Recypient co znaczy RFN

Rzym co znaczy rzeźba tektoniczna krzyżówka rzeźba strukturalna co to jest rzeźba płytowa słownik.

recypient krzyżówka co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na R

 • Gdzie jest Recypient Co znaczy rzeka, do której wpływa dopływ porównanie
 • Lokalizacja Rfn Krzyżówka Republika Federalna Niemiec dlaczego
 • Położenie Śródziemnomorska Roślinność Co to jest lasy izarośla twardolistne jak lepiej
 • Geografia Rozbieżność Słownik dywergencja kiedy
 • Na mapie Rpa Czym jest Republika Południowej Afryki od czego zależy
 • Gdzie leży Jezioro Rudolfa Co oznacza Turkana na czym polega
 • Współrzędne Żelaza Rudy Tłumaczenie żelazo różnice
 • Jak daleko Rabi Przykłady lokalna nazwa suchej pory ( monsunu zimowego) wpn. Indiach; także zboża zasiane wtym czasie, azbierane późną wiosną. Zob. też kharif wady i zalety
 • Geo Redyk Definicja na Podhalu przepędzenie owiec ze wsi na górskie pastwiska (r. wiosenny) oraz odwrotne przepędzenie owiec zpastwisk do wsi (r. jesienny podobieństwa
 • Mapa Pfalz Rheinland Encyklopedia Nadrenia-Palatynat czemu
 • Gdzie jest Ria Jak działa wybrzeże riasowe co gorsze
 • Lokalizacja Daszan Ras Czy jest Wyż. Abisyńskiej, wEtiopii, wmasywie górskim Semien; wys. 4620 m n.p.m.; pochodzenia wulkaniczego; do 3000 m n.p.m. porośnięty suchym lasem iglastym, powyżej porównaj
 • Położenie Rosario Pojęcie nad Paraną, ok. 1,1 mln mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego, chemicznego, maszynowego inaukowy; port morski. Jeden zośrodków emigracji polskiej wArgentynie porównanie
 • Geografia Roseau Wyjaśnienie stolica Dominiki nad M. Karaibskim, ok. 16 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego iturystyczny; port dlaczego
 • Na mapie Rodos Opis Śródziemnym, wpobliżu wybrzeża Turcji, należąca do archipelagu Sporadów; pow. 1,4 tys. km2. Krajobraz górzysty, wys. do 1215 m n.p.m. Uprawa zbóż, drzew jak lepiej
 • Gdzie leży Gwiazdowy Rok Informacje Ziemia dokonuje pełnego obiegu wokół Słońca, innymi słowy czas powrotu Słońca wjego pozornym ruchu wzdłuż ekliptyki do tego samego miejsca na tle gwiazd; jego kiedy
 • Współrzędne Rabat Znaczenie Atlantykiem, ok. 560 tys. mieszk. (aglomeracja 1,5 mln); duży ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego, skórzanego, metalowego; węzeł komunikacyjny, port od czego zależy
 • Jak daleko Raba Co znaczy prawy dopływ Wisły; dł. 132 km, pow. dorzecza 1,5 tys. km2. Źródła wzach. części Gorców, płynie głęboką doliną przecinając wzniesienia Beskidu Wyspowego na czym polega
 • Geo Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Krzyżówka organizacja mająca za zadanie koordynację współpracy gospodarczej państw uzależnionych politycznie iekonomicznie od ZSRR. Powstała w1949 wMoskwie; utworzyły ją różnice
 • Mapa Radiosonda Co to jest meteorologiczny do pomiaru podstawowych cech fizycznych atmosfery, jak temperatura, ciśnienie, wilgotność, kierunek iprędkość wiatru, wprofilu od powierzchni wady i zalety
 • Gdzie jest Woda Radoczynna Słownik zawierająca rad lub radon wilości co najmniej 2 nCi/dm3. WPolsce występują wŚwieradowie Zdroju (Źródło M. Skłodowskiej-Curie: 55 nCi/dm3), Czerniawie Zdroju podobieństwa
 • Lokalizacja Rodan Czym jest iFrancji; dł. 812 km, pow. dorzecza 100 tys. km2. Źródła wAlpach Pennińskich wSzwajcarii, przepływa przez Jez. Genewskie iniżej głębokim przełomem przez góry czemu
 • Położenie Radom Co oznacza wśrodk. Polsce nad Mleczną; ok. 235 tys. mieszk. Ośrodek przemyslu metalowego, maszynowego, obuwniczego, elektrotechnicznego, spożywczego, ceramicznego co gorsze
 • Geografia Koralowa Rafa Tłumaczenie szkieletów osiadłych organizmów morskich: korali, mszywiołów, mięczaków, otwornic, glonów itp. Korale żyją wciepłych morzach otemperaturze wody 18-35C, przy porównaj
 • Na mapie Naftowej Ropy Rafineria Przykłady wktórym przerabia się ropę naftową na różne produkty za pomocą destylacji frakcjonowanej, pozwalającej na uzyskanie szeregu odmiennych frakcji różniących się porównanie
 • Gdzie leży Rainier Definicja Kaskadowych (4392 m n.p.m.) wKordylierach, wpn.-zach. części USA. Jest czynnym wulkanem; wznosi się 2500 m ponad zrównaną wierzchowinę gór; upodnóża bujne dlaczego
 • Współrzędne Raj Encyklopedia Świętokrzyskich, niedaleko Chęcin. Odkryta w1964 , krótka (260 m), ale zbardzo bogatą szatą naciekową, liczne szczątki zwierząt plejstoceńskich iślady pobytu jak lepiej
 • Jak daleko Ranczo Jak działa wielkie gospodarstwo rolne, głównie okierunku hodowlanym, wAmeryce Pn. iŚrodkowej kiedy
 • Geo Rangun Czy jest Birmy) wdelcie Irawadi, ok. 2,6 mln mieszk. (aglomeracja 3,1 mln), centrum gospodarcze inaukowo-kulturalne kraju. Przemysł spożywczy, drzewny, włókienniczy od czego zależy
 • Mapa Rasa Pojęcie owspólnych dziedzicznych cechach fizycznych, jak kolor skóry, kształt nosa, włosów, oczu, grupa krwi. Ponieważ nie ma jednoznacznych kryteriów pozwalających na czym polega
 • Gdzie jest Recesja Wyjaśnienie spadek ogólnej działalności gospodarczej, szczególnie produkcji krajowej izatrudnienia. Obejmuje dwie fazy cyklu gospodarczego; kryzys idepresję różnice
 • Lokalizacja Recife Opis wBrazylii nad Atlantykiem, ok. 1,3 mln mieszk. (aglomeracja 2,8 mln); centrum gospodarcze pn.-wsch. Brazylii. Ośrodek turystyczny: zabytki zokresu rozwoju wady i zalety
 • Położenie Redepozycja Informacje iponowne osadzenie materiału, który już raz został złożony. Zjawisko r. jest powszechne na stokach, wdolinach rzecznych; ważnym czynnikiem r. są też lądolody podobieństwa
 • Geografia Reeksport Znaczenie przywiezionych poprzednio zinnych krajów izazwyczaj poddanych operacjom uszlachetniającym, np. zakup ropy naftowej, jej przetworzenie isprzedaż wysokiej czemu
 • Na mapie Reemigracja Co znaczy migracja co gorsze
 • Gdzie leży Regelacja Krzyżówka rozmarzanie lodu ipowtórne zamarzanie wody porównaj
 • Współrzędne Region Co to jest względnie jednorodny obszar, który odróżnia się od sąsiednich terenów określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi. Wyróżnia się r. fizyczno-geograficzne (np porównanie
 • Jak daleko Przemysłowy Region Słownik okręg przemysłowy dlaczego
 • Geo Regionalizacja Czym jest regiony fizyczno-geograficzne lub ekonomiczne, które może być przeprowadzone dwoma metodami: (a) przez podział danego obszaru na mniejsze, przy zastosowaniu jak lepiej
 • Mapa Wzrostu Ośrodek Regionalny Co oznacza hierarchia sieci osadniczej Polski kiedy
 • Gdzie jest Regolit Tłumaczenie utworów występujących pomiędzy powierzchnią terenu aniezwietrzałą skałą podłoża, obejmujący zwietrzelinę iwszystkie osady, niezależnie od pochodzenia, powyżej od czego zależy
 • Lokalizacja Regresja Przykłady wycofanie się morza zjakiegoś terenu wskutek obniżenia poziomu oceanu światowego ( eustazja) lub wypiętrzenia lądu. Przeciwieństwem r. jest transgresja na czym polega
 • Położenie Rekrystalizacja Definicja istniejących kryształów ( krystalizacja) wnowe lub ich powiększanie, zachodząca wutworze geologicznym znajdującym się wstanie stałym. Zachodzi wtrakcie różnice
 • Geografia Rekultywacja Encyklopedia technicznych, agrotechnicznych, chemicznych ibiologicznych, mających na celu przywrócenie terenom zdewastowanym przez działalność człowieka (np. eksploatację wady i zalety
 • Na mapie Relikt Jak działa lub roślin, pozostały na danym obszarze zdawnych okresów geologicznych iklimatycznych. WPolsce r. jest m.in. wierzba lapońska, charakterystyczna dla tundry podobieństwa
 • Gdzie leży Ren Czy jest wzach. Europie; dł. 1320 km, pow. dorzecza 252 tys. km2. Płynie przez Szwajcarię, Niemcy iHolandię, na pewnych odcinkach rzeka graniczna między Szwajcarią czemu
 • Współrzędne Ren-Men-Dunaj, Kanał Pojęcie wNiemczech, łączący zlewiska M. Północnego iM.Czarnego. Składa się ze skanalizowanych odcinków rzek Men (od jej ujścia do Renu do miasta Bamberg), Regnitz co gorsze
 • Jak daleko Łupkowe Góry Reńskie Wyjaśnienie zach. Niemczech, po obu stronach doliny dolnego Renu. Zbudowane gł. zdewońskich łupków iszarogłazów; krajobraz wyżynny zgrzbietami twardzielcowymi; wys. do 880 porównaj
 • Geo Repatriacja Opis migracja porównanie
 • Mapa Reper Informacje wyznaczonej wysokości n.p.m.; r. jest najczęściej małym stalowym walcem, umieszczanym wsposób jak najbardziej stabilny np. przez wmurowanie do fundamentów dlaczego
 • Gdzie jest Prosta Reprodukcja Znaczenie przyrost naturalny jak lepiej
 • Lokalizacja Rozszerzona Reprodukcja Co znaczy przyrost naturalny kiedy
 • Położenie Zawężona Reprodukcja Krzyżówka przyrost naturalny od czego zależy
 • Geografia Republika Co to jest wktórym najwyższą władzę sprawuje organ jednoosobowy lub kolegialny lub kilka różnych organów powoływanych na określony czas wwyborach pośrednich lub na czym polega
 • Na mapie Niemiec Federalna Republika Słownik 1949 na terenie amerykańskiej, francuskiej ibrytyjskiej strefy okupacyjnej wNiemczech, za zgodą mocarstw zachodnich. W1947 strefy amerykańska ibrytyjska różnice
 • Gdzie leży Afryki Południowej Republika Czym jest krańcu Afryki, nad O.Indyjskim iO. Atlantyckim, pow. 1221,0 tys. km2, 41,2mln mieszk. (1995), ze stolicą wPretorii (siedziba rządu, Kapsztad - parlamentu wady i zalety
 • Współrzędne Środkowoafrykańska Republika Co oznacza wcentralnej części Afryki, pow. 623,0 tys. km2, 3,2 mln mieszk. (1994), ze stolicą wBangi (Bangui). Główne krainy geograficzne to wyżyna Azande imasyw Yad podobieństwa
 • Jak daleko Przylądka Zielonego Republika Tłumaczenie archipelagu we wsch. części O.Atlantyckiego, wpobliżu wybrzeży Afryki, pow. 4,0 tys. km2, 381 tys. mieszk. (1994), stolica Praja. Produkt narodowy brutto 1,1 czemu
 • Geo Retencja Przykłady woda czasowo wyłączona zobiegu, nie biorąca udziału wkrążeniu; r. może być powierzchniowa (np. w jeziorach, lodowcach) lub podziemna co gorsze
 • Mapa Gleby Wodna Retencja Definicja zdolność gleby do przejściowego magazynowania określonej ilości wody, zarówno dostępnej dla roślin, jak isilnie związanej porównaj
 • Gdzie jest Reunion Encyklopedia zamorski Francji wzach. części O. Indyjskiego, na wsch. od Madagaskaru, pow. 2,5 tys. km2, 644tys. mieszk. (1994), zgłównym ośrodkiem wSaint-Denis. Produkt porównanie
 • Lokalizacja Rewa Jak działa morskiego wstrefie przybrzeżnej wpostaci wału zbudowanego z piasku i żwiru, równoległego do przebiegu linii brzegowej. Osadzanie wtej strefie jest związane dlaczego
 • Położenie Przemysłowa Rewolucja Czy jest wXVIII/XIX w. proces przekształcania manufaktur we wczesnokapitalistyczne zakłady przemysłowe, wykorzystujące maszyny, podział pracy oraz wytwarzające masowe jak lepiej
 • Geografia Rezydualny Pojęcie się do utworów skalnych, których powstanie jest wynikiem usunięcia reszty materiału przez erozję, rozpuszczenie iodprowadzenie wroztworze. Typowymi utworami r kiedy
 • Na mapie Opadowy Reżim Wyjaśnienie atmosferycznych wciągu roku charakterystyczny dla większego obszaru, zależny od okresowo zmieniających się układów barycznych izwiązanej znimi cyrkulacji od czego zależy
 • Gdzie leży Rędzina Opis wytworzonej na skałach bogatych wwęglan wapnia, np. na wapieniach, marglach, dolomitach. Jej najwyższa część, stosunkowo cienka, ma czarną lub ciemnobrunatną na czym polega
 • Współrzędne Skala Richtera Informacje porównywanie intensywności trzęsień ziemi przez określenie wielkości energii uwalnianej wmomencie wstrząsu. Opiera się więc na pomiarze cech fizycznych różnice
 • Jak daleko Rif Znaczenie Maroku, nad wybrzeżem M. Śródziemnego, stanowiące fragment Atlasu; dł. 300 km, najwyższy szczyt Tidigin (2451 m n.p.m.). Od pozostałych pasm Atlasu oddzielony wady i zalety
 • Geo Riga Co znaczy Ryga podobieństwa
 • Mapa Riła Krzyżówka zach. Bułgarii, najwyższy na Płw. Bałkańskim (Musała, 2925 m n.p.m.). Zbudowany ze skał magmowych imetamorficznych, krajobraz typu alpejskiego zlicznymi czemu
 • Gdzie jest Rio Bravo Del Norte Co to jest Rio Grande del Norte co gorsze
 • Lokalizacja Janeiro De Rio Słownik nad Atlantykiem, ok. 6 mln mieszk. (aglomeracja 11 mln), drugie po Sao Paulo m. kraju. Ośrodek naukowy ikulturalny; węzeł komunikacyjny. Centrum turystyczne porównaj
 • Położenie Rio Grande del Norte Czym jest wUSA iMeksyku, graniczna na odcinku ponad 2 tys. km.; dł. 2870 km, pow. dorzecza 580 tys. km2. Wypływa wG. Skalistych iuchodzi deltą do Zat. Meksykańskiej porównanie
 • Geografia Negro Rio Co oznacza wKolumbii ipn.-zach. Brazylii; dł. 2400 km, najdłuższy lewy dopływ Amazonki. Wypływa jako Guiania na granicy między Kolumbią aWenezuelą, uchodzi do Amazonki dlaczego
 • Na mapie Riplemarki Tłumaczenie do 25 cm wys.) na powierzchni osadu zbudowanego zziaren piasku, powstające wwyniku oddziaływania falowania lub prądu wody na dno, orozciągłości prostopadłej do jak lepiej
 • Gdzie leży Riukiu Przykłady Wyspami Japońskimi aTajwanem, oddzielający O. Spokojny od M. Wschodniochińskiego, administracyjnie należący do Japonii; dł. 1200 km, największa wyspa: Okinawa kiedy
 • Współrzędne Hydrologiczny Rocznik Definicja wydawnictwo zawierające informacje oprzebiegu stanów wód podziemnych, przepływów i stanów rzek wdanym roku hydrologicznym na posterunkach wodowskazowych od czego zależy
 • Jak daleko Rodopy Encyklopedia Bułgarii ipn.-wsch. Grecji, oprzebiegu równoleżnikowym; dł. 250 km, najwyższy szczyt Goljam Perelik (2191 m n.p.m.). Zbudowane gł. ze skał metamorficznych na czym polega
 • Geo Hydrologiczny Rok Jak działa badań wód, wPolsce obejmuje czas od 1 listopada do 31 października następnego roku (r. h. 1997 zaczął się 1 listopada 1996). Przyspieszenie o2 miesiące różnice
 • Mapa Zatoka Ryska Czy jest części M. Bałtyckiego, uwybrzeży Łotwy iEstonii; dł. 174 km, pow. 18 tys. km2. Uwylotu Z. R. wyspy Sarema iMuhu; połączenie zotwartym morzem dwiema cieśninami wady i zalety
 • Gdzie jest Kalendarzowy Rok Pojęcie określonego typu kalendarza; każdy konkretny rok musi mieć ze względów praktycznych pełną liczbę dni; po uwzględnieniu lat przestępnych ( rok przestępny) jest podobieństwa
 • Lokalizacja Przestępny Rok Wyjaśnienie zamiast 365, wprowadzony dla wyrównania niezgodności długości roku zwrotnikowego wstosunku do pełnej wielokrotności doby średniej słonecznej ( czas średni czemu
 • Położenie Osuwiskowa Rynna Opis osuwiska, będąca formą wyerodowaną wpodłożu przez materiał skalny przemieszczający się wdół z niszy osuwiskowej. Zreguły jest ograniczona przez wały co gorsze
 • Geografia Zwrotnikowy Rok Informacje kolejnymi dwoma przejściami Słońca wjego pozornym ruchu po ekliptyce przez punkt równonocy wiosennej ( ruch obiegowy Ziemi); wynosi 365 dni, 5 godzin, 48 minut porównaj
 • Na mapie Rolnictwo Znaczenie obejmujący uprawę roślin ihodowlę zwierząt użytkowych oraz wstępną obróbkę uzyskiwanych wytworów. Jedna znajstarszych ipodstawowych dziedzin gospodarki, której porównanie
 • Gdzie leży Ekologiczne Rolnictwo Co znaczy gospodarowania na roli wykluczający stosowanie nawozów przemysłowych, pestycydów, regulatorów wzrostu isyntetycznych dodatków do pasz. Produkcja odbywa się dlaczego
 • Współrzędne Ekstensywne Rolnictwo Krzyżówka rolnej oparty na gospodarstwach stosujących okresowo nawożenie mineralne lub pestycydy, często ponad miarę, albo rezygnujących znawożenia wogóle. Uzyskiwane jak lepiej
 • Jak daleko Intensywne Rolnictwo Co to jest polegająca na wprowadzeniu wysoko wydajnych odmian roślin iwąskiej specjalizacji gospodarstw, co wiąże się zograniczeniem ich samowystarczalności kiedy
 • Geo Konwencjonalne Rolnictwo Słownik rolnej ukształtowany wostatnich 40 latach wkrajach gospodarczo rozwiniętych. Jego siłą napędową był rozwój przemysłu, który mógł dostarczyć (wnieograniczonych od czego zależy
 • Mapa Samozaopatrzeniowe Rolnictwo Czym jest rolnictwo, charakteryzujące się niską produktywnością pracy. Odbywa się przy użyciu prymitywnych narzędzi imetod, wzwiązku zczym produkcja na jedną osobę na czym polega
 • Gdzie jest Towarowe Rolnictwo Co oznacza udział produkcji kierowanej do sprzedaży wstosunku do jego produkcji globalnej jest wysoki. Jest to typ rolnictwa owysokiej specjalizacji, bądź wprodukcji zbóż różnice
 • Lokalizacja rolnictwo typu high-tech-agriculture Tłumaczenie zakładający wysoce przemysłowe metody produkcji rolnej. Bazuje na intensywnym stosowaniu nawozów sztucznych i pestycydów, zastosowaniu mikroelektroniki, m.in wady i zalety
 • Położenie Zintegrowane Rolnictwo Przykłady gospodarstwa wyspecjalizowanego, zajmującego się wyłącznie (lub prawie wyłącznie) ściśle wyodrębnioną dziedziną produkcji rolniczej. R. z. uwzględnia szeroką podobieństwa
 • Geografia Rolnik Definicja człowiek trudniący się rolnictwem lub specjalista wdziedzinie wiedzy rolniczej czemu
 • Na mapie Rysy Encyklopedia Wysokich zkulminacją na terytorium Słowacji; wys. 2503 m n.p.m. Pn. graniczny wierzchołek owys. 2499 m n.p.m. jest najwyższym punktem Polski. Dostępny szlakiem co gorsze
 • Gdzie leży Naftowa Ropa Jak działa będący mieszaniną węglowodorów ciekłych, wktórych rozpuszczone są węglowodory stałe igazowe. Stosowana wstanie stałym jako paliwo lub poddawana destylacji porównaj
 • Współrzędne Rosa Czy jest meteorologiczne, rodzaj hydrometeoru zgrupy osadów atmosferycznych, powstaje przez kondensację pary wodnej znajdującej się wpowietrzu zachodzącą na porównanie
 • Jak daleko Rosja Pojęcie wsch. część Europy ipn. część Azji; największy terytorialnie kraj na świecie, pow. 17,1 mln km2, 147,9 mln mieszk. (1995), ze stolicą wMoskwie. Główne krainy dlaczego
 • Geo Morze Rossa Wyjaśnienie uzach. wybrzeży Antarktydy; pow. 981 tys. km2, głęb. maks. 3365 m, głęb. średnia 477 m. Wczęści przybrzeżnej jest płytkim morzem szelfowym, od strony jak lepiej
 • Mapa Roszarnia Opis zakład przemysłowy wyposażony wodpowiednie urządzenia do wstępnej obróbki słomy roślin włókienniczych wcelu oddzielenia włókna od części zdrewniałych kiedy
 • Gdzie jest Azonalna Roślinność Informacje wyspecjalizowana roślinność, której występowanie zależy bardziej od środowiska lub cech podłoża, niż od warunków klimatycznych; np. roślinność wodna od czego zależy
 • Lokalizacja Pustynna Roślinność Znaczenie nie zajmująca zwartego obszaru, lecz tworząca drobne, oddalone od siebie skupiska. Rośliny gromadzą wodę pod grubą skórą (kaktusy) albo na czas suszy, czasem na czym polega
 • Położenie Motylkowe Rośliny Co znaczy odznaczające się zdolnością wiązania azotu atmosferycznego za pośrednictwem bakterii brodawkowatych, dzięki czemu wzbogacają glebę wazot isą zasobne wbiałko różnice
 • Geografia Okopowe Rośliny Krzyżówka uprawnych opodobnych wymaganiach nawozowych (nawożenie organiczne) iuprawowych. Wymagają siewu lub sadzenia wszerokie rzędy ipielęgnowania międzyrzędowego. Do wady i zalety
 • Na mapie Oleiste Rośliny Co to jest których owoce lub nasiona zawierające 20-70% tłuszczu stanowią surowiec do otrzymywania olejów roślinnych. Najwięcej olejów roślinnych dostarczają r. o. strefy podobieństwa
 • Gdzie leży Pastewne Rośliny Słownik na paszę, m.in. koniczyna, kukurydza, seradela, kapusta pastewna iin. Charakteryzują się stosunkowo dużą masą otrzymywaną zjednostki powierzchni oraz czemu
 • Współrzędne Przemysłowe Rośliny Czym jest wcelu uzyskania surowca do dalszego przetwarzania na skalę przemysłową. Zalicza się do nich: (a) rośliny oleiste, olejkodajne, kauczukodajne, garbnikodajne co gorsze
 • Jak daleko Strączkowe Rośliny Co oznacza rośliny motylkowe jednoroczne jare (łubin, groch, bobik, wyka jara) lub ozime (wyka ozima), ostosunkowo dużych nasionach zawierających znaczne ilości białka porównaj
 • Geo Włókniste Rośliny Tłumaczenie dostarczające naturalnych włókien do wyrobu tkanin, mat, dywanów, pędzli, szczotek, artykułów powroźniczych, papieru, filcu iin. Do najważniejszych r. w porównanie
 • Mapa Zbożowe Rośliny Przykłady traw np. żyto, pszenżyto, pszenica, ryż, jęczmień, owies, proso, kukurydza oraz rdestowatych (gryka), uprawiane ze względu na mączyste ziarna. Stanowią główną dlaczego
 • Gdzie jest Rotterdam Definicja nad M. Północnym, przy ujściu Renu; ok. 600 tys. mieszk. (aglomeracja 1,1 mln). Największy port morski świata, ok. 300 regularnych linii morskich, 400 dźwigów jak lepiej
 • Lokalizacja Rovaniemi Encyklopedia Finlandii, 8 km na pd. od kręgu polarnego, ok. 32 tys. mieszk. Centrum gospodarcze iturystyczne fińskiej Laponii, zniszczone przez Niemców w1944, odbudowane na kiedy
 • Położenie Warstw Rozciągłość Jak działa bieg od czego zależy
 • Geografia Rozewie Czy jest wybrzeżu Bałtyku, najdalej na pn. wysunięty punkt wPolsce (5450'N). Wybrzeże klifowe, porośnięte lasem bukowym, rezerwat przyrody; na cyplu latarnia morska na czym polega
 • Na mapie Rozłam Pojęcie litosfery sięgające co najmniej do astenosfery, oznacznej rozciągłości (do tysięcy km) idługotrwałej, trwającej dziesiątki isetki mln lat aktywności różnych różnice
 • Gdzie leży Rozłóg Wyjaśnienie płytkiej niecki ołagodnie nachylonych zboczach, wciętej wmało urozmaiconą powierzchnię płaską lub falistą. R. powstają na podłożu słabo przepuszczalnym dla wady i zalety
 • Współrzędne Oceanicznego Dna Rozszerzanie Opis się nowej litosfery wdnach oceanów, polegający na ciągłym wydobywaniu się wosiach grzbietów śródoceanicznych coraz nowszych porcji rozgrzanej materii z podobieństwa
 • Jak daleko Roztocze Informacje wsch. Polsce, pomiędzy Wyż. Lubelską na pn. aKotliną Sandomierską na pd.; dł. 180 km, najwyższe wzgórze Wielki Dział (390 m n.p.m.). Zbudowane ze skał czemu
 • Geo Gospodarczy Rozwój Znaczenie wgospodarce ocharakterze jakościowym, polegające na wzroście dochodu narodowego, zwiększeniu zatrudnienia wusługach iprzemyśle, rozwoju nowoczesnych działów co gorsze
 • Mapa Jezioro Rożnowskie Co znaczy wodny na Dunajcu, wobrębie Pogórza Karpackiego, utworzony w1941; pow. 16 km2. Przy zaporze elektrownia wodna, na brzegach liczne ośrodki wypoczynkowe isportów porównaj
 • Gdzie jest Grzbietowy Rów Krzyżówka wgrzbiecie górskim, równoległe do jego osi (Rys. 60), powstające przez osuwanie się pakietów skalnych po stokach pod wpływem działania siły ciężkości. R. g porównanie
 • Lokalizacja Oceaniczny Rów Co to jest km) strefa znacznego obniżenia dna oceanicznego, sięgająca nawet ponad 10 km głębokości bezwzględnej, ostromych zboczach, równoległa do łuku wysp lub rzadziej dlaczego
 • Położenie Tektoniczny Rów Słownik powstające przez pogrążenie pewnego fragmentu skorupy ziemskiej, zobu stron ograniczone równoległymi do siebie uskokami (Rys. 63). Na obramowaniach r. t jak lepiej
 • Geografia Czasu Równanie Czym jest czasem prawdziwym słonecznym a czasem średnim słonecznym, wynosi od 16 minut na początku listopada do -14 minut wpołowie lutego; wynika stąd, że rektascensja kiedy
 • Na mapie Pływowa Równia Co oznacza wybrzeża morskiego, zalewany wtrakcie przypływów iznajdujący się ponad powierzchnią wody wtrakcie odpływów. Wjego obrębie wycięte są płytkie koryta kanałów od czego zależy
 • Gdzie leży Zalewowa Równia Tłumaczenie część dna doliny rzecznej, zalewana podczas wysokich stanów wód wrzece na czym polega
 • Współrzędne Równik Przykłady linia utworzona przez punkty leżące wjednakowej odległości od biegunów; najdłuższy równoleżnik, dł. 40 075 km różnice
 • Jak daleko Termiczny Równik Definicja Ziemię linia łącząca punkty onajwyższej średniej rocznej lub miesięcznej temperaturze sprowadzonej do poziomu morza; wykazuje większą zmienność wciągu roku nad wady i zalety
 • Geo Rudawy Encyklopedia pograniczu Niemiec iRepubliki Czeskiej, ograniczające od pn. Masyw Czeski; dł. 200 km, najwyższy szczyt Klinovec (1244 m n.p.m.). Zbudowane ze skał podobieństwa
 • Mapa równikowa bruzda niskiego ciśnienia Jak działa ciśnienia atmosferycznego opasujący całą Ziemię wpobliżu równika; jest elementem globalnej cyrkulacji atmosfery ( komórka Hadleya) istanowi strefę konwergencji czemu
 • Gdzie jest równikowa strefa wiatrów zachodnich Czy jest stosowane dla opisu sezonowo przeważających wiatrów zachodnich wmiejscach, gdzie równikowa bruzda niskiego ciśnienia oddala się na znaczną odległość od równika co gorsze
 • Lokalizacja Powietrze Równikowe Pojęcie tworząca się wpobliżu równika nad oceanami ilasami tropikalnymi wskutek transformacji masy powietrza zwrotnikowego przynoszonego przez pasaty; cechuje się porównaj
 • Położenie Prądy Równikowe Wyjaśnienie ciepłe prądy morskie występujące na wszystkich oceanach po obydwu stronach równika wstrefie cyrkulacji pasatowej obydwu półkul (Prądy Północnorównikowe i Prądy porównanie
 • Geografia Klimat Równikowy Opis klimatyczne strefy (strefa równikowa dlaczego
 • Na mapie Wsteczny Prąd Równikowy Informacje Równikowe, Prądy jak lepiej
 • Gdzie leży Równoleżnik Znaczenie linia utworzona przez punkty leżące wjednakowej odległości od równika; umożliwia określenie szerokości geograficznej (Rys. 61 kiedy
 • Współrzędne Równonoc Co znaczy Słońce wswej rocznej pozornej wędrówce wzdłuż ekliptyki przecina linię równika niebieskiego, przypada odpowiednio około 21 III (r. wiosenna) i23 IX (r od czego zależy
 • Jak daleko Powietrza Termiczna Równowaga Krzyżówka stratyfikacja termiczna powietrza na czym polega
 • Geo Wiatru Róża Co to jest graficzną ilustrację częstości kierunku wiatru wdanym miejscu; r. w. jest konstruowana przez poprowadzenie zpunktu centralnego wkierunku, skąd wieje wiatr różnice
 • Mapa Ruanda Słownik części Afryki, wstrefie Wielkiego Rowu Zachodnioafrykańskiego, pow. 26,3 tys. km2, 7,8 mln mieszk. (1994), ze stolicą wKigali. Produkt narodowy brutto 250 $ wady i zalety
 • Gdzie jest Ziemi Obiegowy Ruch Czym jest po eliptycznej orbicie wokół Słońca, które znajduje się wjednym zognisk elipsy; dł. orbity wynosi 939120000km przy przeciętnej odległości Ziemi od Słońca podobieństwa
 • Lokalizacja Rzeszów Co oznacza wsch. Polsce, nad Wisłokiem; ok. 160 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego, spożywczego, odzieżowego, farmaceutycznego, poligraficznego; ośrodek czemu
 • Położenie Ziemi Obrotowy Ruch Tłumaczenie zzachodu na wschód wokół własnej osi przechodzącej przez bieguny północny ipołudniowy, ookresie 23 godzin, 56 minut i4,09 sekund wstosunku do gwiazd oraz 24 co gorsze
 • Geografia Epejrogeniczne Ruchy Przykłady idługotrwałe przemieszczenia pionowe wielkich fragmentów skorupy ziemskiej (kontynentów lub ich części), wtrakcie których nie zachodzą większe deformacje skał porównaj
 • Na mapie Eustatyczne Ruchy Definicja eustazja porównanie
 • Gdzie leży Górotwórcze Ruchy Encyklopedia orogeneza dlaczego
 • Współrzędne Izostatyczne Ruchy Jak działa izostazja jak lepiej
 • Jak daleko Masowe Ruchy Czy jest wszelkich przemieszczeń materiału skalnego po powierzchniach nachylonych ( stokach), zachodzących pod wpływem działania siły ciężkości. Wskład r. m. wchodzą kiedy
 • Geo Janowickie Rudawy Pojęcie górskie wSudetach Zach., ograniczające od wsch. Kotlinę Jeleniogórską; dł. 20 km, najwyższy szczyt Skalnik (945 m n.p.m.). Zbudowane zgranitów iskał od czego zależy
 • Mapa Rudowęglowiec Wyjaśnienie przystosowany do przewozu rudy iwęgla. Ze względu na ciężar ładunków posiada specjalnie mocną konstrukcję, wzmocnione dno wewnętrzne, awcelu utrzymania środka na czym polega
 • Gdzie jest Rugia Opis wpd.-zach. części Morza Bałtyckiego, należąca do Niemiec; pow. 930 km2. Silnie rozczłonkowana linia brzegowa; krajobraz pagórkowaty, polodowcowy różnice
 • Lokalizacja Rumunia Informacje Europie, pow. 238,4 tys. km2, 22,7 mln mieszk. (1995), ze stolicą wBukareszcie. Główne krainy geograficzne to Wyż. Transylwańska, Karpaty, Wyż. Mołdawska iNiz wady i zalety
 • Położenie Nizina Rumuńska Znaczenie Rumunii, pomiędzy Karpatami Pd. adoliną Dunaju; ciągnący się pasem odł. 450 km iszer. do 200 km. Krajobraz pagórkowaty wczęści zach. (Oltenia), równinny na podobieństwa
 • Geografia Leśne Runo Co znaczy las liściasty czemu
 • Na mapie Ruwenzori Krzyżówka wsch. krawędzi Rowu Środkowoafrykańskiego, na pograniczu Ugandy iKonga-Zairu; posiada kilka szczytów, najwyższy Margherita 5119 m n.p.m. jest trzecim co do wys co gorsze
 • Gdzie leży Rwpg Co to jest Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej porównaj
 • Współrzędne Wyspy Rybackie Słownik Peskadory porównanie
 • Jak daleko Śródlądowe Rybactwo Czym jest obejmująca chów, hodowlę iuzyskiwanie ryb ze sztucznych zbiorników wodnych oraz zagospodarowanie ieksploatację rybnych zasobów rzek ijezior. Zabiegi dlaczego
 • Geo Węglowy Okręg Rybnicki Co oznacza Górnośląskie Zagłębie Węglowe jak lepiej
 • Mapa Rybnik Tłumaczenie katowickim nad Rudą, prawym dopływem Odry; ok. 145 tys. mieszk. Ośrodek górnictwa węgla kamiennego, hutnictwa, przemysłu maszynowego ispożywczego. Dawny kiedy
 • Gdzie jest Rybołówstwo Przykłady obejmująca uzyskiwanie ryb, atakże innych zwierząt (np.krewetek, homarów) zmórz, jezior irzek do celów konsumpcyjnych iprzetwórczych. Wpierwotnej formie od czego zależy
 • Lokalizacja Czterdziestki Ryczące Definicja strefy pomiędzy 40 i50S, wktórej zuwagi na niemal całkowity brak lądów wieje stały isilny wiatr zachodni stanowiący fragment strefy wiatrów zachodnich półkuli na czym polega
 • Położenie Ryft Encyklopedia tektonicznego orozciągłości setek lub nawet tysięcy km, ograniczony równoległymi do siebie uskokami, powstający przez rozciąganie skorupy ziemskiej. R różnice
 • Geografia Ryga Jak działa ujściu Dźwiny do Bałtyku, ok. 880 tys. mieszk. (ok. 33% ludności kraju). Centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju. Zakłady przemysłu elektrotechnicznego wady i zalety
 • Na mapie Ryksza Czy jest dwukołowy o1 lub 2 siedzeniach, ciągnięty przez człowieka, popularny wkrajach Azji wsch. wmiejskim transporcie osobowym itowarowym. Również trzykołowy rower podobieństwa
 • Gdzie leży Rynek Pojęcie pomocą którego kupujący isprzedający określają, co chcą sprzedać lub kupić ina jakich warunkach. Jest to zatem instytucja lub mechanizm, który kojarzy czemu
 • Współrzędne Zbytu Rynek Wyjaśnienie lokalizacji, którego znaczenie wzwiązku ze zwiększającą się siłą nabywczą społeczeństw zwiększa się. Jest to miejsce, wktórym sprzedawana jest produkcja, przy co gorsze
 • Jak daleko Ryolit Opis wylewna lub subwulkaniczna, pod względem składu będąca odpowiednikiem granitoidów ( granit). Posiada na ogół porfirową strukturę ( porfir). Występuje porównaj
 • Geo Lodowcowa Rysa Informacje zadrapanie na skałach powstałe wskutek egzaracji lodowcowej porównanie
 • Mapa Ryż Znaczenie zbożowa zrodziny traw, pochodząca zpd.-wsch. Azji, znana wuprawie od ponad 5 tys. lat. Spożywany głównie wpostaci kaszy, r. preparowanego, płatków imąki. Ma dlaczego
 • Gdzie jest Polska Rzeczpospolita Co znaczy Polska jak lepiej
 • Lokalizacja Anastomozująca Rzeka Krzyżówka równocześnie wieloma korytami ostałym przebiegu, rozdzielonymi wyspami utrwalonymi przez roślinność, mająca minimalny spadek podłużny, niosąca prawie wyłącznie kiedy
 • Położenie Epizodyczna Rzeka Co to jest rzadko wnieregularnych odstępach; występują na pustyniach przez kilka tygodni po sporadycznych deszczach; ich zwykle suche koryta to wadi wAfryce iświecie od czego zależy
 • Geografia Główna Rzeka Słownik zlewni, zbierająca zjej terenu wody; ouznaniu za rz. g. decydują czynniki historyczne, brak jest jednoznacznych kryteriów: np. Bug jest dłuższy od Narwi, ale na czym polega
 • Na mapie Meandrująca Rzeka Czym jest krętym korycie posiadającym dużą liczbę zakoli ( meandrów). Położenie koryta zmienia się wraz zrozwojem meandrów, które mogą zwiększać promień, wtrakcie różnice
 • Gdzie leży Okresowa Rzeka Co oznacza duże ilości wody regularnie przez kilka tygodni lub miesięcy wroku, wpozostałym okresie wysychająca lub zmieniająca się wstrumień; występują wklimatach wady i zalety
 • Współrzędne Roztokowa Rzeka Tłumaczenie wiele koryt, zmieniających swe położenie po każdym wezbraniu wody, oddzielonych łachami zbudowanymi ze żwiru i piasku, mająca duży spadek podłużny iniosąca podobieństwa
 • Jak daleko Stała Rzeka Przykłady rzeka płynąca przez cały rok czemu
 • Geo Rzemiosło Definicja już wstarożytności forma produkcji. Charakteryzuje ją praca ręczna przy zastosowaniu zazwyczaj prostych narzędzi imaszyn, całkowity brak lub bardzo niewielki co gorsze
 • Mapa Rzepak Encyklopedia lub ozima roślina oleista, spokrewniona zbrukwią. Rz. jest uprawiany wEuropie od końca XVII w. Zjego nasion wyrabia się olej rzepakowy, natomiast makuchy są porównaj
 • Gdzie jest Rzepik Jak działa lub ozima roślina oleista, spokrewniona zrzepą. Rz.ozimy jest bardziej odporny od rzepaku na niską temperaturę. Główny obszar uprawy występuje wEuropie iAzji porównanie
 • Lokalizacja Krawędziowa Rzeźba Czy jest rozwiniętego na skałach osadowych, wktórym dominującą rolę odgrywają krawędzie morfologiczne, nawiązujące do stref występowania skał odpornych. Są one dlaczego
 • Położenie Płytowa Rzeźba Pojęcie płyta jak lepiej
 • Geografia Strukturalna Rzeźba Wyjaśnienie wktórym rozmieszczenie icechy poszczególnych form rzeźby terenu są zależne głównie od cech struktury geologicznej, awmniejszym stopniu od cech klimatu. Rz. s kiedy
 • Na mapie Tektoniczna Rzeźba Opis którego główne cechy zostały ukształtowane przez ruchy tektoniczne ( tektonika), aukład wzniesień iobniżeń odpowiada obszarom obecnie wypiętrzanym iobniżanym od czego zależy
 • Gdzie leży Rzym Informacje Tybrem, ok. 2,7 mln mieszk. (aglomeracja 3,8 mln); centrum naukowe, kulturalne iturystyczne kraju. Część miasta stanowi Watykan. Ośrodek przemysłu na czym polega

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Rzym co znaczy rzeźba tektoniczna krzyżówka rzeźba strukturalna co to jest rzeźba płytowa słownik rzeźba krawędziowa czym jest rzepik co oznacza rzepak. definicja.

Gdzie jest Recypient co znaczy RFN krzyżówka roślinność śródziemnomorska co to wyjaśnienie.