Pacyfik co znaczy pak

Pyrheliometr co znaczy pyranometr krzyżówka pył wulkaniczny co to jest puszcza tropikalna słownik.

pacyfik krzyżówka palma co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na P

 • Gdzie jest Pacyfik Co znaczy Spokojny, Ocean porównanie
 • Lokalizacja Pak Krzyżówka wieloletni lód morski dlaczego
 • Położenie Kokosowa Palma Co to jest kokosowiec jak lepiej
 • Geografia Plzeň Słownik Pilzno kiedy
 • Na mapie Pława Czym jest boja od czego zależy
 • Gdzie leży Liniowa Podziałka Co oznacza elementy mapy na czym polega
 • Współrzędne Pom Tłumaczenie Państwowy Ośrodek Maszynowy różnice
 • Jak daleko Portu Przedpole Przykłady awanport wady i zalety
 • Geo Wydobywczy Przemysł Definicja górnictwo podobieństwa
 • Mapa Pluton Encyklopedia typ intruzji: duża, jednolita masa skalna powstała przez zakrzepnięcie magmy wgłębi skorupy ziemskiej czemu
 • Gdzie jest Antecedentny Rzeczny Przełom Jak działa przełom powstały wwyniku antecedencji. Wtakim przypadku pasmo górskie jest młodsze od biegu rzeki, która je przecina co gorsze
 • Lokalizacja Plutonizm Czy jest zachodzących wgłębi skorupy ziemskiej, obejmujących powstawanie magmy, jej przemieszczanie się izastyganie wróżnych formach ( intruzje). Przeciwieństwem p porównaj
 • Położenie Novo Porto Pojęcie konstytucyjna stolica Beninu, ok. 240 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego ihandlu, zwłaszcza olejem palmowym porównanie
 • Geografia Paleogen Wyjaśnienie trzeciorzędu (65-23 mln lat temu), obejmująca trzy epoki: paleocen, eocen i oligocen. Osady p. są powszechne na niżu polskim, występują także wpostaci fliszu dlaczego
 • Na mapie Paleoekologia Opis zajmujący się badaniem związków wymarłych organizmów żywych zich środowiskiem. Podstawowym źródłem informacji wp. są cechy osadów, wktórych znajdowane są jak lepiej
 • Gdzie leży Paleocen Informacje najstarsza epoka trzeciorzędu, trwająca od 65 do 53 mln lat temu kiedy
 • Współrzędne Pemba Znaczenie uwsch. wybrzeży Afryki na O. Indyjskim; pow. 984 km2. Należy do Tanzanii. Klimat podrównikowy monsunowy; uprawa goździków ipalmy kokosowej. Gł. ośrodek: Wete od czego zależy
 • Jak daleko Paleoklimatologia Co znaczy zajmujący się warunkami klimatycznymi, które występowały wminionych epokach geologicznych; metody badawcze wp. bazują na analizie skał osadowych na czym polega
 • Geo Strefa Peryglacjalna Krzyżówka charakteryzujący się bardzo niską temperaturą powietrza imałymi opadami, czego skutkiem jest obecność wieloletniej zmarzliny. Występuje przed lądolodami lub różnice
 • Mapa Paleolit Co to jest wdziejach rozwoju gatunków przedludzkich ispołeczeństw ludzkich, trwający do około 11 000 tys. lat temu. Dzieli się na p. dolny (4,5 mln - 120 tys. lat), p wady i zalety
 • Gdzie jest Pieniądz Słownik powszechnie akceptowany środek wymiany lub handlu, wyrażający wartość towarów ina nie wymienialny podobieństwa
 • Lokalizacja Paczków Czym jest Polsce wwoj. opolskim nad Nysą Kłodzką, ok. 8 tys. mieszk. Zakłady meblarskie, maszynowe, materiałów budowlanych. Zachowany obwód murów miejskich (XIV--XVI w czemu
 • Położenie Pad Co oznacza najdłuższa wkraju; dł. 650 km, pow. dorzecza 75 tys. km2. Źródła wpd. Alpach, niemal cały bieg wobrębie Niz. Padańskiej, ujście deltowe do M. Adriatyckiego co gorsze
 • Geografia Nizina Padańska Tłumaczenie pochodzenia tektonicznego wpn. Włoszech, pomiędzy Alpami na pn. iApeninami na pd., otwarte ku M. Adriatyckiemu; pow. ok. 50 tys. km2. Oś stanowi rzeka Pad porównaj
 • Na mapie Pakistan Przykłady nad M.Arabskim, pow. 796,1 tys. km2, 130,3mln mieszk. (1995), ze stolicą wIslamabadzie. Główne krainy geograficzne to Góry Sulejmańskie, Hindukusz iNiz. Indu porównanie
 • Gdzie leży Pacyfiku Bezpieczeństwa Pakt Definicja wojskowy podpisany w1951 wSanFrancisco przez rządy Australii, Nowej Zelandii iUSA, zsiedzibą wCanberze (Australia). Na mocy paktu państwa członkowskie dlaczego
 • Współrzędne Północnoatlantycki Pakt Encyklopedia Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego jak lepiej
 • Jak daleko Palau Jak działa części Pacyfiku, wsąsiedztwie Filipin iNowej Gwinei, pow. 0,5 tys. km2, 17tys. mieszk. (1994), stolica Koror. P. uzyskało niepodległość w1994 r., jednak dalej kiedy
 • Geo Palawan Czy jest archipelagu Filipin, oddzielająca M. Południowochińskie od M. Sulu; pow. 15 tys. km2. Krajobraz górzysty, wys. do 2085 m n.p.m.; wzdłuż wybrzeży rafy koralowe od czego zależy
 • Mapa Paleo Pojęcie wyrazów, wywodzący się zjęz. greckiego (palaios - dawny), używany do określenia rzeczy, zjawisk, procesów istniejących lub zachodzących wdawniejszej na czym polega
 • Gdzie jest Paleobiologia Wyjaśnienie dział paleontologii, zajmujący się cechami biologii (trybem życia, funkcjami życiowymi itp.) organizmów żywych, żyjących wdawniejszych okresach geologicznych różnice
 • Lokalizacja Paleobotanika Opis dział paleontologii, zajmujący się światem roślinnym dawnych okresów geologicznych. Obiektem badań są szczątki roślin zawarte wosadach wady i zalety
 • Położenie Paleogeografia Informacje zajmujący się (1) odtwarzaniem konfiguracji lądów imórz wdowolnych momentach przeszłości geologicznej (znaczenie węższe); (2) całościową rekonstrukcją dawnych podobieństwa
 • Geografia Paleomagnetyzm Znaczenie ziemskiego dawniejszych okresów geologicznych, odtwarzane na podstawie ułożenia minerałów zawierających żelazo (magnetytu) wskałach pochodzących ztych okresów czemu
 • Na mapie Paleontologia Co znaczy nauk oZiemi ibiologii, zajmująca się badaniem szczątków organizmów ( skamieniałości), żyjących wprzeszłości geologicznej. Jest podstawą podziału dziejów Ziemi co gorsze
 • Gdzie leży Paleozoik Krzyżówka wdziejach Ziemi, trwająca od 570 do 230 mln lat temu. Dzieli się na 6 okresów: kambr, ordowik, sylur, dewon, karbon i perm. Wp. nastąpił znaczny rozwój świata porównaj
 • Współrzędne Jeziora Plitwickie Co to jest wzach. Chorwacji, oddzielonych od siebie naturalnymi groblami trawertynowymi, na których wodospady do 78 m wys.; łączna pow. 1,9 km2. Park narodowy, znajdujący porównanie
 • Jak daleko Palestyna Słownik Bliskim Wschodzie, wpd.-zach. Azji, na terytorium obecnego Izraela iterenach Zachodniego Brzegu Jordanu, okupowanych przez Izrael od 1967; pow. 27 tys. km2. Za dlaczego
 • Geo Palikir Czym jest stolica Mikronezji, ok. 6 tys. mieszk jak lepiej
 • Mapa Palinologia Co oznacza zajmujący się badaniem pyłków roślin. P. odgrywa szczególnie ważne znaczenie w paleobotanice i paleoekologii, umożliwiając określenie wieku osadów kiedy
 • Gdzie jest Konwencjonalne Paliwa Tłumaczenie stosowane substancje, które wwyniku spalania wydzielają duże ilości ciepła. Zalicza się do nich węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, drewno, ropę naftową od czego zależy
 • Lokalizacja Jądrowe Paliwo Przykłady zawierający substancję rozszczepialną (233U, 235U, 239Pu, 241Pu) wilościach umożliwiających przebieg łańcuchowej reakcji rozszczepiania jąder atomowych na czym polega
 • Położenie Palk Definicja cieśnina morska pomiędzy Cejlonem aPłw. Indyjskim, na pn. od Mostu Adama; łączy Zat. Bengalską zO. Indyjskim, szer. ok. 60 km różnice
 • Geografia Palsa Encyklopedia kilkumetrowej wysokości, typowy dla strefy peryglacjalnej, pokryty torfem, często zlodowymi soczewkami. Przyczyną powstania jest zimowe duże przewodnictwo wady i zalety
 • Na mapie Paludologia Jak działa hydrografia podobieństwa
 • Gdzie leży Pamir Czy jest wśrodkowej Azji, na terytorium Tadżykistanu, częściowo Afganistanu iChin; najwyższy szczyt Pik Komunizma (7495 m n.p.m.). Sfałdowany iwypiętrzony worogenezie czemu
 • Współrzędne Pampa Pojęcie wśrodk. Argentynie, pd. część Niz. La Platy; pow. ok. 1,5 mln km2, wys. wczęści wsch. do 150 m n.p.m. Ku zach. przechodzi wgóry upodnóża Andów; liczne okresowe co gorsze
 • Jak daleko Pampa Wyjaśnienie step porównaj
 • Geo Pampero Opis okierunku pd. lub pd.-zach. wiejący wumiarkowanych szerokościach Ameryki Pd. wzdłuż pasa pampy; związany zprzejściem od zach. niżu barycznego inapływem wjego porównanie
 • Mapa Pastwisko Informacje użytkowany w okresie wegetacyjnym przez zwierzęta. Jest to teren porośnięty roślinnością zielną, głównie trawiastą iziołami, wykorzystywany do wypasu wstanie dlaczego
 • Gdzie jest Panama Znaczenie części Ameryki Środkowej, posiadające granicę morską zM. Karaibskim izPacyfikiem, pow. 75,5 tys. km2, 2,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wPanamie. Produkt jak lepiej
 • Lokalizacja Kanał Panamski Co znaczy wPanamie na Przesmyku Panamskim, łącząca O. Atlantycki (przez M. Karaibskie) zO. Spokojnym. Budowa K. P. została rozpoczęta pod kierunkiem F. Lessepsa w1881 kiedy
 • Położenie Pangea Krzyżówka kontynentu, który przypuszczalnie istniał w prekambrze ibył jedyną masą lądową na Ziemi. Wwyniku ruchu płyt litosferycznych ( tektonika płyt) uległ on od czego zależy
 • Geografia Nizina Panońska Co to jest Wielka Nizina Węgierska na czym polega
 • Na mapie Państwo Słownik isuwerenna organizacja przymusu, działająca winteresach gospodarczych, politycznych iideologicznych ludzi zamieszkujących określone terytorium. Terytorium p różnice
 • Gdzie leży Rolne Gospodarstwo Państwowe Czym jest będące własnością państwa; wPolsce powojennej jedna zgłównych form własności ziemi. Po 1990 część PGR-ów została przejęta przez Agencję Własności Rolnej wady i zalety
 • Współrzędne Maszynowy Ośrodek Państwowy Co oznacza państwowe działające na zasadach rozrachunku gospodarczego, powołane do świadczenia usług wzakresie mechanizacji rolnictwa. Głównym zadaniem jest naprawa podobieństwa
 • Jak daleko Papagayo Tłumaczenie wiatr lokalny wiejący zpłaskowyży śródgórskich wKordylierach na wsch. wybrzeża Meksyku ina pacyficzne wybrzeże Nikaragui iGwatemali; występuje zimą ima czemu
 • Geo Papeete Przykłady stolica Polinezji Francuskiej, ok. 24 tys. mieszk co gorsze
 • Mapa Półwysep Pirenejski Definicja Iberyjski, Półwysep porównaj
 • Gdzie jest Gwinea Nowa Papua Encyklopedia części wyspy Nowa Gwinea, wpobliżu Australii, pow. 462,8 tys. km2, 4,1 mln mieszk. (1995), ze stolicą wPort Moresby. Ponadto wjego skład wchodzi ok. 600 porównanie
 • Lokalizacja Wodna Para Jak działa forma występowania wody wfazie gazowej; jest składnikiem atmosfery obardzo zmiennej koncentracji (od 0 do 4%). Obecność pary wodnej jest warunkiem koniecznym dlaczego
 • Położenie Paragwaj Czy jest części Ameryki Pd., wpn. części Niz. La Platy, pow. 406,8 tys. km2, 5,0 mln mieszk. (1995), ze stolicą wAsuncion. Produkt narodowy brutto 1,5tys. $/osobę jak lepiej
 • Geografia Paragwaj Pojęcie wBrazylii iParagwaju; dł. 2440 km, pow. dorzecza 1150 tys. km2; największy, prawy dopływ Parany. Wypływa wBrazylii na wyż. Mato Grosso wSerra dos Parecis kiedy
 • Na mapie Paraliczny Wyjaśnienie środowiska przybrzeżnego, typu laguny, wktórym zaznaczają się wpływy zarówno lądu, jak imorza. W karbonie na licznych równinach nadmorskich zachodziła od czego zależy
 • Gdzie leży Paramaribo Opis stolica Surinamu, ok. 200 tys. mieszk., centrum gospodarcze kraju, port morski. Zabytkowa zabudowa wstylu niderlandzkim na czym polega
 • Współrzędne Parana Informacje wBrazylii iArgentynie; dł. 4700 km (od źródeł Paranaiby), pow. dorzecza 3,1 mln km2; druga pod względem długości na kontynencie. Powstaje zpołączenia rzek Rio różnice
 • Jak daleko Parcela Znaczenie zwykle niewielka działka ziemi występująca wjednym kawałku, wydzielona zwiększego obszaru wady i zalety
 • Geo Ziemi Parcelacja Co znaczy przymusowy podział dużych gospodarstw na mniejsze parcele rolnicze, przeznaczone na powiększanie lub tworzenie nowych indywidualnych gospodarstw rolniczych podobieństwa
 • Mapa Paris Krzyżówka Paryż czemu
 • Gdzie jest Wody Parowanie Co to jest wktórym woda zamienia się w parę wodną na drodze wędrówki cząsteczek zcieczy do powietrza. Intensywność p. w. zależy od wielu czynników, jak: insolacja co gorsze
 • Lokalizacja Wyspy Ego Parry Słownik arktycznych, wchodząca wskład archipelagu Wysp Królowej Elżbiety; największa wyspa Melville; przeważnie wyżynne, pokryte tundrą. Należą do Terytorium Północno porównaj
 • Położenie Parsęta Czym jest wpadająca bezpośrednio do M. Bałtyckiego; dł. 127 km, pow. dorzecza 3,2 tys. km2. Źródła na Pojezierzu Drawskim niedaleko Szczecinka, płynie przez urozmaicony porównanie
 • Geografia Basen Paryski Co oznacza pomiędzy wyżynami Normandii na zach., Masywem Centralnym na pd. iArdenami iWogezami na wsch. Ma charakter rozległej niecki otoczonej koncentrycznymi progami dlaczego
 • Na mapie Pinos Tłumaczenie Morzu Karaibskim; pow. 3,1 tys. km2; nizinna, zbudowana ze skał wylewnych, częściowo otoczona rafą koralową, wznacznej części porośnięta lasami. Gł. zajęciem jak lepiej
 • Gdzie leży Paryż Przykłady Sekwaną, ok. 2,2 mln mieszk. (aglomeracja 9,3 mln), ośrodek gospodarczy, polityczny ikulturalny wskali europejskiej, siedziba organizacji międzynarodowych (np kiedy
 • Współrzędne Fałdowy Pas Definicja ziemskiej orozciągłości tysięcy km, wktórej wdłuższym przedziale czasu geologicznego zachodziły intensywne fałdowania, prowadzące do powstania gór ( orogeneza od czego zależy
 • Jak daleko Pasaty Encyklopedia odominującej składowej wschodniej (pn.-wsch. na półkuli pn. ipd.-wsch. na południowej) występujące wstrefie międzyzwrotnikowej, wieją od wyżów zwrotnikowych ku na czym polega
 • Geo Pasieka Jak działa pszczelich (uli zpszczołami). Miejsce ich występowania nosi nazwę pasieczyska, które powinno być suche, możliwie równe iosłonięte od silnych wiatrów różnice
 • Mapa Pasłęka Czy jest na Pojezierzu Mazurskim, wpadająca bezpośrednio do Morza Bałtyckiego; dł. 169 km, pow. dorzecza 2,3 tys. km2. Źródła wokolicach Olsztynka, ujście deltowe do wady i zalety
 • Gdzie jest Pasterstwo Pojęcie itryb życia rozpowszechniony wstrefach stepowych igórskich, gdzie panują trudne warunki uprawy roli. Polega na stadnym chowie zwierząt udomowionych - bydła podobieństwa
 • Lokalizacja Koczownicze Pasterstwo Wyjaśnienie pastwiskach naturalnych. Wzwiązku zich wyczerpywaniem następuje konieczność przemieszczania się stad, aznimi ludzi, wposzukiwaniu dostatecznie wydajnych czemu
 • Położenie Kamieniste Pasy Opis gleby pasowe co gorsze
 • Geografia Allena Van Pasy Informacje wnajbardziej zewnętrznych częściach górnej atmosfery, określane jako magnetosfera, na wysokościach 3000 i16 000 km ponad powierzchnią Ziemi, wktórych występuje porównaj
 • Na mapie Pasza Znaczenie lub substancje stanowiące pożywienie zwierząt, które są włączane do dawki pokarmowej ze względu na właściwości odżywcze (np. zielonka, ziarno, siano), bądź porównanie
 • Gdzie leży Patagonia Co znaczy na pd. od 38S, obejmuje część Andów (Andy Patagońskie), Wyż. Patagońską iZiemię Ognistą. Geologicznie stanowi platformę paleozoiczną, rozciętą głębokimi dlaczego
 • Współrzędne Patat Krzyżówka batat jak lepiej
 • Jak daleko Patent Co to jest stwierdzający własność wynalazku iwyłączne prawo do korzystania zniego wsposób zarobkowy lub zawodowy. WPolsce ochrona p. trwa 20 lat od daty zgłoszenia kiedy
 • Geo Pb Słownik ołów od czego zależy
 • Mapa Pchacz Czym jest holownik rzeczny przystosowany do pchania przed sobą zespołu 2-3 barek towarowych na czym polega
 • Gdzie jest Peczora Co oznacza Europie, na terytorium Federacji Rosyjskiej; dł. 1800 km, pow. dorzecza 320 tys. km2. Źródła wpn. części Uralu, wśrodk. biegu naprzemienne przełomy różnice
 • Lokalizacja Pedogeneza Tłumaczenie proces powstawania gleb wady i zalety
 • Położenie Pedohydrologia Przykłady hydrografia podobieństwa
 • Geografia Pedologia Definicja gleboznawstwo czemu
 • Na mapie Pedosfera Encyklopedia powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, wktórej zachodzi tworzenie się gleb co gorsze
 • Gdzie leży Pedyment Jak działa powierzchnia oniewielkim spadku (do 10), rozciągająca się upodnóża stromego stoku (Fot. 11), powiększająca się wskutek jego cofania izrównywana przez porównaj
 • Współrzędne Pedyplena Czy jest typ powierzchni zrównania, powstającej przez połączenie się wielu pedymentów, rozrastających się zróżnych stron masywu skalnego. Zob. też peneplena porównanie
 • Jak daleko Pińczów Pojęcie wwoj. kieleckim, ok. 12 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu gipsowego ispożywczego. WXVI w. ważny ośrodek reformacji wPolsce. Zespoły klasztorne Paulinów dlaczego
 • Geo Pegmatyt Wyjaśnienie głębinowa występująca wobrębie intruzji imająca na ogół taki sam skład, jak ona. P. wyróżniają się wielkokrystaliczną strukturą isą zbudowane głównie zkwarcu jak lepiej
 • Mapa Pejpus Opis Europie, na granicy Estonii iRosji; pow. 2,7 tys. km2, głęb. 15 m. Połączone zJez. Pskowskim, zktórym wspólnie tworzy zbiornik wodny opow. 3,5 tys. km2 kiedy
 • Gdzie jest Pekin Informacje mln mieszk. (aglomeracja ok. 10,5 mln); ośrodek przemysłowy, naukowy, kulturalny iturystyczny. Zakłady hutnictwa żelaza, maszynowe, środków transportu od czego zależy
 • Lokalizacja Pelagra Znaczenie przyczyną jest brak witaminy B2. Choroba regionalna objawiająca się różyczką, osłabieniem, rozstrojem żołądka ipsychozami. Występuje uludności odżywiającej się na czym polega
 • Położenie Peloponez Co znaczy półwysep wpd. krańcu Płw. Bałkańskiego, na terytorium Grecji; silnie rozczłonkowany, pow. 21 tys. km2. Ztrzonem kontynentu połączony wąskim Przesmykiem różnice
 • Geografia Gruntu Pełzanie Krzyżówka zachodzący na stokach, wwyniku którego wierzchnia warstwa gruntu (na ogół do 1 m) ulega powolnemu przemieszczaniu wdół pod wpływem siły ciężkości. Tempo p. g wady i zalety
 • Na mapie Pendżab Co to jest pograniczu Indii iPakistanu, pomiędzy Himalajami na pn. ipustynią Thar na pd., położony wobrębie Niz. Hindustańskiej; pow. 260 tys. km2. Krajobraz równinny podobieństwa
 • Gdzie leży Peneplena Słownik zrównania, powstający przez długotrwałe niszczenie wszelkich wyniosłości ( denudacja) wwarunkach spokoju tektonicznego, wwyniku którego stoki stają się coraz czemu
 • Współrzędne Penitenty Czym jest sięgające 3 m wys., występujące wwysokich partiach Andów, Hindukuszu, Pamiru iKilimandżaro. Panująca tam silna insolacja iduża suchość powietrza powodują, że co gorsze
 • Jak daleko Penniny Co oznacza Anglii oprzebiegu południkowym; dł. ok. 250 km, najwyższy szczyt Cross Fell (893 m n.p.m.). Zbudowane głównie zpaleozoicznych skał osadowych: wapieni porównaj
 • Geo Perć Tłumaczenie wysokogórska przeznaczona dla ruchu pieszego lub transportu jucznego, powstała przez wydeptanie, czasem sztuczne wycięcie, czy wręcz wykucie wskale porównanie
 • Mapa Perm Przykłady paleozoicznej, trwający od 290 do 245 mln lat temu. Charakteryzował się surowymi warunkami klimatycznymi: na półkuli pn. panował klimat suchy, pustynny; na dlaczego
 • Gdzie jest Permafrost Definicja wieloletnia zmarzlina jak lepiej
 • Lokalizacja Pernambuco Encyklopedia Recife kiedy
 • Położenie Zatoka Perska Jak działa się wpd.-zach. część Azji zatoka M. Arabskiego; dł. ponad 900 km, szer. 100-350 km. Wybrzeża niskie, liczne wyspy przybrzeżne, rafy koralowe, zasolenie do 41 od czego zależy
 • Geografia Perth Czy jest Australii nad O. Indyjskim, ok. 1 mln mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego, chemicznego, wełnianego iśrodków transportu. Zachowane budynki zXIX w., muzeum na czym polega
 • Na mapie Peru Pojęcie części Ameryki Pd., pow. 1285,2 km2, 23,5 mln mieszk. (1995), ze stolicą wLimie. Główne krainy geograficzne to Andy itereny nizinne leżące na wsch. od Andów różnice
 • Gdzie leży Prąd Peruwiański Wyjaśnienie wpd.-wsch. części O. Spokojnego; odgałęzia się od Dryfu Wiatrów Zachodnich ipłynie wzdłuż wybrzeży Chile iPeru po Wyspy Galapagos, gdzie skręca ku zach wady i zalety
 • Współrzędne Platforma Opis składającego się zdwóch pięter: niższego cokołu oraz niezaburzonej przez fałdowania wyższej pokrywy skał osadowych, tworzącej obecną powierzchnię terenu podobieństwa
 • Jak daleko Peryglacjalny Informacje do literatury światowej przez Polaka Walerego Łozińskiego na pocz. XX w. na określenie klimatu irzeźby terenu obszarów znajdujących się na obrzeżach lądolodów czemu
 • Geo Ziemi Peryhelium Znaczenie odległość Ziemi od Słońca wjej ruchu obiegowym; wynosi 147117000km iprzypada między 2 a5 stycznia każdego roku; połączone z aphelium przez tzw. linię apsyd co gorsze
 • Mapa Peskadory Co znaczy chińskich wCieśninie Tajwańskiej; pow. 127 km2; zbudowane ze skał magmowych, otoczone częściowo rafą koralową. Klimat zwrotnikowy monsunowy; uprawa ryżu porównaj
 • Gdzie jest Pestycydy Krzyżówka głównie do ochrony roślin uprawnych oraz zwierząt hodowlanych, atakże produktów żywnościowych, skór, drewna, tworzyw sztucznych, wyrobów tekstylnych przed porównanie
 • Lokalizacja Petrochemia Co to jest chemia obejmująca wytwarzanie surowców chemicznych zgazu ziemnego iropy naftowej oraz ich przeróbkę dlaczego
 • Położenie Petrografia Słownik dział geologii, zajmujący się opisem iklasyfikacją skał jak lepiej
 • Geografia Petrologia Czym jest zajmujący się badaniem skał, ich powstawaniem, przemianami, także opisem iklasyfikacją ( petrografia). Przez niektórych p. ipetrografia uważane są za kiedy
 • Na mapie Mrozowe Pękanie Co oznacza przemarzniętego gruntu wskutek bardzo niskich temperatur, typowe zwłaszcza dla strefy peryglacjalnej. Powstałe przez p. m. szczeliny mogą być wypełniane lodem od czego zależy
 • Gdzie leży Pgr Tłumaczenie Państwowe Gospodarstwo Rolne na czym polega
 • Współrzędne Phenian Przykłady Republiki Ludowo-Demokratycznej, ok. 2,4 mln. mieszk.; ośrodek gospodarczy inaukowo--kulturalny kraju. Przemysł elektromaszynowy, chemiczny, włókienniczy różnice
 • Jak daleko Penh Phnom Definicja ok. 920 tys. mieszk.; centrum gospodarcze inaukowo-kulturalne kraju. Ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego, drzewnego, środków transportu. Miasto wady i zalety
 • Geo Phoenix Encyklopedia części USA, stolica stanu Arizona, ok. 1 mln mieszk. (zespół miejski P.-Mesa 2,3 mln); ośrodek przemysłowy, handlowy iturystyczny. Zakłady lotnicze podobieństwa
 • Mapa Piarg Jak działa ostrokrawędzistych odłamków poniżej ścian skalnych, których nagromadzenie jest rezultatem wietrzenia fizycznego iodpadania. Poniżej żlebów p. mają postać czemu
 • Gdzie jest Piasek Czy jest zziaren mineralnych (okruchów skalnych) owielkości 0,1 - 2,0 mm. P. powstaje gł. wśrodowisku rzecznym, przybrzeżnym ieolicznym. Po scementowaniu tworzy co gorsze
 • Lokalizacja Wyspa I Piotra Pojęcie pochodzenia wulkanicznego wpd. części O. Spokojnego, uwybrzeży Antarktydy Zach.; pow. 249 km2; górzysta; bezludna. Odkryta w1821 przez rosyjskiego żeglarza porównaj
 • Położenie Klimat Podzwrotnikowy Wyjaśnienie klimatyczne strefy (strefa podzwrotnikowa porównanie
 • Geografia Trybunalski Piotrków Opis wśrodk. Polsce nad Strawą; ok. 80 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu szklarskiego, maszynowego, elektrotechnicznego, włókienniczego, spożywczego. WXIV w. Kazimierz dlaczego
 • Na mapie Piaskowiec Informacje osadowa okruchowa, powstała przez spojenie ziaren piasku. Głównym składnikiem jest kwarc, wmniejszych ilościach skalenie iokruchy skał wyjściowych. Przy jak lepiej
 • Gdzie leży Arkozowy Piaskowiec Znaczenie arkoza kiedy
 • Współrzędne Szarogłazowy Piaskowiec Co znaczy szarogłaz od czego zależy
 • Jak daleko Piemont Krzyżówka wpn.-zach. Włoszech, upodnóża pd. Alp; pow. 25 tys. km2. Urozmaicony krajobraz: na zach. pasma alpejskie (do 4634 m n.p.m.), na wsch. fragment Niz. Padańskiej na czym polega
 • Geo Pieniawa Co to jest źródło gazujące różnice
 • Mapa Pieniny Słownik wsch. części pasa skałkowego, wyznaczającego granicę Karpat Zewnętrznych iWewnętrznych, na wsch. od kotliny Podhala; dł. 10 km, najwyższy szczyt Trzy Korony wady i zalety
 • Gdzie jest Pieprz Czym jest roślina zielna, zowoców której otrzymuje się p. przyprawowy. P. jest powszechnie uprawiany na Płw. Indyjskim, Archipelagu Malajskim, wAfryce iw Brazylii podobieństwa
 • Lokalizacja Bishopa Pierścień Co oznacza meteorologiczne, rodzaj fotometeoru; występuje wpostaci matowego czerwonobrązowego pierścienia wokół Słońca na tle bezchmurnego nieba; związany zdyfrakcją czemu
 • Położenie Przemysłowa Rewolucja Pierwsza Tłumaczenie rewolucja przemysłowa co gorsze
 • Geografia Dolina Stawów Pięciu Przykłady części Tatr Wysokich, znana ze wspaniałych krajobrazów wysokogórskich ipięciu dużych jezior polodowcowych. Największe znich - Wielki Staw (34 ha) jest porównaj
 • Na mapie Roślinna Piętrowość Definicja wgórach wraz ze wzrostem wysokości n.p.m., ze względu na zmianę warunków klimatycznych: spadek temperatury ido pewnej wysokości wzrost opadów. P. r. przypomina porównanie
 • Gdzie leży Pikardia Encyklopedia pomiędzy Basenem Paryskim akanałem La Manche; pow. 19 tys. km2. Powierzchnia głównie nizinna, niskie wzniesienia kredowe, gł. rzeka Somma. Intensywne dlaczego
 • Współrzędne Pilica Jak działa Polsce, najdłuższy lewy dopływ Wisły; dł. 319 km, pow. dorzecza 9,3 tys. km2. Źródła na Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, górny bieg wobrębie Niecki Nidziańskiej jak lepiej
 • Jak daleko Pilsko Czy jest Żywieckim na granicy polsko-słowackiej, drugi pod względem wysokości wBeskidach Zach., po Babiej Górze (1557 m n.p.m.). Zbudowany zodpornych piaskowców fliszu kiedy
 • Geo Pilzno Pojęcie Czechach, ok. 180 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego (zakłady Škoda), papierniczego, spożywczego (m.in. browar produkujący piwo pilsner od czego zależy
 • Mapa Piła Wyjaśnienie zach. Polsce nad Gwdą; ok. 76 tys. mieszk. Fabryka żarówek, zakłady maszynowe ispożywcze; węzeł komunikacyjny. Ruiny późnogotycko-późnobarokowego kościoła na czym polega
 • Gdzie jest Pindos Opis zach. Grecji iwe fragmencie wpd. Albanii; dł. ok. 250 km, najwyższy szczyt Smolikas (2637 m n.p.m.). Jest wypiętrzonym zrębem, zbudowanym zwapieni, piaskowców różnice
 • Lokalizacja Pingo Informacje wzniesienie wstrefie występowania wiecznej zmarzliny, zbudowane zlodowego jądra okrytego luźnym materiałem mineralnym. P. osiągają do 50-70 m wys. ikilkuset m wady i zalety
 • Położenie Nizina Północnochińska Znaczenie Chińska, Nizina podobieństwa
 • Geografia Wieku Piramida Co znaczy strukturę płci iwieku ludności. Na osi pionowej przedstawia się wiek ludzi, ana poziomych liczebność poszczególnych grup wiekowych, przy czym lewa strona czemu
 • Na mapie Ziemne Piramidy Krzyżówka wzniesienia typu ostańców, powstające przez intensywną erozję iznaczne rozczłonkowanie stoków zbudowanych ze skał luźnych (Rys. 50). Szczególny typ p. z co gorsze
 • Gdzie leży Plon Co to jest ziemi, ilość produktu uzyskana zjednostki powierzchni (najczęściej z1ha), określana najczęściej wjednostkach wagowych (t, kg) lub wjednostkach porównaj
 • Współrzędne Pireneje Słownik zach. Europie, unasady Płw. Iberyjskiego, rozciągający się od Zat. Biskajskiej na zach. po M. Śródziemne na wsch.; dł. 450 km, najwyższy szczyt Aneto (3404 m porównanie
 • Jak daleko Pirin Czym jest zach. Bułgarii; dł. 80 km, najwyższy szczyt Wichren (2915 m n.p.m.). Zbudowany zgranitów iskał metamorficznych, rozcięty głębokimi dolinami rzecznymi dlaczego
 • Geo Piroklastyczny Co oznacza niescementowanych produktów erupcji wulkanicznych. Wzależności od wielkości ikształtu, wśród utworów p. wyróżnia się m.in. bomby wulkaniczne, scoria, lapille jak lepiej
 • Mapa Pisa Tłumaczenie Piza kiedy
 • Gdzie jest Puszcza Piska Przykłady wpd. części Pojezierza Mazurskiego; pow. ok. 1 tys. km2. Dominują lasy iglaste porastające piaski stożków sandrowych, lokalnie drzewostany mieszane, liczne od czego zależy
 • Lokalizacja Pitcairn Definicja będąca posiadłością Wielkiej Brytanii, pow. 5 km2 (łączna pow. wszystkich wysp należących do grupy 47,3 km2), 60 mieszk. (1994), zgłównym ośrodkiem wAdamstown na czym polega
 • Położenie Pittsburgh Encyklopedia części USA, wstanie Pensylwania, ok. 370 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 2,4 mln). Ośrodek hutnictwa żelaza, przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego różnice
 • Geografia Piza Jak działa Włoszech nad rzeką Arno, ok. 120 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, chemicznego, włókienniczego, szklarskiego. Ośrodek turystyczny ze względu na wady i zalety
 • Na mapie Pkb Czy jest produkt krajowy brutto podobieństwa
 • Gdzie leży Plan Pojęcie powierzchni Ziemi na płaszczyźnie bez uwzględniania jej krzywizny. Najczęściej wykorzystywane są p. miast wdużej skali, na których zwykle nie ma rzeźby terenu czemu
 • Współrzędne Planacja Wyjaśnienie całość procesów rzeźbotwórczych, prowadzących do zrównania powierzchni Ziemi, obejmuje zarówno denudację, jak i akumulację co gorsze
 • Jak daleko Przestrzenne Planowanie Opis specjalnie zorganizowanych przez państwo zespołów fachowych, mających na celu planowe zagospodarowanie przestrzeni. Główne przesłanki ich działania to porównaj
 • Geo Plantacja Informacje roślinami, np. p. buraków cukrowych; (2)zasiew roślin ospecjalnym przeznaczeniu np. p. nasienna, dostarczająca materiału siewnego lub p. trwała (chmielnik, sad porównanie
 • Mapa Abrazyjna Platforma Znaczenie powierzchnia przybrzeżna opadająca ku morzu pod kątem 1-2, znajdująca się upodnóża klifu ipowstająca przez abrazję morską (Fot. 16). P. a. są wycięte wlitej dlaczego
 • Gdzie jest Wiertnicza Platforma Co znaczy zurządzeniem wiertniczym, wsparta na dnie morza lub pływająca, przeznaczona do wykonywania podmorskich wierceń poszukiwawczych złóż ropy naftowej igazu albo do jak lepiej
 • Lokalizacja Platyna Krzyżówka wykorzystywany do wyrobu elektrod, naczyń laboratoryjnych (tygle, parownice), oporowych termometrów niskotemperaturowych, do wytwarzania powłok ochronnych kiedy
 • Położenie Playa Co to jest kotliny śródgórskiej wstrefie suchej ipółsuchej, będąca miejscem sedymentacji materiału zniesionego zotaczających wyniosłości przez okresowe iepizodyczne od czego zależy
 • Geografia Plaża Słownik rzeczny lub jeziorny, będący strefą osadzania piasku i żwiru. Wjej obrębie wyróżnia się p. zewnętrzną, znajdującą się stale wstrefie napływu wód morskich ip na czym polega
 • Na mapie Plejstocen Czym jest czwartorzędu, trwająca od ok. 2,5 mln lat temu do 10 tys. lat temu. Cechą charakterystyczną p. były regularne wahania klimatyczne: wwysokich szerokościach różnice
 • Gdzie leży Pliocen Co oznacza trzeciorzędu, bezpośrednio poprzedzająca czwartorzęd; czas trwania 5,5-2,5 mln lat temu. Wp. wyraźnie już zaznaczyło się ochłodzenie klimatu, apod koniec epoki wady i zalety
 • Współrzędne Pluwiał Tłumaczenie czwartorzędu wniskich szerokościach geograficznych, które nie były nigdy poddane zlodowaceniom idziałaniom niskich temperatur, natomiast podlegały cyklicznym podobieństwa
 • Jak daleko Porto Przykłady Portugalii nad ujściem rzeki Duero, ok. 330 tys. mieszk. Ośrodek przemysłowy, handlowy iturystyczny. Liczne zabytki, m.in. katedra zXII-XIII w., romański czemu
 • Geo Pluwiograf Definicja meteorologiczny do rejestracji intensywności opadu atmosferycznego. Podobnie jak wprzypadku deszczomierza, powierzchnia wlotu przyrządu wynosi 200 cm2 ijest co gorsze
 • Mapa Ziemi Płaszcz Encyklopedia ziemskiej znajdująca się pomiędzy przypowierzchniową skorupą ziemską a jądrem Ziemi (Rys. 5). Górną granicą p. Z. jest strefa Moho, dolną - powierzchnia porównaj
 • Gdzie jest Płaszczowina Jak działa leżącego, oderwanego od podłoża iprzemieszczonego na znaczną odległość wskutek poziomych nacisków tektonicznych. Wp. często zachowane jest tylko jedno porównanie
 • Lokalizacja Płock Czy jest wśrodk. Polsce nad Wisłą, ok. 130 tys. mieszk. Duża rafineria ropy naftowej, zakłady maszynowe, drzewne, spożywcze, włókiennicze; ośrodek naukowy ikulturalny dlaczego
 • Położenie Płodozmian Pojęcie rolnej, racjonalny dla danego gospodarstwa lub jego części pod względem rolniczym iekonomicznym, planowany zgóry na szereg lat. Jego zasadą jest następstwo jak lepiej
 • Geografia Płyta Wyjaśnienie wbudowie geologicznej dominują niezdeformowane warstwy skał osadowych, ułożone poziomo. Wobrębie p. rozwija się swoisty typ rzeźby płytowej, często kiedy
 • Na mapie Litosferyczna Płyta Opis zachowujący się jak jednolite ciało sztywne, oddzielone od sąsiednich fragmentów strefami intensywnego wulkanizmu, trzęsień ziemi, miejscami także fałdowań od czego zależy
 • Gdzie leży Morskie Pływy Informacje poziomu morza wywołane ruchem obrotowym Ziemi wokół wspólnego zKsiężycem środka ciężkości oraz przyciąganiem jej przez Księżyc iSłońce (mimo większej masy na czym polega
 • Współrzędne Pnb Znaczenie produkt narodowy brutto różnice
 • Jak daleko Pochrzyn Co znaczy jams wady i zalety
 • Geo Tgv Pociąg Krzyżówka iszybkich kolei francuskich. Są to kilkuwagonowe, komfortowe p., sterowane za pomocą systemu komputerowego. Pierwszą linię regularnej komunikacji TGV podobieństwa
 • Mapa Poczdam Co to jest Niemczech nad Hawelą, ok. 150 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, precyzyjnego, farmaceutycznego, chemicznego; port rzeczny. Zespół pałacowo-parkowy czemu
 • Gdzie jest Podatek Słownik bezzwrotne inieodpłatne świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, gminę) od określonych podmiotów, woparciu ozasady prawne co gorsze
 • Lokalizacja Akcyzowy Podatek Czym jest podatku VAT, obciążające sprzedaż lub sprowadzanie zzagranicy artykułów luksusowych ipaliw. Podobnie jak VAT, ma charakter cenotwórczy ijest wliczony w cenę porównaj
 • Położenie Vat Podatek Co oznacza sprzedaży towarów iświadczenia usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, atakże eksportu iimportu towaru oraz usług (VAT - Value Added Tax - podatek od porównanie
 • Geografia Przedzimie Tłumaczenie pory roku dlaczego
 • Na mapie Podaż Przykłady między ceną ailością dóbr wytwarzanych isprzedawanych przez producenta, której przebieg pokazuje, jakie ilości określonego towaru producenci są skłonni jak lepiej
 • Gdzie leży Klimat Podbiegunowy Definicja klimatyczne strefy (strefa subarktyczna isubantarktyczna kiedy
 • Współrzędne Posucha Encyklopedia dostępnej dla wegetacji roślin mniej dotkliwy niż podczas suszy; powodowany przez wysychanie gleby, gdy przez dłuższy czas parowanie jest większe niż opad od czego zależy
 • Jak daleko Wyż Podbiegunowy Jak działa tworzący się okresowo wpodbiegunowych szerokościach geograficznych na obydwu półkulach; związany zwychłodzonymi iciężkimi masami powietrza arktycznego na czym polega
 • Geo Brzegowy Podcios Czy jest kilku m, powstająca upodstawy klifu wmiejscu najsilniejszej abrazji (Fot. 16). Po przekroczeniu krytycznej głębokości strop niszy ulega oberwaniu, stąd rozwój różnice
 • Mapa Podhale Pojęcie śródgórska pomiędzy Tatrami na pd. iBeskidami na pn., obejmująca równinną Kotlinę Nowotarską, wzniesienia Pogórza Spisko-Gubałowskiego (Skoruszyna, 1314 m n.p wady i zalety
 • Gdzie jest Podlasie Wyjaśnienie kraina hist. wpn.-wsch. Polsce, pod względem geogr. zajmująca Niz. Podlaską podobieństwa
 • Lokalizacja Nizina Podlaska Opis Polskiego, pomiędzy Pojezierzem Mazurskim iSuwalskim na pn. iPolesiem Lubelskim na pd., położona wdorzeczu górnej Narwi idolnego środkowego Bugu; pow. 16 tys czemu
 • Położenie Strefa Podmiejska Informacje urbanizacja co gorsze
 • Geografia Gospodarczy Podmiot Znaczenie jednostka prowadząca działalność gospodarczą produkcyjną lub usługową, wcelach zarobkowych ina własny rachunek, np. zakład usługowy, zakład przemysłowy, spółka porównaj
 • Na mapie Narodowej Gospodarki Podmiot Co znaczy tj. osoby prawne (skarb państwa ijednostki organizacyjne, np. szpitale, szkoły, teatry), samodzielne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej porównanie
 • Gdzie leży Wyżyna Podolska Krzyżówka wyżynny wzach. Ukrainie, ograniczony od pd. doliną Dniestru, ku wsch. przechodzący wWyż. Nadnieprzańską; wys. do 472 m n.p.m. Zbudowany ztrzeciorzędowych skał dlaczego
 • Współrzędne Klimat Podrównikowy Co to jest klimatyczne strefy (strefa podrównikowa jak lepiej
 • Jak daleko Erozyjna Podstawa Słownik jaki może osiągnąć erozja wgłębna wkorycie rzecznym. P. e. wyznacza granicę wcinania się rzek iw ujęciu globalnym jest nią poziom oceanu światowego lub kiedy
 • Geo Podszyt Czym jest las liściasty od czego zależy
 • Mapa Prąd Północnopacyficzny Co oznacza na O. Spokojnym, powstaje zprądu Kuro-siwo ipłynie od Wysp Japońskich na wsch., aż do zach. wybrzeży Ameryki Pn., gdzie rozdziela się na Prąd Alaskański na czym polega
 • Gdzie jest Wyspy Podwietrzne Tłumaczenie Antylach, leżąca na M. Karaibskim, dzielących się na: Wyspy Podwietrzne Pn. iPd. Pierwsze znich, opow. 3,1 tys. km2, oddzielają M. Karaibskie od O różnice
 • Lokalizacja Ziemi Dziejów Podział Przykłady przeszłości Ziemi przez podzielenie jej na nazwane odcinki czasu geologicznego. Są one różnej długości, gdyż głównymi kryteriami p. d. Z. są ważne wydarzenia wady i zalety
 • Położenie Przeładunek Definicja przemieszczanie ładunków zmiejsca ich złożenia na środek przewozu lub zjednego na inny środek transportu podobieństwa
 • Geografia Pracy Podział Encyklopedia różnych rodzajów działalności, spowodowane postępem technicznym irozwojem gospodarczym, wkonsekwencji prowadzące do wykonywania poszczególnych czynności czemu
 • Na mapie Transwersalna Podziałka Jak działa graficzne przedstawienie skali mapy wsposób umożliwiający odczytanie odległości zdużą dokładnością (Rys. 54). Zob. też elementy mapy co gorsze
 • Gdzie leży Pogoda Czy jest atmosfery wokreślonym miejscu, charakteryzowany przez wielkości szeregu elementów meteorologicznych. Całokształt stanów pogodowych zuwzględnieniem ich porównaj
 • Współrzędne Pojemnikowiec Pojęcie kontenerowiec porównanie
 • Jak daleko Statku Pojemność Wyjaśnienie przestrzeni statku. Jednostką pojemności jest tzw. tona rejestrowa, równa objętości 2,83 m3 (100 stóp sześciennych). Każdy statek ma dwa rodzaje pojemności dlaczego
 • Geo Pokład Opis złoże, przeważnie osadowe, ograniczone mniej lub więcej równoległymi powierzchniami. Wformie p. występują m.in. złoża węgla, soli, gipsu, wapieni iinne jak lepiej
 • Mapa Lawowa Pokrywa Informacje erupcji linijnej lub arealnej wpostaci równiny lub płaskowyżu zbudowanego ze skał wylewnych. P. l. powstają przez zastygnięcie lawy omałej lepkości (np kiedy
 • Gdzie jest Śnieżna Pokrywa Znaczenie gruncie warstwa spadłego śniegu owysokości co najmniej 0,5 cm, zajmująca więcej niż 50% powierzchni wsąsiedztwie miejsca obserwacji. P. ś. charakteryzowana od czego zależy
 • Lokalizacja Zdrój Polanica Co znaczy Polsce wSudetach, upodnóża Gór Stołowych, nad Bystrzycą Dusznicką, wwoj. wałbrzyskim; ok. 7 tys. mieszk. Ośrodek wypoczynkowy iuzdrowisko oparte na szczawach na czym polega
 • Położenie polarna strefa wiatrów wschodnich Krzyżówka wokolicach podbiegunowych obydwu półkul strefa oprzewadze wiatru oskładowej wschodniej (pn.-wsch. na półkuli pn. ipd.-wsch. na półkuli pd.); związana różnice
 • Geografia Powietrze Polarne Co to jest tworząca się wumiarkowanych szerokościach geograficznych (40-60N iS) nad rozległymi częściami lądów ioceanów; p. p. oddzielone jest od powietrza arktycznego wady i zalety
 • Na mapie Front Polarny Słownik frontów atmosferycznych oddzielających masy powietrza zwrotnikowego od polarnego, wyraźniej widoczny nad oceanami niż lądami; nad Północnym Atlantykiem podobieństwa
 • Gdzie leży Polder Czym jest depresji, otoczony wałami dla zabezpieczenia przed zalaniem wodą zprzyległej rzeki, jeziora czy morza. Nadmiar wód odprowadza się zp. najczęściej przez czemu
 • Współrzędne Przemysłowy Polder Co oznacza uzyskiwany wwyniku zasypywania przybrzeżnych partii mórz itworzenia sztucznego lądu lub wysp. Technika jego budowy jest więc inna niż klasycznych polderów co gorsze
 • Jak daleko Kryterium Posuchy Tłumaczenie suchy klimat porównaj
 • Geo Potamologia Przykłady hydrografia porównanie
 • Mapa Polesie Definicja równin, ciągnących się równoleżnikowo wzdłuż Prypeci odł. 500 km iszer. do 200 km; znajduje się na terytorium Ukrainy iBiałorusi, zach. skrawek wPolsce nosi dlaczego
 • Gdzie jest Lubelskie Polesie Encyklopedia wsch. Polsce, na pn. od Wyż. Lubelskiej, przy granicy zUkrainą iBiałorusią; pow. 4,7 tys. km2. Krajobraz równinny, zdużą ilością torfowisk, bagien ijezior jak lepiej
 • Lokalizacja Polinezja Jak działa wyspiarski świata, znajdujący się wśrodk. części O. Spokojnego, po obu stronach równika, ołącznej pow. lądu ok. 26,1 tys. km2. Wwiększości są to niewielkie kiedy
 • Położenie Francuska Polinezja Czy jest archipelagów, ponad 130 wysp iatoli rozsianych wpd. części środkowego Pacyfiku. Autonomiczne terytorium zamorskie Francji, pow. 4 tys. km2, 215 tys. mieszk od czego zależy
 • Geografia Fiskalna Polityka Pojęcie polityki społeczno--gospodarczej, realizowanych przez gromadzenie iwydatkowanie środków budżetowych. Jej zasadniczym celem jest zapewnienie pełnego na czym polega
 • Na mapie Polje Wyjaśnienie śródgórskie opłaskim dnie pokrytym osadami rzecznymi, występujące na terenach zbudowanych z wapieni. P. są odwadniane pod powierzchnią terenu, przez rzeki różnice
 • Gdzie leży Polska Opis Środkowej, pow. 312,7 tys. km2, 38,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wWarszawie. Produkt narodowy brutto 2,4 tys. $/osobę (1994). Od 1989, po ostatecznym wady i zalety
 • Współrzędne Zdrój Połczyn Informacje wwoj. koszalińskim; ok. 10 tys. mieszk. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy oraz uzdrowisko korzystające zsolanek, szczawy żelazistej iborowiny, wktórym leczy podobieństwa
 • Jak daleko Południk Znaczenie linia łącząca bieguny geograficzne po powierzchni Ziemi, ma kształt łuku; punkty leżące na jednym p. mają wtym samym momencie południe słoneczne; p. służą do czemu
 • Geo Zerowy Południk Co znaczy przechodzący przez teleskop obserwatorium astronomicznego wGreenwich wLondynie; wprowadzony w1884 na podstawie umowy, stanowi odniesienie dla określania co gorsze
 • Mapa Wyspa Południowa Krzyżówka głównych wysp Nowej Zelandii, oddzielona od Wyspy Północnej Cieśniną Cooka; pow. 150 tys. km2. Krajobraz wwiększości górski; przez środek wyspy biegną Alpy porównaj
 • Gdzie jest Baryczny Niż Południowoazjatycki Co to jest niż termiczny ocharakterze stacjonarnym obejmujący większość kontynentu azjatyckiego, zcentrum nad Pakistanem, występuje latem przy silnym nagrzaniu porównanie
 • Lokalizacja Góry Południowochińskie Słownik wsch. Chinach, nad M. Wschodniochińskim; dł. 1200 km, najwyższy szczyt Huanggang Shan (2158 m n.p.m.). Zbudowane gł. zpiaskowców iwapieni zintruzjami granitów dlaczego
 • Położenie Lawowy Potok Czym jest wystąpienie lawy wpostaci zwartego, wydłużonego ciała, będącego wynikiem pojedynczego wylewu, poruszającego się (płynącego) wokreślonym kierunku lub już jak lepiej
 • Geografia Morze Południowochińskie Co oznacza wzach. części O. Spokojnego, między pd.-wsch. Azją awyspami Tajwan, Luzon, Palawan iBorneo; pow. 3,4 mln km2; głęb. maks. 5559 m; zasolenie 31,5-34,5. Liczne kiedy
 • Na mapie Prąd Południoworównikowy Tłumaczenie Równikowe Prądy od czego zależy
 • Gdzie leży Wzgórza Wschodnie Południowo Przykłady Południowochińskie, Góry na czym polega
 • Współrzędne Słodka Pomarańcza Definicja drzewo cytrusowe, pochodzące prawdopodobnie zChin. Posiada owoce, które ze względu na wybitne walory smakowe spożywane są na surowo iw przetworach oraz różnice
 • Jak daleko Zatoka Pomorska Encyklopedia wyodrębniona zatoka wpn.-zach. części M. Bałtyckiego, uwybrzeży Polski iNiemiec. Połączona trzema cieśninami (Dziwną, Pianą iŚwiną) zZalewem Szczecińskim. Gł wady i zalety
 • Geo Pojezierze Pomorskie Jak działa pojezierzy wpn.-zach. Polsce, pomiędzy Odrą na zach. iWisłą na wsch. Krajobraz falisty ipagórkowaty, ukształtowany uschyłku ostatniego zlodowacenia; liczne podobieństwa
 • Mapa Ponor Czy jest potok płynący po powierzchni terenu wterenie krasowym ( kras) znika pod ziemią przechodząc wpotok podziemny. Wp. często znajdują się wejścia do rozległych czemu
 • Gdzie jest Góry Pontyjskie Pojęcie Turcji, nad wybrzeżem M. Czarnego; dł. 1000 km, najwyższy szczyt Kaçkar Dagi (3937 m n.p.m.). Zbudowane ze skał metamorficznych iosadowych zintruzjami granitów co gorsze
 • Lokalizacja Poopo Wyjaśnienie wAmeryce Pd. na wyżynie Altiplano wAndach wBoliwii, na wys. 3692m n.p.m.; pow. zmienna, ok. 2,5 tys.km2, głęb. maks. 3 m. Brzegi zabagnione; do P. uchodzi porównaj
 • Położenie Petl Popocate Opis szczyt Meksyku (5452 m n.p.m.); czynny wulkan położony wKordylierze Wulkanicznej, zpotężnym kraterem ośrednicy 600 m; szczyt pokryty wiecznym śniegiem, ale porównanie
 • Geografia Poprad Informacje główny, prawy dopływ Dunajca; dł. 170 km (w Polsce 63 km), pow. dorzecza 2,1 tys. km2. Źródła wSłowacji, wTatrach Wysokich, niżej płynie przez kotlinę Spisza dlaczego
 • Na mapie Populacja Znaczenie osobników jednego gatunku zasiedlających określony teren, krzyżujących się między sobą, lecz zreguły izolowanych od innych p. tego samego gatunku; 2)(statyst jak lepiej
 • Gdzie leży Popyt Co znaczy pokazuje, jakie ilości określonego dobra nabywcy są skłonni oraz są wstanie nabyć po danej cenie, przy uwzględnieniu jej wzrostu lub spadku. Nie jest to zatem kiedy
 • Współrzędne Porfir Krzyżówka wylewna lub subwulkaniczna, na ogół okwaśnym składzie chemicznym, ocharakterystycznej strukturze, składającej się zpojedynczych kryształów tkwiących wmasie od czego zależy
 • Jak daleko Poroh Co to jest określenie niskich progów skalnych wkorytach rzecznych, powstałych wskutek lokalnie zwiększonej odporności podłoża. Zob. też kaskada, szypot na czym polega
 • Geo Porowatość Słownik określająca stosunek objętości pustych przestrzeni (porów) wosadzie lub skale zwięzłej do objętości całej masy skalnej, wyrażona wprocentach. P. waha się od 40 różnice
 • Mapa Potosi Czym jest wAndach, na wys. ok. 4000 m n.p.m.; ok. 120 tys. mieszk.; dawny ośrodek wydobycia srebra, obecnie rud cyny ijej przetwórstwa. Liczne zabytki: Wieża Jezuicka wady i zalety
 • Gdzie jest Potsdam Co oznacza Poczdam podobieństwa
 • Lokalizacja Prąd Północnorównikowy Tłumaczenie Równikowe, Prądy czemu
 • Położenie Kanał Północny Przykłady pd. Szkocją apn. Irlandią, będąca północnym połączeniem M. Irlandzkiego zO. Atlantyckim; dł. ok. 100 km, szer. ok. 30 km. Połączenia promowe Szkocji zIrlandią co gorsze
 • Geografia Port Definicja przeznaczone do czasowego postoju statków, wyposażone wurządzenia do ich obsługi oraz przeładunku towarów, osłonięte od bezpośredniego działania fal iwiatru porównaj
 • Na mapie Lotniczy Port Encyklopedia lotnisko porównanie
 • Gdzie leży Louis Port Jak działa ok 150 tys. mieszk.; przemysł cukrowniczy itytoniowy; ogród botaniczny Pamplemousses, park ptaków Casela, wodospady Rochester, akwarium morskie dlaczego
 • Współrzędne Moresby Port Czy jest stolica Papui Nowej Gwinei, ok. 190 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu drzewnego ispożywczego jak lepiej
 • Jak daleko Spain Of Port Pojęcie iTobago, ok. 51 tys. mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe iturystyczne kraju. Znany karnawał organizowany od 1838 zdominującym miejscowym tańcem calypso kiedy
 • Geo Prince Au Port Wyjaśnienie stolica Haiti, ok. 750 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 1,1 mln); centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju; port. Zabytkowa architektura kolonialna od czego zależy
 • Mapa Portoryko Opis Środkowej na Wielkich Antylach, na wsch. od Dominikany, pow. 8,9tys. km2, 3,7 mln mieszk. (1994), ze stolicą wSan Juan, stowarzyszona zUSA. Produkt narodowy na czym polega
 • Gdzie jest Portugalia Informacje Europie, na Płw. Iberyjskim, pow. 92,4 tys. km2, 10,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wLizbonie. Jej obszar pokrywają wwiększości wyżyny igóry. Do P. należy różnice
 • Lokalizacja Porwak Znaczenie wyrwany zmiejsca swego występowania wwyniku działania naturalnego procesu geologicznego iprzemieszczony na pewną odległość. P. wulkaniczne (ksenolity) są wady i zalety
 • Położenie Roku Pory Co znaczy r.: części roku wynikające zpołożenia Ziemi na orbicie wokół Słońca ( ruch obiegowy Ziemi); wiosna to okres między zrównaniem 21 III aprzesileniem 22 VI podobieństwa
 • Geografia Wodowskazowy Posterunek Krzyżówka miejsce stałych pomiarów stanów wody czemu
 • Na mapie Postglacjał Co to jest zlodowaceniu, termin używany gł. wodniesieniu do ostatniego zlodowacenia. Generalnie uważany za tożsamy z holocenem, ale na poszczególnych obszarach data co gorsze
 • Gdzie leży Okres Postindustrialny Słownik przemysłowego następujące po okresie industrializacji. Cechuje się nowoczesnym, zautomatyzowanym przemysłem, którego udział wzatrudnieniu itworzeniu dochodu porównaj
 • Współrzędne Postojna Czym jest wSłowenii, jedna znajwiększych inajbardziej znanych wEuropie; dł. korytarzy 27 km, zczego 4 km udostępnione do zwiedzania. Fantastyczna szata naciekowa porównanie
 • Jak daleko Krajobrazu Powab Co oznacza lokalizacji, istotny przy powstawaniu biegunów technologii i nowych przestrzeni przemysłowych. Elementem przyciągającym siłę roboczą owysokich kwalifikacjach dlaczego
 • Geo Powiat Tłumaczenie okręg administracyjny, powstały wzwiązku zorganizacją sądów ziemskich, który zastąpił kasztelanie. Wokresie od końca II wojny światowej do 1975 podstawowa jak lepiej
 • Mapa Terytoria Powiernicze Przykłady niesamodzielne, zarządzane przez państwo lub państwa pod nadzorem ONZ, na podstawie specjalnych umów powierniczych oraz Karty Narodów Zjednoczonych. System kiedy
 • Gdzie jest Frontalna Powierzchnia Definicja front atmosferyczny od czego zależy
 • Lokalizacja Nieciągłości Powierzchnia Encyklopedia wgłębi Ziemi, oddzielająca strefy oróżnej budowie iwłaściwościach fizycznych, zwłaszcza oróżnym tempie przemieszczania się fal sejsmicznych. Przykładem p. n na czym polega
 • Położenie Zrównania Powierzchnia Jak działa powierzchnia utworzona wskutek długotrwałej denudacji, na obszarach generalnego spokoju tektonicznego. Wjej obrębie występują tylko pojedyncze wzniesienia typu różnice
 • Geografia Powietrze Czy jest atmosfera wady i zalety
 • Na mapie Najemna Praca Pojęcie wykonywanie pracy na rzecz innej osoby lub instytucji, na określonych warunkach iw zamian za ustalone wynagrodzenie. Jest to charakterystyczny sposób podobieństwa
 • Gdzie leży Glebowy Poziom Wyjaśnienie mniej więcej równoległa do powierzchni terenu, charakteryzująca się swoistymi własnościami fizycznymi (kolor, konsystencja, struktura), składem chemicznym czemu
 • Współrzędne Poziomica Opis łącząca punkty otej samej wysokości n.p.m. P. zasadnicze rysuje się pogrubionymi liniami ciągłymi, uzupełniające idodatkowe cieńszymi iprzerywanymi co gorsze
 • Jak daleko Ciśnienia Gradient Poziomy Informacje wdanym miejscu wielkość największej zmiany ciśnienia wpłaszczyźnie poziomej, okierunku prostopadłym do izobar izwrocie ku ciśnieniu malejącemu; na synoptycznej porównaj
 • Geo Poznań Znaczenie wśrodk.-zach. Polsce nad Wartą, ok. 580 tys. mieszk. Duży ośrodek przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, środków transportu, spożywczego, odzieżowego porównanie
 • Mapa Przemysłowy Okręg Poznański Co znaczy na terenie woj. poznańskiego. Zajmuje obszar 800 km2, zamieszkały przez ponad 700 tys. osób, wytwarza ok. 4% krajowej produkcji sprzedanej przemysłu. Dominuje dlaczego
 • Gdzie jest Ziemskie Półkule Krzyżówka Ziemi, oddzielone płaszczyznami: płaszczyzna równika powoduje podział na p. północną ip. południową; płaszczyzna południka 20 długości geograficznej zachodniej jak lepiej
 • Lokalizacja Prut Co to jest Europie, lewy dopływ Dunaju; dł. 970 km, pow. dorzecza 27,5 tys. km2. Źródła wKarpatach ukraińskich, wmasywie Czarnohory; płynie szeroką doliną pomiędzy Wyż kiedy
 • Położenie Wyspa Północna Słownik głównych wysp Nowej Zelandii, oddzielona od Wyspy Południowej Cieśniną Cooka; pow. 114 tys. km2. Rzeźba górska, zlicznymi pasmami biegnącymi wzdłuż wybrzeży od czego zależy
 • Geografia Morze Północne Czym jest morze szelfowe, część O. Atlantyckiego między Wielką Brytanią, Danią, pd.-zach. Norwegią iSzetlandami; pow. ok. 544 tys. km2, głęb. do 240 m; zasolenie 31-35 na czym polega
 • Na mapie Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu Co oznacza Kanadą, Meksykiem iUSA, podpisane wgrudniu 1992, które weszło wżycie 1stycznia 1994, tworząc strefę wolnego handlu między tymi krajami. Główne cele układu to różnice
 • Gdzie leży Prąd Północnoatlantycki Tłumaczenie Zatokowy, Prąd wady i zalety
 • Współrzędne Półpustynia Przykłady rozwiniętą pokrywą roślinną pokrywającą od 10 do 50% powierzchni; występuje na terenach, gdzie średnia roczna suma opadów nie przekracza 200 mm. P. jest strefą podobieństwa
 • Jak daleko Półwysep Definicja wysunięta wmorze, ztrzech stron otoczona przez wodę. P. są różnych kształtów iwielkości, mogą mieć szerokość nasady większą niż długość (np. York wAustralii czemu
 • Geo Praca Encyklopedia podstawowych kategorii zasobów ekonomicznych. Są to fizyczne iumysłowe zdolności ludzkie wykorzystywane do wytwarzania dóbr materialnych. Specyficznym rodzajem co gorsze
 • Mapa Nakładcza Praca Jak działa wykonywanie przez osoby fizyczne, na zlecenie ina rachunek podmiotów gospodarczych (nakładców), czynności polegających na wytwarzaniu wyrobów lub ich części porównaj
 • Gdzie jest Przełam Czy jest zdolność minerału do pękania wzdłuż nierównych powierzchni. Jest przeciwieństwem łupliwości, ztym że niektóre minerały mogą posiadać zarówno p., jak iłupliwość porównanie
 • Lokalizacja Pradolina Pojęcie obniżenie, którym odpływają znaczne ilości wód ztopniejącego lądolodu oraz wody rzeczne. WPolsce przykładami p., powstałych w plejstocenie, są pradolina dlaczego
 • Położenie Praga Wyjaśnienie Wełtawą, ok. 1,2 mln mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego, środków transportu, chemicznego jak lepiej
 • Geografia Praja Opis stolica Zielonego Przylądka, ok. 62 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego irybołówstwa; port kiedy
 • Na mapie Morski Prąd Informacje się masa wody; p. m. powierzchniowe powstają wskutek działania wiatrów ostałych kierunkach, rozmieszczenie lądów oraz siła Coriolisa (bezwładności) modyfikują od czego zależy
 • Gdzie leży Przesilenie Znaczenie Słońce wswej rocznej pozornej wędrówce wzdłuż ekliptyki osiąga największą (p. letnie) albo najmniejszą (p. zimowe) deklinację, czyli odległość kątową od na czym polega
 • Współrzędne Przybrzeżny Prąd Co znaczy wprzybrzeżnej części zbiornika morskiego, związany zzałamywaniem się fal. Sumaryczne przemieszczanie jest równoległe do linii brzegowej, ale składa się zdwóch różnice
 • Jak daleko Zawiesinowy Prąd Krzyżówka wody lokalnie obciążonej zawiesiną wstopniu znacznie wyższym niż wotoczeniu, wpostaci wymuszonego siłą ciężkości spływu po powierzchni nachylonej. P. z wady i zalety
 • Geo Konwekcyjne Prądy Co to jest uplastycznionej materii w płaszczu Ziemi, wymuszane przez różnice temperatur. Gorąca materia wznosi się ku powierzchni, następnie przemieszcza się poziomo, po podobieństwa
 • Mapa Strumieniowe Prądy Słownik zachodniego oznacznie podwyższonej prędkości występujące wgórnej troposferze, awczasie nocy polarnej także w stratosferze; występują wmiejscach onajwiększym czemu
 • Gdzie jest Precesja Czym jest się wzdłuż ekliptyki punktów równonocy ookoło 50'' kątowych rocznie wskutek zwiększonego przyciągania grawitacyjnego równikowego nabrzmienia Ziemi przez co gorsze
 • Lokalizacja Prekambr Co oznacza czasu poprzedzającego okres kambru, inaczej najwcześniejszego etapu dziejów Ziemi, trwającego od jej powstania do około 570 mln lat temu. Dzieli się na dwie porównaj
 • Położenie Preria Tłumaczenie step porównanie
 • Geografia Pretoria Przykłady Południowej Afryki, siedziba rządu; ok. 500 tys. mieszk., ośrodek przemysłowy, naukowy ikulturalny. Zakłady hutnicze, środków transportu, spożywczego dlaczego
 • Na mapie Czysta Produkcja Definicja wytworzona, stanowiąca na szczeblu przedsiębiorstwa odpowiednik dochodu narodowego. Oblicza się ją odejmując od wartości produkcji globalnej koszty materialne jak lepiej
 • Gdzie leży Globalna Produkcja Encyklopedia miara całkowitej działalności gospodarki (lub przedsiębiorstwa). Obejmuje wartość (lub ilość) produkcji gotowej oraz produkcji wtoku iprodukcji pomocniczej kiedy
 • Współrzędne Sprzedana Produkcja Jak działa całokształtu działalności podmiotu gospodarczego, tj.zarówno działalności przemysłowej jak inieprzemysłowej. P. s. przemysłu obejmuje: a) wartość sprzedanych od czego zależy
 • Jak daleko Przepływ Czy jest przepływająca przez poprzeczny przekrój koryta rzecznego wjednostce czasu, najczęściej podaje się wm3/s. Rzeki mogą mieć różny p.: Amazonka przy ujściu 120 000 na czym polega
 • Geo Brutto Krajowy Produkt Pojęcie produkt narodowy brutto (PNB) jest to pieniężny wyraz bieżącej wartości rynkowej wszystkich dóbr iusług finalnych wytworzonych w gospodarce narodowej wdanym różnice
 • Mapa Netto Krajowy Produkt Wyjaśnienie brutto pomniejszony oodpisy amortyzacyjne ( amortyzacja) przeznaczone na odtworzenie budynków fabrycznych iich wyposażenia, które uległy zużyciu podczas wady i zalety
 • Gdzie jest Prypeć Opis iUkrainie, prawy dopływ Dniepru; dł. 760 km, pow. dorzecza 114 tys. km2. Wypływa zbagien zach. Polesia iw całym biegu płynie przez Polesie szeroką zabagnioną podobieństwa
 • Lokalizacja Przedsiębiorstwo Informacje kompleks majątkowy zorganizowany wcelu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to podmiot gospodarczy wyodrębniony pod względem ekonomicznym czemu
 • Położenie Brutto Narodowy Produkt Znaczenie National Product - GNP) pieniężny wyraz bieżącej wartości rynkowej wszystkich dóbr iusług finalnych wytworzonych w gospodarce narodowej wdanym okresie co gorsze
 • Geografia Netto Narodowy Produkt Co znaczy brutto pomniejszony oodpisy amortyzacyjne ( amortyzacja) przeznaczone na odtworzenie budynków fabrycznych iich wyposażenia, które uległy zużyciu podczas porównaj
 • Na mapie Gleby Produktywność Krzyżówka wytwarzania biomasy wramach możliwości stwarzanych przez pozostałe elementy siedliska iklimat. Rozróżnia się p. g. potencjalną (najwyższą możliwą) oraz porównanie
 • Gdzie leży Geologiczny Profil Co to jest budowa geologiczna danego obszaru lub pojedynczego odsłonięcia, analizowana zpunktu widzenia wiekowego następstwa warstw skalnych dlaczego
 • Współrzędne Glebowy Profil Słownik poprzeczny przekrój przez warstwę gleby od powierzchni terenu po skałę macierzystą, ze wskazaniem na poszczególne poziomy glebowe jak lepiej
 • Jak daleko Hipsometryczny Profil Czym jest ukształtowania terenu wzdłuż linii prostej lub łamanej. Na osi pionowej przedstawione są wysokości n.p.m., oś pozioma to długość prezentowanego odcinka wskali kiedy
 • Geo Pogody Prognoza Co oznacza mających nastąpić zmian wstanie pogody na pewnym obszarze wokreślonym przedziale czasu; prawdopodobieństwo spełnienia tych przewidywań to sprawdzalność p. p od czego zależy
 • Mapa Prom Tłumaczenie przystosowany do przewozu różnych środków transportu lądowego (samochody, wagony kolejowe itp.), różnego rodzaju towarów ipasażerów między brzegami rzek na czym polega
 • Gdzie jest Promieniowanie Przykłady energii wysyłanej przez Słońce albo Ziemię za pośrednictwem fal elektromagnetycznych oróżnej długości od 0,1 do 70m (Rys. 57a). Może odbywać się wpróżni różnice
 • Lokalizacja Atmosfery Promieniowanie Definicja atmosfery ziemskiej spowodowane tymże, temperatura atmosfery jest wyższa niż zero bezwzględne zpowodu ogrzewania od powierzchni Ziemi przez ciepło odczuwalne wady i zalety
 • Położenie Bezpośrednie Promieniowanie Encyklopedia promieniowania słonecznego ( insolacja) docierająca do powierzchni Ziemi wformie wiązki promieni równoległych, awięc wprost ztarczy słonecznej (Rys. 57b); do podobieństwa
 • Geografia Rzeczny Przełom Jak działa rzecznej, znacznie węższy niż odcinek bezpośrednio powyżej iponiżej zwężenia. Dla p. rz. typowe są strome, nierzadko skaliste iurwiste zbocza, dno pozbawione czemu
 • Na mapie Podczerwone Promieniowanie Czy jest promieniowania elektromagnetycznego odługości fali większej niż promieniowanie widzialne, czyli 0,7m. Wp. p. wydziela się pasmo bliskiej podczerwieni odł. fali co gorsze
 • Gdzie leży Przedwiośnie Pojęcie pory roku porównaj
 • Współrzędne Rozproszone Promieniowanie Wyjaśnienie promieniowania słonecznego ( insolacja) docierająca do powierzchni Ziemi zcałej półsfery niebieskiej oprócz wiązki promieni równoległych wprost ztarczy porównanie
 • Jak daleko Słoneczne Promieniowanie Opis insolacja dlaczego
 • Geo Ultrafioletowe Promieniowanie Informacje promieniowania słonecznego odługości fali pomiędzy 0,1 m a0,3 m, powyżej której rozpoczyna się pasmo promieniowania widzialnego; jest szkodliwe dla organizmów jak lepiej
 • Mapa Uv Promieniowanie Znaczenie promieniowanie ultrafioletowe kiedy
 • Gdzie jest Widzialne Promieniowanie Co znaczy promieniowania słonecznego odługości fali pomiędzy 0,3 m a0,7 m; fale krótsze niż p. w. to promieniowanie ultrafioletowe, natomiast dłuższe to promieniowanie od czego zależy
 • Lokalizacja Ziemi Promieniowanie Krzyżówka powierzchni Ziemi wynikające zfaktu, że jej temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego zpowodu ogrzewania przez insolację iw znacznie mniejszym stopniu na czym polega
 • Położenie Zwrotne Promieniowanie Co to jest promieniowanie atmosfery różnice
 • Geografia Prosna Słownik Polsce, lewy dopływ Warty; dł. 217 km, pow. dorzecza 4,9 tys. km2. Źródła wpn.-zach. części Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, płynie szeroką doliną przez pd wady i zalety
 • Na mapie Proso Czym jest zrodziny traw, jedna znajstarszych roślin zbożowych, powszechnie uprawiana we wsch. Europie ipd.-wsch. Azji na ziarno używane do wyrobu kaszy jaglanej podobieństwa
 • Gdzie leży Protektorat Co oznacza państw, ustanawiana narzucaną zazwyczaj umową między krajami, polegającą na tym, że prowadzenie spraw zewnętrznych państwa podporządkowanego przejmuje państwo czemu
 • Współrzędne Proterozoik Tłumaczenie Ziemi, młodsza od archaiku, trwająca od 2,5 mld lat do około 570 mln lat temu. Wwyniku wielokrotnych ruchów górotwórczych ukształtowała się wtym czasie co gorsze
 • Jak daleko Prowansja Przykłady wpd.- -wsch. Francji, obejmująca wybrzeże M. Śródziemnego na wsch. od ujścia Rodanu ipd. część Alp; pow. 31 tys. km2 (region adm.). Krajobraz górzysty porównaj
 • Geo Próchnica Definicja głównie roślinne zawarte w glebie, podlegające rozkładowi. Jej procentowa zawartość wznaczny sposób wpływa na rolniczą przydatność gleb; wnajbardziej żyznych porównanie
 • Mapa Rozwojowy Próg Encyklopedia nadmiernej koncentracji produkcji, przejawiający się wpostaci np. niedostatku wolnych terenów, wody, niewydolności systemu komunikacyjnego, urządzeń dlaczego
 • Gdzie jest Ubóstwa Próg Jak działa poziom dochodów, przy którym osoby go nie osiągające zaliczane są do żyjących wubóstwie jak lepiej
 • Lokalizacja Epigenetyczny Rzeczny Przełom Czy jest wtrakcie rozcinania przez rzekę pokrywy miękkich skał osadowych, pod którymi zagrzebane są lokalne wystąpienia skał znacznie twardszych. Wmiejscach kiedy
 • Położenie Przelewowy Rzeczny Przełom Pojęcie przez przelanie się wód rzecznych przez przeszkodę, która okresowo zatamowała odpływ, np. jęzor osuwiskowy, potok lawowy, morenę, anastępnie szybkie rozcięcie od czego zależy
 • Geografia Strukturalny Rzeczny Przełom Wyjaśnienie zwężenie doliny, związane zpojawieniem się wjej osi wychodni skał owiększej odporności na erozję na czym polega
 • Na mapie Przemsza Opis lewy dopływ Wisły; dł. 88 km, pow. dorzecza 2,1 tys. km2. Powstaje zpołączenia Białej P. iCzarnej P., uważanej za główną. Źródła na Wyż. Krakowsko różnice
 • Gdzie leży Przemysł Informacje działalności gospodarczej człowieka, której przedmiotem jest wydobycie bądź pozyskiwanie surowców mineralnych, roślinnych izwierzęcych oraz ich przetwarzanie wady i zalety
 • Współrzędne Szlachetnej Ceramiki Przemysł Znaczenie naczyń iporcelany stołowej oraz produkcję porcelany technicznej - izolatorów, armatury sanitarnej inaczyń chemicznych. Ma długie tradycje, znany był wChinach podobieństwa
 • Jak daleko Chemiczny Przemysł Co znaczy wytwarzanie produktów chemicznych głównie na bazie surowców mineralnych, przemysł koksochemiczny wraz zprzemysłem gazu świetlnego isyntetycznych paliw płynnych czemu
 • Geo Drzewny Przemysł Krzyżówka surowiec wykorzystuje drewno, które przerabiane jest wtartakach oraz fabrykach: mebli, opakowań drzewnych, gotowych domów istolarki budowlanej, płyt wiórowych co gorsze
 • Mapa Elektromaszynowy Przemysł Co to jest elektroniczny ielektrotechniczny, maszynowy, metalowy, precyzyjny iśrodków transportu. Charakteryzuje go wyjątkowo duża różnorodność produkcji porównaj
 • Gdzie jest Energetyczny Przemysł Słownik energetyka porównanie
 • Lokalizacja Energochłonny Przemysł Czym jest zapotrzebowanie na energię dla przeprowadzenia określonego procesu technologicznego jest duże. Do najbardziej energochłonnych wyrobów przemysłowych należą dlaczego
 • Położenie Hutniczy Przemysł Co oznacza hutnictwo jak lepiej
 • Geografia Lekki Przemysł Tłumaczenie odzieżowy, włókienniczy iskórzany. Spełnia istotną rolę wzaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności, charakteryzuje się wysokim udziałem kobiet wzatrudnieniu kiedy
 • Na mapie Maszynowy Przemysł Przykłady maszyny iurządzenia głównie dla przemysłu oraz dla innych działów gospodarki narodowej. Do jego najważniejszych zadań należy produkcja maszyn energetycznych od czego zależy
 • Gdzie leży Budowlanych Materiałów Przemysł Definicja ceramikę czerwoną, czyli cegielnie iwytwórnie dachówek, wapienniki, fabryki płyt izolacyjnych iwyrobów ogniotrwałych, cementownie oraz fabryki elementów do na czym polega
 • Współrzędne Turbulentny Przepływ Encyklopedia turbulencja różnice
 • Jak daleko Metalowy Przemysł Jak działa różnorodnych odlewów, urządzeń sanitarnych, instalacji, wyrobów zdrutu, drobnych wyrobów kutych iprasowanych, narzędzi, oprzyrządowania, sprzętu dla wady i zalety
 • Geo Mięsny Przemysł Czy jest przemysł spożywczy podobieństwa
 • Mapa Mineralny Przemysł Pojęcie materiałów budowlanych, przemysł szklarski oraz przemysł ceramiki szlachetnej. Charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem transportowym, co wynika zoperowania czemu
 • Gdzie jest Odzieżowy Przemysł Wyjaśnienie fazę przetwórstwa wstosunku do przemysłu włókienniczego, zaspokaja zapotrzebowanie ludności na odzież gotową. Charakteryzuje się wysokim zatrudnieniem kobiet co gorsze
 • Lokalizacja Paliw Przemysł Opis iwzbogacanie węgla kamiennego, brunatnego, torfu, ropy naftowej, gazu ziemnego iłupków bitumicznych, zawierających do 20% użytecznego paliwa. Zob. też porównaj
 • Położenie Papierniczy Przemysł Informacje surowcem wykorzystywanym do produkcji (podobnie jak wprzemyśle drzewnym) jest drewno. Obok drewna świerkowego, sosnowego, topolowego ibukowego (tzw. papierówki porównanie
 • Geografia Precyzyjny Przemysł Znaczenie sprzętu optycznego, instrumentów pomiarowych iaparatury automatyzacyjnej, oprócz elektronicznej. Wymaga od personelu inżynieryjno-technicznego oraz robotników dlaczego
 • Na mapie Przetwórczy Przemysł Co znaczy przemysł przetwarzający surowce lub półprodukty dostarczane przez inne gałęzie na wyroby gotowe nadające się do celów konsumpcyjnych lub produkcyjnych jak lepiej
 • Gdzie leży Skórzany Przemysł Krzyżówka wszystkim garbarnie, wktórych dokonuje się obróbki skór, oraz fabryki galanterii skórzanej, wyrobów rymarskich, wyrób futer, rękawiczek iobuwia. Obok kiedy
 • Współrzędne Spożywczy Przemysł Co to jest iuszlachetnianie produktów rolniczych obejmujące bardzo liczne izróżnicowane gałęzie: młynarstwo, cukrownictwo, browarnictwo, gorzelnictwo, piekarnictwo od czego zależy
 • Jak daleko Szklarski Przemysł Słownik różnorodnych wyrobów ze szkła: szkła okiennego (płaskiego) itechnicznego (np. laboratoryjnego, dla motoryzacji) szkła gospodarczego, opakowań szklanych, naczyń na czym polega
 • Geo Transportu Środków Przemysł Czym jest obejmuje zakłady produkujące lokomotywy, wagony, tramwaje, samochody, ciągniki, motocykle irowery oraz przemysł stoczniowy, wytwórnie helikopterów isamolotów różnice
 • Mapa Włókienniczy Przemysł Co oznacza obróbkę surowca - przędzalnictwo oraz tkactwo. Biorąc pod uwagę wykorzystywane surowce wydziela się p. w. lniany, bawełniany, wełniany, jedwabniczy oraz wady i zalety
 • Gdzie jest Technologii Zaawansowanej Przemysł Tłumaczenie które charakteryzuje: (a) wysoki stopień technicznego wyrafinowania produktu; (b) gwałtowny wzrost zatrudnienia wkrótkim czasie; (c) wysoki udział procentowy podobieństwa
 • Lokalizacja Przemyśl Przykłady wsch. Polsce nad Sanem, ok. 70 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, drzewnego, włókienniczego, odzieżowego. Katedra Św. Jana Chrzciciela zXV-XVI w czemu
 • Położenie Przeobrażenie Definicja metamorfizm co gorsze
 • Geografia Cieplne Przewodnictwo Encyklopedia ciepło jest przekazywane wprost poprzez dane ciało zmiejsc owyższej temperaturze do miejsc otemperaturze niższej poprzez oddziaływanie na siebie sąsiadujących porównaj
 • Na mapie Przewóz Jak działa osób iładunków za pomocą różnych środków transportu; (2) wgórnictwie transport wurządzeniach zaopatrzonych wkoła lub gąsienice, pozwalający na przemieszczanie porównanie
 • Gdzie leży Przewyższenie Czy jest profil hipsometryczny dlaczego
 • Współrzędne Przylądek Pojęcie odcinku wybrzeża, które jest najdalej wysunięte wmorze. Często ma charakter skalistego występu, podciętego klifem. Określa skrajne punkty wobrębie jak lepiej
 • Jak daleko Góry Przylądkowe Wyjaśnienie pasm górskich na pd. Afryki, na terytorium RPA; dł. ok. 800 km, najwyższy szczyt 2326 m n.p.m. Zbudowane głównie zpaleozoicznych skał osadowych pochodzenia kiedy
 • Geo Przymrozek Opis wokresie zdodatnią średnią temperaturą dobową spadek temperatury minimalnej poniżej 0C; jeśli zanotowany jedynie na poziomie 5 cm nad gruntem, nosi nazwę od czego zależy
 • Mapa Przyprawy Informacje polepszające smak izapach produktów spożywczych. Wykorzystuje się wtym celu różne części roślin przyprawowych wstanie naturalnym, po wysuszeniu lub po na czym polega
 • Gdzie jest Naturalny Przyrost Znaczenie liczbą ludzi urodzonych izmarłych na danym terenie wokreślonym czasie. Podaje się ją wwartościach rzeczywistych lub wprzeliczeniu na 1000 mieszkańców różnice
 • Lokalizacja Rzeczywisty Przyrost Co znaczy zmiana liczby ludzi na danym obszarze wokreślonym czasie po uwzględnieniu przyrostu naturalnego oraz bilansu migracji wady i zalety
 • Położenie Pseudokras Krzyżówka form rzeźby terenu, wykazujących podobieństwo do form typowych dla krasu, ale wpowstaniu których rozpuszczająca działalność wody nie odgrywała istotnej roli podobieństwa
 • Geografia Psychrometr Co to jest meteorologiczny do pomiaru wilgotności powietrza; złożony zzestawu dwóch jednakowych termometrów, umieszczonych pionowo obok siebie w klatce meteorologicznej czemu
 • Na mapie Pszenica Słownik traw, pochodząca zpd.-zach. iśrodk. Azji, będąca obok jęczmienia najstarszym zbożem chlebowym. Obecnie uprawa p. na ziarno (mąka, kasze) jest rozpowszechniona co gorsze
 • Gdzie leży Pt Czym jest platyna porównaj
 • Współrzędne Zatoka Pucka Co oznacza Gdańskiej, pomiędzy Płw. Helskim na pn. iPobrzeżem Kaszubskim na zach.; pow. 364 km2, głęb. do 54 m. Wody silnie zanieczyszczone; porty rybackie: Puck porównanie
 • Jak daleko Ceny Pułap Tłumaczenie lub inne właściwe organy władzy cena, której nie może przekroczyć cena sprzedaży danego dobra. Może przybierać postać ceny minimalnej lub ceny maksymalnej dlaczego
 • Geo Puławy Przykłady Polsce wwoj. lubelskim nad Wisłą, ok. 55 tys. mieszk. Wielkie zakłady azotowe, ponadto spożywcze, drzewne, materiałów budowlanych. Ośrodek naukowy - 5 jak lepiej
 • Mapa Rosy Punkt Definicja temperatura punktu rosy kiedy
 • Gdzie jest Wiosennej Równonocy Punkt Encyklopedia Barana punkt od czego zależy
 • Lokalizacja Zamarzania Punkt Jak działa wktórej dana ciecz ulega przekształceniu wciało stałe. Przykładowe p. z. przy ciśnieniu atmosferycznym na poziomie morza to: dla wody słodkiej 0OC, wody na czym polega
 • Położenie Arenas Punta Czy jest miasto wpd. Chile nad Cieśn. Magellana, ok. 100 tys. mieszk.; przem. drzewny, spożywczy różnice
 • Geografia Purga Pojęcie buran wady i zalety
 • Na mapie Pustynia Wyjaśnienie lub zbardzo rzadką rozproszoną roślinnością pokrywającą mniej niż 10% powierzchni. Przyczyną powstania p. są bardzo małe inieregularne opady roczne (do 100-150 podobieństwa
 • Gdzie leży Lodowa Pustynia Opis pozbawiony roślinności iniezamieszkany obszar wysokich szerokości geograficznych stale pokryty śniegiem i lodem czemu
 • Współrzędne Pustynnienie Informacje krajobrazu iform charakterystycznych dla pustyni lub półpustyni na obszarach, wktórych nie występowały jeszcze wniedawnej przeszłości; zachodzi wwarunkach co gorsze
 • Jak daleko Klimat Pustynny Znaczenie suchy klimat porównaj
 • Geo Tropikalna Puszcza Co znaczy strefy okołorównikowej, stanowiąca największe inajbogatsze lasy świata. Rośnie tu ogromna liczba gatunków roślin: drzew sięgających 50 m wys., lian, paproci porównanie
 • Mapa Wulkaniczny Pył Krzyżówka najdrobniejsze produkty erupcji wulkanicznych, owielkości ziaren poniżej 0,0625 mm dlaczego
 • Gdzie jest Pyranometr Co to jest meteorologiczny do pomiaru wielkości promieniowania rozproszonego, które dociera do ziemi zcałej półsfery niebieskiej wskutek rozpraszania promieni słonecznych jak lepiej
 • Lokalizacja Pyrheliometr Słownik meteorologiczny do pomiaru wielkości bezpośredniego promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi wpostaci wiązki promieni równoległych kiedy

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Pyrheliometr co znaczy pyranometr krzyżówka pył wulkaniczny co to jest puszcza tropikalna słownik pustynny klimat czym jest pustynnienie co oznacza pustynia. definicja.

Gdzie jest Pacyfik co znaczy pak krzyżówka palma kokosowa co to jest Plzeň wyjaśnienie.