Członek, Czas Życia Obiektu
członek czas życia obiektu co to jest

Definicje komputerowe na C

 • Co to jest Peter Chen Definicja Twórca i propagator modelu encja-związek
 • Co to jest Corba Definicja obiektowych i nieobiektowych, heterogenicznych i rozproszonych, opracowany przez gremium OMG. Celem standardu OMG CORBA jest uzyskanie
 • Co to jest 1 Cad Definicja Projektowanie wspomagane komputerowo. Często wymieniana dziedzina potencjalnych zastosowań technologii obiektowych
 • Co to jest Cam Definicja Wytwarzanie wspomagane komputerowo. Często wymieniana dziedzina potencjalnych zastosowań technologii obiektowych
 • Co to jest Co2 Definicja Obiektowy język programowania (oparty o C) dla systemu O2 (obecnie nie podtrzymywany
 • Co to jest 2 Cad Definicja Patrz: diagram asocjacji klas
 • Co to jest Cf Definicja Patrz: wspólne udogodnienia
 • Co to jest Crc Definicja użytkownikami systemu mająca na celu określenie ich potrzeb i wymagań. Metoda CRC jest zalecana w kilku metodykach analizy i projektowania
 • Co to jest Kompilacji Czas Definicja Czas, w którym następuje zamiana tekstu programu na jego wykonywalny (binarny) kod
 • Co to jest S C Definicja Patrz: klient-serwer
 • Co to jest Broker Component Definicja na standardzie CORBA, rozwinięcie SOM. Produkt IBM.http://www.software.ibm.com/objects/somobjects/http://www.software.ibm.com/ad/cb
 • Co to jest 2 Cool Definicja Patrz: OO-Cobol
 • Co to jest Eksportowana Cecha Definicja Cecha pewnego bytu programistycznego (atrybut, procedura, metoda, typ, itd.) dostępna publicznie
 • Co to jest Catalysis Definicja projektowania systemów informatycznych opracowana przez D'Souza i Willsa.http://www.iconcomp.com/papers/cata/index.html
 • Co to jest Rick Cattel Definicja Prezes grupy ODMG, główny architekt standardu ODMG
 • Co to jest Luka Cardelli Definicja szczególnie w zastosowaniu do obiektowości. Również autor lub współautor kilku (obiektowych, polimorficznych) języków programowania
 • Co to jest Cartridges Definicja oferowany przez firmę Oracle dla systemu Oracle-8, służący do przetwarzania multimediów (tekst, wideo, grafika bitowa) i danych
 • Co to jest 3 Cool Definicja Rozszerzenie C++ z równoległym wykonywaniem zadań oraz podziałem pamięci dla multi-procesorów
 • Co to jest C Definicja konstrukcji hybrydowej, pochodna języka C. Duże zastosowania na skalę przemysłową. Łączy własności C niskiego poziomu, takie jak arytmetyka
 • Co to jest Case Definicja oprogramowania, komputerowe wspomaganie inżynierii systemów. Określenie systemu wspomagającego analizę i projektowanie systemów
 • Co to jest Cecil Definicja opracowany przez Uniwersytet w Waszyngtonie, przeznaczony do wspomagania szybkiej konstrukcji rozszerzalnego oprogramowania. Cecil jest
 • Co to jest Cfom Definicja wyrazić wiele pojęć obiektowości, wspomagający ponowne użycie i rozszerzalność.http://wwwtrese.cs.utwente.nl
 • Co to jest Chroniony Definicja Określenie cechy, atrybutu, metody, funkcji, która jest niedostępna z zewnątrz danej klasy, z wyjątkiem klas będących jej specjalizacją
 • Co to jest Klient Chudy Definicja określenie klienta o bardzo ograniczonych funkcjach, korzystającego głównie z usług świadczonych przez serwer. Przeciwieństwem jest tłusty
 • Co to jest Metody Ciało Definicja Kod (zapisany w języku programowania) implementujący metodę. Synonim: treść metody
 • Co to jest Klient Cienki Definicja Patrz: chudy klient
 • Co to jest Cio Definicja Stanowisko w firmie (amerykańskiej). Osoba piastująca to stanowisko jest odpowiedzialna za rozpoznanie pojawiających się nowych technologii
 • Co to jest Cli Definicja SQL). CLI jest interfejsem programistycznym (zestawem procedur) umożliwiającym dostęp programów aplikacyjnych do relacyjnych baz danych
 • Co to jest Clips Definicja ekspertowych, zaimplementowany przez NASA. Posiada możliwości wnioskowania i reprezentowania wiedzy, wspomaganie dla reguł oraz obiektowego
 • Co to jest Clob Definicja Duży obiekt znakowy; pojęcie występujące w niektórych systemach obiektowo-relacyjnych
 • Co to jest Clos Definicja Obiektowe rozwinięcie języka programowania Lisp.http://www.franz.com
 • Co to jest Clu Definicja Pascala, opracowany w MIT. Wspomaga abstrakcje danych oraz iteratory. Program w CLU składa się z oddzielnie kompilowanych procedur
 • Co to jest Peter Coad Definicja Twórca metodyki obiektowej analizy i projektowania systemów informatycznych, określanej jako Coad/Yourdon
 • Co to jest Yourdon Coad Definicja Obiektowa metodyka analizy i projektowania systemów informatycznych. Patrz: OOA/OOD
 • Co to jest Cobra Definicja Częsta błędna pisownia akronimu CORBA
 • Co to jest Com Definicja przez Microsoft. COM jest modelem komunikacji i komponentów zastosowanym w OLE2. Wersja COM umożliwiająca pracę w systemie rozproszonym
 • Co to jest 1 Cool Definicja operacyjnego Chorus opracowany w ramach projektu Esprit/OUVERTURE.http://www.chorus.com/Products/Cool/index.html
 • Co to jest 1 1 Corba Definicja Specyfikacja standardu CORBA z roku 1991, obecnie znowelizowana. Patrz: CORBA
 • Co to jest 0 2 Corba Definicja 1994 zapewniająca współdziałanie pomiędzy niezależnie zbudowanymi pośrednikami ORB. Patrz też: CORBA.http://www.omg.org
 • Co to jest 0 3 Corba Definicja trakcie opracowywania. Planowane jest wiele rozszerzeń obecnego standardu CORBA 2.0, w szczególności: obsługa komunikatów (messaging
 • Co to jest Crud Definicja usuwanie. Akronim określający podstawowe funkcjonalności wymagane przez mechanizm trwałych danych lub obiektów
 • Co to jest Cscw Definicja Określenie dziedziny badawczej i technologii zajmującej się organizacją pracy grupowej. Typowym produktem wspomagającym jest LotusNotes
 • Co to jest Obiektu Życia Cykl Definicja fazy życia obiektu pod kątem jego roli w systemie informacyjnym. Zwykle, ten termin jest łączony z operacjami (metodami) tworzenia i
 • Co to jest Skrzynka Czarna Definicja wewnętrzna budowa lub implementacja jest ukryta. Termin ten jest wiązany z ponownym użyciem (reuse), gdzie oznacza taki aktyw ponownego
 • Co to jest Wykonania Czas Definicja Czas, w którym następują akcje komputera zgodne z aktualnie wykonywanym kodem programu
 • Co to jest Obiektu Życia Czas Definicja Patrz: cykl życia obiektu
 • Co to jest Członek Definicja Obiekt będący wystąpieniem danej klasy; synonim wystąpienia (instance). Niektórzy autorzy różnicują terminy wystąpienie i członek w taki

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Członek, Czas Życia Obiektu, Czas Wykonania, Czarna Skrzynka, Cykl Życia Obiektu, Cscw, Crud, Corba 3.0, Corba 2.0, Corba 1.1, Cool (1), Com, Cobra przykłady.

Działanie Członek, Czas Życia Obiektu, Czas Wykonania, Czarna zastosowanie.