Znaczenie Jutlandzki

ZNACZENIE Jutlandzki, Półwysep, Juta, Jura Krakowsko-Częstochowska, Jura, Jura, Jukon, Jukatańska.

jutlandzki półwysep juta co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na J

 • Gdzie jest Jamusukro Co to jest stolica Wybrzeża Kości Słoniowej, ok. 120 tys. mieszk.; zbudowana wmiejscu urodzenia prezydenta F. Houphourt-Boigny
 • Gdzie jest Jaren Co to jest stolica Nauru, ok. 400 mieszk
 • Gdzie jest Jeseniky Co to jest Jesioniki
 • Gdzie jest Jesień Co to jest pory roku
 • Gdzie jest Juhas Co to jest pomocnik bacy przy wypasie owiec
 • Gdzie jest Morze Jawajskie Co to jest zach. część Oceanu Spokojnego, między wyspami: Sumatra, Borneo, Celebes iJawa; pow. ok. 480 tys. km2, głęb. maks. 89 m; zasolenie 32
 • Gdzie jest Jakarta Co to jest Dżakarta
 • Gdzie jest Jakucja Co to jest Azji, adm. część Federacji Rosyjskiej; pow. 3,1 mln km2, gł. miasto istolica: Jakuck. Obejmuje głównie dorzecze Leny iIndygirki, krajobraz
 • Gdzie jest Jakuck Co to jest Jakucji; ok. 180 tys. mieszk. Ośrodek administracyjny iprzemysłowy (zakłady drzewne, skórzane, materiałów budowlanych
 • Gdzie jest Jamajka Co to jest warchipelagu Wielkich Antyli, pow. 11,0 tys. km2, 2,5 mln mieszk. (1995), ze stolicą wKingston. Produkt narodowy brutto 1,5 tys. $/osobę
 • Gdzie jest Jamał Co to jest Federacji Rosyjskiej, na zach. od ujścia Obu; pow. 120 tys. km2. Krajobraz nizinny, tundrowy, liczne jeziora imokradła. Hodowla reniferów
 • Gdzie jest Jamno Co to jest Koszalińskim; pow. 22 km2, głęb. 4 m. Od M. Bałtyckiego oddzielone niską mierzeją zwydmami; brzegi niskie, podmokłe. Ośrodki turystyczne
 • Gdzie jest Jams Co to jest dochodzące do 2 m dł. i18 kg wagi stanowią po ugotowaniu lub upieczeniu podstawowe pożywienie wwielu krajach Afryki, Ameryki Południowej
 • Gdzie jest Jekaterynburg Co to jest mieszk.; wielki ośrodek przemysłowy inaukowo-kulturalny. Zakłady przemysłu hutniczego, elektromaszynowego, drzewnego
 • Gdzie jest Mayen Jan Co to jest administracyjnie część Norwegii (od 1930); pow. 370 km2. Pochodzenie wulkaniczne, krajobraz górski, najwyższe wzniesienie 2277 m n.p.m
 • Gdzie jest Jangcy Co to jest dł. 6300 km (najdłuższa wAzji), pow. dorzecza 1,8 mln km2. Źródła na Wyż. Tybetańskiej, górny bieg wgłębokiej dolinie pomiędzy pasmami
 • Gdzie jest Japonia Co to jest górzystych Wyspach Japońskich, na O. Spokojnym, pow. 377,8 tys. km2, 125,2 mln mieszk. (1995), ze stolicą wTokio. Produkt krajowy brutto
 • Gdzie jest Morze Japońskie Co to jest wybrzeżem Azji aSachalinem iWyspami Japońskimi; pow. 978 tys. km2, głęb. maks. 4226 m; zasolenie ok. 34; wpd. części częste tajfuny
 • Gdzie jest Jar Co to jest oniewyrównanym dnie idość stromych, ale generalnie nieskalistych zboczach, powstająca przez erozję miękkiego podłoża, np. lessu. Zob. też
 • Gdzie jest Jardang Co to jest skonsolidowanego osadu, rzadziej skały zwięzłej, występujący wobszarach pustynnych iwydłużony zgodnie zdominującym kierunkiem wiatru. Jest
 • Gdzie jest Jaskinia Co to jest rozmiary umożliwiają penetrację przez człowieka. Jako minimalną długość j. przyjmuje się 10 m, próżnie krótsze noszą nazwę schronisk
 • Gdzie jest Jasło Co to jest wobrębie Dołów Jasielsko-Sanockich, wwoj. krośnieńskim, ok. 40 tys. mieszk. Rafineria ropy naftowej, zakłady tworzyw sztucznych, płyt
 • Gdzie jest Jauk Co to jest rodzaj wiatru lokalnego; miejscowa nazwa fenu występującego po pd. stronie Alp
 • Gdzie jest Jaunde Co to jest stolica Kamerunu, ok. 800 tys. mieszk.; ośrodek handlowy, przemysłu spożywczego, włókienniczego, drzewnego imetalowego
 • Gdzie jest Jawa Co to jest wydłużona równoleżnikowo, należąca do Indonezji; pow. 132 tys. km2. Krajobraz górzysty, najwyższe wzniesienia są czynnymi wulkanami (Semeru
 • Gdzie jest Jaya Co to jest wpasmie G. Śnieżnych, wys. 5029 m n.p.m.; zbudowany ze skał krystalicznych wpartiach szczytowych powyżej 4300 m n.p.m., pokryty wiecznym
 • Gdzie jest Kondensacji Jądra Co to jest np. SO2), soli iinnych występujących watmosferze mikroskopijnych substancji, wokół których może zachodzić kondensacja pary wodnej
 • Gdzie jest Ziemi Jądro Co to jest położona poniżej głębokości 2900 km iotemperaturze ocenianej na około 2700C (Rys. 5). Jego budowa nie jest wpełni rozpoznana; przypuszcza
 • Gdzie jest Jednopolówka Co to jest na obsiewaniu jednego pola aż do całkowitego wyjałowienia gleby, po czym uprawa zostaje przeniesiona na nowe miejsce
 • Gdzie jest Zbożowa Jednostka Co to jest do wspólnego mianownika wartość produktów roślinnych (na podstawie zawartości skrobi ibiałka) izwierzęcych (na podstawie potrzebnych do
 • Gdzie jest Tektoniczne Jezioro Co to jest ideformacji skorupy ziemskiej, powodujących obniżenie fragmentów terenu iwypełnienie ich wodą. Zwykle są długie igłębokie, np. jez. Bajkał
 • Gdzie jest Góra Jelenia Co to jest Bobrem; ok. 95 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, maszynowego, szklarskiego, papierniczego. Ośrodek naukowy
 • Gdzie jest Kotlina Jeleniogórska Co to jest pomiędzy Karkonoszami, G. Izerskimi, G. Kaczawskimi iRudawami Janowickimi, pochodzenia tektoniczno-denudacyjnego; pow. 270 km2, wys. do 654
 • Gdzie jest Jemen Co to jest Arabskim, nad O. Indyjskim, pow. 528,0 tys. km2, 12,7 mln mieszk. (1994), ze stolicą wSanie. Główne krainy geograficzne to pustynia Rub Al
 • Gdzie jest Jenisej Co to jest Federacji Rosyjskiej; dł. 3500 km, pow. dorzecza 2,6 mln km2. Źródła igórny odcinek biegu wpasmie Sajanów, niżej płynie wszerokiej dolinie
 • Gdzie jest Jerozolima Co to jest terenie Izraela od 1947; wsch. została zajęta przez Izrael w1967, aw 1980 całą J. ogłoszono stolicą państwa Izrael. Siedziba władz, ok. 560
 • Gdzie jest Jesioniki Co to jest terytorium Republiki Czeskiej; dł. 90 km. Druga pod względem wys. wSudetach, dzieli się na zach. Jesionik Wysoki (Pradziad, 1491 m n.p.m
 • Gdzie jest Jeziorak Co to jest Pojezierza Mazurskiego (Pojezierze Iławskie); pow. 34,6 km2, głęb. 12 m, liczne wyspy. Pochodzenie lodowcowe, rynnowe; urozmaicony przebieg
 • Gdzie jest Jezioro Co to jest dzielone są według wielu kryteriów: ze względu na pochodzenie na sztuczne inaturalne, ate na: j. tektoniczne, j. reliktowe , j. krasowe
 • Gdzie jest Wulkaniczne Jezioro Co to jest lub przez zamknięcie odpływu rzeki przez jęzor lawy (np. Crater Lake wOregonie, wUSA). Podobny charakter mają jeziora wkraterach maarów na
 • Gdzie jest Bezodpływowe Jezioro Co to jest jezioro, do którego wpływają rzeki, ale zktórego wody powierzchniowe nie wypływają
 • Gdzie jest Boraksowe Jezioro Co to jest jezioro słone
 • Gdzie jest Dystroficzne Jezioro Co to jest odżywcze, ale bogatą whumus; woda ma brunatną barwę imałą przezroczystość. Zob. też jezioro eutroficzne, jezioro oligotroficzne
 • Gdzie jest Eutroficzne Jezioro Co to jest wsubstancje odżywcze; wskutek silnie rozwijającej się iobumierającej roślinności woda jest mało przezroczysta ima żółtobrązowy kolor; latem
 • Gdzie jest Karowe Jezioro Co to jest jezioro polodowcowe
 • Gdzie jest Krasowe Jezioro Co to jest powstałe wskutek rozpuszczenia skał podłoża; wPolsce tego pochodzenia są zapewne jeziora na Polesiu Lubelskim. Zob. też kras
 • Gdzie jest Dennej Moreny Jezioro Co to jest jezioro polodowcowe
 • Gdzie jest Okresowe Jezioro Co to jest jezioro, którego misa wypełniona jest wodą tylko przez część roku, np. j. o. Czad opowierzchni zmieniającej wgranicach 7000-22 000 km2
 • Gdzie jest Oligotroficzne Jezioro Co to jest jezioro ubogie wsubstancje odżywcze, zdobrze natlenioną wodą, czego skutkiem jest duża przezroczystość wody ijej niebieskozielona barwa
 • Gdzie jest Osuwiskowe Jezioro Co to jest odpływu rzeki przez jęzor osuwiskowy, np. Jez. Duszatyńskie wBieszczadach, lub wypełniające bezodpływowe zagłębienie wobrębie jęzora
 • Gdzie jest Wydmowe Jezioro Co to jest jezioro powstałe wniecce deflacyjnej na terenach wydmowych, wPolsce np. na Roztoczu
 • Gdzie jest Polodowcowe Jezioro Co to jest związanych zobecnością lodowców lub lądolodów; wyróżnia się jeziora rynnowe, których misy zostały wyżłobione przez wody płynące pod
 • Gdzie jest Przepływowe Jezioro Co to jest jezioro, do którego wpływa izktórego wypływa rzeka
 • Gdzie jest Przybrzeżne Jezioro Co to jest przez mierzeje zatoki morskiej (np. jez. Sarbsko) lub przez podniesienie poziomu morza (np. jez. Łebsko
 • Gdzie jest Reliktowe Jezioro Co to jest jezioro powstałe wskutek odcięcia części dawnych mórz przez powolne podnoszenie się skorupy ziemskiej, np. Jez. Aralskie
 • Gdzie jest Rynnowe Jezioro Co to jest polodowcowe
 • Gdzie jest Słone Jezioro Co to jest ilości rozpuszczonych soli mineralnych (do 26% wMorzu Martwym), najczęściej NaCl, ale także Na2SO4, Na2CO3 (jez. sodowe, np. wEgipcie) lub
 • Gdzie jest Sodowe Jezioro Co to jest jezioro słone
 • Gdzie jest Wypływowe Jezioro Co to jest jezioro dające początek rzece, zasilane wodami podziemnymi
 • Gdzie jest Wytopiskowe Jezioro Co to jest jezioro polodowcowe
 • Gdzie jest Zakolowe Jezioro Co to jest jezioro powstałe przez odcięcie meandru. Zob. też erozja boczna
 • Gdzie jest Zastoiskowe Jezioro Co to jest jezioro powstałe wskutek zamknięcia przez lodowiec lub lądolód odpływu wód lodowcowych lub rzecznych; miejsce powstawania iłów warwowych
 • Gdzie jest Jęczmień Co to jest chlebowe już wokresie neolitu, uprawiana była wstarożytnym Egipcie, Mezopotamii iGrecji; prawdopodobnie najstarsza roślina uprawna. Obecnie
 • Gdzie jest Lodowcowy Jęzor Co to jest część lodowca wstrefie ablacji poniżej pola firnowego, przemieszczająca się, zakończona czołem
 • Gdzie jest Osuwiskowy Jęzor Co to jest utworzona przez materiał przemieszczony zgórnych partii stoku (Rys. 48). Ma zwykle postać rozległego nabrzmienia onieregularnej powierzchni
 • Gdzie jest Johannesburg Co to jest mieszk. (aglomeracja 9 mln). Centrum gospodarcze kraju, ośrodek wydobycia złota znajgłębszą kopalnią na świecie; węzeł komunikacyjny
 • Gdzie jest Jokohama Co to jest 3 mln mieszk.; wchodzi wskład obszaru metropolitalnego Tokio--Jokohama z27 mln mieszk. Wielki ośrodek przemysłu stoczniowego
 • Gdzie jest Jonosfera Co to jest zalegająca ponad neutrosferą; powietrze jest wniej bardzo rozrzedzone isilnie naelektryzowane. Dzieli się na kilka warstw, od których
 • Gdzie jest Morze Jońskie Co to jest Bałkańskim aPłw. Apenińskim; na pn. łączy się zM. Adriatyckim przez cieśn. Otranto; pow. 169 tys. km2, głęb. maks. 5121 m; zasolenie ok. 38
 • Gdzie jest Wyspy Jońskie Co to jest wybrzeżach Grecji, administracyjnie część Grecji; łączna pow. 2,3 tys. km2. Złożone z4 głównych wysp (Kerkira, Kefalonia, Zakinthos, Lefkas
 • Gdzie jest Jordan Co to jest Libanu, Izraela iJordanii; dł. 250 km. Źródła wgórach Antyliban, niżej wykorzystuje rów tektoniczny Morza Martwego, przepływa przez jezioro
 • Gdzie jest Jordania Co to jest dostępem do M. Czerwonego, pow. 97,7 tys. km2, 5,2 mln mieszk. (1994), ze stolicą wAmmanie. Główne krainy geograficzne to masyw Dżabal asz
 • Gdzie jest Jostedalsbreen Co to jest Skandynawskich, wzach. Norwegii; największy lodowiec wEuropie (486 km2). Popularny obszar turystyczny, park narodowy
 • Gdzie jest Jotunheimen Co to jest Skandynawskich; wjego obrębie Galdhppingen (2459 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Skandynawii. Liczne małe lodowce, popularny teren turystyczny
 • Gdzie jest Fernandez Juan Co to jest na O. Spokojnym: Mas Tierra (Robinson Cruzoe), Mas Afuera (Alejandro Selkirk) iSanta Clara; ok. 500 km od wybrzeży Ameryki Pd.; pow. 185
 • Gdzie jest Jugosławia Co to jest iCzarnogóry, powstałe po rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki J., pow. 102,2 tys. km2, 10,5mln mieszk. (1995), ze stolicą
 • Gdzie jest Jukatan Co to jest Karaibskim aZat. Meksykańską, na terytorium Meksyku, Belize iGwatemali; pow. ok. 150 tys. km2. Zbudowany głównie ztrzeciorzędowych wapieni
 • Gdzie jest Cieśnina Jukatańska Co to jest Jukatan aKubą, łączy M. Karaibskie zZat. Meksykańską; szer. 200 km, głęb. maks. 529 m; silny prąd morski skierowany ku Zat. Meksykańskiej
 • Gdzie jest Jukon Co to jest wstanie Alaska; dł. 3700 km, pow. dorzecza 855 tys km2. Źródła znajdują się wrejonie jez. Atlin wG. Nadbrzeżnych (Kanada), powstaje
 • Gdzie jest Jura Co to jest iSzwajcarii, równoległe do Alp ioddzielone od nich Wyż. Szwajcarską; dł. 300 km, najwyższy szczyt Cret de la Neige (1718 m n.p.m
 • Gdzie jest Jura Co to jest trwający od 205 do 130 mln lat temu. Świat organiczny był wyjątkowo bogaty iurozmaicony; szczyt rozwoju osiągnęły amonity, na lądach
 • Gdzie jest Częstochowska Krakowsko Jura Co to jest Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna
 • Gdzie jest Juta Co to jest czasów starożytnych wAzji (głównie na Płw. Indyjskim) na włókno, wykorzystywana czasami wcelach konsumpcyjnych (młode pędy iliście). Zj
 • Gdzie jest Półwysep Jutlandzki Co to jest Północnym na zach. iM. Bałtyckim na wsch., na terytorium Danii iNiemiec; pow. 40 tys. km2. Krajobraz nizinny ipagórkowaty, polodowcowy

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie ZNACZENIE Jutlandzki, Półwysep, Juta, Jura Krakowsko-Częstochowska, Jura, Jura, Jukon, Jukatańska, Cieśnina, Jukatan, Jugosławia, Juan Fernandez, Jotunheimen definicja.

Gdzie jest Znaczenie Jutlandzki, Półwysep, Juta, Jura Krakowsko-Częstochowska wyjaśnienie.