OBIEKT co to jest

Definicja object co to znaczy. Słownik Przedmiot jest abstrakcyjnym bytem reprezentującym albo.

obiekt co to jest

Czy przydatne?

Definicja obiekt

Definicja z ang. object, z niem. Objekt.

Znaczenie z ang. object w informatyce:

Co to znaczy OBIEKT: Przedmiot jest abstrakcyjnym bytem reprezentującym albo opisującym pewną rzecz albo definicja obserwowane w świecie rzeczywistym. Przedmiot jest odróżnialny od innych obiektów, ma nazwę i dobrze określone granice. Wielu autorów nie różnicuje definicje obiektu jako pewnej abstrakcji pojęciowej albo informacyjnej, struktury danych określanej jako "przedmiot" przechowywanej wewnątrz komputera, i konkretnego obiektu (materialnego) istniejącego w świecie rzeczywistym. Jakkolwiek z metodologicznego punktu widzenia takie rozróżnienie jest niezbędne, wynika ono zazwyczaj z kontekstu. Przykładami obiektów są: pracownik Jan Kowalski, miasto Warszawa, dokument zakupu, pozycja tego dokumentu specyfikująca zakupiony wyrób, schemat samochodu, auto Toyota o numerze rejestracyjnym WAP 9369, pogoda w dniu 13 kwietnia 1998 r., i tak dalej Przedmiotem nie jest śnieg (chyba, iż chodzi na przykład o pobrane próbki śniegu), nie jest nim kosmos, kolor zielony, zachód słońca, moje dzisiejsze myśli, i tak dalej (zobacz: nieobiekt).przedmiotem może być również pewna abstrakcja programistyczna. Mogą istnieć obiekty programistyczne nie posiadające odpowiedników w świecie rzeczywistym. Przedmiotem może być pewien zamknięty fragment oprogramowania (dana, procedura, moduł, dokument, okienko dialogu, i inne), którym programista może operować jak zwartą bryłą, na przykład wyszukiwać, kopiować, tworzyć, usuwać albo przenosić. Obiekty mogą być dowolnie złożone i dowolnie spore. Obiektom przypisuje się cechy takie jak tożsamość, stan i operacje. Przedmiot posiada nazwę, jednoznaczną identyfikację, określone granice, atrybuty i inne własności. Przedmiot może być skojarzony z sposobami albo operacjami, które na nim działają; z reguły, są one definiowane/przechowywane w ramach jego klasy i jej nadklas.W zasadniczej swojej intencji przedmiot jest tym samym co zmienna języków programowania. Występujące różnice dotyczą rozwoju historycznego, na przykład w C++ występują zarówno zmienne (przejęte z C), jak i obiekty. Druga różnica bazuje na tym, iż w większości klasycznych języków programowania nie istnieją systemy umożliwiające związanie metod ze zmiennymi (a więc systemy klas albo abstrakcyjnych typów danych).

Czym jest Obiekt znaczenie w Słownik definicji O .