KALKULACJA WYNIKOWA co to

Co znaczy kalkulacja wynikowa? Co to jest odmiennie sprawozdawcza) należy do kalkulacji.

kalkulacja wynikowa co to jest

Czy przydatne?

Co to jest kalkulacja wynikowa

Definicja z ang. result calculation, z niem. Ergebnisberechnung.

KALKULACJA WYNIKOWA DEFINICJA: (odmiennie sprawozdawcza) należy do kalkulacji sporządzanych ex post. Jest wykazywana opierając się na danych zarejestrowanych na kontach w danym okresie albo po zakończeniu procesu produkcyjnego. Może być sporządzana również w czasie realizacji standardowego, zautomatyzowanego procesu wytwórczego, na przykład przy produkcji masowej wieloseryjnej. Kalkulacja ta odzwierciedla w określonym rzeczywistym koszcie wytworzenia faktyczne wykonanie przewidywanych norm zużycia na jednostkę produktu i jest sprawdzianem prawidłowości założonych w kalkulacjach wstępnych norm zużycia środków produkcji i norm pracy i cen, stawek, taryf.

Czym jest Wynikowa Kalkulacja znaczenie w Słownik definicji K .