Znaczenie Rzym, Rzeźba

CO OZNACZA Rzym, Rzeźba Tektoniczna, Rzeźba Strukturalna, Rzeźba Płytowa, Rzeźba Krawędziowa.

rzym rzeźba tektoniczna co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na R

 • Gdzie jest Recypient Co to jest rzeka, do której wpływa dopływ
 • Gdzie jest Rfn Co to jest Republika Federalna Niemiec
 • Gdzie jest Śródziemnomorska Roślinność Co to jest lasy izarośla twardolistne
 • Gdzie jest Rozbieżność Co to jest dywergencja
 • Gdzie jest Rpa Co to jest Republika Południowej Afryki
 • Gdzie jest Jezioro Rudolfa Co to jest Turkana
 • Gdzie jest Żelaza Rudy Co to jest żelazo
 • Gdzie jest Rabi Co to jest lokalna nazwa suchej pory ( monsunu zimowego) wpn. Indiach; także zboża zasiane wtym czasie, azbierane późną wiosną. Zob. też kharif
 • Gdzie jest Redyk Co to jest na Podhalu przepędzenie owiec ze wsi na górskie pastwiska (r. wiosenny) oraz odwrotne przepędzenie owiec zpastwisk do wsi (r. jesienny
 • Gdzie jest Pfalz Rheinland Co to jest Nadrenia-Palatynat
 • Gdzie jest Ria Co to jest wybrzeże riasowe
 • Gdzie jest Daszan Ras Co to jest wEtiopii, wmasywie górskim Semien; wys. 4620 m n.p.m.; pochodzenia wulkaniczego; do 3000 m n.p.m. porośnięty suchym lasem iglastym, powyżej
 • Gdzie jest Rosario Co to jest mln mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego, chemicznego, maszynowego inaukowy; port morski. Jeden zośrodków emigracji polskiej wArgentynie
 • Gdzie jest Roseau Co to jest stolica Dominiki nad M. Karaibskim, ok. 16 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego iturystyczny; port
 • Gdzie jest Rodos Co to jest wpobliżu wybrzeża Turcji, należąca do archipelagu Sporadów; pow. 1,4 tys. km2. Krajobraz górzysty, wys. do 1215 m n.p.m. Uprawa zbóż, drzew
 • Gdzie jest Gwiazdowy Rok Co to jest obiegu wokół Słońca, innymi słowy czas powrotu Słońca wjego pozornym ruchu wzdłuż ekliptyki do tego samego miejsca na tle gwiazd; jego
 • Gdzie jest Rabat Co to jest tys. mieszk. (aglomeracja 1,5 mln); duży ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego, skórzanego, metalowego; węzeł komunikacyjny, port
 • Gdzie jest Raba Co to jest dł. 132 km, pow. dorzecza 1,5 tys. km2. Źródła wzach. części Gorców, płynie głęboką doliną przecinając wzniesienia Beskidu Wyspowego
 • Gdzie jest Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Co to jest za zadanie koordynację współpracy gospodarczej państw uzależnionych politycznie iekonomicznie od ZSRR. Powstała w1949 wMoskwie; utworzyły
 • Gdzie jest Radiosonda Co to jest podstawowych cech fizycznych atmosfery, jak temperatura, ciśnienie, wilgotność, kierunek iprędkość wiatru, wprofilu od powierzchni Ziemi do
 • Gdzie jest Woda Radoczynna Co to jest radon wilości co najmniej 2 nCi/dm3. WPolsce występują wŚwieradowie Zdroju (Źródło M. Skłodowskiej-Curie: 55 nCi/dm3), Czerniawie Zdroju
 • Gdzie jest Rodan Co to jest pow. dorzecza 100 tys. km2. Źródła wAlpach Pennińskich wSzwajcarii, przepływa przez Jez. Genewskie iniżej głębokim przełomem przez góry
 • Gdzie jest Radom Co to jest Mleczną; ok. 235 tys. mieszk. Ośrodek przemyslu metalowego, maszynowego, obuwniczego, elektrotechnicznego, spożywczego, ceramicznego
 • Gdzie jest Koralowa Rafa Co to jest organizmów morskich: korali, mszywiołów, mięczaków, otwornic, glonów itp. Korale żyją wciepłych morzach otemperaturze wody 18-35C, przy
 • Gdzie jest Naftowej Ropy Rafineria Co to jest się ropę naftową na różne produkty za pomocą destylacji frakcjonowanej, pozwalającej na uzyskanie szeregu odmiennych frakcji różniących się
 • Gdzie jest Rainier Co to jest n.p.m.) wKordylierach, wpn.-zach. części USA. Jest czynnym wulkanem; wznosi się 2500 m ponad zrównaną wierzchowinę gór; upodnóża bujne
 • Gdzie jest Raj Co to jest niedaleko Chęcin. Odkryta w1964 , krótka (260 m), ale zbardzo bogatą szatą naciekową, liczne szczątki zwierząt plejstoceńskich iślady
 • Gdzie jest Ranczo Co to jest wielkie gospodarstwo rolne, głównie okierunku hodowlanym, wAmeryce Pn. iŚrodkowej
 • Gdzie jest Rangun Co to jest Irawadi, ok. 2,6 mln mieszk. (aglomeracja 3,1 mln), centrum gospodarcze inaukowo-kulturalne kraju. Przemysł spożywczy, drzewny
 • Gdzie jest Rasa Co to jest dziedzicznych cechach fizycznych, jak kolor skóry, kształt nosa, włosów, oczu, grupa krwi. Ponieważ nie ma jednoznacznych kryteriów
 • Gdzie jest Recesja Co to jest gospodarczej, szczególnie produkcji krajowej izatrudnienia. Obejmuje dwie fazy cyklu gospodarczego; kryzys idepresję
 • Gdzie jest Recife Co to jest ok. 1,3 mln mieszk. (aglomeracja 2,8 mln); centrum gospodarcze pn.-wsch. Brazylii. Ośrodek turystyczny: zabytki zokresu rozwoju związanego
 • Gdzie jest Redepozycja Co to jest materiału, który już raz został złożony. Zjawisko r. jest powszechne na stokach, wdolinach rzecznych; ważnym czynnikiem r. są też lądolody
 • Gdzie jest Reeksport Co to jest zinnych krajów izazwyczaj poddanych operacjom uszlachetniającym, np. zakup ropy naftowej, jej przetworzenie isprzedaż wysokiej jakości
 • Gdzie jest Reemigracja Co to jest migracja
 • Gdzie jest Regelacja Co to jest rozmarzanie lodu ipowtórne zamarzanie wody
 • Gdzie jest Region Co to jest jednorodny obszar, który odróżnia się od sąsiednich terenów określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi. Wyróżnia się r. fizyczno
 • Gdzie jest Przemysłowy Region Co to jest okręg przemysłowy
 • Gdzie jest Regionalizacja Co to jest geograficzne lub ekonomiczne, które może być przeprowadzone dwoma metodami: (a) przez podział danego obszaru na mniejsze, przy zastosowaniu
 • Gdzie jest Wzrostu Ośrodek Regionalny Co to jest hierarchia sieci osadniczej Polski
 • Gdzie jest Regolit Co to jest pomiędzy powierzchnią terenu aniezwietrzałą skałą podłoża, obejmujący zwietrzelinę iwszystkie osady, niezależnie od pochodzenia, powyżej
 • Gdzie jest Regresja Co to jest wskutek obniżenia poziomu oceanu światowego ( eustazja) lub wypiętrzenia lądu. Przeciwieństwem r. jest transgresja
 • Gdzie jest Rekrystalizacja Co to jest krystalizacja) wnowe lub ich powiększanie, zachodząca wutworze geologicznym znajdującym się wstanie stałym. Zachodzi wtrakcie metamorfizmu
 • Gdzie jest Rekultywacja Co to jest agrotechnicznych, chemicznych ibiologicznych, mających na celu przywrócenie terenom zdewastowanym przez działalność człowieka (np
 • Gdzie jest Relikt Co to jest na danym obszarze zdawnych okresów geologicznych iklimatycznych. WPolsce r. jest m.in. wierzba lapońska, charakterystyczna dla tundry
 • Gdzie jest Ren Co to jest 1320 km, pow. dorzecza 252 tys. km2. Płynie przez Szwajcarię, Niemcy iHolandię, na pewnych odcinkach rzeka graniczna między Szwajcarią
 • Gdzie jest Ren-Men-Dunaj, Kanał Co to jest zlewiska M. Północnego iM.Czarnego. Składa się ze skanalizowanych odcinków rzek Men (od jej ujścia do Renu do miasta Bamberg), Regnitz
 • Gdzie jest Łupkowe Góry Reńskie Co to jest obu stronach doliny dolnego Renu. Zbudowane gł. zdewońskich łupków iszarogłazów; krajobraz wyżynny zgrzbietami twardzielcowymi; wys. do 880
 • Gdzie jest Repatriacja Co to jest migracja
 • Gdzie jest Reper Co to jest n.p.m.; r. jest najczęściej małym stalowym walcem, umieszczanym wsposób jak najbardziej stabilny np. przez wmurowanie do fundamentów
 • Gdzie jest Prosta Reprodukcja Co to jest przyrost naturalny
 • Gdzie jest Rozszerzona Reprodukcja Co to jest przyrost naturalny
 • Gdzie jest Zawężona Reprodukcja Co to jest przyrost naturalny
 • Gdzie jest Republika Co to jest władzę sprawuje organ jednoosobowy lub kolegialny lub kilka różnych organów powoływanych na określony czas wwyborach pośrednich lub
 • Gdzie jest Niemiec Federalna Republika Co to jest amerykańskiej, francuskiej ibrytyjskiej strefy okupacyjnej wNiemczech, za zgodą mocarstw zachodnich. W1947 strefy amerykańska ibrytyjska
 • Gdzie jest Afryki Południowej Republika Co to jest Indyjskim iO. Atlantyckim, pow. 1221,0 tys. km2, 41,2mln mieszk. (1995), ze stolicą wPretorii (siedziba rządu, Kapsztad - parlamentu
 • Gdzie jest Środkowoafrykańska Republika Co to jest Afryki, pow. 623,0 tys. km2, 3,2 mln mieszk. (1994), ze stolicą wBangi (Bangui). Główne krainy geograficzne to wyżyna Azande imasyw Yad
 • Gdzie jest Przylądka Zielonego Republika Co to jest O.Atlantyckiego, wpobliżu wybrzeży Afryki, pow. 4,0 tys. km2, 381 tys. mieszk. (1994), stolica Praja. Produkt narodowy brutto 1,1 tys. $
 • Gdzie jest Retencja Co to jest woda czasowo wyłączona zobiegu, nie biorąca udziału wkrążeniu; r. może być powierzchniowa (np. w jeziorach, lodowcach) lub podziemna
 • Gdzie jest Gleby Wodna Retencja Co to jest zdolność gleby do przejściowego magazynowania określonej ilości wody, zarówno dostępnej dla roślin, jak isilnie związanej
 • Gdzie jest Reunion Co to jest części O. Indyjskiego, na wsch. od Madagaskaru, pow. 2,5 tys. km2, 644tys. mieszk. (1994), zgłównym ośrodkiem wSaint-Denis. Produkt
 • Gdzie jest Rewa Co to jest przybrzeżnej wpostaci wału zbudowanego z piasku i żwiru, równoległego do przebiegu linii brzegowej. Osadzanie wtej strefie jest związane
 • Gdzie jest Przemysłowa Rewolucja Co to jest przekształcania manufaktur we wczesnokapitalistyczne zakłady przemysłowe, wykorzystujące maszyny, podział pracy oraz wytwarzające masowe
 • Gdzie jest Rezydualny Co to jest skalnych, których powstanie jest wynikiem usunięcia reszty materiału przez erozję, rozpuszczenie iodprowadzenie wroztworze. Typowymi
 • Gdzie jest Opadowy Reżim Co to jest roku charakterystyczny dla większego obszaru, zależny od okresowo zmieniających się układów barycznych izwiązanej znimi cyrkulacji
 • Gdzie jest Rędzina Co to jest skałach bogatych wwęglan wapnia, np. na wapieniach, marglach, dolomitach. Jej najwyższa część, stosunkowo cienka, ma czarną lub
 • Gdzie jest Skala Richtera Co to jest intensywności trzęsień ziemi przez określenie wielkości energii uwalnianej wmomencie wstrząsu. Opiera się więc na pomiarze cech fizycznych
 • Gdzie jest Rif Co to jest wybrzeżem M. Śródziemnego, stanowiące fragment Atlasu; dł. 300 km, najwyższy szczyt Tidigin (2451 m n.p.m.). Od pozostałych pasm Atlasu
 • Gdzie jest Riga Co to jest Ryga
 • Gdzie jest Riła Co to jest najwyższy na Płw. Bałkańskim (Musała, 2925 m n.p.m.). Zbudowany ze skał magmowych imetamorficznych, krajobraz typu alpejskiego zlicznymi
 • Gdzie jest Rio Bravo Del Norte Co to jest Rio Grande del Norte
 • Gdzie jest Janeiro De Rio Co to jest mln mieszk. (aglomeracja 11 mln), drugie po Sao Paulo m. kraju. Ośrodek naukowy ikulturalny; węzeł komunikacyjny. Centrum turystyczne
 • Gdzie jest Rio Grande del Norte Co to jest graniczna na odcinku ponad 2 tys. km.; dł. 2870 km, pow. dorzecza 580 tys. km2. Wypływa wG. Skalistych iuchodzi deltą do Zat. Meksykańskiej
 • Gdzie jest Negro Rio Co to jest Brazylii; dł. 2400 km, najdłuższy lewy dopływ Amazonki. Wypływa jako Guiania na granicy między Kolumbią aWenezuelą, uchodzi do Amazonki
 • Gdzie jest Riplemarki Co to jest powierzchni osadu zbudowanego zziaren piasku, powstające wwyniku oddziaływania falowania lub prądu wody na dno, orozciągłości prostopadłej
 • Gdzie jest Riukiu Co to jest aTajwanem, oddzielający O. Spokojny od M. Wschodniochińskiego, administracyjnie należący do Japonii; dł. 1200 km, największa wyspa: Okinawa
 • Gdzie jest Hydrologiczny Rocznik Co to jest oprzebiegu stanów wód podziemnych, przepływów i stanów rzek wdanym roku hydrologicznym na posterunkach wodowskazowych
 • Gdzie jest Rodopy Co to jest Grecji, oprzebiegu równoleżnikowym; dł. 250 km, najwyższy szczyt Goljam Perelik (2191 m n.p.m.). Zbudowane gł. ze skał metamorficznych
 • Gdzie jest Hydrologiczny Rok Co to jest obejmuje czas od 1 listopada do 31 października następnego roku (r. h. 1997 zaczął się 1 listopada 1996). Przyspieszenie o2 miesiące
 • Gdzie jest Zatoka Ryska Co to jest uwybrzeży Łotwy iEstonii; dł. 174 km, pow. 18 tys. km2. Uwylotu Z. R. wyspy Sarema iMuhu; połączenie zotwartym morzem dwiema cieśninami
 • Gdzie jest Kalendarzowy Rok Co to jest kalendarza; każdy konkretny rok musi mieć ze względów praktycznych pełną liczbę dni; po uwzględnieniu lat przestępnych ( rok przestępny
 • Gdzie jest Przestępny Rok Co to jest wprowadzony dla wyrównania niezgodności długości roku zwrotnikowego wstosunku do pełnej wielokrotności doby średniej słonecznej ( czas
 • Gdzie jest Osuwiskowa Rynna Co to jest wyerodowaną wpodłożu przez materiał skalny przemieszczający się wdół z niszy osuwiskowej. Zreguły jest ograniczona przez wały kilkumetrowej
 • Gdzie jest Zwrotnikowy Rok Co to jest przejściami Słońca wjego pozornym ruchu po ekliptyce przez punkt równonocy wiosennej ( ruch obiegowy Ziemi); wynosi 365 dni, 5 godzin, 48
 • Gdzie jest Rolnictwo Co to jest roślin ihodowlę zwierząt użytkowych oraz wstępną obróbkę uzyskiwanych wytworów. Jedna znajstarszych ipodstawowych dziedzin gospodarki
 • Gdzie jest Ekologiczne Rolnictwo Co to jest wykluczający stosowanie nawozów przemysłowych, pestycydów, regulatorów wzrostu isyntetycznych dodatków do pasz. Produkcja odbywa się
 • Gdzie jest Ekstensywne Rolnictwo Co to jest gospodarstwach stosujących okresowo nawożenie mineralne lub pestycydy, często ponad miarę, albo rezygnujących znawożenia wogóle. Uzyskiwane
 • Gdzie jest Intensywne Rolnictwo Co to jest wprowadzeniu wysoko wydajnych odmian roślin iwąskiej specjalizacji gospodarstw, co wiąże się zograniczeniem ich samowystarczalności
 • Gdzie jest Konwencjonalne Rolnictwo Co to jest wostatnich 40 latach wkrajach gospodarczo rozwiniętych. Jego siłą napędową był rozwój przemysłu, który mógł dostarczyć (wnieograniczonych
 • Gdzie jest Samozaopatrzeniowe Rolnictwo Co to jest charakteryzujące się niską produktywnością pracy. Odbywa się przy użyciu prymitywnych narzędzi imetod, wzwiązku zczym produkcja na jedną
 • Gdzie jest Towarowe Rolnictwo Co to jest kierowanej do sprzedaży wstosunku do jego produkcji globalnej jest wysoki. Jest to typ rolnictwa owysokiej specjalizacji, bądź wprodukcji
 • Gdzie jest rolnictwo typu high-tech-agriculture Co to jest przemysłowe metody produkcji rolnej. Bazuje na intensywnym stosowaniu nawozów sztucznych i pestycydów, zastosowaniu mikroelektroniki, m.in
 • Gdzie jest Zintegrowane Rolnictwo Co to jest wyspecjalizowanego, zajmującego się wyłącznie (lub prawie wyłącznie) ściśle wyodrębnioną dziedziną produkcji rolniczej. R. z. uwzględnia
 • Gdzie jest Rolnik Co to jest człowiek trudniący się rolnictwem lub specjalista wdziedzinie wiedzy rolniczej
 • Gdzie jest Rysy Co to jest terytorium Słowacji; wys. 2503 m n.p.m. Pn. graniczny wierzchołek owys. 2499 m n.p.m. jest najwyższym punktem Polski. Dostępny szlakiem
 • Gdzie jest Naftowa Ropa Co to jest węglowodorów ciekłych, wktórych rozpuszczone są węglowodory stałe igazowe. Stosowana wstanie stałym jako paliwo lub poddawana destylacji
 • Gdzie jest Rosa Co to jest hydrometeoru zgrupy osadów atmosferycznych, powstaje przez kondensację pary wodnej znajdującej się wpowietrzu zachodzącą na wychłodzonej
 • Gdzie jest Rosja Co to jest ipn. część Azji; największy terytorialnie kraj na świecie, pow. 17,1 mln km2, 147,9 mln mieszk. (1995), ze stolicą wMoskwie. Główne krainy
 • Gdzie jest Morze Rossa Co to jest Antarktydy; pow. 981 tys. km2, głęb. maks. 3365 m, głęb. średnia 477 m. Wczęści przybrzeżnej jest płytkim morzem szelfowym, od strony
 • Gdzie jest Roszarnia Co to jest wodpowiednie urządzenia do wstępnej obróbki słomy roślin włókienniczych wcelu oddzielenia włókna od części zdrewniałych
 • Gdzie jest Azonalna Roślinność Co to jest której występowanie zależy bardziej od środowiska lub cech podłoża, niż od warunków klimatycznych; np. roślinność wodna, solniskowa
 • Gdzie jest Pustynna Roślinność Co to jest zwartego obszaru, lecz tworząca drobne, oddalone od siebie skupiska. Rośliny gromadzą wodę pod grubą skórą (kaktusy) albo na czas suszy
 • Gdzie jest Motylkowe Rośliny Co to jest wiązania azotu atmosferycznego za pośrednictwem bakterii brodawkowatych, dzięki czemu wzbogacają glebę wazot isą zasobne wbiałko. Wzwiązku
 • Gdzie jest Okopowe Rośliny Co to jest wymaganiach nawozowych (nawożenie organiczne) iuprawowych. Wymagają siewu lub sadzenia wszerokie rzędy ipielęgnowania międzyrzędowego. Do r
 • Gdzie jest Oleiste Rośliny Co to jest nasiona zawierające 20-70% tłuszczu stanowią surowiec do otrzymywania olejów roślinnych. Najwięcej olejów roślinnych dostarczają r. o
 • Gdzie jest Pastewne Rośliny Co to jest koniczyna, kukurydza, seradela, kapusta pastewna iin. Charakteryzują się stosunkowo dużą masą otrzymywaną zjednostki powierzchni oraz
 • Gdzie jest Przemysłowe Rośliny Co to jest surowca do dalszego przetwarzania na skalę przemysłową. Zalicza się do nich: (a) rośliny oleiste, olejkodajne, kauczukodajne, garbnikodajne
 • Gdzie jest Strączkowe Rośliny Co to jest łubin, groch, bobik, wyka jara) lub ozime (wyka ozima), ostosunkowo dużych nasionach zawierających znaczne ilości białka
 • Gdzie jest Włókniste Rośliny Co to jest naturalnych włókien do wyrobu tkanin, mat, dywanów, pędzli, szczotek, artykułów powroźniczych, papieru, filcu iin. Do najważniejszych r. w
 • Gdzie jest Zbożowe Rośliny Co to jest pszenżyto, pszenica, ryż, jęczmień, owies, proso, kukurydza oraz rdestowatych (gryka), uprawiane ze względu na mączyste ziarna. Stanowią
 • Gdzie jest Rotterdam Co to jest ujściu Renu; ok. 600 tys. mieszk. (aglomeracja 1,1 mln). Największy port morski świata, ok. 300 regularnych linii morskich, 400 dźwigów
 • Gdzie jest Rovaniemi Co to jest kręgu polarnego, ok. 32 tys. mieszk. Centrum gospodarcze iturystyczne fińskiej Laponii, zniszczone przez Niemców w1944, odbudowane na
 • Gdzie jest Warstw Rozciągłość Co to jest bieg
 • Gdzie jest Rozewie Co to jest na pn. wysunięty punkt wPolsce (5450'N). Wybrzeże klifowe, porośnięte lasem bukowym, rezerwat przyrody; na cyplu latarnia morska imuzeum
 • Gdzie jest Rozłam Co to jest co najmniej do astenosfery, oznacznej rozciągłości (do tysięcy km) idługotrwałej, trwającej dziesiątki isetki mln lat aktywności różnych
 • Gdzie jest Rozłóg Co to jest ołagodnie nachylonych zboczach, wciętej wmało urozmaiconą powierzchnię płaską lub falistą. R. powstają na podłożu słabo przepuszczalnym dla
 • Gdzie jest Oceanicznego Dna Rozszerzanie Co to jest wdnach oceanów, polegający na ciągłym wydobywaniu się wosiach grzbietów śródoceanicznych coraz nowszych porcji rozgrzanej materii z
 • Gdzie jest Roztocze Co to jest pomiędzy Wyż. Lubelską na pn. aKotliną Sandomierską na pd.; dł. 180 km, najwyższe wzgórze Wielki Dział (390 m n.p.m.). Zbudowane ze skał
 • Gdzie jest Gospodarczy Rozwój Co to jest ocharakterze jakościowym, polegające na wzroście dochodu narodowego, zwiększeniu zatrudnienia wusługach iprzemyśle, rozwoju nowoczesnych
 • Gdzie jest Jezioro Rożnowskie Co to jest wobrębie Pogórza Karpackiego, utworzony w1941; pow. 16 km2. Przy zaporze elektrownia wodna, na brzegach liczne ośrodki wypoczynkowe
 • Gdzie jest Grzbietowy Rów Co to jest równoległe do jego osi (Rys. 60), powstające przez osuwanie się pakietów skalnych po stokach pod wpływem działania siły ciężkości. R. g
 • Gdzie jest Oceaniczny Rów Co to jest obniżenia dna oceanicznego, sięgająca nawet ponad 10 km głębokości bezwzględnej, ostromych zboczach, równoległa do łuku wysp lub rzadziej
 • Gdzie jest Tektoniczny Rów Co to jest pogrążenie pewnego fragmentu skorupy ziemskiej, zobu stron ograniczone równoległymi do siebie uskokami (Rys. 63). Na obramowaniach r. t
 • Gdzie jest Czasu Równanie Co to jest słonecznym a czasem średnim słonecznym, wynosi od 16 minut na początku listopada do -14 minut wpołowie lutego; wynika stąd, że rektascensja
 • Gdzie jest Pływowa Równia Co to jest zalewany wtrakcie przypływów iznajdujący się ponad powierzchnią wody wtrakcie odpływów. Wjego obrębie wycięte są płytkie koryta kanałów
 • Gdzie jest Zalewowa Równia Co to jest część dna doliny rzecznej, zalewana podczas wysokich stanów wód wrzece
 • Gdzie jest Równik Co to jest linia utworzona przez punkty leżące wjednakowej odległości od biegunów; najdłuższy równoleżnik, dł. 40 075 km
 • Gdzie jest Termiczny Równik Co to jest punkty onajwyższej średniej rocznej lub miesięcznej temperaturze sprowadzonej do poziomu morza; wykazuje większą zmienność wciągu roku nad
 • Gdzie jest Rudawy Co to jest iRepubliki Czeskiej, ograniczające od pn. Masyw Czeski; dł. 200 km, najwyższy szczyt Klinovec (1244 m n.p.m.). Zbudowane ze skał
 • Gdzie jest równikowa bruzda niskiego ciśnienia Co to jest atmosferycznego opasujący całą Ziemię wpobliżu równika; jest elementem globalnej cyrkulacji atmosfery ( komórka Hadleya) istanowi strefę
 • Gdzie jest równikowa strefa wiatrów zachodnich Co to jest przeważających wiatrów zachodnich wmiejscach, gdzie równikowa bruzda niskiego ciśnienia oddala się na znaczną odległość od równika, co
 • Gdzie jest Powietrze Równikowe Co to jest równika nad oceanami ilasami tropikalnymi wskutek transformacji masy powietrza zwrotnikowego przynoszonego przez pasaty; cechuje się wysoką
 • Gdzie jest Prądy Równikowe Co to jest występujące na wszystkich oceanach po obydwu stronach równika wstrefie cyrkulacji pasatowej obydwu półkul (Prądy Północnorównikowe i Prądy
 • Gdzie jest Klimat Równikowy Co to jest klimatyczne strefy (strefa równikowa
 • Gdzie jest Wsteczny Prąd Równikowy Co to jest Równikowe, Prądy
 • Gdzie jest Równoleżnik Co to jest linia utworzona przez punkty leżące wjednakowej odległości od równika; umożliwia określenie szerokości geograficznej (Rys. 61
 • Gdzie jest Równonoc Co to jest pozornej wędrówce wzdłuż ekliptyki przecina linię równika niebieskiego, przypada odpowiednio około 21 III (r. wiosenna) i23 IX (r. jesienna
 • Gdzie jest Powietrza Termiczna Równowaga Co to jest stratyfikacja termiczna powietrza
 • Gdzie jest Wiatru Róża Co to jest częstości kierunku wiatru wdanym miejscu; r. w. jest konstruowana przez poprowadzenie zpunktu centralnego wkierunku, skąd wieje wiatr
 • Gdzie jest Ruanda Co to jest wstrefie Wielkiego Rowu Zachodnioafrykańskiego, pow. 26,3 tys. km2, 7,8 mln mieszk. (1994), ze stolicą wKigali. Produkt narodowy brutto 250
 • Gdzie jest Ziemi Obiegowy Ruch Co to jest orbicie wokół Słońca, które znajduje się wjednym zognisk elipsy; dł. orbity wynosi 939120000km przy przeciętnej odległości Ziemi od Słońca
 • Gdzie jest Rzeszów Co to jest Wisłokiem; ok. 160 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego, spożywczego, odzieżowego, farmaceutycznego, poligraficznego; ośrodek
 • Gdzie jest Ziemi Obrotowy Ruch Co to jest wokół własnej osi przechodzącej przez bieguny północny ipołudniowy, ookresie 23 godzin, 56 minut i4,09 sekund wstosunku do gwiazd oraz 24
 • Gdzie jest Epejrogeniczne Ruchy Co to jest pionowe wielkich fragmentów skorupy ziemskiej (kontynentów lub ich części), wtrakcie których nie zachodzą większe deformacje skał i
 • Gdzie jest Eustatyczne Ruchy Co to jest eustazja
 • Gdzie jest Górotwórcze Ruchy Co to jest orogeneza
 • Gdzie jest Izostatyczne Ruchy Co to jest izostazja
 • Gdzie jest Masowe Ruchy Co to jest materiału skalnego po powierzchniach nachylonych ( stokach), zachodzących pod wpływem działania siły ciężkości. Wskład r. m. wchodzą
 • Gdzie jest Janowickie Rudawy Co to jest ograniczające od wsch. Kotlinę Jeleniogórską; dł. 20 km, najwyższy szczyt Skalnik (945 m n.p.m.). Zbudowane zgranitów iskał metamorficznych
 • Gdzie jest Rudowęglowiec Co to jest przewozu rudy iwęgla. Ze względu na ciężar ładunków posiada specjalnie mocną konstrukcję, wzmocnione dno wewnętrzne, awcelu utrzymania
 • Gdzie jest Rugia Co to jest Morza Bałtyckiego, należąca do Niemiec; pow. 930 km2. Silnie rozczłonkowana linia brzegowa; krajobraz pagórkowaty, polodowcowy
 • Gdzie jest Rumunia Co to jest tys. km2, 22,7 mln mieszk. (1995), ze stolicą wBukareszcie. Główne krainy geograficzne to Wyż. Transylwańska, Karpaty, Wyż. Mołdawska iNiz
 • Gdzie jest Nizina Rumuńska Co to jest Karpatami Pd. adoliną Dunaju; ciągnący się pasem odł. 450 km iszer. do 200 km. Krajobraz pagórkowaty wczęści zach. (Oltenia), równinny na
 • Gdzie jest Leśne Runo Co to jest las liściasty
 • Gdzie jest Ruwenzori Co to jest Środkowoafrykańskiego, na pograniczu Ugandy iKonga-Zairu; posiada kilka szczytów, najwyższy Margherita 5119 m n.p.m. jest trzecim co do wys
 • Gdzie jest Rwpg Co to jest Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
 • Gdzie jest Wyspy Rybackie Co to jest Peskadory
 • Gdzie jest Śródlądowe Rybactwo Co to jest hodowlę iuzyskiwanie ryb ze sztucznych zbiorników wodnych oraz zagospodarowanie ieksploatację rybnych zasobów rzek ijezior. Zabiegi
 • Gdzie jest Węglowy Okręg Rybnicki Co to jest Górnośląskie Zagłębie Węglowe
 • Gdzie jest Rybnik Co to jest prawym dopływem Odry; ok. 145 tys. mieszk. Ośrodek górnictwa węgla kamiennego, hutnictwa, przemysłu maszynowego ispożywczego. Dawny kościół
 • Gdzie jest Rybołówstwo Co to jest ryb, atakże innych zwierząt (np.krewetek, homarów) zmórz, jezior irzek do celów konsumpcyjnych iprzetwórczych. Wpierwotnej formie
 • Gdzie jest Czterdziestki Ryczące Co to jest wktórej zuwagi na niemal całkowity brak lądów wieje stały isilny wiatr zachodni stanowiący fragment strefy wiatrów zachodnich półkuli pd
 • Gdzie jest Ryft Co to jest setek lub nawet tysięcy km, ograniczony równoległymi do siebie uskokami, powstający przez rozciąganie skorupy ziemskiej. R. występują
 • Gdzie jest Ryga Co to jest Bałtyku, ok. 880 tys. mieszk. (ok. 33% ludności kraju). Centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju. Zakłady przemysłu
 • Gdzie jest Ryksza Co to jest siedzeniach, ciągnięty przez człowieka, popularny wkrajach Azji wsch. wmiejskim transporcie osobowym itowarowym. Również trzykołowy rower
 • Gdzie jest Rynek Co to jest isprzedający określają, co chcą sprzedać lub kupić ina jakich warunkach. Jest to zatem instytucja lub mechanizm, który kojarzy sprzedawców
 • Gdzie jest Zbytu Rynek Co to jest znaczenie wzwiązku ze zwiększającą się siłą nabywczą społeczeństw zwiększa się. Jest to miejsce, wktórym sprzedawana jest produkcja, przy
 • Gdzie jest Ryolit Co to jest subwulkaniczna, pod względem składu będąca odpowiednikiem granitoidów ( granit). Posiada na ogół porfirową strukturę ( porfir). Występuje
 • Gdzie jest Lodowcowa Rysa Co to jest zadrapanie na skałach powstałe wskutek egzaracji lodowcowej
 • Gdzie jest Ryż Co to jest traw, pochodząca zpd.-wsch. Azji, znana wuprawie od ponad 5 tys. lat. Spożywany głównie wpostaci kaszy, r. preparowanego, płatków imąki. Ma
 • Gdzie jest Polska Rzeczpospolita Co to jest Polska
 • Gdzie jest Anastomozująca Rzeka Co to jest korytami ostałym przebiegu, rozdzielonymi wyspami utrwalonymi przez roślinność, mająca minimalny spadek podłużny, niosąca prawie wyłącznie
 • Gdzie jest Epizodyczna Rzeka Co to jest odstępach; występują na pustyniach przez kilka tygodni po sporadycznych deszczach; ich zwykle suche koryta to wadi wAfryce iświecie
 • Gdzie jest Główna Rzeka Co to jest zjej terenu wody; ouznaniu za rz. g. decydują czynniki historyczne, brak jest jednoznacznych kryteriów: np. Bug jest dłuższy od Narwi, ale
 • Gdzie jest Meandrująca Rzeka Co to jest posiadającym dużą liczbę zakoli ( meandrów). Położenie koryta zmienia się wraz zrozwojem meandrów, które mogą zwiększać promień, wtrakcie
 • Gdzie jest Okresowa Rzeka Co to jest regularnie przez kilka tygodni lub miesięcy wroku, wpozostałym okresie wysychająca lub zmieniająca się wstrumień; występują wklimatach
 • Gdzie jest Roztokowa Rzeka Co to jest zmieniających swe położenie po każdym wezbraniu wody, oddzielonych łachami zbudowanymi ze żwiru i piasku, mająca duży spadek podłużny
 • Gdzie jest Stała Rzeka Co to jest rzeka płynąca przez cały rok
 • Gdzie jest Rzemiosło Co to jest forma produkcji. Charakteryzuje ją praca ręczna przy zastosowaniu zazwyczaj prostych narzędzi imaszyn, całkowity brak lub bardzo niewielki
 • Gdzie jest Rzepak Co to jest oleista, spokrewniona zbrukwią. Rz. jest uprawiany wEuropie od końca XVII w. Zjego nasion wyrabia się olej rzepakowy, natomiast makuchy są
 • Gdzie jest Rzepik Co to jest oleista, spokrewniona zrzepą. Rz.ozimy jest bardziej odporny od rzepaku na niską temperaturę. Główny obszar uprawy występuje wEuropie iAzji
 • Gdzie jest Krawędziowa Rzeźba Co to jest osadowych, wktórym dominującą rolę odgrywają krawędzie morfologiczne, nawiązujące do stref występowania skał odpornych. Są one oddzielone
 • Gdzie jest Płytowa Rzeźba Co to jest płyta
 • Gdzie jest Strukturalna Rzeźba Co to jest icechy poszczególnych form rzeźby terenu są zależne głównie od cech struktury geologicznej, awmniejszym stopniu od cech klimatu. Rz. s
 • Gdzie jest Tektoniczna Rzeźba Co to jest zostały ukształtowane przez ruchy tektoniczne ( tektonika), aukład wzniesień iobniżeń odpowiada obszarom obecnie wypiętrzanym iobniżanym
 • Gdzie jest Rzym Co to jest mieszk. (aglomeracja 3,8 mln); centrum naukowe, kulturalne iturystyczne kraju. Część miasta stanowi Watykan. Ośrodek przemysłu

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie CO OZNACZA Rzym, Rzeźba Tektoniczna, Rzeźba Strukturalna, Rzeźba Płytowa, Rzeźba Krawędziowa, Rzepik, Rzepak, Rzemiosło, Rzeka Stała, Rzeka Roztokowa, Rzeka Okresowa definicja.

Gdzie jest Znaczenie Rzym, Rzeźba Tektoniczna, Rzeźba Strukturalna, Rzeźba wyjaśnienie.