PONOWNE UŻYCIE co to jest

Definicja reuse co to znaczy. Słownik Tworzenie, udostępnianie i zastosowanie składników projektów.

ponowne użycie co to jest

Czy przydatne?

Definicja ponowne użycie

Definicja z ang. reuse, z niem. wiederverwenden.

Znaczenie z ang. reuse w informatyce:

Co to znaczy PONOWNE UŻYCIE: Tworzenie, udostępnianie i zastosowanie składników projektów, oprogramowania i dokumentacji, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania w tym samym projekcie albo oprogramowaniu albo w różnych projektach albo oprogramowaniu. Takie składniki nazywają się aktywami (assets) ponownego użycia. Aktywami ponownego użycia są przeważnie składowe oprogramowania, lecz mogą być nimi również fragmenty analizy, projektu, dokumentacji technicznej, dokumentacji użytkowej, dokumentacji szkoleniowej, pliki graficzne, ekrany interfejsu użytkownika, formularze, sposoby testowania, składowe bazy danych, słowniki, katalogi, schematy, i tak dalej Ponowne użycie ma wielkie zalety, pośród nich następujące:Poprawność oprogramowania: przetestowane, już stosowane składowe oprogramowania zawierają mniej błędów, niż skonstruowane na nowo.Czas tworzenia oprogramowania i wydatek rozwoju i utrzymania oprogramowania jest znacząco mniejszy.Komponenty ponownego użycia pozwalają na poprawienie łatwości użycia oprogramowania.jeśli aktywa mają postać programów realizujących skomplikowane, efektywne algorytmy, ponowne ich użycie zwiększy efektywność całego mechanizmu.jeśli aktywa są przenaszalne między poszczególnymi platformami, wówczas wzrasta potencjał przenaszalności całego oprogramowania.Temat ponownego użycia towarzyszył od dawna postępowi metod tworzenia oprogramowania, zaś definicje takie jak moduł, typ, procedura, makro można uważać za konsekwencję dążenia do wzmocnienia potencjału ponownego użycia. Obiektowość wzmacnia dodatkowo ten potencjał przez definicje takie jak: klasy, dziedziczenie, hermetyzacja i polimorfizm. Definicje te sprzyjają ponownemu zastosowaniu, lecz to nie znaczy, ze załatwiają problem w sposób automatyczny. Ponowne użycie nie może być traktowane jako skutek uboczny normalnego procesu tworzenia aplikacji. Wymaga ono konkretnych zabiegów i inwestycji zmierzających do wytworzenia w danej spółce albo przedsiębiorstwie kultury ponownego użycia, jest to stanu, gdzie artysty oprogramowania posiadają zgodne motywacje do tworzenia i wykorzystywania aktywów ponownego użycia. Przeszkodą dla zaistnienia kultury ponownego użycia jest brak nawyków i motywacji do starannego wyodrębniania, opisywania, katalogowania i rozpropagowania aktywów ponownego użycia, brak nawyków i motywacji dla ich zastosowania, i zdarzenie psychologiczne określane jako syndrom NIH (not-invented-here). Temat ponownego użycia jest ściśle związany z tematem wzorców projektowych.http://www.asset.com/http://pebbles.cs.utk.edu/http://sw-eng.falls-church.va.us/ReuseIC/policy/glossary/glossary.htm.

Czym jest Użycie Ponowne znaczenie w Słownik definicji P .