Warnisz co znaczy WTO

Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku co znaczy Wyspy Świętego Tomasza i Książęca krzyżówka wzrost.

warnz krzyżówka wygład co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na W

 • Gdzie jest Warnisz Co znaczy lakier pustynny porównanie
 • Lokalizacja Wto Krzyżówka Światowa Organizacja Handlu dlaczego
 • Położenie Lodowcowy Wygład Co to jest muton jak lepiej
 • Geografia Warstwowanie Słownik cecha osadu polegająca na obecności warstw jako głównych elementów jego budowy wewnętrznej kiedy
 • Na mapie Węzeł Czym jest jednostka miary szybkości na morzu równa jednej mili morskiej na godzinę od czego zależy
 • Gdzie leży Wychodnia Co oznacza obszar występowania skały lub struktury geologicznej bezpośrednio na powierzchni terenu lub jedynie pod cienką warstwą zwietrzeliny lub gleby na czym polega
 • Współrzędne Wyciek Tłumaczenie słaby wypływ wody podziemnej, ale zwidocznym odpływem wody różnice
 • Jak daleko Źródła Wydajność Przykłady ilość wypływającej wody ze źródła wjednostce czasu, zwykle podawana wdm3/s wady i zalety
 • Geo Wydłużnik Definicja alonż podobieństwa
 • Mapa Wdzydze Encyklopedia Pojezierzu Kaszubskim, składające się zpięciu osobnych mis jeziornych; łączna pow. 15 km2. Brzegi są uczęszczanym terenem rekreacyjnym, liczne ośrodki czemu
 • Gdzie jest Burzowy Wał Jak działa skraju plaży, równoległy do przebiegu linii brzegowej, zbudowany zotoczaków iżwirów narzuconych na brzeg wtrakcie sztormów przez fale owyjątkowo dużej sile co gorsze
 • Lokalizacja Podskokowa Warstwa Czy jest jezioro porównaj
 • Położenie Nadskokowa Warstwa Pojęcie jezioro porównanie
 • Geografia Wake Wyjaśnienie Pacyfiku, wpołowie drogi między Hawajami aMarianami; posiadłość USA podporządkowana marynarce wojennej, pow. 7,8km2, 1 tys. mieszk. (1993). Stanowi dlaczego
 • Na mapie Japońskie Morze Wewnętrzne Opis między wyspami Honsiu, Kiusiu iSikoku; głęb. maks. 241 m; zasolenie 30-34 . Liczne mniejsze wyspy; ważna wewnętrzna droga wodna Japonii; główne porty: Osaka jak lepiej
 • Gdzie leży Wodonośna Warstwa Informacje warstwy skalne wypełnione wodą wolną kiedy
 • Współrzędne Równiny Wewnętrzne Znaczenie Centralna, Nizina od czego zależy
 • Jak daleko W Co znaczy wolfram na czym polega
 • Geo Wadi Krzyżówka epizodycznej wobszarze pustynnym, oszerokim dnie wysłanym osadami kamienistymi, żwirowymi ipiaszczystymi ibardzo stromych, niekiedy pionowych zboczach (Fot. 38 różnice
 • Mapa Wadowice Co to jest Karpackim nad Skawą, wwoj. bielskim; ok. 20 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, spożywczego, materiałów budowlanych, papierniczego. Kościół parafialny wady i zalety
 • Gdzie jest Wag Słownik terytorium Słowacji, lewy dopływ Dunaju; dł. 400 km, pow. dorzecza 10,6 tys. km2. Powstaje zpołączenia wKotlinie Liptowskiej potoków spływających zTatr podobieństwa
 • Lokalizacja Wagadugu Czym jest Faso, ok. 630 tys. mieszk.; ośrodek handlowy iprzemysłu spożywczego, włókienniczego, obuwniczego; zabytkowy pałac Moro naby - wodza plemienia Mossi czemu
 • Położenie Walencja Co oznacza wsch. Hiszpanii, nad M. Śródziemnym, ok. 800 tys. mieszk.; ośrodek administracyjny, przemysłowy, handlowy, naukowy, kulturalny; węzeł komunikacyjny. Ośrodek co gorsze
 • Geografia Wales Tłumaczenie Walia porównaj
 • Na mapie Walia Przykłady części Wielkiej Brytanii, nad Morzem Irlandzkim iKanałem Bristolskim; pow. 21 tys. km2, ok. 3 mln mieszk.; stolica: Cardiff. Krajobraz wyżynno-górski, przez porównanie
 • Gdzie leży waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Definicja składowych czynników siedliska, tj. agroklimatu, gleby, rzeźby istosunków wodnych terenu, pod kątem przydatności do prowadzenia działalności rolniczej dlaczego
 • Współrzędne Brzegowy Wał Encyklopedia ograniczający koryto rzeki irównoległy do jego przebiegu, położony nieco wyżej niż równia zalewowa. W. b. zbudowany jest zpiasku imułu, powstaje podczas jak lepiej
 • Jak daleko Ciśnienia Wysokiego Wał Jak działa barycznego podobny do pomostu między dwoma wyżami barycznymi lub wpostaci bardzo wydłużonej części peryferycznej wyżu, rozleglejszy niż klin wysokiego kiedy
 • Geo Wenecja Czy jest Włoszech nad M. Adriatyckim, ok. 350 tys. mieszk. Ośrodek przemysłowy (hutniczy, petrochemiczny, maszynowy, stoczniowy), naukowy ikulturalny (festiwal filmowy od czego zależy
 • Mapa Wener Pojęcie wSzwecji, wpd. części kraju itrzecie co do wielkości wEuropie. Pow. 5,5 tys. km2, głęb. do 98 m. Urozmaicona linia brzegowa, liczne wyspy. Przez sieć kanałów na czym polega
 • Gdzie jest Wałbrzych Wyjaśnienie zach. Polsce, wSudetach; ok. 140 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego, ceramicznego, spożywczego, odzieżowego, materiałów budowlanych. Początkowo różnice
 • Lokalizacja Góry Wałbrzyskie Opis ikrótkich grzbietów wśrodk. Sudetach, wokół Wałbrzycha; dł. 30 km, najwyższy szczyt Borowa (854 m n.p.m.). Wzniesienia zbudowane głównie ztwardych porfirów wady i zalety
 • Położenie Wan Informacje bezodpływowe wpd.-wsch. Turcji, na Wyż. Armeńskiej; pow. 3,7 tys. km2. Powstało wzapadlisku tektonicznym. Wzdłuż brzegów eksploatacja soli, regularna żegluga podobieństwa
 • Geografia Wanad Znaczenie zastosowanie głównie jako składnik stopowy stali, polepszający jej własności mechaniczne. Największe złoża na świecie znajdują się RPA, USA iFinlandii czemu
 • Na mapie Wanilia Co znaczy wlasach tropikalnych Ameryki Środkowej, odługim, cienkim owocu przypominającym strąk. Produkuje się znich laski używane jako wonna przyprawa spożywcza co gorsze
 • Gdzie leży Wapień Krzyżówka pochodzenia biogenicznego lub rzadziej chemicznego, której głównymi minerałami skałotwórczymi są kalcyt lub aragonit (do 100%). W. biogeniczne zbudowane są ze porównaj
 • Współrzędne Gleb Wapnowanie Co to jest gleby związków wapnia (węglanów, tlenku, wodorotlenku) wcelu zlikwidowania jej nadmiernego zakwaszenia, poprawienia struktury, właściwości fizykochemicznych porównanie
 • Jak daleko Waranasi Słownik nad Gangesem; ok. 1 mln mieszk. Ośrodek przemysłu włókienniczego, środków transportu, metalowego, chemicznego, spożywczego, wyrób brokatów. Najważniejsze dlaczego
 • Geo Warmia Czym jest wpn. Polsce, wdorzeczu Pasłęki iŁyny. Obejmuje pn.-zach. część Pojezierza Mazurskiego izach. część Niz. Staropruskiej; krajobraz falisty ipagórkowaty jak lepiej
 • Mapa Antyle Wielkie Co oznacza archipelagu Antyli; należą do nich 4 wielkie wyspy: Kuba (111,5 tys. km2), Haiti (77 tys. km2), Jamajka (11,5 tys. km2), Puerto Rico (8,9 tys. km2). Nazwa kiedy
 • Gdzie jest Warna Tłumaczenie nad M. Czarnym, ok. 320 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu stoczniowego, włókienniczego, spożywczego, maszynowego, chemicznego; największy port morski kraju od czego zależy
 • Lokalizacja Warstwa Przykłady jednostki budowy wewnętrznej skał osadowych, będącej wyróżniającym się nagromadzeniem osadu, oddzielonym od góry iod dołu mniej lub bardziej wyraźnymi na czym polega
 • Położenie Aktywna Warstwa Definicja część wieloletniej zmarzliny, która odmarza wtrakcie lata. Jej grubość zależy od warunków klimatycznych ciepłej pory roku; maksymalnie sięga kilku m. Przy różnice
 • Geografia Bazaltowa Warstwa Encyklopedia ziemskiej, zbudowana ze skał oskładzie chemicznym bazaltu. W. b. występuje zarówno pod kontynentami, gdzie podściela wyższą warstwę granitową, jak ipod wady i zalety
 • Na mapie Zmarzliny Czynna Warstwa Jak działa warstwa aktywna podobieństwa
 • Gdzie leży Wenezuela Czy jest Ameryki Pd., pow. 912,1 tys. km2, 21,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wCaracas. Główne krainy geograficzne to Andy na zach., nizina Llanos wczęści centralnej czemu
 • Współrzędne Wetter Pojęcie jezioro wpd. Szwecji pochodzenia tektonicznego. Pow. 1,9 tys. km2, głęb. do 119 m. Przez sieć kanałów połączone zM. Bałtyckim iM. Północnym oraz jez. Wener co gorsze
 • Jak daleko Warszawa Wyjaśnienie 1596, miasto wojew. wśrodkowej części kraju nad Wisłą, ok. 1,64 mln mieszk. Siedziba władz państwa (Sejmu, Senatu, prezydenta, rządu). Ośrodek przemysłu porównaj
 • Geo Przemysłowy Okręg Warszawski Opis na Niz. Mazowieckiej, wwoj. warszawskim, skierniewickim isiedleckim. Zajmuje obszar zamieszkały przez 2,7 mln osób, wytwarza 11% krajowej produkcji sprzedanej porównanie
 • Mapa Warta Informacje Polsce, największy prawy dopływ Odry; dł. 808 km, pow. dorzecza 54 tys. km2. Źródła typu krasowego na Wyż. Krakowsko- -częstochowskiej koło Zawiercia dlaczego
 • Gdzie jest Warwa Znaczenie ił warwowy jak lepiej
 • Lokalizacja Warzywa Co znaczy lub wieloletnie rośliny zielne, których części (np. owoce, nasiona, pędy, liście, kwiatostany) lub całe rośliny służą człowiekowi jako pokarm. Rośliny są kiedy
 • Położenie Waszyngton Krzyżówka terytorium Dystryktu Kolumbii (nie stanu), ok. 600 tys. mieszk. Ośrodek administracyjny, naukowy, kulturalny iturystyczny. Siedziba prezydenta (Biały Dom od czego zależy
 • Geografia Watt Co to jest szerokich równi pływowych odsłanianych spod wody podczas odpływu ( pływy), zajmujących znaczne powierzchnie wzdłuż wybrzeża Morza Północnego na terenie Niemiec na czym polega
 • Na mapie Watykan Słownik Europie na Płw. Apenińskim, usytuowany wgranicach Rzymu, pow. 0,44 km2, najmniejsze państwo świata, 1,0 tys. stałych mieszkańców (1995), ze stolicą różnice
 • Gdzie leży Wąwóz Czym jest owąskim, zwykle suchym dnie istromych zboczach, pozbawiona stale płynącego potoku, powstająca przez silną erozję podłoża zbudowanego zmiękkich skał wady i zalety
 • Współrzędne Wcios Co oznacza dolina wciosowa podobieństwa
 • Jak daleko Wda Tłumaczenie lewy dopływ Wisły; dł. 198 km, pow. dorzecza 2,3 tys. km2. Wypływa zjez. Krążno na Pojezierzu Kaszubskim, przepływa przez jez. Wdzydze, dolny bieg wobrębie czemu
 • Geo Morze Weddella Przykłady Atlantyckiego uwybrzeża Antarktydy, na wsch. od Ziemi Grahama; pow. 2,9 mln km2, głęb. maks. 6820 m, zasolenie 34. Brzegi kontynentu tworzą bariery lodowe co gorsze
 • Mapa Weld Definicja Afryce, na terytorium RPA iLesotho, pomiędzy G. Smoczymi akotliną Kalahari. Zbudowany głównie zpłytowo zalegających skał osadowych ze schyłku ery porównaj
 • Gdzie jest Wellington Encyklopedia Zelandii, ok. 150 tys. mieszk.; ośrodek przemysłowy (środków transportu, spożywczego, włókienniczego, chemicznego), handlowy, naukowy ikulturalny. Zabytkowe porównanie
 • Lokalizacja Wełtawa Jak działa główny lewy dopływ Łaby; dł. 435 km, pow. dorzecza 28 tys. km2. Źródła wSzumawie, wgórnym biegu płynie głęboko wciętą doliną górską; niżej przecina Kotlinę dlaczego
 • Położenie Wezera Czy jest Niemczech; dł. 440 km, pow. dorzecza 41 tys. km2. Powstaje na Wyż. Heskiej zpołączenia Werry iFuldy; górny bieg wszerokiej dolinie wobrębie Średniogórza jak lepiej
 • Geografia Wezuwiusz Pojęcie Włoszech niedaleko Neapolu, jedyny czynny na kontynencie europejskim; wys. 1277 m n.p.m. Współczesny stożek zajmuje rozległą kalderę, powstałą wtrakcie erupcji kiedy
 • Na mapie Brunatny Węgiel Wyjaśnienie stadium uwęglenia materii roślinnej między torfem awęglem kamiennym, ozawartości do 70% węgla. Znajduje zastosowanie jako paliwo oraz jako surowiec chemiczny od czego zależy
 • Gdzie leży Kamienny Węgiel Opis stadium uwęglania materii roślinnej, między węglem brunatnym aantracytem, ozawartości od 72% do 88% C. WPolsce jego pokłady powstały wgórnym karbonie na czym polega
 • Współrzędne Węgry Informacje wEuropie Środkowej, pow. 93,0 tys. km2, 10,2 mln mieszk. (1995), ze stolicą wBudapeszcie. Główną krainą geograficzną jest Niz. Panońska, niewielki obszar różnice
 • Jak daleko Transportowy Węzeł Znaczenie miejscowość, wktórej zbiegają się co najmniej 3 drogi transportowe, np. kolejowe (w. t. kolejowy), drogowe (w. t. drogowy). Wmiejscach tych często lokalizuje wady i zalety
 • Geo Out White Co znaczy współwystępowaniu pokrywy śnieżnej, mgły izamieci śnieżnej wrażenie zawieszenia wbiałej jednolitej przestrzeni ztowarzyszącą utratą orientacji; powstaje podobieństwa
 • Mapa Whitney Krzyżówka gór Sierra Nevada wzach. części USA; wys. 4418 m n.p.m. Zbudowany ze skał krystalicznych, posiada ostro zakończony wierzchołek pokryty wiecznym śniegiem czemu
 • Gdzie jest Who Co to jest Światowa Organizacja Zdrowia co gorsze
 • Lokalizacja Wiadukt Słownik budowla typu mostowego przeprowadzająca drogę komunikacyjną nad przeszkodą terenową inną niż woda, np. nad wąwozem, doliną lub nad inną drogą komunikacyjną porównaj
 • Położenie Wiatr Czym jest powietrza cechujący się określonym kierunkiem ( róża wiatru) iprędkością; jego przyczyną są różnice ciśnienia atmosferycznego występujące przy powierzchni porównanie
 • Geografia Wstępujący Wiatr Co oznacza anabatyczny wiatr dlaczego
 • Na mapie Przeważający Wiatr Tłumaczenie wiejącego wdanym miejscu znajwiększą częstością, zależy od położenia stacji wstosunku do prądów ziemskiej cyrkulacji atmosferycznej ilokalnej rzeźby terenu jak lepiej
 • Gdzie leży Wiatromierz Przykłady anemometr kiedy
 • Współrzędne Brockenu Widmo Definicja meteorologiczne, rodzaj fotometeoru, obserwowane najczęściej wgórach, gdy cień obserwatora jest rzucany na występującą tuż poniżej mgłę, cień ten wydaje się od czego zależy
 • Jak daleko Widzialność Encyklopedia największa odległość, zktórej jeszcze widoczne są wkierunku poziomym przedmioty; jest miarą przezroczystości powietrza; może być zmniejszona wskutek na czym polega
 • Geo Zmarzlina Wieczna Jak działa wieloletnia zmarzlina różnice
 • Mapa Wiedeń Czy jest 1,5 mln mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju; port na Dunaju. Siedziba organizacji międzynarodowych, m.in. europejskie biura ONZ wady i zalety
 • Gdzie jest Bezwzględny Wiek Pojęcie rzeźby terenu, zjawiska, szczątków organizmów żywych itd. określony wlatach. Wgeologii liczony jest zwykle wstosunku do roku 1950, umownie przyjętego jako podobieństwa
 • Lokalizacja Poprodukcyjny Wiek Wyjaśnienie wiek produkcyjny czemu
 • Położenie Produkcyjny Wiek Opis zdolności ludzi do pracy; zaczyna się od 18 roku życia itrwa do 59 wprzypadku kobiet i64 dla mężczyzn. Wyróżnia się ponadto wiek przedprodukcyjny i wiek co gorsze
 • Geografia Przedprodukcyjny Wiek Informacje wiek produkcyjny porównaj
 • Na mapie Względny Wiek Znaczenie geologicznego, skały itd. określany na zasadzie starszy - młodszy , bez uwzględniania czasu rzeczywistego zajścia zdarzenia. Podstawą ustalania w. w. skał jest porównanie
 • Gdzie leży Wieliczka Co znaczy na Pogórzu Karpackim, wwoj. krakowskim; ok. 18 tys. mieszk. Ośrodek turystyczny oraz uzdrowisko alergologiczne. Ośrodek wydobycia soli od XI w., wśredniowieczu dlaczego
 • Współrzędne Kanał Don Wołga Krzyżówka wRosji, łączący Wołgę zDonem, zbudowany wlatach 1948-1952 przez więźniów łagrów, biegnie od Wołgi (na pd. od Wołgogradu) do Cymlańskiego Zbiornika Wodnego (k jak lepiej
 • Jak daleko Nizina Wołoska Co to jest Rumuńska, Nizina kiedy
 • Geo Brytania Wielka Słownik zach. Europie na archipelagu złożonym zok. 5,5 tys. wysp, zktórych największą jest Wielka Brytania; pow. 244,1 tys. km2, 58,3 mln mieszk. (1995), ze stolicą od czego zależy
 • Mapa Ryftowa Dolina Wielka Czym jest pochodzenia tektonicznego we wsch. Afryce, pomiędzy kotliną Afar na pn. ijez. Niasa na pd.; dł. ok. 5600 km. Wczęści środk. rozdziela się na dwa ramiona na czym polega
 • Gdzie jest Kotlina Wielka Co oznacza wzach. części Ameryki Pn., wKordylierach, pomiędzy Górami Skalistymi na wsch. iSierra Nevada na zach.; pow. ok. 550 km2. Posiada budowę zrębową, składa się różnice
 • Lokalizacja Węgierska Nizina Wielka Tłumaczenie obszar na Węgrzech iw zach. Rumunii pomiędzy Średniogórzem Węgierskim na pn.-zach. iGórami Zachodnimi na pd.-wsch.; pow. 50 tys. km2, wys. 80-180 m n.p.m wady i zalety
 • Położenie Piaszczysta Pustynia Wielka Przykłady Australii, na wybrzeżu O. Indyjskiego; pow. 360 tys. km2, wys. 300- -700 m n.p.m. Złożona zczęści piaszczystej ikamienistej, liczne słone jeziora wysychające podobieństwa
 • Geografia Wiktorii Pustynia Wielka Definicja Australii, na pn. od niz. Nullarbor; pow. 300 tys. km2. Większa część piaszczysta, okresowo wysychające słone jeziora, sucholubna roślinność; jeden czemu
 • Na mapie Koralowa Rafa Wielka Encyklopedia koralowa na Ziemi, ciągnąca się wzdłuż pn.- wsch. wybrzeży Australii na M. Koralowym; dł. ponad 2 tys. km, szer. od 300 m do 2 km. Większość rafy zanurzona co gorsze
 • Gdzie leży Siklawa Wielka Jak działa Siklawa porównaj
 • Współrzędne Australijska Zatoka Wielka Czy jest wybrzeży Australii, część O. Indyjskiego; pow. 484 tys. km2, szer. 900 m; głęb. średnia 950 m, maks. 5080 m; najważniejszy port - Adelaide; połowy ryb, również porównanie
 • Jak daleko Wyspa Wielkanocna Pojęcie O. Spokojnym, wodległości ok. 3800 km od zach. wybrzeży Ameryki Pd.; pow. 165 km2. Obszar skalisty, krajobraz wulkaniczny. Klimat zwrotnikowy morski; ludność dlaczego
 • Geo Artezyjski Basen Wielki Wyjaśnienie basenów artezyjskich na Ziemi, położony wpn.-wsch. Australii; pow. 1,8 mln km2. Zajmuje rozległą nieckę między Wielkimi Górami Wododziałowymi na wsch jak lepiej
 • Mapa Bełt Wielki Opis Duńskich, pomiędzy wyspami Zelandia na wsch. iFionia na zach.; dł. 110 km, szer. 10 km. Głębokość toru wodnego umożliwia ruch statków pełnomorskich; wbudowie kiedy
 • Gdzie jest Wschodni Erg Wielki Informacje piaszczysta wpn. części Sahary, na terytorium Algierii iczęściowo Tunezji; pow. ok. 110 tys. km2. Wysokość wydm dochodzi do 200 m, liczne wysychające wlecie od czego zależy
 • Lokalizacja Zachodni Erg Wielki Znaczenie piaszczysta wpn.-zach. części Sahary, na terytorium Algierii; pow. ok. 70 tys. km2. Bogate zasoby wód podziemnych umożliwiają istnienie wielu oaz, wktórych na czym polega
 • Położenie Przemysłowy Obszar Wielki Co znaczy wsch. część USA iprzygraniczną część Kanady leżącą nad Wielkimi Jeziorami iwzdłuż Rzeki Św. Wawrzyńca; nazywany też Amerykańsko--Kanadyjskim Pasem różnice
 • Geografia Ocean Wielki Krzyżówka Spokojny, Ocean wady i zalety
 • Na mapie Afrykański Rów Wielki Co to jest Wielka Dolina Ryftowa podobieństwa
 • Gdzie leży Wododziałowe Góry Wielkie Słownik górski wzdłuż wsch. wybrzeży Australii; dł. 4000 km, najwyższy szczyt Góra Kościuszki (2228 m n.p.m.). Wyraźna asymetria: strome stoki wschodnie, opadające ku czemu
 • Współrzędne Jeziora Wielkie Czym jest wAmeryce Pn. na pograniczu Kanady iUSA, wdorzeczu Rzeki Św. Wawrzyńca, ołącznej pow. ok. 245tys.km2. Są to: Jez. Górne, Huron, Michigan, Erie iOntario co gorsze
 • Jak daleko Niedźwiedzie Jezioro Wielkie Co oznacza wKanadzie wprowincji Terytoria Pn.- Zach., wdorzeczu Mackenzie, na wys. 119 m n.p.m.; pow. 31,8 tys. km2, głęb. maks. 413m. Brzegi skaliste, porośnięte lasem porównaj
 • Geo Niewolnicze Jezioro Wielkie Tłumaczenie wKanadzie wprowincji Terytoria Pn.- Zach., wdorzeczu Mackenzie, na wys. 156 m n.p.m.; pow. 28,4 tys. km2, głęb. maks. 614m. Pochodzenie lodowcowe, brzegi porównanie
 • Mapa Słone Jezioro Wielkie Przykłady jezioro wAmeryce Pn., we wsch. części Wielkiej Kotliny (USA, stan Utah), na wys. 1280m n.p.m.; pow. zmienna od 2,8 tys. do 6tys.km2, głęb. maks. 16m. Zasolenie dlaczego
 • Gdzie jest Równiny Wielkie Definicja wśrodk. części Ameryki Pn., po wsch. stronie Gór Skalistych, na terytorium USA iKanady; wys. ok. 450-1800 m n.p.m., wzrastająca ku zach. Rozciąga się od jak lepiej
 • Lokalizacja Wielkopolska Encyklopedia wdorzeczu środkowej Warty, uważana za kolebkę państwa polskiego. Pod względem geogr. obejmuje Niz. Wielkopolską na pd. iPojezierze Wielkopolskie na pn kiedy
 • Położenie Nizina Wielkopolska Jak działa wzach. Polsce, wdorzeczu środkowej Warty, Prosny iBaryczy; pomiędzy Wałem Trzebnickim na pd. iPojezierzem Wielkopolskim na pn.; pow. 17 tys. km2, wys. 75-150 m od czego zależy
 • Geografia Pojezierze Wielkopolskie Czy jest pojezierzy, pomiędzy dolinami Warty iObry na pd. oraz Wisły iNoteci na pn.; od zach. graniczy zPojezierzem Lubuskim; pow. 16 tys. km2. Krajobraz ukształtowany na czym polega
 • Na mapie Wielograniec Pojęcie graniak wiatrowy różnice
 • Gdzie leży Zmarzlina Wieloletnia Wyjaśnienie co najmniej 2 zimy grunt oraz wody podziemne. Występuje na obszarach zimnego isuchego klimatu, gdzie brak lub mała ilość śniegu nie izoluje gruntu przed mrozem wady i zalety
 • Współrzędne Wien Opis Wiedeń podobieństwa
 • Jak daleko Słońca Wokół Wieniec Informacje meteorologiczne, rodzaj fotometeoru; ma postać kolorowych koncentrycznych pierścieni widocznych bezpośrednio wokół Słońca lub Księżyca, powstałych wskutek czemu
 • Geo Wientian Znaczenie Mekongiem, ok. 440 tys. mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju. Przemysł włókienniczy, drzewny, spożywczy; port rzeczny. Liczne zabytki co gorsze
 • Mapa Wieprz Co znaczy Polsce, prawy dopływ Wisły; dł. 303 km, pow. dorzecza 10,4 tys. km2. Źródła wśrodk. części Roztocza, na pn. od Tomaszowa Lubelskiego; środkowy bieg wdość porównaj
 • Gdzie jest Wierchojańsk Krzyżówka miasto wJakucji we wsch. Syberii, ok. 2 tys. mieszk. Jedno znajzimniejszych miejsc na Ziemi: zimą temperatura powietrza spada do -70C (latem sięga nawet +30C porównanie
 • Lokalizacja Góry Wierchojańskie Co to jest wsch. Azji, na wsch. od doliny Leny iAłdanu, na terytorium Federacji Rosyjskiej; dł. 1200 km, wys. do 2389 m n.p.m. Zbudowane gł. zpaleozoicznych skał dlaczego
 • Położenie Wilno Słownik 560 tys. mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju. Zakłady przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, spożywczego; węzeł komunikacyjny Ośrodek jak lepiej
 • Geografia Windhuk Czym jest stolica Namibii, ok. 125 tys. mieszk., ośrodek gospodarczy ihandlowy. Wcentrum miasta ekspozycja-pomnik deszczu meteorytów żelaznych kiedy
 • Na mapie Wszechocean Co oznacza ocean światowy od czego zależy
 • Gdzie leży Wietnam Tłumaczenie Azji na Płw. Indochińskim nad M. Południowochińskim, pow. 331,7 tys. km2, 74,5 mln mieszk. (1995), ze stolicą wHanoi. Główne krainy geograficzne to wyżyna Viet na czym polega
 • Współrzędne Wietrzenie Przykłady strukturze iskładzie skały dokonujące się wwyniku oddziaływania na nią czynników atmosferycznych, wody stojącej ipodziemnej oraz organizmów żywych różnice
 • Jak daleko Biogeniczne Wietrzenie Definicja wpływem działalności organizmów roślinnych izwierzęcych. Obejmuje m.in. rozsadzanie skał korzeniami drzew rosnących wszczelinach, działanie kwasów humusowych wady i zalety
 • Geo Chemiczne Wietrzenie Encyklopedia wtrakcie którego następuje zmiana składu chemicznego imineralnego skały wyjściowej, polegająca na usunięciu pewnych minerałów ipowstaniu nowych wwyniku reakcji podobieństwa
 • Mapa Fizyczne Wietrzenie Jak działa polegający tylko na rozpadzie skały bez zmiany jej składu chemicznego imineralnego. Może mieć charakter wietrzenia mrozowego, wietrzenia termicznego czemu
 • Gdzie jest Kawernowe Wietrzenie Czy jest nisz izagłębień na powierzchniach skalnych, głównie wwyniku wietrzenia solnego. W. k. jest szczególnie typowe dla strefy suchej, ale np. w piaskowcach zachodzi co gorsze
 • Lokalizacja Mrozowe Wietrzenie Pojęcie fizycznego, występujący wobszarach, wktórych występują zmiany temperatur powietrza zdodatnich na ujemne iodwrotnie. Jego motorem jest woda zamarzająca porównaj
 • Położenie Solne Wietrzenie Wyjaśnienie fizycznego, charakterystyczny zwłaszcza dla klimatu suchego, gdzie znaczącym zjawiskiem jest utrata wilgoci przez parowanie. Wjego wyniku następuje wytrącenie porównanie
 • Geografia Termiczne Wietrzenie Opis fizycznego, charakterystyczny dla klimatów odużych wahaniach temperatur. Nagrzewanie, anastępnie oziębianie skał powoduje powstawanie naprężeń związanych dlaczego
 • Na mapie Wieżyca Informacje wzniesienie morenowe na Pojezierzu Kaszubskim koło Kartuz, najwyższe wnizinnej części Polski; wys. 329 m n.p.m. Las bukowy, rezerwat przyrody jak lepiej
 • Gdzie leży Wigry Znaczenie Pojezierzu Suwalskim; pow. 21,9 km2, głęb. do 73 m. Pochodzenie lodowcowe, rynnowe; urozmaicona linia brzegowa. Brzegi na ogół wysokie, wwiększości zalesione kiedy
 • Współrzędne Wiktoria Co znaczy stolica Seszeli, ok. 24 tys. mieszk.; ośrodek handlowy iturystyczny; port od czego zależy
 • Jak daleko Jezioro Wiktorii Krzyżówka Afryki itrzecie na świecie, położone na Wyż. Wschodnioafrykańskiej wdorzeczu Nilu, na pograniczu Kenii, Ugandy iTanzanii, na wys. 1134 m n.p.m.; pow. 68tys na czym polega
 • Geo Wodospad Wiktorii Co to jest Afryce na rzece Zambezi, na granicy Zambii iZimbabwe; wys. 108-120 m, szerokość 1800m. Próg wodospadu powstał na krawędzi pokrywy lawowej; małe skaliste wyspy różnice
 • Mapa Powietrza Wilgotność Słownik wodnej wpowietrzu; określana wjednostkach wagowych (wilgotność bezwzględna), ciśnienia ( ciśnienie pary wodnej, niedosyt wilgotności), temperatury wady i zalety
 • Gdzie jest Równikowy Las Wilgotny Czym jest puszcza tropikalna podobieństwa
 • Lokalizacja Willemstad Co oznacza Holenderskich nad M. Karaibskim na wyspie Curacao, ok. 44 tys. mieszk. Port naftowy, ośrodek przemysłowy, handlowy, naukowy iturystyczny. Zabytkowa zabudowa czemu
 • Położenie Willy Willy Tłumaczenie lokalna nazwa cyklonu tropikalnego używana wpn. części Australii, gdzie cyklon nadchodzi znad O. Spokojnego przemieszczając się ku zachodowi co gorsze
 • Geografia Winnipeg Przykłady Kanadzie, stolica prowincji Manitoba, ok. 600 tys. mieszk. Ośrodek przemysłowy ihandlowy prerii kanadyjskiej; centrum naukowe ikulturalne, m.in. Centrum porównaj
 • Na mapie Winnipegosis Definicja wKanadzie wprowincji Manitoba, wdorzeczu rzeki Nelson, na wys. 253 m n.p.m.; pow. 5,4 tys. km2, głęb. maks. 11 m. Pochodzenie lodowcowe, stanowi resztkę porównanie
 • Gdzie leży Winorośl Encyklopedia opędach długości do 40 m, uprawiane na wszystkich kontynentach wstrefie klimatu umiarkowanego iciepłego. Grona, często rozgałęzione, zawierają kuliste lub dlaczego
 • Współrzędne Pyłowy Wir Jak działa atmosferyczne zkategorii litometeorów; niewielkie zawirowanie powietrza oosi wprzybliżeniu pionowej irozmiarach tornado, ale od niego słabsze, wktórym krąży jak lepiej
 • Jak daleko Wirowość Czy jest spiralnego wokół pionowej osi występująca wpłynach (tzn. gazach icieczach); wprzypadku atmosfery w. odgrywa zasadniczą rolę w bilansie cieplnym Ziemi poprzez kiedy
 • Geo Dalmatyńskie Wybrzeże Pojęcie charakteryzujący się występowaniem wysokich półwyspów iwysp równoległych do linii brzegowej lądu stałego, oddzielonych głębokimi zatokami iprzesmykami od czego zależy
 • Mapa Wisła Wyjaśnienie wPolsce; dł. 1047 km, pow. dorzecza 194 tys. km2. Źródła wBeskidzie Śląskim na stokach Baraniej Góry; najwyższy bieg górski, niżej płynie wosi kotlin na czym polega
 • Gdzie jest Wisłok Opis lewy dopływ Sanu; dł. 205 km, pow. dorzecza 3,5 tys. km2. Źródła we wsch. części Beskidu Niskiego, wgórnym biegu malowniczy przełom przez Pogórze Bukowskie różnice
 • Lokalizacja Wisłoka Informacje Kotlinie Sandomierskiej, prawy dopływ Wisły; dł. 164 km, pow. dorzecza 4,1 tys. km2. Źródła wśrodk. części Beskidu Niskiego, niżej przecina Doły Jasielsko wady i zalety
 • Położenie Mierzeja Wiślana Znaczenie półwysep odcinający Zalew Wiślany od Zat. Gdańskiej, przecięty granicą państwową Polski iFederacji Rosyjskiej; łączna dł. 60 km. Ma postać piaszczystego wału podobieństwa
 • Geografia Zalew Wiślany Co znaczy Bałtyckiego na wsch. od ujścia Wisły, oddzielona od morza długą Mierzeją Wiślaną; pow. 840 km2, dł. 90 km, głęb. do 5 m. Znajduje się na terytorium Polski czemu
 • Na mapie Wkra Krzyżówka prawy dopływ Narwi; dł. 249 km, pow. dorzecza 5,3 tys. km2. Źródła (jako Nida) we wsch. części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego koło Nidzicy, wgórnym biegu co gorsze
 • Gdzie leży Puszcza Wkrzańska Co to jest na Pobrzeżu Szczecińskim, na zach. od ujścia Odry do Zalewu Szczecińskiego; leży na terytorium Polski iNiemiec, pow. wgranicach Polski 337 km2. Dominują bory porównaj
 • Współrzędne Władywostok Słownik części Federacji Rosyjskiej, nad M. Japońskim; ok. 600 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu stoczniowego, maszynowego, drzewnego irybnego; port, baza rybacka porównanie
 • Jak daleko Wołga Czym jest Europie, na terytorium Rosji; najdłuższa rzeka kontynentu, dł. 3530 km, pow. dorzecza 1,4 mln km2. Źródła na wzgórzach Wałdaj na pn.-zach. od Moskwy; górny dlaczego
 • Geo Włochy Co oznacza Europie, pow. 301,3 tys. km2, 57,2 mln mieszk. (1995), ze stolicą wRzymie. Główne krainy geograficzne to Alpy, Niz. Padańska, Apeniny, Sardynia iSycylia jak lepiej
 • Mapa Włocławek Tłumaczenie Polsce nad Wisłą, ok. 125 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu papierniczego, chemicznego, ceramicznego, maszynowego, metalowego, precyzyjnego, włókienniczego kiedy
 • Gdzie jest Wodny Zbiornik Włocławski Przykłady retencyjny na Wiśle, utworzony w1970 przez spiętrzenie wód zaporą pod Włocławkiem; dł. 59 km, szer. 2,5 km. Przy zaporze największa wPolsce elektrownia wodna od czego zależy
 • Lokalizacja Wmo Definicja Światowa Organizacja Meteorologiczna na czym polega
 • Położenie Wyspa Encyklopedia otoczony ze wszystkich stron wodą. Wzbiornikach wodnych ostałym poziomie lustra wody w. są stałe; przy zmiennym poziomie wody, np. na wybrzeżach poddanych różnice
 • Geografia Wyspa Wniebowstąpienia Jak działa wpd. części O. Atlantyckiego; pow. 88 km2. Administracyjnie związana zWyspą Św. Heleny, jest posiadłością brytyjską. Znana zwielkiej liczby żółwi morskich. Gł wady i zalety
 • Na mapie Wnp Czy jest Wspólnota Niepodległych Państw podobieństwa
 • Gdzie leży Mineralna Woda Pojęcie najmniej 1 g rozpuszczonych substancji w1 litrze wody; ilość ta oddziałuje już na organizm człowieka. Dzielą się na 3 główne grupy wg dominującego anionu czemu
 • Współrzędne Przechłodzona Woda Wyjaśnienie temperatury niższej niż normalny punkt zamarzania, ale wciąż pozostająca wstanie ciekłym. Jest to zjawisko powszechnie występujące wchmurach, gdzie kropelki co gorsze
 • Jak daleko Słodka Woda Opis woda zawierająca najwyżej 0,5 g/dm3 rozpuszczonych substancji, przez to zdatna do picia bez ograniczeń. Zob. też woda mineralna, woda zmineralizowana porównaj
 • Geo Wolna Woda Informacje woda zdolna do przemieszczania się pod wpływem grawitacji porównanie
 • Mapa Zmineralizowana Woda Znaczenie woda ozawartości rozpuszczonych substancji od 0,5 do 1,0 g/dm3. Zob. też woda mineralna dlaczego
 • Gdzie jest Wodociąg Co znaczy technicznych przeznaczonych do zaopatrywania wwodę odbiorców wsposób zorganizowany iciągły. Składa się zujęcia wody, urządzeń do jej podnoszenia, uzdatniania jak lepiej
 • Lokalizacja Wodospad Krzyżówka korycie rzeki, przez który woda spada pionowo wdół. Przyczyny powstania w. mogą być różne: np. występowanie skał twardszych, mniej podatnych na erozję kiedy
 • Położenie Wogezy Co to jest wsch. Francji, na zach. od doliny irowu Renu; dł. 200 km, najwyższy szczyt Grand Ballon (1424 m n.p.m.). Zbudowane ze skał krystalicznych iosadowych od czego zależy
 • Geografia Województwo Słownik administracyjnego wyższego stopnia. WPolsce pierwsze w. powstały ok. XIV w. zziem dawnych księstw dzielnicowych. Po II wojnie światowej w.stanowią największe na czym polega
 • Na mapie Wolfram Czym jest zastosowanie jako domieszka do specjalnych gatunków stali, do wyrobu stopów idrucików wżarówkach elektrycznych. Największe złoża znajdują się wChinach, Rosji różnice
 • Gdzie leży Wolin Co oznacza na M. Bałtyckim, oddzielająca wraz zwyspą Uznam Zalew Szczeciński od otwartego morza; pow. 265 km2. Urozmaicony krajobraz; wczęści pn. wzgórza morenowe owys wady i zalety
 • Współrzędne Wolta Tłumaczenie wGhanie iBurkina Faso; powstaje zpołączenia Czarnej iBiałej Wolty; dł. 1400 km, pow. dorzecza 388 tys km2. Cechuje się dużą zmiennością wodostanu - wporze podobieństwa
 • Jak daleko Ruchoma Wydma Przykłady wydma przemieszczająca się zgodnie zkierunkiem dominujących wiatrów. Do w. r. należą barchany, wydmy sierpowate i wydmy paraboliczne czemu
 • Geo Wyżyna Wołyńska Definicja zach. Ukrainie, wdorzeczu górnego Bugu iprawobrzeżnych dopływów Prypeci; wys. 200-400 m n.p.m. Krajobraz falisty, zgrubymi pokrywami lessu rozciętymi dolinami co gorsze
 • Mapa Wyspa Wrangla Encyklopedia we wsch. części M. Arktycznego, między M. Wschodniosyberyjskim iM. Czukockim; pow. 7,3 tys. km2. Teren górzysty, pokryty kamienistą tundrą; klimat podbiegunowy porównaj
 • Gdzie jest Wrocław Jak działa zach. Polsce, na Niz. Śląskiej nad Odrą; ok. 650 tys. mieszk. Duży ośrodek przemysłu elektrotechnicznego, środków transportu, metalowego, maszynowego porównanie
 • Lokalizacja Fiordowe Wybrzeże Czy jest długimi zatokami ( fiordy) wnikającymi głęboko wląd, powstałymi przez zalanie dawnych dolin lodowcowych wodami morskimi wtrakcie podnoszenia się poziomu morza dlaczego
 • Położenie Klifowe Wybrzeże Pojęcie wybrzeże, wktórym ląd opada ku morzu stromymi, często urwistymi stokami - klifami jak lepiej
 • Geografia Przemysłowy Okręg Wrocławski Wyjaśnienie na Niz. Śląskiej, wwoj. wrocławskim iopolskim. Zajmuje pow. 2,2 tys. km2 idostarcza ok. 2,5% krajowej produkcji sprzedanej przemysłu. Dominuje przemysł kiedy
 • Na mapie Wyżyna Wschodnioafrykańska Opis wyżynny we wsch. Afryce, pomiędzy Wielką Doliną Ryftową na zach. iO. Indyjskim na wsch.; na terytorium Tanzanii, Kenii iUgandy. Wys. 1000-1300 m n.p.m od czego zależy
 • Gdzie leży Prąd Wschodnioaustralijski Informacje na O. Spokojnym; powstaje zPrądu Południoworównikowego, płynie na pd. imiędzy Tasmanią aNową Zelandią łączy się zwiększym Dryfem Wiatrów Zachodnich na czym polega
 • Współrzędne Morze Wschodniochińskie Znaczenie wzach. części O. Spokojnego, między Chinami awyspami Riukiu iKiusiu; pow. 836 tys. km2, głęb. maks. 2999 m; zasolenie 30-34 ; pływy do 7,5 m. Do M. W. uchodzi różnice
 • Jak daleko Nizina Wschodnioeuropejska Co znaczy równinnych ifalistych obszarów we wsch. Europie, znajdujących się na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Estonii, Litwy iŁotwy; orozciągłości południkowej ok wady i zalety
 • Geo Morze Wschodniosyberyjskie Krzyżówka Arktycznego upn. wybrzeża Azji, między Wyspami Nowosyberyjskimi aWyspą Wrangla; pow. 936 tys. km2, głęb. maks. 915 m; zasolenie 20-30. Do M. W. uchodzą podobieństwa
 • Mapa Odpływu Wskaźnik Co to jest warstwa wody, która utworzyłaby się, gdyby wielkość odpływu rozlać na badany obszar; wielkość podawana wmm czemu
 • Gdzie jest Państw Niepodległych Wspólnota Słownik związek polityczno-wojskowy igospodarczy Rosji i10 (początkowo) byłych republik związkowych ZSRR, zbliżony do formuły konfederacji, powstały po ogłoszeniu co gorsze
 • Lokalizacja Cooka Wyspy Czym jest części środkowego Pacyfiku, pow. 234 km2, 19 tys. mieszk. (1994), stolica Avarua. Produkt narodowy brutto 3,0 tys. $/osobę (1994). Główne źródło dochodów kraju porównaj
 • Położenie Feminizacji Współczynnik Co oznacza kobiet do liczby mężczyzn; wPolsce wynosił w1995 105,5 ibył większy wmieście niż na wsi (odpowiednio 109,1 i100,0). Ponadto wartość w. f. zmieniała się od 95,1 porównanie
 • Geografia Geograficzne Współrzędne Tłumaczenie wartości długości geograficznej i szerokości geograficznej punktu, umożliwiające określenie jego położenia na Ziemi dlaczego
 • Na mapie Wiatr Wstępujący Przykłady anabatyczny wiatr jak lepiej
 • Gdzie leży Wulkan Definicja powstałe wmiejscu wydostania się magmy na powierzchnię ziemi ( erupcja), zbudowane ze skał będących produktami erupcji: lawy iutworów piroklastycznych. Wjego kiedy
 • Współrzędne Błotny Wulkan Encyklopedia pagórek (do 50 m wys.), zotworem wczęści szczytowej, zktórego wydobywa się uwodniona mieszanina piasku iiłu. Erupcja błotnistej masy zachodzi pod wpływem od czego zależy
 • Jak daleko Tarczowy Wulkan Jak działa kształt rozległej płaskiej tarczy ośrednicy często dziesiątków km, zbudowany z lawy omałej lepkości, mającej zdolność szerokiego rozlewania się po powierzchni na czym polega
 • Geo Wulkanizm Czy jest związanych zwydobywaniem się magmy isubstancji jej towarzyszących na powierzchnię terenu. W. jest przeciwieństwem plutonizmu, natomiast obie grupy procesów różnice
 • Mapa Wybrzeże Pojęcie określenie pasa lądu położonego wbezpośredniej bliskości zbiornika morskiego, oddzielonego od morza linią brzegową. Wzależności od jej przebiegu iinnych cech w wady i zalety
 • Gdzie jest Słoniowej Kości Wybrzeże Wyjaśnienie Afryce nad Zat. Gwinejską, pow. 322,5 tys. km2, 14,2 mln mieszk. (1995), ze stolicą wJamusukro. Główne krainy geograficzne to wyżyna Górnej Gwinei inizina podobieństwa
 • Lokalizacja Mangrowe Wybrzeże Opis typ wybrzeża płaskiego wstrefie równikowej, porośniętego przez lasy mangrowe, cyklicznie zalewane przez sięgające daleko wgłąb lądu przypływy ( pływy czemu
 • Położenie Płaskie Wybrzeże Informacje wybrzeże, wktórym nadmorską część lądu tworzy równina. Powstaje przez wynurzenie dawnego dna morskiego strefy przybrzeżnej co gorsze
 • Geografia Riasowe Wybrzeże Znaczenie obszaru górskiego (ale nie zlodowaconego) lub wyżynnego, rozciętego przez głębokie doliny rzeczne (ria) będące obecnie zatokami. Mogą one sięgać dziesiątki km porównaj
 • Na mapie Szkierowe Wybrzeże Co znaczy urozmaicone występowaniem wielkiej ilości małych skalistych wysepek (szkierów), będących pierwotnie wzniesieniami wygładzonymi przez lądolód ( mutonami porównanie
 • Gdzie leży Wiatrowe Wychładzanie Krzyżówka połączony efekt ochładzania organizmu pod wpływem temperatury powietrza iprędkości wiatru; straty ciepła zodsłoniętej skóry rosną wraz zprędkością wiatru, stąd dlaczego
 • Współrzędne Wydma Co to jest powstająca przez osadzanie piasku niesionego przez wiatr, zwykle wymuszone przez istnienie przeszkody terenowej lokalnie spowalniającej jego prędkość. W jak lepiej
 • Jak daleko Gwiaździsta Wydma Słownik piramidy, wktórej zpunktu centralnego rozchodzi się kilka ramion. W. g. są kształtowane przez wiatry wiejące zróżnych kierunków, aich umiejscowienie jest stałe kiedy
 • Geo Paraboliczna Wydma Czym jest wkształcie litery U, której obniżone ramiona zwrócone są pod wiatr, awysunięta jest centralna, najwyższa część. W. p. występują wobszarach stosunkowo od czego zależy
 • Mapa Podłużna Wydma Co oznacza długiego (do setek km) wału oprzebiegu równoległym do kierunku dominujących wiatrów. Jej umiejscowienie jest stałe, apiasek jest tylko na przemian przesypywany na czym polega
 • Gdzie jest Sierpowata Wydma Tłumaczenie półksiężycowatym zarysie podstawy iobniżonych ramionach wysuniętych przed centralną, najwyższą część zgodnie zdominującym kierunkiem wiatru. Mogą mieć postać różnice
 • Lokalizacja Utrwalona Wydma Przykłady utraciła zdolność ruchu wskutek porośnięcia przez roślinność. Obecność w. u. jest ważnym wskaźnikiem zmian klimatu, bardziej suchego wprzeszłości. Utrwalanie wady i zalety
 • Położenie Wykres Definicja przedstawienie danych liczbowych. W. mogą być: a) porównawcze, gdy przedstawiają to samo zjawisko dla różnych obiektów; b) dynamiczne, gdy pokazują zmienność podobieństwa
 • Geografia Ekonomiczna Strefa Wyłączna Encyklopedia rozciągający się poza morzem terytorialnym. Państwo nabrzeżne posiada wniej suwerenne prawo eksploatacji zasobów żywych, mineralnych, wód morskich, dna czemu
 • Na mapie Handlowa Wyłączność Jak działa porozumienie między producentem ihandlowcem, które zabrania handlowcowi wprowadzania do sprzedaży wyrobów innych producentów co gorsze
 • Gdzie leży Barterowa Wymiana Czy jest bezpośrednia wymiana towarów iusług, bez posługiwania się pieniądzem porównaj
 • Współrzędne Wymierania Pojęcie geologicznej Ziemi, wktórych dochodziło do gwałtownych zmian wświecie roślinnym izwierzęcym, wyrażających się równoczesnym znikaniem większości istniejących porównanie
 • Jak daleko Mapy Wymierność Wyjaśnienie jedna zcech mapy, umożliwiająca dokonywanie obliczeń rzeczywistych odległości, powierzchni ikątów dlaczego
 • Geo Solny Wysad Opis zbudowane zplastycznych warstw soli, które pod naciskiem warstw nadległych zostały wypchnięte do góry przebijając je (Rys. 12). W. s. jest więc przykładem jak lepiej
 • Mapa Wysięk Informacje słaby wypływ wody podziemnej nasączający teren, ale bez widocznego odprowadzenia wody kiedy
 • Gdzie jest Wysoczyzna Znaczenie na obszarach niegdyś zlodowaconych, mająca postać nieco wyniesionej nad otoczenie, rozległej iraczej wyrównanej powierzchni. W. są zbudowane zosadów od czego zależy
 • Lokalizacja Wysortowanie Co znaczy określająca stopień jego jednorodności pod względem wielkości poszczególnych ziaren. Osad odobrym w. to np. składający się tylko zziaren piasku; ozłym w na czym polega
 • Położenie Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Krzyżówka wAmeryce Środkowej naMałych Antylach; pow. 355 km2, 104tys. mieszk. (1994), zośrodkiem administracyjnym wCharlotte Amalie. Produkt narodowy brutto 15,0 tys. $ różnice
 • Geografia Farerskie Wyspy Co to jest Wyspy Owcze wady i zalety
 • Na mapie Marshalla Wyspy Słownik wcentralnej części Oceanii, sąsiaduje od zach. zKarolinami aod pd. zWyspami Gilberta, pow. 180 km2, 60 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wDalap-Uliga-Darrit podobieństwa
 • Gdzie leży Normandzkie Wyspy Czym jest położonych wkanale La Manche, będących terytorium autonomicznym Wielkiej Brytanii, opow. 195 km2, 147 tys. mieszkańców (1995), zgłównymi ośrodkami St Helier czemu
 • Współrzędne Owcze Wyspy Co oznacza Atlantyku, wpołowie drogi między Islandią aNorwegią; terytorium autonomiczne Danii, pow. 1,4 tys. km2, 44 tys. mieszk. (1995), zgłównym ośrodkiem wThorshavn co gorsze
 • Jak daleko Salomona Wyspy Tłumaczenie tysiąca wysp wpd.-zach. części Pacyfiku, pow. 28,9 tys. km2, 366 tys. mieszk. (1994), stolica Honiara. Produkt narodowy brutto 2,5 tys. $/osobę (1994). W. S porównaj
 • Geo Wywierzysko Przykłady miejsce wypływu wód krasowych na powierzchnię ziemi (Fot. 41). Najbardziej znane w. wPolsce to Lodowe Źródło wDolinie Kościeliskiej wTatrach owydajności ok porównanie
 • Mapa Baryczny Wyż Definicja barycznego orozmiarach poziomych od setek do kilku tysięcy kilometrów, otoczony co najmniej jedną zamkniętą izobarą; najwyższe ciśnienie atmosferyczne panuje dlaczego
 • Gdzie jest Demograficzny Wyż Encyklopedia zwiększenie się przyrostu naturalnego jak lepiej
 • Lokalizacja Zwrotnikowe Wyże Jak działa podwyższonego ciśnienia atmosferycznego obejmujące całą Ziemię wszerokościach zwrotnikowych ipodzwrotnikowych półkuli pn. ipd.; podczas zimy na odpowiedniej kiedy
 • Położenie Wyżyna Czy jest obok nizin igór, typów rzeźby terenu, nie posiadający jednak precyzyjnej definicji. Przyjmuje się, że jest to obszar położony przynajmniej 300 m n.p.m od czego zależy
 • Geografia Gospodarczy Wzrost Pojęcie zmiany ilościowe wgospodarce, wyrażające się poszerzaniem zdolności danego kraju do zwiększonej produkcji dóbr iusług pożądanych przez ludzi. Po dłuższym na czym polega
 • Na mapie Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Wyjaśnienie uwybrzeży zach. Afryki na O. Atlantyckim, pow. 1,0 tys. km2, 128 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wSăo Tom. Produkt narodowy brutto 370 $/osobę (1992 różnice
 • Gdzie leży Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku Opis państw podjęte zinicjatywy Australii, zawarte w1989 imające na celu wprowadzenie wolnego handlu między państwami stowarzyszonymi do 2020. Obok krajów wady i zalety

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku co znaczy Wyspy Świętego Tomasza i Książęca krzyżówka wzrost gospodarczy co to jest wyżyna słownik wyże zwrotnikowe czym. definicja.

Gdzie jest Warnisz co znaczy WTO krzyżówka wygład lodowcowy co to jest wyjaśnienie.