Bzdura, Brudny Obiekt, Brudne

Bzdura, Brudny Obiekt, Brudne Programowanie, Booch, Bon, Bigot, Biała Skrzynka, Bezszwowy, B-Drzewo.

bzdura brudny obiekt brudne co to jest

Definicje komputerowe na B

 • Co to jest Benczmark Definicja Zobacz: sprawdzian
 • Co to jest Behawior Definicja Zobacz: zachowanie
 • Co to jest Blokada Definicja Zobacz: zakleszczenie
 • Co to jest Strona Brudna Definicja Ustalenie strony dyskowej zaktualizowanej poprzez pewną transakcję, która nie została jeszcze potwierdzona. Zobacz: brudny przedmiot
 • Co to jest Bizantyjski Definicja programu, diagramu, i tak dalej, który ma tak sporo wewnętrznych połączeń, iż niemożliwe jest zrozumienie jego wewnętrznej logiki, budowy
 • Co to jest Widow Black Definicja Pakiet ORB integrujący obiekty CORBA z WWW spółki PostModern Computing; aktualnie znany pod nową nazwą VisiBroker spółki Borland/Visigenic
 • Co to jest Blue Definicja Obiektowy język programowania nawiązujący do C++, poświęcony dla celów dydaktycznych.http://www.cs.su.oz.au/~mik/blue/blue.html
 • Co to jest Francois Bancilhon Definicja Prekursor i propagator obiektowych baz danych, kluczowy artysta mechanizmu O2, inicjator i propagator standardu ODMG.http://www.o2tech.fr
 • Co to jest Odczyt Brudny Definicja Czytanie z brudnej strony albo brudnego obiektu
 • Co to jest Grady Booch Definicja określanej także jego nazwiskiem; również jeden z artystów notacji Unified Modeling Language, UML.http://www.rational.com
 • Co to jest Typologiczne Bezpieczeństwo Definicja Automatyczne wykrywanie błędów typologicznych przy użyciu systemu mocnej kontroli typów
 • Co to jest Przodek Bezpośredni Definicja W hierarchii klas bezpośrednia nadklasa w relacji do danej klasy
 • Co to jest Integracja Bezszwowa Definicja programowania oparta o wspólny mechanizm typów, reguły zakresu, przestrzeń nazw, składnię, semantykę, i tak dalej; synonim niezgodności
 • Co to jest Bof Definicja do opracowania standardu obiektu biznesowego , którego zamysłem jest ukrycie przed programistami detali infrastruktury związanej z systemem
 • Co to jest Klient Bogaty Definicja Zobacz: silny klient
 • Co to jest K Douglas Barry Definicja Jeden z założycieli i czynny członek komitetu ODMG, właściciel spółki konsultingowej Barry & Associates.http://www.odbmsfacts.com
 • Co to jest Obiektów Baza Definicja Baza danych zawierająca obiekty
 • Co to jest Obiektach Na Bazujący Definicja mechanizmu, który wprowadza byt programistyczny o cechach zbliżonych do obiektu, lecz który jest pozbawiony ważnych cech obiektowości
 • Co to jest Wartościach Na Bazujący Definicja występuje definicja stanu, identyfikatora obiektu (identyfikatora krotki) i referencji do obiektu (do atrybutu, do krotki, i tak dalej
 • Co to jest Bcnf Definicja Zobacz: postać normalna Boyce-Codda
 • Co to jest Beta Definicja środowisko programistyczne spółki Mjolner Informatics, Aarhus, Dania. BETA posiada strukturę blokową, korutyny, współbieżność, silną
 • Co to jest Bezpieczeństwo Definicja zagraża ludziom albo ich własności, z wyjątkiem tego w jaki sposób i poprzez kogo jest użyte. Bezpieczeństwo znaczy w pierwszej kolejności
 • Co to jest Klas Biblioteka Definicja Zbiór specyfikacji i implementacji klas, stanowiący aktyw ponownego użycia i/albo jednostkę w obrocie handlowym
 • Co to jest Bom Definicja przetwarzania danych, gdzie przetwarzana struktura ma postać rekurencyjną, na przykład spis części, które składają się z podczęści, pod
 • Co to jest Bpm Definicja Modelowanie mechanizmów biznesowych
 • Co to jest Bpr Definicja Zobacz: reinżynieria mechanizmów biznesowych
 • Co to jest Brzęczydło Definicja szczególnie w poezji komercyjnej, stosowane zazwyczaj jako ustalenie (albo niekiedy jako przeciwieństwo) czegoś pozytywnego, znakomitego
 • Co to jest Occama Brzytwa Definicja necessitatem: nie mnożyć bytów powyżej potrzebę. Zasada sformułowana poprzez Williama Occama (1280-1349), zalecająca unikanie cech
 • Co to jest Bufor Definicja Region w pamięci operacyjnej wykorzystywany do czasowego zapamiętywania i przetwarzania kopii obiektów przechowywanych w bazie danych
 • Co to jest Czworga Banda Definicja akronimem G4) ustala się również porozumienie czterech spółek komputerowych, Netscape, Oracle, IBM i Sun, w dziedzinie rozwijania
 • Co to jest Boa Definicja standardowy adapter dokonujący zmiany interfejsu implementacyjnego obiektu (na przykład w C++) na interfejs bardziej abstrakcyjny
 • Co to jest Blob Definicja danych implementowana w systemach relacyjnych (zazwyczaj ad hoc, bez troski o koncepcyjną i językową spójność) dla potrzeb danych
 • Co to jest Danych Baza Definicja programów i innych środków umożliwiających utrzymywanie, zabezpieczanie, przetwarzanie i udostępnianie danych dla użytkowników. Bazy danych
 • Co to jest Wiedzy Baza Definicja środkami przechowywania, utrzymywania i udostępniania), które prócz danych statycznych przechowuje również reguły logiczne, reguły czynne
 • Co to jest Drzewo B Definicja drzewo. Struktura organizacji fizycznych zbiorów danych oparta o koncepcję drzewa, gdzie nie występują spore różnice między wielkością
 • Co to jest Bezszwowy Definicja takiego zintegrowania języka pytań z językiem programowania, które jest kompletnie jednorodne z punktu widzenia składni, semantyki
 • Co to jest Skrzynka Biała Definicja reuse), oznaczający taki aktyw ponownego użycia, który należy korzystać bez zmian, lecz z koniecznością rozpoznania wewnętrznej zawartości
 • Co to jest Bigot Definicja swojego ulubionego języka programowania, mechanizmu, modelu, albo koncepcji teoretycznej, na przykład C++, SQL, modelu relacyjnego
 • Co to jest Bon Definicja projektowania mechanizmów informatycznych i notacja graficzna zaproponowana poprzez Nersona, Meyera i Wadena. BON jest wiązany z językiem
 • Co to jest Booch Definicja projektowania mechanizmów informatycznych. Zobacz: OODA.http://www.itr.ch/tt/case/BoochReferenzhttp://www.itr
 • Co to jest Programowanie Brudne Definicja sposób zaniedbuje fundamentalne zasady, powodując nieuchronne błędy przy rozroście danych, liczby użytkowników, czasu eksploatacji, i tak
 • Co to jest Obiekt Brudny Definicja poprzez pewną transakcję, która nie została jeszcze potwierdzona. Brudny przedmiot może być fizycznie i logicznie niespójny, przez wzgląd
 • Co to jest Bzdura Definicja stereotypu, wypowiedzi, i tym podobne, która jest nonsensem, zaprzecza oczywistym faktom, jest niezgodna ze zdrowym rozsądkiem, jest

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Bzdura, Brudny Obiekt, Brudne Programowanie, Booch, Bon, Bigot, Biała Skrzynka, Bezszwowy, B-Drzewo, Baza Wiedzy, Baza Danych, Blob, Boa, Banda Czworga, Bufor przykłady.

Działanie Bzdura, Brudny Obiekt, Brudne Programowanie, Booch, Bon zastosowanie.