Booch, Bzdura, Bufor, Brzytwa
booch bzdura bufor brzytwa co to jest

Definicje komputerowe na B

 • Co to jest Blob Definicja implementowana w systemach relacyjnych (zwykle ad hoc, bez troski o koncepcyjną i językową spójność) dla potrzeb danych multimedialnych
 • Co to jest Bon Definicja projektowania systemów informatycznych oraz notacja graficzna zaproponowana przez Nersona, Meyera i Wadena. BON jest wiązany z językiem
 • Co to jest Grady Booch Definicja określanej również jego nazwiskiem; także jeden z twórców notacji Unified Modeling Language, UML.http://www.rational.com
 • Co to jest Czworga Banda Definicja akronimem G4) określa się także porozumienie czterech firm komputerowych, Netscape, Oracle, IBM i Sun, w zakresie rozwijania technologii
 • Co to jest Behawior Definicja Patrz: zachowanie
 • Co to jest Skrzynka Biała Definicja reuse), oznaczający taki aktyw ponownego użycia, który należy używać bez zmian, ale z koniecznością rozpoznania wewnętrznej zawartości
 • Co to jest Obiekt Brudny Definicja przez pewną transakcję, która nie została jeszcze potwierdzona. Brudny obiekt może być fizycznie i logicznie niespójny, w związku z czym
 • Co to jest Odczyt Brudny Definicja Czytanie z brudnej strony lub brudnego obiektu
 • Co to jest Francois Bancilhon Definicja Prekursor i propagator obiektowych baz danych, główny twórca systemu O2, inicjator i propagator standardu ODMG.http://www.o2tech.fr
 • Co to jest K Douglas Barry Definicja Jeden z założycieli i aktywny członek komitetu ODMG, właściciel firmy konsultingowej Barry & Associates.http://www.odbmsfacts.com
 • Co to jest Danych Baza Definicja programów i innych środków pozwalających na utrzymywanie, zabezpieczanie, przetwarzanie i udostępnianie danych dla użytkowników. Bazy
 • Co to jest Obiektów Baza Definicja Baza danych zawierająca obiekty
 • Co to jest Wiedzy Baza Definicja środkami przechowywania, utrzymywania i udostępniania), które oprócz danych statycznych przechowuje także reguły logiczne, reguły aktywne
 • Co to jest Obiektach Na Bazujący Definicja który wprowadza byt programistyczny o cechach zbliżonych do obiektu, ale który jest pozbawiony istotnych cech obiektowości, takich jak
 • Co to jest Wartościach Na Bazujący Definicja występuje pojęcie stanu, identyfikatora obiektu (identyfikatora krotki) oraz referencji do obiektu (do atrybutu, do krotki, itd
 • Co to jest Bcnf Definicja Patrz: postać normalna Boyce-Codda
 • Co to jest Drzewo B Definicja drzewo. Struktura organizacji fizycznych zbiorów danych oparta o koncepcję drzewa, w którym nie występują duże różnice pomiędzy wielkością
 • Co to jest Benczmark Definicja Patrz: sprawdzian
 • Co to jest Beta Definicja środowisko programistyczne firmy Mjolner Informatics, Aarhus, Dania. BETA posiada strukturę blokową, korutyny, współbieżność, mocną
 • Co to jest Bezpieczeństwo Definicja zagraża ludziom lub ich własności, niezależnie od tego w jaki sposób i przez kogo jest użyte. Bezpieczeństwo oznacza przede wszystkim
 • Co to jest Typologiczne Bezpieczeństwo Definicja Automatyczne wykrywanie błędów typologicznych przy pomocy mechanizmu mocnej kontroli typów
 • Co to jest Przodek Bezpośredni Definicja W hierarchii klas bezpośrednia nadklasa w stosunku do danej klasy
 • Co to jest Integracja Bezszwowa Definicja programowania oparta o wspólny system typów, reguły zakresu, przestrzeń nazw, składnię, semantykę, itd.; przeciwieństwo niezgodności
 • Co to jest Bezszwowy Definicja takiego zintegrowania języka zapytań z językiem programowania, które jest całkowicie jednorodne z punktu widzenia składni, semantyki
 • Co to jest Klas Biblioteka Definicja Zestaw specyfikacji i implementacji klas, stanowiący aktyw ponownego użycia i/lub jednostkę w obrocie handlowym
 • Co to jest Bigot Definicja swojego ulubionego języka programowania, systemu, modelu, lub koncepcji teoretycznej, np. C++, SQL, modelu relacyjnego, programowania w
 • Co to jest Bizantyjski Definicja programu, diagramu, itd., który ma tak wiele wewnętrznych połączeń, że niemożliwe jest zrozumienie jego wewnętrznej logiki, budowy
 • Co to jest Widow Black Definicja Pakiet ORB integrujący obiekty CORBA z WWW firmy PostModern Computing; obecnie znany pod nową nazwą VisiBroker firmy Borland/Visigenic
 • Co to jest Blokada Definicja Patrz: zakleszczenie
 • Co to jest Blue Definicja Obiektowy język programowania nawiązujący do C++, przeznaczony dla celów dydaktycznych.http://www.cs.su.oz.au/~mik/blue/blue.html
 • Co to jest Boa Definicja standardowy adapter dokonujący zmiany interfejsu implementacyjnego obiektu (np. w C++) na interfejs bardziej abstrakcyjny, oczekiwany przez
 • Co to jest Bof Definicja do opracowania standardu obiektu biznesowego , którego intencją jest ukrycie przed programistami detali infrastruktury związanej z systemem
 • Co to jest Klient Bogaty Definicja Patrz: mocny klient
 • Co to jest Bom Definicja problemu przetwarzania danych, w którym przetwarzana struktura ma postać rekurencyjną, np. lista części, które składają się z podczęści
 • Co to jest Bpm Definicja Modelowanie procesów biznesowych
 • Co to jest Bpr Definicja Patrz: reinżynieria procesów biznesowych
 • Co to jest Strona Brudna Definicja Określenie strony dyskowej zaktualizowanej przez pewną transakcję, która nie została jeszcze potwierdzona. Patrz: brudny obiekt
 • Co to jest Programowanie Brudne Definicja sposób zaniedbuje podstawowe zasady, powodując nieuchronne błędy przy rozroście danych, liczby użytkowników, czasu eksploatacji, itd
 • Co to jest Brzęczydło Definicja szczególnie w literaturze komercyjnej, używane zwykle jako określenie (lub niekiedy jako synonim) czegoś pozytywnego, znakomitego
 • Co to jest Occama Brzytwa Definicja necessitatem: nie mnożyć bytów ponad potrzebę. Zasada sformułowana przez Williama Occama (1280-1349), zalecająca unikanie cech
 • Co to jest Bufor Definicja Obszar w pamięci operacyjnej służący do czasowego zapamiętywania i przetwarzania kopii obiektów przechowywanych w bazie danych
 • Co to jest Bzdura Definicja stereotypu, wypowiedzi, itp., która jest nonsensem, zaprzecza oczywistym faktom, jest niezgodna ze zdrowym rozsądkiem, jest pochopnym i
 • Co to jest Booch Definicja projektowania systemów informatycznych. Patrz: OODA.http://www.itr.ch/tt/case/BoochReferenzhttp://www.itr.ch/courses/case/BoochReference

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Booch, Bzdura, Bufor, Brzytwa Occama, Brzęczydło, Brudne Programowanie, Brudna Strona, Bpr, Bpm, Bom, Bogaty Klient, Bof, Boa, Blue, Blokada, Black Widow przykłady.

Działanie Booch, Bzdura, Bufor, Brzytwa Occama, Brzęczydło, Brudne zastosowanie.