosowana wkrajach anglosaskich; 1m. =1609,344 m
 • Gdzie jest mila morska Co to jest morzu, równa 1852 metrom. Jest to 1/60 stopnia na południku (czyli 1 minuta), tj. 1/21 600 południkowego obwodu kuli ziemskiej. Dzieli się
 • Gdzie jest Milano Co to jest Mediolan
 • Gdzie jest Mindanao Co to jest druga pod względem wielkości; pow. 95 tys. km2. Krajobraz górzysty, zlicznymi czynnymi iwygasłymi wulkanami; najwyższy szczyt Mt Apo (2954
 • Gdzie jest Mindoro Co to jest upd.-wsch. wybrzeży Luzonu; pow. 9,7 tys. km2. Górzysta, najwyższy szczyt Halcon owys. 2585 m n.p.m. Wznacznym stopniu zalesiona; uprawa
 • Gdzie jest mineralogia Co to jest studiów są minerały iich cechy: powstawanie, skład chemiczny, sposób krystalizacji, twardość, łupliwość, pokrój, przezroczystość itp
 • Gdzie jest minerał Co to jest wprzyrodzie wsposób naturalny wtrakcie krystalizacji magmy, diagenezy, metamorfizmu, posiadająca określony skład chemiczny iwłaściwości
 • Gdzie jest miocen Co to jest 23 do 5,5 mln lat temu. Na obszarze Polski nastąpiło ostateczne sfałdowanie Karpat Zewnętrznych isilne ruchy tektoniczne wSudetach
 • Gdzie jest minerały skałotwórcze Co to jest składniki skał. Najczęstszymi m. s. skał magmowych są kwarc, skalenie, łyszczyki, pirokseny, amfibole ioliwin; skał osadowych - oprócz
 • Gdzie jest minimalny termometr Co to jest termometru do pomiaru najniższej temperatury powietrza osiągniętej wpewnym okresie. Najczęściej spotykany rodzaj jest napełniony alkoholem
 • Gdzie jest miraż Co to jest fotometeoru; polega na złudzeniu optycznym wwyniku ugięcia światła ( ugięcie promieniowania) wprzygruntowych warstwach powietrza odużym
 • Gdzie jest misa deflacyjna Co to jest wywianie ( deflację) materiału luźnego, gł. piasku, ozarysie na ogół owalnym lub półkolistym. Wielkość m. d. jest zróżnicowana: od kilku m
 • Gdzie jest Missisipi Co to jest zMissouri 6420 km, pow. dorzecza 3,3 mln km2. Wypływa zjez. Itasca na zach. od Jez. Górnego, płynie przez Niz. Centralną, gdzie przyjmuje
 • Gdzie jest Missouri Co to jest prawy dopływ Missisipi; dł. 4270 km, pow. dorzecza ok. 1,4 mln km2. Źródła wG. Skalistych; powstaje zpołączenia trzech rzek: Jefferson
 • Gdzie jest mistral Co to jest wiatr lokalny ocharakterze bory wiejący we Francji doliną Saony idolnego Rodanu wkierunku wybrzeża M. Śródziemnego; może występować wciągu
 • Gdzie jest Mogadiszu Co to jest ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego, skórzanego, chemicznego. Zabytkowy meczet Fahr ed- -Din (XIII w.). Miasto zniszczone wskutek
 • Gdzie jest młaka Co to jest nieskoncentrowany wypływ wody podziemnej; utrudnione odprowadzenie wody powoduje powstanie bagna ( mokradło) lub torfowiska
 • Gdzie jest mleczarstwo Co to jest mleka, jego skupem iprzetwórstwem wmleczarniach. Wwyniku procesów produkcyjnych uzyskuje się różnorodny asortyment towarów spożywczych
 • Gdzie jest mleko lodowcowe Co to jest bogata wzawiesinę idlatego nieprzezroczysta woda wypływająca strumieniem z lodowca przez bramę lodowcową
 • Gdzie jest młodoglacjalny Co to jest wktórym formy pozostawione przez lądolód, np. moreny, ozy, kemy są świeże iczytelne wterenie. Typową cechą rzeźby m. jest duża liczba
 • Gdzie jest młynek hydrometryczny Co to jest urządzenie wformie wiatraczka służące do pomiaru prędkości wody płynącej; dzięki niemu możliwe jest określenie przepływu rzeki
 • Gdzie jest Mo Co to jest molibden
 • Gdzie jest Mobutu Sese-Seko Co to jest Alberta, Jezioro
 • Gdzie jest mofeta Co to jest onajniższej temperaturze (około 100C), złożonych głównie zdwutlenku węgla ipary wodnej. Są typowe dla schyłkowych etapów aktywności
 • Gdzie jest mogot Co to jest zbudowanych z wapieni, obardzo stromych, niekiedy pionowych stokach, wyrastające zpłaskodennych obniżeń terenu ( polje). Wich obrębie
 • Gdzie jest Mołdawska, Wyżyna Co to jest terytorium Rumunii, pomiędzy doliną Prutu na wsch. iSeretu na zach.; wys. do 600 m n.p.m. Zbudowany ztrzeciorzędowych wapieni, iłów
 • Gdzie jest moho Co to jest oddzielającej skorupę ziemską od płaszcza. Przy jej przekraczaniu znacznej zmianie ulega prędkość fal sejsmicznych. Jest ona położona na
 • Gdzie jest mokradło Co to jest podziemnej leży na głębokości mniejszej niż 0,5 m. Powstaje na płaskiej lub słabo nachylonej powierzchni przy nieprzepuszczalnym podłożu
 • Gdzie jest molasa Co to jest wypełniających zapadliska powstające na przedpolu wypiętrzanego górotworu fałdowego ( góry fałdowe) wschyłkowym stadium orogenezy, zwykle
 • Gdzie jest molibden Co to jest wysokogatunkowych stali, do elementów konstrukcyjnych żarówek, lamp radiowych irentgenowskich. Główne złoża znajdują się wUSA (Utah
 • Gdzie jest molo Co to jest którym znajdują się urządzenia cumownicze eksploatowane przez port do celów gospodarczych. Również pomost spacerowy, przeważnie drewniany
 • Gdzie jest Moluki Co to jest Malajskiego, pomiędzy wyspą Celebes aPapuą-Nową Gwineą; łączna pow. 75 tys. km2, największa wyspa Halmahera. Położona wstrefie aktywnej
 • Gdzie jest Mołdawia Co to jest republika radziecka, która uzyskała niepodległość w1991, członek Wspólnoty Niepodległych Państw, pow. 33,7 tys. km2, 4,4 mln mieszk. (1995
 • Gdzie jest Mombasa Co to jest mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego, papierniczego, metalowego, petrochemicznego. Liczne zabytki arabskie iportugalskie
 • Gdzie jest Monaco Co to jest Monako
 • Gdzie jest Monachium Co to jest ok. 1,2 mln mieszk. Największy ośrodek przemysłowy, handlowy, naukowy ikulturalny tej części kraju; węzeł komunikacyjny. Zakłady przemysłu
 • Gdzie jest Monrovia Co to jest 460 tys. mieszk.; ośrodek handlowy, naukowy iprzemysłowy: zakłady drzewne, spożywcze, włókiennicze ichemiczne; miasto częściowo zniszczone
 • Gdzie jest monadnok Co to jest twardszych niż występujące wbezpośrednim otoczeniu, awięc bardziej odpornych na procesy niszczące. M. są typowymi formami wkrajobrazach
 • Gdzie jest Monako Co to jest zajmujące fragment Lazurowego Wybrzeża oraz stoków Alp. Jedno znajmniejszych państw Europy; pow. 1,9 km2, 31,0 tys. mieszk. (1995), ze
 • Gdzie jest Monako Co to jest mieszk.; uzdrowisko iośrodek turystyczny: pałac książęcy, kaplica ikatedra, Instytut iMuzeum Oceanograficzne
 • Gdzie jest monarchia Co to jest władzy suwerennej jest monarcha (król, cesarz, sułtan), sprawujący tę władzę zreguły dożywotnio, samodzielnie lub we współpracy zinnymi
 • Gdzie jest Mongolia Co to jest 1566,5 tys. km2, 2,4mln mieszk. (1994), ze stolicą wUłan Bator. Główne krainy geograficzne to góry Ałtaj Mongolski, Ałtaj Gobijski, masyw
 • Gdzie jest monoklina Co to jest występowania skał osadowych, wktórych coraz młodsze warstwy zalegają kolejno na sobie isą równocześnie pochylone pod niewielkim kątem
 • Gdzie jest monokultura Co to jest gatunku na tym samym polu, często bardzo dużym pod względem powierzchni. Prowadzi często do zmęczenia gleby iobniżki plonu. Do typowych
 • Gdzie jest monopol Co to jest dobra lub usługi. Ponieważ przy m. brak konkurentów, może prowadzić do ograniczenia produkcji przez zmniejszenie wielkości podaży
 • Gdzie jest monsun letni Co to jest kształtujący się wczasie lata danej półkuli pod wpływem układu obniżonego ciśnienia nad kontynentem iwyżu barycznego nad sąsiadującym
 • Gdzie jest monsun zimowy Co to jest półkuli składnik monsunowej cyrkulacji, powstaje wwyniku rozwoju stacjonarnego układu obniżonego ciśnienia nad morzem irównież
 • Gdzie jest monsunowa cyrkulacja Co to jest kontynentalnej związane zcharakterystycznymi dla odpowiednich pór roku stacjonarnymi układami barycznymi nad kontynentem isąsiadującym
 • Gdzie jest Monsunowe, Prądy Co to jest Indyjskiego osezonowo zmiennych kierunkach, pozostające pod wpływem cyrkulacji monsunowej; wokresie listopad - maj płyną ze wsch. na zach
 • Gdzie jest monsunowy klimat Co to jest cyrkulacją; charakteryzuje się sezonowo zmiennym napływem mas powietrza kontynentalnych zimą imorskich latem; lato jest zatem pochmurne
 • Gdzie jest Mont Blanc Co to jest na granicy Francji iWłoch; wys. 4807 m n.p.m. Zbudowany ze skał krystalicznych, ma kształt dość szerokiej piramidy, otoczonej przez niższe
 • Gdzie jest Montevideo Co to jest mln mieszk. Centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju; zakłady przemysłu spożywczego, włókienniczego, skórzanego; węzeł komunikacyjny
 • Gdzie jest Montreal Co to jest Wawrzyńca, ok. 1 mln mieszk. (zespół miejski ok. 3,1 mln). Główny ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny kraju. Zakłady przemysłu
 • Gdzie jest Montserrat Co to jest Środkowej, naMałych Antylach; pow. 102 km2, 11 tys. mieszk. (1994), ośrodek administracyjnyPlymouth. Produkt narodowy brutto 4,3 tys. $
 • Gdzie jest MOP Co to jest Międzynarodowa Organizacja Pracy
 • Gdzie jest Morawy Co to jest pomiędzy wyżyną Masywu Czeskiego na zach. iKarpatami na wsch., obecnie adm. część Republiki Czeskiej. Krajobraz urozmaicony: niziny wzdłuż
 • Gdzie jest morena Co to jest powierzchni lodowca; (2) forma rzeźby terenu utworzona przez m. wznaczeniu (1). Wyróżnia się m. boczne - wały tworzące się zboku jęzora
 • Gdzie jest morfogeneza Co to jest Wniektórych strefach klimatycznych przebieg m. jest szczególnie uwarunkowany cechami klimatu, stąd mówi się onp. m. tropikalnej, m
 • Gdzie jest morfometria Co to jest terenu, dokonywana na podstawie bezpośrednich pomiarów lub analizy map topograficznych. Przedmiotem pomiarów są np. nachylenia stoków
 • Gdzie jest Moroni Co to jest stolica Komorów, ok. 24 tys. mieszk.; ośrodek handlowy, port
 • Gdzie jest morski klimat Co to jest dominujący wpływ wodnego podłoża atmosfery wobszarach oceanów imórz; wiąże się ze zwiększoną zdolnością do sezonowej akumulacji ciepła
 • Gdzie jest Morskie Oko Co to jest pow. 34,5 ha, głęb. 51 m. Pochodzenie lodowcowe, wypełnia misę skalną wzamknięciu lodowcowej doliny Rybiego Potoku, przegrodzone wałem
 • Gdzie jest morze Co to jest procesów hydrologicznych, biologicznych, ukształtowania dna lub ze względów historycznych. Wyróżnia się m. otwarte - zszerokim dostępem do

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Morze, Morskie Oko, Morski Klimat, Moroni, Morfometria, Morfogeneza, Morena, Morawy, Mop, Montserrat, Montreal, Montevideo, Mont Blanc, Monsunowy Klimat definicja.

Gdzie jest Morze, Morskie Oko, Morski Klimat, Moroni, Morfometria wyjaśnienie.