Pyrheliometr, Pyranometr, Pył

Pyrheliometr, Pyranometr, Pył Wulkaniczny, Puszcza Tropikalna, Pustynny Klimat, Pustynnienie.

pyrheliometr pyranometr co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na P

 • Gdzie jest Pacyfik Co to jest Spokojny, Ocean
 • Gdzie jest Pak Co to jest wieloletni lód morski
 • Gdzie jest Kokosowa Palma Co to jest kokosowiec
 • Gdzie jest Plzeň Co to jest Pilzno
 • Gdzie jest Pława Co to jest boja
 • Gdzie jest Liniowa Podziałka Co to jest elementy mapy
 • Gdzie jest Pom Co to jest Państwowy Ośrodek Maszynowy
 • Gdzie jest Portu Przedpole Co to jest awanport
 • Gdzie jest Wydobywczy Przemysł Co to jest górnictwo
 • Gdzie jest Pluton Co to jest typ intruzji: duża, jednolita masa skalna powstała przez zakrzepnięcie magmy wgłębi skorupy ziemskiej
 • Gdzie jest Antecedentny Rzeczny Przełom Co to jest przełom powstały wwyniku antecedencji. Wtakim przypadku pasmo górskie jest młodsze od biegu rzeki, która je przecina
 • Gdzie jest Plutonizm Co to jest skorupy ziemskiej, obejmujących powstawanie magmy, jej przemieszczanie się izastyganie wróżnych formach ( intruzje). Przeciwieństwem p
 • Gdzie jest Novo Porto Co to jest konstytucyjna stolica Beninu, ok. 240 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego ihandlu, zwłaszcza olejem palmowym
 • Gdzie jest Paleogen Co to jest lat temu), obejmująca trzy epoki: paleocen, eocen i oligocen. Osady p. są powszechne na niżu polskim, występują także wpostaci fliszu
 • Gdzie jest Paleoekologia Co to jest badaniem związków wymarłych organizmów żywych zich środowiskiem. Podstawowym źródłem informacji wp. są cechy osadów, wktórych znajdowane są
 • Gdzie jest Paleocen Co to jest najstarsza epoka trzeciorzędu, trwająca od 65 do 53 mln lat temu
 • Gdzie jest Pemba Co to jest na O. Indyjskim; pow. 984 km2. Należy do Tanzanii. Klimat podrównikowy monsunowy; uprawa goździków ipalmy kokosowej. Gł. ośrodek: Wete
 • Gdzie jest Paleoklimatologia Co to jest warunkami klimatycznymi, które występowały wminionych epokach geologicznych; metody badawcze wp. bazują na analizie skał osadowych
 • Gdzie jest Strefa Peryglacjalna Co to jest niską temperaturą powietrza imałymi opadami, czego skutkiem jest obecność wieloletniej zmarzliny. Występuje przed lądolodami lub
 • Gdzie jest Paleolit Co to jest gatunków przedludzkich ispołeczeństw ludzkich, trwający do około 11 000 tys. lat temu. Dzieli się na p. dolny (4,5 mln - 120 tys. lat), p
 • Gdzie jest Pieniądz Co to jest powszechnie akceptowany środek wymiany lub handlu, wyrażający wartość towarów ina nie wymienialny
 • Gdzie jest Paczków Co to jest nad Nysą Kłodzką, ok. 8 tys. mieszk. Zakłady meblarskie, maszynowe, materiałów budowlanych. Zachowany obwód murów miejskich (XIV--XVI w
 • Gdzie jest Pad Co to jest dł. 650 km, pow. dorzecza 75 tys. km2. Źródła wpd. Alpach, niemal cały bieg wobrębie Niz. Padańskiej, ujście deltowe do M. Adriatyckiego
 • Gdzie jest Nizina Padańska Co to jest Włoszech, pomiędzy Alpami na pn. iApeninami na pd., otwarte ku M. Adriatyckiemu; pow. ok. 50 tys. km2. Oś stanowi rzeka Pad, płynąca
 • Gdzie jest Pakistan Co to jest 796,1 tys. km2, 130,3mln mieszk. (1995), ze stolicą wIslamabadzie. Główne krainy geograficzne to Góry Sulejmańskie, Hindukusz iNiz. Indu
 • Gdzie jest Pacyfiku Bezpieczeństwa Pakt Co to jest w1951 wSanFrancisco przez rządy Australii, Nowej Zelandii iUSA, zsiedzibą wCanberze (Australia). Na mocy paktu państwa członkowskie
 • Gdzie jest Północnoatlantycki Pakt Co to jest Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
 • Gdzie jest Palau Co to jest wsąsiedztwie Filipin iNowej Gwinei, pow. 0,5 tys. km2, 17tys. mieszk. (1994), stolica Koror. P. uzyskało niepodległość w1994 r., jednak
 • Gdzie jest Palawan Co to jest oddzielająca M. Południowochińskie od M. Sulu; pow. 15 tys. km2. Krajobraz górzysty, wys. do 2085 m n.p.m.; wzdłuż wybrzeży rafy koralowe
 • Gdzie jest Paleo Co to jest się zjęz. greckiego (palaios - dawny), używany do określenia rzeczy, zjawisk, procesów istniejących lub zachodzących wdawniejszej
 • Gdzie jest Paleobiologia Co to jest cechami biologii (trybem życia, funkcjami życiowymi itp.) organizmów żywych, żyjących wdawniejszych okresach geologicznych
 • Gdzie jest Paleobotanika Co to jest dział paleontologii, zajmujący się światem roślinnym dawnych okresów geologicznych. Obiektem badań są szczątki roślin zawarte wosadach
 • Gdzie jest Paleogeografia Co to jest odtwarzaniem konfiguracji lądów imórz wdowolnych momentach przeszłości geologicznej (znaczenie węższe); (2) całościową rekonstrukcją
 • Gdzie jest Paleomagnetyzm Co to jest dawniejszych okresów geologicznych, odtwarzane na podstawie ułożenia minerałów zawierających żelazo (magnetytu) wskałach pochodzących ztych
 • Gdzie jest Paleontologia Co to jest zajmująca się badaniem szczątków organizmów ( skamieniałości), żyjących wprzeszłości geologicznej. Jest podstawą podziału dziejów Ziemi
 • Gdzie jest Paleozoik Co to jest od 570 do 230 mln lat temu. Dzieli się na 6 okresów: kambr, ordowik, sylur, dewon, karbon i perm. Wp. nastąpił znaczny rozwój świata żywego
 • Gdzie jest Jeziora Plitwickie Co to jest oddzielonych od siebie naturalnymi groblami trawertynowymi, na których wodospady do 78 m wys.; łączna pow. 1,9 km2. Park narodowy
 • Gdzie jest Palestyna Co to jest zach. Azji, na terytorium obecnego Izraela iterenach Zachodniego Brzegu Jordanu, okupowanych przez Izrael od 1967; pow. 27 tys. km2. Za
 • Gdzie jest Palikir Co to jest stolica Mikronezji, ok. 6 tys. mieszk
 • Gdzie jest Palinologia Co to jest pyłków roślin. P. odgrywa szczególnie ważne znaczenie w paleobotanice i paleoekologii, umożliwiając określenie wieku osadów irekonstrukcję
 • Gdzie jest Konwencjonalne Paliwa Co to jest wwyniku spalania wydzielają duże ilości ciepła. Zalicza się do nich węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, drewno, ropę naftową igaz
 • Gdzie jest Jądrowe Paliwo Co to jest rozszczepialną (233U, 235U, 239Pu, 241Pu) wilościach umożliwiających przebieg łańcuchowej reakcji rozszczepiania jąder atomowych isłużący
 • Gdzie jest Palk Co to jest cieśnina morska pomiędzy Cejlonem aPłw. Indyjskim, na pn. od Mostu Adama; łączy Zat. Bengalską zO. Indyjskim, szer. ok. 60 km
 • Gdzie jest Palsa Co to jest dla strefy peryglacjalnej, pokryty torfem, często zlodowymi soczewkami. Przyczyną powstania jest zimowe duże przewodnictwo cieplne
 • Gdzie jest Paludologia Co to jest hydrografia
 • Gdzie jest Pamir Co to jest terytorium Tadżykistanu, częściowo Afganistanu iChin; najwyższy szczyt Pik Komunizma (7495 m n.p.m.). Sfałdowany iwypiętrzony worogenezie
 • Gdzie jest Pampa Co to jest część Niz. La Platy; pow. ok. 1,5 mln km2, wys. wczęści wsch. do 150 m n.p.m. Ku zach. przechodzi wgóry upodnóża Andów; liczne okresowe
 • Gdzie jest Pampa Co to jest step
 • Gdzie jest Pampero Co to jest pd.-zach. wiejący wumiarkowanych szerokościach Ameryki Pd. wzdłuż pasa pampy; związany zprzejściem od zach. niżu barycznego inapływem wjego
 • Gdzie jest Pastwisko Co to jest wegetacyjnym przez zwierzęta. Jest to teren porośnięty roślinnością zielną, głównie trawiastą iziołami, wykorzystywany do wypasu wstanie
 • Gdzie jest Panama Co to jest Środkowej, posiadające granicę morską zM. Karaibskim izPacyfikiem, pow. 75,5 tys. km2, 2,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wPanamie. Produkt
 • Gdzie jest Kanał Panamski Co to jest Panamskim, łącząca O. Atlantycki (przez M. Karaibskie) zO. Spokojnym. Budowa K. P. została rozpoczęta pod kierunkiem F. Lessepsa w1881
 • Gdzie jest Pangea Co to jest przypuszczalnie istniał w prekambrze ibył jedyną masą lądową na Ziemi. Wwyniku ruchu płyt litosferycznych ( tektonika płyt) uległ on
 • Gdzie jest Nizina Panońska Co to jest Wielka Nizina Węgierska
 • Gdzie jest Państwo Co to jest przymusu, działająca winteresach gospodarczych, politycznych iideologicznych ludzi zamieszkujących określone terytorium. Terytorium p
 • Gdzie jest Rolne Gospodarstwo Państwowe Co to jest państwa; wPolsce powojennej jedna zgłównych form własności ziemi. Po 1990 część PGR-ów została przejęta przez Agencję Własności Rolnej
 • Gdzie jest Maszynowy Ośrodek Państwowy Co to jest na zasadach rozrachunku gospodarczego, powołane do świadczenia usług wzakresie mechanizacji rolnictwa. Głównym zadaniem jest naprawa
 • Gdzie jest Papagayo Co to jest zpłaskowyży śródgórskich wKordylierach na wsch. wybrzeża Meksyku ina pacyficzne wybrzeże Nikaragui iGwatemali; występuje zimą ima charakter
 • Gdzie jest Papeete Co to jest stolica Polinezji Francuskiej, ok. 24 tys. mieszk
 • Gdzie jest Półwysep Pirenejski Co to jest Iberyjski, Półwysep
 • Gdzie jest Gwinea Nowa Papua Co to jest Gwinea, wpobliżu Australii, pow. 462,8 tys. km2, 4,1 mln mieszk. (1995), ze stolicą wPort Moresby. Ponadto wjego skład wchodzi ok. 600
 • Gdzie jest Wodna Para Co to jest wody wfazie gazowej; jest składnikiem atmosfery obardzo zmiennej koncentracji (od 0 do 4%). Obecność pary wodnej jest warunkiem koniecznym
 • Gdzie jest Paragwaj Co to jest wpn. części Niz. La Platy, pow. 406,8 tys. km2, 5,0 mln mieszk. (1995), ze stolicą wAsuncion. Produkt narodowy brutto 1,5tys. $/osobę
 • Gdzie jest Paragwaj Co to jest iParagwaju; dł. 2440 km, pow. dorzecza 1150 tys. km2; największy, prawy dopływ Parany. Wypływa wBrazylii na wyż. Mato Grosso wSerra dos
 • Gdzie jest Paraliczny Co to jest typu laguny, wktórym zaznaczają się wpływy zarówno lądu, jak imorza. W karbonie na licznych równinach nadmorskich zachodziła długotrwała
 • Gdzie jest Paramaribo Co to jest stolica Surinamu, ok. 200 tys. mieszk., centrum gospodarcze kraju, port morski. Zabytkowa zabudowa wstylu niderlandzkim
 • Gdzie jest Parana Co to jest iArgentynie; dł. 4700 km (od źródeł Paranaiby), pow. dorzecza 3,1 mln km2; druga pod względem długości na kontynencie. Powstaje zpołączenia
 • Gdzie jest Parcela Co to jest zwykle niewielka działka ziemi występująca wjednym kawałku, wydzielona zwiększego obszaru
 • Gdzie jest Ziemi Parcelacja Co to jest dużych gospodarstw na mniejsze parcele rolnicze, przeznaczone na powiększanie lub tworzenie nowych indywidualnych gospodarstw rolniczych
 • Gdzie jest Paris Co to jest Paryż
 • Gdzie jest Wody Parowanie Co to jest się w parę wodną na drodze wędrówki cząsteczek zcieczy do powietrza. Intensywność p. w. zależy od wielu czynników, jak: insolacja, różnica
 • Gdzie jest Wyspy Ego Parry Co to jest wskład archipelagu Wysp Królowej Elżbiety; największa wyspa Melville; przeważnie wyżynne, pokryte tundrą. Należą do Terytorium Północno
 • Gdzie jest Parsęta Co to jest bezpośrednio do M. Bałtyckiego; dł. 127 km, pow. dorzecza 3,2 tys. km2. Źródła na Pojezierzu Drawskim niedaleko Szczecinka, płynie przez
 • Gdzie jest Basen Paryski Co to jest Normandii na zach., Masywem Centralnym na pd. iArdenami iWogezami na wsch. Ma charakter rozległej niecki otoczonej koncentrycznymi progami
 • Gdzie jest Pinos Co to jest 3,1 tys. km2; nizinna, zbudowana ze skał wylewnych, częściowo otoczona rafą koralową, wznacznej części porośnięta lasami. Gł. zajęciem
 • Gdzie jest Paryż Co to jest mln mieszk. (aglomeracja 9,3 mln), ośrodek gospodarczy, polityczny ikulturalny wskali europejskiej, siedziba organizacji międzynarodowych
 • Gdzie jest Fałdowy Pas Co to jest tysięcy km, wktórej wdłuższym przedziale czasu geologicznego zachodziły intensywne fałdowania, prowadzące do powstania gór ( orogeneza). P
 • Gdzie jest Pasaty Co to jest wschodniej (pn.-wsch. na półkuli pn. ipd.-wsch. na południowej) występujące wstrefie międzyzwrotnikowej, wieją od wyżów zwrotnikowych ku
 • Gdzie jest Pasieka Co to jest Miejsce ich występowania nosi nazwę pasieczyska, które powinno być suche, możliwie równe iosłonięte od silnych wiatrów. Obsadzenie
 • Gdzie jest Pasłęka Co to jest Mazurskim, wpadająca bezpośrednio do Morza Bałtyckiego; dł. 169 km, pow. dorzecza 2,3 tys. km2. Źródła wokolicach Olsztynka, ujście deltowe
 • Gdzie jest Pasterstwo Co to jest rozpowszechniony wstrefach stepowych igórskich, gdzie panują trudne warunki uprawy roli. Polega na stadnym chowie zwierząt udomowionych
 • Gdzie jest Koczownicze Pasterstwo Co to jest naturalnych. Wzwiązku zich wyczerpywaniem następuje konieczność przemieszczania się stad, aznimi ludzi, wposzukiwaniu dostatecznie
 • Gdzie jest Kamieniste Pasy Co to jest gleby pasowe
 • Gdzie jest Allena Van Pasy Co to jest częściach górnej atmosfery, określane jako magnetosfera, na wysokościach 3000 i16 000 km ponad powierzchnią Ziemi, wktórych występuje
 • Gdzie jest Pasza Co to jest stanowiące pożywienie zwierząt, które są włączane do dawki pokarmowej ze względu na właściwości odżywcze (np. zielonka, ziarno, siano
 • Gdzie jest Patagonia Co to jest obejmuje część Andów (Andy Patagońskie), Wyż. Patagońską iZiemię Ognistą. Geologicznie stanowi platformę paleozoiczną, rozciętą głębokimi
 • Gdzie jest Patat Co to jest batat
 • Gdzie jest Patent Co to jest wynalazku iwyłączne prawo do korzystania zniego wsposób zarobkowy lub zawodowy. WPolsce ochrona p. trwa 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku
 • Gdzie jest Pb Co to jest ołów
 • Gdzie jest Pchacz Co to jest holownik rzeczny przystosowany do pchania przed sobą zespołu 2-3 barek towarowych
 • Gdzie jest Peczora Co to jest Federacji Rosyjskiej; dł. 1800 km, pow. dorzecza 320 tys. km2. Źródła wpn. części Uralu, wśrodk. biegu naprzemienne przełomy irozszerzenia
 • Gdzie jest Pedogeneza Co to jest proces powstawania gleb
 • Gdzie jest Pedohydrologia Co to jest hydrografia
 • Gdzie jest Pedologia Co to jest gleboznawstwo
 • Gdzie jest Pedosfera Co to jest powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, wktórej zachodzi tworzenie się gleb
 • Gdzie jest Pedyment Co to jest spadku (do 10), rozciągająca się upodnóża stromego stoku (Fot. 11), powiększająca się wskutek jego cofania izrównywana przez wietrzenie i
 • Gdzie jest Pedyplena Co to jest przez połączenie się wielu pedymentów, rozrastających się zróżnych stron masywu skalnego. Zob. też peneplena
 • Gdzie jest Pińczów Co to jest 12 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu gipsowego ispożywczego. WXVI w. ważny ośrodek reformacji wPolsce. Zespoły klasztorne Paulinów
 • Gdzie jest Pegmatyt Co to jest wobrębie intruzji imająca na ogół taki sam skład, jak ona. P. wyróżniają się wielkokrystaliczną strukturą isą zbudowane głównie zkwarcu
 • Gdzie jest Pejpus Co to jest Estonii iRosji; pow. 2,7 tys. km2, głęb. 15 m. Połączone zJez. Pskowskim, zktórym wspólnie tworzy zbiornik wodny opow. 3,5 tys. km2
 • Gdzie jest Pekin Co to jest aglomeracja ok. 10,5 mln); ośrodek przemysłowy, naukowy, kulturalny iturystyczny. Zakłady hutnictwa żelaza, maszynowe, środków transportu
 • Gdzie jest Pelagra Co to jest witaminy B2. Choroba regionalna objawiająca się różyczką, osłabieniem, rozstrojem żołądka ipsychozami. Występuje uludności odżywiającej się
 • Gdzie jest Peloponez Co to jest Bałkańskiego, na terytorium Grecji; silnie rozczłonkowany, pow. 21 tys. km2. Ztrzonem kontynentu połączony wąskim Przesmykiem Korynckim
 • Gdzie jest Gruntu Pełzanie Co to jest wwyniku którego wierzchnia warstwa gruntu (na ogół do 1 m) ulega powolnemu przemieszczaniu wdół pod wpływem siły ciężkości. Tempo p. g
 • Gdzie jest Pendżab Co to jest iPakistanu, pomiędzy Himalajami na pn. ipustynią Thar na pd., położony wobrębie Niz. Hindustańskiej; pow. 260 tys. km2. Krajobraz równinny
 • Gdzie jest Peneplena Co to jest przez długotrwałe niszczenie wszelkich wyniosłości ( denudacja) wwarunkach spokoju tektonicznego, wwyniku którego stoki stają się coraz
 • Gdzie jest Penitenty Co to jest występujące wwysokich partiach Andów, Hindukuszu, Pamiru iKilimandżaro. Panująca tam silna insolacja iduża suchość powietrza powodują, że
 • Gdzie jest Penniny Co to jest południkowym; dł. ok. 250 km, najwyższy szczyt Cross Fell (893 m n.p.m.). Zbudowane głównie zpaleozoicznych skał osadowych: wapieni
 • Gdzie jest Perć Co to jest ruchu pieszego lub transportu jucznego, powstała przez wydeptanie, czasem sztuczne wycięcie, czy wręcz wykucie wskale. Charakteryzuje się
 • Gdzie jest Perm Co to jest trwający od 290 do 245 mln lat temu. Charakteryzował się surowymi warunkami klimatycznymi: na półkuli pn. panował klimat suchy, pustynny
 • Gdzie jest Permafrost Co to jest wieloletnia zmarzlina
 • Gdzie jest Pernambuco Co to jest Recife
 • Gdzie jest Zatoka Perska Co to jest Azji zatoka M. Arabskiego; dł. ponad 900 km, szer. 100-350 km. Wybrzeża niskie, liczne wyspy przybrzeżne, rafy koralowe, zasolenie do 41
 • Gdzie jest Perth Co to jest ok. 1 mln mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego, chemicznego, wełnianego iśrodków transportu. Zachowane budynki zXIX w., muzeum
 • Gdzie jest Peru Co to jest 1285,2 km2, 23,5 mln mieszk. (1995), ze stolicą wLimie. Główne krainy geograficzne to Andy itereny nizinne leżące na wsch. od Andów
 • Gdzie jest Prąd Peruwiański Co to jest Spokojnego; odgałęzia się od Dryfu Wiatrów Zachodnich ipłynie wzdłuż wybrzeży Chile iPeru po Wyspy Galapagos, gdzie skręca ku zach
 • Gdzie jest Platforma Co to jest pięter: niższego cokołu oraz niezaburzonej przez fałdowania wyższej pokrywy skał osadowych, tworzącej obecną powierzchnię terenu
 • Gdzie jest Peryglacjalny Co to jest światowej przez Polaka Walerego Łozińskiego na pocz. XX w. na określenie klimatu irzeźby terenu obszarów znajdujących się na obrzeżach
 • Gdzie jest Ziemi Peryhelium Co to jest wjej ruchu obiegowym; wynosi 147117000km iprzypada między 2 a5 stycznia każdego roku; połączone z aphelium przez tzw. linię apsyd
 • Gdzie jest Peskadory Co to jest Tajwańskiej; pow. 127 km2; zbudowane ze skał magmowych, otoczone częściowo rafą koralową. Klimat zwrotnikowy monsunowy; uprawa ryżu
 • Gdzie jest Pestycydy Co to jest roślin uprawnych oraz zwierząt hodowlanych, atakże produktów żywnościowych, skór, drewna, tworzyw sztucznych, wyrobów tekstylnych przed
 • Gdzie jest Petrochemia Co to jest chemia obejmująca wytwarzanie surowców chemicznych zgazu ziemnego iropy naftowej oraz ich przeróbkę
 • Gdzie jest Petrografia Co to jest dział geologii, zajmujący się opisem iklasyfikacją skał
 • Gdzie jest Petrologia Co to jest skał, ich powstawaniem, przemianami, także opisem iklasyfikacją ( petrografia). Przez niektórych p. ipetrografia uważane są za określenia
 • Gdzie jest Mrozowe Pękanie Co to jest bardzo niskich temperatur, typowe zwłaszcza dla strefy peryglacjalnej. Powstałe przez p. m. szczeliny mogą być wypełniane lodem lub
 • Gdzie jest Pgr Co to jest Państwowe Gospodarstwo Rolne
 • Gdzie jest Phenian Co to jest Demokratycznej, ok. 2,4 mln. mieszk.; ośrodek gospodarczy inaukowo--kulturalny kraju. Przemysł elektromaszynowy, chemiczny, włókienniczy
 • Gdzie jest Penh Phnom Co to jest centrum gospodarcze inaukowo-kulturalne kraju. Ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego, drzewnego, środków transportu. Miasto
 • Gdzie jest Phoenix Co to jest stanu Arizona, ok. 1 mln mieszk. (zespół miejski P.-Mesa 2,3 mln); ośrodek przemysłowy, handlowy iturystyczny. Zakłady lotnicze
 • Gdzie jest Piarg Co to jest poniżej ścian skalnych, których nagromadzenie jest rezultatem wietrzenia fizycznego iodpadania. Poniżej żlebów p. mają postać stożków. P
 • Gdzie jest Piasek Co to jest okruchów skalnych) owielkości 0,1 - 2,0 mm. P. powstaje gł. wśrodowisku rzecznym, przybrzeżnym ieolicznym. Po scementowaniu tworzy
 • Gdzie jest Wyspa I Piotra Co to jest wulkanicznego wpd. części O. Spokojnego, uwybrzeży Antarktydy Zach.; pow. 249 km2; górzysta; bezludna. Odkryta w1821 przez rosyjskiego
 • Gdzie jest Klimat Podzwrotnikowy Co to jest klimatyczne strefy (strefa podzwrotnikowa
 • Gdzie jest Trybunalski Piotrków Co to jest ok. 80 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu szklarskiego, maszynowego, elektrotechnicznego, włókienniczego, spożywczego. WXIV w. Kazimierz
 • Gdzie jest Piaskowiec Co to jest powstała przez spojenie ziaren piasku. Głównym składnikiem jest kwarc, wmniejszych ilościach skalenie iokruchy skał wyjściowych. Przy
 • Gdzie jest Arkozowy Piaskowiec Co to jest arkoza
 • Gdzie jest Szarogłazowy Piaskowiec Co to jest szarogłaz
 • Gdzie jest Piemont Co to jest upodnóża pd. Alp; pow. 25 tys. km2. Urozmaicony krajobraz: na zach. pasma alpejskie (do 4634 m n.p.m.), na wsch. fragment Niz. Padańskiej
 • Gdzie jest Pieniawa Co to jest źródło gazujące
 • Gdzie jest Pieniny Co to jest skałkowego, wyznaczającego granicę Karpat Zewnętrznych iWewnętrznych, na wsch. od kotliny Podhala; dł. 10 km, najwyższy szczyt Trzy Korony
 • Gdzie jest Pieprz Co to jest otrzymuje się p. przyprawowy. P. jest powszechnie uprawiany na Płw. Indyjskim, Archipelagu Malajskim, wAfryce iw Brazylii
 • Gdzie jest Bishopa Pierścień Co to jest fotometeoru; występuje wpostaci matowego czerwonobrązowego pierścienia wokół Słońca na tle bezchmurnego nieba; związany zdyfrakcją
 • Gdzie jest Przemysłowa Rewolucja Pierwsza Co to jest rewolucja przemysłowa
 • Gdzie jest Dolina Stawów Pięciu Co to jest znana ze wspaniałych krajobrazów wysokogórskich ipięciu dużych jezior polodowcowych. Największe znich - Wielki Staw (34 ha) jest
 • Gdzie jest Roślinna Piętrowość Co to jest wzrostem wysokości n.p.m., ze względu na zmianę warunków klimatycznych: spadek temperatury ido pewnej wysokości wzrost opadów. P. r
 • Gdzie jest Pikardia Co to jest Paryskim akanałem La Manche; pow. 19 tys. km2. Powierzchnia głównie nizinna, niskie wzniesienia kredowe, gł. rzeka Somma. Intensywne
 • Gdzie jest Pilica Co to jest dopływ Wisły; dł. 319 km, pow. dorzecza 9,3 tys. km2. Źródła na Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, górny bieg wobrębie Niecki Nidziańskiej
 • Gdzie jest Pilsko Co to jest polsko-słowackiej, drugi pod względem wysokości wBeskidach Zach., po Babiej Górze (1557 m n.p.m.). Zbudowany zodpornych piaskowców fliszu
 • Gdzie jest Pilzno Co to jest mieszk. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego (zakłady Škoda), papierniczego, spożywczego (m.in. browar produkujący piwo pilsner). Zabytkowe
 • Gdzie jest Piła Co to jest Gwdą; ok. 76 tys. mieszk. Fabryka żarówek, zakłady maszynowe ispożywcze; węzeł komunikacyjny. Ruiny późnogotycko-późnobarokowego kościoła
 • Gdzie jest Pindos Co to jest fragmencie wpd. Albanii; dł. ok. 250 km, najwyższy szczyt Smolikas (2637 m n.p.m.). Jest wypiętrzonym zrębem, zbudowanym zwapieni
 • Gdzie jest Pingo Co to jest występowania wiecznej zmarzliny, zbudowane zlodowego jądra okrytego luźnym materiałem mineralnym. P. osiągają do 50-70 m wys. ikilkuset m
 • Gdzie jest Nizina Północnochińska Co to jest Chińska, Nizina
 • Gdzie jest Wieku Piramida Co to jest ludności. Na osi pionowej przedstawia się wiek ludzi, ana poziomych liczebność poszczególnych grup wiekowych, przy czym lewa strona
 • Gdzie jest Ziemne Piramidy Co to jest powstające przez intensywną erozję iznaczne rozczłonkowanie stoków zbudowanych ze skał luźnych (Rys. 50). Szczególny typ p. z. powstaje
 • Gdzie jest Plon Co to jest produktu uzyskana zjednostki powierzchni (najczęściej z1ha), określana najczęściej wjednostkach wagowych (t, kg) lub wjednostkach
 • Gdzie jest Pireneje Co to jest unasady Płw. Iberyjskiego, rozciągający się od Zat. Biskajskiej na zach. po M. Śródziemne na wsch.; dł. 450 km, najwyższy szczyt Aneto
 • Gdzie jest Pirin Co to jest 80 km, najwyższy szczyt Wichren (2915 m n.p.m.). Zbudowany zgranitów iskał metamorficznych, rozcięty głębokimi dolinami rzecznymi
 • Gdzie jest Piroklastyczny Co to jest erupcji wulkanicznych. Wzależności od wielkości ikształtu, wśród utworów p. wyróżnia się m.in. bomby wulkaniczne, scoria, lapille, pumeks
 • Gdzie jest Pisa Co to jest Piza
 • Gdzie jest Puszcza Piska Co to jest Pojezierza Mazurskiego; pow. ok. 1 tys. km2. Dominują lasy iglaste porastające piaski stożków sandrowych, lokalnie drzewostany mieszane
 • Gdzie jest Pitcairn Co to jest Wielkiej Brytanii, pow. 5 km2 (łączna pow. wszystkich wysp należących do grupy 47,3 km2), 60 mieszk. (1994), zgłównym ośrodkiem wAdamstown
 • Gdzie jest Pittsburgh Co to jest Pensylwania, ok. 370 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 2,4 mln). Ośrodek hutnictwa żelaza, przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego
 • Gdzie jest Piza Co to jest Arno, ok. 120 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, chemicznego, włókienniczego, szklarskiego. Ośrodek turystyczny ze względu na
 • Gdzie jest Pkb Co to jest produkt krajowy brutto
 • Gdzie jest Plan Co to jest płaszczyźnie bez uwzględniania jej krzywizny. Najczęściej wykorzystywane są p. miast wdużej skali, na których zwykle nie ma rzeźby terenu
 • Gdzie jest Planacja Co to jest całość procesów rzeźbotwórczych, prowadzących do zrównania powierzchni Ziemi, obejmuje zarówno denudację, jak i akumulację
 • Gdzie jest Przestrzenne Planowanie Co to jest przez państwo zespołów fachowych, mających na celu planowe zagospodarowanie przestrzeni. Główne przesłanki ich działania to tworzenie
 • Gdzie jest Plantacja Co to jest buraków cukrowych; (2)zasiew roślin ospecjalnym przeznaczeniu np. p. nasienna, dostarczająca materiału siewnego lub p. trwała (chmielnik
 • Gdzie jest Abrazyjna Platforma Co to jest opadająca ku morzu pod kątem 1-2, znajdująca się upodnóża klifu ipowstająca przez abrazję morską (Fot. 16). P. a. są wycięte wlitej skale
 • Gdzie jest Wiertnicza Platforma Co to jest wsparta na dnie morza lub pływająca, przeznaczona do wykonywania podmorskich wierceń poszukiwawczych złóż ropy naftowej igazu albo do ich
 • Gdzie jest Platyna Co to jest wyrobu elektrod, naczyń laboratoryjnych (tygle, parownice), oporowych termometrów niskotemperaturowych, do wytwarzania powłok ochronnych
 • Gdzie jest Playa Co to jest wstrefie suchej ipółsuchej, będąca miejscem sedymentacji materiału zniesionego zotaczających wyniosłości przez okresowe iepizodyczne potoki
 • Gdzie jest Plaża Co to jest będący strefą osadzania piasku i żwiru. Wjej obrębie wyróżnia się p. zewnętrzną, znajdującą się stale wstrefie napływu wód morskich ip
 • Gdzie jest Plejstocen Co to jest ok. 2,5 mln lat temu do 10 tys. lat temu. Cechą charakterystyczną p. były regularne wahania klimatyczne: wwysokich szerokościach
 • Gdzie jest Pliocen Co to jest bezpośrednio poprzedzająca czwartorzęd; czas trwania 5,5-2,5 mln lat temu. Wp. wyraźnie już zaznaczyło się ochłodzenie klimatu, apod koniec
 • Gdzie jest Pluwiał Co to jest wniskich szerokościach geograficznych, które nie były nigdy poddane zlodowaceniom idziałaniom niskich temperatur, natomiast podlegały
 • Gdzie jest Porto Co to jest rzeki Duero, ok. 330 tys. mieszk. Ośrodek przemysłowy, handlowy iturystyczny. Liczne zabytki, m.in. katedra zXII-XIII w., romański kościół
 • Gdzie jest Pluwiograf Co to jest intensywności opadu atmosferycznego. Podobnie jak wprzypadku deszczomierza, powierzchnia wlotu przyrządu wynosi 200 cm2 ijest umieszczona
 • Gdzie jest Ziemi Płaszcz Co to jest pomiędzy przypowierzchniową skorupą ziemską a jądrem Ziemi (Rys. 5). Górną granicą p. Z. jest strefa Moho, dolną - powierzchnia
 • Gdzie jest Płaszczowina Co to jest oderwanego od podłoża iprzemieszczonego na znaczną odległość wskutek poziomych nacisków tektonicznych. Wp. często zachowane jest tylko
 • Gdzie jest Płock Co to jest ok. 130 tys. mieszk. Duża rafineria ropy naftowej, zakłady maszynowe, drzewne, spożywcze, włókiennicze; ośrodek naukowy ikulturalny
 • Gdzie jest Płodozmian Co to jest dla danego gospodarstwa lub jego części pod względem rolniczym iekonomicznym, planowany zgóry na szereg lat. Jego zasadą jest następstwo
 • Gdzie jest Płyta Co to jest dominują niezdeformowane warstwy skał osadowych, ułożone poziomo. Wobrębie p. rozwija się swoisty typ rzeźby płytowej, często ocharakterze
 • Gdzie jest Litosferyczna Płyta Co to jest jednolite ciało sztywne, oddzielone od sąsiednich fragmentów strefami intensywnego wulkanizmu, trzęsień ziemi, miejscami także fałdowań
 • Gdzie jest Morskie Pływy Co to jest wywołane ruchem obrotowym Ziemi wokół wspólnego zKsiężycem środka ciężkości oraz przyciąganiem jej przez Księżyc iSłońce (mimo większej
 • Gdzie jest Pnb Co to jest produkt narodowy brutto
 • Gdzie jest Pochrzyn Co to jest jams
 • Gdzie jest Tgv Pociąg Co to jest francuskich. Są to kilkuwagonowe, komfortowe p., sterowane za pomocą systemu komputerowego. Pierwszą linię regularnej komunikacji TGV
 • Gdzie jest Poczdam Co to jest ok. 150 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, precyzyjnego, farmaceutycznego, chemicznego; port rzeczny. Zespół pałacowo-parkowy
 • Gdzie jest Podatek Co to jest świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, gminę) od określonych podmiotów, woparciu ozasady prawne
 • Gdzie jest Akcyzowy Podatek Co to jest sprzedaż lub sprowadzanie zzagranicy artykułów luksusowych ipaliw. Podobnie jak VAT, ma charakter cenotwórczy ijest wliczony w cenę
 • Gdzie jest Vat Podatek Co to jest iświadczenia usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, atakże eksportu iimportu towaru oraz usług (VAT - Value Added Tax - podatek od
 • Gdzie jest Przedzimie Co to jest pory roku
 • Gdzie jest Podaż Co to jest dóbr wytwarzanych isprzedawanych przez producenta, której przebieg pokazuje, jakie ilości określonego towaru producenci są skłonni
 • Gdzie jest Klimat Podbiegunowy Co to jest klimatyczne strefy (strefa subarktyczna isubantarktyczna
 • Gdzie jest Posucha Co to jest wegetacji roślin mniej dotkliwy niż podczas suszy; powodowany przez wysychanie gleby, gdy przez dłuższy czas parowanie jest większe niż
 • Gdzie jest Wyż Podbiegunowy Co to jest wpodbiegunowych szerokościach geograficznych na obydwu półkulach; związany zwychłodzonymi iciężkimi masami powietrza arktycznego
 • Gdzie jest Brzegowy Podcios Co to jest upodstawy klifu wmiejscu najsilniejszej abrazji (Fot. 16). Po przekroczeniu krytycznej głębokości strop niszy ulega oberwaniu, stąd rozwój
 • Gdzie jest Podhale Co to jest Tatrami na pd. iBeskidami na pn., obejmująca równinną Kotlinę Nowotarską, wzniesienia Pogórza Spisko-Gubałowskiego (Skoruszyna, 1314 m n.p
 • Gdzie jest Podlasie Co to jest kraina hist. wpn.-wsch. Polsce, pod względem geogr. zajmująca Niz. Podlaską
 • Gdzie jest Nizina Podlaska Co to jest Pojezierzem Mazurskim iSuwalskim na pn. iPolesiem Lubelskim na pd., położona wdorzeczu górnej Narwi idolnego środkowego Bugu; pow. 16 tys
 • Gdzie jest Strefa Podmiejska Co to jest urbanizacja
 • Gdzie jest Gospodarczy Podmiot Co to jest gospodarczą produkcyjną lub usługową, wcelach zarobkowych ina własny rachunek, np. zakład usługowy, zakład przemysłowy, spółka
 • Gdzie jest Narodowej Gospodarki Podmiot Co to jest skarb państwa ijednostki organizacyjne, np. szpitale, szkoły, teatry), samodzielne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
 • Gdzie jest Wyżyna Podolska Co to jest ograniczony od pd. doliną Dniestru, ku wsch. przechodzący wWyż. Nadnieprzańską; wys. do 472 m n.p.m. Zbudowany ztrzeciorzędowych skał
 • Gdzie jest Klimat Podrównikowy Co to jest klimatyczne strefy (strefa podrównikowa
 • Gdzie jest Erozyjna Podstawa Co to jest erozja wgłębna wkorycie rzecznym. P. e. wyznacza granicę wcinania się rzek iw ujęciu globalnym jest nią poziom oceanu światowego lub
 • Gdzie jest Podszyt Co to jest las liściasty
 • Gdzie jest Prąd Północnopacyficzny Co to jest powstaje zprądu Kuro-siwo ipłynie od Wysp Japońskich na wsch., aż do zach. wybrzeży Ameryki Pn., gdzie rozdziela się na Prąd Alaskański
 • Gdzie jest Wyspy Podwietrzne Co to jest M. Karaibskim, dzielących się na: Wyspy Podwietrzne Pn. iPd. Pierwsze znich, opow. 3,1 tys. km2, oddzielają M. Karaibskie od O
 • Gdzie jest Ziemi Dziejów Podział Co to jest podzielenie jej na nazwane odcinki czasu geologicznego. Są one różnej długości, gdyż głównymi kryteriami p. d. Z. są ważne wydarzenia
 • Gdzie jest Przeładunek Co to jest przemieszczanie ładunków zmiejsca ich złożenia na środek przewozu lub zjednego na inny środek transportu
 • Gdzie jest Pracy Podział Co to jest działalności, spowodowane postępem technicznym irozwojem gospodarczym, wkonsekwencji prowadzące do wykonywania poszczególnych czynności
 • Gdzie jest Transwersalna Podziałka Co to jest graficzne przedstawienie skali mapy wsposób umożliwiający odczytanie odległości zdużą dokładnością (Rys. 54). Zob. też elementy mapy
 • Gdzie jest Pogoda Co to jest miejscu, charakteryzowany przez wielkości szeregu elementów meteorologicznych. Całokształt stanów pogodowych zuwzględnieniem ich częstości
 • Gdzie jest Pojemnikowiec Co to jest kontenerowiec
 • Gdzie jest Statku Pojemność Co to jest Jednostką pojemności jest tzw. tona rejestrowa, równa objętości 2,83 m3 (100 stóp sześciennych). Każdy statek ma dwa rodzaje pojemności
 • Gdzie jest Pokład Co to jest mniej lub więcej równoległymi powierzchniami. Wformie p. występują m.in. złoża węgla, soli, gipsu, wapieni iinne
 • Gdzie jest Lawowa Pokrywa Co to jest arealnej wpostaci równiny lub płaskowyżu zbudowanego ze skał wylewnych. P. l. powstają przez zastygnięcie lawy omałej lepkości (np
 • Gdzie jest Śnieżna Pokrywa Co to jest śniegu owysokości co najmniej 0,5 cm, zajmująca więcej niż 50% powierzchni wsąsiedztwie miejsca obserwacji. P. ś. charakteryzowana jest
 • Gdzie jest Zdrój Polanica Co to jest upodnóża Gór Stołowych, nad Bystrzycą Dusznicką, wwoj. wałbrzyskim; ok. 7 tys. mieszk. Ośrodek wypoczynkowy iuzdrowisko oparte na szczawach
 • Gdzie jest polarna strefa wiatrów wschodnich Co to jest obydwu półkul strefa oprzewadze wiatru oskładowej wschodniej (pn.-wsch. na półkuli pn. ipd.-wsch. na półkuli pd.); związana zistnieniem
 • Gdzie jest Powietrze Polarne Co to jest wumiarkowanych szerokościach geograficznych (40-60N iS) nad rozległymi częściami lądów ioceanów; p. p. oddzielone jest od powietrza
 • Gdzie jest Front Polarny Co to jest oddzielających masy powietrza zwrotnikowego od polarnego, wyraźniej widoczny nad oceanami niż lądami; nad Północnym Atlantykiem przebiega
 • Gdzie jest Polder Co to jest wałami dla zabezpieczenia przed zalaniem wodą zprzyległej rzeki, jeziora czy morza. Nadmiar wód odprowadza się zp. najczęściej przez
 • Gdzie jest Przemysłowy Polder Co to jest zasypywania przybrzeżnych partii mórz itworzenia sztucznego lądu lub wysp. Technika jego budowy jest więc inna niż klasycznych polderów
 • Gdzie jest Kryterium Posuchy Co to jest suchy klimat
 • Gdzie jest Potamologia Co to jest hydrografia
 • Gdzie jest Polesie Co to jest równoleżnikowo wzdłuż Prypeci odł. 500 km iszer. do 200 km; znajduje się na terytorium Ukrainy iBiałorusi, zach. skrawek wPolsce nosi nazwę
 • Gdzie jest Lubelskie Polesie Co to jest od Wyż. Lubelskiej, przy granicy zUkrainą iBiałorusią; pow. 4,7 tys. km2. Krajobraz równinny, zdużą ilością torfowisk, bagien ijezior
 • Gdzie jest Polinezja Co to jest znajdujący się wśrodk. części O. Spokojnego, po obu stronach równika, ołącznej pow. lądu ok. 26,1 tys. km2. Wwiększości są to niewielkie
 • Gdzie jest Francuska Polinezja Co to jest iatoli rozsianych wpd. części środkowego Pacyfiku. Autonomiczne terytorium zamorskie Francji, pow. 4 tys. km2, 215 tys. mieszk. (1994
 • Gdzie jest Fiskalna Polityka Co to jest gospodarczej, realizowanych przez gromadzenie iwydatkowanie środków budżetowych. Jej zasadniczym celem jest zapewnienie pełnego
 • Gdzie jest Polje Co to jest dnie pokrytym osadami rzecznymi, występujące na terenach zbudowanych z wapieni. P. są odwadniane pod powierzchnią terenu, przez rzeki
 • Gdzie jest Polska Co to jest tys. km2, 38,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wWarszawie. Produkt narodowy brutto 2,4 tys. $/osobę (1994). Od 1989, po ostatecznym
 • Gdzie jest Zdrój Połczyn Co to jest ok. 10 tys. mieszk. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy oraz uzdrowisko korzystające zsolanek, szczawy żelazistej iborowiny, wktórym leczy
 • Gdzie jest Południk Co to jest geograficzne po powierzchni Ziemi, ma kształt łuku; punkty leżące na jednym p. mają wtym samym momencie południe słoneczne; p. służą do
 • Gdzie jest Zerowy Południk Co to jest obserwatorium astronomicznego wGreenwich wLondynie; wprowadzony w1884 na podstawie umowy, stanowi odniesienie dla określania długości
 • Gdzie jest Wyspa Południowa Co to jest Zelandii, oddzielona od Wyspy Północnej Cieśniną Cooka; pow. 150 tys. km2. Krajobraz wwiększości górski; przez środek wyspy biegną Alpy
 • Gdzie jest Baryczny Niż Południowoazjatycki Co to jest ocharakterze stacjonarnym obejmujący większość kontynentu azjatyckiego, zcentrum nad Pakistanem, występuje latem przy silnym nagrzaniu
 • Gdzie jest Góry Południowochińskie Co to jest Wschodniochińskim; dł. 1200 km, najwyższy szczyt Huanggang Shan (2158 m n.p.m.). Zbudowane gł. zpiaskowców iwapieni zintruzjami granitów
 • Gdzie jest Lawowy Potok Co to jest wpostaci zwartego, wydłużonego ciała, będącego wynikiem pojedynczego wylewu, poruszającego się (płynącego) wokreślonym kierunku lub już
 • Gdzie jest Morze Południowochińskie Co to jest Spokojnego, między pd.-wsch. Azją awyspami Tajwan, Luzon, Palawan iBorneo; pow. 3,4 mln km2; głęb. maks. 5559 m; zasolenie 31,5-34,5
 • Gdzie jest Prąd Południoworównikowy Co to jest Równikowe Prądy
 • Gdzie jest Wzgórza Wschodnie Południowo Co to jest Południowochińskie, Góry
 • Gdzie jest Słodka Pomarańcza Co to jest pochodzące prawdopodobnie zChin. Posiada owoce, które ze względu na wybitne walory smakowe spożywane są na surowo iw przetworach oraz
 • Gdzie jest Zatoka Pomorska Co to jest zach. części M. Bałtyckiego, uwybrzeży Polski iNiemiec. Połączona trzema cieśninami (Dziwną, Pianą iŚwiną) zZalewem Szczecińskim. Gł. port
 • Gdzie jest Pojezierze Pomorskie Co to jest Polsce, pomiędzy Odrą na zach. iWisłą na wsch. Krajobraz falisty ipagórkowaty, ukształtowany uschyłku ostatniego zlodowacenia; liczne
 • Gdzie jest Ponor Co to jest powierzchni terenu wterenie krasowym ( kras) znika pod ziemią przechodząc wpotok podziemny. Wp. często znajdują się wejścia do rozległych
 • Gdzie jest Góry Pontyjskie Co to jest wybrzeżem M. Czarnego; dł. 1000 km, najwyższy szczyt Kaçkar Dagi (3937 m n.p.m.). Zbudowane ze skał metamorficznych iosadowych zintruzjami
 • Gdzie jest Poopo Co to jest Altiplano wAndach wBoliwii, na wys. 3692m n.p.m.; pow. zmienna, ok. 2,5 tys.km2, głęb. maks. 3 m. Brzegi zabagnione; do P. uchodzi rzeka
 • Gdzie jest Petl Popocate Co to jest n.p.m.); czynny wulkan położony wKordylierze Wulkanicznej, zpotężnym kraterem ośrednicy 600 m; szczyt pokryty wiecznym śniegiem, ale brak
 • Gdzie jest Poprad Co to jest Dunajca; dł. 170 km (w Polsce 63 km), pow. dorzecza 2,1 tys. km2. Źródła wSłowacji, wTatrach Wysokich, niżej płynie przez kotlinę Spisza
 • Gdzie jest Populacja Co to jest gatunku zasiedlających określony teren, krzyżujących się między sobą, lecz zreguły izolowanych od innych p. tego samego gatunku; 2)(statyst
 • Gdzie jest Popyt Co to jest określonego dobra nabywcy są skłonni oraz są wstanie nabyć po danej cenie, przy uwzględnieniu jej wzrostu lub spadku. Nie jest to zatem
 • Gdzie jest Porfir Co to jest subwulkaniczna, na ogół okwaśnym składzie chemicznym, ocharakterystycznej strukturze, składającej się zpojedynczych kryształów tkwiących
 • Gdzie jest Poroh Co to jest progów skalnych wkorytach rzecznych, powstałych wskutek lokalnie zwiększonej odporności podłoża. Zob. też kaskada, szypot
 • Gdzie jest Porowatość Co to jest pustych przestrzeni (porów) wosadzie lub skale zwięzłej do objętości całej masy skalnej, wyrażona wprocentach. P. waha się od 40-60% dla
 • Gdzie jest Potosi Co to jest 4000 m n.p.m.; ok. 120 tys. mieszk.; dawny ośrodek wydobycia srebra, obecnie rud cyny ijej przetwórstwa. Liczne zabytki: Wieża Jezuicka
 • Gdzie jest Potsdam Co to jest Poczdam
 • Gdzie jest Prąd Północnorównikowy Co to jest Równikowe, Prądy
 • Gdzie jest Kanał Północny Co to jest Irlandią, będąca północnym połączeniem M. Irlandzkiego zO. Atlantyckim; dł. ok. 100 km, szer. ok. 30 km. Połączenia promowe Szkocji
 • Gdzie jest Port Co to jest postoju statków, wyposażone wurządzenia do ich obsługi oraz przeładunku towarów, osłonięte od bezpośredniego działania fal iwiatru
 • Gdzie jest Lotniczy Port Co to jest lotnisko
 • Gdzie jest Louis Port Co to jest przemysł cukrowniczy itytoniowy; ogród botaniczny Pamplemousses, park ptaków Casela, wodospady Rochester, akwarium morskie
 • Gdzie jest Moresby Port Co to jest stolica Papui Nowej Gwinei, ok. 190 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu drzewnego ispożywczego
 • Gdzie jest Spain Of Port Co to jest mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe iturystyczne kraju. Znany karnawał organizowany od 1838 zdominującym miejscowym tańcem calypso
 • Gdzie jest Prince Au Port Co to jest zespół miejski ok. 1,1 mln); centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju; port. Zabytkowa architektura kolonialna
 • Gdzie jest Portoryko Co to jest Antylach, na wsch. od Dominikany, pow. 8,9tys. km2, 3,7 mln mieszk. (1994), ze stolicą wSan Juan, stowarzyszona zUSA. Produkt narodowy
 • Gdzie jest Portugalia Co to jest Iberyjskim, pow. 92,4 tys. km2, 10,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wLizbonie. Jej obszar pokrywają wwiększości wyżyny igóry. Do P. należy
 • Gdzie jest Porwak Co to jest występowania wwyniku działania naturalnego procesu geologicznego iprzemieszczony na pewną odległość. P. wulkaniczne (ksenolity) są wyrwane
 • Gdzie jest Roku Pory Co to jest wynikające zpołożenia Ziemi na orbicie wokół Słońca ( ruch obiegowy Ziemi); wiosna to okres między zrównaniem 21 III aprzesileniem 22 VI
 • Gdzie jest Wodowskazowy Posterunek Co to jest miejsce stałych pomiarów stanów wody
 • Gdzie jest Postglacjał Co to jest gł. wodniesieniu do ostatniego zlodowacenia. Generalnie uważany za tożsamy z holocenem, ale na poszczególnych obszarach data początku p
 • Gdzie jest Okres Postindustrialny Co to jest następujące po okresie industrializacji. Cechuje się nowoczesnym, zautomatyzowanym przemysłem, którego udział wzatrudnieniu itworzeniu
 • Gdzie jest Postojna Co to jest znajwiększych inajbardziej znanych wEuropie; dł. korytarzy 27 km, zczego 4 km udostępnione do zwiedzania. Fantastyczna szata naciekowa
 • Gdzie jest Krajobrazu Powab Co to jest powstawaniu biegunów technologii i nowych przestrzeni przemysłowych. Elementem przyciągającym siłę roboczą owysokich kwalifikacjach są
 • Gdzie jest Powiat Co to jest powstały wzwiązku zorganizacją sądów ziemskich, który zastąpił kasztelanie. Wokresie od końca II wojny światowej do 1975 podstawowa
 • Gdzie jest Terytoria Powiernicze Co to jest przez państwo lub państwa pod nadzorem ONZ, na podstawie specjalnych umów powierniczych oraz Karty Narodów Zjednoczonych. System
 • Gdzie jest Frontalna Powierzchnia Co to jest front atmosferyczny
 • Gdzie jest Nieciągłości Powierzchnia Co to jest oddzielająca strefy oróżnej budowie iwłaściwościach fizycznych, zwłaszcza oróżnym tempie przemieszczania się fal sejsmicznych. Przykładem p
 • Gdzie jest Zrównania Powierzchnia Co to jest utworzona wskutek długotrwałej denudacji, na obszarach generalnego spokoju tektonicznego. Wjej obrębie występują tylko pojedyncze
 • Gdzie jest Powietrze Co to jest atmosfera
 • Gdzie jest Najemna Praca Co to jest innej osoby lub instytucji, na określonych warunkach iw zamian za ustalone wynagrodzenie. Jest to charakterystyczny sposób pozyskiwania
 • Gdzie jest Glebowy Poziom Co to jest równoległa do powierzchni terenu, charakteryzująca się swoistymi własnościami fizycznymi (kolor, konsystencja, struktura), składem
 • Gdzie jest Poziomica Co to jest samej wysokości n.p.m. P. zasadnicze rysuje się pogrubionymi liniami ciągłymi, uzupełniające idodatkowe cieńszymi iprzerywanymi
 • Gdzie jest Ciśnienia Gradient Poziomy Co to jest wielkość największej zmiany ciśnienia wpłaszczyźnie poziomej, okierunku prostopadłym do izobar izwrocie ku ciśnieniu malejącemu; na
 • Gdzie jest Poznań Co to jest Wartą, ok. 580 tys. mieszk. Duży ośrodek przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, środków transportu, spożywczego, odzieżowego
 • Gdzie jest Przemysłowy Okręg Poznański Co to jest poznańskiego. Zajmuje obszar 800 km2, zamieszkały przez ponad 700 tys. osób, wytwarza ok. 4% krajowej produkcji sprzedanej przemysłu
 • Gdzie jest Ziemskie Półkule Co to jest płaszczyznami: płaszczyzna równika powoduje podział na p. północną ip. południową; płaszczyzna południka 20 długości geograficznej
 • Gdzie jest Prut Co to jest Dunaju; dł. 970 km, pow. dorzecza 27,5 tys. km2. Źródła wKarpatach ukraińskich, wmasywie Czarnohory; płynie szeroką doliną pomiędzy Wyż
 • Gdzie jest Wyspa Północna Co to jest Zelandii, oddzielona od Wyspy Południowej Cieśniną Cooka; pow. 114 tys. km2. Rzeźba górska, zlicznymi pasmami biegnącymi wzdłuż wybrzeży
 • Gdzie jest Morze Północne Co to jest część O. Atlantyckiego między Wielką Brytanią, Danią, pd.-zach. Norwegią iSzetlandami; pow. ok. 544 tys. km2, głęb. do 240 m; zasolenie 31
 • Gdzie jest Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu Co to jest iUSA, podpisane wgrudniu 1992, które weszło wżycie 1stycznia 1994, tworząc strefę wolnego handlu między tymi krajami. Główne cele układu to
 • Gdzie jest Prąd Północnoatlantycki Co to jest Zatokowy, Prąd
 • Gdzie jest Półpustynia Co to jest roślinną pokrywającą od 10 do 50% powierzchni; występuje na terenach, gdzie średnia roczna suma opadów nie przekracza 200 mm. P. jest
 • Gdzie jest Półwysep Co to jest ztrzech stron otoczona przez wodę. P. są różnych kształtów iwielkości, mogą mieć szerokość nasady większą niż długość (np. York wAustralii
 • Gdzie jest Praca Co to jest zasobów ekonomicznych. Są to fizyczne iumysłowe zdolności ludzkie wykorzystywane do wytwarzania dóbr materialnych. Specyficznym rodzajem
 • Gdzie jest Nakładcza Praca Co to jest fizyczne, na zlecenie ina rachunek podmiotów gospodarczych (nakładców), czynności polegających na wytwarzaniu wyrobów lub ich części
 • Gdzie jest Przełam Co to jest nierównych powierzchni. Jest przeciwieństwem łupliwości, ztym że niektóre minerały mogą posiadać zarówno p., jak iłupliwość
 • Gdzie jest Pradolina Co to jest odpływają znaczne ilości wód ztopniejącego lądolodu oraz wody rzeczne. WPolsce przykładami p., powstałych w plejstocenie, są pradolina
 • Gdzie jest Praga Co to jest mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego, środków transportu, chemicznego
 • Gdzie jest Praja Co to jest stolica Zielonego Przylądka, ok. 62 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego irybołówstwa; port
 • Gdzie jest Morski Prąd Co to jest powierzchniowe powstają wskutek działania wiatrów ostałych kierunkach, rozmieszczenie lądów oraz siła Coriolisa (bezwładności) modyfikują
 • Gdzie jest Przesilenie Co to jest pozornej wędrówce wzdłuż ekliptyki osiąga największą (p. letnie) albo najmniejszą (p. zimowe) deklinację, czyli odległość kątową od
 • Gdzie jest Przybrzeżny Prąd Co to jest zbiornika morskiego, związany zzałamywaniem się fal. Sumaryczne przemieszczanie jest równoległe do linii brzegowej, ale składa się zdwóch
 • Gdzie jest Zawiesinowy Prąd Co to jest obciążonej zawiesiną wstopniu znacznie wyższym niż wotoczeniu, wpostaci wymuszonego siłą ciężkości spływu po powierzchni nachylonej. P. z
 • Gdzie jest Konwekcyjne Prądy Co to jest płaszczu Ziemi, wymuszane przez różnice temperatur. Gorąca materia wznosi się ku powierzchni, następnie przemieszcza się poziomo, po czym
 • Gdzie jest Strumieniowe Prądy Co to jest oznacznie podwyższonej prędkości występujące wgórnej troposferze, awczasie nocy polarnej także w stratosferze; występują wmiejscach
 • Gdzie jest Precesja Co to jest punktów równonocy ookoło 50'' kątowych rocznie wskutek zwiększonego przyciągania grawitacyjnego równikowego nabrzmienia Ziemi przez Księżyc
 • Gdzie jest Prekambr Co to jest okres kambru, inaczej najwcześniejszego etapu dziejów Ziemi, trwającego od jej powstania do około 570 mln lat temu. Dzieli się na dwie ery
 • Gdzie jest Preria Co to jest step
 • Gdzie jest Pretoria Co to jest siedziba rządu; ok. 500 tys. mieszk., ośrodek przemysłowy, naukowy ikulturalny. Zakłady hutnicze, środków transportu, spożywczego
 • Gdzie jest Czysta Produkcja Co to jest szczeblu przedsiębiorstwa odpowiednik dochodu narodowego. Oblicza się ją odejmując od wartości produkcji globalnej koszty materialne
 • Gdzie jest Globalna Produkcja Co to jest gospodarki (lub przedsiębiorstwa). Obejmuje wartość (lub ilość) produkcji gotowej oraz produkcji wtoku iprodukcji pomocniczej
 • Gdzie jest Sprzedana Produkcja Co to jest podmiotu gospodarczego, tj.zarówno działalności przemysłowej jak inieprzemysłowej. P. s. przemysłu obejmuje: a) wartość sprzedanych wyrobów
 • Gdzie jest Przepływ Co to jest poprzeczny przekrój koryta rzecznego wjednostce czasu, najczęściej podaje się wm3/s. Rzeki mogą mieć różny p.: Amazonka przy ujściu 120 000
 • Gdzie jest Brutto Krajowy Produkt Co to jest PNB) jest to pieniężny wyraz bieżącej wartości rynkowej wszystkich dóbr iusług finalnych wytworzonych w gospodarce narodowej wdanym okresie
 • Gdzie jest Netto Krajowy Produkt Co to jest oodpisy amortyzacyjne ( amortyzacja) przeznaczone na odtworzenie budynków fabrycznych iich wyposażenia, które uległy zużyciu podczas
 • Gdzie jest Prypeć Co to jest dopływ Dniepru; dł. 760 km, pow. dorzecza 114 tys. km2. Wypływa zbagien zach. Polesia iw całym biegu płynie przez Polesie szeroką
 • Gdzie jest Przedsiębiorstwo Co to jest zorganizowany wcelu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to podmiot gospodarczy wyodrębniony pod względem ekonomicznym
 • Gdzie jest Brutto Narodowy Produkt Co to jest pieniężny wyraz bieżącej wartości rynkowej wszystkich dóbr iusług finalnych wytworzonych w gospodarce narodowej wdanym okresie (najczęściej
 • Gdzie jest Netto Narodowy Produkt Co to jest oodpisy amortyzacyjne ( amortyzacja) przeznaczone na odtworzenie budynków fabrycznych iich wyposażenia, które uległy zużyciu podczas
 • Gdzie jest Gleby Produktywność Co to jest wramach możliwości stwarzanych przez pozostałe elementy siedliska iklimat. Rozróżnia się p. g. potencjalną (najwyższą możliwą) oraz
 • Gdzie jest Geologiczny Profil Co to jest budowa geologiczna danego obszaru lub pojedynczego odsłonięcia, analizowana zpunktu widzenia wiekowego następstwa warstw skalnych
 • Gdzie jest Glebowy Profil Co to jest poprzeczny przekrój przez warstwę gleby od powierzchni terenu po skałę macierzystą, ze wskazaniem na poszczególne poziomy glebowe
 • Gdzie jest Hipsometryczny Profil Co to jest wzdłuż linii prostej lub łamanej. Na osi pionowej przedstawione są wysokości n.p.m., oś pozioma to długość prezentowanego odcinka wskali
 • Gdzie jest Pogody Prognoza Co to jest zmian wstanie pogody na pewnym obszarze wokreślonym przedziale czasu; prawdopodobieństwo spełnienia tych przewidywań to sprawdzalność p. p
 • Gdzie jest Prom Co to jest różnych środków transportu lądowego (samochody, wagony kolejowe itp.), różnego rodzaju towarów ipasażerów między brzegami rzek, kanałów
 • Gdzie jest Promieniowanie Co to jest Słońce albo Ziemię za pośrednictwem fal elektromagnetycznych oróżnej długości od 0,1 do 70m (Rys. 57a). Może odbywać się wpróżni
 • Gdzie jest Atmosfery Promieniowanie Co to jest spowodowane tymże, temperatura atmosfery jest wyższa niż zero bezwzględne zpowodu ogrzewania od powierzchni Ziemi przez ciepło odczuwalne
 • Gdzie jest Bezpośrednie Promieniowanie Co to jest insolacja) docierająca do powierzchni Ziemi wformie wiązki promieni równoległych, awięc wprost ztarczy słonecznej (Rys. 57b); do pomiaru p
 • Gdzie jest Rzeczny Przełom Co to jest węższy niż odcinek bezpośrednio powyżej iponiżej zwężenia. Dla p. rz. typowe są strome, nierzadko skaliste iurwiste zbocza, dno pozbawione
 • Gdzie jest Podczerwone Promieniowanie Co to jest elektromagnetycznego odługości fali większej niż promieniowanie widzialne, czyli 0,7m. Wp. p. wydziela się pasmo bliskiej podczerwieni odł
 • Gdzie jest Przedwiośnie Co to jest pory roku
 • Gdzie jest Rozproszone Promieniowanie Co to jest insolacja) docierająca do powierzchni Ziemi zcałej półsfery niebieskiej oprócz wiązki promieni równoległych wprost ztarczy słonecznej
 • Gdzie jest Słoneczne Promieniowanie Co to jest insolacja
 • Gdzie jest Ultrafioletowe Promieniowanie Co to jest słonecznego odługości fali pomiędzy 0,1 m a0,3 m, powyżej której rozpoczyna się pasmo promieniowania widzialnego; jest szkodliwe dla
 • Gdzie jest Uv Promieniowanie Co to jest promieniowanie ultrafioletowe
 • Gdzie jest Widzialne Promieniowanie Co to jest odługości fali pomiędzy 0,3 m a0,7 m; fale krótsze niż p. w. to promieniowanie ultrafioletowe, natomiast dłuższe to promieniowanie
 • Gdzie jest Ziemi Promieniowanie Co to jest wynikające zfaktu, że jej temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego zpowodu ogrzewania przez insolację iw znacznie mniejszym stopniu
 • Gdzie jest Zwrotne Promieniowanie Co to jest promieniowanie atmosfery
 • Gdzie jest Prosna Co to jest dł. 217 km, pow. dorzecza 4,9 tys. km2. Źródła wpn.-zach. części Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, płynie szeroką doliną przez pd. część
 • Gdzie jest Proso Co to jest jedna znajstarszych roślin zbożowych, powszechnie uprawiana we wsch. Europie ipd.-wsch. Azji na ziarno używane do wyrobu kaszy jaglanej
 • Gdzie jest Protektorat Co to jest narzucaną zazwyczaj umową między krajami, polegającą na tym, że prowadzenie spraw zewnętrznych państwa podporządkowanego przejmuje państwo
 • Gdzie jest Proterozoik Co to jest archaiku, trwająca od 2,5 mld lat do około 570 mln lat temu. Wwyniku wielokrotnych ruchów górotwórczych ukształtowała się wtym czasie
 • Gdzie jest Prowansja Co to jest Francji, obejmująca wybrzeże M. Śródziemnego na wsch. od ujścia Rodanu ipd. część Alp; pow. 31 tys. km2 (region adm.). Krajobraz górzysty
 • Gdzie jest Próchnica Co to jest zawarte w glebie, podlegające rozkładowi. Jej procentowa zawartość wznaczny sposób wpływa na rolniczą przydatność gleb; wnajbardziej
 • Gdzie jest Rozwojowy Próg Co to jest produkcji, przejawiający się wpostaci np. niedostatku wolnych terenów, wody, niewydolności systemu komunikacyjnego, urządzeń komunalnych
 • Gdzie jest Ubóstwa Próg Co to jest poziom dochodów, przy którym osoby go nie osiągające zaliczane są do żyjących wubóstwie
 • Gdzie jest Epigenetyczny Rzeczny Przełom Co to jest przez rzekę pokrywy miękkich skał osadowych, pod którymi zagrzebane są lokalne wystąpienia skał znacznie twardszych. Wmiejscach
 • Gdzie jest Przelewowy Rzeczny Przełom Co to jest wód rzecznych przez przeszkodę, która okresowo zatamowała odpływ, np. jęzor osuwiskowy, potok lawowy, morenę, anastępnie szybkie rozcięcie
 • Gdzie jest Strukturalny Rzeczny Przełom Co to jest zwężenie doliny, związane zpojawieniem się wjej osi wychodni skał owiększej odporności na erozję
 • Gdzie jest Przemsza Co to jest dł. 88 km, pow. dorzecza 2,1 tys. km2. Powstaje zpołączenia Białej P. iCzarnej P., uważanej za główną. Źródła na Wyż. Krakowsko
 • Gdzie jest Przemysł Co to jest człowieka, której przedmiotem jest wydobycie bądź pozyskiwanie surowców mineralnych, roślinnych izwierzęcych oraz ich przetwarzanie za
 • Gdzie jest Szlachetnej Ceramiki Przemysł Co to jest stołowej oraz produkcję porcelany technicznej - izolatorów, armatury sanitarnej inaczyń chemicznych. Ma długie tradycje, znany był wChinach
 • Gdzie jest Chemiczny Przemysł Co to jest chemicznych głównie na bazie surowców mineralnych, przemysł koksochemiczny wraz zprzemysłem gazu świetlnego isyntetycznych paliw płynnych
 • Gdzie jest Drzewny Przemysł Co to jest drewno, które przerabiane jest wtartakach oraz fabrykach: mebli, opakowań drzewnych, gotowych domów istolarki budowlanej, płyt wiórowych
 • Gdzie jest Elektromaszynowy Przemysł Co to jest ielektrotechniczny, maszynowy, metalowy, precyzyjny iśrodków transportu. Charakteryzuje go wyjątkowo duża różnorodność produkcji
 • Gdzie jest Energetyczny Przemysł Co to jest energetyka
 • Gdzie jest Energochłonny Przemysł Co to jest energię dla przeprowadzenia określonego procesu technologicznego jest duże. Do najbardziej energochłonnych wyrobów przemysłowych należą
 • Gdzie jest Hutniczy Przemysł Co to jest hutnictwo
 • Gdzie jest Lekki Przemysł Co to jest włókienniczy iskórzany. Spełnia istotną rolę wzaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności, charakteryzuje się wysokim udziałem kobiet
 • Gdzie jest Maszynowy Przemysł Co to jest głównie dla przemysłu oraz dla innych działów gospodarki narodowej. Do jego najważniejszych zadań należy produkcja maszyn energetycznych
 • Gdzie jest Budowlanych Materiałów Przemysł Co to jest cegielnie iwytwórnie dachówek, wapienniki, fabryki płyt izolacyjnych iwyrobów ogniotrwałych, cementownie oraz fabryki elementów do
 • Gdzie jest Turbulentny Przepływ Co to jest turbulencja
 • Gdzie jest Metalowy Przemysł Co to jest urządzeń sanitarnych, instalacji, wyrobów zdrutu, drobnych wyrobów kutych iprasowanych, narzędzi, oprzyrządowania, sprzętu dla gospodarstwa
 • Gdzie jest Mięsny Przemysł Co to jest przemysł spożywczy
 • Gdzie jest Mineralny Przemysł Co to jest budowlanych, przemysł szklarski oraz przemysł ceramiki szlachetnej. Charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem transportowym, co wynika
 • Gdzie jest Odzieżowy Przemysł Co to jest wstosunku do przemysłu włókienniczego, zaspokaja zapotrzebowanie ludności na odzież gotową. Charakteryzuje się wysokim zatrudnieniem kobiet
 • Gdzie jest Paliw Przemysł Co to jest kamiennego, brunatnego, torfu, ropy naftowej, gazu ziemnego iłupków bitumicznych, zawierających do 20% użytecznego paliwa. Zob. też
 • Gdzie jest Papierniczy Przemysł Co to jest produkcji (podobnie jak wprzemyśle drzewnym) jest drewno. Obok drewna świerkowego, sosnowego, topolowego ibukowego (tzw. papierówki) oraz
 • Gdzie jest Precyzyjny Przemysł Co to jest instrumentów pomiarowych iaparatury automatyzacyjnej, oprócz elektronicznej. Wymaga od personelu inżynieryjno-technicznego oraz robotników
 • Gdzie jest Przetwórczy Przemysł Co to jest półprodukty dostarczane przez inne gałęzie na wyroby gotowe nadające się do celów konsumpcyjnych lub produkcyjnych
 • Gdzie jest Skórzany Przemysł Co to jest wktórych dokonuje się obróbki skór, oraz fabryki galanterii skórzanej, wyrobów rymarskich, wyrób futer, rękawiczek iobuwia. Obok
 • Gdzie jest Spożywczy Przemysł Co to jest rolniczych obejmujące bardzo liczne izróżnicowane gałęzie: młynarstwo, cukrownictwo, browarnictwo, gorzelnictwo, piekarnictwo, mleczarstwo
 • Gdzie jest Szklarski Przemysł Co to jest ze szkła: szkła okiennego (płaskiego) itechnicznego (np. laboratoryjnego, dla motoryzacji) szkła gospodarczego, opakowań szklanych, naczyń
 • Gdzie jest Transportu Środków Przemysł Co to jest wagony, tramwaje, samochody, ciągniki, motocykle irowery oraz przemysł stoczniowy, wytwórnie helikopterów isamolotów
 • Gdzie jest Włókienniczy Przemysł Co to jest przędzalnictwo oraz tkactwo. Biorąc pod uwagę wykorzystywane surowce wydziela się p. w. lniany, bawełniany, wełniany, jedwabniczy oraz
 • Gdzie jest Technologii Zaawansowanej Przemysł Co to jest a) wysoki stopień technicznego wyrafinowania produktu; (b) gwałtowny wzrost zatrudnienia wkrótkim czasie; (c) wysoki udział procentowy
 • Gdzie jest Przemyśl Co to jest Sanem, ok. 70 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, drzewnego, włókienniczego, odzieżowego. Katedra Św. Jana Chrzciciela zXV-XVI w
 • Gdzie jest Przeobrażenie Co to jest metamorfizm
 • Gdzie jest Cieplne Przewodnictwo Co to jest przekazywane wprost poprzez dane ciało zmiejsc owyższej temperaturze do miejsc otemperaturze niższej poprzez oddziaływanie na siebie
 • Gdzie jest Przewóz Co to jest pomocą różnych środków transportu; (2) wgórnictwie transport wurządzeniach zaopatrzonych wkoła lub gąsienice, pozwalający na
 • Gdzie jest Przewyższenie Co to jest profil hipsometryczny
 • Gdzie jest Przylądek Co to jest które jest najdalej wysunięte wmorze. Często ma charakter skalistego występu, podciętego klifem. Określa skrajne punkty wobrębie
 • Gdzie jest Góry Przylądkowe Co to jest Afryki, na terytorium RPA; dł. ok. 800 km, najwyższy szczyt 2326 m n.p.m. Zbudowane głównie zpaleozoicznych skał osadowych pochodzenia
 • Gdzie jest Przymrozek Co to jest średnią temperaturą dobową spadek temperatury minimalnej poniżej 0C; jeśli zanotowany jedynie na poziomie 5 cm nad gruntem, nosi nazwę
 • Gdzie jest Przyprawy Co to jest izapach produktów spożywczych. Wykorzystuje się wtym celu różne części roślin przyprawowych wstanie naturalnym, po wysuszeniu lub po
 • Gdzie jest Naturalny Przyrost Co to jest izmarłych na danym terenie wokreślonym czasie. Podaje się ją wwartościach rzeczywistych lub wprzeliczeniu na 1000 mieszkańców wpromillach
 • Gdzie jest Rzeczywisty Przyrost Co to jest zmiana liczby ludzi na danym obszarze wokreślonym czasie po uwzględnieniu przyrostu naturalnego oraz bilansu migracji
 • Gdzie jest Pseudokras Co to jest wykazujących podobieństwo do form typowych dla krasu, ale wpowstaniu których rozpuszczająca działalność wody nie odgrywała istotnej roli
 • Gdzie jest Psychrometr Co to jest wilgotności powietrza; złożony zzestawu dwóch jednakowych termometrów, umieszczonych pionowo obok siebie w klatce meteorologicznej
 • Gdzie jest Pszenica Co to jest zach. iśrodk. Azji, będąca obok jęczmienia najstarszym zbożem chlebowym. Obecnie uprawa p. na ziarno (mąka, kasze) jest rozpowszechniona na
 • Gdzie jest Pt Co to jest platyna
 • Gdzie jest Zatoka Pucka Co to jest pomiędzy Płw. Helskim na pn. iPobrzeżem Kaszubskim na zach.; pow. 364 km2, głęb. do 54 m. Wody silnie zanieczyszczone; porty rybackie: Puck
 • Gdzie jest Ceny Pułap Co to jest organy władzy cena, której nie może przekroczyć cena sprzedaży danego dobra. Może przybierać postać ceny minimalnej lub ceny maksymalnej
 • Gdzie jest Puławy Co to jest lubelskim nad Wisłą, ok. 55 tys. mieszk. Wielkie zakłady azotowe, ponadto spożywcze, drzewne, materiałów budowlanych. Ośrodek naukowy - 5
 • Gdzie jest Rosy Punkt Co to jest temperatura punktu rosy
 • Gdzie jest Wiosennej Równonocy Punkt Co to jest Barana punkt
 • Gdzie jest Zamarzania Punkt Co to jest ulega przekształceniu wciało stałe. Przykładowe p. z. przy ciśnieniu atmosferycznym na poziomie morza to: dla wody słodkiej 0OC, wody
 • Gdzie jest Arenas Punta Co to jest miasto wpd. Chile nad Cieśn. Magellana, ok. 100 tys. mieszk.; przem. drzewny, spożywczy
 • Gdzie jest Purga Co to jest buran
 • Gdzie jest Pustynia Co to jest rozproszoną roślinnością pokrywającą mniej niż 10% powierzchni. Przyczyną powstania p. są bardzo małe inieregularne opady roczne (do 100
 • Gdzie jest Lodowa Pustynia Co to jest pozbawiony roślinności iniezamieszkany obszar wysokich szerokości geograficznych stale pokryty śniegiem i lodem
 • Gdzie jest Pustynnienie Co to jest charakterystycznych dla pustyni lub półpustyni na obszarach, wktórych nie występowały jeszcze wniedawnej przeszłości; zachodzi wwarunkach
 • Gdzie jest Klimat Pustynny Co to jest suchy klimat
 • Gdzie jest Tropikalna Puszcza Co to jest okołorównikowej, stanowiąca największe inajbogatsze lasy świata. Rośnie tu ogromna liczba gatunków roślin: drzew sięgających 50 m wys
 • Gdzie jest Wulkaniczny Pył Co to jest najdrobniejsze produkty erupcji wulkanicznych, owielkości ziaren poniżej 0,0625 mm
 • Gdzie jest Pyranometr Co to jest wielkości promieniowania rozproszonego, które dociera do ziemi zcałej półsfery niebieskiej wskutek rozpraszania promieni słonecznych przez
 • Gdzie jest Pyrheliometr Co to jest wielkości bezpośredniego promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi wpostaci wiązki promieni równoległych; powierzchnia

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Pyrheliometr, Pyranometr, Pył Wulkaniczny, Puszcza Tropikalna, Pustynny Klimat, Pustynnienie, Pustynia Lodowa, Pustynia, Purga, Punta Arenas, Punkt Zamarzania definicja.

Gdzie jest Pyrheliometr, Pyranometr, Pył Wulkaniczny, Puszcza wyjaśnienie.