MOSES co to jest

Definicja Methodology for Object-oriented Software Engineering of Systems co to znaczy. Słownik.

moses co to jest

Czy przydatne?

Definicja MOSES

Definicja z ang. MOSES, z niem. MOSES.

Znaczenie z ang. Methodology for Object-oriented Software Engineering of Systems w informatyce:

Co to znaczy MOSES: Obiektowa metodyka analizy i projektowania mechanizmów informatycznych przygotowana w ośrodku COTAR (Centre for Object Technology Applications and Research) w Australii. MOSES jest niezależna od języka implementacyjnego, wspomaga kierowanie projektem (włączając metryki), ponowne użycie, iteracyjny cykl życiowy i zadania powiązane z biznesem. Posiada pełną notację i jest zintegrowana z narzędziem CASE. Jest stosowana w wielu ośrodkach przemysłowych i akademickich. Istnieje projekt integracji metodyk MOSES, SOMA i Martin/Odell.http://linus.socs.uts.edu.au/~cotar/moses.html.

Czym jest Moses znaczenie w Słownik definicji M .