Rozkradać co znaczy

Rżnąć co znaczy rzutki krzyżówka rzucać się co to jest rzucać słownik rzeź czym jest rzezimieszek.

rozkradać rozżalenie co to jest

Wszystkie synonimy, wyrazy podobne na R

 • Ranking Rozkradać Porównanie kraść, rozgrabiać co znaczy
 • Co lepsze Rozżalenie Dlaczego rozgoryczenie, zawód, żal krzyżówka
 • Czy warto Rentowny Jak lepiej dochodowy, intratny, lukratywny co to jest
 • Opinie forum Rabat Kiedy obniżka, upust, zniżka słownik
 • Najlepszy Rabunek Od czego zależy grabież, kradzież, łupież czym jest
 • Porównaj Rabuś Na czym polega bandyta, grabieżca, łupieżca, rozbójnik, zbójca co oznacza
 • Wyniki Rachunek Różnice 1] działanie (na liczbach), liczenie, obliczanie, rachowanie; 2] bilans, stan majątku, wpływy i wydatki tłumaczenie
 • Zastosowanie Racja Wady i zalety 1] słuszność; 2] powód; 3] porcja przykłady
 • Ranking Racjonalizacja Podobieństwa 1] nowatorstwo; 2] udoskonalenie, ulepszenie, wynalazek definicja
 • Co lepsze Racjonalizować Czemu doskonalić, ulepszać, unowocześniać, usprawniać encyklopedia
 • Czy warto Racjonalny Co gorsze 1] przemyślany, uzasadniony; 2] racjonalistyczny, rozsądny, rozumny jak działa
 • Opinie forum Raczyć Porównaj 1] częstować, gościć, podejmować (gościnnie), ugaszczać; 2] chcieć zrobić, robić (coś) z łaski czy jest
 • Najlepszy Się Raczyć Porównanie jeść ze smakiem, rozkoszować się (czymś), pot. zajadać się, zażerać się pojęcie
 • Porównaj Rad Dlaczego 1] ucieszony, uradowany, uszczęśliwiony, zadowolony; 2] chętny, gotów, skłonny wyjaśnienie
 • Wyniki Rada Jak lepiej 1] dyrektywa, porada, wskazanie, wskazówka, zalecenie; 2] doradcy, organ doradczy opis
 • Zastosowanie Radosny Kiedy pogodny, roześmiany, rozradowany, szczęśliwy, uszczęśliwiony, wesoły informacje
 • Ranking Radość Od czego zależy rozradowanie, uciecha, zadowolenie znaczenie
 • Co lepsze Radować Na czym polega napawać radością, rozweselać, sprawiać radość co znaczy
 • Czy warto Radykalny Różnice 1] skrajny; 2] postępowy; 3] całkowity, gruntowny, zasadniczy; 4] (środek) skuteczny krzyżówka
 • Opinie forum Radzić Wady i zalety 1] dawać radę, doradzać, służyć radą, sugerować (coś), udzielać rad, wspierać radą; 2] debatować, naradzać się (nad czymś), obradować co to jest
 • Najlepszy Się Radzić Podobieństwa prosić o radę, szukać czyjejś rady, udawać się po radę, zasięgać rady słownik
 • Porównaj Raj Czemu 1] arkadia, eden, eldorado, kraina szczęśliwości, ziemia obiecana; 2] królestwo niebieskie, niebo czym jest
 • Wyniki Ranek Co gorsze poranek, rano, świt co oznacza
 • Zastosowanie Ranić Porównaj 1] kaleczyć, zadawać rany; 2] przen. dotykać, poruszać (kogoś) do głębi, sprawiać przykrość tłumaczenie
 • Ranking Ranny Porównanie 1] poraniony, zraniony; 2] poranny, wczesny; 2] przedpołudniowy przykłady
 • Co lepsze Raport Dlaczego doniesienie, meldunek, relacja, sprawozdanie definicja
 • Czy warto Raptem Jak lepiej 1] nagle, naraz, ni z tego, ni z owego, niespodzianie, niespodziewanie, wtem, znienacka; 2] pot. jedynie, nie więcej niż, tylko, zaledwie encyklopedia
 • Opinie forum Raptowny Kiedy 1] gwałtowny, nagły, nieprzewidziany, niespodziewany, zaskakujący; 2] impulsywny, porywczy jak działa
 • Najlepszy Rarytas Od czego zależy pot.: 1] cud, cudo, dziw, dziwo, kuriozum, niezwykłość, osobliwość, rzadkość, unikat; 2] cymes, delicja, delikates, frykas, przysmak czy jest
 • Porównaj Ratować Na czym polega chronić, nieść pomoc, ocalać (kogoś a. coś), starać się ocalić, udzielać pomocy, wybawiać (od czegoś), zapobiegać (czemuś pojęcie
 • Wyniki Ratunek Różnice 1] pomoc; 2] ocalenie, uratowanie, wybawienie wyjaśnienie
 • Zastosowanie Raz Wady i zalety 1] kiedyś, w pewnej chwili; 2] nareszcie, w końcu, wreszcie opis
 • Ranking Razem Za Raz Podobieństwa bez przerwy, ciągle, nieustannie, wiecznie, zawsze informacje
 • Co lepsze Razem Czemu 1] od razu, jednocześnie, naraz, wraz; 2] do spółki (z kimś), łącznie (z kimś a. czymś), pospołu, wspólnie znaczenie
 • Czy warto Razić Co gorsze 1] bić, ciąć, kaleczyć, obezwładniać, porażać, ranić, uderzać, zadawać ciosy; 2] gorszyć, obrażać poczucie estetyczne; 3] (o świetle co znaczy
 • Opinie forum Raźny Porównaj 1] energiczny, ochoczy, ruchliwy, rzutki, skory, żwawy, żywy; 2] orzeźwiający, rześki krzyżówka
 • Najlepszy Rażący Porównanie 1] jaskrawy, nieprzyjemny dla zmysłów; 2] (niesprawiedliwość, krzywda) jasny, oczywisty, rzucający się w oczy, wyraźny co to jest
 • Porównaj Rąbać Dlaczego 1] (np. drewno) rozdrabniać, rozszczepiać; 2] (np. las) ciąć, ścinać, wycinać, wyrąbywać; 3] przen. mówić bez ogródek, walić prosto z mostu słownik
 • Wyniki Reagować Jak lepiej 1] przeciwdziałać; 2] odpowiadać (na coś), postrzegać (coś); 3] być chemicznie czynnym, wywoływać zmiany chemiczne czym jest
 • Zastosowanie Reakcja Kiedy 1] przeciwdziałanie, sprzeciwianie się; 2] biol. działanie, odruch, refleks; 3] oddźwięk, odzew; 4] kołtuństwo, konserwatyzm, obskurantyzm co oznacza
 • Ranking Realia Od czego zależy w l.m.) aktualna sytuacja, dane, fakty, rzeczywistość tłumaczenie
 • Co lepsze Realizować Na czym polega 1] spełniać, urzeczywistniać, wprowadzać w czyn, ziszczać; 2] (np. czek) spieniężać, zamieniać na gotówkę przykłady
 • Czy warto Się Realizować Różnice spełniać się, sprawdzać się, urzeczywistniać się, ziszczać się definicja
 • Opinie forum Rezerwować Wady i zalety 1] zachowywać w rezerwie; 2] zamawiać encyklopedia
 • Najlepszy Realny Podobieństwa 1] konkretny, prawdziwy, rzeczywisty; 2] możliwy, potencjalny; 3] istotny, praktyczny, rozsądny, rzeczowy, trzeźwy, życiowy; 4] dokładny jak działa
 • Porównaj Reasumować Czemu podsumowywać, streszczać czy jest
 • Wyniki Recesja Co gorsze 1] cofanie się, ustępowanie; 2] ekon. dekoniunktura, stagnacja, zastój (gospodarczy), zła koniunktura pojęcie
 • Zastosowanie Redukcja Porównaj 1] obniżenie, ograniczenie, skrócenie, uszczuplenie, zmniejszenie, zniżenie, zredukowanie; 2] zwolnienie (z pracy); 3] chem. odtlenienie wyjaśnienie
 • Ranking Reflektować Porównanie 1] (na coś) mieć ochotę (na coś), pragnąć (czegoś), pretendować (do czegoś), starać się (o coś), ubiegać się; 2] hamować, mitygować opis
 • Co lepsze Się Reflektować Dlaczego mitygować się, opanowywać się, powstrzymywać się (przed czymś), powściągać się informacje
 • Czy warto Reforma Jak lepiej naprawa, przekształcenie, reformowanie, reorganizacja, zmiana znaczenie
 • Opinie forum Regeneracja Kiedy 1] biol. odradzanie się, odtwarzanie; 2] naprawa, naprawianie, odnawianie co znaczy
 • Najlepszy Regenerować Od czego zależy 1] biol. odnawiać, odradzać; 2] techn. odnawiać, odświeżać, usuwać (szkodliwe) domieszki krzyżówka
 • Porównaj Regres Na czym polega 1] cofanie się, cofnięcie się, ustępowanie; 2] zacofanie; 3] recesja co to jest
 • Wyniki Regularny Różnice 1] prawidłowy; 2] foremny, harmonijny, kształtny, proporcjonalny, symetryczny, zgrabny; 3] jednostajny, miarowy, okresowy, rytmiczny; 4 słownik
 • Zastosowanie Regulować Wady i zalety 1] normować, porządkować; 2] dostosowywać, nastawiać, wyrównywać; 3] wpływać (na prawidłowość czegoś); 4] (rachunek) płacić, pokrywać czym jest
 • Ranking Reguła Podobieństwa prawidło, zasada rejestr katalog, lista, spis, wykaz, zestawienie co oznacza
 • Co lepsze Rejestrować Czemu 1] umieszczać na liście, wpisywać do rejestru; 2] notować, katalogować, księgować, prowadzić rejestr, spisywać, sporządzać spis, wpisywać tłumaczenie
 • Czy warto Rejon Co gorsze dzielnica, obszar, obwód, okręg, prowincja, region, teren przykłady
 • Opinie forum Reklamować Porównaj 1] chwalić, namawiać (na coś), pochwalać, polecać, promować, propagować (coś), robić reklamę, zachwalać; 2] dopominać się (o coś), wnosić definicja
 • Najlepszy Rekompensować Porównanie dawać odszkodowanie, wynagradzać krzywdę, wyrównywać straty rekonesans patrol, podjazd, wywiad, zwiad encyklopedia
 • Porównaj Rekonstruować Dlaczego 1] odtwarzać, przywracać dawny wygląd; 2] naprawiać, reperować; 3] odbudowywać jak działa
 • Wyniki Rekonwalescencja Jak lepiej poprawa zdrowia, powrót do zdrowia rekreacja odpoczynek, rozrywka, wypoczynek czy jest
 • Zastosowanie Rekrutacja Kiedy 1] wojsk. pobór, zaciąg rekrutów; 2] przyjęcie, przyjmowanie, werbowanie, werbunek, zapisy pojęcie
 • Ranking Rekrutować Od czego zależy 1] wojsk. powoływać pod broń, zaciągać; 2] przyjmować, werbować, zapisywać wyjaśnienie
 • Co lepsze Się Rekrutować Na czym polega pochodzić, składać się (z kogoś), wywodzić się (skądś opis
 • Czy warto Rekwirować Różnice zabierać, zajmować (z nakazu władz informacje
 • Opinie forum Relacja Wady i zalety 1] (ustna) opowiadanie, sprawozdanie; 2] stosunek, zależność znaczenie
 • Najlepszy Relaks Podobieństwa odpoczynek, odprężenie, rozluźnienie, wypoczynek co znaczy
 • Porównaj Relatywnie Czemu stosunkowo, względnie krzyżówka
 • Wyniki Relatywny Co gorsze stosunkowy, względny co to jest
 • Zastosowanie Relegować Porównaj np. z uczelni) usuwać, wydalać słownik
 • Ranking Relikt Porównanie 1] antyk, pamiątka, zabytek; 2] pozostałość, resztka czym jest
 • Co lepsze Remedium Dlaczego antidotum, lekarstwo, środek zaradczy co oznacza
 • Czy warto Reminiscencja Jak lepiej pamięć (czegoś), przypomnienie, wspomnienie tłumaczenie
 • Opinie forum Renoma Kiedy opinia, rozgłos, sława, wziętość przykłady
 • Najlepszy Renomowany Od czego zależy popularny, sławny, znany definicja
 • Porównaj Renowacja Na czym polega odnowienie, odrestaurowanie, odświeżenie, remont, restauracja encyklopedia
 • Wyniki Reperkusja Różnice 1] muz. oddźwięk, rezonans; 2] przen. (w l.m.) następstwa, oddźwięk jak działa
 • Zastosowanie Reperować Wady i zalety naprawiać czy jest
 • Ranking Repertuar Podobieństwa program, zasób pojęcie
 • Co lepsze Replikować Czemu odpowiadać wyjaśnienie
 • Czy warto Represja Co gorsze zwykle w l.m.) odwet, środki odwetu opis
 • Opinie forum Reprezentacja Porównaj 1] przedstawicielstwo; 2] pot. okazałość, wystawność (np. życia informacje
 • Najlepszy Reprezentować Porównanie 1] występować w (czyimś) imieniu; 2] być wyrazicielem (czegoś), wyrażać (coś znaczenie
 • Porównaj Reprodukcja Dlaczego 1] kopia; 2] odtwarzanie, odtworzenie, powtarzanie, powtórzenie; 3] rozmnażanie się co znaczy
 • Wyniki Reprymenda Jak lepiej nagana, napomnienie, upomnienie, wymówka krzyżówka
 • Zastosowanie Reputacja Kiedy dobre imię, opinia, rozgłos, sława co to jest
 • Ranking Resort Od czego zależy 1] dział (administracji państwowej), ministerstwo, pion; 2] przen. kompetencja, zakres działalności słownik
 • Co lepsze Respekt Na czym polega cześć, poważanie, szacunek, uszanowanie, uznanie czym jest
 • Czy warto Respektować Różnice brać pod uwagę, cenić, czcić, darzyć szacunkiem, liczyć się (z kimś a. czymś), mieć szacunek, podziwiać, przestrzegać (czegoś co oznacza
 • Opinie forum Restauracja Wady i zalety 1] naprawa, odnawianie, odnowienie, odświeżanie, renowacja; 2] przywrócenie (np. ustroju); 3] bar, jadłodajnia, lokal gastronomiczny tłumaczenie
 • Najlepszy Restrykcja Podobieństwa ograniczenie, warunek, zastrzeżenie przykłady
 • Porównaj Reszta Czemu ostatek, pozostałość, szczątek definicja
 • Wyniki Retor Co gorsze krasomówca, mówca, orator encyklopedia
 • Zastosowanie Retoryka Porównaj krasomówstwo, oratorstwo, sztuka krasomówcza, sztuka wymowy, umiejętność przemawiania jak działa
 • Ranking Retusz Porównanie 1] poprawka, uzupełnienie (np. obrazu), wykończenie; 2] przen. (np. tekstu) korekta stylistyczna, poprawka czy jest
 • Co lepsze Się Rewanżować Dlaczego odpłacać się, odwdzięczać się, odwzajemniać się pojęcie
 • Czy warto Rewelacyjny Jak lepiej niecodzienny, niezwykły, wyjątkowy, zdumiewający wyjaśnienie
 • Opinie forum Rewia Kiedy parada, pokaz, przegląd, widowisko opis
 • Najlepszy Rewidować Od czego zależy 1] dokonywać rewizji, kontrolować, poddawać rewizji, przeszukiwać, sprawdzać; 2] poddawać rewizji, (np. poglądy) ponownie rozważać informacje
 • Porównaj Rewolucja Na czym polega 1] gwałtowna zmiana, przewrót znaczenie
 • Wyniki Rezerwa Różnice 1] kapitał zapasowy, zapas; 2] brak serdeczności, brak zaufania, chłód (w sposobie bycia), niedowierzanie, nieufność, powściągliwość; 3 co znaczy
 • Zastosowanie Rezerwuar Wady i zalety 1] basen, cysterna, zbiornik; 2] przen. arsenał, kopalnia, spichlerz, studnia, źródło krzyżówka
 • Ranking Rezolucja Podobieństwa postanowienie, uchwała co to jest
 • Co lepsze Rezolutny Czemu bystry, energiczny, pewny siebie, roztropny, śmiały słownik
 • Czy warto Rezon Co gorsze odwaga, pewność siebie, rezolutność, śmiałość czym jest
 • Opinie forum Rezultat Porównaj efekt, konsekwencja, następstwo, skutek, wynik co oznacza
 • Najlepszy Rezydencja Porównanie przybytek, siedlisko, siedziba tłumaczenie
 • Porównaj Rezygnacja Dlaczego 1] kapitulacja, odstąpienie (od czegoś), poddanie się, ustępstwo, zrzeczenie się (czegoś); 2] bierność, pogodzenie się z losem, przybranie przykłady
 • Wyniki Rezygnować Jak lepiej dawać za wygraną, odstępować (od czegoś), odchodzić (np. ze stanowiska), poddawać się, ulegać, ustępować, zrzekać się (czegoś definicja
 • Zastosowanie Reżim Kiedy 1] system, ustrój państwowy; 2] dyscyplina, rygor, tryb postępowania encyklopedia
 • Ranking Ręczyć Od czego zależy dawać rękojmię, gwarantować, żyrować jak działa
 • Co lepsze Rękojmia Na czym polega 1] uroczyste poręczenie, zagwarantowanie, zapewnienie (czegoś); 2] gwarancja czy jest
 • Czy warto Robić Różnice 1] pracować, wykonywać jakąś pracę; 2] produkować, wykonywać, wytwarzać; 3] (dobrze, źle) poczynać sobie, postępować, przedsiębrać pojęcie
 • Opinie forum Robota Wady i zalety 1] działalność, praca, wysiłek; 2] pot. posada, praca, zajęcie, zatrudnienie; 3] dzieło, produkt, wyrób wyjaśnienie
 • Najlepszy Rodowód Podobieństwa 1] geneza, pochodzenie, początek; 2] genealogia, historia rodu rodzaj gatunek, jakość, odmiana, typ opis
 • Porównaj Rodzić Czemu 1] wydawać na świat; 2] (o glebie) dawać owoce, obradzać, owocować; 3] przen. budzić, dawać początek, pociągać za sobą, powodować informacje
 • Wyniki Się Rodzić Co gorsze 1] przychodzić na świat, rozmnażać się, rozradzać się; 2] (o roślinach) rosnąć, wyrastać; 3] nasuwać się, podnosić się, pojawiać się znaczenie
 • Zastosowanie Rodzimy Porównaj 1] miejscowy, narodowy, ojczysty, swojski, swój; 2] chem. (o pierwiastkach) w stanie wolnym co znaczy
 • Ranking Rodzina Porównanie 1] krewni, powinowaci; 2] (językowa) grupa; 3] ród krzyżówka
 • Co lepsze Rodzinny Dlaczego 1] familijny; 2] pot. obarczony rodziną; 3] (np. nastrój) swobodny; 4] domowy, prywatny co to jest
 • Czy warto Roić Jak lepiej fantazjować, marzyć, oddawać się marzeniom, snuć plany, śnić, zatapiać się w marzeniach słownik
 • Opinie forum Się Roić Kiedy 1] (np. o mrówkach) wyrajać się; 2] poruszać się tłumnie, występować gromadnie; 3] marzyć się, snuć się (komuś) po głowie czym jest
 • Najlepszy Rokować Od czego zależy 1] negocjować, paktować, pertraktować, prowadzić rozmowy, toczyć rokowania; 2] prognozować, prorokować, przepowiadać (coś komuś co oznacza
 • Porównaj Rola Na czym polega 1] gleba, grunt, pole, ziemia; 2] rulon, zwój; 3] teatr. tekst; 4] teatr. kreacja, postać; 5] przen. pozycja, udział, znaczenie (kogoś a tłumaczenie
 • Wyniki Rolnik Różnice 1] chłop, gospodarz, wieśniak; 2] agronom przykłady
 • Zastosowanie Romans Wady i zalety 1] powieść; 2] flirt, miłostka, przygoda miłosna; 3] przen. interes, sprawa definicja
 • Ranking Romantyczny Podobieństwa 1] ckliwy, marzycielski, poetyczny, sentymentalny, uczuciowy; 2] idealistyczny; 3] egzotyczny, fantastyczny, niezwykły; 4] poetyczny encyklopedia
 • Co lepsze Romantyk Czemu fantasta, idealista, marzyciel jak działa
 • Czy warto Romantyzm Co gorsze 1] irracjonalność, romantyczność, uczuciowość; 2] fantastyczność, fantastyka, fantazja, niezwykłość czy jest
 • Opinie forum Rosły Porównaj dobrze zbudowany, dorodny, okazały, postawny, wyrośnięty, wysoki pojęcie
 • Najlepszy Rosnąć Porównanie 1] dorastać, podrastać, stawać się większym, wzrastać; 2] chować się, wychowywać się, wzrastać; 3] (o roślinach) wegetować, żyć; 4 wyjaśnienie
 • Porównaj Rozbawiać Dlaczego rozśmieszać, rozweselać opis
 • Wyniki Rozbicie Jak lepiej 1] podział, podzielenie, rozczłonkowanie, rozdzielenie, rozkład, rozłam, rozwarstwienie, rozpad, zróżnicowanie; 2] pokaleczenie informacje
 • Zastosowanie Się Rozbiec Kiedy 1] rozejść się, rozlecieć się, rozpierzchnąć się, rozproszyć się; 2] nabrać rozpędu, rozpędzić się znaczenie
 • Ranking Rozbierać Od czego zależy 1] zdejmować ubranie (z kogoś); 2] demontować, rozkładać (na części); 3] przen. (np. o gorączce) kłaść, obezwładniać, osłabiać, przenikać co znaczy
 • Co lepsze Się Rozbierać Na czym polega negliżować się, zdejmować ubranie, zrzucać z siebie odzież krzyżówka
 • Czy warto Rozbieżność Różnice dysharmonia, dysonans, inność, niezgodność, odmienność, odrębność, różnica, sprzeczność co to jest
 • Opinie forum Rozbieżny Wady i zalety inny, niejednakowy, niejednolity, niepodobny, odrębny, przeciwny, różniący się, różny, sprzeczny słownik
 • Najlepszy Rozbijać Podobieństwa 1] bić, druzgotać, łamać, łupać, rozłupywać, roztłukiwać, roztrzaskiwać; 2] dokonywać podziału, dzielić, przepoławiać, rozczłonkowywać czym jest
 • Porównaj Się Rozbijać Czemu 1] bić się, łupać się, pękać, rozlatywać się, rozłupywać się, roztrzaskiwać się, tłuc się; 2] przen. nie dochodzić do skutku, rozwiewać się co oznacza
 • Wyniki Rozbój Co gorsze 1] napad bandycki; 2] bandytyzm, zbójectwo; 3] przen. bezprawie, jawny wyzysk, rabunek tłumaczenie
 • Zastosowanie Rozbójnik Porównaj bandyta, łotrzyk, łupieżca, opryszek, rabuś, rzezimieszek, zbój przykłady
 • Ranking Rozbrajać Porównanie 1] czynić bezbronnym, demilitaryzować, demobilizować, odbierać broń, pozbawiać uzbrojenia; 2] przen. rozładowywać czyjąś złość, wzruszać definicja
 • Co lepsze Rozbudowa Dlaczego 1] dobudowanie, rozszerzenie; 2] rozszerzanie (np. działalności); 3] rozwinięcie, wzbogacenie; 4] powiększenie, wzrost, zwiększenie encyklopedia
 • Czy warto Rozbudowywać Jak lepiej 1] dobudowywać, powiększać; 2] rozszerzać, rozwijać, zwiększać jak działa
 • Opinie forum Rozbudzać Kiedy 1] wzbudzać; 2] ożywiać, podniecać; 3] budzić (np. zdolności), pobudzać (do czegoś), zachęcać czy jest
 • Najlepszy Się Rozchmurzać Od czego zależy 1] (o niebie) przejaśniać się, rozjaśniać się, rozpogadzać się; 2] przen. pogodnieć, weseleć pojęcie
 • Porównaj Się Rozchodzić Na czym polega 1] rozbiegać się, rozjeżdżać się (w różne strony), rozlatywać się, rozpierzchać się, rozpraszać się; 2] (np. o świetle) dźwięczeć, rozlegać wyjaśnienie
 • Wyniki 1 Się Rozchodzić Różnice 1] (po kimś a. po czymś) następować, występować; 12] (o walutach) być w obiegu, mieć kurs; 13] (na kogoś) atakować, nacierać, napadać opis
 • Zastosowanie Się Rozchorować Wady i zalety zachorować, zaniemóc, zapaść na jakąś chorobę informacje
 • Ranking Rozchwytywać Podobieństwa rozkupywać, rozbierać, rozrywać przen znaczenie
 • Co lepsze Rozchylać Czemu odchylać, odmykać, otwierać, rozsuwać, rozwierać, uchylać co znaczy
 • Czy warto Rozciągać Co gorsze 1] naciągać, napinać, przedłużać, rozpinać, rozszerzać, rozprężać, wyciągać, wydłużać, wyprężać; 2] rozkładać, rozpościerać, rozstawiać krzyżówka
 • Opinie forum Rozjazdy Porównaj w l.m.) podróże, wędrówki, wojaże, wyjazdy co to jest
 • Najlepszy Rozjemca Porównanie arbiter, mediator, pośrednik, sędzia polubowny słownik
 • Porównaj Się Rozjeżdżać Dlaczego 1] rozchodzić się, rozdzielać się; 2] rozstawać się; 3] (np. o nartach) rozchodzić się, rozsuwać się czym jest
 • Wyniki Rozjuszony Jak lepiej rozdrażniony, rozjątrzony, rozszalały, rozwścieczony, wściekły rozkaz nakaz, polecenie co oznacza
 • Zastosowanie Się Rozciągać Kiedy 1] naciągać się, napinać się, przedłużać się, rozpinać się, rozprężać się, rozszerzać się, wydłużać się; 2] (o mgle) rozpościerać się tłumaczenie
 • Ranking Rozcierać Od czego zależy 1] rozmasowywać, ugniatać; 2] miażdżyć, rozgniatać; 3] rozprowadzać, rozsmarowywać, wcierać przykłady
 • Co lepsze Rozcinać Na czym polega 1] dzielić, rozdzielać; 2] przerąbywać, przycinać, rozrąbywać definicja
 • Czy warto Rozczarowywać Różnice pozbawiać złudzeń, sprawiać zawód, zawodzić encyklopedia
 • Opinie forum Się Rozczarowywać Wady i zalety doznawać rozczarowania, tracić złudzenia, zawodzić się jak działa
 • Najlepszy Rozczłonkowywać Podobieństwa dzielić, rozdzielać czy jest
 • Porównaj Rozczochrać Czemu potargać, rozwichrzyć, zmierzwić pojęcie
 • Wyniki Się Rozczulać Co gorsze przejmować się, rozrzewniać się, roztkliwiać się, wzruszać się wyjaśnienie
 • Zastosowanie Rozdawać Porównaj obdzielać (kogoś czymś), przydzielać (coś komuś), rozdzielać (coś między kogoś), rozprowadzać opis
 • Ranking Rozdmuchiwać Porównanie 1] rozpraszać, rozrzucać, rozwiewać; 2] (ogień) podniecać, podsycać, rozpalać, rozżarzać; 3] przen. przesadzać, wyolbrzymiać informacje
 • Co lepsze Rozdrabniać Dlaczego 1] dzielić; 2] kruszyć, rozkruszać znaczenie
 • Czy warto Rozdrażniać Jak lepiej 1] drażnić, urażać; 2] drażnić, gniewać, irytować, rozjątrzać, złościć co znaczy
 • Opinie forum Rozdymać Kiedy 1] nadymać; 2] rozpychać, rozsadzać, rozszerzać; 3] wyolbrzymiać krzyżówka
 • Najlepszy Rozdział Od czego zależy 1] obdzielenie, rozdzielenie; 2] dzielenie, kawałkowanie, podział, rozczłonkowywanie; 3] oddzielenie, odgraniczenie, odseparowanie co to jest
 • Porównaj Rozdzielać Na czym polega 1] dzielić, kawałkować, rozdrabniać, rozkładać; 2] oddzielać, odłączać (coś od czegoś), rozłączać; 3] oddzielać (czymś), odgradzać słownik
 • Wyniki Rozdzierający Różnice 1] (ból) dotkliwy, ostry; 2] (krzyk) nieludzki, przenikliwy, przerażający, przeraźliwy czym jest
 • Zastosowanie Rozdźwięk Wady i zalety 1] konflikt, niezgoda; 2] antynomia, niezgodność, rozbieżność, różnica, sprzeczność; 3] dysharmonia, dysonans, dysproporcja, kolizja co oznacza
 • Ranking Rozeznawać Podobieństwa 1] dostrzegać, rozpoznawać, rozróżniać; 2] zdawać sobie sprawę (z czegoś tłumaczenie
 • Co lepsze Rozgadywać Czemu paplać, rozgłaszać, rozpowiadać, rozpuszczać wieści, wygadywać przykłady
 • Czy warto Rozgardiasz Co gorsze bałagan, bezład, chaos, galimatias, mętlik, nieład, nieporządek, rwetes, tumult, zamęt, zamieszanie definicja
 • Opinie forum Rozgarniać Porównaj rozdzielać, rozsuwać (na boki encyklopedia
 • Najlepszy Rozgarnięty Porównanie bystry, inteligentny, pojętny, rezolutny, sprytny jak działa
 • Porównaj Się Rozglądać Dlaczego 1] patrzeć, spoglądać dookoła; 2] (za kimś a. za czymś) szukać (kogoś a. czegoś), wypatrywać; 3] przen. orientować się (w czymś), wchodzić czy jest
 • Wyniki Rozgłaszać Jak lepiej rozgadywać, rozpowiadać (wokoło), rozpowszechniać wiadomości (o kimś, o czymś pojęcie
 • Zastosowanie Rozgłos Kiedy popularność, powszechne uznanie, sława wyjaśnienie
 • Ranking Rozgorączkowany Od czego zależy 1] gorączkujący, mający gorączkę; 2] napięty, naprężony, niespokojny, ożywiony, pełen napięcia, podekscytowany, podniecony, podrażniony opis
 • Co lepsze Rozgoryczony Na czym polega niezadowolony, rozżalony, zawiedziony, zgorzkniały informacje
 • Czy warto Rozgrabiać Różnice 1] rozdrabniać, rozdzielać, rozsuwać (grabiami); 2] dokonywać grabieży, grabić, łupić, rozkradać, zabierać przemocą znaczenie
 • Opinie forum Rozgramiać Wady i zalety brać górę, dziesiątkować, gromić, pobijać, pokonywać, porażać, poskramiać, razić, roznosić (na strzępy), rozpędzać, rozpraszać, ścierać co znaczy
 • Najlepszy Się Rozgrywać Podobieństwa dziać się, mieć miejsce, odbywać się, przebiegać, toczyć się, zachodzić, zdarzać się krzyżówka
 • Porównaj Rozgrywka Czemu 1] podjęcie walki, starcie, walka, zapasy, zmaganie; 2] sport. gra, mecz, spotkanie, zawody co to jest
 • Wyniki Rozgryzać Co gorsze 1] przecinać, przegryzać; 2] pot. odgadywać, zaczynać pojmować, zgłębiać słownik
 • Zastosowanie Rozgrzeszać Porównaj 1] darowywać, nie mieć (komuś) za złe, przebaczać (coś komuś), traktować pobłażliwie; 2] odpuszczać grzechy czym jest
 • Ranking Rozjaśniać Porównanie 1] oświetlać, rozświetlać; 2] (np. włosy) barwić na jasno co oznacza
 • Co lepsze Się Rozjaśniać Dlaczego 1] przecierać się, przejaśniać się, rozchmurzać się, rozpogadzać się, wypogadzać się; 2] dnieć, rozwidniać się, świtać; 3] przen. pogodnieć tłumaczenie
 • Czy warto Rozjazd Jak lepiej rozdroże, rozstajne drogi, rozwidlenie dróg, skrzyżowanie przykłady
 • Opinie forum Rozkazywać Kiedy kazać, nakazywać, polecać, rozporządzać, zarządzać, zlecać definicja
 • Najlepszy Rozkład Od czego zależy 1] harmonogram, kalendarz, plan, porządek, terminarz; 2] biol. gnicie, psucie się, rozkładanie się, rozpadanie się; 3] przen. demoralizacja encyklopedia
 • Porównaj Rozkładać Na czym polega 1] prostować, rozciągać, rozpinać, rozpościerać, rozpuszczać, rozstawiać, rozwijać; 2] kłaść; 3] lokować, układać, rozlokowywać jak działa
 • Wyniki Się Rozkładać Różnice 1] kłaść się, padać na łóżko, pokładać się, rozciągać się, rozsiadać się, rozwalać się, układać się wygodnie, wyciągać się, zasiadać; 2 czy jest
 • Zastosowanie Rozkosz Wady i zalety 1] radość, upojenie, zadowolenie; 2] czar, powab, uczta duchowa, urok pojęcie
 • Ranking Rozkoszny Podobieństwa błogi, miły, niebiański, przyjemny, słodki, upajający, upojny, uroczy, zachwycający wyjaśnienie
 • Co lepsze Się Rozkoszować Czemu delektować się, doznawać rozkoszy, napawać się, odczuwać rozkosz, upajać się, zażywać rozkoszy opis
 • Czy warto Rozkręcać Co gorsze 1] odkręcać; 2] przen. nadawać rozmach, rozszerzać, rozwijać informacje
 • Opinie forum Rozkwit Porównaj 1] rozkwitnięcie; 2] bujny rozrost; 3] postęp, rozwój znaczenie
 • Najlepszy Rozkwitać Porównanie 1] rozwijać się; 2] okrywać się kwiatami, zakwitać; 3] przen. nabierać mocy, rozrastać się, rozwijać się co znaczy
 • Porównaj Się Rozlatywać Dlaczego 1] pękać, rozbijać się, rozrywać się, roztrzaskiwać się, trzaskać, urywać się; 2] (o ludziach) iść w rozsypkę, rozbiegać się, rozchodzić krzyżówka
 • Wyniki Rozległy Jak lepiej 1] bezkresny, bezmierny, niezmierzony, obszerny, szeroki; 2] dalekosiężny, na wielką skalę, szeroki, szeroko zakrojony, wielki co to jest
 • Zastosowanie Się Rozlewać Kiedy 1] lać się, przelewać się, wylewać się; 2] wlewać się; 3] (o wodzie, o rzece) tworzyć rozlewisko, wylewać, występować z brzegów; 4] przen słownik
 • Ranking Rozliczać Od czego zależy 1] robić obliczenie, rozdzielać (pieniądze); 2] (kogoś) rozliczać się (z kimś czym jest
 • Co lepsze Się Rozliczać Na czym polega rachować się (z kimś), regulować rachunki, załatwiać sprawy finansowe co oznacza
 • Czy warto Rozliczny Różnice rozmaity, różnoraki, różnorodny, różny, wieloraki tłumaczenie
 • Opinie forum Rozluźniać Wady i zalety 1] luzować, poluźniać, popuszczać, rozpuszczać; 2] przen. (np. dyscyplinę) łagodzić przykłady
 • Najlepszy Rozładowywać Podobieństwa 1] opróżniać, rozpakowywać, wyładowywać; 2] (np. atmosferę) łagodzić, odprężać definicja
 • Porównaj Rozłam Czemu podział, rozdzielenie, rel. schizma encyklopedia
 • Wyniki Rozłączać Co gorsze izolować, oddzielać, pozbawiać (kogoś czegoś), rozdzielać, separować jak działa
 • Zastosowanie Rozłąka Porównaj pożegnanie, rozdział, rozdzielenie, rozejście się, rozstanie, separacja czy jest
 • Ranking Rozmach Porównanie 1] dynamika, dynamizm, energia; 2] bujność, prężność, żywotność; 3] gest, ruch pojęcie
 • Co lepsze Rozmaity Dlaczego niejednakowy, rozliczny, różnoraki, różnorodny, różny, wieloraki wyjaśnienie
 • Czy warto Rysunek Jak lepiej 1] obraz, obrazek, rycina, szkic; 2] przen. kontur, kształt, zarys; 3] lekcje rysowania opis
 • Opinie forum Rozmawiać Kiedy debatować, dyskutować (o czymś), gawędzić, gwarzyć, konferować, konwersować, mieć konferencję (z kimś), mówić, naradzać się, obradować informacje
 • Najlepszy Rozmiar Od czego zależy 1] format, kaliber, numer, wielkość, wymiar; 2] przen. rozciągłość, rozległość, skala, zasięg znaczenie
 • Porównaj Rozmieszczać Na czym polega lokować, rozkładać, rozlokowywać, umieszczać, wyznaczać miejsce co znaczy
 • Wyniki Się Rozmnażać Różnice 1] plenić się, rozpleniać się, rozradzać się, rozrastać się, wydawać potomstwo; 2] powiększać się, wzrastać liczebnie, zwiększać się krzyżówka
 • Zastosowanie Rozmowa Wady i zalety dialog, dyskusja, konwersacja, pogaduszka, pogawędka, rozmawianie, rozmówka, wymiana myśli, wymiana zdań co to jest
 • Ranking Rozmowny Podobieństwa 1] gadatliwy, rozgadany, szczebiotliwy; 2] towarzyski słownik
 • Co lepsze Rozmówka Czemu konwersacja, pogaduszka, pogawędka, rozmowa czym jest
 • Czy warto Rozmysł Co gorsze namysł, premedytacja, rozwaga, rozważenie, zastanowienie co oznacza
 • Opinie forum Rozmyślać Porównaj medytować, myśleć, namyślać się, roztrząsać w myśli, rozważać, zastanawiać się tłumaczenie
 • Najlepszy Się Rozmyślać Porównanie dawać za wygraną, odstępować (od czegoś), rezygnować, wyrzekać się (czegoś), zrzekać się przykłady
 • Porównaj Rozmyślanie Dlaczego dumanie, kontemplacja, medytacja, medytowanie, myślenie definicja
 • Wyniki Rozmyślny Jak lepiej 1] nieprzypadkowy, naumyślny, specjalny, umyślny; 2] przemyślany, rozważny encyklopedia
 • Zastosowanie Rozniecać Kiedy 1] (ogień) rozpalać, wzniecać; 2] przen. (uczucia) budzić, powodować, wywoływać, wzbudzać, wzniecać jak działa
 • Ranking Roznosić Od czego zależy 1] nosić, rozdawać, zanosić; 2] przen. (np. wroga) gromić, rozbijać doszczętnie, wycinać w pień; 3] przen. rozrywać, rozsadzać; 4 czy jest
 • Co lepsze Się Roznosić Na czym polega rozchodzić się, rozpowszechniać się, rozszerzać się, szerzyć się pojęcie
 • Czy warto Rozpaczliwy Różnice 1] desperacki, zdesperowany, zrozpaczony; 2] bardzo zły, bez wyjścia, niebezpieczny, okropny wyjaśnienie
 • Opinie forum Się Rozpadać Wady i zalety 1] dzielić się na części, rozbijać się, rozlatywać się; 2] chem. rozkładać się opis
 • Najlepszy Rozpalać Podobieństwa 1] rozniecać, zapalać; 2] pobudzać, podsycać, roznamiętniać; 3] rozgrzewać, rozżarzać informacje
 • Porównaj Rozpamiętywać Czemu medytować, myśleć, rozmyślać, rozważać, wspominać znaczenie
 • Wyniki Rozpatrywać Co gorsze analizować, badać, brać pod uwagę, roztrząsać (coś), rozważać, zaznajamiać się (z czymś co znaczy
 • Zastosowanie Rozpęd Porównaj impet, nabranie szybkości, rozbieg krzyżówka
 • Ranking Się Rozpędzać Porównanie nabierać szybkości co to jest
 • Co lepsze Rozpierać Dlaczego 1] rozrywać, rozszerzać; 2] przen. (np. o dumie) napełniać, przepełniać, rozsadzać, wypełniać słownik
 • Czy warto Się Rozpierać Jak lepiej 1] rozkładać się, rozsiadać się (np. na kanapie); 2] pot. panoszyć się, szarogęsić się czym jest
 • Opinie forum Rozpinać Kiedy 1] odpinać guziki, otwierać zapięcie, rozłączać; 2] rozciągać, rozkładać, rozpościerać, wyciągać co oznacza
 • Najlepszy Się Rozpływać Od czego zależy 1] płynąć, rozlewać się; 2] przen. rozchodzić się, rozpraszać się; 3] rozpuszczać się, roztapiać się, topić się; 4] przen. ginąć, niknąć tłumaczenie
 • Porównaj Rozpoczynać Na czym polega dawać początek, inaugurować, wdrażać, wprowadzać, wszczynać, zaczynać, zapoczątkowywać przykłady
 • Wyniki Się Rozpogadzać Różnice 1] przejaśniać się, rozchmurzać się, wyjaśniać się, wypogadzać się; 2] przen. rozchmurzać się, weseleć definicja
 • Zastosowanie Rozporządzać Wady i zalety 1] decydować, rozkazywać, zarządzać; 2] dysponować (czymś), mieć do dyspozycji encyklopedia
 • Ranking Się Rozporządzać Podobieństwa 1] postępować według swego upodobania; 2 jak działa
 • Co lepsze Rozporządzenie Czemu decyzja, dekret, dyspozycja, edykt, nakaz, postanowienie, rozkaz, zarządzenie czy jest
 • Czy warto Rozpościerać Co gorsze 1] rozkładać, rozpinać, rozściełać, rozwijać; 2] rozprzestrzeniać (coś), rozszerzać zasięg (czegoś pojęcie
 • Opinie forum Się Rozpościerać Porównaj 1] rozkładać się, układać się, wyciągać się; 2] rozprzestrzeniać się, rozszerzać się wyjaśnienie
 • Najlepszy Rozpowszechniać Porównanie rozgłaszać, rozkrzewiać, rozpowiadać, rozszerzać opis
 • Porównaj Rozpoznawać Dlaczego 1] odróżniać, wyróżniać; 2] (chorobę) rozeznawać; 3] (znajomego) poznawać, przypominać sobie informacje
 • Wyniki Rozpraszać Jak lepiej 1] rozrzucać, rozsiewać, rozsypywać, roztaczać; 2] rozmieszczać, umieszczać; 3] przen. (uwagę) dekoncentrować; 4] przen. (siły znaczenie
 • Zastosowanie Rozumieć Kiedy 1] chwytać, ogarniać rozumem, pojmować; 2] być świadomym, orientować się, uprzytamniać sobie, uświadamiać sobie, uzmysławiać sobie co znaczy
 • Ranking Się Rozpraszać Od czego zależy 1] (np. o chmurach) ginąć, niknąć, rozchodzić się, rozpływać się, rozsypywać się, rozwiewać się; 2] (o niepokoju) mijać, przechodzić krzyżówka
 • Co lepsze Rozprawa Na czym polega 1] debata, dyskusja, dysputa, obrady, omawianie, roztrząsanie; 2] (sądowa) posiedzenie sądu; 3] bitwa, potyczka, starcie zbrojne, utarczka co to jest
 • Czy warto Rozprawiać Różnice 1] dyskutować, rezonować, rozwodzić się (nad czymś); 2] mówić, rozmawiać słownik
 • Opinie forum Rozprowadzać Wady i zalety 1] doprowadzać, rozsyłać, wysyłać; 2] dostarczać, rozdawać, rozdzielać, rozwozić; 3] nakładać, rozsmarowywać, smarować; 4] przen czym jest
 • Najlepszy Rozpryskiwać Podobieństwa bryzgać, pryskać, rozchlapywać co oznacza
 • Porównaj Się Rozpryskiwać Czemu 1] bryzgać, pryskać, rozchlapywać się; 2] (o szkle) rozbijać się, roztrzaskiwać się tłumaczenie
 • Wyniki Rozprzestrzeniać Co gorsze 1] rozkładać, rozpościerać, rozstawiać, rozsuwać, rozszerzać; 2] rozpowszechniać, rozszerzać, szerzyć, upowszechniać przykłady
 • Zastosowanie Rozprzężenie Porównaj 1] chaos, dezorganizacja, nieład, nieporządek; 2] demoralizacja, nierząd, zepsucie definicja
 • Ranking Rozpusta Porównanie niemoralność, rozpasanie, rozwiązłość, wyuzdanie encyklopedia
 • Co lepsze Się Rysować Dlaczego 1] widnieć, zaznaczać się; 2] przen. odzwierciedlać się, występować; 3] dostawać rys, łupać się, pękać, zarysowywać się jak działa
 • Czy warto Rozpuszczać Jak lepiej 1] rozprowadzać; 2] roztapiać, topić; 3] przen. demoralizować, psuć, rozpieszczać; 5] (np. poły płaszcza) puszczać swobodnie, rozkładać czy jest
 • Opinie forum Rozpytywać Kiedy dociekać (czegoś), dowiadywać się, przepytywać się, wypytywać (o coś pojęcie
 • Najlepszy Rozrabiać Od czego zależy 1] mieszać, preparować, wyrabiać; 2] posp. intrygować, judzić, robić intrygi, wprowadzać zamieszanie; 3] przen. broić, dokazywać, zbytkować wyjaśnienie
 • Porównaj Rozrachunek Na czym polega 1] obliczenie, obrachunek, rozliczenie, załatwienie rachunków; 2] przen. podsumowanie opis
 • Wyniki Się Rozrastać Różnice 1] (o roślinach) rozkrzewiać się, rozgałęziać się, rozprzestrzeniać się; 2] mnożyć się, pomnażać się, powiększać się, wzrastać, zwiększać informacje
 • Zastosowanie Rozróżniać Wady i zalety 1] rozgraniczać, wyodrębniać; 2] poznawać, rozeznawać, rozpoznawać znaczenie
 • Ranking Rozruchy Podobieństwa bunt, niepokoje, rebelia, rewolucja, zaburzenia, zamieszki co znaczy
 • Co lepsze Rozruszać Czemu 1] poruszyć, uruchomić, wprawić w ruch; 2] przen. ożywić, pobudzić do działania, wyrwać z bezruchu krzyżówka
 • Czy warto Rozrywać Co gorsze 1] drzeć, szarpać: 2] dzielić, oddzielać, rozdzielać, rozłączać; 3] (kogoś) bawić, dostarczać rozrywki, rozweselać, zabawiać co to jest
 • Opinie forum Się Rozrywać Porównaj 1] drzeć się, rozdzierać się; 2] pot. dwoić się; 3] pękać, rozlatywać się, rozpadać się; 4] bawić się słownik
 • Najlepszy Rozrywka Porównanie relaks, zabawa czym jest
 • Porównaj Rozrzucać Dlaczego 1] ciskać, miotać, rzucać; 2] rozlokowywać, rozmieszczać, rozpraszać; 3] przen. (np. pieniądze) szastać, trwonić co oznacza
 • Wyniki Rozrzutny Jak lepiej marnotrawny, nieoszczędny tłumaczenie
 • Zastosowanie Rozsądek Kiedy inteligencja, roztropność, rozum, rozwaga, umysł przykłady
 • Ranking Rozsądny Od czego zależy celowy, dalekowzroczny, dorzeczny, mądry, rozważny, przewidujący, przezorny, racjonalny, realny, roztropny, rozumny, sensowny, trzeźwy definicja
 • Co lepsze Się Rozstawać Na czym polega 1] odchodzić, oddalać się, opuszczać, porzucać, żegnać się; 2] przen. (z czymś) porzucać, rezygnować (z czegoś), żegnać się (z czymś encyklopedia
 • Czy warto Rozstawiać Różnice 1] rozlokowywać, rozmieszczać, ustawiać; 2] oddzielać, rozdzielać, (druk) rozstrzelać; 3] (np. stopy) rozkraczać, rozsuwać; 4] (np jak działa
 • Opinie forum Rześki Wady i zalety 1] czerstwy, dziarski, krzepki, ochoczy, pełen werwy, zdrów; 2] (głos) świeży wypoczęty czy jest
 • Najlepszy Się Rozstępować Podobieństwa 1] (o tłumie) przepuszczać (kogoś), rozdzielać się, rozsuwać się na boki, usuwać się; 2] (o powierzchni) pękać, rozpadać się, rozsuwać się pojęcie
 • Porównaj Rozstrajać Czemu przen. denerwować, irytować, rozdrażniać, wyprowadzać z równowagi wyjaśnienie
 • Wyniki Rozstrzygać Co gorsze decydować (o czymś), opowiadać się (za czymś), przesądzać (coś a. o czymś opis
 • Zastosowanie Się Rozstrzygać Porównaj 1] (o losach) wahać się, ważyć się; 2] (o sprawach) decydować się informacje
 • Ranking Rozsuwać Porównanie 1] odsuwać na boki; 2] poszerzać, rozciągać, rozkładać, rozstawiać, wydłużać znaczenie
 • Co lepsze Się Rozsypywać Dlaczego 1] (np. o drobiazgach) sypać się, wysypywać się; 2] (o ciałach stałych) kruszyć się, lecieć, rozlatywać się, rozpadać się; 3] (np. o co znaczy
 • Czy warto Rozszerzać Jak lepiej 1] mnożyć, poszerzać, powiększać, uzupełniać; 2] (np. stół) rozpościerać, rozstawiać, rozsuwać; 3] rozgłaszać, rozpowszechniać krzyżówka
 • Opinie forum Się Rozszerzać Kiedy 1] powiększać się, zwiększać się; 2] rozpowszechniać się, rozprzestrzeniać się; 3] fiz. zwiększać objętość co to jest
 • Najlepszy Roztaczać Od czego zależy 1] rozkładać, rozpościerać, rozwijać; 2] rozsiewać, wydzielać; 3] przedstawiać, ukazywać, uwidoczniać słownik
 • Porównaj Roztargnienie Na czym polega brak skupienia, dystrakcja, nieuwaga, rozproszenie, roztrzepanie czym jest
 • Wyniki Rozterka Różnice niepewność, niepokój, wahanie, walka wewnętrzna co oznacza
 • Zastosowanie Roztkliwiać Wady i zalety poruszać, przejmować, rozczulać, rozrzewniać, wzruszać tłumaczenie
 • Ranking Roztropny Podobieństwa 1] bystry, inteligentny; 2] dalekowzroczny, mądry, oględny, przewidujący, przezorny, rozsądny, rozważny, zapobiegliwy przykłady
 • Co lepsze Roztrząsać Czemu 1] (np. siano) rozrzucać, trząść; 2] przen. analizować, badać, myśleć (o czymś), rozpatrywać (coś), rozważać definicja
 • Czy warto Roztrzepany Co gorsze pot. nieuważny, postrzelony, rozproszony, roztargniony encyklopedia
 • Opinie forum Roztrzęsiony Porównaj pot.: 1] rozklekotany, sfatygowany, zniszczony; 2] wyprowadzony z równowagi, zdenerwowany, zirytowany jak działa
 • Najlepszy Rozum Porównanie 1] rozsądek, umysł; 2] dowcip, inteligencja, koncept; 3] mądrość, spryt, zapobiegliwość, zmyślność czy jest
 • Porównaj Rozumny Dlaczego 1] mądry, niegłupi; 2] dalekowzroczny, oględny, przezorny, przytomny, rozsądny, roztropny, rozważny, trzeźwy pojęcie
 • Wyniki Rozumowanie Jak lepiej 1] myślenie, spekulacja, sposób myślenia, wnioskowanie; 2] argumentacja, dowodzenie, dowód wyjaśnienie
 • Zastosowanie Rozwaga Kiedy 1] przezorność, rozsądek; 2] rozpatrywanie, roztrząsanie (czegoś), rozważanie, zastanawianie się (nad czymś opis
 • Ranking Rozwalać Od czego zależy 1] burzyć, miażdżyć, niszczyć, rozbijać; 2] (np. głowę) ranić, rozbijać, tłuc informacje
 • Co lepsze Rozważać Na czym polega 1] dzielić, ważyć; 2] rozpatrywać (coś), ważyć (w myślach), zastanawiać się (nad czymś znaczenie
 • Czy warto Rozważny Różnice 1] mądry, rozumny; 2] oględny, ostrożny, powściągliwy, przewidujący, przezorny, rozsądny, roztropny, przen. trzeźwy co znaczy
 • Opinie forum Rozweselać Wady i zalety bawić, cieszyć, radować, wprawiać w dobry humor, zabawiać krzyżówka
 • Najlepszy Rozwiązanie Podobieństwa 1] rozstrzygnięcie, wyjście z sytuacji, zakończenie; 2] projekt, realizacja; 3] mat. odpowiedź; 4] med. poród; 5] likwidacja, kasacja co to jest
 • Porównaj Rozwiązły Czemu niemoralny, rozpasany, rozpustny, wyuzdany słownik
 • Wyniki Rozwiązywać Co gorsze 1] (np. węzeł) rozplątywać; 2] anulować, unieważniać; 3] kasować, likwidować, zamykać, znosić, pot. zwijać; 4] środ. projektować, realizować czym jest
 • Zastosowanie Się Rozwiewać Porównaj 1] ginąć, rozpraszać się, znikać; 2] (o włosach) burzyć, czochrać się, wichrzyć się; 3] przen. (o złudzeniach) rozpraszać się, znikać; 4 co oznacza
 • Ranking Rozwijać Porównanie 1] prostować, rozpinać, rozpościerać, rozprostowywać; 2] odpakowywać, rozpakowywać; 3] (o wojsku) lokować, rozmieszczać, rozstawiać tłumaczenie
 • Co lepsze Się Rozwijać Dlaczego 1] prostować się, rozpościerać się, rozszerzać się; 2] (o ludziach) rozstawiać się, ustawiać się; 3] (o kwiatach) otwierać się, rozchylać przykłady
 • Czy warto Rozwlekać Jak lepiej 1] rozciągać, rozwłóczyć; 2] wynosić, rozkradać, zabierać; 3] (np. opowieść) przewlekać, przeciągać, przedłużać, rozwodzić się (nad czymś definicja
 • Opinie forum Rozwlekły Kiedy 1] (np. utwór) długi, długawy, kobylasty pot.; 2] (osoba) flegmatyczny, rozlazły pot encyklopedia
 • Najlepszy Rozwozić Od czego zależy doręczać, dostarczać, kolportować, transportować, wozić jak działa
 • Porównaj Rozwój Na czym polega 1] poprawa, postęp, potęgowanie się, rozkwit, ulepszanie się, wzrost, zwiększanie się; 2] (np. wypadków) przebieg, tok; 3] biol czy jest
 • Wyniki Rozzłościć Różnice rozdrażnić, rozgniewać, rozwścieczyć pojęcie
 • Zastosowanie Ród Wady i zalety 1] familia, rodzina; 2] dom, dynastia, linia; 3] pochodzenie, urodzenie wyjaśnienie
 • Ranking Róg Podobieństwa 1] kąt; 2] narożnik, zbieg ulic; 3] muz. waltornia; 4] sport. korner, rzut rożny opis
 • Co lepsze Rój Czemu przen. ciżba, gromada, hurma, mnóstwo, tłum, zatrzęsienie informacje
 • Czy warto Równie Co gorsze 1] jednakowo, tak samo; 2] aż tak, tak bardzo, w takim stopniu znaczenie
 • Opinie forum Równo Porównaj 1] gładko, płasko; 2] prosto, w jednej linii, wprost; 3] jednostajnie, miarowo, regularnie, równomiernie, rytmicznie, symetrycznie; 4 co znaczy
 • Najlepszy Równy Porównanie 1] gładki, niepochyły, płaski; 2] niezakrzywiony, niezgięty, prosty; 3] jednakowy, taki sam, wyrównany; 4] spokojny, zrównoważony; 5 krzyżówka
 • Porównaj Różnica Dlaczego nierówność, niezgodność, odmienność, odrębność, rozbieżność, różność co to jest
 • Wyniki Się Różnić Jak lepiej kontrastować, odbijać się, odcinać się, odróżniać się, stanowić kontrast, wykazywać różnice, wyodrębniać się, wyróżniać się słownik
 • Zastosowanie Różnie Kiedy inaczej, nie tak samo, niejednakowo, niejednolicie, rozmaicie czym jest
 • Ranking Różnorodny Od czego zależy najrozmaitszy, przeróżny, rozliczny, rozmaity, różnoraki, różny, urozmaicony, wieloraki co oznacza
 • Co lepsze Różny Na czym polega 1] coraz to inny, niejednakowy, rozliczny, rozmaity, różnoraki, różnorodny, wieloraki; 2] inny, nie taki sam, niejednakowy, odmienny tłumaczenie
 • Czy warto Ruch Różnice 1] posuwanie się, przesuwanie się; 2] bieg, chód, lot, pęd, posuw, suw; 3] przen. krok; 4] gest, skinienie; 5] chodzenie, gimnastyka przykłady
 • Opinie forum Ruchliwy Wady i zalety 1] ruchomy, ruszający się; 2] (np. miasto) ludny, ożywiony; 3] przen. aktywny, czynny, energiczny, obrotny, przedsiębiorczy, zapobiegliwy definicja
 • Najlepszy Ruchomy Podobieństwa poruszający się, ruchliwy, przenośny encyklopedia
 • Porównaj Rugować Czemu 1] usuwać, wydalać, wypędzać, wyrzucać; 2] przen. anulować, eliminować, podważać, unieważniać, wykluczać jak działa
 • Wyniki Ruina Co gorsze upadek, zniszczenie czy jest
 • Zastosowanie Się Rumienić Porównaj 1] przypiekać się, przysmażać się; 2] (o ludziach) czerwienić się; 3] przen. (o ludziach) wstydzić się, zawstydzać się pojęcie
 • Ranking Rumor Porównanie 1] hałas, łomot, łoskot; 2] wrzawa, zamieszanie wyjaśnienie
 • Co lepsze Rumowisko Dlaczego gruz, gruzy, ruiny opis
 • Czy warto Runąć Jak lepiej 1] przewrócić się, spaść, upaść, zwalić się; 2] rozpaść się w gruzy, zwalić się; 3] przen. (o planach) nie powieść się, nie udać się; 4 informacje
 • Opinie forum Ruszać Kiedy 1] wybierać się, wyruszać; 2] (o maszynie) startować, zaczynać działać; 3] popychać, poruszać, posuwać, uruchamiać, wprawiać w ruch; 4] (o znaczenie
 • Najlepszy Się Ruszać Od czego zależy 1] ruszać, wybierać się, wychodzić, wyjeżdżać, wyruszać; 2] (o pracy) posuwać się naprzód; 3] (o człowieku) podnosić się, wstawać, zrywać co znaczy
 • Porównaj Rutyna Na czym polega 1] biegłość, praktyka, wprawa; 2] przen. nuda, powszedniość; 3] przen. skostnienie, szablon, tradycyjność krzyżówka
 • Wyniki Rwać Różnice 1] przerywać, rozrywać, rozszarpywać; 2] chwytać, ciągnąć, porywać; 3] obrywać, wyrywać, zrywać; 4] pot. boleć, łamać; 5] pot. gnać, pędzić co to jest
 • Zastosowanie Rwący Wady i zalety o potoku) bystry, gwałtowny, prędki, szybki, wartki słownik
 • Ranking Rwetes Podobieństwa pot. bieganina, harmider, rozgardiasz, zamieszanie czym jest
 • Co lepsze Rycerski Czemu 1] przen. wojenny, żołnierski; 2] bohaterski, mężny, waleczny; 3] przen. dworny, elegancki, honorowy, pełen galanterii, szlachetny, uprzejmy co oznacza
 • Czy warto Rychły Co gorsze o czasie) bliski, niedaleki, szybki tłumaczenie
 • Opinie forum Rycina Porównaj figura, ilustracja, rysunek przykłady
 • Najlepszy Ryczeć Porównanie 1] (o zwierzętach) beczeć, buczeć; 2] (o ludziach) beczeć, płakać, wyć; 3] przen. (o morzu) grzmieć, huczeć; 4] (o ludziach) drzeć się definicja
 • Porównaj Ryć Dlaczego 1] (w ziemi) grzebać, kopać, rozkopywać; 2] rzeźbić, wyrzynać, żłobić encyklopedia
 • Wyniki Rygor Jak lepiej 1] dyscyplina, karność, porządek; 2] praw. groźba, przymus prawny, sankcja jak działa
 • Zastosowanie Rygorystyczny Kiedy formalistyczny, pedantyczny, skrupulatny czy jest
 • Ranking Rynsztunek Od czego zależy 1] hist. oręż, uzbrojenie, zbroja; 2] pot. ekwipunek (np. sportowy pojęcie
 • Co lepsze Rysa Na czym polega 1] linia, kreska, skaza, szrama, zadrapanie, zarysowanie; 2] pęknięcie, rozpadlina, szczelina, szpara wyjaśnienie
 • Czy warto Rysować Różnice 1] kreślić, szkicować, wykreślać; 2] przen. opisywać, przedstawiać; 3] przen. drapać, kaleczyć, robić rysy opis
 • Opinie forum Rytmiczny Wady i zalety jednostajny, miarowy, regularny, równomierny, równy informacje
 • Najlepszy Rytualny Podobieństwa 1] obrzędowy, sakralny; 2] tradycyjny, zwyczajowy znaczenie
 • Porównaj Rytuał Czemu ceremoniał, etykieta, liturgia, obrzędowość co znaczy
 • Wyniki Rywal Co gorsze konkurent, kontrkandydat, przeciwnik, współzawodnik krzyżówka
 • Zastosowanie Rywalizacja Porównaj konkurencja, rywalizowanie, współubieganie się, współzawodnictwo, wyścig co to jest
 • Ranking Rywalizować Porównanie iść w zawody, konkurować, robić konkurencję, współubiegać się, współzawodniczyć słownik
 • Co lepsze Ryzykowny Dlaczego 1] hazardowy, karkołomny, niebezpieczny, szalony, śmiały; 2] przen. (np. teoria) niepewny, śmiały czym jest
 • Czy warto Rzadki Jak lepiej 1] ciekły, płynny; 2] rozrzucony; 4] niecodzienny, nieczęsty, niespotykany, sporadyczny, szczególny, wyjątkowy; 5] (tkanina) ażurowy co oznacza
 • Opinie forum Rzadkość Kiedy biały kruk, fenomen, niezwykłość, osobliwość, rarytas, unikat tłumaczenie
 • Najlepszy Rządca Od czego zależy administrator, zarządca, zarządzający przykłady
 • Porównaj Rządny Na czym polega 1] gospodarny, oszczędny, zapobiegliwy; 2] dobrze administrowany definicja
 • Wyniki Rządy Różnice w l.m.) kierownictwo, panowanie, rządzenie, ustrój, władza, zwierzchnictwo encyklopedia
 • Zastosowanie Rządzić Wady i zalety kierować (kimś a. czymś), mieć władzę (nad kimś a. czymś), panować, piastować władzę, rozporządzać (czymś), sprawować rządy, zarządzać jak działa
 • Ranking Się Rządzić Podobieństwa 1] rządzić; 2] przen. buszować, grasować, komenderować, panoszyć się; 3] kierować się (czymś); 4] gospodarzyć (u siebie), prowadzić czy jest
 • Co lepsze Rzecz Czemu 1] przedmiot; 2] kwestia, problem, sprawa, zagadnienie; 3] temat, treść, wątek; 4] dział, dziedzina, zakres; 5] czynność, praca, robota pojęcie
 • Czy warto Rzecznik Co gorsze 1] bojownik, obrońca, orędownik; 2] reprezentant wyjaśnienie
 • Opinie forum Rzeczoznawca Porównaj biegły, ekspert opis
 • Najlepszy Rzeczywisty Porównanie 1] obiektywny, realny; 2] autentyczny, faktyczny, niepodrobiony, niezmyślony, prawdziwy informacje
 • Porównaj Rzeczywiście Dlaczego doprawdy, faktycznie, istotnie, naprawdę, w istocie, w rzeczy samej znaczenie
 • Wyniki Rzekomy Jak lepiej fałszywy, fikcyjny, nieprawdziwy, pozorny co znaczy
 • Zastosowanie Rzesza Kiedy ciżba, gromada, masa, tłum, zbiegowisko krzyżówka
 • Ranking Rzetelny Od czego zależy 1] godny zaufania, słowny, solidny, sumienny, uczciwy; 2] dokładny, należyty, właściwy; 3] autentyczny, prawdziwy co to jest
 • Co lepsze Rzewny Na czym polega smutny, melancholijny, tęskny, tkliwy słownik
 • Czy warto Rzezimieszek Różnice rabuś, złodziej, złodziejaszek czym jest
 • Opinie forum Rzeź Wady i zalety 1] (o zwierzętach) ubój, zabijanie; 2] (o ludziach) mordowanie, zabijanie; 3] pogrom, spustoszenie co oznacza
 • Najlepszy Rzucać Podobieństwa 1] ciskać, miotać, odrzucać, podrzucać, przerzucać, rozrzucać, wypuszczać; 2] przewracać, uderzać (kimś a. czymś o coś), zwalać z nóg; 3 tłumaczenie
 • Porównaj Się Rzucać Czemu 1] skakać w dół, zrywać się; 2] padać (na ziemię), upadać; 3] podskakiwać, poruszać się; 4] przen. obruszać się, oburzać się; 5] (na kogoś przykłady
 • Wyniki Rzutki Co gorsze 1] czynny, energiczny, obrotny, pomysłowy, przedsiębiorczy, ruchliwy, zapobiegliwy, zaradny; 2] daw. prędki, zwinny, żywy rzutnik definicja
 • Zastosowanie Rżnąć Porównaj 1] ciąć, krajać, piłować, przecinać; 2] przen. dzielić na części, pruć, przecinać, przeszywać; 3] grawerować, rzeźbić, szlifować, wycinać encyklopedia

Słowa bliskoznaczne, synonimy

Lista słów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik wszystkich synonimów.

Synonim Rżnąć co znaczy rzutki krzyżówka rzucać się co to jest rzucać słownik rzeź czym jest rzezimieszek co oznacza rzewny tłumaczenie rzetelny przykłady rzesza. podobny wyraz.

Słowo bliskoznaczny do Rozkradać co znaczy rozżalenie krzyżówka rentowny co to jest rabat synonimy.