Szyper, Szyja Meandrowa

Szyper, Szyja Meandrowa, Szwecja, Szwajcaria, Szwabska, Wyżyna, Szu-U, Szumawa, Sztokholm, Szron.

szyper szyja meandrowa co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na S

 • Gdzie jest S Co to jest siarka
 • Gdzie jest Sajgon Co to jest Hoszimin
 • Gdzie jest Jose San Co to jest mln mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe, kulturalne iturystyczne kraju. Zabytkowe kościoły ipałace zXVIII iXIX w
 • Gdzie jest Klimat Sawanny Co to jest klimatyczne strefy (strefa podrównikowa
 • Gdzie jest Skrub Co to jest busz
 • Gdzie jest Ziemniak Słodki Co to jest batat
 • Gdzie jest Sop Co to jest Staropolski Okręg Przemysłowy
 • Gdzie jest Aluwialny Stożek Co to jest stożek napływowy
 • Gdzie jest Krasowa Studnia Co to jest awen
 • Gdzie jest Suchorośla Co to jest kserofity
 • Gdzie jest Sukulenty Co to jest kserofity
 • Gdzie jest Sulawesi Co to jest Celebes
 • Gdzie jest Surging Co to jest szarża
 • Gdzie jest Sygnatura Co to jest metody przedstawiania zjawisk ilościowych
 • Gdzie jest Efekt Szklarniowy Co to jest efekt cieplarniany
 • Gdzie jest S John Saint Co to jest stolica Antigui iBarbudy, ok. 22 tys. mieszk., ośrodek przem. spożywczego iturystyki; port
 • Gdzie jest Środkowopolinezyjskie Sporady Co to jest Line
 • Gdzie jest Frontalna Strefa Co to jest front atmosferyczny
 • Gdzie jest Sial Co to jest powłoki kuli ziemskiej, zbudowanej ze skał bogatych wkrzemionkę (Si) iglin (Al). Wnowszym ujęciu odpowiadają jej warstwa granitowa i
 • Gdzie jest Sejsza Co to jest kołysanie się powierzchni jeziora spowodowane spiętrzeniem wód wskutek silnego wiatru lub szybko przesuwającego się ośrodka barycznego
 • Gdzie jest Seattle Co to jest Pacyfikiem, ok. 2,6 mln mieszk. (zespół miejski); ośrodek przemysłu lotniczego (produkcja boeingów), maszynowego, metalowego, spożywczego
 • Gdzie jest Geograficzna Siatka Co to jest układ południków i równoleżników na Ziemi lub globusie
 • Gdzie jest Kartograficzna Siatka Co to jest układ południków i równoleżników na mapie. Zob. też odwzorowanie kartograficzne
 • Gdzie jest Juan San Co to jest zespół miejski 1,8 mln); centrum gospodarcze iturystyczne kraju; port morski, największy port lotniczy na Antylach. Zabytkowe mury
 • Gdzie jest Alin Sichote Co to jest Japońskim, na terytorium Federacji Rosyjskiej; dł. 1200 km, najwyższy szczyt Tardoki-Jani (2077 m n.p.m.). Zbudowane gł. zpiaskowców
 • Gdzie jest Drogowa Sieć Co to jest układ dróg powiązanych węzłami transportowymi, służący do przewozów kołowych ludzi itowarów
 • Gdzie jest Sejsmiczny Co to jest trzęsieniami ziemi. Termin używany także do charakterystyki obszarów, na których trzęsienia ziemi są szczególnie częste iintensywne; ich
 • Gdzie jest Sejsmograf Co to jest przyrząd do rejestracji drgań skorupy ziemskiej
 • Gdzie jest Energetyczna Sieć Co to jest układ przewodów do przesyłu energii elektrycznej w postaci prądu, zazwyczaj 3-fazowego, na znaczne odległości
 • Gdzie jest Kolejowa Sieć Co to jest układ linii kolejowych powiązanych węzłowymi oraz lokalnymi stacjami kolejowymi, służący do transportu kolejowego towarów iludzi
 • Gdzie jest Petersburg Sankt Co to jest ok. 4,5 mln. mieszk.; drugie co do wielkości iznaczenia m. Federacji Rosyjskiej, port morski. Ośrodek turystyczny: Ermitaż (galeria obrazów
 • Gdzie jest Siedlce Co to jest Muchawką, ok. 75 tys. mieszk. Zakłady dziewiarskie, spożywcze, elektromaszynowe, zabawkarskie. Liczne zabytki zXVIII w.: ratusz, kościół Św
 • Gdzie jest Sejsmogram Co to jest zapis przebiegu drgań skorupy ziemskiej, rejestrowany przez sejsmograf
 • Gdzie jest Samarkanda Co to jest mieszk.; ośrodek przemysłu maszynowego, środków transportu, chemicznego, włókienniczego, spożywczego. Ośrodek turystyczny: średniowieczny
 • Gdzie jest Skierniewice Co to jest Skierniewką, ok. 50 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, spożywczego, odzieżowego. Siedziba Instytutu
 • Gdzie jest Gruntów Scalanie Co to jest komasacja
 • Gdzie jest Schefferville Co to jest miasto wKanadzie na Płw. Labrador, ok. 5 tys. mieszk.; duży ośrodek wydobycia rud żelaza
 • Gdzie jest Holstein Schleswig Co to jest Szlezwik-Holsztyn
 • Gdzie jest Christopher Saint Co to jest warchipelagu Małych Antyli, pow. 267km2, 41 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wBasseterre. Produkt narodowy brutto 4,0 tys. $/osobę (1992
 • Gdzie jest Kontynentalny Skłon Co to jest stok kontynentalny
 • Gdzie jest Saara Co to jest przy granicy zFrancją iLuksemburgiem; pow. 2,6 tys. km2, 1,1 mln mieszk.; stolica Saarbrcken. Obejmuje zach. część Średniogórza
 • Gdzie jest Sabkha Co to jest suchym, zwykle dno zagłębienia bezodpływowego, gdzie na powierzchni pozbawionej jakiejkolwiek roślinności zachodzi intensywne parowanie
 • Gdzie jest Sachalin Co to jest oddzielająca M. Ochockie na pn.-wsch. od M. Japońskiego na pd.-zach.; administracyjnie część Federacji Rosyjskiej; pow. 76 tys. km2
 • Gdzie jest Sachsen Co to jest Saksonia
 • Gdzie jest Anhalt Sachsen Co to jest Saksonia-Anhalt
 • Gdzie jest Sad Co to jest ziemi; plantacja drzew ikrzewów owocowych, dostarczająca owoców jadalnych. Dział gospodarstwa wiejskiego, który zajmuje się produkcją
 • Gdzie jest Sadownictwo Co to jest sad
 • Gdzie jest Sadź Co to jest hydrometeoru, odpowiednik osadu ciekłego przy ujemnej temperaturze powietrza; tworzy się zkropelek wody przechłodzonej wpostaci lodowego
 • Gdzie jest Sagarmatha Co to jest szczytów ośmiotysięcznych zMt. Everestem oraz dolinę Khumbu zzachowanymi pierwotnymi lasami górskimi. Utworzony w1976 zinicjatywy E
 • Gdzie jest Sahara Co to jest niemal całą pn. Afrykę; pow.ok. 7 mln km2, dł. 6 tys. km, szer. do 2tys. km. Pd. granica biegnie od ujścia rzeki Senegal przez Kotlinę
 • Gdzie jest Salwador Co to jest O.Spokojnego, pow. 21,0 tys. km2, 5,8mln mieszk. (1995), ze stolicą wSan Salvador. Produkt narodowy brutto 1,7 tys. $/osobę (1993). Wojna
 • Gdzie jest Zachodnia Sahara Co to jest pow. 266,0 tys. km2, 272 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wAl-Ujun. Terytorium onieustalonym statusie prawnym. Niepodległe państwo
 • Gdzie jest Sahel Co to jest morskim lub na skraju pustyni; (2) region geogr. na pd. od Sahary, bez wyraźnych granic naturalnych, definiowany klimatycznie jako strefa
 • Gdzie jest S George Saint Co to jest stolica Grenady nad M. Karaibskim, ok. 36 tys. mieszk., ośrodek przem. spożywczego oraz turystyczny; port. Zabytkowy Fort George zXVII w
 • Gdzie jest Lucia Saint Co to jest warchipelagu Małych Antyli, pow. 616 km2, 142 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wCastries. Produkt narodowy brutto 2,8 tys. $/osobę (1992
 • Gdzie jest San Co to jest Sandomierskiej, prawy dopływ Wisły; dł. 443 km, pow. dorzecza 16,9 tys. km2. Źródła wBieszczadach na Ukrainie, tuż przy granicy polskiej
 • Gdzie jest Sajany Co to jest jez. Bajkał, na terytorium Federacji Rosyjskiej iMongolii; dł. 1500 km, najwyższy szczyt Munku Sardyk (3491 m n.p.m.). Dzieli się na wyższy
 • Gdzie jest Saksonia Co to jest Niemczech, przy granicy zPolską iRepubliką Czeską; pow. 18 tys. km2, 4,6 mln mieszk.; stolica Drezno. Obejmuje pasmo górskie Rudaw iich
 • Gdzie jest Dolna Saksonia Co to jest pow. 47 tys. km2, 7,6 mln mieszk.; stolica Hanower. Wczęści pn. krajobraz nizinny Niz. Niemieckiej, na pd. pagórkowaty igórzysty wobrębie
 • Gdzie jest Anhalt Saksonia Co to jest Niemczech (d. NRD); pow. 20 tys. km2, 3 mln mieszk.; stolica Magdeburg. Krajobraz nizinny (część Niz. Niemieckiej), wczęści pd. fragment
 • Gdzie jest Gomez Y Sala Co to jest ok. 3 tys. km na zach. od wybrzeża Ameryki Pd., wpobliżu Wyspy Wielkanocnej, należących do Chile; pow. 4 km2, nie zamieszkane
 • Gdzie jest Atacama De Salar Co to jest zajmujące śródgórskie bezodpływowe obniżenie Puna de Atacama wAndach Środkowych; położone na wys. 2400 m n.p.m.; pow. 2300 km2
 • Gdzie jest Uyuni De Salar Co to jest wyżynie Altiplano wAndach Boliwijskich, na wys. 3680 m n.p.m.; pow. ok. 10 tys. km2; wraz zsąsiednim Salar de Coipasa stanowi pozostałość
 • Gdzie jest Saloniki Co to jest 400 tys. mieszk.; ośrodek administracyjny, handlowy iprzemysłowy; węzeł komunikacyjny, port. Ośrodek turystyczny: zabytki architektury
 • Gdzie jest City Lake Salt Co to jest Utah, ok. 200 tys. mieszk.; ośrodek przemysłowy, handlowy, naukowy iturystyczny. Zakłady hutnicze, przemysłu maszynowego, spożywczego
 • Gdzie jest Saltacja Co to jest które wykonują niewysokie skoki po podłożu. Opadając, uderzają leżące okruchy wybijając je wpowietrze, co wrezultacie umożliwia
 • Gdzie jest Angel Salto Co to jest m), znajdujacy się wpd.-wsch. Wenezueli; powstał na krawędzi płaskowyżu Auyan Tepui, wchodzącego wskład Wyż. Gujańskiej. Odkryty w1935
 • Gdzie jest Salzburg Co to jest Salzach, ok. 150 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego, drzewnego, chemicznego. Międzynarodowy ośrodek turystyczny ze względu na
 • Gdzie jest Amerykańskie Samoa Co to jest Pacyfiku, 1,2 tys. km na pn.-wsch. od Fidżi. Terytorium USA, pow. 197 km2, 60 tys. mieszk. (1995), zgłównym miastem Pago Pago. Produkt
 • Gdzie jest Zachodnie Samoa Co to jest środkowego Pacyfiku, 1,2 tys. km na pn.-wsch. od Fidżi, pow. 2,8 tys. km2, 164 tys. mieszk. (1994), stolica Apia (na wyspie Upolu
 • Gdzie jest Samum Co to jest skrajnie gorący isuchy wiatr, często ocharakterze burzy pyłowej; przynosi wzrost temperatury nawet powyżej 50C ispadek wilgotności poniżej
 • Gdzie jest Sapporo Co to jest Hokkaido, ok. 1,7 mln mieszk. Ośrodek administracyjny, przemysłu spożywczego, włókienniczego, drzewnego, rafineryjnego, handlowy, naukowy
 • Gdzie jest Francisco San Co to jest Kalifornia nad Pacyfikiem; ok. 750 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 1,6 mln). Ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny; zakłady lotnicze
 • Gdzie jest Marino San Co to jest części Półwyspu Apenińskiego, wwiększości na wapiennym płaskowyżu należącym do Apeninu Toskańskiego. Jedno znajmniejszych państw Europy
 • Gdzie jest Marino San Co to jest mieszk.; ośrodek turystyczny: ruiny murów obronnych (XIII-XIV w.), 3 twierdze (XI-XIX w.), kościoły (XIV-XIX w.), pałace (XV, XVII, XIX w
 • Gdzie jest Salwador San Co to jest zespół miejski ok. 1,5 mln). Ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny kraju. Nieliczne zabytki zpowodu 12-krotnego od założenia miasta
 • Gdzie jest Sana Co to jest stolica Jemenu, ok. 450 tys. mieszk.; przemysł włókienniczy, spożywczy, rzemiosło złotnicze, ośrodek handlowy
 • Gdzie jest Kotlina Sandomierska Co to jest pomiędzy Karpatami na pd., Wyż. Małopolską na pn.-zach. iRoztoczem na pn.-wsch.; pow. 14,5 tys. km2, wys. 130-280 m n.p.m. Pochodzenie
 • Gdzie jest Sandomierz Co to jest tarnobrzeskim, nad Wisłą, ok. 30 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu szklarskiego ispożywczego. Bogaty zespół zabytków: elipsoidalny układ
 • Gdzie jest Sandr Co to jest utworzony przez drobny materiał skalny wyniesiony przez wody ztopniejącego lodowca lub lądolodu na przedpole (Fot. 31). WPolsce rozległe s
 • Gdzie jest Południowy Sandwich Co to jest wulkanicznego wpd. części Atlantyku, wpobliżu Antarktydy; pow. 338 km2. Należą do Wielkiej Brytanii; bezludne. Odkryte w1775 przez J. Cooka
 • Gdzie jest Sanindo Co to jest Japońskich; strefa odużym zachmurzeniu, wysokiej wilgotności izwiększonych opadach atmosferycznych dzięki częstemu piętrzeniu na stokach
 • Gdzie jest Sanok Co to jest krośnieńskim nad Sanem, ok. 40 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu chemicznego, maszynowego, ceramicznego, spożywczego. Pozostałości zamku
 • Gdzie jest Ana Santa Co to jest katabatyczny wiatr typu fenu wiejący zgór Sierra Nevada na pn.-wsch. wkierunku wybrzeży Zat. Kalifornijskiej; przynosi duże ilości pyłu
 • Gdzie jest Santiago Co to jest centrum gospodarcze, naukowe, kulturalne iturystyczne kraju. Nieliczne zabytki: kościół San Ignacio (XVI w.), siedziba gubernatora (obecnie
 • Gdzie jest Skalne Schronisko Co to jest dł.), wcałości oświetlona światłem dziennym inie posiadająca specyficznego mikroklimatu. Zracji łatwej dostępności wiele s. s. było
 • Gdzie jest Domingo Santo Co to jest ok. 2,4 mln mieszk. Główny ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny iturystyczny kraju; port morski. Liczne zabytki zXVI w.: katedra Santa
 • Gdzie jest Santoryn Co to jest warchipelagu Cykladów; pow. 76 km2. Wraz zsąsiadującymi od zach. małymi wyspami stanowi pozostałość wielkiego stożka wulkanicznego
 • Gdzie jest Sanyodo Co to jest Japońskich; strefa odużej insolacji, niewielkim zachmurzeniu, obniżonej wilgotności izmniejszonych opadach atmosferycznych dzięki częstym
 • Gdzie jest Paulo Sao Co to jest wsch. kraju, ok. 11 mln mieszk. (aglomeracja 17 mln); największy ośrodek gospodarczy, handlowy, naukowy ikulturalny kraju
 • Gdzie jest Tome Sao Co to jest stolica Wysp Św. Tomasza iKsiążęcej, ok. 43 tys. mieszk., ośrodek handlu, przemysłu drzewnego ispożywczego
 • Gdzie jest Saragossa Co to jest Aragonii, ok. 600 tys. mieszk.; ośrodek administracyjny, przemysłowy, naukowy ikulturalny Ośrodek turystyczny: ruiny murów rzymskich
 • Gdzie jest Sozologia Co to jest ożywionej inieożywionej oraz problemach trwałości ich użytkowania. Termin wprowadził w1965 polski uczony Walery Goetel
 • Gdzie jest Sarajewo Co to jest mieszk., największy ośrodek przemysłowy, naukowy ikulturalny kraju. Miejsce zimowych igrzysk olimpijskich w1984. Najliczniejsze po
 • Gdzie jest Sardynia Co to jest należąca do Włoch; pow. 23,8 tys. km2. Krajobraz górzysty, najwyższy szczyt La Marmora (1834 m n.p.m.); silnie rozczłonkowana linia
 • Gdzie jest Sarema Co to jest Zat. Ryskiej, adm. część Estonii; pow. 2,7 tys. km2. Krajobraz nizinny (wys. do 54 m n.p.m.), brzegi niskie, tylko wczęści pn.-zach
 • Gdzie jest Morze Sargassowe Co to jest wjego pn.-zach. części, między 23 a35N i30 a68W; pow. 7-8 mln km2, zasolenie maks. 37. Nazwa pochodzi od występujących wdużej ilości wmorzu
 • Gdzie jest Saskatchewan Co to jest 1939 km, pow. dorzecza 300 tys. km2. Powstaje zpołączenia rzek: Saskatchewan Północny iSaskatchewan Południowy, wypływających zG
 • Gdzie jest Stacjonarny Satelita Co to jest orbicie kołowej wpłaszczyźnie równika zzach. na wsch. na takiej wysokości, że jego obieg trwa równo jedną dobę, tzn. jest on nieruchomy
 • Gdzie jest Sejsmologia Co to jest drganiami skorupy ziemskiej. Przedmiotem badań są trzęsienia ziemi, ich przyczyny, przebieg imożliwości przewidywania oraz wykorzystanie
 • Gdzie jest Sztuczny Satelita Co to jest pomocą rakiety nośnej ikrążące po tej orbicie. Jego konstrukcja umożliwia dokonywanie obserwacji, ich rejestrację ielektroniczne
 • Gdzie jest Strefa Saturacji Co to jest warstwy skalne nasycone wodą, która całkowicie wypełnia pory iszczeliny. Zob. też aeracji strefa
 • Gdzie jest Sawa Co to jest dł. 945 km, pow. dorzecza 96 tys. km2. Źródła we wsch. Alpach wSłowenii; górny bieg górski, środkowy idolny nizinny, meandrujący; ujście
 • Gdzie jest Sawanna Co to jest międzyzwrotnikowej, składająca się wogromnej przewadze ztraw, wśród rzadkich drzew dominują akacje (prawdziwe, rodzaj Acacia) oraz baobaby
 • Gdzie jest Kotlina Sądecka Co to jest Sądeckim, Wyspowym iPogórzem Rożnowskim; pow. 225 km2, wys. dna 290-350 m n.p.m. Przez K. S. przepływa Dunajec, uchodzi do niego Poprad
 • Gdzie jest Francisco Săo Co to jest wBrazylii; dł. 2896 km, pow. dorzecza 630 tys. km2. Wypływa na Wyż. Brazylijskiej wSerra do Canastra, uchodzi do O. Atlantyckiego na pn. od
 • Gdzie jest Schwarzwald Co to jest 200 km, najwyższy szczyt Feldberg (1493 m n.p.m.). Zbudowany zpaleozoicznych granitów iskał metamorficznych, wczęści pn. zpiaskowców
 • Gdzie jest Scirocco Co to jest sirocco
 • Gdzie jest Seato Co to jest Organizacja Paktu Południowo-Wschodniej Azji
 • Gdzie jest Sedymentacja Co to jest osadowych). Może mieć charakter (a) fizyczny, np. opadanie cząstek mineralnych na dno zbiornika wodnego, (b) chemiczny, np. wytrącenie
 • Gdzie jest Cykliczna Sedymentacja Co to jest sekwencje osadów, powtarzających się wielokrotnie wtakiej samej kolejności (np. zlepieńce - piaskowce - mułowce - zlepieńce itd. lub
 • Gdzie jest Sedymentologia Co to jest dział geologii zajmujący się przyczynami, warunkami iprzebiegiem gromadzenia się osadów. Przedmiotem badań s. są zatem tylko skały osadowe
 • Gdzie jest Sejny Co to jest suwalskim nad Marychą, ok. 5 tys. mieszk. Mały ośrodek przemysłu spożywczego, usług iturystyki. Miasto założono wXVI w. ipodporządkowano
 • Gdzie jest Sekwana Co to jest dorzecza 79 tys. km2. Źródła na wyż. Langres wBurgundii; wgórnym biegu płynie wwąskiej igłębokiej dolinie, środkowy bieg nizinny wobrębie
 • Gdzie jest Selwa Co to jest puszcza tropikalna
 • Gdzie jest Semeru Co to jest Indonezja), wys. 3676 m n.p.m.; posiada szereg kraterów, największy ośrednicy ok. 600 m; ostatni wybuch w1947
 • Gdzie jest Senegal Co to jest Atlantyckim, pow. 196,7 tys. km2, 8,1 mln mieszk. (1994), ze stolicą wDakarze. Produkt narodowy brutto 780 $/osobę (1992). Kraj słabo
 • Gdzie jest Senegal Co to jest na pograniczu Senegalu iMauretanii; dł. 1430 km, pow. dorzecza 441 tys. km2. Wypływa jako Bafing zmasywu Futa Dżalon; wgórnym biegu
 • Gdzie jest Seret Co to jest Dunaju; dł. 726 km, pow. dorzecza 44 tys. km2. Źródła wKarpatach ukraińskich, środkowy idolny bieg na terytorium Rumunii, ujście do Dunaju
 • Gdzie jest Serir Co to jest typ pustyni, na której powierzchnię terenu tworzą odłamki skalne owielkości żwiru, powstałe przez wietrzenie fizyczne skał podłoża
 • Gdzie jest Serpentyna Co to jest droga wijąca się na zboczu góry
 • Gdzie jest Serpentynit Co to jest przeobrażenie skał magmowych zasadowych iultrazasadowych. Posiada barwę ciemnozieloną do czarnej, zbitą teksturę, wskładzie mineralnym może
 • Gdzie jest Seszele Co to jest Indyjskiego, na pn. od Madagaskaru, wpobliżu równika, pow. 455 km2, 74 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wVictorii. Produkt narodowy brutto 6
 • Gdzie jest Seul Co to jest aglomeracja ok. 16 mln); główny ośrodek przemysłowy, naukowy ikulturalny kraju. Zakłady przemysłu włókienniczego, spożywczego, maszynowego
 • Gdzie jest Severn Co to jest wGórach Kambryjskich wWalii, uchodzi do O. Atlantyckiego przez wielkie estuarium iKanał Bristolski. Połączona siecią kanałów
 • Gdzie jest Sevilla Co to jest Sewilla
 • Gdzie jest Sewan Co to jest 1240 km2, głęb. 83 m. Powstało wtektonicznej kotlinie śródgórskiej. Zbudowanie kaskady energetycznej na wypływającej zS. rz. Razdan
 • Gdzie jest Sewenny Co to jest masyw górski wpd. Francji, tworzący pd.-wsch. krawędź Masywu Centralnego; najwyższy szczyt Lozere (1699 m n.p.m
 • Gdzie jest Sewilla Co to jest Gwadalkiwirem, gł. m. Andaluzji, ok. 700 tys. mieszk. Ośrodek turystyczny na skalę europejską: zachowany układ średniowiecznej zabudowy
 • Gdzie jest Sezam Co to jest dla nasion zawierających ok. 55% tłuszczu, służących do otrzymywania jadalnego oleju sezamowego, wykorzystywanego do wyrobu margaryny oraz
 • Gdzie jest Siarka Co to jest rodzimym oraz jako składnik licznych minerałów, głównie siarczków (piryt, markasyt, blenda cynkowa, galena) isiarczanów (gips, anhydryt
 • Gdzie jest Sieradz Co to jest ok. 45 tys. mieszk. Zakłady dziewiarskie, odzieżowe, spożywcze, drzewne. WXII w. wg arabskiego geografa al-Idrisiego jedno zgłównych miast
 • Gdzie jest Leone Sierra Co to jest pow. 71,7 tys. km2, 4,4 mln mieszk. (1994), ze stolicą wFreetown. Produkt narodowy brutto 140 $/osobę (1993). Kraj rolniczo-surowcowy na
 • Gdzie jest Madre Sierra Co to jest Meksyku, ograniczających Wyż. Meksykańską, stanowiąca część Kordylierów. Dzieli się na S. M. Wschodnią wzdłuż wybrzeża Zat. Meksykańskiej
 • Gdzie jest Siklawa Co to jest wPolsce (70 m wys.). Położony na ryglu skalnym, oddzielającym Dolinę Pięciu Stawów od jej niższego piętra - Doliny Roztoki. Jeden zczęściej
 • Gdzie jest Sikoku Co to jest najmniejsza zczterech głównych wysp; pow. 19 tys. km2. Krajobraz górzysty, najwyższy szczyt owys. 1981 m n.p.m.; klimat podzwrotnikowy
 • Gdzie jest Valley Silicon Co to jest Dolina Krzemowa
 • Gdzie jest Sill Co to jest żyły wciśniętej zgodnie pomiędzy istniejące struktury wstarszych skałach, zwłaszcza pomiędzy powierzchnie uławicenia. Ich nachylenie jest
 • Gdzie jest Silos Co to jest soczystych iprzechowywania kiszonek; (2) komora wpostaci wysokiego walca lub prostopadłościanu, samodzielna lub stanowiąca część elewatora
 • Gdzie jest Coriolisa Siła Co to jest poruszającego się w wirującym układzie odniesienia, jakim jest powierzchnia Ziemi. Rezultatem działania s.C. jest odchylenie ruchu na prawo
 • Gdzie jest Robocza Siła Co to jest najczęściej między 16 a60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) rokiem życia, zwyjątkiem tych osób, które nigdy nie pracowały inie wyrażają chęci
 • Gdzie jest Wytwórcze Siły Co to jest środkami pracy (narzędziami) iprzedmiotami pracy (surowcami). Zróżnicowanie poziomu rozwoju s. w. oraz koszty komparatywne prowadzą do
 • Gdzie jest Sima Co to jest skorupy ziemskiej, zbudowanej ze skał bogatych wkrzemionkę (Si) imagnez (Mg). Wnowszym ujęciu odpowiada jej strefa występowania skał silnie
 • Gdzie jest Singapur Co to jest wyspach upd. wybrzeży Płw. Malajskiego, pow. 641 km2, 3,0 mln mieszk. (1995), ze stolicą wSingapurze. Produkt krajowy brutto 22,5tys.$
 • Gdzie jest Siodło Co to jest antyklina
 • Gdzie jest Baryczne Siodło Co to jest wyżami idwoma niżami znajdującymi się naprzeciw siebie po przekątnej, wykazuje podobieństwo do górskiej przełęczy, gdyby izobary traktować
 • Gdzie jest Sirocco Co to jest wsch. wiatr lokalny na Sycylii iw pd. Włoszech (w szerszym znaczeniu także wcałym basenie M. Śródziemnego) wiejący znad Sahary; przynosi
 • Gdzie jest Siwa Co to jest Pustyni Libijskiej; ok. 5 tys. mieszk.; uprawa palmy daktylowej, oliwek, zbóż; eksploatacja soli ze słonych jezior; węzeł dróg karawanowych
 • Gdzie jest Sizal Co to jest sizalskiej), twarde, wytrzymałe itanie, wykorzystywane do wytwarzania powrozów, mat itp. Główny obszar produkcji to Afryka, Indonezja
 • Gdzie jest Sjenit Co to jest chemicznym obojętnym, przejściowym pomiędzy granitem a gabrem; wyróżnia się ubóstwem kwarcu, natomiast głównym minerałem skałotwórczym jest
 • Gdzie jest Skagerrak Co to jest Skandynawskiego aPłw. Jutlandzkim, należąca do ciągu cieśnin łączących M. Północne zM. Bałtyckim; dł. 300 km, szer. 100-130 km. Wybrzeże
 • Gdzie jest Liczbowa Skala Co to jest elementy mapy
 • Gdzie jest Mapy Skala Co to jest elementy mapy
 • Gdzie jest Mianowana Skala Co to jest elementy mapy
 • Gdzie jest Góry Skaliste Co to jest na terytorium Kanady iUSA; dł. 3000 km, szer. do 600 km. Pd. granicę wyznacza dolina rzeki Rio Grande; najwyższy szczyt Elbert (4399 m n.p
 • Gdzie jest Skała Co to jest tego samego rodzaju), powstający wnaturalnych procesach zachodzących we wnętrzu Ziemi lub na jej powierzchni. Pojęcie obejmuje zarówno
 • Gdzie jest Skałka Co to jest powierzchni terenu wformie skalistej wyniosłości owys. do 20-30 m, często opionowych ścianach, otoczonej przez teren ołagodnej rzeźbie
 • Gdzie jest Ilaste Skały Co to jest Zwykle są to tzw. minerały ilaste, powstające wwyniku wietrzenia chemicznego skał inastępnie przeniesione do miejsca sedymentacji
 • Gdzie jest Magmowe Skały Co to jest magmy na powierzchni terenu ( . . wylewne) lub na pewnej głębokości w skorupie ziemskiej ( . . głębinowe). Wzależności od składu
 • Gdzie jest Głębinowe Magmowe Skały Co to jest przez zastyganie magmy wgłębi skorupy ziemskiej. Cechą wyróżniającą jest obecność widocznej (jawnej) krystalicznej struktury oraz na ogół
 • Gdzie jest Wylewne Magmowe Skały Co to jest przez zastyganie lawy na powierzchni terenu wtrakcie erupcji wulkanicznych. Wskutek szybkiego stygnięcia poszczególne minerały nie zdołały
 • Gdzie jest Metamorficzne Skały Co to jest przeobrażenie ( metamorfizm) istniejących skał wwarunkach wysokiego ciśnienia itemperatury panującej we wnętrzu skorupy ziemskiej, ale bez
 • Gdzie jest Osadowe Skały Co to jest się ( sedymentacja) luźnego materiału mineralnego lub organicznego na powierzchni lądu lub dnie zbiornika wodnego (jeziornego lub morskiego
 • Gdzie jest Okruchowe Osadowe Skały Co to jest osadzenie się materiału pochodzącego zrozkruszenia skał starszych. Należą do nich gruz, żwiry, piaski, pyły oraz ich zwięzłe odpowiedniki
 • Gdzie jest Skamieniałości Co to jest zachowane wskale szczątki organizmu roślinnego lub zwierzęcego żyjącego wprzeszłości geologicznej
 • Gdzie jest Przewodnie Skamieniałości Co to jest wniezmienionej postaci ewolucyjnej wbardzo krótkim przedziale czasu geologicznego, natomiast osiągnęły znaczne rozprzestrzenienie. Ich
 • Gdzie jest Skandynawia Co to jest obejmujące nie tylko kraje leżące na Płw. Skandynawskim (Norwegia, Szwecja), ale też Danię iIslandię. Są one powiązane ze sobą historycznie
 • Gdzie jest Półwysep Skandynawski Co to jest na kontynencie; oblewany przez M. Bałtyckie, Północne, Norweskie iBarentsa; pow. 800 tys. km2, dł. ok. 1900 km. Pn. izach. część zajmują
 • Gdzie jest Góry Skandynawskie Co to jest Skandynawskiego; dł. 1800 km, najwyższy szczyt Galdhopiggen (2469 m n.p.m.). Zbudowane gł. ze skał metamorficznych, sfałdowanych wtrakcie
 • Gdzie jest Skania Co to jest wprzeszłości część Danii. Obszar nizinny, krajobraz polodowcowy. Główny obszar rolniczy kraju. Gł. miasta: Malm, Landskrona, Helsingborg
 • Gdzie jest Uskokowa Skarpa Co to jest powstający wskutek przemieszczeń pionowych wzdłuż uskoków wtrakcie trzęsień ziemi. S. u. są powszechne wobszarach aktywnych sejsmicznie
 • Gdzie jest Skawa Co to jest dł. 96 km, pow. dorzecza 1,2 tys. km2. Źródła we wsch. części Beskidu Żywieckiego, górny bieg złożony znaprzemiennych przełomów irozszerzeń
 • Gdzie jest Skopje Co to jest tys. mieszk.; ośrodek przemysłu elektromaszynowego, chemicznego, spożywczego, hutnictwa; znaczenie naukowe, kulturalne iturystyczne: ruiny
 • Gdzie jest Ziemska Skorupa Co to jest granicząca na powierzchni z atmosferą i hydrosferą, wgłębi oddzielona powierzchnią nieciągłości Moho od płaszcza (Rys. 5). S. z. ma grubość
 • Gdzie jest Skye Co to jest Wewnętrznych, położona przy zach. wybrzeżu Szkocji. Krajobraz górski wpd. części (najwyższy szczyt 1009 m n.p.m.), wpn. płaskowyże
 • Gdzie jest Słonecznik Co to jest otrzymywania oleju słonecznikowego; makuchy są wykorzystywane jako karma dla zwierząt. Odmiany pastewne, oobfitym ulistnieniu, są
 • Gdzie jest Słonorośla Co to jest halofity
 • Gdzie jest Urbanizacji Stopień Co to jest liczby ludności ogółem, podawany jest wprocentach. Wskali państw s. u. waha się od ok. 13 % wEtiopii iErytrei przez 62% wPolsce do 100
 • Gdzie jest Słowacja Co to jest Środkowej, pow. 49,0 tys. km2, 5,4 mln mieszk. (1995), ze stolicą wBratysławie, powstałe 1 IX 1993 wwyniku rozpadu Czecho- -Słowacji
 • Gdzie jest Słowenia Co to jest Bałkańskiego, Alp Wschodnich iKotliny Panońskiej, pow. 20,3 tys. km2, 2,0 mln mieszk. (1995), ze stolicą wLublanie, powstało przez
 • Gdzie jest Solny Słup Co to jest wysad solny
 • Gdzie jest Słupsk Co to jest ok. 105 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu drzewnego, maszynowego, środków transportu, metalowego, skórzanego. Gotycki kościół NMP Królowej
 • Gdzie jest Góry Smocze Co to jest terytorium RPA, Lesotho iSuazi, stanowiące krawędź wyżyny Veldu; najwyższy szczyt Cathkin Peak (3660 m n.p.m.). Rzeźba płytowa rozwinięta
 • Gdzie jest Smog Co to jest powietrza pochodzących ze spalania węgla (związki siarki, tlenek węgla, sadza, pyły iinne aerozole), powstająca wobszarach miejsko
 • Gdzie jest Fotochemiczny Smog Co to jest obniżonej widzialności spowodowany działaniem promieniowania słonecznego na zawarte wpowietrzu węglowodory itlenki azotu pochodzące ze
 • Gdzie jest Kondensacyjna Smuga Co to jest kryształków lodu lub kropelek wody, która stanowi ślad po przelocie odrzutowca; jest wywołana przez kondensację pary wodnej na spalinach
 • Gdzie jest Sn Co to jest cyna
 • Gdzie jest Snowdonia Co to jest szczyt Snowdon (1085 m n.p.m.). Zbudowany zpaleozoicznych skał krystalicznych, gł. łupków; rzeźba typu wysokogórskiego, liczne formy
 • Gdzie jest Socjalizm Co to jest społeczne dążące do równości isprawiedliwości społecznej. Wiąże się zupaństwowieniem zasobów ekonomicznych icentralnym systemem planowania
 • Gdzie jest Jadalna Soczewica Co to jest zrodziny motylkowatych znana już wepoce brązu; była podstawową rośliną żywieniową starożytnych Greków iRzymian. Uprawiana dla nasion
 • Gdzie jest Sofia Co to jest centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego, chemicznego, spożywczego, lekkiego; węzeł
 • Gdzie jest Sognefjorden Co to jest Norwegii, na pn. od Bergen. Dł. ponad 200 km, głęb. ponad 1200 m, szer. poniżej 10 km; wgórnej części rozdzielający się na wiele mniejszych
 • Gdzie jest Soja Co to jest motylkowatych, onasionach bogatych wbiałko itłuszcz. S. jest uprawiana wChinach od ok. 3,5 tys. lat jako ważna roślina jadalna
 • Gdzie jest Sokotra Co to jest od Przyl. Guardafui; pow. 3,6 tys. km2. Klimat zwrotnikowy suchy, krajobraz górzysty (wys. do 1503 m n.p.m.), niziny na wybrzeżu; liczne
 • Gdzie jest Mrozowe Sortowanie Co to jest niejednorodnych podlegających cyklicznemu zamarzaniu irozmarzaniu. Zmiany temperatury prowadzą do przemiennego pęcznienia iosiadania gruntu
 • Gdzie jest Spoiwo Co to jest ziarna mineralne skał okruchowych, nadająca osadowi zwięzłość. Powstaje przez wytrącenie się zroztworów krążących wosadach. Podstawowe typy
 • Gdzie jest Ocean Spokojny Co to jest Ameryką Pd. iPn. na wsch., Azją iAustralią na zach. oraz Antarktydą na pd.; pow. 179,7 mln km2, czyli ponad 1/3 całego globu; głęb. średnia
 • Gdzie jest Solarymetr Co to jest wielkości promieniowania słonecznego (bezpośredniego irozproszonego) docierającego do powierzchni Ziemi; czujnik promieniowania eksponowany
 • Gdzie jest Solfatara Co to jest Miejsce wydobywania się gazów wulkanicznych (gł. siarkowodoru idwutlenku węgla) ipary wodnej otemperaturze rzędu 100-200C, częste wobrębie
 • Gdzie jest Soliflukcja Co to jest zachodzący wokresie letnim wstrefie występowania klimatu zimnego, polegający na przemieszczaniu się mało zwięzłej warstwy powierzchniowej
 • Gdzie jest Jezioro Solińskie Co to jest Sanu wBieszczadach; pow. 22,2 km2. Zapora ukończona w1968, elektrownia wodna. Popularny rejon turystyczny, liczne ośrodki wczasowe ipola
 • Gdzie jest Puszcza Solska Co to jest Kotliny Sandomierskiej iRoztocza, wokolicach Biłgoraja; pow. 124 km2. Dominują lasy sosnowe zdębem ijodłą na podłożu piaszczystym
 • Gdzie jest Soła Co to jest Oświęcimskiej, prawy dopływ Wisły; dł. 89 km, pow. dorzecza 1,4 tys. km2. Źródła wmasywie Wielkiej Raczy wBeskidzie Żywieckim, wgórnym
 • Gdzie jest Sołectwo Co to jest wiejskich, której organizację izakres działania określa właściwa rada gminy odrębnym statutem. Według stanu wdniu 31 XI 1995 było 39 277
 • Gdzie jest Sołonczak Co to jest ipustynnych obszarach wokół Morza Kaspijskiego wzach. Azji, wysychające wporze letniej izamieniające się wrozległą skorupę solną. (2) typ
 • Gdzie jest Somalia Co to jest Indyjskim, pow. 637,7 tys. km2, 9,1 mln mieszk. (1994), ze stolicą wMogadiszu. Główne krainy geograficzne to Niz. Nadbrzeżna iWyż
 • Gdzie jest Wyżyna Somalijska Co to jest oddzielony doliną ryftową od Wyż. Abisyńskiej; na terytorium Somalii iEtiopii; wys. do 4307 m n.p.m. Zbudowany ze skał osadowych, głównie
 • Gdzie jest Prąd Somalijski Co to jest morski płynący latem (maj - listopad) od pn. wybrzeża Madagaskaru wzdłuż wsch. wybrzeży Afryki iPłw. Somalijskiego zpd.- zach na pn.-wsch
 • Gdzie jest Sopot Co to jest Bałtykiem, tworzące wraz zGdańskiem iGdynią Trójmiasto; ok. 45 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu skórzanego, spożywczego, maszynowego
 • Gdzie jest Sorgo Co to jest uprawiana na ziarno do celów spożywczych, przemysłowych (wyrób mąki, kaszy, krochmalu ispirytusu) ipastewnych, pochodząca zAfryki. Dobrze
 • Gdzie jest Sosnowiec Co to jest nad Czarną Przemszą wwoj. katowickim; ok. 250 tys. mieszk. Duży ośrodek przemysłu węglowego, hutnictwa żelaza, włókienniczego, metalowego
 • Gdzie jest Góry Sowie Co to jest pomiędzy doliną Bystrzycy na zach. iPrzełęczą Srebrną na wsch.; dł. 30 km, najwyższy szczyt Wielka Sowa (1015 m n.p.m.). Zbudowane
 • Gdzie jest Kamienna Sól Co to jest jednorodna skała osadowa chemiczna. S. k. jest stosowana jako artykuł spożywczy iśrodek konserwujący oraz do produkcji kwasu solnego
 • Gdzie jest Potasowa Sól Co to jest mórz isłonych jezior. S. p. jest podobna wgłównych cechach do soli kamiennej, jest tak samo miękka, plastyczna iłatwo rozpuszcza się
 • Gdzie jest Hydrauliczny Spadek Co to jest nachylenie zwierciadła wody podziemnej
 • Gdzie jest Rzeki Podłużny Spadek Co to jest koryto rzeki pomiędzy źródłem a ujściem, wyrażany wpromilach () jako stosunek różnicy wysokości tych dwóch punktów do długości rzeki
 • Gdzie jest Spękania Co to jest wwyniku nacisków zewnętrznych, zmian wtemperaturze lub wilgotności (np. s. zwysychania). Regularną sieć s. nazywamy ciosem. S. nie należy
 • Gdzie jest Ekmana Spirala Co to jest leżących na większych głębokościach przez przemieszczające się płytsze; zpowodu siły Coriolisa wody głębsze są coraz bardziej odchylane od
 • Gdzie jest Powszechny Spis Co to jest mieszkańców kraju, mająca na celu ustalenie dokładnej liczby ludności oraz jej cech, m.in. wieku, płci, wyznania, wykształcenia, źródeł
 • Gdzie jest Spisz Co to jest na terytorium Słowacji, zfragmentem wPolsce. Jej główną część stanowi podtatrzańska kotlina tektoniczna, odwadniana przez Poprad; na wsch
 • Gdzie jest Split Co to jest 200 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu stoczniowego, chemicznego, cementowego, spożywczego, drzewnego; port morski. Zabytkowe centrum
 • Gdzie jest Drewna Spław Co to jest Dzieli się na samospław, czyli spław luźny, głównie na górskich potokach, bez obsługi płynącej oraz s. d. wiązanego wtratwy, prowadzony
 • Gdzie jest Spłukiwanie Co to jest zpowierzchni gruntu przez wodę poruszającą się po stoku jednolitą warstwą lub wieloma drobnymi strugami ( zmyw powierzchniowy). Akumulacja
 • Gdzie jest Spływ Co to jest przemieszczaniu się po stoku masy skalnej przesyconej wodą, poruszającej się określonym torem, niekiedy wykorzystującej istniejące doliny i
 • Gdzie jest Błotny Spływ Co to jest ulega głównie materiał drobny, gliniasty, łatwo nasiąkający wodą. S. b. są najczęstsze wobszarach owysokich opadach odużej intensywności
 • Gdzie jest Usypiskowy Stok Co to jest zokruchów skalnych oderwanych od ściany iprzemieszczonych ku jej podstawie, nie różnicujący się jednak na odrębne stożki usypiskowe
 • Gdzie jest Błotny Gruzowo Spływ Co to jest masa skalna składa się zokruchów oróżnej grubości. Są typowe dla wysokich gór, podobnie jak spływy gruzowe, ale są także częste wstrefie
 • Gdzie jest Gruzowy Spływ Co to jest ulega przesycony wodą materiał gruby (kamienie, bloki skalne) pochodzący z wietrzenia fizycznego. Tor spływu zaznaczony jest zwykle głęboką
 • Gdzie jest Sporady Co to jest Egejskiego wzdłuż wybrzeża Turcji, adm. należący do Grecji. Największe wyspy: Rodos, Samos, Kos. Krajobraz górzysty, region rolniczy
 • Gdzie jest Spożycie Co to jest zużytych na zaspokojenie bezpośrednich potrzeb całej ludności. Składa się ze s. indywidualnego wgospodarstwach domowych (z dochodów
 • Gdzie jest Spółdzielnia Co to jest liczby osób, ookreślonym składzie osobowym ifunduszu udziałowym, które winteresie swych członków prowadzi działalność gospodarczą. Istotną
 • Gdzie jest Rolnicza Spółdzielnia Co to jest związana jest z rolnictwem, np. rolnicza spółdzielnia produkcyjna (RSP), spółdzielnia kółek rolniczych (SPR), kółko rolnicze lub inne
 • Gdzie jest Spółka Co to jest przedsięwzięcie gospodarcze należące izarządzane przez dwie lub więcej osób
 • Gdzie jest Akcyjna Spółka Co to jest jest kapitał wniesiony przez wspólników wformie udziałów ( akcji). Jest podstawową formą organizacyjną dużych przedsiębiorstw, których
 • Gdzie jest Cywilna Spółka Co to jest może polegać na wniesieniu własności lub innych praw, anawet na świadczeniu usług ipracy przez jej wspólników. Ws. c. niedopuszczalna jest
 • Gdzie jest Jawna Spółka Co to jest wspólnicy odpowiadają wsposób solidarny inieograniczony za zobowiązania spółki. Firma s. j. musi zawierać nazwiska wszystkich wspólników
 • Gdzie jest Kapitałowa Spółka Co to jest ważny jest określony wumowie kapitał złożony zudziałów. Ws. k. pierwszorzędne znaczenie ma majątek spółki, natomiast nie jest istotne ilu
 • Gdzie jest Komandytowa Spółka Co to jest przynajmniej jeden wspólnik (komandariusz) odpowiada za jej zobowiązania do wysokości sumy ustalonej wumowie, apozostali wspólnicy
 • Gdzie jest Osobowa Spółka Co to jest ważny jest skład osobowy określony wumowie, a najważniejszą więzią między wspólnikami jest osobiste ich współdziałanie. Skład osobowy może
 • Gdzie jest Spreding Co to jest rozszerzanie dna oceanicznego
 • Gdzie jest Sprewa Co to jest Haweli; dł. 400 km, pow. dorzecza 10 tys. km2. Źródła na Pogórzu Łużyckim, na terenie Dolnych Łużyc (Spreewald) rozdziela się na wiele
 • Gdzie jest Detaliczna Sprzedaż Co to jest iniekonsumpcyjnych wniewielkich ilościach, prowadzona na potrzeby indywidualnych nabywców wsklepach (od 1992 łącznie zaptekami), składach
 • Gdzie jest Szypot Co to jest wmiejscu występowania skał bardziej odpornych na erozję denną. Wodróżnieniu od wodospadu nie występuje tu swobodny spadek wody płynącej
 • Gdzie jest Srebro Co to jest wstanie rodzimym oraz wpostaci minerałów, atakże wniewielkich ilościach jako domieszka wrudach ołowiu, cynku imiedzi. Metaliczne s. stosuje
 • Gdzie jest Lanka Sri Co to jest O. Indyjskim, pow. 65,6 tys. km2, 17,9 mln mieszk. (1994), ze stolicą wKolombo. Produkt krajowy brutto 640 $/osobę (1994). Kraj rozwijający
 • Gdzie jest Louis St Co to jest Missouri, ok. 400 tys. mieszk. (zespół miejski 2,5 mln) Ośrodek przemysłowy, handlowy, naukowy; zakłady środków transportu, chemiczne
 • Gdzie jest Powietrza Masy Stabilność Co to jest stratyfikacja termiczna powietrza
 • Gdzie jest Meteorologiczne Stacje Co to jest obserwacje meteorologiczne zgodnie zuzgodnionymi międzynarodowymi albo wewnątrzpaństwowymi metodami iprocedurami; wydziela się s. m
 • Gdzie jest Stadiał Co to jest plejstocenu orandze niższej od glacjału, stosowana dla obszarów objętych zlodowaceniem. S. odpowiada nasunięciu się lądolodu na odległość
 • Gdzie jest Stal Co to jest zdodatkiem krzemu, manganu, siarki ifosforu, aczęsto również zinnymi pierwiastkami wprowadzanymi celowo, aby uzyskać pożądane właściwości
 • Gdzie jest Stalagmit Co to jest postać stożka lub kolumny rosnącej wgórę zdna komory lub korytarza (Rys. 44). Przyrost dokonuje się na szczycie kolumny przez wytrącanie
 • Gdzie jest Stalagnat Co to jest postać kolumny łączącej dno komory ze stropem, powstałej przez połączenie się przyrastającego od dołu stalagmitu iwydłużającego się ku
 • Gdzie jest Stalaktyt Co to jest zwykle postać wydłużonego, odwróconego stożka zwisającego ze stropu komory lub korytarza (Rys. 44). Wzrost długości dokonuje się przez
 • Gdzie jest Słoneczna Stała Co to jest insolacja) na górnej granicy atmosfery ziemskiej mierzone na powierzchnię prostopadłą do wiązki promieni; jej średnia wielkość to 1360 Wm-2
 • Gdzie jest Stambuł Co to jest Bosforem iM. Marmara, ok. 4 mln mieszk.; największe miasto, główny ośrodek gospodarczy, naukowo-kulturalny kraju; węzeł komunikacyjny, port
 • Gdzie jest Wody Stan Co to jest poziom odczytywana za pomocą łaty wodowskazowej. Aby uniknąć ujemnych wartości, zero wodowskazu umieszcza się poniżej dna
 • Gdzie jest Wodospady Stanleya Co to jest Lualabie (górny bieg Kongo), ołącznej wys. ok. 50 m, na odcinku ok. 70 km między Kisangani aPonthierville; powstały wmiejscu wpływu rzeki
 • Gdzie jest Step Co to jest geograficznych, składająca się ztraw ze względu na niedostatek wody dla bardziej wymagających roślin. Wodróżnieniu od sawanny opady
 • Gdzie jest Klimat Stepowy Co to jest suchy klimat
 • Gdzie jest Stockholm Co to jest Sztokholm
 • Gdzie jest Stocznia Co to jest nowych statków oraz remontem ikonserwacją już istniejących. Ws. odbywa się wzasadzie montaż części statku, które są wykonywane przez
 • Gdzie jest Naturalne Surowce Co to jest roślinnego lub mineralnego, zktórych na drodze procesów technologicznych otrzymuje się pewien produkt lub produkty. Ze względu na tempo ich
 • Gdzie jest Ameryki Zjednoczone Stany Co to jest Ameryki Pn. oraz jego pn.-zach. kraniec - Alaskę; pow. 9363,5 tys. km2 (4 miejsce na świecie), 263,0 mln mieszk. (1995; 3 miejsce na
 • Gdzie jest Stromboli Co to jest Liparyjskich na M. Tyrreńskim; wys. 926 m n.p.m. Stożek tworzy wyspę opow. 12,6 km2. Ostatni silny wybuch w1954, stałe wyrzucanie
 • Gdzie jest Stoliwo Co to jest zalegających warstw skał osadowych, najczęściej piaskowców, ograniczony stromymi stokami iścianami skalnymi (Rys. 22). WPolsce przykładem s
 • Gdzie jest Produkcji Stosunki Co to jest między ludźmi występujące wprocesie produkcji, obejmujące formy własności środków produkcji. Własność środków produkcji jest elementem
 • Gdzie jest Płanina Stara Co to jest równoleżnikowym wpd.- -wsch. części Płw. Bałkańskiego, na terytorium Jugosławii iBułgarii; dł. 600 km, najwyższy szczyt Botew (2376 m n.p.m
 • Gdzie jest Szczeciński Stargard Co to jest szczecińskim nad Iną, ok. 73 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego, środków transportu, metalowego, maszynowego, włókienniczego
 • Gdzie jest Staroglacjalny Co to jest zlodowaconego, na którym formy polodowcowe są silnie przekształcone przez denudację idlatego już mało wyraziste; zreguły nie posiada już
 • Gdzie jest Przemysłowy Okręg Staropolski Co to jest pograniczu Niz. Mazowieckiej iWyż. Małopolskiej, na obszarze woj. kieleckiego iradomskiego, zamieszkały przez 1,2 mln osób. Dominuje
 • Gdzie jest Przemysłowy Okręg Staropolski Co to jest położony na Wyż. Kielecko-Sandomierskiej, wpn. części woj. kieleckiego. Rozwinął się dzięki występowaniu różnorodnych bogactw mineralnych
 • Gdzie jest Starorzecze Co to jest powstałe przez odcięcie meandru iodizolowanie fragmentu dawnego koryta. S. mają zwykle sierpowaty kształt iulegają szybkiemu zamulaniu
 • Gdzie jest Statek Co to jest samodzielnej żeglugi. Wyróżnia się s. towarowe, pasażerskie, towarowo-pasażerskie, pomocnicze isportowe
 • Gdzie jest Chłodnia Statek Co to jest chłodniowiec
 • Gdzie jest Handlowy Statek Co to jest frachtowiec
 • Gdzie jest Pasażerski Statek Co to jest pasażerów. Wmyśl konwencji londyńskiej z1948 obezpieczeństwie życia ludzkiego na morzu za s. p. uważa się statek, na którym znajdują się
 • Gdzie jest Przetwórnia Statek Co to jest rybackiej wpołowach iobsługujący ją. Przyjmuje połów od statków łowczych, dostarcza beczki, sól, zaopatruje wpaliwo, dostarcza żywności dla
 • Gdzie jest Przewozowe Stawki Co to jest taryfy przewozowe
 • Gdzie jest Subwulkaniczny Co to jest intruzja) tuż pod powierzchnię terenu izastyganiem jej na bardzo małych głębokościach, jednak bez wydostania się na powierzchnię. Skały s
 • Gdzie jest Stok Co to jest posiadająca pewne nachylenie wstosunku do powierzchni idealnie poziomej. Wpraktyce za s. uważa się powierzchnie onachyleniu większym od 2
 • Gdzie jest Kontynentalny Stok Co to jest opadającej powierzchni rozciągającej się pomiędzy szelfem a głębią oceaniczną, onachyleniu 2-6 (Rys. 1). Jest miejscem licznych
 • Gdzie jest Góry Stołowe Co to jest terytorium Polski iRepubliki Czeskiej, jedyny wkraju przykład gór płytowych; dł. 50 km, najwyższy szczyt Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m
 • Gdzie jest Bezrobocia Stopa Co to jest stosunek liczby ludzi uznanych za bezrobotnych do liczby ludzi uznanych za wchodzących wskład siły roboczej, wyrażony wprocentach
 • Gdzie jest Geotermiczny Stopień Co to jest wzrastającą głębokością od powierzchni, wyrażana jako liczba metrów przypadająca na podwyższenie temperatury o1C. Dla zachodniej
 • Gdzie jest Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej Co to jest założona w1967 wBangkoku. Należą do niej: Malezja, Singapur, Indonezja, Filipiny, Tajlandia, Brunei iWietnam (od 1995). W 1997 do
 • Gdzie jest Napływowy Stożek Co to jest rozpostartego wachlarza, powstająca przez osadzanie materiału rumowiskowego przez rzekę na krawędzi gór (Fot. 2), wmiejscu gdzie gwałtownie
 • Gdzie jest Usypiskowy Stożek Co to jest ściany skalnej, na wylocie żlebu będącego stałą drogą przemieszczania odpadających wwyniku wietrzenia odłamków skalnych (Fot. 34). S. u
 • Gdzie jest Lodowcowy Stół Co to jest powierzchnię lodowca, wznoszący się na lodowej nóżce (Fot. 35). Powstaje w wyniku mniej intensywnego topnienia lodu pod blokiem, który
 • Gdzie jest Strasburg Co to jest wAlzacji; ok. 250 tys. mieszk. (zespół miejski 400 tys. mieszk.). Ośrodek przemysłu petrochemicznego, maszynowego, chemicznego
 • Gdzie jest Stratocumulus Co to jest symbol: Sc); należy do piętra dolnego izbudowany jest zsamych kropelek wody; ma wygląd niejednolitej warstwy lub wyraźnych członów
 • Gdzie jest Stratopauza Co to jest km, stanowiąca granicę między stratosferą udołu i mezosferą ugóry, występuje wniej izotermia (Rys. 6
 • Gdzie jest Sydney Co to jest 3,7 mln mieszk.; ośrodek przemysłowy, handlowy, naukowy ikulturalny. Zakłady przemysłu maszynowego, chemicznego, elektrotechnicznego; węzeł
 • Gdzie jest Stratosfera Co to jest między troposferą udołu i mezosferą ugóry, bezpośrednio ograniczona przez odpowiednio tropopauzę i stratopauzę. Rozciąga się od wys. 7-18
 • Gdzie jest Stratotyp Co to jest za wzorcowe dla warunków sedymentacji osadów wpewnym przedziale czasu geologicznego lub dla sytuacji na przełomie okresów geologicznych. S
 • Gdzie jest Stratowulkan Co to jest zalegających warstw lawy iutworów piroklastycznych, odzwierciedlających przemienność różnych typów erupcji. S. mają zwykle regularny
 • Gdzie jest Stratus Co to jest symbol: St); należy do piętra dolnego izłożony jest zsamych kropelek wody; ma postać szarej jednolitej zasłony lub poszarpanych
 • Gdzie jest Szarża Co to jest przyspieszenie wruchu lodowca, spowodowane uwolnieniem energii skumulowanych naprężeń, trwające 1--4 lat. Skutki to zniszczenie obiektów
 • Gdzie jest Powietrza Termiczna Stratyfikacja Co to jest wzależności od wysokości; ilościowo określana przez gradient stanu. Wzależności od relacji między gradientem stanu agradientem
 • Gdzie jest Stratygrafia Co to jest ustalaniem następstwa wiekowego skał i podziałem dziejów Ziemi. S. opiera się na wielu uzupełniających się metodach, m.in. analizie cech
 • Gdzie jest Roślinna Strefa Co to jest charakteryzujący się specyficzną roślinnością naturalną, dostosowaną do warunków klimatycznych iglebowych; np. tajga. Zob. też roślinność
 • Gdzie jest Zachodnich Wiatrów Strefa Co to jest dominujący wszerokościach umiarkowanych iczęściowo subpolarnych obydwu półkul (40--70N iS), zprzeważającym kierunkiem pd.-zach. na półkuli
 • Gdzie jest Handlu Wolnego Strefa Co to jest połączenie terytoriów kilku państw wjeden obszar celny, mające na celu ich integrację gospodarczą
 • Gdzie jest Wolnocłowa Strefa Co to jest zterytorium celnego danego kraju do czasowego składowania iewentualnego przetwarzania towarów obcych. Wstrefie tej towary nie podlegają
 • Gdzie jest Gleb Strefowość Co to jest gleby strefowe
 • Gdzie jest Czasowe Strefy Co to jest kuli ziemskiej, na których obowiązuje ten sam czas zwany czasem urzędowym, najczęściej liczą sobie 15 długości geograficznej, chociaż
 • Gdzie jest Syenit Co to jest sjenit
 • Gdzie jest Agrarna Struktura Co to jest wujęciu przestrzennym, według określonego kryterium (np. wielkości gospodarstw rolnych, stopnia ich komasacji). Może odnosić się do
 • Gdzie jest struktura etniczna ludności świata Co to jest wiąże się zpojęciem narodu, dla którego brak jednoznacznego określenia: nie jest wyznacznikiem własne państwo (na świecie jest ich tylko ok
 • Gdzie jest Miasta Funkcjonalna Struktura Co to jest miasta na jego terenie. Pożądane jest, by funkcje uzupełniające się (np. przemysłowa itransportowa) występowały na tym samym obszarze oraz
 • Gdzie jest struktura językowa ludności świata Co to jest języków. Dokładna liczba nie jest znana ze względu na niepełne poznanie oraz liczne odmiany idialekty. Języki owspólnym pochodzeniu
 • Gdzie jest struktura rasowa ludności świata Co to jest świecie jest wynikiem wielu procesów historycznych: ludność biała pierwotnie ograniczona do Europy, pn. Afryki, Bliskiego iŚrodkowego
 • Gdzie jest struktura religijna ludności świata Co to jest dominujące w Europie, obydwu Amerykach, Australii, Nowej Zelandii ina Filipinach; wAfryce poza RPA doktryna chrześcijańska splotła się
 • Gdzie jest Skały Struktura Co to jest zwłaszcza ich kształt, wymiary iwzajemne powiązania. Przykładowo, ze względu na wielkość minerałów wyróżnia się struktury grubo, średnio
 • Gdzie jest Szczyrk Co to jest bielskim, ok. 6 tys. mieszk. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy, zwłaszcza sportów zimowych; wyciąg krzesełkowy na Skrzyczne (1257 m n.p.m
 • Gdzie jest Zawodowa Struktura Co to jest działach gospodarki; zwykle wyróżnia się pracujących w przemyśle, rolnictwie i usługach. S. z. jest wskaźnikiem stopnia rozwoju kraju
 • Gdzie jest Góra Strzeleckiego Co to jest położonych wcieśninie Bassa między Australią aTasmanią; wys. 777 m n.p.m.; nazwa nadana na cześć polskiego podróżnika P. Strzeleckiego
 • Gdzie jest Artezyjska Studnia Co to jest możliwy dzięki ciśnieniu hydrostatycznemu w niecce artezyjskiej (Rys. 70). Jeżeli woda podchodzi do powierzchni, ale nie wypływa, mówimy
 • Gdzie jest Stuttgart Co to jest Neckarem, stolica Badenii-Wirtembergii; ok. 570 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego, maszynowego (fabryka
 • Gdzie jest Jezioro Szkoderskie Co to jest Czarnogóry) iAlbanii, największe na Płw. Bałkańskim; pow. 368 km2, głęb. do 44 m (kryptodepresja). Na pn. brzegu szeroki pas bagien
 • Gdzie jest Suazi Co to jest Afryki, pow. 17,4 tys. km2, 910 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wMbabane. Produkt narodowy brutto 1,1 tys. $/osobę (1992). S. należy do
 • Gdzie jest Klimat Subarktyczny Co to jest klimatyczne strefy (strefa subarktyczna isubantarktyczna
 • Gdzie jest Subdukcja Co to jest tektonice płyt, polegający na podsuwaniu się płyty litosferycznej oceanicznej pod inną płytę oceaniczną lub pod płytę kontynentalną
 • Gdzie jest Subekumena Co to jest obszar okresowo zamieszkały iużytkowany przez człowieka (np. sezonowo wykorzystywane pastwiska). Zob. też anekumena, ekumena
 • Gdzie jest Lodu Sublimacja Co to jest kryształki watmosferze albo pokrywa śnieżna) zamienia się wparę wodną bez pośrednictwa fazy ciekłej (proces odwrotny to resublimacja). S. l
 • Gdzie jest Surowców Substytucja Co to jest Przykładowo przed II wojną światową 90% amoniaku (NH3) produkowano zwęgla ikoksu, natomiast obecnie 90% światowej produkcji amoniaku opiera
 • Gdzie jest Subsydencja Co to jest skorupy ziemskiej wskutek działania procesów endogenicznych, np. izostazji, ruchów epejrogenicznych, rozwoju ryftów. Długotrwała s. jest
 • Gdzie jest Pory Suche Co to jest międzyzwrotnikowej okresy wroku, zpogodą słoneczną ibezdeszczową lub zmałą ilością opadów, które są niewystarczające dla wegetacji roślin
 • Gdzie jest Suchowiej Co to jest pojawiający się nieregularnie wciepłej połowie roku na stepach pd.- -wsch. europejskiej części Rosji iw Kazachstanie; temperatura wzrasta
 • Gdzie jest Klimat Suchy Co to jest niewystarczające dla wegetacji roślin. Do wyróżnienia s. k. służy tzw. kryterium posuchy (KP) łączące potrzebną roślinności ilość opadu
 • Gdzie jest Sucre Co to jest 2800 m n.p.m.; konstytucyjna stolica kraju isiedziba Sądu Najwyższego. Ośrodek administracyjny, handlowy, przemysłowy inaukowy; węzeł
 • Gdzie jest Sudan Co to jest Czerwonym, pow. 2505,8 tys. km2 (największe na kontynencie), 29,0 mln mieszk. (1994), stolica Chartum. Główne krainy geograficzne to
 • Gdzie jest Sudan Co to jest zasięgu tożsamy z Sahelem; obejmuje pas nizin ikotlin pomiędzy Saharą na pn. awyżynami Gwinea, Azande iAbisyńską na pd
 • Gdzie jest Surinam Co to jest 163,3 tys. km2, 423 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wParamaribo. Główne krainy geograficzne to Niz. Nadbrzeżna (Gujańska) na pn. iWyż
 • Gdzie jest Przemysłowy Okręg Sudecki Co to jest terenie Sudetów iPrzedgórza Sudeckiego, wwoj. wałbrzyskim ijeleniogórskim. Pod względem wielkości (6,3tys.km2) jest drugim po GOP-ie
 • Gdzie jest Przedgórze Sudeckie Co to jest przylegający do Sudetów od pn.-wsch., oddzielony od nich wyraźną krawędzią tektoniczną; ku pn.- -wsch. przechodzi stopniowo wNiz. Śląską
 • Gdzie jest Sudety Co to jest Czeskiego, pomiędzy Rudawami na zach. aBramą Morawską na wsch.; znajdują się na terytorium Polski iRepubliki Czeskiej, we fragmencie
 • Gdzie jest Kanał Sueski Co to jest Sueskim, między deltą Nilu apłw. Synaj, stanowiąca umowną granicę między Afryką iAzją. K. S. został wybudowany wlatach 1856-1869 pod
 • Gdzie jest Sufozja Co to jest wody krążące wewnątrz osadu, bez udziału procesów chemicznych, np. rozpuszczania. S. zachodzi wgruntach luźnych, porowatych, np. lessach
 • Gdzie jest Ekologiczna Sukcesja Co to jest izwierzęcych na pewnym obszarze, wynikające ze zmieniających się warunków klimatycznych lub glebowych. Przykładami s. e. są zarastanie
 • Gdzie jest Sumatra Co to jest do wielkości (po Borneo); należy do Indonezji; pow. 425 tys. km2. Wzdłuż pd.-zach. wybrzeża pasmo gór Barisan (Kerinci, 3805 m n.p.m
 • Gdzie jest Sumba Co to jest wArchipelagu Malajskim; pow. 11 tys. km2. Obszar wyżynno-górzysty, pokryty lasami tropikalnymi; na wybrzeżach rafy koralowe. Uprawa
 • Gdzie jest Sumbawa Co to jest Sundajskich, wArchipelagu Malajskim; pow. 15 tys. km2. Obszar górzysty zwulkanami owys. do 2850 m n.p.m., pokryta lasami tropikalnymi
 • Gdzie jest Sund Co to jest Bałtyckie zM. Północnym; oddziela Płw. Skandynawski od wyspy Zelandii; dł. 110 km, szer. zmienna 4-49 km. Najważniejsza droga morska
 • Gdzie jest Sunda Co to jest Wysp Sundajskich pomiędzy Jawą iSumatrą, łączy M. Jawajskie zO. Indyjskim. Wcieśninie grupa wysp Krakatau (813 m n.p.m.), będących
 • Gdzie jest Wyspy Sundajskie Co to jest część Archipelagu Malajskiego, obejmująca Wielkie W. S., czyli Borneo, Sumatrę, Jawę iCelebes oraz Małe W. S. (m.in. Bali, Komodo, Timor
 • Gdzie jest Nieodnawialne Surowce Co to jest zpunktu widzenia długości życia człowieka trwa tak długo, że ich zasoby nie są wstanie się odtworzyć. Intensywna eksploatacja s. n. grozi
 • Gdzie jest Odnawialne Surowce Co to jest odnawiają się wkrótkim czasie. Przy zrównoważonej eksploatacji, czyli dostosowaniu przetwórstwa ikonsumpcji do wielkości podaży, zasoby te
 • Gdzie jest Susza Co to jest 1) s. atmosferyczną oznaczającą brak mierzalnych opadów atmosferycznych przez określony czas, (2) s. glebową, gdy występuje głęboki
 • Gdzie jest Suwa Co to jest stolica Fidżi, ok. 75 tys. mieszk.; Uniwersytet Pacyfiku, muzeum ze zbiorami etnograficznymi iprzyrodniczymi, ogród botaniczny
 • Gdzie jest Pojezierze Suwalskie Co to jest Pojezierza Litewskiego; pow. 2,2 tys. km2. Krajobraz polodowcowy, pagórkowaty; najwyższe wzniesienie Rowelska Góra (298 m n.p.m
 • Gdzie jest Suwałki Co to jest Czarną Hańczą, ok. 70 tys. mieszk. Zakłady przemysłu drzewnego, spożywczego, odzieżowego imateriałów budowlanych. Założone przez Kamedułów
 • Gdzie jest Suwerenność Co to jest zinnymi państwami iorganizacjami międzynarodowymi (s. zewnętrzna) oraz samodzielność wregulowaniu spraw wewnętrznych (s. wewnętrzna). Na
 • Gdzie jest Svalbard Co to jest terytorium Norwegii, obejmuje archipelag Svalbard iWyspę Niedźwiedzią, położona wpn. części O. Atlantyckiego, pow. 62,9tys. km2, 3,0 tys
 • Gdzie jest Swierdłowsk Co to jest Jekaterynburg
 • Gdzie jest Szanghaj Co to jest wkraju - ok. 9 mln mieszk. (aglomeracja ok. 13 mln). Ośrodek przemysłu ciężkiego oraz naukowo-kulturalny; zakłady hutnicze, maszynowe
 • Gdzie jest Szarogłaz Co to jest ziaren odpowiadająca piaskowcom, charakteryzująca się specyficznym składem mineralnym, posiada co najmniej 25% okruchów skał wyjściowych
 • Gdzie jest Syberia Co to jest Federacji Rosyjskiej, pomiędzy Uralem na zach. ipasmami górskimi nad O. Spokojnym; pow. ok. 10 mln km2, rozciągłość równoleżnikowa 7 tys
 • Gdzie jest Baryczny Wyż Syberyjski Co to jest wysokiego ciśnienia występujący zimą nad kontynentem azjatyckim zcentrum wokolicach Mongolii, związany zwychłodzeniem kontynentu wwarunkach
 • Gdzie jest Sycylia Co to jest Włoch; od kontynentu oddzielona wąską Cieśn. Messyńską; pow. 25 tys. km2 (największa wakwenie). Krajobraz górzysty iwyżynny, pasma górskie
 • Gdzie jest Kotlina Syczuańska Co to jest tektonicznego wChinach, wśrodk. biegu Jangcy; pow. ok. 200 tys. km2. Obszar bardzo gęsto zaludniony, rolniczy; znaczne powierzchnie zajęte
 • Gdzie jest Syderyt Co to jest WPolsce występuje w pokładach i żyłach wśród wapieni wJurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz włupkach krystalicznych. Zeksploatacją pokładów
 • Gdzie jest Syfon Co to jest zalany przez wodę, oddzielający suche lub tylko częściowo zalane korytarze ikomory (Rys. 71). S. są jedną zgłównych trudności do pokonania
 • Gdzie jest Sylur Co to jest trwający od 425 do 400 mln lat temu. Pojawiły się pierwsze ryby iprymitywne rośliny lądowe, nastąpiło znaczne pogłębienie irozszerzenie
 • Gdzie jest Synantropizacja Co to jest wśród istniejących roślin izwierząt udziału gatunków towarzyszących człowiekowi. Przykładem s. jest obecność pokrzyw iwróbli przy
 • Gdzie jest Synklina Co to jest skalne po obu stronach zapadają wkierunku osi fałdu ( upad warstw) (Rys. 4). Wynikiem takiego ułożenia warstw jest występowanie
 • Gdzie jest Synklinorium Co to jest synklin i antyklin, które jednak generalnie tworzą strukturę wklęsłą. Przeciwieństwem s. jest antyklinorium
 • Gdzie jest Mapa Synoptyczna Co to jest dostępne dane meteorologiczne charakteryzujące stan pogody na pewnym obszarze wdanej chwili, sporządzana wcelu dostarczenia informacji
 • Gdzie jest Daria Syr Co to jest Kirgistanu, Uzbekistanu iKazachstanu; dł. 3020 km, pow. dorzecza 220 tys. km2. Źródła wTien-szanie, górny odcinek nosi nazwę Narym, jako
 • Gdzie jest Syria Co to jest Śródziemnym, pow. 185,2 tys. km2, 13,9 mln mieszk. (1995), ze stolicą wDamaszku. Główne krainy geograficzne to góry Dżabal an- -nusajrija
 • Gdzie jest Pustynia Syryjska Co to jest Jordanii, Iraku iArabii Saudyjskiej; pow. ok. 100 tys. km2. Krajobraz równinny zpłaskowyżami bazaltowymi ikorytami wadi, charakter głównie
 • Gdzie jest Ekonomiczny System Co to jest koordynujących ikontrolujących podejmowanie oraz realizację decyzji ekonomicznych (gospodarczych). Występujące współcześnie s. e. różnią
 • Gdzie jest Rzeczny System Co to jest rzeka główna wraz zdopływami
 • Gdzie jest Szampania Co to jest obniżenia Basenu Paryskiego; pow. 25 tys. km2. Krajobraz nizinny wczęści zach., wyżynny we wsch., gdzie równoległe do siebie grzbiety
 • Gdzie jest Szaroziem Co to jest klimatu ciepłego suchego (roczna suma opadów - 300-500 mm) iformacji roślinnej stepu itrawiastej sawanny. Posiadają niską zawartość
 • Gdzie jest Arab Al Szatt Co to jest Perskiej dwóch wielkich rzek Azji pd.-zach.: Eufratu iTygrysu; dł. 200 km. Początkowy fragment wIraku, niżej rzeka graniczna Iraku iIranu
 • Gdzie jest Szczawnica Co to jest między Beskidem Sądeckim iPieninami, nad Dunajcem, ok. 7 tys. mieszk. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy oraz uzdrowisko ze szczawami
 • Gdzie jest Szczecin Co to jest Odrą ijez. Dąbie; ok. 420 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu stoczniowego, hutniczego, spożywczego, chemicznego, odzieżowego, maszynowego
 • Gdzie jest Zalew Szczeciński Co to jest oddzielona od morza dwiema wyspami przybrzeżnymi, Wolinem iUznamem, apołączona znim trzema wąskimi cieśninami: Dziwną, Świną iPianą; pow
 • Gdzie jest Brzeżna Szczelina Co to jest szczelina pomiędzy ścianą kotła lodowcowego ilodem pola firnowego; szybciej nagrzewająca się skała powoduje topnienie przylegającego lodu
 • Gdzie jest Mrozowa Szczelina Co to jest powstałe przy gwałtownym spadku temperatury izmniejszeniu objętości lodu gruntowego. Sz. m. może zostać następnie wypełniona lodem lub
 • Gdzie jest Ziemi Szczyt Co to jest Janeiro wczerwcu 1992 pod hasłem ocalenia Ziemi wdobie narastających zagrożeń ekologicznych, społecznych ipolitycznych. Uczestniczyło wniej
 • Gdzie jest Szelf Co to jest postać pogrążonej wpłytkim morzu przybrzeżnym platformy łagodnie (poniżej 1) opadającej wstronę stoku kontynentalnego (Rys.1). Głębokość sz
 • Gdzie jest Geograficzna Szerokość Co to jest ipromieniem Ziemi przechodzącym przez dany punkt na jej powierzchni (Rys. 13). Wyróżnia się s. g. północną ipołudniową, wartości wahają się
 • Gdzie jest Szetlandy Co to jest Północnego, należąca do Wielkiej Brytanii; łączna pow. 1,4 tys. km2. Krajobraz pagórkowaty, wybrzeże klifowe; klimat umiarkowany, wybitnie
 • Gdzie jest Południowe Szetlandy Co to jest Atlantyckiego, na pn. od Ziemi Grahama; pow. 4,7 tys. km2. Teren skalisty, pochodzenia wulkanicznego, wznacznej części pokryty lodem
 • Gdzie jest Szkier Co to jest wwysokich szerokościach geograficznych (Skandynawia, Szkocja, Spitsbergen), często odługości zaledwie kilkudziesięciu m. Zwykle sz
 • Gdzie jest Poręba Szklarska Co to jest Izerskimi iKarkonoszami, wwoj. jeleniogórskim, ok. 8 tys. mieszk. Duży ośrodek turystyczno-wypoczynkowy zlicznymi domami wczasowymi
 • Gdzie jest Wulkaniczne Szkliwo Co to jest obsydian
 • Gdzie jest Szkocja Co to jest tys. km2, 5,1 mln mieszk., stolica: Edynburg. Krajobraz bardzo urozmaicony, wyżynny, na pd. nizinny zpojedynczymi pasmami wzniesień wczęści
 • Gdzie jest Szkwał Co to jest połączony zraptowną zmianą jego kierunku, związany zobecnością chmury cumulonimbus zazwyczaj przy zbliżaniu się frontu chłodnego, czasem
 • Gdzie jest Szlak Co to jest na wskutek chodzenia ludzi izwierząt, aw XX w. także wkonsekwencji przejazdów samochodów po bezludnych terenach, gdy pas gruntu
 • Gdzie jest Holsztyn Szlezwik Co to jest przy granicy zDanią; pow. 16 tys. km2, 2,7 mln mieszk.; stolica Kilonia. Obejmuje pd. część Płw. Jutlandzkiego iwyspy przybrzeżne na M
 • Gdzie jest Szosa Co to jest Pierwsze sz. budowano już wstarożytnym Rzymie. Wczasach nowożytnych zaczęły powstawać wXVII w. we Francji. Technikę ich budowy ulepszył
 • Gdzie jest Szott Co to jest półsuchej, wypełniające się wodą wczasie opadów icałkowicie wysychające wporze letniej. Wówczas jego dno pokrywa się warstwą
 • Gdzie jest Wyżyna Szottów Co to jest terytorium Algierii, pomiędzy Atlasem Saharyjskim na pn. iAtlasem Tellskim na pd.; wys. ok. 900 m n.p.m. Klimat suchy; po porze deszczowej
 • Gdzie jest Żelazny Szpat Co to jest syderyt
 • Gdzie jest Szrafura Co to jest intensywności zjawiska liniami oróżnej gęstości lub grubości (zmiana kierunku linii nie zmienia wartości
 • Gdzie jest Szreń Co to jest występująca na powierzchni pokrywy śnieżnej; powstaje wskutek częściowego stopienia pokrywy śnieżnej pod wpływem ocieplenia lub insolacji
 • Gdzie jest Szron Co to jest hydrometeoru powstający przez resublimację ( sublimacja lodu) pary wodnej na wychłodzonej powierzchni Ziemi iróżnych obiektach na niej się
 • Gdzie jest Sztokholm Co to jest aglomeracja 1,5 mln); nad Bałtykiem ijez. Melar. Główny ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny kraju; port, węzeł komunikacyjny, siedziba
 • Gdzie jest Szumawa Co to jest Niemiec iAustrii; dł. 150 km, najwyższy szczyt Grosser Arber (1457 m n.p.m.). Zbudowany zpaleozoicznych skał krystalicznych, wypiętrzony
 • Gdzie jest U Szu Co to jest występujący na początku jesieni wJaponii związany zobjęciem wysp przez strefę frontu polarnego, za którym napływa powietrze polarno
 • Gdzie jest Wyżyna Szwabska Co to jest doliną Dunaju na pd. iNeckaru na pn.; wys. do 1015 m n.p.m. Zbudowana głównie zwarstw wapieni jurajskich, pochylonych ku pd.-wsch
 • Gdzie jest Szwajcaria Co to jest Środkowej, położone na obszarze gór Jura, Wyż. Szwajcarskiej iAlp, pow. 41.3 tys. km2, 7,0 mln mieszk. (1995), ze stolicą wBernie. Produkt
 • Gdzie jest Szwecja Co to jest Skandynawskim, pow. 450 tys. km2, 8,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wSztokholmie. Produkt narodowy brutto wynosi 21,5 tys. $/osobę (1994
 • Gdzie jest Meandrowa Szyja Co to jest wewnątrz zakola rzeki ( meandru), zwykle wwyniku podcinania przez erozję boczną węższa niż samo wnętrze zakola. Wtrakcie powodzi sz. m
 • Gdzie jest Szyper Co to jest kapitan, dowódca mniejszego statku, np. holownika, statku rybackiego, portowej jednostki pomocniczej itp

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Szyper, Szyja Meandrowa, Szwecja, Szwajcaria, Szwabska, Wyżyna, Szu-U, Szumawa, Sztokholm, Szron, Szreń, Szrafura, Szpat Żelazny, Szottów, Wyżyna, Szott, Szosa definicja.

Gdzie jest Szyper, Szyja Meandrowa, Szwecja, Szwajcaria, Szwabska wyjaśnienie.