Fyllit, Futa Dżalon, Funkcja

Fyllit, Futa Dżalon, Funkcja Miasta, Fumarola, Fudżijama, Furneaux, Fryzyjskie, Wyspy, Frontowe.

fyllit futa dżalon funkcja co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na F

 • Gdzie jest Keys Florida Co to jest ciąg wysepek koralowych na wsch. od krańca półwyspu Floryda. Ważny teren wypoczynku isportów wodnych
 • Gdzie jest Frunze Co to jest Biszkek
 • Gdzie jest Fabryka Co to jest duży zakład przemysłowy, wktórym produkcja odbywa się przy użyciu maszyn
 • Gdzie jest Skala Fahrenheita Co to jest odpowiada temperaturze zamarzania wody (0OC), a212OF temperaturze wrzenia wody (100OC); przeliczanie na skalę Celsjusza iodwrotnie: tF
 • Gdzie jest Fairbanks Co to jest 25 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu drzewnego irafineryjnego. Koniec autostrady Alaska Highway z Dawson Creek wKanadzie; park rozrywki
 • Gdzie jest Faktoria Co to jest traperstwo
 • Gdzie jest Fao Co to jest Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia iRolnictwa
 • Gdzie jest Oscylacyjne Fale Co to jest falowanie
 • Gdzie jest Sejsmiczne Fale Co to jest wskutek nagłych ruchów skorupy ziemskiej ( trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów) irozchodzące się we wnętrzu ipo powierzchni Ziemi
 • Gdzie jest Translacyjne Fale Co to jest falowanie
 • Gdzie jest Tsunami Fale Co to jest tsunami
 • Gdzie jest Faleza Co to jest klif
 • Gdzie jest Malwiny Falklandy Co to jest Atlantyckiego, wodległości 480 km na wsch. od wybrzeży Argentyny. Terytorium pod administracją Wielkiej Brytanii (sporne z Argentyną), pow
 • Gdzie jest Falochron Co to jest od otwartego morza. Rozbija fale nie dopuszczając ich do portu; zabezpiecza wten sposób port przed gwałtownym ruchem wody, utrudniającym
 • Gdzie jest Falowanie Co to jest zbiornika wodnego, zasadniczo zachodzący pod wpływem wiatru iwidoczny wpostaci przemiennego podnoszenia się iopadania powierzchni wody (Rys
 • Gdzie jest Fałd Co to jest polegający na wygięciu warstw pierwotnie płasko leżących irównoczesnym skróceniu powierzchni przez nie zajmowanej, ale bez przerwania ich
 • Gdzie jest Fałdowanie Co to jest synonim ruchów górotwórczych: określenie przedziałów czasu geologicznego, wktórym na znaczną skalę zachodziły deformacje tektoniczne
 • Gdzie jest Firn Co to jest ziarna lodowe powstające wskutek wielokrotnego topnienia izamarzania śniegu
 • Gdzie jest Farma Co to jest rolne wogólności. Za f. uważa się całość ziemi ibudynków należących do jednego gospodarstwa iokreśla się tak zarówno przedsiębiorstwo rolne
 • Gdzie jest Farvel Co to jest najbardziej na pd. wysunięty przylądek Grenlandii (na wyspie Egger); 59O45'N, 43O52'W
 • Gdzie jest Fatamorgana Co to jest miraż
 • Gdzie jest Faza Co to jest transgresją i regresją lądolodu o20-50 km, możliwy do rozpoznania na podstawie form strefy marginalnej icienkiego pokładu gliny zwałowej
 • Gdzie jest Górotwórcza Faza Co to jest orogeneza
 • Gdzie jest Fe Co to jest żelazo
 • Gdzie jest Rosyjska Federacja Co to jest Rosja
 • Gdzie jest Mikronezji Stany Federacyjne Co to jest bez wyspy Palau, wzach. części Pacyfiku (na wsch. od Filipin), pow. 0,7 tys. km2, 121 tys. mieszk. (1994), stolica Palikir. Państwo
 • Gdzie jest Fellach Co to jest głównie wEgipcie. F. egipscy są potomkami starożytnych Egipcjan, którzy zmieszali się z Arabami, przejmując ich język ireligię
 • Gdzie jest Kotlina Fergańska Co to jest tektonicznego wśrodk. Azji, na terytorium Uzbekistanu, Kirgistanu iTadżykistanu, pomiędzy górami Pamir na pd. iTien-szan na pn.; pow. ok
 • Gdzie jest Fen Co to jest schodzący na zawietrzną stronę łańcucha górskiego ( katabatyczne wiatry); powstaje podczas przemieszczania się niżu barycznego, gdy
 • Gdzie jest Feniks Co to jest lagunowych wysp we wsch. Mikronezji wśrodk. części O. Spokojnego; wchodzą wskład państwa Kiribati; pow. 28,6 km2. Największa wyspa - Kanton
 • Gdzie jest Fenologia Co to jest wświecie roślinnym izwierzęcym zachodzącymi pod wpływem przebiegu pogody wcyklu rocznym. Do zjawisk fenologicznych przykładowo należą
 • Gdzie jest Ferma Co to jest produkcyjna specjalizująca się wjednym, wybranym kierunku chowu zwierząt. F. ma określoną samodzielność, stałą wykwalifikowaną załogę
 • Gdzie jest Noronha De Fernando Co to jest Atlantyckim, wpobliżu równika, wodległości ok. 400 km od wybrzeży Ameryki Pd.; pow. ok. 15 km2; słabo zaludniona, eksploatacja soli
 • Gdzie jest Po Fernando Co to jest uwybrzeży Kamerunu, ok. 30 km od wybrzeży Afryki; pow. 2,1 tys. km2. Pochodzenie wulkaniczne, najwyższy szczyt - Santa Isabel (2850 m n.p.m
 • Gdzie jest Komórka Ferrela Co to jest systemów cyrkulacji atmosferycznej wszerokościach umiarkowanych iczęściowo podzwrotnikowych obydwu półkul; obejmuje podnoszenie powietrza
 • Gdzie jest Fidżi Co to jest Pacyfiku, pow. 18,3 tys. km2, 771 tys. mieszk. (1994), stolica Suva. Produkt narodowy brutto 4,0 tys. $/osobę (1994). Brak surowców
 • Gdzie jest Field Co to jest płaskowyży wysokogórskich wGórach Skandynawskich, położonych powyżej górnej granicy lasu, wnajwyższych partiach częściowo pokrytych
 • Gdzie jest Filadelfia Co to jest Pensylwania, ok.1,6 mln mieszk. (zespół miejski ok. 4,9 mln). Ośrodek przemysłowy, handlowy, naukowy ikulturalny; zakłady elektrotechniczne
 • Gdzie jest Filipiny Co to jest Archipelagu Filipińskiego wzach. części O. Spokojnego, pow. 300,0 tys. km2, 68,4 mln mieszk. (1995), ze stolicą wManilii. Produkt krajowy
 • Gdzie jest Finlandia Co to jest Półwyspu Skandynawskiego iMiędzymorza Fińsko--Karelskiego, pow. 338,1 tys. km2, 5,1 mln mieszk. (1995), ze stolicą wHelsinkach. Główne
 • Gdzie jest Zatoka Fińska Co to jest pomiędzy Finlandią, Rosją iEstonią. Wzimie całkowicie zamarzająca, zasolenie poniżej 6. Wzdłuż wybrzeża Finlandii liczne wyspy przybrzeżne
 • Gdzie jest Pojezierze Fińskie Co to jest pomiędzy dwoma ciągami wzgórz morenowych Salpausselk (na pd.) iSuomenselk (na pn.); zbudowana ze skał krystalicznych przykrytych utworami
 • Gdzie jest Fionia Co to jest ograniczona Wielkim Bełtem od wsch. iMałym Bełtem od zach., na terytorium Danii; pow. 3,5 tys. km2. Krajobraz nizinny, polodowcowy. Obszar
 • Gdzie jest Fiord Co to jest wobszarach niegdyś zlodowaconych ( zlodowacenie), powstała przez pogłębienie przez jęzory lodowcowe wcześniejszych dolin rzecznych
 • Gdzie jest Firenze Co to jest Florencja
 • Gdzie jest Firma Co to jest gospodarczego. Pojęcie wścisłym tego słowa znaczeniu należy łączyć z nazwą przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę handlową
 • Gdzie jest Pole Firnowe Co to jest obszar gromadzenia się iprzemiany śniegu w firn, lód firnowy i lód lodowcowy; miejsce tworzenia się lodowca
 • Gdzie jest Urbanistyczna Fizjografia Co to jest się badaniem ioceną terenów przeznaczonych na budowę osiedli, domów mieszkalnych ilokalizację zakładów przemysłowych. Obejmuje ekspertyzy z
 • Gdzie jest Flandria Co to jest Morzem Północnym, na terytorium Belgii, Holandii iFrancji. Obejmuje nizinny pas przybrzeżny oszer. ok. 50-60 km, wpn. części wielka wspólna
 • Gdzie jest Fleksura Co to jest polegający na ugięciu ławic na podobieństwo stopnia bez przerwania ich ciągłości (Rys. 20). F. mogą mieć genezę tektoniczną ( tektonika
 • Gdzie jest Flisz Co to jest powstająca wgłębokim zbiorniku morskim typu geosynkliny na początkowym etapie ruchów górotwórczych. Wtrakcie dalszych ruchów skały f
 • Gdzie jest Florencja Co to jest 450 tys. mieszk. (aglomeracja 1,2 mln). Ośrodek przemysłowy, handlowy, naukowy ikulturalny. Ważny ośrodek turystyczny: zabytkowe centrum
 • Gdzie jest Flores Co to jest Sundajskich, na pd. od Celebes; pow. 15 tys. km2; górzysta z licznymi wulkanami (Ineri, 2245 m n.p.m.); pokryta sawannami irzadkimi lasami
 • Gdzie jest Floryda Co to jest między Zat. Meksykańską aO. Atlantyckim. Pow. 110 tys. km2; dł. 650 km; szer. do 150 km. Zbudowany głównie z trzeciorzędowych wapieni oraz
 • Gdzie jest Cieśnina Florydzka Co to jest aKubą, łącząca Zat. Meksykańską z O. Atlantyckim; szer. 80 km, głęb. do 1800 m. Z Zat. Meksykańskiej wypływa przez C. F. silny Prąd
 • Gdzie jest Flota Co to jest ogół okrętów lub statków danego państwa. Rozróżnia się f. wojenną, handlową irybacką
 • Gdzie jest Fluwialny Co to jest osadów iform rzeźby terenu, mających związek z działalnością wód rzek ipotoków. Przykładami zjawisk f. są erozja i akumulacja w korytach
 • Gdzie jest Fluwioglacjalny Co to jest zjawisk iform rzeźby terenu, mających związek z działalnością wód płynących wewnątrz lodowca lub lądolodu iwypływających z nich na
 • Gdzie jest Foliacja Co to jest polegająca na ułożeniu płaskich iwydłużonych minerałów wrównoległych do siebie warstewkach. F. powstaje przez deformację skały pierwotnej
 • Gdzie jest Folwark Co to jest duże gospodarstwo rolne, będące własnością prywatną, bądź wydzieloną częścią majątku obszarniczego
 • Gdzie jest Fongafale Co to jest stolica Tonga, ok. 3 tys. mieszk
 • Gdzie jest Roślinna Formacja Co to jest obejmuje zbiorowiska roślinne opodobnych wymaganiach, wyglądzie iformach życiowych. Przykłady f. r. to torfowisko, sawanna, ale też np
 • Gdzie jest France De Fort Co to jest ośrodek administracyjny, handlowy iturystyczny; port. Zabytkowy fort Saint-Louis (XVIII w.), budynki kolonialne (XVII-XIX w
 • Gdzie jest Fosforyty Co to jest składająca się głównie z fosforanów wapnia, spokrewnionych z apatytem. F. oniskim procencie fosforanów są mielone na nawóz mineralny zwany
 • Gdzie jest Fotogrametria Co to jest określaniem położenia, kształtu iwielkości obiektów na podstawie zdjęć fotograficznych naziemnych, lotniczych lub satelitarnych
 • Gdzie jest Fotointerpretacja Co to jest zjawisk z obrazu fotograficznego na podstawie znanych właściwości iwspółzależności. Stwarza duże możliwości przy analizie takich zagadnień
 • Gdzie jest Fotometeory Co to jest obejmująca różnorodne przejawy efektów świetlnych występujących watmosferze wskutek ugięcia, odbicia, interferencji lub rozproszenia
 • Gdzie jest Djalon Fouta Co to jest Futa Dżalon
 • Gdzie jest Fracht Co to jest przewoźnikowi morskiemu za transport towarów statkiem z jednego portu do drugiego. Fracht jest płatny przeważnie po przybyciu statku do
 • Gdzie jest Frachtowiec Co to jest fracht
 • Gdzie jest Frakcja Co to jest osadowych okruchowych, odnoszący się do grupy ziaren ookreślonej wielkości. Zwykle wydziela się cztery podstawowe f.: żwirową ( żwir
 • Gdzie jest Francja Co to jest km2, 58,0 mln mieszk. (1995), ze stolicą wParyżu. Główne krainy geograficzne to Nizina Francuska, Masyw Centralny na pd., Alpy wpd.-wsch
 • Gdzie jest Frankfurt Co to jest 90 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu metalowego, elektronicznego, materiałów budowlanych, spożywczego; port rzeczny. Od 1992 siedziba
 • Gdzie jest Menem Nad Frankfurt Co to jest konurbacji Frankfurt-Wiesbaden- -Darmstadt, ok. 600 tys. mieszk., wielki ośrodek przemysłowy (chemiczny, elektrotechniczny, maszynowy
 • Gdzie jest Wyżyna Frankońska Co to jest Średniogórza Niemieckiego, pomiędzy doliną Dunaju na pd. ipasmem Lasu Frankońskiego na pn.; wys. do 689 m n.p.m. Zbudowana głównie z
 • Gdzie jest Freetown Co to jest ok. 500 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu rafineryjnego, spożywczego, stoczniowego, szlifiernia diamentów. Najstarszy uniwersytet Afryki Zach
 • Gdzie jest Frombork Co to jest wwoj. elbląskim, ok. 3 tys. mieszk. Ośrodek rybołówstwa iturystyki wodnej. Zabytkowa zabudowa wzgórza katedralnego uznana za pomnik
 • Gdzie jest Atmosferyczny Front Co to jest powierzchnia oddzielająca dwie masy powietrza oodmiennych właściwościach meteorologicznych, z których najważniejszą jest temperatura; na f
 • Gdzie jest Ciepły Front Co to jest między nasuwającą się ciepłą masą powietrza austępującą wtym samym kierunku masą powietrza chłodniejszego (Rys. 46). Powietrze ciepłe
 • Gdzie jest Okluzji Front Co to jest z połączenia frontu ciepłego z doganiającym go frontem zimnym; charakter zachmurzenia iwystępujące zjawiska atmosferyczne są także
 • Gdzie jest Zimny Front Co to jest atmosferycznych; powierzchnia graniczna w niżu barycznym między nasuwającą się masą powietrza zimnego awolniej ustępującym powietrzem
 • Gdzie jest Opady Frontalne Co to jest frontowych chmur ciągnących się wzdłuż frontów atmosferycznych wumiarkowanych iwyższych szerokościach geograficznych; przy przejściu frontu
 • Gdzie jest Chmury Frontowe Co to jest frontalnych iprzemieszczające się wraz z nimi, tworzą charakterystyczne systemy chmur frontu ciepłego ( cirrostratus, altostratus
 • Gdzie jest Wyspy Fryzyjskie Co to jest części M. Północnego odł. ok. 250 km; administracyjnie należą do Niemiec, Holandii iwe fragmencie do Danii; dzielą się na W
 • Gdzie jest Furneaux Co to jest wybrzeży Australii, wCieśninie Bassa, pomiędzy Australią aTasmanią. Pow. 2, 4 tys. km2; na największej wyspie Flinders znajduje się
 • Gdzie jest Fudżijama Co to jest najwyższy szczyt Japonii (3776 m n.p.m.). Ostatnia erupcja w1707, wierzchołek stale pokryty śniegiem. Często odwiedzany przez turystów
 • Gdzie jest Fumarola Co to jest Miejsce wydobywania się, niekiedy wformie wyrzutu, gazów wulkanicznych ipary wodnej otemperaturze powyżej 200OC. F. są typowe dla obszarów
 • Gdzie jest Miasta Funkcja Co to jest wobec mieszkańców iprzyjezdnych: f. m. mieszkalna, przemysłowa, oświatowa, handlowa, turystyczna, religijna, komunikacyjna, zdrowotna
 • Gdzie jest Dżalon Futa Co to jest terytorium Gwinei; najwyższy szczyt Tamgu (1538 m n.p.m.). Zbudowany z paleozoicznych skał magmowych ipiaskowców; wznosi się stromo nad
 • Gdzie jest Fyllit Co to jest najczęściej przez przeobrażenie drobnookruchowych skał osadowych, np. łupków ilastych, mułowców lub margli. Charakteryzuje się szarą lub

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Fyllit, Futa Dżalon, Funkcja Miasta, Fumarola, Fudżijama, Furneaux, Fryzyjskie, Wyspy, Frontowe Chmury, Frontalne Opady, Front Zimny, Front Okluzji, Front definicja.

Gdzie jest Fyllit, Futa Dżalon, Funkcja Miasta, Fumarola, Fudżijama wyjaśnienie.