Gwinejska, Zatoka, Gwinea

Gwinejska, Zatoka, Gwinea Równikowa, Gwinea Bissau, Gwinea, Gwinea, Gwda, Gwatemala, Gwatemala.

gwinejska zatoka gwinea co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na G

 • Gdzie jest G Co to jest 7 Grupa Siedmiu
 • Gdzie jest Gaborone Co to jest stolica Botswany, ok. 140 tys. mieszk.; ośrodek handlowy, przemysłu spożywczego idrzewnego
 • Gdzie jest Łączności Geografia Co to jest geografia transportu
 • Gdzie jest Aluwialne Gleby Co to jest mady
 • Gdzie jest Laterytowe Gleby Co to jest gleby czerwone
 • Gdzie jest S Gravenhage Co to jest Haga
 • Gdzie jest Geotermiczny Gradient Co to jest wielkość określająca przyrost temperatury wnętrza Ziemi przypadający na wzrost głębokości o1 m. Zob. też stopień geotermiczny
 • Gdzie jest Gabon Co to jest Atlantyckim, pow. 267,7 tys. km2, 1,3 mln mieszk. (1994), ze stolicą wLibreville. Główne krainy geograficzne to Wyżyna Dolnogwinejska
 • Gdzie jest Gabro Co to jest chemicznym na pograniczu obojętnego izasadowego. G. posiada na ogół barwę ciwmnozieloną, strukturę gruboziarnistą i teksturę bezładną lub
 • Gdzie jest Galapagos Co to jest ekwadorskich na O. Spokojnym, 1000 km od zach. wybrzeży Ameryki Pd.; łączna pow. ok. 7,8 tys. km2; górzyste, z kulminacjami czynnych
 • Gdzie jest Galicia Co to jest Hiszpanii; pow. 29 tys. km2, ok. 2,7 mln mieszkańców. Krajobraz górzysty iwyżynny, dobrze rozwinięte wybrzeże riasowe. Klimat
 • Gdzie jest Galilea Co to jest pomiędzy wybrzeżem M. Śródziemnego na zach. idoliną Jordanu na wsch. Krajobraz górzysty, liczne zręby izapadliska tektoniczne; najwyższy
 • Gdzie jest Jezioro Galilejskie Co to jest Genezaret
 • Gdzie jest Gambia Co to jest Atlantyckim, pow. 11,3 tys. km2, 1,1 mln mieszk. (1994), ze stolicą wBandżulu. Produkt narodowy brutto 366 $/osobę (1993). Słabo rozwinięty
 • Gdzie jest Ganges Co to jest iBangladeszu; dł. 2700 km, całkowita pow. dorzecza 2 mln km2 (bez Brahmaputry - 1,1 mln km2). Wypływa z lodowca Gangotri wzach. Himalajach
 • Gdzie jest Nizina Gangesu Co to jest iBangladeszu, pomiędzy Himalajami na pn. iwyżyną Dekan na pd., środk. część Niziny Hindustańskiej; pow. ok. 200 tys. km2. Oś N. G. wyznacza
 • Gdzie jest Garda Co to jest Włoch; pow. 370 km2 (największe we Włoszech), głęb. 346 m ( kryptodepresja). Pochodzenie tektoniczno-lodowcowe, od pd. zamknięte wysokimi
 • Gdzie jest Gardno Co to jest Bałtyku, na terenie woj. słupskiego; pow. 25 km2, głęb. 2,6 m. Od morza oddzielone mierzeją, na której są pola wydmowe. Przez G. przepływa
 • Gdzie jest Gardziel Co to jest stromych, skalistych zboczach iszerokości dna równej szerokości koryta. G. powstają zwykle wskałach twardych iodzwierciedlają znacznie
 • Gdzie jest Garig Co to jest lasy izarośla twardolistne
 • Gdzie jest Garonna Co to jest pow. dorzecza 56 tys. km2. Źródła wPirenejach na terytorium Hiszpanii; górny bieg wobrębie rozległej równiny przedgórskiej, wśrodkowym
 • Gdzie jest Garúa Co to jest osadem ciekłym lub mżawką, występującej wszerokościach zwrotnikowych uzach. wybrzeży Ameryki Pd. omywanych przez zimny Prąd Peruwiański
 • Gdzie jest Gaskonia Co to jest Francji, między doliną Garonny (Akwitanią) iPirenejami; pow. ok. 30 tys. km2. Krajobraz pagórkowaty iwyżynny podnóża Pirenejów. Region
 • Gdzie jest Gatt Co to jest Układ Ogólny wSprawie Ceł iHandlu
 • Gdzie jest Gaucho Co to jest wAmeryce Pd. pasterz na koniu, zajmujący się wypasem bydła
 • Gdzie jest Ziemny Gaz Co to jest porowatych skałach osadowych. Jest mieszaniną lekkich węglowodorów (głównie metanu CH4) oraz wzmiennych ilościach: wodoru, azotu, helu
 • Gdzie jest Strefa Gazy Co to jest Śródziemnego (pow. 378 km2) pomiędzy Izraelem aEgiptem; zamieszkany głównie przez Palestyńczyków, wtym uchodźców z terenów Izraela żyjących
 • Gdzie jest Dolina Gąsienicowa Co to jest na granicy Tatr Wysokich iTatr Zachodnich. Złożona z kilku drugorzędnych dolin, łączących się niżej wDolinę Suchej Wody; otoczona graniami
 • Gdzie jest Gdańsk Co to jest wpobliżu ujścia Wisły; ok. 460 tys. mieszk. Duży ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny iturystyczny; wraz z Gdynią iSopotem tworzy
 • Gdzie jest Zatoka Gdańska Co to jest Morza Bałtyckiego, pomiędzy wzgórzami Pojezierza Kaszubskiego na zach. ipółwyspem Sambii na wsch., częściowo zamknięta Półwyspem Helskim
 • Gdzie jest Przemysłowy Okręg Gdański Co to jest Pojezierzu Pomorskim iŻuławach Wiślanych, na terenie woj. gdańskiego. Wytwarza ok. 5% krajowej produkcji sprzedanej przemysłu. Wstrukturze
 • Gdzie jest Gdynia Co to jest wwoj. gdańskim; ok. 250 tys. mieszk.; część Trójmiasta wraz z Gdańskiem iSopotem. Rozwinęła się z małej wioski rybackiej wokresie
 • Gdzie jest Gejzer Co to jest podziemną komorą wypełnioną wodą, z którego wmniej więcej równych odstępach czasu odbywa się gwałtowny wyrzut będącej pod ciśnieniem pary
 • Gdzie jest Mapy Treści Generalizacja Co to jest opracowywaniu mapy szczegółów, które są nieistotne dla przedstawianego zagadnienia (g. t. m. ze względu na treść - jakościowa), lub których
 • Gdzie jest Genewa Co to jest iRodanem, ok. 160 tys. mieszk. Ośrodek produkcji zegarków iwyrobów jubilerskich; siedziba wielu banków oraz organizacji międzynarodowych np
 • Gdzie jest Jezioro Genewskie Co to jest Szwajcarii iFrancji; pow. 580 km2 (największe jez. alpejskie), głęb. 310 m. Pochodzenie tektoniczno-lodowcowe, przepływa przez nie Rodan
 • Gdzie jest Genezaret Co to jest tektonicznym M. Martwego; położone wdepresji -210 m n.p.m.; pow. 170 km2, głęb. 46 m. Największy zbiornik wody słodkiej na Bliskim
 • Gdzie jest Genua Co to jest ok. 760 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu hutniczego, stoczniowego, maszynowego, chemicznego; największy port kraju. Liczne zabytki, m.in
 • Gdzie jest Geochemia Co to jest geologii, chemii ibiologii, wktórym przedmiotem badań jest skład chemiczny wszystkich sfer Ziemi (litosfery, hydrosfery, atmosfery
 • Gdzie jest Geologia Co to jest badań jest budowa wnętrza ipowierzchni Ziemi, jej historia, powstawanie skał iminerałów, uwarunkowania iprzebieg procesów wewnętrznych
 • Gdzie jest Ekonomiczna Geografia Co to jest Ziemi (rasy, narody, religie, języki, cywilizacje) oraz efekty ich działalności gospodarczej wpowiązaniu z warunkami naturalnymi
 • Gdzie jest Fizyczna Geografia Co to jest naturalne (fizyczne) zachodzące na iponad powierzchnią Ziemi oraz związki między nimi. Dzieli się na geomorfologię - naukę oformach rzeźby
 • Gdzie jest Dynamiczna Geologia Co to jest badań są procesy geologiczne zachodzące wewnątrz ( endogeniczne) ina powierzchni Ziemi ( egzogeniczne), awięc m.in. plutonizm, wulkanizm
 • Gdzie jest Geochronologia Co to jest ustaleniem wieku skał iminerałów, kopalnych szczątków organicznych izjawisk geologicznych. Wg. bezwzględnej określa się wiek bezwzględny
 • Gdzie jest Geoda Co to jest wskale, wypełniona całkowicie lub częściowo przez kryształy minerałów wtórnych rosnące do wewnątrz próżni, zwykle obudowie koncentrycznej
 • Gdzie jest Geodezja Co to jest pomiaru położenia, odległości, powierzchni iwysokości obiektów na jej powierzchni oraz zmianach tych wartości wwyniku ruchów skorupy
 • Gdzie jest Geofizyka Co to jest geologii ifizyki, którego przedmiotem badań są właściwości iprocesy fizyczne charakteryzujące wnętrze ipowierzchnię Ziemi oraz kulę ziemską
 • Gdzie jest Geografia Co to jest opisuję) nauka badająca powłokę Ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym ispołeczno-gospodarczym oraz związki
 • Gdzie jest Człowieka Geografia Co to jest geografia ekonomiczna
 • Gdzie jest Historyczna Geografia Co to jest geograficznego wprzeszłości oraz historię przestrzennych form zasiedlenia izagospodarowania Ziemi. Ważnym aspektem g. h. jest badanie
 • Gdzie jest Ludności Geografia Co to jest pograniczu demografii, zajmujący się badaniem rozmieszczenia ludności, jej strukturami (biologiczną, zawodową ispołeczną) oraz migracjami
 • Gdzie jest Osadnictwa Geografia Co to jest się badaniem elementów systemu osadniczego: aglomeracji miejskich, ośrodków regionalnych icentrów wzrostu oraz miejscowości lokalnych wraz
 • Gdzie jest Przemysłu Geografia Co to jest się przestrzennymi aspektami przemysłu. Uwzględnia geograficzne przesłanki jego powstania irozwoju na określonych obszarach ijego związki
 • Gdzie jest Regionalna Geografia Co to jest geograficznych, dzieląca się wzależności od badanego obszaru na g. r. ogólną, która bada cały glob, ig. r. szczegółową, badającą
 • Gdzie jest Rolnictwa Geografia Co to jest się przestrzennymi uwarunkowaniami rozwoju rolnictwa ijego geograficznym zróżnicowaniem. Jest ściśle powiązana z naukami przyrodniczymi
 • Gdzie jest Transportu Geografia Co to jest się geograficznymi aspektami transportu ludzi itowarów, aw szczególności środkami tego transportu, drogami, węzłami komunikacyjnymi
 • Gdzie jest Usług Geografia Co to jest się przestrzennymi aspektami sfery usług. Wswoich badaniach uwzględnia takie działy gospodarki narodowej, jak: handel, łączność
 • Gdzie jest Geoida Co to jest wyznaczone jednakowym kierunkiem przyciągania grawitacyjnego; jej powierzchnia jest zawsze prostopadła do kierunku siły ciężkości. G. nie
 • Gdzie jest Historyczna Geologia Co to jest jest odtworzenie przeszłości geologicznej Ziemi, wtym ustalenie podziału dziejów Ziemi, chronologii dawnych zdarzeń geologicznych, zmian
 • Gdzie jest Geomorfologia Co to jest geologii igeografii, którego przedmiotem badań są formy rzeźby terenu oraz przebieg procesów prowadzących do ich powstania, wzależności od
 • Gdzie jest Town George Co to jest stolica Kajmanów, ok. 13 tys. mieszk; nominalna siedziba wielu firm ze względu na bardzo niskie podatki
 • Gdzie jest Georgetown Co to jest tys. mieszk. Główny ośrodek gospodarczy inaukowy kraju; port. Zachowała się katedra oraz forty obronne z przełomu XVIII - XIX w., hale
 • Gdzie jest Południowa Georgia Co to jest wsch. od Falklandów; pow. 4,1 tys. km2; górzysta (Mt Paget - 2700 m n.p.m.); wybrzeże fiordowe; klimat zimny, wieczne śniegi ilodowce
 • Gdzie jest Prądy Geostroficzne Co to jest kierunek jest równoległy do izobar ikształtowany przez siłę poziomego gradientu ciśnienia i siłę Coriolisa (Rys. 21); jedynie ruch
 • Gdzie jest Geosynklina Co to jest ziemskiej, stanowiące zbiornik morski ostale obniżającym się dnie ( subsydencja), wypełniane osadami znoszonymi z pobliskich lądów
 • Gdzie jest Geotektonika Co to jest mas skalnych, rozpatrywanym wskali całej kuli ziemskiej. Wtym celu proponowane są różnorodne hipotezy geotektoniczne, z których największą
 • Gdzie jest Gerlach Co to jest położony na terytorium Słowacji; wys. 2655 m n.p.m. Znajduje się wTatrach Wysokich, zbudowany z granitu, stoki strome iurwiste, podcięte
 • Gdzie jest Drogowej Sieci Gęstość Co to jest ilość kilometrów dróg przypadających na jednostkę powierzchni danego terenu
 • Gdzie jest Kolejowej Sieci Gęstość Co to jest ilość kilometrów linii kolejowych przypadających na jednostkę powierzchni danego terenu
 • Gdzie jest Rzecznej Sieci Gęstość Co to jest łącznej długości wszystkich cieków na danym obszarze (np. w zlewni, dorzeczu itp.) do powierzchni tego obszaru. Jest zależna od trzech gł
 • Gdzie jest Zaludnienia Gęstość Co to jest liczby ludzi zamieszkujących dany obszar (najczęściej wgranicach administracyjnych) przez jego powierzchnię; najczęściej podaje się
 • Gdzie jest Ghana Co to jest Gwinejską, pow. 238,5 tys. km2, 16,9 mln mieszk. (1994), ze stolicą wAkrze. Główne krainy geograficzne to wyżyna Górna Gwinea, przechodząca
 • Gdzie jest Wschodnie Ghaty Co to jest Indyjskiego, mające postać wyraźnej krawędzi, którą wyżyna Dekan opada ku Zat. Bengalskiej; dł. ok. 1400 km, najwyższe wzniesienie 1680 m n
 • Gdzie jest Zachodnie Ghaty Co to jest Indyjskiego, mające postać stromej krawędzi, którą wyżyna Dekan opada ku O. Indyjskiemu; dł. ok. 1500 km, różnica wysokości do 2000 m
 • Gdzie jest Causeway S Giant Co to jest spękanych kolumnowo bazaltów na pn. wybrzeżu Irlandii Pn., wścianach klifów ina skalnych platformach przybrzeżnych. Wielka atrakcja
 • Gdzie jest Gibraltar Co to jest skalistym, pd. krańcu Płw. Iberyjskiego, nad Cieśniną Gibraltarską, pow. 6,5 km2, 28 tys. mieszk. (1995). G. znajduje się pod zarządem
 • Gdzie jest Cieśnina Gibraltarska Co to jest morska pomiędzy Afryką iEuropą, łącząca M. Śródziemne z O. Atlantyckim; dł. 60 km, szer. wnajwęższym miejscu 14 km, głęb. 1180 m. Stały
 • Gdzie jest Pustynia Gibsona Co to jest Australii, pomiędzy Wielką Pustynią Wiktorii na pd. iWielką Pustynią Piaszczystą na pn.; liczne okresowo wysychające słone jeziora, skąpa
 • Gdzie jest Strefa Glacjalna Co to jest obszar związany z obecnością ibezpośrednim działaniem lodowców lub lądolodów
 • Gdzie jest Giełda Co to jest kupna-sprzedaży akcji ( g. papierów wartościowych) oraz masowych, standardowych towarów, np. g. zbożowa
 • Gdzie jest Wartościowych Papierów Giełda Co to jest kapitałowego, na której dokonuje się transakcji kupna- -sprzedaży papierów wartościowych: akcji, obligacji oraz weksli. Wszyscy uczestnicy
 • Gdzie jest Giewont Co to jest bezpośrednio nad Zakopanem; wys. 1894 m n.p.m. Zbudowany z wapieni, opada urwistym stokiem ku pn., względnie łatwo dostępny od pd. Jeden z
 • Gdzie jest Wyspy Gilberta Co to jest wMikronezji; wchodzą wskład państwa Kiribati; pow. 285 km2; klimat równikowy, z opadami do 3000 mm; słabe gleby; roślinność: drzewa
 • Gdzie jest Gips Co to jest której głównym (do 90%) minerałem skałotwórczym jest gips. Charakteryzuje się barwą szarą lub żółtawą ibezładną lub kierunkową teksturą. G
 • Gdzie jest Gironde Co to jest Żyronda
 • Gdzie jest Giza Co to jest Kairu; ok. 2 mln mieszk. Na peryferiach G., na skraju pustyni, słynny zespół zabytków architektury starożytnego Egiptu: trzy piramidy
 • Gdzie jest Giżycko Co to jest Wielkich Jezior Mazurskich, między jez. Niegocin iKisajno, wwoj. suwalskim; ok. 30 tys. mieszk. Nazwa pochodzi od G. H. Gizewiusza
 • Gdzie jest Glaciizostazja Co to jest równowaga mas wskorupie ziemskiej zostaje zakłócona przez rozrost lądolodów. Obciążenie przez masy lodowe powoduje pogrążenie fragmentu
 • Gdzie jest Glacitektonika Co to jest skorupy ziemskiej wskutek pionowych ipoziomych nacisków wywoływanych przez lądolody. G. obejmuje głównie osady luźne znajdujące się
 • Gdzie jest Glacjał Co to jest plejstocenu: okres, wktórym następowało globalne ochłodzenie klimatu irozrost lądolodów kontynentalnych oraz lodowców górskich. Z tym
 • Gdzie jest Glacjologia Co to jest dział nauk oZiemi, wktórym obiektem badań jest pokrywa śnieżna, lodowa, zachowanie lodowców ilądolodów
 • Gdzie jest Glasgow Co to jest Clyde; największe wSzkocji, ok. 660 tys. mieszk. (aglomeracja 1,6 mln). Wielki ośrodek przemysłu stoczniowego, maszynowego, metalowego
 • Gdzie jest Gleba Co to jest terenu luźny materiał złożony z nieprzemieszczonych produktów wietrzenia skał podłoża oraz substancji organicznych pochodzących z rozkładu
 • Gdzie jest Gleboznawstwo Co to jest biologicznych irolniczych, którego przedmiotem zainteresowania jest gleba, jej geneza, właściwości, rozmieszczenie na kuli ziemskiej
 • Gdzie jest Bagienne Gleby Co to jest wilgotności gruntu, spowodowanej płytkim położeniem zwierciadła wód podziemnych iprzy obecności roślin wilgotnolubnych. Na kierunek rozwoju
 • Gdzie jest Brunatne Gleby Co to jest umiarkowanego ciepłego iwilgotnego (roczny opad - ok. 500-1000 mm) iobszarów porośniętych lasami liściastymi imieszanymi. Powstają głównie
 • Gdzie jest Czerwone Gleby Co to jest tropikalnego wilgotnego (roczna suma opadów > 1300 mm). Powstają pod lasami równikowymi, zawierają niewiele próchnicy (do 4%); ich barwa
 • Gdzie jest Woda Gruntowa Co to jest woda podziemna tworząca pierwszy trwały poziom wodonośny pod strefą aeracji
 • Gdzie jest Pasowe Gleby Co to jest wobszarach oklimacie zimnym (strefa peryglacjalna): wstrefie polarnej, subpolarnej iw wysokich górach, powyżej górnej granicy lasu
 • Gdzie jest Płowe Gleby Co to jest umiarkowanego ciepłego iwilgotnego (roczny opad - ok. 500--700 mm; średnia temp. roku - 6-8O) iobszarów porośniętych lasami liściastymi
 • Gdzie jest Pobagienne Gleby Co to jest gleby murszowe
 • Gdzie jest Inicjalne Gleby Co to jest się rozpoczęło. Są one bardzo płytkie, mają niską zawartość próchnicy inie odzwierciedlają jeszcze cech klimatu iroślinności danego
 • Gdzie jest Kopalne Gleby Co to jest geologicznej, następnie przykryte młodszymi osadami, np. stokowymi lub eolicznymi. G. k. są ważnym narzędziem wrekonstrukcji dawnych
 • Gdzie jest Murszowe Gleby Co to jest wwarunkach bagiennych ( gleby bagienne), zmieniony wskutek naturalnego lub sztucznego obniżenia poziomu wody gruntowej iczęściowego
 • Gdzie jest Niestrefowe Gleby Co to jest wykazuje żadnych geograficznych prawidłowości. Zaliczają się do nich gleby inicjalne oraz gleby ukształtowane przez człowieka, np. gleby
 • Gdzie jest Strefowe Gleby Co to jest rolę odgrywają warunki klimatyczne irodzaj formacji roślinnej, natomiast rodzaj skały macierzystej icharakter rzeźby terenu mają znaczenie
 • Gdzie jest Śródstrefowe Gleby Co to jest rolę odgrywa skała macierzysta, charakter rzeźby terenu lub jej wiek, natomiast wpływ klimatu ipokrywy roślinnej jest drugorzędny
 • Gdzie jest Zwałowa Glina Co to jest z różnych skał okruchowych i iłów, osadzony przez wytapiający się lodowiec lub lądolód wstrefie topnienia. Jest głównym składnikiem moreny
 • Gdzie jest Gliwice Co to jest wzach. części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; ok. 220 tys. mieszk. Ośrodek górnictwa węgla kamiennego ihutnictwa żelaza, zakłady
 • Gdzie jest Kanał Gliwicki Co to jest katowickiego iopolskiego, wdolinie rzeki Kłodnicy. Łączy GOP (Gliwice) ze szlakiem wodnym Odry (Koźle). K.G. został uruchomiony w1941, ma
 • Gdzie jest Globus Co to jest zwykle mocowany na osi nachylonej pod kątem ok. 66O do płaszczyzny podstawy, co wynika z rzeczywistego nachylenia osi ziemskiej do
 • Gdzie jest Narzutowy Głaz Co to jest metrów długości) przemieszczany wporuszającym się lodzie, apo wytopieniu pozostawiony wznacznej odległości od miejsca swego pochodzenia
 • Gdzie jest Woda Głębinowa Co to jest woda podziemna na dużych głębokościach, odcięta od innych poziomów wód iwarunków na powierzchni ziemi
 • Gdzie jest Głogów Co to jest legnickim, ok. 75 tys. mieszk. Huta miedzi z wydziałem metali szlachetnych, produkującym ok. 1000 t srebra i0,5 t złota rocznie; zakłady
 • Gdzie jest Głód Co to jest brakiem, niedoborem lub niedostatecznym przyswajaniem składników pokarmowych. Człowiek umiera po 7-10 dniach głodowania bez przyjmowania
 • Gdzie jest Gmina Co to jest podziału Polski, siedziba władz samorządu. Według stanu wdniu 1 I1996 było ich 2483. G. jako jednostka samorządu terytorialnego była znana
 • Gdzie jest Gmt Co to jest Greenwich) czas lokalny na południku 0O, przebiegającym przez Greenwich wLondynie, będący podstawą określania czasu na całym świecie przez
 • Gdzie jest Orne Grunty Co to jest część użytków rolnych, poddawana stałej uprawie mechanicznej, przeznaczona do obsiewania lub sadzenia roślin uprawnych
 • Gdzie jest Gnejs Co to jest najczęściej przez przeobrażenie kwaśnych skał magmowych (np. granitów) iniektórych skał osadowych, np. arkoz ipiaskowców szarogłazowych
 • Gdzie jest Gorzelnictwo Co to jest etylowego metodą fermentacyjną. Surowcem są produkty zawierające cukier zdolny do fermentacji (melasa, owoce) albo węglowodany, które można
 • Gdzie jest Gniezno Co to jest ok. 70 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu skórzanego, odzieżowego, maszynowego ispożywczego. Stolica pierwszych książąt piastowskich, za
 • Gdzie jest Gobi Co to jest Azji, na terytorium Mongolii iChin, pomiędzy Tien-szanem iAłtajem na zach. iWielkim Chinganem na wsch.; pow. ok. 2 mln km2. Krajobraz
 • Gdzie jest Jezioro Goczałkowickie Co to jest wKotlinie Oświęcimskiej, oddany do użytku w1956; pow. 37 km2. Spełnia funkcje przeciwpowodziowe, rekreacyjne izaopatruje wwodę Górnośląski
 • Gdzie jest Godthab Co to jest Nuuk
 • Gdzie jest Wzgórza Golan Co to jest Wschodzie, po wsch. stronie rowu tektonicznego Morza Martwego; wys. 400-1200 m n.p.m. Z racji swego wybitnie strategicznego znaczenia
 • Gdzie jest Golfsztrom Co to jest Zatokowy, Prąd
 • Gdzie jest Gołoborze Co to jest powstała wskutek wietrzenia fizycznego lub przemycia pokrywy zwietrzelinowej, na której wzwiązku z brakiem pokrywy glebowej nie rozwinęła
 • Gdzie jest Gołoledź Co to jest hydrometeoru; warstwa lodu na gruncie iprzedmiotach powstała przez zamarzanie przechłodzonych kropelek ( woda przechłodzona) opadu lub
 • Gdzie jest Gondwana Co to jest obejmującego dzisiejszą Afrykę, Amerykę Pd., Antarktydę, Australię iPłw. Indyjski, który istniał na półkuli południowej przed 200 iwięcej
 • Gdzie jest Gop Co to jest Górnośląski Okręg Przemysłowy
 • Gdzie jest Gopło Co to jest Kujawskim; pow. 22 km2, głęb. 16,6 m. Jest jez. rynnowym, pochodzenia lodowcowego (dł. 25 km, szer. do 2,5 km). Dobrze rozwinięta linia
 • Gdzie jest Gorce Co to jest pomiędzy Beskidem Żywieckim na zach. iBeskidem Sądeckim na wsch.; pow. ok. 500 km2, najwyższy szczyt Turbacz (1310 m n.p.m.). Zbudowany z
 • Gdzie jest Wielkopolski Gorzów Co to jest Wartą, ok. 125 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu chemicznego, włókienniczego, maszynowego. Gotycka katedra z XIV-XV w., resztki murów
 • Gdzie jest Narodowa Gospodarka Co to jest prowadzonej wsferze produkcji, podziału, obiegu ikonsumpcji wdanym kraju. Obejmuje przemysł, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo, transport
 • Gdzie jest Naturalna Gospodarka Co to jest do bezpośredniego zaspokojenia potrzeb producentów, anie na sprzedaż. Jest to najniższy stopień rozwoju gospodarczego, występujący
 • Gdzie jest Żarowa Gospodarka Co to jest na wypalaniu obszaru leśnego bądź stepowego, anastępnie wysiewaniu lub sadzeniu roślin do wydrążonych kijem dołków. Po szybko następującym
 • Gdzie jest Żywnościowa Gospodarka Co to jest się z logicznie ze sobą powiązanych ogniw biorących udział bezpośrednio lub pośrednio wwytwarzaniu żywności igospodarowaniu nią. G. ż
 • Gdzie jest Rolne Gospodarstwo Co to jest użytków rolnych, prowadzone przez rolników na gruntach własnych iniewłasnych. Wjego skład wchodzą grunty rolne wraz z gruntami leśnymi
 • Gdzie jest Wyspowa Góra Co to jest stokach, wyrastające z rozległych powierzchni płaskich ( powierzchni zrównania). G. w. są szczególnie typowe dla strefy sawannowej isuchej
 • Gdzie jest Gotlandia Co to jest części M. Bałtyckiego. Pow. 3 tys. km2 (największa na Bałtyku); teren nizinny (do 81 m n.p.m.); krajobraz polodowcowy, częściowo odsłonięte
 • Gdzie jest Goździkowiec Co to jest zielonych liściach, rosnące wstrefie międzyzwrotnikowej. Jego wysuszone pączki kwiatowe - goździki - są stosowane jako przyprawa wprzemyśle
 • Gdzie jest Lodowa Góra Co to jest lodowiec szelfowy
 • Gdzie jest Stołowa Góra Co to jest płaskiej, szerokiej powierzchni szczytowej (Fot. 15). G. s. powstają wobszarach zbudowanych z poziomo leżących skał osadowych iw płytowych
 • Gdzie jest Świadek Góra Co to jest się na przedpolu krawędzi denudacyjnej, kuesty lub stoliwa izbudowane ze skał należących do tej samej struktury geologicznej. G. ś
 • Gdzie jest Jezioro Górne Co to jest lodowcowego wAmeryce Pn., na pograniczu Kanady iUSA, wgrupie Wielkich Jezior; największe słodkowodne jezioro na Ziemi, na wys. 183 m n.p.m
 • Gdzie jest Kotlina Nilu Górnego Co to jest na terytorium Sudanu; dł. ok. 1500 km, szer. do 600 km. Od wsch. ograniczona Wyż. Abisyńską, od zach. wyżyną Kordofan, od pn. niskim
 • Gdzie jest Górnictwo Co to jest udostępnianie ieksploatację kopalin użytecznych. Wzależności od usytuowania pokładów wydobywanej kopaliny wyróżniamy (1) g. wgłębne
 • Gdzie jest Przemysłowy Okręg Górnośląski Co to jest zlokalizowany na Wyż. Śląskiej, wwoj. katowickim. Rozciąga się od Gliwic na zach. po Jaworzno na wsch. iod Tarnowskich Gór na pn. po Tychy
 • Gdzie jest Węglowe Zagłębie Górnośląskie Co to jest pokładów węgla kamiennego ołącznej pow. 5400 km2, z czego na terytorium Polski znajduje się 4500 km2, a900 km2 tworzy Zagłębie Ostrawsko
 • Gdzie jest Ruchy Górotwórcze Co to jest orogeneza
 • Gdzie jest Karabach Górski Co to jest wzach. Azji enklawa na terytorium Azerbejdżanu, zamieszkała w80% przez Ormian. W1921 na polecenie Stalina G. K. został włączony do
 • Gdzie jest Wiatr Górski Co to jest wiatr górski idolinny
 • Gdzie jest Fałdowe Góry Co to jest osadowych, które wtrakcie wypiętrzenia podlegały procesowi fałdowania.Uskoki odgrywają tu podrzędną rolę. Wbardzo młodych g. f. może
 • Gdzie jest Zrębowe Góry Co to jest wypiętrzenie dokonało się przez blokowe ruchy tektoniczne wzdłuż uskoków. Składają się zwykle z wielu drugorzędnych zrębów i zapadlisk
 • Gdzie jest Grad Co to jest atmosferycznych, zawsze ocharakterze przelotnym, wpostaci bryłek lodu oróżnym kształcie iwielkości, zazwyczaj zbliżonym do kuli ośrednicy
 • Gdzie jest Stanu Gradient Co to jest powietrza z wysokością istniejące wdanym miejscu iczasie; wyrażany wOC na 100 m wzrostu wysokości, przy czym liczba dodatnia oznacza spadek
 • Gdzie jest Suchoadiabatyczny Gradient Co to jest wporcji wznoszącej się lub opadającej przy braku wymiany ciepła z otoczeniem, wynosi 1OC/100 m; spadek temperatury wporcji wznoszącej się
 • Gdzie jest Wilgotnoadiabatyczny Gradient Co to jest nasyconego parą wodną wporcji wznoszącej się lub opadającej przy braku wymiany ciepła z otoczeniem, wynosi ok. 0,6OC/100 m (zmienia się
 • Gdzie jest Grampian Co to jest rozciągające się od O. Atlantyckiego na zach. po M. Północne na wsch.; najwyższy szczyt Ben Nevis (1343 m n.p.m.). Zbudowane z
 • Gdzie jest Chaco Gran Co to jest Argentyny iParagwaju; pn.-zach. część Niziny La Platy. Krajobraz równinny; wys. 40-500 m n.p.m. Naturalną formacją roślinną jest sucha
 • Gdzie jest Granada Co to jest Grenada
 • Gdzie jest Wiatrowy Graniak Co to jest przez ścieranie jego powierzchni ( abrazja) przez materiał niesiony przez wiatr. Na ogół g. w. posiadają 2 do 4 gładkich wypolerowanych
 • Gdzie jest Lasu Granica Co to jest czynnikami naturalnymi linia, poza którą nie rosną drzewa; na terenach górskich wyróżnia się górną granicę lasu, której wysokość obniża się
 • Gdzie jest Państwa Granica Co to jest granicznej wyznaczonej na powierzchni ziemi, oddzielająca terytorium jednego państwa od obszaru innych państw lub terenów nie mających
 • Gdzie jest Granit Co to jest składzie chemicznym. G. jest skałą obarwie generalnie jasnej, od białoszarej przez różową do czerwonej, posiada krystaliczną strukturę ina
 • Gdzie jest Grenada Co to jest warchipelagu Małych Antyli, pow. 344 km2, 92 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wSaint George's. Produkt narodowy brutto 2,8 tys. $/osobę
 • Gdzie jest Grąd Co to jest las świeży
 • Gdzie jest Divide Great Co to jest Wielkie Góry Wododziałowe
 • Gdzie jest Lake Salt Great Co to jest Wielkie Jezioro Słone
 • Gdzie jest Grecja Co to jest pd. część Półwyspu Bałkańskiego oraz kilkaset wysp na M. Egejskim iM. Jońskim, pow. 132,0 tys., km2, 10,5 mln mieszk. (1995), ze stolicą
 • Gdzie jest Greenpeace Co to jest pacyfistyczna, zajmująca się ochroną środowiska. Podejmuje często spektakularne akcje czynnego protestu przeciwko degradacji środowiska, na
 • Gdzie jest Grejpfrut Co to jest znane wstanie dzikim. Wywodzi się z wyspy Barbados iuprawiane jest dla owoców okorzystnych walorach dietetycznych izdrowotnych. G
 • Gdzie jest Grenada Co to jest 260 tys. mieszk. Ośrodek przemysłowy, naukowy, kulturalny iturystyczny; zabytkowe budowle arabskie (pałace Alhambra iGeneralife), katedra
 • Gdzie jest Grenlandia Co to jest części O. Atlantyckiego, stanowiące pn.-wsch. fragment bloku lądowego Ameryki Pn. Największa wyspa świata opow. 2175,6 tys. km2, 56 tys
 • Gdzie jest Grudziądz Co to jest toruńskim; ok. 100 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu gumowego, metalowego, drzewnego ispożywczego. Kościół Św. Mikołaja z XIV- XVIII w
 • Gdzie jest Strukturalne Grunty Co to jest powstające wskutek oddziaływania mrozu, prowadzącego do sortowania materiału skalnego ipękania przemarzniętego podłoża. Są powszechne
 • Gdzie jest Siedmiu Grupa Co to jest nieformalnie przewodzących gospodarce światowej. Należą do nich USA, Kanada, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania iWłochy. Po raz
 • Gdzie jest Gruzja Co to jest nad M. Czarnym, była republika radziecka, pow. 69,7 tys. km2, 5,5 mln mieszk. (1994), ze stolicą wTbilisi. Główne krainy geograficzne to
 • Gdzie jest Gryka Co to jest iwsch. Azji. G. zwyczajna siewna (hreczka, poganka) jest rośliną zbożową uprawianą dla nasion przerabianych na kaszę. Jest ponadto cenną
 • Gdzie jest Monoklinalny Grzbiet Co to jest asymetrycznego grzbietu, którego przebieg jest zgodny z rozciągłością odpornych na niszczenie wychodni skał osadowych inachylonych pod
 • Gdzie jest Śródoceaniczny Grzbiet Co to jest 1-3 km z dna oceanu wmiejscu styku dwóch płyt litosferycznych. Jego oś jest rozcięta doliną ryftową, z której stale wydostaje się magma
 • Gdzie jest Wertykalny Grzbiet Co to jest grzbietu, którego przebieg nawiązuje do biegu warstw skał osadowych odpornych na niszczenie (zwykle piaskowców lub wapieni) lub skał
 • Gdzie jest Grzmot Co to jest burza
 • Gdzie jest Skalny Grzyb Co to jest wąskiej nóżki iszerokiej, masywnej partii górnej. Powstają głównie w skałach osadowych isą związane z niejednakową odpornością
 • Gdzie jest Guam Co to jest krańcu archipelagu, wzach. części Pacyfiku. Terytorium zamorskie USA pod zarządem Departamentu Spraw Wewnętrznych, pow. 0,5 tys. km2, 150
 • Gdzie jest Guangzhou Co to jest Kanton
 • Gdzie jest Guano Co to jest szczątków ptaków, które przez tysiące lat gromadziły się na pustynnych wybrzeżach iprzylądkowych wyspach O. Spokojnego wPeru ipn. Chile
 • Gdzie jest Guayaquil Co to jest Pacyfikiem; ok. 1,3 mln mieszk. Nowocześnie zabudowany największy ośrodek przemysłowy, handlowy inaukowy kraju
 • Gdzie jest Gujana Co to jest pow. 215,0 tys. km2, 835 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wGeorgetown. Na zach. kraju znajduje się Wyż. Gujańska, która przechodzi ku wsch
 • Gdzie jest Francuska Gujana Co to jest części Ameryki Pd., na Niz. Gujańskiej; pow. 90,0 tys. km2; 141,0 tys. mieszk. (1994), ośrodek administracyjny Cayenne. Produkt
 • Gdzie jest Wyżyna Gujańska Co to jest Ameryki Pd., pomiędzy Niz. Amazonki na pd. iNiz. Orinoko na pn.; pow. ok. 1,2 mln km2. Stanowi fragment cokołu kontynentalnego, zbudowana
 • Gdzie jest Prąd Gujański Co to jest płynący na pn.-zach. wzdłuż wybrzeży Ameryki Pd. do basenu M. Karaibskiego idalej jako Prąd Karaibski do Zat. Meksykańskiej; zasolenie
 • Gdzie jest Gwadalkiwir Co to jest dorzecza 57 tys. km2. Źródła wGórach Betyckich, górny bieg górski, niżej płynie szerokim obniżeniem pomiędzy G. Betyckimi na pd. igórami
 • Gdzie jest Gytia Co to jest pochodzenia gł. organicznego, zawierający duże ilości bardzo drobnych szczątków roślinnych, tzw. fitoplanktonu
 • Gdzie jest Gzw Co to jest Górnośląskie Zagłębie Węglowe
 • Gdzie jest Gwadelupa Co to jest Środkowej na Małych Antylach; pow. 1,7 tys. km2, 421 tys. mieszk. (1994), z ośrodkiem administracyjnym wBasse-Terre. Produkt narodowy
 • Gdzie jest Gwadiana Co to jest 835 km, pow. dorzecza 70 tys. km2. Źródła na wyżynie Nowej Kastylii, dolny bieg nizinny, uchodzi do O. Atlantyckiego tworząc estuarium
 • Gdzie jest Gwatemala Co to jest granicę morską z M. Karaibskim iPacyfikiem, pow. 108,9 tys. km2, 10,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wGwatemali. Produkt narodowy brutto 1
 • Gdzie jest Gwatemala Co to jest zespół miejski ok. 2 mln). Centrum gospodarcze inaukowo-kulturalne kraju. Ocalałe po trzęsieniach ziemi zabytki to katedra (XVIII/XIX w
 • Gdzie jest Gwda Co to jest Pomorskim, prawy dopływ Noteci; dł. 145 km, pow. dorzecza 5 tys. km2. Źródła na Pojezierzu Drawskim koło Szczecinka, wdolnym biegu przecina
 • Gdzie jest Gwinea Co to jest Gwinejską, pow. 245,9 tys. km2, 6,5 mln mieszk. (1994), ze stolicą wKonakry. Główne krainy geograficzne to wyżyna Górna Gwinea iNizina
 • Gdzie jest Gwinea Co to jest wybrzeża Zat. Gwinejskiej; dzieli się na Górną G. po pn. stronie zatoki iDolną G. po jej wsch. stronie; granicę wyznacza wyż. Adamawa
 • Gdzie jest Bissau Gwinea Co to jest Atlantyckim, pow. 36,1 tys. km2, 1,1 mln mieszk. (1994), ze stolicą wBissau. Produkt narodowy brutto 800 $/osobę (1994). Podstawą
 • Gdzie jest Równikowa Gwinea Co to jest Gwinejską, pow. 28,1 tys. km2, 389 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wMalabo. Produkt narodowy brutto 700 $/osobę (1993). Słabo rozwinięty
 • Gdzie jest Zatoka Gwinejska Co to jest wybrzeżu Afryki Środkowej, między przylądkami Palmas a Lopez; pow. ok. 1,5 mln km2, średnia głęb. ok. 3000 m; głęb. maks. 6363 m. Do Z. G

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Gwinejska, Zatoka, Gwinea Równikowa, Gwinea Bissau, Gwinea, Gwinea, Gwda, Gwatemala, Gwatemala, Gwadiana, Gwadelupa, Gzw, Gytia, Gwadalkiwir, Gujański, Prąd definicja.

Gdzie jest Gwinejska, Zatoka, Gwinea Równikowa, Gwinea Bissau, Gwinea wyjaśnienie.