Most Ramy co znaczy Mumbaj

Morze co znaczy Morskie Oko krzyżówka morski klimat co to jest Moroni słownik morfometria czym jest.

most ramy mumbaj krzyżówka co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na M

 • Gdzie jest Ramy Most Co znaczy Most Adama porównanie
 • Lokalizacja Mumbaj Krzyżówka Bombaj dlaczego
 • Położenie Mweru Co to jest Mueru jak lepiej
 • Geografia Makroklimat Słownik klimat kiedy
 • Na mapie Malawi Czym jest Niasa od czego zależy
 • Gdzie leży Fizyczna Mapa Co oznacza mapa na czym polega
 • Współrzędne Melilla Tłumaczenie Terytoria Hiszpańskie wAfryce Północnej różnice
 • Jak daleko Meteory Przykłady zjawiska meteorologiczne wady i zalety
 • Geo Mezoklimat Definicja klimat podobieństwa
 • Mapa Mińsk Encyklopedia stolica Białorusi, ok. 1,7 mln mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju; węzeł komunikacyjny czemu
 • Gdzie jest Mojave Jak działa pustynia wWielkiej Kotlinie, wpd. części Kalifornii wpobliżu Los Angeles; piaszczysta iżwirowa; opady roczne 45-130 mm co gorsze
 • Lokalizacja Malwiny Czy jest Falklandy porównaj
 • Położenie Manaslu Pojęcie na terytorium Nepalu, jeden zośmiotysięczników; wys. 8156 m n.p.m. Po raz pierwszy zdobyty w1956 przez wyprawę japońską, pierwsze wejście zimowe - wyprawa porównanie
 • Geografia Motława Wyjaśnienie części Pojezierza Pomorskiego, dopływ Martwej Wisły; dł. 65 km. Źródła na pn. od Starogardu Gdańskiego, wdolnym biegu płynie przez Żuławy Wiślane, ujście do dlaczego
 • Na mapie Motoryzacja Opis szerokie zastosowanie mechanicznych środków transportowych zsilnikami spalinowymi w gospodarce narodowej jak lepiej
 • Gdzie leży Isa Mount Informacje miasto wpn.-wsch. Australii, ok. 25 tys. mieszk.; wielki ośrodek wydobycia iprzetwórstwa rud miedzi, ołowiu icynku kiedy
 • Współrzędne Terytorialne Morze Znaczenie przyległych do wybrzeża albo do wód wewnętrznych (porty, zatoki), który stanowi integralną część terytorium państwa. Jego szerokość reguluje państwo nadbrzeżne od czego zależy
 • Jak daleko Moskwa Co znaczy dopływ Oki; dł. 473 km, pow. dorzecza 18 tys. km2. Wśrodk. idolnym biegu skanalizowana, połączona kanałem zWołgą, wykorzystywana wżegludze. Przepływa przez na czym polega
 • Geo Most Krzyżówka budowla zdrewna, kamienia, betonu, żelbetu, stali itp. przeprowadzająca drogę komunikacyjną nad przeszkodą wodną (np. rzeką różnice
 • Mapa Adama Most Co to jest ławic odł. ok. 50 km, pomiędzy wyspą Cejlon aPłw. Indyjskim. Muzułmanie wierzą, że przeszedł tędy wygnany zraju Adam zmierzając na Szczyt Adama, Hindusi wady i zalety
 • Gdzie jest Mosul Słownik ok. 1,5 mln mieszk.; ośrodek administracyjny, przemysłu spożywczego, włókienniczego (muśliny) icementowego, naukowy iturystyczny. Zabytki: meczet zkrzywym podobieństwa
 • Lokalizacja Moza Czym jest Europie; dł. 925 km, pow. dorzecza 49 tys. km2. Źródła na wyż. Langres wBurgundii (Francja), wśrodk. biegu tworzy głęboki przełom przez zach. Ardeny; na Niz czemu
 • Położenie Prąd Mozambicki Co oznacza wzach. części O. Indyjskiego, płynący ku pd. od Komorów przez Kanał Mozambicki po okolice Przylądka Dobrej Nadziei, gdzie łączy się zDryfem Wiatrów Zachodnich co gorsze
 • Geografia Mozambik Tłumaczenie części Afryki nad O. Indyjskim, była kolonia portugalska, pow. 801,6 tys. km2, 17,4 mln mieszk. (1995), ze stolicą wMaputo. Główne krainy geograficzne to Wyż porównaj
 • Na mapie Mrozowiska Przykłady oszczególnie dużej częstości występowania mrozu lub przymrozków; występują we wklęsłych formach terenu (kotliny idoliny oróżnych rozmiarach imałym spadku porównanie
 • Gdzie leży Mróz Definicja występowanie na wysokości klatki meteorologicznej (2 m nad gruntem) temperatury powietrza niższej od 0C dlaczego
 • Współrzędne Mueru Encyklopedia Afryce wdorzeczu rzeki Kongo, na pograniczu Konga-Zairu iZambii na wys. 931 m n.p.m.; pow. 4,9 tys. km2, głęb. maks. 14 m. Do M. wpływa Luapula, zaś ku pn jak lepiej
 • Jak daleko Muł Jak działa niezestalony osad, składający się zokruchów owielkości odpowiadającej frakcji pyłowej ( pył), powstający wśrodowisku wodnym: rzecznym, morskim lub jeziornym kiedy
 • Geo Mułowiec Czy jest okruchowa, powstająca przez zestalenie mułu. Wskład m. wchodzą głównie kwarc, wmniejszych ilościach skalenie, łyszczyki, węglany iminerały ilaste od czego zależy
 • Mapa Mura Pojęcie spływ gruzowy, spływ gruzowo--błotny na czym polega
 • Gdzie jest Murmańsk Wyjaśnienie Rosji, ok. 400 tys. mieszk. Ważny niezamarzający port nad M. Barentsa ijedna zgłównych baz rosyjskiej marynarki wojennej, ośrodek rybołówstwa iprzetwórstwa ryb różnice
 • Lokalizacja Murray Opis części Australii, gł. rzeka kontynentu; dł. 2600 km, pow. dorzecza 1,1 mln km2. Źródła wpd. części Wielkich Gór Wododziałowych, górny bieg górski, środk wady i zalety
 • Położenie Murrumbidgee Informacje Australii, wNowej Południowej Walii; prawy dopływ Murray; dł. ok. 1600 km, pow. dorzecza 135 tys. km2. Wypływa wG. Śnieżnych (Alpy Australijskie) na wys. 1600 podobieństwa
 • Geografia Muton Znaczenie próg w dolinie lodowcowej lub rygiel zamykający kar, wygładzone przez lodowiec (Fot. 40). Stok od strony nasuwającego się lodowca jest łagodny, wygładzony czemu
 • Na mapie Myanmar Co znaczy Azji nad Zat. Bengalską, pow. 676,6 tys. km2, 43,9 mln mieszk. (1994), ze stolicą Rangun. Główne krainy geograficzne to góry Kumon, Patkaj, Arakańskie iwyż co gorsze
 • Gdzie leży Myślistwo Krzyżówka działalności człowieka bezpośrednio związana zpolowaniem, umiejętność isztuka polowania zgodnego zprawem łowieckim ietyką myśliwską, wodróżnieniu od porównaj
 • Współrzędne Myto Co to jest opłata za przejazd przez mosty, rogatki, przewóz promem, pobierana również od osób idących pieszo. Do XIX w. m. pobierano przy wjeździe do miasta na tzw porównanie
 • Jak daleko Mżawka Słownik meteorologiczne, rodzaj opadu atmosferycznego ocharakterze ciągłym, składający się zdrobnych kropelek wody ośrednicy tylko 0,1-0,5 mm, co powoduje, że mają dlaczego
 • Geo Mandalaj Czym jest rzeką Irawadi; ok. 550 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, spożywczego, włókienniczego, drzewnego. Zachowany regularny plan zXIX w., pagoda Szwe Kyi jak lepiej
 • Mapa Majotta Co oznacza Atlantyckim uwybrzeży Afryki, wKanale Mozambickim. Posiadłość francuska opow. 375 km2, 110tys. mieszk. (1994), ze stolicą wDżaoudżi. Produkt narodowy brutto kiedy
 • Gdzie jest Maar Tłumaczenie wulkanicznego powstającego przy erupcji eksplozywnej gazów wulkanicznych, nie połączonej zwydobyciem się magmy na powierzchnię. Centralne obniżenie jest od czego zależy
 • Lokalizacja Maastricht Przykłady Holandii nad Mozą, ok. 170 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu ceramicznego iszklarskiego, port rzeczny. Zabytkowe mury miejskie, romańskie, gotyckie ibarokowe na czym polega
 • Położenie Macedonia Definicja wEuropie pd., powstałe w1991 wwyniku rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, pow. 25,7 tys. km2, 2,1 mln mieszk. (1995), ze stolicą wSkopje różnice
 • Geografia Mackenzie Encyklopedia wpn.-zach. Kanadzie; dł. 4250 km (od źródeł Peace), pow. dorzecza prawie 1,7 mln km2. M. powstaje zpołączenia rzek Peace iAthabaska, wypływających zG wady i zalety
 • Na mapie Makalu Jak działa szczyt wHimalajach, na granicy Nepalu iChin; piąty pod względem wysokości na Ziemi, wys. 8463 m n.p.m. Po raz pierwszy zdobyty w1955 r. przez wyprawę francuską podobieństwa
 • Gdzie leży Makarony Czy jest stalaktyt czemu
 • Współrzędne Majorka Pojęcie M. Śródziemnego, największa wgrupie Balearów, administracyjnie część Hiszpanii; pow. 3,6 tys. km2. Wpn. części górzysta (do 1445 m n.p.m.), wpd. nizinna co gorsze
 • Jak daleko Mada Wyjaśnienie powstający wdolinach rzecznych na podłożu osadów złożonych przez rzekę na równi zalewowej wtrakcie powodzi. Ich właściwości zależą głównie od uziarnienia porównaj
 • Geo Madagaskar Opis wzach. części O.Indyjskiego, oddzielony od Afryki Kanałem Mozambickim, pow. 587,0 tys. km2, 14,3 mln mieszk. (1994), ze stolicą wAntananarywie. Produkt porównanie
 • Mapa Madeira Informacje wBrazylii iBoliwii, gł. dopływ Amazonki (prawy); dł. 3230 km (z Mamore), pow. dorzecza 1,2 mln km2. Powstaje zpołączenia Mamore iBeni, wypływających dlaczego
 • Gdzie jest Madera Znaczenie portugalska na O. Atlantyckim, ok. 700 km na zach. od wybrzeży Maroka; pow. 797 km2. Krajobraz górzysty, najwyższy szczyt Pico Ruivo (1861 m n.p.m.); klimat jak lepiej
 • Lokalizacja Madras Co znaczy Indiach nad Zat. Bengalską, ok. 3,8 mln mieszk. (aglomeracja ok. 5,4 mln); ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny. Zakłady bawełniane, środków transportu kiedy
 • Położenie Madryt Krzyżówka położona wśrodkowej części kraju na Mesecie Iberyjskiej; aglomeracja ok. 3 mln mieszk. Wielki ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny, węzeł komunikacyjny od czego zależy
 • Geografia Madura Co to jest na M. Jawajskim upn.-wsch. wybrzeży Jawy; pow. 5,5 tys. km2; pagórkowata, wys. do 471 m n.p.m., zbudowana zwapieni. Klimat równikowy wybitnie wilgotny; pokryta na czym polega
 • Na mapie Magdalena Słownik wKolumbii; dł. 1530 km, pow. dorzecza 250 tys. km2. Wypływa wAndach wpd. części Kordyliery Centralnej, płynie tektonicznym obniżeniem śródgórskim, uchodzi do różnice
 • Gdzie leży Cieśnina Magellana Czym jest pomiędzy pd. krańcem Ameryki Pd. aZiemią Ognistą, łącząca Ocean Atlantycki ze Spokojnym; dł. ok. 500 km, szer. 4-110 km. Wczęści zach. ma charakter wąskiego wady i zalety
 • Współrzędne Magistrala Co oznacza drogowa, kolejowa, elektroenergetyczna, rurociąg lub kanał, łącząca ważne ośrodki gospodarcze kraju. Charakteryzuje się dużym nasileniem przepływu masy podobieństwa
 • Jak daleko Węglowa Magistrala Tłumaczenie wybudowana wlatach 1928-1933 linia kolejowa łącząca Górny Śląsk zGdynią; największa inwestycja kolejowa wPolsce wokresie międzywojennym czemu
 • Geo Magma Przykłady ocharakterze stopu zbudowanego zkrzemianów iodużej zawartości gazów, tworząca się wgórnym płaszczu Ziemi. M. jest zdolna do przemieszczania się wobręb skorupy co gorsze
 • Mapa Magmatyzm Definicja wszystkich procesów geologicznych związanych zobecnością magmy, jej powstawaniem, ruchem izastyganiem pod ( plutonizm) ina powierzchni Ziemi ( wulkanizm porównaj
 • Gdzie jest Magnetyt Encyklopedia żelaza, występująca głównie wśród skał magmowych i skał metamorficznych. Największe złoża znajdują się wSzwecji (rejon Kiruna-Gllivare), Rosji (rejon porównanie
 • Lokalizacja Makau Jak działa wsch. Chinach, nad M. Południowochińskim, pod administracją portugalską, pow. 16 km2, 398tys. mieszk. (1994), zośrodkiem administracyjnym M. Produkt narodowy dlaczego
 • Położenie Makia Czy jest lasy izarośla twardolistne jak lepiej
 • Geografia Makroekonomia Pojęcie narodowej jako całości lub też badanie jej znaczących części. Odnosi się do ogólnej prezentacji zjawiska, anie szczegółów działalności gospodarczej danego kiedy
 • Na mapie Satelitarna Meteorologia Wyjaśnienie dział meteorologii zajmujący się uzyskiwaniem danych ostanie atmosfery za pomocą urządzeń umieszczonych wprzestrzeni kosmicznej oraz przetwarzaniem od czego zależy
 • Gdzie leży Termometr Maksymalny Opis meteorologiczny, rodzaj termometru rtęciowego, który posiada zwężenie wkapilarze (cienkiej rurce szklanej na tle skali) wpobliżu jej połączenia ze na czym polega
 • Współrzędne Malabo Informacje stolica Gwinei Równikowej, ok. 38 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego, drzewnego irybołówstwa różnice
 • Jak daleko Archipelag Malajski Znaczenie pomiędzy trzonem kontynentu azjatyckiego aAustralią, obejmujące Wielkie Wyspy Sundajskie (Borneo, Celebes, Jawa, Sumatra), Małe Wyspy Sundajskie iMoluki wady i zalety
 • Geo Półwysep Malajski Co znaczy półwysep wpd. części Płw. Indochińskiego, długi ibardzo wąski; dł. ok. 1100 km, szer. 40-330 km. Oś stanowią pasma górskie owys. do 2190 m n.p.m., wzdłuż podobieństwa
 • Mapa Malakka Krzyżówka oddzielająca Płw. Malajski od Sumatry, należącej do Archipelagu Malajskiego, łącząca M. Andamańskie na zach. iM. Południowochińskie na wsch.; dł. 940 km, szer czemu
 • Gdzie jest Malawi Co to jest wpd.-wsch. części Afryki, wobrębie Wielkiego Rowu Zachodnioafrykańskiego, pow. 118,5 tys. km2, 9,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wLilongwe. Produkt narodowy co gorsze
 • Lokalizacja Malbork Słownik nad Nogatem, wwoj. elbląskim; ok. 40 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego imaszynowego. WXIV-XV w. stolica państwa Krzyżaków. Wielki porównaj
 • Położenie Male Czym jest stolica Malediwów, ok. 60 tys. mieszk porównanie
 • Geografia Malediwy Co oznacza Azji na O. Indyjskim, na pd.-zach. od Indii, pow. 298 km2, 246 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wMale. Produkt krajowy brutto 950 $/osobę (1994). Podstawą słabo dlaczego
 • Na mapie Malezja Tłumaczenie Wsch., obejmujące pd. część Płw. Malajskiego ipn. część Borneo, pow. 329,8 tys. km2, 19,7 mln mieszk. (1994), ze stolicą wKuala Lumpur. Produkt krajowy brutto jak lepiej
 • Gdzie leży Mali Przykłady wAfryce Zachodniej, pow. 1240,2 tys. km2, 10,5 mln mieszk. (1994), ze stolicą wBamako. Główne krainy geograficzne to Sahara, kotlina środkowego Nigru iwyż kiedy
 • Współrzędne Malta Definicja wpd. Europie, wśrodkowej części M. Śródziemnego, pow. 316 km2, 364 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wLa Valletta (Belt). Produkt narodowy brutto 10,8 tys. $ od czego zależy
 • Jak daleko Lodowa Epoka Mała Encyklopedia klimatu na półkuli północnej, trwające od mniej więcej połowy XVI w. do końca XIX w. Wtym czasie panowały bardzo surowe iśnieżne zimy, aw obszarach górskich na czym polega
 • Geo Panew Mała Jak działa prawy dopływ Odry; dł. 132 km, pow. dorzecza 2,1 tys. km2. Źródła wpn. części Wyż. Śląskiej, płynie upodnóża progu zbudowanego ze skał triasowych, ujście do różnice
 • Mapa Wyżyna Małopolska Czy jest obszarów wyżynnych pd. części Polski. Dzieli się na W. Wschodniomałopolską, obejmującą Wyż. Lubelską iRoztocze, Wyż. Środkowomałopolską, obejmującą Wyż wady i zalety
 • Gdzie jest Manitoba Pojęcie wdorzeczu rzeki Nelson, na terytorium Kanady wprowincji Manitoba; na wys. 251 m n.p.m.; pow. 4700 km2, głęb. maks. 28 m, głęb. średnia 3 m. Jest pochodzenia podobieństwa
 • Lokalizacja Manaus Wyjaśnienie Brazylii, przy ujściu Rio Negro do Amazonki; ok. 1,1 mln mieszk. Główny ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny brazylijskiej Amazonii. Rafineria ropy czemu
 • Położenie Manchester Opis Brytanii, wpn.-zach. Anglii, nad kanałem prowadzącym do M. Irlandzkiego; ok. 400 tys. mieszk. (aglomeracja 2,5 mln). Wielki ośrodek przemysłu włókienniczego co gorsze
 • Geografia Manhattan Informacje wyspa rzeczna, na której leży centrum Nowego Jorku, położona wmiejscu połączenia rzek: Hudson, East River iHarlem; pow. ok. 56 km2, całkowicie zabudowana porównaj
 • Na mapie Bełt Mały Znaczenie Duńskich, pomiędzy Płw. Jutlandzkim awyspą Fionią; dł. 125 km, szer. wnajwęższym miejscu 0,5 km. Nad cieśniną most drogowy ikolejowy na trasie Hamburg porównanie
 • Gdzie leży Mamry Co znaczy Wielkich Jezior Mazurskich, drugie pod względem wielkości wPolsce; pow. 104 km2, głęb. 43,8 m. Składa się zsześciu połączonych ze sobą mis jeziornych dlaczego
 • Współrzędne Man Krzyżówka Irlandzkim; administracyjnie należąca do Wielkiej Brytanii (okręg autonomiczny). Pow. 588 km2, najwyższe wzniesienie Snaefell (625 m n.p.m.), krajobraz nizinno jak lepiej
 • Jak daleko Managua Co to jest stolica Nikaragui, ok. 625 tys. mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju kiedy
 • Geo Manama Słownik nad Zat. Perską; ok. 140 tys. mieszk., ośrodek przemysłu spożywczego, chemicznego, rafineryjnego, hutnictwa aluminium; port oraz strefa wolnocłowa od czego zależy
 • Mapa Terytoria Mandatowe Czym jest od Turcji (mandaty A) ibyłe kolonie niemieckie (mandatyBiC), które zostały oddane po pierwszej wojnie światowej na podstawie Paktu Ligi Narodów pod zarząd na czym polega
 • Gdzie jest Maputo Co oznacza port Mozambiku nad O. Indyjskim, ok. 1,1 mln mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego, metalowego, drzewnego, chemicznego irafineryjnego. Stare Miasto zXIX w. ze różnice
 • Lokalizacja Manila Tłumaczenie wyspie Luzon, ok. 1,6 mln mieszk. (aglomeracja 7,2 mln); centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne oraz największy port kraju. Atrakcje turystyczne to m.in wady i zalety
 • Położenie Wisła Martwa Przykłady ramion Wisły wobrębie jej delty; dł. 27 km. Uchodzi do Zat. Gdańskiej dwoma odnogami: Wisłą Śmiałą iwłaściwą M. W. na terenie Gdańska. Wykorzystywana wżegludze podobieństwa
 • Geografia Nizina Mandżurska Definicja Chinach, pomiędzy górami Wielki Chingan na zach. iG. Wschodniomandżurskimi na wsch.; pow. 350 tys. km2. Klimat kontynentalny chłodny, monsunowy, wysokie czemu
 • Na mapie Mangan Encyklopedia zastosowanie whutnictwie żelaza jako utleniacz, jako domieszka do stali, jako składnik stopów zmiedzią iglinem oraz wprzemyśle chemicznym. Jego rudy występują co gorsze
 • Gdzie leży Maniok Jak działa bulwach korzeniowych dochodzących do 5-10 kg. Wwielu krajach jest podstawą wyżywienia, gdyż jest bogata wskrobię, cukier ibiałko. Wstanie surowym trująca porównaj
 • Współrzędne Manufaktura Czy jest produkcji między rzemiosłem a przemysłem. Jest to zróżnicowanych rozmiarów przedsiębiorstwo przemysłowe okresu wczesnokapitalistycznego, zatrudniające większą porównanie
 • Jak daleko Mapa Pojęcie uogólniony, przedstawiony za pomocą umownych znaków graficznych ipowstały wwyniku przekształceń matematycznych obraz powierzchni Ziemi oraz odnoszących się dlaczego
 • Geo Plastyczna Mapa Wyjaśnienie Ziemi różniący się od mapy przestrzennym (trójwymiarowym) przedstawieniem ukształtowania terenu. Dla zwiększenia wyrazistości form rzeźby zwykle stosuje się jak lepiej
 • Mapa Pogody Mapa Opis synoptyczna mapa kiedy
 • Gdzie jest Polityczna Mapa Informacje mapa od czego zależy
 • Lokalizacja Tematyczna Mapa Znaczenie mapa na czym polega
 • Położenie Topograficzna Mapa Co znaczy mapa różnice
 • Geografia Maracaibo Krzyżówka Ameryki Pd. wpn.-zach. Wenezueli, pochodzenia lagunowego, położone na poziomie morza; pow. 16,3 tys.km2, głęb. maks. 250m. Połączone zZat. Wenezuelską iM wady i zalety
 • Na mapie Marajó Co to jest brazylijska uujścia Amazonki do O. Atlantyckiego; pow. 42 tys. km2. Krajobraz nizinny, znaczne powierzchnie zabagnione, liczne kanały rzeczne; porośnięta podobieństwa
 • Gdzie leży Maranón Słownik Ameryki Pd., wPeru, stanowiąca górny bieg Amazonki; dł. 1600 km. Wypływa wKordylierze Środkowej, dolny bieg nizinny wobrębie Niz. Amazonki; koło miasta Nauta czemu
 • Współrzędne Mareograf Czym jest przyrząd do pomiaru poziomu morza co gorsze
 • Jak daleko Margiel Co oznacza stanowiąca ze względu na swój skład mineralny ogniwo przejściowe pomiędzy skałami wapiennymi ( wapień) ailastymi. Charakteryzuje się szarą lub białawą barwą porównaj
 • Geo Strefa Marginalna Tłumaczenie przez czoło lodowca lub lądolodu, charakteryzujący się specyficznymi procesami geomorfologicznymi, związanymi zjego oscylacjami i ablacją oraz formami, jak porównanie
 • Mapa Północne Mariany Przykłady części Pacyfiku oautonomii wewnętrznej, stowarzyszone zUSA, pow. 0,5 tys. km2, 47 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wChalan Kanoa. Produkt narodowy brutto 11 tys dlaczego
 • Gdzie jest Rów Mariański Definicja największa głębia oceaniczna na Ziemi (-11 022 m n.p.m.); znajduje się wzach. części O. Spokojnego, po wsch. stronie archipelagu Marianów jak lepiej
 • Lokalizacja Marica Encyklopedia części Płw. Bałkańskiego; dł. 525 km, pow. dorzecza 54 tys. km2. Źródła na terytorium Bułgarii, wgórach Riła; płynie wosi tektonicznego obniżenia Niz kiedy
 • Położenie Marikultura Jak działa akwakultura od czego zależy
 • Geografia Marketing Czy jest powiązany zzarządzaniem, który polega na kierowaniu, przez wymianę, strumienia dóbr iusług od producentów do nabywców wcelu zaspokajania potrzeb iżyczeń tych na czym polega
 • Na mapie Morze Marmara Pojęcie morski pomiędzy Płw. Bałkańskim (Europą) aAzją Mniejszą, połączony cieśniną Bosfor zM. Czarnym iDardanelami zM. Egejskim; pow. 11 tys. km2, głęb. do 1389 m różnice
 • Gdzie leży Marmit Wyjaśnienie eworsyjnego oregularnym, cylindrycznym kształcie. M. są powszechne wkorytach potoków płynących po litej skale, często występują na płytach skalnych powyżej wady i zalety
 • Współrzędne Marmur Opis powstająca przez przeobrażenie wapieni. M. jest złożony niemal wyłącznie zkalcytu lub dolomitu, posiada na ogół jasną barwę (białą, różową, jasnozieloną podobieństwa
 • Jak daleko Maroko Informacje krańcu Afryki nad O.Atlantyckim iM. Śródziemnym, pow. 446,6 tys. km2, 27,1 mln mieszk. (1995), ze stolicą wRabacie. Główne krainy geograficzne to góry Atlas czemu
 • Geo Marsylia Znaczenie port Francji nad M. Śródziemnym, ok. 800 tys. mieszk. (aglomeracja 1,2 mln). Centrum przemysłu chemicznego ipetrochemicznego kraju; ośrodek naukowy co gorsze
 • Mapa Marsz Co znaczy na wybrzeżach niskich, zpojawiającymi się miejscami zbiornikami wody stojącej, częściowo zarośniętymi, opłytkim występowaniu wód gruntowych iznacznej porównaj
 • Gdzie jest Fala Martwa Krzyżówka fala utrzymująca się dzięki bezwładności wody po ustaniu wiatru porównanie
 • Lokalizacja Morze Martwe Co to jest jezioro wpd.-zach. Azji, na granicy Izraela, Jordanii iokupowanego przez Izrael Zachodniego Brzegu; dł. 76 km, szer. do 16 km, pow. ok. 1 tys. km2, głęb. ok dlaczego
 • Położenie Lód Martwy Słownik odizolowany materiałem morenowym od jęzora lodowcowego. Wskutek braku dopływu nowych partii lodu m. l. nie porusza się, ajedynie topnieje (Fot. 24). Zob. też jak lepiej
 • Geografia Martynika Czym jest zamorski Francji wAmeryce Środkowej na Małych Antylach, pow. 1,1 tys. km2, 375 tys. mieszk. (1994), ośrodek administracyjny Fort-de-France. Produkt narodowy kiedy
 • Na mapie Powietrza Masa Co oznacza powietrza w troposferze orozmiarach poziomych setek itysięcy km, wktórej temperatura iwilgotność powietrza na tym samym poziomie są zbliżone wskutek długiego od czego zależy
 • Gdzie leży Maseru Tłumaczenie stolica Lesotho, ok. 110 tys. mieszk.; ośrodek handlowy na czym polega
 • Współrzędne Maskareny Przykłady Indyjskim, obejmujący trzy grupy wysp: Mauritius iRodriguez, tworzące państwo Mauritius, oraz Reunion, będący posiadłością francuską; pow. 4,6 tys. km2. Rzeźba różnice
 • Jak daleko Maskat Definicja stolica Omanu nad M. Arabskim, ok. 380 tys. mieszk. wzespole miejskim; ośrodek handlu irybołówstwa wady i zalety
 • Geo Materiałochłonność Encyklopedia relacja wartości zużycia materiałów ienergii do wartości globalnej oraz produktu krajowego brutto. Zob. też indeks materiałowy podobieństwa
 • Mapa Grosso Mato Jak działa części Wyż. Brazylijskiej, wys. 600-700 m n.p.m. (do 893 m). Ku zach. opada stopniami wstronę doliny Paragwaju, rozcięty mniejszymi dolinami na izolowane czemu
 • Gdzie jest Matra Czy jest wsch. Węgrzech, najwyższy wobrębie Średniogórza Węgierskiego (Kekes, 1015 m n.p.m.). Zbudowany ze skał wulkanicznych, gł. andezytów iich tufów; liczne źródła co gorsze
 • Lokalizacja Matterhorn Pojęcie Pennińskich, na granicy Szwajcarii iWłoch; wys. 4478 m n.p.m. Jeden znasłynniejszych szczytów alpejskich, sławę zawdzięcza kształtowi regularnej piramidy porównaj
 • Położenie Kea Mauna Wyjaśnienie wyspie Hawaii na Hawajach; wys. 4201 m n.p.m.; wznosi się zdna oceanu, zgłębokości ok. 5 km; nazwa (Biała Góra) od szczytu pokrytego okresowo śniegiem porównanie
 • Geografia Loa Mauna Opis wyspie Hawaii na Hawajach; wys. 4171 m n.p.m.; na wsch. stoku krater Kilauea zjeziorkiem lawowym Halemaumau; część wulkanu znajduje się wparku narodowym Hawaii dlaczego
 • Na mapie Mauretania Informacje Afryce nad O. Atlantyckim, pow. 1025,5 tys. km2, 2,2 mln mieszk. (1994), ze stolicą wNawakszut. Główne krainy geograficzne to Sahara, wyż. Adrar oraz rozległa jak lepiej
 • Gdzie leży Mauritius Znaczenie wyspach wzach. części O.Indyjskiego, na wsch. od Madagaskaru, pow. 2,0 tys. km2, 1,1 mln mieszk. (1994), ze stolicą wPort Louis. Produkt narodowy brutto 7,8tys kiedy
 • Współrzędne Nizina Mazowiecka Co znaczy Polskiego, położona wdorzeczu środkowej Wisły, obejmująca wielkie kotlinowate zaklęśnięcie terenu pomiędzy Wyż. Małopolską na pd. iPojezierzem Mazurskim na pn od czego zależy
 • Jak daleko Mesabi Krzyżówka wAmeryce Pn. nad pn.-zach. brzegiem Jez. Górnego, na pograniczu USA iKanady; wys. do 770 m n.p.m.; eksploatacja bogatych złóż rud żelaza (hematytu imagnetytu na czym polega
 • Geo Meru Co to jest wsch. Afryce,. wTanzanii, położony na lawowej równinie na Wyż. Wschodnioafrykańskiej; wys. 4585 m n.p.m. Zbudowany zbazaltu, law iluźnego materiału różnice
 • Mapa Mazowsze Słownik nazwa krainy hist. wśrodk. Polsce, pod względem geogr. zajmującej obszar Niz. Mazowieckiej wady i zalety
 • Gdzie jest Pojezierze Mazurskie Czym jest pojezierzy, otaczającego od pd. M. Bałtyckie, pomiędzy doliną Pasłęki (Pojezierzem Iławskim) na zach. iPojezierzem Suwalskim na wsch.; pow. 13,2 tys. km2 podobieństwa
 • Lokalizacja Mbabane Co oznacza miasto wSuazi, siedziba króla irządu; ok. 47 tys. mieszk czemu
 • Położenie Mckinley Tłumaczenie Ameryki Pn. (6194 m n.p.m.), położony wKordylierach wG. Alaska, na terytorium USA. Zbudowany ze skał krystalicznych, pokryty wiecznym śniegiem irozczłonkowany co gorsze
 • Geografia Meander Przykłady rzecznego, tworzący wplanie odcinek wygięty na podobieństwo pętli (Fot. 21). Brzegi koryta wobrębie m. są odmiennie wykształcone: zewnętrzny jest stromy porównaj
 • Na mapie Wcięty Meander Definicja którego zbocza są wycięte wskale podłoża, wktórym skręt koryta rzecznego jest równocześnie skrętem doliny. M. w. są częste wobszarach wyżynnych igórskich porównanie
 • Gdzie leży Vorpommern Mecklenburg Encyklopedia Meklemburgia-Pomorze Przednie dlaczego
 • Współrzędne Medellin Jak działa Kolumbii, wAndach, ok. 1,5 mln mieszk. (aglomeracja 2 mln). Ośrodek przemysłu włókienniczego, kulturalny inaukowy. Do niedawna siedziba znanego kartelu jak lepiej
 • Jak daleko Mediolan Czy jest Włoszech, ok. 1,5 mln mieszk. (aglomeracja 4 mln). Centrum gospodarcze ihandlowe, największy węzeł komunikacyjny kraju. Ośrodek turystyczny: katedra (XIV-XIX w kiedy
 • Geo Medżerda Pojęcie wAlgierii iTunezji; dł. 460 km. Wypływa zAtlasu Tellskiego, przecina równinę Dżenduba iuchodzi błotnistą deltą do M. Śródziemnego. Wykorzystywana do od czego zależy
 • Mapa Megalopolis Wyjaśnienie zurbanizowany obszar składający się zkilku aglomeracji i konurbacji. M. istnieją wUSA (nad Atlantykiem Boston-Harford-Nowy Jork-Filadelfia-Baltimore-Waszyngton na czym polega
 • Gdzie jest Przednie Pomorze Meklemburgia Opis Land) wpn.-wsch. Niemczech; pow. ok. 24 tys. km2, 2 mln mieszk.; stolica Schwerin. Obejmuje Pojezierze Meklemburskie na pd. ipobrzeże M. Bałtyckiego na pn różnice
 • Lokalizacja Pojezierze Meklemburskie Informacje pojezierzy, otaczającego od pd. M. Bałtyckie, położone wpn.-wsch. Niemczech pomiędzy doliną Odry na wsch. iŁaby na zach. Urozmaicony krajobraz polodowcowy wady i zalety
 • Położenie Mekong Znaczenie Azji, na terytorium Chin, Laosu, Kambodży iWietnamu, na pewnych odcinkach wyznacza granicę Laosu zBirmą iTajlandią; dł. 4500 km, pow. dorzecza 810 tys. km2 podobieństwa
 • Geografia Meksyk Co znaczy Środkowej, pow. 1958,2 tys. km2, 94,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wMeksyku. Główne krainy geograficzne to Kordyliery, Niz. Zatokowa, Płw. Jukatan iPłw czemu
 • Na mapie Meksyk Krzyżówka największe miasto świata - ok. 15 mln mieszk. (zespół miejski ok. 20 mln). Centrum gospodarcze, naukowe (uniwersytet z40 tys. studentów) ikulturalne kraju co gorsze
 • Gdzie leży Wyżyna Meksykańska Co to jest wyżynny na terytorium Meksyku, pomiędzy górami Sierra Madre Wsch. iZach., od pd. ograniczony ciągiem wysokich czynnych wulkanów (do 5700 m n.p.m.); wys. 2000 porównaj
 • Współrzędne Zatoka Meksykańska Słownik Atlantyckiego, upd.-wsch. wybrzeży Ameryki Pn., między półwyspami Floryda iJukatan, połączona zotwartym oceanem Cieśniną Florydzką, aCieśniną Jukatańską zM porównanie
 • Jak daleko Melafir Czym jest wylewna lub subwulkaniczna oobojętnym składzie chemicznym, zbliżonym do bazaltu. Posiada zwykle barwę ciemną, strukturę porfirową imoże wykazywać dlaczego
 • Geo Melanezja Co oznacza wzach. części O. Spokojnego ( Czarne Wyspy ); wjego skład wchodzą m.in. Nowa Gwinea, Archipelag Bismarcka, Wyspy Salomona, Santa Cruz, Nowe Hebrydy, Nowa jak lepiej
 • Mapa Melbourne Tłumaczenie wsch. Australii, ok. 3 mln mieszk. Ośrodek przemysłu środków transportu, petrochemicznego, spożywczego; centrum handlowe, naukowe ikulturalne; pierwsza stolica kiedy
 • Gdzie jest Melioracja Przykłady technicznych, których celem jest poprawa właściwości gleby, głównie przez regulację stosunków wodnych. Stwarza ona optymalne dla rozwoju roślin uprawowych od czego zależy
 • Lokalizacja Memphis Definicja części USA, wstanie Tennessee; ok. 600 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 1 mln). Ośrodek przemysłu drzewnego, maszynowego, chemicznego, spożywczego; handlu na czym polega
 • Położenie Mendoza Encyklopedia największe miasto wzach. Argentynie, ok. 600 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego iskórzanego. Wokolicach największe na kontynencie winnice różnice
 • Geografia Mentawai Jak działa indonezyjskich na O. Indyjskim, ok. 100 km od wybrzeży Sumatry; największe: Siberut, Sipura, Utara, Selatan; pow. 6,1 tys. km2. Krajobraz wyżynny; klimat wady i zalety
 • Na mapie Skala Mercallego Czy jest porównywanie siły trzęsień ziemi na podstawie stopnia wywoływanych przez nie zniszczeń. Podstawą jej zastosowania jest zatem lista szkód materialnych, które podobieństwa
 • Gdzie leży Iberyjska Meseta Pojęcie Iberyjskiego, ograniczone górami Sierra Morena od pd., Iberyjskimi od wsch. iKantabryjskimi od pn. Ku zach. opada systemem progów, przez środek biegnie pasmo czemu
 • Współrzędne Metamorfizm Wyjaśnienie wgłębszych partiach skorupy ziemskiej, wwyniku którego następuje pod wpływem wysokiej temperatury lub ciśnienia zmiana składu mineralnego, chemicznego co gorsze
 • Jak daleko Meteorologia Opis atmosferą ijej stanem. Zwykle termin ten jest ograniczany do nauki oprocesach zachodzących jedynie wtroposferze istratosferze, awięc wwarstwach, wktórych porównaj
 • Geo Cieśnina Mesyńska Informacje oddzielająca Sycylię od Płw. Apenińskiego iłącząca M. Jońskie na pd.-wsch. zM. Tyrreńskim na pn.-zach.; dł. 32 km, szer. wnajwęższym miejscu 3,3 km. Porty porównanie
 • Mapa Metalimnion Znaczenie jezioro dlaczego
 • Gdzie jest Synoptyczna Meteorologia Co znaczy zajmujący się przetwarzaniem informacji obieżącym stanie atmosfery wcelu przeprowadzenia analizy rozwoju pogody ipodania jej prognozy; posługuje się różnymi jak lepiej
 • Lokalizacja Służby Meteorologiczne Krzyżówka organizacje powołane do zapewnienia ciągłej pracy sieci stacji meteorologicznych wraz zbieżącym przekazywaniem danych do regionalnych iświatowych centrów kiedy
 • Położenie metody przedstawiania cech ilościowych Co to jest kartografii, umożliwiające pokazanie oprócz miejsca występowania również natężenia zjawiska: kartodiagram - przedstawia wielkość zjawiska na wykresie od czego zależy
 • Geografia metody przedstawiania rzeźby terenu Słownik przedstawiania na mapach iich poprzednikach zróżnicowania wysokościowego danego obszaru: metoda anaglifowa - dzięki specjalnemu drukowi iużyciu odpowiednich na czym polega
 • Na mapie Mezosfera Czym jest zkoncentrycznych warstw atmosfery rozciągająca się między stratosferą udołu i termosferą ugóry, ograniczona odpowiednio stratopauzą i mezopauzą. M. występuje różnice
 • Gdzie leży Metro Co oznacza środek masowej komunikacji miejskiej; szybka kolej podziemna, miejscami przebiega także na wydzielonych torowiskach na powierzchni ziemi oraz estakadach wady i zalety
 • Współrzędne Metropolia Tłumaczenie 1) państwo posiadające kolonie oraz inne terytoria zależne; (2) wielkie miasto, które swoimi wpływami oddziałuje na znaczne obszary podobieństwa
 • Jak daleko Mezolit Przykłady rozwoju społeczeństw ludzkich, przypadający na przełom plejstocenu i holocenu, trwający od 11 000 do 7000 lat temu, wktórym nastąpiło przejście od gospodarki czemu
 • Geo Mezopauza Definicja atmosfery na wysokości około 80 km stanowiąca granicę między mezosferą udołu i termosferą ugóry. WM. występuje izotermia przy temperaturze -80C, co oznacza, że co gorsze
 • Mapa Mezozoik Encyklopedia whistorii dziejów Ziemi, trwająca od 245 do 65 mln lat temu, obejmująca trzy okresy: trias, jurę i kredę. Wrozwoju świata organicznego wyróżnia się wielka porównaj
 • Gdzie jest Mgła Jak działa meteorologiczne, rodzaj hydrometeoru; stanowi znajdującą się bezpośrednio przy powierzchni Ziemi zawiesinę drobniutkich kropelek wody powstałych watmosferze porównanie
 • Lokalizacja Adwekcyjna Mgła Czy jest przy napływie wilgotnej istosunkowo ciepłej masy powietrza nad chłodniejsze podłoże, powietrze poprzez kontakt zpodłożem stopniowo oziębia się osiągając dlaczego
 • Położenie Fotochemiczna Mgła Pojęcie smog fotochemiczny jak lepiej
 • Geografia Frontowa Mgła Wyjaśnienie występującej przy przejściu frontu ciepłego wwyniku nasycenia parą wodną powietrza wczasie występowania opadów deszczu imżawki przed linią frontu, atakże po kiedy
 • Na mapie Przyziemna Mgła Opis ścielącej się cienką warstwą, głównie nad obniżeniami terenowymi inad wodą, jej grubość jest na tyle mała, że widzialność na wysokości oczu obserwatora nie od czego zależy
 • Gdzie leży Radiacyjna Mgła Informacje mgła zwypromieniowania na czym polega
 • Współrzędne Pracy Podział Międzynarodowy Znaczenie podział pracy różnice
 • Jak daleko Miami Co znaczy części USA na Florydzie, nad Atlantykiem; ok. 359 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 2,2 mln). Ośrodek turystyczny iwypoczynkowy światowego znaczenia; zakłady wady i zalety
 • Geo Coli Miano Krzyżówka klasy czystości wody podobieństwa
 • Mapa Miasto Co to jest charakteryzująca się zwykle dużą powierzchnią, wysoką igęstą zabudową, bogatym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną (sieć transportowa, wodociągi czemu
 • Gdzie jest Michigan Słownik wgrupie Wielkich Jezior, na pograniczu stanów USA Michigan, Wisconsin, Illinois iIndiana, wdorzeczu Rzeki Św. Wawrzyńca; wys. 176m n.p.m, dno jeziora tworzy co gorsze
 • Lokalizacja Midway Czym jest Pacyfiku, wodległości 2,2 tys. km na pn.-zach. od Hawajów. Posiadłość USA, podporządkowana marynarce wojennej; pow. 5 km2, 1 tys. mieszk. (1993). Pełni rolę porównaj
 • Położenie Konwergencji Strefa Międzyzwrotnikowa Co oznacza równikowa bruzda niskiego ciśnienia porównanie
 • Geografia Zbieżności Strefa Międzyzwrotnikowa Tłumaczenie równikowa bruzda niskiego ciśnienia dlaczego
 • Na mapie Miedź Przykłady wyrobu przewodów elektrycznych, pokrywania dachów, budowy kotłów, rur kondensacyjnych ido stopów. Występuje głównie w postaci siarczków (chalkopiryt, chalkozyn jak lepiej
 • Gdzie leży Ciepła Wyspa Miejska Definicja wzrost temperatury powietrza iwzględnej wilgotności powietrza obserwowany na obszarach miejskich (Rys. 41). Zob. też klimat miasta kiedy
 • Współrzędne Mielizna Encyklopedia spłycenie wzbiorniku wodnym lub korycie rzecznym, powstające wmiejscu wzmożonej sedymentacji piaszczystej od czego zależy
 • Jak daleko Mierzeja Jak działa bariera piaszczysta, częściowo lub całkowicie odcinająca zatokę od otwartego morza. Powstaje przez działanie prądów przybrzeżnych irozrost kosy. Na polskim na czym polega
 • Geo Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej Czy jest organizacja działająca wsystemie ONZ, utworzona w1957, zsiedzibą wWiedniu. Jej głównym celem jest prowadzenie irozwijanie badań nad praktycznym wykorzystaniem różnice
 • Mapa Pracy Organizacja Międzynarodowa Pojęcie powstała w1919 wramach Ligi Narodów, która po II wojnie światowej uległa przekształceniu wwyspecjalizowaną organizację ONZ, zsiedzibą wGenewie. Główne cele MOP wady i zalety
 • Gdzie jest Walutowy Fundusz Międzynarodowy Wyjaśnienie organizacja ONZ, powstała w1947 zinicjatywy USA, zsiedzibą wWaszyngtonie. Głównym celem jest udzielanie pomocy krajom członkowskim na stabilizację walut podobieństwa
 • Lokalizacja Minneapolis Opis USA, wstanie Minnesota; zespół M.-St.Paul ok. 2,6 mln mieszk. Ośrodek handlowy regionu rolniczego, zakłady przemysłu maszynowego, spożywczego, chemicznego czemu
 • Położenie Migracja Informacje ludności na stałe lub pewien okres. Wyróżnia się imigrację (napływ), emigrację (odpływ) oraz reemigrację, czyli powrót wcześniejszych emigrantów; repatriacja co gorsze
 • Geografia Mikroklimat Znaczenie klimat porównaj
 • Na mapie Mikronezja Co znaczy wOceanii na O. Spokojnym ( Małe Wyspy ); łączna pow. 3,4 tys. km2. M. składa się przeważnie zmałych wysp koralowych iatoli; klimat równikowy wilgotny, częste porównanie
 • Gdzie leży Mila Krzyżówka ang. mile) jednostka długości stosowana wkrajach anglosaskich; 1m. =1609,344 m dlaczego
 • Współrzędne Morska Mila Co to jest odległości używana na morzu, równa 1852 metrom. Jest to 1/60 stopnia na południku (czyli 1 minuta), tj. 1/21 600 południkowego obwodu kuli ziemskiej. Dzieli jak lepiej
 • Jak daleko Milano Słownik Mediolan kiedy
 • Geo Mindanao Czym jest archipelagu Filipin, druga pod względem wielkości; pow. 95 tys. km2. Krajobraz górzysty, zlicznymi czynnymi iwygasłymi wulkanami; najwyższy szczyt Mt Apo (2954 od czego zależy
 • Mapa Mindoro Co oznacza archipelagu Filipin, upd.-wsch. wybrzeży Luzonu; pow. 9,7 tys. km2. Górzysta, najwyższy szczyt Halcon owys. 2585 m n.p.m. Wznacznym stopniu zalesiona; uprawa na czym polega
 • Gdzie jest Mineralogia Tłumaczenie którego przedmiotem studiów są minerały iich cechy: powstawanie, skład chemiczny, sposób krystalizacji, twardość, łupliwość, pokrój, przezroczystość itp różnice
 • Lokalizacja Minerał Przykłady nieorganiczna powstająca wprzyrodzie wsposób naturalny wtrakcie krystalizacji magmy, diagenezy, metamorfizmu, posiadająca określony skład chemiczny wady i zalety
 • Położenie Miocen Definicja trzeciorzędu, trwająca od 23 do 5,5 mln lat temu. Na obszarze Polski nastąpiło ostateczne sfałdowanie Karpat Zewnętrznych isilne ruchy tektoniczne wSudetach podobieństwa
 • Geografia Skałotwórcze Minerały Encyklopedia stanowiących główne składniki skał. Najczęstszymi m. s. skał magmowych są kwarc, skalenie, łyszczyki, pirokseny, amfibole ioliwin; skał osadowych - oprócz czemu
 • Na mapie Termometr Minimalny Jak działa meteorologiczny, rodzaj termometru do pomiaru najniższej temperatury powietrza osiągniętej wpewnym okresie. Najczęściej spotykany rodzaj jest napełniony co gorsze
 • Gdzie leży Miraż Czy jest meteorologiczne, rodzaj fotometeoru; polega na złudzeniu optycznym wwyniku ugięcia światła ( ugięcie promieniowania) wprzygruntowych warstwach powietrza odużym porównaj
 • Współrzędne Deflacyjna Misa Pojęcie powstałe przez wywianie ( deflację) materiału luźnego, gł. piasku, ozarysie na ogół owalnym lub półkolistym. Wielkość m. d. jest zróżnicowana: od kilku m do porównanie
 • Jak daleko Missisipi Wyjaśnienie wUSA; dł. wraz zMissouri 6420 km, pow. dorzecza 3,3 mln km2. Wypływa zjez. Itasca na zach. od Jez. Górnego, płynie przez Niz. Centralną, gdzie przyjmuje dużą dlaczego
 • Geo Missouri Opis wśrodk. części USA, prawy dopływ Missisipi; dł. 4270 km, pow. dorzecza ok. 1,4 mln km2. Źródła wG. Skalistych; powstaje zpołączenia trzech rzek: Jefferson jak lepiej
 • Mapa Mistral Informacje iporywisty pn. wiatr lokalny ocharakterze bory wiejący we Francji doliną Saony idolnego Rodanu wkierunku wybrzeża M. Śródziemnego; może występować wciągu kiedy
 • Gdzie jest Mogadiszu Znaczenie 1 mln mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego, skórzanego, chemicznego. Zabytkowy meczet Fahr ed- -Din (XIII w.). Miasto zniszczone wskutek od czego zależy
 • Lokalizacja Młaka Co znaczy nieskoncentrowany wypływ wody podziemnej; utrudnione odprowadzenie wody powoduje powstanie bagna ( mokradło) lub torfowiska na czym polega
 • Położenie Mleczarstwo Krzyżówka związany zprodukcją mleka, jego skupem iprzetwórstwem wmleczarniach. Wwyniku procesów produkcyjnych uzyskuje się różnorodny asortyment towarów spożywczych różnice
 • Geografia Lodowcowe Mleko Co to jest bogata wzawiesinę idlatego nieprzezroczysta woda wypływająca strumieniem z lodowca przez bramę lodowcową wady i zalety
 • Na mapie Młodoglacjalny Słownik krajobrazu polodowcowego, wktórym formy pozostawione przez lądolód, np. moreny, ozy, kemy są świeże iczytelne wterenie. Typową cechą rzeźby m. jest duża liczba podobieństwa
 • Gdzie leży Hydrometryczny Młynek Czym jest urządzenie wformie wiatraczka służące do pomiaru prędkości wody płynącej; dzięki niemu możliwe jest określenie przepływu rzeki czemu
 • Współrzędne Mo Co oznacza molibden co gorsze
 • Jak daleko Seko Sese Mobutu Tłumaczenie Alberta, Jezioro porównaj
 • Geo Mofeta Przykłady wulkanicznych onajniższej temperaturze (około 100C), złożonych głównie zdwutlenku węgla ipary wodnej. Są typowe dla schyłkowych etapów aktywności wulkanicznej porównanie
 • Mapa Mogot Definicja na obszarach zbudowanych z wapieni, obardzo stromych, niekiedy pionowych stokach, wyrastające zpłaskodennych obniżeń terenu ( polje). Wich obrębie częste są dlaczego
 • Gdzie jest Wyżyna Mołdawska Encyklopedia uwsch. podnóża Karpat na terytorium Rumunii, pomiędzy doliną Prutu na wsch. iSeretu na zach.; wys. do 600 m n.p.m. Zbudowany ztrzeciorzędowych wapieni, iłów jak lepiej
 • Lokalizacja Moho Jak działa powierzchni nieciągłości oddzielającej skorupę ziemską od płaszcza. Przy jej przekraczaniu znacznej zmianie ulega prędkość fal sejsmicznych. Jest ona położona kiedy
 • Położenie Mokradło Czy jest zwierciadło wody podziemnej leży na głębokości mniejszej niż 0,5 m. Powstaje na płaskiej lub słabo nachylonej powierzchni przy nieprzepuszczalnym podłożu od czego zależy
 • Geografia Molasa Pojęcie kompleksu skał osadowych wypełniających zapadliska powstające na przedpolu wypiętrzanego górotworu fałdowego ( góry fałdowe) wschyłkowym stadium orogenezy na czym polega
 • Na mapie Molibden Wyjaśnienie jako domieszka do wysokogatunkowych stali, do elementów konstrukcyjnych żarówek, lamp radiowych irentgenowskich. Główne złoża znajdują się wUSA (Utah, Arizona różnice
 • Gdzie leży Molo Opis rodzaj nabrzeża, na którym znajdują się urządzenia cumownicze eksploatowane przez port do celów gospodarczych. Również pomost spacerowy, przeważnie drewniany wady i zalety
 • Współrzędne Moluki Informacje części Archipelagu Malajskiego, pomiędzy wyspą Celebes aPapuą-Nową Gwineą; łączna pow. 75 tys. km2, największa wyspa Halmahera. Położona wstrefie aktywnej podobieństwa
 • Jak daleko Mołdawia Znaczenie części Europy. Była republika radziecka, która uzyskała niepodległość w1991, członek Wspólnoty Niepodległych Państw, pow. 33,7 tys. km2, 4,4 mln mieszk. (1995 czemu
 • Geo Mombasa Co znaczy ok. 500 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego, papierniczego, metalowego, petrochemicznego. Liczne zabytki arabskie iportugalskie co gorsze
 • Mapa Monaco Krzyżówka Monako porównaj
 • Gdzie jest Monachium Co to jest Niemczech, stolica Bawarii, ok. 1,2 mln mieszk. Największy ośrodek przemysłowy, handlowy, naukowy ikulturalny tej części kraju; węzeł komunikacyjny. Zakłady porównanie
 • Lokalizacja Monrovia Słownik O. Atlantyckim, ok. 460 tys. mieszk.; ośrodek handlowy, naukowy iprzemysłowy: zakłady drzewne, spożywcze, włókiennicze ichemiczne; miasto częściowo zniszczone dlaczego
 • Położenie Monadnok Czym jest zbudowane ze skał twardszych niż występujące wbezpośrednim otoczeniu, awięc bardziej odpornych na procesy niszczące. M. są typowymi formami wkrajobrazach jak lepiej
 • Geografia Monako Co oznacza części Europy, zajmujące fragment Lazurowego Wybrzeża oraz stoków Alp. Jedno znajmniejszych państw Europy; pow. 1,9 km2, 31,0 tys. mieszk. (1995), ze stolicą kiedy
 • Na mapie Monako Tłumaczenie stolica księstwa Monako, ok. 3 tys. mieszk.; uzdrowisko iośrodek turystyczny: pałac książęcy, kaplica ikatedra, Instytut iMuzeum Oceanograficzne od czego zależy
 • Gdzie leży Monarchia Przykłady wktórej reprezentantem władzy suwerennej jest monarcha (król, cesarz, sułtan), sprawujący tę władzę zreguły dożywotnio, samodzielnie lub we współpracy zinnymi na czym polega
 • Współrzędne Mongolia Definicja wśrodk. Azji, pow. 1566,5 tys. km2, 2,4mln mieszk. (1994), ze stolicą wUłan Bator. Główne krainy geograficzne to góry Ałtaj Mongolski, Ałtaj Gobijski, masyw różnice
 • Jak daleko Monoklina Encyklopedia wielkoprzestrzennego występowania skał osadowych, wktórych coraz młodsze warstwy zalegają kolejno na sobie isą równocześnie pochylone pod niewielkim kątem wady i zalety
 • Geo Monokultura Jak działa rośliny jednego gatunku na tym samym polu, często bardzo dużym pod względem powierzchni. Prowadzi często do zmęczenia gleby iobniżki plonu. Do typowych roślin podobieństwa
 • Mapa Monopol Czy jest sprzedaż określonego dobra lub usługi. Ponieważ przy m. brak konkurentów, może prowadzić do ograniczenia produkcji przez zmniejszenie wielkości podaży czemu
 • Gdzie jest Letni Monsun Pojęcie cyrkulacji, kształtujący się wczasie lata danej półkuli pod wpływem układu obniżonego ciśnienia nad kontynentem iwyżu barycznego nad sąsiadującym oceanem co gorsze
 • Lokalizacja Zimowy Monsun Wyjaśnienie wpółroczu chłodnym danej półkuli składnik monsunowej cyrkulacji, powstaje wwyniku rozwoju stacjonarnego układu obniżonego ciśnienia nad morzem irównież porównaj
 • Położenie Cyrkulacja Monsunowa Opis powietrza oskali kontynentalnej związane zcharakterystycznymi dla odpowiednich pór roku stacjonarnymi układami barycznymi nad kontynentem isąsiadującym morzem porównanie
 • Geografia Prądy Monsunowe Informacje części Oceanu Indyjskiego osezonowo zmiennych kierunkach, pozostające pod wpływem cyrkulacji monsunowej; wokresie listopad - maj płyną ze wsch. na zach dlaczego
 • Na mapie Klimat Monsunowy Znaczenie objętych monsunową cyrkulacją; charakteryzuje się sezonowo zmiennym napływem mas powietrza kontynentalnych zimą imorskich latem; lato jest zatem pochmurne jak lepiej
 • Gdzie leży Blanc Mont Co znaczy Alp iEuropy, położony na granicy Francji iWłoch; wys. 4807 m n.p.m. Zbudowany ze skał krystalicznych, ma kształt dość szerokiej piramidy, otoczonej przez kiedy
 • Współrzędne Montevideo Krzyżówka nad La Platą, ok. 1,4 mln mieszk. Centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju; zakłady przemysłu spożywczego, włókienniczego, skórzanego; węzeł od czego zależy
 • Jak daleko Montreal Co to jest Kanadzie nad Rzeką Św. Wawrzyńca, ok. 1 mln mieszk. (zespół miejski ok. 3,1 mln). Główny ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny kraju. Zakłady przemysłu na czym polega
 • Geo Montserrat Słownik Brytanii wAmeryce Środkowej, naMałych Antylach; pow. 102 km2, 11 tys. mieszk. (1994), ośrodek administracyjnyPlymouth. Produkt narodowy brutto 4,3 tys. $ różnice
 • Mapa Mop Czym jest Międzynarodowa Organizacja Pracy wady i zalety
 • Gdzie jest Morawy Co oznacza wśrodk. Europie, pomiędzy wyżyną Masywu Czeskiego na zach. iKarpatami na wsch., obecnie adm. część Republiki Czeskiej. Krajobraz urozmaicony: niziny wzdłuż podobieństwa
 • Lokalizacja Morena Tłumaczenie niesiony wlub na powierzchni lodowca; (2) forma rzeźby terenu utworzona przez m. wznaczeniu (1). Wyróżnia się m. boczne - wały tworzące się zboku jęzora czemu
 • Położenie Morfogeneza Przykłady rzeźby terenu. Wniektórych strefach klimatycznych przebieg m. jest szczególnie uwarunkowany cechami klimatu, stąd mówi się onp. m. tropikalnej, m. sawannowej co gorsze
 • Geografia Morfometria Definicja charakterystyka form rzeźby terenu, dokonywana na podstawie bezpośrednich pomiarów lub analizy map topograficznych. Przedmiotem pomiarów są np. nachylenia porównaj
 • Na mapie Moroni Encyklopedia stolica Komorów, ok. 24 tys. mieszk.; ośrodek handlowy, port porównanie
 • Gdzie leży Klimat Morski Jak działa kształtowana przez dominujący wpływ wodnego podłoża atmosfery wobszarach oceanów imórz; wiąże się ze zwiększoną zdolnością do sezonowej akumulacji ciepła dlaczego
 • Współrzędne Oko Morskie Czy jest największe wmasywie; pow. 34,5 ha, głęb. 51 m. Pochodzenie lodowcowe, wypełnia misę skalną wzamknięciu lodowcowej doliny Rybiego Potoku, przegrodzone wałem jak lepiej
 • Jak daleko Morze Pojęcie wyróżniana na podstawie procesów hydrologicznych, biologicznych, ukształtowania dna lub ze względów historycznych. Wyróżnia się m. otwarte - zszerokim dostępem kiedy

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Morze co znaczy Morskie Oko krzyżówka morski klimat co to jest Moroni słownik morfometria czym jest morfogeneza co oznacza morena tłumaczenie Morawy przykłady. definicja.

Gdzie jest Most Ramy co znaczy Mumbaj krzyżówka Mweru co to jest makroklimat wyjaśnienie.