POLIMORFIZM METOD co to jest

Definicja method polymorphism co to znaczy. Słownik Sposobność definiowania wielu metod o tej samej.

polimorfizm metod co to jest

Czy przydatne?

Definicja polimorfizm metod

Definicja z ang. polymorphism of methods, z niem. Polymorphismus von Methoden.

Znaczenie z ang. method polymorphism w informatyce:

Co to znaczy POLIMORFIZM METOD: Sposobność definiowania wielu metod o tej samej nazwie, połączona z możliwością dynamicznego wyboru (wiązania) konkretnej sposoby w trakcie czasu wykonania. Polimorfizm metod jest regularnie utożsamiany z przeciążaniem (overloading) i z przesłanianiem (overriding). Niektórzy autorzy (na przykład Cardelli) uważają, iż przeciążanie nie jest polimorfizmem, ale (specyficzną dla większości języków programowania) homonimią rozstrzygalną przez analizę kontekstu jej występowania w tekście programu.

Czym jest Metod Polimorfizm znaczenie w Słownik definicji P .