FUNKCJA WYŻSZEGO RZĘDU co to

Definicja higher-order function co to znaczy. Słownik Funkcja, której wyznacznikiem może być.

funkcja wyższego rzędu co to jest

Czy przydatne?

Definicja funkcja wyższego rzędu

Definicja z ang. higher order function, z niem. Funktion höherer Ordnung.

Znaczenie z ang. higher-order function w informatyce:

Co to znaczy FUNKCJA WYŻSZEGO RZĘDU: Funkcja, której wyznacznikiem może być funkcja (ogólniej: procedura). Na przykład funkcją wyższego rzędu jest procedura sortująca dowolny zestaw, gdzie wyznacznikiem jest funkcja porównująca dwa przedmioty zbioru. Funkcje wyższego rzędu są regularnie potrzebne do definiowania klas abstrakcyjnych; są one również własnością wielu języków polimorficznych. Przez wzgląd na funkcjami wyższego rzędu wprowadzane są również takie definicje, jak programowanie wyższego rzędu (higher-order programming), programowanie obiektowe wyższego rzędu (higher-order object-oriented programming) i inne.

Czym jest Rzędu Wyższego Funkcja znaczenie w Słownik definicji F .