Multimedia, Mrówka, Możliwość

Multimedia, Mrówka, Możliwość Ponownego Użycia, Modula-3, Model Sieciowy, Model Relacyjny, Model.

multimedia mrówka możliwość co to jest

Definicje komputerowe na M

 • Co to jest Miara Definicja Zobacz: metryka
 • Co to jest Mts Definicja Serwer transakcji Microsoftu
 • Co to jest Turinga Moc Definicja Zobacz: kompletność obliczeniowa
 • Co to jest manifest systemów baz danych trzeciej generacji Definicja się manifestu obiektowych baz danych zrywającego z założeniami modelu relacyjnego (co, jak można się domyśleć, wprowadziło pewną nerwowość
 • Co to jest Stanowa Maszyna Definicja Zobacz: maszyna ze stanami
 • Co to jest Stanami Ze Maszyna Definicja Chodzi o pewną odmianę automatu skończonego albo innego systemu opartego o stany i przejścia między stanami
 • Co to jest Wyjątków Obsługi Mechanizm Definicja cechy programistyczne zapewniające rejestrację wyjątków i uruchamianie odpowiednich kodów programów jako reakcji na pojawiające się wyjątki
 • Co to jest Nieużytków Zbierania Mechanizm Definicja Fragment oprogramowania zajmujący się zbieraniem nieużytków; odśmiecacz. Zobacz: zbieranie nieużytków
 • Co to jest Semantyczny Model Definicja na celu odwzorowanie semantyki danych, a więc ich znaczenia w świecie zewnętrznym. Modele semantyczne wprowadzają w tym celu definicje
 • Co to jest Modularność Definicja mechanizmu na części o dobrze ustalonych granicach i o dobrze wyspecyfikowanym interfejsie między poszczególnymi częściami
 • Co to jest Montage Definicja Obiektowo-relacyjny SZBD, komercyjna wersja mechanizmu Postgres
 • Co to jest Obiektowy Model Definicja definicje obiektu, klasy, dziedziczenia, polimorfizmu i innych cech obiektowości. Dość regularnie schemat obiektowy jest rozumiany jako
 • Co to jest Obiektowa Miara Definicja Zobacz: metryka obiektowa
 • Co to jest Mieszanie Definicja Kodowanie mieszające; sposób fizycznej organizacji zbiorów informacji. Zobacz: funkcja mieszająca
 • Co to jest Mis Definicja Mechanizm informatyczny poświęcony do wspomagania kierowania
 • Co to jest Prywatna Metoda Definicja Sposób niedostępna z zewnątrz danej klasy
 • Co to jest Wodospadowy Model Definicja Zobacz: schemat kaskadowy
 • Co to jest Danych Przepływu Model Definicja Schemat oparty na diagramach przepływu danych; zobacz: diagram przepływu danych
 • Co to jest Pojęciowe Modelowanie Definicja Tworzenie modeli pojęciowych. Zobacz: schemat pojęciowy
 • Co to jest Metaklasa Definicja Termin języka Smalltalk oznaczający taką klasę, której wystąpieniami są klasy
 • Co to jest Biznesowych Procesów Modelowanie Definicja Tworzenie modeli opisujących daną dziedzinę przedmiotową
 • Co to jest Bitowa Mapa Definicja ciąg bitów reprezentujący prezentowaną na ekranie (albo na papierze) informację graficzną. Mapą bitową jest na przykład zdjęcie, zapisaną w
 • Co to jest 2 Metoda Definicja między innymi poprzez artystów UML), albo ustalenie pewnego metody postępowania przy analizie, projektowaniu i konstruowaniu oprogramowania
 • Co to jest Mentalny Model Definicja Schemat problemu budowany w umyśle człowieka (analityka, projektanta), wyznaczający rozumienie i konceptualizację problemu
 • Co to jest Abstrakcyjna Metoda Definicja się w danej klasie, lecz której implementancje (być może różne) znajdują się w podklasach. Poniższy rysunek przedstawia sposoby/operacje
 • Co to jest Fabrykująca Metoda Definicja Sposób tworząca nowe obiekty; konstruktor
 • Co to jest Metodologia Definicja Zobacz: metodyka
 • Co to jest Funkcyjny Model Definicja Zobacz: schemat funkcjonalny (1) i schemat funkcjonalny (2
 • Co to jest Sterownik Perspektywa Model Definicja Zobacz: MVC
 • Co to jest Crc Modelowanie Definicja Mechanizm tworzenia modelu CRC. Zobacz: karta CRC
 • Co to jest maszyna wirtualna języka Java Definicja Zobacz: maszyna wirtualna
 • Co to jest Publiczna Metoda Definicja Sposób dostępna z zewnątrz danej klasy
 • Co to jest Dynamiczny Model Definicja Schemat (zazwyczaj w formie diagramu) odwzorowywujący zdarzenia, stany, czynności i mechanizmy; zobacz: diagram stanów
 • Co to jest Obiektów Model Definicja Zazwyczaj chodzi o diagram przedstawiający obiekty, ich klasy i powiązania między nimi
 • Co to jest Matisse Definicja Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych zrealizowany poprzez Matisse Software, Inc
 • Co to jest 1 Funkcjonalny Model Definicja Zazwyczaj chodzi o schemat oparty na przepływie danych; zobacz: diagram przepływu danych
 • Co to jest model obiektowy dla komponentów Definicja Zobacz: COM
 • Co to jest Obiektowe Modelowanie Definicja modelowaną rzeczywistość na strukturę (diagram) opisującą obiekty, ich klasy, ich wzajemne powiązania i ich zachowanie się i interakcję
 • Co to jest Moose Definicja Obiektowe rozszerzenia języka SQL, wprowadzane w SQL3. Zobacz: SQL3
 • Co to jest Użycia Przypadków Model Definicja Diagram dokumentujący zachowanie się mechanizmu jako zestawu przypadków użycia, aktorów zewnętrznych i powiązań między tymi elementami
 • Co to jest Programowanie Mobilne Definicja Programowanie mobilnych agentów; programowanie, którego rezultatem jest mobilny kod
 • Co to jest Danych Magazyn Definicja Zobacz: hurtownia danych
 • Co to jest James Martin Definicja Autor książek z zakresu obiektowości; współtwórca metodyki Martin/Odell
 • Co to jest Mainstreamobjects Definicja Obiektowa metodyka analizy i projektowania mechanizmów informatycznych przygotowana poprzez Yourdona i innych
 • Co to jest Manifest Definicja program i hasła pewnej szkoły albo ideologii. Schemat relacyjny albo obiektowość w swojej istocie mają charakter doktryn ideologicznych
 • Co to jest Odell Martin Definicja Obiektowa metodyka analizy i projektowania mechanizmów informatycznych, Zobacz: OOAD (2
 • Co to jest Zwrotna Metoda Definicja wypadku, kiedy przedmiot A po wysłaniu pewnego komunikatu do obiektu B wymaga, by po zaistnieniu pewnego zdarzenia przedmiot B skierował
 • Co to jest Pojęciowy Model Definicja struktury danych odwołujący się do ludzkiej percepcji i wyobraźni, mający za zadanie zrozumienie problemu, udokumentowanie rezultacie
 • Co to jest Klasowa Metoda Definicja pojedynczych wystąpieniach klasy (obiektach), ale na całej ekstensji klasy. Przykładami takich metod dla klasy Pracownik są
 • Co to jest Wystąpienia Metoda Definicja Sposób działająca na pojedynczym obiekcie danej klasy; sposób uruchamiana przez wysłanie komunikatu do obiektu
 • Co to jest Kod Mobilny Definicja przez sieć i wykonywać w miejscu docelowym. Kluczowym celem programowania z mobilnym kodem (mobile programming) jest dostarczenie
 • Co to jest Moc Definicja funkcjonalnych danego języka, aplikacji, interfejsu albo mechanizmu. Niekiedy termin ten znaczy również uwolnienie pewnego produktu
 • Co to jest Obiektowa Metodyka Definicja obiektowości dla celów modelowania pojęciowego i analizy i projektowania mechanizmów informatycznych. Fundamentalnym składnikiem tych
 • Co to jest Modularyzacja Definicja programu na mniejsze fragmenty o dobrze zdefiniowanych granicach i interfejsie (na przykład na obiekty albo moduły), którymi można
 • Co to jest Moses Definicja projektowania mechanizmów informatycznych przygotowana w ośrodku COTAR (Centre for Object Technology Applications and Research) w Australii
 • Co to jest Obiektowa Metryka Definicja ilościową ocenę produktów obiektowych (projektów, kodu źródłowego, zestawu testów, i tak dalej), mechanizmów wytwarzania oprogramowania
 • Co to jest Obiektów Migracja Definicja kiedy przedmiot wymienia klasę (staje się wystąpieniem innej klasy). W innym znaczeniu termin ten znaczy przesyłanie obiektów w sieci albo
 • Co to jest Typów Kontrola Mocna Definicja typów wszystkim bytom występującym w programie (zmiennym, obiektom, funkcjom, procedurom, metodom, i tak dalej), i konsekwentne sprawdzanie
 • Co to jest Crc Model Definicja Zestawienie kart CRC opisująca klasy tworzące mechanizm albo pewien jego fragment
 • Co to jest Życiowego Cyklu Model Definicja Schemat określający etapy tworzenia oprogramowania, na przykład schemat piłki baseballowej, schemat kaskadowy, schemat spiralny, itd
 • Co to jest Postrelacyjny Model Definicja Zazwyczaj chodzi o schemat rozszerzający schemat relacyjny albo o pewną wersję modelu obiektowego
 • Co to jest 2 Funkcjonalny Model Definicja są modelowane jako matematyczne funkcje. Na przykład relacja między przedmiotami Pracownik i atrybutem Zarobek modeluje się jako
 • Co to jest Kaskadowy Model Definicja gdzie zakłada się, iż zakończenie poprzedniej etapy jest warunkiem rozpoczęcia następnej etapy. Zaletą modelu kaskadowego jest łatwość
 • Co to jest Odmg Obiektowy Model Definicja grupę standardyzacyjną ODMG, stanowiący rozszerzenie modelu OMG. Schemat ODMG wprowadza definicje obiektu i literału (stałej albo wartości
 • Co to jest Baseballowej Piłki Model Definicja rozwoju mechanizmu zakładający iteracje i współbieżny postęp. Graficzna reprezentacja modelu zawiera trzy węzły: obiektowa badanie
 • Co to jest Moduł Definicja znaczeniach. W modularnych językach programowania, takich jak Modula-2, moduł znaczy fragment programu stanowiący jednostkę przechowywania
 • Co to jest Modyfikator Definicja Funkcja albo operacja zmieniająca stan obiektu; regularnie przeciwieństwo albo semantyczny równoważnik operacji podstawienia (assignment
 • Co to jest Monomorfizm Definicja możliwości przypisania wielu typów do jednego bytu programistycznego. W językach obiektowych monomorfizm znaczy również brak możliwości
 • Co to jest Repository Ms Definicja realizację obiektowego mechanizmu kierowania bazą danych. MS Repository jest dostarczany jako komponent pakietu VisualBasic (wersja 5.0) i
 • Co to jest Multimedialny Definicja jest zdolny udostępniać, przechowywać albo przetwarzać wiadomości wizualne, takie jak grafika wektorowa (tworzona przez edytory graficzne
 • Co to jest Mvc Definicja podziału i rozumienia interakcyjnego oprogramowania. schemat jest wewnętrznym mechanizmem realizującym zadany algorytm, perspektywa ustala
 • Co to jest Spiralny Model Definicja zaproponowany poprzez B.Boehma), zakładający powtórzenie cyklu tworzenia mechanizmu po uzyskaniu informacji z poprzedniego cyklu. Poniżej
 • Co to jest Jim Melton Definicja Kluczowy architekt nowo powstającego standardu SQL3 opracowywanego poprzez ANSI
 • Co to jest Metadane Definicja danych: model, podschematy poszczególnych użytkowników, rodzaje danych, opis semantyki danych, opis rozmieszczenia i organizacji fizycznej
 • Co to jest Metafora Definicja obiektów, i tak dalej dobrze rozumianych poprzez ludzi, który służy jak podstawa koncepcji pewnego interfejsu użytkownika, sprzyjając przy
 • Co to jest Agent Mobilny Definicja sieci komputerowej i wykonujący w odległym miejscu usługę na rzecz wysyłającego go klienta. Podstawowa różnica między apletem (serwletem
 • Co to jest manifest obiektowych systemów baz danych Definicja Atkinson, Bancilhon, DeWitt, Dittrich, Maier, Zdonik (1989) formułujący fundamentalne założenia obiektowych baz danych w formie
 • Co to jest Masowy Definicja data), atrybutu (bulk attribute), i tak dalej, który definiuje albo zawiera zestaw (wielozbiór, sekwencję, tablicę) przedmiotów o
 • Co to jest Abstrakcyjna Maszyna Definicja podstawa semantyki operacyjnej pewnego języka, która złożona jest ze struktury zwanej stanem i z zestawu dyrektyw (funkcji) zmieniających
 • Co to jest Wirtualna Maszyna Definicja znakowego, generowanego jako rezultat kompilacji programów w pewnym języku, na przykład w Java. Termin i sposób są znane od dość dawna
 • Co to jest Mediator Definicja jest rozstrzygnięcie niezgodności w organizacji danych i sposobach/językach dostępu przy łączeniu heterogenicznych baz danych w jedną
 • Co to jest Metamodel Definicja składnię, semantykę i pragmatykę wprowadzanego modelu, notacji albo diagramu. Metamodel proponowany poprzez autorów UML określa pewne
 • Co to jest 1 Metoda Definicja przypisana do klasy obiektów i dziedziczona poprzez jej podklasy. Sposób jest abstrakcją programistyczną tej samej kategorii co procedura
 • Co to jest Metodyka Definicja języków i sposobów postępowania wykorzystywany do analizy rzeczywistości (stanowiącej element projektowanego mechanizmu informatycznego
 • Co to jest Metryka Definicja charakterystyka liczbowa, umożliwiająca ilościową ocenę produktów programistycznych (projektów, kodu źródłowego, zestawu testów, i tak
 • Co to jest Bertrand Meyer Definicja oprogramowania, zwłaszcza autor sposoby projektowania przez kontrakty (design aby contracts), krytyk języków C++ i Java. Postać barwna
 • Co to jest Klient Mocny Definicja klienta o rozbudowanych funkcjach, który rzadko odwołuje się do usług świadczonych poprzez serwer. Przeciwieństwem jest chudy (cienki
 • Co to jest Danych Model Definicja znaczenie jest wypadkową następujących cech:metajęzyk (definicje, terminologia) do mówienia o danych, o systemach baz danych i o
 • Co to jest Związek Encja Model Definicja pojęciowych (conceptual data schemat), zaproponowany poprzez P. Chena. Fundamentalnym celem modelu encja-związek jest koncepcyjne
 • Co to jest Hierarchiczny Model Definicja dopuszczalnymi strukturami danych są hierarchie (drzewa). Na przykład na czubku hierarchii są zapisy Dział, poniżej zapisy Pracownik i
 • Co to jest Relacyjny Model Definicja organizacji baz danych oparta o definicje matematyczne, zwłaszcza definicja stosunku, zaproponowana poprzez E.F.Codda z IBM w 1970 r. Jej
 • Co to jest Sieciowy Model Definicja asocjacyjne między danymi są reprezentowane przez powiązania wskaźnikowe. Struktura danych tworzy więc graf, a więc sieć. Przeważnie
 • Co to jest 3 Modula Definicja Modula-2 i Cedar. Modula-3 została zaprojektowana z myślą o prostocie i bezpieczeństwie. Wprowadza obiekty, generalia (generics), wątki
 • Co to jest Użycia Ponownego Możliwość Definicja metodyki, języka programowania, mechanizmu, organizacji, i tak dalej do tworzenia i zastosowania aktywów ponownego użycia
 • Co to jest Mrówka Definicja faktyczny. Mrówki pełnią pożyteczną rolę przy objaśnianiu różnicy między identyfikatorem i tożsamością obiektu. Pomimo tego, iż urzędy
 • Co to jest Multimedia Definicja obiektowych baz danych, które nie ograniczają formatu struktury obiektów i mogą operować na (sporych) obiektach przechowujących dane

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Multimedia, Mrówka, Możliwość Ponownego Użycia, Modula-3, Model Sieciowy, Model Relacyjny, Model Hierarchiczny, Model Encja-Związek, Model Danych, Mocny Klient przykłady.

Działanie Multimedia, Mrówka, Możliwość Ponownego Użycia, Modula-3 zastosowanie.