ORIENTACJA MARKETINGOWA co to

Co znaczy orientacja marketingowa? Co to jest Przyjmuje się, iż osiągniecie celów organizacji.

orientacja marketingowa co to jest

Czy przydatne?

Co to jest orientacja marketingowa

Definicja z ang. marketing orientation, z niem. Marketingorientierung.

ORIENTACJA MARKETINGOWA DEFINICJA: Przyjmuje się, iż osiągniecie celów organizacji zależy od ustalenia potrzeb i pragnień rynków docelowych i dostarczenia im oczekiwanych korzyści w sposób skuteczniejszy i sprawniejszy niż konkurenci. Orientacja ta przyjmuje przeciwną perspektywę 'z zewnątrz do wewnątrz'. Wg tej orientacji: I. Rynek powinien być w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa. Trzeba określić jaki jest rynek docelowy i przeprowadzić jego segmentację (a więc opracowanie jednostkowych grup o tych samych cechach postępowania). Wyróżniamy kryteria: o Ekonomiczne (poziom dochodów, struktura kosztów), o Psychologiczne (styl życia, klasy socjalne), o Demograficzne (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zawód, poziom wykształcenia), o Geograficzne (klimat i tym podobne), II. Badania rynku i koncentracja na kliencie. Trzeba zbadać poziom zadowolenia klienta, ponieważ chodzi tu o lojalność klientów. Klient zadowolony będzie zawsze lojalny spółce, będzie kupował więcej nowości bo jest mniej wrażliwy na podwyżkę cen i reklamę konkurencji. III. Koordynacja działań marketingowych i prac poszczególnych pionów spółki.

Czym jest Marketingowa Orientacja znaczenie w Słownik definicji O .