PODZIAŁ NIEKOMPLETNY co to

Definicja incomplete partition co to znaczy. Słownik Przypadek, gdzie suma zakresów znaczeniowych.

podział niekompletny co to jest

Czy przydatne?

Definicja podział niekompletny

Definicja z ang. incomplete division, z niem. unvollständige Teilung.

Znaczenie z ang. incomplete partition w informatyce:

Co to znaczy PODZIAŁ NIEKOMPLETNY: Przypadek, gdzie suma zakresów znaczeniowych podklas jest mniejsza od zakresu znaczeniowego nadklasy. Na przykład podklasy Student i Pracownik stanowią niekompletny podział klasy Osoba, gdyż można w niej wyróżnić obiekty nie będące ani studentem ani pracownikiem.

Czym jest Niekompletny Podział znaczenie w Słownik definicji P .