Fusion, Funkcja Zagregowana

Fusion, Funkcja Zagregowana, Funkcja Wyższego Rzędu, Funkcja Mieszająca, Funkcja, Fresco (1.

fusion funkcja zagregowana co to jest

Definicje komputerowe na F

 • Co to jest Strategiczna Faza Definicja Zobacz: studium osiągalności
 • Co to jest Członkowska Funkcja Definicja Termin C++ określający funkcję zdefiniowaną w ramach klasy. Przeciwieństwo: sposób
 • Co to jest Fabryka Definicja Zbiór metod, operatorów albo dyrektyw wykorzystywany do tworzenia obiektów
 • Co to jest Zaprzyjaźniona Funkcja Definicja zewnętrzną, której implementacja odwołuje się do schowanych (prywatnych) własności pewnej (zaprzyjaźnionej) klasy
 • Co to jest Fasolka Definicja komponentową JavaBeans. Termin jest także stosowany w bardziej ogólnym sensie jako przeciwieństwo komponentu
 • Co to jest Fibonacci Definicja programowania baz danych z trwałością, polimorfizmem typów i rolami, przygotowany na uniwersytecie w Pizie, Włochy; następca języka Galileo
 • Co to jest Logic F Definicja poprzez Kifera i Lausena dotycząca formalnego opisu semantyki języków pytań dla obiektowych baz danych, oparta o rozszerzoną logikę
 • Co to jest Stały Format Definicja ulega zmianie przy zmianach stanu obiektu; format jednakowy dla wszystkich obiektów danej klasy; format znany w okresie kompilacji; format
 • Co to jest Wymiany Format Definicja albo pewien protokół pozwalający na wymianę obiektów (albo innej informacji) między wieloma platformami albo implementacjami. Format
 • Co to jest Formularz Definicja pojawiającego się w graficznym interfejsie użytkownika, służącego do wprowadzania i wyprowadzania danych. Formularz złożona jest z tła
 • Co to jest Fp Definicja Pkt. funkcyjny. Zobacz: badanie punktów funkcyjnych
 • Co to jest Fpa Definicja Zobacz: badanie punktów funkcyjnych
 • Co to jest 2 Fresco Definicja Obiektowy język do specyfikacji oprogramowania
 • Co to jest Generyczna Funkcja Definicja argumentach (albo obiektach) wielu typów, funkcja polimorficzna, funkcja wirtualna. Odpowiednikiem może być funkcja count wyznaczające
 • Co to jest Wirtualna Funkcja Definicja późne wiązanie); może ona być dziedziczona poprzez podklasy i może być przesłonięta w pewnej podklasie poprzez inną funkcję o tej samej
 • Co to jest Faq Definicja albo pliki tekstowe zawierające wyjaśnienia dotyczące różnych tematów, zwłaszcza obiektowości, publikacje albo wiadomości o publikacjach
 • Co to jest Danych Baza Federacyjna Definicja gdzie każda lokalna baza danych zachowuje własną autonomię (autonomy), udostępniając tylko część danych i/albo ograniczając operacje na
 • Co to jest Zmienny Format Definicja ulec zmianie przy zmianach stanu obiektu; format nie ustalający rozmiaru obiektu; format nieznany w okresie kompilacji; format, gdzie
 • Co to jest 1 Fresco Definicja interfejsów użytkownika, rozwijane poprzez Konsorcjum X jako otwarty standard dla wielu dostawców.http://www-comp.mpce.mq.edu
 • Co to jest Funkcja Definicja która zwraca pewną wartość (w przeciwieństwie od procedury). Definicja funkcji w programowaniu jest różna od definicje funkcji w matematyce
 • Co to jest Mieszająca Funkcja Definicja wartość przechowywana wewnątrz obiektu (na przykład nazwisko), zaś rezultatem jest liczba naturalna, zazwyczaj stosowana jako podstawa
 • Co to jest Rzędu Wyższego Funkcja Definicja funkcja (ogólniej: procedura). Na przykład funkcją wyższego rzędu jest procedura sortująca dowolny zestaw, gdzie wyznacznikiem jest funkcja
 • Co to jest Zagregowana Funkcja Definicja masowego i zwracająca pojedynczą liczbę, na przykład count (liczba przedmiotów zbioru, wielozbioru albo sekwencji), sum (suma arytmetyczna
 • Co to jest Fusion Definicja oprogramowania przygotowana poprzez D. Colemana i innych w spółce HP Laboratories. Fusion zapewnia systematyczne podejście do rozwijania

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Fusion, Funkcja Zagregowana, Funkcja Wyższego Rzędu, Funkcja Mieszająca, Funkcja, Fresco (1), Format Zmienny, Federacyjna Baza Danych, Faq, Funkcja Wirtualna przykłady.

Działanie Fusion, Funkcja Zagregowana, Funkcja Wyższego Rzędu zastosowanie.