Kingstown, Kingston

Kingstown, Kingston, Kimberlit, Kilimandżaro, Kijów, Kigali, Kielecko-Sandomierska, Wyżyna.

kingstown kingston kimberlit co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na K

 • Gdzie jest Kolej Transsyberyjska Co to jest linia transsyberyjska
 • Gdzie jest komórka konwekcyjna Co to jest konwekcja
 • Gdzie jest Kalgoorlie Co to jest miasto wzach. Australii na Wielkiej Pustyni Wiktorii, ok. 25 tys. mieszk.; największy wkraju ośrodek wydobycia złota
 • Gdzie jest Korfu Co to jest Kerkira
 • Gdzie jest kra litosferyczna Co to jest płyta litosferyczna
 • Gdzie jest kraje słabo rozwinięte Co to jest kraje rozwijające się
 • Gdzie jest Kaapstad Co to jest Kapsztad
 • Gdzie jest Kyjiw Co to jest Kijów
 • Gdzie jest Karaibski, Prąd Co to jest Gujański Prąd
 • Gdzie jest Kilauea Co to jest Mauna Loa
 • Gdzie jest Kuwejt Co to jest Perską, ok. 300 tys. mieszk. Centrum gospodarcze kraju, zniszczone wtrakcie agresji irackiej ipodczas oswobodzenia w1992, obecnie niemal
 • Gdzie jest kompas Co to jest magnetycznej, azatem ipozostałych stron świata: swobodnie obracająca się na osi namagnesowana igła wskazuje biegun magnetyczny. Zob. też
 • Gdzie jest Kinszasa Co to jest 3,7 mln mieszk. Główny ośrodek przemysłu spożywczego, chemicznego, metalowego, elektotechnicznego; Muzeum Afrykańskiej Sztuki iArcheologii
 • Gdzie jest Kioga Co to jest wUgandzie, na wys. 1033 m n.p.m.; pow. od 2,5 tys. km2 wporze suchej do 6tys. km2 wporze deszczowej, średnia głęb. 3-5 m. Położone między
 • Gdzie jest Kirgistan Co to jest 198,5 tys. km2, 4,7 mln mieszk. (1995), ze stolicą wBiszkeku. Główne krainy geograficzne to Góry Hisarsko-Ałajskie oraz Tien-szan. Była
 • Gdzie jest Kiribati Co to jest rozrzuconych po obu stronach równika, wśrodk.-zach. części Pacyfiku, pow. 0,8 tys. km2, 77 tys. mieszk. (1994), ze stolicą Bairiki na atolu
 • Gdzie jest Kiruna Co to jest największe wEuropie odkrywkowe kopalnie rud żelaza, wywożonych następnie drogą morską przez Narvik lub Luleę
 • Gdzie jest Kiszyniów Co to jest centrum gospodarcze, naukowe iturystyczne kraju. Zabytki: cerkiew zXVIII w., katedra zXIX w., dom-muzeum A. S. Puszkina
 • Gdzie jest Kiusiu Co to jest trzecia pod względem wielkości; pow. 42 tys. km2. Krajobraz górzysty, najwyższy szczyt 1739 m n.p.m., częste trzęsienia ziemi iwybuchy
 • Gdzie jest Kiwu Co to jest wsch. Afryce wdorzeczu rzeki Kongo, na pograniczu Ruandy iKonga- -Zairu, wWielkim Rowie Afrykańskim na wys. 1460 m n.p.m. Pow. 2650 km2
 • Gdzie jest klasy czystości wód Co to jest celów. WPolsce wyróżnia się 2 kryteria: fizyko-chemiczne, według zawartości związków chemicznych, ibiologiczne, według zawartości
 • Gdzie jest Klasyfikacja Gospodarki Narodowej Co to jest usystematyzowany podział ogółu jednostek organizacyjnych tworzących gospodarkę narodową (podmiotów gospodarujących), stosowany wplanowaniu
 • Gdzie jest klatka meteorologiczna Co to jest służąca do umieszczenia wniej podstawowych przyrządów meteorologicznych do pomiarów temperatury iwilgotności powietrza. Wykonana jest
 • Gdzie jest klif Co to jest morski, rozwijający się wskutek ciągłego podcinania przez fale dolnej części stoku, powodującego obrywy i osuwiska. Gromadzący się upodnóża
 • Gdzie jest klimat Co to jest pogody na określonym obszarze, uwarunkowany bilansem cieplnym, cyrkulacją atmosferyczną, cechami podłoża atmosfery idziałalnością ludzką
 • Gdzie jest klimat lokalny Co to jest charakterystyk klimatu małych obszarów od otaczających je regionów; różnice te mogą wynikać zwpływu rzeźby terenu, szaty roślinnej, typu
 • Gdzie jest klimat miasta Co to jest zistnieniem iekspansją terenów zabudowanych wdużych iśrednich aglomeracjach, co prowadzi do zmiany warunków wymiany ciepła, wilgoci
 • Gdzie jest klimatogram Co to jest cech klimatu danego miejsca; może prezentować przebieg roczny wybranych elementów klimatu np. temperatury iopadu (Rys. 33) albo zależność
 • Gdzie jest klimatologia Co to jest czynnikami iwarunkami jego formowania, zróżnicowaniem przestrzennym, klasyfikacją izmianami wczasie. Zasadnicze działy k. to: k. ogólna
 • Gdzie jest klimatyczne strefy Co to jest równoleżnikowo pasy powierzchni kuli ziemskiej ozbliżonych warunkach klimatycznych, określonych głównie przez ilość docierającej do podłoża
 • Gdzie jest klin lodowy Co to jest wielokrotnego zamarzania irozmarzania wody wszczelinie wkurczącym się zpowodu mrozu gruncie. Latem szczelinę wypełnia woda, która zimą
 • Gdzie jest klin wysokiego ciśnienia Co to jest stosunkowo wąskiej iwyciągniętej wjedną stronę peryferycznej części wyżu barycznego, oddziela dwa obszary oobniżonym ciśnieniu (Rys. 7
 • Gdzie jest Klub Rzymski Co to jest A. Peccei, włoskiego finansisty związanego zfirmą Fiat. Gromadzi grono wybitnych specjalistów zainteresowanych badaniami nad przyszłym
 • Gdzie jest Kluczewska Sopka Co to jest stratowulkanu; najwyższy inajaktywniejszy wEurazji; wys. 4750 m n.p.m. Oprócz głównego krateru liczne kratery pasożytnicze imiejsca
 • Gdzie jest Kłodzka, Kotlina Co to jest Sudety Środkowe od Sudetów Wschodnich, otoczone pasmami górskimi G. Bardzkich, Złotych, Masywu Śnieżnika, G. Bystrzyckich, Stołowych
 • Gdzie jest Kłodzko Co to jest Kłodzkiej nad Nysą Kłodzką, wwoj. wałbrzyskim; ok. 30 tys. mieszk. Mały ośrodek przemysłowy iduży turystyczny; późnogotycki kościół
 • Gdzie jest Knyszyńska, Puszcza Co to jest na wsch. od Białegostoku; pow. 840 km2. Dominują lasy sosnowo-świerkowe, porastające wzgórza morenowe, wdolinach rzek także wilgotniejsze
 • Gdzie jest koagulacja kropel Co to jest opadu powstawanie
 • Gdzie jest kobalt Co to jest szybkotnących (mogących pracować wnarzędziach odużych szybkościach skrawania) ismalty (niebieskiej farby do malowania szkła, porcelany ido
 • Gdzie jest kocioł eworsyjny Co to jest powstałe wskutek ścierania podłoża przez materiał skalny znajdujący się wruchu wirowym ( eworsja). Miejscem powstawania k. e. są gł
 • Gdzie jest kocioł lodowcowy Co to jest polodowcowej, ograniczone ztrzech stron stromymi ścianami skalnymi, powstające najczęściej z niszy źródliskowej wskutek wietrzenia
 • Gdzie jest kocioł wirowy Co to jest kocioł eworsyjny
 • Gdzie jest kociołek wietrzeniowy Co to jest mająca postać kolistej lub wydłużonej misy odł. przeciętnie 0,5-1,5 m igłęb. do 1 m. Zdarzają się także wielkie formy odł. ponad 10 m igłęb
 • Gdzie jest Kodiak Co to jest płw. Alaska; pow. 9 tys. km2; krajobraz wyżynno-górski. Ludność (ok. 1600 osób), biała ieskimoska, trudni się rybołówstwem, hodowlą bydła
 • Gdzie jest kohezja Co to jest mineralnego wstanie związanym wskutek działania sił przyciągania międzycząsteczkowego, kapilarnych iobecności zlepiających cząstek
 • Gdzie jest Kokosowe, Wyspy Co to jest wsch. części O. Indyjskiego, na pd. od Jawy; pow. ok. 14 km2; uprawa palmy kokosowej. Odkryte w1609 przez Keelinga, obecnie terytorium
 • Gdzie jest kokosowiec Co to jest zpd.-wsch. Azji, uprawiane dla cennych owoców (tzw. orzech kokosowy), omasie dochodzącej do 8 kg, których wnętrze wypełnione jest płynem
 • Gdzie jest koksownia Co to jest zwęgla kamiennego. Proces ten przeprowadza się wpiecach koksowniczych. Jako efekt końcowy uzyskuje się gaz koksowniczy, wodę pogazową
 • Gdzie jest kolej Co to jest masowy regularny przewóz osób iładunków po drogach torowych (szynowych, linowych) przy użyciu napędu mechanicznego. Ludzi iładunki przewozi
 • Gdzie jest kolej jednoszynowa Co to jest szynę górną (k. j. podtorowa) lub dolną (k. j. natorowa), podpartą na słupach nośnych. Wagony jeżdżą po specjalnie ukształtowanej szynie na
 • Gdzie jest kolej linowa Co to jest ciągnięty przez linę napędową iporusza się po torze ułożonym na ziemi (k. l. naziemna) lub po torze liniowym utworzonym przez tzw. linę
 • Gdzie jest Kolonia Co to jest ok. 1 mln mieszk. Wielki ośrodek przemysłu maszynowego, środków transportu, chemicznego, elektrotechnicznego, centrum handlu, naukowe
 • Gdzie jest Kolej Warszawsko-Wiedeńska Co to jest Królestwa Polskiego, łącząca Warszawę, Kraków iWiedeń, zbudowana w1840-1848; odcinek łączący Warszawę zGrodziskiem Mazowieckim oddano do
 • Gdzie jest kolej zębata Co to jest przy dużych pochyleniach toru. Pojazdy poruszają się po torze złożonym zdwóch ciągów zwykłych szyn oraz ciągu szyn uzębionych, nazywanych
 • Gdzie jest kolejnictwo Co to jest transport kolejowy, wtym zagadnienia eksploatacyjno-techniczne, ekonomiczne oraz wpływu transportu kolejowego na środowisko przyrodnicze
 • Gdzie jest koliba Co to jest szałas pasterzy wKarpatach
 • Gdzie jest Kolombo Co to jest stolica Sri Lanki nad O. Indyjskim, ok. 620 tys. mieszk., ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny; port
 • Gdzie jest kolonia Co to jest ekspansji ludnościowej bądź gospodarczej innego państwa ( metropolii). K. są podporządkowane politycznie metropoliom, które dokonują ich
 • Gdzie jest Kolorado Co to jest USA iw Meksyku; dł. ok. 2900 km, pow. dorzecza 590 tys. km2. Powstaje zpołączenia rzek Green iGrand, wypływających ze stoków G. Skalistych
 • Gdzie jest Kolorado, Wyżyna Co to jest zach. części USA; pow. 300 tys. km2; wys. 1800-3000 m n.p.m., najwyższy szczyt Humphreys Peak (3851 m n.p.m.). Budowa płytowa; tworzona
 • Gdzie jest Kolski, Półwysep Co to jest Barentsa od pn. iM. Białym od wsch. ipd.; na terytorium Federacji Rosyjskiej; pow. 100 tys. km2. Dł. ok. 400 km, szer. unasady 250 km
 • Gdzie jest Kolumbia Co to jest pow. 1138,9 km2, 35,1 mln mieszk. (1995), ze stolicą wBogocie (Santaf de Bogota). Główne krainy geograficzne to Andy na zach. istrefa nizin
 • Gdzie jest Kolumbia Co to jest iKanady; dł. 1950 km, pow. dorzecza 772 tys. km2. Wypływa wG. Skalistych, następnie płynie głębokim kanionem przez Wyż. Kolumbii iG
 • Gdzie jest Kolumbii, Wyżyna Co to jest między G. Skalistymi iG. Kaskadowymi; pow. ponad 500 tys. km2; wys. średnio 1000 m n.p.m., maksymalnie do 2997 m. Zbudowana zpłytowo
 • Gdzie jest koluwium Co to jest ogólna nazwa materiału skalnego, przemieszczonego po stoku wwyniku działania ruchów masowych, np. osuwisk, spływów błotnych
 • Gdzie jest koła podbiegunowe Co to jest okołobiegunowe, na których występują dzień polarny i noc polarna; leżą na 6633' szerokości geograficznej północnej ipołudniowej (Rys. 61
 • Gdzie jest Kołobrzeg Co to jest do Bałtyku, wwoj. koszalińskim; ok. 50 tys. mieszk. Port handlowy irybacki, zakłady spożywcze ielektrotechniczne. Ośrodek turystyczno
 • Gdzie jest Kołyma Co to jest Federacji Rosyjskiej; dł. 2130 km, pow. dorzecza 650 tys. km2. Źródła wG. Chałkańskich, wgórnym biegu omija G. Czerskiego, dolny wobrębie
 • Gdzie jest Komandory Co to jest wysp na M. Beringa, 200 km na wsch. od Kamczatki, opow. 1848 km2; klimat umiarkowany chłodny; obszar pokryty roślinnością tundrową. Bogata
 • Gdzie jest komasacja Co to jest określonym obszarze gruntów rozdrobnionych irozmieszczonych wszachownicy lub nadmiernie wydłużonych, wduże, zwarte, regularnie
 • Gdzie jest kombinat Co to jest zespół kilku odrębnych wytwórni działających pod wspólnym zarządem izwiązanych ze sobą pod względem organizacyjnym itechnologicznym (np
 • Gdzie jest komfortu strefa Co to jest temperatury iwilgotności powietrza, wktórym organizm ludzki czuje się najlepiej; wstrefie klimatu umiarkowanego jest to przedział
 • Gdzie jest komin wulkaniczny Co to jest wulkanicznej do miejsca erupcji (Rys. 65). Wwulkanach wygasłych k. w. pozostają wypełnione przez zastygłą magmę, apo zniszczeniu skał
 • Gdzie jest komora wulkaniczna Co to jest podziemny zbiornik magmy, znajdujący się na głębokości kilku do kilkudziesięciu km, zasilający wulkan lub strefę erupcji linijnej (Rys. 65
 • Gdzie jest Komory Co to jest Indyjskiego wpobliżu wsch. wybrzeży Afryki, między wybrzeżem Tanzanii aMadagaskarem, pow. 2,2 tys. km2, 630 tys. mieszk. (1994), ze stolicą
 • Gdzie jest kompakcja Co to jest wskutek zmiany jego struktury wewnętrznej przez usunięcie wody igęstsze upakowanie składników; dokonuje się pod wpływem ciężaru substancji
 • Gdzie jest kompas geologiczny Co to jest pracach terenowych, umożliwiający dzięki swej konstrukcji nie tylko określenie stron świata, ale także szybki pomiar takich parametrów, jak
 • Gdzie jest komunikacja Co to jest służące do przewozu osób, transportu towarów oraz przesyłania informacji. Wyróżniamy k. lądową, wodną, powietrzną ispecjalną
 • Gdzie jest komunizm Co to jest środki produkcji są faktycznie we władaniu ipod kontrolą państwa, acele ekonomiczne są określane przez centralne planowanie
 • Gdzie jest kondensacyjna woda Co to jest woda podziemna gromadząca się wskutek kondensacji pary wodnej
 • Gdzie jest Konakry Co to jest stolica Gwinei nad Atlantykiem, ok. 800 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego, drzewnego ichemicznego
 • Gdzie jest koncern Co to jest więcej podmiotów gospodarczych, biorąc na siebie wspólne ryzyko ich oddzielnego działania, zobowiązują się do wspólnego gromadzenia zysków
 • Gdzie jest kondensacja pary wodnej Co to jest przejścia pary wodnej wwodę wstanie ciekłym; następuje albo wskutek ochłodzenia powietrza do temperatury punktu rosy, albo wskutek
 • Gdzie jest kondensacji poziom Co to jest do kondensacji pary wodnej; jest obliczany za pomocą wzorów empirycznych przez synoptyków wcelu uzyskania informacji owysokości podstawy
 • Gdzie jest kondominium Co to jest terytorium wspólnie administrowanego przez dwa lub większą liczbę państw, zwykle forma władzy kolonialnej. Przykłady k. to brytyjsko
 • Gdzie jest konglomerat Co to jest zlepieniec
 • Gdzie jest Kongo Co to jest nad O.Atlantyckim, dawna kolonia francuska, pow. 342,0 tys. km2, 2,5 mln mieszk. (1994), ze stolicą wBrazzaville. Główne krainy
 • Gdzie jest Kongo Co to jest iAngoli; dł. 4320 km (druga co do długości rzeka wAfryce po Nilu), pow. dorzecza 3690 tys. km2 (drugie miejsce wświecie po Amazonce
 • Gdzie jest Kongo, Kotlina Co to jest niemal całe dorzecze Konga, głównie na terytorium Konga-Zairu. Od pd., zach. ipn. ograniczona progami wyżynnymi, od wsch. graniczy zgórami
 • Gdzie jest Kongo-Zair Co to jest tys. km2, 42,6 mln mieszk. (1994), ze stolicą wKinszasie; dawna kolonia belgijska. Główne krainy geograficzne to Kotlina Konga, Wyż
 • Gdzie jest konimetr Co to jest przyrząd do pomiaru wielkości zapylenia powietrza atmosferycznego bądź powietrza wpomieszczeniach zamkniętych
 • Gdzie jest Konin Co to jest ok. 85 tys. mieszk. Ośrodek górnictwa węgla brunatnego oraz energetyki; huta aluminium, zakłady maszynowe ispożywcze. Gotycki kościół Św
 • Gdzie jest konkrecja Co to jest substancji mineralnej wewnątrz skały osadowej oskładzie odmiennym od składu otoczenia iwiększej twardości. Przykładami k. są buły krzemieni
 • Gdzie jest konkurencja Co to jest dążący do realizacji swoich interesów, przedstawiają korzystniejsze od innych oferty pod względem ceny, możliwości zapłaty, jakości lub
 • Gdzie jest konopie Co to jest azjatyckiego. Złodyg uzyskuje się włókno isłomę, nasiona używane są do wyrobu oleju konopnego ijako pasza. Otrzymywane włókno łykowe
 • Gdzie jest konsorcjum Co to jest pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi wcelu realizacji jakiegoś zadania gospodarczego ito zwykle wdużej skali, np. budowa autostrad
 • Gdzie jest konsumpcja Co to jest gospodarstwa domowe na zakup dóbr iusług. Jest to obok oszczędności część rozporządzalnych dochodów gospodarstw domowych; (2) w gospodarce
 • Gdzie jest kontenerowiec Co to jest przystosowany do przewozu ładunku wspecjalnych pojemnikach (kontenerach). Przeciętny ciężar pojemnika wynosi 20tbrutto
 • Gdzie jest kontrakcja Co to jest wskutek utraty ciepła. Podlegają jej np. lawy, wwyniku czego mogą tworzyć się regularne pęknięcia, czyli cios termiczny; (2) dominująca
 • Gdzie jest kontynent Co to jest względnie nagle zgłęboko położonego dna morskiego, choć najniższe części k. mogą być zalane przez płytkie morza ( szelf). Od obszarów
 • Gdzie jest kontynentalny klimat Co to jest dominujący wpływ lądowego podłoża atmosfery, które łatwo nagrzewa się pod wpływem insolacji, ale zracji małej pojemności cieplnej gruntu
 • Gdzie jest kontyngent Co to jest ograniczenie ilościowe lub wartościowe importu lub eksportu wciągu pewnego okresu; (2) przymusowe dostawy określonej wielkości irodzaju
 • Gdzie jest konurbacja Co to jest np. poprzez dojazdy do pracy lub szkół, powiązania kooperacyjne firm), wśród których nie można wyznaczyć dominującego. K. powstają zwykle
 • Gdzie jest konwekcja Co to jest lub cieczy) wywołane różnicami temperatury wobrębie większej objętości tego płynu; np. porcja powietrza podgrzana od dołu rozpręża się
 • Gdzie jest konwekcyjne chmury Co to jest watmosferze konwekcji wsytuacji, gdy prądy wstępujące przekraczają poziom kondensacji, powyżej którego tworzy się chmura; rozmiary ch. k
 • Gdzie jest konwekcyjne opady Co to jest kłębiastych, szczególnie zchmury cumulonimbus; mają charakter opadu przelotnego, czasem nawalnego, krótki czas trwania idużą intensywność
 • Gdzie jest konwergencja Co to jest powietrza na określonym obszarze lub wzdłuż pewnej linii; może powstawać pod wpływem lokalnej rzeźby terenu (np. wzwężeniach między pasmami
 • Gdzie jest końcowa produkcja rolnicza Co to jest naturalnego produktów pochodzących zwłasnej produkcji, przyrostu zapasów produktów roślinnych izwierzęcych oraz przyrostu pogłowia zwierząt
 • Gdzie jest Kopenhaga Co to jest cieśniną Sund; ok. 600 tys. mieszk. (aglomeracja 1,3 mln). Centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju; ośrodek turystyczny: pałace
 • Gdzie jest Kopet-Dag Co to jest ograniczające od pn. Wyż. Irańską; graniczne pomiędzy Iranem iTurkmenistanem; dł. 650 km, najwyższy szczyt 3117 m n.p.m. Zbudowane głównie
 • Gdzie jest końskie szerokości Co to jest charakteryzujące się częstymi ciszami atmosferycznymi lub wiatrem słabym izmiennym występujące wszerokościach podzwrotnikowych obydwu
 • Gdzie jest kopalina Co to jest gospodarczym bez przeróbki lub po przeróbce, wydobywany robotami górniczymi. Wyróżnia się k. energetyczne, hutnicze, chemiczne, ceramiczne
 • Gdzie jest kopalnia Co to jest wydobywa się kopaliny użyteczne. Wydziela się k. podziemne ik. naziemne ( . odkrywkowe). Wk. podziemnych pozyskuje się węgle, sole irudy
 • Gdzie jest kopalnia odkrywkowa Co to jest użyteczną na powierzchni po usunięciu nadkładu, tzw. skały płonnej. Wydobycie następuje zreguły za pomocą wielkich koparek. Wyróżniamy k. o
 • Gdzie jest kopalnia podziemna Co to jest wgłębi ziemi po udostępnieniu szybem (wykopem budowlanym wykonanym pionowo wgłąb terenu) lub sztolnią (poziomym lub lekko nachylonym
 • Gdzie jest kopalny Co to jest obecnie struktur geologicznych, pogrzebanych przez młodsze osady, iwymarłych organizmów żywych. Mówi się m.in. o glebach k., krasie k
 • Gdzie jest kopieniactwo Co to jest polegająca na lekkim, powierzchownym wzruszaniu gruntu za pomocą kija, motyki lub wideł isianiu oraz sadzeniu roślin wwykonane dołki
 • Gdzie jest Koralowe, Morze Co to jest iMelanezją; zO. Indyjskim łączy się przez Cieśninę Torresa; pow. 4068 tys. km2, głęb. maks. 9140 m (Rów Nowej Brytanii); zasolenie 34,5-35
 • Gdzie jest Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna Co to jest Korea Północna
 • Gdzie jest Koreańska, Cieśnina Co to jest cieśnina morska pomiędzy Płw. Koreańskim apd.-zach. częścią Wysp Japońskich; szer. ok. 200km
 • Gdzie jest korazja Co to jest skalnych przez materiał skalny przemieszczany przez wiatr, polegające na ich ścieraniu, rysowaniu iżłobieniu. K. jest najsilniejsza tuż nad
 • Gdzie jest Kordofan Co to jest masywem Dar-Fur iPustynią Libijską na zach. idoliną Nilu na wsch.; krajobraz równinny zgórami wyspowymi, wys. 500-1000 m n.p.m. Dominuje
 • Gdzie jest Kordowa Co to jest Gwadalkiwir, ok. 300 tys. mieszk. Ośrodek hutnictwa miedzi, przemysłu metalowego ispożywczego. WX w. arabskie wówczas miasto liczyło 500
 • Gdzie jest Kordyliery Co to jest rozciągający się od Przesmyku Panamskiego na pd. po Alaskę na pn., na terytorium krajów Ameryki Środkowej, Meksyku, USA iKanady. Składa
 • Gdzie jest Korea Południowa Co to jest Koreańskim, nad M. Żółtym iM. Japońskim, pow. 99,3 tys. km2, 44,9 mln mieszk. (1995), ze stolicą wSeulu. Produkt krajowy brutto 8,3 tys. $
 • Gdzie jest Korea Północna Co to jest Koreańskim, nad M. Żółtym iM. Japońskim, powstałe w1948 wtrakcie wojny koreańskiej; pow. 120,5 tys. km2, 23,5 mln mieszk. (1994), ze
 • Gdzie jest Koreański, Półwysep Co to jest Japońskim na wsch. iM. Żółtym na zach; dł. 600 km, pow. 150 tys. km2. Krajobraz wczęści wsch. górski (pasmo G. Wschodniokoreańskich, 1708 m
 • Gdzie jest Kornwalijski, Półwysep Co to jest Brytanii, wybiegający wO. Atlantycki pomiędzy Kanałem La Manche na pd. iKanałem Bristolskim na pn.; dł. 230 km, szer. 20-100 km. Krajobraz
 • Gdzie jest Koror Co to jest stolica Palau, ok. 11 tys. mieszk
 • Gdzie jest korporacja Co to jest osoba prawna, posiadająca prawo do prowadzenia działalności we własnym imieniu na podobnych zasadach, jak osoba fizyczna
 • Gdzie jest korral Co to jest zwierząt, zbudowana zdrewnianych bali iżerdzi lub siatki. WAmeryce Pn. iPd. służy do zapędzania wypasających się wstepie stad koni ibydła
 • Gdzie jest Korsyka Co to jest należąca do Francji; pow. 8,7 tys. km2. Krajobraz górski (Monte Cinto, 2710 m n.p.m.), głębokie doliny rzeczne, urozmaicona linia brzegowa
 • Gdzie jest Koryncka, Zatoka Co to jest część Morza Jońskiego, uzach. wybrzeża Grecji, połączona zM. Egejskim przez Kanał Koryncki; dł. 127 km; szer. do 31 km; głęb. maks. 860 m
 • Gdzie jest Koryncki, Kanał Co to jest Peloponez, łączący Zat. Koryncką na zach. zZat. Sarońską M. Egejskiego na wsch.; dł. 6,3 km, szer. 24,6 m; ma postać głębokiego przekopu
 • Gdzie jest koryto Co to jest wobrębie jej dna, którą dokonuje się stały lub okresowy przepływ wody iktórej wygląd kształtowany jest przez wodę płynącą. K. jest
 • Gdzie jest korzyści skali zewnętrzne Co to jest zakładów położonych blisko siebie, np. wzakresie kooperacji produkcji, transportu, zbytu iin., oraz wspólnego korzystania zurządzeń
 • Gdzie jest korzyści aglomeracji Co to jest korzyści skali zewnętrzne
 • Gdzie jest Kościeliska, Dolina Co to jest dł. 9 km. Słynna zpięknych iróżnorodnych krajobrazów, często uważana za najpiękniejsze miejsce Tatr. Urozmaicona budowa geologiczna
 • Gdzie jest kosa Co to jest onasadzie położonej wmiejscu gwałtownej zmiany kierunku linii brzegowej, będący jakby przedłużeniem jej poprzedniego kierunku. K. rozwijają
 • Gdzie jest Kościuszki, Góra Co to jest wpd. części Wielkich Gór Wododziałowych; wys. 2228 m n.p.m. Po raz pierwszy zdobyta przez polskiego podróżnika P. Strzeleckiego w1840
 • Gdzie jest korzyści skali wewnętrzne Co to jest obniżka kosztu jednostkowego produktu, wywołana zwiększeniem wielkości produkcji. Wiąże się ze wzrostem wielkości zakładów
 • Gdzie jest kosmopolityzm Co to jest połączona znegacją lub pomniejszeniem znaczenia lokalnych tradycji, więzów iprzekonań; traktowanie całego świata jako ojczyzny. K. był
 • Gdzie jest Kostaryka Co to jest między M. Karaibskim iO. Spokojnym, pow. 51,1 tys. km2, 3,4 mln mieszk. (1995), ze stolicą wSan Jos. Produkt narodowy brutto 1,6 tys. $
 • Gdzie jest Koszalin Co to jest Dzierzęcinką; ok. 115 tys. mieszk. Zakłady przemysłu elektrotechnicznego, maszynowego, drzewnego, metalowego, spożywczego; ośrodek
 • Gdzie jest koszar Co to jest przenośna zagroda dla owiec wypasanych na pastwiskach górskich, zbudowana głównie zpłotów, bez dachu
 • Gdzie jest koszty komparatywne Co to jest sprowadzająca podstawy wymiany międzynarodowej do różnic względnych (komparatywnych), awięc do relacji kosztów. Spośród dwóch krajów
 • Gdzie jest Koszyce Co to jest ok. 250 tys. mieszk. Ośrodek hutnictwa żelaza, przemysłu maszynowego ispożywczego. Zabytkowe centrum zkatedrą zXIV-XVIII w., ratuszem
 • Gdzie jest Košice Co to jest Koszyce
 • Gdzie jest kota Co to jest punkt ooznaczonej wysokości na mapie
 • Gdzie jest kotlina Co to jest masywu górskiego (k. śródgórska) lub płaskowyżu, bezodpływowe lub odwadniane wąską doliną typu przełomu rzecznego. Powstanie k. może być
 • Gdzie jest Kotonu Co to jest Gwinejską; ok.400 tys. mieszk. Siedziba rządu; ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego, obuwniczego idrzewnego
 • Gdzie jest kowadło Co to jest cumulonimbus
 • Gdzie jest Kowno Co to jest tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, włókienniczego, papierniczego ispożywczego. Ruiny zamku zXIV-XV w., gotycki dom tzw. Świątynia
 • Gdzie jest Kozi Wierch Co to jest położony wcałości na terytorium Polski (2291 m n.p.m.). Wznosi się wgrani oddzielającej Dolinę Pięciu Stawów na pd. iDolinę Gąsienicową na
 • Gdzie jest Kozienicka, Puszcza Co to jest Mazowieckiej, wwidłach Wisły iRadomki; pow. 280 km2. Lasy głównie sosnowe, miejscami domieszki drzew liściastych, porastające piaszczysto
 • Gdzie jest kółko rolnicze Co to jest zrzeszająca rolników wcelu doskonalenia produkcji wich gospodarstwach. Zajmuje się obroną ich interesów, rozwojem wsi irolnictwa oraz
 • Gdzie jest kra Co to jest potrzaskana iprzemieszczająca się pokrywa lodowa na rzece, jeziorze lub morzu. Nagromadzenie wielu k. tworzy pak
 • Gdzie jest kra lodowcowa Co to jest przez lądolód pakiet skał znajdujących się wpodłożu nasuwającej się masy lodowej. Wgranicach zasięgu lądolodu skandynawskiego, także na
 • Gdzie jest Kraina Wielkich Jezior Mazurskich Co to jest obejmująca rejon występowania największych jezior na Niżu Polskim, zajmujących ok. 30% pow. krainy (ok. 300 km2). Większe jeziora: Śniardwy
 • Gdzie jest kraje nowo uprzemysłowione Co to jest iAmeryce Łacińskiej, które wokresie powojennym przeszły szybki rozwój gospodarczy. Proces industrializacji wiązał się ze wzrostem poziomu
 • Gdzie jest Kraje Południa Co to jest kraje rozwijające się
 • Gdzie jest Kraje Północy Co to jest wysoko rozwinięte kraje świata (w odróżnieniu od biednego Południa), które wwiększości położone są na półkuli północnej
 • Gdzie jest kraje rozwijające się Co to jest rozwoju gospodarczego państwa świata, których wspólnymi cechami są niski przeciętny standard cywilizacyjny iwielkie kontrasty społeczne
 • Gdzie jest kraje taniej bandery Co to jest armatorów, obniżone wymagania klasyfikacyjne idotyczące warunków socjalno-bytowych załóg pływających. Wpływa to na obniżenie kosztów
 • Gdzie jest Krakatau Co to jest wcieśninie pomiędzy Jawą aSumatrą. Pierwotny wysoki stożek został zniszczony podczas potężnej eksplozji 27 VIII 1883 r. (jedna
 • Gdzie jest Krakowski Okręg Przemysłowy Co to jest Krakowsko-Częstochowskiej iPogórza Karpackiego, na terenie woj. krakowskiego itarnowskiego. Zajmuje obszar 1,3 tys. km2, zamieszkały przez
 • Gdzie jest Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Co to jest pomiędzy doliną Wisły na pd. idoliną Warty na pn.; graniczy zWyż. Śląską na zach. iNiecką Nidziańską na wsch.; pow. 6,3 tys. km2. Zbudowana
 • Gdzie jest Kraków Co to jest 750 tys. mieszk. Wielki ośrodek naukowy (12 wyższych uczelni; Akademia Krakowska, obecnie Uniwersytet Jagielloński, założona w1364
 • Gdzie jest kras Co to jest znaczna podatność skał na wietrzenie chemiczne ( krasowienie) umożliwia powstanie licznych specyficznych form: zagłębień bezodpływowych
 • Gdzie jest kras kopalny Co to jest osadami, aposzczególne formy nie są widoczne na powierzchni (Rys. 37a). Pogrzebanie k. nie musi oznaczać przerwania procesów krasowienia
 • Gdzie jest Kras Morawski Co to jest Republiki Czeskiej, na pn. od Brna. Słynny zwystępowania zjawisk krasowych (kaniony, leje krasowe, ponory, wywierzyska); wśród
 • Gdzie jest kras reprodukowany Co to jest występujące wprzepuszczalnym podłożu nie podlegającym krasowieniu, ale przykrywającym skały na te procesy podatne. Rozwijające się formy
 • Gdzie jest kryptodepresja Co to jest zbiorników wodnych wobszarach lądowych, których dno znajduje się poniżej poziomu oceanu światowego. Przykładem k. jest jez. Bajkał ogłęb
 • Gdzie jest Kras Słowacki Co to jest zWęgrami, znany zlicznego występowania zjawisk krasowych wwapieniach mezozoicznych. Kilka udostępnionych do zwiedzania jaskiń, płaskowyże
 • Gdzie jest krasowienie Co to jest rzeźby typu krasu. Główną rolę odgrywają procesy wietrzenia chemicznego: rozpuszczanie iuwęglanowienie, ale także erozja potoków
 • Gdzie jest krater Co to jest komina wulkanicznego na powierzchnię, zwykle znajdujące się na szczycie stożka wulkanicznego lub jego stokach (Rys. 65). Posiada strome
 • Gdzie jest krater meteorytowy Co to jest Ziemi iinnych ciał niebieskich, powstałe wmiejscu upadku meteorytu. Jest otoczone kolistym wałem lub pierścieniem wzniesień, zbudowanych
 • Gdzie jest krater pasożytniczy Co to jest wulkanicznego, znajdujący się na wylocie szczeliny odgałęziającej się od głównego komina wulkanicznego (Rys. 65
 • Gdzie jest kraton Co to jest podlegała znacznym deformacjom tektonicznym wodległej przeszłości geologicznej (gł. w prekambrze), po czym uległa usztywnieniu iod tej pory
 • Gdzie jest krawędź denudacyjna Co to jest stromego stoku, powstały wwyniku działania procesów denudacji (gł. ruchów masowych), oprzebiegu niezależnym od struktur geologicznych
 • Gdzie jest krawędź erozyjna Co to jest stromej skarpy, powstały wwyniku bocznego podcięcia powierzchni przez wodę płynącą ( erozja boczna). K. e. są typowe dla dolin rzecznych
 • Gdzie jest krawędź tektoniczna Co to jest stromego stoku, którego przebieg odpowiada przebiegowi linii uskoku, wzdłuż którego nastąpiło wypiętrzenie jednego fragmentu terenu
 • Gdzie jest kreda Co to jest pochodzenia organogenicznego, złożona wponad 90% zwęglanu wapnia zawartego wglonach iskorupkach otwornic. Posiada barwę białą do
 • Gdzie jest Kreta Co to jest 3 tys. km2. Krajobraz górzysty (Idi, 2456 m n.p.m.), obszar aktywny sejsmicznie, zjawiska krasowe. Klimat śródziemnomorski; częściowo
 • Gdzie jest kręgi polarne Co to jest koła podbiegunowe
 • Gdzie jest krioplanacja Co to jest terenu ( planacja) wskutek działania procesów, związanych głównie zobecnością lodu iniskich temperatur: wietrzenia mrozowego, soliflukcji
 • Gdzie jest kriosukcja Co to jest przyciąganie wody przez lód wskutek różnicy napięcia powierzchniowego
 • Gdzie jest krioturbacja Co to jest zaburzenia struktury gruntu powstające wzwiązku ze zmianami jego objętości wobecności lodu gruntowego. Podlegają jej zwłaszcza grunty
 • Gdzie jest kroczek Co to jest rozsuwanymi śrubką, służący do pomiarów odległości na mapie; im mniejszy rozstaw nóżek k., tym dokładniejszy jest pomiar długości linii
 • Gdzie jest Krosno Co to jest Wisłokiem, na obszarze Dołów Jasielsko-Sanockich; ok. 50 tys. mieszk. Ośrodek produkcji maszyn na potrzeby górnictwa ropy naftowej; huta
 • Gdzie jest Królewiec Co to jest Kaliningrad
 • Gdzie jest Królowej Charlotty, Wyspy Co to jest Spokojnego, uzach. wybrzeży Kanady; pow. 13250 km2, największe znich: Graham, Moresby, Kunghit. Teren wyżynno-górski (do 1250 m n.p.m
 • Gdzie jest Królowej Elżbiety, Wyspy Co to jest od ciągu cieśnin McClure, Melville, Barrow iLancaster; pow. 414 tys. km2. Największe wyspy to Ellesmere iDevon. Wwyższych partiach obszar
 • Gdzie jest Krynica Co to jest Sądeckim, wwoj. nowosądeckim; ok. 13 tys. mieszk. Ośrodek turystyczny iuzdrowisko od XVIII w. oparte na szczawach wapniowych, magnezowych
 • Gdzie jest Królowej Maud, Góry Co to jest ocharakterze zrębowym, odgradzające Lodowiec Szelfowy Rossa od wnętrza lądolodu; najwyższe wzniesienie: G. Kirkpatricka (4530 m n.p.m
 • Gdzie jest krupa Co to jest atmosferycznych, zawsze ocharakterze przelotnym, wpostaci kulistych lub stożkowych grudek lodowych ilodowo-śnieżnych ośrednicy 2-5 mm; nie
 • Gdzie jest Krušne hory Co to jest Rudawy
 • Gdzie jest Krym Co to jest należący do Ukrainy; pow. 27 tys. km2. Połączony zlądem wąskim Przesmykiem Perekopskim (8 km szer.). Krajobraz górzysty wczęści pd. (G
 • Gdzie jest krystalizacja Co to jest czyli przemiany ciał ciekłych igazowych wstałe, posiadające uporządkowaną sieć wewnętrzną cząstek elementarnych (atomów, jonów). Zachodzi
 • Gdzie jest krzemień Co to jest zbudowana ze skrytokrystalicznej krzemionki, występująca wpostaci konkrecji oróżnej wielkości wobrębie wapieni iw kredzie, często wpostaci
 • Gdzie jest krzywa batygraficzna Co to jest prostokątnych (x,y), obrazująca zależność między głębokością zbiornika wodnego ajego powierzchnią lub objętością. Pozwala określić
 • Gdzie jest krzywa hipsograficzna Co to jest prostokątnych (x,y) pokazująca, jaka część powierzchni danego obszaru znajduje się powyżej określonej wysokości. K. h. może być
 • Gdzie jest krzywa konsumcyjna Co to jest wrzece i przepływem. Jej przebieg jest inny dla każdego posterunku wodowskazowego, ustala się go doświadczalnie co kilka lat. Wcodziennej
 • Gdzie jest krzywomierz Co to jest odczytywać z mapy rzeczywiste odległości bez potrzeby dokonywania pomiarów iprzeliczeń ze skali. Przesuwane po mapie zębate kółko jest
 • Gdzie jest ksenolit Co to jest porwak
 • Gdzie jest kserofity Co to jest isuchego powietrza, żyjące na pustyniach i stepach;dzielą się na k. właściwe odrobnych liściach irozwiniętym systemie korzeniowym oraz
 • Gdzie jest Księcia Edwarda, Wyspy Co to jest części O. Indyjskiego, na pd. od Madagaskaru, należące do Republiki Południowej Afryki; pow. 413 km2, silnie górzyste (do 1280 m n.p.m
 • Gdzie jest Kuala Lumpur Co to jest Malajskim; ok. 1,1 mln mieszk. Centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju; zakłady hutnictwa cyny, przemysłu metalowego, spożywczego
 • Gdzie jest Kuba Co to jest warchipelagu Wielkich Antyli, wskład którego wchodzi największa na Karaibach wyspa Kuba; pow. 110,9 tys. km2, 11,0 mln mieszk. (1995
 • Gdzie jest Kudowa Zdrój Co to jest Stołowych; ok. 11 tys. mieszk. Znane od XVII w. uzdrowisko korzystające zróżnych szczaw ( woda mineralna), które leczą choroby układy
 • Gdzie jest kuesta Co to jest osadowych odużej odporności ( piaskowców, wapieni), niewielkim kącie upadu warstw iznacznej rozciągłości, zgodnej z biegiem warstw. Czoło k
 • Gdzie jest Kufra Co to jest grupa oaz we wsch. Libii; ok. 4 tys. mieszk.; uprawa palmy daktylowej, zbóż, winorośli; węzeł dróg karawanowych; główna oaza El-Dżof
 • Gdzie jest Kuro-siwo Co to jest Spokojnego, stanowi odnogę Prądu Północnorównikowego; płynie wzdłuż pd. ipd.-wsch. wybrzeży Japonii, po czym skręca na wschód przechodząc
 • Gdzie jest Kuroński, Zalew Co to jest Federacji Rosyjskiej (obwód kaliningradzki) iLitwy, oddzielona od otwartego morza długą iwąską mierzeją (98 km dł., do 4 km szer.); pow. 1
 • Gdzie jest kukiełka lessowa Co to jest konkrecja wapnista, powstająca przez wytrącenie się węglanu wapnia rozpuszczonego winnym miejscu osadu lessowego ( less
 • Gdzie jest kukurydza Co to jest traw, pochodząca zMeksyku, nieznana wstanie dzikim. Jest cenną rośliną pastewną (ziarno, zielonka, kiszonka) ikonsumpcyjną. Ziarno
 • Gdzie jest kulis Co to jest wAzji pd.-wsch. robotnik, tragarz, najgorzej płatny, często bezdomny
 • Gdzie jest kultura Co to jest uprawianych na pewnej powierzchni wcelach użytkowych (np.k. zbożowa, k. ziemniaczana); (2) hodowla drobnoustrojów na odpowiednich dla
 • Gdzie jest kultura gleby Co to jest zdolność gleby do wydawania obfitych plonów, powstająca wwyniku wieloletniego, racjonalnego użytkowania rolniczego
 • Gdzie jest kultura rolna Co to jest stan gospodarki rolnej osiągnięty wwyniku historycznego rozwoju działalności rolniczej człowieka
 • Gdzie jest Kunlun Co to jest skraju Wyż. Tybetańskiej, łączące Karakorum na zach. iAłtyn-tag na wsch.; dł. 2500 km, najwyższy szczyt Muztag (6987 m n.p.m.). Zbudowane
 • Gdzie jest Kurdystan Co to jest Iraku, Iranu, Turcji iczęściowo Syrii; górzysta (do 4168 m n.p.m.). Podstawą gospodarki jest hodowla, wdolinach uprawa zbóż, bawełny
 • Gdzie jest Kuria-Muria Co to jest Arabskim upd. wybrzeży Płw. Arabskiego, administracyjnie należących do Omanu; pow. 75 km2. Otoczone częściowo rafą koralową; eksploatacja
 • Gdzie jest kabel morski Co to jest stanowiąca dziesiątą część mili morskiej (kabel=185,2 m); (2) przewód telekomunikacyjny, zabezpieczony specjalną izolacją przed wilgocią
 • Gdzie jest Kursk Co to jest mieszk.; wielki ośrodek wydobycia iprzetwórstwa rud żelaza, ponadto przemysłu metalowego, maszynowego ichemicznego Nagromadzenie rud żelaza
 • Gdzie jest Kuwejt Co to jest Arabskim, nad Zat. Perską, pow. 17,8 tys. km2, 1,7 mln mieszk. (1995), ze stolicą wKuwejcie. Produkt krajowy brutto 19,4 tys. $/osobę (1994
 • Gdzie jest K2 Co to jest na terytorium Indii, drugi co do wysokości szczyt świata. Po raz pierwszy zdobyty w1954 przez wyprawę włoską
 • Gdzie jest Kuryle Co to jest pomiędzy Wyspami Japońskimi aKamczatką, oddzielający M. Ochockie od O. Spokojnego; dł. ok. 1200 km. Składa się z30 większych wysp iwielu
 • Gdzie jest Kurylski, Prąd Co to jest Oja-siwo
 • Gdzie jest Kurytyba Co to jest mieszk.; ośrodek przemysłu drzewnego, papierniczego iwłókienniczego. Ośrodek naukowy; centrum emigracji polskiej wBrazylii
 • Gdzie jest kuter Co to jest niewielki statek rybacki z3-8 osobową załogą. Ma napęd motorowy (silnik spalinowy) oraz ożaglowanie spełniające rolę pomocniczą
 • Gdzie jest kwarcyt Co to jest przeobrażenie piaskowców i mułowców zbudowanych niemal wyłącznie zokruchów kwarcu, co nadaje jej znaczną twardość. K. mają barwę białą do
 • Gdzie jest kwaśna depozycja atmosferyczna Co to jest powierzchnię Ziemi zatmosfery substancji opodwyższonej kwasowości lub prowadzących do wzrostu kwasowości; powstaje wskutek dostawania się
 • Gdzie jest kabotaż Co to jest Żegluga między portami wgranicach jednego morza nazywa się k. małym (np. Gdynia-Szczecin). Żeglugę między portami położonymi nad różnymi
 • Gdzie jest Kabul Co to jest centrum gospodarcze inaukowo--kulturalne kraju. Przemysł włókienniczy, metalowy, spożywczy, maszynowy; ruiny klasztorów buddyjskich oraz
 • Gdzie jest Kaczawskie, Góry Co to jest zamykające od pn. Kotlinę Jeleniogórską; dł. 30 km, najwyższy szczyt Skopiec (724 m n.p.m.). Zbudowane zpaleozoicznych skał metamorficznych
 • Gdzie jest Kagera Co to jest Burundi, Tanzanii iUgandzie, dł. ok. 850 km; stanowi źródłowy odcinek Nilu. Wypływa zgór na wsch. od jezior Kiwu iTanganika, uchodzi do Jez
 • Gdzie jest Kair Co to jest mieszk. (aglomeracja 13 mln); największe m. Afryki iBliskiego Wschodu. Centrum gospodarcze, naukowe, kulturalne ireligijne (muzułmańskie
 • Gdzie jest Kajmany Co to jest Środkowej naWielkich Antylach. Archipelag opow. 259 km2, 30 tys. mieszk. (1994), zośrodkiem administracyjnym wGeorge Town. Produkt narodowy
 • Gdzie jest kakaowiec Co to jest rosnące dziko wlasach równikowych pn. części Ameryki Pd. iw Ameryce Środkowej; niektóre gatunki uprawiane na plantacjach wAmeryce Pd
 • Gdzie jest Kalabria Co to jest Apenińskiego; pow. 15 tys. km2. Krajobraz górzysty (do 1955 m n.p.m.); region bardzo aktywny sejsmicznie, częste trzęsienia ziemi. Obszar
 • Gdzie jest Kalahari Co to jest wpd. Afryce, głównie na terytorium Botswany; wys. 800-1000 m n.p.m., na wsch. do 1500 m n.p.m. Jest niecką tektoniczną, wypełniona osadami
 • Gdzie jest kaldera Co to jest się stożka wulkanicznego do wewnątrz wwyniku erupcji eksplozywnej lub całkowitego opróżnienia komory wulkanicznej, zwykle kształcie
 • Gdzie jest kwaśny deszcz Co to jest popularne określenie opadu atmosferycznego opodwyższonej kwasowości. Zob. też kwaśna depozycja atmosferyczna
 • Gdzie jest Kwidzyn Co to jest elbląskim; ok. 40 tys. mieszk. Duże zakłady celulozowo-papiernicze, przemysł elektromaszynowy, drzewny, spożywczy. Zabytkowy zespół zamkowo
 • Gdzie jest kwintal Co to jest jednostka masy stosowana wobrocie płodami rolnymi. Jeden kwintal =100kg
 • Gdzie jest Kwisa Co to jest lewy dopływ Bobru; dł. 127 km, pow. dorzecza 1 tys. km2. Źródła wG. Izerskich, wgórnym biegu przez Pogórze Izerskie kilka malowniczych
 • Gdzie jest Kyzył-kum Co to jest Uzbekistanu iKazachstanu, pomiędzy dolinami Amu-darii iSyr-darii; pow. ok. 300 tys. km2. Krajobraz nizinny wczęści zach., wyżynny na wsch
 • Gdzie jest kaledonidy Co to jest orogeneza kaledońska
 • Gdzie jest Kaledońskie, Góry Co to jest 250 km; najwyższy szczyt Carn Eige (1182 m n.p.m.). Zbudowane ze skał metamorficznych, pierwotnie wypiętrzone worogenezie kaledońskiej
 • Gdzie jest kalendarz Co to jest obiegowym Ziemi wokół Słońca oraz na ruchu obrotowym Ziemi wokół własnej osi. Ze względów praktycznych rok kalendarzowy musi mieć pełną
 • Gdzie jest Kaletańska, Cieśnina Co to jest od głównego trzonu Europy, najwęższe miejsce Kanału La Manche; szer. 32 km. Liczne połączenia promowe pomiędzy Dover aCalais; pod dnem C. K
 • Gdzie jest Kalifornijska, Zatoka Co to jest Ameryki Pn. aPłw. Kalifornijskim; pow. 177 tys. km2, dł. 1240 km, szer. 100-220 km, głęb. średnia ok. 800 m, głęb. maks. 3127 m; do Z. K
 • Gdzie jest Kalifornijski, Półwysep Co to jest między O. Spokojnym aZat. Kalifornijską. Pow. 144 tys. km2, dł. ok. 950 km, szer. 50-250 km; górzysty: całą środkową część zajmują pasma
 • Gdzie jest Kalifornijski, Prąd Co to jest płynący ku pd. wzdłuż wybrzeży Kalifornii iMeksyku od 40- -45N po ok. 15-20N, gdzie skręca ku zach. iprzechodzi wPrąd Północnorównikowy
 • Gdzie jest Kalimantan Co to jest Borneo
 • Gdzie jest Kaliningrad Co to jest eksklawie Federacji Rosyjskiej, pomiędzy Polską iLitwą; ok. 500 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, środków transportu
 • Gdzie jest Kambryjskie, Góry Co to jest rozciągających się łukiem wzdłuż zach. wybrzeża; dł. 220 km; najwyższy szczyt Snowdon (1085 m n.p.m.). Zbudowane zpaleozoicznych skał
 • Gdzie jest Kamczatka Co to jest terytorium Federacji Rosyjskiej, oblewany przez Morze Ochockie na zach. iMorze Beringa na wsch.; dł. 1200 km, pow. 370 km2. Wzdłuż płw
 • Gdzie jest Kalisz Co to jest ok. 100 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu włókienniczego, elektromaszynowego, odzieżowego, spożywczego, fabryka pianin; ośrodek kulturalny
 • Gdzie jest Kalkuta Co to jest mieszk. (aglomeracja ok. 11 mln); wielki ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny. Zakłady jutowe (największe wświecie), bawełniane
 • Gdzie jest Kalwaria Zebrzydowska Co to jest wwoj. bielskim; ok. 5 tys. mieszk. Zakłady meblarskie iskórzane. Założone wXVII w. przy klasztorze Bernardynów; obecnie drugi pod
 • Gdzie jest Kambodża Co to jest Indochińskim, nad Zat. Tajlandzką, na obszarze Niz. Mekongu; pow. 181,0tys. km2, 9,6 mln mieszk. (1994), ze stolicą wPhnom Penh. Produkt
 • Gdzie jest kambr Co to jest trwający od 570 do 495 mln lat temu. Na k. przypada gwałtowna ewolucja organizmów żywych. Większość obszaru Polski była zalana przez morze
 • Gdzie jest Kamerun Co to jest Gwinejską, pow. 475,4 tys. km2, 13,3 mln mieszk. (1995), ze stolicą wJaunde. Główne krainy geograficzne to wyż. Adamawa, Kotlina Czadu
 • Gdzie jest Kamerun Co to jest Gwinejską; tworzy potężny stożek złożony zkilku kraterów, zktórych najwyższy Fako, zwany Górą Bogów, osiąga 4070 m n.p.m., na pd. znajduje
 • Gdzie jest kamieniołom Co to jest stosowanych głównie jako materiały budowlane. Technika pozyskiwania polega na odstrzeliwaniu części złoża wformie bloków przez odpalenie
 • Gdzie jest karaburan Co to jest dosł. czarny buran) lokalna nazwa piaskowej lub pyłowej burzy wobszarach pustynnych ipółpustynnych Azji Środkowej
 • Gdzie jest Kamienna Co to jest Sandomierskiej, lewy dopływ Wisły; dł. 138 km, pow. dorzecza 2 tys. km2. Zasoby wodne K. umożliwiły wXIX w. rozwój Staropolskiego Zagłębia
 • Gdzie jest Kamienne, Góry Co to jest pd. od Wałbrzycha; dł. 50 km, najwyższy szczyt Waligóra (936 m n.p.m.). Zbudowane zpermskich skał wulkanicznych (porfirów, melafirów itufów
 • Gdzie jest Kampala Co to jest stolica Ugandy, ok. 800 tys. mieszk.; ośrodek handlowy iprzemysłu spożywczego, drzewnego, maszynowego. Groby ipałac władców Bugandy
 • Gdzie jest Kampinoska, Puszcza Co to jest Mazowieckiej, na zach. od Warszawy; pow. 230 km2. Lasy głównie sosnowe, porastające dawne terasy pradoliny warszawsko-berlińskiej iwydmy
 • Gdzie jest Kanada Co to jest świata, położone wAmeryce Pn., pow. 9976,1 tys. km2, 29,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wOttawie. Główne krainy geograficzne to Kordyliery
 • Gdzie jest kanał Co to jest sztuczne połączenie wód rozdzielonych lądem lub płycizną. K. portowe łączą poszczególne części portu lub port zmorzem
 • Gdzie jest Kanał Angielski Co to jest La Manche
 • Gdzie jest kanał pływowy Co to jest linijne obniżenie wobrębie równi pływowej, którym dokonuje się spływ wody do morza wtrakcie odpływu (Fot. 29
 • Gdzie jest Kanaryjski, Prąd Co to jest płynący ku pd.-zach. wzdłuż wybrzeży Afryki od okolic Cieśn. Gibraltarskiej po ok. 20N, gdzie skręca ku zach. iprzechodzi wPrąd
 • Gdzie jest Kanaryjskie, Wyspy Co to jest Atlantyckim, upn.--zach. wybrzeży Afryki; silnie górzysty (Pico de Teide - 3718 m n.p.m.), łączna pow. 7,27 tys. km2. Największe wyspy
 • Gdzie jest kaolin Co to jest chemicznego skał bogatych wskalenie, np. granitów i gnejsów, uważany za typowy dla klimatu gorącego iwilgotnego. K. jest złożony gł
 • Gdzie jest Kangczendzenga Co to jest Indii iNepalu; złożony zpięciu wierzchołków, główny jest trzecim pod względem wysokości na Ziemi (8586 m n.p.m.). Po raz pierwszy zdobyty
 • Gdzie jest kanion Co to jest głębokości ibardzo stromych zboczach, powstający gł. wobszarach półsuchych, gdzie tempo niszczenia zboczy jest stosunkowo wolne, natomiast
 • Gdzie jest kanion podmorski Co to jest krawędź szelfu i stok kontynentalny, owys. zboczy do 1000 m, schodząca niekiedy do głębokości ponad 3 km. Powstaje prawdopodobnie wskutek
 • Gdzie jest Kansas Co to jest Kansas; prawy dopływ Missouri, dł.1170 km (od źródeł rzeki Smoky Hill). Powstaje zpołączenia dwóch głównych rzek: Republican iSmoky Hill
 • Gdzie jest Kansas City Co to jest Missouri; ok.440 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 1,6 mln). Ośrodek gospodarczy iprzemysłowy regionu rolniczego; zakłady maszynowe
 • Gdzie jest Kantabryjskie, Góry Co to jest oprzebiegu równoległym do wybrzeża Zat. Biskajskiej; dł. ok. 600 km, najwyższy szczyt Pena de Cerredo (2648 m n.p.m.). Zbudowane gł. ze
 • Gdzie jest Kanton Co to jest mln mieszk. (aglomeracja ok. 6,1 mln). Wielki ośrodek przemysłu maszynowego, włókienniczego, papierniczego, chemicznego, spożywczego; port
 • Gdzie jest Kapadocja Co to jest części Wyż. Anatolijskiej. Światową sławę zawdzięcza występowaniu fantastycznych form skalnych (iglic, maczug igrzybów) uformowanych
 • Gdzie jest kapilarna woda Co to jest woda w strefie aeracji, wzniesiona ponad zwierciadło wód podziemnych dzięki siłom napięcia powierzchniowego
 • Gdzie jest kapitał ludzki Co to jest nabyte kwalifikacje oraz możliwości produkcyjne pracowników
 • Gdzie jest kapitalizm Co to jest system ekonomiczny oparty na własności prywatnej iwolnej przedsiębiorczości
 • Gdzie jest kapitał Co to jest zasobów ekonomicznych, obejmująca wszystkie uprzednio wytworzone środki produkcyjne, używane do produkcji dóbr iusług materialnych
 • Gdzie jest kapitał ryzyka Co to jest szczególnego projektu, przy czym jego realizacja może przynieść zysk, lecz także stwarza ryzyko ich utraty. Współcześnie są to często
 • Gdzie jest Kapsztad Co to jest Atlantykiem, ustóp Gór Przylądkowych, siedziba parlamentu, ok. 800 tys. mieszk. (zespół miejski 2,4 mln). Ośrodek przemysłowy, handlowy
 • Gdzie jest kaptaż Co to jest rzecznej, polegające na przechwyceniu przez jeden ciek górnej części zlewni sąsiedniego cieku (Rys. 30). Jego efektem jest zwiększenie
 • Gdzie jest kar Co to jest części doliny górskiej, powstałe przez erozyjne przegłębienie dawnego zamknięcia doliny przez lodowiec. Ściany k. są zwykle strome
 • Gdzie jest Kara Bogaz-goł Co to jest wybrzeżu M. Kaspijskiego, na terytorium Turkmenistanu. Jest dawną zatoką morską, w1980 odciętą zaporą. Położone wdepresji (-32 m n.p.m
 • Gdzie jest Karaczi Co to jest 6,7 mln mieszk. (aglomeracja ok. 7,7 mln); największe miasto iośrodek przemysłowo-handlowy kraju. Zakłady przemysłu spożywczego
 • Gdzie jest Karlowe Wary Co to jest słynne uzdrowisko znane od XIV w. , do pocz. XX w. największe wAustro-Węgrzech (Karlsbad). Kuracjusze korzystają zwód mineralnych z12
 • Gdzie jest Karaibskie, Morze Co to jest między obszarem kontynentalnym Ameryki Pd. iŚrodk. aMałymi iWielkimi Antylami; zO. Spokojnym łączy się Kanałem Panamskim; pow. 2,75 mln km2
 • Gdzie jest Karakorum Co to jest Himalajami na pd.-wsch. aPamirem na pn.-zach., na terytorium Indii iChin; dł. 800 km, najwyższy szczyt K2 (8611 m n.p.m.), trzy dalsze
 • Gdzie jest Kara-kum Co to jest darią igórami Kopet-Dag, na terytorium Turkmenistanu; pow. ok. 350 tys. km2. Krajobraz równinny (część Niz. Turańskiej), charakter głównie
 • Gdzie jest karawana Co to jest pustyń istepów Azji ipn. Afryki, która odbywa wspólną podróż ze względów bezpieczeństwa. Transport odbywa się najczęściej na wielbłądach
 • Gdzie jest karbon Co to jest trwający od 360 do 290 mln lat temu. Cechuje się gwałtownym rozwojem roślin izwierząt lądowych, wgórnym k. pojawiły się pierwsze gady
 • Gdzie jest Karelia Co to jest Finlandii iFederacji Rosyjskiej, gdzie posiada status republiki autonomicznej opow. 170 tys. km2. Krajobraz pagórkowaty inizinny
 • Gdzie jest Karkonosze Co to jest terytorium Polski (część pn.) iRepubliki Czeskiej; najwyższy wSudetach (Śnieżka, 1602 m n.p.m.). Zbudowany zgranitów iskał metamorficznych
 • Gdzie jest Karoliny Co to jest Spokojnym, na wsch. od Filipin, wMikronezji; administracyjnie tworzy Federacyjne Stany Mikronezji; łączna pow. 1,2 tys. km2, najwieksze
 • Gdzie jest Karpackie, Pogórze Co to jest Karpat, obejmująca pas niskich wzgórz pomiędzy grzbietami Beskidów aprogiem Karpat, oddzielającym góry od kotlin podkarpackich; ma zmienną
 • Gdzie jest Karpacz Co to jest ustóp Śnieżki, wwoj. jeleniogórskim, ok. 6 tys. mieszk. Ośrodek turystyczny inarciarski. Najważniejszym zabytkiem jest drewniany kościół
 • Gdzie jest Karpaty Co to jest terytorium Słowacji, Republiki Czeskiej, Polski, Ukrainy, Rumunii iwe fragmentach na Węgrzech iw Austrii, ciągnące się szerokim łukiem
 • Gdzie jest Karpentaria Co to jest wpn. Australię, pomiędzy Ziemią Arnhema na zach. ipłw. York na wsch.; dł. 670 km, pow. 330 tys. km2. Brzegi niskie, na zach. liczne wyspy
 • Gdzie jest Karru Co to jest obejmuje kotlinę środgórską wG. Przylądkowych (K. Małe) ipłaskowyże na pn. od nich (K. Wielkie iK.Wysokie); wys. do 1500 m n.p.m. Zbudowana
 • Gdzie jest Karskie, Morze Co to jest Azji, między Nową Ziemią iZiemią Franciszka Józefa aZiemią Północną; przez cieśn. Karskie Wrota łączy się zM. Barentsa; pow. 883 tys. km2
 • Gdzie jest kartel Co to jest zmierzających do wyeliminowania konkurencji między sobą przez regulację udziałów w rynku, wielkości produkcji oraz poziomu cen
 • Gdzie jest kartodiagram Co to jest metody przedstawiania cech ilościowych
 • Gdzie jest kartofel Co to jest ziemniak
 • Gdzie jest kartografia Co to jest izastosowania map. K. bada zasady ich powstawania, właściwości, metody przedstawiania treści oraz sposoby reprodukcji. Jest nauką
 • Gdzie jest kartogram Co to jest metody przedstawiania cech ilościowych
 • Gdzie jest karton Co to jest mała mapa pokazująca zwiększą dokładnością wybrany fragment mapy głównej; czasem k. zawierają informacje uzupełniające treść mapy głównej
 • Gdzie jest Kasai Co to jest lewy dopływ rzeki Kongo; dł. 2400 km, pow. dorzecza 900tys. km2. Wypływa zwyżyny Lunda, wgórnym iśrodkowym biegu liczne progi iwodospady
 • Gdzie jest kaskada Co to jest odróżniający się od wodospadu brakiem pionowego spadku strumienia wody. K. zwykle występują wwiększych zespołach. Ich obecność jest typowa
 • Gdzie jest Kaskadowe, Góry Co to jest wzach. części USA iKanady wzdłuż wybrzeża Pacyfiku; dł.1000 km; najwyższy szczyt Rainier (4392 m n.p.m.). Zbudowane zgranitów, gnejsów
 • Gdzie jest Kaspijskie, Morze Co to jest granicy Europy iAzji; pow. 376 tys. km2 (największy bezodpływowy zbiornik wodny na świecie), głęb. do 1025 m. Położone wdepresji, wys
 • Gdzie jest Kasprowy Wierch Co to jest nad Zakopanem (1985 m n.p.m.). Zbudowany zgranitów, leżących na skałach osadowych itworzących tzw. czapkę krystaliczną. Na wierzchołek
 • Gdzie jest Kastylia Co to jest centralną część Płw. Iberyjskiego. Krajobraz wyżynno-kotlinowy igórski; przez środek K. biegnie łańcuch Kordyliery Centralnej owys. do 2592
 • Gdzie jest Kaszgarska, Kotlina Co to jest Tarymska, Kotlina
 • Gdzie jest Kaszmir Co to jest Pakistanu iChin; krajobraz wysokogórski, obejmujący m.in. Karakorum izach. Himalaje. Zamieszkała gł. przez Kaszmirczyków, będących wyznania
 • Gdzie jest Kaszubskie, Pojezierze Co to jest Polsce, na zach. od doliny dolnej Wisły; pow. 2,9 tys. km2. Krajobraz pagórkowaty, morenowy, ukształtowany uschyłku ostatniego
 • Gdzie jest katabatyczny wiatr Co to jest skierowaną wdół, obserwowany jest jako ruch powietrza odbywający się wzdłuż powierzchni Ziemi zgodnie ze spadkiem terenu; do klasycznych
 • Gdzie jest Katalonia Co to jest wybrzeżu M. Śródziemnego; pow. 32 tys. km2. Krajobraz górzysty (wsch. część Pirenejów, G. Katalońskie), wąski pas nizin przybrzeżnych
 • Gdzie jest Katanga Co to jest okręg przemysłowy Katangi
 • Gdzie jest Katar Co to jest Arabskim, nad Zat. Perską, pow. 11,0 tys. km2, 590 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wAd-Dauha. Produkt krajowy brutto 12,8 tys. $/osobę
 • Gdzie jest katarakta Co to jest krótkim odcinku rzeki, zwykle wstrefie pokonywania przez nią wychodni skał bardzo odpornych, progów wyżyn, krawędzi tektonicznych. Termin
 • Gdzie jest katastrofizm Co to jest której podstawowe znaczenie wewolucji geologicznej Ziemi irozwoju jej świata organicznego miały zjawiska krótkotrwałe owielkim natężeniu
 • Gdzie jest Katmandu Co to jest ośrodek rzemiosła, przemysłu spożywczego, drzewnego, skórzanego; ośrodek turystyczny: pałac królewski iświątynie (XVII w
 • Gdzie jest Katowice Co to jest Śląskiej nad Rawą; ok. 350 tys. mieszk. Duży ośrodek przemysłu węglowego, hutniczego, maszynowego, metalowego, poligraficznego. Siedziba 5
 • Gdzie jest Kattegat Co to jest wsch. iPłw. Jutlandzkim na zach., łącząca M. Bałtyckie ze Skagerrakiem iM. Północnym; dł. 200 km, szer. 60--120 km. Ważny szlak żeglugowy
 • Gdzie jest kauczukowiec Co to jest wdorzeczu Amazonki, zawierające wkorze sok mleczny (lateks), następnie przerabiany na kauczuk naturalny, zktórego wwyniku wulkanizacji
 • Gdzie jest Kaukaz Co to jest Kaspijskim na wsch. iM. Czarnym na zach., dł. głównego pasma 1100 km, najwyższy szczyt Elbrus (5642 m n.p.m.). Dzieli się na pn. Wielki K
 • Gdzie jest Kaunas Co to jest Kowno
 • Gdzie jest kawa Co to jest drzewa pochodzenia afrykańskiego, uprawiane dla owoców, zwanych ziarnami kawowymi. Nasiona odmian uprawnych, zawierające ok. 1,1% kofeiny
 • Gdzie jest Kazachstan Co to jest wśrodkowej Azji nad M. Kaspijskim, pow. 2717,3 tys. km2, 16,6mln mieszk. (1995), ze stolicą wAłma Acie. Główne krainy geograficzne to
 • Gdzie jest Kazimierz Dolny Co to jest wwoj. lubelskim; ok. 5 tys. mieszk. Ośrodek turystyczny iwypoczynkowy; zabytkowy zespół urbanistyczno-krajobrazowy zgotycko-renesansowym
 • Gdzie jest kąt naturalnego spoczynku Co to jest materiał sypki nie podlega jeszcze ruchowi. Wielkość k. n. s. zależy od rodzaju materiału ijest tym wyższa, im materiał jest grubszy. Dla
 • Gdzie jest Kelvina skala Co to jest temperatura bezwzględna
 • Gdzie jest kem Co to jest wobszarach orzeźbie polodowcowej, na obszarze moreny dennej, zbudowany zwarstwowanych piasków iżwirów, które naniosła woda ztopniejących
 • Gdzie jest Kenia Co to jest stronach równika, na wybrzeżu O. Indyjskiego, pow. 580,4 tys. km2, 30,5 mln mieszk. (1995), ze stolicą wNairobi. Główne krainy geograficzne
 • Gdzie jest Kielce Co to jest Świętokrzyskich; ok. 215 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego, metalowego, spożywczego, chemicznego, szklarskiego, odzieżowego
 • Gdzie jest Kenia Co to jest Wschodnioafrykańskiej wKenii, położony na samym równiku; drugi co do wysokości szczyt Afryki (Mt. Pigott 5194 m n.p.m.); piętrowy układ
 • Gdzie jest kenozoik Co to jest trwająca od 65 mln lat temu do dzisiaj. Obejmuje dwa okresy: trzeciorzęd i czwartorzęd. K. jest czasem wielkiej ekspansji ptaków issaków
 • Gdzie jest Kerczeńska, Cieśnina Co to jest cieśnina morska pomiędzy wsch. częścią Płw. Krymskiego akontynentem, łączy M. Azowskie zM. Czarnym
 • Gdzie jest Kerguelena, Wyspy Co to jest Indyjskim, wodległości 5300 km na pd.-wsch. od Afryki, należących do Francji. Pow. ok. 6,5 tys. km2; tworzy go ok. 300 skalistych wysepek
 • Gdzie jest Kerkira Co to jest Jońskich, administracyjnie należąca do Grecji; pow. 640 tys. km2. Krajobraz górzysty (do 906 m n.p.m.). Region turystyczno-rolniczy, jedna
 • Gdzie jest Kermadec Co to jest pd.-zach. Pacyfiku, należący do Nowej Zelandii; łączna pow. 33 km2; obszar porośnięty lasami tropikalnymi iroślinnością krzewiastą
 • Gdzie jest Kędzierzyn-Koźle Co to jest wylocie Kanału Gliwickiego, wwoj. opolskim; ok. 70 tys. mieszk. Powstało w1975 zpołączenia 4 miejscowości. Ośrodek przemysłu chemicznego
 • Gdzie jest KGN Co to jest Klasyfikacja Gospodarki Narodowej
 • Gdzie jest kharif Co to jest letniego) wpn. Indiach; także zboża zasiane wtym czasie, azbierane podczas monsunu zimowego. Zob. też rabi
 • Gdzie jest Kiloński, Kanał Co to jest Bałtyckie zM. Północnym, skraca drogę między nimi ook. 700 km. K. K. został zbudowany wlatach 1887-1895, ma 98,7 km dł., 100 m szer.,11 m
 • Gdzie jest Kimberley Co to jest Zat. J. Bonapartego aKing Sound, nad O. Indyjskim. Pow. 155 tys. km2; krajobraz wyżynny (300-700 m n.p.m.), najwyższe wzniesienie Mt Ord
 • Gdzie jest Kielecko-Sandomierska, Wyżyna Co to jest pomiędzy doliną Wisły na wsch. iPilicy na zach.; pow. 6,8 tys. km2. Najwyższym fragmentem są G. Świętokrzyskie (Łysica, 612 m n.p.m
 • Gdzie jest Kigali Co to jest stolica Ruandy; ok. 230 tys. mieszk., obecnie prawdopodobnie mniej ze względu na wojnę domową; ośrodek handlowy iprzemysłu spożywczego
 • Gdzie jest Kijów Co to jest centrum administracyjne, gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju. Zakłady przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, chemicznego
 • Gdzie jest Kilimandżaro Co to jest Afryce, na pograniczu Kenii iTanzanii, znajwyższym szczytem na kontynencie; zbudowany ze skał bazaltowych, posiada trzy odrębne stożki
 • Gdzie jest kimberlit Co to jest chemicznym zasadowym, występująca wgłębokich partiach kominów wulkanicznych, złożona głównie zoliwinu. K. tworzą się wwarunkach bardzo
 • Gdzie jest Kingston Co to jest 600 tys. mieszk. Centrum gospodarcze, turystyczne inaukowe kraju; najnowocześniejsza uczelnia Karaibów - Uniwersytet Indii Zachodnich
 • Gdzie jest Kingstown Co to jest stolica Saint Vincent iGrenadyn, ok. 16 tys. mieszk.; zakłady przemysłu spożywczego, ośrodek turystyczny

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Kingstown, Kingston, Kimberlit, Kilimandżaro, Kijów, Kigali, Kielecko-Sandomierska, Wyżyna, Kimberley, Kiloński, Kanał, Kharif, Kgn, Kędzierzyn-Koźle, Kermadec definicja.

Gdzie jest Kingstown, Kingston, Kimberlit, Kilimandżaro, Kijów, Kigali wyjaśnienie.