Azymut, Azowskie, Morze

Azymut, Azowskie, Morze, Azotox, Azot, Azory, Azorski, Wyż, Azja Środkowa, Azja Mniejsza, Azja.

azymut azowskie morze azotox co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na A

 • Gdzie jest adret Co to jest dosłoneczny stok
 • Gdzie jest akcyza Co to jest podatek akcyzowy
 • Gdzie jest Alborz Co to jest Elbrus
 • Gdzie jest An-Nafud Co to jest Nefud
 • Gdzie jest Andorra la Vella Co to jest Andora
 • Gdzie jest antarktyczny, klimat Co to jest klimatyczne strefy (strefa antarktyczna
 • Gdzie jest Apia Co to jest stolica Samoa Zach., ok. 34 tys. mieszk
 • Gdzie jest arydalny Co to jest aridalny
 • Gdzie jest alpidy Co to jest orogeneza alpejska
 • Gdzie jest Abu Zabi Co to jest Arabskich iemiratu A. Z., ok. 360 tys. mieszk.; ośrodek rejonu wydobycia ropy naftowej; port morski ilotniczy
 • Gdzie jest Abudża Co to jest stolica Nigerii, ok. 300 tys. mieszk.; ośrodek administracyjny ihandlowy
 • Gdzie jest Aden Co to jest Indyjskiego, na stożku wygasłego wulkanu, ok. 400 tys. mieszk. Ośrodek przerobu ropy naftowej, port morski ilotniczy. Liczne zabytki
 • Gdzie jest Abidżan Co to jest Słoniowej, nad Zat. Gwinejską, zespół miejski ok. 2 mln mieszk. Ośrodek przemysłowy, komunikacyjny, naukowy iturystyczny. Mimo
 • Gdzie jest Aachen Co to jest Akwizgran
 • Gdzie jest Aalborg Co to jest mieszk. Ośrodek administracyjny iprzemysłowy, największe cementownie wkraju. Kamienny Dom z1642 r. to najpiękniejsza renesansowa kamienica
 • Gdzie jest Abchazja Co to jest Morza Czarnego. Posiada status republiki autonomicznej; stolica Suchumi. Pow. 8,6 tys. km2; ok. 550 tys. mieszk. Kraj górzysty (najwyższy
 • Gdzie jest Aberdeen Co to jest 200 tys. mieszk. Port rybacki, ośrodek przemysłowy, handlowy, komunikacyjny, naukowy iturystyczny; centrum obsługi wydobycia ropy naftowej
 • Gdzie jest Adeńska, Zatoka Co to jest zatoka M. Arabskiego, między półwyspami Arabskim aSomalijskim; głęb. maks. 3328 m; port Aden
 • Gdzie jest Abisyńska, Wyżyna Co to jest terytorium Etiopii iErytrei, oddzielony głębokim rowem tektonicznym od sąsiedniej Wyż. Somalijskiej. Urozmaicona budowa geologiczna, na
 • Gdzie jest ablacja Co to jest lodowcowego lub pływającego wskutek topnienia lub sublimacji. A. może zachodzić pod wpływem różnorodnych czynników: insolacji, wysokiej
 • Gdzie jest abrazja Co to jest ipojedynczych okruchów wskutek tarcia iwzajemnych uderzeń osiebie wtrakcie transportu przez wodę płynącą, wiatr lub poruszający się lód
 • Gdzie jest Abruzja Co to jest Adriatyckim; pow. 11 tys. km2. Krajobraz wwiększości górzysty, znajduje się tu m.in. najwyższy szczyt Apeninów Corno Grande (2912 m n.p.m
 • Gdzie jest absolutne maksimum Co to jest ekstrema elementów meteorologicznych
 • Gdzie jest absolutne minimum Co to jest ekstrema elementów meteorologicznych
 • Gdzie jest abysalna, strefa Co to jest niskiej temperaturze wody, niewielkich dostawach materiału skalnego iorganicznego zlądu, ubogim irozproszonym życiu organicznym
 • Gdzie jest Aconcagua Co to jest p.m.), wAndach na terenie Argentyny; zbudowany ze skał krystalicznych, głównie andezytów, tworzy zwarty masyw pokryty wiecznym śniegiem
 • Gdzie jest Adamawa Co to jest lekkim łukiem od Zat. Gwinejskiej wgłąb kontynentu; wys. do 3008 m n.p.m.; oddziela niższe wyżyny Dolnej Gwinei na pd. iGórnej Gwinei na
 • Gdzie jest Addis Abeba Co to jest Największy ośrodek gospodarczy inaukowo-kulturalny kraju; zakłady przemysłu spożywczego, włókienniczego, maszynowego ihutniczego. Pałace
 • Gdzie jest Adelaide Co to jest stolica stanu Australia Południowa, ok. 1 mln mieszk. Ośrodek przemysłowy inaukowo-kulturalny, węzeł komunikacyjny; nowoczesne centrum
 • Gdzie jest agawa Co to jest gromadząca wzgrubiałych pędach wodę na okres suszy. Uprawiana na włókno (agawa sizalska) lub jako roślina ozdobna. Główny obszar
 • Gdzie jest aglomeracja Co to jest hierarchia sieci osadniczej Polski
 • Gdzie jest adiabatyczne procesy Co to jest powietrza poddawanej zmianom ciśnienia atmosferycznego, zachodzące bez wymiany ciepła zotoczeniem tej porcji; opisują zmiany temperatury
 • Gdzie jest Admiralicji, Wyspy Co to jest Archipelagu Bismarcka; pow. 2,1 tys. km2 i18 tys. mieszk.; największa wyspa - Manus; uprawa palmy kokosowej, sagowej, drzewa chlebowego
 • Gdzie jest Adriatyckie, Morze Co to jest Apenińskim na zach. iPłw. Bałkańskim na wsch.; pow. ok. 140 tys. km2, głęb. do 1400 m, temp. wody wlecie ok. 25C. Połączenie zgłównym
 • Gdzie jest adwekcja Co to jest ookreślonych cechach, takich jak temperatura, gradient stanu, wilgotność; kierunek iintensywność tego napływu wynikają zprzebiegu ikształtu
 • Gdzie jest Adyga Co to jest dorzecza 12 tys. km2. Źródła wAlpach, niżej płynie przez Dolomity iNiz. Padańską, ujście do M. Adriatyckiego niedaleko Wenecji. Wgórnym
 • Gdzie jest aeracji, strefa Co to jest warstwa gruntu, wktórej tylko część porów zajęta jest przez wodę higroskopijną, błonkowatą, kapilarną, zawieszoną
 • Gdzie jest aeroenergetyka Co to jest energetyka wiatrowa
 • Gdzie jest aerologia Co to jest ponad warstwą bezpośrednio przy powierzchni Ziemi, awięc tej jej części, której badania nie mogą być prowadzone bezpośrednio przez stacje
 • Gdzie jest aeronomia Co to jest dział meteorologii zajmujący się wyższymi warstwami atmosfery od wysokości około 50 km do górnej granicy atmosfery
 • Gdzie jest Akwizgran Co to jest mieszk. Ośrodek administracyjny, przemysłowy iturystyczno-uzdrowiskowy (cieplice siarkowe otemp. 74oC). Rzymskie Aquae Granni, jeden
 • Gdzie jest alabaster Co to jest gips
 • Gdzie jest aglomeracja monocentryczna Co to jest np. przez dojazdy do pracy lub szkół, powiązania kooperacyjne firm), zktórych jedno jest wyraźnie dominujące. Np. a. warszawska, paryska
 • Gdzie jest aerozole Co to jest pyłu isoli morskiej wfazie stałej lub ciekłej, awobszarach miejsko-przemysłowych także związków węgla, ołowiu iglinu wyemitowanych do
 • Gdzie jest Afar Co to jest Afryce między Wyż. Abisyńską iSomalijską; fragment wielkiej śródkontynentalnej strefy ryftowej. Najniższe partie leżą wdepresji: jez. Asale
 • Gdzie jest Afganistan Co to jest Azji, pow. 652,1 tys. km2, 22,5mln mieszk. (1994), ze stolicą wKabulu. Główne krainy geograficzne to Wyżyna Irańska iHindukusz. Produkt
 • Gdzie jest Afryka Co to jest świata, rozciągający się po obu stronach równika; pow. 30,3 mln km2. Jest wyjątkowo zwarty; linia brzegowa bardzo słabo rozwinięta, wyspy
 • Gdzie jest Ag Co to jest srebro
 • Gdzie jest Agades Co to jest miasto wNigrze przy skrzyżowaniu szlaków karawan, ok. 50 tys. mieszk.; eksploatacja soli, uprawa zbóż idaktyli
 • Gdzie jest Agania Co to jest stolica Guam, 1 tys. mieszk.; port, lotnisko, siedziba Mikronezyjskiej Rady Turystyki Regionalnej
 • Gdzie jest aglomeracja policentryczna Co to jest konurbacja
 • Gdzie jest agradacja Co to jest wskutek pionowego przyrostu osadów ( akumulacja) wśrodowisku rzecznym lub morskim. A. wdolinie rzecznej jest rezultatem niezdolności rzeki
 • Gdzie jest agrocenoza Co to jest polu, ukształtowany wwyniku działalności gospodarczej człowieka wokreślonym środowisku upraw rolniczych. Tworzenie a. ma na celu uzyskanie
 • Gdzie jest agroklimat Co to jest lub obszaru przebieg warunków pogodowych, określonych na podstawie wieloletnich obserwacji meteorologicznych, oceniany zpunktu widzenia ich
 • Gdzie jest agroklimatologia Co to jest klimatu, które są istotne dla gospodarki rolnej, np. temperaturą gleby, suszami, promieniowaniem fotosyntetycznie aktywnym itp
 • Gdzie jest agrotechnika Co to jest przy uprawie roli iroślin wcelu uzyskania obfitych plonów wysokiej jakości; (2) nazwa dyscypliny naukowej zajmującej się tymi zagadnieniami
 • Gdzie jest Agulhas Co to jest Igielny, Przylądek
 • Gdzie jest Ahaggar Co to jest terytorium Algierii; wys. do 3003 m n.p.m. Geologicznie stanowi tarczę na platformie afrykańskiej, zbudowaną złupków krystalicznych
 • Gdzie jest Ahmadabad Co to jest mieszk. Centrum przemysłu bawełnianego, 2 uniwersytety, ośrodek turystyczny: budowle muzułmańskie zXV iXVI w. - meczety, grobowce; Muzeum
 • Gdzie jest Ahwaz Co to jest Iranie, ok. 500 tys. mieszk.; centrum regionu wydobycia ropy naftowej, zakłady przemysłu hutniczego, spożywczego, włókienniczego
 • Gdzie jest Air Co to jest Sahary; wys. do 1988 m n.p.m. Zbudowana ze skał prekambryjskich zmłodszymi przebiciami wulkanicznymi; gęsta sieć wadi; roślinność pustynna
 • Gdzie jest Ajaccio Co to jest mieszk. Ośrodek administracyjny, handlowy, turystyczny (około połowa przyjezdnych na wyspę zatrzymuje się wA.); cytadela, barokowe kościoły
 • Gdzie jest Akaba Co to jest Azji, oddzielająca Płw. Synaj (zach.) iPłw. Arabski (wsch.), powstała na linii ryftu tektonicznego; dł. ok. 180 km, szer. 12-30 km, głęb
 • Gdzie jest akcja Co to jest jego właściciela wkapitale spółki akcyjnej. Właściciel a. posiada prawo do dywidendy, czyli udziału wrocznym zysku spółki akcyjnej
 • Gdzie jest aklimatyzacja Co to jest zmienionych warunków klimatycznych, zwykle związany ze zmianą wysokości n.p.m. lub temperatur ekstremalnych; na ogół wiąże się ze
 • Gdzie jest akr Co to jest wkrajach anglosaskich, 1akr=ok.0,4ha. Pierwotnie obszar, który wciągu dnia można było zaorać parą wołów
 • Gdzie jest Akra Co to jest ok. 950 tys. mieszk. (aglomeracja 1,6 mln). Centrum przemysłowe, handlowe, naukowe ikulturalne kraju; zakłady przemysłu spożywczego
 • Gdzie jest akratopega Co to jest woda zmineralizowana
 • Gdzie jest aktualizm geologiczny Co to jest oZiemi, zakładająca, że wprzeszłości geologicznej działały te same procesy, co obecnie, iprowadziły do powstania takich samych form
 • Gdzie jest aktynometr Co to jest bezpośredniego promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi wpostaci wiązki promieni równoległych; powierzchnia czynna
 • Gdzie jest aktynometria Co to jest dział meteorologii zajmujący się pomiarami promieniowania słonecznego idługofalowego promieniowania cieplnego powierzchni Ziemi iatmosfery
 • Gdzie jest akumulacja Co to jest gromadzenie się osadów na powierzchni Ziemi ina dnach zbiorników morskich ioceanicznych. Przeciwieństwem a. jest denudacja. (2) W
 • Gdzie jest akwakultura Co to jest głównie jadalnych, oraz wiedza naukowa ztego zakresu. Hodowlą objęte są ryby, ostrygi, perłopławy, krewetki, raki oraz wmniejszym stopniu
 • Gdzie jest Akwitania Co to jest nad Zat. Biskajską, pomiędzy Pirenejami iMasywem Centralnym; pow. 41 tys. km2. Krajobraz nizinny ipodgórski, gł. rzeka Garonna. Region
 • Gdzie jest Akwitański, Basen Co to jest Pirenejami iMasywem Centralnym. Zbudowana głównie ze skał osadowych mezozoiczno-trzeciorzędowych; upodnóża Pirenejów potężne stożki
 • Gdzie jest Asuncion Co to jest centrum gospodarcze ikulturalno-naukowe kraju, węzeł komunikacyjny. Miasto nowoczesne, ponieważ stare budynki zostały zniszczone wczasie
 • Gdzie jest Alandzkie, Wyspy Co to jest Bałtyckiego, zamykający Zat.Botnicką; administracyjnie należący do Finlandii, zamieszkały gł. przez ludność szwedzką, posiada status
 • Gdzie jest Amman Co to jest 3 mln mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju. Liczne zabytki rzymskie, hellenistyczne iarabskie
 • Gdzie jest amorficzna mapa Co to jest mapa, na której wielkość pokazywanych obszarów zależy od wielkości przedstawianej cechy (Rys. 2
 • Gdzie jest Alaska Co to jest między M. Beringa aO. Atlantyckim, wąski, dł. 804 km, pow. ok. 45 tys. km2, wys. do 2505 m n.p.m. Wpd. części ciągną się wulkaniczne G
 • Gdzie jest Alaskański, Prąd Co to jest płynący ku pn.-zach. izach. wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Pn., stanowi pn. odgałęzienie Prądu Północnopacyficznego; odpowiednik Prądu
 • Gdzie jest Albania Co to jest Bałkańskim, pow. 28,7 tys. km2, 3,4 mln mieszk. (1994), ze stolicą wTiranie. Najuboższy kraj kontynentu zproduktem narodowym brutto 340 $
 • Gdzie jest albedo Co to jest natężenia promieniowania odbitego do promieniowania padającego; ilustruje zdolność powierzchni naturalnych i sztucznych do odbijania
 • Gdzie jest albedomierz Co to jest wielkości odbitego od powierzchni Ziemi promieniowania słonecznego; pozwala na wyznaczenie albedo różnych rodzajów podłoża. Składa się
 • Gdzie jest Alberta, Jezioro Co to jest granicy Ugandy iKonga-Zairu, położone wrowie tektonicznym na wys. 620 m n.p.m., ustóp G. Błękitnych; pow. ok. 5350 km2, dł. ok. 150 km
 • Gdzie jest Aleksandria Co to jest Śródziemnym; ok. 3,5 mln mieszk. Ośrodek przemysłowy, handlowy, komunikacyjny inaukowy; zakłady hutnicze, petrochemiczne, włókiennicze
 • Gdzie jest Aleppo Co to jest Halab
 • Gdzie jest Aletsch Co to jest terytorium Szwajcarii. Dł. 24 km, pow. 85 km2, wysokość pola firnowego - 2780 m n.p.m. Daje początek rzece Massa - dopływowi Rodanu
 • Gdzie jest alonż Co to jest część mapy w atlasie, która zpowodu dużego rozmiaru jest zginana iskładana do jego formatu
 • Gdzie jest Aleuty Co to jest M. Beringa od O. Spokojnego; część stanu Alaska (USA) opow. 37,8 tys. km2; ok. 1300 mieszkańców - Eskimosi, Rosjanie; największe wyspy
 • Gdzie jest Algier Co to jest Śródziemnym; ok.1,7 mln mieszk. (aglomeracja 2,7 mln). Ośrodek administracyjny, przemysłowy, komunikacyjny inaukowo-kulturalny kraju
 • Gdzie jest Algieria Co to jest 28,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wAlgierze. Główne krainy geograficzne to góry Atlas, Sahara imasyw Ahaggar. Produkt narodowy brutto 3
 • Gdzie jest Alicante Co to jest wybrzeżu Costa Blanca M. Śródziemnego; jedno znajcieplejszych miejsc wHiszpanii ośredniej rocznej temp. ok. 18oC; 250 tys. mieszk. Ośrodek
 • Gdzie jest Alice Springs Co to jest mieszk., ośrodek handlowy, komunikacyjny, turystyczny. Siedziba Royal Flying Doctor Service - lotniczego pogotowia ratunkowego, iszkoły
 • Gdzie jest alimentacyjne, rośliny Co to jest rośliny spożywane przez człowieka
 • Gdzie jest allochtoniczny Co to jest tektonice i sedymentologii na określenie elementów wchodzących wskład osadu lub struktury, obcych względem miejsca ich powstania
 • Gdzie jest Alofi Co to jest stolica Niue, ok. 700 mieszk
 • Gdzie jest Alpy Co to jest góry na kontynencie (Mont Blanc - 4807 m n.p.m.); ciągną się łukiem od M. Śródziemnego na pd.-zach. po dolinę Dunaju wokolicach Wiednia na
 • Gdzie jest Alpy Australijskie Co to jest Wododziałowych, położona wpd.-wsch. Australii; wys. do 2228 m n.p.m. (Góra Kościuszki). Zbudowane zgranitów, łupków, kwarcytów iwapieni
 • Gdzie jest Alpy Nowozelandzkie Co to jest ok. 450 km. Ciągnie się przeważnie wzdłuż zach. wybrzeży Wyspy Południowej; zbudowany zpaleozoicznych imezozoicznych łupków, szarogłazów
 • Gdzie jest Altamira Co to jest Hiszpania), odkryta w1879 r., słynna zpowodu unikatowych malowideł naskalnych zepoki paleolitu, przedstawiających głównie wizerunki
 • Gdzie jest alternatywne źródła energii Co to jest konwencjonalnych. Cechą charakterystyczną jest ich odnawialność. Zaliczamy tutaj energetykę słoneczną, energetyką wiatrową, energetykę
 • Gdzie jest altimetr Co to jest nad poziom morza za pomocą znanej zależności tempa spadku ciśnienia zwysokością (przeciętnie 1 hPa na 8 m, przy czym występują różnice
 • Gdzie jest altocumulus Co to jest symbol: Ac), zbudowany zkropelek wody, rzadziej zmieszaniny kropelek ikryształków lodu; widoczny wformie średniej wielkości skupisk
 • Gdzie jest altostratus Co to jest symbol: As), zbudowany zmieszaniny kropelek wody ikryształków lodu, rzadziej wyłącznie zkropelek; widoczny wformie szarawej lub
 • Gdzie jest Altun Shan Co to jest Ałtyn-Tag
 • Gdzie jest Alzacja Co to jest przy granicy zNiemcami, pomiędzy pasmem Wogezów adoliną Renu; pow. 8,3 tys. km2. Krajobraz górski wWogezach, nizinny nad Renem. Obszar
 • Gdzie jest Al-Ujun Co to jest stolica Sahary Zachodniej, ok. 60 tys. mieszk
 • Gdzie jest aluminium Co to jest aluminium są popularnym materiałem wykorzystywanym wprzemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, okrętowym, chemicznym, spożywczym oraz
 • Gdzie jest aluwium Co to jest określenie osadów rzecznych. (2) dawny termin stratygraficzny ( stratygrafia) określający najmłodsze osady wśrodowisku lądowym, powstałe po
 • Gdzie jest ałas Co to jest obszarach objętych wieloletnią zmarzliną, wstrefie tajgi i tundry, powstałe wwyniku wytopienia się lodów gruntowych. Pojedyncze a. mają do
 • Gdzie jest Ałdan Co to jest Federacji Rosyjskiej, najdłuższy prawy dopływ Leny; dł. prawie 2300 km, pow. dorzecza ok. 730 tys. km2. Źródła wPasmie Stanowym, ujście
 • Gdzie jest Ałma Ata Co to jest centrum przemysłowe inaukowo-kulturalne kraju. Zakłady przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, włókienniczego ispożywczego
 • Gdzie jest Ałtaj Co to jest terytorium Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu, Mongolii iChin; dł. ok. 2000 km, najwyższy szczyt Biełucha wFederacji Rosyjskiej (4506 m n.p
 • Gdzie jest Ałtyn-Tag Co to jest ramię gór Kunlun, wznoszące się nad Kotliną Tarymską; dł. ok. 700 km, wys. do 6161 m n.p.m. Zbudowane ze skał paleozoicznych, gł
 • Gdzie jest amplituda Co to jest parametru meteorologicznego albo hydrologicznego (np. temperatury powietrza, stanów wody) wciągu pewnego okresu, najczęściej doby lub roku
 • Gdzie jest Amazonka Co to jest 6440 km wraz zMaraňón - druga co do długości rzeka na świecie; pow. dorzecza 7,2 mln km2 - największa na świecie oraz najzasobniejsza
 • Gdzie jest amortyzacja Co to jest trwałych, wyrażana sumą pieniędzy niezbędnych do utrzymania ich sprawności technicznej wdalszej eksploatacji oraz do odtworzenia tych
 • Gdzie jest Amazonki, Nizina Co to jest zajmująca 3/4 dorzecza Amazonki wpn. części Ameryki Pd.; pow. 5 mln km2, wys. 30-100 m n.p.m. Zajmuje wielką nieckę wypełnianą osadami od
 • Gdzie jest Ameryka Łacińska Co to jest położone na południe od Stanów Zjednoczonych, tzn. pd. część Ameryki Północnej (Amerykę Centralną zMeksykiem iAntylami) iAmerykę Południową
 • Gdzie jest Ameryka Południowa Co to jest stronach równika, między O. Spokojnym iO. Atlantyckim, pow. bez Ameryki Środkowej ok. 17,6 mln. km2. Linia brzegowa słabo rozwinięta
 • Gdzie jest Ameryka Północna Co to jest Przesmykiem Panamskim zAmeryką Południową. Powierzchnia kontynentu wraz zAmeryką Środkową, Archipelagiem Arktycznym iGrenlandią liczy 24,3
 • Gdzie jest amfibolit Co to jest najczęściej przez przeobrażenie zasadowych iobojętnych skał magmowych iniektórych skał osadowych, np. tufów lub margli. Charakteryzuje się
 • Gdzie jest Amiranty Co to jest grupa ok. 150 koralowych wysepek na O. Indyjskim, wchodzących wskład państwa Seszele; pow. 10,3 km2; uprawa palmy kokosowej, rybołówstwo
 • Gdzie jest Amritsar Co to jest Pendżab; ok. 600 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu włókienniczego ispożywczego oraz handlu. Centrum kultowe sikhów: wZłotej Świątyni znajduje
 • Gdzie jest Amsterdam Co to jest tys. mieszk. (aglomeracja 1,1 mln); port połączony kanałem zMorzem Północnym. A. leży na ok. 100 wyspach połączonych przez 1000 mostów
 • Gdzie jest Amu-daria Co to jest Uzbekistanu iTurkmenistanu. Powstaje zpołączenia dwóch rzek górskich Pamiru: Piandżu iWachszu; łączna dł. Piandżu iA.-d. ok. 2500 km
 • Gdzie jest Amur Co to jest Federacji Rosyjskiej, Chin iMongolii, wdolnym biegu tworzy granicę Federacji Ros. iChin; uchodzi do Morza Ochockiego. Dł. od źródeł
 • Gdzie jest anabatyczny, wiatr Co to jest skierowaną wgórę, obserwowany jest jako ruch powietrza odbywający się wzdłuż powierzchni Ziemi wgórę form rzeźby terenu; do w. a. należy
 • Gdzie jest Anadyr Co to jest Federacji Rosyjskiej; dł. 1150 km, pow. dorzecza ok. 200 tys. km2. Źródła na Płaskowyżu Anadyrskim, wdolnym biegu charakter nizinny, ujście
 • Gdzie jest analiza pyłkowa Co to jest wrekonstrukcji środowisk kopalnych przez identyfikację iokreślenie częstości występowania ziaren pyłków roślin, zachowanych wosadach
 • Gdzie jest anastomozowanie Co to jest rzeka anastomozująca
 • Gdzie jest Anatolia Co to jest hist. określenie Azji Mniejszej, obecnie używane wodniesieniu do całej azjatyckiej części Turcji
 • Gdzie jest Anatolijska, Wyżyna Co to jest Taurus na pd. iG. Pontyjskimi na pn., na wys. 1000-1500 m n.p.m. Zbudowana ze skał paleozoicznych, przykrytych trzeciorzędowymi osadami
 • Gdzie jest Aszgabad Co to jest mieszk.; główny ośrodek przemysłowy inaukowy kraju. Zakłady maszynowe, włókiennicze ispożywcze. WMuzeum Sztuki dywan opow. 193,5 m2
 • Gdzie jest Ankara Co to jest ośrodek przemysłowy inaukowy. Zabytki rzymskie, bizantyńska cytadela, meczety seldżuckie iosmańskie (XIII-XVIII w.); Muzeum Starożytnych
 • Gdzie jest Anchorage Co to jest miasto wUSA nad Oceanem Spokojnym, największe na Alasce, ok. 200 tys. mieszk.; ośrodek naukowy ihandlowy; port
 • Gdzie jest Andaluzja Co to jest 87 tys. km2; 6,9 mln mieszk. Wjej skład wchodzą dwa kontrastowe obszary: Góry Betyckie na pd. iNizina Andaluzyjska na pn., przechodząca
 • Gdzie jest Andamany Co to jest między Zat. Bengalską iM. Andamańskim; wchodzą wskład terytorium związkowego Andamany iNikobary, będącego częścią Indii; największe wyspy
 • Gdzie jest Andamańskie, Morze Co to jest Indochińskim aAndamanami, Nikobarami iSumatrą; pow. ok. 600 tys. km2, głęb. maks. 4200 m, zasolenie 20-32,5; do M. A. uchodzą Irawadi
 • Gdzie jest andezyt Co to jest subwulkaniczna, będąca wylewnym odpowiednikiem diorytu. Charakteryzuje się szarą lub ciemnoszarą barwą, posiada strukturę porfirową
 • Gdzie jest Andora Co to jest Europie, na obszarze Pirenejów, pow. 453 km2, 66 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wAndorze (Andorra la Vella). Produkt narodowy brutto 14
 • Gdzie jest Andy Co to jest rozciągające się wzdłuż całego kontynentu nad O. Spokojnym; dł. ponad 9000 km, szer. 200-800 km; najwyższy szczyt Aconcagua (6960 m n.p.m
 • Gdzie jest anekumena Co to jest przyrodniczych (np. klimatycznych, ukształtowania terenu) albo zakazów administracyjnych (np. tereny wojskowe, chronione
 • Gdzie jest anemograf Co to jest przyrząd meteorologiczny do rejestracji prędkości lub kierunku wiatru; taśma zzapisem pochodzącym ztego przyrządu to anemogram
 • Gdzie jest Antarktyda Co to jest się wokół bieguna południowego, opow. 14 mln km2 (łącznie zlodowcami szelfowymi). Zajmuje centralną część Antarktyki; otoczona wodami O
 • Gdzie jest Anguilla Co to jest wAmeryce Środkowej naMałych Antylach, 96km2, 8 tys. mieszk. (1994), zośrodkiem administracyjnym wTheValley. Produkt narodowy brutto 7 tys
 • Gdzie jest anemometr Co to jest prędkości lub kierunku wiatru. Pomiar kierunku wiatru wykonywany jest zazwyczaj za pomocą steru umieszczonego na pionowej osi, wskazującego
 • Gdzie jest aneroid Co to jest wielkości ciśnienia atmosferycznego. Składa się zpłaskiej pozbawionej powietrza pofałdowanej puszki (czasem zkilku puszek), wykonanej
 • Gdzie jest Angara Co to jest Federacji Rosyjskiej, prawy dopływ Jeniseju; dł. 1780 km, pow. dorzecza 1040 km2. Wypływa zjeziora Bajkał, przecina Wyżynę
 • Gdzie jest Angel Co to jest Salto Angel
 • Gdzie jest Angkor Co to jest państwa Khmerów; zachowany kompleks ruin pałaców królewskich iświątyń zIX-XV w. opow. 100 km2, najcenniejsze są świątynie Angkor Wat (XII w
 • Gdzie jest Anglia Co to jest położona wpd. iśrodk. części wyspy; pow. ok. 130 tys. km2 (ok. 55% pow. wyspy). Krajobraz nizinny iwyżynny, jedynie na pn. większe obszary
 • Gdzie jest Angola Co to jest Atlantyckim, na obszarze płaskowyżu południowoafrykańskiego; była kolonia portugalska, pow. 1246,7 tys. km2, 10,7 mln mieszk. (1994
 • Gdzie jest Atbara Co to jest dopływ Nilu, dł. 1050 km. Wypływa na Wyż. Abisyńskiej, zasila Nil tylko wporze deszczowej (czerwiec-sierpień), wtedy też żeglowna. Wody
 • Gdzie jest Annamskie, Góry Co to jest Morzem Południowochińskim (wsch.) idoliną Mekongu (zach.), na terytorium Wietnamu iLaosu; dł. ok. 1500 km, najwyższy szczyt Ngoc Linh
 • Gdzie jest Annapurna Co to jest m.). Pierwszy zdobyty przez człowieka ośmiotysięcznik (w 1950); pierwsze wejście zimowe jest dziełem Polaków (w 1987
 • Gdzie jest Annobon Co to jest wZat. Gwinejskiej, wchodzi wskład Gwinei Równikowej; pow. 17 km2; 1,4 tys. mieszkańców; gł. miejscowość: San Antonio; uprawa palmy
 • Gdzie jest anomalia Co to jest zwłaszcza elementu meteorologicznego) od średniej wieloletniej wdanym miejscu albo od przeciętnej wielkości charakterystycznej dla całego
 • Gdzie jest Antananarywa Co to jest centrum gospodarcze ikulturalne kraju. Pałace królewskie zczasów sprzed panowania Francji, muzeum sztuki, 2 katedry - katolicka
 • Gdzie jest Antarktis Co to jest Antarktydę ipobliskie wyspy. Uboga roślinność powoduje, że zwierzęta przystosowane są do życia wmorzu lub do długich wędrówek. Na wybrzeżu
 • Gdzie jest Antarktyczny, Półwysep Co to jest Weddella iM. Bellingshausena; dł. ok. 1500 km; zakończenie P. A. jest najdalej na pn. wysuniętym punktem na kontynencie (6313'). Krajobraz
 • Gdzie jest antarktyczny, wyż Co to jest podbiegunowy wyż
 • Gdzie jest aphelium Ziemi Co to jest wjej ruchu obiegowym; wynosi 152083000km iprzypada między 1 i5 lipca każdego roku; a. Z. jest połączone z peryhelium przez tzw. linię apsyd
 • Gdzie jest Antarktyka Co to jest ok. 50 mln km2, obejmujący strefę polarną isubpolarną, wcentrum którego znajduje się lądolód Antarktydy, otoczony przybrzeżnymi morzami (w
 • Gdzie jest antecedencja Co to jest wwyniku którego jest ona wstanie utrzymać swój pierwotny kierunek płynięcia, mimo tektonicznego wypiętrzenia obszaru przez który płynie
 • Gdzie jest Antofagasta Co to jest miasto iport wpn. Chile, ok. 170 tys. mieszk.; przemysł nawozów sztucznych oparty na lokalnych złożach saletry
 • Gdzie jest antropogeografia Co to jest geografia ekonomiczna
 • Gdzie jest antropopresja Co to jest dążącego do zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb, na środowisko przyrodnicze. Jego rezultatem są różnorodne przekształcenia środowiska
 • Gdzie jest Antwerpia Co to jest 490 tys. mieszk. Wielki ośrodek przemysłu petrochemicznego, chemicznego iśrodków transportu; węzeł komunikacyjny; centrum obróbki ihandlu
 • Gdzie jest antycyklon Co to jest wyż baryczny
 • Gdzie jest antyklina Co to jest zbudowane jest ze skał najstarszych, natomiast warstwy skalne po obu stronach osi fałdu nachylone są wprzeciwnych kierunkach ( upad warstw
 • Gdzie jest antyklinorium Co to jest antyklin i synklin, które jednak generalnie tworzą strukturę wypukłą. WPolsce przykładem a. jest wał pomorsko-kujawski na Niżu Polskim
 • Gdzie jest Anvers Co to jest Antwerpia
 • Gdzie jest ANZUS Co to jest Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku
 • Gdzie jest Antyle Co to jest łukiem od płw. Jukatan do wybrzeży Wenezueli; oddzielają M. Karaibskie od O. Atlantyckiego; pow. ok. 220 tys. km2; 23 mln mieszk. A. dzielą
 • Gdzie jest Antyle Holenderskie Co to jest wAmeryce Środkowej wMałych Antylach ibasenie M. Karaibskiego. Terytorium autonomiczne Królestwa Holandii, opow. 800 km2, 199 tys. mieszk
 • Gdzie jest Antyliban Co to jest Syrii iLibanu; dł. ok. 200 km, najwyższy szczyt 2814 m n.p.m. Ku zach. stromo opada do rowu tektonicznego Bekaa. Zbudowane zwapieni
 • Gdzie jest antypasaty Co to jest troposferze wramach komórki Hadleya, skierowanego od równika wstronę szerokości zwrotnikowych; a. odprowadzają powietrze, które dostało się
 • Gdzie jest Antypodów, Wyspy Co to jest Nowej Zelandii na O. Spokojnym, na wsch. od Wyspy Południowej; pow. 62 km2; baza połowu fok, nie zamieszkane
 • Gdzie jest Antypody Co to jest Antypodów, Wyspy
 • Gdzie jest apatyty Co to jest używanych do wyrobu nawozów sztucznych oraz otrzymywania fosforu. Największe złoża występują na Płw. Kolskim, wokolicach Bajkału (Rosja
 • Gdzie jest APEC Co to jest Wspólnota Gospodarcza Azji iPacyfiku
 • Gdzie jest Apeniny Co to jest rozciągający się na całej długości Płw. Apenińskiego; dł. ok. 1350 km, najwyższy szczyt Corno Grande (2912 m n.p.m.). A. powstały wtrakcie
 • Gdzie jest Apeniński, Półwysep Co to jest wMorze Śródziemne; otoczony przez Morze Adriatyckie od wsch. iMorza Tyrreńskie iLiguryjskie od zach.; dł. ok. 1000 km, pow. ok. 150 tys
 • Gdzie jest Appalachy Co to jest 3300 km, szer. 300-550 km, najwyższy szczyt Mitchell (2037 m n.p.m.). Zbudowane ze skał osadowych prekambru ipaleozoiku, częściowo
 • Gdzie jest Apszeroński, Półwysep Co to jest terytorium Azerbejdżanu; dł. ok. 60 km, szer. 30 km. Krajobraz nizinny; wulkany błotne. Wielki ośrodek eksploatacji ropy naftowej igazu
 • Gdzie jest ar Co to jest jednostka powierzchni gruntów, 1 ar = 100 m2
 • Gdzie jest Arabia Saudyjska Co to jest Arabskim, nad Zatoką Perską iM. Czerwonym, pow. 2149,7 tys. km2, 17,5 mln mieszk. (1994), ze stolicą wAr-Rijad. Główne krainy geograficzne
 • Gdzie jest Arabska, Pustynia Co to jest Sahary, pomiędzy doliną Nilu na zach. iMorzem Czerwonym na wsch., wcałości na terytorium Egiptu. Krajobraz górski (wys. do 2187 m n.p.m
 • Gdzie jest Arabska Republika Egiptu Co to jest Egipt
 • Gdzie jest arktyczne powietrze Co to jest M. Arktycznego; zawiera mało pary wodnej, jest bardzo zimne (szczególnie wwarstwie najniższej) iprzejrzyste; przy odpowiednim rozkładzie
 • Gdzie jest Arabski, Półwysep Co to jest przez Morze Czerwone na zach., Morze Arabskie na pd.- -wsch. iZat. Perską na wsch.; pow. ok. 3 mln km2. Stanowi fragment tarczy
 • Gdzie jest Arabskie, Morze Co to jest Indyjskim iPłw. Arabskim; pow. 3680 tys. km2, głęb. maksymalna 5875 m; zasolenie 35-36,5; występowanie zmiennych wciągu roku prądów
 • Gdzie jest arachidy Co to jest nasiona orzecha ziemnego
 • Gdzie jest Arafura, Morze Co to jest część O. Indyjskiego między Australią aNową Gwineą; pow. ok. 1037 tys. km2, głęb. maksymalna 3680 m; zasolenie 34-35
 • Gdzie jest Aragonia Co to jest Hiszpanii, przy granicy zFrancją; pow. ok. 50 tys. km2. Część centralną stanowi Kotlina Aragońska położona nad rzeką Ebro, otoczona jest
 • Gdzie jest Aralskie, Jezioro Co to jest Azji, na granicy Kazachstanu iUzbekistanu, na Niz. Turańskiej; pow. ok. 40 tys. km2, głęb. ok. 20 m. Wostatnich kilkudziesięciu latach
 • Gdzie jest Ararat Co to jest Turcji (wys. 5122 m n.p.m.), najwyższy punkt Wyż. Armeńskiej. Gł. wierzchołek jest wygasłym wulkanem wieku trzeciorzędowego. Wtradycji
 • Gdzie jest archaik Co to jest Ziemi, obejmująca okres starszy niż 2,5 mld lat. Łącznie zpóźniejszym proterozoikiem tworzy prekambr. Za. pochodzą niektóre serie skalne
 • Gdzie jest Ardeny Co to jest terytorium Belgii, zfragmentami na terenie Niemiec, Francji iLuksemburga; najwyższy szczyt Hautes Fagnes (694 m n.p.m.). Zbudowane gł
 • Gdzie jest areiczny obszar Co to jest obszar pozbawiony stałego odwodnienia powierzchniowego. Termin stosowany wodniesieniu do strefy suchej
 • Gdzie jest Arktyczny, Archipelag Co to jest wybrzeży Ameryki Pn., będąca częścią terytorium Kanady; pow. 1370 tys. km2. Główne wyspy: Ziemia Baffina, Wyspa Wiktorii, Wyspa Ellesmere'a
 • Gdzie jest arktyczny, klimat Co to jest klimatyczne strefy (strefa arktyczna
 • Gdzie jest Argentyna Co to jest 2766,9 tys. km2, 34,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wBuenos Aires. Główne regiony kraju to rozciągnięte południkowo Andy wczęści
 • Gdzie jest Arica Co to jest port wywozowy dla Chile, Peru iBoliwii. Położone wstrefie skrajnie suchej: pierwszy deszcz od XVI w. spadł w1970
 • Gdzie jest aridalny Co to jest dosłownie: suchy (łac. aridus); termin używany jako synonim tego słowa, np. strefa a. (strefa sucha
 • Gdzie jest Arkansas Co to jest Zjednoczonych, prawy dopływ Missisipi; dł. 2330 km, pow. dorzecza 470 tys. km2. Wypływa wstanie Kolorado wpasmie Sawatch wG. Skalistych
 • Gdzie jest arkoza Co to jest ziaren odpowiadająca piaskowcom, charakteryzująca się specyficznym składem mineralnym, posiadająca co najmniej 25% skaleni. Wzwiązku zich
 • Gdzie jest Arktogea Co to jest obejmujący Amerykę Pn., Afrykę, Europę iAzję; dzieli się na podkrólestwa orientalne (pd. Chiny, Płw. Indochiński, płw. Dekan, Filipiny
 • Gdzie jest Arktyczne, Morze Co to jest pn., między Eurazją aAmeryką Pn.; pow. ok. 14 mln km2, głęb. maksymalna 5500 m; zasolenie 30-32; duża liczba wysp ołącznej pow. ok. 3,8
 • Gdzie jest arktyczny, wyż Co to jest podbiegunowy, wyż
 • Gdzie jest Arktyka Co to jest północ od granicy lasu, której przebieg jest niemal równoważny zprzebiegiem izotermy średniej temperatury najcieplejszego miesiąca +10C
 • Gdzie jest armator Co to jest zarządzające eksploatacją statków własnych lub przekazanych wużytkowanie. Dawniej a. nazywano osobę, która uzbrajała zwłasnych środków
 • Gdzie jest Armenia Co to jest na Zakaukaziu, na Wyżynie Armeńskiej, pow. 29,8 tys. km2, 3,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wErewanie. Była republika radziecka, która
 • Gdzie jest Armeńska, Wyżyna Co to jest Turcji, Iranu, Armenii iGruzji; wys. ok. 1000-2000 m n.p.m., najwyższy szczyt Ararat (5122 m n.p.m.). Powstała wwyniku wypiętrzenia
 • Gdzie jest Armorykański, Masyw Co to jest obejmująca Bretanię izach. Normandię; fragment krystalicznego podłoża zach. Europy. Wkrajobrazie zaznacza się jako zrównany obszar wyżynny
 • Gdzie jest Arnhem Co to jest 300 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu hutniczego, maszynowego, stoczniowego ichemicznego. W1944 rejon walk polskich spadochroniarzy wramach
 • Gdzie jest Arnhema, Ziemia Co to jest Timor iZat. Karpentaria nad M. Arafura; pow. ok. 245 tys. km2. Wybrzeża dobrze rozwinięte, zwieloma zatokami iwyspami przybrzeżnymi
 • Gdzie jest Arno Co to jest Apeninów; dł. 245 km. Wgórnym biegu charakter górski, wdolnym nizinny, przy ujściu tworzy rozległą, szybko narastającą deltę. Gł. miasta
 • Gdzie jest Ar-Rab al-Chali Co to jest Rub Al-Chali
 • Gdzie jest Aru Co to jest na M. Arafura; pow. 8,6 tys. km2; ok. 30 tys. mieszk.; główne wyspy: Wokam, Kobroor, Trangan; lasy tropikalne zmałymi ośrodkami upraw
 • Gdzie jest Atacama Co to jest wAndach, między Kordylierą Nabrzeżną iZach., ciągnie się pasem równoległym do wybrzeża odł. 450 km iszer. do 100 km. Ma charakter
 • Gdzie jest Aruba Co to jest Małych Antyli położona ok. 40 km na pn. od wybrzeży Wenezueli. Terytorium autonomiczne Królestwa Holandii, opow. 193 km2, 69 tys. mieszk
 • Gdzie jest Aruwimi Co to jest Zairze, prawy dopływ rz. Kongo; dł. 1300 km, pow. dorzecza 116 tys. km2. Wypływa jako Ituri zG. Błękitnych, na zach. od Jez. Alberta
 • Gdzie jest asejsmiczny Co to jest trzęsienia ziemi nie występują wogóle lub tylko wyjątkowo iwbardzo słabym natężeniu. Obszarami uważanymi za a. są stare tarcze krystaliczne
 • Gdzie jest Ar-Rijad Co to jest mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego, cementowego irafineryjnego; centrum naukowe ikulturalne kraju. Ośrodek turystyczny - mury miejskie
 • Gdzie jest arteria komunikacyjna Co to jest wodna, przystosowana do ruchu masowego. Jakość jej funkcjonowania zależy od stopnia przepustowości, dopuszczalnej prędkości poruszania się
 • Gdzie jest artezyjska woda Co to jest woda podziemna, której zwierciadło ma kształt wymuszony przez nadległe skały nieprzepuszczalne. Zob. też studnia artezyjska
 • Gdzie jest Asam Co to jest granicy zBangladeszem. Zajmuje wsch. część Niziny Hindustańskiej, nad Brahmaputrą. Znana głównie zprodukcji herbaty; stąd pochodzi 3/4
 • Gdzie jest ASEAN Co to jest Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
 • Gdzie jest Atakamski, Rów Co to jest rów oceaniczny we wsch. części O. Spokojnego; biegnie równolegle do zach. wybrzeża Ameryki Pd., maksymalna głębokość 8050 m
 • Gdzie jest Asmara Co to jest stolica Erytrei, ok. 300 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu włókienniczego, spożywczego imetalowego
 • Gdzie jest Assam Co to jest Asam
 • Gdzie jest astenosfera Co to jest ośredniej grubości około 100 km, występująca na zmiennej głębokości 50-350 km (Rys. 5), bezpośrednio poniżej skorupy ziemskiej ( litosfera
 • Gdzie jest Asuan Co to jest mieszk. Ośrodek przemysłowy iturystyczny, wpobliżu elektrownia wodna na Nilu iwielkie jezioro zaporowe Nasera. Zakłady chemiczne
 • Gdzie jest Ateny Co to jest aglomeracja 3 mln). Centrum naukowe ikulturalne kraju, ośrodek turystyczny światowej rangi. Wstarożytności główne miasto Attyki; rozkwit
 • Gdzie jest Athabaska Co to jest Mackenzie wpn.-zach. Kanadzie, wprowincjach Alberta iSaskatchewan; położone na wys. 216 m n.p.m., pow. 8077 km2, głęb. do 260 m; jedno
 • Gdzie jest Athine Co to jest Ateny
 • Gdzie jest Athos Co to jest półwyspu Chalkidiki; dł. ok. 60 km. Teren górzysty (wys. do 2033 m n.p.m.). Posiada status okręgu autonomicznego, zamieszkałego irządzonego
 • Gdzie jest Atlanta Co to jest 400 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 3 mln). Ośrodek przemysłowy, handlowy inaukowy; zakłady przemysłu samochodowego, lotniczego
 • Gdzie jest Atlantycka, Nizina Co to jest ciągnąca się od Florydy na pd. po Cape Cod na pn.; część Niz. Nadbrzeżnej; dł. ponad 2000 km, szer. 30-200 km. Wybrzeże niskie, częste
 • Gdzie jest Atlantycki, Ocean Co to jest Spokojnym) obszar wodny Ziemi, między Ameryką Pn. iPd. na zach., Eurazją iAfryką na wsch. iAntarktydą na pd., obejmuje również rozległy
 • Gdzie jest Atlantyk Co to jest Atlantycki, Ocean
 • Gdzie jest Atlas Co to jest terytorium Maroka, Algierii iTunezji; dł. 2200 km; najwyższy szczyt Tubkal (4165 m n.p.m.). Złożone zwielu równoległych łańcuchów
 • Gdzie jest atlas Co to jest satelitarnych, ilustracji umożliwiający wszechstronne przedstawienie cech wybranego obszaru (a. Polski) lub wybranych zagadnień (Mały
 • Gdzie jest atmosfera Co to jest warstwa mieszaniny pozbawionych zapachu, smaku izabarwienia gazów (powietrze) ipyłów. Wobrębie a. wyróżnia się szereg koncentrycznych
 • Gdzie jest Auckland Co to jest mieszk. Centrum przemysłowe (zakłady stoczniowe, maszynowe, spożywcze, chemiczne), naukowe ikulturalne; ważny port. Budynki historyczne
 • Gdzie jest atol Co to jest owalnego kształtu lub ciąg wysp, otaczające centralnie położoną płytką lagunę iopadające stromymi stokami na zewnątrz. Część lądowa a. jest
 • Gdzie jest Attyka Co to jest stolicą wAtenach; krajobraz górzysty, pow. ok. 3 tys. km2. Główny obszar przemysłowy Grecji, wydobycie surowców skalnych, rud cynku iżelaza
 • Gdzie jest Au Co to jest złoto
 • Gdzie jest Auasz Co to jest Wypływa na Wyż. Abisyńskiej, uchodzi do jez. Abbie. Posiada duże zasoby energii wodnej (2 tamy hydroenergetyczne
 • Gdzie jest Augustowska, Puszcza Co to jest iwe fragmencie wzach. Litwie; pow. ok. 1150 km2. Dominują lasy sosnowe, porastające pola piasków wodnolodowcowych; wiele chronionych
 • Gdzie jest Augustowski, Kanał Co to jest Narew iBiebrzę) zdorzeczem Niemna (przez Czarną Hańczę), przebiegający przez Puszczę Augustowską; dł. 102 km, zczego 80 km na obszarze
 • Gdzie jest Augustów Co to jest suwalskim, na skraju Puszczy Augustowskiej; ok. 30 tys. mieszk. Ośrodek turystyczny iuzdrowisko, zakłady przemysłu drzewnego, obuwniczego
 • Gdzie jest Aures Co to jest najwyższy szczyt Dżebel Szelija 2328 m n.p.m.; przez A. prowadzi sławna brama El Kantara do leżącej ujego podnóża oazy Biskra
 • Gdzie jest Australia Co to jest mieszk. (1995), stolica Canberra. Wjego skład wchodzi cały kontynent australijski wraz zprzyległymi wyspami, tworząc szóste pod względem
 • Gdzie jest Australia Co to jest wcałości na półkuli pd. izajmujący najbardziej izolowane położenie; pow. 7,7 mln km2. Cechuje się dużą zwartością isłabym rozwinięciem
 • Gdzie jest Austria Co to jest Środkowej, pow. 83,9 tys. km2, 8,1 mln mieszk. (1995), ze stolicą wWiedniu. Główne krainy geograficzne to Alpy iich przedgórza oraz leżący
 • Gdzie jest autochtoniczny Co to jest w tektonice i sedymentologii na określenie tych elementów wchodzących wskład danego osadu lub struktury, które nie podlegały transportowi
 • Gdzie jest autonomia Co to jest siebie samego. Wprawie państwowym określona przez organy centralne samodzielność części terytorium państwa, głównie w dziedzinie
 • Gdzie jest autostrada Co to jest szybkiego ruchu pojazdów samochodowych. Nie ma skrzyżowań jednopoziomowych, posiada natomiast wielotorowe jezdnie, osobne dla każdego
 • Gdzie jest Avarua Co to jest stolica Wysp Cooka, ok. 11 tys. mieszk
 • Gdzie jest awanport Co to jest portu, oddzielony od morza falochronem, przeznaczony do wykonywania manewrów przez wchodzące iwychodzące statki. Wjego skład mogą wchodzić
 • Gdzie jest Awasz Co to jest Auasz
 • Gdzie jest awen Co to jest pionowym lub stromo pochylony, łączący poszczególne piętra jaskini lub głębsze partie jaskini zpowierzchnią terenu, zwykle nawiązujący do
 • Gdzie jest Ayers Rock Co to jest wśrodk. Australii, zbudowane zczerwonych piaskowców arkozowych; wzniesienie ponad okoliczną równinę ok. 300 m. Święta góra Aborygenów
 • Gdzie jest Azerbejdżan Co to jest Zakaukaziu, nad M. Kaspijskim, pow. 86,6 tys. km2, 7,5mln mieszk. (1995), ze stolicą wBaku. Główne krainy geograficzne to Kaukaz iNizina
 • Gdzie jest Azja Co to jest znajdujący się głównie na półkuli północnej; pow. 44,2 mln km2. Granica zEuropą przebiega na lądzie ijest umowna, stąd często oba kontynety
 • Gdzie jest Azja Mniejsza Co to jest Czarnym (na pn.) iM.Śródziemnym (na pd.), wysunięty wstronę Europy, od której jest oddzielony cieśninami Bosfor iDardanele; dł. ok. 900 km
 • Gdzie jest Azja Środkowa Co to jest do pięciu państw wśrodk.-zach. części kontynentu - dawnych republik Związku Radzieckiego: Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu
 • Gdzie jest Azorski, Wyż Co to jest atmosferycznego należący do kategorii wyżów zwrotnikowych nad częścią pn. Atlantyku wszerokościach 20-40N zcentrum wokolicy Wysp Azorskich
 • Gdzie jest Azory Co to jest portugalskich na O. Atlantyckim; pow. 2,4 tys. km2; 332 tys. mieszk.; największe wyspy: Sao Miguel, Terceira, Pico. Częste trzęsienia ziemi
 • Gdzie jest azot Co to jest watmosferze (ponad 78% suchego powietrza); także bardzo ważny składnik gleby; a. pobierany jest wglebie przez bakterie azotowe
 • Gdzie jest azotox Co to jest DDT
 • Gdzie jest Azowskie, Morze Co to jest znim Cieśniną Kerczeńską; pow. 38 tys. km2, głęb. maksymalna 14,5 m; zasolenie 11-13; do M. A. uchodzą Don iKubań; rozwinięta żegluga
 • Gdzie jest azymut Co to jest ikierunkiem marszu, określany zgodnie zkierunkiem ruchu wskazówek zegara; przyjmuje wartości od 0o do 360o

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Azymut, Azowskie, Morze, Azotox, Azot, Azory, Azorski, Wyż, Azja Środkowa, Azja Mniejsza, Azja, Azerbejdżan, Ayers Rock, Awen, Awasz, Awanport, Avarua definicja.

Gdzie jest Azymut, Azowskie, Morze, Azotox, Azot, Azory, Azorski, Wyż wyjaśnienie.