Istnieć co znaczy idiotyczny

Izolować się co znaczy izolacja krzyżówka iść co to jest istotny słownik istota czym jest iskra co.

tnieć idiotyczny krzyżówka co to jest

Wszystkie synonimy, wyrazy podobne na i

 • Ranking Istnieć Porównanie 1] być, panować, trwać, występować, znajdować się; 2] egzystować, żyć co znaczy
 • Co lepsze Idiotyczny Dlaczego bezsensowny, głupi, kretyński krzyżówka
 • Czy warto Idea Jak lepiej 1] myśl przewodnia; 2] koncepcja, koncept, pomysł; 3] cel (dążeń co to jest
 • Opinie forum Idealista Kiedy 1] fantasta, marzyciel, romantyk, utopista; 2] ideowiec słownik
 • Najlepszy Idealizować Od czego zależy apoteozować, gloryfikować, przeceniać, upiększać, wybielać czym jest
 • Porównaj Idealny Na czym polega 1] abstrakcyjny, fikcyjny, nierealny, wyimaginowany; 2] niepraktyczny, nieprzyziemny, szczytny, uduchowiony, wzniosły; 3] bezbłędny co oznacza
 • Wyniki Ideał Różnice 1] doskonałość, przykład, wzór; 2] przen. bóstwo, najdroższa, najdroższy, ukochana, ukochany, uwielbiana, uwielbiany tłumaczenie
 • Zastosowanie Identyczny Wady i zalety jednakowy, niezmienny, taki sam przykłady
 • Ranking Identyfikacja Podobieństwa rozpoznanie, ustalenie tożsamości, utożsamienie definicja
 • Co lepsze Idiota Czemu bałwan, dureń, głupiec, kretyn, osioł, tuman encyklopedia
 • Czy warto Idiotyzm Co gorsze 1] głupota, kretynizm, niedorozwój umysłowy; 2] pot. bezmyślność, głupota, ograniczoność, tępota; 3] absurd, androny, banialuki, bezsens jak działa
 • Opinie forum Idol Porównaj 1] bałwan (pogański), bożek, posąg bóstwa, wyobrażenie bóstwa; 2] bożyszcze czy jest
 • Najlepszy Idylla Porównanie beztroska, harmonia, sielanka pojęcie
 • Porównaj Ignorancja Dlaczego brak wiedzy, ciemniactwo, nieświadomość, nieuctwo, niewiedza, nieznajomość, obskurantyzm wyjaśnienie
 • Wyniki Ignorant Jak lepiej laik, profan; przen. analfabeta, ciemniak, dyletant, nieuk, obskurant; pot. noga opis
 • Zastosowanie Ignorować Kiedy lekceważyć informacje
 • Ranking Igrać Od czego zależy 1] bawić się, dokazywać, figlować, zbytkować; 2] (z niebezpieczeństwem) bawić się, żartować; 3] (np. o świetle) drgać, mienić się migać znaczenie
 • Co lepsze Igraszka Na czym polega 1] figle, igranie, zabawa; 2] zabawka przen. błahostka, drobnostka, drobiazg co znaczy
 • Czy warto Igrzyska Różnice zawody (sportowe krzyżówka
 • Opinie forum Ilustracja Wady i zalety 1] fotografia, obrazek, rycina; 2] dowód, przykład; 3] (muzyczna) podkład, tło co to jest
 • Najlepszy Iluzja Podobieństwa 1] sztuka magiczna; 2] ułuda, złudzenie (optyczne); 3] złudzenie, (błędne) wyobrażenie, (nierealne) marzenia słownik
 • Porównaj Iluzoryczny Czemu nierealny, pozorny, złudny, zwodniczy czym jest
 • Wyniki Imię Co gorsze 1] miano, nazwa; 2] przen. honor, opinia, renoma, reputacja, rozgłos, sława co oznacza
 • Zastosowanie Imperatyw Porównaj konieczność, nakaz, przykazanie tłumaczenie
 • Ranking Impertynencja Porównanie 1] bezczelność, niegrzeczność, zuchwalstwo; 2] arogancja, hardość, niedelikatność, obelga, obraza, obrażenie, obraźliwe słowa, ubliżanie przykłady
 • Co lepsze Impet Dlaczego 1] rozmach, rozpęd, siła rozpędu; 2] (szybki) bieg, pęd, ruch definicja
 • Czy warto Implikacja Jak lepiej konsekwencja, następstwo, wynik encyklopedia
 • Opinie forum Imponować Kiedy 1] budzić uznanie, olśniewać, wzbudzać podziw, zachwycać, zadziwiać; 2] pysznić się, wywyższać się, pot. szpanować jak działa
 • Najlepszy Impresja Od czego zależy przelotne) odczucie, wrażenie czy jest
 • Porównaj Impreza Na czym polega 1] przedsięwzięcie, zamysł; 2] bal, prywatka; 3] kiermasz, koncert, przedstawienie, zawody pojęcie
 • Wyniki Impuls Różnice przen. bodziec (do działania), pobudka, zachęta wyjaśnienie
 • Zastosowanie Impulsywny Wady i zalety gwałtowny, popędliwy, porywczy, zapalczywy, żywo reagujący opis
 • Ranking Imputować Podobieństwa obwiniać, pomawiać, posądzać, przypisywać, zarzucać informacje
 • Co lepsze Inauguracja Czemu uroczyste) otwarcie, początek, rozpoczęcie, uruchomienie znaczenie
 • Czy warto Incognito Co gorsze bezimiennie, nieoficjalnie, skrycie, tajnie co znaczy
 • Opinie forum Incydent Porównaj epizod, scena, wydarzenie, wypadek, zajście, zdarzenie krzyżówka
 • Najlepszy Indeks Porównanie 1] (alfabetyczny) lista, rejestr, skorowidz, spis, wykaz; 2] mat. liczba stosunkowa, wskaźnik co to jest
 • Porównaj Indolencja Dlaczego bierność, niedołęstwo, niemrawość, nieporadność, pasywność słownik
 • Wyniki Industrialny Jak lepiej przemysłowy czym jest
 • Zastosowanie Indywidualność Kiedy 1] odrębność, oryginalność, swoistość; 2] osobistość, osobowość, wybitna jednostka co oznacza
 • Ranking Indywidualny Od czego zależy jednostkowy, odrębny, osobisty, osobniczy, swoisty tłumaczenie
 • Co lepsze Indywiduum Na czym polega 1] człowiek, jednostka, ktoś, osoba, osobnik; 2] pot. facet, gość, typ przykłady
 • Czy warto Infantylny Różnice dziecinny, naiwny, niedojrzały, niepoważny definicja
 • Opinie forum Infekcja Wady i zalety zakażenie, zarażenie encyklopedia
 • Najlepszy Infiltracja Podobieństwa 1] przen. (np. wpływów) docieranie, przenikanie, przedostawanie się, wnikanie; 2] geol., med. przenikanie, przesiąkanie jak działa
 • Porównaj Informacja Czemu 1] powiadomienie, zakomunikowanie, zawiadomienie; 2] notatka, nowina, pogłoska, pouczenie, wiadomość, wieść, wzmianka; 3] biuro czy jest
 • Wyniki Informator Co gorsze donosiciel, kapuś, szpicel, szpieg pojęcie
 • Zastosowanie Informować Porównaj instruować, objaśniać, podawać do wiadomości, pouczać, udzielać informacji wyjaśnienie
 • Ranking Ingerencja Porównanie interwencja, mieszanie się, wpływanie (na coś), wtrącanie się opis
 • Co lepsze Inicjator Dlaczego inspirator, projektodawca, promotor, sprawca, sprężyna, wnioskodawca informacje
 • Czy warto Inicjatywa Jak lepiej 1] impuls, pomysł, projekt, propozycja; 2] energia, inwencja, pomysłowość, przedsiębiorczość, rzutkość znaczenie
 • Opinie forum Inkasować Kiedy 1] egzekwować, pobierać opłaty, ściągać należności; 2] sport. (w boksie) dostawać, otrzymywać ciosy co znaczy
 • Najlepszy Inklinacja Od czego zależy 1] chęć, predyspozycja, podatność, skłonność, upodobanie, pot. żyłka; 2] słabość (do czegoś a. kogoś), sympatia; 3] fiz. kąt nachylenia krzyżówka
 • Porównaj Innowacja Na czym polega 1] unowocześnienie, reforma, zmiana; 2] nowatorstwo, nowinka, nowość co to jest
 • Wyniki Inny Różnice dalszy, drugi, niepodobny, nie ten, nie ten sam, nie taki, nie taki sam, nowy, odmienny, pozostały, różny, zmieniony; pot. innego kalibru słownik
 • Zastosowanie Inspekcja Wady i zalety 1] kontrola, lustracja, oględziny, przegląd, rewizja, sprawdzanie; 2] daw. nadzór; 3] daw. inspektorat czym jest
 • Ranking Inspektor Podobieństwa kontroler, lustrator, rewident co oznacza
 • Co lepsze Inspiracja Czemu 1] natchnienie, zapał twórczy; 2] namowa, sugerowanie, sugestia, wpływ tłumaczenie
 • Czy warto Instalacja Co gorsze 1] system, urządzenie; 2] instalowanie, montowanie, zakładanie (urządzeń przykłady
 • Opinie forum Instrukcja Porównaj 1] pouczenie, przepis, wskazówka; 2] polecenie, rozkaz, zarządzenie definicja
 • Najlepszy Instynkt Porównanie odruch, popęd, skłonność, wrodzona zdolność encyklopedia
 • Porównaj Instynktowny Dlaczego bezwiedny, mimowolny, nieświadomy, odruchowy, podświadomy jak działa
 • Wyniki Instytucja Jak lepiej biuro, placówka, przedsiębiorstwo, urząd, zakład czy jest
 • Zastosowanie Insynuować Kiedy podejrzewać, pomawiać, posądzać, przypisywać pojęcie
 • Ranking Integralny Od czego zależy 1] całkowity, całościowy; 2] nienaruszalny wyjaśnienie
 • Co lepsze Integrować Na czym polega dopełniać, łączyć w całość, scalać, zespalać opis
 • Czy warto Intelekt Różnice rozum, umysł, zdolności umysłowe informacje
 • Opinie forum Inteligencja Wady i zalety 1] bystrość, lotność, orientacja, pojętność, przenikliwość umysłu, spostrzegawczość; 2] intelektualiści, inteligenci, pracownicy umysłowi znaczenie
 • Najlepszy Intencja Podobieństwa 1] cel (działania), motyw, zamiar, zamysł; 2] chęć, myśl przewodnia, pragnienie co znaczy
 • Porównaj Intensywny Czemu napięty, natężony, powiększony, przyspieszony, silny, wytężony, wzmocniony, zwiększony krzyżówka
 • Wyniki Interes Co gorsze 1] sprawa; 2] korzyść, pożytek, zysk; 3] biznes, przedsięwzięcie, transakcja handlowa; 4] (w l.m.) sprawy finansowe; 5] pot. sklep, zakład co to jest
 • Zastosowanie Interesować Porównaj absorbować, budzić zainteresowanie, ciekawić, intrygować, obchodzić, przykuwać uwagę, zaciekawiać, zajmować, zaprzątać uwagę słownik
 • Ranking Interpretacja Porównanie 1] komentowanie, tłumaczenie, wyjaśnianie; 2] komentarz, skomentowanie, wyjaśnienie, wykładnia, wytłumaczenie; 3] (np. utworu, roli) gra czym jest
 • Co lepsze Interpretować Dlaczego 1] komentować, tłumaczyć, wyjaśniać; 2] (np. utwór, rolę) grać, odtwarzać, wykonywać co oznacza
 • Czy warto Interweniować Jak lepiej 1] ingerować, mieszać się, wtrącać się; 2] brać w obronę, bronić (kogoś), pośredniczyć (w sprawie), stawać w obronie, wstawiać się (za kimś tłumaczenie
 • Opinie forum Intratny Kiedy dochodowy, lukratywny, opłacalny, popłatny przykłady
 • Najlepszy Intryga Od czego zależy 1] knowanie, konszachty, machinacje, matactwo, podstęp, prowokacja, spisek, sprzysiężenie, układy, zmowa; 2] lit. zawiązanie akcji definicja
 • Porównaj Intrygant Na czym polega inspirator, insynuator, mąciciel, mąciwoda, podszczuwacz, podżegacz, prowokator, warchoł, wichrzyciel encyklopedia
 • Wyniki Intrygować Różnice 1] gotować spisek, kartować, knuć, konspirować, spiskować, wchodzić w konszachty; 2] absorbować, budzić zainteresowanie, ciekawić jak działa
 • Zastosowanie Intuicja Wady i zalety instynkt, przeczucie, węch, wyczucie, zmysł, pot. nos czy jest
 • Ranking Intuicyjny Podobieństwa instynktowny pojęcie
 • Co lepsze Intymny Czemu 1] osobisty, poufny, sekretny, utajniony, wstydliwy; 2] (np. przyjaciel) bliski, zażyły wyjaśnienie
 • Czy warto Inwazja Co gorsze 1] agresja, atak, najazd, najście, napad, napaść, (zbrojne) wtargnięcie; 2] przen. najazd, zalew opis
 • Opinie forum Inwencja Porównaj inicjatywa, pomysłowość, przedsiębiorczość, wynalazczość informacje
 • Najlepszy Inwentarz Porównanie 1] lista, rejestr, spis, wykaz; 2] dobro, dobytek, mienie; 3] pot. inwentaryzacja, inwentaryzowanie, rejestracja znaczenie
 • Porównaj Inwigilacja Dlaczego obserwacja, pilnowanie, śledzenie co znaczy
 • Wyniki Ironia Jak lepiej 1] drwina, kpina, szyderstwo, złośliwość; 2] aluzja, docinek, przycinek, przymówka, przytyk krzyżówka
 • Zastosowanie Ironizować Kiedy docinać, dogadywać, dogryzać, drwić, kpić, naigrywać się, naśmiewać się, ośmieszać (kogoś), podśmiewać się, przymawiać (komuś), szydzić co to jest
 • Ranking Irracjonalny Od czego zależy bezpodstawny, nielogiczny, nieracjonalny, nieuzasadniony słownik
 • Co lepsze Irytować Na czym polega drażnić, denerwować, gniewać, jątrzyć, podjudzać, podniecać, rozdrażniać, rozjątrzać, złościć; pot. wkurzać, wnerwiać czym jest
 • Czy warto Iskra Różnice błysk, przebłysk, skra co oznacza
 • Opinie forum Istota Wady i zalety 1] osoba, osobnik, stworzenie, żywy organizm; 2] pot. jądro, kwintesencja, meritum, sedno, sens, treść tłumaczenie
 • Najlepszy Istotny Podobieństwa centralny, charakterystyczny, główny, kardynalny, kluczowy, najważniejszy, podstawowy, ważny, zasadniczy przykłady
 • Porównaj Iść Czemu 1] chodzić, kroczyć, postępować, posuwać się, stąpać; 2] (o środkach komunikacji) jechać, kierować się, kursować, lecieć, płynąć; 3] dążyć definicja
 • Wyniki Izolacja Co gorsze 1] odosobnienie, oddzielenie (np. od ludzi), wyłączenie (np. spod wpływów), odseparowanie, separacja; 2] stan odosobnienia, osamotnienie encyklopedia
 • Zastosowanie Się Izolować Porównaj chować się, odgradzać się, separować się, stronić, unikać, usuwać się, zasklepiać się j jak działa

Słowa bliskoznaczne, synonimy

Lista słów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik wszystkich synonimów.

Synonim Izolować się co znaczy izolacja krzyżówka iść co to jest istotny słownik istota czym jest iskra co oznacza irytować tłumaczenie irracjonalny przykłady. podobny wyraz.

Słowo bliskoznaczny do Istnieć co znaczy idiotyczny krzyżówka idea co to jest idealista synonimy.