Znaczenie Pyrheliometr

DEFINICJA Pyrheliometr, Pyranometr, Pył Wulkaniczny, Puszcza Tropikalna, Pustynny Klimat.

pyrheliometr pyranometr co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na P

 • Gdzie jest Pacyfik Co to jest Spokojny, Ocean
 • Gdzie jest Pak Co to jest wieloletni lód morski
 • Gdzie jest Kokosowa Palma Co to jest kokosowiec
 • Gdzie jest Plzeň Co to jest Pilzno
 • Gdzie jest Pława Co to jest boja
 • Gdzie jest Liniowa Podziałka Co to jest elementy mapy
 • Gdzie jest Pom Co to jest Państwowy Ośrodek Maszynowy
 • Gdzie jest Portu Przedpole Co to jest awanport
 • Gdzie jest Wydobywczy Przemysł Co to jest górnictwo
 • Gdzie jest Pluton Co to jest typ intruzji: duża, jednolita masa skalna powstała przez zakrzepnięcie magmy wgłębi skorupy ziemskiej
 • Gdzie jest Antecedentny Rzeczny Przełom Co to jest przełom powstały wwyniku antecedencji. Wtakim przypadku pasmo górskie jest młodsze od biegu rzeki, która je przecina
 • Gdzie jest Plutonizm Co to jest skorupy ziemskiej, obejmujących powstawanie magmy, jej przemieszczanie się izastyganie wróżnych formach ( intruzje). Przeciwieństwem p
 • Gdzie jest Novo Porto Co to jest konstytucyjna stolica Beninu, ok. 240 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego ihandlu, zwłaszcza olejem palmowym
 • Gdzie jest Paleogen Co to jest lat temu), obejmująca trzy epoki: paleocen, eocen i oligocen. Osady p. są powszechne na niżu polskim, występują także wpostaci fliszu
 • Gdzie jest Paleoekologia Co to jest badaniem związków wymarłych organizmów żywych zich środowiskiem. Podstawowym źródłem informacji wp. są cechy osadów, wktórych znajdowane są
 • Gdzie jest Paleocen Co to jest najstarsza epoka trzeciorzędu, trwająca od 65 do 53 mln lat temu
 • Gdzie jest Pemba Co to jest na O. Indyjskim; pow. 984 km2. Należy do Tanzanii. Klimat podrównikowy monsunowy; uprawa goździków ipalmy kokosowej. Gł. ośrodek: Wete
 • Gdzie jest Paleoklimatologia Co to jest warunkami klimatycznymi, które występowały wminionych epokach geologicznych; metody badawcze wp. bazują na analizie skał osadowych
 • Gdzie jest Strefa Peryglacjalna Co to jest niską temperaturą powietrza imałymi opadami, czego skutkiem jest obecność wieloletniej zmarzliny. Występuje przed lądolodami lub
 • Gdzie jest Paleolit Co to jest gatunków przedludzkich ispołeczeństw ludzkich, trwający do około 11 000 tys. lat temu. Dzieli się na p. dolny (4,5 mln - 120 tys. lat), p
 • Gdzie jest Pieniądz Co to jest powszechnie akceptowany środek wymiany lub handlu, wyrażający wartość towarów ina nie wymienialny
 • Gdzie jest Paczków Co to jest nad Nysą Kłodzką, ok. 8 tys. mieszk. Zakłady meblarskie, maszynowe, materiałów budowlanych. Zachowany obwód murów miejskich (XIV--XVI w
 • Gdzie jest Pad Co to jest dł. 650 km, pow. dorzecza 75 tys. km2. Źródła wpd. Alpach, niemal cały bieg wobrębie Niz. Padańskiej, ujście deltowe do M. Adriatyckiego
 • Gdzie jest Nizina Padańska Co to jest Włoszech, pomiędzy Alpami na pn. iApeninami na pd., otwarte ku M. Adriatyckiemu; pow. ok. 50 tys. km2. Oś stanowi rzeka Pad, płynąca
 • Gdzie jest Pakistan Co to jest 796,1 tys. km2, 130,3mln mieszk. (1995), ze stolicą wIslamabadzie. Główne krainy geograficzne to Góry Sulejmańskie, Hindukusz iNiz. Indu
 • Gdzie jest Pacyfiku Bezpieczeństwa Pakt Co to jest w1951 wSanFrancisco przez rządy Australii, Nowej Zelandii iUSA, zsiedzibą wCanberze (Australia). Na mocy paktu państwa członkowskie
 • Gdzie jest Północnoatlantycki Pakt Co to jest Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
 • Gdzie jest Palau Co to jest wsąsiedztwie Filipin iNowej Gwinei, pow. 0,5 tys. km2, 17tys. mieszk. (1994), stolica Koror. P. uzyskało niepodległość w1994 r., jednak
 • Gdzie jest Palawan Co to jest oddzielająca M. Południowochińskie od M. Sulu; pow. 15 tys. km2. Krajobraz górzysty, wys. do 2085 m n.p.m.; wzdłuż wybrzeży rafy koralowe
 • Gdzie jest Paleo Co to jest się zjęz. greckiego (palaios - dawny), używany do określenia rzeczy, zjawisk, procesów istniejących lub zachodzących wdawniejszej
 • Gdzie jest Paleobiologia Co to jest cechami biologii (trybem życia, funkcjami życiowymi itp.) organizmów żywych, żyjących wdawniejszych okresach geologicznych
 • Gdzie jest Paleobotanika Co to jest dział paleontologii, zajmujący się światem roślinnym dawnych okresów geologicznych. Obiektem badań są szczątki roślin zawarte wosadach
 • Gdzie jest Paleogeografia Co to jest odtwarzaniem konfiguracji lądów imórz wdowolnych momentach przeszłości geologicznej (znaczenie węższe); (2) całościową rekonstrukcją
 • Gdzie jest Paleomagnetyzm Co to jest dawniejszych okresów geologicznych, odtwarzane na podstawie ułożenia minerałów zawierających żelazo (magnetytu) wskałach pochodzących ztych
 • Gdzie jest Paleontologia Co to jest zajmująca się badaniem szczątków organizmów ( skamieniałości), żyjących wprzeszłości geologicznej. Jest podstawą podziału dziejów Ziemi
 • Gdzie jest Paleozoik Co to jest od 570 do 230 mln lat temu. Dzieli się na 6 okresów: kambr, ordowik, sylur, dewon, karbon i perm. Wp. nastąpił znaczny rozwój świata żywego
 • Gdzie jest Jeziora Plitwickie Co to jest oddzielonych od siebie naturalnymi groblami trawertynowymi, na których wodospady do 78 m wys.; łączna pow. 1,9 km2. Park narodowy
 • Gdzie jest Palestyna Co to jest zach. Azji, na terytorium obecnego Izraela iterenach Zachodniego Brzegu Jordanu, okupowanych przez Izrael od 1967; pow. 27 tys. km2. Za
 • Gdzie jest Palikir Co to jest stolica Mikronezji, ok. 6 tys. mieszk
 • Gdzie jest Palinologia Co to jest pyłków roślin. P. odgrywa szczególnie ważne znaczenie w paleobotanice i paleoekologii, umożliwiając określenie wieku osadów irekonstrukcję
 • Gdzie jest Konwencjonalne Paliwa Co to jest wwyniku spalania wydzielają duże ilości ciepła. Zalicza się do nich węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, drewno, ropę naftową igaz
 • Gdzie jest Jądrowe Paliwo Co to jest rozszczepialną (233U, 235U, 239Pu, 241Pu) wilościach umożliwiających przebieg łańcuchowej reakcji rozszczepiania jąder atomowych isłużący
 • Gdzie jest Palk Co to jest cieśnina morska pomiędzy Cejlonem aPłw. Indyjskim, na pn. od Mostu Adama; łączy Zat. Bengalską zO. Indyjskim, szer. ok. 60 km
 • Gdzie jest Palsa Co to jest dla strefy peryglacjalnej, pokryty torfem, często zlodowymi soczewkami. Przyczyną powstania jest zimowe duże przewodnictwo cieplne
 • Gdzie jest Paludologia Co to jest hydrografia
 • Gdzie jest Pamir Co to jest terytorium Tadżykistanu, częściowo Afganistanu iChin; najwyższy szczyt Pik Komunizma (7495 m n.p.m.). Sfałdowany iwypiętrzony worogenezie
 • Gdzie jest Pampa Co to jest część Niz. La Platy; pow. ok. 1,5 mln km2, wys. wczęści wsch. do 150 m n.p.m. Ku zach. przechodzi wgóry upodnóża Andów; liczne okresowe
 • Gdzie jest Pampa Co to jest step
 • Gdzie jest Pampero Co to jest pd.-zach. wiejący wumiarkowanych szerokościach Ameryki Pd. wzdłuż pasa pampy; związany zprzejściem od zach. niżu barycznego inapływem wjego
 • Gdzie jest Pastwisko Co to jest wegetacyjnym przez zwierzęta. Jest to teren porośnięty roślinnością zielną, głównie trawiastą iziołami, wykorzystywany do wypasu wstanie
 • Gdzie jest Panama Co to jest Środkowej, posiadające granicę morską zM. Karaibskim izPacyfikiem, pow. 75,5 tys. km2, 2,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wPanamie. Produkt
 • Gdzie jest Kanał Panamski Co to jest Panamskim, łącząca O. Atlantycki (przez M. Karaibskie) zO. Spokojnym. Budowa K. P. została rozpoczęta pod kierunkiem F. Lessepsa w1881
 • Gdzie jest Pangea Co to jest przypuszczalnie istniał w prekambrze ibył jedyną masą lądową na Ziemi. Wwyniku ruchu płyt litosferycznych ( tektonika płyt) uległ on
 • Gdzie jest Nizina Panońska Co to jest Wielka Nizina Węgierska
 • Gdzie jest Państwo Co to jest przymusu, działająca winteresach gospodarczych, politycznych iideologicznych ludzi zamieszkujących określone terytorium. Terytorium p
 • Gdzie jest Rolne Gospodarstwo Państwowe Co to jest państwa; wPolsce powojennej jedna zgłównych form własności ziemi. Po 1990 część PGR-ów została przejęta przez Agencję Własności Rolnej
 • Gdzie jest Maszynowy Ośrodek Państwowy Co to jest na zasadach rozrachunku gospodarczego, powołane do świadczenia usług wzakresie mechanizacji rolnictwa. Głównym zadaniem jest naprawa
 • Gdzie jest Papagayo Co to jest zpłaskowyży śródgórskich wKordylierach na wsch. wybrzeża Meksyku ina pacyficzne wybrzeże Nikaragui iGwatemali; występuje zimą ima charakter
 • Gdzie jest Papeete Co to jest stolica Polinezji Francuskiej, ok. 24 tys. mieszk
 • Gdzie jest Półwysep Pirenejski Co to jest Iberyjski, Półwysep
 • Gdzie jest Gwinea Nowa Papua Co to jest Gwinea, wpobliżu Australii, pow. 462,8 tys. km2, 4,1 mln mieszk. (1995), ze stolicą wPort Moresby. Ponadto wjego skład wchodzi ok. 600
 • Gdzie jest Wodna Para Co to jest wody wfazie gazowej; jest składnikiem atmosfery obardzo zmiennej koncentracji (od 0 do 4%). Obecność pary wodnej jest warunkiem koniecznym
 • Gdzie jest Paragwaj Co to jest wpn. części Niz. La Platy, pow. 406,8 tys. km2, 5,0 mln mieszk. (1995), ze stolicą wAsuncion. Produkt narodowy brutto 1,5tys. $/osobę
 • Gdzie jest Paragwaj Co to jest iParagwaju; dł. 2440 km, pow. dorzecza 1150 tys. km2; największy, prawy dopływ Parany. Wypływa wBrazylii na wyż. Mato Grosso wSerra dos
 • Gdzie jest Paraliczny Co to jest typu laguny, wktórym zaznaczają się wpływy zarówno lądu, jak imorza. W karbonie na licznych równinach nadmorskich zachodziła długotrwała
 • Gdzie jest Paramaribo Co to jest stolica Surinamu, ok. 200 tys. mieszk., centrum gospodarcze kraju, port morski. Zabytkowa zabudowa wstylu niderlandzkim
 • Gdzie jest Parana Co to jest iArgentynie; dł. 4700 km (od źródeł Paranaiby), pow. dorzecza 3,1 mln km2; druga pod względem długości na kontynencie. Powstaje zpołączenia
 • Gdzie jest Parcela Co to jest zwykle niewielka działka ziemi występująca wjednym kawałku, wydzielona zwiększego obszaru
 • Gdzie jest Ziemi Parcelacja Co to jest dużych gospodarstw na mniejsze parcele rolnicze, przeznaczone na powiększanie lub tworzenie nowych indywidualnych gospodarstw rolniczych
 • Gdzie jest Paris Co to jest Paryż
 • Gdzie jest Wody Parowanie Co to jest się w parę wodną na drodze wędrówki cząsteczek zcieczy do powietrza. Intensywność p. w. zależy od wielu czynników, jak: insolacja, różnica
 • Gdzie jest Wyspy Ego Parry Co to jest wskład archipelagu Wysp Królowej Elżbiety; największa wyspa Melville; przeważnie wyżynne, pokryte tundrą. Należą do Terytorium Północno
 • Gdzie jest Parsęta Co to jest bezpośrednio do M. Bałtyckiego; dł. 127 km, pow. dorzecza 3,2 tys. km2. Źródła na Pojezierzu Drawskim niedaleko Szczecinka, płynie przez
 • Gdzie jest Basen Paryski Co to jest Normandii na zach., Masywem Centralnym na pd. iArdenami iWogezami na wsch. Ma charakter rozległej niecki otoczonej koncentrycznymi progami
 • Gdzie jest Pinos Co to jest 3,1 tys. km2; nizinna, zbudowana ze skał wylewnych, częściowo otoczona rafą koralową, wznacznej części porośnięta lasami. Gł. zajęciem
 • Gdzie jest Paryż Co to jest mln mieszk. (aglomeracja 9,3 mln), ośrodek gospodarczy, polityczny ikulturalny wskali europejskiej, siedziba organizacji międzynarodowych
 • Gdzie jest Fałdowy Pas Co to jest tysięcy km, wktórej wdłuższym przedziale czasu geologicznego zachodziły intensywne fałdowania, prowadzące do powstania gór ( orogeneza). P
 • Gdzie jest Pasaty Co to jest wschodniej (pn.-wsch. na półkuli pn. ipd.-wsch. na południowej) występujące wstrefie międzyzwrotnikowej, wieją od wyżów zwrotnikowych ku
 • Gdzie jest Pasieka Co to jest Miejsce ich występowania nosi nazwę pasieczyska, które powinno być suche, możliwie równe iosłonięte od silnych wiatrów. Obsadzenie
 • Gdzie jest Pasłęka Co to jest Mazurskim, wpadająca bezpośrednio do Morza Bałtyckiego; dł. 169 km, pow. dorzecza 2,3 tys. km2. Źródła wokolicach Olsztynka, ujście deltowe
 • Gdzie jest Pasterstwo Co to jest rozpowszechniony wstrefach stepowych igórskich, gdzie panują trudne warunki uprawy roli. Polega na stadnym chowie zwierząt udomowionych
 • Gdzie jest Koczownicze Pasterstwo Co to jest naturalnych. Wzwiązku zich wyczerpywaniem następuje konieczność przemieszczania się stad, aznimi ludzi, wposzukiwaniu dostatecznie
 • Gdzie jest Kamieniste Pasy Co to jest gleby pasowe
 • Gdzie jest Allena Van Pasy Co to jest częściach górnej atmosfery, określane jako magnetosfera, na wysokościach 3000 i16 000 km ponad powierzchnią Ziemi, wktórych występuje
 • Gdzie jest Pasza Co to jest stanowiące pożywienie zwierząt, które są włączane do dawki pokarmowej ze względu na właściwości odżywcze (np. zielonka, ziarno, siano
 • Gdzie jest Patagonia Co to jest obejmuje część Andów (Andy Patagońskie), Wyż. Patagońską iZiemię Ognistą. Geologicznie stanowi platformę paleozoiczną, rozciętą głębokimi
 • Gdzie jest Patat Co to jest batat
 • Gdzie jest Patent Co to jest wynalazku iwyłączne prawo do korzystania zniego wsposób zarobkowy lub zawodowy. WPolsce ochrona p. trwa 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku
 • Gdzie jest Pb Co to jest ołów
 • Gdzie jest Pchacz Co to jest holownik rzeczny przystosowany do pchania przed sobą zespołu 2-3 barek towarowych
 • Gdzie jest Peczora Co to jest Federacji Rosyjskiej; dł. 1800 km, pow. dorzecza 320 tys. km2. Źródła wpn. części Uralu, wśrodk. biegu naprzemienne przełomy irozszerzenia
 • Gdzie jest Pedogeneza Co to jest proces powstawania gleb
 • Gdzie jest Pedohydrologia Co to jest hydrografia
 • Gdzie jest Pedologia Co to jest gleboznawstwo
 • Gdzie jest Pedosfera Co to jest powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, wktórej zachodzi tworzenie się gleb
 • Gdzie jest Pedyment Co to jest spadku (do 10), rozciągająca się upodnóża stromego stoku (Fot. 11), powiększająca się wskutek jego cofania izrównywana przez wietrzenie i
 • Gdzie jest Pedyplena Co to jest przez połączenie się wielu pedymentów, rozrastających się zróżnych stron masywu skalnego. Zob. też peneplena
 • Gdzie jest Pińczów Co to jest 12 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu gipsowego ispożywczego. WXVI w. ważny ośrodek reformacji wPolsce. Zespoły klasztorne Paulinów
 • Gdzie jest Pegmatyt Co to jest wobrębie intruzji imająca na ogół taki sam skład, jak ona. P. wyróżniają się wielkokrystaliczną strukturą isą zbudowane głównie zkwarcu
 • Gdzie jest Pejpus Co to jest Estonii iRosji; pow. 2,7 tys. km2, głęb. 15 m. Połączone zJez. Pskowskim, zktórym wspólnie tworzy zbiornik wodny opow. 3,5 tys. km2
 • Gdzie jest Pekin Co to jest aglomeracja ok. 10,5 mln); ośrodek przemysłowy, naukowy, kulturalny iturystyczny. Zakłady hutnictwa żelaza, maszynowe, środków transportu
 • Gdzie jest Pelagra Co to jest witaminy B2. Choroba regionalna objawiająca się różyczką, osłabieniem, rozstrojem żołądka ipsychozami. Występuje uludności odżywiającej się
 • Gdzie jest Peloponez Co to jest Bałkańskiego, na terytorium Grecji; silnie rozczłonkowany, pow. 21 tys. km2. Ztrzonem kontynentu połączony wąskim Przesmykiem Korynckim
 • Gdzie jest Gruntu Pełzanie Co to jest wwyniku którego wierzchnia warstwa gruntu (na ogół do 1 m) ulega powolnemu przemieszczaniu wdół pod wpływem siły ciężkości. Tempo p. g
 • Gdzie jest Pendżab Co to jest iPakistanu, pomiędzy Himalajami na pn. ipustynią Thar na pd., położony wobrębie Niz. Hindustańskiej; pow. 260 tys. km2. Krajobraz równinny
 • Gdzie jest Peneplena Co to jest przez długotrwałe niszczenie wszelkich wyniosłości ( denudacja) wwarunkach spokoju tektonicznego, wwyniku którego stoki stają się coraz
 • Gdzie jest Penitenty Co to jest występujące wwysokich partiach Andów, Hindukuszu, Pamiru iKilimandżaro. Panująca tam silna insolacja iduża suchość powietrza powodują, że
 • Gdzie jest Penniny Co to jest południkowym; dł. ok. 250 km, najwyższy szczyt Cross Fell (893 m n.p.m.). Zbudowane głównie zpaleozoicznych skał osadowych: wapieni
 • Gdzie jest Perć Co to jest ruchu pieszego lub transportu jucznego, powstała przez wydeptanie, czasem sztuczne wycięcie, czy wręcz wykucie wskale. Charakteryzuje się
 • Gdzie jest Perm Co to jest trwający od 290 do 245 mln lat temu. Charakteryzował się surowymi warunkami klimatycznymi: na półkuli pn. panował klimat suchy, pustynny
 • Gdzie jest Permafrost Co to jest wieloletnia zmarzlina
 • Gdzie jest Pernambuco Co to jest Recife
 • Gdzie jest Zatoka Perska Co to jest Azji zatoka M. Arabskiego; dł. ponad 900 km, szer. 100-350 km. Wybrzeża niskie, liczne wyspy przybrzeżne, rafy koralowe, zasolenie do 41
 • Gdzie jest Perth Co to jest ok. 1 mln mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego, chemicznego, wełnianego iśrodków transportu. Zachowane budynki zXIX w., muzeum
 • Gdzie jest Peru Co to jest 1285,2 km2, 23,5 mln mieszk. (1995), ze stolicą wLimie. Główne krainy geograficzne to Andy itereny nizinne leżące na wsch. od Andów
 • Gdzie jest Prąd Peruwiański Co to jest Spokojnego; odgałęzia się od Dryfu Wiatrów Zachodnich ipłynie wzdłuż wybrzeży Chile iPeru po Wyspy Galapagos, gdzie skręca ku zach
 • Gdzie jest Platforma Co to jest pięter: niższego cokołu oraz niezaburzonej przez fałdowania wyższej pokrywy skał osadowych, tworzącej obecną powierzchnię terenu
 • Gdzie jest Peryglacjalny Co to jest światowej przez Polaka Walerego Łozińskiego na pocz. XX w. na określenie klimatu irzeźby terenu obszarów znajdujących się na obrzeżach
 • Gdzie jest Ziemi Peryhelium Co to jest wjej ruchu obiegowym; wynosi 147117000km iprzypada między 2 a5 stycznia każdego roku; połączone z aphelium przez tzw. linię apsyd
 • Gdzie jest Peskadory Co to jest Tajwańskiej; pow. 127 km2; zbudowane ze skał magmowych, otoczone częściowo rafą koralową. Klimat zwrotnikowy monsunowy; uprawa ryżu
 • Gdzie jest Pestycydy Co to jest roślin uprawnych oraz zwierząt hodowlanych, atakże produktów żywnościowych, skór, drewna, tworzyw sztucznych, wyrobów tekstylnych przed
 • Gdzie jest Petrochemia Co to jest chemia obejmująca wytwarzanie surowców chemicznych zgazu ziemnego iropy naftowej oraz ich przeróbkę
 • Gdzie jest Petrografia Co to jest dział geologii, zajmujący się opisem iklasyfikacją skał
 • Gdzie jest Petrologia Co to jest skał, ich powstawaniem, przemianami, także opisem iklasyfikacją ( petrografia). Przez niektórych p. ipetrografia uważane są za określenia
 • Gdzie jest Mrozowe Pękanie Co to jest bardzo niskich temperatur, typowe zwłaszcza dla strefy peryglacjalnej. Powstałe przez p. m. szczeliny mogą być wypełniane lodem lub
 • Gdzie jest Pgr Co to jest Państwowe Gospodarstwo Rolne
 • Gdzie jest Phenian Co to jest Demokratycznej, ok. 2,4 mln. mieszk.; ośrodek gospodarczy inaukowo--kulturalny kraju. Przemysł elektromaszynowy, chemiczny, włókienniczy
 • Gdzie jest Penh Phnom Co to jest centrum gospodarcze inaukowo-kulturalne kraju. Ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego, drzewnego, środków transportu. Miasto
 • Gdzie jest Phoenix Co to jest stanu Arizona, ok. 1 mln mieszk. (zespół miejski P.-Mesa 2,3 mln); ośrodek przemysłowy, handlowy iturystyczny. Zakłady lotnicze
 • Gdzie jest Piarg Co to jest poniżej ścian skalnych, których nagromadzenie jest rezultatem wietrzenia fizycznego iodpadania. Poniżej żlebów p. mają postać stożków. P
 • Gdzie jest Piasek Co to jest okruchów skalnych) owielkości 0,1 - 2,0 mm. P. powstaje gł. wśrodowisku rzecznym, przybrzeżnym ieolicznym. Po scementowaniu tworzy
 • Gdzie jest Wyspa I Piotra Co to jest wulkanicznego wpd. części O. Spokojnego, uwybrzeży Antarktydy Zach.; pow. 249 km2; górzysta; bezludna. Odkryta w1821 przez rosyjskiego
 • Gdzie jest Klimat Podzwrotnikowy Co to jest klimatyczne strefy (strefa podzwrotnikowa
 • Gdzie jest Trybunalski Piotrków Co to jest ok. 80 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu szklarskiego, maszynowego, elektrotechnicznego, włókienniczego, spożywczego. WXIV w. Kazimierz
 • Gdzie jest Piaskowiec Co to jest powstała przez spojenie ziaren piasku. Głównym składnikiem jest kwarc, wmniejszych ilościach skalenie iokruchy skał wyjściowych. Przy
 • Gdzie jest Arkozowy Piaskowiec Co to jest arkoza
 • Gdzie jest Szarogłazowy Piaskowiec Co to jest szarogłaz
 • Gdzie jest Piemont Co to jest upodnóża pd. Alp; pow. 25 tys. km2. Urozmaicony krajobraz: na zach. pasma alpejskie (do 4634 m n.p.m.), na wsch. fragment Niz. Padańskiej
 • Gdzie jest Pieniawa Co to jest źródło gazujące
 • Gdzie jest Pieniny Co to jest skałkowego, wyznaczającego granicę Karpat Zewnętrznych iWewnętrznych, na wsch. od kotliny Podhala; dł. 10 km, najwyższy szczyt Trzy Korony
 • Gdzie jest Pieprz Co to jest otrzymuje się p. przyprawowy. P. jest powszechnie uprawiany na Płw. Indyjskim, Archipelagu Malajskim, wAfryce iw Brazylii
 • Gdzie jest Bishopa Pierścień Co to jest fotometeoru; występuje wpostaci matowego czerwonobrązowego pierścienia wokół Słońca na tle bezchmurnego nieba; związany zdyfrakcją
 • Gdzie jest Przemysłowa Rewolucja Pierwsza Co to jest rewolucja przemysłowa
 • Gdzie jest Dolina Stawów Pięciu Co to jest znana ze wspaniałych krajobrazów wysokogórskich ipięciu dużych jezior polodowcowych. Największe znich - Wielki Staw (34 ha) jest
 • Gdzie jest Roślinna Piętrowość Co to jest wzrostem wysokości n.p.m., ze względu na zmianę warunków klimatycznych: spadek temperatury ido pewnej wysokości wzrost opadów. P. r
 • Gdzie jest Pikardia Co to jest Paryskim akanałem La Manche; pow. 19 tys. km2. Powierzchnia głównie nizinna, niskie wzniesienia kredowe, gł. rzeka Somma. Intensywne
 • Gdzie jest Pilica Co to jest dopływ Wisły; dł. 319 km, pow. dorzecza 9,3 tys. km2. Źródła na Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, górny bieg wobrębie Niecki Nidziańskiej
 • Gdzie jest Pilsko Co to jest polsko-słowackiej, drugi pod względem wysokości wBeskidach Zach., po Babiej Górze (1557 m n.p.m.). Zbudowany zodpornych piaskowców fliszu
 • Gdzie jest Pilzno Co to jest mieszk. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego (zakłady Škoda), papierniczego, spożywczego (m.in. browar produkujący piwo pilsner). Zabytkowe
 • Gdzie jest Piła Co to jest Gwdą; ok. 76 tys. mieszk. Fabryka żarówek, zakłady maszynowe ispożywcze; węzeł komunikacyjny. Ruiny późnogotycko-późnobarokowego kościoła
 • Gdzie jest Pindos Co to jest fragmencie wpd. Albanii; dł. ok. 250 km, najwyższy szczyt Smolikas (2637 m n.p.m.). Jest wypiętrzonym zrębem, zbudowanym zwapieni
 • Gdzie jest Pingo Co to jest występowania wiecznej zmarzliny, zbudowane zlodowego jądra okrytego luźnym materiałem mineralnym. P. osiągają do 50-70 m wys. ikilkuset m
 • Gdzie jest Nizina Północnochińska Co to jest Chińska, Nizina
 • Gdzie jest Wieku Piramida Co to jest ludności. Na osi pionowej przedstawia się wiek ludzi, ana poziomych liczebność poszczególnych grup wiekowych, przy czym lewa strona
 • Gdzie jest Ziemne Piramidy Co to jest powstające przez intensywną erozję iznaczne rozczłonkowanie stoków zbudowanych ze skał luźnych (Rys. 50). Szczególny typ p. z. powstaje
 • Gdzie jest Plon Co to jest produktu uzyskana zjednostki powierzchni (najczęściej z1ha), określana najczęściej wjednostkach wagowych (t, kg) lub wjednostkach
 • Gdzie jest Pireneje Co to jest unasady Płw. Iberyjskiego, rozciągający się od Zat. Biskajskiej na zach. po M. Śródziemne na wsch.; dł. 450 km, najwyższy szczyt Aneto
 • Gdzie jest Pirin Co to jest 80 km, najwyższy szczyt Wichren (2915 m n.p.m.). Zbudowany zgranitów iskał metamorficznych, rozcięty głębokimi dolinami rzecznymi
 • Gdzie jest Piroklastyczny Co to jest erupcji wulkanicznych. Wzależności od wielkości ikształtu, wśród utworów p. wyróżnia się m.in. bomby wulkaniczne, scoria, lapille, pumeks
 • Gdzie jest Pisa Co to jest Piza
 • Gdzie jest Puszcza Piska Co to jest Pojezierza Mazurskiego; pow. ok. 1 tys. km2. Dominują lasy iglaste porastające piaski stożków sandrowych, lokalnie drzewostany mieszane
 • Gdzie jest Pitcairn Co to jest Wielkiej Brytanii, pow. 5 km2 (łączna pow. wszystkich wysp należących do grupy 47,3 km2), 60 mieszk. (1994), zgłównym ośrodkiem wAdamstown
 • Gdzie jest Pittsburgh Co to jest Pensylwania, ok. 370 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 2,4 mln). Ośrodek hutnictwa żelaza, przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego
 • Gdzie jest Piza Co to jest Arno, ok. 120 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, chemicznego, włókienniczego, szklarskiego. Ośrodek turystyczny ze względu na
 • Gdzie jest Pkb Co to jest produkt krajowy brutto
 • Gdzie jest Plan Co to jest płaszczyźnie bez uwzględniania jej krzywizny. Najczęściej wykorzystywane są p. miast wdużej skali, na których zwykle nie ma rzeźby terenu
 • Gdzie jest Planacja Co to jest całość procesów rzeźbotwórczych, prowadzących do zrównania powierzchni Ziemi, obejmuje zarówno denudację, jak i akumulację
 • Gdzie jest Przestrzenne Planowanie Co to jest przez państwo zespołów fachowych, mających na celu planowe zagospodarowanie przestrzeni. Główne przesłanki ich działania to tworzenie
 • Gdzie jest Plantacja Co to jest buraków cukrowych; (2)zasiew roślin ospecjalnym przeznaczeniu np. p. nasienna, dostarczająca materiału siewnego lub p. trwała (chmielnik
 • Gdzie jest Abrazyjna Platforma Co to jest opadająca ku morzu pod kątem 1-2, znajdująca się upodnóża klifu ipowstająca przez abrazję morską (Fot. 16). P. a. są wycięte wlitej skale
 • Gdzie jest Wiertnicza Platforma Co to jest wsparta na dnie morza lub pływająca, przeznaczona do wykonywania podmorskich wierceń poszukiwawczych złóż ropy naftowej igazu albo do ich
 • Gdzie jest Platyna Co to jest wyrobu elektrod, naczyń laboratoryjnych (tygle, parownice), oporowych termometrów niskotemperaturowych, do wytwarzania powłok ochronnych
 • Gdzie jest Playa Co to jest wstrefie suchej ipółsuchej, będąca miejscem sedymentacji materiału zniesionego zotaczających wyniosłości przez okresowe iepizodyczne potoki
 • Gdzie jest Plaża Co to jest będący strefą osadzania piasku i żwiru. Wjej obrębie wyróżnia się p. zewnętrzną, znajdującą się stale wstrefie napływu wód morskich ip
 • Gdzie jest Plejstocen Co to jest ok. 2,5 mln lat temu do 10 tys. lat temu. Cechą charakterystyczną p. były regularne wahania klimatyczne: wwysokich szerokościach
 • Gdzie jest Pliocen Co to jest bezpośrednio poprzedzająca czwartorzęd; czas trwania 5,5-2,5 mln lat temu. Wp. wyraźnie już zaznaczyło się ochłodzenie klimatu, apod koniec
 • Gdzie jest Pluwiał Co to jest wniskich szerokościach geograficznych, które nie były nigdy poddane zlodowaceniom idziałaniom niskich temperatur, natomiast podlegały
 • Gdzie jest Porto Co to jest rzeki Duero, ok. 330 tys. mieszk. Ośrodek przemysłowy, handlowy iturystyczny. Liczne zabytki, m.in. katedra zXII-XIII w., romański kościół
 • Gdzie jest Pluwiograf Co to jest intensywności opadu atmosferycznego. Podobnie jak wprzypadku deszczomierza, powierzchnia wlotu przyrządu wynosi 200 cm2 ijest umieszczona
 • Gdzie jest Ziemi Płaszcz Co to jest pomiędzy przypowierzchniową skorupą ziemską a jądrem Ziemi (Rys. 5). Górną granicą p. Z. jest strefa Moho, dolną - powierzchnia
 • Gdzie jest Płaszczowina Co to jest oderwanego od podłoża iprzemieszczonego na znaczną odległość wskutek poziomych nacisków tektonicznych. Wp. często zachowane jest tylko
 • Gdzie jest Płock Co to jest ok. 130 tys. mieszk. Duża rafineria ropy naftowej, zakłady maszynowe, drzewne, spożywcze, włókiennicze; ośrodek naukowy ikulturalny
 • Gdzie jest Płodozmian Co to jest dla danego gospodarstwa lub jego części pod względem rolniczym iekonomicznym, planowany zgóry na szereg lat. Jego zasadą jest następstwo
 • Gdzie jest Płyta Co to jest dominują niezdeformowane warstwy skał osadowych, ułożone poziomo. Wobrębie p. rozwija się swoisty typ rzeźby płytowej, często ocharakterze
 • Gdzie jest Litosferyczna Płyta Co to jest jednolite ciało sztywne, oddzielone od sąsiednich fragmentów strefami intensywnego wulkanizmu, trzęsień ziemi, miejscami także fałdowań
 • Gdzie jest Morskie Pływy Co to jest wywołane ruchem obrotowym Ziemi wokół wspólnego zKsiężycem środka ciężkości oraz przyciąganiem jej przez Księżyc iSłońce (mimo większej
 • Gdzie jest Pnb Co to jest produkt narodowy brutto
 • Gdzie jest Pochrzyn Co to jest jams
 • Gdzie jest Tgv Pociąg Co to jest francuskich. Są to kilkuwagonowe, komfortowe p., sterowane za pomocą systemu komputerowego. Pierwszą linię regularnej komunikacji TGV
 • Gdzie jest Poczdam Co to jest ok. 150 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, precyzyjnego, farmaceutycznego, chemicznego; port rzeczny. Zespół pałacowo-parkowy
 • Gdzie jest Podatek Co to jest świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, gminę) od określonych podmiotów, woparciu ozasady prawne
 • Gdzie jest Akcyzowy Podatek Co to jest sprzedaż lub sprowadzanie zzagranicy artykułów luksusowych ipaliw. Podobnie jak VAT, ma charakter cenotwórczy ijest wliczony w cenę
 • Gdzie jest Vat Podatek Co to jest iświadczenia usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, atakże eksportu iimportu towaru oraz usług (VAT - Value Added Tax - podatek od
 • Gdzie jest Przedzimie Co to jest pory roku
 • Gdzie jest Podaż Co to jest dóbr wytwarzanych isprzedawanych przez producenta, której przebieg pokazuje, jakie ilości określonego towaru producenci są skłonni
 • Gdzie jest Klimat Podbiegunowy Co to jest klimatyczne strefy (strefa subarktyczna isubantarktyczna
 • Gdzie jest Posucha Co to jest wegetacji roślin mniej dotkliwy niż podczas suszy; powodowany przez wysychanie gleby, gdy przez dłuższy czas parowanie jest większe niż
 • Gdzie jest Wyż Podbiegunowy Co to jest wpodbiegunowych szerokościach geograficznych na obydwu półkulach; związany zwychłodzonymi iciężkimi masami powietrza arktycznego
 • Gdzie jest Brzegowy Podcios Co to jest upodstawy klifu wmiejscu najsilniejszej abrazji (Fot. 16). Po przekroczeniu krytycznej głębokości strop niszy ulega oberwaniu, stąd rozwój
 • Gdzie jest Podhale Co to jest Tatrami na pd. iBeskidami na pn., obejmująca równinną Kotlinę Nowotarską, wzniesienia Pogórza Spisko-Gubałowskiego (Skoruszyna, 1314 m n.p
 • Gdzie jest Podlasie Co to jest kraina hist. wpn.-wsch. Polsce, pod względem geogr. zajmująca Niz. Podlaską
 • Gdzie jest Nizina Podlaska Co to jest Pojezierzem Mazurskim iSuwalskim na pn. iPolesiem Lubelskim na pd., położona wdorzeczu górnej Narwi idolnego środkowego Bugu; pow. 16 tys
 • Gdzie jest Strefa Podmiejska Co to jest urbanizacja
 • Gdzie jest Gospodarczy Podmiot Co to jest gospodarczą produkcyjną lub usługową, wcelach zarobkowych ina własny rachunek, np. zakład usługowy, zakład przemysłowy, spółka
 • Gdzie jest Narodowej Gospodarki Podmiot Co to jest skarb państwa ijednostki organizacyjne, np. szpitale, szkoły, teatry), samodzielne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
 • Gdzie jest Wyżyna Podolska Co to jest ograniczony od pd. doliną Dniestru, ku wsch. przechodzący wWyż. Nadnieprzańską; wys. do 472 m n.p.m. Zbudowany ztrzeciorzędowych skał
 • Gdzie jest Klimat Podrównikowy Co to jest klimatyczne strefy (strefa podrównikowa
 • Gdzie jest Erozyjna Podstawa Co to jest erozja wgłębna wkorycie rzecznym. P. e. wyznacza granicę wcinania się rzek iw ujęciu globalnym jest nią poziom oceanu światowego lub
 • Gdzie jest Podszyt Co to jest las liściasty
 • Gdzie jest Prąd Północnopacyficzny Co to jest powstaje zprądu Kuro-siwo ipłynie od Wysp Japońskich na wsch., aż do zach. wybrzeży Ameryki Pn., gdzie rozdziela się na Prąd Alaskański
 • Gdzie jest Wyspy Podwietrzne Co to jest M. Karaibskim, dzielących się na: Wyspy Podwietrzne Pn. iPd. Pierwsze znich, opow. 3,1 tys. km2, oddzielają M. Karaibskie od O
 • Gdzie jest Ziemi Dziejów Podział Co to jest podzielenie jej na nazwane odcinki czasu geologicznego. Są one różnej długości, gdyż głównymi kryteriami p. d. Z. są ważne wydarzenia
 • Gdzie jest Przeładunek Co to jest przemieszczanie ładunków zmiejsca ich złożenia na środek przewozu lub zjednego na inny środek transportu
 • Gdzie jest Pracy Podział Co to jest działalności, spowodowane postępem technicznym irozwojem gospodarczym, wkonsekwencji prowadzące do wykonywania poszczególnych czynności
 • Gdzie jest Transwersalna Podziałka Co to jest graficzne przedstawienie skali mapy wsposób umożliwiający odczytanie odległości zdużą dokładnością (Rys. 54). Zob. też elementy mapy
 • Gdzie jest Pogoda Co to jest miejscu, charakteryzowany przez wielkości szeregu elementów meteorologicznych. Całokształt stanów pogodowych zuwzględnieniem ich częstości
 • Gdzie jest Pojemnikowiec Co to jest kontenerowiec
 • Gdzie jest Statku Pojemność Co to jest Jednostką pojemności jest tzw. tona rejestrowa, równa objętości 2,83 m3 (100 stóp sześciennych). Każdy statek ma dwa rodzaje pojemności
 • Gdzie jest Pokład Co to jest mniej lub więcej równoległymi powierzchniami. Wformie p. występują m.in. złoża węgla, soli, gipsu, wapieni iinne
 • Gdzie jest Lawowa Pokrywa Co to jest arealnej wpostaci równiny lub płaskowyżu zbudowanego ze skał wylewnych. P. l. powstają przez zastygnięcie lawy omałej lepkości (np
 • Gdzie jest Śnieżna Pokrywa Co to jest śniegu owysokości co najmniej 0,5 cm, zajmująca więcej niż 50% powierzchni wsąsiedztwie miejsca obserwacji. P. ś. charakteryzowana jest
 • Gdzie jest Zdrój Polanica Co to jest upodnóża Gór Stołowych, nad Bystrzycą Dusznicką, wwoj. wałbrzyskim; ok. 7 tys. mieszk. Ośrodek wypoczynkowy iuzdrowisko oparte na szczawach
 • Gdzie jest polarna strefa wiatrów wschodnich Co to jest obydwu półkul strefa oprzewadze wiatru oskładowej wschodniej (pn.-wsch. na półkuli pn. ipd.-wsch. na półkuli pd.); związana zistnieniem
 • Gdzie jest Powietrze Polarne Co to jest wumiarkowanych szerokościach geograficznych (40-60N iS) nad rozległymi częściami lądów ioceanów; p. p. oddzielone jest od powietrza
 • Gdzie jest Front Polarny Co to jest oddzielających masy powietrza zwrotnikowego od polarnego, wyraźniej widoczny nad oceanami niż lądami; nad Północnym Atlantykiem przebiega
 • Gdzie jest Polder Co to jest wałami dla zabezpieczenia przed zalaniem wodą zprzyległej rzeki, jeziora czy morza. Nadmiar wód odprowadza się zp. najczęściej przez
 • Gdzie jest Przemysłowy Polder Co to jest zasypywania przybrzeżnych partii mórz itworzenia sztucznego lądu lub wysp. Technika jego budowy jest więc inna niż klasycznych polderów
 • Gdzie jest Kryterium Posuchy Co to jest suchy klimat
 • Gdzie jest Potamologia Co to jest hydrografia
 • Gdzie jest Polesie Co to jest równoleżnikowo wzdłuż Prypeci odł. 500 km iszer. do 200 km; znajduje się na terytorium Ukrainy iBiałorusi, zach. skrawek wPolsce nosi nazwę
 • Gdzie jest Lubelskie Polesie Co to jest od Wyż. Lubelskiej, przy granicy zUkrainą iBiałorusią; pow. 4,7 tys. km2. Krajobraz równinny, zdużą ilością torfowisk, bagien ijezior
 • Gdzie jest Polinezja Co to jest znajdujący się wśrodk. części O. Spokojnego, po obu stronach równika, ołącznej pow. lądu ok. 26,1 tys. km2. Wwiększości są to niewielkie
 • Gdzie jest Francuska Polinezja Co to jest iatoli rozsianych wpd. części środkowego Pacyfiku. Autonomiczne terytorium zamorskie Francji, pow. 4 tys. km2, 215 tys. mieszk. (1994
 • Gdzie jest Fiskalna Polityka Co to jest gospodarczej, realizowanych przez gromadzenie iwydatkowanie środków budżetowych. Jej zasadniczym celem jest zapewnienie pełnego
 • Gdzie jest Polje Co to jest dnie pokrytym osadami rzecznymi, występujące na terenach zbudowanych z wapieni. P. są odwadniane pod powierzchnią terenu, przez rzeki
 • Gdzie jest Polska Co to jest tys. km2, 38,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wWarszawie. Produkt narodowy brutto 2,4 tys. $/osobę (1994). Od 1989, po ostatecznym
 • Gdzie jest Zdrój Połczyn Co to jest ok. 10 tys. mieszk. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy oraz uzdrowisko korzystające zsolanek, szczawy żelazistej iborowiny, wktórym leczy
 • Gdzie jest Południk Co to jest geograficzne po powierzchni Ziemi, ma kształt łuku; punkty leżące na jednym p. mają wtym samym momencie południe słoneczne; p. służą do
 • Gdzie jest Zerowy Południk Co to jest obserwatorium astronomicznego wGreenwich wLondynie; wprowadzony w1884 na podstawie umowy, stanowi odniesienie dla określania długości
 • Gdzie jest Wyspa Południowa Co to jest Zelandii, oddzielona od Wyspy Północnej Cieśniną Cooka; pow. 150 tys. km2. Krajobraz wwiększości górski; przez środek wyspy biegną Alpy
 • Gdzie jest Baryczny Niż Południowoazjatycki Co to jest ocharakterze stacjonarnym obejmujący większość kontynentu azjatyckiego, zcentrum nad Pakistanem, występuje latem przy silnym nagrzaniu
 • Gdzie jest Góry Południowochińskie Co to jest Wschodniochińskim; dł. 1200 km, najwyższy szczyt Huanggang Shan (2158 m n.p.m.). Zbudowane gł. zpiaskowców iwapieni zintruzjami granitów
 • Gdzie jest Lawowy Potok Co to jest wpostaci zwartego, wydłużonego ciała, będącego wynikiem pojedynczego wylewu, poruszającego się (płynącego) wokreślonym kierunku lub już
 • Gdzie jest Morze Południowochińskie Co to jest Spokojnego, między pd.-wsch. Azją awyspami Tajwan, Luzon, Palawan iBorneo; pow. 3,4 mln km2; głęb. maks. 5559 m; zasolenie 31,5-34,5
 • Gdzie jest Prąd Południoworównikowy Co to jest Równikowe Prądy
 • Gdzie jest Wzgórza Wschodnie Południowo Co to jest Południowochińskie, Góry
 • Gdzie jest Słodka Pomarańcza Co to jest pochodzące prawdopodobnie zChin. Posiada owoce, które ze względu na wybitne walory smakowe spożywane są na surowo iw przetworach oraz
 • Gdzie jest Zatoka Pomorska Co to jest zach. części M. Bałtyckiego, uwybrzeży Polski iNiemiec. Połączona trzema cieśninami (Dziwną, Pianą iŚwiną) zZalewem Szczecińskim. Gł. port
 • Gdzie jest Pojezierze Pomorskie Co to jest Polsce, pomiędzy Odrą na zach. iWisłą na wsch. Krajobraz falisty ipagórkowaty, ukształtowany uschyłku ostatniego zlodowacenia; liczne
 • Gdzie jest Ponor Co to jest powierzchni terenu wterenie krasowym ( kras) znika pod ziemią przechodząc wpotok podziemny. Wp. często znajdują się wejścia do rozległych
 • Gdzie jest Góry Pontyjskie Co to jest wybrzeżem M. Czarnego; dł. 1000 km, najwyższy szczyt Kaçkar Dagi (3937 m n.p.m.). Zbudowane ze skał metamorficznych iosadowych zintruzjami
 • Gdzie jest Poopo Co to jest Altiplano wAndach wBoliwii, na wys. 3692m n.p.m.; pow. zmienna, ok. 2,5 tys.km2, głęb. maks. 3 m. Brzegi zabagnione; do P. uchodzi rzeka
 • Gdzie jest Petl Popocate Co to jest n.p.m.); czynny wulkan położony wKordylierze Wulkanicznej, zpotężnym kraterem ośrednicy 600 m; szczyt pokryty wiecznym śniegiem, ale brak
 • Gdzie jest Poprad Co to jest Dunajca; dł. 170 km (w Polsce 63 km), pow. dorzecza 2,1 tys. km2. Źródła wSłowacji, wTatrach Wysokich, niżej płynie przez kotlinę Spisza
 • Gdzie jest Populacja Co to jest gatunku zasiedlających określony teren, krzyżujących się między sobą, lecz zreguły izolowanych od innych p. tego samego gatunku; 2)(statyst
 • Gdzie jest Popyt Co to jest określonego dobra nabywcy są skłonni oraz są wstanie nabyć po danej cenie, przy uwzględnieniu jej wzrostu lub spadku. Nie jest to zatem
 • Gdzie jest Porfir Co to jest subwulkaniczna, na ogół okwaśnym składzie chemicznym, ocharakterystycznej strukturze, składającej się zpojedynczych kryształów tkwiących
 • Gdzie jest Poroh Co to jest progów skalnych wkorytach rzecznych, powstałych wskutek lokalnie zwiększonej odporności podłoża. Zob. też kaskada, szypot
 • Gdzie jest Porowatość Co to jest pustych przestrzeni (porów) wosadzie lub skale zwięzłej do objętości całej masy skalnej, wyrażona wprocentach. P. waha się od 40-60% dla
 • Gdzie jest Potosi Co to jest 4000 m n.p.m.; ok. 120 tys. mieszk.; dawny ośrodek wydobycia srebra, obecnie rud cyny ijej przetwórstwa. Liczne zabytki: Wieża Jezuicka
 • Gdzie jest Potsdam Co to jest Poczdam
 • Gdzie jest Prąd Północnorównikowy Co to jest Równikowe, Prądy
 • Gdzie jest Kanał Północny Co to jest Irlandią, będąca północnym połączeniem M. Irlandzkiego zO. Atlantyckim; dł. ok. 100 km, szer. ok. 30 km. Połączenia promowe Szkocji
 • Gdzie jest Port Co to jest postoju statków, wyposażone wurządzenia do ich obsługi oraz przeładunku towarów, osłonięte od bezpośredniego działania fal iwiatru
 • Gdzie jest Lotniczy Port Co to jest lotnisko
 • Gdzie jest Louis Port Co to jest przemysł cukrowniczy itytoniowy; ogród botaniczny Pamplemousses, park ptaków Casela, wodospady Rochester, akwarium morskie
 • Gdzie jest Moresby Port Co to jest stolica Papui Nowej Gwinei, ok. 190 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu drzewnego ispożywczego
 • Gdzie jest Spain Of Port Co to jest mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe iturystyczne kraju. Znany karnawał organizowany od 1838 zdominującym miejscowym tańcem calypso
 • Gdzie jest Prince Au Port Co to jest zespół miejski ok. 1,1 mln); centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju; port. Zabytkowa architektura kolonialna
 • Gdzie jest Portoryko Co to jest Antylach, na wsch. od Dominikany, pow. 8,9tys. km2, 3,7 mln mieszk. (1994), ze stolicą wSan Juan, stowarzyszona zUSA. Produkt narodowy
 • Gdzie jest Portugalia Co to jest Iberyjskim, pow. 92,4 tys. km2, 10,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wLizbonie. Jej obszar pokrywają wwiększości wyżyny igóry. Do P. należy
 • Gdzie jest Porwak Co to jest występowania wwyniku działania naturalnego procesu geologicznego iprzemieszczony na pewną odległość. P. wulkaniczne (ksenolity) są wyrwane
 • Gdzie jest Roku Pory Co to jest wynikające zpołożenia Ziemi na orbicie wokół Słońca ( ruch obiegowy Ziemi); wiosna to okres między zrównaniem 21 III aprzesileniem 22 VI
 • Gdzie jest Wodowskazowy Posterunek Co to jest miejsce stałych pomiarów stanów wody
 • Gdzie jest Postglacjał Co to jest gł. wodniesieniu do ostatniego zlodowacenia. Generalnie uważany za tożsamy z holocenem, ale na poszczególnych obszarach data początku p
 • Gdzie jest Okres Postindustrialny Co to jest następujące po okresie industrializacji. Cechuje się nowoczesnym, zautomatyzowanym przemysłem, którego udział wzatrudnieniu itworzeniu
 • Gdzie jest Postojna Co to jest znajwiększych inajbardziej znanych wEuropie; dł. korytarzy 27 km, zczego 4 km udostępnione do zwiedzania. Fantastyczna szata naciekowa
 • Gdzie jest Krajobrazu Powab Co to jest powstawaniu biegunów technologii i nowych przestrzeni przemysłowych. Elementem przyciągającym siłę roboczą owysokich kwalifikacjach są
 • Gdzie jest Powiat Co to jest powstały wzwiązku zorganizacją sądów ziemskich, który zastąpił kasztelanie. Wokresie od końca II wojny światowej do 1975 podstawowa
 • Gdzie jest Terytoria Powiernicze Co to jest przez państwo lub państwa pod nadzorem ONZ, na podstawie specjalnych umów powierniczych oraz Karty Narodów Zjednoczonych. System
 • Gdzie jest Frontalna Powierzchnia Co to jest front atmosferyczny
 • Gdzie jest Nieciągłości Powierzchnia Co to jest oddzielająca strefy oróżnej budowie iwłaściwościach fizycznych, zwłaszcza oróżnym tempie przemieszczania się fal sejsmicznych. Przykładem p
 • Gdzie jest Zrównania Powierzchnia Co to jest utworzona wskutek długotrwałej denudacji, na obszarach generalnego spokoju tektonicznego. Wjej obrębie występują tylko pojedyncze
 • Gdzie jest Powietrze Co to jest atmosfera
 • Gdzie jest Najemna Praca Co to jest innej osoby lub instytucji, na określonych warunkach iw zamian za ustalone wynagrodzenie. Jest to charakterystyczny sposób pozyskiwania
 • Gdzie jest Glebowy Poziom Co to jest równoległa do powierzchni terenu, charakteryzująca się swoistymi własnościami fizycznymi (kolor, konsystencja, struktura), składem
 • Gdzie jest Poziomica Co to jest samej wysokości n.p.m. P. zasadnicze rysuje się pogrubionymi liniami ciągłymi, uzupełniające idodatkowe cieńszymi iprzerywanymi
 • Gdzie jest Ciśnienia Gradient Poziomy Co to jest wielkość największej zmiany ciśnienia wpłaszczyźnie poziomej, okierunku prostopadłym do izobar izwrocie ku ciśnieniu malejącemu; na
 • Gdzie jest Poznań Co to jest Wartą, ok. 580 tys. mieszk. Duży ośrodek przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, środków transportu, spożywczego, odzieżowego
 • Gdzie jest Przemysłowy Okręg Poznański Co to jest poznańskiego. Zajmuje obszar 800 km2, zamieszkały przez ponad 700 tys. osób, wytwarza ok. 4% krajowej produkcji sprzedanej przemysłu
 • Gdzie jest Ziemskie Półkule Co to jest płaszczyznami: płaszczyzna równika powoduje podział na p. północną ip. południową; płaszczyzna południka 20 długości geograficznej
 • Gdzie jest Prut Co to jest Dunaju; dł. 970 km, pow. dorzecza 27,5 tys. km2. Źródła wKarpatach ukraińskich, wmasywie Czarnohory; płynie szeroką doliną pomiędzy Wyż
 • Gdzie jest Wyspa Północna Co to jest Zelandii, oddzielona od Wyspy Południowej Cieśniną Cooka; pow. 114 tys. km2. Rzeźba górska, zlicznymi pasmami biegnącymi wzdłuż wybrzeży
 • Gdzie jest Morze Północne Co to jest część O. Atlantyckiego między Wielką Brytanią, Danią, pd.-zach. Norwegią iSzetlandami; pow. ok. 544 tys. km2, głęb. do 240 m; zasolenie 31
 • Gdzie jest Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu Co to jest iUSA, podpisane wgrudniu 1992, które weszło wżycie 1stycznia 1994, tworząc strefę wolnego handlu między tymi krajami. Główne cele układu to
 • Gdzie jest Prąd Północnoatlantycki Co to jest Zatokowy, Prąd
 • Gdzie jest Półpustynia Co to jest roślinną pokrywającą od 10 do 50% powierzchni; występuje na terenach, gdzie średnia roczna suma opadów nie przekracza 200 mm. P. jest
 • Gdzie jest Półwysep Co to jest ztrzech stron otoczona przez wodę. P. są różnych kształtów iwielkości, mogą mieć szerokość nasady większą niż długość (np. York wAustralii
 • Gdzie jest Praca Co to jest zasobów ekonomicznych. Są to fizyczne iumysłowe zdolności ludzkie wykorzystywane do wytwarzania dóbr materialnych. Specyficznym rodzajem
 • Gdzie jest Nakładcza Praca Co to jest fizyczne, na zlecenie ina rachunek podmiotów gospodarczych (nakładców), czynności polegających na wytwarzaniu wyrobów lub ich części
 • Gdzie jest Przełam Co to jest nierównych powierzchni. Jest przeciwieństwem łupliwości, ztym że niektóre minerały mogą posiadać zarówno p., jak iłupliwość
 • Gdzie jest Pradolina Co to jest odpływają znaczne ilości wód ztopniejącego lądolodu oraz wody rzeczne. WPolsce przykładami p., powstałych w plejstocenie, są pradolina
 • Gdzie jest Praga Co to jest mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego, środków transportu, chemicznego
 • Gdzie jest Praja Co to jest stolica Zielonego Przylądka, ok. 62 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego irybołówstwa; port
 • Gdzie jest Morski Prąd Co to jest powierzchniowe powstają wskutek działania wiatrów ostałych kierunkach, rozmieszczenie lądów oraz siła Coriolisa (bezwładności) modyfikują
 • Gdzie jest Przesilenie Co to jest pozornej wędrówce wzdłuż ekliptyki osiąga największą (p. letnie) albo najmniejszą (p. zimowe) deklinację, czyli odległość kątową od
 • Gdzie jest Przybrzeżny Prąd Co to jest zbiornika morskiego, związany zzałamywaniem się fal. Sumaryczne przemieszczanie jest równoległe do linii brzegowej, ale składa się zdwóch
 • Gdzie jest Zawiesinowy Prąd Co to jest obciążonej zawiesiną wstopniu znacznie wyższym niż wotoczeniu, wpostaci wymuszonego siłą ciężkości spływu po powierzchni nachylonej. P. z
 • Gdzie jest Konwekcyjne Prądy Co to jest płaszczu Ziemi, wymuszane przez różnice temperatur. Gorąca materia wznosi się ku powierzchni, następnie przemieszcza się poziomo, po czym
 • Gdzie jest Strumieniowe Prądy Co to jest oznacznie podwyższonej prędkości występujące wgórnej troposferze, awczasie nocy polarnej także w stratosferze; występują wmiejscach
 • Gdzie jest Precesja Co to jest punktów równonocy ookoło 50'' kątowych rocznie wskutek zwiększonego przyciągania grawitacyjnego równikowego nabrzmienia Ziemi przez Księżyc
 • Gdzie jest Prekambr Co to jest okres kambru, inaczej najwcześniejszego etapu dziejów Ziemi, trwającego od jej powstania do około 570 mln lat temu. Dzieli się na dwie ery
 • Gdzie jest Preria Co to jest step
 • Gdzie jest Pretoria Co to jest siedziba rządu; ok. 500 tys. mieszk., ośrodek przemysłowy, naukowy ikulturalny. Zakłady hutnicze, środków transportu, spożywczego
 • Gdzie jest Czysta Produkcja Co to jest szczeblu przedsiębiorstwa odpowiednik dochodu narodowego. Oblicza się ją odejmując od wartości produkcji globalnej koszty materialne
 • Gdzie jest Globalna Produkcja Co to jest gospodarki (lub przedsiębiorstwa). Obejmuje wartość (lub ilość) produkcji gotowej oraz produkcji wtoku iprodukcji pomocniczej
 • Gdzie jest Sprzedana Produkcja Co to jest podmiotu gospodarczego, tj.zarówno działalności przemysłowej jak inieprzemysłowej. P. s. przemysłu obejmuje: a) wartość sprzedanych wyrobów
 • Gdzie jest Przepływ Co to jest poprzeczny przekrój koryta rzecznego wjednostce czasu, najczęściej podaje się wm3/s. Rzeki mogą mieć różny p.: Amazonka przy ujściu 120 000
 • Gdzie jest Brutto Krajowy Produkt Co to jest PNB) jest to pieniężny wyraz bieżącej wartości rynkowej wszystkich dóbr iusług finalnych wytworzonych w gospodarce narodowej wdanym okresie
 • Gdzie jest Netto Krajowy Produkt Co to jest oodpisy amortyzacyjne ( amortyzacja) przeznaczone na odtworzenie budynków fabrycznych iich wyposażenia, które uległy zużyciu podczas
 • Gdzie jest Prypeć Co to jest dopływ Dniepru; dł. 760 km, pow. dorzecza 114 tys. km2. Wypływa zbagien zach. Polesia iw całym biegu płynie przez Polesie szeroką
 • Gdzie jest Przedsiębiorstwo Co to jest zorganizowany wcelu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to podmiot gospodarczy wyodrębniony pod względem ekonomicznym
 • Gdzie jest Brutto Narodowy Produkt Co to jest pieniężny wyraz bieżącej wartości rynkowej wszystkich dóbr iusług finalnych wytworzonych w gospodarce narodowej wdanym okresie (najczęściej
 • Gdzie jest Netto Narodowy Produkt Co to jest oodpisy amortyzacyjne ( amortyzacja) przeznaczone na odtworzenie budynków fabrycznych iich wyposażenia, które uległy zużyciu podczas
 • Gdzie jest Gleby Produktywność Co to jest wramach możliwości stwarzanych przez pozostałe elementy siedliska iklimat. Rozróżnia się p. g. potencjalną (najwyższą możliwą) oraz
 • Gdzie jest Geologiczny Profil Co to jest budowa geologiczna danego obszaru lub pojedynczego odsłonięcia, analizowana zpunktu widzenia wiekowego następstwa warstw skalnych
 • Gdzie jest Glebowy Profil Co to jest poprzeczny przekrój przez warstwę gleby od powierzchni terenu po skałę macierzystą, ze wskazaniem na poszczególne poziomy glebowe
 • Gdzie jest Hipsometryczny Profil Co to jest wzdłuż linii prostej lub łamanej. Na osi pionowej przedstawione są wysokości n.p.m., oś pozioma to długość prezentowanego odcinka wskali
 • Gdzie jest Pogody Prognoza Co to jest zmian wstanie pogody na pewnym obszarze wokreślonym przedziale czasu; prawdopodobieństwo spełnienia tych przewidywań to sprawdzalność p. p
 • Gdzie jest Prom Co to jest różnych środków transportu lądowego (samochody, wagony kolejowe itp.), różnego rodzaju towarów ipasażerów między brzegami rzek, kanałów
 • Gdzie jest Promieniowanie Co to jest Słońce albo Ziemię za pośrednictwem fal elektromagnetycznych oróżnej długości od 0,1 do 70m (Rys. 57a). Może odbywać się wpróżni
 • Gdzie jest Atmosfery Promieniowanie Co to jest spowodowane tymże, temperatura atmosfery jest wyższa niż zero bezwzględne zpowodu ogrzewania od powierzchni Ziemi przez ciepło odczuwalne
 • Gdzie jest Bezpośrednie Promieniowanie Co to jest insolacja) docierająca do powierzchni Ziemi wformie wiązki promieni równoległych, awięc wprost ztarczy słonecznej (Rys. 57b); do pomiaru p
 • Gdzie jest Rzeczny Przełom Co to jest węższy niż odcinek bezpośrednio powyżej iponiżej zwężenia. Dla p. rz. typowe są strome, nierzadko skaliste iurwiste zbocza, dno pozbawione
 • Gdzie jest Podczerwone Promieniowanie Co to jest elektromagnetycznego odługości fali większej niż promieniowanie widzialne, czyli 0,7m. Wp. p. wydziela się pasmo bliskiej podczerwieni odł
 • Gdzie jest Przedwiośnie Co to jest pory roku
 • Gdzie jest Rozproszone Promieniowanie Co to jest insolacja) docierająca do powierzchni Ziemi zcałej półsfery niebieskiej oprócz wiązki promieni równoległych wprost ztarczy słonecznej
 • Gdzie jest Słoneczne Promieniowanie Co to jest insolacja
 • Gdzie jest Ultrafioletowe Promieniowanie Co to jest słonecznego odługości fali pomiędzy 0,1 m a0,3 m, powyżej której rozpoczyna się pasmo promieniowania widzialnego; jest szkodliwe dla
 • Gdzie jest Uv Promieniowanie Co to jest promieniowanie ultrafioletowe
 • Gdzie jest Widzialne Promieniowanie Co to jest odługości fali pomiędzy 0,3 m a0,7 m; fale krótsze niż p. w. to promieniowanie ultrafioletowe, natomiast dłuższe to promieniowanie
 • Gdzie jest Ziemi Promieniowanie Co to jest wynikające zfaktu, że jej temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego zpowodu ogrzewania przez insolację iw znacznie mniejszym stopniu
 • Gdzie jest Zwrotne Promieniowanie Co to jest promieniowanie atmosfery
 • Gdzie jest Prosna Co to jest dł. 217 km, pow. dorzecza 4,9 tys. km2. Źródła wpn.-zach. części Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, płynie szeroką doliną przez pd. część
 • Gdzie jest Proso Co to jest jedna znajstarszych roślin zbożowych, powszechnie uprawiana we wsch. Europie ipd.-wsch. Azji na ziarno używane do wyrobu kaszy jaglanej
 • Gdzie jest Protektorat Co to jest narzucaną zazwyczaj umową między krajami, polegającą na tym, że prowadzenie spraw zewnętrznych państwa podporządkowanego przejmuje państwo
 • Gdzie jest Proterozoik Co to jest archaiku, trwająca od 2,5 mld lat do około 570 mln lat temu. Wwyniku wielokrotnych ruchów górotwórczych ukształtowała się wtym czasie
 • Gdzie jest Prowansja Co to jest Francji, obejmująca wybrzeże M. Śródziemnego na wsch. od ujścia Rodanu ipd. część Alp; pow. 31 tys. km2 (region adm.). Krajobraz górzysty
 • Gdzie jest Próchnica Co to jest zawarte w glebie, podlegające rozkładowi. Jej procentowa zawartość wznaczny sposób wpływa na rolniczą przydatność gleb; wnajbardziej
 • Gdzie jest Rozwojowy Próg Co to jest produkcji, przejawiający się wpostaci np. niedostatku wolnych terenów, wody, niewydolności systemu komunikacyjnego, urządzeń komunalnych
 • Gdzie jest Ubóstwa Próg Co to jest poziom dochodów, przy którym osoby go nie osiągające zaliczane są do żyjących wubóstwie
 • Gdzie jest Epigenetyczny Rzeczny Przełom Co to jest przez rzekę pokrywy miękkich skał osadowych, pod którymi zagrzebane są lokalne wystąpienia skał znacznie twardszych. Wmiejscach
 • Gdzie jest Przelewowy Rzeczny Przełom Co to jest wód rzecznych przez przeszkodę, która okresowo zatamowała odpływ, np. jęzor osuwiskowy, potok lawowy, morenę, anastępnie szybkie rozcięcie
 • Gdzie jest Strukturalny Rzeczny Przełom Co to jest zwężenie doliny, związane zpojawieniem się wjej osi wychodni skał owiększej odporności na erozję
 • Gdzie jest Przemsza Co to jest dł. 88 km, pow. dorzecza 2,1 tys. km2. Powstaje zpołączenia Białej P. iCzarnej P., uważanej za główną. Źródła na Wyż. Krakowsko
 • Gdzie jest Przemysł Co to jest człowieka, której przedmiotem jest wydobycie bądź pozyskiwanie surowców mineralnych, roślinnych izwierzęcych oraz ich przetwarzanie za
 • Gdzie jest Szlachetnej Ceramiki Przemysł Co to jest stołowej oraz produkcję porcelany technicznej - izolatorów, armatury sanitarnej inaczyń chemicznych. Ma długie tradycje, znany był wChinach
 • Gdzie jest Chemiczny Przemysł Co to jest chemicznych głównie na bazie surowców mineralnych, przemysł koksochemiczny wraz zprzemysłem gazu świetlnego isyntetycznych paliw płynnych
 • Gdzie jest Drzewny Przemysł Co to jest drewno, które przerabiane jest wtartakach oraz fabrykach: mebli, opakowań drzewnych, gotowych domów istolarki budowlanej, płyt wiórowych
 • Gdzie jest Elektromaszynowy Przemysł Co to jest ielektrotechniczny, maszynowy, metalowy, precyzyjny iśrodków transportu. Charakteryzuje go wyjątkowo duża różnorodność produkcji
 • Gdzie jest Energetyczny Przemysł Co to jest energetyka
 • Gdzie jest Energochłonny Przemysł Co to jest energię dla przeprowadzenia określonego procesu technologicznego jest duże. Do najbardziej energochłonnych wyrobów przemysłowych należą
 • Gdzie jest Hutniczy Przemysł Co to jest hutnictwo
 • Gdzie jest Lekki Przemysł Co to jest włókienniczy iskórzany. Spełnia istotną rolę wzaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności, charakteryzuje się wysokim udziałem kobiet
 • Gdzie jest Maszynowy Przemysł Co to jest głównie dla przemysłu oraz dla innych działów gospodarki narodowej. Do jego najważniejszych zadań należy produkcja maszyn energetycznych
 • Gdzie jest Budowlanych Materiałów Przemysł Co to jest cegielnie iwytwórnie dachówek, wapienniki, fabryki płyt izolacyjnych iwyrobów ogniotrwałych, cementownie oraz fabryki elementów do
 • Gdzie jest Turbulentny Przepływ Co to jest turbulencja
 • Gdzie jest Metalowy Przemysł Co to jest urządzeń sanitarnych, instalacji, wyrobów zdrutu, drobnych wyrobów kutych iprasowanych, narzędzi, oprzyrządowania, sprzętu dla gospodarstwa
 • Gdzie jest Mięsny Przemysł Co to jest przemysł spożywczy
 • Gdzie jest Mineralny Przemysł Co to jest budowlanych, przemysł szklarski oraz przemysł ceramiki szlachetnej. Charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem transportowym, co wynika
 • Gdzie jest Odzieżowy Przemysł Co to jest wstosunku do przemysłu włókienniczego, zaspokaja zapotrzebowanie ludności na odzież gotową. Charakteryzuje się wysokim zatrudnieniem kobiet
 • Gdzie jest Paliw Przemysł Co to jest kamiennego, brunatnego, torfu, ropy naftowej, gazu ziemnego iłupków bitumicznych, zawierających do 20% użytecznego paliwa. Zob. też
 • Gdzie jest Papierniczy Przemysł Co to jest produkcji (podobnie jak wprzemyśle drzewnym) jest drewno. Obok drewna świerkowego, sosnowego, topolowego ibukowego (tzw. papierówki) oraz
 • Gdzie jest Precyzyjny Przemysł Co to jest instrumentów pomiarowych iaparatury automatyzacyjnej, oprócz elektronicznej. Wymaga od personelu inżynieryjno-technicznego oraz robotników
 • Gdzie jest Przetwórczy Przemysł Co to jest półprodukty dostarczane przez inne gałęzie na wyroby gotowe nadające się do celów konsumpcyjnych lub produkcyjnych
 • Gdzie jest Skórzany Przemysł Co to jest wktórych dokonuje się obróbki skór, oraz fabryki galanterii skórzanej, wyrobów rymarskich, wyrób futer, rękawiczek iobuwia. Obok
 • Gdzie jest Spożywczy Przemysł Co to jest rolniczych obejmujące bardzo liczne izróżnicowane gałęzie: młynarstwo, cukrownictwo, browarnictwo, gorzelnictwo, piekarnictwo, mleczarstwo
 • Gdzie jest Szklarski Przemysł Co to jest ze szkła: szkła okiennego (płaskiego) itechnicznego (np. laboratoryjnego, dla motoryzacji) szkła gospodarczego, opakowań szklanych, naczyń
 • Gdzie jest Transportu Środków Przemysł Co to jest wagony, tramwaje, samochody, ciągniki, motocykle irowery oraz przemysł stoczniowy, wytwórnie helikopterów isamolotów
 • Gdzie jest Włókienniczy Przemysł Co to jest przędzalnictwo oraz tkactwo. Biorąc pod uwagę wykorzystywane surowce wydziela się p. w. lniany, bawełniany, wełniany, jedwabniczy oraz
 • Gdzie jest Technologii Zaawansowanej Przemysł Co to jest a) wysoki stopień technicznego wyrafinowania produktu; (b) gwałtowny wzrost zatrudnienia wkrótkim czasie; (c) wysoki udział procentowy
 • Gdzie jest Przemyśl Co to jest Sanem, ok. 70 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, drzewnego, włókienniczego, odzieżowego. Katedra Św. Jana Chrzciciela zXV-XVI w
 • Gdzie jest Przeobrażenie Co to jest metamorfizm
 • Gdzie jest Cieplne Przewodnictwo Co to jest przekazywane wprost poprzez dane ciało zmiejsc owyższej temperaturze do miejsc otemperaturze niższej poprzez oddziaływanie na siebie
 • Gdzie jest Przewóz Co to jest pomocą różnych środków transportu; (2) wgórnictwie transport wurządzeniach zaopatrzonych wkoła lub gąsienice, pozwalający na
 • Gdzie jest Przewyższenie Co to jest profil hipsometryczny
 • Gdzie jest Przylądek Co to jest które jest najdalej wysunięte wmorze. Często ma charakter skalistego występu, podciętego klifem. Określa skrajne punkty wobrębie
 • Gdzie jest Góry Przylądkowe Co to jest Afryki, na terytorium RPA; dł. ok. 800 km, najwyższy szczyt 2326 m n.p.m. Zbudowane głównie zpaleozoicznych skał osadowych pochodzenia
 • Gdzie jest Przymrozek Co to jest średnią temperaturą dobową spadek temperatury minimalnej poniżej 0C; jeśli zanotowany jedynie na poziomie 5 cm nad gruntem, nosi nazwę
 • Gdzie jest Przyprawy Co to jest izapach produktów spożywczych. Wykorzystuje się wtym celu różne części roślin przyprawowych wstanie naturalnym, po wysuszeniu lub po
 • Gdzie jest Naturalny Przyrost Co to jest izmarłych na danym terenie wokreślonym czasie. Podaje się ją wwartościach rzeczywistych lub wprzeliczeniu na 1000 mieszkańców wpromillach
 • Gdzie jest Rzeczywisty Przyrost Co to jest zmiana liczby ludzi na danym obszarze wokreślonym czasie po uwzględnieniu przyrostu naturalnego oraz bilansu migracji
 • Gdzie jest Pseudokras Co to jest wykazujących podobieństwo do form typowych dla krasu, ale wpowstaniu których rozpuszczająca działalność wody nie odgrywała istotnej roli
 • Gdzie jest Psychrometr Co to jest wilgotności powietrza; złożony zzestawu dwóch jednakowych termometrów, umieszczonych pionowo obok siebie w klatce meteorologicznej
 • Gdzie jest Pszenica Co to jest zach. iśrodk. Azji, będąca obok jęczmienia najstarszym zbożem chlebowym. Obecnie uprawa p. na ziarno (mąka, kasze) jest rozpowszechniona na
 • Gdzie jest Pt Co to jest platyna
 • Gdzie jest Zatoka Pucka Co to jest pomiędzy Płw. Helskim na pn. iPobrzeżem Kaszubskim na zach.; pow. 364 km2, głęb. do 54 m. Wody silnie zanieczyszczone; porty rybackie: Puck
 • Gdzie jest Ceny Pułap Co to jest organy władzy cena, której nie może przekroczyć cena sprzedaży danego dobra. Może przybierać postać ceny minimalnej lub ceny maksymalnej
 • Gdzie jest Puławy Co to jest lubelskim nad Wisłą, ok. 55 tys. mieszk. Wielkie zakłady azotowe, ponadto spożywcze, drzewne, materiałów budowlanych. Ośrodek naukowy - 5
 • Gdzie jest Rosy Punkt Co to jest temperatura punktu rosy
 • Gdzie jest Wiosennej Równonocy Punkt Co to jest Barana punkt
 • Gdzie jest Zamarzania Punkt Co to jest ulega przekształceniu wciało stałe. Przykładowe p. z. przy ciśnieniu atmosferycznym na poziomie morza to: dla wody słodkiej 0OC, wody
 • Gdzie jest Arenas Punta Co to jest miasto wpd. Chile nad Cieśn. Magellana, ok. 100 tys. mieszk.; przem. drzewny, spożywczy
 • Gdzie jest Purga Co to jest buran
 • Gdzie jest Pustynia Co to jest rozproszoną roślinnością pokrywającą mniej niż 10% powierzchni. Przyczyną powstania p. są bardzo małe inieregularne opady roczne (do 100
 • Gdzie jest Lodowa Pustynia Co to jest pozbawiony roślinności iniezamieszkany obszar wysokich szerokości geograficznych stale pokryty śniegiem i lodem
 • Gdzie jest Pustynnienie Co to jest charakterystycznych dla pustyni lub półpustyni na obszarach, wktórych nie występowały jeszcze wniedawnej przeszłości; zachodzi wwarunkach
 • Gdzie jest Klimat Pustynny Co to jest suchy klimat
 • Gdzie jest Tropikalna Puszcza Co to jest okołorównikowej, stanowiąca największe inajbogatsze lasy świata. Rośnie tu ogromna liczba gatunków roślin: drzew sięgających 50 m wys
 • Gdzie jest Wulkaniczny Pył Co to jest najdrobniejsze produkty erupcji wulkanicznych, owielkości ziaren poniżej 0,0625 mm
 • Gdzie jest Pyranometr Co to jest wielkości promieniowania rozproszonego, które dociera do ziemi zcałej półsfery niebieskiej wskutek rozpraszania promieni słonecznych przez
 • Gdzie jest Pyrheliometr Co to jest wielkości bezpośredniego promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi wpostaci wiązki promieni równoległych; powierzchnia

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie DEFINICJA Pyrheliometr, Pyranometr, Pył Wulkaniczny, Puszcza Tropikalna, Pustynny Klimat, Pustynnienie, Pustynia Lodowa, Pustynia, Purga, Punta Arenas, Punkt Zamarzania definicja.

Gdzie jest Znaczenie Pyrheliometr, Pyranometr, Pył Wulkaniczny, Puszcza wyjaśnienie.