DYNAMICZNY SQL co to jest

Definicja dynamic SQL co to znaczy. Słownik SQL pozwala na styl programowania, gdzie programista.

dynamiczny co to jest

Czy przydatne?

Definicja dynamiczny SQL

Definicja z ang. dynamic SQL, z niem. dynamisches SQL.

Znaczenie z ang. dynamic SQL w informatyce:

Co to znaczy DYNAMICZNY SQL: SQL pozwala na styl programowania, gdzie programista przygotowuje zdania SQL w formie ciągów znaków, na przykład przez konkatenację fragmentów tekstu pochodzących z różnych źródeł. Opracowane zdania można natychmiast wykonać, wykorzystując instrukcjęexecute immediate <ciąg znaków>gdzie <ciąg znaków> jest tekstem zapytania. Ta technologia uzyskała nazwę programowania dynamicznego (dynamic programming). Programowanie dynamiczne jest szczególnie przydatne dla tak zwany programowania generycznego (generic programming), jest to techniki pisania programów działających dla wielu baz danych, tablic, atrybutów, etc. Na przykład takim generycznym programem jest program przeglądania tablic, gdzie nazwa bazy danych i nazwa tablicy są wczytywane z klawiatury, zaś nazwy i rodzaje atrybutów są dowolne i nieznane. Instrukcje i obiekty programistyczne języka SQL, które umożliwiają programowanie dynamiczne, noszą nazwę dynamicznego SQL. Dyrektywa execute immediate nie jest wystarczająca dla zdania select, bo wymaga ono dodatkowych konstrukcji, dzięki którym rezultat zwrócony poprzez to zdanie może być przekazany na zmienne języka-gospodarza. Z tego względu wprowadzono instrukcję describe, która rolą jest odzyskanie informacji o ilości, nazwach, typach, rozmiarach, etc. atrybutów tablicy zwracanej poprzez zdanie select. Ta wiadomość jest stosowana do dynamicznego zaalokowania zmiennych gospodarza (host variables) w obszarze zwanym heap. Kursory, aktualizacja, i zdania z wyznacznikami są przyczyną dalszego mnożenia opcji językowych.Dynamiczny SQL jest odmianą techniki znanej jako refleksja (reflection). W językach programowania ta metoda ma nie idealną opinię, bo prowadzi do niewiele czytelnych, podatnych na błędy programów i utrudnia silną kontrolę typów. Alternatywą dla niej jest polimorfizm typów; chociaż ten pomysł jest wciąż w strefie akademickich rozważań i prototypów.

Czym jest Sql Dynamiczny znaczenie w Słownik definicji D .