Hiatus, Heterosfera, Hesja

Hiatus, Heterosfera, Hesja, Herbata, Helska, Mierzeja, Helsinki, Heliograf, Helgoland, Hektar.

hiatus heterosfera hesja co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na H

 • Gdzie jest Halotektonika Co to jest tektonika solna
 • Gdzie jest Hercynidy Co to jest orogeneza hercyńska
 • Gdzie jest Harare Co to jest centrum gospodarcze ikulturalne kraju; przemysł spożywczy, włókienniczy, metalowy, chemiczny, środków transportu, górnictwo złota; węzeł
 • Gdzie jest Hardangerfjorden Co to jest długi (179 km) igłęboki (prawie 900 m) fiord na zach. wybrzeżu Norwegii, na pd. od Bergen, jeden znajwiększych wSkandynawii
 • Gdzie jest hierarchia sieci osadniczej Polski Co to jest tworzy kilkaset ośrodków lokalnych - miasteczek idużych wsi, wktórych mieszkańcy okolicznych wsi mogą zaspokoić podstawowe potrzeby
 • Gdzie jest Higrograf Co to jest wilgotności względnej powietrza. Zasada działania jest podobna jak w higrometrze, przy czym zmiana wymiarów pęczka odtłuszczonych włosów
 • Gdzie jest Higrometr Co to jest wilgotności względnej powietrza. Najczęściej wykorzystuje się wh. kurczenie pewnych materiałów (np. odtłuszczonego pęczka włosów ludzkich
 • Gdzie jest Higrometria Co to jest dział meteorologii zajmujący się pomiarami wilgotności powietrza, czyli zawartości pary wodnej watmosferze
 • Gdzie jest Woda Higroskopijna Co to jest przez ziarna mineralne bezpośrednio zpowietrza, tworzy wokół nich warstwę ogrubości rzędu 10-4 - 10-2mm. Ma gęstość ponad 1 g/cm3
 • Gdzie jest Himalaje Co to jest Nepalu, Indii, Chin, Pakistanu iBhutanu; dł. ok. 2500 km. Są najwyższymi górami na Ziemi; 10 szczytów powyżej 8000 m n.p.m., wtym Mt
 • Gdzie jest Hindukusz Co to jest terytorium Afganistanu, Pakistanu iIndii; dł. ok. 800 km, najwyższy szczyt Tiricz Mir (7690 m n.p.m.). Należą wraz zPamirem, Karakorum
 • Gdzie jest Nizina Hindustańska Co to jest upodnóży wyżyn Beludżystanu, Karakorum iHimalajów na dł. 3000 km, przy szer. 250-300 km, na terytorium Pakistanu, Indii iBangladeszu
 • Gdzie jest Hiperinflacja Co to jest np. okilkaset procent), co powoduje, że wartość pieniądza spada tak szybko, iż ludzie niechętnie je przyjmują, oszczędzają itrzymają
 • Gdzie jest Hipocentrum Co to jest strefa) wewnątrz skorupy ziemskiej, wktórym nastąpiło przemieszczenie mas skalnych iskąd rozchodzą się fale sejsmiczne. Zob. też epicentrum
 • Gdzie jest Hipolimnion Co to jest jezioro
 • Gdzie jest Hiszpania Co to jest Iberyjskim, pow. 506,0 tys. km2, 39,2 mln mieszk. (1995), ze stolicą wMadrycie. Krajobraz głównie wyżynny, wysokie pasma górskie na pn
 • Gdzie jest Hiuma Co to jest należąca do Estonii; pow. 1 tys. km2. Krajobraz nizinny (do 63 m n.p.m.), niskie piaszczyste wybrzeża, liczne głazy narzutowe. Znaczne
 • Gdzie jest Hobart Co to jest tys. mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego, chemicznego, hutniczego; zachowane budynki zXIX w., muzea
 • Gdzie jest Roślin Hodowla Co to jest nauka zajmująca się uzyskiwaniem wydajniejszych ijakościowo lepszych odmian roślin uprawnych. Zob. też uprawa roślin
 • Gdzie jest Zwierząt Hodowla Co to jest selekcję, kojarzenie ikrzyżowanie zwierząt, mających na celu podniesienie wartości użytkowej ihodowlanej zwierząt gospodarskich. Zob. też
 • Gdzie jest Hokkaido Co to jest Japońskich, druga pod względem wielkości (78 tys. km2) inajbardziej wysunięta na pn. Adm. część Japonii, ludność ok. 5,7 mln. Krajobraz
 • Gdzie jest Holandia Co to jest km2, 15,5 mln mieszk. (1995), ze stolicą wAmsterdamie. H.jest państwem nizinnym, zdużym udziałem terenów osuszonych (polderów). Produkt
 • Gdzie jest Holarktyka Co to jest Arktogea
 • Gdzie jest Holding Co to jest której bezpośrednim celem nie jest produkcja dóbr czy świadczenie usług, adokonywanie obrotów środkami kapitałowymi (głównie akcjami
 • Gdzie jest Holocen Co to jest po plejstocenie, obejmująca ostatnie 10 tys. lat. H. jest okresem generalnego ocieplenia klimatu po ostatnim zlodowaceniu iwytopieniu się
 • Gdzie jest Holownik Co to jest iwyposażony wsilne maszyny statek, przeznaczony do holowania barek, uszkodzonych statków lub też pomocy wielkim statkom wmanewrowaniu
 • Gdzie jest Homosfera Co to jest leżąca poniżej heterosfery, od której odróżnia się wzasadzie jednakowym składem chemicznym iwyraźnie większą gęstością składników gazowych
 • Gdzie jest Honduras Co to jest Karaibskim, pow. 112,1 tys. km2, 6,0 mln mieszk. (1995), ze stolicą wTegucigalpie. Produkt narodowy brutto 690 $/osobę (1993). H. należy do
 • Gdzie jest Hongkong Co to jest wybrzeżu Chin, nad M.Południowochińskim. Terytorium chińskie, do 30 VI 1997 pod administracją brytyjską, pow. 1,1 tys. km2, 6,2 mln mieszk
 • Gdzie jest Honiara Co to jest stolica Wysp Salomona, ok. 35 tys. mieszk
 • Gdzie jest Honsiu Co to jest wciągu Wysp Japońskich, administracyjnie część Japonii; pow. 230 tys. km2, 100 mln mieszkańców. Krajobraz górski iwyżynny, najwyższy szczyt
 • Gdzie jest Horn Co to jest warchipelagu Ziemi Ognistej (Chile), najdalej na południe wysunięty punkt Ameryki Południowej; 5559'S, 6716'W
 • Gdzie jest Hornfels Co to jest metamorfizmu kontaktowego na granicach intruzji magmowej wstarsze skały, które ulegają przeobrażeniu wskutek znacznie podwyższonej
 • Gdzie jest Hornsund Co to jest dł. 35 km, głęb. do 220 m. Otoczona masywami górskimi owys. do 1431 m n.p.m., zktórych schodzą liczne lodowce. Na pn. brzegu stacja
 • Gdzie jest Glebowy Horyzont Co to jest poziom glebowy
 • Gdzie jest Hoszimin Co to jest Sajgon; ok. 3,2 mln mieszk. (aglomeracja ok. 4 mln), ośrodek przemysłu lekkiego, spożywczego, chemicznego, maszynowego istoczniowego
 • Gdzie jest Houston Co to jest ok.1,6 mln mieszk. (zespół miejski ok.3,4 mln). Ośrodek przemysłu petrochemicznego imaszynowego dla górnictwa naftowego, duże znaczenie
 • Gdzie jest He Huang Co to jest dorzecza 750 tys. km2. Źródła na Wyż. Tybetańskiej, górny bieg górski, środkowy wobrębie wyżyn lessowych, dolny nizinny, na Niz. Chińskiej
 • Gdzie jest Huascaran Co to jest wys. 6768 m n.p.m.; wygasły wulkan położony wKordylierze Białej, tworzy masyw otypowej rzeźbie alpejskiej, którego szczytowe partie pokryte
 • Gdzie jest Zatoka Hudsona Co to jest Cieśninę Hudsona łączy się zO. Atlantyckim, oddzielona od niego półwyspem Labrador; pow. ok. 819 tys. km2, głęb. średnia 112 m, głęb. maks
 • Gdzie jest Nizina Hudsońska Co to jest pd. izach. Zat. Hudsona; dł. 1200 km, szer. 300 km. Stanowi wgięty fragment krystalicznej tarczy laurentyjskiej, przykryty osadami
 • Gdzie jest Prąd Humboldta Co to jest Peruwiański, Prąd
 • Gdzie jest Humus Co to jest się w glebie, powstające zobumarłych szczątków roślin izwierząt, podlegające ciągłym przemianom chemicznym rozkładu isyntezy. Gł
 • Gdzie jest Huragan Co to jest używana wkrajach regionu M. Karaibskiego iZatoki Meksykańskiej; (2) popularna nazwa wiatru ekstremalnie silnego iczyniącego poważne szkody
 • Gdzie jest Huron Co to jest lodowcowego wAmeryce Pn., na pograniczu USA iKanady, wgrupie Wielkich Jezior, wdorzeczu Rzeki Św. Wawrzyńca, na wys. 176m n.p.m.; dno
 • Gdzie jest Huta Co to jest zrud lub surowców otrzymanych zinnych zakładów. Wniektórych h. ma miejsce proces dalszego, plastycznego przerabiania uzyskanych metali na
 • Gdzie jest Szkła Huta Co to jest szkło zsurowców iwytwarza różne przedmioty szklane. Obok szkła gospodarczego itechnicznego wyrabia się szczególnie cenne szkło barwne
 • Gdzie jest Hutnictwo Co to jest zrud (wykorzystujący także złom) oraz przeróbkę plastyczną metali wwalcowniach ikuźniach na półwyroby iwyroby gotowe. Wyróżnia się h
 • Gdzie jest Hvar Co to jest należąca do Chorwacji; pow. 296 km2. Krajobraz pagórkowaty (do 626 m n.p.m.), klimat śródziemnomorski, roślinność typu makii. Uprawa
 • Gdzie jest Hydrogeologia Co to jest hydrografia
 • Gdzie jest Hydrografia Co to jest wód lądowych; dzieli się na hydrometeorologię - naukę owodzie watmosferze, potamologię - naukę orzekach, hydrogeologię - naukę owodach
 • Gdzie jest Hydrologia Co to jest znią procesy fizyczne (właściwości, ruchy), korzystająca zosiągnięć fizyki, zwłaszcza mechaniki płynów, wykorzystywana przede wszystkim
 • Gdzie jest Hydrometeorologia Co to jest hydrografia
 • Gdzie jest Hydrometeory Co to jest obejmująca wszelkie przejawy obecności atmosferycznej wody wformie ciekłej istałej zawieszone watmosferze (z wyjątkiem chmur) lub
 • Gdzie jest Roślin Uprawa Hydroponiczna Co to jest uprawa roślin jedynie wwodnych roztworach odżywczych
 • Gdzie jest Hydrosfera Co to jest termin obejmujący wszystkie wody na Ziemi, niezależnie od miejsca występowania istanu skupienia. Wielkość h. ijej części pokazuje tabela
 • Gdzie jest Hydrotermalny Co to jest aktywności magmowej w skorupie ziemskiej, odnoszący się do działania gorących roztworów krążących wskałach już po zastygnięciu magmy
 • Gdzie jest Ha Co to jest hektar
 • Gdzie jest Hacjenda Co to jest wHiszpanii ikrajach Ameryki Łacińskiej. Czasem nazwa używana jest wodniesieniu do samego domu zzabudowaniami. Wdużych obszarowo h. część
 • Gdzie jest Komórka Hadleya Co to jest systemów cyrkulacji atmosferycznej wszerokościach zwrotnikowych obydwu półkul; polega na obiegu powietrza przez unoszenie ku górze wpobliżu
 • Gdzie jest Haga Co to jest ok. 450 tys. mieszk. Siedziba dworu królewskiego irządu oraz Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości; ośrodek administracyjny
 • Gdzie jest Haiti Co to jest wzach. części wyspy Haiti (Hispanioli) warchipelagu Wielkich Antyli, pow. 27,8 tys. km2, 7,2 mln mieszk. (1995), ze stolicą wPort-au-Prince
 • Gdzie jest Hajdarabad Co to jest Andhra Pradeś; ok. 3 mln mieszk. (aglomeracja 4,3 mln). Ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego, środków transportu; zakłady
 • Gdzie jest Hajnan Co to jest oddzielona od stałego lądu wąską Cieśniną Hajnańską, administracyjnie należąca do Chin; pow. 34 tys. km2. Krajobraz górski (najwyższy
 • Gdzie jest Hala Co to jest górnej granicy lasu; (2) naturalne górskie zbiorowisko trawiaste oswoistym składzie florystycznym, zprzewagą roślin przystosowanych do
 • Gdzie jest Halab Co to jest ośrodek administracyjny, przemysłowy, handlowy, komunikacyjny, naukowy; przemysł spożywczy, włókienniczy, metalowy, skórzany, wyrób dywanów
 • Gdzie jest Halifax Co to jest prowincji Nowa Szkocja; ok. 150 tys. mieszk. Ośrodek przemysłowy, naukowy ikulturalny; niezamarzający port; zabudowa głównie zprzełomu
 • Gdzie jest Halmahera Co to jest warchipelagu Moluków; pow. 18,6 tys. km2; linia brzegowa bardzo urozmaicona, wnętrze górzyste iwulkaniczne (wulkan Gamkonora, 1635 m n.p.m
 • Gdzie jest Wiatr Halny Co to jest katabatyczny typu fenu, wiejący zpołudnia po pn. stronie Tatr na Podhalu iOrawie; występuje zazwyczaj wchłodnej połowie roku, gdy zzach
 • Gdzie jest Halo Co to jest fotometeoru; występuje wpostaci świetlnego kręgu otaczającego Słońce lub Księżyc, powstałego wskutek refrakcji (załamania) promieni
 • Gdzie jest Halofity Co to jest zasolonej glebie; występują wklimatach suchych lub półsuchych, aw wilgotnych wpobliżu brzegów morskich lub przy słonych źródłach
 • Gdzie jest Hamada Co to jest często równinnej, zasłanej ostrokrawędzistym gruzem pochodzącym zrozpadu skał ( wietrzenie), pozostałym po wywianiu ( deflacja) bądź
 • Gdzie jest Hamburg Co to jest Niemczech, nad Łabą; drugie co do wielkości m. wkraju - ok. 1,6 mln mieszk. Wielki ośrodek przemysłu stoczniowego, maszynowego
 • Gdzie jest Hamersley Co to jest zpn.-zach. na pd.-wsch.; dł. ok. 400 km, szer. ok. 100 km; szereg szczytów powyżej 1000 m n.p.m., znajwyższym Mt Bruce, 1227 m n.p.m
 • Gdzie jest Hanower Co to jest stolica Dolnej Saksonii, ok. 500 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, gumowego, środków transportu; port nad
 • Gdzie jest Hańcza Co to jest Pojezierzu Suwalskim; pow. 3,1 km2. Najgłębsze jez. wPolsce (108,5 m). Przepływa przez nie Czarna Hańcza. Jeden zniewielu na niżu
 • Gdzie jest Handel Co to jest podziału pracy dział gospodarki narodowej, którego przedmiotem jest ruch dóbr materialnych między podmiotami gospodarczymi wsferze
 • Gdzie jest Detaliczny Handel Co to jest na obszarze celnym danego kraju. Dzięki h. d. towar wchodzi bezpośrednio wsferę konsumpcji. Jego podstawą jest zasada tzw. handlu
 • Gdzie jest Hurtowy Handel Co to jest zaopatrujący handel detaliczny, który dostarcza towary wmniejszych ilościach bezpośrednio konsumentom iinnym użytkownikom, spełnia zatem
 • Gdzie jest Zagraniczny Handel Co to jest kraju na dobra lub usługi wytwarzane przez inne kraje. Jest wynikiem iprzejawem udziału danego kraju whandlu światowym. Umożliwia bardziej
 • Gdzie jest Hannover Co to jest Hanower
 • Gdzie jest Hanoi Co to jest 1 mln mieszk. (aglomeracja ok. 3 mln). Ośrodek przemysłowy, naukowy ikulturalny; zakłady maszynowe, metalowe, włókiennicze, spożywcze
 • Gdzie jest Interpolacyjna Harfa Co to jest składający się zrównoległych linii na przezroczystym tworzywie; ustawia się ją tak, by interpolowany odcinek przecięło tyle jej strun , ile
 • Gdzie jest Harmattan Co to jest wsch. występujący wAfryce wstrefie Sahelu, wiejący znad Sahary wkierunku Zat. Gwinejskiej; północnoafrykańska odmiana pasatu; wczasie
 • Gdzie jest Harz Co to jest należący do Średniogórza Niemieckiego; najwyższy szczyt Brocken (1142 m n.p.m.). Zbudowany zgranitów iskał metamorficznych wieku
 • Gdzie jest Havel Co to jest Hawela
 • Gdzie jest Hawaje Co to jest Spokojnego, największy wPolinezji (8 większych i12 mniejszych wysp); od 1959 stan USA; pow. 16,8 tys. km2; stolica - Honolulu. Wyspy
 • Gdzie jest Hawana Co to jest największe miasto Antyli; ok. 2,2 mln mieszk. Centrum gospodarcze, naukowe, kulturalne iturystyczne kraju; port morski. Zabytkowe warownie
 • Gdzie jest Hawela Co to jest Łaby; dł. 340 km, pow. dorzecza 24 tys. km2. Źródła na Pojezierzu Meklemburskim, wdolnym biegu wykorzystuje obniżenie pradoliny warszawsko
 • Gdzie jest Hebrydy Co to jest Szkocji; dzieli się na H. Wewnętrzne, położone tuż przy stałym lądzie (gł. wyspa Skye), oraz H. Zewnętrzne, oddzielone od H. W. cieśniną
 • Gdzie jest Hekla Co to jest ryftowej Grzbietu Śródatlantyckiego; wys. 1491 m n.p.m. Wczasach historycznych (od XI w.) zanotowano 20 silnych wybuchów, ostatni w1980/81
 • Gdzie jest Hektar Co to jest jednostka powierzchni gruntu; 1 ha = 100 a( arów) = 10 000 m2
 • Gdzie jest Przeliczeniowy Hektar Co to jest która równa się jednemu hektarowi klasy gruntów przyjętej za podstawę do przeliczania powierzchni różnych klas. Umożliwia porównanie gleb
 • Gdzie jest Helgoland Co to jest należąca do Niemiec; pow. 2 km2. Wprzeszłości baza marynarki wojennej, po II wojnie światowej zajmowana przez Wielką Brytanię do 1952
 • Gdzie jest Heliograf Co to jest wielkości usłonecznienia wdanym punkcie na powierzchni Ziemi. Najpopularniejszy jest heliograf Campbella-Stokesa, wktórym wiązka promieni
 • Gdzie jest Helsinki Co to jest 500 tys. mieszk.; centrum gospodarcze, kulturalne inaukowe kraju. Zabudowa głównie klasycystyczna, charakterystyczna jest jednak
 • Gdzie jest Mierzeja Helska Co to jest wybrzeżu Bałtyku, zamykający od pn.- -zach. Zat. Gdańską; dł. 34 km, szer. 0,1-3 km. Stanowi piaszczystą kosę, wydmy do 23 m wys
 • Gdzie jest Herbata Co to jest zChin lub Indii (Assam), uprawiana dla pączków iliści przetwarzanych na produkty spożywcze, głównie herbatę suchą służącą do wyrobu naparu
 • Gdzie jest Hesja Co to jest pow. 21 tys. km2, 6 mln mieszk.; stolica Wiesbaden. Krajobraz urozmaicony: nizinny wczęści centralnej (Niz. Heska), na obrzeżach wyżynny
 • Gdzie jest Heterosfera Co to jest odróżniająca się od położonej niżej homosfery znacznie mniejszą gęstością składników gazowych iniejednolitym składem chemicznym. Można
 • Gdzie jest Hiatus Co to jest luka stratygraficzna

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Hiatus, Heterosfera, Hesja, Herbata, Helska, Mierzeja, Helsinki, Heliograf, Helgoland, Hektar Przeliczeniowy, Hektar, Hekla, Hebrydy, Hawela, Hawana, Hawaje definicja.

Gdzie jest Hiatus, Heterosfera, Hesja, Herbata, Helska, Mierzeja wyjaśnienie.