G co znaczy Gaborone

Gwinejska, Zatoka co znaczy Gwinea Równikowa krzyżówka Gwinea Bissau co to jest Gwinea słownik.

gaborone krzyżówka geografia co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na G

 • Gdzie jest G Co znaczy 7 Grupa Siedmiu porównanie
 • Lokalizacja Gaborone Krzyżówka stolica Botswany, ok. 140 tys. mieszk.; ośrodek handlowy, przemysłu spożywczego idrzewnego dlaczego
 • Położenie Łączności Geografia Co to jest geografia transportu jak lepiej
 • Geografia Aluwialne Gleby Słownik mady kiedy
 • Na mapie Laterytowe Gleby Czym jest gleby czerwone od czego zależy
 • Gdzie leży S Gravenhage Co oznacza Haga na czym polega
 • Współrzędne Geotermiczny Gradient Tłumaczenie wielkość określająca przyrost temperatury wnętrza Ziemi przypadający na wzrost głębokości o1 m. Zob. też stopień geotermiczny różnice
 • Jak daleko Gabon Przykłady Środkowej nad O. Atlantyckim, pow. 267,7 tys. km2, 1,3 mln mieszk. (1994), ze stolicą wLibreville. Główne krainy geograficzne to Wyżyna Dolnogwinejska iNizina wady i zalety
 • Geo Gabro Definicja głębinowa oskładzie chemicznym na pograniczu obojętnego izasadowego. G. posiada na ogół barwę ciwmnozieloną, strukturę gruboziarnistą i teksturę bezładną lub podobieństwa
 • Mapa Galapagos Encyklopedia wulkanicznych wysp ekwadorskich na O. Spokojnym, 1000 km od zach. wybrzeży Ameryki Pd.; łączna pow. ok. 7,8 tys. km2; górzyste, z kulminacjami czynnych czemu
 • Gdzie jest Galicia Jak działa wpn.-zach. Hiszpanii; pow. 29 tys. km2, ok. 2,7 mln mieszkańców. Krajobraz górzysty iwyżynny, dobrze rozwinięte wybrzeże riasowe. Klimat podzwrotnikowy morski co gorsze
 • Lokalizacja Galilea Czy jest wpn. Izraelu, pomiędzy wybrzeżem M. Śródziemnego na zach. idoliną Jordanu na wsch. Krajobraz górzysty, liczne zręby izapadliska tektoniczne; najwyższy szczyt porównaj
 • Położenie Jezioro Galilejskie Pojęcie Genezaret porównanie
 • Geografia Gambia Wyjaśnienie Zachodniej nad O. Atlantyckim, pow. 11,3 tys. km2, 1,1 mln mieszk. (1994), ze stolicą wBandżulu. Produkt narodowy brutto 366 $/osobę (1993). Słabo rozwinięty dlaczego
 • Na mapie Ganges Opis terytorium Indii iBangladeszu; dł. 2700 km, całkowita pow. dorzecza 2 mln km2 (bez Brahmaputry - 1,1 mln km2). Wypływa z lodowca Gangotri wzach. Himalajach jak lepiej
 • Gdzie leży Nizina Gangesu Informacje na terytorium Indii iBangladeszu, pomiędzy Himalajami na pn. iwyżyną Dekan na pd., środk. część Niziny Hindustańskiej; pow. ok. 200 tys. km2. Oś N. G. wyznacza kiedy
 • Współrzędne Garda Znaczenie podnóża Alp, na terytorium Włoch; pow. 370 km2 (największe we Włoszech), głęb. 346 m ( kryptodepresja). Pochodzenie tektoniczno-lodowcowe, od pd. zamknięte od czego zależy
 • Jak daleko Gardno Co znaczy na polskim wybrzeżu Bałtyku, na terenie woj. słupskiego; pow. 25 km2, głęb. 2,6 m. Od morza oddzielone mierzeją, na której są pola wydmowe. Przez G. przepływa na czym polega
 • Geo Gardziel Krzyżówka rzecznej obardzo stromych, skalistych zboczach iszerokości dna równej szerokości koryta. G. powstają zwykle wskałach twardych iodzwierciedlają znacznie szybsze różnice
 • Mapa Garig Co to jest lasy izarośla twardolistne wady i zalety
 • Gdzie jest Garonna Słownik Francji; dł. 650 km, pow. dorzecza 56 tys. km2. Źródła wPirenejach na terytorium Hiszpanii; górny bieg wobrębie rozległej równiny przedgórskiej, wśrodkowym podobieństwa
 • Lokalizacja Garúa Czym jest z towarzyszącym osadem ciekłym lub mżawką, występującej wszerokościach zwrotnikowych uzach. wybrzeży Ameryki Pd. omywanych przez zimny Prąd Peruwiański; tworzy czemu
 • Położenie Gaskonia Co oznacza wpd.- -zach. Francji, między doliną Garonny (Akwitanią) iPirenejami; pow. ok. 30 tys. km2. Krajobraz pagórkowaty iwyżynny podnóża Pirenejów. Region głównie co gorsze
 • Geografia Gatt Tłumaczenie Układ Ogólny wSprawie Ceł iHandlu porównaj
 • Na mapie Gaucho Przykłady wAmeryce Pd. pasterz na koniu, zajmujący się wypasem bydła porównanie
 • Gdzie leży Ziemny Gaz Definicja występujący wniektórych porowatych skałach osadowych. Jest mieszaniną lekkich węglowodorów (głównie metanu CH4) oraz wzmiennych ilościach: wodoru, azotu, helu dlaczego
 • Współrzędne Strefa Gazy Encyklopedia wsch. wybrzeżu M. Śródziemnego (pow. 378 km2) pomiędzy Izraelem aEgiptem; zamieszkany głównie przez Palestyńczyków, wtym uchodźców z terenów Izraela żyjących jak lepiej
 • Jak daleko Dolina Gąsienicowa Jak działa wpolskich Tatrach, na granicy Tatr Wysokich iTatr Zachodnich. Złożona z kilku drugorzędnych dolin, łączących się niżej wDolinę Suchej Wody; otoczona graniami kiedy
 • Geo Gdańsk Czy jest Polsce nad Bałtykiem, wpobliżu ujścia Wisły; ok. 460 tys. mieszk. Duży ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny iturystyczny; wraz z Gdynią iSopotem tworzy od czego zależy
 • Mapa Zatoka Gdańska Pojęcie zatoka wpd. części Morza Bałtyckiego, pomiędzy wzgórzami Pojezierza Kaszubskiego na zach. ipółwyspem Sambii na wsch., częściowo zamknięta Półwyspem Helskim na czym polega
 • Gdzie jest Przemysłowy Okręg Gdański Wyjaśnienie zlokalizowany na Pojezierzu Pomorskim iŻuławach Wiślanych, na terenie woj. gdańskiego. Wytwarza ok. 5% krajowej produkcji sprzedanej przemysłu. Wstrukturze różnice
 • Lokalizacja Gdynia Opis nad Zat. Gdańską, wwoj. gdańskim; ok. 250 tys. mieszk.; część Trójmiasta wraz z Gdańskiem iSopotem. Rozwinęła się z małej wioski rybackiej wokresie wady i zalety
 • Położenie Gejzer Informacje źródła, połączonego z podziemną komorą wypełnioną wodą, z którego wmniej więcej równych odstępach czasu odbywa się gwałtowny wyrzut będącej pod ciśnieniem pary podobieństwa
 • Geografia Mapy Treści Generalizacja Znaczenie opuszczanie przy opracowywaniu mapy szczegółów, które są nieistotne dla przedstawianego zagadnienia (g. t. m. ze względu na treść - jakościowa), lub których czemu
 • Na mapie Genewa Co znaczy nad Jez. Genewskim iRodanem, ok. 160 tys. mieszk. Ośrodek produkcji zegarków iwyrobów jubilerskich; siedziba wielu banków oraz organizacji międzynarodowych np co gorsze
 • Gdzie leży Jezioro Genewskie Krzyżówka Alpach, na granicy Szwajcarii iFrancji; pow. 580 km2 (największe jez. alpejskie), głęb. 310 m. Pochodzenie tektoniczno-lodowcowe, przepływa przez nie Rodan. Na porównaj
 • Współrzędne Genezaret Co to jest Izraelu, wrowie tektonicznym M. Martwego; położone wdepresji -210 m n.p.m.; pow. 170 km2, głęb. 46 m. Największy zbiornik wody słodkiej na Bliskim Wschodzie porównanie
 • Jak daleko Genua Słownik Włoszech nad M. Liguryjskim, ok. 760 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu hutniczego, stoczniowego, maszynowego, chemicznego; największy port kraju. Liczne zabytki dlaczego
 • Geo Geochemia Czym jest z pogranicza geologii, chemii ibiologii, wktórym przedmiotem badań jest skład chemiczny wszystkich sfer Ziemi (litosfery, hydrosfery, atmosfery ibiosfery) oraz jak lepiej
 • Mapa Geologia Co oznacza którego przedmiotem badań jest budowa wnętrza ipowierzchni Ziemi, jej historia, powstawanie skał iminerałów, uwarunkowania iprzebieg procesów wewnętrznych kiedy
 • Gdzie jest Ekonomiczna Geografia Tłumaczenie rozmieszczenie ludzi na Ziemi (rasy, narody, religie, języki, cywilizacje) oraz efekty ich działalności gospodarczej wpowiązaniu z warunkami naturalnymi od czego zależy
 • Lokalizacja Fizyczna Geografia Przykłady badająca procesy naturalne (fizyczne) zachodzące na iponad powierzchnią Ziemi oraz związki między nimi. Dzieli się na geomorfologię - naukę oformach rzeźby na czym polega
 • Położenie Dynamiczna Geologia Definicja którego przedmiotem badań są procesy geologiczne zachodzące wewnątrz ( endogeniczne) ina powierzchni Ziemi ( egzogeniczne), awięc m.in. plutonizm, wulkanizm różnice
 • Geografia Geochronologia Encyklopedia zajmujący się ustaleniem wieku skał iminerałów, kopalnych szczątków organicznych izjawisk geologicznych. Wg. bezwzględnej określa się wiek bezwzględny wady i zalety
 • Na mapie Geoda Jak działa pierwotna próżnia wskale, wypełniona całkowicie lub częściowo przez kryształy minerałów wtórnych rosnące do wewnątrz próżni, zwykle obudowie koncentrycznej podobieństwa
 • Gdzie leży Geodezja Czy jest Ziemi itechnikach pomiaru położenia, odległości, powierzchni iwysokości obiektów na jej powierzchni oraz zmianach tych wartości wwyniku ruchów skorupy czemu
 • Współrzędne Geofizyka Pojęcie z pogranicza geologii ifizyki, którego przedmiotem badań są właściwości iprocesy fizyczne charakteryzujące wnętrze ipowierzchnię Ziemi oraz kulę ziemską jako co gorsze
 • Jak daleko Geografia Wyjaśnienie igrpho - piszę, opisuję) nauka badająca powłokę Ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym ispołeczno-gospodarczym oraz związki, które porównaj
 • Geo Człowieka Geografia Opis geografia ekonomiczna porównanie
 • Mapa Historyczna Geografia Informacje przemiany środowiska geograficznego wprzeszłości oraz historię przestrzennych form zasiedlenia izagospodarowania Ziemi. Ważnym aspektem g. h. jest badanie dlaczego
 • Gdzie jest Ludności Geografia Znaczenie ekonomicznej na pograniczu demografii, zajmujący się badaniem rozmieszczenia ludności, jej strukturami (biologiczną, zawodową ispołeczną) oraz migracjami jak lepiej
 • Lokalizacja Osadnictwa Geografia Co znaczy ekonomicznej, zajmujący się badaniem elementów systemu osadniczego: aglomeracji miejskich, ośrodków regionalnych icentrów wzrostu oraz miejscowości lokalnych kiedy
 • Położenie Przemysłu Geografia Krzyżówka ekonomicznej, zajmujący się przestrzennymi aspektami przemysłu. Uwzględnia geograficzne przesłanki jego powstania irozwoju na określonych obszarach ijego od czego zależy
 • Geografia Regionalna Geografia Co to jest wsystemie nauk geograficznych, dzieląca się wzależności od badanego obszaru na g. r. ogólną, która bada cały glob, ig. r. szczegółową, badającą poszczególne na czym polega
 • Na mapie Rolnictwa Geografia Słownik ekonomicznej, zajmujący się przestrzennymi uwarunkowaniami rozwoju rolnictwa ijego geograficznym zróżnicowaniem. Jest ściśle powiązana z naukami przyrodniczymi różnice
 • Gdzie leży Transportu Geografia Czym jest ekonomicznej, zajmujący się geograficznymi aspektami transportu ludzi itowarów, aw szczególności środkami tego transportu, drogami, węzłami komunikacyjnymi wady i zalety
 • Współrzędne Usług Geografia Co oznacza ekonomicznej, zajmujący się przestrzennymi aspektami sfery usług. Wswoich badaniach uwzględnia takie działy gospodarki narodowej, jak: handel, łączność podobieństwa
 • Jak daleko Geoida Tłumaczenie kształtu Ziemi wyznaczone jednakowym kierunkiem przyciągania grawitacyjnego; jej powierzchnia jest zawsze prostopadła do kierunku siły ciężkości. G. nie jest czemu
 • Geo Historyczna Geologia Przykłady wktórym celem badań jest odtworzenie przeszłości geologicznej Ziemi, wtym ustalenie podziału dziejów Ziemi, chronologii dawnych zdarzeń geologicznych, zmian co gorsze
 • Mapa Geomorfologia Definicja na pograniczu geologii igeografii, którego przedmiotem badań są formy rzeźby terenu oraz przebieg procesów prowadzących do ich powstania, wzależności od budowy porównaj
 • Gdzie jest Town George Encyklopedia stolica Kajmanów, ok. 13 tys. mieszk; nominalna siedziba wielu firm ze względu na bardzo niskie podatki porównanie
 • Lokalizacja Georgetown Jak działa Atlantykiem, ok. 240 tys. mieszk. Główny ośrodek gospodarczy inaukowy kraju; port. Zachowała się katedra oraz forty obronne z przełomu XVIII - XIX w., hale dlaczego
 • Położenie Południowa Georgia Czy jest pd. Atlantyku, na wsch. od Falklandów; pow. 4,1 tys. km2; górzysta (Mt Paget - 2700 m n.p.m.); wybrzeże fiordowe; klimat zimny, wieczne śniegi ilodowce jak lepiej
 • Geografia Prądy Geostroficzne Pojęcie powietrza, którego kierunek jest równoległy do izobar ikształtowany przez siłę poziomego gradientu ciśnienia i siłę Coriolisa (Rys. 21); jedynie ruch powietrza kiedy
 • Na mapie Geosynklina Wyjaśnienie obniżenie w skorupie ziemskiej, stanowiące zbiornik morski ostale obniżającym się dnie ( subsydencja), wypełniane osadami znoszonymi z pobliskich lądów od czego zależy
 • Gdzie leży Geotektonika Opis zajmujący się ruchem mas skalnych, rozpatrywanym wskali całej kuli ziemskiej. Wtym celu proponowane są różnorodne hipotezy geotektoniczne, z których największą na czym polega
 • Współrzędne Gerlach Informacje Tatr icałych Karpat, położony na terytorium Słowacji; wys. 2655 m n.p.m. Znajduje się wTatrach Wysokich, zbudowany z granitu, stoki strome iurwiste, podcięte różnice
 • Jak daleko Drogowej Sieci Gęstość Znaczenie ilość kilometrów dróg przypadających na jednostkę powierzchni danego terenu wady i zalety
 • Geo Kolejowej Sieci Gęstość Co znaczy ilość kilometrów linii kolejowych przypadających na jednostkę powierzchni danego terenu podobieństwa
 • Mapa Rzecznej Sieci Gęstość Krzyżówka będąca stosunkiem łącznej długości wszystkich cieków na danym obszarze (np. w zlewni, dorzeczu itp.) do powierzchni tego obszaru. Jest zależna od trzech gł czemu
 • Gdzie jest Zaludnienia Gęstość Co to jest otrzymywana przez podzielenie liczby ludzi zamieszkujących dany obszar (najczęściej wgranicach administracyjnych) przez jego powierzchnię; najczęściej podaje co gorsze
 • Lokalizacja Ghana Słownik Zachodniej nad Zat. Gwinejską, pow. 238,5 tys. km2, 16,9 mln mieszk. (1994), ze stolicą wAkrze. Główne krainy geograficzne to wyżyna Górna Gwinea, przechodząca porównaj
 • Położenie Wschodnie Ghaty Czym jest wsch. części Płw. Indyjskiego, mające postać wyraźnej krawędzi, którą wyżyna Dekan opada ku Zat. Bengalskiej; dł. ok. 1400 km, najwyższe wzniesienie 1680 m n.p porównanie
 • Geografia Zachodnie Ghaty Co oznacza części Płw. Indyjskiego, mające postać stromej krawędzi, którą wyżyna Dekan opada ku O. Indyjskiemu; dł. ok. 1500 km, różnica wysokości do 2000 m, najwyższy dlaczego
 • Na mapie Causeway S Giant Tłumaczenie Olbrzyma) odsłonięcie spękanych kolumnowo bazaltów na pn. wybrzeżu Irlandii Pn., wścianach klifów ina skalnych platformach przybrzeżnych. Wielka atrakcja jak lepiej
 • Gdzie leży Gibraltar Przykłady wEuropie Zachodniej, na skalistym, pd. krańcu Płw. Iberyjskiego, nad Cieśniną Gibraltarską, pow. 6,5 km2, 28 tys. mieszk. (1995). G. znajduje się pod zarządem kiedy
 • Współrzędne Cieśnina Gibraltarska Definicja Herkulesa; cieśnina morska pomiędzy Afryką iEuropą, łącząca M. Śródziemne z O. Atlantyckim; dł. 60 km, szer. wnajwęższym miejscu 14 km, głęb. 1180 m. Stały od czego zależy
 • Jak daleko Pustynia Gibsona Encyklopedia piaszczysta pustynia wzach. Australii, pomiędzy Wielką Pustynią Wiktorii na pd. iWielką Pustynią Piaszczystą na pn.; liczne okresowo wysychające słone jeziora na czym polega
 • Geo Strefa Glacjalna Jak działa obszar związany z obecnością ibezpośrednim działaniem lodowców lub lądolodów różnice
 • Mapa Giełda Czy jest forma rynku będąca miejscem transakcji kupna-sprzedaży akcji ( g. papierów wartościowych) oraz masowych, standardowych towarów, np. g. zbożowa wady i zalety
 • Gdzie jest Wartościowych Papierów Giełda Pojęcie instytucja rynku kapitałowego, na której dokonuje się transakcji kupna- -sprzedaży papierów wartościowych: akcji, obligacji oraz weksli. Wszyscy uczestnicy podobieństwa
 • Lokalizacja Giewont Wyjaśnienie Zachodnich, górujący bezpośrednio nad Zakopanem; wys. 1894 m n.p.m. Zbudowany z wapieni, opada urwistym stokiem ku pn., względnie łatwo dostępny od pd. Jeden z czemu
 • Położenie Wyspy Gilberta Opis O. Spokojnym wMikronezji; wchodzą wskład państwa Kiribati; pow. 285 km2; klimat równikowy, z opadami do 3000 mm; słabe gleby; roślinność: drzewa chlebowe co gorsze
 • Geografia Gips Informacje pochodzenia chemicznego, której głównym (do 90%) minerałem skałotwórczym jest gips. Charakteryzuje się barwą szarą lub żółtawą ibezładną lub kierunkową porównaj
 • Na mapie Gironde Znaczenie Żyronda porównanie
 • Gdzie leży Giza Co znaczy Nilem, waglomeracji Kairu; ok. 2 mln mieszk. Na peryferiach G., na skraju pustyni, słynny zespół zabytków architektury starożytnego Egiptu: trzy piramidy dlaczego
 • Współrzędne Giżycko Krzyżówka Polsce wKrainie Wielkich Jezior Mazurskich, między jez. Niegocin iKisajno, wwoj. suwalskim; ok. 30 tys. mieszk. Nazwa pochodzi od G. H. Gizewiusza, orędownika jak lepiej
 • Jak daleko Glaciizostazja Co to jest przypadek izostazji, wktórym równowaga mas wskorupie ziemskiej zostaje zakłócona przez rozrost lądolodów. Obciążenie przez masy lodowe powoduje pogrążenie kiedy
 • Geo Glacitektonika Słownik przypowierzchniowych partii skorupy ziemskiej wskutek pionowych ipoziomych nacisków wywoływanych przez lądolody. G. obejmuje głównie osady luźne znajdujące się od czego zależy
 • Mapa Glacjał Czym jest klimatycznego podziału plejstocenu: okres, wktórym następowało globalne ochłodzenie klimatu irozrost lądolodów kontynentalnych oraz lodowców górskich. Z tym na czym polega
 • Gdzie jest Glacjologia Co oznacza dział nauk oZiemi, wktórym obiektem badań jest pokrywa śnieżna, lodowa, zachowanie lodowców ilądolodów różnice
 • Lokalizacja Glasgow Tłumaczenie Brytanii, nad rzeką Clyde; największe wSzkocji, ok. 660 tys. mieszk. (aglomeracja 1,6 mln). Wielki ośrodek przemysłu stoczniowego, maszynowego, metalowego wady i zalety
 • Położenie Gleba Przykłady pod powierzchnią terenu luźny materiał złożony z nieprzemieszczonych produktów wietrzenia skał podłoża oraz substancji organicznych pochodzących z rozkładu podobieństwa
 • Geografia Gleboznawstwo Definicja pograniczu nauk oZiemi, biologicznych irolniczych, którego przedmiotem zainteresowania jest gleba, jej geneza, właściwości, rozmieszczenie na kuli ziemskiej czemu
 • Na mapie Bagienne Gleby Encyklopedia powstający wwarunkach stałej wilgotności gruntu, spowodowanej płytkim położeniem zwierciadła wód podziemnych iprzy obecności roślin wilgotnolubnych. Na co gorsze
 • Gdzie leży Brunatne Gleby Jak działa charakterystyczny dla klimatu umiarkowanego ciepłego iwilgotnego (roczny opad - ok. 500-1000 mm) iobszarów porośniętych lasami liściastymi imieszanymi porównaj
 • Współrzędne Czerwone Gleby Czy jest charakterystyczny dla klimatu tropikalnego wilgotnego (roczna suma opadów > 1300 mm). Powstają pod lasami równikowymi, zawierają niewiele próchnicy (do 4 porównanie
 • Jak daleko Woda Gruntowa Pojęcie woda podziemna tworząca pierwszy trwały poziom wodonośny pod strefą aeracji dlaczego
 • Geo Pasowe Gleby Wyjaśnienie powierzchni gruntu wobszarach oklimacie zimnym (strefa peryglacjalna): wstrefie polarnej, subpolarnej iw wysokich górach, powyżej górnej granicy lasu. Powstają jak lepiej
 • Mapa Płowe Gleby Opis charakterystyczny dla klimatu umiarkowanego ciepłego iwilgotnego (roczny opad - ok. 500--700 mm; średnia temp. roku - 6-8O) iobszarów porośniętych lasami kiedy
 • Gdzie jest Pobagienne Gleby Informacje gleby murszowe od czego zależy
 • Lokalizacja Inicjalne Gleby Znaczenie kształtowanie właśnie się rozpoczęło. Są one bardzo płytkie, mają niską zawartość próchnicy inie odzwierciedlają jeszcze cech klimatu iroślinności danego na czym polega
 • Położenie Kopalne Gleby Co znaczy wprzeszłości geologicznej, następnie przykryte młodszymi osadami, np. stokowymi lub eolicznymi. G. k. są ważnym narzędziem wrekonstrukcji dawnych środowisk różnice
 • Geografia Murszowe Gleby Krzyżówka kształtowany niegdyś wwarunkach bagiennych ( gleby bagienne), zmieniony wskutek naturalnego lub sztucznego obniżenia poziomu wody gruntowej iczęściowego wady i zalety
 • Na mapie Niestrefowe Gleby Co to jest rozmieszczenie nie wykazuje żadnych geograficznych prawidłowości. Zaliczają się do nich gleby inicjalne oraz gleby ukształtowane przez człowieka, np. gleby podobieństwa
 • Gdzie leży Strefowe Gleby Słownik powstaniu dominującą rolę odgrywają warunki klimatyczne irodzaj formacji roślinnej, natomiast rodzaj skały macierzystej icharakter rzeźby terenu mają znaczenie czemu
 • Współrzędne Śródstrefowe Gleby Czym jest powstaniu dominującą rolę odgrywa skała macierzysta, charakter rzeźby terenu lub jej wiek, natomiast wpływ klimatu ipokrywy roślinnej jest drugorzędny co gorsze
 • Jak daleko Zwałowa Glina Co oznacza materiał składający się z różnych skał okruchowych i iłów, osadzony przez wytapiający się lodowiec lub lądolód wstrefie topnienia. Jest głównym składnikiem porównaj
 • Geo Gliwice Tłumaczenie wwoj. katowickim, wzach. części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; ok. 220 tys. mieszk. Ośrodek górnictwa węgla kamiennego ihutnictwa żelaza, zakłady porównanie
 • Mapa Kanał Gliwicki Przykłady pograniczu woj. katowickiego iopolskiego, wdolinie rzeki Kłodnicy. Łączy GOP (Gliwice) ze szlakiem wodnym Odry (Koźle). K.G. został uruchomiony w1941, ma 41,2 dlaczego
 • Gdzie jest Globus Definicja kuli ziemskiej, zwykle mocowany na osi nachylonej pod kątem ok. 66O do płaszczyzny podstawy, co wynika z rzeczywistego nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny jak lepiej
 • Lokalizacja Narzutowy Głaz Encyklopedia do kilkudziesięciu metrów długości) przemieszczany wporuszającym się lodzie, apo wytopieniu pozostawiony wznacznej odległości od miejsca swego pochodzenia kiedy
 • Położenie Woda Głębinowa Jak działa woda podziemna na dużych głębokościach, odcięta od innych poziomów wód iwarunków na powierzchni ziemi od czego zależy
 • Geografia Głogów Czy jest Polsce nad Odrą, wwoj. legnickim, ok. 75 tys. mieszk. Huta miedzi z wydziałem metali szlachetnych, produkującym ok. 1000 t srebra i0,5 t złota rocznie; zakłady na czym polega
 • Na mapie Głód Pojęcie ludzkiego spowodowany brakiem, niedoborem lub niedostatecznym przyswajaniem składników pokarmowych. Człowiek umiera po 7-10 dniach głodowania bez przyjmowania różnice
 • Gdzie leży Gmina Wyjaśnienie jednostka terytorialnego podziału Polski, siedziba władz samorządu. Według stanu wdniu 1 I1996 było ich 2483. G. jako jednostka samorządu terytorialnego była wady i zalety
 • Współrzędne Gmt Opis Time - średni czas Greenwich) czas lokalny na południku 0O, przebiegającym przez Greenwich wLondynie, będący podstawą określania czasu na całym świecie przez podobieństwa
 • Jak daleko Orne Grunty Informacje część użytków rolnych, poddawana stałej uprawie mechanicznej, przeznaczona do obsiewania lub sadzenia roślin uprawnych czemu
 • Geo Gnejs Znaczenie powstająca najczęściej przez przeobrażenie kwaśnych skał magmowych (np. granitów) iniektórych skał osadowych, np. arkoz ipiaskowców szarogłazowych co gorsze
 • Mapa Gorzelnictwo Co znaczy produkcja alkoholu etylowego metodą fermentacyjną. Surowcem są produkty zawierające cukier zdolny do fermentacji (melasa, owoce) albo węglowodany, które można porównaj
 • Gdzie jest Gniezno Krzyżówka Polsce wwoj. poznańskim, ok. 70 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu skórzanego, odzieżowego, maszynowego ispożywczego. Stolica pierwszych książąt piastowskich, za porównanie
 • Lokalizacja Gobi Co to jest ipółpustynne we wsch. Azji, na terytorium Mongolii iChin, pomiędzy Tien-szanem iAłtajem na zach. iWielkim Chinganem na wsch.; pow. ok. 2 mln km2. Krajobraz dlaczego
 • Położenie Jezioro Goczałkowickie Słownik na górnej Wiśle, wKotlinie Oświęcimskiej, oddany do użytku w1956; pow. 37 km2. Spełnia funkcje przeciwpowodziowe, rekreacyjne izaopatruje wwodę Górnośląski jak lepiej
 • Geografia Godthab Czym jest Nuuk kiedy
 • Na mapie Wzgórza Golan Co oznacza wulkaniczny na Bliskim Wschodzie, po wsch. stronie rowu tektonicznego Morza Martwego; wys. 400-1200 m n.p.m. Z racji swego wybitnie strategicznego znaczenia od czego zależy
 • Gdzie leży Golfsztrom Tłumaczenie Zatokowy, Prąd na czym polega
 • Współrzędne Gołoborze Przykłady bloków skalnych, powstała wskutek wietrzenia fizycznego lub przemycia pokrywy zwietrzelinowej, na której wzwiązku z brakiem pokrywy glebowej nie rozwinęła się różnice
 • Jak daleko Gołoledź Definicja meteorologiczne, rodzaj hydrometeoru; warstwa lodu na gruncie iprzedmiotach powstała przez zamarzanie przechłodzonych kropelek ( woda przechłodzona) opadu lub wady i zalety
 • Geo Gondwana Encyklopedia kontynentu, obejmującego dzisiejszą Afrykę, Amerykę Pd., Antarktydę, Australię iPłw. Indyjski, który istniał na półkuli południowej przed 200 iwięcej mln lat podobieństwa
 • Mapa Gop Jak działa Górnośląski Okręg Przemysłowy czemu
 • Gdzie jest Gopło Czy jest Polsce, na Pojezierzu Kujawskim; pow. 22 km2, głęb. 16,6 m. Jest jez. rynnowym, pochodzenia lodowcowego (dł. 25 km, szer. do 2,5 km). Dobrze rozwinięta linia co gorsze
 • Lokalizacja Gorce Pojęcie wBeskidach Zachodnich, pomiędzy Beskidem Żywieckim na zach. iBeskidem Sądeckim na wsch.; pow. ok. 500 km2, najwyższy szczyt Turbacz (1310 m n.p.m.). Zbudowany porównaj
 • Położenie Wielkopolski Gorzów Wyjaśnienie zach. Polsce nad Wartą, ok. 125 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu chemicznego, włókienniczego, maszynowego. Gotycka katedra z XIV-XV w., resztki murów obronnych porównanie
 • Geografia Narodowa Gospodarka Opis oraz działalności prowadzonej wsferze produkcji, podziału, obiegu ikonsumpcji wdanym kraju. Obejmuje przemysł, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo, transport dlaczego
 • Na mapie Naturalna Gospodarka Informacje produktów wykorzystywanych do bezpośredniego zaspokojenia potrzeb producentów, anie na sprzedaż. Jest to najniższy stopień rozwoju gospodarczego, występujący jak lepiej
 • Gdzie leży Żarowa Gospodarka Znaczenie rolnictwa, polegający na wypalaniu obszaru leśnego bądź stepowego, anastępnie wysiewaniu lub sadzeniu roślin do wydrążonych kijem dołków. Po szybko kiedy
 • Współrzędne Żywnościowa Gospodarka Co znaczy narodowej, składająca się z logicznie ze sobą powiązanych ogniw biorących udział bezpośrednio lub pośrednio wwytwarzaniu żywności igospodarowaniu nią. G. ż od czego zależy
 • Jak daleko Rolne Gospodarstwo Krzyżówka opowierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, prowadzone przez rolników na gruntach własnych iniewłasnych. Wjego skład wchodzą grunty rolne wraz z gruntami na czym polega
 • Geo Wyspowa Góra Co to jest wzniesienie skalne ostromych stokach, wyrastające z rozległych powierzchni płaskich ( powierzchni zrównania). G. w. są szczególnie typowe dla strefy sawannowej różnice
 • Mapa Gotlandia Słownik wyspa wśrodk. części M. Bałtyckiego. Pow. 3 tys. km2 (największa na Bałtyku); teren nizinny (do 81 m n.p.m.); krajobraz polodowcowy, częściowo odsłonięte wady i zalety
 • Gdzie jest Goździkowiec Czym jest krzew owiecznie zielonych liściach, rosnące wstrefie międzyzwrotnikowej. Jego wysuszone pączki kwiatowe - goździki - są stosowane jako przyprawa wprzemyśle podobieństwa
 • Lokalizacja Lodowa Góra Co oznacza lodowiec szelfowy czemu
 • Położenie Stołowa Góra Tłumaczenie ostromych stokach iprawie płaskiej, szerokiej powierzchni szczytowej (Fot. 15). G. s. powstają wobszarach zbudowanych z poziomo leżących skał osadowych iw co gorsze
 • Geografia Świadek Góra Przykłady wzniesienie skalne znajdujące się na przedpolu krawędzi denudacyjnej, kuesty lub stoliwa izbudowane ze skał należących do tej samej struktury geologicznej. G porównaj
 • Na mapie Jezioro Górne Definicja tektoniczno-lodowcowego wAmeryce Pn., na pograniczu Kanady iUSA, wgrupie Wielkich Jezior; największe słodkowodne jezioro na Ziemi, na wys. 183 m n.p.m., pow porównanie
 • Gdzie leży Kotlina Nilu Górnego Encyklopedia wpn.-wsch. Afryce, na terytorium Sudanu; dł. ok. 1500 km, szer. do 600 km. Od wsch. ograniczona Wyż. Abisyńską, od zach. wyżyną Kordofan, od pn. niskim progiem dlaczego
 • Współrzędne Górnictwo Jak działa poszukiwanie, udostępnianie ieksploatację kopalin użytecznych. Wzależności od usytuowania pokładów wydobywanej kopaliny wyróżniamy (1) g. wgłębne jak lepiej
 • Jak daleko Przemysłowy Okręg Górnośląski Czy jest okręg przemysłowy, zlokalizowany na Wyż. Śląskiej, wwoj. katowickim. Rozciąga się od Gliwic na zach. po Jaworzno na wsch. iod Tarnowskich Gór na pn. po Tychy kiedy
 • Geo Węglowe Zagłębie Górnośląskie Pojęcie karbońskich pokładów węgla kamiennego ołącznej pow. 5400 km2, z czego na terytorium Polski znajduje się 4500 km2, a900 km2 tworzy Zagłębie Ostrawsko od czego zależy
 • Mapa Ruchy Górotwórcze Wyjaśnienie orogeneza na czym polega
 • Gdzie jest Karabach Górski Opis części Małego Kaukazu wzach. Azji enklawa na terytorium Azerbejdżanu, zamieszkała w80% przez Ormian. W1921 na polecenie Stalina G. K. został włączony do różnice
 • Lokalizacja Wiatr Górski Informacje wiatr górski idolinny wady i zalety
 • Położenie Fałdowe Góry Znaczenie zbudowane ze skał osadowych, które wtrakcie wypiętrzenia podlegały procesowi fałdowania.Uskoki odgrywają tu podrzędną rolę. Wbardzo młodych g. f. może istnieć podobieństwa
 • Geografia Zrębowe Góry Co znaczy górski, którego wypiętrzenie dokonało się przez blokowe ruchy tektoniczne wzdłuż uskoków. Składają się zwykle z wielu drugorzędnych zrębów i zapadlisk czemu
 • Na mapie Grad Krzyżówka meteorologiczne, rodzaj opadów atmosferycznych, zawsze ocharakterze przelotnym, wpostaci bryłek lodu oróżnym kształcie iwielkości, zazwyczaj zbliżonym do kuli co gorsze
 • Gdzie leży Stanu Gradient Co to jest zmiany temperatury powietrza z wysokością istniejące wdanym miejscu iczasie; wyrażany wOC na 100 m wzrostu wysokości, przy czym liczba dodatnia oznacza spadek porównaj
 • Współrzędne Suchoadiabatyczny Gradient Słownik temperatury powietrza wporcji wznoszącej się lub opadającej przy braku wymiany ciepła z otoczeniem, wynosi 1OC/100 m; spadek temperatury wporcji wznoszącej się porównanie
 • Jak daleko Wilgotnoadiabatyczny Gradient Czym jest temperatury powietrza nasyconego parą wodną wporcji wznoszącej się lub opadającej przy braku wymiany ciepła z otoczeniem, wynosi ok. 0,6OC/100 m (zmienia się dlaczego
 • Geo Grampian Co oznacza wśrodk. Szkocji, rozciągające się od O. Atlantyckiego na zach. po M. Północne na wsch.; najwyższy szczyt Ben Nevis (1343 m n.p.m.). Zbudowane z krystalicznych jak lepiej
 • Mapa Chaco Gran Tłumaczenie na terytorium Argentyny iParagwaju; pn.-zach. część Niziny La Platy. Krajobraz równinny; wys. 40-500 m n.p.m. Naturalną formacją roślinną jest sucha sawanna kiedy
 • Gdzie jest Granada Przykłady Grenada od czego zależy
 • Lokalizacja Wiatrowy Graniak Definicja okształcie uformowanym przez ścieranie jego powierzchni ( abrazja) przez materiał niesiony przez wiatr. Na ogół g. w. posiadają 2 do 4 gładkich wypolerowanych na czym polega
 • Położenie Lasu Granica Encyklopedia klimatem iinnymi czynnikami naturalnymi linia, poza którą nie rosną drzewa; na terenach górskich wyróżnia się górną granicę lasu, której wysokość obniża się różnice
 • Geografia Państwa Granica Jak działa prostopadła do linii granicznej wyznaczonej na powierzchni ziemi, oddzielająca terytorium jednego państwa od obszaru innych państw lub terenów nie mających wady i zalety
 • Na mapie Granit Czy jest głębinowa okwaśnym składzie chemicznym. G. jest skałą obarwie generalnie jasnej, od białoszarej przez różową do czerwonej, posiada krystaliczną strukturę ina podobieństwa
 • Gdzie leży Grenada Pojęcie wAmeryce Środkowej warchipelagu Małych Antyli, pow. 344 km2, 92 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wSaint George's. Produkt narodowy brutto 2,8 tys. $/osobę czemu
 • Współrzędne Grąd Wyjaśnienie las świeży co gorsze
 • Jak daleko Divide Great Opis Wielkie Góry Wododziałowe porównaj
 • Geo Lake Salt Great Informacje Wielkie Jezioro Słone porównanie
 • Mapa Grecja Znaczenie Europie, obejmujące pd. część Półwyspu Bałkańskiego oraz kilkaset wysp na M. Egejskim iM. Jońskim, pow. 132,0 tys., km2, 10,5 mln mieszk. (1995), ze stolicą dlaczego
 • Gdzie jest Greenpeace Co znaczy organizacja ekologiczno-pacyfistyczna, zajmująca się ochroną środowiska. Podejmuje często spektakularne akcje czynnego protestu przeciwko degradacji środowiska jak lepiej
 • Lokalizacja Grejpfrut Krzyżówka drzewo owocowe, nie znane wstanie dzikim. Wywodzi się z wyspy Barbados iuprawiane jest dla owoców okorzystnych walorach dietetycznych izdrowotnych. G kiedy
 • Położenie Grenada Co to jest wpd. Hiszpanii; ok. 260 tys. mieszk. Ośrodek przemysłowy, naukowy, kulturalny iturystyczny; zabytkowe budowle arabskie (pałace Alhambra iGeneralife), katedra od czego zależy
 • Geografia Grenlandia Słownik autonomiczne Danii wpn. części O. Atlantyckiego, stanowiące pn.-wsch. fragment bloku lądowego Ameryki Pn. Największa wyspa świata opow. 2175,6 tys. km2, 56 tys na czym polega
 • Na mapie Grudziądz Czym jest nad Wisłą, wwoj. toruńskim; ok. 100 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu gumowego, metalowego, drzewnego ispożywczego. Kościół Św. Mikołaja z XIV- XVIII w., zespół różnice
 • Gdzie leży Strukturalne Grunty Co oznacza powierzchni gruntu powstające wskutek oddziaływania mrozu, prowadzącego do sortowania materiału skalnego ipękania przemarzniętego podłoża. Są powszechne wady i zalety
 • Współrzędne Siedmiu Grupa Tłumaczenie najbogatszych krajów świata, nieformalnie przewodzących gospodarce światowej. Należą do nich USA, Kanada, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania iWłochy. Po podobieństwa
 • Jak daleko Gruzja Przykłady Azji na Zakaukaziu, nad M. Czarnym, była republika radziecka, pow. 69,7 tys. km2, 5,5 mln mieszk. (1994), ze stolicą wTbilisi. Główne krainy geograficzne to czemu
 • Geo Gryka Definicja pochodząca ze środk. iwsch. Azji. G. zwyczajna siewna (hreczka, poganka) jest rośliną zbożową uprawianą dla nasion przerabianych na kaszę. Jest ponadto cenną co gorsze
 • Mapa Monoklinalny Grzbiet Encyklopedia rzeźby terenu wpostaci asymetrycznego grzbietu, którego przebieg jest zgodny z rozciągłością odpornych na niszczenie wychodni skał osadowych inachylonych pod porównaj
 • Gdzie jest Śródoceaniczny Grzbiet Jak działa górski, wyrastający na 1-3 km z dna oceanu wmiejscu styku dwóch płyt litosferycznych. Jego oś jest rozcięta doliną ryftową, z której stale wydostaje się magma porównanie
 • Lokalizacja Wertykalny Grzbiet Czy jest rzeźby terenu wpostaci grzbietu, którego przebieg nawiązuje do biegu warstw skał osadowych odpornych na niszczenie (zwykle piaskowców lub wapieni) lub skał dlaczego
 • Położenie Grzmot Pojęcie burza jak lepiej
 • Geografia Skalny Grzyb Wyjaśnienie ocharakterystycznym kształcie: wąskiej nóżki iszerokiej, masywnej partii górnej. Powstają głównie w skałach osadowych isą związane z niejednakową odpornością kiedy
 • Na mapie Guam Opis Mariańskich, na pd. krańcu archipelagu, wzach. części Pacyfiku. Terytorium zamorskie USA pod zarządem Departamentu Spraw Wewnętrznych, pow. 0,5 tys. km2, 150 od czego zależy
 • Gdzie leży Guangzhou Informacje Kanton na czym polega
 • Współrzędne Guano Znaczenie ptactwa morskiego, także szczątków ptaków, które przez tysiące lat gromadziły się na pustynnych wybrzeżach iprzylądkowych wyspach O. Spokojnego wPeru ipn różnice
 • Jak daleko Guayaquil Co znaczy największe miasto Ekwadoru, port nad Pacyfikiem; ok. 1,3 mln mieszk. Nowocześnie zabudowany największy ośrodek przemysłowy, handlowy inaukowy kraju wady i zalety
 • Geo Gujana Krzyżówka części Ameryki Pd., pow. 215,0 tys. km2, 835 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wGeorgetown. Na zach. kraju znajduje się Wyż. Gujańska, która przechodzi ku wsch podobieństwa
 • Mapa Francuska Gujana Co to jest zamorski Francji wpn.-wsch. części Ameryki Pd., na Niz. Gujańskiej; pow. 90,0 tys. km2; 141,0 tys. mieszk. (1994), ośrodek administracyjny Cayenne. Produkt czemu
 • Gdzie jest Wyżyna Gujańska Słownik wyżynny wpn. części Ameryki Pd., pomiędzy Niz. Amazonki na pd. iNiz. Orinoko na pn.; pow. ok. 1,2 mln km2. Stanowi fragment cokołu kontynentalnego, zbudowana co gorsze
 • Lokalizacja Prąd Gujański Czym jest na O. Atlantyckim płynący na pn.-zach. wzdłuż wybrzeży Ameryki Pd. do basenu M. Karaibskiego idalej jako Prąd Karaibski do Zat. Meksykańskiej; zasolenie porównaj
 • Położenie Gwadalkiwir Co oznacza Hiszpanii; dł. 550 km, pow. dorzecza 57 tys. km2. Źródła wGórach Betyckich, górny bieg górski, niżej płynie szerokim obniżeniem pomiędzy G. Betyckimi na pd porównanie
 • Geografia Gytia Tłumaczenie denny osad jeziorny ocharakterze mułu, pochodzenia gł. organicznego, zawierający duże ilości bardzo drobnych szczątków roślinnych, tzw. fitoplanktonu dlaczego
 • Na mapie Gzw Przykłady Górnośląskie Zagłębie Węglowe jak lepiej
 • Gdzie leży Gwadelupa Definicja zamorski Francji wAmeryce Środkowej na Małych Antylach; pow. 1,7 tys. km2, 421 tys. mieszk. (1994), z ośrodkiem administracyjnym wBasse-Terre. Produkt narodowy kiedy
 • Współrzędne Gwadiana Encyklopedia Hiszpanii iPortugalii; dł. 835 km, pow. dorzecza 70 tys. km2. Źródła na wyżynie Nowej Kastylii, dolny bieg nizinny, uchodzi do O. Atlantyckiego tworząc od czego zależy
 • Jak daleko Gwatemala Jak działa Środkowej, posiadające granicę morską z M. Karaibskim iPacyfikiem, pow. 108,9 tys. km2, 10,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wGwatemali. Produkt narodowy brutto na czym polega
 • Geo Gwatemala Czy jest ok. 1,2 mln mieszk. (zespół miejski ok. 2 mln). Centrum gospodarcze inaukowo-kulturalne kraju. Ocalałe po trzęsieniach ziemi zabytki to katedra (XVIII/XIX w różnice
 • Mapa Gwda Pojęcie na Pojezierzu Pomorskim, prawy dopływ Noteci; dł. 145 km, pow. dorzecza 5 tys. km2. Źródła na Pojezierzu Drawskim koło Szczecinka, wdolnym biegu przecina wady i zalety
 • Gdzie jest Gwinea Wyjaśnienie Zachodniej nad Zat. Gwinejską, pow. 245,9 tys. km2, 6,5 mln mieszk. (1994), ze stolicą wKonakry. Główne krainy geograficzne to wyżyna Górna Gwinea iNizina podobieństwa
 • Lokalizacja Gwinea Opis Afryce, obejmująca wybrzeża Zat. Gwinejskiej; dzieli się na Górną G. po pn. stronie zatoki iDolną G. po jej wsch. stronie; granicę wyznacza wyż. Adamawa czemu
 • Położenie Bissau Gwinea Informacje Zachodniej nad O. Atlantyckim, pow. 36,1 tys. km2, 1,1 mln mieszk. (1994), ze stolicą wBissau. Produkt narodowy brutto 800 $/osobę (1994). Podstawą gospodarki co gorsze
 • Geografia Równikowa Gwinea Znaczenie Zachodniej nad Zat. Gwinejską, pow. 28,1 tys. km2, 389 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wMalabo. Produkt narodowy brutto 700 $/osobę (1993). Słabo rozwinięty porównaj
 • Na mapie Zatoka Gwinejska Co znaczy Atlantyckiego na zach. wybrzeżu Afryki Środkowej, między przylądkami Palmas a Lopez; pow. ok. 1,5 mln km2, średnia głęb. ok. 3000 m; głęb. maks. 6363 m. Do Z porównanie

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Gwinejska, Zatoka co znaczy Gwinea Równikowa krzyżówka Gwinea Bissau co to jest Gwinea słownik Gwinea czym jest Gwda co oznacza Gwatemala tłumaczenie Gwatemala. definicja.

Gdzie jest G co znaczy Gaborone krzyżówka geografia łączności co to jest gleby wyjaśnienie.