TABLICA POŚREDNIA co to jest
tablica pośrednia co to jest

Czy przydatne?

Definicja tablica pośrednia

Definicja z ang. intermediate table, z niem. Zwischentisch.

Znaczenie z ang. indirection table w informatyce:

Co to znaczy TABLICA POŚREDNIA: Tablica konieczna do implementacji logicznych identyfikatorów obiektów. Wiersze tej tablicy zawierają pary <identyfikator obiektu, adres obiektu> i umożliwiają wyłapanie obiektu w przestrzeni pamięci komputera opierając się na jego identyfikatora logicznego. Wierszy tych musi być tyle, ile jest obiektów. Wadą jest objętość tablicy, która (przy długich identifikatorach i długich adresach) byłaby porównywalna z objętością samych obiektów. Drugą wadą jest wydłużony dostęp do obiektów, który musiałby być podzielony na dwa fazy: dostęp do tablicy i dostęp do samego obiektu. Trzecią wadą to jest, iż taka tablica stanowiłaby wąskie gardło dla przetwarzania transakcji, bo każda transakcja musiałaby odwoływać się do tej tablicy, zaś w razie aktualizacji (wstawiania, usuwania albo przesuwania obiektów) jedna transakcja mogłaby zablokować sporo innych transakcji. Czwartą wadą to jest, iż taka tablica musiałaby być obiektem składowania (back up) i odtwarzania po awarii (recovery), co oczywiście znacząco skomplikowałoby odpowiednie algorytmy i zmniejszyłoby ogólną efektywność mechanizmu. Podane wady kwalifikują w zasadzie definicja identyfikatora logicznego jako niezbyt rozsądne. To jest zasadniczy przyczyna, dla którego mechanizmy O2, Objectivity/DB i Exodus nie stosują logicznych identyfikatorów. Niemniej wielu autorów uważa identyfikatory logiczne za konieczną cechę obiektowych baz danych. Mechanizmy Versant, GemStone i ObjectStore stosują logiczne identyfikatory; mechanizm Itasca (Orion) stosuje rozwiązanie kompromisowe.

Czym jest Pośrednia Tablica znaczenie w Słownik definicji T .