C++ co to jest

Definicja C++ co to znaczy. Słownik Obiektowy język programowania o konstrukcji hybrydowej.

co to jest

Czy przydatne?

Definicja C++

Definicja z ang. C ++, z niem. C ++.

Znaczenie z ang. C++ w informatyce:

Co to znaczy C++: Obiektowy język programowania o konstrukcji hybrydowej, pochodna języka C. Spore wykorzystania na skalę przemysłową. Łączy własności C niskiego poziomu, takie jak arytmetyka wyznaczników, z konstrukcjami wysokiego poziomu, takimi jak klasy, podklasy, funkcje wirtualne, hermetyzacja. W C++ klasa jest zdefiniowanym poprzez użytkownika typem. Jest ona syntaktycznie zapisywana jako struktura z funkcjami członkowskimi. Konstruktory i destruktory są funkcjami członkowskimi, które są wołane w celu utworzenia albo skasowania obiektu danej klasy. Funkcja zaprzyjaźniona (friend) jest funkcją z innej klasy, która ma dostęp do prywatnych własności danej klasy. C++ daje możliwości konwersji typu implicite (przez kast), funkcji "rozwijanych w miejscu" (inline functions), przeciążania operatorów i funkcji, i funkcji z domyślnymi argumentami. Posiada definicja strumieni (streams) dla wejścia i wyjścia, i referencje. Wprowadza również wielodziedziczenie, bezpieczną typologicznie konsolidację, parametry do członków klasy, i klasy abstrakcyjne.C++ jest najszerzej rozpowszechnionym obiektowym językiem programowania. Eklektyczna natura C++ jest obiektem krytyki. Jest on także krytykowany na skutek wolnego tworzenia aplikacji, zawodności, słabej przenaszalności, zwiększonego ryzyka wadliwego działania programów (na przykład wyciekanie pamięci) i szeregu innych wad. Jakkolwiek C++ ma w obecnej chwili spore powodzenie, wielu ekspertów wróży błyskawiczny koniec jego kariery, między innymi przez wzgląd na pojawieniem się języków wyższego poziomu i bardziej przyjacielskich, takich jak Java albo środowisk programowania wizyjnego. Wielu autorów podkreśla, iż C++ jest językiem trudnym do uczenia się i użycia. Ponadto, w większości programiści używają C++ jako "lepszego C", nie wykorzystując w istocie jego możliwości obiektowych.http://www.csci.csusb.edu/dick/c++std/ (C++ Standard)http://www.cygnus.com/misc/wp/http://info.desy.de/user/projects/C++.htmlhttp://www.icce.rug.nl/docs/cplusplus/cplusplus.html.

Czym jest C znaczenie w Słownik definicji C .