Wspólnota Gospodarcza Azji I

Wspólnota Gospodarcza Azji I Pacyfiku, Wyspy Świętego Tomasza I Książęca, Wzrost Gospodarczy.

wspólnota gospodarcza azji co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na W

 • Gdzie jest warnisz Co to jest lakier pustynny
 • Gdzie jest WTO Co to jest Światowa Organizacja Handlu
 • Gdzie jest wygład lodowcowy Co to jest muton
 • Gdzie jest warstwowanie Co to jest cecha osadu polegająca na obecności warstw jako głównych elementów jego budowy wewnętrznej
 • Gdzie jest węzeł Co to jest jednostka miary szybkości na morzu równa jednej mili morskiej na godzinę
 • Gdzie jest wychodnia Co to jest geologicznej bezpośrednio na powierzchni terenu lub jedynie pod cienką warstwą zwietrzeliny lub gleby
 • Gdzie jest wyciek Co to jest słaby wypływ wody podziemnej, ale zwidocznym odpływem wody
 • Gdzie jest wydajność źródła Co to jest ilość wypływającej wody ze źródła wjednostce czasu, zwykle podawana wdm3/s
 • Gdzie jest wydłużnik Co to jest alonż
 • Gdzie jest Wdzydze Co to jest składające się zpięciu osobnych mis jeziornych; łączna pow. 15 km2. Brzegi są uczęszczanym terenem rekreacyjnym, liczne ośrodki
 • Gdzie jest wał burzowy Co to jest równoległy do przebiegu linii brzegowej, zbudowany zotoczaków iżwirów narzuconych na brzeg wtrakcie sztormów przez fale owyjątkowo dużej
 • Gdzie jest warstwa podskokowa Co to jest jezioro
 • Gdzie jest warstwa nadskokowa Co to jest jezioro
 • Gdzie jest Wake Co to jest między Hawajami aMarianami; posiadłość USA podporządkowana marynarce wojennej, pow. 7,8km2, 1 tys. mieszk. (1993). Stanowi strategiczny
 • Gdzie jest Wewnętrzne Morze Japońskie Co to jest Honsiu, Kiusiu iSikoku; głęb. maks. 241 m; zasolenie 30-34 . Liczne mniejsze wyspy; ważna wewnętrzna droga wodna Japonii; główne porty
 • Gdzie jest warstwa wodonośna Co to jest warstwy skalne wypełnione wodą wolną
 • Gdzie jest Wewnętrzne, Równiny Co to jest Centralna, Nizina
 • Gdzie jest W Co to jest wolfram
 • Gdzie jest wadi Co to jest pustynnym, oszerokim dnie wysłanym osadami kamienistymi, żwirowymi ipiaszczystymi ibardzo stromych, niekiedy pionowych zboczach (Fot. 38
 • Gdzie jest Wadowice Co to jest wwoj. bielskim; ok. 20 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, spożywczego, materiałów budowlanych, papierniczego. Kościół parafialny
 • Gdzie jest Wag Co to jest lewy dopływ Dunaju; dł. 400 km, pow. dorzecza 10,6 tys. km2. Powstaje zpołączenia wKotlinie Liptowskiej potoków spływających zTatr
 • Gdzie jest Wagadugu Co to jest mieszk.; ośrodek handlowy iprzemysłu spożywczego, włókienniczego, obuwniczego; zabytkowy pałac Moro naby - wodza plemienia Mossi
 • Gdzie jest Walencja Co to jest Śródziemnym, ok. 800 tys. mieszk.; ośrodek administracyjny, przemysłowy, handlowy, naukowy, kulturalny; węzeł komunikacyjny. Ośrodek
 • Gdzie jest Wales Co to jest Walia
 • Gdzie jest Walia Co to jest nad Morzem Irlandzkim iKanałem Bristolskim; pow. 21 tys. km2, ok. 3 mln mieszk.; stolica: Cardiff. Krajobraz wyżynno-górski, przez środek
 • Gdzie jest waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Co to jest siedliska, tj. agroklimatu, gleby, rzeźby istosunków wodnych terenu, pod kątem przydatności do prowadzenia działalności rolniczej
 • Gdzie jest wał brzegowy Co to jest irównoległy do jego przebiegu, położony nieco wyżej niż równia zalewowa. W. b. zbudowany jest zpiasku imułu, powstaje podczas powodzi
 • Gdzie jest wał wysokiego ciśnienia Co to jest pomostu między dwoma wyżami barycznymi lub wpostaci bardzo wydłużonej części peryferycznej wyżu, rozleglejszy niż klin wysokiego ciśnienia
 • Gdzie jest Wenecja Co to jest Adriatyckim, ok. 350 tys. mieszk. Ośrodek przemysłowy (hutniczy, petrochemiczny, maszynowy, stoczniowy), naukowy ikulturalny (festiwal
 • Gdzie jest Wener Co to jest części kraju itrzecie co do wielkości wEuropie. Pow. 5,5 tys. km2, głęb. do 98 m. Urozmaicona linia brzegowa, liczne wyspy. Przez sieć
 • Gdzie jest Wałbrzych Co to jest wSudetach; ok. 140 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego, ceramicznego, spożywczego, odzieżowego, materiałów budowlanych
 • Gdzie jest Wałbrzyskie, Góry Co to jest wśrodk. Sudetach, wokół Wałbrzycha; dł. 30 km, najwyższy szczyt Borowa (854 m n.p.m.). Wzniesienia zbudowane głównie ztwardych porfirów
 • Gdzie jest Wan Co to jest Turcji, na Wyż. Armeńskiej; pow. 3,7 tys. km2. Powstało wzapadlisku tektonicznym. Wzdłuż brzegów eksploatacja soli, regularna żegluga
 • Gdzie jest wanad Co to jest składnik stopowy stali, polepszający jej własności mechaniczne. Największe złoża na świecie znajdują się RPA, USA iFinlandii
 • Gdzie jest wanilia Co to jest Ameryki Środkowej, odługim, cienkim owocu przypominającym strąk. Produkuje się znich laski używane jako wonna przyprawa spożywcza
 • Gdzie jest wapień Co to jest lub rzadziej chemicznego, której głównymi minerałami skałotwórczymi są kalcyt lub aragonit (do 100%). W. biogeniczne zbudowane są ze
 • Gdzie jest wapnowanie gleb Co to jest węglanów, tlenku, wodorotlenku) wcelu zlikwidowania jej nadmiernego zakwaszenia, poprawienia struktury, właściwości fizykochemicznych
 • Gdzie jest Waranasi Co to jest mln mieszk. Ośrodek przemysłu włókienniczego, środków transportu, metalowego, chemicznego, spożywczego, wyrób brokatów. Najważniejsze
 • Gdzie jest Warmia Co to jest wdorzeczu Pasłęki iŁyny. Obejmuje pn.-zach. część Pojezierza Mazurskiego izach. część Niz. Staropruskiej; krajobraz falisty ipagórkowaty
 • Gdzie jest Wielkie Antyle Co to jest do nich 4 wielkie wyspy: Kuba (111,5 tys. km2), Haiti (77 tys. km2), Jamajka (11,5 tys. km2), Puerto Rico (8,9 tys. km2). Nazwa pochodzi od
 • Gdzie jest Warna Co to jest 320 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu stoczniowego, włókienniczego, spożywczego, maszynowego, chemicznego; największy port morski kraju
 • Gdzie jest warstwa Co to jest wewnętrznej skał osadowych, będącej wyróżniającym się nagromadzeniem osadu, oddzielonym od góry iod dołu mniej lub bardziej wyraźnymi
 • Gdzie jest warstwa aktywna Co to jest zmarzliny, która odmarza wtrakcie lata. Jej grubość zależy od warunków klimatycznych ciepłej pory roku; maksymalnie sięga kilku m. Przy
 • Gdzie jest warstwa bazaltowa Co to jest zbudowana ze skał oskładzie chemicznym bazaltu. W. b. występuje zarówno pod kontynentami, gdzie podściela wyższą warstwę granitową, jak
 • Gdzie jest warstwa czynna zmarzliny Co to jest warstwa aktywna
 • Gdzie jest Wenezuela Co to jest 912,1 tys. km2, 21,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wCaracas. Główne krainy geograficzne to Andy na zach., nizina Llanos wczęści centralnej
 • Gdzie jest Wetter Co to jest tektonicznego. Pow. 1,9 tys. km2, głęb. do 119 m. Przez sieć kanałów połączone zM. Bałtyckim iM. Północnym oraz jez. Wener
 • Gdzie jest Warszawa Co to jest wśrodkowej części kraju nad Wisłą, ok. 1,64 mln mieszk. Siedziba władz państwa (Sejmu, Senatu, prezydenta, rządu). Ośrodek przemysłu
 • Gdzie jest Warszawski Okręg Przemysłowy Co to jest wwoj. warszawskim, skierniewickim isiedleckim. Zajmuje obszar zamieszkały przez 2,7 mln osób, wytwarza 11% krajowej produkcji sprzedanej
 • Gdzie jest Warta Co to jest prawy dopływ Odry; dł. 808 km, pow. dorzecza 54 tys. km2. Źródła typu krasowego na Wyż. Krakowsko- -częstochowskiej koło Zawiercia
 • Gdzie jest warwa Co to jest ił warwowy
 • Gdzie jest warzywa Co to jest rośliny zielne, których części (np. owoce, nasiona, pędy, liście, kwiatostany) lub całe rośliny służą człowiekowi jako pokarm. Rośliny są
 • Gdzie jest Waszyngton Co to jest Kolumbii (nie stanu), ok. 600 tys. mieszk. Ośrodek administracyjny, naukowy, kulturalny iturystyczny. Siedziba prezydenta (Biały Dom
 • Gdzie jest watt Co to jest pływowych odsłanianych spod wody podczas odpływu ( pływy), zajmujących znaczne powierzchnie wzdłuż wybrzeża Morza Północnego na terenie
 • Gdzie jest Watykan Co to jest Apenińskim, usytuowany wgranicach Rzymu, pow. 0,44 km2, najmniejsze państwo świata, 1,0 tys. stałych mieszkańców (1995), ze stolicą
 • Gdzie jest wąwóz Co to jest dnie istromych zboczach, pozbawiona stale płynącego potoku, powstająca przez silną erozję podłoża zbudowanego zmiękkich skał, szczególnie
 • Gdzie jest wcios Co to jest dolina wciosowa
 • Gdzie jest Wda Co to jest dł. 198 km, pow. dorzecza 2,3 tys. km2. Wypływa zjez. Krążno na Pojezierzu Kaszubskim, przepływa przez jez. Wdzydze, dolny bieg wobrębie
 • Gdzie jest Weddella, Morze Co to jest Antarktydy, na wsch. od Ziemi Grahama; pow. 2,9 mln km2, głęb. maks. 6820 m, zasolenie 34. Brzegi kontynentu tworzą bariery lodowe lodowców
 • Gdzie jest Weld Co to jest terytorium RPA iLesotho, pomiędzy G. Smoczymi akotliną Kalahari. Zbudowany głównie zpłytowo zalegających skał osadowych ze schyłku ery
 • Gdzie jest Wellington Co to jest mieszk.; ośrodek przemysłowy (środków transportu, spożywczego, włókienniczego, chemicznego), handlowy, naukowy ikulturalny. Zabytkowe
 • Gdzie jest Wełtawa Co to jest Łaby; dł. 435 km, pow. dorzecza 28 tys. km2. Źródła wSzumawie, wgórnym biegu płynie głęboko wciętą doliną górską; niżej przecina Kotlinę
 • Gdzie jest Wezera Co to jest dorzecza 41 tys. km2. Powstaje na Wyż. Heskiej zpołączenia Werry iFuldy; górny bieg wszerokiej dolinie wobrębie Średniogórza Niemieckiego
 • Gdzie jest Wezuwiusz Co to jest jedyny czynny na kontynencie europejskim; wys. 1277 m n.p.m. Współczesny stożek zajmuje rozległą kalderę, powstałą wtrakcie erupcji w79 r
 • Gdzie jest węgiel brunatny Co to jest materii roślinnej między torfem awęglem kamiennym, ozawartości do 70% węgla. Znajduje zastosowanie jako paliwo oraz jako surowiec chemiczny
 • Gdzie jest węgiel kamienny Co to jest materii roślinnej, między węglem brunatnym aantracytem, ozawartości od 72% do 88% C. WPolsce jego pokłady powstały wgórnym karbonie
 • Gdzie jest Węgry Co to jest pow. 93,0 tys. km2, 10,2 mln mieszk. (1995), ze stolicą wBudapeszcie. Główną krainą geograficzną jest Niz. Panońska, niewielki obszar
 • Gdzie jest węzeł transportowy Co to jest zbiegają się co najmniej 3 drogi transportowe, np. kolejowe (w. t. kolejowy), drogowe (w. t. drogowy). Wmiejscach tych często lokalizuje
 • Gdzie jest white-out Co to jest pokrywy śnieżnej, mgły izamieci śnieżnej wrażenie zawieszenia wbiałej jednolitej przestrzeni ztowarzyszącą utratą orientacji; powstaje
 • Gdzie jest Whitney Co to jest wzach. części USA; wys. 4418 m n.p.m. Zbudowany ze skał krystalicznych, posiada ostro zakończony wierzchołek pokryty wiecznym śniegiem
 • Gdzie jest WHO Co to jest Światowa Organizacja Zdrowia
 • Gdzie jest wiadukt Co to jest drogę komunikacyjną nad przeszkodą terenową inną niż woda, np. nad wąwozem, doliną lub nad inną drogą komunikacyjną
 • Gdzie jest wiatr Co to jest określonym kierunkiem ( róża wiatru) iprędkością; jego przyczyną są różnice ciśnienia atmosferycznego występujące przy powierzchni Ziemi
 • Gdzie jest wiatr wstępujący Co to jest anabatyczny wiatr
 • Gdzie jest wiatr przeważający Co to jest miejscu znajwiększą częstością, zależy od położenia stacji wstosunku do prądów ziemskiej cyrkulacji atmosferycznej ilokalnej rzeźby terenu
 • Gdzie jest wiatromierz Co to jest anemometr
 • Gdzie jest widmo Brockenu Co to jest fotometeoru, obserwowane najczęściej wgórach, gdy cień obserwatora jest rzucany na występującą tuż poniżej mgłę, cień ten wydaje się
 • Gdzie jest widzialność Co to jest zktórej jeszcze widoczne są wkierunku poziomym przedmioty; jest miarą przezroczystości powietrza; może być zmniejszona wskutek zwiększonej
 • Gdzie jest wieczna zmarzlina Co to jest wieloletnia zmarzlina
 • Gdzie jest Wiedeń Co to jest centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju; port na Dunaju. Siedziba organizacji międzynarodowych, m.in. europejskie biura ONZ
 • Gdzie jest wiek bezwzględny Co to jest zjawiska, szczątków organizmów żywych itd. określony wlatach. Wgeologii liczony jest zwykle wstosunku do roku 1950, umownie przyjętego jako
 • Gdzie jest wiek poprodukcyjny Co to jest wiek produkcyjny
 • Gdzie jest wiek produkcyjny Co to jest zaczyna się od 18 roku życia itrwa do 59 wprzypadku kobiet i64 dla mężczyzn. Wyróżnia się ponadto wiek przedprodukcyjny i wiek
 • Gdzie jest wiek przedprodukcyjny Co to jest wiek produkcyjny
 • Gdzie jest wiek względny Co to jest określany na zasadzie starszy - młodszy , bez uwzględniania czasu rzeczywistego zajścia zdarzenia. Podstawą ustalania w. w. skał jest
 • Gdzie jest Wieliczka Co to jest wwoj. krakowskim; ok. 18 tys. mieszk. Ośrodek turystyczny oraz uzdrowisko alergologiczne. Ośrodek wydobycia soli od XI w., wśredniowieczu
 • Gdzie jest Wołga-Don, Kanał Co to jest zDonem, zbudowany wlatach 1948-1952 przez więźniów łagrów, biegnie od Wołgi (na pd. od Wołgogradu) do Cymlańskiego Zbiornika Wodnego (k
 • Gdzie jest Wołoska, Nizina Co to jest Rumuńska, Nizina
 • Gdzie jest Wielka Brytania Co to jest archipelagu złożonym zok. 5,5 tys. wysp, zktórych największą jest Wielka Brytania; pow. 244,1 tys. km2, 58,3 mln mieszk. (1995), ze stolicą
 • Gdzie jest Wielka Dolina Ryftowa Co to jest we wsch. Afryce, pomiędzy kotliną Afar na pn. ijez. Niasa na pd.; dł. ok. 5600 km. Wczęści środk. rozdziela się na dwa ramiona, pomiędzy
 • Gdzie jest Wielka Kotlina Co to jest Pn., wKordylierach, pomiędzy Górami Skalistymi na wsch. iSierra Nevada na zach.; pow. ok. 550 km2. Posiada budowę zrębową, składa się
 • Gdzie jest Wielka Nizina Węgierska Co to jest zach. Rumunii pomiędzy Średniogórzem Węgierskim na pn.-zach. iGórami Zachodnimi na pd.-wsch.; pow. 50 tys. km2, wys. 80-180 m n.p.m
 • Gdzie jest Wielka Pustynia Piaszczysta Co to jest wybrzeżu O. Indyjskiego; pow. 360 tys. km2, wys. 300- -700 m n.p.m. Złożona zczęści piaszczystej ikamienistej, liczne słone jeziora
 • Gdzie jest Wielka Pustynia Wiktorii Co to jest niz. Nullarbor; pow. 300 tys. km2. Większa część piaszczysta, okresowo wysychające słone jeziora, sucholubna roślinność; jeden
 • Gdzie jest Wielka Rafa Koralowa Co to jest ciągnąca się wzdłuż pn.- wsch. wybrzeży Australii na M. Koralowym; dł. ponad 2 tys. km, szer. od 300 m do 2 km. Większość rafy zanurzona
 • Gdzie jest Wielka Siklawa Co to jest Siklawa
 • Gdzie jest Wielka Zatoka Australijska Co to jest Indyjskiego; pow. 484 tys. km2, szer. 900 m; głęb. średnia 950 m, maks. 5080 m; najważniejszy port - Adelaide; połowy ryb, również
 • Gdzie jest Wielkanocna, Wyspa Co to jest wodległości ok. 3800 km od zach. wybrzeży Ameryki Pd.; pow. 165 km2. Obszar skalisty, krajobraz wulkaniczny. Klimat zwrotnikowy morski
 • Gdzie jest Wielki Basen Artezyjski Co to jest artezyjskich na Ziemi, położony wpn.-wsch. Australii; pow. 1,8 mln km2. Zajmuje rozległą nieckę między Wielkimi Górami Wododziałowymi na
 • Gdzie jest Wielki Bełt Co to jest wyspami Zelandia na wsch. iFionia na zach.; dł. 110 km, szer. 10 km. Głębokość toru wodnego umożliwia ruch statków pełnomorskich; wbudowie
 • Gdzie jest Wielki Erg Wschodni Co to jest części Sahary, na terytorium Algierii iczęściowo Tunezji; pow. ok. 110 tys. km2. Wysokość wydm dochodzi do 200 m, liczne wysychające wlecie
 • Gdzie jest Wielki Erg Zachodni Co to jest części Sahary, na terytorium Algierii; pow. ok. 70 tys. km2. Bogate zasoby wód podziemnych umożliwiają istnienie wielu oaz, wktórych
 • Gdzie jest Wielki Obszar Przemysłowy Co to jest iprzygraniczną część Kanady leżącą nad Wielkimi Jeziorami iwzdłuż Rzeki Św. Wawrzyńca; nazywany też Amerykańsko--Kanadyjskim Pasem
 • Gdzie jest Wielki, Ocean Co to jest Spokojny, Ocean
 • Gdzie jest Wielki Rów Afrykański Co to jest Wielka Dolina Ryftowa
 • Gdzie jest Wielkie Góry Wododziałowe Co to jest wybrzeży Australii; dł. 4000 km, najwyższy szczyt Góra Kościuszki (2228 m n.p.m.). Wyraźna asymetria: strome stoki wschodnie, opadające ku
 • Gdzie jest Wielkie Jeziora Co to jest pograniczu Kanady iUSA, wdorzeczu Rzeki Św. Wawrzyńca, ołącznej pow. ok. 245tys.km2. Są to: Jez. Górne, Huron, Michigan, Erie iOntario
 • Gdzie jest Wielkie Jezioro Niedźwiedzie Co to jest Terytoria Pn.- Zach., wdorzeczu Mackenzie, na wys. 119 m n.p.m.; pow. 31,8 tys. km2, głęb. maks. 413m. Brzegi skaliste, porośnięte lasem
 • Gdzie jest Wielkie Jezioro Niewolnicze Co to jest wprowincji Terytoria Pn.- Zach., wdorzeczu Mackenzie, na wys. 156 m n.p.m.; pow. 28,4 tys. km2, głęb. maks. 614m. Pochodzenie lodowcowe
 • Gdzie jest Wielkie Jezioro Słone Co to jest wsch. części Wielkiej Kotliny (USA, stan Utah), na wys. 1280m n.p.m.; pow. zmienna od 2,8 tys. do 6tys.km2, głęb. maks. 16m. Zasolenie wody
 • Gdzie jest Wielkie Równiny Co to jest Pn., po wsch. stronie Gór Skalistych, na terytorium USA iKanady; wys. ok. 450-1800 m n.p.m., wzrastająca ku zach. Rozciąga się od Wielkiego
 • Gdzie jest Wielkopolska Co to jest uważana za kolebkę państwa polskiego. Pod względem geogr. obejmuje Niz. Wielkopolską na pd. iPojezierze Wielkopolskie na pn
 • Gdzie jest Wielkopolska, Nizina Co to jest środkowej Warty, Prosny iBaryczy; pomiędzy Wałem Trzebnickim na pd. iPojezierzem Wielkopolskim na pn.; pow. 17 tys. km2, wys. 75-150 m n.p
 • Gdzie jest Wielkopolskie, Pojezierze Co to jest dolinami Warty iObry na pd. oraz Wisły iNoteci na pn.; od zach. graniczy zPojezierzem Lubuskim; pow. 16 tys. km2. Krajobraz ukształtowany
 • Gdzie jest wielograniec Co to jest graniak wiatrowy
 • Gdzie jest wieloletnia zmarzlina Co to jest grunt oraz wody podziemne. Występuje na obszarach zimnego isuchego klimatu, gdzie brak lub mała ilość śniegu nie izoluje gruntu przed
 • Gdzie jest Wien Co to jest Wiedeń
 • Gdzie jest wieniec wokół Słońca Co to jest fotometeoru; ma postać kolorowych koncentrycznych pierścieni widocznych bezpośrednio wokół Słońca lub Księżyca, powstałych wskutek
 • Gdzie jest Wientian Co to jest tys. mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju. Przemysł włókienniczy, drzewny, spożywczy; port rzeczny. Liczne zabytki
 • Gdzie jest Wieprz Co to jest Wisły; dł. 303 km, pow. dorzecza 10,4 tys. km2. Źródła wśrodk. części Roztocza, na pn. od Tomaszowa Lubelskiego; środkowy bieg wdość
 • Gdzie jest Wierchojańsk Co to jest tys. mieszk. Jedno znajzimniejszych miejsc na Ziemi: zimą temperatura powietrza spada do -70C (latem sięga nawet +30C
 • Gdzie jest Wierchojańskie, Góry Co to jest od doliny Leny iAłdanu, na terytorium Federacji Rosyjskiej; dł. 1200 km, wys. do 2389 m n.p.m. Zbudowane gł. zpaleozoicznych skał
 • Gdzie jest Wilno Co to jest centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju. Zakłady przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, spożywczego; węzeł komunikacyjny
 • Gdzie jest Windhuk Co to jest stolica Namibii, ok. 125 tys. mieszk., ośrodek gospodarczy ihandlowy. Wcentrum miasta ekspozycja-pomnik deszczu meteorytów żelaznych
 • Gdzie jest wszechocean Co to jest ocean światowy
 • Gdzie jest Wietnam Co to jest Indochińskim nad M. Południowochińskim, pow. 331,7 tys. km2, 74,5 mln mieszk. (1995), ze stolicą wHanoi. Główne krainy geograficzne to
 • Gdzie jest wietrzenie Co to jest iskładzie skały dokonujące się wwyniku oddziaływania na nią czynników atmosferycznych, wody stojącej ipodziemnej oraz organizmów żywych
 • Gdzie jest wietrzenie biogeniczne Co to jest organizmów roślinnych izwierzęcych. Obejmuje m.in. rozsadzanie skał korzeniami drzew rosnących wszczelinach, działanie kwasów humusowych na
 • Gdzie jest wietrzenie chemiczne Co to jest następuje zmiana składu chemicznego imineralnego skały wyjściowej, polegająca na usunięciu pewnych minerałów ipowstaniu nowych wwyniku
 • Gdzie jest wietrzenie fizyczne Co to jest rozpadzie skały bez zmiany jej składu chemicznego imineralnego. Może mieć charakter wietrzenia mrozowego, wietrzenia termicznego
 • Gdzie jest wietrzenie kawernowe Co to jest powierzchniach skalnych, głównie wwyniku wietrzenia solnego. W. k. jest szczególnie typowe dla strefy suchej, ale np. w piaskowcach
 • Gdzie jest wietrzenie mrozowe Co to jest wobszarach, wktórych występują zmiany temperatur powietrza zdodatnich na ujemne iodwrotnie. Jego motorem jest woda zamarzająca wszczelinach
 • Gdzie jest wietrzenie solne Co to jest charakterystyczny zwłaszcza dla klimatu suchego, gdzie znaczącym zjawiskiem jest utrata wilgoci przez parowanie. Wjego wyniku następuje
 • Gdzie jest wietrzenie termiczne Co to jest charakterystyczny dla klimatów odużych wahaniach temperatur. Nagrzewanie, anastępnie oziębianie skał powoduje powstawanie naprężeń
 • Gdzie jest Wieżyca Co to jest Kaszubskim koło Kartuz, najwyższe wnizinnej części Polski; wys. 329 m n.p.m. Las bukowy, rezerwat przyrody
 • Gdzie jest Wigry Co to jest 21,9 km2, głęb. do 73 m. Pochodzenie lodowcowe, rynnowe; urozmaicona linia brzegowa. Brzegi na ogół wysokie, wwiększości zalesione. Wzdłuż
 • Gdzie jest Wiktoria Co to jest stolica Seszeli, ok. 24 tys. mieszk.; ośrodek handlowy iturystyczny; port
 • Gdzie jest Wiktorii, Jezioro Co to jest świecie, położone na Wyż. Wschodnioafrykańskiej wdorzeczu Nilu, na pograniczu Kenii, Ugandy iTanzanii, na wys. 1134 m n.p.m.; pow. 68tys
 • Gdzie jest Wiktorii, Wodospad Co to jest na granicy Zambii iZimbabwe; wys. 108-120 m, szerokość 1800m. Próg wodospadu powstał na krawędzi pokrywy lawowej; małe skaliste wyspy
 • Gdzie jest wilgotność powietrza Co to jest określana wjednostkach wagowych (wilgotność bezwzględna), ciśnienia ( ciśnienie pary wodnej, niedosyt wilgotności), temperatury
 • Gdzie jest wilgotny las równikowy Co to jest puszcza tropikalna
 • Gdzie jest Willemstad Co to jest Karaibskim na wyspie Curacao, ok. 44 tys. mieszk. Port naftowy, ośrodek przemysłowy, handlowy, naukowy iturystyczny. Zabytkowa zabudowa
 • Gdzie jest willy-willy Co to jest używana wpn. części Australii, gdzie cyklon nadchodzi znad O. Spokojnego przemieszczając się ku zachodowi
 • Gdzie jest Winnipeg Co to jest prowincji Manitoba, ok. 600 tys. mieszk. Ośrodek przemysłowy ihandlowy prerii kanadyjskiej; centrum naukowe ikulturalne, m.in. Centrum
 • Gdzie jest Winnipegosis Co to jest wprowincji Manitoba, wdorzeczu rzeki Nelson, na wys. 253 m n.p.m.; pow. 5,4 tys. km2, głęb. maks. 11 m. Pochodzenie lodowcowe, stanowi
 • Gdzie jest winorośl Co to jest 40 m, uprawiane na wszystkich kontynentach wstrefie klimatu umiarkowanego iciepłego. Grona, często rozgałęzione, zawierają kuliste lub
 • Gdzie jest wir pyłowy Co to jest litometeorów; niewielkie zawirowanie powietrza oosi wprzybliżeniu pionowej irozmiarach tornado, ale od niego słabsze, wktórym krąży
 • Gdzie jest wirowość Co to jest pionowej osi występująca wpłynach (tzn. gazach icieczach); wprzypadku atmosfery w. odgrywa zasadniczą rolę w bilansie cieplnym Ziemi
 • Gdzie jest wybrzeże dalmatyńskie Co to jest występowaniem wysokich półwyspów iwysp równoległych do linii brzegowej lądu stałego, oddzielonych głębokimi zatokami iprzesmykami. Powstaje
 • Gdzie jest Wisła Co to jest pow. dorzecza 194 tys. km2. Źródła wBeskidzie Śląskim na stokach Baraniej Góry; najwyższy bieg górski, niżej płynie wosi kotlin
 • Gdzie jest Wisłok Co to jest 205 km, pow. dorzecza 3,5 tys. km2. Źródła we wsch. części Beskidu Niskiego, wgórnym biegu malowniczy przełom przez Pogórze Bukowskie
 • Gdzie jest Wisłoka Co to jest Sandomierskiej, prawy dopływ Wisły; dł. 164 km, pow. dorzecza 4,1 tys. km2. Źródła wśrodk. części Beskidu Niskiego, niżej przecina Doły
 • Gdzie jest Wiślana, Mierzeja Co to jest Wiślany od Zat. Gdańskiej, przecięty granicą państwową Polski iFederacji Rosyjskiej; łączna dł. 60 km. Ma postać piaszczystego wału
 • Gdzie jest Wiślany, Zalew Co to jest ujścia Wisły, oddzielona od morza długą Mierzeją Wiślaną; pow. 840 km2, dł. 90 km, głęb. do 5 m. Znajduje się na terytorium Polski
 • Gdzie jest Wkra Co to jest dł. 249 km, pow. dorzecza 5,3 tys. km2. Źródła (jako Nida) we wsch. części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego koło Nidzicy, wgórnym biegu
 • Gdzie jest Wkrzańska, Puszcza Co to jest Szczecińskim, na zach. od ujścia Odry do Zalewu Szczecińskiego; leży na terytorium Polski iNiemiec, pow. wgranicach Polski 337 km2
 • Gdzie jest Władywostok Co to jest Rosyjskiej, nad M. Japońskim; ok. 600 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu stoczniowego, maszynowego, drzewnego irybnego; port, baza rybacka
 • Gdzie jest Wołga Co to jest Rosji; najdłuższa rzeka kontynentu, dł. 3530 km, pow. dorzecza 1,4 mln km2. Źródła na wzgórzach Wałdaj na pn.-zach. od Moskwy; górny bieg
 • Gdzie jest Włochy Co to jest km2, 57,2 mln mieszk. (1995), ze stolicą wRzymie. Główne krainy geograficzne to Alpy, Niz. Padańska, Apeniny, Sardynia iSycylia. Produkt
 • Gdzie jest Włocławek Co to jest 125 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu papierniczego, chemicznego, ceramicznego, maszynowego, metalowego, precyzyjnego, włókienniczego
 • Gdzie jest Włocławski Zbiornik Wodny Co to jest utworzony w1970 przez spiętrzenie wód zaporą pod Włocławkiem; dł. 59 km, szer. 2,5 km. Przy zaporze największa wPolsce elektrownia wodna
 • Gdzie jest WMO Co to jest Światowa Organizacja Meteorologiczna
 • Gdzie jest wyspa Co to jest stron wodą. Wzbiornikach wodnych ostałym poziomie lustra wody w. są stałe; przy zmiennym poziomie wody, np. na wybrzeżach poddanych pływom
 • Gdzie jest Wniebowstąpienia, Wyspa Co to jest Atlantyckiego; pow. 88 km2. Administracyjnie związana zWyspą Św. Heleny, jest posiadłością brytyjską. Znana zwielkiej liczby żółwi morskich
 • Gdzie jest WNP Co to jest Wspólnota Niepodległych Państw
 • Gdzie jest woda mineralna Co to jest rozpuszczonych substancji w1 litrze wody; ilość ta oddziałuje już na organizm człowieka. Dzielą się na 3 główne grupy wg dominującego
 • Gdzie jest woda przechłodzona Co to jest niż normalny punkt zamarzania, ale wciąż pozostająca wstanie ciekłym. Jest to zjawisko powszechnie występujące wchmurach, gdzie kropelki
 • Gdzie jest woda słodka Co to jest rozpuszczonych substancji, przez to zdatna do picia bez ograniczeń. Zob. też woda mineralna, woda zmineralizowana
 • Gdzie jest woda wolna Co to jest woda zdolna do przemieszczania się pod wpływem grawitacji
 • Gdzie jest woda zmineralizowana Co to jest woda ozawartości rozpuszczonych substancji od 0,5 do 1,0 g/dm3. Zob. też woda mineralna
 • Gdzie jest wodociąg Co to jest przeznaczonych do zaopatrywania wwodę odbiorców wsposób zorganizowany iciągły. Składa się zujęcia wody, urządzeń do jej podnoszenia
 • Gdzie jest wodospad Co to jest który woda spada pionowo wdół. Przyczyny powstania w. mogą być różne: np. występowanie skał twardszych, mniej podatnych na erozję, obecność
 • Gdzie jest Wogezy Co to jest od doliny irowu Renu; dł. 200 km, najwyższy szczyt Grand Ballon (1424 m n.p.m.). Zbudowane ze skał krystalicznych iosadowych, wypiętrzone
 • Gdzie jest województwo Co to jest wyższego stopnia. WPolsce pierwsze w. powstały ok. XIV w. zziem dawnych księstw dzielnicowych. Po II wojnie światowej w.stanowią największe
 • Gdzie jest wolfram Co to jest domieszka do specjalnych gatunków stali, do wyrobu stopów idrucików wżarówkach elektrycznych. Największe złoża znajdują się wChinach, Rosji
 • Gdzie jest Wolin Co to jest oddzielająca wraz zwyspą Uznam Zalew Szczeciński od otwartego morza; pow. 265 km2. Urozmaicony krajobraz; wczęści pn. wzgórza morenowe owys
 • Gdzie jest Wolta Co to jest Faso; powstaje zpołączenia Czarnej iBiałej Wolty; dł. 1400 km, pow. dorzecza 388 tys km2. Cechuje się dużą zmiennością wodostanu - wporze
 • Gdzie jest wydma ruchoma Co to jest wydma przemieszczająca się zgodnie zkierunkiem dominujących wiatrów. Do w. r. należą barchany, wydmy sierpowate i wydmy paraboliczne
 • Gdzie jest Wołyńska, Wyżyna Co to jest wdorzeczu górnego Bugu iprawobrzeżnych dopływów Prypeci; wys. 200-400 m n.p.m. Krajobraz falisty, zgrubymi pokrywami lessu rozciętymi
 • Gdzie jest Wrangla, Wyspa Co to jest Arktycznego, między M. Wschodniosyberyjskim iM. Czukockim; pow. 7,3 tys. km2. Teren górzysty, pokryty kamienistą tundrą; klimat
 • Gdzie jest Wrocław Co to jest Śląskiej nad Odrą; ok. 650 tys. mieszk. Duży ośrodek przemysłu elektrotechnicznego, środków transportu, metalowego, maszynowego
 • Gdzie jest wybrzeże fiordowe Co to jest fiordy) wnikającymi głęboko wląd, powstałymi przez zalanie dawnych dolin lodowcowych wodami morskimi wtrakcie podnoszenia się poziomu morza
 • Gdzie jest wybrzeże klifowe Co to jest wybrzeże, wktórym ląd opada ku morzu stromymi, często urwistymi stokami - klifami
 • Gdzie jest Wrocławski Okręg Przemysłowy Co to jest wwoj. wrocławskim iopolskim. Zajmuje pow. 2,2 tys. km2 idostarcza ok. 2,5% krajowej produkcji sprzedanej przemysłu. Dominuje przemysł
 • Gdzie jest Wschodnioafrykańska, Wyżyna Co to jest pomiędzy Wielką Doliną Ryftową na zach. iO. Indyjskim na wsch.; na terytorium Tanzanii, Kenii iUgandy. Wys. 1000-1300 m n.p.m.; zbudowany
 • Gdzie jest Wschodnioaustralijski, Prąd Co to jest powstaje zPrądu Południoworównikowego, płynie na pd. imiędzy Tasmanią aNową Zelandią łączy się zwiększym Dryfem Wiatrów Zachodnich
 • Gdzie jest Wschodniochińskie, Morze Co to jest Spokojnego, między Chinami awyspami Riukiu iKiusiu; pow. 836 tys. km2, głęb. maks. 2999 m; zasolenie 30-34 ; pływy do 7,5 m. Do M. W
 • Gdzie jest Wschodnioeuropejska, Nizina Co to jest obszarów we wsch. Europie, znajdujących się na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Estonii, Litwy iŁotwy; orozciągłości południkowej ok
 • Gdzie jest Wschodniosyberyjskie, Morze Co to jest między Wyspami Nowosyberyjskimi aWyspą Wrangla; pow. 936 tys. km2, głęb. maks. 915 m; zasolenie 20-30. Do M. W. uchodzą: Indygirka
 • Gdzie jest wskaźnik odpływu Co to jest warstwa wody, która utworzyłaby się, gdyby wielkość odpływu rozlać na badany obszar; wielkość podawana wmm
 • Gdzie jest Wspólnota Niepodległych Państw Co to jest wojskowy igospodarczy Rosji i10 (początkowo) byłych republik związkowych ZSRR, zbliżony do formuły konfederacji, powstały po ogłoszeniu
 • Gdzie jest Wyspy Cooka Co to jest Pacyfiku, pow. 234 km2, 19 tys. mieszk. (1994), stolica Avarua. Produkt narodowy brutto 3,0 tys. $/osobę (1994). Główne źródło dochodów
 • Gdzie jest współczynnik feminizacji Co to jest mężczyzn; wPolsce wynosił w1995 105,5 ibył większy wmieście niż na wsi (odpowiednio 109,1 i100,0). Ponadto wartość w. f. zmieniała się od
 • Gdzie jest współrzędne geograficzne Co to jest wartości długości geograficznej i szerokości geograficznej punktu, umożliwiające określenie jego położenia na Ziemi
 • Gdzie jest wstępujący wiatr Co to jest anabatyczny wiatr
 • Gdzie jest wulkan Co to jest wydostania się magmy na powierzchnię ziemi ( erupcja), zbudowane ze skał będących produktami erupcji: lawy iutworów piroklastycznych. Wjego
 • Gdzie jest wulkan błotny Co to jest zotworem wczęści szczytowej, zktórego wydobywa się uwodniona mieszanina piasku iiłu. Erupcja błotnistej masy zachodzi pod wpływem
 • Gdzie jest wulkan tarczowy Co to jest płaskiej tarczy ośrednicy często dziesiątków km, zbudowany z lawy omałej lepkości, mającej zdolność szerokiego rozlewania się po
 • Gdzie jest wulkanizm Co to jest zwydobywaniem się magmy isubstancji jej towarzyszących na powierzchnię terenu. W. jest przeciwieństwem plutonizmu, natomiast obie grupy
 • Gdzie jest wybrzeże Co to jest położonego wbezpośredniej bliskości zbiornika morskiego, oddzielonego od morza linią brzegową. Wzależności od jej przebiegu iinnych cech w
 • Gdzie jest Wybrzeże Kości Słoniowej Co to jest Gwinejską, pow. 322,5 tys. km2, 14,2 mln mieszk. (1995), ze stolicą wJamusukro. Główne krainy geograficzne to wyżyna Górnej Gwinei inizina
 • Gdzie jest wybrzeże mangrowe Co to jest równikowej, porośniętego przez lasy mangrowe, cyklicznie zalewane przez sięgające daleko wgłąb lądu przypływy ( pływy
 • Gdzie jest wybrzeże płaskie Co to jest wybrzeże, wktórym nadmorską część lądu tworzy równina. Powstaje przez wynurzenie dawnego dna morskiego strefy przybrzeżnej
 • Gdzie jest wybrzeże riasowe Co to jest ale nie zlodowaconego) lub wyżynnego, rozciętego przez głębokie doliny rzeczne (ria) będące obecnie zatokami. Mogą one sięgać dziesiątki km
 • Gdzie jest wybrzeże szkierowe Co to jest wielkiej ilości małych skalistych wysepek (szkierów), będących pierwotnie wzniesieniami wygładzonymi przez lądolód ( mutonami). Powstało
 • Gdzie jest wychładzanie wiatrowe Co to jest ochładzania organizmu pod wpływem temperatury powietrza iprędkości wiatru; straty ciepła zodsłoniętej skóry rosną wraz zprędkością wiatru
 • Gdzie jest wydma Co to jest osadzanie piasku niesionego przez wiatr, zwykle wymuszone przez istnienie przeszkody terenowej lokalnie spowalniającej jego prędkość. W
 • Gdzie jest wydma gwiaździsta Co to jest zpunktu centralnego rozchodzi się kilka ramion. W. g. są kształtowane przez wiatry wiejące zróżnych kierunków, aich umiejscowienie jest
 • Gdzie jest wydma paraboliczna Co to jest której obniżone ramiona zwrócone są pod wiatr, awysunięta jest centralna, najwyższa część. W. p. występują wobszarach stosunkowo wilgotnych
 • Gdzie jest wydma podłużna Co to jest wału oprzebiegu równoległym do kierunku dominujących wiatrów. Jej umiejscowienie jest stałe, apiasek jest tylko na przemian przesypywany
 • Gdzie jest wydma sierpowata Co to jest podstawy iobniżonych ramionach wysuniętych przed centralną, najwyższą część zgodnie zdominującym kierunkiem wiatru. Mogą mieć postać
 • Gdzie jest wydma utrwalona Co to jest wskutek porośnięcia przez roślinność. Obecność w. u. jest ważnym wskaźnikiem zmian klimatu, bardziej suchego wprzeszłości. Utrwalanie wydm
 • Gdzie jest wykres Co to jest liczbowych. W. mogą być: a) porównawcze, gdy przedstawiają to samo zjawisko dla różnych obiektów; b) dynamiczne, gdy pokazują zmienność
 • Gdzie jest wyłączna strefa ekonomiczna Co to jest terytorialnym. Państwo nabrzeżne posiada wniej suwerenne prawo eksploatacji zasobów żywych, mineralnych, wód morskich, dna morskiego ijego
 • Gdzie jest wyłączność handlowa Co to jest porozumienie między producentem ihandlowcem, które zabrania handlowcowi wprowadzania do sprzedaży wyrobów innych producentów
 • Gdzie jest wymiana barterowa Co to jest bezpośrednia wymiana towarów iusług, bez posługiwania się pieniądzem
 • Gdzie jest wymierania Co to jest wktórych dochodziło do gwałtownych zmian wświecie roślinnym izwierzęcym, wyrażających się równoczesnym znikaniem większości istniejących
 • Gdzie jest wymierność mapy Co to jest jedna zcech mapy, umożliwiająca dokonywanie obliczeń rzeczywistych odległości, powierzchni ikątów
 • Gdzie jest wysad solny Co to jest warstw soli, które pod naciskiem warstw nadległych zostały wypchnięte do góry przebijając je (Rys. 12). W. s. jest więc przykładem diapiru
 • Gdzie jest wysięk Co to jest słaby wypływ wody podziemnej nasączający teren, ale bez widocznego odprowadzenia wody
 • Gdzie jest wysoczyzna Co to jest niegdyś zlodowaconych, mająca postać nieco wyniesionej nad otoczenie, rozległej iraczej wyrównanej powierzchni. W. są zbudowane zosadów
 • Gdzie jest wysortowanie Co to jest jego jednorodności pod względem wielkości poszczególnych ziaren. Osad odobrym w. to np. składający się tylko zziaren piasku; ozłym w
 • Gdzie jest Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Co to jest naMałych Antylach; pow. 355 km2, 104tys. mieszk. (1994), zośrodkiem administracyjnym wCharlotte Amalie. Produkt narodowy brutto 15,0 tys. $
 • Gdzie jest Wyspy Farerskie Co to jest Wyspy Owcze
 • Gdzie jest Wyspy Marshalla Co to jest sąsiaduje od zach. zKarolinami aod pd. zWyspami Gilberta, pow. 180 km2, 60 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wDalap-Uliga-Darrit. Produkt
 • Gdzie jest Wyspy Normandzkie Co to jest Manche, będących terytorium autonomicznym Wielkiej Brytanii, opow. 195 km2, 147 tys. mieszkańców (1995), zgłównymi ośrodkami St Helier iSt
 • Gdzie jest Wyspy Owcze Co to jest między Islandią aNorwegią; terytorium autonomiczne Danii, pow. 1,4 tys. km2, 44 tys. mieszk. (1995), zgłównym ośrodkiem wThorshavn. Produkt
 • Gdzie jest Wyspy Salomona Co to jest części Pacyfiku, pow. 28,9 tys. km2, 366 tys. mieszk. (1994), stolica Honiara. Produkt narodowy brutto 2,5 tys. $/osobę (1994). W. S
 • Gdzie jest wywierzysko Co to jest krasowych na powierzchnię ziemi (Fot. 41). Najbardziej znane w. wPolsce to Lodowe Źródło wDolinie Kościeliskiej wTatrach owydajności ok
 • Gdzie jest wyż baryczny Co to jest poziomych od setek do kilku tysięcy kilometrów, otoczony co najmniej jedną zamkniętą izobarą; najwyższe ciśnienie atmosferyczne panuje
 • Gdzie jest wyż demograficzny Co to jest zwiększenie się przyrostu naturalnego
 • Gdzie jest wyże zwrotnikowe Co to jest atmosferycznego obejmujące całą Ziemię wszerokościach zwrotnikowych ipodzwrotnikowych półkuli pn. ipd.; podczas zimy na odpowiedniej
 • Gdzie jest wyżyna Co to jest rzeźby terenu, nie posiadający jednak precyzyjnej definicji. Przyjmuje się, że jest to obszar położony przynajmniej 300 m n.p.m
 • Gdzie jest wzrost gospodarczy Co to jest wgospodarce, wyrażające się poszerzaniem zdolności danego kraju do zwiększonej produkcji dóbr iusług pożądanych przez ludzi. Po dłuższym
 • Gdzie jest Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Co to jest Afryki na O. Atlantyckim, pow. 1,0 tys. km2, 128 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wSăo Tom. Produkt narodowy brutto 370 $/osobę (1992
 • Gdzie jest Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku Co to jest zinicjatywy Australii, zawarte w1989 imające na celu wprowadzenie wolnego handlu między państwami stowarzyszonymi do 2020. Obok krajów

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Wspólnota Gospodarcza Azji I Pacyfiku, Wyspy Świętego Tomasza I Książęca, Wzrost Gospodarczy, Wyżyna, Wyże Zwrotnikowe, Wyż Demograficzny, Wyż Baryczny definicja.

Gdzie jest Wspólnota Gospodarcza Azji I Pacyfiku, Wyspy Świętego wyjaśnienie.