Adret co znaczy akcyza

Azymut co znaczy Azowskie, Morze krzyżówka azotox co to jest azot słownik Azory czym jest Azorski.

adret akcyza krzyżówka alborz co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na A

 • Gdzie jest Adret Co znaczy dosłoneczny stok porównanie
 • Lokalizacja Akcyza Krzyżówka podatek akcyzowy dlaczego
 • Położenie Alborz Co to jest Elbrus jak lepiej
 • Geografia Nafud An Słownik Nefud kiedy
 • Na mapie Vella La Andorra Czym jest Andora od czego zależy
 • Gdzie leży Klimat Antarktyczny Co oznacza klimatyczne strefy (strefa antarktyczna na czym polega
 • Współrzędne Apia Tłumaczenie stolica Samoa Zach., ok. 34 tys. mieszk różnice
 • Jak daleko Arydalny Przykłady aridalny wady i zalety
 • Geo Alpidy Definicja orogeneza alpejska podobieństwa
 • Mapa Zabi Abu Encyklopedia stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich iemiratu A. Z., ok. 360 tys. mieszk.; ośrodek rejonu wydobycia ropy naftowej; port morski ilotniczy czemu
 • Gdzie jest Abudża Jak działa stolica Nigerii, ok. 300 tys. mieszk.; ośrodek administracyjny ihandlowy co gorsze
 • Lokalizacja Aden Czy jest Zat. Adeńską O. Indyjskiego, na stożku wygasłego wulkanu, ok. 400 tys. mieszk. Ośrodek przerobu ropy naftowej, port morski ilotniczy. Liczne zabytki arabskie porównaj
 • Położenie Abidżan Pojęcie iport Wybrzeża Kości Słoniowej, nad Zat. Gwinejską, zespół miejski ok. 2 mln mieszk. Ośrodek przemysłowy, komunikacyjny, naukowy iturystyczny. Mimo porównanie
 • Geografia Aachen Wyjaśnienie Akwizgran dlaczego
 • Na mapie Aalborg Opis Danii; ok. 150 tys. mieszk. Ośrodek administracyjny iprzemysłowy, największe cementownie wkraju. Kamienny Dom z1642 r. to najpiękniejsza renesansowa kamienica jak lepiej
 • Gdzie leży Abchazja Informacje Gruzji, na wybrzeżu Morza Czarnego. Posiada status republiki autonomicznej; stolica Suchumi. Pow. 8,6 tys. km2; ok. 550 tys. mieszk. Kraj górzysty (najwyższy kiedy
 • Współrzędne Aberdeen Znaczenie M. Północnym; ok. 200 tys. mieszk. Port rybacki, ośrodek przemysłowy, handlowy, komunikacyjny, naukowy iturystyczny; centrum obsługi wydobycia ropy naftowej od czego zależy
 • Jak daleko Zatoka Adeńska Co znaczy zatoka M. Arabskiego, między półwyspami Arabskim aSomalijskim; głęb. maks. 3328 m; port Aden na czym polega
 • Geo Wyżyna Abisyńska Krzyżówka wsch. Afryce, na terytorium Etiopii iErytrei, oddzielony głębokim rowem tektonicznym od sąsiedniej Wyż. Somalijskiej. Urozmaicona budowa geologiczna, na różnice
 • Mapa Ablacja Co to jest śnieżnej, lodu lodowcowego lub pływającego wskutek topnienia lub sublimacji. A. może zachodzić pod wpływem różnorodnych czynników: insolacji, wysokiej wady i zalety
 • Gdzie jest Abrazja Słownik powierzchni wychodni skalnych ipojedynczych okruchów wskutek tarcia iwzajemnych uderzeń osiebie wtrakcie transportu przez wodę płynącą, wiatr lub poruszający podobieństwa
 • Lokalizacja Abruzja Czym jest Włoszech, nad M. Adriatyckim; pow. 11 tys. km2. Krajobraz wwiększości górzysty, znajduje się tu m.in. najwyższy szczyt Apeninów Corno Grande (2912 m n.p.m czemu
 • Położenie Maksimum Absolutne Co oznacza ekstrema elementów meteorologicznych co gorsze
 • Geografia Minimum Absolutne Tłumaczenie ekstrema elementów meteorologicznych porównaj
 • Na mapie Strefa Abysalna Przykłady oceanicznych ostałej niskiej temperaturze wody, niewielkich dostawach materiału skalnego iorganicznego zlądu, ubogim irozproszonym życiu organicznym porównanie
 • Gdzie leży Aconcagua Definicja Ameryki Pd. (6960 m n.p.m.), wAndach na terenie Argentyny; zbudowany ze skał krystalicznych, głównie andezytów, tworzy zwarty masyw pokryty wiecznym śniegiem dlaczego
 • Współrzędne Adamawa Encyklopedia Afryce, ciągnąca się lekkim łukiem od Zat. Gwinejskiej wgłąb kontynentu; wys. do 3008 m n.p.m.; oddziela niższe wyżyny Dolnej Gwinei na pd. iGórnej Gwinei na jak lepiej
 • Jak daleko Abeba Addis Jak działa 2,2 mln mieszk. Największy ośrodek gospodarczy inaukowo-kulturalny kraju; zakłady przemysłu spożywczego, włókienniczego, maszynowego ihutniczego. Pałace kiedy
 • Geo Adelaide Czy jest iport pd. Australii, stolica stanu Australia Południowa, ok. 1 mln mieszk. Ośrodek przemysłowy inaukowo-kulturalny, węzeł komunikacyjny; nowoczesne centrum od czego zależy
 • Mapa Agawa Pojęcie meksykańskiego, gromadząca wzgrubiałych pędach wodę na okres suszy. Uprawiana na włókno (agawa sizalska) lub jako roślina ozdobna. Główny obszar występowania na czym polega
 • Gdzie jest Aglomeracja Wyjaśnienie hierarchia sieci osadniczej Polski różnice
 • Lokalizacja Procesy Adiabatyczne Opis wporcji (masie) powietrza poddawanej zmianom ciśnienia atmosferycznego, zachodzące bez wymiany ciepła zotoczeniem tej porcji; opisują zmiany temperatury wady i zalety
 • Położenie Wyspy Admiralicji Informacje wpn.-zach. części Archipelagu Bismarcka; pow. 2,1 tys. km2 i18 tys. mieszk.; największa wyspa - Manus; uprawa palmy kokosowej, sagowej, drzewa chlebowego podobieństwa
 • Geografia Morze Adriatyckie Znaczenie Śródziemnego pomiędzy Płw. Apenińskim na zach. iPłw. Bałkańskim na wsch.; pow. ok. 140 tys. km2, głęb. do 1400 m, temp. wody wlecie ok. 25C. Połączenie czemu
 • Na mapie Adwekcja Co znaczy obszar masy powietrza ookreślonych cechach, takich jak temperatura, gradient stanu, wilgotność; kierunek iintensywność tego napływu wynikają zprzebiegu co gorsze
 • Gdzie leży Adyga Krzyżówka dł. 410 km; pow. dorzecza 12 tys. km2. Źródła wAlpach, niżej płynie przez Dolomity iNiz. Padańską, ujście do M. Adriatyckiego niedaleko Wenecji. Wgórnym porównaj
 • Współrzędne Strefa Aeracji Co to jest warstwa gruntu, wktórej tylko część porów zajęta jest przez wodę higroskopijną, błonkowatą, kapilarną, zawieszoną porównanie
 • Jak daleko Aeroenergetyka Słownik energetyka wiatrowa dlaczego
 • Geo Aerologia Czym jest poznaniem atmosfery ponad warstwą bezpośrednio przy powierzchni Ziemi, awięc tej jej części, której badania nie mogą być prowadzone bezpośrednio przez stacje jak lepiej
 • Mapa Aeronomia Co oznacza dział meteorologii zajmujący się wyższymi warstwami atmosfery od wysokości około 50 km do górnej granicy atmosfery kiedy
 • Gdzie jest Akwizgran Tłumaczenie Niemczech; ok. 250 tys. mieszk. Ośrodek administracyjny, przemysłowy iturystyczno-uzdrowiskowy (cieplice siarkowe otemp. 74oC). Rzymskie Aquae Granni, jeden od czego zależy
 • Lokalizacja Alabaster Przykłady gips na czym polega
 • Położenie Monocentryczna Aglomeracja Definicja powiązanych funkcjonalnie (np. przez dojazdy do pracy lub szkół, powiązania kooperacyjne firm), zktórych jedno jest wyraźnie dominujące. Np. a. warszawska różnice
 • Geografia Aerozole Encyklopedia wpowietrzu drobne cząstki pyłu isoli morskiej wfazie stałej lub ciekłej, awobszarach miejsko-przemysłowych także związków węgla, ołowiu iglinu wyemitowanych do wady i zalety
 • Na mapie Afar Jak działa tektoniczne wpn.-wsch. Afryce między Wyż. Abisyńską iSomalijską; fragment wielkiej śródkontynentalnej strefy ryftowej. Najniższe partie leżą wdepresji: jez podobieństwa
 • Gdzie leży Afganistan Czy jest położone wpd.-zach. Azji, pow. 652,1 tys. km2, 22,5mln mieszk. (1994), ze stolicą wKabulu. Główne krainy geograficzne to Wyżyna Irańska iHindukusz. Produkt czemu
 • Współrzędne Afryka Pojęcie wielkości kontynent świata, rozciągający się po obu stronach równika; pow. 30,3 mln km2. Jest wyjątkowo zwarty; linia brzegowa bardzo słabo rozwinięta, wyspy co gorsze
 • Jak daleko Ag Wyjaśnienie srebro porównaj
 • Geo Agades Opis miasto wNigrze przy skrzyżowaniu szlaków karawan, ok. 50 tys. mieszk.; eksploatacja soli, uprawa zbóż idaktyli porównanie
 • Mapa Agania Informacje stolica Guam, 1 tys. mieszk.; port, lotnisko, siedziba Mikronezyjskiej Rady Turystyki Regionalnej dlaczego
 • Gdzie jest Policentryczna Aglomeracja Znaczenie konurbacja jak lepiej
 • Lokalizacja Agradacja Co znaczy poziomu powierzchni terenu wskutek pionowego przyrostu osadów ( akumulacja) wśrodowisku rzecznym lub morskim. A. wdolinie rzecznej jest rezultatem niezdolności kiedy
 • Położenie Agrocenoza Krzyżówka izwierząt żyjących na polu, ukształtowany wwyniku działalności gospodarczej człowieka wokreślonym środowisku upraw rolniczych. Tworzenie a. ma na celu od czego zależy
 • Geografia Agroklimat Co to jest dla danego miejsca lub obszaru przebieg warunków pogodowych, określonych na podstawie wieloletnich obserwacji meteorologicznych, oceniany zpunktu widzenia ich na czym polega
 • Na mapie Agroklimatologia Słownik tymi aspektami klimatu, które są istotne dla gospodarki rolnej, np. temperaturą gleby, suszami, promieniowaniem fotosyntetycznie aktywnym itp różnice
 • Gdzie leży Agrotechnika Czym jest zabiegów stosowanych przy uprawie roli iroślin wcelu uzyskania obfitych plonów wysokiej jakości; (2) nazwa dyscypliny naukowej zajmującej się tymi wady i zalety
 • Współrzędne Agulhas Co oznacza Igielny, Przylądek podobieństwa
 • Jak daleko Ahaggar Tłumaczenie części Sahary, na terytorium Algierii; wys. do 3003 m n.p.m. Geologicznie stanowi tarczę na platformie afrykańskiej, zbudowaną złupków krystalicznych czemu
 • Geo Ahmadabad Przykłady Indiach; ok. 2,5 mln mieszk. Centrum przemysłu bawełnianego, 2 uniwersytety, ośrodek turystyczny: budowle muzułmańskie zXV iXVI w. - meczety, grobowce; Muzeum co gorsze
 • Mapa Ahwaz Definicja rzeką Karun wzach. Iranie, ok. 500 tys. mieszk.; centrum regionu wydobycia ropy naftowej, zakłady przemysłu hutniczego, spożywczego, włókienniczego porównaj
 • Gdzie jest Air Encyklopedia na pd. skraju Sahary; wys. do 1988 m n.p.m. Zbudowana ze skał prekambryjskich zmłodszymi przebiciami wulkanicznymi; gęsta sieć wadi; roślinność pustynna porównanie
 • Lokalizacja Ajaccio Jak działa Korsyce; ok. 50 tys. mieszk. Ośrodek administracyjny, handlowy, turystyczny (około połowa przyjezdnych na wyspę zatrzymuje się wA.); cytadela, barokowe dlaczego
 • Położenie Akaba Czy jest Czerwonego wpd.-zach. Azji, oddzielająca Płw. Synaj (zach.) iPłw. Arabski (wsch.), powstała na linii ryftu tektonicznego; dł. ok. 180 km, szer. 12-30 km, głęb jak lepiej
 • Geografia Akcja Pojęcie stwierdzający udział jego właściciela wkapitale spółki akcyjnej. Właściciel a. posiada prawo do dywidendy, czyli udziału wrocznym zysku spółki akcyjnej kiedy
 • Na mapie Aklimatyzacja Wyjaśnienie organizmu żywego do zmienionych warunków klimatycznych, zwykle związany ze zmianą wysokości n.p.m. lub temperatur ekstremalnych; na ogół wiąże się ze od czego zależy
 • Gdzie leży Akr Opis jednostka powierzchni gruntów używana wkrajach anglosaskich, 1akr=ok.0,4ha. Pierwotnie obszar, który wciągu dnia można było zaorać parą wołów na czym polega
 • Współrzędne Akra Informacje nad Zat. Gwinejską; ok. 950 tys. mieszk. (aglomeracja 1,6 mln). Centrum przemysłowe, handlowe, naukowe ikulturalne kraju; zakłady przemysłu spożywczego różnice
 • Jak daleko Akratopega Znaczenie woda zmineralizowana wady i zalety
 • Geo Geologiczny Aktualizm Co znaczy wpostępowaniu badawczym wnaukach oZiemi, zakładająca, że wprzeszłości geologicznej działały te same procesy, co obecnie, iprowadziły do powstania takich samych podobieństwa
 • Mapa Aktynometr Krzyżówka meteorologiczny do pomiaru bezpośredniego promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi wpostaci wiązki promieni równoległych; powierzchnia czemu
 • Gdzie jest Aktynometria Co to jest dział meteorologii zajmujący się pomiarami promieniowania słonecznego idługofalowego promieniowania cieplnego powierzchni Ziemi iatmosfery co gorsze
 • Lokalizacja Akumulacja Słownik określający gromadzenie się osadów na powierzchni Ziemi ina dnach zbiorników morskich ioceanicznych. Przeciwieństwem a. jest denudacja. (2) W glacjologii porównaj
 • Położenie Akwakultura Czym jest organizmów wodnych, głównie jadalnych, oraz wiedza naukowa ztego zakresu. Hodowlą objęte są ryby, ostrygi, perłopławy, krewetki, raki oraz wmniejszym stopniu porównanie
 • Geografia Akwitania Co oznacza wpd.-zach. Francji, nad Zat. Biskajską, pomiędzy Pirenejami iMasywem Centralnym; pow. 41 tys. km2. Krajobraz nizinny ipodgórski, gł. rzeka Garonna. Region dlaczego
 • Na mapie Basen Akwitański Tłumaczenie Francji, pomiędzy Pirenejami iMasywem Centralnym. Zbudowana głównie ze skał osadowych mezozoiczno-trzeciorzędowych; upodnóża Pirenejów potężne stożki napływowe jak lepiej
 • Gdzie leży Asuncion Przykłady ok. 500 tys. mieszk.; centrum gospodarcze ikulturalno-naukowe kraju, węzeł komunikacyjny. Miasto nowoczesne, ponieważ stare budynki zostały zniszczone wczasie kiedy
 • Współrzędne Wyspy Alandzkie Definicja części Morza Bałtyckiego, zamykający Zat.Botnicką; administracyjnie należący do Finlandii, zamieszkały gł. przez ludność szwedzką, posiada status autonomiczny od czego zależy
 • Jak daleko Amman Encyklopedia stolica Jordanii, zespół miejski ok. 1,3 mln mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju. Liczne zabytki rzymskie, hellenistyczne iarabskie na czym polega
 • Geo Mapa Amorficzna Jak działa mapa, na której wielkość pokazywanych obszarów zależy od wielkości przedstawianej cechy (Rys. 2 różnice
 • Mapa Alaska Czy jest części Ameryki Pn., między M. Beringa aO. Atlantyckim, wąski, dł. 804 km, pow. ok. 45 tys. km2, wys. do 2505 m n.p.m. Wpd. części ciągną się wulkaniczne G wady i zalety
 • Gdzie jest Prąd Alaskański Pojęcie na O. Spokojnym płynący ku pn.-zach. izach. wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Pn., stanowi pn. odgałęzienie Prądu Północnopacyficznego; odpowiednik Prądu podobieństwa
 • Lokalizacja Albania Wyjaśnienie Europie na Płw. Bałkańskim, pow. 28,7 tys. km2, 3,4 mln mieszk. (1994), ze stolicą wTiranie. Najuboższy kraj kontynentu zproduktem narodowym brutto 340 $/osobę czemu
 • Położenie Albedo Opis odbicia, czyli stosunek natężenia promieniowania odbitego do promieniowania padającego; ilustruje zdolność powierzchni naturalnych i sztucznych do odbijania co gorsze
 • Geografia Albedomierz Informacje meteorologiczny do pomiaru wielkości odbitego od powierzchni Ziemi promieniowania słonecznego; pozwala na wyznaczenie albedo różnych rodzajów podłoża. Składa porównaj
 • Na mapie Jezioro Alberta Znaczenie wdorzeczu Nilu, na granicy Ugandy iKonga-Zairu, położone wrowie tektonicznym na wys. 620 m n.p.m., ustóp G. Błękitnych; pow. ok. 5350 km2, dł. ok. 150 km, maks porównanie
 • Gdzie leży Aleksandria Co znaczy Egiptu nad Morzem Śródziemnym; ok. 3,5 mln mieszk. Ośrodek przemysłowy, handlowy, komunikacyjny inaukowy; zakłady hutnicze, petrochemiczne, włókiennicze dlaczego
 • Współrzędne Aleppo Krzyżówka Halab jak lepiej
 • Jak daleko Aletsch Co to jest górski wAlpach, na terytorium Szwajcarii. Dł. 24 km, pow. 85 km2, wysokość pola firnowego - 2780 m n.p.m. Daje początek rzece Massa - dopływowi Rodanu kiedy
 • Geo Alonż Słownik część mapy w atlasie, która zpowodu dużego rozmiaru jest zginana iskładana do jego formatu od czego zależy
 • Mapa Aleuty Czym jest górzystych wysp oddzielający M. Beringa od O. Spokojnego; część stanu Alaska (USA) opow. 37,8 tys. km2; ok. 1300 mieszkańców - Eskimosi, Rosjanie; największe na czym polega
 • Gdzie jest Algier Co oznacza iport nad M. Śródziemnym; ok.1,7 mln mieszk. (aglomeracja 2,7 mln). Ośrodek administracyjny, przemysłowy, komunikacyjny inaukowo-kulturalny kraju; zakłady różnice
 • Lokalizacja Algieria Tłumaczenie opow. 2381,7tys. km2, 28,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wAlgierze. Główne krainy geograficzne to góry Atlas, Sahara imasyw Ahaggar. Produkt narodowy brutto 3 wady i zalety
 • Położenie Alicante Przykłady wsch. Hiszpanii na wybrzeżu Costa Blanca M. Śródziemnego; jedno znajcieplejszych miejsc wHiszpanii ośredniej rocznej temp. ok. 18oC; 250 tys. mieszk. Ośrodek podobieństwa
 • Geografia Springs Alice Definicja Australii, ok. 25 tys. mieszk., ośrodek handlowy, komunikacyjny, turystyczny. Siedziba Royal Flying Doctor Service - lotniczego pogotowia ratunkowego, iszkoły czemu
 • Na mapie Rośliny Alimentacyjne Encyklopedia rośliny spożywane przez człowieka co gorsze
 • Gdzie leży Allochtoniczny Jak działa Termin stosowany w tektonice i sedymentologii na określenie elementów wchodzących wskład osadu lub struktury, obcych względem miejsca ich powstania. Przykładem porównaj
 • Współrzędne Alofi Czy jest stolica Niue, ok. 700 mieszk porównanie
 • Jak daleko Alpy Pojęcie Europie, najwyższe góry na kontynencie (Mont Blanc - 4807 m n.p.m.); ciągną się łukiem od M. Śródziemnego na pd.-zach. po dolinę Dunaju wokolicach Wiednia na dlaczego
 • Geo Australijskie Alpy Wyjaśnienie Wielkich Gór Wododziałowych, położona wpd.-wsch. Australii; wys. do 2228 m n.p.m. (Góra Kościuszki). Zbudowane zgranitów, łupków, kwarcytów iwapieni; zrównane jak lepiej
 • Mapa Nowozelandzkie Alpy Opis Nowej Zelandii; dł. ok. 450 km. Ciągnie się przeważnie wzdłuż zach. wybrzeży Wyspy Południowej; zbudowany zpaleozoicznych imezozoicznych łupków, szarogłazów kiedy
 • Gdzie jest Altamira Informacje Kantabryjskich (pn. Hiszpania), odkryta w1879 r., słynna zpowodu unikatowych malowideł naskalnych zepoki paleolitu, przedstawiających głównie wizerunki od czego zależy
 • Lokalizacja Energii Źródła Alternatywne Znaczenie zaliczane do paliw konwencjonalnych. Cechą charakterystyczną jest ich odnawialność. Zaliczamy tutaj energetykę słoneczną, energetyką wiatrową, energetykę na czym polega
 • Położenie Altimetr Co znaczy pomiaru wysokości nad poziom morza za pomocą znanej zależności tempa spadku ciśnienia zwysokością (przeciętnie 1 hPa na 8 m, przy czym występują różnice różnice
 • Geografia Altocumulus Krzyżówka chmur piętra średniego (symbol: Ac), zbudowany zkropelek wody, rzadziej zmieszaniny kropelek ikryształków lodu; widoczny wformie średniej wielkości skupisk wady i zalety
 • Na mapie Altostratus Co to jest chmur piętra średniego (symbol: As), zbudowany zmieszaniny kropelek wody ikryształków lodu, rzadziej wyłącznie zkropelek; widoczny wformie szarawej lub podobieństwa
 • Gdzie leży Shan Altun Słownik Ałtyn-Tag czemu
 • Współrzędne Alzacja Czym jest we wsch. Francji, przy granicy zNiemcami, pomiędzy pasmem Wogezów adoliną Renu; pow. 8,3 tys. km2. Krajobraz górski wWogezach, nizinny nad Renem. Obszar co gorsze
 • Jak daleko Ujun Al Co oznacza stolica Sahary Zachodniej, ok. 60 tys. mieszk porównaj
 • Geo Aluminium Tłumaczenie nazwa glinu. Stopy aluminium są popularnym materiałem wykorzystywanym wprzemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, okrętowym, chemicznym, spożywczym oraz porównanie
 • Mapa Aluwium Przykłady mnogiej (aluwia) ogólne określenie osadów rzecznych. (2) dawny termin stratygraficzny ( stratygrafia) określający najmłodsze osady wśrodowisku lądowym dlaczego
 • Gdzie jest Ałas Definicja wosadach luźnych na obszarach objętych wieloletnią zmarzliną, wstrefie tajgi i tundry, powstałe wwyniku wytopienia się lodów gruntowych. Pojedyncze a. mają do jak lepiej
 • Lokalizacja Ałdan Encyklopedia we wsch. części Federacji Rosyjskiej, najdłuższy prawy dopływ Leny; dł. prawie 2300 km, pow. dorzecza ok. 730 tys. km2. Źródła wPasmie Stanowym, ujście poniżej kiedy
 • Położenie Ata Ałma Jak działa ok. 1,2 mln mieszk.; centrum przemysłowe inaukowo-kulturalne kraju. Zakłady przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, włókienniczego ispożywczego od czego zależy
 • Geografia Ałtaj Czy jest Środkowej, na terytorium Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu, Mongolii iChin; dł. ok. 2000 km, najwyższy szczyt Biełucha wFederacji Rosyjskiej (4506 m n.p.m na czym polega
 • Na mapie Tag Ałtyn Pojęcie Chinach, boczne ramię gór Kunlun, wznoszące się nad Kotliną Tarymską; dł. ok. 700 km, wys. do 6161 m n.p.m. Zbudowane ze skał paleozoicznych, gł. piaskowców różnice
 • Gdzie leży Amplituda Wyjaśnienie skrajnymi wielkościami parametru meteorologicznego albo hydrologicznego (np. temperatury powietrza, stanów wody) wciągu pewnego okresu, najczęściej doby lub wady i zalety
 • Współrzędne Amazonka Opis wBrazylii iPeru, dł. 6440 km wraz zMaraňón - druga co do długości rzeka na świecie; pow. dorzecza 7,2 mln km2 - największa na świecie oraz najzasobniejsza podobieństwa
 • Jak daleko Amortyzacja Informacje wdanym okresie środków trwałych, wyrażana sumą pieniędzy niezbędnych do utrzymania ich sprawności technicznej wdalszej eksploatacji oraz do odtworzenia tych czemu
 • Geo Nizina Amazonki Znaczenie aluwialna na Ziemi, zajmująca 3/4 dorzecza Amazonki wpn. części Ameryki Pd.; pow. 5 mln km2, wys. 30-100 m n.p.m. Zajmuje wielką nieckę wypełnianą osadami od co gorsze
 • Mapa Łacińska Ameryka Co znaczy obejmujący kraje Ameryki położone na południe od Stanów Zjednoczonych, tzn. pd. część Ameryki Północnej (Amerykę Centralną zMeksykiem iAntylami) iAmerykę porównaj
 • Gdzie jest Południowa Ameryka Krzyżówka półkuli zach., leży po obu stronach równika, między O. Spokojnym iO. Atlantyckim, pow. bez Ameryki Środkowej ok. 17,6 mln. km2. Linia brzegowa słabo rozwinięta porównanie
 • Lokalizacja Północna Ameryka Co to jest półkuli zach., połączony Przesmykiem Panamskim zAmeryką Południową. Powierzchnia kontynentu wraz zAmeryką Środkową, Archipelagiem Arktycznym iGrenlandią liczy dlaczego
 • Położenie Amfibolit Słownik powstająca najczęściej przez przeobrażenie zasadowych iobojętnych skał magmowych iniektórych skał osadowych, np. tufów lub margli. Charakteryzuje się ciemną jak lepiej
 • Geografia Amiranty Czym jest grupa ok. 150 koralowych wysepek na O. Indyjskim, wchodzących wskład państwa Seszele; pow. 10,3 km2; uprawa palmy kokosowej, rybołówstwo kiedy
 • Na mapie Amritsar Co oznacza Indiach, wstanie Pendżab; ok. 600 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu włókienniczego ispożywczego oraz handlu. Centrum kultowe sikhów: wZłotej Świątyni znajduje się od czego zależy
 • Gdzie leży Amsterdam Tłumaczenie stolica Holandii; ok. 740 tys. mieszk. (aglomeracja 1,1 mln); port połączony kanałem zMorzem Północnym. A. leży na ok. 100 wyspach połączonych przez 1000 na czym polega
 • Współrzędne Daria Amu Przykłady Środkowej, na terenie Uzbekistanu iTurkmenistanu. Powstaje zpołączenia dwóch rzek górskich Pamiru: Piandżu iWachszu; łączna dł. Piandżu iA.-d. ok. 2500 km różnice
 • Jak daleko Amur Definicja Syberii, na terytorium Federacji Rosyjskiej, Chin iMongolii, wdolnym biegu tworzy granicę Federacji Ros. iChin; uchodzi do Morza Ochockiego. Dł. od źródeł wady i zalety
 • Geo Wiatr Anabatyczny Encyklopedia składową pionową skierowaną wgórę, obserwowany jest jako ruch powietrza odbywający się wzdłuż powierzchni Ziemi wgórę form rzeźby terenu; do w. a. należy wiatr podobieństwa
 • Mapa Anadyr Jak działa Syberii, na terytorium Federacji Rosyjskiej; dł. 1150 km, pow. dorzecza ok. 200 tys. km2. Źródła na Płaskowyżu Anadyrskim, wdolnym biegu charakter nizinny czemu
 • Gdzie jest Pyłkowa Analiza Czy jest używana wrekonstrukcji środowisk kopalnych przez identyfikację iokreślenie częstości występowania ziaren pyłków roślin, zachowanych wosadach organicznych, np co gorsze
 • Lokalizacja Anastomozowanie Pojęcie rzeka anastomozująca porównaj
 • Położenie Anatolia Wyjaśnienie hist. określenie Azji Mniejszej, obecnie używane wodniesieniu do całej azjatyckiej części Turcji porównanie
 • Geografia Wyżyna Anatolijska Opis Turcji, pomiędzy górami Taurus na pd. iG. Pontyjskimi na pn., na wys. 1000-1500 m n.p.m. Zbudowana ze skał paleozoicznych, przykrytych trzeciorzędowymi osadami dlaczego
 • Na mapie Aszgabad Informacje Turkmenistanu, ok. 500 tys. mieszk.; główny ośrodek przemysłowy inaukowy kraju. Zakłady maszynowe, włókiennicze ispożywcze. WMuzeum Sztuki dywan opow. 193,5 m2 jak lepiej
 • Gdzie leży Ankara Znaczenie 2,7 mln mieszk.; ośrodek przemysłowy inaukowy. Zabytki rzymskie, bizantyńska cytadela, meczety seldżuckie iosmańskie (XIII-XVIII w.); Muzeum Starożytnych kiedy
 • Współrzędne Anchorage Co znaczy miasto wUSA nad Oceanem Spokojnym, największe na Alasce, ok. 200 tys. mieszk.; ośrodek naukowy ihandlowy; port od czego zależy
 • Jak daleko Andaluzja Krzyżówka wpd. Hiszpanii; pow. 87 tys. km2; 6,9 mln mieszk. Wjej skład wchodzą dwa kontrastowe obszary: Góry Betyckie na pd. iNizina Andaluzyjska na pn., przechodząca na czym polega
 • Geo Andamany Co to jest indyjskich na O. Indyjskim, między Zat. Bengalską iM. Andamańskim; wchodzą wskład terytorium związkowego Andamany iNikobary, będącego częścią Indii; największe różnice
 • Mapa Morze Andamańskie Słownik Indyjskiego pomiędzy Płw. Indochińskim aAndamanami, Nikobarami iSumatrą; pow. ok. 600 tys. km2, głęb. maks. 4200 m, zasolenie 20-32,5; do M. A. uchodzą Irawadi wady i zalety
 • Gdzie jest Andezyt Czym jest wylewna lub subwulkaniczna, będąca wylewnym odpowiednikiem diorytu. Charakteryzuje się szarą lub ciemnoszarą barwą, posiada strukturę porfirową. Głównymi podobieństwa
 • Lokalizacja Andora Co oznacza terytorialnie państwo wzach. Europie, na obszarze Pirenejów, pow. 453 km2, 66 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wAndorze (Andorra la Vella). Produkt narodowy czemu
 • Położenie Andy Tłumaczenie części Ameryki Pd., rozciągające się wzdłuż całego kontynentu nad O. Spokojnym; dł. ponad 9000 km, szer. 200-800 km; najwyższy szczyt Aconcagua (6960 m n.p.m co gorsze
 • Geografia Anekumena Przykłady obszar niezamieszkały zpowodów przyrodniczych (np. klimatycznych, ukształtowania terenu) albo zakazów administracyjnych (np. tereny wojskowe, chronione porównaj
 • Na mapie Anemograf Definicja przyrząd meteorologiczny do rejestracji prędkości lub kierunku wiatru; taśma zzapisem pochodzącym ztego przyrządu to anemogram porównanie
 • Gdzie leży Antarktyda Encyklopedia świata, rozciągający się wokół bieguna południowego, opow. 14 mln km2 (łącznie zlodowcami szelfowymi). Zajmuje centralną część Antarktyki; otoczona wodami O dlaczego
 • Współrzędne Anguilla Jak działa Brytanii położona wAmeryce Środkowej naMałych Antylach, 96km2, 8 tys. mieszk. (1994), zośrodkiem administracyjnym wTheValley. Produkt narodowy brutto 7 tys. $ jak lepiej
 • Jak daleko Anemometr Czy jest meteorologiczny do pomiaru prędkości lub kierunku wiatru. Pomiar kierunku wiatru wykonywany jest zazwyczaj za pomocą steru umieszczonego na pionowej osi kiedy
 • Geo Aneroid Pojęcie meteorologiczny do pomiaru wielkości ciśnienia atmosferycznego. Składa się zpłaskiej pozbawionej powietrza pofałdowanej puszki (czasem zkilku puszek od czego zależy
 • Mapa Angara Wyjaśnienie Syberii, na terytorium Federacji Rosyjskiej, prawy dopływ Jeniseju; dł. 1780 km, pow. dorzecza 1040 km2. Wypływa zjeziora Bajkał, przecina Wyżynę na czym polega
 • Gdzie jest Angel Opis Salto Angel różnice
 • Lokalizacja Angkor Informacje wKambodży, stolica dawnego państwa Khmerów; zachowany kompleks ruin pałaców królewskich iświątyń zIX-XV w. opow. 100 km2, najcenniejsze są świątynie Angkor Wat wady i zalety
 • Położenie Anglia Znaczenie Wielkiej Brytanii, położona wpd. iśrodk. części wyspy; pow. ok. 130 tys. km2 (ok. 55% pow. wyspy). Krajobraz nizinny iwyżynny, jedynie na pn. większe obszary podobieństwa
 • Geografia Angola Co znaczy Afryce, nad O.Atlantyckim, na obszarze płaskowyżu południowoafrykańskiego; była kolonia portugalska, pow. 1246,7 tys. km2, 10,7 mln mieszk. (1994), stolica czemu
 • Na mapie Atbara Krzyżówka wEtiopii iSudanie, prawy dopływ Nilu, dł. 1050 km. Wypływa na Wyż. Abisyńskiej, zasila Nil tylko wporze deszczowej (czerwiec-sierpień), wtedy też żeglowna co gorsze
 • Gdzie leży Góry Annamskie Co to jest wsch. Azji, pomiędzy Morzem Południowochińskim (wsch.) idoliną Mekongu (zach.), na terytorium Wietnamu iLaosu; dł. ok. 1500 km, najwyższy szczyt Ngoc Linh porównaj
 • Współrzędne Annapurna Słownik szczyt wHimalajach, wNepalu (8091 m n.p.m.). Pierwszy zdobyty przez człowieka ośmiotysięcznik (w 1950); pierwsze wejście zimowe jest dziełem Polaków (w 1987 porównanie
 • Jak daleko Annobon Czym jest pochodzenia wulkanicznego wZat. Gwinejskiej, wchodzi wskład Gwinei Równikowej; pow. 17 km2; 1,4 tys. mieszkańców; gł. miejscowość: San Antonio; uprawa palmy dlaczego
 • Geo Anomalia Co oznacza wielkości danego parametru (zwłaszcza elementu meteorologicznego) od średniej wieloletniej wdanym miejscu albo od przeciętnej wielkości charakterystycznej dla jak lepiej
 • Mapa Antananarywa Tłumaczenie ok. 1 mln mieszk.; centrum gospodarcze ikulturalne kraju. Pałace królewskie zczasów sprzed panowania Francji, muzeum sztuki, 2 katedry - katolicka kiedy
 • Gdzie jest Antarktis Przykłady zoogeograficzny obejmujący Antarktydę ipobliskie wyspy. Uboga roślinność powoduje, że zwierzęta przystosowane są do życia wmorzu lub do długich wędrówek. Na od czego zależy
 • Lokalizacja Półwysep Antarktyczny Definicja wAntarktydzie Zach., między M. Weddella iM. Bellingshausena; dł. ok. 1500 km; zakończenie P. A. jest najdalej na pn. wysuniętym punktem na kontynencie (6313 na czym polega
 • Położenie Wyż Antarktyczny Encyklopedia podbiegunowy wyż różnice
 • Geografia Ziemi Aphelium Jak działa odległość Ziemi od Słońca wjej ruchu obiegowym; wynosi 152083000km iprzypada między 1 i5 lipca każdego roku; a. Z. jest połączone z peryhelium przez tzw. linię wady i zalety
 • Na mapie Antarktyka Czy jest bieguna południowego opow. ok. 50 mln km2, obejmujący strefę polarną isubpolarną, wcentrum którego znajduje się lądolód Antarktydy, otoczony przybrzeżnymi podobieństwa
 • Gdzie leży Antecedencja Pojęcie działanie rzeki, wwyniku którego jest ona wstanie utrzymać swój pierwotny kierunek płynięcia, mimo tektonicznego wypiętrzenia obszaru przez który płynie czemu
 • Współrzędne Antofagasta Wyjaśnienie miasto iport wpn. Chile, ok. 170 tys. mieszk.; przemysł nawozów sztucznych oparty na lokalnych złożach saletry co gorsze
 • Jak daleko Antropogeografia Opis geografia ekonomiczna porównaj
 • Geo Antropopresja Informacje gatunku ludzkiego, dążącego do zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb, na środowisko przyrodnicze. Jego rezultatem są różnorodne przekształcenia środowiska, na porównanie
 • Mapa Antwerpia Znaczenie Belgii nad Skaldą; ok. 490 tys. mieszk. Wielki ośrodek przemysłu petrochemicznego, chemicznego iśrodków transportu; węzeł komunikacyjny; centrum obróbki dlaczego
 • Gdzie jest Antycyklon Co znaczy wyż baryczny jak lepiej
 • Lokalizacja Antyklina Krzyżówka wktórym jądro zbudowane jest ze skał najstarszych, natomiast warstwy skalne po obu stronach osi fałdu nachylone są wprzeciwnych kierunkach ( upad warstw kiedy
 • Położenie Antyklinorium Co to jest pojedynczych fałdów, antyklin i synklin, które jednak generalnie tworzą strukturę wypukłą. WPolsce przykładem a. jest wał pomorsko-kujawski na Niżu Polskim od czego zależy
 • Geografia Anvers Słownik Antwerpia na czym polega
 • Na mapie Anzus Czym jest Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku różnice
 • Gdzie leży Antyle Co oznacza Środk. ciągnące się łukiem od płw. Jukatan do wybrzeży Wenezueli; oddzielają M. Karaibskie od O. Atlantyckiego; pow. ok. 220 tys. km2; 23 mln mieszk. A. dzielą wady i zalety
 • Współrzędne Holenderskie Antyle Tłumaczenie wysp leżących wAmeryce Środkowej wMałych Antylach ibasenie M. Karaibskiego. Terytorium autonomiczne Królestwa Holandii, opow. 800 km2, 199 tys. mieszk. (1995 podobieństwa
 • Jak daleko Antyliban Przykłady Azji, na granicy Syrii iLibanu; dł. ok. 200 km, najwyższy szczyt 2814 m n.p.m. Ku zach. stromo opada do rowu tektonicznego Bekaa. Zbudowane zwapieni czemu
 • Geo Antypasaty Definicja powietrza wgórnej troposferze wramach komórki Hadleya, skierowanego od równika wstronę szerokości zwrotnikowych; a. odprowadzają powietrze, które dostało się co gorsze
 • Mapa Wyspy Antypodów Encyklopedia grupa wulkanicznych wysp należących do Nowej Zelandii na O. Spokojnym, na wsch. od Wyspy Południowej; pow. 62 km2; baza połowu fok, nie zamieszkane porównaj
 • Gdzie jest Antypody Jak działa Antypodów, Wyspy porównanie
 • Lokalizacja Apatyty Czy jest fosforanów wapnia, używanych do wyrobu nawozów sztucznych oraz otrzymywania fosforu. Największe złoża występują na Płw. Kolskim, wokolicach Bajkału (Rosja dlaczego
 • Położenie Apec Pojęcie Wspólnota Gospodarcza Azji iPacyfiku jak lepiej
 • Geografia Apeniny Wyjaśnienie Włoszech, rozciągający się na całej długości Płw. Apenińskiego; dł. ok. 1350 km, najwyższy szczyt Corno Grande (2912 m n.p.m.). A. powstały wtrakcie orogenezy kiedy
 • Na mapie Półwysep Apeniński Opis pd., wybiegający wMorze Śródziemne; otoczony przez Morze Adriatyckie od wsch. iMorza Tyrreńskie iLiguryjskie od zach.; dł. ok. 1000 km, pow. ok. 150 tys. km2 od czego zależy
 • Gdzie leży Appalachy Informacje wsch. części USA; dł. 3300 km, szer. 300-550 km, najwyższy szczyt Mitchell (2037 m n.p.m.). Zbudowane ze skał osadowych prekambru ipaleozoiku, częściowo na czym polega
 • Współrzędne Półwysep Apszeroński Znaczenie Kaspijskim, na terytorium Azerbejdżanu; dł. ok. 60 km, szer. 30 km. Krajobraz nizinny; wulkany błotne. Wielki ośrodek eksploatacji ropy naftowej igazu różnice
 • Jak daleko Ar Co znaczy jednostka powierzchni gruntów, 1 ar = 100 m2 wady i zalety
 • Geo Saudyjska Arabia Krzyżówka Azji na Płw. Arabskim, nad Zatoką Perską iM. Czerwonym, pow. 2149,7 tys. km2, 17,5 mln mieszk. (1994), ze stolicą wAr-Rijad. Główne krainy geograficzne to podobieństwa
 • Mapa Pustynia Arabska Co to jest wpn.-wsch. części Sahary, pomiędzy doliną Nilu na zach. iMorzem Czerwonym na wsch., wcałości na terytorium Egiptu. Krajobraz górski (wys. do 2187 m n.p.m czemu
 • Gdzie jest Egiptu Republika Arabska Słownik Egipt co gorsze
 • Lokalizacja Powietrze Arktyczne Czym jest tworząca się nad basenem M. Arktycznego; zawiera mało pary wodnej, jest bardzo zimne (szczególnie wwarstwie najniższej) iprzejrzyste; przy odpowiednim porównaj
 • Położenie Półwysep Arabski Co oznacza zach. Azji, oblewany przez Morze Czerwone na zach., Morze Arabskie na pd.- -wsch. iZat. Perską na wsch.; pow. ok. 3 mln km2. Stanowi fragment tarczy porównanie
 • Geografia Morze Arabskie Tłumaczenie Indyjskiego między Płw. Indyjskim iPłw. Arabskim; pow. 3680 tys. km2, głęb. maksymalna 5875 m; zasolenie 35-36,5; występowanie zmiennych wciągu roku prądów dlaczego
 • Na mapie Arachidy Przykłady nasiona orzecha ziemnego jak lepiej
 • Gdzie leży Morze Arafura Definicja część O. Indyjskiego między Australią aNową Gwineą; pow. ok. 1037 tys. km2, głęb. maksymalna 3680 m; zasolenie 34-35 kiedy
 • Współrzędne Aragonia Encyklopedia wpn.-wsch. Hiszpanii, przy granicy zFrancją; pow. ok. 50 tys. km2. Część centralną stanowi Kotlina Aragońska położona nad rzeką Ebro, otoczona jest przez od czego zależy
 • Jak daleko Jezioro Aralskie Jak działa jezioro wśrodk. Azji, na granicy Kazachstanu iUzbekistanu, na Niz. Turańskiej; pow. ok. 40 tys. km2, głęb. ok. 20 m. Wostatnich kilkudziesięciu latach rejon na czym polega
 • Geo Ararat Czy jest górski we wsch. Turcji (wys. 5122 m n.p.m.), najwyższy punkt Wyż. Armeńskiej. Gł. wierzchołek jest wygasłym wulkanem wieku trzeciorzędowego. Wtradycji różnice
 • Mapa Archaik Pojęcie wyróżniana wdziejach Ziemi, obejmująca okres starszy niż 2,5 mld lat. Łącznie zpóźniejszym proterozoikiem tworzy prekambr. Za. pochodzą niektóre serie skalne wady i zalety
 • Gdzie jest Ardeny Wyjaśnienie Europie, głównie na terytorium Belgii, zfragmentami na terenie Niemiec, Francji iLuksemburga; najwyższy szczyt Hautes Fagnes (694 m n.p.m.). Zbudowane gł podobieństwa
 • Lokalizacja Obszar Areiczny Opis obszar pozbawiony stałego odwodnienia powierzchniowego. Termin stosowany wodniesieniu do strefy suchej czemu
 • Położenie Archipelag Arktyczny Informacje Arktycznym, upn. wybrzeży Ameryki Pn., będąca częścią terytorium Kanady; pow. 1370 tys. km2. Główne wyspy: Ziemia Baffina, Wyspa Wiktorii, Wyspa Ellesmere'a co gorsze
 • Geografia Klimat Arktyczny Znaczenie klimatyczne strefy (strefa arktyczna porównaj
 • Na mapie Argentyna Co znaczy Ameryki Pd., pow. 2766,9 tys. km2, 34,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wBuenos Aires. Główne regiony kraju to rozciągnięte południkowo Andy wczęści zachodniej porównanie
 • Gdzie leży Arica Krzyżówka miasto wpn. Chile, ok. 130 tys. mieszk.; port wywozowy dla Chile, Peru iBoliwii. Położone wstrefie skrajnie suchej: pierwszy deszcz od XVI w. spadł w1970 dlaczego
 • Współrzędne Aridalny Co to jest dosłownie: suchy (łac. aridus); termin używany jako synonim tego słowa, np. strefa a. (strefa sucha jak lepiej
 • Jak daleko Arkansas Słownik wStanach Zjednoczonych, prawy dopływ Missisipi; dł. 2330 km, pow. dorzecza 470 tys. km2. Wypływa wstanie Kolorado wpasmie Sawatch wG. Skalistych, wgórnym biegu kiedy
 • Geo Arkoza Czym jest okruchowa, wielkością ziaren odpowiadająca piaskowcom, charakteryzująca się specyficznym składem mineralnym, posiadająca co najmniej 25% skaleni. Wzwiązku zich od czego zależy
 • Mapa Arktogea Co oznacza zoogeograficzny, obejmujący Amerykę Pn., Afrykę, Europę iAzję; dzieli się na podkrólestwa orientalne (pd. Chiny, Płw. Indochiński, płw. Dekan, Filipiny, wyspy na czym polega
 • Gdzie jest Morze Arktyczne Tłumaczenie Atlantyckiego wokół bieguna pn., między Eurazją aAmeryką Pn.; pow. ok. 14 mln km2, głęb. maksymalna 5500 m; zasolenie 30-32; duża liczba wysp ołącznej pow. ok różnice
 • Lokalizacja Wyż Arktyczny Przykłady podbiegunowy, wyż wady i zalety
 • Położenie Arktyka Definicja północnej położony na północ od granicy lasu, której przebieg jest niemal równoważny zprzebiegiem izotermy średniej temperatury najcieplejszego miesiąca +10C podobieństwa
 • Geografia Armator Encyklopedia państwowe lub prywatne zarządzające eksploatacją statków własnych lub przekazanych wużytkowanie. Dawniej a. nazywano osobę, która uzbrajała zwłasnych środków czemu
 • Na mapie Armenia Jak działa wzach. części Azji na Zakaukaziu, na Wyżynie Armeńskiej, pow. 29,8 tys. km2, 3,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wErewanie. Była republika radziecka, która co gorsze
 • Gdzie leży Wyżyna Armeńska Czy jest Azji, na granicy Turcji, Iranu, Armenii iGruzji; wys. ok. 1000-2000 m n.p.m., najwyższy szczyt Ararat (5122 m n.p.m.). Powstała wwyniku wypiętrzenia porównaj
 • Współrzędne Masyw Armorykański Pojęcie geologiczna wzach. Francji, obejmująca Bretanię izach. Normandię; fragment krystalicznego podłoża zach. Europy. Wkrajobrazie zaznacza się jako zrównany obszar porównanie
 • Jak daleko Arnhem Wyjaśnienie nad dolnym Renem; ok. 300 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu hutniczego, maszynowego, stoczniowego ichemicznego. W1944 rejon walk polskich spadochroniarzy wramach dlaczego
 • Geo Ziemia Arnhema Opis Australii, między M. Timor iZat. Karpentaria nad M. Arafura; pow. ok. 245 tys. km2. Wybrzeża dobrze rozwinięte, zwieloma zatokami iwyspami przybrzeżnymi jak lepiej
 • Mapa Arno Informacje Włoszech, wpn. części Apeninów; dł. 245 km. Wgórnym biegu charakter górski, wdolnym nizinny, przy ujściu tworzy rozległą, szybko narastającą deltę. Gł. miasta kiedy
 • Gdzie jest Ar-Rab al-Chali Znaczenie Rub Al-Chali od czego zależy
 • Lokalizacja Aru Co znaczy indonezyjskich wMolukach Pn. na M. Arafura; pow. 8,6 tys. km2; ok. 30 tys. mieszk.; główne wyspy: Wokam, Kobroor, Trangan; lasy tropikalne zmałymi ośrodkami na czym polega
 • Położenie Atacama Krzyżówka części Ameryki Pd. wAndach, między Kordylierą Nabrzeżną iZach., ciągnie się pasem równoległym do wybrzeża odł. 450 km iszer. do 100 km. Ma charakter różnice
 • Geografia Aruba Co to jest Środkowej warchipelagu Małych Antyli położona ok. 40 km na pn. od wybrzeży Wenezueli. Terytorium autonomiczne Królestwa Holandii, opow. 193 km2, 69 tys. mieszk wady i zalety
 • Na mapie Aruwimi Słownik części Afryki, wKongu-Zairze, prawy dopływ rz. Kongo; dł. 1300 km, pow. dorzecza 116 tys. km2. Wypływa jako Ituri zG. Błękitnych, na zach. od Jez. Alberta podobieństwa
 • Gdzie leży Asejsmiczny Czym jest na którym trzęsienia ziemi nie występują wogóle lub tylko wyjątkowo iwbardzo słabym natężeniu. Obszarami uważanymi za a. są stare tarcze krystaliczne czemu
 • Współrzędne Rijad Ar Co oznacza Saudyjskiej; ok. 2 mln mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego, cementowego irafineryjnego; centrum naukowe ikulturalne kraju. Ośrodek turystyczny - mury co gorsze
 • Jak daleko Komunikacyjna Arteria Tłumaczenie transportowa, lądowa lub wodna, przystosowana do ruchu masowego. Jakość jej funkcjonowania zależy od stopnia przepustowości, dopuszczalnej prędkości poruszania porównaj
 • Geo Woda Artezyjska Przykłady woda podziemna, której zwierciadło ma kształt wymuszony przez nadległe skały nieprzepuszczalne. Zob. też studnia artezyjska porównanie
 • Mapa Asam Definicja wsch. Indiach, przy granicy zBangladeszem. Zajmuje wsch. część Niziny Hindustańskiej, nad Brahmaputrą. Znana głównie zprodukcji herbaty; stąd pochodzi 3/4 dlaczego
 • Gdzie jest Asean Encyklopedia Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej jak lepiej
 • Lokalizacja Rów Atakamski Jak działa rów oceaniczny we wsch. części O. Spokojnego; biegnie równolegle do zach. wybrzeża Ameryki Pd., maksymalna głębokość 8050 m kiedy
 • Położenie Asmara Czy jest stolica Erytrei, ok. 300 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu włókienniczego, spożywczego imetalowego od czego zależy
 • Geografia Assam Pojęcie Asam na czym polega
 • Na mapie Astenosfera Wyjaśnienie części płaszcza Ziemi ośredniej grubości około 100 km, występująca na zmiennej głębokości 50-350 km (Rys. 5), bezpośrednio poniżej skorupy ziemskiej różnice
 • Gdzie leży Asuan Opis ok. 150 tys. mieszk. Ośrodek przemysłowy iturystyczny, wpobliżu elektrownia wodna na Nilu iwielkie jezioro zaporowe Nasera. Zakłady chemiczne, włókiennicze wady i zalety
 • Współrzędne Ateny Informacje 770 tys. mieszk. (aglomeracja 3 mln). Centrum naukowe ikulturalne kraju, ośrodek turystyczny światowej rangi. Wstarożytności główne miasto Attyki; rozkwit wVI podobieństwa
 • Jak daleko Athabaska Znaczenie Pólnocnej wdorzeczu Mackenzie wpn.-zach. Kanadzie, wprowincjach Alberta iSaskatchewan; położone na wys. 216 m n.p.m., pow. 8077 km2, głęb. do 260 m; jedno czemu
 • Geo Athine Co znaczy Ateny co gorsze
 • Mapa Athos Krzyżówka Grecji, jedno zramion półwyspu Chalkidiki; dł. ok. 60 km. Teren górzysty (wys. do 2033 m n.p.m.). Posiada status okręgu autonomicznego, zamieszkałego porównaj
 • Gdzie jest Atlanta Co to jest stolica stanu Georgia, ok. 400 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 3 mln). Ośrodek przemysłowy, handlowy inaukowy; zakłady przemysłu samochodowego, lotniczego porównanie
 • Lokalizacja Nizina Atlantycka Słownik we wsch. części USA, ciągnąca się od Florydy na pd. po Cape Cod na pn.; część Niz. Nadbrzeżnej; dł. ponad 2000 km, szer. 30-200 km. Wybrzeże niskie, częste dlaczego
 • Położenie Ocean Atlantycki Czym jest wielkości (po O. Spokojnym) obszar wodny Ziemi, między Ameryką Pn. iPd. na zach., Eurazją iAfryką na wsch. iAntarktydą na pd., obejmuje również rozległy basen jak lepiej
 • Geografia Atlantyk Co oznacza Atlantycki, Ocean kiedy
 • Na mapie Atlas Tłumaczenie zach. Afryce, na terytorium Maroka, Algierii iTunezji; dł. 2200 km; najwyższy szczyt Tubkal (4165 m n.p.m.). Złożone zwielu równoległych łańcuchów oprzebiegu od czego zależy
 • Gdzie leży Atlas Przykłady zdjęć lotniczych lub satelitarnych, ilustracji umożliwiający wszechstronne przedstawienie cech wybranego obszaru (a. Polski) lub wybranych zagadnień (Mały na czym polega
 • Współrzędne Atmosfera Definicja stosunkowo cienka warstwa mieszaniny pozbawionych zapachu, smaku izabarwienia gazów (powietrze) ipyłów. Wobrębie a. wyróżnia się szereg koncentrycznych warstw różnice
 • Jak daleko Auckland Encyklopedia Zelandii, ok. 150 tys. mieszk. Centrum przemysłowe (zakłady stoczniowe, maszynowe, spożywcze, chemiczne), naukowe ikulturalne; ważny port. Budynki historyczne wady i zalety
 • Geo Atol Jak działa rafa koralowa) owalnego kształtu lub ciąg wysp, otaczające centralnie położoną płytką lagunę iopadające stromymi stokami na zewnątrz. Część lądowa a. jest podobieństwa
 • Mapa Attyka Czy jest wśrodk. Grecji, ze stolicą wAtenach; krajobraz górzysty, pow. ok. 3 tys. km2. Główny obszar przemysłowy Grecji, wydobycie surowców skalnych, rud cynku iżelaza czemu
 • Gdzie jest Au Pojęcie złoto co gorsze
 • Lokalizacja Auasz Wyjaśnienie rzeka wAfryce, wEtiopii; dł. ok. 700 km. Wypływa na Wyż. Abisyńskiej, uchodzi do jez. Abbie. Posiada duże zasoby energii wodnej (2 tamy hydroenergetyczne porównaj
 • Położenie Puszcza Augustowska Opis wpn.-wsch. Polsce iwe fragmencie wzach. Litwie; pow. ok. 1150 km2. Dominują lasy sosnowe, porastające pola piasków wodnolodowcowych; wiele chronionych porównanie
 • Geografia Kanał Augustowski Informacje dorzecze Wisły (przez Narew iBiebrzę) zdorzeczem Niemna (przez Czarną Hańczę), przebiegający przez Puszczę Augustowską; dł. 102 km, zczego 80 km na obszarze dlaczego
 • Na mapie Augustów Znaczenie Polsce wwoj. suwalskim, na skraju Puszczy Augustowskiej; ok. 30 tys. mieszk. Ośrodek turystyczny iuzdrowisko, zakłady przemysłu drzewnego, obuwniczego jak lepiej
 • Gdzie leży Aures Co znaczy masyw górski wpn.-wsch. Algierii, najwyższy szczyt Dżebel Szelija 2328 m n.p.m.; przez A. prowadzi sławna brama El Kantara do leżącej ujego podnóża oazy Biskra kiedy
 • Współrzędne Australia Krzyżówka tys. km2, 18,1 mln mieszk. (1995), stolica Canberra. Wjego skład wchodzi cały kontynent australijski wraz zprzyległymi wyspami, tworząc szóste pod względem od czego zależy
 • Jak daleko Australia Co to jest zkontynentów, położony wcałości na półkuli pd. izajmujący najbardziej izolowane położenie; pow. 7,7 mln km2. Cechuje się dużą zwartością isłabym rozwinięciem na czym polega
 • Geo Austria Słownik części Europy Środkowej, pow. 83,9 tys. km2, 8,1 mln mieszk. (1995), ze stolicą wWiedniu. Główne krainy geograficzne to Alpy iich przedgórza oraz leżący na różnice
 • Mapa Autochtoniczny Czym jest miejscowy. Termin stosowany w tektonice i sedymentologii na określenie tych elementów wchodzących wskład danego osadu lub struktury, które nie podlegały wady i zalety
 • Gdzie jest Autonomia Co oznacza ustanawianie norm dla siebie samego. Wprawie państwowym określona przez organy centralne samodzielność części terytorium państwa, głównie w dziedzinie podobieństwa
 • Lokalizacja Autostrada Tłumaczenie przeznaczona wyłącznie do szybkiego ruchu pojazdów samochodowych. Nie ma skrzyżowań jednopoziomowych, posiada natomiast wielotorowe jezdnie, osobne dla każdego czemu
 • Położenie Avarua Przykłady stolica Wysp Cooka, ok. 11 tys. mieszk co gorsze
 • Geografia Awanport Definicja znajdujący się wewnątrz portu, oddzielony od morza falochronem, przeznaczony do wykonywania manewrów przez wchodzące iwychodzące statki. Wjego skład mogą porównaj
 • Na mapie Awasz Encyklopedia Auasz porównanie
 • Gdzie leży Awen Jak działa orozwinięciu pionowym lub stromo pochylony, łączący poszczególne piętra jaskini lub głębsze partie jaskini zpowierzchnią terenu, zwykle nawiązujący do dlaczego
 • Współrzędne Rock Ayers Czy jest wzniesienie ( góra wyspowa) wśrodk. Australii, zbudowane zczerwonych piaskowców arkozowych; wzniesienie ponad okoliczną równinę ok. 300 m. Święta góra jak lepiej
 • Jak daleko Azerbejdżan Pojęcie części Azji, na Zakaukaziu, nad M. Kaspijskim, pow. 86,6 tys. km2, 7,5mln mieszk. (1995), ze stolicą wBaku. Główne krainy geograficzne to Kaukaz iNizina kiedy
 • Geo Azja Wyjaśnienie kontynent na Ziemi, znajdujący się głównie na półkuli północnej; pow. 44,2 mln km2. Granica zEuropą przebiega na lądzie ijest umowna, stąd często oba kontynety od czego zależy
 • Mapa Mniejsza Azja Opis Azji, pomiędzy Morzem Czarnym (na pn.) iM.Śródziemnym (na pd.), wysunięty wstronę Europy, od której jest oddzielony cieśninami Bosfor iDardanele; dł. ok. 900 na czym polega
 • Gdzie jest Środkowa Azja Informacje polit., odnoszące się do pięciu państw wśrodk.-zach. części kontynentu - dawnych republik Związku Radzieckiego: Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu różnice
 • Lokalizacja Wyż Azorski Znaczenie wysokiego ciśnienia atmosferycznego należący do kategorii wyżów zwrotnikowych nad częścią pn. Atlantyku wszerokościach 20-40N zcentrum wokolicy Wysp Azorskich wady i zalety
 • Położenie Azory Co znaczy wulkanicznych wysp portugalskich na O. Atlantyckim; pow. 2,4 tys. km2; 332 tys. mieszk.; największe wyspy: Sao Miguel, Terceira, Pico. Częste trzęsienia ziemi podobieństwa
 • Geografia Azot Krzyżówka wnajwiększej ilości watmosferze (ponad 78% suchego powietrza); także bardzo ważny składnik gleby; a. pobierany jest wglebie przez bakterie azotowe czemu
 • Na mapie Azotox Co to jest DDT co gorsze
 • Gdzie leży Morze Azowskie Słownik Czarnego, połączone znim Cieśniną Kerczeńską; pow. 38 tys. km2, głęb. maksymalna 14,5 m; zasolenie 11-13; do M. A. uchodzą Don iKubań; rozwinięta żegluga porównaj
 • Współrzędne Azymut Czym jest kąt pomiędzy kierunkiem północnym ikierunkiem marszu, określany zgodnie zkierunkiem ruchu wskazówek zegara; przyjmuje wartości od 0o do 360o porównanie

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Azymut co znaczy Azowskie, Morze krzyżówka azotox co to jest azot słownik Azory czym jest Azorski, Wyż co oznacza Azja Środkowa tłumaczenie Azja Mniejsza. definicja.

Gdzie jest Adret co znaczy akcyza krzyżówka Alborz co to jest An-Nafud słownik wyjaśnienie.