MULTIMEDIALNY co to jest

Definicja multi-media co to znaczy. Słownik Termin odnosi się do mechanizmu, który jest zdolny.

multimedialny co to jest

Czy przydatne?

Definicja multimedialny

Definicja z ang. multimedia, z niem. Multimedia.

Znaczenie z ang. multi-media w informatyce:

Co to znaczy MULTIMEDIALNY: Termin odnosi się do mechanizmu, który jest zdolny udostępniać, przechowywać albo przetwarzać wiadomości wizualne, takie jak grafika wektorowa (tworzona przez edytory graficzne), grafika bitowa (na przykład zdjęcia), animację, sekwencje wideo, dźwięk, i kombinację tych form. Wykorzystania multimedialne, zwłaszcza udostępnianie informacji multimedialnej w formie hipertekstu (na przykład zrealizowanego na stronach WWW), są uważane za przyszłość informatyki. Na przykład interakcyjne wideo znaczy sekwencje klatek wideo,które są zapamiętane na nośnikach laserowych. Klatki/sekwencje posiadają adresy, które mogą być zapamiętane jako wartości atrybutów w bazie danych. Dlatego (przy wykorzystaniu już dostępnych rozwiązań technicznych) można zbudować prostą aplikację, gdzie tekst komputerowy jest spleciony z sekwencjami wideo. Nieco trudniejsze problemy są powiązane ze strukturą, przetwarzaniem i udostępnianiem animacji, takiej jak na przykład w grach komputerowych. Przez wzgląd na WWW sporo prac jest ostatnio przeznaczone organizacji hipertekstu.

Czym jest Multimedialny znaczenie w Słownik definicji M .