FUNKCJA ZAGREGOWANA co to jest

Definicja aggregate function co to znaczy. Słownik Funkcja działająca na wartości typu masowego i.

funkcja zagregowana co to jest

Czy przydatne?

Definicja funkcja zagregowana

Definicja z ang. aggregate function, z niem. Aggregatfunktion.

Znaczenie z ang. aggregate function w informatyce:

Co to znaczy FUNKCJA ZAGREGOWANA: Funkcja działająca na wartości typu masowego i zwracająca pojedynczą liczbę, na przykład count (liczba przedmiotów zbioru, wielozbioru albo sekwencji), sum (suma arytmetyczna wartości zbioru, wielozbioru albo sekwencji wartości numerycznych), avg (średnia arytmetyczna wartości zbioru, wielozbioru albo sekwencji wartości numerycznych), max/min (max./min. wartość ze zbioru, wielozbioru albo sekwencji wartości numerycznych). Podane pięć funkcji zostało wbudowane w SQL i OQL. Prócz nich można sobie wyobrazić bardzo sporo innych użytecznych funkcji zagregowanych, na przykład mediana, średnia geometryczna, średnia harmoniczna, odchylenie standardowe, i tak dalej Normalnie języki pytań (poza SBQL zaimplementowanym w systemie Loqis) nie dają możliwości definiowania nowych funkcji zagregowanych.

Czym jest Zagregowana Funkcja znaczenie w Słownik definicji F .