Słownik Dżungarska, Kotlina

ENCYKLOPEDIA Dżungarska, Kotlina, Dżuba, Dżibuti, Dżibuti, Dziwna, Dziura Ozonowa, Dzień Polarny.

dżungarska kotlina dżuba co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na D

 • Gdzie jest Dezertyfikacja Co to jest pustynnienie
 • Gdzie jest Dresden Co to jest Drezno
 • Gdzie jest Kontynentów Dryft Co to jest dryf kontynentów
 • Gdzie jest Kształtna U Dolina Co to jest ipłaskim dnie, której przekrój poprzeczny przypomina wkształcie literę U(Fot. 7); są nimi np. doliny lodowcowe
 • Gdzie jest Kształtna V Dolina Co to jest dolina obardzo wąskim dnie, której przekrój poprzeczny przypomina wkształcie literę V. Typowymi d. V. są doliny rzeczne wobszarach górskich
 • Gdzie jest Dakar Co to jest 7 mln mieszk. Centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju; zakłady przemysłu spożywczego, włókienniczego, chemicznego, stoczniowego
 • Gdzie jest Dakka Co to jest iBrahmaputry; ok. 3,4 mln mieszk. (aglomeracja 6 mln). Ośrodek przemysłu włókienniczego, spożywczego imetalowego, centrum rzemiosła
 • Gdzie jest Dajka Co to jest prowadząca od komory magmowej ku górze, przecinająca istniejące struktury wskałach, np. powierzchnie uławicenia (Rys. 65). Skałami
 • Gdzie jest Daktylowiec Co to jest isubtropikalnych rejonach Azji iAfryki, jedna znajstarszych roślin uprawnych, nie znana wstanie dzikim; charakterystyczny element oaz
 • Gdzie jest Darrit Uliga Dalap Co to jest stolica Wysp Marshalla, ok. 20 tys. mieszk
 • Gdzie jest Dallas Co to jest ok. 1 mln mieszk. (zespół miejski ok. 2,7 mln). Ośrodek przemysłowy (przemysł lotniczy, elektrotechniczny, maszynowy, chemiczny, odzieżowy
 • Gdzie jest Dalmacja Co to jest Adriatyckiego, na terytorium Chorwacji. Obejmuje wąski pas lądu ustóp Gór Dynarskich, silnie rozczłonkowane wybrzeże ( wybrzeże
 • Gdzie jest Dalmierz Co to jest odległości wterenie. Zwykle wykorzystuje się d. laserowe, które działają na zasadzie radaru: odległość jest pokazywana po automatycznym
 • Gdzie jest Damaszek Co to jest centrum gospodarcze ikulturalne kraju. Rozwinięty przemysł spożywczy, chemiczny, włókienniczy, elektrotechniczny. Liczne zabytki: meczet
 • Gdzie jest Ślepa Dolina Co to jest krasowych ( kras), nie uchodzącej do doliny głównej, azamkniętej wdolnym końcu stromymi zboczami, upodnóża których potok wpływa pod ziemię
 • Gdzie jest Dania Co to jest Jutlandzkim iwyspach pomiędzy M. Północnym iM. Bałtyckim, pow. 43,1 tys. km2, 5,2 mln mieszk. (1995), ze stolicą wKopenhadze. Produkt
 • Gdzie jest Salaam Es Dar Co to jest Oceanem Indyjskim, ok. 1,4 mln. mieszk. Centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju; węzeł komunikacyjny
 • Gdzie jest Dardanele Co to jest łącząca M. Egejskie z M. Marmara, położona na terytorium Turcji; dł. 120 km, szer. 1,5-18 km. Część ważnego szlaku komunikacyjnego
 • Gdzie jest Fur Dar Co to jest na terytorium Sudanu; najwyższy szczyt Dżabel Marra (3088 m n.p.m.). Zbudowany ze skał krystalicznych, ku wsch. przechodzi wrozległą wyżynę
 • Gdzie jest Darling Co to jest najdłuższy prawy dopływ Murray; dł. 2700 km, pow. dorzecza ok. 650 tys km2. Źródła wśrodk. części Wielkich Gór Wododziałowych, większa
 • Gdzie jest Dartmoor Co to jest Devon; zbudowana z granitów; najwyższy punkt 621 m n.p.m. Obszar wwiększości bezleśny, liczne fantastyczne formy skalne, rumowiska
 • Gdzie jest Darwin Co to jest miasto inajwiększy port pn. Australii, ok. 70 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego, centrum turystyczne pobliskiej Ziemi Arnhema
 • Gdzie jest Datowanie Co to jest izdarzeń geologicznych oraz szczątków organicznych. D. bezwględne polega na określeniu wieku bezwzględnego iwykorzystuje naturalną
 • Gdzie jest Dauha Co to jest stolica Kataru, ok. 300 tys. mieszk.; port nad Zat. Perską, ośrodek przemysłu spożywczego icementowego, zakłady odsalania wody morskiej
 • Gdzie jest Dawson Co to jest osiedle wpn.-zach. Kanadzie, ok. 1 tys. mieszk.; na przeł. XIX iXX w. wielki ośrodek wydobycia złota, opisywany przez J. Londona
 • Gdzie jest Dąbie Co to jest Szczecińskiej, przy ujściu Odry do Zalewu Szczecińskiego; pow. 56 km2 (czwarte pod względem wielkości wPolsce), głęb. 4 m. Jest dawną
 • Gdzie jest Ddt Co to jest ubocznej szkodliwości dla organizmów roślinnych izwierzęcych ze względu na dużą zdolność do kumulowania się. Stosowanie DDT do ochrony
 • Gdzie jest Handlowego Bilansu Deficyt Co to jest wartość nadwyżki importu nad eksportem towarów wokreślonym okresie obrachunkowym (najczęściej jednego roku
 • Gdzie jest Budżetowy Deficyt Co to jest kwota, ojaką wydatki przewyższają wpływy wokreślonym okresie obrachunkowym (najczęściej jednego roku
 • Gdzie jest Deflacja Co to jest piasku, pyłu) z osadu przez wiatr. D. zachodzi wstrefach suchej ipółsuchej, ale także wpasach wydm nadmorskich; jest też składnikiem
 • Gdzie jest Deglacjacja Co to jest frontalna, gdy lodowiec wytapia się od czoła, pozostawiając wyraźną morenę czołową, lub d. aeralna, jeżeli jęzor zmienia się w martwy lód
 • Gdzie jest Deglomeracja Co to jest urbanizacja
 • Gdzie jest Przemysłu Deglomeracja Co to jest rozładowanie nadmiernej koncentracji przemysłu na danym obszarze. Jest on wymuszony przeciążeniem infrastruktury komunikacyjnej
 • Gdzie jest Gleby Degradacja Co to jest spowodowane erozją, zaburzeniem stosunków wodnych, niewłaściwymi zabiegami agrotechnicznymi, skażeniem itp. Objawem d. g. jest pogarszanie
 • Gdzie jest Dekan Co to jest centralną część półwyspu iograniczona Ghatami Zach. od zach. iGhatami Wsch. od wsch.; pow. ok. 1 mln km2, wys. 600-1000 m n.p.m. Zbudowana
 • Gdzie jest Człowieka Praw Deklaracja Co to jest Ogólne ONZ 10 XII 1948, która wywarła zasadniczy wpływ na ustawodawstwo wielu państw irozwój międzynarodowych praw człowieka. D. P. Cz
 • Gdzie jest Magnetyczna Deklinacja Co to jest południa geograficznego pokazującego biegun geograficzny ikierunkiem północy magnetycznej pokazującym biegun magnetyczny, czyli między
 • Gdzie jest Dekolonizacja Co to jest zależności kolonialnej itworzenia niepodległych państw wdawnych terytoriach zależnych. Pierwszym krajem, który zapoczątkował ten ruch były
 • Gdzie jest Dekompozycja Co to jest wietrzenie chemiczne
 • Gdzie jest Delaware Co to jest dł. 476 km, pow. dorzecza 32 tys. km2. Wypływa z G. Catskill wAppalachach, powstaje z połączenia rzek West Branch iEast Branch, na
 • Gdzie jest Delhi Co to jest mieszk. (aglomeracja 8,4 mln). Ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny; rozwinięty przemysł bawełniany, chemiczny, metalowy ispożywczy
 • Gdzie jest Delimitacja Co to jest państwa, dokonywane zwykle przez mieszaną komisję, zgodnie z traktatami międzynarodowymi. Terminem tym określa się również niekiedy
 • Gdzie jest Delta Co to jest kształcie iprawie poziomej powierzchni przy ujściu rzeki do morza lub jeziora, często wychodzące daleko wmorze (np. d. Missisipi wUSA
 • Gdzie jest Deluwium Co to jest jako efekt wypłukania drobnych cząstek z jego wyżej leżących części itransportu ( spłukiwanie) przez zmyw powierzchniowy. D. osiąga
 • Gdzie jest Demarkacja Co to jest delimitacja
 • Gdzie jest Detrytyczny Co to jest skalnego zbudowanego z okruchów powstałych przez rozdrobnienie istniejących już skał, np. wapienie d. powstają z rozkruszenia starszych
 • Gdzie jest Demografia Co to jest jej liczby, cech, struktury izmienności; szeroko wykorzystuje badania ankietowe imetody statystyczne. Znajomość procesów demograficznych
 • Gdzie jest Haag Den Co to jest Haga
 • Gdzie jest Dendrochronologia Co to jest iklimatów przez analizę rocznych przyrostów słojów niektórych drzew. Jej podstawą jest założenie, że szerokość słoju odzwierciedla wielkość
 • Gdzie jest Denudacja Co to jest niszczące zachodzące na powierzchni Ziemi, powodujące jej obniżanie iwyrównywanie. Na d. składają się m. in. wietrzenie, erozja, ruchy
 • Gdzie jest Denver Co to jest Skalistych, stolica stanu Kolorado; ok. 470 tys. mieszk. (zespół miejski 1,7 mln); ośrodek przemysłowo- -handlowy
 • Gdzie jest Atmosferycznych Zanieczyszczeń Depozycja Co to jest powierzchni Ziemi zanieczyszczeń powietrza; źródłem d. z. a. są opady i osady atmosferyczne (tzw. mokra depozycja) oraz osiadające aerozole
 • Gdzie jest Deprecjacja Co to jest spadek wartości wymiennej lub siły nabywczej waluty narodowej wstosunku do waluty innych krajów
 • Gdzie jest Depresja Co to jest poziomu oceanu światowego. Płytkie d. występują wobszarach nadmorskich isą oddzielone od morza pasami wydm; głębokie d. we wnętrzu
 • Gdzie jest Termiczna Depresja Co to jest niż termiczny
 • Gdzie jest Desventurades Co to jest położonych na podwodnym grzbiecie; odległa ok. 1000 km od wybrzeży Ameryki Południowej. Posiadłość Chile
 • Gdzie jest Deszcz Co to jest hydrometeoru wpostaci znajdujących się wpowietrzu kropel wody owielkości wystarczającej do wypadnięcia z chmury pod wpływem grawitacji
 • Gdzie jest Nawalny Deszcz Co to jest intensywność opadu), związany z chmurą cumulonimbus; wnaszych szerokościach geograficznych zazwyczaj krótkotrwały ioniewielkim zasięgu
 • Gdzie jest Deszczomierz Co to jest wielkości opadu atmosferycznego wformie metalowej rozkładanej puszki wkształcie walca, której wlot opowierzchni 200 cm2 znajduje się na
 • Gdzie jest Pory Deszczowe Co to jest międzyzwrotnikowej okresy wroku, wktórych występują niemal codziennie silne opady konwekcyjne ocharakterze zenitalnych deszczy
 • Gdzie jest Geograficzny Determinizm Co to jest isocjologii, rozwijający się zwłaszcza od końca XVIII w., przypisujący środowisku geograficznemu główną lub wyłączną rolę wkształtowaniu
 • Gdzie jest Detersja Co to jest szlifowanie iwygładzanie skał przez lodowiec materiałem niesionym przy dnie ibokach. Wwyniku d. powstają pola wygładów lodowcowych
 • Gdzie jest Detrakcja Co to jest pod pokrywą lodową ipolegający na odrywaniu odłamków skalnych od podłoża. D. jest intensywna zwłaszcza na powierzchniach spękanych wygładów
 • Gdzie jest Detroit Co to jest jez. Huron iErie, wstanie Michigan; ok. 1 mln mieszk. (zespół miejski ok. 4,3 mln). Ośrodek przemysłowy, naukowy ikulturalny; największe na
 • Gdzie jest Dewaluacja Co to jest wstosunku do waluty obcej, na skutek interwencji rządowej. Stosowana jest wcelu poprawy bilansu płatniczego. Może się do niej przyczyniać
 • Gdzie jest Dewon Co to jest 400 do 360 mln lat temu. Na d. przypada rozwój lądowych roślin nagonasiennych (widłaków, skrzypów, paproci), szybka ewolucja ryb
 • Gdzie jest Dezintegracja Co to jest wietrzenie fizyczne
 • Gdzie jest Dębica Co to jest wwoj. tarnowskim; ok. 50 tys. mieszk. Zakłady oponiarskie, farb ilakierów, spożywcze. Kościół Św. Jadwigi z XVI-XIX w., synagoga z XVII w
 • Gdzie jest Dhaulagiri Co to jest Nepalu; jeden z 14 ośmiotysięczników (8167 m n.p.m.). Po raz pierwszy zdobyty przez Szwajcarów w1960; w1985 pierwsze wejście zimowe
 • Gdzie jest Diabaz Co to jest odpowiednikiem gabra iposiadająca jego skład chemiczny. Charakteryzuje się ciemną barwą, szarą lub zieloną ibezładną teksturą. D. tworzą
 • Gdzie jest Diachroniczny Co to jest odnoszący się do warstw skalnych igranic warstw, które mimo ciągłości wprzestrzeni mają różny wiek wzależności od miejsca występowania
 • Gdzie jest Diageneza Co to jest materiale skalnym po jego osadzeniu się, z reguły prowadzących do zmiany wzwięzłą skałę osadową. Podczas d. zachodzą m.in. zmiany
 • Gdzie jest Diagram Co to jest wykres
 • Gdzie jest Diamantina Co to jest dł. 700-900 km. Wypływa z wyż. Selwyn wQueenslandzie, płynie przez obszar Wielkiego Basenu Artezyjskiego iuchodzi do okresowego jez
 • Gdzie jest Diapir Co to jest które posiadając niższą gęstość iwiększą plastyczność niż naciskające na nie warstwy nadległe wykonują pod wpływem obciążenia ruch ku
 • Gdzie jest Diapiryzm Co to jest diapir
 • Gdzie jest Dieta Co to jest do stanu organizmu ijego potrzeb. Potocznie sposób odżywiania się, mający na celu obniżenie wagi przez osoby stosującej go
 • Gdzie jest Przylądek Dieżniewa Co to jest 66o05´N, 169o40´W), położony już na półkuli zach.; na terytorium Federacji Rosyjskiej. Po raz pierwszy opłynięty przez żeglarza
 • Gdzie jest Dioryt Co to jest chemicznym obojętnym, zbliżonym do gabra. Posiada barwę szarą, niekiedy różową ibezładną teksturę. Głównymi minerałami skałotwórczymi są
 • Gdzie jest Geograficzna Długość Co to jest owspólnej krawędzi w osi Ziemi, z których jedna zawiera południk zerowy, adruga inny południk (Rys. 13). Określana względem południka
 • Gdzie jest Dniepr Co to jest dł. 2200 km (trzecia pod względem długości wEuropie), pow. dorzecza 504 tys. km2. Źródła na wyż. Wałdaj wzach. Rosji, bieg niemal na całej
 • Gdzie jest Dniestr Co to jest km, pow. dorzecza 72 tys. km2. Źródła wKarpatach Wsch., tuż przy granicy z Polską, niżej głęboką doliną z licznymi porohami przecina
 • Gdzie jest Gospodarczego Cyklu Dno Co to jest najniższy punkt cyklu gospodarczego, moment, wktórym ogólny poziom działalności gospodarczej przestaje spadać
 • Gdzie jest Prawdziwa Słoneczna Doba Co to jest czas prawdziwy słoneczny
 • Gdzie jest Wiatr Dolinny Co to jest wiatr górski idolinny
 • Gdzie jest Inwestycyjne Dobra Co to jest kapitał
 • Gdzie jest Kapitałowe Dobra Co to jest kapitał
 • Gdzie jest Przylądek Nadziei Dobrej Co to jest przylądek na południu Republiki Południowej Afryki; 34o21´S, 18o29´E
 • Gdzie jest Konsumpcyjne Dobro Co to jest dobro wytworzone wtym celu, aby po nabyciu kupujący z niego korzystał iw większym bądź mniejszym stopniu cieszył się nim
 • Gdzie jest Dobrudża Co to jest Rumunii ipn.-wsch. Bułgarii, nad wybrzeżem M. Czarnego ipomiędzy Dunajem na pn. izach. ipasmem Starej Płaniny na pd. Krajobraz wyżynny (do
 • Gdzie jest Narodowy Dochód Co to jest właścicielom zasobów wytwórczych za ich wykorzystanie wokreślonym odcinku czasu (najczęściej jednego roku). Obejmuje wynagrodzenia wpostaci
 • Gdzie jest Dodekanez Co to jest Egejskiego, wpobliżu wybrzeży Turcji, adm. należąca do Grecji; największe wyspy Rodos iKos. Krajobraz górzysty (do 1215 m n.p.m.), klimat
 • Gdzie jest Dodoma Co to jest stolica Tanzanii, położona na Wyżynie Wschodnioafrykańskiej; około 200 tys. mieszkańców; ośrodek handlowy, przemysłowy ikulturalny
 • Gdzie jest Dok Co to jest wstoczni do budowy, remontu lub konserwacji statków. Dokerem nazywa się potocznie robotnika portowego, pracującego przy przeładunku towarów
 • Gdzie jest Graficzna Dokładność Co to jest techniczna możliwość rysowania szczegółów na mapie, przyjmuje się, że wynosi 0,2 mm
 • Gdzie jest Sucha Dolina Co to jest płynącego jej dnem. Obecność d. s. jest zwykle wskaźnikiem zmian klimatycznych, np. obecności okresów z wiekszymi opadami wprzeszłości
 • Gdzie jest Doldrums Co to jest zachodniego wiatru wszerokościach równikowych, widoczna zwłaszcza nad oceanami; sezonowo przemieszcza się okilka stopni szer. geogr. ku pn
 • Gdzie jest Dolina Co to jest terenu ospadku stale wjednym kierunku, uchodzące do morza, jeziora lub obniżenia bezodpływowego, powstałe głównie przez erozję rzek. Rzeźba
 • Gdzie jest Asymetryczna Dolina Co to jest różne nachylenia (Rys. 14). Przyczyny asymetrii mogą być związane z cechami budowy geologicznej (np. występowanie skał wróżnym stopniu
 • Gdzie jest Krzemowa Dolina Co to jest koncentracji przemysłu zaawansowanej technologii. Jej nazwa stała się symbolem imodelem odniesienia dla całego świata. Jest to niewielki
 • Gdzie jest Lodowcowa Dolina Co to jest iposzerzenia górskiej d. rzecznej ( dolina V-kształtna, dolina wciosowa) przez poruszający lodowiec dolinny. Zwykle ma postać doliny U
 • Gdzie jest Przełomowa Dolina Co to jest przełom rzeczny
 • Gdzie jest Ryftowa Dolina Co to jest przez tektoniczne obniżenie podłużnego bloku skorupy ziemskiej wzdłuż mniej więcej równoległych do siebie uskoków. Powstawanie d. r. jest
 • Gdzie jest Śmierci Dolina Co to jest części USA, wstanie Kalifornia. Dno stanowi depresję (-86 m n.p.m.). Otoczona jest górami owys. do 3368 m n.p.m. Posiada skrajnie suchy
 • Gdzie jest Wodna Droga Co to jest kanał, odpowiednio oznakowana rzeka lub szlak na jeziorze, przystosowany do ruchu statków śródlądowych
 • Gdzie jest Bory Dolnośląskie Co to jest na przedpolu Sudetów Zachodnich, przecięty dolinami Bobru iKwisy; pow. ok. 1500 km2. Lasy głównie iglaste, porastające piaszczyste podłoże
 • Gdzie jest Wciosowa Dolina Co to jest zboczach ( dolina V-kształtna), powstająca przez bardzo szybkie wcinanie się potoku wpodłoże ( erozja denna) istosunkowo wolne spłaszczanie
 • Gdzie jest Wisząca Dolina Co to jest wysoko na zboczu ponad dnem doliny głównej. Powstaje wtrakcie rozwoju zlodowacenia górskiego ijest związana z mniejszą intensywnością
 • Gdzie jest Węglowe Zagłębie Dolnośląskie Co to jest kamiennego wSudetach, wrejonie Wałbrzycha iNowej Rudy; pow. 530 km2, zasoby do głębokości 1000 m szacowane na 1,2 mld t. Występuje tu
 • Gdzie jest Dolomit Co to jest pochodzenia chemicznego, której głównym (do 90-100%) minerałem skałotwórczym jest dolomit. Charakteryzuje się barwą szarą lub żółtawą
 • Gdzie jest Dolomity Co to jest Włoch; najwyższy szczyt Marmolada (3342 m n.p.m.). Zbudowane głównie z mezozoicznych wapieni idolomitów, leżących prawie poziomo
 • Gdzie jest Sanockie Jasielsko Doły Co to jest części polskich Karpat, pomiędzy Beskidem Niskim na pd. ipasmami pogórzy na pn., obejmujące kotliny śródgórskie iprzedpole Beskidu Niskiego
 • Gdzie jest Góry Domeyki Co to jest Chile; dł. ok. 400 km, wys. do 5070 m n.p.m. (Cero Dona Ines). Część pd. wyższa, obniża się ku pn.; przez środek pasma przechodzi
 • Gdzie jest Drób Co to jest wcelach użytkowych. Do d. zaliczamy kury, kaczki, gęsi, indyki, perlice, przepiórki domowe oraz gołębie. Ich chów dostarcza mięsa, jaj
 • Gdzie jest Dominika Co to jest warchipelagu Małych Antyli, pow. 751km2, 71 tys. mieszk. (1995), ze stolicą wRoseau. Produkt narodowy brutto 2,6 tys. $/osobę (1994). D
 • Gdzie jest Dominikana Co to jest zajmujące wsch. część wyspy Haiti (Hispanioli) warchipelagu Wielkich Antyli, pow. 48,7 tys. km2, 7,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wSanto
 • Gdzie jest Dominium Co to jest posiadających całkowitą samodzielność wsprawach polityki wewnętrznej izagranicznej, wchodzących wskład Brytyjskiej Wspólnoty Narodów
 • Gdzie jest Don Co to jest pow. dorzecza 420 tys. km2. Źródła na Wyż. Środkoworosyjskiej, na pd. od Moskwy; bieg nizinny; ujście do Morza Azowskiego koło Rostowa n
 • Gdzie jest Wyżyna Doniecka Co to jest wys. do 367 m n.p.m. Zbudowana z paleozoicznych skał osadowych, wktórych są bogate złoża węgla kamiennego, eksploatowane wokręgu
 • Gdzie jest Dopływ Co to jest większą rzekę. Ponieważ d. sam może mieć swoje d., wprowadzono systematykę cieków: najmniejszy ciek wypływający ze źródła jest ciekiem
 • Gdzie jest Dortmund Co to jest nad kanałem Dortmund-Ren; ok. 600 tys. mieszk. Ośrodek wydobycia węgla kamiennego, hutnictwa żelaza, przemysłu elektromaszynowego
 • Gdzie jest Dorzecze Co to jest zlewnia, wktórej wody powierzchniowe spływają do jednego punktu, którym jest ujście rzeki do morza lub innej rzeki (Rys. 16
 • Gdzie jest Stok Dosłoneczny Co to jest na półkuli pn.), sprzyjający osadnictwu ze względu na zwiększoną insolację itowarzyszącą jej podwyższoną temperaturę
 • Gdzie jest Drezno Co to jest Saksonii, ok. 520 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego ispożywczego,węzeł komunikacyjny, port na Łabie. Duże znaczenie
 • Gdzie jest Strona Dowietrzna Co to jest strona eksponowana wkierunku, z którego wieje wiatr, narażona na działanie wiatru. Zob. też zawietrzna strona
 • Gdzie jest Cieśnina A Drake Co to jest iwyspami Szetlandami Pd., łącząca O. Atlantycki na wsch. z O. Spokojnym na zach.; szer. 800 km. Położona na trasie prądu morskiego Dryf
 • Gdzie jest Draperia Co to jest długiej icienkiej pionowej zasłony. D. powstają przez wytrącanie się węglanu wapnia z wody wypływającej ze spękań wstropach komór
 • Gdzie jest Drawa Co to jest Dunaju; płynie przez terytorium Włoch, Austrii, Słowenii iChorwacji, na odcinku 150 km rzeka graniczna Chorwacji iWęgier; dł. 750 km, pow
 • Gdzie jest Pojezierze Drawskie Co to jest wokolicach Drawska Pomorskiego iSzczecinka, bez wyraźnych granic naturalnych; pow. ok. 1850 km2. Krajobraz pagórkowaty (do 222 m n.p.m
 • Gdzie jest Drawsko Co to jest 5 km2, głęb. 79,7 m (drugie pod względem głębokości wPolsce). Powstało wrynnie lodowcowej (jez. rynnowe), urozmaicona linia brzegowa
 • Gdzie jest Drewno Co to jest Wkrajach gospodarczo zacofanych jest podstawowym źródłem energii, wykorzystywanym wcelach grzewczych oraz do przygotowywania posiłków
 • Gdzie jest Drobnicowiec Co to jest drobnicy, czyli towarów przemysłowych stanowiących poszczególne sztuki, przeważnie wopakowaniu, np. wskrzyniach, beczkach, belach, workach
 • Gdzie jest Kołowa Droga Co to jest ruchu pojazdów bezszynowych, łączący wcelach transportowych różne miejscowości. Wyróżnia się następujące kategorie d. k.: 1) d. k
 • Gdzie jest Przemysłowa Rewolucja Druga Co to jest wprzemyśle, który rozpoczął się na przełomie XIX/XX w. Nastąpiła wwyniku serii wynalazków technicznych: opracowania metod rafinacji ropy
 • Gdzie jest Drumlin Co to jest kształcie, zbudowane z piasków iżwirów naniesionych przez wody lodowcowe, czasem również z gliny, d. występują grupowo isą ułożone
 • Gdzie jest Druzno Co to jest pow. 13 km2, głęb. 2,5 m. Ulega ciągłemu spłycaniu, brzegi zarastające, bagniste. Przez środek prowadzi tor wodny, będący przedłużeniem
 • Gdzie jest Drwęca Co to jest Dobrzyńskim, prawy dopływ Wisły; dł. 207 km, pow. dorzecza 5,3 tys. km2. Źródła na pd.-zach. od Olsztynka, wgórnym biegu przepływa przez
 • Gdzie jest Kontynentów Dryf Co to jest że kontynenty tworzą wyodrębnione bloki iporuszają się względem siebie zmieniając wczasie swe położenie na globie, mogą też wielokrotnie
 • Gdzie jest Zachodnich Wiatrów Dryf Co to jest półkuli pd., jako jedyny opływa Ziemię dookoła przez wszystkie oceany wszerokościach 40-60oS; występuje wstrefie stałej zachodniej
 • Gdzie jest Dublin Co to jest Liffey (An Life) do Morza Irlandzkiego; ok. 480 tys. mieszk. (aglomeracja 1 mln). Centrum przemysłowe, naukowe ikulturalne kraju; liczne
 • Gdzie jest Dubrownik Co to jest Adriatyckim, ok. 30 tys. mieszk. Największy ośrodek turystyczny Dalmacji: kąpielisko, zespół zabudowy średniowiecznego miasta otoczonego
 • Gdzie jest Dud Co to jest Dalap-Uliga-Darrit
 • Gdzie jest Oliwne Drzewo Co to jest oliwka europejska
 • Gdzie jest Duero Co to jest Hiszpanii iPortugalii; dł. 895 km, pow. dorzecza 98 tys. km2. Źródła wGórach Iberyjskich, dalej płynie przez wyżynę starej Kastylii
 • Gdzie jest Duisburg Co to jest przy ujściu Ruhry do Renu, ok. 520 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu hutniczego, maszynowego, petrochemicznego; największy śródlądowy port
 • Gdzie jest Dukla Co to jest Niskim, wwoj. krośnieńskim, ok. 2 tys. mieszk. Ośrodek turystyczny; liczne zabytki: kościół Św. Marii Madgaleny z XVIII w. z rokokowym
 • Gdzie jest Dunaj Co to jest długości na kontynencie (po Wołdze); na terytorium Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier, nowej Jugosławii iRumunii, odcinki graniczne z
 • Gdzie jest Dunajec Co to jest dł. 247 km, pow. dorzecza 6,8 tys. km2. Powstaje z połączenia Czarnego Dunajca iBiałego Dunajca, mających źródła na terenie Tatr, przecina
 • Gdzie jest Cieśniny Duńskie Co to jest zbiorcza nazwa cieśnin łączących Morze Bałtyckie z Morzem Północnym. Obejmuje Kattegat, Sund, Mały Bełt iWielki Bełt
 • Gdzie jest Duopol Co to jest rynek oligopolistyczny ( oligopol) podzielony tylko między dwie firmy
 • Gdzie jest Duszanbe Co to jest mieszk., centrum gospodarcze inaukowo-kulturalne; ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego iskórzanego
 • Gdzie jest Zdrój Duszniki Co to jest Stołowych iBystrzyckich, wwoj. wałbrzyskim, ok. 7 tys. mieszk. Znane uzdrowisko, czynne od XVII w., oparte na sodowo-wapniowo-żelazistych
 • Gdzie jest Dwina Co to jest Rosji; dł. 745 km, pow. dorzecza 360 tys. km2. Powstaje z połączenia dwóch rzek: Suchony iJugu; płynie szeroką zabagnioną doliną, uchodzi
 • Gdzie jest Dwt Co to jest nośność statku
 • Gdzie jest Dwupolówka Co to jest coroczną przemianę zboże-ugór, jeszcze do niedawna pospolicie stosowany wEuropie Pd.-Zach. Woparciu od. rozwinęła się trójpolówka
 • Gdzie jest Dżakarta Co to jest mieszk. (aglomeracja ok. 9,9 mln). Centrum gospodarcze ikulturalno-naukowe kraju, ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego
 • Gdzie jest Węgla Dwutlenek Co to jest 03% ze zdolnością do pochłaniania promieniowania podczerwonego wpasmach charakterystycznych dla promieniowania Ziemi, co prowadzi do
 • Gdzie jest Dyfuzja Co to jest iin., przebiegający wwyniku kontaktów społecznych. Polega na przenikaniu wytworów jednej kultury do drugiej, ich zapożyczaniu iprzejmowaniu
 • Gdzie jest Dyktatura Co to jest jednostkę lub niewielką grupę osób, znosząca formalnie lub faktycznie swobody demokratyczne. Tradycją państw Ameryki Łacińskiej stały się
 • Gdzie jest Dyluwium Co to jest starszej epoki czwartorzędu - plejstocenu. WXIX w., przed odkryciem faktu zlodowaceń kontynentalnych, nazwy d. używano wodniesieniu do
 • Gdzie jest Dźwina Co to jest Rosji, Białorusi iŁotwy; dł. 1020 km, pow. dorzecza 88 tys. km2. Źródła na wyżynie Wałdaj wzach. Rosji, dalszy bieg nizinny, miejscami
 • Gdzie jest Arktyczny Dym Co to jest nad względnie ciepłymi otwartymi wodami mórz polarnych przy napływie zimnego powietrza; parowanie z powierzchni wody dostarcza parę wodną
 • Gdzie jest Góry Dynarskie Co to jest Bałkańskim, wzdłuż wybrzeża M. Adriatyckiego; położone na terytorium Słowenii, Chorwacji, Bośni iHercegowiny, nowej Jugosławii, Macedonii
 • Gdzie jest Dyslokacja Co to jest uskok
 • Gdzie jest Dystrybucja Co to jest podział dóbr materialnych między członków społeczeństwa; także rozprowadzanie towarów poprzez handel detaliczny
 • Gdzie jest Dywergencja Co to jest powietrza na określonym obszarze lub wzdłuż pewnej linii; występuje wcentralnych częściach wyżów barycznych oraz wzdłuż osi wałów iklinów
 • Gdzie jest Dywidenda Co to jest spółki akcyjnej, proporcjonalny do wartości posiadanych akcji; (2) wpłata do funduszu państwa z tytułu użytkowania przez przedsiębiorstwo
 • Gdzie jest Do Dzedzu Co to jest Wschodniochińskim; pow. 1850 km2. Krajobraz równinny ze stożkami wulkanicznymi owys. do 1950 m n.p.m.; liczne jeziora kraterowe. Klimat
 • Gdzie jest Wodny Dział Co to jest spływu wód do różnych zlewni, dorzeczy i zlewisk. Kontynentalny d. w. rozdziela dorzecza rzek płynących ku przeciwnym stronom kontynentu
 • Gdzie jest Polarny Dzień Co to jest znajduje się nieprzerwanie nad horyzontem dłużej niż 24 godziny; wynika z nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny ekliptyki iz ruchu
 • Gdzie jest Ozonowa Dziura Co to jest okresowo wwysokich szerokościach geograficznych spadku koncentracji ozonu w atmosferze; wyraźne, nie notowane wcześniej zmniejszenie ilości
 • Gdzie jest Dziwna Co to jest Zalew Szczeciński z Bałtykiem, pomiędzy stałym lądem awyspą Wolin; dł. 36 km, szer. 100-1100 m. Płytka, przy brzegach niewielkie zatoki
 • Gdzie jest Dżibuti Co to jest Bab al--Mandab, pow. 23,2 tys. km2, 566 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wDżibuti. Produkt narodowy brutto 1,2 tys. $/osobę (1994). Kraj
 • Gdzie jest Dżibuti Co to jest stolica Dżibuti, ok. 350 tys. mieszk.; port morski dla Etiopii (jedyne połączenie kolejowe
 • Gdzie jest Dżuba Co to jest iSomalii; dł. 1650 km, pow. dorzecza 196 tys. km2, uchodzi do O. Indyjskiego. Żeglowna wdolnym biegu od miasta Bardera do ujścia. Lewy
 • Gdzie jest Kotlina Dżungarska Co to jest pomiędzy Tien-szanem na pd. iAłtajem na pn.; pow. 380 km2, wys. 500-1000 m n.p.m. Pochodzenie tektoniczne, liczne słone jeziora

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie ENCYKLOPEDIA Dżungarska, Kotlina, Dżuba, Dżibuti, Dżibuti, Dziwna, Dziura Ozonowa, Dzień Polarny, Dział Wodny, Dzedzu-Do, Dywidenda, Dywergencja, Dystrybucja, Dyslokacja definicja.

Gdzie jest Słownik Dżungarska, Kotlina, Dżuba, Dżibuti, Dżibuti, Dziwna wyjaśnienie.